Kullanma Kılavuzu Bulaşık Makinesi

Yorumlar

Transkript

Kullanma Kılavuzu Bulaşık Makinesi
Kullanma Kýlavuzu
Bulaþýk Makinesi
Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan
önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve
montaj planýný okuyunuz.
Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar
görmesini önlemiþ olursunuz.
tr - TR
M.-Nr. 09 253 730
Ýçindekiler
Cihazýn Tanýtýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Cihaza Bakýþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kumanda Paneli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Çevre Korumaya Katkýnýz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Eski Cihazýn Çýkarýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ekonomik Yýkama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ýlk Kullaným . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kapaðýn Açýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kapaðýn Kapatýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Su Yumuþatma Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Su Yumuþatma Sisteminin Programlanmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Programlanan Su Sertliðinin Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ýlk kullanýmda gerekli olan malzemeler: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tuzun Doldurulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tuz Eksik-Göstergesi F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Parlatýcý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Parlatýcýnýn Doldurulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Parlatýcý Eksik Göstergesi ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Parlatýcý Dozunun Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Bulaþýk makinesi için uygun olmayan bulaþýklar:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Üst Sepet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Fincan Rafý (Modele göre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Üst Sepet Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Alt Sepet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Çatal-Kaþýk-Býçak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Çatal-Kaþýk-Býçak Çekmecesi (Modele göre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Çatal-Kaþýk-Býçak Sepeti (Modele göre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kullaným . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Deterjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Deterjan Doldurulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Çalýþtýrma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Program Seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Programýn Baþlatýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2
Ýçindekiler
Program Sonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Cihazýn Kapatýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Bulaþýklarýn Boþaltýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Programýn Durdurulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Programýn Deðiþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ýlave Fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Sesli Sinyal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Fabrika Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Temizlik ve Bakým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Yýkama kabininin temizliði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Kapak Contasýnýn ve Kapaðýn Temizliði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Cihazýn kumanda paneli ve ön yüzünün temizliði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Yýkama Bölümündeki Süzgeçlerin Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Fýskiye Kollarýnýn Temizliði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Arýzalarda Yardým. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Teknik Arýzalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Su Giriþ / Çýkýþýnda Hata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Bulaþýk Makinesindeki Genel Problemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Sesler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ýyi Yýkanmayan Bulaþýklar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Arýzalarýn Giderilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Su Giriþindeki Süzgecin Temizliði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Su Tahliye Pompasý ve Ventil Temizliði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Program Tablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Müþteri Hizmetleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Tamirler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Program Güncelleme(Update) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Test Enstitüsü Ýçin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Sonradan Alýnabilen Aksesuar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Elektrik Baðlantýsý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Su Baðlantýsý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Miele Su Koruma Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Su Giriþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Su Çýkýþý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Teknik Veriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3
Cihazýn Tanýtýmý
Cihaza Bakýþ
a Üst Fýskiye Kolu (görülmez)
g Süzgeç Sistemi
b Çatal-Kaþýk-Çekmecesi (modele
göre)
h Tip Etiketi
c Üst Sepet
d Orta Fýskiye Kolu
e Kurutma Hava Giriþi
(modele göre)
f Alt Fýskiye Kolu
4
i Parlatýcý Haznesi
j Ýki Bölümlü Deterjan Haznesi
k Tuz Haznesi
Cihazýn Tanýtýmý
Kumanda Paneli
a Kontrol-/Eksik Göstergeleri
Sembol-Tablosu
b Program Seçimi
U
V
YX
c Program-Tuþu YX
d Kontrol Göstergeli U Tuþu
(Açma-Tuþu)
e V Tuþu (Kapama-Tuþu)
Açma
Kapama
Program-Tuþu
Kontrol Iþýklarý
2/2
(
F
Su Giriþi/Çýkýþý
Parlatýcý
Tuz
Programlar
Sembollerin ayrýntýlý açýklamalarýný ait
olduklarý bölümlerde bulacaksýnýz.
Auto 55-65 °C
9 40 °C
E 50 °C
:
, 75 °C
1
Otomatik 55-65 °C
Hýzlý 40 °C
Hafif 50 °C
Enerji Tasarrufu
Yoðun 75 °C
Ön Yýkama
Bu kullanma kýlavuzunda farklý yükseklikteki birçok bulaþýk makinesi modelini
bulabilirsiniz.
Bu farklý bulaþýk makinesi modelleri þu þekilde isimlendirilmiþtir:
normal = 80,5cm yüksekliðinde (ankastre)
veya 84,5 cm yüksekliðinde (Solo) bulaþýk makinesi
XXL
= 84,5 cm yüksekliðinde bulaþýk makinesi.
5
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Bu cihaz yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý
bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir.
Bulaþýk makinesini kurmadan ve çalýþtýrmadan önce kullanma
kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyun. Böylece kendinizi ve
cihazý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Bu
kitapçýðýn içinde cihazýn kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler
bulabilirsiniz.
Kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýn ve gerektiðinde
cihazýn sizden sonraki sahibine teslim edin!
Kullaným Kurallarý
~ Bu bulaþýk makinesi ev ve ev benzeri yerlerde kullanýlabilir.
~ Bu bulaþýk makinesi dýþ alanlarda kullanýlmak üzere
tasarlanmamýþtýr.
~ Bulaþýk makinesini sadece evde bulaþýklarýn yýkanmasý amacýyla
kullanabilirsiniz.
Bunun dýþýndaki tüm kullaným türlerine izin verilemez. Miele kullaným
kurallarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan
sorumlu tutulamaz.
~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve
bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda
olmayan kiþiler yanlarýnda onlarý kontrol edebilecek ve bu iþin
sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþiler olmadan cihazý
kullanamazlar.
6
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Evdeki Çocuklar
~ Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile
cihazdan uzak tutulmalýdýr.
~ Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren cihazý güvenle
kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý
kontrol eden bir büyük olmadan bulaþýk makinesini çalýþtýrabilirler.
Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonucunda ne gibi tehlikelerin
ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr.
~ Çocuklar cihazý yanlarýnda bir büyük olmadan temizleyemez ve
bakýmýný yapamazlar.
~ Bulaþýk makinesinin çevresindeki çocuklara dikkat ediniz.
Çocuklarýn makine ile oynamalarýna izin vermeyiniz. Bu sýrada
çocuklar saklanmak amacýyla bulaþýk makinesinin içine girip kilitli
kalmalarý tehlikesi de vardýr!
~ Çocuklarýn deterjanla temasýný engelleyin! Deterjan çocuklarýn
aðýzlarýnda ve boðazlarýnda yaralara sebep olabilir veya
boðulmalara yol açabilir. Bu nedenle çocuklarý kapaðý açýlmýþ
bulaþýk makinesinden uzak tutunuz. Cihazýn içinde deterjan artýklarý
kalmýþ olabilir.
