tıens politikaları ve prosedürleri

Yorumlar

Transkript

tıens politikaları ve prosedürleri
TIENS POLİTİKALARI VE PROSEDÜRLERİ
(ULUSLARARASI VERSİYONU)
TIENS POLİTİKALARI
VE PROSEDÜRLERİ
GİRİŞ
TANITIM
BÖLÜM I KULLANILAN TERİMLERİN TANIMI​
5
1. ​Tiens​
5
2.​CHQ​
5
3.​Tiens Distribütör Temsilciliği
5
4.​Tiens Distribütör Pazarlama Planı​
5
5.​Sponsorluk
5
6.​TPP​
5
7.​TIENS Ürünleri
9-10 5.​Kitle iletişim araçlarını kullanarak
yapılacak yayınlar, reklâmlar, ticari marka isimleri ve telif haklarının kullanılması
10 6.​Tiens’in distribütörleri toplantı düzenleme kurallarına uymak zorundadır
10-11 7.​TIENS distribütörlerinin, TIENS’in unvanı ve ticari markalarını düzgün tanıtması ve kullanması gerekir
11-13
8.​Tiens ürünleri ve Tiens iş tanıtımı için Tiens distribütörlerinin sorumlulukları
BÖLÜM II TIENS DİSTRİBÜTÖR TEMSİLCİLİĞİ
13-14 9.​Sponsorların sorumlulukları​
6
1.​Nasıl TIENS distribütörü olabilirim​
6-7 2. TIENS distribütör temsilciliği için
gerekli işlemler
14
7
3. ​Evli çiftler TIENS distribütörü olmaları
için kurallar​
7-8 4. Halefet ve TIENS distribütörlüğüne
devam etmek
8
5.​Fesih ve TIENS distribütörlük
temsilciliğine tekrar aday olmak
Bölüm IV İhlal cezaları ve bunların düzeltilmesini
sağlayacak tedbirler
15 1. ​TIENS Distribütör Temsilciliğinin Hak
ve Menfaatleri
9
2.​Yerel yasa ve yönetmeliklere uygunluk​
9
3.​Tiens’in kuralları ve prosedürleri
ile uyumluluk​
9
4. ​Ürün sipariş ve satış kurallarının riayet edilmesi ve hizmetlerin kalitesi için garanti
1. ​Distribütörler tarafından yapılan ihlaller için cezalar
15-16 2.​İhlallerle ilgili prosedürler
16
BÖLÜM III TIENS DİSTRİBÜTÖR TEMSİLCİLERİN HAKLARI,
MENFAATLERİ VE SORUMLULUKLARI
9
10. ​Onurlu ünvanlı distribütörlerin
yükümlülükleri
3
3. ​Düzeltmeleri sağlamak için önlemler (DSÖ)
Giriş
1. TIENS Politikaları ve Prosedürleri (Uluslararası sürüm,
daha aşağıda TPP olarak adlandırılan) 01.02.2014
tarihinde yürürlüğe girer ve 26 Aralık 2011 tarihli önceki
sürümlerinin tümünü iptal etmektedir.
2. TPP doğrudan satış pazarında istikrarlı düzeni korumak
ve distribütörlerin hak ve menfaatlerini korumayı amaçlamaktadir. Bu nedenle, her distribütör dikkatle TPP’yi
okuması gerekmektedir ve bir taraftan yükümlülüklerini
diğer taraftan hak ve menfaatlerini anladığından emin
olması gerekmektedir. TPP hükümlerinden herhangi bir
sapma olursa, distribütörlük iptaline, prim ödeme reddi
ve diğer hak ve menfaatlerinin iptaline yol açabilir.
3. TPP’de yerel yasalara, yönetmeliklere veya idari kurallarına aykırı hükümler varsa, sondakiler daha ağırlıklıdır.
TIENS Group’un yerel şubeleri kendi özel koşullarına
uygun olarak gerekli gördüğü olabileceği her türlü revizyonlarını, onay için Çin’de Merkez Ofisine (Çin Genel
Müdürlüğü CHQ) göndermesi gerekmektedir. Daha sonra
buna göre yerel şubeler distribütörleri bilgilendirmek
zorundadır.
4. CHQ periyodik TPP hükümlerini gözden geçirmek ve
yorumlama hakkını saklı tutar.
4
Bölüm I Kullanılan terimlerin tanımı
TIENS ile sözleşmeleriniz ve Tiens Group tarafından
tüm basılı ve yayınlanmış belgeler söz konusu ise,
aşağıda belirtildiği gibi kelime ve terimler, aksi belirtilmediği sürece, yazıldığı gibi yorumlanacaktır:
prosedürleri, bütün yöntemler, kurallar, yönetmelikler
ve tedbirleri, distribütörlere TIENS’in ürün, aktiviteleri ve
üzerinde çalışması gereken hatları tanıtmayı kapsamaktadır.TIENS distribütör iş planı TIENS Pazarlama planı içinde
yer almaktadır ve TIENS’in üzerinde düzeltmeler yapmaya
hakkı vardır.
1. TİENS
Tiens, ve dünya çapında Tianshi ya da TIENS adı altında
oluşturulan yan kuruluşlar Tiens grubuna aittir.
5. Sponsorluk
Tiens’in tüm distribütörleri, üyeliğe yönlendirdikleri diğer
kişilerin, Tiens işine katılmak ve distribütör olmak için
onay alanların sponsoru (danışmanı) olarak değerlendirilecektir ve bu nedenle yeni distribütöre eğitim ve destek
sağlamak için yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.
2. CHQ
CHQ TIENS’in ana ofisleri No.18 Xinyuan Road Wuqing
Development Area, Yeni Teknoloji Endüstri Parkı, Tianjin,
Çin adresinde kayıtlıdır. TIENS ile sözleşmeleriniz ve Tiens
Group tarafından tüm basılı ve yayınlanmış belgeler söz
konusu ise, aşağıda belirtildiği gibi kelime ve terimler,
aksi belirtilmediği sürece, yazıldığı gibi yorumlanacaktır.
6. TPP
TIENS Politikaları ve prosedürleri (TPP) TIENS iş planının
bir parçasıdır.
