IP Office 5420 Hızlı Başvuru Kılavuzu

Transkript

IP Office 5420 Hızlı Başvuru Kılavuzu
IP Office 5420 Hızlı Başvuru Kılavuzu
IP Office 5420 Hızlı Başvuru Kılavuzu
Programlanabilir Tuşlar
Programlanabilir tuşlar, bir dizi IP Office sistemi özelliğine erişmenize olanak tanır. Bazı seçenekler varsayılan
olarak kullanılabilir; diğerleri yalnızca yöneticiniz tarafından programlanabilir. Daha fazla bilgi için sistem
yöneticinize başvurun.
Admin ve Admin1, en sık kullanılan özellikleri, diğer özellik tuşlarına programlamanıza olanak tanıyan iki erişim
seviyesidir. Admin ve Admin1 işlevleri ile programlanabilir özellikler şunlardır:
Yönetici Adı
Acct
AD
Admin
AutCB
CFrwd
CPark
CPkUp
Dir
DPkUp
GrpPg
HFAns
HGNS+
Açıklama
Hesap Kodu Girişi
Kısaltılmış Arama
Kendi Kendine Yönetme
Otomatik Geri Arama
Tüm Çağrıları Yönlendirme
Arama Park Etme
Arama Seçme
Dizin
Yönlendirilmiş Arama Seçme
Grup Çağrısı
Dahili Otomatik Yanıtlama
İzleme Grubu Ayarlama Gece Servisi
Yönetici Adı
Park
Prog
SAC
Spres
Timer
TmDay
Yönetici Adı
Park
Açıklama
Diğer Dahiliye Çağrı Park Etme
Kısaltılmış Arama Programı
Tüm Çağrıları Gönderme
AD Bastırma
Zamanlayıcı
Günün Saati
Açıklama
Park
<User>
Kullanıcı
<Group>
Flash
AD
Grup
Hat Durumu Gösterme
Kısaltılmış Arama
Varsayılan Kısa Kodlar
Kısa kodları tuşlayarak çeşitli sistem özelliklerine erişebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda, varsayılan kısa kodlar
gösterilmiştir.
Gösterildiği yerlerde N’yi uygun bir numarayla değiştirin. Örneğin, *07*N#; burada, N, yönlendirme açık
olduğunda çağrılarınızın yönlendirilmesini istediğiniz dahili numaradır.
Kısa Kod
*00
*01
*02
*03
*04
*05
*06
*07*N#
*08
*09
*10*N#
*11*N#
*12*N#
*13*N#
*14*N#
*17
*18
*19
*20*N#
*21*N#
*29
Açıklama
Tüm Yönlendirmeleri İptal Etme
Koşulsuz Yönlendirme Açık
Koşulsuz Yönlendirme Kapalı
Meşgulken Yönlendirme Açık
Meşgulken Yönlendirme Kapalı
Yanıt Yokken Yönlendirme Açık
Yanıt Yokken Yönlendirme Kapalı
NumarayaYönlendirme
Rahatsız Etmeyin Özelliği Açık
Rahatsız Etmeyin Özelliği Kapalı
Rahatsız Etmeyin Özelliği İstisna Ekleme
Rahatsız Etmeyin Özelliği İstisna Silme
Beni Burada İzle
Beni Burada İzle İptal
Beni İzle
Sesli Posta Alma
Sesli Posta Açık
Sesli Posta Kapalı
İzleme Grubu Ayarlama Gece Servisi
İzleme Grubu Temizleme Gece Servisi
Aramalar Arasında Geçiş Yapma
Kısa Kod
*30
Açıklama
Arama Seçme - Herhangi Biri
*31
*32*N#
*33*N#
*34
Arama Seçme - Grup
Arama Seçme - Dahili
Arama Kuyruğu
Bekletme Müziği
*35*N#
*36
*37*N#
*38*N#
*39
Dahili Oturum Açma
Dahili Oturum Kapatma
Çağrı Park Etme
Park Edilen Çağrıyı Çekme
Aktarma Açık
*40
*41
*45*N#
Aktarma Kapalı
Çağrıya Devam Etme
Çağrı Çekme
*46
*47
*48
*49
*50
Çağrı Çekme
Konferansa Ekleme
Sesli Posta Geri Arama Açık
Sesli Posta Geri Arama Kapalı
*51
*53*N#
*57*N#
İzleme Grubu Aramalarını Yönlendirme Açık
