2015 yılı özel durum açıklamaları

Yorumlar

Transkript

2015 yılı özel durum açıklamaları
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS, 2015 []
28.12.2015 15:25:08
Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres
BEŞLER MAHALLESİ SERPEK MEVKİİ 14841
MENGEN
374 - 3561878
374 - 3561160
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri
İle İlişkiler Birimi
374 - 3561878
Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri
374 - 3561160
İle İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Hayır
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama
Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır
mı?
Kayıtlı Sermaye Sistemi Süre uzatımı ve Esas
Özet Bilgi
sözleşme 6.Madde tadili
Yönetim Kurulu Karar
Tarihi
İlgili İşlem
Mevcut Kayıtlı Sermaye
Tavanı (TL)
Talep Edilen Kayıtlı
Sermaye Tavanı
Geçerlilik Tarihi
Tadil Edilecek Ana
Sözleşme Madde No
28.12.2015
KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
120.000.000,00
31.12.2020
Madde 6
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz, 28/12/2015 Tarihinde aldığı karar gereği
Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesindeki
120.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aynı kalarak 2016-2020
yılları döneminde 5 yıl boyunca geçerli olması amacıyla esas
sözleşmenin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil
edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan ve T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınmasına, tadil metninin düzenlenecek ilk
toplantıda Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve yapılacak her türlü
işlem konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliği ile
karar verilmiştir.
Alınan karar gereği 28/12/2015 de Sermaye Piyasası Kuruluna
başvuruda bulunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII,
No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
BORSA İSTANBUL A.Ş. [AKBNK, ECBYO, GENTS, GOZDE, ITTFH,
PRKME, TKFEN, TRCAS] 04.12.2015 10:32:26
İşleme Açılan Temerrüt Sıraları
*** İşleme Açılan Temerrüt Sıraları*** Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen yükümlülük
dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere AKBNK.TE, TRCAS.TE, TKFEN.TE, PRKME.TE, ITTFH.TE,
GENTS.TE, GOZDE.TE ve ECBYO.TE pay sıralarında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası
BUGÜN (04.12.2015) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sıralarına girebilirsiniz ***
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 03.11.2015 17:54:58
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 02.11.2015 18:09:06
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 30.10.2015 18:20:06
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS []
05.10.2015 19:15:15
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Dolantı Sokak No : 21 Siteler / ANKARA
Telefon ve Faks Numarası
:
(+90)312-3530206-(+90)312-3509917
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası
:
(+90)374-3561880- (+90)374-3561160
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
İtalya'daki Bağlı Ortaklığımızın Satınalma
Süreci
AÇIKLAMA:
Bağlı ortaklığımız Gentaş Italy S.r.l., daha önce satınalma taahhütlü kiraladığı İtalya'nın Torino şehrinde
faaliyet gösteren LIRI INDUSTRIALE S.p.A. firmasının satın alma sürecini başlatmıştır.
Söz konusu satınalma sürecinde kullanılmak üzere, %100 oranında Bağlı ortaklığımız Gentaş Italy S.r.l.'nin
işletme sermayesine katkı olarak Şirketimiz tarafından 3.100.000 Euro gönderilmesine karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 21.09.2015 15:28:32
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Kahraman tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 21.09.2015 11:53:36
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Kahraman tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 15.09.2015 16:41:02
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selim Kahraman tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 01.09.2015 11:42:24
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Kahraman tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 26.08.2015 10:20:15
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tahsin Kahraman tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 24.08.2015 12:24:56
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tahsin Kahraman tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 24.08.2015 12:21:39
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tahsin Kahraman tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 21.08.2015 12:02:07
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tahsin Kahraman tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS, 2015/6
Aylık [] 17.08.2015 18:08:00
Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 17 AĞUSTOS 2015
KARAR SAYISI : 11
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
a) 01.01.2015 - 30.06.2015 dönemine ilişkin düzenlenmiş Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin
Konsolide Finansal Tablolarını ve Faaliyet Raporunu incelemiş bulunuyoruz.
