Paletli Ürünler için Konveyör Sistemleri_TUR

Yorumlar

Transkript

Paletli Ürünler için Konveyör Sistemleri_TUR
Paletli Ürünler için Konveyör
Sistemleri
03 AUTO TK TPP OK.qxd:C AUTOMATICOS G
13/3/12
12:48
Página 40
Geniş ürün çeşitliliğine sahip konveyör
sistemlerinin sunduğu farklı çözümler verimlilik
artışı sağladığı gibi ürün giriş, akış ve teslimi
arasında bir bütünlük sağlamaktadır. şletmenin
lojistik anlamda ihtiyacı olan tüm elementler
nakliye, toplama ve/veya dağıtım unsurları göz
önüne alınarak dizayn edilirler.
12:48
Página 41
Paletli Ürünler için Konveyör Sistemleri
13/3/12
DİZİN
03 AUTO TK TPP OK.qxd:C AUTOMATICOS G
Taşıma Elemanları
42
Rulolu Konveyör
Zincirli Konveyör
Rulolu ve Zincirli Karma Aktarım
Döner Konveyör (Rulolu veya Zincirli)
Depo Girişi ve Çıkışında Zincirli Konveyör
Giriş Kontrol Noktası
Palet Asansörü
Kontrol Sistemleri
Yarım Palet Konveyörü (Düsseldorf Tipi
Paletler için)
Gezer Taşıyıcı Konveyör
Raylı Mekik Sistemi
0 Seviyesinde Kullanılan Rulolu Konveyör
Otomatik Tır Yükleme ve Boşaltma Sistemi
Palet İstifleyici / Ayırıcı
Sipariş Hazırlama Robotları
Monoray Elektro Palet Taşıyıcılar
03 AUTO TK TPP OK.qxd:C AUTOMATICOS G
13/3/12
12:48
Página 42
Mecalux paletli ürünler için
geniş bir konveyör ürün
yelpazesine sahiptir.
İlgili tüm ürünleri standart
hale getirerek, sistemin
imalatından teslimine kadar
tüm süreçleri kısaltıp,
müşterilerine hem termin
hem de fiyat olarak avantaj
sağlamaktadır.
TAŞIMA ELEMANLARI
7
10
11
8
1
42 Paletli Ürünler için Konveyör Sistemleri
6
5
4
2
9
1
Rulolu konveyörler (TR)
2
Zincirli konveyörler (TC)
3
Rulolu ve zincirli karma
aktarım (TM)
4
Döner konveyör (TG)
5
Depo girişi ve çıkışı için zincirli
konveyör
6
Palet asansörü
3
13/3/12
12:48
Página 43
Paletli Ürünler için Konveyör Sistemleri
03 AUTO TK TPP OK.qxd:C AUTOMATICOS G
Rulolu Konveyör (TR)
Paletlerin, üzerinde rulolar bulunan
uzunlamasına bir hattın üzerinde taşınmasına
olanak sağlar.
Uzunlamasına taşınan paletlerde, eğer
alınacak mesafe fazla ise, paletlerin taşınması
için en uygun elemandır. Gerekli olan en
uygun yöntem yapılandırıldığı için, farklı
ölçüdeki paletlerle uyumludur.
Dayanıklı tasarımı, tüm çalışma
koşullarında büyük bir güvenilirlik
sunmaktadır. Teknik bilgiler tablosunda
belirtilen çalışma koşulları, standart
modelde kabul edilen değerlerdir. Ancak
eğer uygun koruma araçları monte
edilirse, bu değerler arttırılabilir.
Bağımsız, ağır yük birimlerinin taşınması
için gerekli kapasiteyi sunmak üzere
tasarlanmıştır. İlgili her ünite, toplam 4.000
kg’a kadar, ardışık şekilde transfer edilmek
istenen birden fazla yük birimini rahatlıkla
taşıyabilmektedir.