Çocuðunuz aðzýna deterjan almýþsa, hemen doktora gidin.
7
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Teknik Güvenlik
~ Bulaþýk makinesini kurmadan önce gözle görülür bir hasarýnýn
olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz,
can güvenliðiniz tehlikeye girebilir!
~ Bulaþýk makinesi ancak 3-kutuplu korumalý bir fiþle (sabit elektrik
baðlantýsý yapýlmamalýdýr) prize takýlabilir. Makine kurulduktan sonra
fiþinin her zaman kolayca çýkarýlabilmesi için prizin ulaþýlabilir bir
yerde olmasý lazýmdýr.
~ Bulaþýk makinesi baþka bir elektrikli cihazýn fiþini kapatmamalýdýr,
makinenin niþ içindeki fiþe baský yapmasý sonucunda aþýrý ýsýnma
meydana gelebilir (yangýn tehlikesi).
~ Bulaþýk makinesi bir ocak altýna yerleþtirilmemelidir. Ocaktan
daðýlan ýsý bulaþýk makinesine zarar verebilir. Ayný sebeple "mutfakta
kullanýlmayan" ýsý yayan baþka bir cihazýn doðrudan yanýna monte
edilmemelidir (örneðin ýsýtma amaçlý bir cihazýn yanýna).
~ Bulaþýk makinesi ancak tam olarak monte edildikten ve kapak yayý
ayarlandýktan sonra elektrik þebekesine baðlanabilir.
8
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Lütfen evinizin frekans, voltaj ve sigorta deðerlerini tip etiketindeki
veriler ile uyuþup uyuþmadýðýný kontrol edin.
~ Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu
bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde
saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi ve uzman bir elektrikçi
tarafýndan kontrol edilmesi çok önemlidir. Üretici firma eksik veya
kopmuþ bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu
deðildir (örneðin elektrik çarpmasý gibi).
~ Cihazýn elektrik þebekesine baðlantýsý uygun olmayan çoklu priz
veya uzatma kablosu ile yapýlamaz, bunlar gerekli güvenliði
saðlayamazlar (örn .: aþýrý ýsýnma tehlikesi).
~ Bu bulaþýk makinesi ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi)
çalýþtýrýlamaz.
~ Bulaþýk makinenizi donma tehlikesi olan çok soðuk yerlere
kurmayýnýz. Donmuþ hortumlar yýrtýlabilir ve patlayabilir, sýfýrýn
altýndaki dereceler elektronik kartýn güvenle çalýþmasýný tehlikeye
sokabilir.
9
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Su baðlantýsýnýn plastik kutusunda elektrikli bir valf vardýr. Bu
parçayý suya sokmayýn.
~ Su giriþ hortumunda elektrik ileten baðlantýlar bulunur. Bu nedenle
hortum kýsaltýlmamalýdýr.
~ Makinede bulunan Waterproof sistemi(su kontrol sistemi)
sayesinde aþaðýda yazýlý durumlarda suyun yol açacaðý zararlar
önlenir:
– kurallara uygun montaj,
– parçalar zarar gördüðünde deðiþtirilerek makinenin
çalýþabilirliðinin saðlanmasý,
– uzun süre evde bulunulmayacaksa su giriþ musluðunun
kapatýlmasý (tatil gibi).
Bulaþýk makinesi kapalý olsa bile Waterproof-sistemi devreye girer.
Fakat cihazýn elektrik baðlantýsýnýn kesilmemesi gerekir.
~ Hasarlý bir bulaþýk makinesi güvenliðinizi tehlikeye sokabilir!
Hasarlý bir makineyi derhal kapatýn ve sorunun giderilmesi için
hemen yetkili servise haver verin.
10
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Hatalý tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþiler için beklenmeyen
tehlikeler ortaya çýkabilir ve Miele firmasý bu sorumluluðu kabul
etmez. Tamir iþleri sadece Miele firmasýnýn yetki verdiði servisler
tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýza ve zararlar garanti
kapsamýna alýnmayacaktýr.
~ Cihazýn bozuk parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile
deðiþtirilebilir. Ancak orijinal Miele yedek parçalarý cihazýn tam
anlamýyla güvenlik içinde çalýþmasýný saðlayabilir.
~ Bulaþýk makinesinin bakým iþleri yapýlacaðý zaman cihazýn elektrik
baðlantýsýný þebekeden ayýrýn (bulaþýk makinesinin kapatýn ve fiþini
prizden çekin).
~ Zarar görmüþ bir elektrik kablosu ancak ayný cins özel bir kablo
ile yenilenebilir (Miele yetkili servislerinden satýn alýnabilir). Güvenlik
nedeniyle kablo deðiþimi sadece Miele yetkili servisleri veya Miele
merkez servis tarafýndan yapýlabilir.
11
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Doðru Kurulma
~ Makinenin kurulmasý ve baðlantýsý montaj planýna göre
yapýlmalýdýr.
~ Montajdan önce ve montaj sýrasýnda dikkatli olun. Bazý
metal parçalar elinizi kesebilir veya yaralayabilir. Koruyucu
bir eldiven kullanýn.
~ Bulaþýk makinesinin kusursuz çalýþabilmesi için yerine düzgün
yerleþtirilmesi gerekir.
~ Tezgah altýna veya dolap içine monte dilecek bulaþýk makinesinin
saðlam durabilmesi için yandaki dolaplara baðlantýsý olan uzun bir
tezgah altýna monte edilmesi gerekir.
~ Eðer solo bir cihazý tezgah altýna monte etmek isterseniz, alttaki
bazayý çýkarmanýz gerekir. Bunun için uygun bir ara parçaya
ihtiyacýnýz olacaktýr.
Aksi halde açýk duran metal parçalar yaralanmaya sebep olabilir!
~ Kapak yaylarý her iki tarafta birden ayarlanmalýdýr. Kapak yarým
açýldýðýnda (yaklaþýk 45° açý) ve býrakýldýðýnda bu pozisyonda
kalýyorsa doðru ayarlanmýþ demektir. Kapak birden aþaðýya
düþmemelidir.
12
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Doðru Kullaným
~ Yýkama kabini içine çözücü maddeler koymayýn. Patlama
tehlikesi!
~ Toz deterjanlar burnunuza ve nefes borunuza kaçmamalýdýr!
Deterjaný yutmayýn! Burnunuzda ve boðazýnýzda yaralara neden
olabilir. Eðer deterjan boðazýnýza kaçmýþ veya yutmuþ iseniz hemen
bir doktora gidin.
~ Bulaþýk makinesinin kapaðýný gereksiz yere açýk býrakmayýn. Açýk
kapaða çarpabilirsiniz.
~ Programýn sonunda bulaþýklar çok sýcak olabilir!
Bu nedenle cihazý kapattýktan sonra bulaþýklarý elle tutulacak kadar
soðumalarý için bir süre makine içinde soðumaya býrakýn.
~ Açýk kapak üzerine çýkmayýn veya oturmayýn. Bulaþýk makinesi
devrilebilir. Kendiniz yaralanabilir veya makine zarar görebilir.
~ Sadece ev tipi bulaþýk makinesi deterjaný kullanýn. Elde yýkama
deterjaný kullanmayýn!
~ Sanayi veya endüstride kullanýlan deterjanlarý kullanmayýn,
makine bozulabilir veya kimyasal reaksiyonlar meydana gelebilir
(örn.: patlama tehlikesi gibi).
13
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Parlatýcý haznesine deterjan (sývý dahil) koymayýn. Deterjan
hazneye zarar verir.
~ Tuz haznesine deterjan (sývý dahil) koymayýn. Deterjan hazneye
zarar verir.
~ Sadece özel, mümkünse iri taneli tuzlarý kullanýn.
Diðer tuz türleri suda çözülmeyen maddeler içerdiðinden su
yumuþatma sisteminin bozulmasýna sebep olabilir.
~ Çatal-kaþýk-býçak sepetini (modele göre) yerleþtirirken çatal ve
býçaklarýn uçlarý aþaðýya gelecek þekilde koyun. Sivri uçlar yukarý
doðru durursa yaralanma tehlikesi olabilir.
Fakat çatal-býçak ve kaþýklarýn tutacaklarý aþaðýya doðru
yerleþtirilirse daha iyi temizlenirler.
~ Sýcak suya dayanýklý olmayan tek kullanýmlýk kaplarý veya
çatal-kaþýk-býçaklarý yýkamayýn. Bunlar ýsýnýn etkisiyle deforme
olabilir.
~ Ýlave fonksiyonlardan gecikmeli baþlatmayý seçmek isterseniz
(modele göre) deterjan haznesi kuru olmalýdýr, aksi halde deterjan
ýslak olan hazneye yapýþýr kalýr ve yýkama iþlemi iyi sonuç vermez.
14
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Aksesuar
~ Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar cihaza
monte edilebilir veya takýlabilir. Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar
takýldýðý takdirde tüketicinin garanti talebi karþýlanmaz ve/veya ürünle
ilgili sorumluluk ortadan kalkar.
Bulaþýk Makinesinin Kaldýrýlmasý
~ Çocuklarýn oynarken saklanmak amacýyla makine içine girip
kendilerini kitlememeleri (havasýz kalarak boðulma tehlikesi) için
cihazýn kapak kilidini kullanýlmaz duruma getirin. Kapak kilidinin
mandalýný yerinden sökün veya bozun.
Üretici firma güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýn dikkate alýnmamasý
sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz.
15
Çevre Korumaya Katkýnýz
Ambalaj Malzemesinin
Kaldýrýlmasý
Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda
meydana gelebilecek hasarlardan
korur. Ambalaj malzemesi çevreye
zarar vermeyecek nitelikte
maddelerden seçilmiþ olduðundan geri
dönüþüm iþlemine uygundur.
Malzeme türleri þöyledir:
Dýþ Ambalaj
Eski Cihazýn Çýkarýlmasý
Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda
hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar
bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn
çalýþmalarýný saðlayan ve artýk
kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk
merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde
doðaya ve çevreye zararlý olabilecek
maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk
kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla
çöpe atmayýnýz.
– %100 geri dönüþümlü oluklu
mukavva,
alternatif olarak: Polietilen streç folyo
– Polipropilen plastik bantlar
Ýç Ambalaj:
– Esnek klorsuz ve florsuz polistrol
– Taban, tavan ve koruyucu çýtalar
iþlenmemiþ doðal tahta
– Polietilen koruyucu folyo
Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý
ham madde tasarrufu saðlar ve çöp