3. TIENS distribütör anlaşması
TIENS iş planına göre gerekli koşulları karşılayan kişi
başvurduğu TIENS dağıtıcıları arasında yerini alır. TIENS
ürünleri ve dolaşımda ürünlerini satmak ve diğerlerine
sponsor olmak üzere yetkisi olan biridir.
7. TIENS ürünleri:
TIENS ürünleri, TIENS’in ürettiği ürünler, veya TIENS’in
OEM/ODM tedarikçileri tarafından sağlanan ve TIENS
tarafından dağıtılan ürünler, ürünlere satış desteği, video/
ses malzemeleri veya hizmetleri için TIENS tarafından
sağlanan ve satılan veya TPP uyarınca, distribütörler tarafından kullanılan ürünlerdir.
4. TIENS Distribütör iş planı
TIENS distribütörleri iş planı tüm ödeme, tazminat ve
ücret planlarını, TIENS tarafından sağlanan rehberlik
5
Bölüm II TIENS DİSTRİBÜTÖR TEMSİLCİLİĞİ
1. Tiens distributör temsilciliği içın başvuru nasıl
yapabilirsiniz.
diğer faaliyetlerde bulunmaya izin verilmemektedir.
Aksi takdirde TIENS’in suçlunun distribütörlük temsilciliğini tanımasını reddetme ve / veya sonlandırma
hakkına sahiptir.
1. Yerel yasalara uygun olarak seçme hakkı olan tüm yetişkin vatandaşlar, onların cinsiyeti ya da ırkı ne olursa
olsun, TIENS temsilcisi olmak için müracaat edebilir ve
TIENS distribütörü olmak için eşit imkanlara sahiptir.
9. TIENS, herhangi bir kişinın kabul veya distribütör
temsilciliği için dilekçesini her zaman reddetme hakkını
saklı tutar.
2. Yerel yasalara göre doğrudan satış veya iş operasyonları yapmak için izin verilmeyen kişiler TIENS’in distribütörü olamaz.
10.TIENS distribütör temsilciliği için geçerlilik ve yenileme süresı:
3. TIENS Group’ta kalıcı sözleşmesi olan çalışanların ve
onların eşleri ya da direkt birinci derece akrabaları ve
ikinci derece kadar yakınları TIENS distribütörü olamaz.
a. TIENS distribütör temsilciliği dağıtım tanımlama
kodu veriliş tarihinden itibaren geçerli ve onikinci
muhasebe ayın son gününde geçerliliğini kaybeder.
4. Yerel yasalara veya TIENS kurallarına uygun olmayan
distribütörler ilgili nedenler ortaya çıktığı andan itibaren iş sözleşmeleri fesih edilecektir.
b. TIENS distribütörleri distribütör temsilciliğinin sona
ermesinden önce gerekli yenileme prosedürlerini
gerçekleştirmelidir.
5. TIENS distribütörlüğü TIENS distribütörünün şartları,
rütbeleri, hakları, yükümlülükleri ve sorumluluklarına uygun olan niteliklerden oluşur. Herhangi bir kişi
TIENS’e bağlı bir tek distribütör temsilciliği olabilir. TIENS
kesinlikle iki veya daha fazla distribütör temsilciliği için
başvuruları yasaklamaktadır. Bu kuralın ihlali durumunda, suçlunun ilk onay almış kimlik numarası diğer kimlik
numaraları ile beraber geçersiz hale gelecektir.
c. Distribütör temsilciliğinin geçerli süre içinde yenileyememesi veya TIENS’in geçerli süre çerçevesinde ve
dışında yenileme başvurusunu reddetmesi halinde
TIENS temsilciliği geçersiz hale gelır.
d. TIENS hükümleri veya diğer kurallarının geçerli süre
içinde ihlal edilmesi halinde TIENS distribütör temsilciliği yenileme başvurusunu reddetme hakkını saklı tutar.
e. Geçerli süre çerçevesinde distribütör temsilciliğini
yenileyemeyen TIENS distribütörleri, TIENS’e yeniden
katılmak için aşağıdaki kurallara riayet etmelidir: 12
aylık geçerlilik süresi içinde herhangi bir sipariş yapmazsa, o, geçerlilik süresinin bitiminden sonraki ilk
ay içinde başvuru yapabilir; aksi halde, o, bitimden
sonraki altı aylık süre içinde başvuru yapamaz.
6. TIENS’in distribütör temsilcilikleri devredilemez ya da satılamaz. Bu kuralın ihlali durumunda TIENS satışı veya devri
geçersiz sayacaktır, tüm yasal yükümlülükler ve bundan
kaynaklanan zararlar fail tarafından karşılanacaktır.
7. TIENS distribütör kart numarası, distribütörü tanımlamak için tek yoldur; başka bir deyişle, her bir TIENS
distribütörünün bir tek distribütör numarası vardır.
2. TIENS Distribütör temsilciliği için gerekli işlemler
8. TIENS’in distribütörü olduğu sürece başka bir şirkete
doğrudan satış işinde olmak veya TIENS tarafından düzenlenen doğrudan satışların dışında ve bununla ilgili
1. TIENS distribütör temsilciliği için müracaatta bulunmak isteyen kişiler, yetkili TIENS distribütör tarafından
önerilmelidir.
6
canın aynı şebeke içinde olmalarına ve onlardan her
birisinin TIENS distribütör temsilciliğine sahip olmasına izin verilmektedir. Eğer hem karı hemde koca
dolaysız hiyerarşik ilişkiler kurmak isterlerse, ikisi de
kendi dilekçesini imzalamalıdır, böylece kendi TIENS
işini kurmak için TIENS distribütör temsilciliğinin hak
ve yükümlülüklerine sahip olurlar.
2. Distribütör sözleşmesini doldurmadan aday, TPP’yi okumuş oduğunu ve TIENS İş Planı’nın bütün muhtevasını iyi
anlamış olduğunu teyid etmelidir. Ayrıca TIENS distribütörlerini yönlendiren kural ve şartlarını yerine getirmelidir.
3. Sözleşmenin doldurulmasından sonra hemen TIENS’e
gönderilmesi gerek. Distribütör numarası ve kart
TIENS’in onayından sonra verilecektir, böylelikle aday
TIENS distribütörü olabilir.
