tıklayınızı... - TED Tokat Koleji

Transkript

tıklayınızı... - TED Tokat Koleji
Business and Technology Education Council - İşletme
ve Teknoloji Eğitimi Kurulu Programı TED Tokat
Koleji’nde
Türkiye’de ilk kez Türk Eğitim Derneği
tarafından BTEC programının lisansının
alınması üzerine, 2015-2016 eğitim-öğretim
yılında TED Tokat Koleji’nde 7. sınıftan
itibaren BTEC programı uygulanacaktır.
BTEC, öğrencilerin yüksek eğitime geçişleri için
veya iş hayatına başarıyla giriş yapmaları için
ihtiyaç duydukları becerilerin sağlanması amacıyla tasarlanmış bir mesleki
yeterlilik programıdır. TED Tokat Koleji’nde 7. sınıftan itibaren BTEC programı
uygulanmaya başlanacaktır.
BTEC, akademik gereklilikleri ve iş dünyasının beklentilerini göz önüne alarak
hazırlanan eğitim programları kapsamında uluslararası geçerliliği bulunan
«mesleki yeterlilik» belgeleri sağlar.



Öğrencilerin kazandıkları belgeler, «Avrupa Yeterlilik Çerçevesi» ile uyumlu
seviyeler ve kredi değerlerine sahiptir.
Mesleki uzmanlık ve akademik ilerleme olanaklarını beraberinde getirir.
21. yüzyıl öğrenme becerileri çerçevesinde, belge sahibine, iş bulmayı;
işveren için de nitelikli eleman bulmayı sağlar.
BTEC, uygulamalı öğrenim alanında dünyanın en başarılı programı olup,
öğretilecek programları oluşturma özgürlüğü sağlar. 25 yılı aşkın bir süredir
öğrencilere yüksek öğretimde ya da iş hayatında yükselmek için gereken sosyal ve
düşünme becerilerini, uygulamaya yönelik içeriklerle kazandırmaktadır.
Türkiye’de bu programı Türkçe veya İngilizce olarak tamamlayan öğrenciler,
anlaşmalı İngiliz üniversitelerinde bir yıl okuyarak Lisans derecesine sahip
olabilmektedirler. Öte yandan, dilerlerse, ABD, Kanada, Avusturalya ve Orta
Doğu’da
anlaşmalı
üniversitelerin
lisans
programlarına
da
devam
edebilmektedirler.
BTEC NELER KAZANDIRIR?
Bu programın amacı, zaman aşımına uğramış
sınav odaklı eğitime karşı, uygulama odaklı, pratik
ve canlı bir modern eğitim modeli ile alternatif
sunmaktır. BTEC dünyanın en başarılı uygulamalı
eğitim programıdır.
BTEC
programları
kapsamında
öğrenme
yöntemleri
ve
ölçme-değerlendirme,
pratik
uygulamalara dayanır.
Öğrencilerin yaparak öğrenme, hatalardan ders
çıkarma, eleştirel düşünme gibi becerilerini ön
plana çıkartmaya odaklanır.
Sınav merkezli bir öğrenme sistemi olmadığı için öğrencilerin derslere, çalışmalara
ve projelere daha fazla dahil olmasına olanak sağlar.
BTEC MESLEK ALANLARI:
25 sektörde 700’den fazla meslek alanında (Bilişim teknolojileri, IT Yöneticiliği,
Sosyal Medya Yöneticiliği, Otel İşletmeciliği, Yaratıcı medya sanatları, İş idaresi
uzmanlığı, Ambulans şöförlüğü, kariyer koçluğu, bilirkişi uzmanlığı..vb) dahil olacak
şekilde toplam 1500 program mevcut) ve her yıl ortalama 1,5 milyon öğrenci BTEC
belgeleri almaya hak kazanıyor.
BTEC diploma ve sertifikaları mesleki bilgileri vermenin yanısıra sektörler ile ilgili
pratik becerilerinizi de geliştirmek üzere dizayn edilmiştir.
BTEC diploma ve sertifikaları ilgili sektörlerin ana kavramları hakkında tam bir
temel bilgi ve gerekli pratik beceri kazanmanızı sağlayarak sizleri iş yada ileri
eğitim hayatına hazırlamaktadır...
Ayrıntılı bilgi için:
http://qualifications.pearson.com/en/about-us/qualification-brands/btec.html
BTEC sertifikalarının ve diplomalarının kabul gördüğü bazı İngiliz Üniversitelerini
aşağıda bulabilirsiniz.
University of Northampton
The University of Southampton
Oxford Brookes University
The University of Sussex
University of Plymouth
Thames Valley University – London
University of the West of England
University
Cardiff
University of Worcester
Brunel University West London
The
University
Lancashire
of
Central
University of Essex
The University of Greenwich
The University of Reading
The Surrey Institute of Art and
Design University College
of
Wales
Institute,
University of Westminster
University of Worcester
Bradford
Centre)
College
(University
Bradford University
University of Brighton
University of Kent
London Metropolitan University

Benzer belgeler