oluþumunu azaltýr.
Bunun yerine belediye tarafýndan
öngörülen toplama merkezlerine
vererek elektrikli ve elektronik
parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini
saðlayýnýz.
Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden
çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði
açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný
saðlayýnýz.
Cihazýn bütün plastik parçalarý
uluslararasý bir iþaretle belirlenmiþtir.
Geri dönüþüm sürecinde bu iþaretler
çevre koruma açýsýndan yararlý
olacaktýr.
16
Çevre Korumaya Katkýnýz
Ekonomik Yýkama
Bu bulaþýk makinesi önemli miktarda su
ve enerji tasarrufu saðlar.
Aþaðýdaki hususlara dikkat ederseniz,
bu tasarrufu arttýrabilirsiniz:
^ Bulaþýk makinesini sýcak su tesisatýna
baðlayabilirsiniz. Sýcak su
baðlantýsýnýn enerji tasarrufu saðlayan
güneþ enerjisi gibi bir sisteme
yapýlmasý özellikle daha uygun
olacaktýr.
Elektrikle ýsýtýlan sistemlerde
baðlantýyý soðuk su tesisatýna
yapmanýzý tavsiye ederiz.
^ Bulaþýk sepetlerinin kapasitelerini
aþmadan tamamýný kullanýnýz. En
ekonomik yýkama bu þekilde
gerçekleþir.
^ Bulaþýðýn türüne ve kirlilik derecesine
göre bir program seçiniz.
^ Enerji tasarrufundan faydalanmak için
"Enerji tasarrufu" programýný seçiniz.
Bu program normal kirli bulaþýklarýn
enerji ve su tüketiminde tassaruflu
olmasý açýsýndan çok randýmanlýdýr.
^ Deterjan üreticisinin doz önerilerini
dikkate alýnýz.
^ Bulaþýk sepetleri yarý dolu olduðunda
toz veya sývý deterjan miktarýný 1/3
ölçüde azaltýnýz.
17
Ýlk Kullaným
Kapaðýn Açýlmasý
Kapaðýn Kapatýlmasý
^ Sepetleri içeri doðru sürünüz.
^ Kapaðý dayanma noktasýna kadar
bastýrýnýz.
^ Kapaðý açmak için kulpu kendinize
doðru çekiniz.
Kapaðý bulaþýk makinesi çalýþtýðý sýrada
açarsanýz, yýkama otomatik olarak
duracaktýr.
18
Ýlk Kullaným
Su Yumuþatma Sistemi
Bulaþýklarýn kusursuz yýkanabilmesi için
yumuþak suya (kireçsiz) ihtiyaç vardýr.
Suyun sert olmasý durumunda
bulaþýklarda ve makinenin içinde beyaz
lekeler oluþur.
Bu yüzden su sertlik derecesi 4 °d
(0,7 mmol/l) ölçüsünden yüksek olan
sularýn yumuþatýlmasý gerekmektedir.
Bu iþlem makinenin içinde bulunan su
yumuþatma sistemi sayesinde otomatik
olarak yerine getirilir.
Makinenin fabrika çýkýþýnda su sertlik
derecesi 12 - 15 °d (2,2 - 2,7 mmol/l)
dereceye programlanmýþtýr.
Eðer bu sizin evinizdeki su sertlik
derecesine uyuyorsa bundan sonrasýný
okumanýza gerek yoktur.
Fakat su sertlik dereceniz bu ayardan
farklý ise, o zaman kumanda panelinde
bulunan tuþlarla su sertlik derecesini
programlamanýz gerekir.
– Su yumuþatma sisteminin
çalýþabilmesi için hazneye tuz
koymak gerekir.
Yýkama sonuçlarýnýn tatmin edici
olmasý için 3'ü 1-yerde yýkama
tabletinde dahi tuz eklemeyi ihmal
etmeyiniz.
– Bulaþýk makinenizin tam olarak
suyunuzun sertlik derecesine göre
programlanmasý gerekir.
– Ýlgili su daðýtým kurumundan
semtinizin su sertlik derecesini
öðrenebilirsiniz.
Sabit olamayan su sertlik derecelerinde
(örneðin: 37 - 50 °d) her zaman en
yüksek dereceyi programlayýnýz (bu
örnekte 50 °d).
Suyunuzun sertlik derecesini bilmeniz
yetkili servisin iþini kolaylaþtýracaktýr.
^ Bu nedenle su sertlik derecesini
kaydediniz:
°d
19
Ýlk Kullaným
Su Yumuþatma Sisteminin
Programlanmasý
Programlama sýrasýnda her tuþa
basýlmasýnda baþka bir kontrol
göstergesi yanýp söner ve yanar. Fakat
programlamada sadece aþaðýda
belirtilen kumanda adýmlarýndaki kontrol
göstergeleri önemlidir.
Bulaþýk makinesini V tuþuna basarak
kapattýðýnýzda programlamayý
sorunsuz olarak durdurabilir ve
yeniden baþtan baþlayabilirsiniz.
^ Bulaþýk makinesini V tuþu ile
kapatýnýz.
^ YX tuþunu basýlý tutunuz ve ayný
anda bulaþýk makinesini U tuþu ile
açýnýz.
Altta saðdaki program göstergesi
yanýncaya kadar YX tuþuna en az
dört saniye kadar basýnýz.
Eðer bu gerçekleþmezse, iþleme baþtan
baþlayýnýz.
^ Ýki defa YX tuþuna basýnýz.
2 / 2 kontrol göstergesi 2-defa
deðiþimli olarak yanýp söner ve sað
üstteki program göstergesi aralýklarla
4-defa kýsa yanýp söner (fabrika ayarý).
^ YX 2 / 2 kontrol göstergesi
yanýncaya kadar YX tuþuna (en az
bir saniye) basýnýz.
20
Ayarlanan deðer sað üstteki program
göstergesinin yanýp sönme ritmi ()flaþ
sayýsý) ile belli edilir (tabloya bakýnýz).
°d
mmol/l
°f
FlaþSayýsý
1- 4
0,2 - 0,7
2-
7
1-kere kýsa
5- 7
0,9 - 1,3
9- 13
2-kere kýsa
8 - 11
1,4 - 2,0
14- 20
3-kere kýsa
12 - 15
2,2 - 2,7
22- 27
4-kere kýsa
16 - 20
2,9 - 3,6
29- 36
5-kere kýsa
21 - 25
3,8 - 4,5
38- 45
6-kere kýsa
26 - 30
4,7 - 5,4
47- 54
7-kere kýsa
31 - 36
5,6 - 6,5
56- 65
8-kere kýsa
37 - 45
6,7 - 8,1
67- 81
9-kere kýsa
46 - 70
8,3 - 12,6
83-126
1-kere uzun
^ Evinizin su sertlik derecesine uygun
flaþ sayýsýný YX tuþuna kýsa bir
basýþla seçiniz.
Her tuþa basmada bir kademe ileri
gidilir. En üst dereceden sonra tekrar
baþa dönülür.
Örnek:
Su sertlik derecesi 22 °d.
Sað üstteki program göstergesi
aralýklarla 6-kere kýsa yanýp söner.
^ Bulaþýk makinesini V tuþu ile
kapatýnýz.
Ýlk Kullaným
Programlanan Su Sertliðinin
Kontrolü
^ Bulaþýk makinesini V tuþu ile
kapatýnýz.
^ YX tuþunu basýlý tutunuz ve ayný
anda bulaþýk makinesini U tuþu ile
açýnýz.
Sað alttaki program göstergesi
yanýncaya kadar YX tuþunu en az 4
saniye basýlý tutunuz.
^ Ýki defa YX tuþuna basýnýz.
Sað üst program göstergesi ayarlanan
su sertlik derecesine uygun sayýda
yanýp söner (tabloya bakýnýz).
^ Bulaþýk makinesini V tuþu ile
kapatýnýz.
21
Ýlk Kullaným
Ýlk kullanýmda gerekli olan
malzemeler:
– yakl. 2 lt. su,
– yakl. 2 kg tuz,
– ev tipi bulaþýk makinesi için deterjan,
– ev tipi bulaþýk makinesi için parlatýcý.
Her bulaþýk makinesi fabrikada kalite
kontrolden geçer.
Bu testlerden sonra makinede belli
bir miktar su kalabilir ve bu makinenin
daha önce kullanýldýðý anlamýna
gelmemelidir.
Tuzun Doldurulmasý
Bulaþýklarýn çok iyi yýkanabilmesi ve
su yumuþatma iþleminin sürekli
saðlanabilmesi için çok fonksiyonlu
yýkama tabletlerinde bile makineye
tuz ilave ediniz.
Suyunuzun sertlik derecesi sürekli
4 °d (= 0,7 mmol/l) altýnda ise
hazneye tuz koymanýza gerek
yoktur.
Fakat buna raðmen bulaþýk
makinesini suyunuzun sertlik
derecesine göre programlamak
gerekir.
22
Önemli! Bulaþýk makinesinin tuz
haznesine ilk defa tuz doldurulacaðý
zaman tuzun çözülebilmesi için
hazneye yaklaþýk 2 litre su koyunuz.
Makine çalýþtýrýldýktan sonra tuz
haznesinde her zaman yeterli su
bulunacaktýr.
,Tuz haznesine deterjan (sývý
deterjan dahil) koymayýnýz. Deterjan
su yumuþatma sistemine zarar
verecektir.
,Sadece özel, büyük taneli tuz
kullanýnýz. Diðer tuzlarda suda
çözülmeyen ve su yumuþatma
sistemine zarar veren maddeler
bulunabilir.
Ýlk Kullaným
^ Alt sepeti yýkama bölümünden dýþarý
alýnýz ve tuz haznesinin kapaðýný
açýnýz.
Bu kapaðýn her açýlýþýnda dýþarý biraz
su çýkacaktýr. Kapak sadece tuz
doldurmak için açýlmalýdýr.
^ Tuz haznesine önce yaklaþýk 2 litre su
koyunuz.
Tuz Eksik-Göstergesi F
^ Bir programýn sonunda F kontrol
göeterge ýþýðý yandýðýnda tuz ilave
ediniz.
Tuz koyduðunuz halde bu lamba kýsa
bir süre daha yanabilir. Tuz yoðunluðu
belli bir seviyeye ulaþtýktan sonra lamba
sönecektir.
Bulaþýk makinenizi 4 °d (= 0,7 mmol/l)
altýnda bir su sertlik derecesine
ayarlamýþ iseniz, tuz eksik göstergesi
kapalýdýr.
,Tuzun incelmesi ve dýþarý
atýlabilmesi için hemen bulaþýksýz
olarak "Hýzlý" programýný baþlatýnýz
("Turbo" fonksiyonunu seçmeyiniz).
^ Kapaðý açtýktan sonra haznenin
aðzýna huniyi yerleþtiriniz ve
doluncaya kadar tuz koyunuz. Bu
hazne tuzun cinsine göre 2 kg. kadar
tuz alýr.
^ Dökülen tuzlarý temizleyiniz ve daha
sonra kapaðý yerine sýkýca
vidalayýnýz.
^ Tuzun incelmesi ve dýþarý atýlabilmesi
için hemen bulaþýksýz olarak "Hýzlý"
programýný baþlatýnýz ("Turbo"
fonksiyonunu seçmeyiniz).
23
Ýlk Kullaným
Parlatýcý
Parlatýcýnýn Doldurulmasý
Kuruma sýrasýnda suyun bulaþýðýn
üzerinden bir film tabakasý gibi aþaðý
akmasý ve bulaþýðýn yýkama iþleminden
sonra daha kolay kurumasý için
parlatýcýya gerek vardýr.
Parlatýcý kendi haznesine doldurulur ve
ayarlanan ölçüde otomatik olarak suya
karýþýr.
,Parlatýcý haznesine sadece
evlerde kullanýlan bulaþýk makineleri
için üretilmiþ parlatýcýlarý doldurunuz.
Asla elde yýkanan bulaþýklar için
üretilmiþ deterjan veya temizlik
maddelerini koymayýnýz. Parlatýcýnýn
haznesine zarar verirsiniz.
Veya parlatýcý yerine:
– en fazla % 5 asitli sirke
veya
– % 10 sývý limon asidi
kullanabilirsiniz. Parlatýcý ile
kýyaslandýðýnda bulaþýklar bu durumda
daha nemli ve lekeli kalacaktýr.
,Asla asit oraný daha yüksek bir
sirke cinsi (örn.: % 25 sirke ruhu
gibi) kullanmayýnýz. Bulaþýk
makineniz zarar görebilir.
Eðer bulaþýklarýnýzý yýkarken çok
fonksiyonlu bir ürün kullanýyorsanýz,
makinenizin parlatýcý haznesine
parlatýcý koymanýza gerek yoktur.
24
^ Parlatýcý haznesinin kapaðýný ok
yönünde bastýrarak açýnýz. Kapak
hýzla açýlýr.
Ýlk Kullaným
Parlatýcý Eksik Göstergesi (
( kontrol lambasý yandýðýnda, haznede