2. Eğer iki TIENS temsilcisi evlilik yaparsa, onlar kendilerine ait iki distribütör temsilciliğini muhafaza edebilir
veya onlardan birisi statüsünden vazgeçip evlilik ortağının dolaysız bir alt düzeyi haline gelebilir.
4. Adayın başvurusunda verdiği bilgiler doğru ve geçerli
olmalıdır; Ödünç alma ve başka bir adla veya gayri
meşru diğer yöntemlerin kullanılmasına izin verilmez,
aksi takdirde, TIENS sorumluluğun tespit edilmesi
hakkında ilgili tedbir alma hakkını (TIENS Distribütör
temsilciliğine son verme hakkı dahil) saklı tutar.
3. TIENS’e bağlı ortak distribütör temsilciliğine sahip
olan bir çiftin boşanması halinde aşağıdaki kuralların
uyulması gerekir.
a. Eğer bu çift bir anlaşmaya varırsa, seçilen taraf
distribütör temsilciliği üzerindeki mülkiyeti saklamalı, vazgeçilen taraf ise yeni bir temsilcilik için aday
olabilir.
3. Evli çiftler TIENS distribütörü olmaları için kurallar
1. Bir meşru çiftin TIENS’e katılım için aday olduğu zaman:
a. Eğer hem koca hemde karı TIENS Distribütöru olmak isterlerse, onlar ortak distribütör temsilciliği ile
kayıt olabilir. LMP ortak imzalamaları halinde hem
koca hemde karı TIENS distribütörlerinin yükümlülüklerine sahip olacak ve TPP’ye riayet etmelidir;
eğer onlardan birisi bir ihlal yaparsa, diğeri aynı
sorumluluğunu taşımaktadır.
b. Eski eşler anlaşmaya ulaşamaz ise, TIENS bir
anlaşmaya varıncaya kadar paralarını geçici olarak
donduracaktır.
4. Halefiyet ve TIENS distribütör temsilciliğine
devam etmek
1. Eğer TIENS distribütör temsilciliği bir çifte ait olursa,
eşlerden birinin ölümünden sonra diğeri distribütör
hakları sahibi olarak sayılacak ve ölünün bütün hak ve
yükümlülüklerine halef olacaktır.
b. Eşlerden biri Distribütör niyetinde değil veya TIENS
distribütör olma şartlarına göre gereksinimleri yerine
getirmezse, o halde başvuru yapması gerekmez. O,
eşinin TIENS distribütörü olarak herhangi bir eylemi
hakkında iddiada bulunma/karar verme hakkına
sahip olacak değildir. Eğer o, TIENS ile eşiyle birlikte
bir işletme kurmak niyetinde olursa, evlilik ortağından
yazılı resmi izin alması ve sonradan TIENS’e resmen
başvuruda bulunması gerekir. Distribütör temsilciliği
TIENS’in onayından sonra geçerli olarak sayılacaktır.
2. Eğer bir TIENS distribütör temsilciliği, gösterilmiş bir
halefi, yasal bir halefi veya TIENS distribütör temsilciliğinin alınması ile ilgili gereksinimleri yerine getiren,
gösterilmiş, vasiyeti kabul eden bir kişi olan vefat eden
bir kişiye ait olursa, TIENS, TIENS distribütör temsilciliği
için başvurduğu zaman ona yardımcı olur ve birincisi
distribütör temsilciliğini halefiyet tarihinden itibaren
kaybedecektir.
c. Eğer iki eş şebekenin hiyerarşisinde aşağıda veya
yukarıda dolaysız bir ilişkide bulunurlarsa ve TIENS
bu ilişki hakkında bilgilendirilmiş olursa, karı ve ko7
3. Eğer vefat eden bir distributor, TIENS distribütör temsilciliği olan gösterilmiş bir halef, yasal bir halef veya
gösterilmiş bir vasiyeti kabul eden sahibi olursa, ikincisi
iki temsilcilik arasında sadece birini seçmeli ve o zaman
diğeri kayıp edilecektir.
a. TIENS ile distribütör anlaşmasında yanlış bilgilerin
gösterilmesi (sahte imza, sahte kişisel bilgiler dahil).
b. Distribütörlerin TPP’yi ciddi bir suretle ihlal etmiş
olduğu tespit edilmiştir.
c. Eğer TPP’nin önemsiz kurallarını ihlal etmiş olan
distribütörler TIENS tarafından bir değişiklik bildirimi
almalarından sonra düzeltilmezlerse.
4. Eğer distribütörün ölümünden sonra altı ay çerçevesinde gösterilmiş bir halef, yasal halef veya gösterilmiş,
vasiyeti kabul eden bir kişi meydana gelmezse veya
birincisi, miras/bağıştan vazgeçerse, TIENS, distribütörü
işten düşmüş olarak kabul eder ve onun distribütör
temsilciliği, bütün ödülleri ve diğer faydaları üzerinde
tasarruf hakkına sahip olur.
d. Ceza Kanunu kapsamında kasten bir suç işlemiş
veya hapis cezasına çarptırılmış olanlar.
3. TIENS Distribütör temsilciliğinin fesih edilmesi halinde,
sona erdiğinde, eski distribütör prim rütbeleri ve işe
girmek için yeni bir fırsat dahil olmak üzere aşağdaki
bütün pozisyonlarını kaybeder.
5. TIENS distribütörünün çalışma kabiliyetini kaybolması veya
65 yaşında veya bu yaşı aşması halinde, şebekesini genişletmeye devam edebilmek açısından TIENS, distribütör
temsilciliğinin nesilden nesle devredilmesine izin vermektedir; Distribütör temsilciliğini teslim etmek için distribütöre önceden, kendi isteğine bağlı olarak, TIENS gereksinimlerini yerine getiren dolaysız bir akrabası (ebeveynler,
çocuk, eş veya kardeş, kızkardeş) göstermesine izin verilir;
birinci distributör teslim tarihinden itibaren kendi distribütör temsilciliğini kaybeder; eğer distribütör temsilciliğini
kabul eden kişi artık TIENS düstribütörü olursa, o, ikiden
sadece birisini seçmeli, o halde diğeri yürürlükten kaldırılır.
