ELİF ACAR, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi

Transkript

ELİF ACAR, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi
ELİF ACAR, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olduktan sonra İktisat
Bankasının Yönetici Yetiştirme (Management Trainee) programına kabul edilerek iki yıl İktisat Bankası Adana şubede
pazarlama yetkilisi olarak çalıştı. Bu süre içinde temel bankacılık, hukuk ve muhasebe eğitimleri aldı.
1997 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nin Connecticut eyaletine
gitti. 1998 yılında, akademik başarı bursuyla okuduğu University of Hartford’dan İşletme Yüksek Lisans (MBA)
derecesini aldı. Nisan 1999’da New York’ta Standard & Poor’s kredi derecelendirme şirketinin bir yan kuruluşu olan
‘Leveraged Loan Data’ firmasında analist olarak çalışmaya başladı. Temel görevleri arasında A.B.D. finansal
pazarındaki sendikasyon banka kredilerinin veri tabanını yaratmak ve yürütmek, oluşturulan veri tabanından
‘leveraged loan’ piyasası için önemli trend ve istatistik raporları çıkarmak, bunları yatırım bankaları ve diğer finansal
kuruluşlarla paylaşmak geliyordu.
Kasım 2000’de Standard & Poor’s şirketinin New York ofisinde Proje Finansmanı Kredi Derecelendirme
grubunda analist olarak göreve başladı. Görevleri arasında büyük ölçekli enerji projesi finansmanları, sektördeki diğer
şirketlerin iş ve finansal risk analizi, kredi derecelendirmeleri ve derecelendirme sonrası takiplerini yapmak geliyordu.
Daha ziyade, A.B.D.’deki elektrik üreticisi ve dağıtıcıları, tarımsal ürünlerden araba yakıtı (etanol. vb.) üretme projeleri
gibi yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı üzerinde çalıştı. 2000 yılında kredi derecelendirme analisti olarak
gerçekleştirdiği çalışmalardan ötürü Standard & Poor’s yönetiminden analitik üstünlük başarı belgesi aldı. Standard &
Poors’un New York merkez ofisindeki görevine 2006 yılı sonuna kadar devam etti ve müdür yardımcılığına yükseldi.
Ocak 2007’de Standard & Poors’un Londra ofisine geçti. Burada Avrupa ve Orta Doğu’daki karmaşık yapılı ve
büyük ölçekli kamu-özel ortaklığı altyapı projelerinin iş ve finansal riskinin analizi, kredi derecelendirmelerinin
yapılması, derecelendirme işleminden sonra projelerin finansal ve operasyonel performanslarının takibi, kredi derece
notlarının periyodik olarak güncellenmesi ve medyaya raporlanmasından sorumlu olarak çalıştı. Müdürlüğe terfi etti.
Üzerinde çalıştığı belli başlı projeler, paralı yollar, köprüler, limanlar, likit doğal gaz dolum-boşaltım tesisleri ile
bunların gemi nakliye projeleri, su arıtma tesisleri ve enerji projelerini kapsamaktaydı. Ayrıca çeşitli seminer ve
konferanslarda hem sektörle ilgili hem de S&P kredi derecelendirme kuruluşunun derecelendirme kriterleri ve
metotlarıyla ilgili konuşmalar yapmak, kıdemsiz analistlerin eğitim ve gelişimlerinden sorumlu olmak, uydu ofislerdeki
personelle koordinasyonu sağlamak da görevleri arasındaydı.
Elif, yurt dışında keyifle ve başarıyla yürüttüğü kariyerine, tecrübelerinden ülkesinde yararlanmak
maksadıyla, Türkiye’de akademik ortamda devam etmeye karar verdi. Eylül 2009’da Çağ Üniversitesinde Öğretim
Görevlisi olarak 3üncü ve 4üncü sınıf lisans öğrencilerine Uluslararası Finans, Bankacılık, Sermaye Piyasaları, Kredi
Yönetimi, vb. dersleri verdi. Şu anda Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışıyor.
Üniversitenin kuruluş aşamasında gerekli idari ve akademik görevlerini, komisyonlarda yer alarak, akademik projeler
üreterek ve bilimsel yayınlar hazırlayarak, ve yeni kurulan bir üniversite olmanın tüm heyecanını taşıyarak yerine
getiriyor. Bir yandan da Çukurova Üniversitesinde finans doktorasını tamamlıyor.
Elif, İngilizce-Türkçe çift dilli ve orta derecede Almanca biliyor. Ayrıca, Microsoft Word, Excel, Power Point ve
Access programlarında ‘proficiency’ derecesinde iyi kullanım becerisine sahiptir.