ARAZİ KESAFET / YOĞUNLUK DENEYİ

Transkript

ARAZİ KESAFET / YOĞUNLUK DENEYİ
ZEMİN
Sıkıştırılmış Yol Temel ve Alt Temel Malzemesi Deneyleri
ARAZİ KESAFET / YOĞUNLUK DENEYİ
Ürün Kodu
UTS-0990
UTS-0992
Balon Yoğunluk Seti 1600 ml, ASTM
Balon Yoğunluk Seti 3000 ml, NF
Standartlar
ASTM D2167; NF P94-061-2; AASHTO T205
UTS-0990 (1600 ml) ve UTS-0992 (3000 ml) Balon Yoğunluk Setleri,
sıkıştırılmış toprak yoğunluğunun, ASTM ve Fransız standartlarına
uygun olarak arazide belirlenmesinde kullanılır.
UTS-0990 ASTM Tipi Balon Yoğunluk Seti, alüminyum gövde içine
yerleştirilmiş 1596 ml kapasiteli bir mezür, çift yönlü aspiratör
pompası, 9 inç-karelik yoğunluk plakası ve 12 lastik balondan oluşur.
Deney yöntemi, kum ikamesi yöntemi ile yapılan yoğunluk deneyi ile
aynı prensibe sahiptir. Deney, açılan çukura yerleştirilen bir balonun
içine su pompalanmasıyla gerçekleştirilir. Kullanılan su miktarı
derecelendirilmiş mezür ile kolaylıkla saptanabilir.
UTS-0992 NF Tipi Balon Yoğunluk Seti 3000 ml kapasitelidir. Metal bir
silindire doldurulan su, daha sonra silindirin tabanında bulunan
plastik membrana pompalanır. Su basıncı, basınç göstergesi aracılığı
ile kontrol edilir. Balon hacmi, derecelendirilmiş piston mili
üzerinden ölçülür.
NF Tipi Balon Yoğunluk
Seti aşağıdakiler ile birlikte
verilmektedir.
• Güçlendirilmiş Membran,
6 adet/paket.
• Taban Plakası
• Sabitleme kıskacı, 3 adet
Ürün Kodu
ASTM Tipi Balon Yoğunluk
Seti aşağıdakiler ile birlikte
verilmektedir.
• Lastik Balon,12 adet
• Yoğunluk Plakası
Boyutlar
Ağırlık (yaklaşık)
UTS-0990
250x250x700 mm
7 kg
UTS-0992
360x360x1000 mm
10 kg
ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Ural Caddesi No: 18 Sincan / ANKARA
T. 90.312 394 3875 (pbx) F. 90.312 394 3877 [email protected]
www.utest.com.tr
01

Benzer belgeler