Manşetlerde Haftalık İhracat Risk Görünümü

Yorumlar

Transkript

Manşetlerde Haftalık İhracat Risk Görünümü
Euler Hermes
Ekonomik
Araştırmalar
Haftalık
İhracat Risk
Görünümü
7 Ocak 2015
Haftanın Verisi
%2.8
EH’nin 2015
global büyüme
tahmini
Manşetlerde
Dünya Ekonomisi: Yavaş ve istikrarlı olan daima kazanır?
2014’e oldukça iyimser beklentilerle başlayan dünya ekonomisi ne yazık ki yıl genelinde hayal kırıcı bir performans
sergiledi. Bu nedenle, küresel büyümenin 2013’teki %2,3 değerinin çok çok az üzerinde %2,4 olarak gerçekleştiğini
tahmin ediyoruz. Büyüme 2015’te %2,8'le üst üste 4. (ve umarız son) kez %3’ün altında kalacak ve 2016 yılında
%3'e ulaşacak. Gelişmiş ekonomilerin büyümesinin %2,1 ile 2010’dan beridir en yüksek seviyeye çıkmasını; Euro
Bölgesi'nin %1,1 ile en sonunda %1 eşiğinin üzerinde büyümesini ve ABD’nin (%2,9'la) Euro Bölgesi’ni hayli geride
bırakan bir performans sergilemesini bekliyoruz. Euro Bölgesi'nin başlıca ekonomileri arasındaki zıtlıklar devam
edecek: İspanya’nın (2015'te %1,8) Fransa'nın (%0.9) iki katı hızla büyüyeceğini Almanya’nın ise, nihayet durgunluktan
çıkarak %0.3 büyümesi beklenen İtalya’nın tam bir puan üzerinde %1.3’lük büyümeye ulaşacağını tahmin ediyoruz.
Japonya’da 2014’te %0.1 olan büyümenin yeni yılda parasal desteklemeler ve kurumlar vergisindeki indirimlerle
%1'e ulaşmasını bekliyoruz. Üç ana merkez bankasının atacağı adımlar, aralarındaki ekonomik ayrımı da yansıtacak.
ABD’de faiz oranları yükselme eğiliminde olacak, Avrupa Merkez Bankası’nın doğrudan parasal genişlemeye geçmesi
düşünülüyor ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) parasal genişlemeyi sürdürmeli. Bir kez daha 2013 ortalarındaki gibi
bir Taper tantrum-piyasa tepkisi riskine yol açmaktansa bu kararlarda bazı değişimlerin olması muhtemel. Yine de
sürpriz bir FX dalgalanması riski de devam ediyor.
Gelişen ekonomilerde, vasatın altındaki +%3.8'lik 2014 büyümenin 2015’te +%4.1’e ulaşması bekleniyor. Bununla
beraber iki ülkede kritik ama birbirinden farklı yavaşlamalar görülebilir. İlki 2014’te %7.4 büyüyen Çin’de; iç talebi
artıracak ve fazla yatırım ile aşırı kapasiteyi ciddi oranda düşürecek politikalar nedeniyle 2015’te büyümenin %7.3'e
gerilemesi. Diğeri ise, Rusya ekonomisinin yavaşlaması. Ekonomik yaptırımlar, sermaye çıkışları ve hem ham petrol
fiyatlarının hem de Ruble’nin değerinin yarı yarıya düşmesi ile Rusya ekonomisi 2014 yılında yalnızca %0,2 (20002008 arasındaki +%7 ortalamasının oldukça altında) büyüdü. Mevcut durumun hızlı bir çözümünün olamaması ve
olumsuz ekonomik etkilerin zamanla iç içe geçmesiyle, ülkenin 2015’te %4.5 ve 2016’da %4 küçüleceğini tahmin