4. TIENS, onun distribütör temsilciliğini feshetme hakkını
saklı tutar ve distribütör şebekesinin alt düzeylerini
onun sponsorluk hattına taşır. Fesih edilen temsilciliğin
yerel düzeyde 7 veya daha fazla yıldızlı distribütöre ait
olduğu zaman, yapı saklanmalı ve distribütör temsilciliğinin adı TIANSHI (TYANŞİ) olarak değiştirilecek;
eğer 7 yıldızdan daha az yıldızlı rütbeye sahip olursa,
distribütör temsilciliği silinecek, onun alt düzeyleri ise
şebekede daha yukarıya taşınacaktır.
5. Bir distribütör temsilciliğinin gönüllü red ile fesih
edildiği zaman, eski distribütöre fesihten sonra altı ay
zarfında yeniden distribütör için müracaatta bulunmasına izin verilmez.
5. Fesih ve TIENS distribütörlük temsilciliğine tekrar
aday olmak
1. Distribütör temsilciliğinin feshi, TİENS sözkonusu düstribütör ile imzalanan tüm anlaşmalarını fesih etmesi
anlamına gelir. Fesih ihbarı veriliş tarihinden itibaren
distribütör TIENS distribütör temsilciliğini, haklarını ve
söz konus distribütör tarafından alınmış olan primler
dahil olmak üzere faydalarını kaybedecektir.
6. TIENS temsilciliğinin zorunlu olarak fesih edildiği zaman
eski distribütöre fesihten sonra 12 ay zarfında yeniden
distribütör için müracaatta bulunmasına izin verilmez.
2. Aşağıdaki durumlarda TIENS bir mektup ile distribütöre (çiftten biri dahil) gerekli değişiklikleri yapmasını
bildirecektir. Bunlar monitöring ile disipline etme ve
distribütör temsilciliğinin feshi ile ilgili tedbirler içerir,
ama bunlarla sınırlandırılmaz.
8
Bölüm III TIENS Distribütör TEMSİLCİLİĞİNİN HAKLARI,
FAYDALARI VE SORUMLULUKLARI
1. TIENS Distribütör temsilciliğinin hak ve menfatleri:
1. TIENS Distribütörleri doğrudan doğruya siparişlerini
TIENS şubelerinden veya onun yetkili mağazalarından
mallar siparış etmelidir.
TIENS distribütör temsilciliği aşağıdaki hak ve fayda
hakkını verir:
2. TIENS distribütörleri, ürünleri TIENS tarafından belirlenen fiaytlara satmalıdır. Herhangi bir ek ücretin
eklenmesi veya fiyatların herhangi bir şekilde azaltılması gibi diğer herhangi bir yersiz eylemde bulunmasına
izin verilmez.
1. TIENS ürünleri satın alabilir ve kullanabilir.
2. Kazanç amacıyla TIENS ürünleri perakende olarak satabilir.
3. TIENS Pazarlama Planına ve diğer teşvik edici planlarına
katılıp ilgili bonus ve ödülleri alabilir.
3. TIENS distribütörleri ürünlerin tanıtımını önermeli ve
onların kullanımı ve ürün etiketleri üzerindeki bilgilerin
kullanılması hakkında izahat vermelidirler.
4. Dolaysız satışlarda kendi şebekelerini kurmaları amacıyla TIENS’e katılım şartlarını yerine getiren diğer kişileri
sponsor edebilir.
5. Kitle iletişim araçlarını kullanarak yapılacak yayınlar, reklâmlar, ticari marka isimleri ve telif haklarının kullanılması
5. TIENS tarafından verilen yetkiler ile organize edilen
diğer aktivitelere iştrak edebilir.
1. TIENS tarafından yapılan ve yayımlanan tüm gazete/
dergi ve işitsel/görsel malzemeler yerel telif hakkı kanunlarının himayesi altında bulunmaktadır;
TIENS distribütörleri veya herhangi diğer bir kişi,
TIENS’in ön yazılı izni olmadan yukarıda zikredilen
malzemelerin tümünü veya parçalarını herhangi bir
şekilde nakledemez, yeniden basamaz, üretemez ve
kopyalayamazlar. Aksi takdirde, tüm oluşan yasal
yükümlülükler TIENS’e karşı yöneltilemez, bunlar
distribüterler tarafından karşılanmalıdır; TIENS ise
uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden kanunlara uygun olarak istemde bulunma hakkına sahiptir.
2. Yerel yasa ve yönetmeliklere uygunluk
Distribütörler, tüm yerel yasa ve yönetmeliklere, özellikle
dolaysız satışları ilgilendiren kanun, kural ve ticari kurallara
riayet etmelidir; distribütörler hükümet tarafından aldatıcı
ve kanun dışı olarak belirlenen herhangi bir işlem yapmamalı, bununla beraber TIENS’in itibarını kırabilen herhangi
bir aktiviteye katılmamalıdır.
3. TIENS kural ve politikaları ile uygunluk
TIENS’in işi ilgili (perakende satış, sponsorluk, görüşme v.s.
dahil olmak üzre) herhangi bir faaliyet gerçekleştirdikleri
zaman TIENS distribütörleri, temsilcilik kartını göstererek
distribütör olarak kendini tanıtmalıdır.Distribütörlerin daima
ve tamamıyla TPP, TIENS İş Planı ve diğer ilgili metot, kural,
politika, prosedür, yönetmelik, tedbir ve revizyonlara riayet
etmeleri gerekir.
2. TIENS Distribütörleri sadece TIENS tarafından yayınlanan sözler, audio/video malzemelerini sadece TIENS işi
desteklenmek amacıyla kullanabilirler.
3. TIENS’in ön izni olmadan TIENS distribütörleri, TIENS
ile ilgili yardımcı malzemeleri herhangi bir şekilde üretemez, yayınlayamaz ve satışlarda bulunamazlar.
4. Ürün sipariş ve satış kurallarının riayet edilmesi
ve hizmetlerin kalitesi için garanti
9
4. TIENS distribüterleri, TIENS tarafından yapılan herhangi
bir oturumun audio/video kayıtları yapabilirler, fakat
oturumun niteliği ve geri kalan kişilerin katılımı şöhret
lekeleyici olmamalı ve distribütörün bizzat kullanabileceği, çoğaltılamayan, satılamayan ve başka bir amaçla
kullanılamayan bir kopyası hazırlanmalıdır.