ancak 2-3 bulaþýk yýkama iþlemine
yetecek kadar parlatýcý kaldý demektir.
^ Parlatýcý haznesini zamanýnda
doldurunuz.
^ Parlatýcýyý hazne deliðinde
görülünceye kadar doldurunuz.
Hazne yaklaþýk 110 ml. parlatýcý alýr.
^ Kapaðý iyice kapatýnýz. Aksi halde
yýkama sýrasýnda parlatýcý haznesine
su girebilir.
^ Hazne etrafýna dökülmüþ olan
parlatýcýyý, bir sonraki programda
fazla köpük yapmamasý için bir bezle
siliniz.
25
Ýlk Kullaným
Parlatýcý Dozunun Ayarý
Bulaþýklarýn en iyi þekilde yýkanabilmesi
için parlatýcý dozunu ayarlayabilirsiniz.
Parlatýcý dozunu kademelerle yaklaþýk
0-6 ml arasý ayarlayabilirsiniz. Fabrika
çýkýþýnda bulaþýk makinesindeki parlatýcý
dozu ayarý yaklaþýk 3 ml olarak
ayarlanmýþtýr. Bu ayar bir öneridir.
Eðer bulaþýklarda yýkandýktan sonra
lekeler görülüyorsa:
Sað üstteki program göstergesi kýsa
aralýklarla 3-defa yanýp söner.
Parlatýcý dozu olarak 3 ml ayarlanmýþtýr
(fabrika ayarý).
Ayarlanan deðer sað üst program
göstergesinin flaþ sayýsýndan
anlaþýlabilir (Tabloya bakýnýz).
Parlatýcý Miktarý
ml
Flaþ sayýsý
0
-
^ daha yüksek bir parlatýcý dozu
ayarlayýnýz.
1
1-kere
2
2-kere
Bulaþýklarda puslanma veya izler
kalýyorsa:
3
3-kere
4
4-kere
^ Parlatýcý dozunu azaltýnýz.
5
5-kere
6
6-kere
^ Bulaþýk makinesini V tuþu ile
kapatýnýz.
^ YX tuþunu basýlý tutunuz ve ayný
anda bulaþýk makinesini U tuþu ile
açýnýz.
Bu arada YX tuþunu sað alttaki
program gösterge ýþýðý yanýncaya
kadar en az dört saniye basýlý
tutunuz.
Eðer bu durum gerçekleþmezse, iþlemi
yeni baþtan deneyiniz.
^ Üç defa YXtuþuna basýnýz.
2 / 2 kontrol gösterge ýþýðý 3-defa kýsa
aralýklarla yanýp söner.
26
^ 2 / 2 kontrol gösterge ýþýðý
yanýncaya kadar YX tuþuna (en az
bir saniye) basýnýz.
^ Ýstediðiniz doz miktarýna uygun
deðeri YX tuþuna basarak seçiniz.
Her tuþa basýldýðýnda bir kademe
ileri gidilecektir.
Programlanan parlatýcý dozu miktarý
hemen hafýzaya alýnýr.
^ Bulaþýk makinesini V tuþu ile
kapatýnýz.
Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme
Nelere Dikkat Edilmeli
Bulaþýklardaki kaba yemek artýklarýný
sýyýrýnýz.
Akan suyun altýnda bir ön yýkama
yapmanýza gerek yoktur!
,Üzerinde kül, kum, mum,
makine yaðý veya boya olan
bulaþýklarý makinede yýkamayýnýz.
Bu maddeler bulaþýk makinesine
zarar verir.
Her bulaþýk sepetin herhangi bir yerine
yerleþtirilebilir. Fakat bu arada þunlara
dikkat etmeniz faydalý olacaktýr:
– Bulaþýklar ve çatal-kaþýklar iç içe
durmamalý ve birbirlerini
örtmemelidir.
– Bulaþýklarý bütün yüzeyleri suyu
alacak biçimde yerleþtiriniz. Ancak
bu þekilde yerleþtirildiði takdirde
temizlenmeleri mümkün olabilir!
– Tüm bulaþýklarýn saðlam durmalarýna
özen gösteriniz.
– Derin kaplarý mümkün olduðunca
eðik yerleþtiriniz, su akýþý daha rahat
olacaktýr.
– Büyük parçalarýn ve sepetten dýþarý
sarkan bulaþýklarýn fýskiye kollarýný
engellememesine dikkat ediniz.
Gerekirse fýskiye kolunu elinizle
döndürerek bir bulaþýða takýlýp
takýlmadýðýný kontrol edebilirsiniz.
– Küçük parçalarýn sepet aralýklarýndan
düþmemesine dikkat ediniz.
Kavanoz ve þiþe kapaklarý gibi küçük
parçalarý çatal kaþýk çekmecesine
veya sepetine koyunuz (makinenin
modeline göre).
Havuç, domates veya ketçap gibi
malzemeler doðal boya maddeleri
içerebilir. Bu doðal boya maddeleri
bulaþýkla birlikte büyük miktarda
makinenin içine girdiði takdirde
plastik bulaþýklarý ve plastik parçalarý
boyayabilir. Plastiðin dayanýklýlýðý bu
renk deðiþtirmeden olumsuz
etkilenmez.
– Fincan, bardak, tencere v.s. gibi içi
derin bulaþýklarý aðýzlarý aþaðýya
gelecek þekilde yerleþtiriniz.
– Þarap bardaklarý gibi uzun ince
parçalarý sepetin köþelerine deðil,
ortasýna yerleþtiriniz. Bu þekilde
fýskiyeden gelen su bulaþýklara daha
rahat ulaþacaktýr.
27
Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme
Bulaþýk makinesi için uygun
olmayan bulaþýklar:
– Tahtadan yapýlmýþ veya tahta
parçalarý bulunan tabak,
çatal-kaþýk-býçaklarýn görünümleri
bozulur. Ayrýca bu malzemeler
yapýlýrken kullanýlan yapýþtýrýcýlar
bulaþýk makinesinde yýkanmaya
uygun deðildir. Sonuç:Tahta saplar
baðlantýlarýndan ayrýlabilir.
– Sanatsal parçalar, antikalar, deðerli
vazolar veya üstü süslü bardaklar: Bu
parçalar bulaþýk makinesi için uygun
deðildir.
– Isýya dayanýksýz plastik parçalar: bu
parçalarýn þekli bozulabilir, deforme
olabilirler.
– Bakýr-, pirinç, kalaylý ve aluminyum
parçalar: Bunlarýn rengi deðiþebilir
veya matlaþabilir.
– Süslemeli dekorasyon parçalar:
bunlarýn rengi birçok yýkamadan
sonra solabilir.
– Hassas bardak ve kristaller: uzun
süreli kullaným sonucunda bu
parçalar puslanabilirler.
Önerilerimiz:
– Bulaþýk makinesinde yýkanmaya
uygun tencere, tava ve tabaklar ve
üzerinde "bulaþýk makinesinde
yýkanabilir" yazýsý olan çatal-kaþýk- ve
býçaklar satýn alýnýz.
– Bardaklar birçok yýkamadan sonra
puslanabilir. Bu nedenle hassas
bardaklarýnýz için düþük ýsý ile
yýkayan uygun programlarý
("Programlara Bakýþ" bölümüne
bakýnýz) veya Bardak Bakýmý (modele
göre) bulunan programlarý kullanýnýz.
Bardaklarýn puslanma tehlikesi
azalacaktýr.
Lütfen þunlara dikkat ediniz!
Gümüþ cilasý ile cilalanan gümüþler,
su üzerlerinden bir film tabakasý
þeklinde akmadýðýndan, program
bittikten sonra nemli ve lekeli
kalabilirler. Bunlar bir bezle
kurulanmalýdýr.
Gümüþ, yumurta, soðan, mayonez,
hardal, baklagiller, balýk, salamura balýk
gibi kükürt içeren besinlerle temas
ettiðinde renk deðiþtirebilir.
,Aluminyum parçalar (örneðin:yað
filtresi) alkali içeren güçlü sanayi
deterjanlarý ile yýkanmamalýdýr, zarar
görebilir. Ayrýca patlamalara yol
açabilecek kimyasal reaksiyonlarýn
oluþma tehlikesi vardýr (örneðin:
patlayýcý gaz reaksiyonlarý gibi).
28
Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme
Üst Sepet
,Güvenlik açýsýndan bulaþýklar
ancak üst ve alt sepetler makinenin
içine yerleþtirildikten sonra
yýkanmalýdýr.
Fincan Rafý (Modele göre)
^ Uzun fincanlarý yerleþtirmek için
desteði yukarý doðru katlayýnýz.
Bardaklarýn saðlam durabilmeleri rafa
dayayabilirsiniz.
^ Fincan rafýný aþaðýya katlayýnýz ve
bardaklarý buraya dayayýnýz.
^ Üst sepete ufak, hafif ve hassas
bulaþýklarý yerleþtiriniz (ör. fincan
altlýðý, fincan, bardak, tatlý tabaðý
gibi).
Ayrýca üst sepete derin olmayan bir
tencere veya sahan da
yerleþtirebilirsiniz.
^ Çorba kepçeleri, uzun býçaklar ve
büyük kaþýklar gibi tek parça
bulaþýklarý üst sepetin önüne,
çaprazlama yerleþtiriniz.
29
Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme
Üst Sepet Ayarý
Üst- ve alt sepette büyük bulaþýklara
daha çok yer açmak için üst sepetin
yüksekliðini yaklaþýk 2 cm aralýklarla üç
farklý kademede ayarlayabilirsiniz.
Suyun daha rahat akýp gidebilmesi için
üst sepeti hafif eðimli bir þekilde
makineye sürebilirsiniz. Bu arada
sepetin yýkama alanýna rahat girip
çýkmasýna dikkat ediniz.
Üst sepetin yerleþme ayarýna göre
aþaðýda belirtilen boyutlardaki tabaklarý
sepetlere yerleþtirebilirsiniz.
Çatal-kaþýk çekmeceli bulaþýk
makinesi
(Model için tip etiketine bakýnýz)
Üst
Sepet
Ayarý
TabakC cm
Üst Sepet
Alt Sepet
normal
XXL
Üst
15
19
31
Orta
17
21
29
Alt
19
23
27
^ Üst sepeti çekip çýkartýnýz.
Çatal-kaþýk sepetli bulaþýk makinesi
(Model için tip etiketine bakýnýz)
Üst
Sepet
Ayarý
Üst sepeti yukarý kaldýrmak için:
^ Sepeti yukarý çekiniz ve yerine
oturtunuz.
Üst sepeti aþaðýya takmak için :
^ Sepetin yanlarýndaki mandalý yukarý
doðru çekiniz.
^ Ýstediðiniz pozisyonu ayarlayýnýz ve
mandallarý tekrar yerine býrakýnýz.
30
Tabak-C cm
Üst Sepet
Alt Sepet
normal
XXL
Üst
20
24
31
Orta
22
26
29
Alt
24
28
27
Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme
Alt Sepet
^ Tabak, tepsi, tencere, çanak gibi
büyük ve aðýr parçalarý alt sepete
yerleþtiriniz.
Ayrýca bardak, fincan, fincan tabaðý,
küçük tabak gibi küçük parçalarý da
alt sepete dizebilirsiniz.
Çok Kirli Bulaþýklar
Çatal-Kaþýk Çekmeceli Bulaþýk
Makinesi
^ Çok büyük tabaklarý alt sepetin
ortasýna yerleþtiriniz.
Tabaklarý eðimli yerleþtirirseniz, 35 cm
çapa kadar tabak dizebilirsiniz.
Çatal-Kaþýk Sepetli Bulaþýk Makinesi
31
Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme
Çatal-Kaþýk-Býçak
Çatal-Kaþýk-Býçak Çekmecesi (Modele
göre)
Kaþýk saplarý desteklere girmekte
zorlanýyorsa, saplarý diþli desteklere
yerleþtiriniz.
^ Çatal-kaþýk ve býçaklarý resimde
gösterildiði gibi çekmeceye
yerleþtiriniz.
Býçak, çatal ve kaþýklarý ayrý bölümlere
yerleþtirseniz, bulaþýklar yýkandýktan
sonra çekmeceyi daha rahat
boþaltabilirsiniz.
Sularýn kaþýklardan rahatça akýp
gidebilmesi için kaþýklarýn aðýzlarý diþli
desteðin üzerinde durmalýdýr.
Üst fýskiye kolunun hareketi büyük
bulaþýklar tarafýndan
engellenmemelidir!
32
Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme
Çatal-Kaþýk-Býçak Sepeti (Modele
göre)
^ Gerekirse bu parçayý çatal-kaþýk
sepetine takýnýz.
Çatal-kaþýk sepetini alt sepette ön
desteklerin herhangi bir yerine
koyabilirsiniz.
^ Elinizin zarar görmemesi için