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve
faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle
yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal
raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal
durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve
performansını ve şirketin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle
birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
G E N T A Ş
GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ahmet KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
Ersin TINAZ
Muhasebe Müdürü
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS, 2015/6
Aylık [] 17.08.2015 18:06:32
Faaliyet Raporu
01/01/2015 - 30/06/2015 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS []
13.08.2015 10:56:08
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Mali Tablonun Hesap Dönemi
:
01/01/2015 - 30/06/2015
Mali Tablonun Verildiği Otorite
:
Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
:
Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
:
13/08/2015
EK AÇIKLAMALAR:
01/01/2015-30/06/2015 Dönemine ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Bolu Vergi Dairesi
Müdürlüğüne sunulan , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 29.06.2015 17:54:19
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Kahraman tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 26.06.2015 17:05:31
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Kahraman tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
BORSA İSTANBUL A.Ş. [BAKAN, GENTS] 23.06.2015 12:40:29
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
"Pay Endeksleri Temel Kuralları"nın 4.4.e maddesi gereğince, 24.06.2015 tarihinden itibaren Pay
Endekslerinin hesaplanmasında fiili dolaşımdaki pay oranları;
Bakanlar Medya için %20,
Gentaş için %35
olarak dikkate alınacaktır.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 16.06.2015 11:48:51
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Oktay Alperdem tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 08.06.2015 16:52:13
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Kahraman tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [GENTS] 02.06.2015 11:19:16
Hak Kullanım İşlemleri
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin 29/05/2015 tarihinde başlayan brut %8,23530
net %7 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları
02/06/2015 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
BORSA İSTANBUL A.Ş. [ADEL, AEFES, ALARK, ALCAR, ALGYO, ASELS,
ASUZU, BAGFS, DMSAS, GENTS, GOLTS, KORDS, KUYAS, ODAS, ORMA,
PETUN, PNSUT, SISE, SODA, TRKCM, VAKBN, YAZIC] 29.05.2015
08:48:15
Temettü Ödemesi
*** Temettü Ödemesi : *** ADEL.E %178,00 (A.O.F.: 65,08 TL), AEFES.E %46,00 (A.O.F.: 23,82 TL),
ALARK.E %6,18 (A.O.F.: 3,86 TL), ALCAR.E %150,00 (A.O.F.: 33,76 TL), ALGYO.E %47,00 (A.O.F.: 23,06
TL), ASELS.E %13,00 (A.O.F.: 14,45 TL), ASUZU.E %110,37 (A.O.F.: 19,96 TL), BAGFS.E %7,00 (A.O.F.:
14,40 TL), DMSAS.E %10,00 (A.O.F.: 1,22 TL), GENTS.E %8,24 (A.O.F.: 1,24 TL), GOLTS.E %500,00
(A.O.F.: 79,45 TL), KORDS.E %34,70 (A.O.F.: 4,50 TL), KUYAS.E %11,57 (A.O.F.: 7,86 TL), ODAS.E
%10,50 (A.O.F.: 9,11 TL), ORMA.E %4,70 (A.O.F.: 4,13 TL), PETUN.E %58,00 (A.O.F.: 10,12 TL), PNSUT.E
%81,00 (A.O.F.: 24,44 TL), SISE.E %5,29 (A.O.F.: 3,52 TL), SODA.E %11,93 (A.O.F.: 5,95 TL), TRKCM.E
%4,87 (A.O.F.: 3,13 TL), VAKBN.E %4,00 (A.O.F.: 4,63 TL), YAZIC.E %25,00 (A.O.F.: 21,62 TL) [Not:
Temettü oranı, brüt oranı ifade etmektedir.] ***
BORSA İSTANBUL A.Ş. [ADEL, AEFES, ALARK, ALCAR, ALGYO, ASELS,
ASUZU, BAGFS, DMSAS, GENTS, GOLTS, KORDS, KUYAS, ODAS, ORMA,
PETUN, PNSUT, SISE, SODA, TRKCM, VAKBN, YAZIC] 28.05.2015
16:57:43
Hak Kullanımı
29.05.2015 tarihinden itibaren sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış
olarak işlem görecek payların listesi ilişikteki tabloda gösterilmiştir.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 12.05.2015 17:58:59
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Uluslararası Nakliyat Tic. ve
Tur. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS []
30.03.2015 17:53:24
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
BEŞLER MAHALLESİ SERPEK MEVKİİ 14841 MENGEN
Telefon ve Faks Numarası
:
0 374 356 1878, 0 374 356 1160
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0 374 356 1878, 0 374 356 1160
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
29/04/2015 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı
ile ilgili dökümanlar şirket internet sitemize yüklenmiştir
AÇIKLAMA:
29/04/2015 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili dökümanlar şirket internet sitemize
