Voltaj Regülatörü TAPCON® 230

Yorumlar

Transkript

Voltaj Regülatörü TAPCON® 230
Voltaj Regülatörü TAPCON® 230
www.reinhausen.com
Kullanma Kılavuzu
© Tüm hakları Maschinenfabrik Reinhausen'e aittir
Bu belgenin yazılı izin olmadan başkalarına verilmesi, çoğaltılması, içeriğinin değerlendirilmesi ve aktarılması
yasaktır.
Bunun ihlali durumunda tazminat alınacaktır. Tüm patent, prototip ve tasarım hakları saklıdır.
Bu belgenin redaksiyonu bittikten sonra üründe değişiklikler olmuş olabilir.
Teknik verilerde, konstrüksiyonda ve teslimat kapsamında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Teklifler ve siparişler hazırlanırken verilen bilgiler ve alınan kararlar genel olarak bağlayıcıdır.
Orijinal kullanma kılavuzu Almanca olarak hazırlanmıştır.
İçindekiler
İçindekiler
1
Giriş ..............................................................................................11
1.1
Üretici...................................................................................................... 11
1.2
Değişiklik yapma hakkının saklı tutulması .............................................. 11
1.3
Eksiksizlik................................................................................................ 11
1.4
Birlikte geçerli olan dokümanlar .............................................................. 12
1.5
Saklama yeri ........................................................................................... 12
1.6
Gösterim konvansiyonları ....................................................................... 12
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
Kullanılan kısaltmalar ......................................................................................... 13
Uyarı konsepti..................................................................................................... 15
Bilgi konsepti ...................................................................................................... 16
Hareket konsepti................................................................................................. 17
Yazım şekilleri..................................................................................................... 17
2
Güvenlik ...................................................................................... 19
2.1
Genel güvenlik bilgileri ............................................................................ 19
2.2
Amacına uygun kullanım......................................................................... 19
2.3
Amacına aykırı kullanım.......................................................................... 20
2.4
Personelin niteliği.................................................................................... 20
2.5
İşleticinin dikkat etme yükümlülüğü......................................................... 20
3
Ürün açıklaması .......................................................................... 23
3.1
Fonksiyon açıklaması ............................................................................. 23
3.2
Performans özellikleri TAPCON® 230 ...................................................... 25
3.3
TAPCON® 230 pro ................................................................................... 25
3.4
TAPCON® 230 expert............................................................................... 26
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
1
İçindekiler
3.5
Teslimat kapsamı.................................................................................... 27
3.6
Donanım açıklaması............................................................................... 27
3.7
Ön panelin açıklaması ............................................................................ 31
3.8
Ekran açıklaması .................................................................................... 32
3.9
Tuş fonksiyonlarının açıklaması ............................................................. 33
3.10
TAPCON® 230'un kumanda güvenliği ..................................................... 35
4
Ambalaj, nakliye ve saklama...................................................... 37
4.1
Ambalaj................................................................................................... 37
4.1.1
4.1.2
4.1.3
Kullanım ............................................................................................................. 37
Uygunluğu, yapısı ve hazırlanması .................................................................... 37
İşaretler .............................................................................................................. 37
4.2
Nakliye, gönderilerin teslim alınması ve hareket şekli ............................ 38
4.3
Gönderilerin saklanması......................................................................... 39
5
Fonksiyonlar ve ayarlar.............................................................. 41
5.1
NORMset................................................................................................ 42
5.1.1
5.1.2
NORMset'in etkinleştirilmesi............................................................................... 43
NORMset'in devreden çıkartılması..................................................................... 44
5.2
Regülasyon parametreleri ...................................................................... 48
5.2.1
5.2.2
5.2.3
Voltaj regülasyonu .............................................................................................. 48
Sınır değerler...................................................................................................... 60
Dengeleme ......................................................................................................... 70
5.3
Yapılandırma .......................................................................................... 78
5.3.1
5.3.2
Transformatör verileri ......................................................................................... 78
Genel.................................................................................................................. 87
5.4
Paralel çalışma ....................................................................................... 99
5.4.1
5.4.2
Paralel çalışmanın etkinleştirilmesi .................................................................. 100
Paralel çalışmanın devre dışı bırakılması ........................................................ 100
2
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
İçindekiler
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9
5.4.10
5.4.11
5.4.12
5.4.13
Paralel çalışma metodu .................................................................................... 101
Paralel çalışma grubunun atanması ................................................................. 106
CAN adresinin girilmesi .................................................................................... 107
Bağımsız blokajını etkinleştirme/devre dışı bırakma ........................................ 107
Devre reaktif akımı hassasiyetinin ayarlanması ............................................... 108
İzin verilen azami devre reaktif akımı için blokaj sınırının ayarlanması............ 109
Master/Follower akım blokajının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması .......... 110
Paralel çalışma hata bildirimi geciktirme süresinin ayarlanması .......................111
Follower kademe yönünün seçilmesi................................................................ 112
Azami kademe farkının ayarlanması ................................................................ 113
Follower'ı ölçüm voltajı olmadan anahtarlama özelliğinin etkinleştirilmesi/devre
dışı bırakılması ................................................................................................. 114
5.5
Serbest yapılandırılabilir girişlerin/çıkışların atanması.......................... 115
5.5.1
5.5.2
5.5.3
Girişlerin (GPI'lerin) atanması........................................................................... 116
Çıkışların (GPO'ların) atanması........................................................................ 118
LED'lerin ayarlanması ...................................................................................... 120
5.6
Kademe durumu tespiti ......................................................................... 123
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6
5.6.7
5.6.8
Kademe durumu tespit şekilleri ........................................................................ 124
Minimum kademe için analog değerin atanması .............................................. 125
Maksimum kademe analog değerinin ayarlanması .......................................... 126
En alt kademe durumunun ayarlanması........................................................... 127
En üst kademe durumunun ayarlanması.......................................................... 128
Alt kademe blokaj sınırının belirlenmesi ........................................................... 129
Üst kademe blokaj sınırının belirlenmesi.......................................................... 130
Kademe blokaj davranışının seçilmesi ............................................................. 131
5.7
Uzaktan hedef değer ayarı.................................................................... 132
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.5
Uzaktan hedef değer ayarının türleri ................................................................ 133
Minimum hedef değer için analog değerin ayarlanması ................................... 134
Maksimum hedef değer için analog değerin ayarlanması ................................ 135
Minimum hedef değerin ayarlanması ............................................................... 136
Maksimum hedef değerin ayarlanması............................................................. 137
5.8
İletişim arayüzü (Sadece TAPCON® 230 expert) ................................... 138
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4
5.8.5
İletişim protokolünün seçilmesi......................................................................... 139
İletişim bağlantısının seçilmesi ......................................................................... 140
İletişim baud oranının seçilmesi ....................................................................... 141
Ağ adresinin alınması ....................................................................................... 142
TCP portunun atanması ................................................................................... 143
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
3
İçindekiler
5.8.6
5.8.7
5.8.8
5.8.9
5.8.10
5.8.11
5.8.12
Fiberoptik iletken ters çevirmesinin atanması .................................................. 144
SCADA adresinin ayarlanması......................................................................... 145
SCADA Master adresinin girilmesi ................................................................... 146
Talep edilmemiş mesajların serbest bırakılması............................................... 147
Talep edilmemiş tekrar sayısının ayarlanması ................................................. 148
Application Confirm zaman-aşımının ayarlanması........................................... 149
RS485 arayüzünde gönderim geciktirmesinin ayarlanması ............................. 150
5.9
Info (Bilgi) ............................................................................................. 151
5.9.1
5.9.2
5.9.3
5.9.4
5.9.5
5.9.6
5.9.7
5.9.8
5.9.9
5.9.10
5.9.11
5.9.12
5.9.13
5.9.14
Bilgi ekranının görüntülenmesi ......................................................................... 152
Ölçüm değerlerinin görüntülenmesi.................................................................. 153
Hesaplanan değerlerin görüntülenmesi............................................................ 154
LED testinin yapılması...................................................................................... 155
MIO-kartı dijital girişlerinin görüntülenmesi ...................................................... 156
MIO-kartı dijital çıkışlarının görüntülenmesi ..................................................... 156
PIO-kartı dijital girişlerinin görüntülenmesi ....................................................... 157
PIO-kartı dijital çıkışlarının görüntülenmesi ...................................................... 157
Paralel işletimin görüntülenmesi....................................................................... 158
CAN-Bus'taki verilerin görüntülenmesi ............................................................. 158
En büyük belleğin görüntülenmesi ................................................................... 159
CI-Card SCADA Bilgisi ..................................................................................... 159
Hafıza özetinin görüntülenmesi ........................................................................ 160
Olay özeti ......................................................................................................... 160
5.10
Diğer ayarlar ......................................................................................... 162
5.10.1
5.10.2
Direnç kontağı dizisinin kalibre edilmesi........................................................... 162
Varsayılan parametrelere geri alma.................................................................. 163
5.11
Ayar aralıklarının özeti.......................................................................... 164
6
Sorun giderme........................................................................... 167
7
Teknik veriler ............................................................................. 171
8
Menü özeti ................................................................................. 173
9
Dünya çapında MR.................................................................... 183
4
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
Resim dizini
Resim dizini
Resim 1
TAPCON® 230 ile voltaj regülasyonuna genel bakış............. 24
Resim 2
TAPCON® 230'un blok şeması* ............................................ 28
Resim 3
Diğer iletişim arayüzleri TAPCON® 230 expert ..................... 29
Resim 4
TAPCON® 230'in ön paneli, kumanda alanı ile ..................... 31
Resim 5
Ana ekran............................................................................. 32
Resim 6
Gönderim işaretleri............................................................... 37
Resim 7
Menü .................................................................................... 41
Resim 8
Aralığın üstüne çıkma ve altına düşme ................................ 54
Resim 9
ΔU/B voltaj değişikliği........................................................... 58
Resim 10
Line-Drop yedek anahtarlaması ........................................... 72
Resim 11
Line-Drop dengelemesi ........................................................ 72
Resim 12
a anahtarlaması - ayarlanacak faz açısı 0;1PH ................... 83
Resim 13
a anahtarlaması - ayarlanacak faz açısı 0;3PH ................... 83
Resim 14
b anahtarlaması - ayarlanacak faz açısı 0;3PH ................... 84
Resim 15
c anahtarlaması - ayarlanacak faz açısı 90;3PH.................. 84
Resim 16
d anahtarlaması - ayarlanacak faz açısı 30;3PH ................. 85
Resim 17
e anahtarlaması - ayarlanacak faz açısı -30;3PH ................ 85
Resim 18
Standart işletimde anahtarlama palsı.................................. 91
Resim 19
Hızlı anahtarlama modunda anahtarlama palsı .................. 92
Resim 20
Motor çalışma süresi 10 saniyeye ayarlanmıştır .................. 96
Resim 21
Kademe durumu aralığı...................................................... 129
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
5
Tablo dizini
Tablo dizini
Tablo 1
Kullanılan kısaltmalar ........................................................... 13
Tablo 2
Uyarı notlarındaki uyarı sözcükleri ....................................... 15
Tablo 3
Uyarı notlarındaki piktogramlar ............................................ 16
Tablo 4
Yazım şekilleri ...................................................................... 17
Tablo 5
Kontrol sistemi iletişimi için mevcut arayüzler ...................... 26
Tablo 6
Teslimat kapsamı ................................................................. 27
Tablo 7
Donanım bilgisi..................................................................... 30
Tablo 8
NORMset'te V cinsinden hedef değer 1 ayar aralığı ............ 45
Tablo 9
NORMset'te kV cinsinden hedef değer 1 ayar aralığı .......... 45
Tablo 10
Gösterilen değerler için örnek .............................................. 46
Tablo 11
NORMset'te kV cinsinden birincil voltaj ayar aralığı............. 46
Tablo 12
NORMset'te V cinsinden ikincil voltaj ayar aralığı ................ 47
Tablo 13
V cinsinden hedef değer 1 ayar aralığı Voltaj regülasyonu................................................................ 49
Tablo 14
kV cinsinden hedef değer 1 ayar aralığı - Voltaj
regülasyonu.......................................................................... 49
Tablo 15
V cinsinden hedef değer 2 ayar aralığı - Voltaj regülasyonu 50
Tablo 16
kV cinsinden hedef değer 2 ayar aralığı - Voltaj
regülasyonu.......................................................................... 50
Tablo 17
V cinsinden hedef değer 3 ayar aralığı - Voltaj
regülasyonu.......................................................................... 51
Tablo 18
kV cinsinden hedef değer 3 ayar aralığı - Voltaj
regülasyonu.......................................................................... 51
Tablo 19
V cinsinden hedef değer 3 ayar aralığı - Voltaj regülasyonu 55
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
7
Tablo dizini
Tablo 20
Geciktirme süresi T1'in ayar aralığı ...................................... 57
Tablo 21
Geciktirme süresi T2'nin ayar aralığı .................................... 59
Tablo 22
Düşük voltaj blokajı ayar aralığı U<...................................... 61
Tablo 23
U< düşük voltaj geciktirmesi ayar aralığı.............................. 62
Tablo 24
U> yüksek voltaj sınırı ayar aralığı ....................................... 64
Tablo 25
I> aşırı akım blokajı ayar aralığı ........................................... 66
Tablo 26
I< düşük akım blokajı ayar aralığı......................................... 68
Tablo 27
Ohmik voltaj düşüşü Ur ayar aralığı ..................................... 73
Tablo 28
Endüktif voltaj düşüşü Ux ayar aralığı .................................. 74
Tablo 29
Z-dengelemesi ayar aralığı................................................... 76
Tablo 30
Z-dengelemesi sınır değeri ΔU ayar aralığı.......................... 77
Tablo 31
Gösterilen kV / V değerleri için örnek ................................... 79
Tablo 32
Transformatör birincil voltajı ayar aralığı .............................. 79
Tablo 33
Transformatör ikincil voltajı ayar aralığı................................ 80
Tablo 34
Gösterilen % /A birimi için örnek .......................................... 81
Tablo 35
Transformatör birincil akımı ayar aralığı............................... 81
Tablo 36
Ölçüm anahtarlamaları için olası ayar değerleri ................... 83
Tablo 37
Y/A-anahtarlama palsı süresi ayar aralığı ............................ 92
Tablo 38
Anahtarlama sayacı ayar aralığı........................................... 93
Tablo 39
Motor çalışma süresi ayar aralığı ......................................... 97
Tablo 40
Paralel çalışma grubunun atanması................................... 106
Tablo 41
Devre reaktif akımı hassasiyeti ayar aralığı ....................... 108
8
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
Tablo dizini
Tablo 42
Devre reaktif akımı hassasiyeti ayar aralığı ....................... 109
Tablo 43
Devre reaktif akımı hassasiyeti ayar aralığı ....................... 111
Tablo 44
İzin verilen kademe farkı ayar aralığı ................................. 113
Tablo 45
GPI'ler için olası fonksiyonlar ............................................. 116
Tablo 46
Serbestçe yapılandırılabilen GPI'ler ................................... 117
Tablo 47
GPO'lar için olası fonksiyonlar ........................................... 118
Tablo 48
Serbestçe yapılandırılabilen GPO'lar ................................. 119
Tablo 49
LED'ler için olası fonksiyonlar ............................................ 121
Tablo 50
Serbestçe yapılandırılabilen LED'ler .................................. 122
Tablo 51
Kademe durumu kodlamaları ............................................. 124
Tablo 52
Analog değerin yapılandırılması için örnek (min.) .............. 125
Tablo 53
Minimum kademe analog değer ayar aralığı...................... 125
Tablo 54
Analog değerin yapılandırılması için örnek (maks.) ........... 126
Tablo 55
Maksimum kademe analog değer ayar aralığı ................... 126
Tablo 56
En alt kademe durumu ayar aralığı .................................... 127
Tablo 57
En üst kademe durumu ayar aralığı ................................... 128
Tablo 58
Alt kademe blokaj sınırı ayar aralığı................................... 129
Tablo 59
Üst kademe blokaj sınırının ayarı....................................... 130
Tablo 60
Analog değerin yapılandırılması için örnek (min.) .............. 134
Tablo 61
Minimum hedef değer analog değer ayar aralığı ............... 134
Tablo 62
Analog değerin yapılandırılması için örnek (maks.) ........... 135
Tablo 63
Maksimum hedef değer analog değer ayar aralığı............. 135
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
9
Tablo dizini
Tablo 64
Minimum hedef değer ayar aralığı...................................... 136
Tablo 65
Maksimum hedef değer ayar aralığı................................... 137
Tablo 66
Ağ adresi ayar aralığı ......................................................... 142
Tablo 67
TCP portu ayar aralığı ........................................................ 143
Tablo 68
Fiber optik iletken ayarları .................................................. 144
Tablo 69
SCADA adresi ayar aralığı ................................................. 145
Tablo 70
SCADA Master adresi ayar aralığı ..................................... 146
Tablo 71
Talep edilmemiş tekrar ayar aralığı .................................... 148
Tablo 72
Application Confirm zaman-aşımı zaman aralığı................ 149
Tablo 73
RS485 gönderim geciktirmesi ayar aralığı ......................... 150
Tablo 74
Test için LED'lerin seçimi ................................................... 155
Tablo 75
Ayar aralıklarının özetiTAPCON® 230 ................................. 164
Tablo 76
Ek ayar aralıklarının özeti TAPCON® 230 expert ................ 165
Tablo 77
Sorun giderme.................................................................... 167
Tablo 78
Voltaj regülatörü teknik verileri ........................................... 171
Tablo 79
Dünya çapında MR............................................................. 183
10
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
1 Giriş
1
Giriş
Bu teknik doküman, cihazın güvenli ve düzgün bir şekilde ambalajlanması,
taşınması, saklanması, monte edilmesi ve işletime alınması ve basit arızaları
kendi kendinize giderebilmeniz için ayrıntılı açıklamalar içermektedir.
Bunun yanısıra, ürüne ilişkin güvenlik bilgileri ve genel bilgiler de bu
dokümanda yer almaktadır.
Bu teknik dokümanın hedef grubu, sadece özel olarak eğitilmiş ve yetki verilmiş
uzman personeldir.
1.1
Üretici
Voltaj regülatörünün üreticisi:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tel.: (+49) 9 41/40 90-0
Faks: (+49) 9 41/40 90-7001
E-posta: [email protected]
Gerekiyorsa, www.tapcon230.com internet adresinden veya yukarıdaki
adresten voltaj regülatörü hakkında daha fazla bilgi ve bu teknik dokümanın
diğer baskılarını edinebilirsiniz.
1.2
Değişiklik yapma hakkının saklı tutulması
Bu teknik dokümanda yer alan bilgiler, baskı tarihinde izin verilen teknik
özelliklerdir. Önemli değişiklikler, kullanıcı el kitabının yeni baskılarında dikkate
alınacaktır. Bu kılavuzun belge ve versiyon numarası dip satırında verilmiştir.
1.3
Eksiksizlik
Bu teknik doküman, birlikte geçerli olan diğer dokümanlarla bir bütün
oluşturmaktadır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
11
1 Giriş
1.4
Birlikte geçerli olan dokümanlar
Bu teknik dokümana ek olarak kısa kılavuz, kullanma kılavuzu ve ilgili devre
şemaları da geçerlidir. Tüm dokümanlar, teslimat kapsamının bir parçasıdır.
Ayrıca Avrupa ve ulusal yasama kurumlarının genel olarak geçerli, yasal ve
diğer bağlayıcı düzenlemelerine ve ülkenizde geçerli olan kazadan korunma ve
çevre koruma kurallarına da dikkat edin.
1.5
Saklama yeri
Teknik doküman ve bununla birlikte geçerli olan diğer belgeler, daha sonra
kullanmak üzere daima el altında ve ulaşılabilir bir yerde tutulmalıdır.
1.6
Gösterim konvansiyonları
Bu bölüm kullanılan kısaltmaların, simgelerin ve yazı vurgulamalarının bir
özetini içermektedir.
12
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
1 Giriş
1.6.1
Kullanılan kısaltmalar
Kısaltma
Anlamı
°C
Derece Celsius
A
Amper
AC
Alternating Current (Alternatif Akım)
B
Aralık
veya
veya
yakl.
yaklaşık
CAN
Controller-Area-Network
CE
Conformité Européene
CI
Communication Interface
COM
Computer Object Model
CPU
Central Processing Unit
yani
yani
DC
Direct Current (Doğru Akım)
DIN
Alman Standartları Enstitüsü
DNP
Distributed Network Protocol
EMU
Elektromanyetik uyumluluk
ESC
Escape
GPI
General Purpose Input (Çok Amaçlı Giriş)
GPO
General Purpose Output (Çok Amaçlı Çıkış)
Y/A
Yukarı/Aşağı
HCS
Hard Clad Silica Optical Fiber (Sert Kaplamalı fiber optik
iletken)
Hz
Hertz
I
Akım
IEC
International Electrotechnical Commission
IP
Internet Protocol
kg
kilogram
kV
kilovolt
LDC
Line-Drop Compesation
LED
Light Emitting Diode
Fiber optik iletken
Fiber optik iletken
maks.
Maksimum
MB
Megabyte
MHz
Megahertz
min.
Minimum
Tablo 1
Kullanılan kısaltmalar
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
13
1 Giriş
Kısaltma
Anlamı
MIO
Measurement Input/Output (Ölçüm Girişi/Çıkışı)
mm
milimetre
MMI
Man Machine Interface
ms
milisaniye
PIO
Parallel Input/Output
sn
saniye
SCADA
Supervisory Control and Data Acquisition
T
Zaman
TCP
Transmission Control Protocol
U
Voltaj
örn.
örneğin
Tablo 1
14
TAPCON® 230
Kullanılan kısaltmalar
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
1 Giriş
1.6.2
Uyarı konsepti
Bu teknik dokümandaki uyarı notları, şu prensibe göre yapılandırılmıştır:
UYARI SÖZCÜĞÜ
Tehlike
Sonuçları
 Önlem
 Önlem
Şu uyarı sözcükleri kullanılmıştır:
Uyarı
sözcüğü
Tehlike düzeyi
İhlal edilmesi durumunda
sonuçları
Tehlike
Doğrudan tehdit eden tehlike
Ağır yaralanma veya ölüm
Uyarı
Muhtemel tehlike
Ağır yaralanma veya ölüm
Dikkat
Olası bir tehlikeli durum
Hafif yaralanma
Bilgi
Olası bir tehlikeli durum
Maddi hasar
Tablo 2
Uyarı notlarındaki uyarı sözcükleri
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
15
1 Giriş
Tehlikelere karşı piktogramlar ile uyarılmaktadır:
Piktogram
Anlamı
Tehlike
Tehlikeli elektrik gerilimi
Yangın tehlikesi
Devrilme tehlikesi
Tablo 3
Uyarı notlarındaki piktogramlar
1.6.3
Bilgi konsepti
Bilgiler, belirli işletim akışlarının basitleştirilmesini ve daha iyi anlaşılmasını
sağlamaktadır. Bu teknik dokümandaki uyarı notları, şu prensibe göre
yapılandırılmıştır:
Önemli bilgiler.
16
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
1 Giriş
1.6.4
Hareket konsepti
Sadece tek bir işlem adımını kapsayan hareket direktifleri, şu prensibe göre
yapılandırılmıştır:
Hareketin amacı
 Ön koşul (opsiyonel)
 Adım 1 / 1
 Hareket adımının sonucu (opsiyonel)
Hareketin sonucu (opsiyonel)
Birden fazla işlem adımını kapsayan hareket direktifleri, şu prensibe göre
yapılandırılmıştır:
Hareketin amacı
 Ön koşul (opsiyonel)
1. Adım 1
 Hareket adımının sonucu (opsiyonel)
2. Adım 2
...
Hareketin sonucu (opsiyonel)
1.6.5
Yazım şekilleri
Bu teknik dokümandaki yazım şekilleri, şu prensibe göre yapılandırılmıştır:
Yazım şekilleri
Anlamı
...>...>...
Yazılım açıklamalarında bir sonraki menüde yer alan hareket
adımı
BÜYÜK HARFLER
Tuş adları; örn. „MENU tuşu“
Tablo 4
Yazım şekilleri
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
17
2 Güvenlik
2
Güvenlik
2.1
Genel güvenlik bilgileri
Bu teknik doküman, cihazın güvenli ve düzgün bir şekilde ambalajlanması,
taşınması, saklanması, monte edilmesi ve işletime alınması için ayrıntılı
açıklamalar içermektedir.
2.2
•
Ürünü tanımak için bu teknik dokümanı dikkatle okuyun
•
Özellikle bu bölümde yer alan bilgilere dikkat edin.
Amacına uygun kullanım
Ürünün kendisi ve ürünle birlikte gönderilen düzenekler / özel aletler, özellikle
ilgili güvenlik ve sağlık hükümleri olmak üzere teslimatın yapıldığı tarihte geçerli
olan yasalara, direktiflere ve standartlara uygundur.
Amacına uygun bir şekilde kullanıldığı ve bu teknik dokümanda yer alan
şartlara, yine teknik dokümanda ve ürünün üzerinde yer alan uyarılara uyulduğu
takdirde ürün gerek insanlar, gerekse maddi varlıklar ve doğa için hiçbir
tehlikeye yol açmayacaktır. Bu husus, montajdan işletime ve sökme işleminden
bertarafa kadar ürünün tüm ömrü için geçerlidir.
Firmanın kalite güvence sistemi, özellikle güvenlik ve sağlık hükümlerine
uygunluk açısından olmak üzere genel olarak yüksek bir kalite standardını
garantilemektedir.
Amacına uygun kullanım için şu şartlar yerine getirilmelidir:
•
Ürün, kararlaştırılan teslimat koşullarına ve teknik verilere uygun şekilde
çalıştırılmalıdır
•
Ürünle birlikte gönderilen düzenekler ve özel aletler, sadece öngörüldükleri
amaç için ve bu teknik dokümanda yer alan hükümlere uygun bir şekilde
kullanılmalıdır
•
Ürün, sadece siparişte yer alan kullanım durumu için kullanılmalıdır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
19
2 Güvenlik
2.3
Amacına aykırı kullanım
Ürün, bölüm 2.2'de tarif edilenden farklı bir şekilde kullanıldığı takdirde, bu
durum amacına aykırı olarak kabul edilecektir.
Üründe izinsiz veya usulüne aykırı olarak yapılan değişikliklerde
Maschinenfabrik Reinhausen firması hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir.
Üründe Maschinenfabrik Reinhausen firmasının onayı olmadan usulüne aykırı
değişikliklerin yapılması, yaralanmalara, maddi hasara ve çalışma arızalarına
yol açabilir.
