Bütün okurlarımızı, Dünya Sosyalist Web Sitesi`ni desteklemeye

Yorumlar

Transkript

Bütün okurlarımızı, Dünya Sosyalist Web Sitesi`ni desteklemeye
Bütün okurlarımızı, Dünya Sosyalist
Web Sitesi’ni desteklemeye çağırıyoruz
WSWS, işçileri emperyalist
savaşlara karşı uluslararası
düzeyde birleştiren tek yayındır
WSWS, tüm dünyadaki işçileri ve
gençleri, Mısır devriminin dersleri
konusunda eğitmektedir
WSWS, 2013 yılında, ABD’nin Suriye’ye
ve İran’a karşı savaş yönelimini desteklemekte kullanılan yalanları ve Washington’ın başlıca jeopolitik çıkarlarını
teşhir etti. O, dünyanın dört bir yanında
savaş karşıtı toplantıları ve gösterileri
destekledi. O, I. Dünya Savaşı’nın patlamasının 100. Yıldönümünün hemen
öncesinde, Başkan Barack Obama’nın
Asya’ya “dönüş”ünün ve ABD’nin Çin’i
askeri olarak kuşatma yöneliminin anlamını açıklama çabasında başı çekti.
WSWS, Obama yönetiminin 3 Temmuz
2013 askeri darbesindeki rolünü, Mısır
işçi sınıfına karşı önleyici bir darbeyi teşhir etti. Devrimci Sosyalistler gibi sahtesol örgütlerin önce Muhammed Mursi’yi
ve Müslüman Kardeşler’i, ardından da
askeri darbeyi destekleme rolünü, yalnızca WSWS gözler önüne serdi.
WSWS, demokratik
hakları savunuyor
WSWS, geçtiğimiz yıl içinde, Ulusal Güvenlik Bürosu’nun (NSA) ve onun tüm
dünyadaki kardeş örgütlerinin yasadışı
casusluk faaliyetlerini teşhir etmek için
yüzlerce makale yayımladı. Biz, işçi sınıfını, gelişmekte olan küresel polis devletini teşhir etmiş olan Julian Assange,
Bradley Manning ve Edward Snowden
gibi cesur muhbirleri savunmak amacıyla harekete geçirmek için kampanya
düzenledik.
WSWS, toplumsal eşitlik
uğruna mücadele ediyor
WSWS, kapitalizmin dünyaya olan korkunç maliyetinin kapsamlı ve doğru bir
açıklamasını yapmaktadır. Egemen sınıf,
2008 çöküşünden bu yana, işçi sınıfının
işlerine ve yaşam koşullarına karşı dizginsiz bir saldırı başlatırken, bir borsa
balonunu besleyerek trilyonlarca doları
bankalara akıtmış durumda.
WSWS, yeni kuşak Troçkistler’e sürekli
devrimi ve onun günümüzdeki mücadeleleri kavramadaki merkezi önemini
gösterdi.
WSWS, Detroit’in iflasının
ardında yatan komployu
ve onun uluslararası
sonuçlarını ortaya koydu
Bir zamanlar dünya otomobil üretiminin
merkezi olan Detroit’in iflası, emekli
maaşlarına, kültüre ve işçi sınıfının haklarına yönelik ulusal ve uluslararası bir
saldırının öncüsüdür. WSWS, Sosyalist
Eşitlik Partisi (SEP) ve Toplumsal Eşitlik
İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler
(IYSSE), Detroit işçi sınıfına yönelik saldırının arkasındaki toplumsal güçleri ve
çıkarları açığa vurmak için, 15 Şubat
2014’te bir İşçi Soruşturması düzenliyor.
WSWS, sanat ve kültür
hakkını savunuyor
WSWS, SEP ve IYSSE, Detroit’in iflasına
karşı kampanyanın bir parçası olarak, 4
Ekim 2013’te yüzlerce işçiyi, öğrenciyi ve
emekliyi Detroit Sanat Enstitüsü’nün savunusu için harekete geçirdi.
WSWS, Obamacare’i, Britanya
Ulusal Sağlık Hizmetleri’ni ve
sağlık hizmetlerine yönelik
küresel saldırıyı teşhir ediyor