ediyoruz. 2000-2007 yıllarında ortalama %7.1 ve 2014’te %5.8 büyüyen Hindistan’da, yatırımların ve tüketim
harcamalarının artırılmasına yönelik iş ortamıyla dost yaklaşımların devamının 2015 yılında büyümeyi %6,4'e taşıması
bekleniyor. 2014’te yatay seyreden Brezilya ekonomisi 2015’te +%0.5 büyüme gösterecek gibi görünüyor. Brezilya’nın
yüksek emtia fiyatlarının hüküm sürdüğü dönemdeki ekonomik canlılığını sağlayan temel etmen sanayi kollarının
çeşitlendirilmesine yönelik yatırımların artırılmasından ziyade tüketim harcamalarının artışı olmuştu. Şimdi de
enflasyonist baskının faizleri yükseltmesi olasılığı ile birlikte düşük fiyatlar yapısal sorunlara eğilmeye imkan vermiyor.
2015 boyunca ülkedeki siyasetin mayın tarlalarındaki seyrine devamla, Ukrayna’da çözümün gelmeyeceğini ve
düşük petrol fiyatlarının ise Orta Doğu’daki karışıklıklar ile Venezuela’daki siyasi gerilimin azalmasına olumlu etkisinin
olamayacağını düşünüyoruz. İngiltere, Sri Lanka, Türkiye, Nijerya, Burma, Arjantin ve Tayland’da gerçekleşecek
seçimlerin çeşitli sürprizler doğurması da olasılıklar dahilinde.
ABD: Tüketiciler ekonomiyi yönlendiriyor
Kararlı genel görünüme uygun olarak Euler Hermes’in 2015 tahmini +%2.9 oranı. 90 üstünün güvenilir ekonominin
işareti sayıldığı tüketici güven endeksi, Aralık 2014’te 1.6 puanlık artışla 92.6 olarak açıklandı. Bu, son 6 ayda görülen
5. ve birbirini izleyen aylarda 3. 90 üstü değerdi. Toparlanma sürecindeki rekor değere ulaşarak, 98.6 olarak ölçülen
mevcut durum endeksi de olumluluğu artırdı. Aynı sıralarda geçen yıla göre +%5.8’lik artışla 16.5 milyon adede ulaşan
otomobil satışlarıyla da 2006’dan sonraki en iyi yıl olarak kaydedildi. Ev fiyatları birbirini izleyen 4 aylık düşüşlerden
sonra peş peşe gelen 2. artışın yaşandığı Ekim 2014’te, bir önceki aya göre +%0.8 artarken, (yıllık artış da +%4.5
oldu) askıdaki ev satışları da Kasım 2014’te önceki aya göre +%0.8 gibi güçlü bir artış gösterdi. Gerek 55.5 ile ISM
üretim endeksi, gerekse de 56.2 ile ISM üretim dışı sektörler endeksi Aralık 2014’te de genişleme bölgesindeki seyrini
sürdürdü. Bununla beraber yeni siparişler endeksindeki -%8.7’lik keskin düşüşle açıklanan 57.3 değeri ile üretim dışı
endeksi oluşturan kalemlerin 10’unda birden gerçekleşen düşüşler kaygı doğuran veriler oldu. Üretim sektörü üretici
fiyatları da Aralık 2014’te sert bir düşüşle 38.5 (Ekim’de 59.5’du) olarak ölçüldü.
www.eulerhermes.com.tr
Suudi Arabistan: Hangi kriz?
Petrol fiyatlarındaki mevcut düşüşün, 2015 devlet bütçesinin eğitim ve sağlık hizmetlerindeki yatırımlarla ve
genişlemeyi sürdürme politikalarıyla, harcamaları rekor düzeyde artırılmış (860 milyar SAR, 229 milyar USD) şekilde