2.4
Personelin niteliği
Bu ürün, sadece gerekli işlerin eğitimli kalifiye elemanlar tarafından
gerçekleştirildiği elektrik enerji teknolojisi sistemlerinde ve teçhizatlarında
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kalifiye elemanlar, bu tür ürünlerin
kurulumunu, montajını, işletime alınmasını ve işletimini bilen kişilerdir.
2.5
İşleticinin dikkat etme yükümlülüğü
Kazaların, arızaların, hasarların ve doğal tahribatın önlenmesi için ürünün
kendisinin ve parçalarının nakliyesinden, montajından, işletiminden,
bakımından ve bertarafından sorumlu kişi şunları garantilemelidir:
20
•
Tüm uyarılara ve tehlike bilgilerine dikkat edilmelidir.
•
Personel ilgili iş güvenliği konuları, teknik doküman ve özellikle burada yer
alan güvenlik bilgileri hakkında düzenli olarak eğitilmelidir.
•
Güvenli çalışmaya yönelik teknik dokümanlar ve kurallar ve kaza ve yangın
durumunda izlenecek prosedür ile ilgili bilgiler daima personelin
ulaşabileceği bir yerde tutulmalı ve gerekiyorsa işyerine asılmalıdır.
•
Ürün sadece sorunsuz ve çalışabilir durumdayken çalıştırılmalı ve özellikle
güvenlik düzeneklerinin düzgün çalışıp çalışmadığı düzenli olarak kontrol
edilmelidir.
•
Sadece üretici tarafından izin verilen yedek parçaları kullanın.
•
Kurulum yerindeki gerekliliklere ve belirtilen çalışma koşullarına uyulmalıdır.
•
Gerekli tüm cihazlar ve yapılacak işlem için gerekli olan kişisel koruyucu
donanımlar sağlanmalıdır.
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2 Güvenlik
•
Öngörülen bakım periyotlarına ve ilgili direktiflere uyulmalıdır.
•
Ürünün montajı, elektriğe bağlanması ve işletime alınması sadece kalifiye
ve eğitimli personel tarafından bu teknik doküman doğrultusunda
gerçekleştirilmelidir.
•
Ürünün amacına uygun bir şekilde kullanılmasından işletici sorumludur.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
21
3 Ürün açıklaması
3
Ürün açıklaması
3.1
Fonksiyon açıklaması
Yük kademe değiştiricili transformatörlerde voltaj regülasyonu, enerji tedarik
kuruluşları için önemli bir konudur.
Tamamen yeni tasarlanan TAPCON® 230 voltaj regülatörü hem basit
regülasyon görevlerini, hem de modern bir kontrol ve regülasyon cihazının
karmaşık gerekliliklerini yerine getirmektedir.
Voltaj regülatörü TAPCON® 230 , Uact (Umev) mevcut değeri (transformatörün
çıkış voltajı) ile kendiniz belirleyeceğiniz sabit veya yüke bağlı bir Uref (Uhed)
hedef değerini karşılaştırmaktadır.
TAPCON® 230 , mevcut değer ile hedef değer arasındaki farka bağlı olarak,
transformatörün yük kademe değiştiricisi için bir ayar palsı gönderir.
Öngörülen aralık B (Uref +/- %B) aşıldığında veya altına düşüldüğünde, yük
kademe değiştiricisi anahtarlama yapar.
Bu şekilde, transformatördeki voltaj sabit tutulur. İzin verilen aralık dahilindeki
oynamaların regülasyon davranışı veya anahtarlama işlemi üzerinde etkisi
yoktur.
Voltaj regülatörünün parametreleri, yük kademe değiştiricisinde az sayıda
anahtarlama ile dengeli bir regülasyon sağlanacak biçimde, şebeke voltajının
davranışına en uygun şekilde ayarlanabilmektedir.
Resim 1, TAPCON® 230 ile voltaj regülasyonuna genel bir bakış sunmaktadır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
23
3 Ürün açıklaması
Example:
Summer
Winter
Peak load
Average load
Peak load
Average load
Control path
Regulating
transformer
Basic load
0 o'clock 4
8
12
16
Basic load
20
24
4
8
12
16
20
24
Load profile of grid
Automatic voltage regulator
TAPCON® 230
Setpoint
Line voltage
Control variable
Line voltage
I
U
Measurement
transformer
Inputs
Analog and
digital
CAN-bus < 2 km
Substation control
system
Remote communication
& control center
Resim 1
24
Automatic voltage regulator
TAPCON® 230
TAPCON® 230 ile voltaj regülasyonuna genel bakış
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
3 Ürün açıklaması
3.2
Performans özellikleri TAPCON® 230
TAPCON® 230, kademe transformatörlerinin regülasyonunu güvenilirliği
kanıtlanmış olarak üstlenmektedir.
TAPCON® 230, regülasyon görevlerinin yanısıra şu ek işlevlere de sahiptir:
3.3
•
Entegre koruyucu işlevler:
– Düşük ve yüksek voltaj blokajı
– Aşırı yüksek voltajda hızlı geri alma özelliği
•
Hat üzerindeki voltaj düşüşlerinin dengelenmesi (Line Drop Compensa-tion)
•
Birbirine bağlı şebekede voltaj oynamalarının dengelenmesi için Zdengelemesi
•
Müşteri tarafından kullanım yerinde programlanabilen dijital giriş ve çıkışlar
•
Serbestçe seçilebilir fonksiyonlar için ekran dışında ek LED'ler ile gösterim
•
Voltaj, akım, etkili güç, görünür güç, reaktif güç, cos  gibi tüm ölçüm
değerlerinin gösterimi
•
Modern fişli klemensler ile kablo bağlantıları
•
3 farklı hedef değer arasında seçim yapılabilir
TAPCON® 230 pro
Alt bölüm 3.2 içinde tarif edilen işlevlerin yanısıra TAPCON® 230 pro şu ek
işlevleri de sunmaktadır:
•
Kademe durumu tespiti, şunlar arasında kullanım yerinden seçilebilir:
- analog sinyal 4 … 20 mA
- direnç kontağı sırası üzerinden analog sinyal
- BCD veya Gray-Code üzerinden dijital sinyal
•
Müşteri tarafından serbestçe yapılabilecek parametre ayarları için ek dijital
giriş ve çıkışlar
•
Aşağıdaki metotlar ile 6 adede kadar transformatör için 2 grup halinde
paralel çalışma
- Master / Follower
- Devre reaktif akım minimalizasyonu
CAN Bus, iki kilometre mesafeye kadar paralel olarak çalışan tüm TAPCON®
cihazları arasında sorunsuz bir veri alışverişini garantilemektedir.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
25
3 Ürün açıklaması
Regülatörler, herhangi bir ek cihaz olmadan otomatik bir şekilde hangi
transformatörlerin paralel olarak çalıştığını algılar. Master / Follower /
Independent için ikili girişlerin aktive edilmesi yoluyla veya menü ayarları
aracılığıyla bir transformatörün konumu hızlı ve güvenli bir şekilde
seçilebilmektedir.
3.4
TAPCON® 230 expert
Alt bölüm 3.1 ve Alt bölüm 3.2'de tarif edilen işlevlerin yanısıra TAPCON® 230
expert şu ek işlevleri sunmaktadır:
Çok yüksek gereksinimler için TAPCON® 230 expert, Tablo 5 doğrultusunda
protokollerin olduğu, üst düzey bir kontrol sistemine de bağlanabilir. Burada
RS232 ve RS485 standarttır ve serbestçe seçilebilir.
RS232
RS485
Fiber optik
iletken
ETHERNET
DNP3
x
x
x
x
MODBUS ASCII
x
x
x
MODBUS RTU
x
x
x
IEC60870-5-101
x
x
x
IEC60870-5-103
x
x
x
Tablo 5
x
Kontrol sistemi iletişimi için mevcut arayüzler
TAPCON® 230 hakkında daha fazla bilgiyi şu internet adresinde bulabilirsiniz:
www.tapcon230.com
26
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
3 Ürün açıklaması
3.5
Teslimat kapsamı
Şu bileşenler teslimat kapsamına dahildir:
Teslimat kapsamı
Voltaj regülatörü TAPCON® 230
Dağıtım tablosu montaj bileziği, muhafazaya monte edilmiş olarak
2 adet yassı demir, duvara montaj için
Kapı pervazı
Altı köşeli çubuk anahtar, anahtar genişliği AG3
Kapı anahtarı
Cihaza ait tüm dokümanların yer aldığı klasör
Regülatör kapısındaki broşür cebinde yer alan kısa kullanma kılavuzu DIN A6
Opsiyonel olarak sunulanlar:
DIN rayı klipsi
Tablo 6
Teslimat kapsamı
Şunlara dikkat edin:
1. Teslimatın eksiksiz olup olmadığını, sevk evrağı üzerinden kontrol ediniz.
2. Parçaları monte edene kadar kuru bir yerde saklayın.
Ürünün işlev kapsamı, bu teknik dokümanın içeriğine değil, sipariş edilen
donanıma veya ürün versiyonuna bağlıdır.
3.6
Donanım açıklaması
Sadece 135 mm derinliğe sahip, alçak bir muhafazada yer alan TAPCON® 230
az yer kaplayacak şekilde her tür duvara monte edilebilir.
Elbette dağıtım tablosuna veya DIN rayına montajı da mümkündür.
Bir LCD grafik ekran, ışıklı diyotlar ve fonksiyon tuşları TAPCON® 230'un ön
paneline entegre edilmiştir.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
27
3 Ürün açıklaması
Bir mikro denetleyici tarafından kumanda edilen bu cihaz, voltaj ve akım
transformatörlerinin yanısıra potansiyelleri ayrılmış optokuplör girişleri ve
potansiyelsiz röle çıkış kontakları da içerir (Resim 2).
1
2
6
CAN
RS485
3
7
4
8
RJ45
F-SMA/F-ST
ETHERNET
FO
5
9
RS232
Keyboard
LCD
128 x 128 DOTS
LED
μP
Clock
Display
RAM/ROM
COM 1
RS232
1
2
6
X1
X2
X3
E
E
A
3
7
4
8
5
9
X4
E
A
GP02
GP01
Monitoring
U>I>
GPI6
GPI5
GPI4
GPI3
GPI2
GPI1
Lower
Raise
Manual
Auto
Lower
Raise
Failure
Auto
Power supply
U
I
X5
X6
X7
A
E
Analog IN
DC OUT
AC IN
BCD
GPI8
GPI7
GPO4
GPO3
Raise
Lower
GPO7
GPO6
GPO5
Auto
Resim 2
TAPCON® 230'un blok şeması*
*Yeşil işaretli iletişim arayüzleri sadece TAPCON® 230 expert modelinde
mevcuttur.
Regülatörün ön panelde yer alan entegre seri COM 1 (RS232) arayüzü
üzerinden TAPCON® 230 bir PC ile parametrelenebilir; buna ilişkin yazılımı
Maschinenfab-rik Reinhausen firmasından temin edebilirsiniz.
28
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
3 Ürün açıklaması
TAPCON® 230 expert, ayrıca bir CI kartına sahiptir (bkz. Resim 2'deki yeşil
işaret). Bu ek arayüz üzerinden TAPCON® 230 expert de parametrelenebilir. CI
kartı üzerinden yapılacak parametreleme için ilgili ayarlar menüdedir.
Resim 3'te ek iletişim arayüzleri tarif edilmiştir.
5
1
2
1
2
3
4
5
3
4
Resim 3
Diğer iletişim arayüzleri TAPCON® 230 expert
1
RS485 bağlantısı
2
RS232 bağlantısı
3
Fiber optik iletken bağlantısı
4
CAN Bus bağlantısı
5
RJ45 bağlantısı
Voltaj regülatörü TAPCON® 230'un işlevi, eski kuşak regülatörlerle büyük
ölçüde uyumludur.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
29
3 Ürün açıklaması
.
Fonksiyon tuşları
Manuel / Otomatik
Yukarı / Aşağı
Local / Remote
Menü tuşları
Gösterge
Grafik uyumlu, monokrom ekran, 128 x 128 dot
İşletim göstergesi için 6 yeşil LED
U >, U <, I > sınır değerleri için 3 kırmızı LED
Paralel işletim açık bildirimi için 1 yeşil LED
NORMset açık bildirimi için 1 yeşil LED
Boş yerleşim için 2 sarı LED
Boş yerleşim için 1 sarı/yeşil LED
Boş yerleşim için 1 sarı/kırmızı LED
Besleme
110 (-%20)...350 VDC
88...265 VAC
Güç çekişi yakl. 5,0 VA
Koruyucu muhafaza
Çelik sac muhafaza, kontrol camı ile (kilitlenebilir)
Ölçüler (G x Y) 198 x 310 mm
Derinlik 135,5 mm
Kapı (G x Y) 242 x 343 mm
Ağırlık
pro: 6,8 kg
expert: 7 kg
Koruma sınıfı IEC 60529'a göre IP 54
Çalışma sıcaklığı
-25°C...+70°C
Saklama sıcaklığı
-40°C...+85°C
Tablo 7
30
TAPCON® 230
Donanım bilgisi
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
3 Ürün açıklaması
3.7
Ön panelin açıklaması
Resim 4'te TAPCON® 230'un ön paneli gösterilmiş ve tuşlar açıklanmıştır.
Fonksiyon tuşları hakkında daha fazla bilgi, Alt bölüm 3.9'da verilecektir.
Resim 4
TAPCON® 230'in ön paneli, kumanda alanı ile
1
Işıklı diyotlar 1...10
9
2
Ekran kontrastı için ayar olanağı
10 COM 1 parametreleme arayüzü
Bir menü düzlemi içinde pencere
değiştirme
(RS232)
3
LED'ler için yazı şeridi
11 Otomatik voltaj regülasyonu (yeşil
renkli otomatik mod LED'i ile)
4
F1...F5: Fonksiyon ve menü seçim
tuşları
12 Manuel mod (yeşil renkli manuel
Mavi renkli LCD modülü negatif
128x128 göstergesi, LED arka planı
beyaz
13 Uzaktan kumanda (yeşil renkli
6
Menü seçimi
14 YUKARI/AŞAĞI kumandası
7
Menüden çıkış
15 Durum LED'i
8
Girişi onaylama
5
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
kumanda LED'i ile)
'yerinden'/'uzaktan' LED'i ile)
TAPCON® 230
31
3 Ürün açıklaması
3.8
Ekran açıklaması
1
2
3
7
4
6
Resim 5
5
1
Durum satırı
2
Mevcut değer göstergesi, V/kV olarak
3
Hedef değer göstergesi, V/kV olarak
4
Regülasyon sapması
5
Kademe durumu tespiti
6
Süre sütunu
7
Hedef değer sapması eğilim göstergesi
Ana ekran
Özel bir durumun meydana gelmesi veya bir ayarın yapılması durumunda buna
ilişkin bilgiler durum satırında gösterilir ["Events" gösterge metni].
32
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
3 Ürün açıklaması
3.9
Tuş fonksiyonlarının açıklaması
Tuş
Simge
Fonksiyon
YUKARI
Manuel modda YUKARI tuşu ile motor tahriği doğrudan
kumanda edilebilir.
Motor tahriği sayesinde yük kademe değiştiricisi ve böylece
kademe voltajı yükseltme yoluyla değiştirilir.
AŞAĞI
Manuel modda AŞAĞI tuşu ile motor tahriği doğrudan
kumanda edilebilir.
Motor tahriği sayesinde yük kademe değiştiricisi ve böylece
kademe voltajı düşürme yoluyla değiştirilir.
REMOTE
"Remote" (Uzaktan) modunda harici bir kumandanın
komutları uygulanır. Bu durumda YUKARI, AŞAĞI, MANUAL
(MANUEL) ve AUTO (OTOMATİK) tuşlarının manuel
kumandası devredışıdır.
MANUAL (MANUEL)
Manuel mod. Motor tahriğinin manuel kumandası ve
TAPCON® 230'un parametrelenmesi için.
AUTO (OTOMATİK)
Otomatik mod. Voltaj otomatik olarak regüle edilir.
Ok tuşları
İLERİ / GERİ
Ok tuşları ile otomatik ve manuel modda ölçüm değeri
göstergesini ayarlayabilirsiniz:
Ayrıca alt menülerdeki pencereler arasında geçiş
yapabilirsiniz.
Cihaz açıldıktan sonra ölçüm değeri göstergesinde her
zaman regülasyon sapması dU gösterilir.
Ok tuşları ile şu göstergeler arasında geçiş yapabilirsiniz:
ENTER
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
•
Regülasyon sapması (dU:)
•
Akım (I:)
•
Görünür güç (güç:)
•
Etkili güç (P:)
•
Reaktif güç (Q:)
•
Faz açısı (faz:)
•
Kosinüs (Cos:)
Parametre menülerinin değiştirilen bir parametresini
onaylama ve/veya kaydetme.
2136339/01 TR
TAPCON® 230
33
3 Ürün açıklaması
ESC
ESC-tuşuna basıldıktan sonra her seferinde bir üst menü
düzlemine geri dönülür.
MENU
Tuşa basıldıktan sonra menü seçimi penceresi gösterilir.
F1...F5
Fonksiyon tuşları, menü seçim tuşlarıdır. Ayrıca bu tuşlar
menü alt gruplarında ve girişte sayfa çevirmek ve
tarafınızdan ayarlanabilecek bir ondalık hanesini seçmek için
de kullanılabilir.
COM 1 arayüzü
TAPCON® 230'ün PC ile bağlantısı.
Parametreleme yazılımı teslimat kapsamına dahil değildir.
Parametreler sadece manuel moddayken değiştirilebilir, bkz. yukarıdaki
tabloda yer alan MANUAL (MANUEL) tuşu ve Resim 4.
34
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
3 Ürün açıklaması
3.10
TAPCON® 230'un kumanda güvenliği
Voltaj regülatörü fabrika ayarı aracılığıyla bir tuş kilidi ile istemdışı kumanda
edilmeye karşı emniyete alınmıştır. Etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ESC
ve F5 tuşlarına (Resim 4) aynı anda basılmalıdır. Bu tuş kilidi menü üzerinden
kapatılabilir.
TAPCON® 230'daki kumanda alanı iki farklı düzleme ayrılmıştır.
Bu bağlamda çalışma yönetim düzlemi ile parametreleme ve yapılandırma
alanından bahsediyoruz.
Çalışma yönetim tuşları ile parametreleme tuşları birbirinden belirgin bir şekilde
ayrılmıştır. Çalışma yönetim düzleminde tuşlara basıldığında, bu durum LED'ler
ile görsel olarak gösterilmektedir.
YUKARI/AŞAĞI tuşlarına entegre edilen LED'ler, durum girişine "Motor
çalışıyor" bildirildiğinde, yük kademe değiştiricisinin tüm anahtarlama süresi
boyunca yanar. Bu bildirim için bildirimin daha önce sizin tarafınızdan
parametrelenmiş olması şarttır.
Bu görsel kontrol olanağı, TAPCON® 230'un kullanımını kolaylaştırmaktadır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
35
4 Ambalaj, nakliye ve saklama
4
Ambalaj, nakliye ve saklama
4.1
Ambalaj
4.1.1
Kullanım
Ambalajın görevi, ambalajlanan ürünü hem nakliye yolu boyunca, hem de
yükleme / indirme sırasında ve saklanırken hiçbir (olumsuz) değişikliğe
uğramayacak şekilde korumaktır. Ambalaj, içindeki ürünü sarsıntı, darbe, nem
(yağmur, kar, yoğuşma suyu) gibi müsaade edilen nakliye yüklenimlerine karşı
korumalıdır. Ambalaj, içindeki ürünün izin verilmeyen şekilde konum
değiştirmesini de önler. Ambalajlanan ürünün güvenli, kurallara uygun ve
ekonomik bir şekilde taşınması için asıl ambalajlamadan önce ürün gönderime
hazır hale getirilmelidir
4.1.2
Uygunluğu, yapısı ve hazırlanması
Ürün sabit ve dengeli bir karton koli içine yerleştirilmektedir. Bu koli, ürünün
öngörülen nakliye konumunda güvenli bir şekilde durmasını sağlar ve herhangi
bir parçasının nakliye aracının yük alanına veya yük indirilirken zemine temas
etmesini önler.
Kolinin yük taşıma kapasitesi 10 kg'dır.
Ürün, kolinin içinde beslemelerle kaymalara karşı sabitlenmiş ve sarsıntılara
karşı koruma altına alınmıştır.
4.1.3
İşaretler
Ambalaj, güvenli nakliye ve usulüne uygun saklama ile ilgili bilgilerin yer aldığı
bir etiket taşımaktadır. Nakliye (tehlikeli olmayan ürünler) için şu işaretler
geçerlidir (Resim 6). Bu işaretlere mutlaka uyulmalıdır.
Islaklıktan koruyunuz
Resim 6
Üst
Kırılır
Gönderim işaretleri
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
37
4 Ambalaj, nakliye ve saklama
4.2
Nakliye, gönderilerin teslim alınması ve hareket şekli
Nakliye esnasında sarsıntıların ve sallanmaların yanısıra darbeler de meydana
gelebilir. Herhangi bir hasar oluşmaması için ürünün düşmesi, devrilmesi, ters
dönmesi ve çarpması önlenmelidir.
Kolinin belirli bir yükseklikten aşağı düşmesi veya frenlenmeden aşağı kayması
durumunda, ağırlıktan bağımsız olarak hasar olduğu varsayılmalıdır.
Her gönderi, teslim alınmadan önce alıcı tarafından aşağıdaki açılardan kontrol
edilmelidir (teslim alma onayı):
•
İrsaliyeye göre teslimatın eksiksiz olup olmadığı
•
Dıştan görünen herhangi bir hasarın olup olmadığı
Gönderiyi teslim alırken görünür hasarlar tespit ettiğiniz takdirde, şu şekilde
hareket edin:
•
Tespit ettiğiniz nakliye hasarlarını hemen yük kağıtlarına işleyin ve teslimatı
yapan kişiden imzalamasını isteyin.
•
Ağır hasarlarda, ürünün kaybolması durumunda ve yüksek hasar
giderlerinde derhal Maschinenfabrik Reinhausen firmasının Satış bölümüne
ve yetkili sigorta şirketine haber verin.
•
Hasarı tespit ettikten sonra hasar durumunu değiştirmeyin ve nakliye şirketi
veya nakliye sigortacısı tarafından incelemeye karar verilene kadar ambalaj
malzemesini atmayın.
•
Hasar durumunu nakliyeyi yapan şirketle birlikte yerinde tutanağa işleyin.
Hasar tazminatı için bunun yapılması zorunludur!
•
Mümkünse ambalajdaki ve üründeki hasarın fotoğrafını çekin. Bu husus,
içeri giren nem (yağmur, kar, yoğuşma suyu) nedeniyle üründe oluşan
korozyon izleri için de geçerlidir.
•
Hasarlı parçaları belirtin.
Örtülü hasarlarda, yani ancak gönderi alındıktan ve ambalaj açıldıktan sonra
fark edilen hasarlarda şu şekilde hareket edin:
•
Hasara yol açtığını düşündüğünüz kişiyi/kurumu mümkün olduğunca kısa
sürede telefonla ve yazılı olarak sorumlu kılın ve bir hasar tutanağı
hazırlayın.
•
Bu hususta bulunduğunuz ülkede geçerli olan sürelere uyun, bu konuda
zamanında bilgi edinin.
Örtülü hasarlarda nakliye firmasından (veya hasara yol açan diğer
sorumlulardan) tazminat talebinde bulunmak oldukça zordur. Sigorta açısından
bu tür bir hasar durumu, ancak sigorta şartlarında açıkça belirtilmişse başarıyla
sonuçlanmaktadır.
38
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
4 Ambalaj, nakliye ve saklama
4.3
Gönderilerin saklanması
Saklama yeri seçilirken ve düzenlenirken şu şartlar yerine getirilmelidir:
•
Ürün neme (taşkınlar, kar ve buzun erimesi sonucunda oluşan su), kire, fare,
sıçan, termit gibi zararlı canlılara ve yetkisi olmayanların erişimine karşı
korunmalıdır.
•
Koli, zeminden gelen neme karşı korunması ve iyi bir havalandırmanın
sağlanması için kalas ve takozların üzerine yerleştirilmelidir.
•
Alt zeminin taşıma kapasitesi yeterli olmalıdır.
•
Ulaşım yolları boş tutulmalıdır
Ürün düzenli aralıklarla, ve buna ek olarak fırtına, şiddetli yağış v.s. gibi
durumlardan sonra kontrol edilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
39
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5
Fonksiyonlar ve ayarlar
Bu bölümde, voltaj regülatörünün tüm fonksiyonları ve olası ayarları
açıklanmaktadır. Ayar değerlerini ilgili bölümlerde veya özet olarak
Sayfa 164'teki tabloda bulabilirsiniz.
Buradaki bölümlerin yapısında cihazdaki menü yapısı temel alınmıştır; bkz.
Resim 7.
Resim 7
Menü
Voltaj regülatörünün fonksiyonları, cihazdaki tuşlar üzerinden ayarlanır. Ayarlar
sadece tuş kilidi devre dışıyken manuel modda yapılabilir. ESC + F5 tuşlarına
basarak tuş kilidini açıp kapatabilirsiniz.
Tuş kilidi, 15 dakika boyunca hiçbir tuşa basılmadığında voltaj regülatörü
tarafından etkinleştirilir. Otomatik tuş kilidi için "tuş kilidi" fonksiyonunun
etkinleştirilmiş olması şarttır (bkz. Alt bölüm 5.3.2, Sayfa 87)
Alt menüler dairesel olarak düzenlenmiştir. Fonksiyonları veya değerleri
değiştirmek istediğinizde, sizden hangisinin istendiğine bağlı olarak F1 ve F5
tuşuna ya da İLERİ veya GERİ basın.
Parametre ayarlarını yapmadan önce şu şekilde hareket edin:
1. Gerekiyorsa tuş kilidini devreden çıkarın: ESC + F5 tuşuna basın.
2. Manuel modu etkinleştirin: MANUAL (MANUEL) tuşuna basın.
3. Ana menüyü görüntüleyin: MENU tuşuna basın.
 Voltaj regülatörünün ana menüsü ekrana gelir.
Dilediğiniz fonksiyonu ayarlayabilirsiniz.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
41
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.1
NORMset
Voltaj regülatörü parametre ayarlarının manuel olarak yapılmasına alternatif
olarak, NORMset-modunda voltaj regülatörü sınırlandırılmış bir parametre
grubu ile kolayca ve kullanıcı dostu bir şekilde işletime alınabilir. Bu modu
seçtiğinizde, voltaj regülatörünün fabrika ayarları uygulanır.