TEKNİK BİLGİLER / Rulolu Konveyör
7
Raylı Mekik (LZ)
8
Palet istifleyici ve ayırıcı (AP)
9
Sipariş hazırlama robotları (APC)
Standard uzunluk
10
Monoray elektro
taşıyıcılar (EV)
Taşıma hızı
Koruma ve emniyet
elemanları
Çevre koşulları
11
www.mecalux.com.tr
Taşıyıcı tabanı
Maksimum yük birimi ağırlığı
Standart taşıyıcı yüksekliği
Fren
Europalet 800/1.000 mm
1.500 kg
1.340/2.676/3.010 mm
Sabit 10 m/dak - Değişken 20 m/dak
600/900/1.100 mm
-30 ºC ila +40 ºC
İsteğe bağlı
43
03 AUTO TK TPP OK.qxd:C AUTOMATICOS G
13/3/12
12:48
Página 44
>>TAŞIMA ELEMANLARI
Zincirli Konveyör (TC)
Rulolu ve Zincirli Karma
Aktarım (TM)
Çatallara enlemesine bir şekilde, paletlerin
taşınmasını sağlayan konveyördür. Rulolu
konveyörün mükemmel bir tamamlayıcısıdır.
Çünkü ikisinin bileşimi ile 90° ya da 180°
dönüşleri mümkün kılarak döner hat
oluşumunu ve döner aktarımı
kolaylaştırmaktadır. Alan gereksinimi
duyulduğu durumlarda ideal bir
yöntemdir. Yükün özelliklerine göre;
2, 3 veya 4 parça zincirden oluşabilir.
Yük birimlerinin ilerlemesi sırasında rulolu
konveyöre girerken ve zincirli konveyörden
çıkarken veya tam tersi bir durumda 90° yön
değişimi. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için bir
kaideye sabitlenmiş rulolu konveyör ile eksantrik
kaldırma taşıyıcısı üzerinde bulunan bir zincirli
konveyörün birleşimigerekmektedir.
İki bileşenin, bir eleman olarak birleşmesi, yön
değişimlerini idare etmek için en ideal seçeneği
oluşturur.
Teknik bilgiler tablosunda belirtilen çalışma
koşulları, standart modelde kabul edilen
değerlerdir. Ancak eğer uygun koruma
araçları monte edilirse, bu değerler
genişletilebilir.
Aktarım yapılmadan önce
paletin konumunu korumak
için savurma tamponu
içermektedir.
TEKNİK BİLGİLER / Zincirli Konveyör
Taşıyıcı tabanı
Maksimum yük birimi ağırlığı
Standard uzunluk
Taşıma hızı
Europalet 800/1.000 mm
1.500 kg
1.300/2.000/2.700 mm
Sabit 10 m/dak - Değişken 20 m/dak
Standart taşıyıcı yüksekliği
Çevre koşulları
Fren
TEKNİK BİLGİLER / Karma Aktarım
650/950/1.150 mm
-30 ºC ila +40 ºC
İsteğe bağlı
44 Paletli Ürünler için Konveyör Sistemleri
Taşıyıcı tabanı
Maksimum yük birimi ağırlığı
Makara tarafının uzunluğu
Taşıma hızı
Taşıyıcı yüksekliği (zincirler)
Konveyör genişliği (zincir tarafı)
Çevre koşulları
Europalet 800/1.000 mm
1.500 kg
1.190 mm
Sabit 10 m/dak - Değişken 20 m/dak
650/950/1.150 mm
1.250/1.450 mm
-30 ºC ila +40 ºC
13/3/12
12:49
Página 45
Paletli Ürünler için Konveyör Sistemleri
03 AUTO TK TPP OK.qxd:C AUTOMATICOS G
Döner Konveyör
(Rulolu veya Zincirli) (TG)
Yük birimlerini birbiriyle hizalanmış
konveyörler arasında aktarmayı sağlayan
dönme özelliğine sahip makaralı veya
zincirli konveyör.
Rulolu veya zincirli döner konveyör, paleti
giriş yönüne göre herhangi bir açıya
yönlendirme yeteneğine sahiptir.
TEKNİK BİLGİLER / Döner Konveyör
Taşıyıcı tabanı
Europalet 800/ 1.000 mm
Maksimum yük birimi ağırlığı
Uzunluk
Yaklaşık yarıçap ölçüsü
1.900 mm
Taşıma hızı
Taşıma yüksekliği
Sabit 10 m/dak - Değişken 20 m/dak
Makaralar: 600/900/1.100 mm - Zincirler: 650/950/1.150 mm
Konveyör genişliği
90º’ye mínimum dönüş zamanı
Maksimum dönüş
Çevre koşulları
www.mecalux.com.tr
1.500 kg
1.329 mm
960/1.160 mm
4 saniye
180º
-30 ºC ila +40 ºC
45
03 AUTO TK TPP OK.qxd:C AUTOMATICOS G
13/3/12
12:49
Página 46
>>TAŞIMA ELEMANLARI
Depo Girişi ve Çıkışında
Zincirli Konveyör
Kural olarak, otomatik bir depoya yerleşimi
sırasında palet, en dar kısmından tutularak
elleçlenir. Kurulumun kapasitesini optimize
etmek amacı ile depo giriş ve çıkış
koridorlarına zincirli konveyörler koymak
gerekmektedir.