İzleme Grubu Aramalarını Yönlendirme Kapalı
Arama Seçme Üyeleri
Meşgulken Yönlendirme Numarası
1
9
Drop - Kapatma
10
Redial - Tekrar Arama
3
Feature Buttons/Display Özellik Düğmeleri/Ekran
Message Waiting Lamp Bekleyen Mesaj Lambası
Page Left/Right - Sayfa Sola/Sağa
11
Dialling Pad - Tuş Takımı
4
Softkey - Programlanabilir Tuş
12
5
Messages - Mesajlar
13
6
Hold - Bekletme
7
Transfer - Aktarma
14
Volume Controls Ses Düzeyi Kontrolleri
Mute - Sessiz ( Siz karşı tarafı
duyarsınız fakat karşı tarafa
sesiniz gitmez. Dinlemede kalırsınız)
Headset - Kulaklık
8
Conference - Konferans
15
Speaker - Hoparlör
16
Exit - Çıkış
2
IP Office 5420 Hızlı Başvuru Kılavuzu
Çağrıları Karşılama
•
Sessiz
Ahizeyi kaldırın veya hoparlörü kullanmak için
•
•
düğmesine basın.
Arama Yapma
•
•
Ahizeyi kaldırın veya hoparlörü kullanmak için
Dış hat ve/veya alan kodları dahil, numarayı tuşlayın.
Mesajlarınızı dinlemek için,
MESSAGES düğmesine basın veya mesaj erişimi tanımlandıysa ,
Son aranan numarayı yeniden aramak için,
HOLD düğmesine basın.
Bekletilen bir çağrıyı almak için, bekletilen çağrıya karşılık gelen
2.
Hızlı arama yapmak için:
1.
Herhangi bir programlanabilir tuşa
basın, sonra hızlı aramalarınızı görüntülemek için
SpDial düğmesine basın. Tek bir ekranda görüntülenemeyecek kadar çok numara saklandıysa,
daha fazlasını görmek için
ve
düğmesine basın.
2.
İstediğiniz hızlı arama gösterildiğinde, hızlı arama adının yanındaki
basın. Telefonunuz numarayı otomatik olarak arar.
düğmesine basın.
Çağrı Aktarma
1.
Çağrı aktifken,
TRANSFER düğmesine basın. Çağrı beklemeye alınır;
sesi duyarsınız. Çağrıyı yönlendirmek istediğiniz numarayı tuşlayın.
görüntülenir ve çevir
•
Hat uygunsa çağrıyı duyuru yapmadan aktarmak için, ahizeyi yerine bırakın. Hat meşgulse veya cevap
verilmiyorsa, çağrıya karşılık gelen
düğmesine basın.
Konferans
Konferans görüşmesi için, ilk tarafı arayın ve yanıt verilmesini bekleyin.
2.
3.
CONFERENCE düğmesine basın. Geçerli çağrı beklemeye alınır.
duyarsınız.
Sonraki tarafın numarasını tuşlayın ve yanıt verilmesini bekleyin.
4.
5.
Yeni tarafı çağrıya dahil etmek için,
CONFERENCE düğmesine tekrar basın.
Daha fazla taraf eklemek için 2. veya 4. adımı tekrarlayın.
SpDial düğmesine basın ve sonra
Add düğmesine basın.
Bir | simgesi şeklindeki imleç ad alanında görüntülenir. Adı aşağıdaki gibi girin:
Girmek istediğiniz harf veya sayı görününceye kadar, o harf veya sayıya karşılık gelen sayı tuşuna
arka arkaya basın.
Örneğin: 2 tuşu aynı zamanda A, B ve C olarak işaretlenmiştir. C girmek için, C görüntüleninceye
kadar tuşa basın.
Karakterler aynı tuş üzerinde ise,
düğmesine basın ve sonraki karakteri girin.
3.
Number düğmesine basın. İmleç Number alanında görüntülenir. Numarayı veya dahili
numarayı girin.
4.
•
Kendinizi konferanstan çıkarmak için ahizeyi yerine bırakın.