Örnek: TIENS Distribütörler XX şebekenin eğitim oturumu
7. TIENS distribütörlerinin, TIENS’in ünvanı ve ticari
markalarını düzgün tanıtması ve kullanması gerekir
1. TIENS distribütörleri, TIENS’in tüm ticari marka, madalya, sembolik rozet, tasarım, kitap/dergi, görsel/işitsel
malzemeleri gibi, bilumum sanai mülkiyet hakları ve
telif hakları ve TIENS Pazarlama Planına bağlı diğer
hakları ve TIENS tarafından kullanılan ürünlerin mülkiyeti TIENS’e ait olduğunu bilmelidir. Bunların tümü
munhasıran TIENS tarafından kayıt edilmiş, kullanılmış
ve kullanımla yetkilendirilmiştir.
5. TIENS Distribütörler toplantılarında TIENS tarafından
yürütülen her türlü audio/video kaydı yapmaları için
izin verilir. Şirket ismi ve ticari marka işaretleri üçüncü
şahısların kanunsuz kullanımlarına karşı korunmalıdır.
Kuralların bu bölümünde,TIENS şirket ismi ve ticari
marka işaretlerinin şirket distribütörleri tarafından nasıl
yasal şekilde kullanılacağı hakkındaki bilgiler yer almaktadır. Distribütör tarafından bizzat kullanılmak için tek
kopya yapabilir. Kopyayı çoğaltma, satma veya başka
amaçlar için kullanamaz.
2. Distribütörleri TIENS markası ve ticari markalarını aşağdaki şekilde suistimal etmemelidirler:
a. 天狮, Tiens, Tianshi/TIENS/Tyanşi yazılı ürünleri veya
TIENS sembol ve ticari markaları TIENS dışındaki
diğer kaynaklar vasıtasıyla üretmek veya elde etmek
ve satmak.
6. TIENS distribütörleri oturum düzenleme kurallarına
uymak zorundadır
b. TIENS tarafından dağıtılan çıkartmaların kullanımı
dışında herhangi bir TIENS işaret ve ticari markaları
kendi taşıt araçları üzerine damgalamak.
1. Bir oturumun TIENS kurallarına göre yapılması gerek.
TIENS distribütörleri tarafından düzenlenen oturumun
konusu/amacı distribütörlerin eğitimi olmalı ve TIENS
işi, TIENS ürünleri veya TIENS tarafından satılmakta
olan ürünlerin popülerize edilmesi için kullanılmaktadır.
Olayın organizatörü, bu tür oturumlarda başka amaçlara ulaşmak için, TIENS Pazarlama Planı dışında kişisel
bir çıkar elde edemez.
c. Herhangi bir medyada TIENS iş etkinliği ve ürünlerinin reklamını yapmak veya yayınlamak.
d.天狮, Tianshi (Tyanşi) veya TIENS (TİENS) adını
herhangi bir organizasyon/işletmenin adı olarak
kullanmak veya diğerlere bu adları kullanmalarına
izin vermek.
2. Ad/ağ logosu/merkezi olan bir TIENS distribütörü, bu
gibi ad ve markaları kayıt ettirmek için TIENS’i bilgilendirmelidir. Logo, TIENS’in resmi onayı olmaksızın kullanılamaz. IENS’in ön onayı olmaksızın herhangi bir şebeke
böyle bir ad/şebeke logosu/merkezi direkt atış alanındaki aktivitelerin gerçekleştirlmesi için kullanılamaz.
e. TIENS in önceden iznini almadan TIENS unvanı veya
ticari markalarının kullanımına izin verilmez.
f. Resmi veya yarı resmi organizasyonlarda TIENS
unvanı veya ticari markasının tesciline teşebbüslere, herhangi bir şekilde itirazlara veya üzerinde
herhangi bir hak için iddialara izin verilmez.Tescil
başvurusunda bulunması ve itirazda bulunması ve
ya haklar hakkında iddiada bulunmasında, TIENS
özel talimatları izlenmelidir.
3. Ad/logoya ihtiyaç olan faaliyetler ile uğraşan bir TIENS
istribütör şebekesi, tanımlanması için “TIENS istribütörü” ismini temel tanımlama olarak ve şebekenin adını ek
bir kısım olarak taşımalıdır.
10
8. TIENS ürünleri ve TIENS İş Tanıtımı için TIENS distribütörlerinin sorumlulukları
modeli, kökeni veya tedarik ile ilgili ayrıntıları vs. çarpık
şekilde tanıtılmasına izin verilmez.
1. Eğer TIENS distribütörleri, bir distribütörün ağına ilişkin
daha ciddi suçlama veya şikayetlerde bulunurlarsa,
TIENS hizmetlerinin durmadan iyileştirilmesi açısından
bu distribütör hemen TIENS’i bilgilendirmeli ve bütün
yazılı malzeme ve dialogları takdim etmelidir.
9. TIENS ürünleri veya TIENS tarafından dağıtılan ürünlerin gerçekten mevcut olmayan sponsor, onay, işlev,
ek parça, amaç veya yararlıklarına sahip oldukları takdim edilmemeli.
10.TIENS ürünleri veya TIENS tarafından dağıtılan ürünlerin sadece TIENS’in yerel pazar için belirlediği fiyatlara
satılabilir.
2. TIENS distribütörleri, TIENS ürünlerini yalnız TIENS
tarafından yetkilendirilen mağazalarda tanıtabilir ve
satabilirler. Onlar, herhangi bir kamu vesilesiyle TIENS
ürünleri bizzat veya kendilerinden yekilendirilmiş olan
kişiler aracılığıyla gösterip satamazlar.
11.TIENS tarafından tedarik edilmeyen TIENS ürünleri veya
TIENS tarafından dağtılan ürünlerin ithal edilmesi veya
satılması veya ihraç edilmesi veya başka kişilere TIENS
ürünleri veya TIENS tarafından dağtılan ürünlerin ihracat yapılmasına yardımda bulunmaya izin verilmez.
3. TIENS ürünlerinin satışı veya distribütörlerin toplanmasının kapı kapı yapılması veya tanınmayan/rastgele
geçenlere kamu vesilesiyle ürün satışı veya TIENS İş
Planının tanıtımına izin verilmez.
12.TIENS’e ait olmayan ürünler veya TIENS tarafından
dağıtılan ürün ve hizmetlerin, TIENS ürün/hizmetleri
olarak tanıtılmasına izin verilmez.