Daha önce sözü edilen zincirli konveyörler ile
aynıdır. Ancak uzunluk ve sayı faktörleri,
stoklama gereksinimlerine göre değişiklik
gösterebilmektedir.
Giriş Kontrol Noktası (PIE)
Sisteme giriş yapacak paletlerin
boyutlarının istenen kriterlere teknik
özelliklerine uygun olup olmadığını test
eden, malzeme akış sistemine ait bir
denetim donanımıdır. Malzeme akış
biriminin ilk denetim noktası olarak,
ürünün tanınması ve daha sonradan depo
yönetim sistemine (WMS) kaydedilmesi
amacıyla bir barkod etiketi okuyucusu
içerir.
için durum kontrolü ve transfer yüzeyinin
kalitesi için iki araç monte edilir: Bir tanesi
paletlerde çatalların gireceği boşlukları, diğeri
ise raf üzerine gelecek destek kızaklarını
kontrol ederler.
Standart şekilde uygulanması gereken kontrol
aşağıdaki gibidir:
I
I
Paletin düzgün şekilde transfer ve
depolanma işlemini güvence altına almak
I
I
I
Palet üzerindeki yükün taşma kontrolü.
Yük genişliğinin kontrolü.
Palet üzerindeki yükün yükseklik kontrolü.
Yük ağırlığının kontrolü.
Tarayıcının barkod etiketlerini
okuma kontrolü.
Normal olmayan bir durum ile
karşılaşıldığında, yük birimi reddedilir
ve operatör panelinde onarım için hata
sinyali verilir.
46 Paletli Ürünler için Konveyör Sistemleri
13/3/12
12:49
Página 47
Paletli Ürünler için Konveyör Sistemleri
03 AUTO TK TPP OK.qxd:C AUTOMATICOS G
www.mecalux.com.tr
47
03 AUTO TK TPP OK.qxd:C AUTOMATICOS G
13/3/12
12:49
Página 48
>>TAŞIMA ELEMANLARI
Palet Asansörü (EP)
Kontrol Sistemleri
Karşı ağırlık ve tahrik sistemli dikey
yük taşıma amacıyla tasarlanmış bir
transfer aracıdır. Farklı yükseklik
seviyelerine yük transferi gerektiren
kurulumlarda uygulanır.
Otomasyon bir depoyu oluşturan bütün
elemanların otomatik işlevi, elektronik
sistemler tarafından kontrol edilmektedir. Bu
ekipmanlar, konveyör hızını ayarlayan
elektronik bileşenler ile birlikte motor
koruması ve kontrol mekanizmasını içeren
elektrik panolarına monte edilirler.
Zincir veya rulo üzerinden yük
transferine olanak sağlayan farklı
yapılandırmalara izin verir.
Bu panolar, kurulumun optimum işlevselliği
için programlanmış robotlar veya bilgisayar
üzerinden kontrol edilmektedir.
TEKNİK BİLGİLER / Palet Asansörü
Taşıyıcı tabanı
Europalet 800/1.000 mm
Maksimum yük birimi ağırlığı
1.500 kg
Maksimum yük sayısı
2
Asansörün maksimum hızı
60 m/dakika
Minimum alt yük seviyesi
600 mm
Dikey hız düzenleyici
Frekans değiştirici
Çevre koşulları
-30 ºC ila +40 ºC
Asansör sistemi
Bakım girişi
Karşı ağırlıklı zincirler
Ulaşım merdiveni ve raylardan oluşan asansör
platform grubu
Yedek motor
48 Paletli Ürünler için Konveyör Sistemleri
İsteğe bağlı
13/3/12
12:49
Página 49
Paletli Ürünler için Konveyör Sistemleri
03 AUTO TK TPP OK.qxd:C AUTOMATICOS G
www.mecalux.com.tr
49
03 AUTO TK TPP OK.qxd:C AUTOMATICOS G
13/3/12
12:49
Página 50
>>TAŞIMA ELEMANLARI
Yarım Palet Konveyörü
(Düsseldorf Tipi Paletler için)
Eğer yük birimi (ürünler) yarım palet
olarak tabir edilen 600 x 800 mm
ölçülerine sahip Düsseldorf tipi paletlerde
istifleniyorsa, paralel olarak iki yarım paleti
taşıyabilmek için zincirli konveyörlerin
ortasına ekstra iki zincir eklenmesi gerekir.