F2
Voltaj regülatörü NORMset modunda işletime alınacaksa şu parametreler
ayarlanmalıdır:
•
Hedef değer 1
•
Birincil voltaj
•
İkincil voltaj
Bu 3 parametre ayarlandıktan sonra regülatör çalışmaya hazırdır. Dengeleme
ayarları, NORMset-modunda yapılamaz. Hedef değer, regülatöre uygulanan
ölçüm voltajı ile karşılaştırılır. Değer, yapılan ayara göre V (voltaj
transformatörünün ikincil voltajı) veya kV (voltaj transformatörünün birincil
voltajı) olarak gösterilebilir. Akım ve faz açısı ile ilgili daha fazla bilgiye
ihtiyacınız varsa, akım transformatörünü bağlamanız ve akım bağlantı verilerini
ayarlamanız gereklidir (bkz. Alt bölüm 5.3.1 “Transformatör verileri”, sayfa 78).
Voltaj hedef değeri ve voltaj transformatörü verileri girildikten sonra voltaj
regülatörü, NORMset etkinken şebeke özelliklerini araştırır ve bir kısmı ön
parametre ayarlarından ve standart değerlerden oluşan diğer ayarlamaları
yapar.
Basit bir voltaj regülasyonu için gereken diğer tüm parametreler fabrika
tarafından önceden ayarlanmıştır.
NORMset modunu nasıl etkinleştireceğiniz veya devreden çıkartacağınız
devamdaki bölümlerde açıklanmıştır.
42
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.1.1
NORMset'in etkinleştirilmesi
NORMset modu etkinken voltaj regülatörünün kumanda alanındaki NORMset
LED'i yanar.
NORMset etkinken yapmak istediğiniz geciktirme süresi ve aralık ayarları voltaj
regülatörü tarafından dikkate alınmaz.
Şu fonksiyonlar NORMset modunda halen mevcuttur:
•
Hedef değer 1
•
Birincil voltaj
•
İkincil voltaj
Şu parametreler NORMset modu tarafından ayarlanmaz:
•
Düşük voltaj sınırı
•
Aşırı voltaj sınırı
•
Alt akım sınırı
•
Aşırı akım sınırı
Dilediğiniz takdirde bu parametreleri işletime alma sırasında manuel olarak
girmeniz gereklidir (bkz. Alt bölüm 5.2.2 “Sınır değerler”, sayfa 60).
NORMset modunu etkinleştirmek için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Normset
 <00> Normset Activation (Normset
Aktivasyonu)
2. Normset'i etkinleştirmek için F1 veya F5 tuşu ile
"ON" (Aç) seçeneğini seçin.
3. ENTER tuşuna basın.
NORMset modu etkinleştirilmiştir.
İşletime alma esnasında V ve/veya kV birimini belirlemiştiniz. Değer, yapılan
ayara göre V (voltaj transformatörünün ikincil voltajı) veya kV (voltaj
transformatörünün birincil voltajı) olarak gösterilebilir. Bu nedenle ayar
değerlerinin daima doğru girilmesine dikkat etmelisiniz.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
43
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.1.2
NORMset'in devreden çıkartılması
Voltaj regülatörünün NORMset modunu devreden çıkartarak dilediğiniz
genişletilmiş ayarları doğrudan yapabilirsiniz.
NORMset modunu devreden çıkarmak için şu şekilde hareket edin:
NORMset'i devreden çıkardıktan sonra tüm regülasyon parametrelerini kontrol
etmeniz ve gerekiyorsa manuel olarak ayarlamanız gereklidir.
1. MENU tuşu > Normset
 <00> Normset Activation (Normset
Aktivasyonu)
2. Normset'i devreden çıkarmak için F1 veya F5
tuşu ile "Off" (Kapat) seçeneğini seçin.
3. ENTER tuşuna basın.
NORMset modu devreden çıkmıştır.
44
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.1.2.1
Hedef değer 1'in ayarlanması
kV cinsinden hedef değer ayarı, voltaj transformatörünün birincil voltajı ile
ilişkilidir. V cinsinden hedef değer ayarı ise voltaj transformatörünün ikincil
voltajı ile ilişkilidir. Bu gösterge için transformatör verilerinin doğru girilmesi
şarttır. kV cinsinden ayarlar ancak birincil ve ikincil voltaj girildikten sonra
yapılabilir.
Tablo 8
Tablo 9
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
49 V...140 V
0,1 V
100 V
NORMset'te V cinsinden hedef değer 1 ayar aralığı
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0 kV...9999 kV
999,9 kV
99,99 kV
1 kV
0,1 kV
0,01 kV
1 kV
NORMset'te kV cinsinden hedef değer 1 ayar aralığı
Hedef değer 1'i ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Normset > 1x CONTINUE
(DEVAM)
 <01> Desired voltage level 1 (Hedef değer 1)
2. Bir ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna
basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
3. F1 tuşuna basarak hedef değeri yükseltebilir
veya F5 tuşu ile hedef değeri düşürebilirsiniz.
4. ENTER tuşuna basın.
Hedef değer 1 ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
45
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.1.2.2
Birincil voltajın ayarlanması
Birincil voltaj ayarlanmadıysa, regülatör genel olarak sadece V cinsinden ikincil
voltajı gösterir. Birincil voltaj ise yalnızca "Display V / kV " (Ekran V / kV)
parametresi ayarlanmışsa gösterilir (bkz. Sayfa 86) (bkz. alt tablodaki örnek).
Birincil voltaj
İkincil voltaj
kV / V
Gösterge
Parametrelenmemiştir
100 V
V
100 V
110 kV
100 V
kV
110 kV
Tablo 10
Gösterilen değerler için örnek
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0 kV...9999 kV
999,9 kV
99,99 kV
1 kV
0,1 kV
0,01 kV
0 kV
Tablo 11
NORMset'te kV cinsinden birincil voltaj ayar aralığı
Birincil voltajı ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Normset > 2x CONTINUE
(DEVAM)
 <02> Primary Voltage (Birincil Voltaj)
2. Ondalık hanelerini belirlemek için F3 tuşuna
basın.
3. Bir ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna
basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
4. F1 tuşuna basarak voltajı yükseltebilir veya F5
tuşu ile voltajı düşürebilirsiniz.
5. ENTER tuşuna basın.
Birincil voltaj ayarlanmıştır.
46
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.1.2.3
İkincil voltajın ayarlanması
İkincil voltaj V cinsinen gösterilir ve girilir.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
57 V...123 V
0,1 V
100 V
Tablo 12
NORMset'te V cinsinden ikincil voltaj ayar aralığı
İkincil voltajı ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Normset > 3x CONTINUE
(DEVAM)
 <03> Secondary Voltage (İkincil Voltaj)
2. Ondalık hanelerini belirlemek için F3 tuşuna
basın.
3. Bir ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna
basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
4. F1 tuşuna basarak voltajı yükseltebilir veya F5
tuşu ile voltajı düşürebilirsiniz.
5. ENTER tuşuna basın.
İkincil voltaj ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
47
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.2
Regülasyon parametreleri
Bu bölümde TAPCON® 230 ile voltaj regülasyonu için tüm fonksiyonlar,
parametreler ve tavsiye edilen ayar aralıkları açıklanmıştır. Belirli parametreleri
bulmanızı kolaylaştırmak için alt gruplar, işlevsel açıdan kendileriyle bağlantılı
parametrelerle birlikte tarif edilmiştir.
5.2.1
Voltaj regülasyonu
Bu alt menüde regülasyon fonksiyonu için gerekli tüm parametreler biraraya
toplanmıştır.
MENU tuşu > Regulation Param. (Regülasyon Parametreleri) > Voltage
Regulation (Voltaj Regülasyonu)
F2
F3
5.2.1.1
Hedef değerlerin ayarlanması
Voltaj hedef değeri Uref sabit bir değer olarak önceden girilir. Bu hedef değeri,
voltaj regülatörünün kullanıcı arayüzü üzerinden hem NORMset modunun
altında, hem de parametre modunun alt grubunda (bkz. Alt bölüm 5.2)
girebilirsiniz.
Ayrıca TAPCON® 230 pro/expert size, hedef değeri gerektiğinde işletim
esnasında da değiştirme imkanı sunmaktadır.
Hedef değerler ikili girişler üzerinden etkinleştirilir. Parametre modunda 3 adede
kadar hedef değer girilebilir:
48
•
Hedef değer 1
•
Hedef değer 2
•
Hedef değer 3
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
Hedef değer 1 standart hedef değerdir. Hedef değerler 2 veya 3, fabrika
tarafından önceden atanmış olan 5 veya 6 numaralı GPI'lerde bir daimi sinyal
olduğunda etkinleştirilir. Aynı anda her iki girişte de sinyal varsa, hedef değer 2
etkindir.
Aşağıki bölümlerde hedef değerleri nasıl ayarlayabileceğiniz açıklanmıştır.
5.2.1.1.1
Hedef değer 1'in ayarlanması
kV cinsinden hedef değer ayarı, voltaj transformatörünün birincil voltajı ile
ilişkilidir. V cinsinden hedef değer ayarı ise voltaj transformatörünün ikincil
voltajı ile ilişkilidir. Bu gösterge için transformatör verilerinin doğru girilmesi
şarttır.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
49 V...140 V
0,1 V
100 V
Tablo 13
V cinsinden hedef değer 1 ayar aralığı - Voltaj regülasyonu
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0 kV...9999 kV
999,9 kV
99,99 kV
1 kV
0,1 kV
0,01 kV
2 kV
Tablo 14
kV cinsinden hedef değer 1 ayar aralığı - Voltaj regülasyonu
Hedef değer 1'i ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Regulation Param. (Regülasyon
Parametreleri) > Voltage Regulation (Voltaj
Regülasyonu)
 <00> Desired voltage level 1 (Hedef değer 1)
2. Bir ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna
basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
3. F1 tuşuna basarak voltajı yükseltebilir veya F5
tuşu ile voltajı düşürebilirsiniz.
4. ENTER tuşuna basın.
Hedef değer 1 ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
49
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.2.1.1.2
Hedef değer 2'nin ayarlanması
Hedef değer 2, GPI 5'te bir daimi sinyal olduğunda etkinleştirilir. Bunun için
GPI'nin daha önce buna ayarlanmış olması gereklidir. Bir GPI'yi nasıl
ayarlayabileceğinizi Alt bölüm 5.5 altında bulabilirsiniz.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
49 V...140 V
0,1 V
100 V
Tablo 15
V cinsinden hedef değer 2 ayar aralığı - Voltaj regülasyonu
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0 kV...9999 kV
999,9 kV
99,99 kV
1 kV
0,1 kV
0,01 kV
2 kV
Tablo 16
kV cinsinden hedef değer 2 ayar aralığı - Voltaj regülasyonu
Hedef değer 2'i ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Regulation Param. (Regülasyon
Parametreleri) > Voltage Regulation (Voltaj
Regülasyonu) > 1x CONTINUE (DEVAM)
 <01> Desired voltage level 2 (Hedef değer 2)
2. Bir ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna
basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
3. F1 tuşuna basarak voltajı yükseltebilir veya F5
tuşu ile voltajı düşürebilirsiniz.
4. ENTER tuşuna basın.
Hedef değer 2 ayarlanmıştır.
50
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.2.1.1.3
Hedef değer 3'ün ayarlanması
Hedef değer 3, GPI 6'da bir daimi sinyal olduğunda etkinleştirilir. Bunun için GPI
6'nın daha önce buna ayarlanmış olması gereklidir. Bir GPI'yi nasıl
ayarlayabileceğinizi Alt bölüm 5.5 altında bulabilirsiniz.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
49 V...140 V
0,1 V
100 V
Tablo 17
V cinsinden hedef değer 3 ayar aralığı - Voltaj regülasyonu
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0 kV...9999 kV
999,9 kV
99,99 kV
1 kV
0,1 kV
0,01 kV
2 kV
Tablo 18
kV cinsinden hedef değer 3 ayar aralığı - Voltaj regülasyonu
Hedef değer 3'i ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Regulation Param. (Regülasyon
Parametreleri) > Voltage Regulation (Voltaj
Regülasyonu) > 2x CONTINUE (DEVAM)
 <02> Desired voltage level 3 (Hedef değer 3)
2. Bir ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna
basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
3. F1 tuşuna basarak voltajı yükseltebilir veya F5
tuşu ile voltajı düşürebilirsiniz.
4. ENTER tuşuna basın.
Hedef değer 3 ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
51
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.2.1.1.4
Hedef değerin seçilmesi
"Active desired voltage level" (Hedef değer seçimi) ile aktif hedef değeri
doğrudan ekran menüsü üzerinden belirleyebilirsiniz. Hedef değer 1, hedef
değer 2 veya hedef değer 3 arasında seçim yapabilirsiniz. 3 hedef değerden
birine karar verdikten sonra, ayrıca hedef değere ayarlanmış bir GPI etkin
değilse, voltaj regülatörü bu değere göre çalışır.
Dilediğiniz etkin hedef değeri seçmek için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Regulation Param. (Regülasyon
Parametreleri) > Voltage Regulation (Voltaj
Regülasyonu) > 3x CONTINUE (DEVAM)
 <03> Active desired voltage level (Hedef
değer seçimi)
2. Aktif bir hedef değer seçmek için F1 veya F5
tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
Dilediğiniz aktif hedef değer seçilmiştir.
52
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.2.1.2
Aralığın ayarlanması
Aralık, ölçülen voltaj ile seçilen hedef değer arasında izin verilen farktır. O
sırada ölçülen voltaj aralığın içindeyse, kademe değiştiricisine kumanda
komutu gönderilmez.
Ölçülen voltaj öngörülen aralığın dışına çıktığında (regülasyon sapması ΔU),
ayarlanan T1 geciktirme süresinin ardından bir çıkış palsı verilir. Yük kademe
değiştiricisi pozitif veya negatif yönde anahtarlama yapar. Ekranda sapma,
ayarlanan aralık ile karşılaştırmalı olarak 2 üçgen ile gösterilir. Bu üçgenler,
ölçüm voltajının ayarlanan aralığın içinde mi, üstünde mi ya da altında mı
olduğunu gösterir. Aralığın dışına çıkıldığında süre sütunu adım adım dolmaya
başlar. Aynı anda, çıkış palsı verilene kadar kalan süre gösterilir
Aralık (hedef değer ile arasında olmasına izin verilen pozitif ve negatif yüzdesel
sapma (Uref +/- %)), transformatörün çıkış voltajı (Uact) anahtarlama işleminden
sonra tekrar belirlenen aralığın içine dönecek şekilde seçilmelidir.
Belirlenen aralık fazla düşük olduğunda, aralığın üst sınırı B+ % aşıldığında
aşağı doğru anahtarlama yapılır. Ancak aralığın alt sınırı B- %'nın altına
düşülene kadar aşağı doğru anahtarlama devam eder. Bu durum, sürekli ileri
geri anahtarlama yapılmasına veya istenmeyen voltaj oynamalarına ve
kademe değiştiricisine ek yük binmesine yol açacaktır. Ayarlanan değer, hiçbir
zaman hesaplanan değerin %60'ının altına düşmemelidir.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
53
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
Resim 8
Aralığın üstüne çıkma ve altına düşme
1
Uact: Ölçülen voltaj
2
Uref: kV/V cinsinden hedef değer
3
Aralık, % olarak
4
T1: Ayarlanan geciktirme süresi (anahtarlamasız)
5
Aralığın üstüne çıkma
6
ΔU: Regülasyon sapması
Sürekli olarak aralığın üstüne çıkılmasına veya altına düşülmesine rağmen
15 dakika içinde düzenleme gerçekleşmiyorsa, ilgili röleyi tetikleyen "Fonksiyon
Kontrolü" alarm bildirimi verilir. Alarm bildirimi ancak sapma ayarlanan aralığa
geri döndüğünde sıfırlanır.
Değerin doğru ayarlanabilmesi için izin verilen aralık "B %" ve transformatörün
kademe atlayışı bilinmelidir.
Aralık "B %" için şu değer tavsiye edilir:
[± B %] ≥ 0,6 ΔUlevel
54
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
Tavsiye edilen aralığı belirlemek için şu şekilde hareket edin:
Nominal voltaj
UNom = 100 kV
Anahtarlama
kademesi sayısı
30
Regülasyon aralığı
± %15 (= %30)
Kademe atlayışı
30%
Regülasyon aralığı
Kademe atlayışı başına sayı = 30 kademe
=
Kademe başına %1
± B ayarı her zaman [%] cinsinden yapılır
Hesaplama
± B [%] = 0,6 • Kademe Atlayışı [%]
± B [%] = 0,6 • 1 % Kademe Atlayışı = % 0,6
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
% 0,5...% 9
% 0,1
%2
Tablo 19
V cinsinden hedef değer 3 ayar aralığı - Voltaj regülasyonu
Belirlenen aralık şu şekilde girilir:
1. MENU tuşu > Regulation Param. (Regülasyon
Parametreleri) > Voltage Regulation (Voltaj
Regülasyonu) > 4x CONTINUE (DEVAM)
 <04> Bandwidth (Aralık)
2. Bir ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna
basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
3. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
4. ENTER tuşuna basın.
Aralık ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
55
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.2.1.3
Geciktirme süresi T1'in ayarlanması
Geciktirme süresi, sizin tarafınızdan belirlenen süredir. Belirlenen bu süre içinde
aralığın dışındaki bir ölçüm değerinde anahtarlama yapılmaz. Ölçülen voltaj
ayarlanan aralığın dışına çıktığında süre başlar. Bu fonksiyon, aralığın dışına
kısa bir süre için çıkıldığında gereksiz anahtarlamaların gerçekleşmesini
önlemek içindir.
O sırada ölçülen voltaj aralığın dışına çıktığında, gösterilen süre sütunu
aşağıdan yukarı doğru dolmaya başlar. Aynı anda, kumanda palsı verilene
kadar kalan süre gösterilir. Göstergede eğilim üçgenleri ile gösterilen
regülasyon sapması bu süre dolduğunda halen devam ediyorsa, bir çıkış palsı
verilir. İlk çıkış palsı verilene kadar geçmesi gereken bekleme süresini
geciktirme süresi T1 ile belirleyebilirsiniz.
Ölçülen voltaj bu geciktirme süresi zarfında aralığa geri dönerse, geciktirme
süresi dolan süreden başlanarak saniyeler halinde geri sayılır. Mutlak süre
göstergesi ekrandan kaybolur. Süre çubuklu grafiği taralı olarak gösterilir ve
sürekli azalır.
Ölçülen voltaj süre silinirken tekrar ayarlanan aralığın üstüne çıktğında,
bekleme kalan süreden itibaren tekrar başlatılır.
Sürenin geri sayılmasının avantajı, sık sık aralığın üstüne çıkıldığı durumlarda
regülatörün tekrar 0 saniyeden saymaya başlamak yerine geçen süreyi daha
sonraki geciktirme süresinin başlangıç noktası olarak kullanmasıdır.
56
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0 sn...600 sn
1 sn
40 sn
Tablo 20
Geciktirme süresi T1'in ayar aralığı
Geciktirme süresi T1'i ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Regulation Param. (Regülasyon
Parametreleri) > Voltage Regulation (Voltaj
Regülasyonu) > 5x CONTINUE (DEVAM)
 <05> Delay Time T1 (Geciktirme Süresi T1)
2. Bir ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna
basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
3. F1 tuşuna basarak süreyi yükseltebilir veya F5
tuşu ile süreyi düşürebilirsiniz.
4. ENTER tuşuna basın.
Geciktirme süresi T1 ayarlanmıştır.
5.2.1.4
Regülasyon davranışı T1'in (doğrusal/entegral) ayarlanması
Geciktirme süresi T1 doğrusal veya entegral olarak ayarlanabilir. "Doğrusal
sürede" regülatör, regülasyon sapmasından bağımsız olarak sabit bir
geciktirme süresiyle tepki verir.
"Entegral süreyi" ayarladığınızda geciktirme süresi, o anki regülasyon
sapmasının ayarlanan aralık B'ye oranına bağlı olarak minimum 1 saniyeye
kadar kısalır. Regülasyon sapması ne kadar büyük olursa (Uact ile Uref B+/- %),
tepki süresi o kadar kısalır. Voltaj regülatörü böylece şebekedeki beklenmedik
büyük voltaj değişikliklerine daha hızlı tepki verir. Anahtarlama sıklığı azalırken,
regülasyon hassasiyeti artar (bkz. Resim 9, Sayfa 58).
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
57
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
Resim 9
ΔU/B voltaj değişikliği
1
Regülasyon sapması
2
"T1 entegral" parametresi
ΔU/B - Hedef değerin %'si olarak voltaj değişikliği "ΔU", yine hedef değerin %'si
olarak ayarlanan aralık "B" ile bağlantılıdır.
Regülasyon davranışı T1'i ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Regulation Param. (Regülasyon
Parametreleri) > Voltage Regulation (Voltaj
Regülasyonu) > 6x CONTINUE (DEVAM)
 <06> Characteristics T1 (Karakteristik
Özellikler T1)
2. "Linear" (doğrusal) seçeneğini seçmek için F5,
"integral" (entegral) seçeneğini seçmek için F1
tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
Regülasyon davranışı T1 ayarlanmıştır.
58
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.2.1.5
Geciktirme süresi T2'nin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
Geciktirme süresi T2 sadece voltajın tekrar ayarlanan aralığın içine dönmesi
için birden fazla kademe değişimine ihtiyaç varsa devreye girer. Özellikle
entegral regülasyon davranışında her kademelendirme işleminden sonra bir
çıkış palsı verilene kadar geçen süre artacaktır.
Birinci çıkış palsı, ayarlanan geciktirme süresi T1'den sonra verilir. Ayarlanan
anahtarlama geciktirmesi T2 geçtikten sonra, mevcut regülasyon sapmasının
düzeltilmesi için başka palslar verilecektir.
Geciktirme süresi T2'yi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için şu şekilde
hareket edin:
1. MENU tuşu > Regulation Param. (Regülasyon
Parametreleri) > Voltage Regulation (Voltaj
Regülasyonu) > 7x CONTINUE (DEVAM)
 <07> Activation T2 (Etkinleştirme T2)
2. T2'yi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için F1
veya F5 tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
Geciktirme süresi T2 etkinleştirilmiştir/devre dışı
bırakılmıştır.
5.2.1.6
Geciktirme süresi T2
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
1 sn...10 sn
0,1 sn
10 sn
Tablo 21
Geciktirme süresi T2'nin ayar aralığı
Genel olarak T2 geciktirme süresi, pals süresinden ve maksimum motor tahriği
çalışma süresinden büyük olmalıdır. Bu husus özellikle akış konumları için
geçerlidir.
Geciktirme süresi T2'yi ayarlamak için sonraki sayfada tarif edilen şekilde
hareket edin:
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
59
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
1. MENU tuşu > Regulation Param. (Regülasyon
Parametreleri) > Voltage Regulation (Voltaj
Regülasyonu) > 8x CONTINUE (DEVAM)
 08> Delay Time T2 (Geciktirme Süresi T2)
2. F1 tuşuna basarak süreyi yükseltebilir veya F5
tuşu ile süreyi düşürebilirsiniz.
3. ENTER tuşuna basın.
Geciktirme süresi T2 ayarlanmıştır.
5.2.2
Sınır değerler
Bu alt grupta sınır değer kontrolü için gerekli tüm parametreler biraraya
toplanmıştır. Sınır değerler, yüzde değerleri olarak ayarlanır.
MENU tuşu > Regulation Param. (Regülasyon Parametreleri) > Limit Values
(Sınır Değerler)
F3
F3
Düşük voltaj ve yüksek voltaj parametrelerinde yapılan giriş yalnızca ayarlanan
hedef değeri hedef alır. Yüksek akım ve düşük akımda ise değerler ayarlanan
akım transformatörü nominal akımını ve/veya seçilen akım transformatörü
bağlantısını hedef almaktadır.
60
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.2.2.1
Düşük voltaj sınır değeri U<'nun (%) ayarlanması
Düşük voltaj blokajı, şebekenin çökmesi durumunda kademe değişimini önler.
Voltaj regülatörünün çıkış palsları bloke edilir ve ölçülen voltaj ayarlanan blokaj
değerinin altına düştüğünde kırmızı "U<" LED'i yanar.
Ölçülen voltaj ayarlanan sınır değerin altına düştüğünde, bildirim rölesi
ayarlanan U< düşük voltaj geciktirme süresinin ardından tetiklenir (MIO-X4-1/3
kontaklanır).
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
% 60... % 100
hedef değerden
%1
% 90
Tablo 22
Düşük voltaj blokajı ayar aralığı U<
Düşük voltaj blokajını ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1.MENU tuşu > Regulation Param. (Regülasyon
Parametreleri) > Limit Values (Sınır Değerler)
 <00> U< Undervoltage [%] (Düşük Voltaj)
2. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
3. ENTER tuşuna basın.
Düşük voltaj blokajı U< ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
61
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.2.2.2
U< düşük voltaj geciktirmesinin ayarlanması
Kısa süreli voltaj düşüşlerinde düşük voltaj rölesinin hemen tetiklenmesini
istemiyorsanız, bu bildirim için bir geciktirme süresi ayarlayabilirsiniz. Düşük
voltaj LED'i her halükarda hemen yanacaktır.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0 sn...20 sn
0,1 sn
10 sn
Tablo 23
U< düşük voltaj geciktirmesi ayar aralığı
Bu bildirim geciktirmesini ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Regulation Param. (Regülasyon
Parametreleri) > Limit Values (Sınır Değerler) >
1 x CONTINUE (DEVAM)
 <01> Delay Time U< (Geciktirme U<)
2. Bir ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna
basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
3. F1 tuşuna basarak süreyi yükseltebilir veya F5
tuşu ile süreyi düşürebilirsiniz.
4. ENTER tuşuna basın.
Düşük voltaj geciktirme süresi U< ayarlanmıştır.
62
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.2.2.3
U< düşük voltaj blokajının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
Düşük voltaj blokajını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Blokaj
devre dışıyken belirlenen blokaj değerinin altına düşüldüğünde, sadece röle ve
LED ile bir bildirim gerçekleşir. Ancak regülasyon bloke edilmez.