yüklenmiştir
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS []
30.03.2015 17:29:48
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
BEŞLER MAHALLESİ SERPEK MEVKİİ 14841
MENGEN
Telefon ve Faks Numarası
:
0 374 356 1878, 0 374 356 1160
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası
:
0 374 356 1878, 0 374 356 1160
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Olağan Genel Kurul a sunulacak Bağımsız
Denetim şirketi
AÇIKLAMA:
Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 30 / 03 / 2015 tarihinde Ankara Genel Müdürlük
binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
- Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi doğrultusunda Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği (II - 14 . 1) 'ne uygun olarak hazırlanacak 2015 yılı Konsolide Mali Tablolarının Bağımsız
denetimlerinin yapılması konusunda YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi
imzalanmasına ve 2014 yılına ait 29/04/2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına
sunulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS, 2015 []
30.03.2015 17:16:08
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Adres
BEŞLER MAHALLESİ SERPEK MEVKİİ 14841
MENGEN
374 - 3561878
374 - 3561160
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri
İle İlişkiler Birimi
374 - 3561878
Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri
374 - 3561160
İle İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Hayır
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama
Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır
mı?
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının
Özet Bilgi
29/04/2015 günü yapılacağı hk.
Karar Tarihi
Genel Kurul Türü
Hesap Dönemi
Başlangıç Tarihi
Hesap Dönemi Bitiş
Tarihi
Tarihi ve Saati
Adresi
Gündem
30.03.2015
Olağan
01.01.2014
31.12.2014
29.04.2015 14:00
Gentaş A.Ş. Serpek Mevkii Mengen BOLU
GENTAŞ GENEL METAL SAN. VE TİC. A.Ş. NİN
43. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
(29/04/2015) GÜNDEMİ
GÜNDEM
1. Açılış , Toplantı Başkanlık Divanının
oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay
sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından
imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014
Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi
ve onaylanması,
4. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız
Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal
Tabloların okunması, görüşülmesi ve
onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2014 yılı
faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2014 yılı kârı hakkında karar alınması,
8-Şirketimizin 2013 yılında iktisap ettiği ve
2014 yılında elden çıkardığı kendi payları ve
işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi sunulması.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık hakkı huzur
ücretlerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden
sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim
Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme
Kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
kapsamında, 2014 yılı içerisinde ilişkili
taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay
Sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve
yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi
verilmesi, 2015 yılında yapılacak bağışların
sınırı hakkında karar alınması,
13.Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği,
şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,
rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat
hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran
pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim
Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve
bunların es ve üçüncü dereceye kadar kan ve
sıhrî yakınlarının; 2014 yılı içerisinde, Şirket
veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası
adına çıkar çatışmasına neden olabilecek
nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi
verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk
Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde
bahsi geçen iznin verilmesi,
15.Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve
İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin
Ücretlendirilme esasları " ve bu kapsamda
2014 yılında yapılan ödeme ve manfaatler
hakkında bilgi verilmesi.
16.2013 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde
yapılan değişikliğin 2013 yılı kar dağıtım
tablosuna etkisi hakkında Genel Kurula bilgi
sunulması
17. Dilek ve Temenniler,kapanış
Gündem Maddeleri
Arasında Ticari Ünvana
Hayır
İlişkin Ana Sözleşme
Tadili Hususu Var mı?