Bu yarım paletlerin
rulolar üzerinde hareket etmeleri
gerektiğinde, ruloların yarıçaplarının
daha küçük, aralarındaki mesafenin ise
daha az olması gerekmektedir.
TC05 (Düsseldorf Tipi Yarım Paletler
için Zincir Konveyörler)
TR05 (Düsseldorf Tipi Yarım
Paletler için Rulolu Konveyörler)
TM05 (Düsseldorf Tipi Yarım
Paletler için Karma Konveyörler)
Yarım paletler, zincir uç milleri arasındaki
tüm mesafeyi kaplayarak, birbirlerine
paralel bir şekilde ve ikişerli olarak
zincirler üzerinde taşınır.
Yarım paletler (Düsseldorf Tipi),
Europalet ile karşılaştırıldıklarında,
60 mm yarıçaplı rulolar üzerinde
taşınırlar.
Bu konveyör, iki yarı paletin
taşınmasına olanak sağlar. İkişerli
olarak gruplandırılır. Çalışanlar için
güvenlik elemanı olarak kullanılan bir
halka sensörü bulunmaktadır.
0 Seviyesinde Kullanılan
Rulolu Konveyör (TRX)
Zemin seviyesinde, forklifte gerek
duyulmadan, bir transpalet vasıtası ile
yükleme ve boşaltıma izin veren
konveyördür.
Giriş ve çıkış platformlarında uygulanması
için makaraların seviyesi 80 mm’ye
ayarlamalıdır. Yük, sistemin geri kalan
seviyesine denk gelene kadar otomatik
olarak kardırılır böylece hareketin
devamlılığı kolaylaşır.
TEKNİK BİLGİLER /
0 Seviyesinde Kullanılan Rulolu Konveyör (TRX)
Taşıyıcı tabanı
Paletin maksimum yükü
Mevcut uzunluk
Taşıma yüksekliği
Hız
Palet yönlendirme
Çevre koşulları
50 Paletli Ürünler için Konveyör Sistemleri
Europalet 800/1.000 mm
1.500 kg
1.300 mm
80 mm
10 m/dakika
Kanallar vasıtası ile
-30 ºC ila +40 ºC
03 AUTO TK TPP OK.qxd:C AUTOMATICOS G
13/3/12
12:49
Página 51
Gezer Taşıyıcı Konveyör (CT)
Eğer bu gibi bir kuruluma gereksinim
duyuluyorsa, hat boyunca fiziksel bir bariyer
yaratmamak için mekik rayları
depo zeminine sabitlenir.
Döngü, yük veya hızda daha fazla
performans elde etmek amacıyla, üzerinde
değişik transfer sistemleri (rulo, zincir, teleskopik
çatal...) olan mekikler kullanılabilir.
Paletli Ürünler için Konveyör Sistemleri
Dinamik gereksinimlerin yüksek olmadığı
kurulumlara uygun olduğundan, palet
akışının sürekli olmadığı depolardaki transfer
sistemlerinde tercih edilir. Her zaman, rulolu
veya zincirli başka bir aktarım elemanı içerir.
İsteğe bağlı olarak, mekik, aynı anda iki
palet birden taşıyabilir.
TEKNİK BİLGİLER / Gezer Taşıyıcı Konveyör
Taşıyıcı tabanı
Europalet 800/1.000 mm
Paletin maksimum yükü
1.500 kg
Maksimum hareket hızı
80 m/dakika
Çevre koşulları
-30 ºC ila +40 ºC
Konumlandırma sistemi
Elektrik bağlantısı
Telemetre
Kayar ayarlanabilir kontak noktaları
Haberleşme sistemi
Kızılötesi fotosel
Raylı Mekik Sistemi (LZ)
Tek Paletlik Mekik Aracı (LZ-1L)
Çift Paletlik Mekik Aracı (LZ-2L)
Gezer taşıyıcı konveyöre benzer şekilde,
mekik aracı da yüklerin enlemesine
taşınması için tasarlanmıştır. Sağladığı
yüksek aktarım hızı sayesinde hızlı bir yük
akışına olanak vermektedir.