U< düşük voltaj blokajını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için şu şekilde
hareket edin:
1. MENU tuşu > Regulation Param. (Regülasyon
Parametreleri) > Limit Values (Sınır Değerler) >
2 x CONTINUE (DEVAM)
 <02> Blocking Undervolt. U< (Düşük Voltaj
Blokajı U<)
2. Blokajı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için
F1 veya F5 tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
U< düşük voltaj blokajı etkinleştirilmiş/devre dışı
bırakılmıştır.
5.2.2.4
U< düşük voltaj bildirimi <30 V'nin bastırılması
Transformatör kapalıyken hata bildiriminin olmaması için (regülatörde ölçülen
voltaj U< 30 V) "U< Düşük Voltaj" bildiriminin baskılanması mantıklı olabilir.
U< düşük voltaj bildirimini baskılamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Regulation Param. (Regülasyon
Parametreleri) > Limit Values (Sınır Değerler) >
3 x CONTINUE (DEVAM)
 <03> U< Below 30V (U< 30V'nin Altında)
2. Düşük voltaj bildirimini baskılamak için F1
tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
U< düşük voltaj bildirimi baskılanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
63
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.2.2.5
Yüksek voltaj sınır değeri U<'nun (%) ayarlanması
Yüksek voltaj tespiti devreye girdiğinde, motor tahriğinin sürekli aktive edilmesi
yoluyla yük kademe değiştiricisi ölçülen voltaj ayarlanan yüksek voltaj sınırının
altına düşene kadar tetiklenir. Bu aktivasyon, anahtarlama geciktirmesinin
devreye girmediği ayarlanan anahtarlama palsı süresi içinde "Aşağı" yönündeki
çıkış rölesi tarafından gerçekleştirilir. Aynı anda, yüksek voltaj devam ettiği
sürece "U>" LED'i yanar ve bir bildirim rölesi tetiklenir (MIO-X4-1/3 kontakları).
Düşürme düzeni ayarını Sayfa 91'deki "Y/A anahtarlama palsı süresinin
ayarlanması" bölümünde bulabilirsiniz.
Hızlı geri anahtarlama fonksiyonu yerine yüksek voltaj değerinin aşılması
durumundaki regülasyon bloke de edilebilir.
U> yüksek voltaj sınırı, ayarlanan hedef değerin yüzdesi olarak girilir.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
%100... %140
hedef değerden
%1
% 110
Tablo 24
U> yüksek voltaj sınırı ayar aralığı
Yüksek voltaj blokajını ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Regulation Param. (Regülasyon
Parametreleri) > Limit Values (Sınır Değerler) >
4 x CONTINUE (DEVAM)
 <04> Overvoltage U> [%] (Aşırı Voltaj U>)
2. F1 tuşuna basarak U> değerini yükseltebilir
veya F5 tuşu ile U> değerini düşürebilirsiniz.
3. ENTER tuşuna basın.
U> aşırı voltaj sınırı ayarlanmıştır.
64
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.2.2.6
U> Aşırı voltaj blokajının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
Aşırı voltaj blokajını devre dışı bıraktığınızda, voltajın aşırı yükselmesi
durumunda hızlı geri alma modu kullanılır.
U> aşırı voltaj blokajını etkinleştirmek için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Regulation Param. (Regülasyon
Parametreleri) > Limit Values (Sınır Değerler)>
5 x CONTINUE (DEVAM)
 <05> Blocking Overvolt. U> (Aşırı Voltaj
Blokajı U>)
2. Aşırı voltaj blokajını etkinleştirmek/devre dışı
bırakmak için F1 veya F5 tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
U> aşırı voltaj blokajı etkinleştirilmiş/devre dışı
bırakılmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
65
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.2.2.7
I> aşırı akım sınır değerinin ayarlanması
I> aşırı akım blokajı, seçilen sınır değerden yüksek olan yük akımlarında
kademe değişimini önler (örn. aşırı yük).
Ölçülen akım ayarlanan blokaj değerini aştığında, regülasyon bloke olur. "I>"
LED'i yanar ve ilgili bildirim rölesi tetiklenir (MIO-X4-1/3 kontakları).
Tarafınızdan ayarlanan sınır değeri % olarak girilir ve ancak siz yüksek akım
blokajını etkinleştirdiğinizde devreye girer.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
% 50... % 210
%1
% 110
Tablo 25
I> aşırı akım blokajı ayar aralığı
Aşırı akım blokajının I> aşırı akım sınır değerini ayarlamak için şu şekilde
hareket edin:
1. MENU tuşu > Regulation Param. (Regülasyon
Parametreleri) > Limit Values (Sınır Değerler) >
6 x CONTINUE (DEVAM)
 <06> Overcurrent I> [%] (Aşırı Akım I>)
2. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
3. ENTER tuşuna basın.
I> aşırı akım sınır değeri ayarlanmıştır.
I> aşırı akım blokajı artık etkinleştirilebilir (bkz. Alt
bölüm 5.2.2.8).
66
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.2.2.8
I> aşırı akım blokajının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
I> aşırı akım blokajı sınır değerini ayarladıktan sonra (bkz. Alt bölüm 5.2.2.7),
I> aşırı akım blokajını ayarlayabilirsiniz. Aşırı akım blokajı devre dışıysa,
sadece I> LED'i yanar ve ilgili bildirim rölesi tetiklenir. Regülasyon devam eder.
I> aşırı akım blokajını etkinleştirmek için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Regulation Param. (Regülasyon
Parametreleri) > Limit Values (Sınır Değerler) >
7 x CONTINUE (DEVAM)
 <07> Blocking Overcurr. I> (Aşırı Akım Blokajı
I>)
2. Aşırı voltaj blokajını etkinleştirmek/devre dışı
bırakmak için F1 veya F5 tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
I> aşırı akım blokajı etkinleştirilmiş/devre dışı
bırakılmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
67
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.2.2.9
I< düşük akım sınır değerinin ayarlanması
Ölçülen akım ayarlanan blokaj değerinin altına düştüğünde, regülasyon bloke
olur.
Tarafınızdan ayarlanan sınır değeri % olarak girilir ve ancak siz düşük akım
blokajını etkinleştirdiğinizde devreye girer (bkz. Alt bölüm 5.2.2.10).
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
% 0... % 210
%1
%0
Tablo 26
I< düşük akım blokajı ayar aralığı
I> düşük akım blokajı sınır değerini ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Regulation Param. (Regülasyon
Parametreleri) > Limit Values (Sınır Değerler) >
8 x CONTINUE (DEVAM)
 <08> Undercurrent I< [%] (Düşük Akım I<)
2. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
3. ENTER tuşuna basın.
I< düşük akım blokajı sınır değeri ayarlanmıştır.
I< düşük akım blokajı artık etkinleştirilebilir.
68
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.2.2.10
I< düşük akım blokajının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
I< düşük akım blokajı sınır değerini ayarladıktan sonra (bkz. Alt bölüm 5.2.2.9),
I< düşük akım blokajını ayarlayabilirsiniz. Düşük akım blokajı devre dışıysa,
sadece I< LED'i yanar ve ilgili bildirim rölesi tetiklenir. Regülasyon devam eder.
I< düşük akım blokajını etkinleştirmek için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Regulation Param. (Regülasyon
Parametreleri) > Limit Values (Sınır Değerler) >
9 x CONTINUE (DEVAM)
 <09> Blocking Undercurr. I< (Düşük Akım
Blokajı I<)
2. Blokajı etkinleştirmek (açmak) /devre dışı
bırakmak (kapamak) için F1 veya F5 tuşuna
basın.
3. ENTER tuşuna basın.
I< düşük akım blokajı etkinleştirilmiştir/devre dışı
bırakılmıştır.
5.2.2.11
Negatif etkili güçte regülatör blokajını etkinleştirme/devre dışı
bırakma
Regülatör blokajını etkinken, negatif bir etkili güç akışı saptandığında
regülasyon bloke edilir. Ancak sadece akın transformatörü bağlantısı bağlıysa
ve doğru ayarlanmışsa bu mümkündür. Regülatör blokajını devre dışı
bıraktığınızda, etkili gücün önündeki işaret regülasyon üzerinde etkili değildir.
Regülasyon blokajını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için şu şekilde hareket
edin:
1. MENU tuşu > Regulation Param. (Regülasyon
Parametreleri) > Limit Values (Sınır Değerler) >
10 x CONTINUE (DEVAM)
 <10> Neg. Act. Pow. Block. (Negatif Etkili Güç
Blokajı)
2. Blokajı etkinleştirmek (açmak) /devre dışı
bırakmak (kapamak) için F1 veya F5 tuşuna
basın.
3. ENTER tuşuna basın.
Negatif etkili güçte regülatör blokajı
etkinleştirilmiş/devre dışı bırakılmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
69
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.2.3
Dengeleme
MENU tuşu > Regulation Param. > Compensation (Regülasyon Parametreleri
F3
F4
> Dengeleme)
Enerji besleme kalitesinin sağlanması için sadece beslemeyi yapan
transformatörün toplayıcı rayındaki voltaj (ölçüm değeri U) değil, doğrudan
işletim araçlarındaki voltaj önemlidir.
Belirli durumlarda hat empedansı (kabloların veya serbest hatların) da voltaj
regülasyonunda dikkate alınmalıdır. Bu hatlar üzerinde büyük bir (yüke bağlı)
voltaj düşüşü oluşabilir. Bu voltaj düşüşü, tüketicideki şu etkenlere bağlıdır:
•
Empedans (görünür direnç)
•
Hat
•
Akım şiddeti
•
Faz açısı φ
Voltaj regülatörü, transformatör ile tüketici arasında meydana gelen yüke bağlı
bir voltaj düşüşünü 2 farklı şekilde dengeleyebilir:
•
Line-Drop dengelemesi (LDC)
•
Z-dengelemesi
LDC ile Z-dengelemesinin karşılaştırması
Z-dengelemesi:
70
•
cos φ faz açısındaki küçük değişikliklerde kullanılabilir
•
cos φ faz açısına bağlı değildir
•
kolayca ayarlanabilir
•
birbirine bağlı şebekelerde de kullanılabilir
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
Line-Drop dengelemesi (vektörel dengeleme):
•
hattaki voltaj kayıpları için daha hassas bir dengeleme sunar
•
daha fazla parametre gereklidir
•
hat verilerinin tam olarak bilinmesi gereklidir
Her iki yöntem de aşağıdaki paragraflarda daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
5.2.3.1
Line-Drop dengelemesi (LDC)
Line-Drop dengelemesi için hat verilerinin tam olarak bilinmesi gereklidir. LDC
ile hatlardaki voltaj kayıpları çok hassas bir şekilde dengelenebilir.
LDC'nin doğru ayarlanması için, ohmik ve endüktif voltaj düşüşünün voltaj
transformatörünün ikincil tarafına yönelik olarak V cinsinden hesaplanması
gereklidir. Mevcut ölçüm anahtarlamasının da doğru ayarlanması şarttır.
Ohmik ve endüktif voltaj düşüşünde doğru değerleri girmek için önce ayar
değerlerini hesaplamanız gereklidir. Geçerli kısaltmalar şunlardır:
Ur
Hattaki V cinsinden ohmik voltaj düşüşü için LDC ayarı
Ux
Hattaki V cinsinden endüktif voltaj düşüşü için LDC ayarı
IN
Voltaj regülatöründe seçilen akım transformatörü bağlantısının A
cinsinden nominal akımı, yani 1 A veya 5 A
UCT
Akım transformatörü aktarım oranı, örn. 1 A veya 5 A
UVT
Voltaj transformatörü aktarım oranı, örn.:
30000 V /
100
3
r
Faz başına Ω/km cinsinden ohmik yayım stabilitesi
x
Faz başına Ω/km cinsinden endüktif yayım stabilitesi
L
km cinsinden hat uzunluğu
Ohmik voltaj düşüşünü belirlemek için formül:
U CT
Ur = I N  -------- r  L V
U VT
Endüktif voltaj düşüşünü belirlemek için formül:
U CT
Ux = I N  -------- x  LV
U VT
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
71
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
Etkili ve reaktif voltaj düşüşleri "Ur" ve "Ux" doğru ayarlandığında, hat ucundaki
voltaj mevcut yükten bağımsız olarak sabit kalacaktır.
Resim 10
Line-Drop yedek anahtarlaması
Resim 11
Line-Drop dengelemesi
Aşağıdaki paragraflarda dengeleme yöntemlerine ilişkin ayarlar daha ayrıntılı
olarak açıklanacaktır.
72
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.2.3.1.1
Dengeleme yönteminin seçilmesi
Bir dengeleme ayarlamadan önce, "LDC" veya "Z" dengeleme yöntemi
arasında seçim yapmalısınız.
Ayarlamak istediğiniz dengeleme yöntemini seçmek için şu şekilde hareket
edin:
1. MENU tuşu > Regülasyon Parametreleri >
Dengeleme
 <00> Compensation Method (Dengeleme
Yöntemi)
2. F1 veya F5 tuşuna basarak "LDC" veya "Z"
dengeleme yönteminden dilediğinizi seçin.
 Seçtiğiniz dengeleme yöntemi işaretlenir.
3. ENTER tuşuna basın.
Dengeleme yöntemi seçilmiştir.
5.2.3.1.2
Ohmik voltaj düşüşü Ur'nin ayarlanması
Belirlenen ohmik voltaj düşüşünü (Sayfa 71) "Ur" göstergesine girmeniz gerekir.
Dengelemenin etkisi, (-) işareti ile 180° döndürülebilir.
Dengeleme kullanmak istemiyorsanız "0" değerini ayarlayın.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
-25 V... 25 V
0,1 V
0V
Tablo 27
Ohmik voltaj düşüşü Ur ayar aralığı
Ohmik voltaj düşüşü Ur'yi ayarlamak için sonraki sayfada tarif edilen şekilde
hareket edin:
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
73
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
1. "LDC" dengeleme yöntemini seçin
(bkz. Sayfa 73).
2. 1x CONTINUE (DEVAM) üzerine basın.
 <01> Line Drop Compensation Ur (Hat
Dengelemesi Ur)
3. Bir ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna
basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
4. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
5. ENTER tuşuna basın.
Voltaj düşüşü Ur ayarlanmıştır.
5.2.3.1.3
Endüktif voltaj düşüşü Ux'in ayarlanması
Belirlenen endüktif voltaj düşüşü (bkz. Sayfa 71) "Ux" göstergesine girilmelidir.
Dengelemenin etkisi, (-) işareti ile 180° döndürülebilir.
Dengeleme kullanmak istemiyorsanız "0" değerini ayarlayın.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
-25 V... 25 V
0,1 V
0V
Tablo 28
Endüktif voltaj düşüşü Ux ayar aralığı
Endüktif voltaj düşüşü Ux'i ayarlamak için sonraki sayfada tarif edilen şekilde
hareket edin:
74
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
1. "LDC" dengeleme yöntemini seçin
(bkz. Sayfa 73).
2. 2x CONTINUE (DEVAM) üzerine basın.
 <02> Line Drop Compensation Ux (Hat
Dengelemesi Ux)
3. Ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
4. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
5. ENTER tuşuna basın.
Endüktif voltaj düşüşü Ux ayarlanmıştır.
5.2.3.1.4
Z-dengelemesi voltaj artışının ayarlanması
Z-dengelemesi örneğin cos φ faz açısındaki küçük değişikliklerde kullanılabilir.
Bu dengelemenin birbirine bağlı şebekelerde de kullanımı mümkündür. Zdengelemesi cos φ'a bağlı değildir.
Parametrelerin doğru ayarlanabilmesi için, voltaj artışı (ΔU) akım da dikkate
alınarak hesaplanmalıdır.
Gerekli ayar değerlerinin hesaplanması:
ΔU
% cinsinden Z-dengelemesi ayarı
UTr
Akım I'da transformatör voltajı
ULoad
Akım I mevcutken ve yük kademe değiştiricisinin çalışma durumu
aynıyken hat ucundaki voltaj
I
A cinsinden akım yükü
IN
Voltaj regülatöründe seçilen akım transformatörü bağlantısının A
cinsinden nominal akımı, 1 A veya 5 A
UCT
Akım transformatörü aktarım oranı; örn. 200 A/5 A
Voltaj artışı ΔU'yu belirlemek için formül:
U Tr – U La I N  U CT
-  -------------------U% =100 ---------------------U Load
I
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
75
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
Belirlenen voltaj artışı yüzdesi, hedef değer üzerindendir.
Dengeleme kullanmak istemiyorsanız "0" değerini ayarlayın.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0 %...15 %
hedef değerden
% 0,1
%0
Tablo 29
Z-dengelemesi ayar aralığı
Z-dengelemesini ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. "Z" dengeleme yöntemini seçin
(bkz. Sayfa 73) .
2. 1x CONTINUE (DEVAM) üzerine basın.
 <03> Z - Comp. Volt. Rise (Voltaj Artışı ZDengelemesi)
3. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
4. ENTER tuşuna basın.
Z-dengelemesi ayarlanmıştır.
76
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.2.3.1.5
Z-dengelemesi sınır değeri ΔU'nun ayarlanması
Bir yandan belirli bir dengeleme ayarlamak istiyor, ancak diğer yandan da
transformatördeki voltajın aşırı yükselmesini istemiyorsanız (örn. anormal
yükseklikteki yükte), sınırlamayı hedef değer üzerinden izin verilen azami voltaj
artışına ayarlayabilirsiniz.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0 %...15 %
hedef değerden
% 0,1
%0
Tablo 30
Z-dengelemesi sınır değeri ΔU ayar aralığı
ΔU'yu ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. "Z" dengeleme yöntemini seçin
(bkz. Sayfa 73) .
2. 2x CONTINUE (DEVAM) üzerine basın.
 <04> Z - Comp. Limit (Z-Dengeleme Sınırı)
3. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
4. ENTER tuşuna basın.
Z-dengelemesi sınır değeri ΔU ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
77
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.3
Yapılandırma
Bu bölümde, sisteme özgü verilerin yapılandırılması için gereken tüm
ayarlamalar yapılacaktır. Belirli parametreleri bulmanızı kolaylaştırmak için alt
gruplar, işlevsel açıdan kendileriyle bağlantılı parametrelerle birlikte tarif
edilmiştir.
5.3.1
Transformatör verileri
Kullanılan voltaj ve akım transformatörlerinin aktarım oranlarını ve ölçüm
düzenlerini ilgili ekran pencerelerinde F1 ilâ F5 fonksiyon tuşları ile
ayarlayabilirsiniz.
MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) > Data Of Meas.Trf. (Ölçüm
Transformatörü Verileri)
F2
F4
Aşağıdaki paragraflarda ilgili ayarlar daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
78
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.3.1.1
Transformatör birincil voltajının ayarlanması
Transformatör birincil voltajı ayarlanmadıysa, regülatör genel olarak sadece V
cinsinden transformatör ikincil voltajını gösterir. Birincil voltaj ise yalnızca
"Display V / kV" (Ekran V / kV) parametresi ayarlanmışsa gösterilir (bkz. alt
tablodaki örnek).
Birincil voltaj
İkincil voltaj
kV / V
Gösterge
Parametrelenmemiştir
100 V
V
100 V
110 kV
100 V
kV
110 kV
Tablo 31
Gösterilen kV / V değerleri için örnek
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0 kV...9999 kV
999,9 kV
99,99 kV
1 kV
0,1 kV
0,01 kV
0 kV
Tablo 32
Transformatör birincil voltajı ayar aralığı
Transformatör birincil voltajını ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Data Of Meas.Trf. (Ölçüm Transformatörü
Verileri)
 <00> Birincil Voltaj
2. Ondalık hanelerini belirlemek için F3 tuşuna
basın.
3. Bir ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna
basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
4. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
5. ENTER tuşuna basın.
Transformatör birincil voltajı ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
79
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.3.1.2
Transformatör ikincil voltajının ayarlanması
Transformatör ikincil voltaj V cinsinen gösterilir ve girilir.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
57 V...123 V
0,1 V
100 V
Tablo 33
Transformatör ikincil voltajı ayar aralığı
Transformatör ikincil voltajı ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Data Of Meas.Trf. (Ölçüm Transformatörü
Verileri) > 1x CONTINUE (DEVAM)
 <01> İkincil Voltaj
2. Bir ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna
basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
3. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
4. ENTER tuşuna basın.
Transformatör ikincil voltajı ayarlanmıştır.
5.3.1.3
Transformatör birincil akımının ayarlanması
Genel olarak regülatör, seçili regülatör ölçüm girişinin akım değeri yüzdesini
(1 A ve 5 A) gösterir. Birincil ölçüm akımını (örn. 50 A) regülatörde
ayarladığınızda, bilgi menüsündeki gösterge "A" (amper) olarak değişir. Ana
ekranda birincil akım her zaman "A“ veya "0" (birincil akım belirtilmemişse)
olarak gösterilir.
Sayfa 81'deki tabloda, hangi ayar ile göstergede şunların gösterileceği tarif
edilmektedir:
80
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
Ayar parametreleri
Beslenen akım
Gösterge
Birincil
akım
İkincil
akım
Akım bağlantısı
Parametrelen
memiştir
Bilinmiyor
1A
% 100
0A
Parametrele
memiştir
1A
1A
1A
0A
50 A
Bilinmiyor
1A
100 %
(birincil akımın)
50 A
(birincil akımın)
50 A
1A
1A
1A
(ikincil akımın)
50 A
(ikincil akımın)
Tablo 34
Bilgi ekranı
Ana ekran
Birincil akım/ikincil
akım
Gösterilen % /A birimi için örnek
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0 A...9.999 A
1A
0A
Tablo 35
Transformatör birincil akımı ayar aralığı
Transformatör birincil akımını ayarlamak için sonraki sayfada tarif edilen şekilde
hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Data Of Meas.Trf. (Ölçüm Transformatörü
Verileri) > 2x CONTINUE (DEVAM)
 <02> Primary Current (Birincil Akım)
2. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
3. Bir ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna
basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
4. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
5. ENTER tuşuna basın.
Transformatör birincil akımı ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
81
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.3.1.4
Akım transformatörü bağlantısının ayarlanması
Göstergenin doğru olması için akım transformatörü bağlantısının seçilmesi
gereklidir. "CT Terminal" (Akım Transformatörü Bağlantısı) ayarını "Unknown"
(Bilinmiyor) seçeneğine ayarladığınızda yüzde değeri gösterilir. Ancak bir
bağlantı (1 A veya 5 A) seçtiğinizde, mutlak değer "A" (amper) olarak gösterilir.
Akım transformatörü bağlantısını ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Data Of Meas.Trf. (Ölçüm Transformatörü
Verileri) > 3x CONTINUE (DEVAM)
 <03> CT Terminal (Akım Transformatörü
Bağlantısı)
2. F1 veya F5 tuşuna basarak dilediğiniz bağlantı
klemensini seçin.
3. ENTER tuşuna basın.
Akım transformatörü bağlantısı ayarlanmıştır.
82
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.3.1.5
Akım/voltaj transformatörü faz konumunun ayarlanması
Sık kullanılan ölçüm anahtarlamalarının değerleri şu şekilde ayarlanabilir:
Tablo 36
Sistem
Ayar
Gösterge
Tek fazlı
0
0
1PH
Üç fazlı
0
0
3PH
Üç fazlı
90
90
3PH
Üç fazlı
30
30
3PH
Üç fazlı
-30
-30
3PH
Ölçüm anahtarlamaları için olası ayar değerleri
a anahtarlaması:
Resim 12
a anahtarlaması - ayarlanacak faz açısı 0;1PH
Voltaj transformatörü VT faza ve nötre bağlanmıştır. Akım transformatörü CT
faz döngüsüne dahil edilmiştir. Voltaj UU akım IU aynı faza sahiptir. Hattaki bir
fazın voltaj düşüşü, akım IU ile belirlenir.
a anahtarlaması:
Resim 13
a anahtarlaması - ayarlanacak faz açısı 0;3PH
Voltaj transformatörü VT, U ve N'ye bağlanmıştır. Akım transformatörü CT, U
döngüsüne dahil edilmiştir. Voltaj UU ve akım IU aynı faza sahiptir. Hattaki bir
fazın voltaj düşüşü, akım IU ile belirlenir.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
83
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
b anahtarlaması:
Resim 14
b anahtarlaması - ayarlanacak faz açısı 0;3PH
Voltaj transformatörü VT, U ve V'ye bağlanmıştır. Akım transformatörü CT1 U ve
CT2 V döngüsüne dahil edilmiştir. Akım transformatörü CT1 ve CT2 çapraz
olarak paralel bağlanmıştır (toplam akım oluşumu IU + IV). Akım IU+ IV ve voltaj
UU V aynı faza sahiptir. Hattaki bir fazın voltaj düşüşü, akım (IU + IV)/√3 ile
belirlenir.
c anahtarlaması:
Resim 15
c anahtarlaması - ayarlanacak faz açısı 90;3PH
Voltaj transformatörü VT, U ve V'ye bağlanmıştır. Akım transformatörü CT, W
döngüsüne dahil edilmiştir. Akım IW, UU V geriliminin 90° önünden gider. Hattaki
bir fazın voltaj düşüşü, akım IW ile belirlenir.
84
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
d anahtarlaması:
Resim 16
d anahtarlaması - ayarlanacak faz açısı 30;3PH
Voltaj transformatörü VT, U ve V'ye bağlanmıştır. Akım transformatörü CT, V
döngüsüne dahil edilmiştir. Akım IV, UU V geriliminin 30° önünden gider. Hattaki
bir fazın voltaj düşüşü, akım IV ile belirlenir.
e anahtarlaması:
Resim 17
e anahtarlaması - ayarlanacak faz açısı -30;3PH
Voltaj transformatörü VT, U ve V'ye bağlanmıştır. Akım transformatörü CT, U
döngüsüne dahil edilmiştir. Akım IU, UU V voltajının -30° arkasından gider.
Hattaki bir fazın voltaj düşüşü, akım IU ile belirlenir.
Transformatör anahtarlamasının faz konumunu ayarlamak için şu şekilde
hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Data Of Meas.Trf. (Ölçüm Transformatörü Verileri)
>
4x CONTINUE (DEVAM)
 <04> Meas. Transformer Circuit
(Transformatör Anahtarlaması)
2. F1 veya F5 tuşuna basarak faz konumunu seçin.
3. ENTER tuşuna basın.
Faz konumu ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
85
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.3.1.6
kV / V voltaj göstergesinin ayarlanması
Gösterge kV'ye geçirildiğinde, cihazdaki ölçüm ve ayar değerleri akım
transformatörünün biricil tarafına hesaplanır ve gösterilir. Voltaj göstergesini
daha işletime alma esnasında ayarlamıştınız. Birincil taraf her zaman kV, ikincil
taraf ise V olarak gösterilir.