düzenlenmesini engellemediğini görüyoruz. Petrolün varil fiyatının 56 USD olacağı varsayımının temel alındığı
tahminlere göre bu düzeyde harcamaların 145 milyar SAR bütçe açığı oluşturacağı öngörülüyor (yurt içi hasılada
-%5’lik düşüşe tekabül ediyor ki borçlanma ya da varlıkların yeniden değerlendirilmesi yoluyla kolayca finanse
edilebilir; net dış varlıklar toplamı 720 milyar USD’nin üzerinde). Siyasi alanda ise Kral Abdullah’ın sağlığı yine endişe
verici ve buna bağlı taht değişikliği kaygıları ise iç finansal piyasalarda gerginlik yaratıyor. Olası bir iktidar değişikliğinin
petrol üretimi de dahil, ülke politikalarında belirgin bir sapmaya yol açmayacağını öngörüyoruz.
Mercekteki Ülkeler
Amerika
Brezilya: 2014, herkesin unutmak istediği bir yıl
Ekonomik göstergeler hüsran yaratmaya devam ediyor. Kapasite kullanım oranı, 2014 başlarındaki %85 oranına kıyasla
Aralık’ta %81’le en düşük değerine gerilerken sanayi üretim endeksi aşağı yönlü hareketini sürdürüyor (Ekim 2014’te -%3.2
2013 ortalarından beri -%6.5). Enflasyonist baskılar sürüp giderken Aralık’ta 2008-2009’daki düşük seviyelerine gerileyen
tüketici güven endeksi üzerinde de etkili oluyor. Yurt dışına dönük sektörler de zayıf, 2000’den beri ilk kez 2014 yılında
dış ticaret açığı oluştu. Nitekim ihracat sektörünün emtia fiyatlarının düşük seyrinin (özellikle gıda ve tarım ürünleri) bir
sonucu olarak ithalata dayalı sektörlere kıyasla daha çabuk küçülmesi bekleniyor. Tahminlerimize göre 2014’te 4 milyar USD
seviyesine çıkan (2013’te 2.3 milyar USD dış ticaret fazlası kaydedildi) dış ticaret açığı, cari açığın GSYH’nin %4’ü seviyelerine
doğru genişlemesini doğuracak. Bu gelişmelerin tersine 2015 iddialı geçecek görünüyor. Euler Hermes olarak 2014’teki
durgunluğun ardından 2015’te büyümenin ancak %0.5 olacağını tahmin ediyoruz.
Avrupa
Fransa: Deflasyon beklentisi
Aralık 2014’te hanehalkı güven endeksi 2 puanlık artışla Ekim 2013’ten beri ilk defa art arda 2 ay artış gösterdi ve 2012
Haziran’ından beri en yüksek değeri olan 90’a çıktı. Finansal durumundaki iyileşmeye (önceki: +6 puan; gelecekte: +2 puan)
karşın hanehalkları yine de ana harcamalarını yapmakta çekimser kalmaya devam etti (-2 puan). Dahası, işsizliğin ana endişe
kaynağı olmasıyla tüketici dengesi endeksi 3 puanlık artışla uzun dönemli ortalamanın (32) hayli üstünde bir değer olan 68’e
çıktı. Hanehalkının fiyatların yükseleceği öngörüsü Kasım’daki -7 puanın ardından -4 puanla düşüşüne devam ederek yine
uzun dönemli ortalamaların altına ve Şubat 2010’dan beridir en düşük değerine geriledi. Dolayısıyla, deflasyonist baskıların
