2014 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Yorumlar

Transkript

2014 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları
AKKOR SİRKÜLER
Akkor YMM LTD.ŞTİ.
Tel: (216) 467 10 73
Bağdat Cad. No.353 D:8
Fax: (216) 467 01 73
34728 Caddebostan
E-mail:[email protected]
Kadıköy / İstanbul
web:www.akkorymm.com.tr
Sirküler Tarihi
Sirküler No
Konu
: 06.01.2014
: 2014 / 03
: 2014 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları Hk.
01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olacak 2014 yılı asgari geçim indirimi tutarları
aşağıdaki gibidir.
Çalışanın Medeni Durumu
Bekar
Evli, eşi çalışmıyor,çocuksuz
Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu
Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu
Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu
Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu
Evli, eşi çalışıyor, çocuksuz
Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu
Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu
Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu
Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu
İndirim Oranı
(%)
50
60
67,5
75
80
85
50
57,5
65
70
75
2013 yılında aylık indirim
tutarı (TL)
80,33
96,39
108,44
120,49
128,52
136,55
80,33
92,37
104,42
112,46
120,49
Yukarıdaki hesaplama 2014’in ilk 6 ayında geçerli olacak asgari ücret tutarı (1.071,00 TL)
üzerinden hesaplanmış olup; tutarlar tüm yıl geçerlidir.
Asgari geçim indirimi hesaplama formülü;
Asg. Geç. İnd. Aylık Tutarı = (Yılbaşında geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarı x
Asg. Geç. İnd. oranı) x %15
Asgari geçim indirimi oranları ise;
- Mükellefin kendisi için %50,
- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10,
- İlk çocuk için %7,5,
- İkinci çocuk için %7,5,
- Diğer çocukların her biri için %5
olarak dikkate alınacaktır.
Hesaplama yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, asgari geçim indiriminin
yıllık tutarı, asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yıl
içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler hesaplamada dikkate
alınmayacaktır.
Bilgilerinize sunulur.

Benzer belgeler

2016 Yılı Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi

2016 Yılı Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi - 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 Tarihleri Arasında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarları 31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile çalı...

Detaylı

23 Haziran 2016 Perşembe

23 Haziran 2016 Perşembe Tarihinde yapılan kontroller sonucu yukarıdaki fiyatlar tespit edilmiştir. Resmi mühür ve imza bulunmayan bültenler geçersizdir.

Detaylı

Avantaj Check-Up Kadın Özel Check-Up Erkek Özel

Avantaj Check-Up Kadın Özel Check-Up Erkek Özel Fizik Tedavi Muayenesi Kulak Burun Boğaz Muayenesi Genel Cerrahi Muayenesi Kadın Doğum Muayenesi (Bayan) Üroloji Muayenesi Kardiyoloji Muayenesi Radyoloji Tetkikleri

Detaylı

26 Temmuz 2016 Salı

26 Temmuz 2016 Salı Tarihinde yapılan kontroller sonucu yukarıdaki fiyatlar tespit edilmiştir. Resmi mühür ve imza bulunmayan bültenler geçersizdir.

Detaylı