4. TIENS distribütörleri, satışları teşvik etmek için telemarketing, faks, broşür, pankart, çok sayıda elektronik
mektubun (spam) gönderilmesi veya diğer iletişim yolları
kullanamazlar; herhangi bir uygun olmayan metot ile
diğer kişileri işletmeye katılmaya davet edemezler.
13.Distribütörler, TIENS ağlarını TIENS tarafından üretilmemiş veya dağıtlmamakta olan ürün/hizmetler satmak
için kullanamamaktadır (örneğin sigorta, gayrimenkul,
yatırım v.b.)
5. TIENS tarafından yazılı bir şekilde onaylanmış olan
reklamlar hariç olmak üzere ürünleri popülerize eden
veya distribütör toplayan veya aynı amaçları olan
reklamların yaratılması, yayımlanması veya yayınlanmasına izin verilmez.
14.TIENS’in önceden verilen onayı olmaksızın, TIENS’e
ilişkin web sitelerinin kayıt ettirilmesi veya kurulması ve
bunların TIENS, ürün ve işletimin promote edilmesi için
malzemelere ilişkin bilgilerin yayınlanması için kullanılması yasaktır.
6. TIENS Distribütörleri, korkutma ve tehdit gibi yersiz bir
yöntem kullanarak TIENS ürünleri satmak veya TIENS
distribütörleri celbetmek amacıyla kişi, işletme veya
diğer organizasyonların yetkilerinden faydalanamazlar.
15.TIENS distribütörlere pazarlama/satış ile uğraştıkları
sürece TIENS tarafından tayin edilen kurallar çerçevesinde belirlenen ücretler hariç olmak üzere herhangi bir
şekilde ücret almalarına izin verilmez.
7. TİENS, ürünleri veya onun tarafından dağıtılan ürünlerin herhangi bir abartılı veya yersiz ve yanıltıcı bir
şekilde tanıtılmasına izin verilmez.
16.TIENS, diğer TIENS distribütörleri veya diğer işletme
veya ticaret hatlarının küçümsenmesine ve sözlü olarak
tecavüz edilmesine izin verilmez.
8. TIENS ürünleri veya TIENS tarfından dağıtılan ürünlerin
fiyatı, teknik özellikleri, kalitesi, işlevi, sınıfı, içeriği, stili,
17.Hileli davranışlar, pazar spekülasyonları maksadıyla
ürünlerin gizlenmesi ve yığınlanması, veya satış hacmi11
nin manipüle edilmesi veya pazar siparişlerinin sabote
edilmesine izin verilmez.
c. TIENS görevlilerine karşı onların resmi faaliyetleri
dolaysıyla herhangi bir şekilde hakaret, tehdit edici
veya korkutucu eylemlerde bulunmak.
18.TIENS hatlarına benzer veya rakip olan hatların iş veya
işletmelere katılımı; veya diğer TIENS distribütörleri
TIENS içindeki iş ilişkilerini kullanarak TIENS faaliyetlerinden farklı olan aktiviteler promote etmelerini tahrik
edilmesi veya kullanılmasına izin verilmez. Bu TPP’ye
gelince tahrik, amacın kar elde etmek olup olmadığına
bakılmaksızın diğer TIENS distribütörleri herhangi bir
şekilde davet etmek veya bu ürün/hizmetleri denemeye
veya kullanmaya, satın almaya, satmaya ikna etmek
anlamına gelir.
23.TIENS faaliyeleri ile uğraşıncaya kadar ditribütörlere ne
zaman ve nerede olursa olsun, herhangi bir siyasi veya
dini faaliyetin gerçekleştirilmesine veya kendisini put
haline getirmek, gizli anlaşma ve ortaklık gibi eylemlerde bulunmasına izin verilmez.
24.Beş ya da daha fazla yıldızlı distribütörler, TIENS kurallarına riayet ederek kendi unvanlarına göre eğitim
oturumları tamamlamalıdırlar. Aksi halde, TIENS tüm
bonus, rütbe, turistik gezilere erişim veya distribütöre
ilişkin diğer her türlü ödül, mükafatlar askıya alma
hakkına sahiptir.
19.TIENS distribütörleri pazarlama/satış ile uğraştıkları
sürece yayınlamakta oldukları fikirleri tatbik etmelidirler;
özellikle TIENS gelişmesine müsait olmayan veya namını
lekeleyen beyanda bulunmalarına izin verilmez.
a. 5 ve 6 yıldızlı distribütörler, düzeye ulaştkları ay
veya sonraki ay TIENS şubeleri tarafından düzenlenen zorunlu birinci dereceli eğitim kurslararını
tamamlamalıdır.
20.TIENS distribütörleri garanti etmeli, ki TIENS, onların
distribütörler olarak TIENS Pazarlama Planı ve ürünlerine sebebiyet verebiledikleri herhangi bir tahrif, yalan
beyan, sahtekarlık, korkutma veya tehdit sonucunda
herhangi bir kişi, grup veya organizasyonun TIENS
aleyhine girişebildiği herhangi bir eylem, talep, iddia,
dava ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımaz. İhlalı yapan distribütör, TIENS veya diğer herhangi bir mağdur
tarafa TIENS’in faile karşı başlayabileceği dava ve diğer
yasal eylemlerin masrafları dahil olmak üzere herhangi
bir parasal kayıp, şöhrete zarar verme, manevi zarar v.s.
için tazminat vermelidir.
b. 7 ve 8 yıldızlı distribütörler, düzeye ulaştkları ay
veya sonraki ay TIENS şubeleri tarafından yabancı
ülkelerde düzenlenen zorunlu ikinci dereceli eğitim
kurslararı tamamlamalıdır.
c. Onurlu unvanlı distribütörler, düzeye ulaştkları aydan itibaren altı ay çerçevesinde yabancı ülkelerdeki
ofisler veya Çin’de Merkez Ofisi tarafından düzenlenen zorunlu, uzmanlaştırılmış, gelişmiş eğitim
kurslararı tamamlamalıdır.
9. Sponsorluğun sorumlulukları
21.TIENS’in önceden kararı olmaksızın TIENS distribütörleri
sıfatıyla medya içinde mülakatın verilmesi veya raporun
hazırlanmasına izin verilmez.
