Examenul de bacalaureat național 2016 Proba E

Yorumlar

Transkript

Examenul de bacalaureat național 2016 Proba E
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat național 2016
Proba E. b)
Limba şi literatura turcă maternă
MODEL
•
•
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
Ferman
Çadırın önünde mükemmel bir kır atın kendini beklediğini gördü. Yağmur hâlâ eski şiddetiyle
yağıyordu. Bindi. Karnı açtı. Üzengisini tutan hademelerden su is¬tedi. Verdikleri suyu bitirene
kadar içti. Ve ağır, keskin mahmuzlarını atın karnına vur¬du. Ordugâhın kalabalığı, ışıkları,
uğultusu arasından beş dakikada çıktı. Karanlığın, yağmurun, rüzgârın içinde dörtnala uzak¬laştı.
Kayboldu...
Ormanlardan, derelerden, köprüler¬den, tepelerden, uçurumlardan şimşek gibi geçti. Belgrad'da
durmadı. Hemen atını değiştirdi. Azığını aldı. Yine yola atıldı. Hiç uyumuyor, yalnız düz yerlerde atı
tırıs giderken rüyasız ve uyanık bir uykuya dalıyordu. Gecelerden gündüze, yağ¬murlardan güneşe
girdi. Haziranın sıcak larıyla elbiseleri kurudu. Kendi ve atı ter¬ledi. Akşamları serin rüzgârlara
karışan bülbül sesleri işitti. Sabahları cıvıldayan tarlakuşlarının saklandığı ekin deryaları içinde
yürüdü.
Omer Seyfettin
Yukarıda verilen metniyi okuyup, sorulara cevap veriniz:
1.
Metin hangi edebî türüne aittir? Metni kısaca özetleyiniz.
2.
Metinde bulduğunuz iki kelimenin zıtanlamlılarıyla cümle kurunuz.
3.
Metinde kısa cümleler niçin kullandığını tahmin ediniz. Anlatımda fiilin kullanışı ile ilgili
edebî kazanımları belirtiniz.
4.
Metnin türü ile ilgili açıklamalar yazınız.
5.
Metnin stil unsurlarını belirtiniz.
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
“Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.” (Nietzsche) Bu düşünceden hareketle, bu özdeyişi
açıklayan 20-25 sıralık bir kompozisyon yazınız.
Kompozisyonu yazarken:
1. Uygun bir başlık seçmeye;
2. Düzgün cümle kurmaya;
3. Original buluş yapmaya;
4. Konu bütünlüğüne;
5. Imla ve noktalamaya dikkat ediniz.
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
Okuduğunuz bir romanı anlatım türüne ait olduğunu belirtiniz. Deliller sunarak 1-3 sayfalık
bir tanıtım yazısı yazınız.
Yazınızda takip edecekleriniz:
1. Romanın yapısı ve çeşidini;
2. Kişi tipolojisi;
3. Plan, olayın bölümleri, edebî yöntemler, edebî yöntemlerin önemi, özellikler;
4. Edebî usullerin kullanışı.
Probă scrisă la limba și literatura turcă maternă
Pagina 1 din 1
MODEL

Benzer belgeler

Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E

Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E 4. Metnin türü ile ilgili açıklamalar yazınız. 5. Metnin stil unsurlarını belirtiniz.

Detaylı

Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E. b) Limba şi

Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E. b) Limba şi Metinde bulduğunuz iki kelimenin eşanlamlılarıyla cümle kurunuz. Metnin türü ile ilgili açıklamalar yazınız. Metnin stil unsurlarını belirtiniz.

Detaylı

EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 14

EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 14 Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Detaylı

Examenul de bacalaureat 2012 Proba E - b) Proba

Examenul de bacalaureat 2012 Proba E - b) Proba Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Detaylı

Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. b) Limba

Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. b) Limba Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Detaylı