Broşür - ADM Tarım

Transkript

Broşür - ADM Tarım
Tatlandırıcı ve renklendirici bio-aktivatör
Meyvenin şeker konsantrasyonunu artırır.
Meyve kıvamını artırır, raf ömrünü uzatır.
Meyve ve kesme çiçeklerin renklerini canlandırır.
BİLEŞENLER VE İŞLEVLERİ
POLİSAKKARİTLER
Ca
MİKRO
ELEMENTLER
(B, Zn)
Mg
MEYVE RENGİNİ
ARTIRIR
MEYVELERİN ŞEKER
KONSANTRASYONUNU
ARTIRIR
MEYVE KIVAMINI
ARTIRIR
UYGULAMA ŞEKLİ, DOZU VE ZAMANI
Sp
YAPRAK UYGULAMALARI
ec
MEYVELERDE
meyve renk almadan hemen önce, meyve renk alma döneminde 2.5
- 3 L/ha (narenciye 3 - 4 L/ha; meyve büyümesi sonundan olgunlaşma
öncesine kadar).
SEBZELERDE
meyve renk almadan hemen önce ve her 10 - 15 günde 1.5 - 2.5 L/ha
ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE
2.5 - 3 L/ha
SÜS BİTKİLERİNDE
çiçeklenme öncesi (1 - 2 uygulama) 200 - 300 ml/hl
NOT: SWEET, MEGAFOL ile birlikte uygulandığında (2 L/ha) etkisinde artış sağlanır.
ial
ità
Specialist in plant nutrition
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
İçerdiği kalsiyum, magnezyum, mikro besinler ve özel polisakkaritler sayesinde SWEET, şeker üretimini geliştirir ve olgunlaşmanın bio-kimyasal
süreçlerini hızlandırır.
SWEET, şeker seviyesini ve meyve kuru madde kalıntılarını artırır ve hasatta meydana gelen ham kayıpları azaltır.
Entansif üretimlerde olgunlaşma açısından problem yaratan kötü iklimsel koşullarda ve üretim kalitesinde (briks, renk, kıvam ...) artışın gerekli
görüldüğü her aşamada uygulanmalıdır.
SWEET, çiçek rengini, parlaklığını ve kesme çiçeklerin hasat sonrası raf
ömrünü uzatır ve geliştirir.
Daha güçlü bir etki elde etmek için SWEET ile MEGAFOL ürünlerini birlikte uygulamanızı tavsiye ederiz.
ARAŞTIRMALAR
ŞEKER PANCARI
SOFRALIK ÜZÜM
Verim artışının araştırılması
Verim artışının araştırılması
TÜR
Bianca
UYGULAMA
SAYISI
1
DOZ
2.5 L/ha
UYGULAMA
ZAMANI
Tarım kimyasalları uygulamaları ile
birlikte temmuz ortasından itibaren
TÜR
Italia
UYG. SAYISI
2
DOZ
3 L/ha
UYGULAMA
ZAMANI
Büyüme dönemi başlangıcında ve
20 gün (veraison) sonra
(g) 1120
13,2
14,5
1100
13
POLARİMETRİK SIRA
15
(B
14
rik
1080
s)
13,5
12,8
1060
12,6
1040
12,4
1020
13
12,5
1000
12,2
12
Serie1
gram olarak
Peso in grammi
ağırlık
Gradi
BriksBrix
derecesi
1
SWEET
13,1
VERİM ARTIŞI VE BRİKS DERECESİ
Elde edilen kâr 3:1
12
1
SWEET
1101
14,8
2
ŞAHİT
1037
12,8
2
ŞAHİT
12,4
BRİKS DERECESİNDE ARTIŞ
Elde edilen kâr 9:1
ADM TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Ali Çetinkaya Caddesi 129/6 07300 Antalya, Türkiye
Tel.: +90 242 311 98 60pbx Fax: +90 242 311 98 59 Web: www.admtarim.com E-mail: [email protected]
11,5