Ancak tüm transformatör verileri girildikten sonra V'den kV'ye geçilebilir.
Dilediğiniz voltaj göstergesini değiştirmek için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Data Of Meas.Trf. (Ölçüm Transformatörü
Verileri) > 5x CONTINUE (DEVAM)
 <05> Display kV /V (Ekran kV /V)
2. F1 veya F5 tuşuna basarak kV veya V birimini
seçin.
3. ENTER tuşuna basın.
Voltaj göstergesi ayarlanmıştır
5.3.1.7
% / A akım göstergesi biriminin ayarlanması
Dilerseniz üst ve alt akım sınır değerlerinin yüzde veya amper cinsinden
gösterilmesini sağlayabilirsiniz.
Birimi % / A olarak ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Data Of Meas.Trf. (Ölçüm Transformatörü
Verileri). > 6x CONTINUE (DEVAM)
 <<06> Display % / A (Ekran % / A)
2. F1 veya F5 tuşuna basarak "A" amper ve "%"
yüzde değeri arasında seçim yapabilirsiniz.
3. ENTER tuşuna basın.
Dilediğiniz birim ayarlanmıştır.
86
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.3.2
Genel
Bu alt menüde cihazdaki genel ayarları yapabilirsiniz Örn. dil gibi bazı ayarlar
daha önce işletime alma sırasında yapılmıştır. Şu ayarları değiştirebilirsiniz:
•
Dil
•
Regülatör kimliği
•
Baud oranı
•
Y / A-pals süresi
•
Anahtarlama sayacı
•
Ekran karartma
•
Tuş kilidi
•
Fonksiyon kontrolü
•
Motor çalışma süresi
•
Manuel ve otomatik mod
•
Local ve Remote
MENU tuşu > Configuration > General (Yapılandırma > Genel)
F3
F4
Aşağıdaki paragraflarda ilgili ayarlar daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
87
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.3.2.1
Dilin ayarlanması
Dilediğiniz takdirde gösterge dilini tercih ettiğiniz şekilde ayarlayabilir ve/veya
değiştirebilirsiniz. Mevcut diller şunlardır:
•
İngilizce
•
Almanca
•
Fransızca
•
İspanyolca
•
İtalyanca
•
Portekizce
Dilediğiniz dili ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration > General
(Yapılandırma > Genel)
 <00> Language (Dil)
2. F1 veya F5 tuşuna basarak dilediğiniz dili seçin.
3. ENTER tuşuna basın.
Dilediğiniz gösterge dili ayarlanmıştır.
5.3.2.2
Regülatör kimliğinin ayarlanması
Regülatör kimliği dört haneli bir sayı dizisinden meydana gelir ve TAPCON® 230
voltaj regülatörünün ek bir tanımlama özelliğini oluşturur. Bu tanımlama, sadece
görüntüleme içindir (TAPCON-trol - yazılımı). Regülatör kimliğini ayarlamak
istemiyorsanız, seri numarası ve firmware sürümü yegane ayırt edici özellikler
olacaktır
Regülatör kimliği ile, bağlantının görüntüleme yazılımı ve tam olarak
tanımlanmış voltaj regülatörü arasında kurulması garantilenebilir.
Online iletişimde bu regülatör kimliği, PC'de çalışan yazılım tarafından
sorgulanır ve mevcut regülatör verileriyle karşılaştırılır. Böylece verilerin ve/
veya parametreler tam olarak tasnif edilmesi mümkün olmaktadır.
88
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
Regülatör kimliğini ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration > General
(Yapılandırma > Genel) > 1x CONTINUE
(DEVAM)
 <01> AVR ID (Regülatör Kimliği)
2. Birinci rakamı değiştirmek için F1 tuşuna basın.
Birkaç haneli bir sayı dizisi girmek istiyorsanız,
lütfen 3. adım ile devam edin. Başka bir rakam
girmek istemiyorsanız, lütfen 7. adım ile devam
edin:
3. Başka bir sayı hanesi gösterilene kadar F1
tuşuna basın (> 9).
4. Değiştirilecek bir sayı hanesini seçmek için F4
tuşuna basın.
 Dilediğiniz rakam seçilmiştir ve değiştirilebilir.
5. F1 veya F5 tuşuna basarak rakamı değiştirin.
6. 3. ilâ 5. adımları dilediğiniz tüm rakamları girene
kadar tekrarlayın.
7. ENTER tuşuna basın.
Regülatör kimliği ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
89
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.3.2.3
Baud oranının ayarlanması
Bu alt menüde COM1 arayüzünün (TAPCON® -trol yazılımı ile iletişim) baud
oranını belirleyebilirsiniz. Şu değerler ayarlanabilir:
•
9.6 kBaud
•
19.2 kBaud
•
38.4 kBaud
•
57.6 kBaud
Baud oranını ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration > General
(Yapılandırma > Genel) >
2x CONTINUE (DEVAM)
 <02> Baud Rate (Baud Oranı)
2. F1 veya F5 tuşuna basarak dilediğiniz baud
oranını ayarlayın.
3. ENTER tuşuna basın.
Baud oranı ayarlanmıştır.
90
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.3.2.4
Yukarı/Aşağı anahtarlama palsı süresinin ayarlanması
Bu alt menüde motor tahriğinin kumanda palsı süresini ayarlayabilirsiniz.
Standart işletimde asgari T1 veya T2 süresi daima anahtarlama palslarının
arasındadır. Y/A-anahtarlama palsı süresini örneğin 1,5 saniyeye
ayarladığınızda, tarafınızdan ayarlanan T1 ve/veya T2 geciktirme süresinin
ardından 1,5 saniye boyunca bir anahtarlama palsı verilir (bkz. Resim 18).
Hızlı anahtarlama modunda bir sonraki anahtarlama palsı en erken 1,5 saniye
sonra verilir (bkz. Resim 19, Sayfa 92).
Y/A-anahtarlama palsını 0 olarak ayarladığınız takdirde kesintisiz bir pals
verilecektir.
Motor tahriği standart ayar (1,5 saniye) ile çalışmaya başlamazsa, lütfen pals
süresini uzatın.
U
TI
TI
T1
T1
T1
0
t [s]
1
Resim 18
2
3
4
Standart işletimde anahtarlama palsı
1
T1 = Anahtarlama palsı için ayarlanan geciktirme süresi (40 saniye)
2
Birinci Y/A-anahtarlama palsı
3
TI = Anahtarlama palsı süresi (1,5 saniye)
4
Bir sonraki en erken anahtarlama palsı (40 saniye sonra)
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
91
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
U
TI
TI
TI
0
t [s]
1
Resim 19
2
3
Hızlı anahtarlama modunda anahtarlama palsı
1
Birinci Y/A-anahtarlama palsı
2
TI = Anahtarlama palsı için ayarlanan süre
3
Bir sonraki Y/A-anahtarlama palsı için en erken zaman
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0 sn...10 sn
0,1 sn
1,5 sn
Tablo 37
Y/A-anahtarlama palsı süresi ayar aralığı
Pals süresini ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration > General
(Yapılandırma > Genel) >
3x CONTINUE (DEVAM)
 <03> Pals Süresi
2. F1 veya F5 tuşuna basarak dilediğiniz pals
süresini ayarlayın.
3. ENTER tuşuna basın.
Y / A pals süresi ayarlanmıştır
92
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.3.2.5
Anahtarlama sayacı
Voltaj regülatörü tarafından bir anahtarlama başlatıldığında, regülatör "Motor
çalışıyor" sinyali aracılığıyla bir geri bildirim alır. Böylece motorun etkin olup
olmadığı belirlenir. Bir GPI'yi "Motor çalışıyor"'a ayarladıysanız, anahtarlama
sayacı motor tahriğinin pals sayısını sayacaktır.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0 ...99.999.999
1
0
Tablo 38
Anahtarlama sayacı ayar aralığı
Bu göstergeyi görüntülemek için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration > General
(Yapılandırma > Genel) >
4x CONTINUE (DEVAM)
 <04> Anahtarlama Sayacı
2. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
3. ENTER tuşuna basın.
Anahtarlama sayacı ayarlanmıştır.
5.3.2.6
Göstergenin arka plan aydınlatmasını açma/kapama
Bu fonksiyon etkinse, 15 dakika boyunca hiçbir tuşa basmadığınızda gösterge
otomatik olarak karartılır. Ancak gösterge halen okunabilir durumdadır. Bu
fonksiyonun etkinleştirilmesi, göstergenin kullanım ömrünü uzatır. Herhangi bir
tuşa basıldığında gösterge tekrar aydınlanır.
1. MENU tuşu > Configuration > General
(Yapılandırma > Genel) >
5x CONTINUE (DEVAM)
 <05> Gösterge Karartma
2. F1 veya F5 tuşuna basarak gösterge
karartmasını açabilir (AÇ) / kapatabilirsiniz
(KAPAT).
3. ENTER tuşuna basın.
Göstergenin arka plan aydınlatması açılmıştır/
kapatılmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
93
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.3.2.7
Otomatik tuş kilidinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
Otomatik tuş kilidi etkinken kilit, 15 dakika boyunca hiçbir tuşa basılmadığında
cihaz tarafından etkinleştirilir. Dilediğiniz takdirde bu fonksiyonu etkinleştirebilir
veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Tuş kilidini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration > General
(Yapılandırma > Genel) >
6x CONTINUE (DEVAM)
 <06> Tuş Kilidi
2. Otomatik tuş kilidini etkinleştirmek (Aç) /devre
dışı bırakmak (Kapat) için F1 veya F5 tuşuna
basın.
3. ENTER tuşuna basın.
Tuş kilidi etkinleştirilmiştir/devre dışı bırakılmıştır.
5.3.2.8
Fonksiyon kontrolünün bastırılması
Ölçülen değer 15 dakikadan uzun bir süre güncel aralığın (hedef değer ± aralık)
dışına çıktığında, fonksiyon kontrol rölesi tetiklenir. Bunun üzerine göstergede,
ancak ölçülen değer tekrar güncel aralığın içine döndüğünde sıfırlanacak bir
alarm bildirimi gösterilir.
Hiçbir voltaj ölçülmüyorsa (<30 V), ölçülen değer aralığın dışındadır ve ilgili röle
yine 15 dakika sonra tetiklenir. Voltaj 30 V'nin altına düşüyorsa, dilediğiniz
takdirde bu fonksiyonu devreden çıkartabilirsiniz:
1. MENU tuşu > Configuration > General
(Yapılandırma > Genel) >
7x CONTINUE (DEVAM)
 <07> Fonksiyon Kontrolü
2. F1 veya F5 tuşuna basarak fonksiyon
kontrolünü açabilir (AÇ) / kapatabilirsiniz
(KAPAT).
3. ENTER tuşuna basın.
<30 V voltajlarda fonksiyon kontrolü
etkinleştirilmiştir/devre dışı bırakılmıştır.
94
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.3.2.9
Motor çalışma süresinin ayarlanması
Motor tahriğinin çalışma süresi, voltaj regülatörü tarafından "Motor çalışıyor"
girişi üzerinden denetlenir. Bu giriş fabrika tarafından ayarlanmamıştır ve daha
önce sizin tarafınızdan atanmalıdır. Çalışma süresi kontrolünün nasıl çalıştığı
sonraki bir örnek ile sonraki paragraflarda ve/veya Resim 20, Sayfa 96'da
ayrıntılı olarak açıklanmıştır:
Bu kontrolün düzgün çalışması için daha önce GPI'leri ve GPO'ları (bkz.
Resim 20'de pozisyon numaraları 1 ilâ 4) ayarlamış ve düzgün bir şekilde
bağlamış olmanız gereklidir. GPI'leri ve GPO'ları nasıl ayarlayacağınız, Alt
bölüm 5.5.1'de ve Alt bölüm 5.5.2'te açıklanmıştır.
Motor çalıştığında, size "Motor çalışıyor" geri bildirimi gönderilir (1; 6). Motor
yakl. 5 saniye boyunca çalışır. Motor tarafınızdan ayarlanan motor çalışma
süresinden daha uzun bir süre çalıştığı takdirde (çalışma süresi kontrolü),
regülatör "Motor çalışma süresi aşıldı" rölesine sürekli olarak tetiklenmesi
komutunu gönderir (3). Aynı anda "Motor koruyucu şalterini tetikle" rölesi (2)
yakl. 1,5 saniye süreyle etkinleştirilir ve buna uygun bir pals gönderir (7; 8).
"Motor koruyucu şalterini tetikle" rölesinin gönderdiği pals ile, "Motor koruyucu
şalteri tetiklendi" GPI'sine bir sinyal ulaşmalıdır. Diğer bir deyişle, motor
koruyucu şalteri tetiklenmiş olmalıdır (4).
Motor koruyucu şalteri açıldıktan sonra, "Motor koruyucu şalteri tetiklendi"
sinyali ortadan kalkmalı ve "Motor çalışma süresi aşıldı" rölesi bu sayede tekrar
açılabilmelidir (9).
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
95
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
"Motor koruyucu şalterini tetikle" rölesinin palsı motor koruyucu şalterini
tetiklemezse, "pals", "Motor koruyucu şalteri tetiklendi" rölesi tetiklenene ve/
veya motor koruyucu şalteri açılana kadar düşürülür.
1
2
3
4
5
6
Resim 20
96
7 8
9
Motor çalışma süresi 10 saniyeye ayarlanmıştır
1
GPI geri bildirimi: "Motor çalışıyor"
2
GPO bildirimi: "Motor koruyucu şalterini tetikle"
3
GPO bildirimi: "Motor çalışma süresi aşıldı"
4
GPI geri bildirimi: "Motor tahriğindeki motor koruyucu şalteri tetiklendi"
5
Motor tahriği duruyor
6
Geri bildirim: Motor çalışıyor
7
Geri bildirim: Motor çalışma süresi aşıldı
8
Bildirim: Motor koruyucu şalteri tetiklendi
9
Geri bildirim: Motor tahriğindeki motor koruyucu şalteri açıldı
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0 sn...30 sn
0,1 sn
0 sn
Tablo 39
Motor çalışma süresi ayar aralığı
Motor çalışma süresini ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
Çalışma süresi kontrolünü "0.0 s"'ye ayarladığınızda, kontrol kapanır.
1. MENU tuşu > Configuration > General
(Yapılandırma > Genel) >
8x CONTINUE (DEVAM)
 <08> Motor Çalışma Süresi
2. Bir ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna
basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
3. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
4. ENTER tuşuna basın.
Motor çalışma süresi ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
97
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.3.2.10
Manuel/otomatik modun etkinleştirilmesi
Bu parametre, cihazın ön panelinde yer alan manuel mod için MANUAL
(MANUEL) tuşu ve otomatik mod için AUTO (OTOMATİK) tuşu ile aynı işleve
sahiptir. Manuel veya otomatik modu ilgili tuş ile veya ekran üzerinden
ayarlayabilirsiniz.
Manuel veya otomatik modu etkinleştirmek için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration > General
(Yapılandırma > Genel) >
9x CONTINUE (DEVAM)
 <09> Manuel / Otomatik
2. Manuel modu (Manual) veya otomatik modu
(Auto) etkinleştirmek için F1 veya F5 tuşuna
basın.
3. ENTER tuşuna basın.
Manuel ve otomatik mod ayarlanmıştır.
5.3.2.11
Local / Remote özelliğini etkinleştirme
Bu parametre, cihazın ön panelindeki REMOTE tuşu ile aynı işleve sahiptir.
REMOTE fonksiyonu ilgili tuş ile veya ekran üzerinden ayarlayabilirsiniz.
"Local" seçeneğini etkinleştirdiğinizde, cihazı doğrudan ön panel üzerinden
kumanda edebilirsiniz, "Remote" seçeneğinde ise cihaz sadece girişler ve/veya
kontrol sistemi üzerinden uzaktan kumanda edilebilir. TAPCON® 230 expert
voltaj regülatörüne sahipseniz, ayrıca iletişim arayüzü üzerinden de uzaktan
kumanda mümkündür.
"Local" veya "Remote" seçeneğini etkinleştirmek için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration > General
(Yapılandırma > Genel) >
10x CONTINUE (DEVAM)
 <10> Local / Remote
2. "Local" veya "Remote" seçeneğini
etkinleştirmek için F1 veya F5 tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
Local/Remote ayarlanmıştır.
98
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.4
Paralel çalışma
MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) > Parallel Control (Paralel Çalışma)
F4
F4
Şebeke işletiminde bazen belirli bir noktadaki geçiş gücünü veya kısa devre
gücünü yükseltmeniz istenebilir. Bunun için transformatörler paralel olarak
bağlanır.
Güvenli ve ekonomik bir paralel işletim için, paralel olarak bağlanan
transformatörlerin toplam gücünün transformatörlerde aşırı yük oluşmadan
kullanılması gereklidir.
Transformatörlerin paralel işletimi için genel olarak geçerli şu çerçeve koşullara
uyulmalıdır:
•
Aynı ölçüm voltajları
•
Transformatör güçlerinin oranı (< 3:1)
•
Paralel bağlantılı transformatörlerde kısa devre voltajlarının (UK) maksimum
sapması ≤% 10
•
Aynı anahtarlama grubu kodu
Voltaj regülatörü ile, paralel bağlantılı 6 adede kadar transformatörü bir veya 2
grup içinde kumanda edebilirsiniz. Bilgi alışverişi CAN-Bus üzerinden
gerçekleşir. Paralel çalışma 2 durum girişinden biri üzerinden veya kontrol
sistemi aracılığıyla etkinleştirilir.
Paralel işletim 2 nedenle uygulanır:
1. Kısa devre gücünü artırmak
2. Geçiş gücünü artırmak
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
99
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.4.1
Paralel çalışmanın etkinleştirilmesi
Paralel çalışmayı etkinleştirmeden önce aşağıdaki ek şartları yerine getirmeniz
gereklidir:
 Özel CAN-Bus adresi doğru bir şekilde ayarlanmış olmalıdır (0 değil)
(bkz. Alt bölüm 5.4.5)
 Paralel çalışma grubu 1 veya 2 seçilmeli veya önceden tahsis edilmiş bir
GPI üzerinden etkinleştirilmelidir (bkz. Alt bölüm 5.5.1).
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Parallel Control (Paralel Çalışma)
 <00> Paralel Çalışmayı Etkinleştirme
2. Paralel çalışmayı etkinleştirmek için F1 veya F5
tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
Paralel çalışma etkinleştirilmiştir.
Paralel çalışma için başka ayarlamalar da
yapılabilir.
5.4.2
Paralel çalışmanın devre dışı bırakılması
Paralel çalışmayı devreden çıkarmak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Parallel Control (Paralel Çalışma)
 <00> Paralel Çalışmayı Etkinleştirme
2. Paralel çalışmayı devre dışı bırakmak için F1
veya F5 tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
Paralel çalışma devre dışıdır.
100
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.4.3
Paralel çalışma metodu
Sonraki bölümlerde hangi paralel çalışma metotlarını seçebileceğiniz ve
ayarlayabileceğiniz açıklanmıştır. Voltaj regülatörüne 4 farklı metot
atayabilirsiniz:
Devre reaktif akımı
•
Transformatör verileri tavsiye edilen şekildedir
•
Kademe durumu tespiti gerekli değildir
Kademe senkronizasyonu (Master/Follower)
•
Transformatörler aynı karakteristik verilere sahiptir
•
Kademe durumu tespiti gereklidir
Otomatik kademe senkronizasyonu
5.4.3.1
Devre reaktif akımı hassasiyetinin seçilmesi
Devre reaktif akımını seçtiğinizde, paralel çalışma devre reaktif akımı
minimizasyonu metodu ile yürütülür.
Devre reaktif akımı, transformatör akımlarından ve bunların faz açılarından
hesaplanır. Devre reaktif akımı ile orantılı bir voltaj, kendi kendine çalışan voltaj
regülatörlerine ölçüm değeri düzeltmesi olarak eklenir. Bu voltaj düzeltmesi,
"Devre reaktif akım hassasiyeti" ayarı ile azaltılabilir ve/veya artırılabilir.
Bu metot, benzer nominal güçlere, nominal voltaj Uk değerine ve aynı/farklı
kademe voltajlarının olduğu anahtarlama grubuna sahip olan transformatörler
için uygundur. Kademe durumu için herhangi bir bilgi gerekli değildir.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
101
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
"Devre reaktif akımı" metodunu ayarlayacaksanız, daha önce blokaj ve devre
reaktif akımı hassasiyeti değerlerini ayarlamanız gereklidir (bkz. Alt
bölüm 5.4.6 “Bağımsız blokajını etkinleştirme/devre dışı bırakma”, sayfa 107
ve Alt bölüm 5.4.7 “Devre reaktif akımı hassasiyetinin ayarlanması”,
sayfa 108.
"Devre reaktif akımı" paralel çalışma metodunu seçmek için şu şekilde hareket
edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Parallel Control (Paralel Çalışma) >
1x Devam
 <01> Paralel çalışma metodu
2. "Devre reaktif akımı" ekrana gelene kadar F1
veya F5 tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
"Devre reaktif akımı" paralel çalışma metodu
seçilmiştir.
102
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.4.3.2
Kademe senkronizasyonu metodu Master'ın belirlenmesi
Bu yöntemde voltaj regülatörü Master olarak seçilir. Bu yöntemde seçilen
regülatör yönetimi üstlenirken, diğer tüm regülatörler Follower olarak Master'ın
ayar komutlarını izler.
CAN-Bus üzerinden Master, Follower'ların kademe durumlarını kendi kademe
durumu ile karşılaştırır. Bir kademe farkı varsa Master, Follower'ların aynı
kademeye getirilmesini emreder.
Belirlenen Master arızalandığında, "Failure parallel control: No Master found"
(Paralel kontrol hatası: Master yok) hata mesajı gösterilir. Ayrıca, "Bağımsız
Blokaj" parametresinin nasıl ayarlandığına bağlı olarak (bkz. Alt bölüm 5.4.9)
ayarlanan regülatör bloke edilir veya bağımsız olarak çalışmaya devam eder..
Lütfen her voltaj regülatörünü "CAN Address" alt menüsü üzerinden bir adresin
atanmış olmasına dikkat edin. Ancak tüm voltaj regülatörleri derlendikten
sonra, CAN-Bus üzerinden birbiriyle iletişim kurabilir ve "Master/Follower"
metodu kullanılabilir.
Paralel çalışma metodu "Master"'ı seçmek için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Parallel Control (Paralel Çalışma) > 1x
CONTINUE (DEVAM)
 <01> Paralel çalışma metodu
2. "Master" ekrana gelene kadar F1 veya F5
tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
Paralel çalışma metodu "Master" belirlenmiştir.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
103
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.4.3.3
Kademe senkronizasyonu metodu Follower'ın belirlenmesi
Bu yöntemde voltaj regülatörü Follower olarak seçilir. Bu regülatör, Master
olarak seçilen regülatörden Follower olarak uyması gereken ayar komutları alır
(bkz. Alt bölüm 5.4.3.2).
Paralel çalışma metodu "Follower"'ı seçmek için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Parallel Control (Paralel Çalışma) > 1x
CONTINUE (DEVAM)
 <01> Paralel çalışma metodu
2. "Follower" ekrana gelene kadar F1 veya F5
tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
Paralel çalışma metodu "Follower" belirlenmiştir.
5.4.3.4
Otomatik kademe senkronizasyonunun seçilmesi
Bu Master-Follower metodunda, CAN-Bus'taki aynı paralel çalışma grubuna
sahip tüm voltaj regülatörleri arasında en düşük CAN-adresine sahip olan voltaj
regülatörü bu ayar ile otomatik olarak Master olarak seçilir. Bu regülatör, ölçümü
üstlenir ve bir sapma durumunda voltajı düzeltmek için yük kademe
değiştiricisinin ayarını değiştirir.
Master-metodunda olduğu gibi burada da voltaj regülatörü, CAN-Bus üzerinden
Follower'ların kademe durumlarını kendisininki ile karşılaştırır. Bir kademe farkı
varsa voltaj regülatörü, Follower'ların aynı kademeye getirilmesini emreder.
Master ve Follower arasında ayarlanan maksimum kademe farkından büyük bir
kademe durumu farkı varsa (Alt bölüm 5.4.12), "Failure parallel control"
(Paralel çalışma hatası) bildirimi gönderilir ve otomatik regülasyon bloke edilir.
104
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
Lütfen her voltaj regülatörünü "CAN Adress" alt menüsü üzerinden bir adresin
atanmış olmasına dikkat edin. Ancak tüm voltaj regülatörleri derlendikten
sonra, CAN-Bus üzerinden birbiriyle iletişim kurabilir ve "Otomatik
senkronizasyon" metodu kullanılabilir.
"Otomatik kademe senkronizasyonu" paralel çalışma metodunu seçmek için şu
şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Parallel Control (Paralel Çalışma) > 1x
CONTINUE (DEVAM)
 <01> Paralel çalışma metodu
2. "Otomatik Senkronizasyon" ekrana gelene
kadar F1 veya F5 tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
Otomatik senkronizasyon paralel çalışma metodu
seçilmiştir.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
105
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.4.4
Paralel çalışma grubunun atanması
"Paralel Çalışma Grubu" göstergesinde voltaj regülatörünü bir transformatör
grubuna atayabilirsiniz. "Grup 1 ve 2" ayarı ile voltaj regülatörü aynı anda 2
gruba atanabilir. Şu gruplamalar mümkündür:
Ayar
Fonksiyon
None
Voltaj regülatörü hiçbir gruba atanmaz
Grup 1
Voltaj regülatörü 1. gruba atanır
Grup 2
Voltaj regülatörü 2. gruba atanır
Grup 1 ve 2
Voltaj regülatörü 1. ve 2. gruba atanır
Tablo 40
Paralel çalışma grubunun atanması
Paralel çalışma grubunun menü üzerinden seçimi ancak bir GPI aracılığıyla
atama yapmadıysanız mümkündür.
Paralel çalışma grubunu atamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Parallel Control (Paralel Çalışma) > 2x
CONTINUE (DEVAM)
 <02> Paralel Çalışma Grubu
2. Dilediğiniz fonksiyon ekrana gelene kadar F1
veya F5 tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
Paralel çalışma grubu ayarlanmıştır.
106
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.4.5
CAN adresinin girilmesi
Tüm voltaj regülatörlerinin CAN-Bus üzerinden iletişim kurabilmesi için, her
voltaj regülatörünün kendi kimliği olmalıdır. 1 ilâ 16 arası adresler ayarlanabilir.
Değeri 0'a ayarladığınızda iletişim gerçekleşmez.
