Kinder*Care (Turks) - Albert Schweitzer ziekenhuis

Transkript

Kinder*Care (Turks) - Albert Schweitzer ziekenhuis
Kinder*Care
(Çocuk Bakım)
Albert Schweitzer ziekenhuis
augustus 2013
pavo 0762
Giriş
Albert Schweitzer hastanesi, tüm hastalarının ve özellikle çocukların
emniyeti ve refahına büyük değer vermektedir. Bu nedenden dolayı
çocukların emniyetinin muhafaza edilip edilmediği hususunda tüm
görevliler dikkatli şekilde hareket etmektedir.
Bu durumun gerçekleştiği en önemli bölümler: Çocuk Sağlığı bölümü
(Kindergeneeskunde), Çocuk Sağlığı polikliniği ve Acil Yardım
bölümüdür (Spoedeisende Hulp). Bunun yanında Albert Schweitzer
hastanesinde çocukların emniyetine ekstra olarak dikkat edilen
birkaç başka proje daha vardır.
Acil Yardım bölümünde
(Spoedeisende Hulp) ekstra dikkat
Albert Schweitzer hastanesinin Acil Yardım bölümüne bir
rahatsızlıkla gelen tüm çocuklarda tam bir bedensel muayene
gerçekleştirilmektedir (tepeden tırnağa araştırması). Bunun yanında
bir işaretleme formu (signaleringsformulier ) doldurulmaktadır. Bu
formda çocukta bir yaralamanın söz konusu olup olmadığı, bunun
bedeninde nerede olduğu, yaralamanın oluşma nedeni vs. gibi
hususlar doldurulmaktadır. Genelde bu formun doldurulması bir
formalitecir.
Tıbbi araştırmada veya işaretleme formunun doldurulmasında bazen
aile durumunda sorunların olduğu, yardımın gerektiği veya çocuk
istismarı zannı oluşabilmektedir. Bu hususta çocuğun emniyeti
muhtemelen tehlikeye girdiği takdirde tedavi eden doktor bu
konudaki endişeleri velilerle açık ve dürüst bir şekilde görüşecektir.
Böyle bir görüşmeden aile durumunda hakikaten çocuğun emniyeti
tehlikeye uğrayan şekilde aile durumunda sorunlar olduğu takdirde
veliler/bakıcılarla beraber muhtemel çareler aranacaktır. Daha sonra
bu çarelere ilaveten yardım sunulması da mümkündür.
1 van 3
Kinder*Care Ekibi
Kinder*Care Ekibi bir çocuk doktoru ve bir koordinatörden oluşup
Çocuk İstismarı Danışma ve Bildiri Noktası gibi kuruluşlar tarafından
desteklenmektedir. Ekip, çocuk istismarının işaretlenmesi ve ele
alınması konusunsa hastane görevlilerini desteklemektedir. Çocuk
istismarı ile ilgili şüphe veya endişe söz konusu olduğu takdirde
görevliler koordinatöre danışabilmektedir.
Ekip, hastane ve ev doktorları tarafından sunulan hususlar hakkında
her hafta görüşmeler yapmaktadır. Gerektiğinde çeşitli uzmanlarla
temasa geçilmektedir.
Bunun yanında çocukların Kinder*Care polikliniğinde araştırılması
mümkündür ve buradaki ana hedef şöyledir: tıbbi ve psikolojik
sosyal tanı. Bu görüşme saatini çocuk doktoru ile koordinatör
beraber düzenlemektedir.
Çocuğunuzun emniyeti hakkında sorularınız olduğunda veya çocuk
istismarıyla ilgili şüpheleriniz varsa ev doktorunuz aracılığıyla
Kinder*Care görüşme saati için bir sevkiyat isteyebilirsiniz. Tedavi
eden doktor veya koordinatör velileri ve aynı anda 12 yaş ve üstü
olan çocukları, atılması gereken adımlar hakkında
bilgilendireceklerdir.
Son olarak
Amacımız, hastanenin doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiği
çocukların tümünün sağlıklarının ve gelişmelerinin en iyi şekilde
gerçekleşmesini sağlamaktır.
İyi şekilde işbirliği yaparak (veliler ve görevliler) sorunlu durumları
erken safhada işaretleyip çocuklara ve velilere zamanında yardım
sunmayı umuyoruz. Bunun için aynı anda bölgesel yardım
kuruluşlarıyla da işbirliği kurulmaktadır.
2 van 3
Sorularınız var mı?
Bu broşürdeki bilgilere dayanarak sorularınız olduğu takdirde
Pazartesi ile Cuma günleri arasında saat 08.30 ile 16.30 arasında
Kinder*Care koordinatörüne (078) 654 16 00 telefon numarası veya
06 30 42 19 52 numaralı cep telefondan ulaşabilirsiniz.
3 van 3