Gündem Maddeleri
Arasında Faaliyet
Konusuna İlişkin Ana Hayır
Sözleşme Tadili Hususu
Var mı?
Gündem Maddeleri
Hayır
Arasında Şirket
Merkezine İlişkin Ana
Sözleşme Tadili Hususu
Var mı?
EK AÇIKLAMALAR:
Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 30 / 03 /
2015 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki
kararı almıştır.
Şirketimizin 2014 yılı 43. Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Nisan
2015 Çarşamba günü saat 14.00 da Werzalit Ürünleri Fabrikası Tesisleri
Toplantı Salonu Mengen BOLU adresinde ekteki gündem uyarınca
yapılmasına ve gerekli işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir
GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII,
No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 18.03.2015 17:56:25
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Ulus. Nakliyat Ticaret Turizm
A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 18.03.2015 16:27:12
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 17.03.2015 15:22:49
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 16.03.2015 17:57:46
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 13.03.2015 18:15:20
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Ulus. Nak. Tic. Turizm A.Ş.
tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 13.03.2015 17:05:30
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 12.03.2015 16:32:51
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 12.03.2015 16:25:37
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 11.03.2015 18:05:38
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Ulus. Nak. Tic. Turizm A.Ş.
tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 10.03.2015 17:53:44
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Ulus. Nak. Tic. Turizm A.Ş.
tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 05.03.2015 18:03:42
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Ulus. Nak. Tic. Turizm A.Ş.
tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS []
28.02.2015 11:58:01
ŞGBF-Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin
Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Ticaret Unvanı
Faaliyet Ödenmiş/Çıkarılmış Şirketin
Para
Şirketin
Konusu Sermayesi
Sermayedeki Birimi Sermayedeki
Payı
Payı (%)
Şirket
İle Olan
İlişkinin
Niteliği
Genpaz Orman
Ürünleri Paz.A.Ş.
Orman
Ürünleri
Pazarlama
ve Satışı
ile her
türlü
metal
mobilya
aksamı
üretim ve
satışı
6.650.000,00
3.194.653,73
TL
48,04
İŞTİRAK
Gentaş Bolu Lam.lif
Laminat
38.808.000,00
20.820.492
TL
53,65
BAĞLI
Levha
Ent.Ağaç.San.A.Ş
üretim ve
satışı
ORTAKLIK
Gentaş Kimya
Paz.San.Tic.A.Ş.
Kimyevi
madde
üretimi ve
satışı
27.000.000,00
3.915.000
TL
14,50
İŞTİRAK
Genmar
Orm.Ür.Dağ.Paz.A.Ş.
Orman
Ürünleri
Pazarlama
ve satışı
4.000.000,00
3.860.000
TL
96,50
BAĞLI
ORTAKLIK
Gentaş İtaly SRL
Laminat
Üretim ve
Satışı
10.000,00
10.000,00
EUR
100
BAĞLI
ORTAKLIK
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS []
28.02.2015 11:58:01
ŞGBF-Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Adı
Görevi ve
Soyadı Görevlendirilme
Tarihi
Telefon
No
E-Posta Adresi
Lisans
Belgesi Türü
Lisans
Belge
No
Sermaye Piyasası
Faaliyetleri İleri
Düzey LisansıKurumsal
Yönetim
Derecelendirme
Uzmanlığı Lisansı
206530701125
Niyazi
AYDIN
Yatırımcı İlişkileri
Bölümü YöneticisiKurumsal Yönetim
Komitesi
Üyesi(13.01.2014)
0 312
353 02
06
[email protected]
Melih
TATLI
Yatırımcı İlişkileri
Bölümü Görevlisi
0 374
356 18
80
[email protected]
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 18.02.2015 16:26:34
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Ulus. Nak. Tic. Turizm A.Ş.
tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 18.02.2015 10:44:45
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Ulus. Nak. Tic. Turizm A.Ş.
tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS []
16.02.2015 10:43:58
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Mali Tablonun Hesap Dönemi
:
01.01.2014 - 31.12.2014
Mali Tablonun Verildiği Otorite
:
BOLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
:
KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
:
16.02.2015
EK AÇIKLAMALAR:
01/01/2014-31/12/2014 Dönemine ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Bolu Vergi Dairesi
Müdürlüğüne sunulan , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 11.02.2015 17:53:20
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Ulus. Nak. Tic. Turizm A.Ş.
tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 09.02.2015 17:59:32
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Ulus. Nak. Tic. Turizm A.Ş.
tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 19.01.2015 14:38:22
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Ulus. Nak. Tic. Turizm A.Ş.
tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
BORSA İSTANBUL A.Ş. [ADEL, AKGRT, AKMGY, ANELT, ANSGR, ARMDA,
ARSAN, ATAGY, BMEKS, BOYP, BRMEN, BSOKE, CIMSA, DENCM, DESPC,
DGKLB, DOCO, EGCYH, EGCYO, ERBOS, EREGL, ESCOM, FINBN, GENTS,
GEREL, GOZDE, ISFIN, ISYAT, KNFRT, KRSAN, MEPET, MRDIN, NUGYO,
OYLUM, OZKGY, PARSN, PNSUT, RYGYO, SAFGY, SANKO, SARKY,
SKBNK, SKTAS, SNGYO, SRVGY, TCELL, TRCAS, TRGYO, TUKAS, VKGYO,
YAZIC, YKBNK, YUNSA] 06.01.2015 12:43:56
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
"Pay Endeksleri Temel Kuralları"nın 4.4.e maddesi gereğince, Pay Endekslerinin hesaplanmasında kullanılan
fiili dolaşımdaki pay oranı 07.01.2015 tarihinden itibaren değişecek paylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Adı
FDPO (%)
Pay Adı
FDPO (%)
ADEL KALEMCİLİK
28
İŞ YAT. ORT.
67
AKSİGORTA
28
KONFRUT GIDA
31
AKMERKEZ GMYO
50
KARSUSAN SU ÜRÜNLERİ SAN.
97
ANEL TELEKOM
24
METRO PETROL VE TESİSLERİ
14
ANADOLU SİGORTA
42
MARDİN ÇİMENTO
45
ARMADA BİLGİSAYAR
42
NUROL GMYO
41
ARSAN TEKSTİL
44
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR
65
ATA GMYO
30
ÖZAK GMYO
14
BİMEKS
39
PARSAN
19
BOYNER PERAKENDE YAT.
19
PINAR SÜT
38
BİRLİK MENSUCAT
49
REYSAŞ GMYO
38
BATISÖKE ÇİMENTO
25
SAF GMYO
57
ÇİMSA
40
SANKO PAZARLAMA
22
DENİZLİ CAM
57
SARKUYSAN
83
DESPEC BİLGİSAYAR
38
ŞEKERBANK
23
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA
36
SÖKTAŞ
28
DO-CO
25
SİNPAŞ GMYO
37
EGELİ&CO YATIRIM HOLDİNG
57
SERVET GMYO
20
EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM
80
TURKCELL
35
ERBOSAN
49
TURCAS PETROL
30
EREĞLİ DEMİR CELİK
48
TORUNLAR GMYO
21
ESCORT TEKNOLOJİ
33
TUKAŞ
12
FİNANSBANK
12
VAKIF GMYO
24
GENTAŞ
45
YAZICILAR HOLDING
24
GERSAN ELEKTRİK
48
YAPI VE KREDİ BANK.
18
GÖZDE GİRİŞİM
26
YÜNSA
30
İŞ FİN.KİR.
32

Benzer belgeler

GENTAŞ GENEL METAL SANAY VE T CARET A.Ş. / GENTS, 2015

GENTAŞ GENEL METAL SANAY VE T CARET A.Ş. / GENTS, 2015 Temettü oranı, brüt oranı ifade etmektedir.] ***

Detaylı