1. TIENS distribütöru olmaları için başkalarına sponsorluk yaptığı zaman distribütör TIENS İş PLanı ve TPP’yi
dürüstçe ve içtenlikle sunmalıdır. Sunum sırasında
distribütör, TIENS İş Planına ilişkin herhangi bir dolandırıcı, gizli veya aldıtıcı beyanda bulunmaması şartıyla
muhtemel distribütörden bir aday başvurusu imzalamasını isteyebilir. Sunum sırasında distribütörün aşağıdaki
maddeleri vurgulaması gerekir:
22.TIENS Distribütörü için yasak olan davranışlar
a. Kendisini TIENS veya TIENS ile bağlı bir kuruluşun
görevlisi olarak göstermek.
b. Kendisini bir ticari ajan, komisyoncu, işletme temsilcisi, yetkili kişi, yönetici v.s. olarak tanıtmak.
12
• TIENS distribütörü olmak için aranan yeterlilik
d. Profesiyonel çalışma, profesiyonel etik standartların
riayet edilmesi, TIENS işi ve mükemmel hizmetlerinin
uygun şekilde promote edilmesini garanti etmek için
alt düzeylerinin faaliyetlerini izlemek.
• TIENS İş Planı
• TIENS tarafından düzenlenen çeşitli toplantılara
katılımın önemi
4. Hangi şartlar altında olursa olsun, TIENS distribütörleri
distribütörler edepsizlik, doğrudan veya dolaylı yardım,
tahrik, müdahale veya diğer distribütörleri onların
sponsorluk hatlarını veya ağlarını terk etmelerine ikna
etmek aracılığıyla toplayamazlar.
• TIENS Politika ve Prosedürleri
• Görev ve sorumluluklar TIENS distribütörleinin ödev ve sorumlulukları
• Pazarlama planı
5. TIENS ağlarındaki tüm hatların entegrasyonun sürdürülmesine adanmış ve distribütörlerin kendi hatlarını
rastgele değiştirmelerine izin vermez; TIENS sponsorluk hattı değiştirme başvurusunun onayını reddetme
hakkını saklı tutar.
• TIENS ürünlerinin kategori, fiyat, talimat, kalite ve
amaçları
• Distribütör kayıdı
2. Muhtemel bir distribütör ve eşinin daha önce TIENS
distribütörleri olup olmadıklarını özel olarak tespit edilmelidir. Eğer onlardan birisi TIENS distribütörü olmuşsa,
distribütör bu kişiyi ancak temsilciliğin feshinden itibaren altı ay sonra sponsor edebilir. Eğer sponsor edilen
kişi gelecekte TPP hükümlerinin birisini ihlal ederse ve
bu ihlal TIENS şirketinin bir ceza vermesini gereken bir
durum oluşursa ve sponsorluk eden görevli ile üstündeki görevliler kayıplara maruz kalırsa, o halde sorun
alakalı taraflardan ilgili kurallara uygun olarak çözümlenmelidir.
10. Onur unvanlı Distribütörlerin yükümlülükleri:
1. TIENS Sponsor ve Distribütörü sorumluluklarının yanı
sıra, onur unvanlı distribütörler aşağıdaki sorumlulukları da yerine getirmekle yükümlüdür.
a. Onun ağının tüm distribütörleri TIENS İş Planı uyarınca hizmetleri ile müşterilerine hizmetler sunmalarını garanti etmek.
b. TPP ve TIENS tarfından tespit edilen tüm revize
kurallara riayet ederek kendisinin bir rol modeli olduğunu; ağındaki tüm distribütörlere TIENS faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde vurguyu anlayabilmeleri
ve TPP’ye ile TIENS’in bütün revize kurallarına riayet
etmelerini sağlayan bir eğitim sağlamakta olduğunu
garanti etmek.
3. Sponsorluk eden Distribütör aşağıdaki sorumlulukları
taşımak zorunda:
a. Kendi alt düzeylerine perakende satış öğretmek,
talimat ve cesaret vermek. Ağdaki tüm katılımcılar
ile irtibatta bulunmak ve gerektiğinde problemlerini çözmek.
c. Onun ağındaki distribütörlerin farklı bölgelerde
bulunmaları halinde onur unvanlı distribütörler farklı
ikametgahları olan distribütörlere eğitim sağlamalı
veya onların TİENS faaliyetine yardım eden konferansa katılmalarına yardımcı olmalıdırlar.
b. Doğrudan satış ağdaki tüm distribütörlerin TIENS İş
Planına uygun olarak çalıştıklarının garanti edilmesi
için özel bir eğitim sağlamak.
2. Onur unvanlı distribütörler kendi faaliyetlerine aktif
olarak iştirak etmeli ve ağın istikrarlı büyümesinin
c. Alt düzeyler arasında anlaşmazlıkların çıktığında bir
arabulucu olmak ve anlaşmazlıkları çabuk ve dostça
bir tarzda çözümlemek.
13
geliştirilmesi ve yöneltilmesi üzerine odaklanmalıdırlar; eğer onlar aşağıdaki kilit sorumluluklarını yerine
getieremezse veya ağda lider rolünü oynayamazsa,
TIENS herhangi bir bonus, unvan, turistik seminerlere
erişim veya distribütöre ilişkin diğer her türlü ödül veya
mükafatlar askıya alma hakkına sahiptir.
yabancı piyasalara kendi hesabına denetim amacı
olan bir iş seyahatı yapmalıdırlar.
d. Onur Unvanlı Distribütörler, ağın eğitimi ile ilgili
sistematik aktiviteler organize etmeli ve bu aktivitelerin yayılmasına yardımcı olmaldırlar.
e. Bronz ve Gümüş Aslan Unvanlı Distribütörlerin ya da
bir aile partisi yapmaları gerekir.
a. Kendi alt hatlarının piyasaya TIENS’in gelişmesi için
müsait olmayan veya şöhretini lekeleyen herhangi
bir olumsuz beyanları yaydıklarını tespit ettkleri
zaman Onur Unvanlı Distribütörler ilk fırsatta bu
gibi davranışa son vermeli, suçlu kişiye kendi yanlış
anlayışını anlayabilmesine yardım etmeli ve sorunu
TIENS’e rapor etmelidirler
f. Altın Aslan veya daha yüksek unvanlı Distribütörler,
TIENS şubeleri ve ağlarına yardımcı olmalı, her ayda
en az iki defa eğitim/öğretim veya BBS konferansları
organize etmeli, kişisel tectübesini paylaşmalı ve
gereksinimlere göre eğitim organize etmelidirler.