CAN adresini girmek için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Parallel Control (Paralel Çalışma) > 3x
CONTINUE (DEVAM)
 <03> CAN Address
2. F1 tuşuna basarak CAN adresi sayısını
yükseltebilir veya F5 tuşu ile CAN adresi
sayısını düşürebilirsiniz.
3. ENTER tuşuna basın.
CAN adresi girilmiştir.
5.4.6
Bağımsız blokajını etkinleştirme/devre dışı bırakma
Birden fazla voltaj regülatörünün olduğu bir paralel grup tanımladıysanız, blokaj
fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon voltaj regülatöründe, grup içinde
CAN Bus üzerinden başka bir voltaj regülatörü algılanmadığında
etkinleştirilecektir.
Voltaj regülatörünün tek başına regülasyonunu önlemek için "Bağımsız Blokajı"
fonksiyonunu etkinleştirebilirsiniz.
Blokajı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Parallel Control (Paralel Çalışma) > 4x
CONTINUE (DEVAM)
 <04> Bağımsız Blokaj
2. Blokajı etkinleştirmek (Aç) /devre dışı bırakmak
(Kapat) için F1 veya F5 tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
Blokaj etkinleştirilmiştir/devre dışı bırakılmıştır
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
107
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.4.7
Devre reaktif akımı hassasiyetinin ayarlanması
Devre reaktif akımı hassasiyeti, devre reaktif akımının voltaj regülatörü
davranışına nasıl etki ettiğini gösterir. % 0 ayarında akım etkisizdir. Örneğin
% 10 ayarlandığı takdirde, akım transformatörünün nominal akımı
seviyesindeki bir devre reaktif akımı, voltaj regülatörlerinde % 10'luk bir voltaj
düzeltmesine yol açacaktır. Bu voltaj düzeltmesini bu ayar ile azaltabilir veya
artırabilirsiniz.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
% 0...% 100
% 0,1
%0
Tablo 41
Devre reaktif akımı hassasiyeti ayar aralığı
Devre reaktif akımı hassasiyetini ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Parallel Control (Paralel Çalışma) > 5x
CONTINUE (DEVAM)
 <05> Devre Reaktif Akımı Hassasiyeti
2. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
3. Ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna basın.
 Ondalık hanesi seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
4. ENTER tuşuna basın.
Devre reaktif akımı hassasiyeti ayarlanmıştır.
108
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.4.8
İzin verilen azami devre reaktif akımı için blokaj sınırının
ayarlanması
Burada, izin verilen azami devre reaktif akımı sınırını akım transformatörünün
nominal akımı üzerinden ayarlayabilirsiniz. Devre reaktif akımı paralel işletim
sırasında ayarlanan sınır değerini aştığında, "Failure parallel control" (Paralel
çalışma hatası) olayı etkinleştirilir. Bunun sonucunda, paralel çalışan tüm voltaj
regülatörleri bloke olur. Ayarlanan geciktirme süresine bağlı olarak "Paralel
çalışma arızası" bildirim rölesi tetiklenir (standart olarak GPO4). Paralel çalışma
hata bildirimi geciktirme süresini ayarlamak için lütfen okuyunuz: Alt
bölüm 5.4.10 “Paralel çalışma hata bildirimi geciktirme süresinin ayarlanması”,
sayfa 111.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
% 0,5...% 40
% 0,1
% 20
Tablo 42
Devre reaktif akımı hassasiyeti ayar aralığı
İzin verilen azami devre reaktif akımı blokaj sınırını belirlemek için şu şekilde
hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Parallel Control (Paralel Çalışma) > 6x
CONTINUE (DEVAM)
 <06> Circ. Current Blocking (Devre Reaktif
Akımı) Blokaj
2. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
3. Bir ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna
basın.
 Ondalık hanesi seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
4. ENTER tuşuna basın.
İzin verilen azami devre reaktif akımı için blokaj
sınırı ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
109
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.4.9
Master/Follower akım blokajının etkinleştirilmesi/devre dışı
bırakılması
Bu kontrol fonksiyonu, "Master/Follower kademe senkronizasyonu" paralel
çalışma metodunda bir akım ölçümü ile bağlantılı olarak kullanılabilir. Devre
reaktif akımı Alt bölüm 5.4.8 altında ayarlanan sınıra ulaştığında, voltaj
regülatörü bloke olur.
Akım blokajını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Parallel Control (Paralel Çalışma) > 7x
CONTINUE (DEVAM)
 <07> Master/Foll. Akım Blokajı
2. Blokajı etkinleştirmek (Blokaj) /devre dışı
bırakmak (Kapat) için F1 veya F5 tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
Master/Follower akım blokajı etkinleştirilmiştir/
devre dışı bırakılmıştır.
110
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.4.10
Paralel çalışma hata bildirimi geciktirme süresinin ayarlanması
Voltaj regülatörü paralel çalışma sırasında bir hata algılandığında "Failure
parallel control" (Paralel çalışma hatası) bildirimi gönderilir.
Bir paralel çalışma hatası oluştuğunda ilgili LED hemen yanar. Bildirim ancak
GPO4'te ayarlanan geciktirme süresi dolduktan sonra gönderilir.
Paralel çalışma hata bildirimi geciktirme süresini ayarlamak için şu şekilde
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
1 sn...99 sn
1 sn
10 sn
Tablo 43
Devre reaktif akımı hassasiyeti ayar aralığı
hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Parallel Control (Paralel Çalışma) > 8x
CONTINUE (DEVAM)
 <08> Paralel Hatası Geciktirmesi
2. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
3. ENTER tuşuna basın.
Paralel çalışma hata bildirimi geciktirme süresi
ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
111
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.4.11
Follower kademe yönünün seçilmesi
Paralel işletiminde "Master/Follower kademe senkronizasyonu" metoduna göre
paralel çalışan transformatörlerin kademe durumları karşılaştırıldığından, bu
transformatörlerin aynı kademe adlandırmalarına sahip olmaları ve "Yukarı" ve/
veya "Aşağı" sinyallerinin tüm transformatörlerde aynı voltaj değişikliğine yol
açması şarttır.
Follower-regülatörün/regülatörlerin Master-regülatördeki kademelerin zıt
yönünde kademe değişimi yapması durumunda, bu parametrenin ayarını
"Standart" ayarından "Çevrilmiş" ayarına geçirin.
Kademe yönünü seçmek için şu şekilde hareket edin:
Lütfen kademe yönünü ayarlarken voltaj regülatörünün Master olarak mı,
Follower olarak mı belirlendiğine dikkat edin. Kademe yönü sadece Follower
olarak döndürülebilir.
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Parallel Control (Paralel Çalışma) > 9x
CONTINUE (DEVAM)
 <09> Follower Kademe Yönü
2. F1 veya F5 tuşuna basarak dilediğiniz kademe
yönünü seçin.
3. ENTER tuşuna basın.
Follower kademe yönü seçilmiştir.
112
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.4.12
Azami kademe farkının ayarlanması
Kademe senkronizasyonu yönetminin amacı, paralel olarak bağlanmış tüm
transformatörlerde daima aynı kademe durumunun olmasıdır. Kademe
durumlarının farklılık göstermesi durumunda, bu fonksiyon ile izin verilen
maksimum kademe farkını belirleyebilirsiniz. İşletim esnasında bu sınıra
ulaşıldığında, regülatör "Paralel çalışma hatası" bildirimini gönderir ve bloke
olur.
4 kademeye kadar bir fark ayarlanabilir.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0...4
1
1
Tablo 44
İzin verilen kademe farkı ayar aralığı
İzin verilen azami kademe farkını ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Parallel Control (Paralel Çalışma) > 10x
CONTINUE (DEVAM)
 <10> Azami Kademe Farkı
2. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
3. ENTER tuşuna basın.
Azami kademe farkı ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
113
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.4.13
Follower'ı ölçüm voltajı olmadan anahtarlama özelliğinin
etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
Follower'ın kendi voltaj ölçümüne sahip olmaması ve/veya mevcut voltaj
ölçümünün çalışmaması durumunda, bu fonksiyon ile voltaj regülatörünün bu
durum için bloke edilmesini mi, yoksa Master'ın kumanda komutlarına uymaya
devam etmesini mi istediğinizi belirleyebilirsiniz.
Bu fonksiyonu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Parallel Control (Paralel Çalışma) > 11x
CONTINUE (DEVAM)
 <11> Follower'ı Ölçüm Voltajı Olmadan
Anahtarla
2. Fonksiyonu etkinleştirmek (Aç) /devre dışı
bırakmak (Kapat) için F1 veya F5 tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
Fonksiyon etkinleştirilmiştir/devre dışı
bırakılmıştır.
114
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.5
Serbest yapılandırılabilir girişlerin/çıkışların atanması
Bu bölümde müşteri girişleri ve çıkışları tarif edilmiştir. Gerekirse GPI'lere ve
GPO'lara Tablo 45 Sayfa 116'daki fonksiyonları atayabilirsiniz.
MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) > CONTINUE (DEVAM) > User I/Os
(Kullanıcı G/Ç'leri)
F3
F4
F5
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
115
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.5.1
Girişlerin (GPI'lerin) atanması
GPI'ler için şu fonksiyonlar kullanımınıza sunulmuştur:
Olası fonksiyon
Fonksiyon açıklaması
1
Off
Hiçbir fonksiyon seçili değil
2
Master/Foll.
Sinyal açıkken Master-modu etkin; sinyal kapalıyken
Follower-modu etkin
3
Remote/Loc.
Sinyal açıkken "Uzaktan" modu etkin; sinyal
kapalıyken "Yerinden" modu etkin
4
Blocking
Otomatik regülasyon bloke
5
Quick Tap
T1/T2 devre dışı. Aralığın üstüne çıkılması/altına
düşülmesi durumunda yukarı/aşağı palsı hemen
verilir
6
MPS tripped
Bildirim: Motor koruyucu şalteri tetiklendi
7
MD in progr.
Mesaj: Motor çalışıyor
8
DVL 2
Hedef değer 2'yi etkinleştirme
9
DVL 2
Hedef değer 3'ü etkinleştirme
10
Remote VL
Hedef fırlatıcı ayarını etkinleştirme
11
ParGroup1
Paralel işletimde grup 1'deki voltaj regülatörleri
12
ParGroup2
Paralel işletimde grup 2'deki voltaj regülatörleri
13
Blk U raise
Yukarı palsları bloke
14
Blk U low
Aşağı palsları bloke
Tablo 45
GPI'ler için olası fonksiyonlar
Fonksiyonları nasıl atayacağınız devamdaki bölümlerde açıklanmıştır.
Fonksiyonları GPI'lere atamak için şu şekilde hareket edin
(örneğin GPI 1 - X4:13):
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
CONTINUE (DEVAM)
User I/Os (Kullanıcı G/Ç'leri)
 <00> GPI 1 - X4:13
2. Dilediğiniz fonksiyon ekrana gelene kadar F1
veya F5 tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
Fonksiyon ataması yapılmıştır.
116
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
Diğer tüm GPI'leri Sayfa 116'da tarif edilen şekilde atayabilirsiniz. Mevcut
GPI'ler şunlardır:
GPI
CONTINUE (DEVAM)
tuşuna basın
Göstergedeki sayfa
sayısı
GPI1 - X4:13
-
<00>
GPI2 - X4:14
1
<01>
GPI3 - X4:15
2
<02>
GPI4 - X4:16
3
<03>
GPI5 - X4:17
4
<04>
GPI6 - X4:18
5
<05>
GPI7 - X6:1
6
<06>
GPI8 - X6:2
7
<07>
Tablo 46
Serbestçe yapılandırılabilen GPI'ler
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
117
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.5.2
Çıkışların (GPO'ların) atanması
GPO'larda bir röleye bir fonksiyon atayabilirsiniz. Atanan olayın meydana
gelmesi durumunda, ilgili mesaj ekrana gelecektir. Bu mesajlar sadece
bilgilendirme amaçlıdır. GPO'lar için şu fonksiyonlar kullanımınıza sunulmuştur:
Olası fonksiyon
Fonksiyon açıklaması
1
Off
Hiçbir fonksiyon seçili değil
2
Master
Master atama
3
Follower
Follower atama
4
ParState
Paralel çalışma durumu atama
5
ParError
Paralel çalışma hatası atama
6
Local/Rem.
Mesaj: Yerinden kumanda/uzaktan kumanda
7
Undervolt.
Mesaj: Düşük voltaj blokajı
8
Overvolt.
Mesaj: Aşırı voltaj blokajı
9
Undercurr.
Mesaj: Düşük akım blokajı
10
Overcurr.
Mesaj: Aşırı akım blokajı
11
DVL 1
Mesaj: Hedef değer 1
12
DVL 2
Mesaj: Hedef değer 2
13
DVL 3
Mesaj: Hedef değer 3
14
Trip MPS
Bildirim: Motor koruyucu şalteri tetiklendi
15
MD runtime>
Mesaj: Motor çalışma süresi aşımı
16
MD in progr.
Mesaj: Motor çalışıyor
17
Bandwidth<
Mesaj: Aralığın altına düşüldü
18
Bandwidth>
Mesaj: Aralığın üstüne çıkıldı
19
GPI 1
Mesaj: GPI 1 etkin
20
GPI 2
Mesaj: GPI 2 etkin
21
GPI 3
Mesaj: GPI 3 etkin
22
GPI 4
Mesaj: GPI 4 etkin
23
GPI 5
Mesaj: GPI 5 etkin
24
GPI 6
Mesaj: GPI 6 etkin
25
GPI 7
Mesaj: GPI 7 etkin
26
GPI 8
Mesaj: GPI 8 etkin
27
Event.
Mesaj: Olay etkin
Tablo 47
GPO'lar için olası fonksiyonlar
Fonksiyonları nasıl atayacağınız devamdaki bölümlerde açıklanmıştır.
118
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
Fonksiyonları GPO'lara atamak için şu şekilde hareket edin
(Örneğin GPO 1 - X4:9):
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
CONTINUE (DEVAM)
User I/Os (Kullanıcı G/Ç'leri)> 8x CONTINUE
(DEVAM)
 <08> GP0 1 - X4:9
2. Dilediğiniz fonksiyon ekrana gelene kadar F1
veya F5 tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
Fonksiyon ataması yapılmıştır.
Diğer tüm GPO'ları yukarıda tarif edilen şekilde atayabilirsiniz. Mevcut GPO'lar
şunlardır:
GPO
CONTINUE (DEVAM)
tuşuna basın
Göstergedeki sayfa
sayısı
GPO1 - X4:9
8x
<08>
GPO2 - X4:12
9x
<09>
GPO3 - X5:9
10x
<10>
GPO4 - X5:12
11x
<11>
GPO5 - X5:18
12x
<12>
GPO6 - X5:21
13x
<13>
GPO7 - X5:24
14x
<14>
Tablo 48
Serbestçe yapılandırılabilen GPO'lar
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
119
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.5.3
LED'lerin ayarlanması
Bu alt gruptaki ayarlarla boş LED'lere bir giriş veya fonksiyon atayabilirsiniz. Bir
fonksiyonu ayarladığınızda, ilgili olay meydana geldiğinde LED yanacaktır.
LED'in üzerine adının yazılması için alttaki yazı şeridi çıkartılarak yazılabilir
(örn. transfer harfleri ile).
MENU tuşu > Confıguration (Yapılandırma) > CONTINUE (DEVAM) > LED
Selection (LED Seçimi)
F4
F4
F5
Sonraki sayfada atayabileceğiniz fonksiyonların bir listesini bulacaksınız. İlgili
olay ortaya çıktığında atanan LED yanacaktır.
120
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
LED'ler için şu fonksiyonlar kullanımınıza sunulmuştur:
Olası fonksiyon
Fonksiyon açıklaması
1
Off
LED devre dışı
2
GPI 1
GPI 1 girişinde sinyal var
3
GPI 2
GPI 2 girişinde sinyal var
4
GPI 3
GPI 3 girişinde sinyal var
5
GPI 4
GPI 4 girişinde sinyal var
6
GPI 5
GPI 5 girişinde sinyal var
7
GPI 6
GPI 6 girişinde sinyal var
8
GPI 7
GPI 7 girişinde sinyal var
9
GPI 8
GPI 8 girişinde sinyal var
10
GPO1
GPO1 röle çıkışı tetiklendi
11
GPO2
GPO2 röle çıkışı tetiklendi
12
GPO3
GPO3 röle çıkışı tetiklendi
13
GPO4
GPO4 röle çıkışı tetiklendi
14
GPO5
GPO5 röle çıkışı tetiklendi
15
GPO6
GPO6 röle çıkışı tetiklendi
16
GPO7
GPO7 röle çıkışı tetiklendi
17
Undercurr
Düşük akım var
18
FailParCtr.
Paralel çalışma hatası var
19
MPS tripped
Motor koruyucu şalteri tetiklendi
20
Blocking
Otomatik regülasyon bloke oldu
21
Circ.current
Devre reaktif akımı ile paralel çalışma seçildi
22
Master
Voltaj regülatörü paralel çalışmada Follower olarak
etkin
23
Follower
Voltaj regülatörü paralel çalışmada Master olarak
etkin
24
Bandwidth<
Aralığın altına düşüldü
25
Bandwidth>
Aralığın üstüne çıkıldı
26
DVL 1
Hedef değer 1 etkin
27
DVL 2
Hedef değer 2 etkin
28
DVL 3
Hedef değer 3 etkin
29
Funct. Monit.
"Fonksiyon kontrolü" bildirimi var
30
Remote
REMOTE etkin
31
Local
LOCAL etkin
32
Auto
Otomatik mod etkin
33
Manual
Manuel mod etkin
34
Event
Olay var
Tablo 49
LED'ler için olası fonksiyonlar
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
121
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
Dilerseniz LED'lere fonksiyon atayabilirsiniz. Ayarladığınız olay meydana
geldiğinde seçilen LED yanacaktır. Her biri bir girişe veya fonksiyona
atanabilecek toplam 6 LED mevcuttur.
Bir LED'e bir fonksiyon atamak için şu şekilde hareket edin (örneğin: "LED 1"):
1. MENU tuşu > Confıguration (Yapılandırma) >
CONTINUE (DEVAM) >
LED Selection (LED Seçimi)
 <00> LED 1
2. Dilediğiniz fonksiyon ekrana gelene kadar F1
veya F5 tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
Fonksiyon ataması yapılmıştır.
Diğer tüm LED'lere de yukarıda tarif edilen şekilde atama yapabilirsiniz. Mevcut
LED'ler şunlardır:
LED
Karakteristiği
CONTINUE
(DEVAM)
tuşuna basın
Göstergedeki sayfa
sayısı
LED 1
Tek renkli
-
<00>
LED 2
Tek renkli
1x
<01>
LED 3 sarı
İki renkli
2x
<02>
LED 3 yeşil
İki renkli
3x
<03>
LED 4 kırmızı
İki renkli
4x
<04>
LED 4 sarı
İki renkli
5x
<05>
Tablo 50
122
TAPCON® 230
Serbestçe yapılandırılabilen LED'ler
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.6
Kademe durumu tespiti
Kademe durumu analog bir sinyal üzerinden tespit edilecekse, analog giriş
(klemens bloğu X7) kademe durumu vericisinin sinyaline ayarlanmalıdır.
Analog giriş (klemens bloğu X7) kademe durumunun tespiti veya hedef değerin
uzaktan ayarı için kullanılabilir.
Kullanılabilecek kademe durumu vericileri şunlardır:
•
Kademe potansiyometresi (200...2.000 Ohm)
•
Veya sıkışmış akım 0/4-20 mA
Mevcut kademe durumu vericisine adaptasyon, işletime alma sırasında
yapılmalıdır.
MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) > Continue (Devam) > Continue
(Devam) > Tap Pos. Options (Kademe Durumu Seçenekleri)
F4
F5
F3
F5
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
123
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.6.1
Kademe durumu tespit şekilleri
Kademe tespitini 6 farklı şekilde ayarlayabilirsiniz:
İşletim
konumu
•
Kapalı (kademe durumu tespiti yok)
•
Akım 0/4...20 mA
•
Direnç kontağı sırası
•
BCD (bkz. Tablo 51)
•
Gray (bkz. Tablo 51)
•
İkili (bkz. Tablo 51))
BCD
20 10
8
4
Gray
2
1
İkili
1
32 16
X
2
X
4
X
5
X
6
X
X
X
X
7
8
X
9
X
11
X
12
X
X
13
X
X
14
X
X
15
X
X
16
X
X
X
17
X
X
X
18
X
X
X
X
20
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
X
19
X
X
10
4
X
X
3
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
...
Tablo 51
124
Kademe durumu kodlamaları
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
Kademe tespit şeklini seçmek için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Tap Pos. Options (Kademe Durumu
Seçenekleri)
 <00> Kademe tespiti
2. F1 veya F5 tuşuna basarak dilediğiniz seçeneği
ayarlayın.
3. ENTER tuşuna basın.
Kademe tespiti için dilediğiniz seçenek seçilmiştir.
5.6.2
Minimum kademe için analog değerin atanması
Analog girişin yapılandırılması için giriş sinyalinin alt değeri belirlenmelidir.
Verici sinyal olarak sıkışmış akım kullanılacaksa, 0 mA durumunda % 0 değeri
veya 4 mA durumunda % 20 değeri ayarlanmalıdır (bkz. Tablo 52'deki örnek).
Kademe
Akım
Değer
Minimum kademe 1
4 mA
% 20 (analog giriş sinyal aralığının)
Tablo 52
Analog değerin yapılandırılması için örnek (min.)
Kademe durumunun tespiti için bir direnç kontağı dizisi (potansiyometre) verici
olarak seçildiyse, normalde % 0 ayarlanmalıdır.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
% 0...% 100
% 0,1
%0
Tablo 53
Minimum kademe analog değer ayar aralığı
Minimum kademe analog değerini atamak için sonraki sayfada tarif edilen
şekilde hareket edin:
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
125
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Tap Pos. Options (Kademe Durumu
Seçenekleri) > 1x CONTINUE (DEVAM)
 <01> Minimum Kademe Analog Değeri [%]
2. Bir ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna
basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
3. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
4. ENTER tuşuna basın.
Minimum kademe analog değeri atanmıştır.
5.6.3
Maksimum kademe analog değerinin ayarlanması
Analog girişin yapılandırılması için giriş sinyalinin üst değeri belirlenmelidir.
Verici sinyal olarak sıkışmış akım kullanılacaksa, 0 mA durumunda % 0 değeri
veya 4 mA durumunda % 20 değeri ayarlanmalıdır (bkz. Tablo 54'deki örnek).
Kademe
Akım
Değer
maksimum kademe 19
20 mA
% 100 (analog giriş sinyal aralığının)
Tablo 54
Analog değerin yapılandırılması için örnek (maks.)
Kademe durumunun tespiti için bir direnç kontağı dizisi (potansiyometre) verici
olarak seçildiyse, normalde % 100 ayarlanmalıdır.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
% 0...% 100
% 0,1
% 100
Tablo 55
Maksimum kademe analog değer ayar aralığı
Maksimum kademenin analog değerini ayarlamak için sonraki sayfada tarif
edilen şekilde hareket edin:
126
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Tap Pos. Options (Kademe Durumu
Seçenekleri) > 2x CONTINUE (DEVAM)
 <02> Maks. Kademe Analog Değeri
2. Bir ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna
basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
3. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
4. ENTER tuşuna basın.
Maksimum kademe analog değeri ayarlanmıştır.
5.6.4
En alt kademe durumunun ayarlanması
Analog girişin yapılandırılması için mevcut sinyalin alt değerine bir mutlak değer
atanmalıdır (örn. "1" değerinin en düşük kademe durumu için).
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
-40...40
1
0
Tablo 56
En alt kademe durumu ayar aralığı
Aşağı doğru kademeyi ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Tap Pos. Options (Kademe Durumu
Seçenekleri) > 3x CONTINUE (DEVAM)
 <03> En Alt Kademe Durumu
2. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
3. ENTER tuşuna basın.
En alt kademe durumu ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
127
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.6.5
En üst kademe durumunun ayarlanması
Analog girişin yapılandırılması için mevcut sinyalin üst değerine bir mutlak
değer atanmalıdır (örn. en yüksek kademe durumu için "25" değeriEn yüksek
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
-40...40
1
19
Tablo 57
En üst kademe durumu ayar aralığı
kademe durumunu ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Tap Pos. Options (Kademe Durumu
Seçenekleri) > 4x CONTINUE (DEVAM)
 <04> En Üst Kademe Durumu
2. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
3. ENTER tuşuna basın.
En üst kademe durumu ayarlanmıştır.
128
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.6.6
Alt kademe blokaj sınırının belirlenmesi
İşletim esnasında mevcut kademe durumlarının sayısının sınırlandırılması
gerekiyorsa, bir alt kademe blokaj sınırı belirlenebilir. Belirlenen minimum blokaj
durumuna ulaşıldığında, kademe blokajı devreye girer. Aşağı doğru
kademelendirme engellenir.
Resim 21
1
Kademe durumu aralığı
En üst kademe sınırı
2
Sınırlı kademe durumu aralığı
3
En alt kademe sınırı
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
-128...128
1
0
Tablo 58
Alt kademe blokaj sınırı ayar aralığı
Alt kademe blokajını belirlemek için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Tap Pos. Options (Kademe Durumu
Seçenekleri) > 5x CONTINUE (DEVAM)
 <05> Alt kademe blokajı
2. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
3. Bir ondalık hanesini seçmek için (değer >10 ise) F4
tuşuna basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
4. ENTER tuşuna basın.
Alt kademe blokajı belirlenmiştir.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
129
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.6.7
Üst kademe blokaj sınırının belirlenmesi
İşletim esnasında mevcut kademe durumlarının sayısının sınırlandırılması
gerekiyorsa, bir üst kademe blokaj sınırı belirlenebilir. Belirlenen maksimum
blokaj durumuna ulaşıldığında, kademe blokajı devreye girer. Yukarı doğru
kademelendirme engellenir (bkz. Resim 21).
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
-128...128
1
40
Tablo 59
Üst kademe blokaj sınırının ayarı
Üst kademe blokajını belirlemek için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Tap Pos. Options (Kademe Durumu
Seçenekleri) > 6x CONTINUE (DEVAM)
 <06> Üst kademe blokajı
2. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
3. Bir ondalık hanesini seçmek için (değer >10 ise)
F4 tuşuna basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
4. ENTER tuşuna basın.
Üst kademe blokajı belirlenmiştir.
