AFFA 101

Yorumlar

Transkript

AFFA 101
DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
FRANSIZCA I
AFFA 101
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
1
3+0
3
3
Ön Koşul Dersleri
-
Dersin Dili
Fransızca
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin
Koordinatörü
Zehra Gürsoy
Dersi Verenler
Selahattin Alican Çorakçı, , Çiğdem Karalök, Zehra Gürsoy, Halime
Gülin Şişmanyazıcı, Sibel Akyıldız, , Ayşe Atakol, Esra Aydın
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Avrupa Dil Birliği çerçevesinde, A1 seviyesinin ilk adımını oluşturan bu
derste amaçlanan, öğrenciye günlük hayatta gerekli olabilecek
durumlarda kendini ifade edebilme (yazılı / sözlü) ve anlama (yazılı /
sözlü) beceresi kazandırılmasıdır.
Öğrencilerin selamlaşma ve tanışma konularında beceri kazanmasını
sağlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
1) Selamlama, veda, özür gibi kalıpları anlayıp ifade edebilir.
1,2,3,4,5
1,2,3
A,C
2) Medeni hal, yaş, adres, milliyet gibi kişisel bilgileri yazılı
ve sözlü olarak ifade edebilir ve sorabilir.
1,2,3,4,5
1,2,3
A,C
3) Basit ifadelerle hobiler ve ilgi alanlarından bahsedebilir.
1,2,3,4,5
1,2,3
A,C
4) Tarih ve saat bilgileri verme; afişlere bakarak bir gösteri
ya da filmin yeri, başlama zamanı gibi günlük yaşama ilişkin
konuları yazılı ve sözlü ifade etmeye yönelik beceriler edinir.
1,2,3,4,5
1,2,3
A,C
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
2
3
4
Ön Hazırlık
Ünite I: Premiers Contacts
Ders I: Je m'appelle Elise. Et vous?
* fransızca, fransa ve fransa hakkında genel bilgiler.
* selamlama, kendini tanıtma, teşekkür
* cümle içinde sözcüklerin sıralanışı
* être, s'appeler (je / vou
* c'est + nom de personne /pronom tonique
* milliyet bildiren sıfatlar 1
Ünite I: Premiers Contacts
Ders I: Je m'appelle Elise. Et vous?
* c'est + nom de personne /pronom tonique
* milliyet bildiren sıfatlar 1
Ünite I: Premiers Contacts
Ders 2: Vous dansez? D'accord
* kimlik bilgilerini sorma
* kendi hakkında bilgi verm
* özür dileme
Ünite I: Premiers Contacts
Ders 2: Vous dansez? D'accord
* vous (sen-siz)
* masculin / féminin 1
* milliyet bildiren sıfatlar 2
alıştırma
Kelime Bilgisi
alıştırma
5
Ünite I: Premiers Contacts
Ders 3: Monica, Yukiko et compagnie
* birisi hakkında bilgi vermek 1
* sevdiği şeyleri söylemek
* il / elle
*article défini
* masculin / féminin 2
6
Ünite I: Premiers Contacts
Ders 3: Monica, Yukiko et compagnie
* il y a...
* kişileri tanımlamak için gerekli sıfatlar 1
* zevkler, tercihler 1
alıştırma
7
Genel tekrar
alıştırma
Vize Sınavları
8
9
10
Ünite I: Premiers Contacts
Ders 4:Les voisins de Sophie
* birisi hakkında bilgi vermek 2
* tu / vous; ils / elles
* masculin / féminin 3
Ünite I: Premiers Contacts
Ders 4:Les voisins de Sophie
* isim, sıfat ve fiillerde çoğul
*c'est un ... / il est
* Kişileri tanımlamak için gerekli sıfatlar 2
Ünite II: Se situer dans l'espace
Ders 5: tu vas au Luxembourg?
* gelinen / gidilen yerden bahsetmek
* aller, venir fiilleri
alıştırma
12
Ünite II: Se situer dans l'espace
Ders 5: tu vas au Luxembourg?
* à - de préposition ları
* iş ve hobiler
* où.... ? / soru
13
Ünite II: Se situer dans l'espace
Ders 6: Nous venons pour l'inscription
* adını hecelemek / kodlamak
* sayılar (60'a kadar)
* mekanla ilgili soru sormak
alıştırma
14
Ünite II: Se situer dans l'espace
Ders 6: Nous venons pour l'inscription
* tarih ve saat
* Zamanla ilgili bilgi sormak
* haftanın günleri
alıştırma
15
Genel tekrar / Sözlü sınav
alıştırma
16
Final Sınavları
KAYNAKLAR
* Festival I / S.Poisson-Quinton , M. Mahéo-Le coadic , A. Vergne-Sirieys
* Festival I / S.Poisson-Quinton , M. Mahéo-Le coadic , A. Vergne-Sirieys
Ders Kitabı
* Grammaire 450 nouveaux exercicesNiveau débutant/E. Sirejols, D. Renaud/
Clé International
* Vocabulaire Progressif du français
Niveau débutant/Anne Goliot-Lété, Claire Miquel
Clé International
Diğer Kaynaklar
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Film, Alıştırma
Ödevler
Kompozisyon
Sınavlar
-
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
35
Kısa Sınav
-
-
Ödev (Sözlü)
1
15
Toplam
50
Finalin Başarıya Oranı
50
Yıl içinin Başarıya Oranı
50
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Katkı Düzeyi
Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
Kendini Fransızca sözlü olarak ifade edebilir.
X
2
Kendini Fransızca yazılı olarak ifade edebilir.
X
3
Fransızca konuşmayı anlayabilir.
X
4
Fransızca yazılanı anlayabilir.
X
5
Fransızca çeviri yapabilir.
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ara Sınav
1
1
1
Kısa Sınav
-
-
-
Ödev
15
1
15
Final
1
1
1
Etkinlik
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 25 (s)
Dersin AKTS Kredisi
97
3,88
3

Benzer belgeler