çatal-kaþýk ve býçaklarý sivri uçlarý
aþaðý gelecek þekilde karýþýk olarak
sepete doldurunuz.
Tutacaklarýn aþaðý doðru
yerleþtirilmesi halinde ise çatal-kaþýk
ve býçaklar daha iyi yýkanacak ve
kuruyacaktýr.
^ Küçük parçalarý, çatal-kaþýk sepetinin
üç tarafýnda bulunan bölmelere
yerleþtiriniz.
Çatal-Kaþýk Sepetine Destek
Makine ile birlikte verilen parça çok kirli
kaþýklarýn yýkanmasý için düþünülmüþtür.
Kaþýklar bu destek üzerine tek tek
asýldýðýndan, birbirlerini örtemezler ve
fýskiyeden gelen sular onlarýn daha iyi
temizlenmesine saðlar.
^ Kaþýklarýnýzý burada saplarý aþaðý
gelecek þekilde yerleþtiriniz. Bu
askýda kaþýklarý dengeli bir þekilde
daðýtýnýz.
33
Kullaným
Deterjan
,Sadece ev tipi bulaþýk makinesi
deterjaný kullanýnýz.
Deterjan Türleri
Yeni deterjanlar farklý etkili maddeler
içermektedir. En önemlileri þunlardýr:
– Fosfat su sertliðini baðlar ve
dolayýsýyla kireç artýklarýnýn
oluþmasýný önler.
– Kurumuþ kirlerin kabarmasý için
gereklidir.
– Enzimler niþastalý ve proteinli yemek
artýklarýný çözer.
– Oksijen bazlý kir sökücüler renkli
lekeleri yok eder (örneðin: çay,
kahve, domates sosu gibi).
Aslýnda piyasada enzim ve oksijen bazlý
fosfat ve hafif alkali içeren deterjanlar
satýlmaktadýr. Seyrek olarak da fosfatsýz
ürünler bulunabilmektedir.
Deterjan çeþitleri þöyle sýralanabilir:
– Toz ve jel deterjanlar bulaþýk miktarý
ve kirlilik derecesine göre farklý
dozlarda kullanýlabilir.
– Tabletler ise çoðu kullanýmlar için
yeterli deterjan içermektedir.
Normal deterjanlarýn yanýnda farklý ilave
iþlevleri olan ürünler de mevcuttur
("Ýlave Fonksiyonlar, Kombi-Tab.",
bölümünü okuyunuz).
Burada kombi deterjanda parlatýcý
fonksiyonu ile birlikte su sertliðini
yumuþatma (tuz) fonksiyonu da
bulunmaktadýr. Bu ürünleri piyasada
"3' ü 1 arada" adý altýnda ve cam
koruyucu, çelik parlatýcý veya deterjan
güçlendirici olarak "4' ü 1 arada", "5' i 1
arada " v.s. gibi isimler altýnda
bulabilirsiniz.
Lütfen bu kombi deterjanlarý
üreticilerinin önerdiði su sertlik
derecelerinde kullanýnýz.
Bu ürünlerin ilave fonksiyonlarý ile
birlikte temizleme ve kurutma güçleri
çok farklýdýr.
En iyi yýkama ve kurutma sonuçlarýný
normal deterjan , ayrýca kullanýlan tuz
ve parlatýcý ile elde edebilirsiniz.
Deterjan Dozu
^ Deterjan dozlarýnda üreticisinin paket
üzerinde verdiði bilgilere dikkat
ediniz.
^ Eðer bu konuda hiçbir bilgi
verilmemiþse, o zaman bir deterjan
tablet ve bulaþýðýn kirlilik derecesine
göre II. bölmeye 20 - 30 ml. arasý
deterjan koyunuz.
Eðer bulaþýklar çok kirli ise ilave
olarak I. bölmeye az miktarda
deterjan koyabilirsiniz (Programlara
Bakýþ bölümüne bakýnýz).
^ "Hýzlý" programýnda deterjan tablet
kullanmayýnýz. Tabletler bu
programda tamamen çözülemezler.
34
Kullaným
Önerilen miktardan daha az deterjan
kullanýrsanýz, bulaþýklarýnýz yeterince
temizlenemez.
,Deterjaný içinize çekmeyiniz,
yutmayýnýz. Deterjan burnunuzda,
aðzýnýzda veya boðazýnýzda yaralara
sebep olabilir. Eðer böyle bir durum
baþýnýza gelirse hemen doktora
gidiniz.
Çocuklarýn deterjanla temas
etmesini engelleyiniz. Ýçinde hala
deterjan artýklarý
bulunabileceðinden, çocuklarý
kapaðý açýk bulaþýk makinesinden
uzak tutunuz. Deterjaný ancak
program baþlamadan hemen önce
koyunuz ve makinenin kapaðýný
çocuk güvenlik kilidi ile kilitleyiniz
(modele göre).
Bir programýn sonunda deterjan
bölmesinin kapaðý açýktýr.
^ Deterjaný bölmelere koyunuz ve
kapaðýný kapatýnýz.
^ Deterjan ambalajýný da kapatýnýz. Aksi
takdirde deterjan topaklaþabilir.
Dozaj Yardýmý
Deterjan Doldurulmasý
I. Bölmeye en fazla 10 ml,
II. Bölmeye en fazla 50 ml deterjan
konulabilir.
II. bölmede 20, 30 iþaretlerini
göreceksiniz. Bu iþaretler makine
kapaðý yatay durduðunda bölme
içindeki yaklaþýk deterjan miktarýný ml.
olarak gösterir.
^ Açma tuþuna basýnýz. Deterjan
bölmesinin kapaðý açýlýr.
35
Kullaným
Çalýþtýrma
Programýn Baþlatýlmasý
^ Su musluðu kapalý ise açýnýz.
^ Ýstediðiniz programý YX tuþu ile
seçiniz.
^ Kapaðý kapatýnýz.
^ Su püskürtme kollarýnýn serbest
dönüp dönmediðini kontrol ediniz.
Seçilen programýn kontrol göstergesinin
ýþýðý yanar.
^ Bulaþýk makinesini U tuþu ile açýnýz.
^ Kapaðý kapatarak programý
baþlatýnýz.
Bu tuþun U kontrol göstergesi yanar.
Program Seçimi
Program seçimini bulaþýðýn türüne ve
kirlilik durumuna göre yapýnýz.
"Program Tablosu" bölümünde
programlar ve kullaným alanlarý
belirtilmiþtir.
Gerekiyorsa bir programý ancak ilk
dakikalarýnda durdurabilirsiniz.
Aksi halde önemli program dilimleri
(örneðin: su yumuþatma hazýrlýðý
gibi) iptal edilebilir.
Standby
Enerji tasarrufu saðlayabilmek için son
tuþ kullanýmýndan birkaç dakika sonra
veya programýn sonunda cihaz
Standby-Moduna girer. Kontrol
göstergelerinin ýþýklarý kapanýr ve sadece U kontrol göstergesinin ýþýðý yanar.
^ Gösterge ýþýklarýný tekrar açmak için
YX tuþuna basýnýz.
Standby sona erer.
Bir program devam ederken, tuz
veya parlatýcý eksikse, bulaþýk
makinesi Standby-Moduna girmez.
36
Kullaným
Program Sonu
Cihazýn Kapatýlmasý
^ Programýn bitip bitmediðini anlamak
için kapaðý aralayýnýz.
Program sona erdikten sonra:
Seçilen programýn kontrol göstergesinin
ýþýðý sönmüþtür.
^ Bulaþýk makinesini V tuþu ile
kapatýnýz.
Programýn kontrol lambasý yandýðý
sürece program sona ermemiþ
demektir. Programýn bitebilmesi için
makinenin kapaðýný kapatýnýz.
"Hýzlý" programýnda kurutma faný
program sonunda birkaç dakika
daha çalýþmaya devam eder.
Þimdi yýkanmýþ bulaþýklarý dýþarý
alabilirsiniz.
,Tezgah kenarlarýnýn sýcak
buhardan zarar görmemesi için,
programýn sonunda kapaðý ya tam
açýnýz (asla aralamayýnýz) veya
bulaþýklarý boþaltýncaya kadar kapalý
tutunuz.
^ Kapaðý açýnýz.
Bulaþýk makinesini V tuþu ile
kapatmadýðýnýz sürece cihaz enerji
tüketmeye devam eder.
Bulaþýk makinesi uzun bir süre (örneðin
tatil gibi) kullanýlmayacaksa, güvenlik
açýsýndan su musluðu kapatýlmalýdýr.
Bulaþýklarýn Boþaltýlmasý
Sýcak bulaþýklar çarpmalara karþý
hassastýr!
Bu sebeple cihazý kapattýktan sonra
bulaþýklarý tutabileceðiniz sýcaklýða
gelinceye kadar makinenin içinde
soðumaya býrakýnýz.
Cihazý kapattýktan sonra makinenin
kapaðýný tam açarsanýz bulaþýklar daha
hýzlý soðurlar.
Önce alt sepeti, daha sonra üst sepeti
ve sonunda da çatal-kaþýk çekmecesini
(eðer varsa) boþaltýnýz.
Böylece üst sepetten veya çatal-kaþýk
çekmecesinden aþaðýdaki temiz
bulaþýklara sularýn damlamasýný önlemiþ
olursunuz.
37
Kullaným
Programýn Durdurulmasý
Makinenin kapaðý açýldýðýnda program
durur.
Kapak kapandýðýnda program birkaç
saniye sonra kaldýðý yerden devam
eder.
,Bulaþýk makinesindeki su sýcak
ise, yanýk tehlikesi vardýr!
Bu nedenle kapaðý açarken çok
dikkatli olunuz. Kapaðý kapatmadan
önce içerisi ile dýþarýsý arasýnda bir
ýsý dengesi oluþabilmesi için kapaðý
20 saniye kadar aralýk býrakýnýz.
Daha sonra iyice yerine oturuncaya
kapaða bastýrýnýz.
Programýn Deðiþtirilmesi
Deterjan haznesinin kapaðý açýk ise,
programý deðiþtirmeyiniz.
Bir program baþlamýþsa, programý þu
þekilde deðiþtirebilirsiniz:
^ Kapaðý açýnýz.
^ V tuþuna basýnýz.
^ U tuþuna basýnýz.
^ Ýstediðiniz programý YX tuþu ile
seçiniz.
^ Kapaðý kapatarak programý
baþlatýnýz.
Program baþlar.
38
Ýlave Fonksiyonlar
Sesli Sinyal
^ Dört defa YX tuþuna basýnýz.
Yýkama programýnýn sona erdiðini ve
cihazda ortaya çýkan hatalarý sesli bir
sinyal sayesinde anlayabilirsiniz.
Kýsa aralýklarla 2 / 2 kontrol ýþýðý
4-defa yanýp söner.
Programýn sonunda sesli sinyal kýsa
aralýklarla dört defa duyulur. Bulaþýk
makinesini daha önce kapatmaz veya
açmazsanýz, sesli sinyal bir saate kadar
duyulmaya devam eder.
Cihazda bir hata meydana gelirse ara
vermeden bir sinyal sesi duyulur. Hatayý
ortadan kaldýrmadýðýnýz veya cihazý
kapamadýðýnýz sürece bu sinyal sesi iki
saat kadar duyulur.
Sesli sinyal fabrika çýkýþýnda açýktýr.
Ýsterseniz sesli sinyali kapatabilirsiniz,
bu durumda programýn bittiði
duyurulmaz. Hata sinyalini
kapatamazsýnýz.
Sað üst program göstergesinin flaþ
sayýsý program sonundaki sesli sinyalin
açýk veya kapalý olduðunu gösterir:
– sað üst program göstergesi yanýp
söner: Sesli sinyal açýktýr
– sað üst program göstergesi kapalý:
Sesli sinyal kapalýdýr
^ Bu ayarý deðiþtirmek isterseniz 2 / 2
kontrol ýþýklarý yanýncaya kadar YX
tuþuna (en az bir saniye) basýnýz.
^ Kýsaca YX tuþuna basýnýz.
Bu ayar hemen hafýzaya alýnýr.
^ Bulaþýk makinesini V tuþu ile
kapatýnýz.
^ Kapaðý açýnýz.
^ Bulaþýk makinesini V tuþu ile
kapatýnýz.
^ YX tuþunu basýlý tutunuz ve ayný
anda bulaþýk makinesini U tuþu ile
açýnýz.
Bu arada sað alt program
göstergesinin ýþýðý yanýncaya kadar
YX tuþunu en az dört saniye basýlý
tutunuz.
Eðer bu gerçekleþmezse, o zaman
iþlemi yeniden deneyiniz.
39
Ýlave Fonksiyonlar
Fabrika Ayarý
Yaptýðýnýz tüm ayarlarý fabrika ayarlarýna
geri çevirebilirsiniz.
^ Kapaðý açýnýz.
^ Bulaþýk makinesini V tuþu ile
kapatýnýz.
^ YX tuþunu basýlý tutunuz ve ayný