130
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.6.8
Kademe blokaj davranışının seçilmesi
Üst ve alt kademe blokaj sınırına bağlı olarak uygun bir kademe blokaj
davranışı belirleyebilirsiniz. Bunun için 3 farklı seçenek sunulmaktadır:
•
Kapalı
•
Yöne bağlı
•
Yöne bağlı değil
Yöne bağlı olmayan kademe blokaj davranışında voltaj regülatörü, belirlenen
maksimum veya minimum sınıra ulaşıldığında bloke olur. Bu durumda voltaj
regülatörü ne yukarı, ne de aşağı doğru kademelendirme yapar.
Voltaj regülatörünün belirlenen aralığa doğru geri gitmesi gerekiyorsa, şu
şekilde hareket edin:
 Manuel moda geçin.
 Belirlenen kademe sınırları dahilinde manuel olarak geri gidin.
Kademe blokaj davranışını ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Tap Pos. Options (Kademe Durumu
Seçenekleri) > 7x CONTINUE (DEVAM)
 <07> Blokaj davranışı Kademe Sınırları Blokaj
Davranışı
2. F1 veya F5 tuşuna basarak dilediğiniz seçeneği
ayarlayın.
3. ENTER tuşuna basın.
Kademe blokaj davranışı ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
131
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.7
Uzaktan hedef değer ayarı
Hedef değeri uzaktan kumanda ile de değiştirmek istiyorsanız, analog girişi
kullanmalısınız. Bunun için analog giriş (klemens bloğu X7) hedef değer
vericisinin sinyaline ayarlanmalıdır.
Analog giriş (klemens bloğu X7) kademe durumunun tespiti veya hedef değerin
uzaktan ayarı için kullanılabilir.
Kullanılabilecek kademe durumu vericileri şunlardır:
•
Kademe potansiyometresi (200...2.000 Ohm)
•
Veya sıkışmış akım 0/4...20 mA
Mevcut kademe durumu vericisine adaptasyon, işletime alma sırasında
yapılmalıdır.
MENU tuşu > Confıguration (Yapılandırma) > Continue (Devam) > Continue
(Devam) > Remote Volt. Level (Uzaktan Hedef Değer Ayarı)
F4
F5
F4
F5
132
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.7.1
Uzaktan hedef değer ayarının türleri
Uzaktan hedef değer ayarı için 3 farklı seçenek sunulmaktadır:
•
Kapalı (uzaktan hedef değer ayarı yok)
•
0/4...20 mA'da akım
•
Direnç kontağı sırası
Şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Confıguration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam) >
Remote Volt. Level (Uzaktan Hedef Değer Ayarı)
 <00> Uzaktan Hedef Değer Ayarı
2. F1 veya F5 tuşuna basarak dilediğiniz seçeneği
ayarlayın.
3. ENTER tuşuna basın.
Uzaktan hedef değer ayarının türü seçilmiştir.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
133
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.7.2
Minimum hedef değer için analog değerin ayarlanması
Analog girişin yapılandırılması için giriş sinyalinin alt değeri belirlenmelidir.
Verici sinyal olarak sıkışmış akım kullanılacaksa, 0 mA durumunda % 0 değeri
veya 4 mA durumunda % 20 değeri ayarlanmalıdır (bkz.Tablo 60'deki örnek)
Hedef değer
Akım
Değer
min. hedef değer 230 V
4 mA
% 20 (analog giriş sinyal aralığının)
Tablo 60
Analog değerin yapılandırılması için örnek (min.)
Kademe durumunun tespiti için bir direnç kontağı dizisi (potansiyometre) verici
olarak seçildiyse, normalde % 20 ayarlanmalıdır.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0 %....100 %
% 0,1
%0
Tablo 61
Minimum hedef değer analog değer ayar aralığı
Minimum analog hedef değeri ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Confıguration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Remote Volt. Level > 1x CONTINUE (DEVAM)
 <01> Minimum Analog Hedef Değeri
2. Bir ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna
basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
3. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
4. ENTER tuşuna basın.
Minimum analog hedef değeri ayarlanmıştır.
134
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.7.3
Maksimum hedef değer için analog değerin ayarlanması
Analog girişin yapılandırılması için giriş sinyalinin maksimum değeri
belirlenmelidir.
Verici sinyal olarak sıkışmış akım kullanılacaksa, 0 mA durumunda % 0 değeri
veya 4 mA durumunda % 20 değeri ayarlanmalıdır.
Uzaktan hedef değer ayarı için verici olarak bir direnç kontağı dizisi
(potansiyometre) seçilmişse, normalde % 20 ayarlanmalıdır (bkz. Tablo 62).
Hedef değer
Akım
Değer
maks. hedef değer 110 V
20 mA
% 100 (analog giriş sinyal aralığının)
Tablo 62
Analog değerin yapılandırılması için örnek (maks.)
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0 %....100 %
% 0,1
% 100
Tablo 63
Maksimum hedef değer analog değer ayar aralığı
Maksimum analog hedef değeri ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Confıguration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Remote Volt. Level (Uzaktan Hedef Değer
Ayarı) > 2x CONTINUE (DEVAM)
 <02> Maksimum Analog Hedef Değeri
2. Bir ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna
basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
3. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
4. ENTER tuşuna basın.
Maksimum analog hedef değeri ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
135
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.7.4
Minimum hedef değerin ayarlanması
Analog girişin yapılandırılması için mevcut sinyalin alt değerine bir mutlak değer
atanmalıdır (örn. 90 V minimum hedef değeri için)..
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
49 V...140 V
0,1 V
80 V
Tablo 64
Minimum hedef değer ayar aralığı
Minimum hedef değeri ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Confıguration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Remote Volt. Level (Uzaktan Hedef Değer
Ayarı) > 3x CONTINUE (DEVAM)
 <03> Minimum hedef değer
2. Bir ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna
basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
3. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
4. ENTER tuşuna basın.
Minimum hedef değer ayarlanmıştır.
136
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.7.5
Maksimum hedef değerin ayarlanması
Analog girişin yapılandırılması için mevcut sinyalin üst değerine bir mutlak
değer atanmalıdır (örn. 110 V maksimum hedef değeri için).Maksimum hedef
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
49 V...140 V
0,1 V
140 V
Tablo 65
Maksimum hedef değer ayar aralığı
değeri ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Confıguration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Remote Volt. Level (Uzaktan Hedef Değer
Ayarı) > 4x CONTINUE (DEVAM)
 <04> Maksimum hedef değer
2. Bir ondalık hanesini seçmek için F4 tuşuna
basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
3. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
4. ENTER tuşuna basın.
Maksimum hedef değer ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
137
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.8
İletişim arayüzü (Sadece TAPCON® 230 expert)
TAPCON® 230 expert voltaj regülatöründe ek iletişim arayüzleri bulunmaktadır.
MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) > Continue (Devam) > Continue
(Devam) > Comm. Interface (İletişim Arayüzü)
F4
F5
F5
F5
TAPCON® 230 expert, voltaj regülatörü ile iletişimin sağlanması için çeşitli kart
bağlantılarına sahiptir. Voltaj regülatöründe şu arayüzler bulunmaktadır:
•
Seri RS232 arayüzü
•
RS485
•
Ethernet
•
Fiber optik iletken
Kart bağlantılarını ve bunlara ait fonksiyonları nasıl ayarlayacağını daha
sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
138
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.8.1
İletişim protokolünün seçilmesi
Buradan iletişim protokolünü seçebilirsiniz. Mevcut seçenekler şunlardır:
•
TAPCON® -trol (görüntüleme yazılımı)
•
DNP3
•
Modbus ASCII
•
Modbus RTU
•
IEC60870-5-101
•
IEC60870-5-103
Sadece bir iletişim protokolü seçebilirsiniz. Diğer tüm protokoller devre dışı
kalacaktır. Aynı anda birden fazla iletişim protokolü kullanılamaz.
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Comm. Interface (İletişim Arayüzü)
 <00> İletişim Protokolü
2. F1 veya F5 tuşuna basarak dilediğiniz seçeneği
ayarlayın.
3. ENTER tuşuna basın.
İletişim protokolü ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
139
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.8.2
İletişim bağlantısının seçilmesi
Buradan fiziksel arayüzü etkinleştirebilirsiniz: Mevcut seçenekler şunlardır:
•
RS232
•
RS485
•
Ethernet
•
Fiber optik iletken
Sadece bir iletişim bağlantısı seçebilirsiniz. Diğer tüm bağlantılar devre dışı
kalacaktır. Aynı anda birden fazla iletişim bağlantısı kullanılamaz.
İletişim bağlantısını ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Comm. Interface (İletişim Arayüzü) > 1x
CONTINUE (DEVAM)
 <01> İletişim Bağlantısı
2. F1 veya F5 tuşuna basarak dilediğiniz seçeneği
ayarlayın.
3. ENTER tuşuna basın.
İletişim bağlantısı ayarlanmıştır.
140
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.8.3
İletişim baud oranının seçilmesi
Buradan iletişim arayüzü için dilediğiniz aktarım hızını seçebilirsiniz. Mevcut
aktarım hızları şunlardır:
•
9.6 kBaud
•
19.2 kBaud
•
38.4 kBaud
•
57.6 kBaud
57.6 kBaud baud oranı sadece RS232, RS485 ve fiber optik iletken iletişim
arayüzlerinde etkindir.
Ethernet için 57.6 kBaud baud oranı kullanılamaz.
İletişim arayüzü baud oranını ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Comm. Interface (İletişim Arayüzü) > 2x
CONTINUE (DEVAM)
 <02> Baud Rate Communication (İletişim
Baud Oranı)
2. F1 veya F5 tuşuna basarak dilediğiniz baud
oranını ayarlayın.
3. ENTER tuşuna basın.
Baud oranı ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
141
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.8.4
Ağ adresinin alınması
Voltaj regülatörünüz bir ethernet modülüne sahipse, TAPCON® 230 expert'e
geçerli bir ağ adresi (IPv4) atamalısınız.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0...255
1
0.0.0.0
Tablo 66
Ağ adresi ayar aralığı
Ağ adresini atamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Comm. Interface (İletişim Arayüzü) > 3x
CONTINUE (DEVAM)
 <03> Ağ Adresi
2. Bir hane seçmek için F4 tuşuna basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
3. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
4. ENTER tuşuna basın.
Ağ adresi TAPCON® 230 expert'e atanmıştır.
142
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.8.5
TCP portunun atanması
Voltaj regülatörünüz bir ethernet modülüne sahipse, TAPCON® 230 expert'e
geçerli bir ağ adresi (IPv4) atamalısınız.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0...32767
1
1234
Tablo 67
TCP portu ayar aralığı
TCP portunu ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Comm. Interface (İletişim Arayüzü) > 4x
CONTINUE (DEVAM)
 <04> TCP Port
2. Bir hane seçmek için F4 tuşuna basın.
 Dilediğiniz hane seçilmiştir ve değer
değiştirilebilir.
3. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
4. ENTER tuşuna basın.
TCP portu ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
143
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.8.6
Fiberoptik iletken ters çevirmesinin atanması
Voltaj regülatörünüz bir fiber optik-modülüne sahipse, fiber optik iletken
aracılığıyla iletişim kurabilirsiniz.
"0" ve "1" mantıksal bilgisine tekabül eden fiziksel sinyaller atanabilir (bkz.
Tablo 68)
Parametre
Tablo 68
Mantıksal 1
Mantıksal 0
AÇIK
Işık açık
Işık kapalı
KAPALI
Işık kapalı
Işık açık
Fiber optik iletken ayarları
Fiber optik iletkenleri atamak için şu şekilde hareket edin
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Comm. Interface (İletişim Arayüzü) > 5x
CONTINUE (DEVAM)
 <05> Fiber optik iletken Açık / Kapalı
2. Fiber optik iletken ters çevirmesini etkinleştirmek
(Açık) /devre dışı bırakmak (Kapalı için F1 veya
F5 tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
Fiber optik iletken ters çevirmesi etkinleştirilmiştir/
devre dışı bırakılmıştır.
144
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.8.7
SCADA adresinin ayarlanması
Buradan seçilen kontrol noktası protokolü için geçerli bir SCADA adresi
ayarlanabilir. Kontrol sistemine bağlandığında voltaj regülatörünün iletişim
adresi belirlenmelidir.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0...9999
1
0
Tablo 69
SCADA adresi ayar aralığı
SCADA adresini girmek için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Comm. Interface (İletişim Arayüzü) > 6x
CONTINUE (DEVAM)
 <06> Kendi SCADA adresi
2. Birinci rakamı değiştirmek için F1 tuşuna basın.
Birkaç haneli bir sayı dizisi girmek istiyorsanız,
lütfen 3. adım ile devam edin. Başka bir rakam
girmek istemiyorsanız, lütfen 7. adım ile devam
edin:
3. Başka bir sayı hanesi gösterilene kadar F1
tuşuna basın (> 9).
4.Bir sayı hanesi seçmek için F4 tuşuna basın.
 Dilediğiniz rakam seçilmiştir ve değiştirilebilir.
5. F1 veya F5 tuşuna basarak rakamı değiştirin.
6. 3. ilâ 5. adımları dilediğiniz tüm rakamları girene
kadar tekrarlayın.
7. ENTER tuşuna basın.
SCADA adresi ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
145
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.8.8
SCADA Master adresinin girilmesi
DNP3 kullanımında Master istasyonun adresini girebilirsiniz. Bu durumda, voltaj
regülatörü yeniden başlatıldığında regülatör verileri talep edilmeden bu
adreseve/veya Master istasyonuna gönderilecektir
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0...9999
1
0
Tablo 70
SCADA Master adresi ayar aralığı
SCADA Master adresini girmek için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Comm. Interface (İletişim Arayüzü) > 7x
CONTINUE (DEVAM)
 <07> SCADA Master Adresi
2. Birinci rakamı değiştirmek için F1 tuşuna basın.
Birkaç haneli bir sayı dizisi girmek istiyorsanız,
lütfen 3. adım ile devam edin. Başka bir rakam
girmek istemiyorsanız, lütfen 7. adım ile devam
edin:
3. Başka bir sayı hanesi gösterilene kadar F1
tuşuna basın (> 9).
4.Bir sayı hanesi seçmek için F4 tuşuna basın.
 Dilediğiniz rakam seçilmiştir ve değiştirilebilir.
5. F1 veya F5 tuşuna basarak rakamı değiştirin.
6. 3. ilâ 5. adımları dilediğiniz tüm rakamları girene
kadar tekrarlayın.
7. ENTER tuşuna basın.
SCADA Master adresi girilmiştir.
146
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.8.9
Talep edilmemiş mesajların serbest bırakılması
Tarafınızdan DNP3 seçildiyse, bu parametre ile voltaj regülatörü tarafından
talep edilmeden veri aktarımını serbest bırakabilirsiniz. Talep edilmeden veri
aktarımı için söz konusu olayın meydana gelmesi gerekir.
Voltaj regülatörünün talep edilmeden regülatör verilerini göndermesi
gerekiyorsa, veri aktarımını "ON" (Açık) seçeneği ile serbest bırakabilirsiniz.
Bu ayar değiştirildikten sonra voltaj regülatörünün yeniden başlatılması şarttır.
Talep edilmemiş mesajları serbest bırakmak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Comm. Interface (İletişim Arayüzü) > 8x
CONTINUE (DEVAM)
 <08> Talep edilmemiş Talep edilmemiş
mesajlar
2. Talep edilmemiş mesajları serbest bırakmak
(Açık) veya engellemek (Kapalı) için F1 veya F5
tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
Talep edilmemiş mesajlar serbest bırakılmıştır/
engellenmiştir.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
147
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.8.10
Talep edilmemiş tekrar sayısının ayarlanması
Voltaj regülatörünün talep edilmeden veri aktarımı yapmasına yol açan olaylar
meydana geldiğinde, voltaj regülatörü Master'dan veri aktarımını serbest
bırakmasını ister. Voltaj regülatörünün Master'dan bu izni almaması durumunda
(örneğin aktarım hataları nedeniyle), bu parametre ile maksimum gönderme
denemesi tekrar sayısını belirleyin.
"0" değerini ayarladığınızda, sınırsız sayıda gönderme denemesi yapılacaktır.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0...100
1
3
Tablo 71
Talep edilmemiş tekrar ayar aralığı
Bu ayar değiştirildikten sonra voltaj regülatörünün yeniden başlatılması şarttır.
Talep edilmemiş mesajların tekrarlarını ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Comm. Interface (İletişim Arayüzü) > 9x
CONTINUE (DEVAM)
 <09> Talep edilmemiş Talep Edilmemiş Mesaj
2. Talep edilmemiş tekrarları etkinleştirmek (Açık) /
devre dışı bırakmak (Kapalı) için F1 veya F5
tuşuna basın.
3. ENTER tuşuna basın.
Talep edilmemiş mesaj tekrarlama sayısı
ayarlanmıştır.
148
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.8.11
Application Confirm zaman-aşımının ayarlanması
Bu parametre ile tekrarlanan talep edilmemiş mesajlar arasındaki süreyi
belirleyebilirsiniz. Voltaj regülatörü veri aktarımı için izin almadıysa, örneğin
3 saniye ayarlayarak 3 saniyelik düzenli zaman aralıklarıyla Master'a istek
gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Gönderim isteğinin hangi sıklıkla gönderileceği, ayarlanan talep edilmemiş
mesaj tekrarlama sayısına bağlıdır. Bunlar Alt bölüm 5.8.10'da açıklanmıştır.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
1 sn...60 sn
1 ms
5 ms
Tablo 72
Application Confirm zaman-aşımı zaman aralığı
Application Confirm zaman-aşımını ayarlamak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Comm. Interface (İletişim Arayüzü) > 10x
CONTINUE (DEVAM)
 <10> App. Confirm. Zaman-Aşımı
2. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
3. ENTER tuşuna basın.
Application Confirm zaman-aşımı ayarlanmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
149
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.8.12
RS485 arayüzünde gönderim geciktirmesinin ayarlanması
Fiziksel RS485 arayüzünü seçtiyseniz, gönderim geciktirmesini dilediğiniz gibi
ayarlayabilirsiniz.
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarı
0 ms...254 ms
1 ms
5 ms
Tablo 73
RS485 gönderim geciktirmesi ayar aralığı
RS485 arabiriminin gönderim geciktirmesini ayarlamak için şu şekilde hareket
edin:
1. MENU tuşu > Configuration (Yapılandırma) >
Continue (Devam) > Continue (Devam)
> Comm. Interface (İletişim Arayüzü) > 11x
CONTINUE (DEVAM)
 <11> RS485 Gönderim Geciktirmesi
2. F1 tuşuna basarak değeri yükseltebilir veya F5
tuşu ile değeri düşürebilirsiniz.
3. ENTER tuşuna basın.
RS485 arayüzü için gönderim geciktirmesi
ayarlanmıştır.
150
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.9
Info (Bilgi)
Bu menü noktasında voltaj regülatörüne ilişkin genel bilgileri
görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, analog girişe (klemens bloğu X7) bağlı direnç
kontağı dizisinin kalibrasyonunu da yapabilirsiniz (bkz. Alt bölüm 5.10):
•
Ölçüm değerleri
•
Hesaplanan değerler
•
LED'lerin işlerliği (LED-testi)
•
MIO-kartı dijital girişleri (X4:13...X4:24 klemensleri)
•
MIO-kartı dijital çıkışları (X3:3...X4:12 klemensler)
•
PIO-kartı dijital girişleri (X6:1...X6:15 klemensleri)
•
PIO-kartı dijital çıkışları (X5:3...X5:24 klemensleri)
•
Paralel işletim
•
CAN-Bus'taki veriler
•
En büyük bellek
•
CI-kart bilgisi
•
Varsayılan parametreler
•
Hafıza özeti
•
Olay özeti
Bulmanızı kolaylaştırmak için alt gruplar, kendilerine ait bilgilerle birlikte
resmedilmiştir.
MENU tuşu > Info (Bilgi)
F5
Aşağıdaki paragraflarda ilgili bilgi ekranları açıklanacaktır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
151
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.9.1
Bilgi ekranının görüntülenmesi
Buradan cihaza ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Şu bilgiler gösterilir:
•
Cihaz modeli
•
Firmware sürüm numarası
•
Seri numarası
•
RAM - çalışma belleği
•
Ek kartlar
Cihaz hakkındaki bilgileri görüntülemek için sonraki sayfada tarif edilen şekilde
hareket edin:
MENU tuşu > Info (Bilgi)
 <00> Bilgi
152
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.9.2
Ölçüm değerlerinin görüntülenmesi
Buradan güncel ölçüm değerlerini görüntüleyebilirsiniz. Şu ölçüm değerleri
görüntülenebilir:
•
V ve kV cinsinden voltaj U
•
% ve A cinsinden akım I
•
Faz
•
PÖlç
•
f (frekans)
Voltajın, akımın ve gücün sağındaki değerler (bkz. alttaki resim) yalnızca
transformatör verileri sizin tarafınızdan önceden girilmişse gösterilir.
"Faz" ölçüm değerlerinde, solda (buradaki resimde= -0.6°) gerçekte ölçülen faz
gösterilir. Sağ tarafta ise (buradaki resimde= 359.3°) transformatör
anahtarlamasına dönüştürülmüş faz görüntülenir.
Ölçüm değerlerinin görüntülenmesi için şu şekilde hareket edin:
MENU tuşu > Info (Bilgi) > 1x CONTINUE
(DEVAM)
 <01> Ölçüm Değerleri
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
153
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.9.3
Hesaplanan değerlerin görüntülenmesi
Buradan hesaplanan değerleri görüntüleyebilirsiniz. Görüntülenebilecek
değerler şunlardır:
•
I A'da etkili güç
•
I A'da reaktif güç
•
S, MVA olarak
•
Q, Mvar olarak
•
CosPhi
•
Op. Cnt. (Anahtarlama sayacı)
Sağdaki değerler (bkz. alttaki resim) yalnızca transformatör verileri sizin
tarafınızdan önceden girilmişse gösterilir.
Hesaplanan ölçüm değerlerinin görüntülenmesi için şu şekilde hareket edin:
MENU tuşu > Info (Bilgi) > 2x CONTINUE
(DEVAM)
 <02> Hesaplanan Değerler
154
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.9.4
LED testinin yapılması
Gösterilen bilgilere göre LED'lerin fonksiyon testi yapılabilir. Böylece tüm
LED'lerin çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz.
LED testini yapmak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Info (Bilgi) > 3x CONTINUE
(DEVAM)
 <03> LED-Testi
2. Dilediğiniz LED için herhangi bir fonksiyon
tuşuna basarak fonksiyon testini yapabilirsiniz
(bkz. Tablo 74).
Tablo 74
Tuş
LED no.
LED
F1
LED 1
AUTO (OTOMATİK)
F2
LED 2
MANUAL (MANUEL)
F3
LED 3
AŞAĞI
F4
LED 4
YUKARI
F5
LED 5
>I
ENTER
Tüm LED'ler
Tüm LED'ler
Test için LED'lerin seçimi
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
155
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.9.5
MIO-kartı dijital girişlerinin görüntülenmesi
"MIO-Kartı Dijital Girişleri" altında ilgili optik bağdaştırıcı girişlerinin durumları
gösterilir. Girişe bir daimi sinyal geldiğinde, bu durum göstergede "1" ile
gösterilir. "0" olduğunda ise girişte sinyal yoktur.
"MIO girişlerinin" görüntülenmesi için şu şekilde hareket edin:
MENU tuşu > Info (Bilgi) > 4x CONTINUE
(DEVAM)
 <04> MIO-Kartı Dijital Çıkışları
5.9.6
MIO-kartı dijital çıkışlarının görüntülenmesi
"MIO-Kartı Dijital Çıkışları" altında ilgili rölenin durumları gösterilir. 1 rölesi
etkinleştirildiğinde bu durum "1" ile gösterilir. "0"'da ise röle aktive edilmemiştir.
"MIO çıkışlarının" görüntülenmesi için şu şekilde hareket edin:
MENU tuşu > Info (Bilgi) > 5x CONTINUE
(DEVAM)
 <05> MIO-Kartı Dijital Çıkışları
156
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.9.7
PIO-kartı dijital girişlerinin görüntülenmesi
"PIO-Kartı Dijital Girişleri" altında ilgili optik bağdaştırıcı girişlerinin durumları
gösterilir. Girişe bir daimi sinyal geldiğinde, bu durum göstergede "1" ile
gösterilir. "0" olduğunda ise girişte sinyal yoktur.
"PIO-kartı dijital girişlerinin" görüntülenmesi için şu şekilde hareket edin:
MENU tuşu > Info (Bilgi) > 6x CONTINUE
(DEVAM)
 <06> PIO-Kartı Dijital Girişleri
5.9.8
PIO-kartı dijital çıkışlarının görüntülenmesi
"PIO-Kartı Dijital Çıkışları" altında ilgili rölenin durumları gösterilir. 1 rölesi
etkinleştirildiğinde bu durum "1" ile gösterilir. "0"'da ise röle aktive edilmemiştir.
"PIO-kartı dijital çıkışlarının" görüntülenmesi için şu şekilde hareket edin:
MENU tuşu > Info (Bilgi) > 7x CONTINUE
(DEVAM)
 <07> PIO-Kartı Dijital Çıkışları
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
157
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.9.9
Paralel işletimin görüntülenmesi
Bu gösterge, paralel işletimin regülasyon numarasını (= CAN-adresi) ve o
sırada paralel işletimde olan voltaj regülatörü sayısını gösterir.
"Paralel işletimin" görüntülenmesi için şu şekilde hareket edin:
MENU tuşu > Info (Bilgi) > 9x CONTINUE
(DEVAM)
 <09> Paralel İşletim
5.9.10
CAN-Bus'taki verilerin görüntülenmesi
"CAN Bus"'u görüntülemek için şu şekilde hareket edin:
MENU tuşu > Info (Bilgi) > 10x CONTINUE
(DEVAM)
 <10> CAN Bus
158
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.9.11
En büyük belleğin görüntülenmesi
Bu ekranda, voltaj regülatörü yeniden başlatıldıktan sonra parametre kümeleri
ve/veya bir parametre kümesi kaydedildikten sonra tüm parametrelerin doğru
kaydedilip kaydedilmediği gösterilir.
"En büyük belleği" görüntülemek için şu şekilde hareket edin:
MENU tuşu > Info (Bilgi) > 11x CONTINUE
(DEVAM)
 <11> En büyük bellek
Dilerseniz bu bilgileri sıfırlayabilirsiniz:
 F3 ve F4-tuşlarına yaklaşık 1 saniye boyunca aynı anda basın.
 Tüm değerler standart değerlere ayarlanacaktır.