•
•
Hoparlörü kullanmak için
düğmesine basın. Arama yapın veya yanıtlayın. Sesi ayarlamak için,
ve
düğmesine basın. Çağrıyı sona erdirmek için,
düğmesine tekrar basın.
Hoparlörden ahizeye geçmek için, ahizeyi kaldırın ve konuşmaya devam edin.
Ahizeden hoparlöre geçmek için,
düğmesine basın ve ahizeyi yerine koyun.
Rahatsız Etmeyin Özelliği
•
düğmesine basın ve sonraki numarayı girin.
Save düğmesine basın.
Bir hızlı aramaya kısa kod eklemek için:
SpDial düğmesine basın.
1.
Hızlı aramaya kısa kod eklemek için
2.
3.
Ad alanına, kısa kod adını girin. Örneğin, Voicemail.
Numara alanına, * önekini ve kısa kod numarasını girin. Örneğin, *17 (mesaj için kısa kod).
Çağrıları Yönlendirme
Hoparlör
•
düğmesine
Hızlı arama listesine eklemek için:
İstediğiniz sonraki numara aynı tuştaysa,
görüntülenir ve çevir sesi
veya
1.
2.
VEYA
Çağrıyı duyurmak için, hatta kalın ve yanıt verilmesini bekleyin. Çağrıyı duyurun ve ahizeyi yerine
bırakın. Hat meşgulse veya cevap verilmiyorsa, bekletilen çağrıya karşılık gelen
düğmesine basın.
1.
REDIAL düğmesine iki kez basın.
Hızlı Aramalar
•
Çağrıyı Beklemeye Alma
Bir çağrıyı beklemeye almak için
MUTE düğmesine basın.
MUTE düğmesine basın.
Daha önce aranan bir numarayı yeniden aramak için,
REDIAL düğmesine basın. Son aranan 8 numara
görüntülenir. Daha fazlasını görmek için
ve
düğmesine basın (en fazla 10 numara saklanır). İstediğiniz
numarayı bulduğunuzda, aramak için ilişkili özellik düğmesine basın.
bu programlanabilir tuşa basın.
For more information about Visual Voice see the "IP Office 2420 and 5420 User Guide".
•
•
Hattın diğer ucundaki kişinin sizi duymasını engellemek için
İki yönlü görüşmeye geri dönmek için tekrar
Tekrar Arama
düğmesine basın.
Mesajlar
•
IP Office 5420 Hızlı Başvuru Kılavuzu
Do Not Disturb özelliğini açmak için, *08 tuşlayın. N görüntülenir. Do Not Disturb özelliğini kapatmak
için, *09 tuşlayın.
Not: Bu kılavuzda yer alan kısa kod açıklamaları yalnızca varsayılan kısa kodların kullanımıyla ilgilidir.
•
•
Beni İzle kodlarını kullanarak çağrıları başka bir dahili numaraya yönlendirmek için, *12*N# tuşlayın
(burada, N sizin dahili numaranızdır). Sizin dahili numaranıza yapılan tüm çağrılar, kullanmakta
olduğunuz dahili numaraya yönlendirilir. Çağrılarınızı yeniden kendi dahili numaranıza yönlendirmek
için *13*N# tuşlayın.
Çağrıları kendi dahili numaranıza yönlendirmek için (Beni İzle), *14*N# tuşlayın (burada, N
çağrılarınızın yönlendirilmesini istediğiniz dahili numaradır). Kendi numaranızdan çağrıları
yönlendirmeyi iptal etmek için, *14*# tuşlayın.
Çağrı Yönlendirme
•
•
•
•
Çağrılarınızın yönlendirileceği numarayı ayarlamak için, *07*201# tuşlayın (bu örnekte, 201’e
yönlendirilir).
Koşulsuz Yönlendirme Açık seçeneğine geçmek için, *01 tuşlayın. Bir D görüntülenir. Kapatmak için,
*02 tuşlayın.
Meşgulken Yönlendirme Açık seçeneğine geçmek için, *03 tuşlayın. Kapatmak için, *04 tuşlayın.
Yanıt Yokken Yönlendirme Açık seçeneğine geçmek için, *05 tuşlayın. Kapatmak için, *04 tuşlayın.