WSWS, Obamacare’i, başlangıcından
beri, sağlığa yönelik sistematik bir saldırının bir parçası ve Medicare ile Medicaid’i hedefleyen bir saldırının başlangıç
aşaması olarak açığa vurdu. O, Demokratik Parti’nin ve destekleyicilerinin bu
gerici önlemi bir reform olarak ambalajlama yönündeki çabalarını teşhir etti.
WSWS ve Britanya’daki SEP, hükümetin
sağlık sistemini bütünüyle özel sektöre
satmasına karşı, Ulusal Sağlık Sistemi’nin savunurken, kavgacı bir kampanya başlattı.
WSWS, tarihi canlandııyor
WSWS, 2013 yılı başında, geçtiğimiz 15
yılın en önemli olaylarını ve onların
WSWS’deki yorumlarını ayrıntılı biçimde
yeniden ele alan özel bir 15. Yıl sergisi
başlattı. Bu, sıradışı bir kayıttır.
Geçtiğimiz yıl ile ilgili diğer önemli olaylar arasında şunlar vardı:
H Bağımsızlık Bildirgesinin ve Gettysburg çatışmasının 150. Yıldönümü
(Gettysburg araştırmacılarından Alan
Guelzo ile canlı bir video söyleşisi
H Özgürlük Bildirgesi’nin 150. yılı;
Alman Marksist önderlerinden August
Bebel’in ölümünün 100. yılı; Dördüncü
Enternasyonal’in kurulmasının 75. Yıldönümü; Nazi Almanya’sındaki Kristal
Gece pogromunun 75. Yılı ve Şili’de Pinochet diktatörlüğünün iktidara gelmesinin 40. yılı üzerine bildirgeler.
WSWS, işçi sınıfının önderliğini
uluslararası düzeyde inşa ediyor
Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası
Komitesi’nin şubeleri, 2013 yılında, işçi
sınıfına devrimci sosyalist bir alternatif
sunmak amacıyla Almanya’da, Avustralya’da, Sri Lanka’da ve ABD’de seçimlere
katıldılar. WSWS, California’ daki Körfez
Bölgesi Hızlı Ulaşım işçilerinin, Washington Eyaleti’ndeki Boeing işçilerinin ve
New York okul otobüsü sürücülerinin;
Almanya’da, Avustralya, Hindistan ve
ABD’de otomobil işçilerinin; Büyük Britanya’daki sağlık işçilerinin ve işçi sınıfının diğer kesimlerinin mücadelelerinde
anında haberler ve işçilerle röportajlar
yaptı ve bu mücadelelerde sosyalist bir
strateji geliştirdi.
WSWS uluslararası
işçi sınıfına sesleniyor
İşçilerin gerçek düşünceleri ve gereksinimleri, siyaset kurumunun ya da kitlesel
medyanın hiçbir yerinde ifadesini bulmuyor. WSWS, çok sayıda röportajda ve
olay yerinden haberlerde, kitleler içinde
yükselen gerçek hoşnutsuzluk duygularına ve kapitalizme karşı muhalefete
kendini ifade etme olanağı sağlamaya
çalıştı. WSWS, 2013’te, çok daha fazla
okura ulaşmak için, video kullanımını
yaygınlaştırıp günlük ortam akışı başlatarak, yeni medyayı ve araçları kullanımını geliştirdi. Biz, okurlarımızı sürekli
arttırmaya ve bu yıl Afrikaanca’yı eklediğimiz düzenli yayınımızı birçok dilde
genişletmeye çalışıyoruz.
Dünya Sosyalist Web Sitesi, işçi sınıfının
gerçek sesidir. Bizim bütün girişimlerimiz
hatırı sayılır kaynakların varlığını gerektirmektedir. WSWS, 2014 yılında, dünya
sosyalist devrimini her zamankinden
fazla izleyiciye ulaştırmak için mücadele
edecek ama onun sizin desteğinize ihtiyacı var. Bu hereketin inşasına katkıda
bulunun.
Katkılarınız için: wsws.org
HHHH

Benzer belgeler