Tek paletli sistemden farklı olarak çift paletlik
mekik aracı, iki paleti aynı anda farklı iki
noktaya transfer edebilir. Aynı anda toplam
2.000 kg taşıma kapasitesine sahiptir.
TEKNİK BİLGİLER / Tek Paletlik Mekik Aracı LZ-L1
TEKNİK BİLGİLER / Çift Paletlik Mekik Aracı LZ-L2
Taşıyıcı tabanı
Europalet 800/1.000 mm
Yarım palet 800 x 600 mm
Taşıyıcı tabanı
Paletin maksimum yükü
1 x 1.500 kg veya 2 x 500 kg
Paletin maksimum yükü
140 m/dakika
Maksimum aktarım hızı
Maksimum aktarım hızı
Çevre koşulları
Konumlandırma sistemi
Haberleşme sistemi
Elektrik bağlantısı
www.mecalux.com.tr
0 ila +40 ºC (isteğe bağlı olarak -30 ºC)
Telemetre
Kızılötesi fotosel
Kayar ayarlanabilir kontak noktaları
Çevre koşulları
Konumlandırma sistemi
Haberleşme sistemi
Elektrik bağlantısı
Europalet 800/1.000 mm
Yarım palet 800 x 600 mm
2 x 1.000 kg veya 2 x (2 x 500) kg
120 m/dakika
Oila +40 ºC (isteğe bağlı olarak -30 ºC)
Telemetre
Kızılötesi fotosel
Kayar ayarlanabilir kontak noktaları
51
03 AUTO TK TPP OK.qxd:C AUTOMATICOS G
13/3/12
12:49
Página 52
>>TAŞIMA ELEMANLARI
Otomatik Tır Yükleme ve
Boşaltma Sistemi
Tırların otomatik olarak yüklenmesi ve
boşaltılması için kullanılan bir sistemdir.
Bunun için gerekli olanlar:
I
I
I
Yükleme alanında yer alan sabit
bir ekipman.
Boşaltma alanında yer alan sabit
bir ekipman.
Özel taşıma sistemi ile donatılmış
bir yarı treyler.
Yükleme ve Boşaltma Platformu
Bu platform altı bölümden oluşmaktadır.
Bunların her biri, üzerinde yönlendirilmiş
dubleks tip taşıyıcı zincirin hareket ettiği
taşıyıcı birer taşıyıcıdan meydana gelir.
Platformların maksimum uzunluğu 12 m
olup, üzerlerindeki zincirli taşıyıcı hatlar
uzunluğuna treylere yerleştirilmiştir.
Yarı Treyler
Her treylere, altı zincir bölümünden oluşan
motorlu konveyör monte edilmiştir.
Elektrik akımı, yük platformunun dışında
bulunan bir priz aracılığı ile sağlanmaktadır.
Bu sistem ile, platform konveyöründen tıra
aktarım güvence altına alınır ve treylerin
aşınması ve blokajı önlenir.
Sistemin Emniyet ve Güvenilirliği
Bütün kurulum, işlevselliği etkileyebilecek
muhtemel çarpma veya sürtmelere karşı
korunmaktadır.
Sistemin Avantajları
I
I
I
Dış merkezleme sistemi, aktarım sırasında
treyleri düzgün bir şekilde destekler ve
konumlandırır.
I
I
I
TEKNİK BİLGİLER / Otomatik Tır Yükleme ve Boşaltma Sistemi
Uzunluk
12.000 mm
Toplam genişlik
Taşıma yüksekliği
Yüklenecek paletin birim maksimum ağırlığı
2.400 mm
650/950 mm
1.000 kg
Maksimum yük kapasitesi
32.000 kg
12 m’lik yarı treylerlerin yükleme ve boşaltma süresi
4,5 dakika
52 Paletli Ürünler için Konveyör Sistemleri
Ürünlerin üst düzey idaresi
Yükleme ve boşaltma sürelerinde
büyük ölçüde tasarruf.
Yüklerin taşınmasında ortaya
çıkabilecek kazaların önlenmesi.
Personel ve ekipman tasarrufu.
Forklift (türüne göre) kullanım
olanağı.
32 tona kadar olan yük taşıma
kapasitesi.