anda bulaþýk makinesini U tuþu ile
açýnýz.
Bu arada sað alt program gösterge
ýþýðý yanýncaya kadar YX tuþunu en
az dört saniye basýlý tutunuz.
Eðer böyle olmazsa, iþlemi tekrarlayýnýz.
^ Kýsaca 12-defa
YX tuþuna basýnýz.
Aralýklarla 2 / 2 kontrol gösterge ýþýðý
1-defa uzun ve 2-defa kýsa yanýp söner.
40
Sað üst program göstergesinin flaþ
sayýsý fabrika ayarlarýnýn deðiþip
deðiþmediðini gösterir.
– sað üst program göstergesi yanýp
sönerse:
Tüm deðerler fabrika ayarýdýr.
– sað üst program göstergesi kapalý
ise:
En az bir ayar deðiþtirilmiþtir.
^ Bulaþýk makinenizi fabrika ayarlarýna
geri almak için 2 / 2 kontrol
gösterge ýþýklarý yanýncaya kadar YX
tuþuna (en az bir saniye( basýnýz.
^ Kýsaca YX tuþuna basýnýz.
Bu ayar hemen hafýzaya alýnýr.
^ Bulaþýk makinesini V tuþu ile
kapatýnýz.
Temizlik ve Bakým
Düzenli olarak (4-6 ayda bir) bulaþýk
makinenizin genel durumunu kontrol
ediniz. Bu kontrol sayesinde ortaya
çýkabilecek arýzalar önlenebilir.
,Bütün yüzeyler çiziklere karþý
hassastýr.
Bütün yüzeyler uygun olmayan bir
temizlik maddesi ile silindiði takdirde
renk deðiþtirebilir.
Yýkama kabininin temizliði
Kapak Contasýnýn ve Kapaðýn
Temizliði
^ Kapak contalarýný düzenli olarak ýslak
bezle silerek dökülen bulaþýk
artýklarýný alýnýz.
^ Bulaþýk makinesi kapaðýna dökülen
yemek ve içki artýklarýný bir bezle
alýnýz.
Bu kýsýmlar yýkama alanýna ait
olmadýðýndan fýskiyeden gelen sularla
temizlenemez. O nedenle burada
küflenmeler meydana gelebilir.
Doðru ölçüde deterjan konulduðu
takdirde makinenin içindeki yýkama
alaný/bölümü her zaman kendi kendini
temizler.
Buna raðmen kireç veya yað artýklarý
görülürse, bunlar özel temizleme
maddeleri ile yok edilebilirler (Miele
yetkili servislerinden satýn alýabilir). Bu
temizlik maddesi üreticilerinin önerilerini
dikkate alýnýz.
Uzun süre düþük dereceli yýkama
uygulandýðýnda (< 50 °C) yýkama
kabinininde bakteri ve koku oluþumu
riski ortaya çýkabilir. Yýkama kabinini
temizlemek ve koku oluþumunu
önlemek için ayda bir defa "Yoðun
75 °C" programý uygulanmalýdýr.
Ayrýca yýkama kabinindeki süzgeçler
düzenli olarak temizlenmelidir.
41
Temizlik ve Bakým
Cihazýn kumanda paneli ve ön
yüzünün temizliði
,Cihazýn önündeki kirleri hemen
alýnýz.
Kirler uzun süre yüzeyde kaldýðý
takdirde temizlenmesi mümkün
olmayabilir ve yüzey renginin
deðiþmesine sebep olabilir.
^ Kumanda panelini sadece nemli bir
bezle siliniz.
^ Cihazýn önünü temiz süngerli bir bez,
biraz deterjan ve sýcak suyla siliniz.
Daha sonra yumuþak bir bezle
kurulayýnýz.
Temizlik için temiz ve ýslak bir mikro
fiberli bezi deterjan koymadan
kullanabilirsiniz.
Cihaz yüzeyine zarar vermemek için
þu ürünleri kullanmayýnýz:
– soda-, alkali-, amonyak-, asit veya
klorid içeren temizlik maddeleri,
– kireç çözücü temizlik ürünleri,
– aþýndýrma özelliði olan toz ve krem
deterjanlar,
– çözücü madde içeren deterjanlar,
– Çelik temizleme maddesi,
– bulaþýk makinesi deterjaný,
– fýrýn spreyi,
– cam temizleme maddesi,
– aþýndýrýcý sert süngerler ve fýrçalar,
bulaþýk süngerleri,
– kir siliciler,
– keskin metal kazýyýcýlar!
– Buharlý-temizlik aletleri.
42
Temizlik ve Bakým
Yýkama Bölümündeki
Süzgeçlerin Kontrolü
Yýkama bölümünün tabanýnda bulunan
süzgeç sistemi yýkama suyundaki kaba
kirleri tutar. Aksi halde bu kirler suyun
dolaþým sistemine girerek fýskiye
kollarýna ulaþabilir ve tekrar yýkama
bölümüne daðýlabilirler.
,Süzgeç olmadan bulaþýk
yýkanmamalýdýr!
Süzgeçler biriken kirler nedeniyle
zamanla týkanýr. Bu süre her evin
ortamýna göre deðiþebilir.
Süzgeç sistemini düzenli olarak kontrol
ediniz ve gerekirse temizleyiniz.
^ Bulaþýk makinesini kapatýnýz.
^ Kulpu arkaya doðru çeviriniz ve
süzgeç sistemini açýnýz a.
^ Süzgeç sistemini dýþarý alýnýz b, kaba
kirlerini temizleyiniz ve süzgeci akan
suyun altýnda iyice yýkayýnýz. Bunun
için bulaþýk fýrçasý kullanabilirsiniz.
,Kaba kirlerin su dolaþým
sistemine kaçmamasýna ve
püskürtme kollarýndaki deliklerin
týkanmamasýna dikkat ediniz.
43
Temizlik ve Bakým
Süzgecin içini temizlemek için kilidini
açmak gerekir:
^ Bunun için kulplarý ok yönünde
birbirlerine doðru bastýrýnýz a ve
süzgecin kilidini açýnýz b.
^ Bütün parçalarý akan suyun altýnda
yýkayýnýz.
^ Daha sonra kilitlenme sesini
duyuncaya kadar kilidi kapatýnýz.
44
^ Süzgeç sistemini yýkama bölümünün
tabaný ile ayný düzeyde olacak
þekilde yuvasýna yerleþtiriniz.
^ Süzgeç sistemini kilitlemek için kulpu
ok uçlarý üst üste gelecek þekilde öne
doðru çeviriniz.
,Süzgeç sistemi özenle yerine
yerleþtirilmeli ve kilitlenmelidir. Aksi
halde kaba kirler su dolaþým
sistemine girer ve týkanmalara sebep
olabilir.
Temizlik ve Bakým
Fýskiye Kollarýnýn Temizliði
^ Alt sepeti dýþarý alýnýz.
Yemek artýklarý fýskiye kollarýnýn
üzerindeki deliklere ve baðlantý
yataklarýna yapýþýr. Bu nedenle fýskiye
kollarý düzenli aralýklarla (yaklaþýk 4 - 6
ayda bir) kontrol edilmelidir.
^ Cihazý kapatýnýz.
Fýskiye kollarýný þu þekilde dýþarý alýnýz:
^ Çatal-kaþýk çekmecesini (eðer varsa)
dýþarý çýkartýnýz.
^ Ýçerdeki diþlilerden kurtarmak için üst
fýskiye kolunu yukarý çekiniz ve
çevirerek yerinden çýkartýnýz.
^ Diþlilerden kurtarmak için orta fýskiye
kolunu a yukarý çekiniz ve çevirerek
çýkartýnýz b.
^ Alt fýskiye kolunu kuvvetlice yukarý
doðru çekiniz.
^ Yemek artýklarýný sivri bir çubuk ile
deliklerin içine doðru bastýrýnýz.
^ Fýskiye kollarýný akan suyun altýnda
iyice yýkayýnýz.
^ Fýskiye kollarýný tekrar yuvalarýna
yerleþtiriniz ve düzgün dönüp
dönmediklerini kontrol ediniz.
45
Arýzalarda Yardým
Günlük kullanýmda ortaya çýkabilecek çoðu arýzayý kendiniz giderebilirsiniz. Servis
çaðýrmadýðýnýz için para ve zamandan tasarruf edebilirsiniz.
Aþaðýdaki tablo size bir arýzanýn sebeplerini bulup onu çözmenizde yardýmcý
olacaktýr. Fakat þunu da unutmamanýz gerekir:
,Tamirler sadece yetkili servisler tarafýndan yapýlabilir. Kurallara aykýrý
yapýlan onarýmlar cihazý kullanan kiþi için önemli tehlikeler yaratabilir.
Teknik Arýzalar
Problem
Bulaþýk makinesi
çalýþmýyorsa?
Bulaþýk makinesi
yýkamaya devam
etmiyorsa?
46
Sebep
Kapak düzgün
kapatýlmamýþ olabilir.
Fiþi prize takýlmamýþ
olabilir.
Çözüm
Kapaðý bastýrarak kapatýnýz.
Sigorta artmýþ olabilir.
Sigortayý devreye alýnýz
(En düþük sigorta birimi için tip
etiketine bakýnýz).
Bulaþýk makinesi
açýlmamýþ olabilir.
Sigorta atmýþ olabilir.
" U " tuþuna basýnýz ve bir
program seçiniz.
Sigortayý devreye alýnýz
(En düþük sigorta birimi için tip
etiketine bakýnýz).
Fiþi prize takýnýz.
Arýzalarda Yardým
Problem
Sebep
Sesli sinyal
Bir teknik arýza meydana
duyuluyorsa?
gelmiþ olabilir.
Kapak açýkken program
seçiminde tüm kontrol
ýþýklarý yanýp
sönüyorsa?
Ayrýca kapak açýkken
su tahliyesi
yapýlýyorsa?
Waterproof-sistemi (su
kontrol sistemi) arýzalý
olabilir.
Çözüm
– Bulaþýk makinesini V tuþu
ile kapatýnýz.
Birkaç saniye sonra:
– Bulaþýk makinesini açýnýz.
– Ýstediðiniz programý YX
tuþu ile seçiniz.
– Kapaðý kapatýnýz.
Kontrol ýþýklarý yeniden yanýp
sönerse, teknik bir arýza var
demektir.
– Miele yetkili servisini
çaðýrýnýz.
– Su musluðunu kapatýnýz.
– Miele yetkili servisini
çaðýrýnýz.
47
Arýzalarda Yardým
Su Giriþ / Çýkýþýnda Hata
Problem
Sebep
Çözüm
Program baþladýktan Su musluðu kapalý – Su musluðunu tam olarak açýnýz.
kýsa bir süre sonra
olabilir.
bulaþýk makinesi
yýkamaya devam
etmiyorsa?
Sesli sinyal
duyuluyorsa?
Kapak açýkken 2 / 2
kontrol göstergesi
deðiþimli olarak
yanýyor ve yanýp
sönüyorsa?
Bulaþýk makinesi
yýkamaya devam
etmiyorsa?
Sesli sinyal
Su giriþinde hata.
duyuluyorsa?
Kapak açýkken 2 / 2
kontrol gösterge ýþýðý
yanýp sönüyorsa?
Su çýkýþýnda hata.
Yýkama kabininde
su kalýr.
48
Arýzayý gidermeden önce:
– Bulaþýk makinesini V tuþu ile
kapatýnýz.
– Su musluðunu sonuna kadar
açýnýz.
– Su giriþindeki süzgeci temizleyiniz
("Arýzalarýn Giderilmesi" böl.bak.).
– Su baðlantýsýndaki akýþ basýncý
30 kPa’dan (0,3 bar) düþüktür.
Su tesisatçýsýna danýþýnýz.
– Süzgeç sistemini temizleyiniz
("Temizlik ve Bakým" böl.bak.).
– Su tahliye pompasýný temizleyiniz
("Arýzalarýn Giderilmesi" bölümüne
bakýnýz).
– Geri tepme ventilini temizleyiniz
("Arýzalarýn Giderilmesi" bölümüne
bakýnýz).
– Su tahliye hortumu bükülmüþse
düzeltiniz.
Arýzalarda Yardým
Bulaþýk Makinesindeki Genel Problemler
Problem
Kontrol göstergeleri
kararmýþsa? Sadece
" U " kontrol gösterge
ýþýðý yanýyorsa?
Yýkama iþleminden
sonra deterjan
gözünde deterjan
artýklarý kalýyorsa?
Sebep
Enerji tasarrufu amacýyla
kontrol göstergeleri
otomatik olarak kapatýlýr
(Standby).
Deterjan gözü deterjan
doldurulurken ýslak olabilir.
Çözüm
YX tuþuna basýnýz.
Standby sona erer.
Deterjan haznesinin
kapaðý
kapanmýyorsa?
Program bittikten
sonra makine
kapaðýnýn iç tarafýnda
ve yýkama kabini
duvarlarýnda ýslak bir
tabaka görülüyorsa?
Program bittikten
sonra yýkama
kabininde su
kalýyorsa?
Yapýþýp kalan deterjanlar
kapaðýn kapanmasýna
engel olmaktadýr.
Bu hata deðildir!
Kurutma sisteminin normal