5.9.12
CI-Card SCADA Bilgisi
"CI-Card SCADA Bilgisini" görüntülemek için şu şekilde hareket edin:
MENU tuşu > Info (Bilgi) > 12x CONTINUE
(DEVAM)
 <12> CI-Card SCADA Bilgisi
Dilerseniz bu bilgileri sıfırlayabilirsiniz:
 F3 ve F4-tuşlarına yaklaşık 1 saniye boyunca aynı anda basın.
 Tüm değerler standart değerlere ayarlanacaktır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
159
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.9.13
Hafıza özetinin görüntülenmesi
Hafıza özetinde çeşitli girişleri ilgili veri kümesi sayısı ile görüntüleyebilirsiniz.
Bu girişler yalnızca servis araştırmaları için gereklidir ve kullanım açısından
önemli değildir. Şu girişler görüntülenebilir:
•
Parametre dosyası
•
Olay veri bitleri
•
Flash Dosyası
•
Olaylar
•
Anahtarlama sayacı (OpCnt)
Girişlerin görüntülenmesi için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Info (Bilgi) > 14x CONTINUE
(DEVAM)
 <14> Hafıza Özeti
2. Dilediğiniz giriş için F1 veya F5 tuşuna basın.
 İlgili veri kümesi sayısı görüntülenir.
5.9.14
Olay özeti
Olay özetinde tüm güncel kırmızı ve sarı renkli olayların sayısını
görüntüleyebilirsiniz. Şu olaylar meydana gelebilir:
160
•
Düşük voltaj
•
Aşırı voltaj
•
Aşırı akım
•
Motor koruyucu şalteri tetiklendi
•
Blokaj
•
Düşük voltaj
•
Fonksiyon kontrolü
•
Motor çalışma süresi aşımı
•
GPI parametreleme hatası (lütfen bir sonraki paragrafı okuyun)
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
Birden fazla girişi aynı fonksiyona ayarladığınızda, "GPI parametreleme hatası"
olayı meydana gelir. Bu olay meydana gelirse, lütfen tüm GPI'lerde fonksiyon
atamalarının doğru olup olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa düzeltin. Her
GPI'de en fazla bir fonksiyon ayarlamaya dikkat edin.
Olay özetini görüntülemek için şu şekilde hareket edin:
MENU tuşu > Info (Bilgi) > 15x CONTINUE
(DEVAM)
 Olay özeti
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
161
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.10
Diğer ayarlar
5.10.1
Direnç kontağı dizisinin kalibre edilmesi
"Bilgi" menü noktasından direnç kontağı dizisini kalibre edebilirsiniz. Analog
giriş kullanıyorsanız, bunu işletime alma sırasında kalibre etmelisiniz. Bu
kalibrasyon, harici ölçüm devresinin düzeltilmesini sağlar.
Kalibrasyonu her zaman F3 tuşuyla durdurabilirsiniz.
Kalibrasyonu yapmak için şu şekilde hareket edin:
1. MENU tuşu > Info (Bilgi) > 8x CONTINUE
(DEVAM)
 <08> PIO X7 Analog Giriş
2. F5 tuşuna basın
 İşlem talepleri ekrana gelir.
3. Potansiyometreyi bağlayın.
4. Potansiyometreyi Rmax son konumuna çevirin.
5. Kalibrasyonu başlatmak için F5 tuşuna basın.
 Kalibrasyon başlatılır.
Bu işlem 3 dakikaya kadar sürebilir. Bu süre
aşıldığında "Sürtme kontağını kontrol edin" hata
mesajı gösterilir. Bu durumda potansiyometrenin
doğru bağlandığından ve bozuk olmadığından
emin olun.
162
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.10.2
Varsayılan parametrelere geri alma
"Default Parameter" ile ayarlarınızı fabrika ayarlarına geri alabilirsiniz.
Parametreleri geri almak için şu şekilde hareket edin:
Parametreleri fabrika ayarlarına geri aldığınızda, parametre ayarlarınız geri
dönülemez bir şekilde silinecektir. Dil, başlangıçtaki ayara (İngilizce) geri alınır.
1. Menü > Bilgi > 13x CONTINUE (DEVAM)
 <13> Default Parameter
2. F-3 tuşuna ve ENTER tuşuna aynı anda basın.
 "Default parametreler etkin" gösterilir.
Tüm parametreler fabrika ayarlarına geri alınmıştır.
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
163
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
5.11
Ayar aralıklarının özeti
Hedef değer !/2/3
Aralık
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarları
49 V... 140 V
0 kV... 9999 kV
999,9 kV
99,99 kV
0,1 V
1 kV
0,1 kV
0,01 kV
100 V
1 kV
% 0,5... % 9
% 0,01
%2
Geciktirme süresi T1
0 sn... 600 sn
1 sn
40 sn
Geciktirme süresi T2
1 sn... 10 sn
0,1 sn
40 sn
% 60... % 100
hedef değerden
%1
% 90
U< düşük voltaj blokajı
U< düşük voltaj geciktirmesi
0 sn... 20 sn
0,1 sn
10 sn
% 100... % 140
hedef değerden
%1
% 110
I> aşırı akım blokajı
% 50... % 210
%1
% 110
I< düşük akım blokajı
% 0... % 210
%1
%0
Ohmik voltaj düşüşü Ur
-25 V... 25 V
0,1 V
0V
Endüktif voltaj düşüşü Ux
-25 V... 25 V
0,1 V
0V
Z-dengelemesi
(Voltaj artışı)
% 0... % 15
hedef değerden
% 0,1
%0
Z-dengelemesi
(ΔU Limiti)
% 0... % 15
hedef değerden
% 0,1
%0
Transformatör birincil voltajı
0 kV... 9999 kV
999,9 kV
99,99 kV
1 kV
0,1 kV
0,01 kV
0 kV
Transformatör ikincil voltajı
57 V... 123 V
0,1 V
100 V
Transformatör birincil akımı
0 A... 9.999 A
1A
0A
U> aşırı voltaj blokajı
Y/A-anahtarlama palsı süresi
0 sn... 10 sn
0,1 sn
1,5 sn
Anahtarlama sayacı
0…99.999.999
1
0
Motor çalışma süresi
0 sn... 30 sn
0,1 sn
0 sn
%0...%100
%1
%0,0
Devre reaktif akım blokajı
% 0,5...% 40
%1
%0,0
Paralel çalışma bildirimi geciktirme
süresi
1 sn…99 sn
%1
% 20
0…4
1
1
Minimum kademe analog değeri
% 0...% 100
% 0,1
%0
Maksimum kademe analog değeri
% 0...% 100
% 0,1
% 100
Kademe durumu (en alt)
-40…40
1
0
Kademe durumu (en üst)
-40…40
1
40
Devre reaktif akım hassasiyeti
Azami kademe farkı
Tablo 75
164
®
Ayar aralıklarının özetiTAPCON 230
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
5 Fonksiyonlar ve ayarlar
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarları
Kademe blokaj sınırı (en alt)
-128…128
1
0
Kademe blokaj sınırı (en üst)
-128…128
1
40
Minimum analog hedef değeri
0%...% 100
% 0,1
%0
Maksimum analog hedef değeri
0%...% 100
% 0,1
% 100
Minimum hedef değer
49 V…140 V
0,1 V
80 V
Maksimum hedef değer
49 V…140 V
0,1 V
140 V
Ayar aralığı
Adım genişliği
Fabrika ayarları
Ağ adresi
0…255
1
0.0.0.0
TCP portu
0...32767
1
0
Kendi SCADA adresi
0...9999
1
0
SCADA Master adresi
0...9999
1
0
Talep edilmemiş tekrarlar
0...100
1
3
0 sn... 60 sn
1 sn
5 sn
0 ms...254
1 ms
5 ms
Tablo 75
®
Ayar aralıklarının özetiTAPCON 230
Application Confirm zaman-aşımı
RS485 gönderim geciktirmesi
Tablo 76
®
Ek ayar aralıklarının özeti TAPCON 230 expert
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2136339/01 TR
TAPCON® 230
165
6 Sorun giderme
6
Sorun giderme
Voltaj regülatörü çalışırken oluşabilecek arızaların büyük bir kısmını kendiniz
çözebilirsiniz. Aşağıdaki tablo, arızaları kendi başınıza saptamanız ve ortadan
kaldırmanız için size yardımcı olacaktır.
Sorun
Belirtisi
Ayrıntı
Nedeni
AUTO
(OTOMATİK)
modunda
regülasyon
olmuyor
Regülatörün
kumanda
komutları
etkisiz kalır
Y/A-LED'leri periyodik Motor tahriğindeki Local/
olarak yanar
Remote şalteri LOCAL
konumuna çevrilmiştir
Blokaj
U< LED'i yanıyor
Düşük voltaj blokajı etkindir Parametreleri kontrol edin
U> LED'i yanıyor
Aşırı voltaj blokajı etkindir
Hat kopması
I> LED'i yanıyor
-
-
Aralık fazla
yüksek
ayarlanmıştır
MMI
Tablo 77
Tuşlar
Çözümü
Çalışma modunu kontrol edin
ve gerekiyorsa düzeltin
Kablolamayı devre şemasına
göre kontrol edin
Parametreleri kontrol edin
Düşük akım blokajı etkindir Parametreleri kontrol edin
Aşırı akım blokajı etkindir
Parametreleri kontrol edin
Ters güç kilidi etkindir
Parametreleri kontrol edin
Negatif güç akışı
Akım transformatörünün
kutuplarını kontrol edin
Müşteri girişleri iki kez
parametrelenmiştir
Müşteri girişlerinin
parametrelemesini kontrol
edin
-
GPI'lerden biri "blokaj" ile Giriş parametrelerini ve bilgi
parametrelenmiştir ve buna ekranındaki durumu (PIOuygun bir sinyale sahiptir
kartı) kontrol edin
-
NORMset etkindir
-
-
Manuel anahtarlama yapın
Hassasiyeti hesaplayın:
Kademe voltajı x 100 /
Nominal voltaj
MANUEL/OTOMATİK REMOTE seçilidir
geçişi yapılamıyor
LOCAL modunu seçin
MANUEL ve
Parametre hatası
OTOMATİK yanmıyor
Fabrika ayarlarına geri dönün
Sorun giderme
© Maschinenfabrik Reinhausen 2009
2136339/01 TR
TAPCON® 230
167
6 Sorun giderme
Sorun
Belirtisi
Ayrıntı
Nedeni
MMI
Ekran
Görüntü yok
Kontrast ayarı bozulmuştur Kontrastı ön paneldeki
potansiyometre ile ayarlayın
LED'ler
Çözümü
Voltaj girişi kesilmiştir
Voltaj girişini kontrol edin
Sigorta arızalıdır
Sigortayı değiştirin
Birden fazla voltaj
regülatöründe farklı
parlaklık
Karanlık modu devrededir/ "Karanlık modu" ayarını
devre dışıdır
kontrol edin
Serbest
programlanabilir LED
yanıyor
Müşteriye özgü LED
parametre ayarları
Parametre ayarlarını kontrol
edin
LED düzensiz olarak
yanıp sönüyor
Giriş sinyali sabit değil
Giriş sinyalini kontrol edin
COM 1
TAPCON-trol
Farklı baud oranı
aracılığıyla PC
ayarlanmış
bağlantısı kurulamıyor
Klemensler
Fişli klemens
takılamıyor
Fişli klemens ve fiş kaidesi Kodlamayı ve fişli klemensi
birbirinden farklıdır
kontrol edin
Ölçüm değeri yok
Bağlantı, klemense temas
etmiyor
Ölçüm değerleri Ölçüm voltajı
Baud oranını kontrol edin ve
gerekiyorsa düzeltin (voltaj
regülatörü ve TAPCON-trol)
Kablolamayı ve klemensi
kontrol edin
İzolasyon sıkışmıştır
Tel yeteri kadar içeri
itilmemiştir
Ölçüm değeri fazla
düşük
Otomatik sigorta
tetiklenmiştir
Sigortayı kontrol edin
Ölçüm hattında voltaj
düşüşü
Ölçüm voltajını X2:1/X2.2
terminalinden kontrol edin
Ölçüm değeri oynuyor Olası parazit kaynakları:
Ölçüm voltajını X2:1/X2.2
• Paralel döşenmiş hatlar terminalinden kontrol edin
•
Anahtarlama eylemleri Parazit kaynağı ile aradaki
mesafeyi artırın
Gerekiyorsa filtre takın
Ölçüm akımı
Ölçüm değeri yok
Akım transformatörü kesildi Kablolamayı kontrol edin
Ölçüm değeri fazla
yüksek
Ölçüm değeri fazla
düşük
Tablo 77
168
Akım transformatöründeki
kısa devre köprüsü
çıkartılmamıştır
Kısa devre köprüsünü
çıkartın
Aktarım oranı doğru
parametrelenmemiştir
Parametrelemeyi düzeltin
Yanlış giriş bağlanmıştır
Klemens bloğu X1 yerleşimini
kontrol edin
Aktarımlar doğru
parametrelenmemiştir
Parametrelemeyi düzeltin
Yanlış giriş bağlanmıştır
Klemens bloğu X1 yerleşimini
kontrol edin
Sorun giderme
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2009
6 Sorun giderme
Sorun
Belirtisi
Ölçüm değerleri Faz açısı
Ayrıntı
Nedeni
Çözümü
U/I
Harici transformatör
kumandasında hata
Transformatör devre
bağlantısını kontrol edin
Transformatör devre
bağlantısı yanlış
parametrelenmiştir
Sistem devre şeması ile
karşılaştırın ve gerekiyorsa
parametreleri düzeltin
Transformatör yanlış
bağlanmıştır
Bilgi ekranındaki ölçüm
değerlerini karşılaştırın
Akım transformatörü
bağlantısını değiştirin
Transformatör devre
bağlantısının kutuplarını
kontrol edin ve gerekiyorsa
düzeltin
Devre bağlantısını kontrol
edin ve gerekiyorsa düzeltin
Ölçüm noktalarını kontrol
edin ve gerekiyorsa düzeltin
Genel arıza
Çalışmıyor
Besleme voltajı yok
Röleler
tıkırdıyor
-
Müşteriye özgü Fabrika
GÇ'ler
ayarlarına göre
beklenen
fonksiyon
meydana
gelmiyor
Dijital girişler
-
Sigorta tetiklenmiştir
Tüm sigortaları kontrol edin
ve gerekiyorsa değiştirin
Besleme voltajı fazla düşük Besleme voltajını kontrol edin
Manuel olarak veya
TAPCOn-trol üzerinden
parametre ayarlarının
üzerine yazılmıştır
Aktif parametreleri kontrol
edin
???
Fabrika ayarlarına geri dönün
Sinyal sabit
değil
-
Darbeli DC voltajı
Sinyal yok
Bilgi ekranı 0
gösteriyor
Sinyal hatları veya
Kablolamayı kontrol edin
kumanda voltajı hattı kesildi
Bilgi ekranı 0 ve 1
Darbeli DC voltajı
arasında geçiş yapıyor
DC voltajını kontrol edin
Çözümü yoktur Maschinenfabrik Reinhausen firması ile bağlantı kurun. Şu bilgileri hazırlayın:
• Seri numarası
Bunları şurada bulabilirsiniz:
- Önden görünüşte sağ dış duvar
- Tip levhası (önden görünüşte iç sağ yan duvar)
- Bilgi ekranı (MENU tuşu > Info (Bilgi))
•
Firmware sürümü (MENU tuşu > Info (Bilgi))
Şu sorulara hazırlıklı olun:
• Firmware güncellemesi oldu mu?
Tablo 77
•
Bu cihazla daha önce de sorun yaşadınız mı?
•
Daha önce de aynı nedenle Maschinenfabrik Reinhausen ile bağlantı kurdunuz mu? Evet ise,
kiminle görüştünüz?
Sorun giderme
© Maschinenfabrik Reinhausen 2009
2136339/01 TR
TAPCON® 230
169
7 Teknik veriler
7
Teknik veriler
Elektrik güvenliği
EN 61010-1
Elektrikli ölçüm, kumanda, regülasyon ve laboratuvar cihazlarına yönelik güvenlik
düzenlemeleri
IEC 61131-2
Çalışma frekansı ile izolasyon kontrolü
350 VAC - 5870 VAC (ilgili akım devresinin çalışma voltajına bağlıdır)
IEC 60255
5 kV, 1.2 / 50 µs darbe voltajı ile izolasyon kontrolü
VDE 0435
Akım transformatörü girişlerinin daimi yük kapasitesi ve kısa devre akımı
• 100 x In / 1 s
• 2 x In / daimi
EMU-kontrolleri
IEC 61000-4-2
Elektrostatik deşarjlar (ESD) 8 kV / 15 kV
IEC 61000-4-3
Elektromanyetik alanlar (HF) 10 V/m 80...3000 MHz
IEC 61000-4-4
Hızlı transiyentler (Burst) 6,5 kV
IEC 61000-4-5
Transiyentlere karşı parazit dayanıklılığı (Surge) 2 kV (line/line), 4 kV (line/earth)
IEC 61000-4-6
HF-parazit dayanıklılığı (hatlar) 10 V, 150 kHz...80 MHz
IEC 61000-4-8
Manyetik alanların parazit dayanıklılığı 1000 A/m
IEC 61000-6-2
Endüstriyel parazit dayanıklılığı
IEC 61000-6-4
Endüstriyel parazit yayımı
Çevre uyumluluk kontrolleri
DIN EN 60529
"Elektrikli işletime ekipmanları için temas, yabancı cisim ve su koruması" Level
IP54 koruma sınıfı düzenlemeleri
IEC 60068-2-1
Kuru soğuk - 25 °C / 16 saat
IEC 60068-2-2
Kuru sıcak + 70 °C 16 saat
IEC 60068-2-3
Nemli sıcak sabit + 40 °C / % 93 / 21 gün
IEC 60068-2-30
Nemli sıcak periyodik (12 + 12 saat)
+ 55 °C / % 93 ve + 25 °C / % 95 / 6 çevrim
Mekanik dayanıklılık
IEC 60068-2-31
Devrilme ve düşme, ambalajsız 100 mm düşme yüksekliği
IEC 60068-2-32
Serbest düşüş, ambalajsız 250 mm düşme yüksekliği
IEC 255-21-1 Class 1 Savrulma testi
IEC 255-21-2 Class 1 Şok testi
IEC 255-21-3 Class 1 Deprem testi
Tablo 78
Voltaj regülatörü teknik verileri
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2224197/01 TR
TAPCON® 230 AVT
171
8
Ana grup:
MENU tuşu
Menü özeti
1. alt grup:
F2...F5 tuşu
2. alt grup:
F2...F5 tuşu
3. alt grup:
F2...F5 tuşu
1'den sonraki parametreler:
Tuş
n'den sonraki
parametreler: Tuş
NORMset
Regülasyon Parametreleri - Voltaj Regülasyonu
© Maschinenfabrik Reinhausen 2009
2136339/01 TR
TAPCON® 230
173
Ana grup:
MENU tuşu
1. alt grup:
F2...F5 tuşu
2. alt grup:
F2...F5 tuşu
3. alt grup:
F2...F5 tuşu
1'den sonraki parametreler:
Tuş
n'den sonraki
parametreler: Tuş n'den
sonraki parametreler: Tuş
Regülasyon Parametreleri - Sınır Değerler
174
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
Ana grup:
MENU tuşu
1. alt grup:
F2...F5 tuşu
2. alt grup:
F2...F5 tuşu
3. alt grup:
F2...F5 tuşu
1'den sonraki parametreler:
Tuş
n'den sonraki
parametreler: Tuş
Regülasyon Parametreleri - Dengeleme
Yapılandırma - Ölçüm Transformatörü Verileri
© Maschinenfabrik Reinhausen 2009
2136339/01 TR
TAPCON® 230
175
Ana grup:
MENU tuşu
1. alt grup:
F2...F5 tuşu
2. alt grup:
F2...F5 tuşu
3. alt grup:
F2...F5 tuşu
1'den sonraki parametreler:
Tuş
n'den sonraki
parametreler: Tuş
Yapılandırma - Genel
176
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
Ana grup:
MENU tuşu
1. alt grup:
F2...F5 tuşu
2. alt grup:
F2...F5 tuşu
3. alt grup:
F2...F5 tuşu
1'den sonraki parametreler:
Tuş
n'den sonraki
parametreler: Tuş
Configuration (Yapılandırma) - Parallel Control (Paralel Çalışma)
© Maschinenfabrik Reinhausen 2009
2136339/01 TR
TAPCON® 230
177
Ana grup:
MENU tuşu
1. alt grup:
F2...F5 tuşu
2. alt grup:
F2...F5 tuşu
3. alt grup:
F2...F5 tuşu
1'den sonraki parametreler:
Tuş
n'den sonraki
parametreler: Tuş
Yapılandırma - Kullanıcı G/Ç'leri
178
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
Ana grup:
MENU tuşu
1. alt grup:
F2...F5 tuşu
2. alt grup:
F2...F5 tuşu
3. alt grup:
F2...F5 tuşu
1'den sonraki parametreler:
Tuş
n'den sonraki
parametreler: Tuş
Yapılandırma - LED Seçimi
Yapılandırma - Kademe Durumu Seçenekleri
© Maschinenfabrik Reinhausen 2009
2136339/01 TR
TAPCON® 230
179
Ana grup:
MENU tuşu
1. alt grup:
F2...F5 tuşu
2. alt grup:
F2...F5 tuşu
3. alt grup:
F2...F5 tuşu
1'den sonraki parametreler:
Tuş
n'den sonraki
parametreler: Tuş
Yapılandırma - Uzaktan Hedef Değer Ayarı
180
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
Ana grup:
MENU tuşu
1. alt grup:
F2...F5 tuşu
2. alt grup:
F2...F5 tuşu
3. alt grup:
F2...F5 tuşu
1'den sonraki parametreler:
Tuş
n'den sonraki
parametreler: Tuş
Yapılandırma - İletişim Arayüzü (sadece TAPCON® 230 expert için)
© Maschinenfabrik Reinhausen 2009
2136339/01 TR
TAPCON® 230
181
Ana grup:
MENU tuşu
1. alt grup:
F2...F5 tuşu
2. alt grup:
F2...F5 tuşu
3. alt grup:
F2...F5 tuşu
1'den sonraki parametreler:
Tuş
n'den sonraki
parametreler: Tuş
Bilgi
182
TAPCON® 230
2136339/01 TR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
9
Dünya çapında MR
Australia
Reinhausen Australia Pty. Ltd.
Ground Floor
6-10 Geeves Avenue
Rockdale N. S. W. 2216
Phone: +61 2 9556 2133
Fax: +61 2 9597 1339
E-Mail: [email protected]
Italy
Reinhausen Italia S.r.l.
Via Alserio, 16
20159 Milano
Phone: +39 02 6943471
Fax: +39 02 69434766
E-Mail: [email protected]
Russian Federation
OOO MR
Naberezhnaya Akademika Tupoleva
15, Bld. 2 ("Tupolev Plaza")
105005 Moscow
Tel. +7 495 980 89 67
Fax. +7 495 980 89 67
E-Mail: [email protected]
Brazil
MR do Brasil Indústria Mecánica Ltda.
Av. Elias Yazbek, 465
CEP: 06803-000
Embu - São Paulo
Phone: +55 11 4785 2150
Fax: +55 11 4785 2185
E-Mail: [email protected]
Japan
MR Japan Corporation
German Industry Park
1-18-2 Hakusan, Midori-ku
Yokohama 226-0006
Phone: +81 45 929 5728
Fax: +81 45 929 5741
South Africa
Reinhausen South Africa (Pty) Ltd.
No. 15, Third Street, Booysens Reserve
Johannesburg
Phone: +27 11 8352077
Fax: +27 11 8353806
E-Mail: [email protected]
Canada
Reinhausen Canada Inc.
1010 Sherbrooke West, Suite 1800
Montréal, Québec H3A 2R7, Canada
Phone: +1 514 286 1075
Fax: +1 514 286 0520
Mobile: +49 170 7807 696
E-Mail: [email protected]
Luxembourg
Reinhausen Luxembourg S.A.
72, Rue de Prés
L-7333 Steinsel
Phone: +352 27 3347 1
Fax: +352 27 3347 99
E-Mail: [email protected]
South Korea
Reinhausen Korea Ltd.
Baek Sang Bldg. Room No. 1500
197-28, Kwanhun-Dong, Chongro-Ku
Seoul 110-718, Korea
Phone: +82 2 767 4909
Fax: +82 2 736 0049
E-Mail: [email protected]
India
Easun-MR Tap Changers Ltd.
612, CTH Road
Tiruninravur, Chennai 602 024
Phone: +91 44 26300883
Fax: +91 44 26390881
E-Mail: [email protected]
Malaysia
Reinhausen Asia-Pacific Sdn. Bhd
Level 11 Chulan Tower
No. 3 Jalan Conlay
50450 Kuala Lumpur
Phone: +60 3 2142 6481
Fax: +60 3 2142 6422
E-Mail: [email protected]
U.S.A.
Reinhausen Manufacturing Inc.
2549 North 9th Avenue
Humboldt, TN 38343
Phone: +1 731 784 7681
Fax: +1 731 784 7682
E-Mail: [email protected]
Iran
Iran Transfo After Sales Services Co.
Zanjan, Industrial Township No. 1 (Aliabad)
Corner of Morad Str.
Postal Code 4533144551
E-Mail: [email protected]
P.R.C. (China)
MR China Ltd. (MRT)
United Arab Emirates
Reinhausen Middle East FZE
Dubai Airport Freezone
Building Phase 6, 3rd floor, Office No. 6EB
341 Dubai
Phone: +971 4 6091828
Fax: +971 4 6091829
E-Mail: [email protected]
ᓔᖋ䌌ᯧ˄Ϟ⍋˅᳝䰤݀ৌ
ਛ࿖਄ᶏᶆϰᮄऎ⌺ϰफ䏃360ภ
ᣂ਄ᶏ࿖䰙໻ॺ4ᭈEᐳ
䚂㓪˖ 200120
⬉䆱˖ˇ86 21 61634588
Ӵⳳ˖ˇ86 21 61634582
䚂ㆅ˖[email protected]
[email protected]
Tablo 79
Dünya çapında MR
© Maschinenfabrik Reinhausen 2010
2224197/01 TR
TAPCON® 230
183
www.reinhausen.com
©Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
D - 93059 Regensburg
2136339/01 TR • 1009 • F0260400
Telefon: +49 (0)941 4090 0
Faks:
+49 (0)941 4090 7001
E-posta: [email protected]

Benzer belgeler