kısa dönemde satın alma gücüne olumlu katkıları görülebilecekse de deflasyon beklentisinin iyice sabitleşeceği de anlaşılıyor.
Son veriler, 2015’te özel tüketimin kısmen güçleneceği (+%1.1) şeklindeki öngörümüzü destekler nitelikte. +%0.9 büyüme
gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
Afrika ve Orta
Doğu
Sahra Altı Afrika Ülkeleri: İnişli-çıkışlı bir 2015?
2014’te olduğu gibi bu yıl da devlet başkanlığı ya da parlamento seçimleriyle dolu bir yıl olacak. Fildişi Sahilleri, Etiyopya, Gine,
Morityus, Nijer, Nijerya, Güney Sudan, Tanzanya, Togo ve Zambiya seçim tarihlerini belirleyen ülkeler ve henüz kesinleştirme
aşamasında olan başkaları da var. Afrika ülkeleri geçen yıllarda seçim uygulamalarında ilerlemeler kaydetmesine karşın 2014
gösterdi ki siyasi istikrar tam olarak oluşturulabilmiş değil ve sandık dışı yollara başvurulan örnekler de halen görülebiliyor.
Mali’deki olaylar, Burkina Faso ve son dönemde Gambiya gösteriyor ki ekonomik gelişmeyi kısıtlayan ve ticari işlemleri
sekteye uğratan siyasi ve toplumsal karmaşa riskleri devam ediyor. Rejimler ve seçim sistemlerinin bölgenin genelinde
çeşitlilik göstermesine karşın en büyük ekonomiye sahip Nijerya’da Şubat’ta yapılacak seçimler siyasi olgunluğun ölçülmesi
bakımından özellikle dikkat edilmesi gereken olarak öne çıkıyor. Bir iktidar değişikliği gerçekleşebilir ama seçimlerin nasıl
yürütüleceği ve sonuçların nasıl kesinleştirileceği asıl kritik unsurlar olacaktır.
www.eulerhermes.com.tr
Asya Pasifik
Hindistan: İlerlemesini sürdürüyor
Asya’nın bazı bölgelerine tezat olarak son veriler öyle gösteriyor ki sanayi üretimi ve ekonominin tamamındaki gelişme
güçleniyor. Üretim PMI endeksi Aralık’ta artışla yılı 54.5’la kapattı (Kasım’da 53.3’tü). İç ve dış siparişler güçlü sinyaller veriyor,
özellikle yeni siparişler endeksi 2012 sonundan beri en yüksek değer olan 58’e yükseldi. Aynı sıralarda, toplam sanayi üretiminin
hesaplanmasında %38’lik kısmı oluşturan 8 ana sektördeki üretim artış endeksi, Ekim ayındaki yıllık +%6.3’e kıyasla Kasım
ayında yıllık +%6.7 ile altyapı projelerindeki gelişmenin olumlu yansıması oldu. Kısa dönemde Euler Hermes, iş çevrelerinin
başbakan Narendra Modi’nin reform taahhütlerine duyduğu güven ve petrol fiyatlarının düşük seyrinin enflasyonist baskıları
yatıştırmasını ve bunun belki de para politikalarında gevşemeleri de teşvik edebileceğinden, kalkınmanın daha da ilerlemesini
beklemektedir. Bununla beraber, ekonomik reformlar aksatılır ve bu nedenle de ekonomi yönetimine duyulan güven azalırsa
2015’in ilerleyen dönemlerindeki toparlanma düzeyi de azalış gösterebilir.
Takvim / Neleri Takipte Olacağız?