bir sonucudur.
Deterjan artýklarýný
temizleyiniz.
Deterjaný ancak hazne
kuru iken doldurunuz.
Yok!
Islaklýk kýsa bir süre içinde
buharlaþýr.
Arýzayý gidermeden önce:
– Bulaþýk makinesini V
tuþu ile kapatýnýz.
Yýkama kabinindeki süzgeç Süzgeç sistemini
sistemi týkanmýþ olabilir.
temizleyiniz ("Temizlik ve
Bakým" böl.bak.).
Su tahliye pompasý veya
Su tahliye pompasýný veya
geri tepme valfý
geri tepme valfýný
engellenmektedir.
temizleyiniz ( "Arýzalarýn
Giderilmesi" böl.bak.).
Su tahliye hortumu
Bükülen hortumu
bükülmüþ olabilir.
düzeltiniz.
49
Arýzalarda Yardým
Sesler
Problem
Yýkama bölümünden
bir çarpma sesi
geliyorsa?
Bulaþýklar birbirine
çarpýyorsa?
Sebep
Çözüm
Su fýskiye kolu bir bulaþýða Programý durdurunuz ve
çarpmaktadýr.
fýskiye kolunu engelleyen
bulaþýðý yeniden
yerleþtiriniz.
Yýkama bölümündeki
Programý durdurunuz ve
bulaþýklarý saðlam duracak
bulaþýklar sabit
durmamaktadýr.
þekilde yerleþtiriniz.
Su tesisatýndan bir
Su tesisatýnda bir hata
çarpma sesi geliyorsa? olabilir.
50
Bu ses bulaþýk
makinesinin çalýþmasýna
engel deðildir. Gerekirse
tesisatçýya danýþýnýz.
Arýzalarda Yardým
Ýyi Yýkanmayan Bulaþýklar
Problem
Bulaþýklar temiz
çýkmýyorsa?
Sebep
Bulaþýklar düzgün
yerleþtirilmemiþtir.
Program çok yetersiz
kalmýþtýr.
Çok az miktarda deterjan
konulmuþtur.
Çözüm
"Bulaþýklarýn ve
çatal-kaþýklarýn
yerleþtirilmesi" bölümündeki
uyarýlara dikkat ediniz.
Daha güçlü bir program
seçiniz ("Programlara Bakýþ"
bölümüne bakýnýz).
Daha fazla deterjan koyunuz
veya deterjanýn türünü
deðiþtiriniz.
Su fýskiye kollarý bulaþýklar
Bulaþýklarý farklý bir þekilde
nedeniyle engellenmektedir. yerleþtiriniz ve fýskiye
kollarýnýn dönüþ kontrolünü
yapýnýz.
Yýkama bölümündeki süzgeç Süzgeç sistemini temizleyiniz
ve yuvasýna doðru
kirlenmiþ veya yuvasýna
düzgün oturtulmamýþ olabilir. yerleþtiriniz.
Bunun sonucu olarak fýskiye Gerekirse su fýskiye
üzerindeki delikler týkanabilir. kollarýndaki delikleri
temizleyiniz ( "Temizlik ve
Bakým" bölümüne bakýnýz).
Su tahliye pompasýný ve geri
Geri tepme valfý açýk
durumda iken
tepme vanasýný temizleyiniz
"Arýzalarýn Giderilmesi"
engellenmektedir. Kirli su
bölümüne bakýnýz.
yýkama bölümüne geri
dönmektedir.
Bardak- ve
çatal-kaþýklarda
renklenmeler,
bardaklarda
mavimsi lekeler
görülüyor ve
bunlar silinince
çýkýyorsa?
Parlatýcý miktarý çok yüksek
ayarlanmýþ olabilir.
Dozaj miktarýný düþürünüz
("Parlatýcý" bölümüne
bakýnýz).
51
Arýzalarda Yardým
Problem
Sebep
Bulaþýklar
Parlatýcý miktarý çok az veya
kurumuyor veya
parlatýcý haznesi boþ
bardaklar ve
olabilir.
çatal-kaþýklar lekeli
çýkýyorsa?
Bulaþýk makineden çok
erken çýkarýlmýþtýr.
Bulaþýklarda beyaz
lekeler kalýyor,
bardaklar
puslanýyor ve
bunlar silinince
çýkýyorsa?
Parlatýcý miktarý çok azdýr.
Çözüm
Parlatýcý ilave ederken dozaj
miktarýný yükseltiniz veya
gelecek sefer parlatýcý türünü
deðiþtiriniz ("Ýlk Çalýþtýrma"
bölümüne bakýnýz).
Bulaþýklarý makineden daha
geç çýkarýnýz ("Çalýþtýrma"
bölümüne bakýnýz).
Dozaj miktarýný yükseltiniz ("Ýlk
Çalýþtýrma" bölümüne bakýnýz).
Tuz haznesine tuz
konulmamýþtýr.
Hazneye tuz doldurunuz ("Ýlk
Çalýþtýrma" bölümüne bakýnýz).
Tuz haznesinin kapaðý sýký
kapanmamýþtýr.
Kapaðý düzgün oturtunuz ve
çevirerek sýkýþtýrýnýz.
Uygun olmayan "çok
Bu ürünü deðiþtiriniz.
fonksiyonlu temizlik ürünleri" Gerekirse normal tablet veya
kullanýlmýþtýr.
toz deterjan kullanýnýz.
Su yumuþatma sistemi
düþük bir ayara
programlanmýþ olabilir.
52
Su yumuþatma sistemini daha
yüksek bir ayara
programlayýnýz ("Ýlk Çalýþtýrma"
bölümüne bakýnýz).
Arýzalarda Yardým
Problem
Sebep
Çözüm
Bardaklar
kahverengi-mavi gibi
renkleniyor ve bu
renkler silinince
çýkmýyorsa?
Deterjanýn içerdiði
maddeler yapýþýp
kalmaktadýr.
Hemen deterjan türünü
deðiþtiriniz.
Bardaklar puslanýyor Bardaklar bulaþýk makinesi
ve renkleniyor; bunlar için uygun deðildir. Bardak
silinince çýkmýyorsa? yüzeyinde deðiþmeler
görülmektedir.
Çay ve ruj lekeleri
Seçilen programýn ýsý
tamamen çýkmýyorsa? derecesi çok düþüktür.
Plastik parçalar renk
deðiþtiriyorsa?
Çatal-kaþýklarda pas
izleri görülüyorsa?
Çözümü yok!
Bulaþýk makinesine uygun
bardaklar satýn alýnýz.
Yýkama ýsýsý daha yüksek
bir program seçiniz.
Deterjanýn beyazlatma
gücü az olabilir.
Deterjan türünü deðiþtiriniz.
Havuç, domates veya
ketçap gibi doðal boya
maddeleri buna sebep
olabilir. Deterjan miktarý
veya deterjanýn beyazlatma
etkisi yeterli olmamaýþtýr.
Bu çatal-kaþýk-ve býçaklar
yeterli derecede
paslanmaz deðildir.
Daha fazla deterjan
koyunuz ("Çalýþtýrma"
bölümüne bakýnýz).
Rengi deðiþen parçalar
eski renklerine
kavuþamazlar.
Çözümü yok!
Bulaþýk makinesi için uygun
çatal-kaþýklar alýnýz.
Hazneye tuz
doldurulduktan sonra bir
program baþlatýlmamýþtýr.
Tuz artýklarý normal yýkama
akýþýna karýþmýþtýr.
Aslýnda hazneye tuz
doldurduktan sonra "Hýzlý"
programýný bulaþýksýz (eðer
varsa "Turbo" fonksiyonunu
kullanmadan) olarak
baþlatýnýz .
Kapaðý düzgün yerleþtiriniz
ve çevirerek sýkýþtýrýnýz.
Tuz haznesinin kapaðý sýký
kapatýlmamýþtýr.
53
Arýzalarýn Giderilmesi
Su Giriþindeki Süzgecin
Temizliði
Su giriþindeki ventilin korunmasý için su
hortumunun baðlantýsýna bir süzgeç
yerleþtirilmiþtir. Süzgeç kirlendiðinde
yýkama alanýna çok az su gelir.
,Su baðlantýsýndaki plastik kutuda
elektrikli bir ventil vardýr ve asla suya
sokulmamalýdýr.
Öneri
Þebeke suyunda fazla miktarda suda
çözülmeyen maddeler bulunuyorsa,
musluk ile emniyet ventili arasýna büyük
çaplý bir su filtresi takýlabilir.
Bu filtre Miele bayilerinden ve
servislerden alýnabilir.
Süzgecin Temizlenmesi:
^ Bulaþýk makinesinin elektrikle
baðlantýsýný kesiniz (Cihazý kapatýnýz,
daha sonra fiþi prizden çekiniz ve
sigortayý kapatýnýz).
^ Musluðu kapatýnýz.
^ Su giriþ ventilini sökünüz.
54
^ Lastik contayý vidalama yerinden
çýkartýnýz.
^ Süzgeci bir pense yardýmýyla
çýkartýnýz ve temizleyiniz.
^ Süzgeci ve contayý yuvasýna
yerleþtiriniz ve yerine tam oturmasýna
dikkat ediniz!
^ Su giriþ ventilini musluða takarken
vidalama yerinin düzgün
yerleþmesine dikkat ediniz.
^ Musluðu açýnýz.
Þayet su sýzýyorsa, vida iyi sýkýþmamýþ
veya yerine tam oturmamýþtýr.
Bu iþlemin düzgün yapýlmasýna dikkat
ediniz.
Arýzalarýn Giderilmesi
Su Tahliye Pompasý ve Ventil
Temizliði
Bir program bittikten sonra yýkama
alanýnda su kalýyorsa, su tahliye
pompasý suyu dýþarý boþaltmamýþtýr. Su
tahliye pompasý ve geri tepme ventili
yabancý maddeler nedeniyle
engellenebilirler. Bu maddeleri
temizleyebilirsiniz.
^ Süzgeç sistemini yýkama alanýndan
dýþarý çýkartýnýz ("Temizlik ve Bakým",
"Yýkama Alanýndaki Süzgecin
Temizliði" böl. bkz.).
^ Yýkama bölümünde kalan suyu küçük
bir tasla boþaltýnýz.
Geri tepme ventilinin altýnda su tahliye
pompasý (ok) bulunmaktadýr.
^ Su tahliye pompasýnda bulunan tüm
yabancý maddeleri (özellikle cam
kýrýklarý zor fark edilir) temizleyiniz. Su
tahliye pompasýnýn pervanesini elle
çevirerek kontrol ediniz. Pervane sadece geriye doðru döner.
^ Geri tepme ventilini dikkatle tekrar
yerine yerleþtiriniz.
,Mandalýn yerine oturma sesi
duyulmalýdýr!
^ Geri tepme ventilinin mandalýný içeri
doðru bastýrýnýz a.
^ Ventili yukarý kaldýrýp çýkartýnýz b ve
akan suyun altýnda yýkayýnýz.
Hassas yapý parçalarýnýn zarar
görmemesi için su boþaltma
pompasýný ve geri tepme ventilini
dikkatle temizleyiniz.
^ Ventili yabancý maddelerden
temizleyiniz.
55
Program Tablosu
Bulaþýk
Yemek Artýklarý
Karma,
ýsýya dayanýklý bulaþýk
Program Özellikleri
Evde çýkan tüm bulaþýk
artýklarý
Bulaþýk miktarýna ve yemek
artýklarýna göre
deðiþtirilebilen sensör
kumandalý program akýþý.
Yeni,
az yapýþmýþ
yemek artýklarý
Kýsa program süresi
Isýya hassas bardak ve
plastikler
Karma
bulaþýk
Ortalama
program deðerleri
Normal,
hafif kurumuþ
yemek artýklarý
Tencere,
tava,
ýsýya dayanýklý porselen ve
çatal kaþýk
Tüm
bulaþýk türleri
1)
56
Su- ve
enerji tasarrufu saðlayan
progr. akýþý
Yanmýþ,
çok yapýþmýþ,
çok kurumuþ,
niþastalý veya proteinli 1)
yemek artýklarý
Maks.
temizleme gücü
Çok
kokulu
yemek artýklarý
Soðuk çalkalama
Niþastalý yemek artýklarý patates, makarna, pilav veya tencere yemeklerinden arta kalan ve proteinli
artýklar ise kýzartýlmýþ, et balýk veya yumurta veya suflelerden sonra geriye kalan bulaþýklardýr.
Program Tablosu
Program
Deterjan
Hazne I
Hazne II 2)
25 ml
veya
1 Tab
Otomatik 55-65°
Hýzlý 40°C
2)
–
25 ml
veya
1 Tab 3)
25 ml
Hafif 50°C
–
veya
1 Tab
25 ml
Ekonomik
–
veya
1 Tab
2)
3)
Yoðun 75°C
10 ml
25 ml
veya
1 Tab
Ön Yýkama
–
–
"Deterjan" böl. bak.
Bazý tablet deterjanlar tam olarak çözülmeyebilir.
57
Program Tablosu
Program
Program Akýþý
Ön Yýkama
Otomatik 55-65 °C
Ara yýkama
1
2
Parlatma
°C
Hýzlý 40 °C
Hafif 50 °C
1)
Yoðun 75 °C
X
Ön Yýkama
X
55-65
gerekirse
65
X
40
X
45
X
50
X
68
X
45
X
55
X
75
X
68
X
1) Normal kirli bulaþýklarýn yýkanmasý için standart program.
Bu program enerji- ve su tüketimi açýsýndan bu tür bulaþýklar için çok randýmanlýdýr.