13/3/12
12:49
Página 53
Paletli Ürünler için Konveyör Sistemleri
03 AUTO TK TPP OK.qxd:C AUTOMATICOS G
Palet İstifleyici / Ayırıcı (AP)
Sipariş Hazırlama Robotları
Yüksek yoğunlukta paletin kullanıldığı
otomatik depolama sistemlerinde, boş
paletlerin toplanması ve ayrıştırılması için
otomatik istifleme ve ayrıştırma sistemleri
kullanmaktadır.
Sipariş hazırlama robotları, bir palette
ürünlerin ayrı ayrı kutular halinde bulunması
durumunda kullanılırlar. Böylece, palette yer
alan kutulu ürünler robot vasıtasıyla
katmanlar halinde alınarak, ayrı ayrı paletlere
konularak otomatik olarak sipariş hazırlama
işlemi gerçekleştirilir.
Elektromekanik asansörlü teleskopik çatal
sistemi aracılığı ile boş palet yığını yeni bir
paletin üzerine koyularak taşınmaktadır. Daha
sonra ise bütün yığın kaldırılır. Aynı araç bu
süreci tersten işletebilir ve yığını ayırabilir,
bunu da yığını konveyörün üzerine koyarak
ve en alttaki paletin üzerinde kalan paletleri
kaldırarak gerçekleştirir, böylelikle son palet,
taşınma için serbest kalır.
İki tip sipariş hazırlama robotu
bulunmaktadır:
1. Vakum ile istifleme ve palet hazırlama:
Üzerinde yer alan türbinlerin emme
hareketiyle oluşturduğu vakum etkisi
sayesinde farklı şekil ve boyutlardaki
ürünleri tek tek ya da gruplar halinde
istifler ya da sipariş olarak düzenler.
Bu araçlar ile boş paletleri sipariş hazırlama
platformuna dağıtmak ya da tam tersi bu
platformda kalan paletleri istiflemek için
setler oluşturmak mümkündür.
2. Vantuzlu / kıskaçlı istifleyici: Çoklu
vakum ve kıskaçlar ile ürünleri kavrayarak,
bütün tabakayı tutar. Bu sistem, kompakt
ve homojen ürünlerin tabakaları için
tasarlanmıştır.
TEKNİK BİLGİLER / Sipariş Hazırlama Robotları
TEKNİK BİLGİLER / Palet İstifleyici / Ayırıcı
Maksimum istifleme kapasitesi
Taşıma hızı
14 palet
20 m/dakika
Maksimum yük yüksekliği (paletli)
Tabakanın maksimum ağırlığı
Mevcut uzunluk
Makara 1.340 mm - Zincir: 1.800 mm
Maksimum aktarım hızı
Yükün maksimum yüksekliği
Makara 2.213 mm - Zincir: 2.187 mm
Kaldırma hızı
Taşıma yüksekliği
Çevre koşulları
www.mecalux.com.tr
Makaralar: 600/900/1.100mm
Zincirlers: 650/950/1.150 mm
-30 ºC ila +40 ºC
2.500 mm
300 kg
120 m/dakika
30 m/dakika
Maksimum palet ayırıcı platform sayısı
20 m
Maksimum aktarım yüksekliği
25 m
Maksimum giriş işlev döngüsü
25 palet/saat
Maksimum çıkış işlev döngüsü
150 tabaka/saat
53
03 AUTO TK TPP OK.qxd:C AUTOMATICOS G
13/3/12
12:49
Página 54
>>TAŞIMA ELEMANLARI
Monoray Elektro Palet
Taşıyıcılar
Bağımsız komutlara sahip araçlar sayesinde
yükleri “I” şeklinde bir ray üzerinde taşımaya
yarayan alternatif bir ürün taşıyıcısıdır. Raylar
tesisin tavanına asılırlar veya sundurma
tarzında yapılar sayesinde tabana
sabitlenirler.
Yararları:
I
I
I
I
I
I
I
Kullanımı kolay.
Zorlu gereksinimler karşısında
güvenilir.
Her tesisin kendi ihtiyaçlarına
mükemmel uyumluluk.
Kurulumu ve bakımı, tesisin işleyişini çok az
derecede etkiler.
Ekonomik bir sistemdir. Sadece yük
taşınacağı zaman faaliyete geçer.
Fiziksel bir bariyer oluşturmaz.
Sistemden bireysel olarak ayrılabilmeleri
nedeniyle, taşıyıcı konveyörler bağımsız
elemanlardır.