8 Ocak – Brezilya Kasım ayı sanayi üretimi

8 Ocak – Almanya Kasım ayı fabrika siparişleri

8 Ocak – Euro Bölgesi Aralık ayı duyarlılık endeksi

8 Ocak – Euro Bölgesi Kasım ayı perakende satışlar

9 Ocak – Kanada Aralık ayı işsizlik raporu

9 Ocak – Çin Aralık ayı TÜFE - ÜFE

9 Ocak – Almanya Kasım ayı sanayi üretimi

9 Ocak – Fransa Kasım ayı sanayi üretimi

9 Ocak – İspanya Kasım ayı sanayi üretimi

9 Ocak – ABD Aralık ayı istihdam raporu

9 Ocak – İngiltere Kasım ayı sanayi üretimi

13 Ocak – ABD Kasım ayı yeni istihdam & iş gücü devir hızı

14 Ocak – ABD Aralık perakende satışlar
www.eulerhermes.com.tr
Feragatname
Bu değerlendirmeler her zaman aşağıdaki feragatnameye tabidir.
Bu materyal, bir Allianz şirketi olan Euler Hermes SA tarafından yayınlanmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır, tavsiye amaçlı
değerlendirilmemelidir. Bu bilginin alıcıları kendi bağımsız değerlendirmelerini yapmalıdır ve sadece bu bilgilere dayanarak harekete
geçmemelidir. Bu materyal, bizim onayımız olmaksızın çoğaltılmamalı ve hiçbir belgeye eklenmemelidir. Yasaklanmış olabileceği hiçbir yargı
alanında dağıtımına kalkışılmamalıdır. Bu bilginin güvenilirliği bağımsız olarak Euler Hermes tarafından doğrulanmamıştır ve bilginin doğruluğu
ile tamamlığı hakkında Euler Hermes hiçbir şekilde (söyleyerek veya ima yoluyla) temsil veya garantide bulunmamakta, bu bilgiye güvenmek ve
onu kullanmak aracılığıyla doğabilecek hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğü kabul etmemektedir. Aksi belirtilmedikçe, sadece Euler Hermes Finans
Departmanı’nın tüm görüş ve tahminleri bu tarihten itibaren hiçbir bildirim olmaksızın değiştirilebilir. Euler Hermes SA, Fransa Mali Pazar Yetkilisi
tarafından yetkilendirilmiş ve düzenlenmiştir.
Bu değerlendirmeler aşağıdaki feragatnameye tabidir.
Geleceğe Dair İfadelerle İlgili Temkin Notu: Burada yer alan ifadelerin bazıları gelecekle ilgili beklentiler ve yönetimin mevcut görüş ve varsayımlarına
dayalı ileriye dönük ifadeler olabilir. Bu ifadeler bilinen ve bilinmeyen riskler içerdiğinden bu durum, gerçek sonuçların, performansın veya
olayların, bu ifadelerde belirtilen veya ima edilenden farklı olmasına yol açabilir. Metin içeriği gereği ileriye yönelik ifadelerin yanı sıra, “olabilir”,
“olacaktır”, “olmalıdır”, “beklenmektedir”, “planlanmaktadır”, “amaçlanmaktadır”, “beklemektedir”, “inanmaktadır”, “tahmin etmektedir”,
“öngörmektedir” veya “devam etmektedir” gibi kelimeler ileriye yönelik ifadelere örnek teşkil etmektedir. Gerçek sonuçların, performansın veya
olayların, bu ifadelerde belirtilenden farklı olmasına yol açan sebepler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şöyle sıralanabilir: (i) genel ekonomik
koşullar özellikle de Allianz SE’nin temel iş kolundaki ve ana pazarlarındaki ekonomik koşullar, (ii) gelişmekte olan piyasalar da dahil olmak üzere
finans piyasalarının performansı, (iii) sigortalı zarar olaylarının ciddiyeti ve sıklığı, (iv) hastalık ve ölüm oranları ve trendleri, (v) kalıcılık seviyeleri,
(vi) kredi temerrütlerinin boyutu (vii) faiz oranları, (viii) Euro-Dolar paritesi de dahil olmak üzere döviz kurları, (ix) değişen rekabet düzeyleri,
(x) para yığılması ve Avrupa Para Birliği de dahil olmak üzere kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikler, (xi) Merkez Bankalarının ve/veya yabancı
hükümetlerin politikalarındaki değişiklikler, (xii) şirket alımlarının etkileri ve ilgili birleşme konuları, (xiii) yeniden yapılanma önlemleri ve (xiv) genel
rekabet faktörleri (her durum için yerel, bölgesel, ulusal ve/veya global bazda). Bu faktörlerin çoğunun terörist faaliyetlerin sonucunda meydana
gelmesi veya kuvvetlenmesi daha muhtemeldir. Burada bahsi geçen konular zaman zaman Allianz SE’nin ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar
Komisyonu’na sunduğu dosyalarda açıklanan riskleri ve belirsizlikleri de içerebilir. Grup, burada yer alan geleceğe dair bilgilerin güncellenmesi
konusunda hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir.
www.eulerhermes.com.tr

Benzer belgeler

Manşetlerde Haftalık İhracat Risk Görünümü

Manşetlerde Haftalık İhracat Risk Görünümü Geleceğe Dair İfadelerle İlgili Temkin Notu: Burada yer alan ifadelerin bazıları gelecekle ilgili beklentiler ve yönetimin mevcut görüş ve varsayımlarına dayalı ileriye dönük ifadeler olabilir. Bu ...

Detaylı