58
Kurutma
Bulaþýk miktarýna ve yemek artýklarýna göre deðiþtirilebilen sensör kumandalý
program akýþý
gerekirse
Enerji Tasarrufu
Ana Yýkama
°C
Program Tablosu
Tüketim 2)
Enerji
Süre2)
Su
Soðuk su
15 °C
kWh
Sýcak su
55 °C
kWh
Litre
Soðuk su
15 °C
sa:dak
Sýcak su
55 °C
sa:dak
1,30 3)-1,60 4)
0,75 3)-1,00 4)
13,0 3)-22,0 4)
1:45-2:30
1:35-2:16
0,70
0,22
13,0
00:38
00:30
13,0
1:32
1:20
1,30
1,05
5)
/ 1,04
0,95
6)
0,70
5)
/ 0,69
6)
13,0
2:52
2:42
1,70
1,20
17,0
2:40
2:30
0,02
0,02
5,0
00:12
00:12
2) Sözü edilen deðerler 50242 sayýlý Avrupa normuna uygundur. Günlük uygulamada deðiþik þartlarda
veya sensörlerin etkisi ile belirgin farklar ortaya çýkabilir.
Gösterilen süre evdeki þartlara göre ayarlanýr.
"Turbo" (modele göre) fonksiyonu seçildiðinde bir program 50 dakkika kadar kýsalabilir. Bu arada
elektrik tüketimi 0,2 kWh oranda yükselebilir .
3) az kirli yarým makine dolusu bulaþýk
4) Çok kirli bir makine dolu bulaþýk
5) Çatal-kaþýk-býçak çekmeceli cihazlar
6) Çatal-kaþýk-býçak sepetli cihazlar
59
Müþteri Hizmetleri
Tamirler
Program Güncelleme(Update)
Bu kullanma kýlavuzu içinde önerilen
yardýmlara raðmen ortaya çýkan arýzayý
gideremiyorsanýz, o zaman Miele yetkili
servisine haber veriniz.
Program güncelleþtirme sayesinde
gelecekteki yeni yýkama teknikleri
bulaþýk makinenizin elektroniðinin
hafýzasýna kaydedilebilecektir.
Merkez teknik servisin telefon
numarasýný kullanma kýlavuzunun
arka sayfasýnda bulacaksýnýz.
^ Yetkili servise bulaþýk makinesinin
model ve seri numarasýný veriniz.
Her iki bilgiyi de kapaðý açtýktan sonra
kapaðýn sað tarafýnda bulunan tip
etiketinden öðrenebilirsiniz.
Gelecekteki geliþmeler programlarýn
deðiþtirilmesini gerektirdiðinde program
güncelleme yapýlabilir. Miele program
güncelleþtirme olanaklarýný zamanýnda
haber verecektir.
Test Enstitüsü Ýçin
"Kýyaslamalý Testler" broþüründe
cihazýn normlara uygun doldurulmasý ve
program seçmeleri ile ilgili bilgiler
verilmektedir.
Bu broþürleri aþaðýda adresten E-mail
kanalýyla isteyebilirsiniz:
– testinfo|miele.de
^ Sipariþ için posta adresinizi ve
cihazýn model ve numarasýný da
lütfen bildiriniz (tip etiketine bkz.).
60
Sonradan Alýnabilen Aksesuar
Bulaþýk makinesinden daha fazla yararlanmak için:
Bulaþýk makinesinin sizin isteklerinize cevap verebilmesi için özel parçalar
kullanýlabilir. Bunlarý Miele yetkili servislerinde bulabilirsiniz.
Tek tek aksesuarlar modele göre seri üretimlerde bulunabilir.
Ýstekleriniz...
Bunun için gerekenler...
... Miele Cappuccinatore (süt
köpürtme kabýnýn) tek tek parçalarýnýn
yýkanabilmesi için
... üst sepete bir
Cappuccinatore-desteði
... daha fazla çatal-kaþýk-býçak
yýkanmasý için
... alt sepete bir çatal-kaþýk sepeti
... uzun saplý bardaklarýn
yýkanabilmesi için
... alt sepete bir bardak askýsý
61
Elektrik Baðlantýsý
Bulaþýk makinesi fabrika üretiminde
toprak hatlý koruyucu bir fiþle prize
"takýlmak üzere donatýlmýþtýr".
,Bulaþýk makinesi kurulduktan
sonra kullanýlacak priz ulaþýlabilir bir
yerde olmalýdýr.
Güvenlik nedeniyle uzatma kablosu
(aþýrý ýsýnma sonucunda yangýn
tehlikesi) kullanmayýnýz.
Hasarlý bir kablo ancak ayný cins özel
bir kablo ile yenilenebilir (Miele yetkili
servislerinde bulabilirsiniz). Bu
deðiþtirme iþlemi güvenlik nedeniyle sadece Miele yetkili servisleri tarafýndan
yapýlabilir.
Bulaþýk makinesi farklý voltajlara sahip
prizlere veya Güneþ enerjisi yoluyla
elde edilen akýmlara baðlanamaz. Aksi
halde güvenlik nedeniyle cihaz daha
açýlýrken otomatik olarak kapatýlýr.
Cihazýn elektroniði bozulabilir!
Ayný þekilde ekonomik prizlere
takýlamaz, bu sistemde cihaza çok az
enerji girdiðinden, makine çok ýsýnýr.
62
,Evinizdeki elektrik þebekesindeki
akým, frekans ve sigorta verilerinin
cihazýn tip etiketindeki bilgilerle
uyuþmasý þarttýr.
Teknik bilgileri cihaz kapaðýnýn sað
tarafýnda bulunan tip etiketinden
öðrenebilirsiniz.
Teknik bilgiler için kapaðýn saðýndaki tip
etiketine bakýnýz.
,Elektrik tesisatý VDE 01000
normlarýna uygun yapýlmýþ olmalýdýr!
Su Baðlantýsý
Miele Su Koruma Sistemi
Doðru takýlmýþ bir Miele su koruma
sistemi sayesinde sudan gelecek
zararlara karþý kapsamlý bir koruma
saðlanýr ve bulaþýk makinesinin
dayanma ömrü artar.
Su Giriþi
Makineyi çalýþtýrdýktan sonra su
sýzdýrmazlýðýný kontrol ediniz.
,Cihazý ancak tam olarak havasý
alýnmýþ boru sistemine baðlayarak
sorunsuz çalýþmasýný saðlayýnýz.
,Bulaþýk makinesi içindeki su
içme suyu deðildir!
– Bulaþýk makinesi soðuk veya en fazla
60 °C dereceye sýcak suya
baðlanabilir.
Enerji açýsýndan daha uygun olacaðý
için cihazýn sýcak su baðlantýsýna
baðlanmasýný tavsiye ederiz. Böylece
enerji ve zamandan tasarruf edilir.
Bulaþýklar tüm programlarda sýcak su
ile yýkanýr.
– Su giriþ hortumu yaklaþýk 1,5 mt.
uzunluktadýr. 1,5 mt. uzunluðunda,
esnek metal bir hortumu (basýnç testi
14000 kPa/ 140 bar) yetkili
servislerde bulabilirsiniz.
! Su giriþ hortumu kýsaltýlmamalý
veya zarar görmemelidir. Çünkü bu
hortumun içinde cereyan ileten
parçalar vardýr (Resme bkz.).
– Baðlantý için 3/4 rekorlu bir musluk
gerekmektedir.
– Suyun geri tepmesini önleyecek
lastik flanþa gerek yoktur; cihaz tüm
su emniyet normlarýna IEC/EN/
DIN 61770 // VDE 0700 uygun
üretilmiþtir.
– Su basýncý (su baðlantýsýndaki akýþ
basýncý) 30 ile 1000 kPa (0,3 ile
10 bar) arasýnda olmalýdýr.
Daha yüksek basýnçlarda basýnç
düþürücü ventil takýlmalýdýr.
63
Su Baðlantýsý
Su Çýkýþý
– Makinenin su çýkýþýna bir geri tepme
ventili takýlýdýr, böylece kirli su tahliye
hortumu ile makinenin içine geri
dönmez.
– Bulaþýk makinenizde yaklaþýk 1,5 m
uzunluðunda, esnek bir su tahliye
hortumu bulunmaktadýr (geniþlik:
22 mm).
– Su tahliye hortumu bir baðlantý
parçasý ile baþka bir hortuma
baðlanarak uzatýlabilir.
Bu hortum en fazla 4 metre olabilir ve
1 mt. pompalama yüksekliðini
aþmamalýdýr!
Bulaþýk makinesini çalýþtýrdýktan
sonra su sýzdýrmazlýðýný kontrol
ediniz.
Su Tahliyesinde Havalandýrma
Evdeki su gider borusu bulaþýk
makinesi alt sepetinin kaydýðý raydan
daha aþaðýda ise, su tahliyesi
havalandýrýlmalýdýr. Aksi halde bir
programda bulaþýklar yýkanýrken sular
yýkama bölümünden dýþarý akabilir.
Havalandýrma için:
^ Bulaþýk makinesi kapaðýný tam olarak
açýnýz.
– Evdeki su tesisatýna baðlanmasý
gerekiyorsa bunun için cihazla
birlikte bir hortum kelepçesi
verilmektedir (montaj planýna bak.).
– Hortum saða veya sola
yerleþtirilebilir.
– Evdeki gider boru ölçüsü farklý
çaplara göre olabilir. Eðer baðlantý
borusu tahliye hortumu için fazla
uzunsa, kýsaltýlabilir. Aksi halde su
tahliye hortumunu týkayabilir.
– Su boþaltma/tahliye hortumu
kýsaltýlamaz!
,Su tahliye hortumunun
bükülmemesine ve ezilmemesine
özellikle dikkat ediniz!
64
^ Alt su fýskiye kolunu yukarý doðru
çekerek çýkartýnýz.
^ Havalandýrma ventilinin kapaðýný
kesiniz.
Teknik Veriler
Bulaþýk makinesi modeli
normal
XXL
Yükseklik
80,5 cm
(ayarlanabilir + 6,5 cm)
84,5 cm
(ayarlanabilir + 6,5cm)
Niþ yüksekliði
80,5 cm'den itibaren
(+ 6,5 cm)
84,5 cm'den itibaren
(+ 6,5 cm)
Geniþlik
59,8 cm
59,8 cm
Niþ geniþliði
60 cm
60 cm
Derinlik
57 cm
57 cm
Aðýrlýk
maks. 56 kg
maks. 62 kg
Voltaj
230 V
230 V
Baðlantý deðeri
2200 W
2200 W
Sigorta
10 A
10 A
Kapalý durumda güç
algýlama
0,20 W
0,20 W
Kapalý olmayan durumda
güç algýlama
1,00 W
1,00 W
Verilen test iþaretleri
KEMA, VDE Frekans
koruma
KEMA, VDE Frekans
koruma
Su basýncý (akýþ basýncý)
30 - 1000 kPa
(0,3 - 10 bar)
30 - 1000 kPa
(0,3 - 10 bar)
Sýcak Su Baðlantýsý
Maks. 60 °C'ye kadar
Maks. 60 °C'ye kadar
Su tahliye yüksekliði
maks. 1 m
maks. 1 m
Su tahliye uzunluðu
maks. 4 m
maks. 4 m
Baðlantý Kablosu
yakl. 1,7 m
yakl. 1,7 m
Kapasite
13/14 kiþilik Yemek
Takýmý*
13/14 kiþilik Yemek
Takýmý*
* Modele göre
65
66
67
Deðiþiklik haklarý saklýdýr./
G4170/G4175/ 2712
EEE yönetmeliðine uygundur
M.-Nr. 09 253 730 / 01

Benzer belgeler

Kullanma Kılavuzu Bulaşık Makinesi

Kullanma Kılavuzu Bulaşık Makinesi yerleþtirilirse daha iyi temizlenirler.

Detaylı

Bulaşık Makinesi

Bulaşık Makinesi Kapak ve Kapak Contasýnýn Temizliði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Makinenin Ön Yüzünün Temizliði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Bulaşık Makinesi

Kullanma Kılavuzu Bulaşık Makinesi veya uzatma kablosu ile yapýlamaz, bunlar gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn .: aþýrý ýsýnma tehlikesi).

Detaylı

Kullanım kılavuzu

Kullanım kılavuzu ~ Tezgah altýna veya dolap içine monte dilecek bulaþýk makinesinin saðlam durabilmesi için yandaki dolaplara baðlantýsý olan uzun bir tezgah altýna monte edilmesi gerekir.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Bulaşık Makinesi

Kullanma Kılavuzu Bulaşık Makinesi boðulmalara yol açabilir. Bu nedenle çocuklarý kapaðý açýlmýþ bulaþýk makinesinden uzak tutunuz. Cihazýn içinde deterjan artýklarý kalmýþ olabilir. Çocuðunuz aðzýna deterjan almýþsa, hemen doktora ...

Detaylı