Elektro taşıyıcının tasarımı; içinde, giriş, çıkış,
dönüş ve makaslar bulunan her bir çalışma
alanına uygulanabilmektedir.
3
1
4
2
Elektro taşıyıcılar, üretimin genel döngü
zamanlarının dengelenmesini sağlamaktadır
5
2
Hat değişim şeması.
54 Paletli Ürünler için Konveyör Sistemleri
1
Giriş ve çıkış makası
2
Üç hat değişimi
3
Paralel hat değişimi
4
Döner platform
5
İki hatlı döner platform
13/3/12
12:49
Página 55
Paletli Ürünler için Konveyör Sistemleri
03 AUTO TK TPP OK.qxd:C AUTOMATICOS G
Temel Yapı Elemanları
Elektrikli taşıyıcı sistemin merkezi kontrol
elemanları
Bu elemanlar, elektrikli taşıyıcıya, çıkıştan varış
yerine kadar bir hedef kod vasıtası ile yön
verirler. Her zaman en uygun yol kullanılır ve
boş araçlar farklı yükleme hatlarına dağıtılır.
Taşıyıcı elemanlar için otomatik araçlar
Motor ünitesi tek paletlik veya çift paletlik
araçlar için birebir aynıdır. Taşınan yüke bağlı
olarak birkaç kancası olan bir bağlama
çubuğundan oluşmaktadır. Bir adet çok yönlü
motor donanımı, aracı elektrikli taşıyıcıya
kadar hareket ettirmektedir. Farklı taşıyıcı
olanakları yer almaktadır: Sabit, hareketli ve
asılı.
Sensörsüz hareket kontrolü
Kablolu raylar tarafından sağlanan iletişim,
her bir taşıyıcının konumunun sürekli
bilinmesini sağlar, böylece dış tespit
elemanlarının gereksinimini ortadan kaldırır.
Hat, geçiş ve makasların değişimi
Çeşitli elemanlar; bakım alanlarının
kurulumunu, kestirme yolları ve gerekli hat
değişimlerini gerçekleştirmektedir.
Tamamlayıcı Yapı Elemanları
Dikey asansörler
Aynı hat üzerindeki seviye farklılıkların
üstesinden gelinmesine yardımcı olur.
Böylelikle dikey ürün transferine olanak
sağlar.
Güvenlik koruması
Rayların altına monte edilebilen güvenlik
ağı ile maksimum koruma sağlanır.
Tanı istasyonu
Otomatik tanı istasyonlarının, her yeni
taşıma evresinde inceleme amaçlı
kullanılması önerilir ve böylece akış sırasında
ortaya çıkabilecek problemler engellenir.
İstasyon, hataları tespit eder ve kritik
elemanların aşınma seviyelerini kontrol eder.
Yerleşik makaralı konveyör içerebilir ya da
pick to light gibi sistemlere adapte edilebilir.
Elektrik teçhizatlı dağıtım rayı
Kablolar vasıtası ile motorlara güç iletir.
TEKNİK BİLGİLER / Elektro Taşıyıcılar
Tek / çift araç için yük kapasitesi
Maksimum aktarım hızı
Kavis yarı çapı
Maksimum eğim
www.mecalux.com.tr
250 kg/2.000 kg
100 m/dakika
500 mm’den itibaren
4%
55
Detaylı bilgi için www.mecalux.com.tr web adresimizi ziyaret edebilir
veya [email protected] e-mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.
MECALUX LOGISTICA LTD. ŞTİ.
DÜNYA ÇAPINDA 70’DEN FAZLA ÜLKEDE TEMSİLCİLİK, TÜRKİYE DAHİL
20 ÜLKEDE DİREKT FAALİYET YA DA ÜRETİM
Tesis ve ofislerimiz: ABD - Almanya - Arjantin - Belçika - Brezilya - Büyük Britanya - Çek Cumhuriyeti - Fransa - Hollanda
İspanya - İtalya- Kanada - Meksika - Panama - Peru - Polonya - Portekiz - Slovakya - Şili - Türkiye - Uruguay
MK-108427-06/12 - ©MECALUX, SA
İSTANBUL - +90 216 706 10 15
Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Sakarya Sok. No:35
Malte Plaza: 4/412, 34844
Maltepe - İSTANBUL - TÜRKİYE
Fax: +90 216 383 78 41

Benzer belgeler