g. Onur Unvanlı Distribütörler TIENS tarafından belirlenen strateji ve politikaları aktif olarak gerçekleştirmeli, pazarın genişletilmesi için gayretli çalışmalı ve
distribütörlerin pazarların stimüle edilmesi için bir rol
modeli olmalıdırlar.
b. Onur Unvanlı Distribütörler, eğitim ve öğretim aktiviteleri organize etmek ve ağa danışmanlık hizmetleri
sağlamak amacıyla her iki ayda en az bir defa yerli
piyasalara kendi hesabına denetim amacı olan bir iş
seyahatı yapmalı.
h. Onur unvanlarına yükseltilmek üzere distribütörler
TIENS İş Planı’nda belirlenen satış kriterlerini yerine
getirmeli, sanayi ve ticari faaliyetleri düzenleyen ilgili
yerli kurallara riayet etmelidirler.
c. Sınır dışı piyasa Sınır dışı işlemleri halinde Onur
Unvanlı Distribütörler, eğitim ve öğretim aktiviteleri
organize etmek ve uluslararası ağa danışmanlık
hizmetleri sağlamak amacıyla yılda en az iki defa
14
Bölüm IV İhlal cezaları ve DÜZELTİLMESİNİ
SAĞLAYACAK ÖNLEMLER önlemler
Yedinci derece: Suç işlendiği aydan itibaren altı ay için
ikramiyelerin %100 ile azaltılması artı 3. derecede cezalar
1. Distribütörler tarafından yapılan ihlaller için cezalar
1. Distribütörlerin TPP hükümlerini çiğnemiş oldukları
tespit edildiğinde TIENS, distribütörlerin faaliyetini
düzenleyen kuralları içeren Belge gereği suçlulara ceza
verme hakkına sahiptir.
Sekizinci derece: Suç işlendiği aydan itibaren 12 ay için
ikramiyelerin %100 ile azaltılması artı 3. derecede cezalar
ve bir sene için bütün Onur ödüllerinin durdurulması
2. TIENS, ihbar, sirküler mektup,TIENS sitesinde bülten,iç
jurnal, elektonik posta şeklinde veya görüşme sırasında beyanlarda bulunup bulunmamasına karar verme
hakkına sahiptir; beyan, isim, distribütör numarası, unvan, ihlal hakkında ayrıntılar ve ceza gibi bilgiler ihtiva
edebilir, fakat bunlar ile sınırlandırılmaz.
Dokuzuncu derece: Temsilciliği, tüm primler ve Onurlu
unvanların feshi
6. Eğer geçerli uygunluk revizyonuna dahil ettirilen temel
veya olası taraflar olan distribütörler, tespit edilen bir
enformasyonun revize edilmesi için başvuruda bulunurlarsa, TIENS onayı geçici olarak erteleme ve revizyonun
sonuçlarına göre karar verme hakkına sahiptir.
3. Eğer bir TIENS distribütörü satış için ücretler TIENS
kurallarının ihlali teşkil eden bir şekilde alırsa, TIENS
ilgili tarafın bonusu veya unvanını yeniden hesaplama,
çıkarma veya iptal etme hakkına sahiptir.
7. TIENS, ceza altında bulunan distribütörlerin turistik
gezi, yıllık konferans veya diğer ödül hakkını revize
etme hakkına sahiptir.
4. İhlal cezaları bir ile dokuz arasında bir ölçekte derecelendirilmiştir, yani cezalar, ihlalin ağırlığı ve olumsuz
etkisinin bulunduğu dereceye göre belirlenmektedir.
8. Yerel yönetim makamlarının ihlal olayına müdahale
etmesi halinde TIENS, olayı onların anlayışlarına uygun
olarak çözebilir ve ihlalin yerli pazarların üzerindeki
olumsuz etkisine göre ihlalin derecesini belirleyebilir.
5. Ceza ölçeği:
Birinci derece: Yazılı uyarı
9. TIENS, bir TPP’nin ihlali veya ihmal olayı için sorumluluk
aramasa da, bu, TIENS’in diğer distribütörlerinden bir
ihlal için sorumluluk aramayacağı anlamına gelmez.
İkinci derece: Yazılı uyarı ve TIENS medaylarında bildirim
Üçüncü derece: Diğer açıdan hakedilen sözlü övmelerin
kesilmesi artı 2. derecede cezalar
2. İhlallerle ilgili prosedürler
1. Distribütörler, haklarının (kuralların) ihlalinden itibaren
altı ay çerçevesinde dilekçe sunabilirler.
Dördüncü derece: Suçun işlendiği ay için ikramiyelerin
%50 ile azaltılması artı 3. derecede cezalar
2. Eğer Distribütör herhangi bir ihlale karşı şikayetin
vadesini kaçırırsa, TIENS olayın kabulünü reddetme
hakkına sahiptir.
Beşinci derece: Suç işlendiği ay için ikramiyelerin %100
ile azaltılması artı 3. derecede cezalar
Altıncı derece: Suç işlendiği aydan itibaren üç ay için
ikramiyelerin %100 ile azaltılması artı 3. derecede cezalar
15
3. Bir şikayet sunmak isteyen herhangi bir distribütör,
şikayet eden Distribütör tarafından imzalanan Ağdaki
Anlaşmızlıklara karşı Distribütör Şikayeti formunu doldurmalı; Distribütör ID’si ve distribütör kartının kopyası
da buna ekli olmalıdır.
2. DSÖ’ni tatbik etmeden TIENS, distribütörlerin eylemlerin
gerçekleştirmesinin gerekli olduğunu anladıklarını garanti
etmek maksadıyla distribütörlere nedenleri bildirecektir.
3. TIENS’in kurallar doğrultusunda distribütörleri bilgilendirdiği zaman onlar, olay hakkında beyanda bulunabilir ve
belirli süre içinde kendi ağında bir soruşturma yapabilirler.
4. Distribütörler şikayetleri TIENS şubeleri aracılığıyla
sunabilirler. Bunu yaptıktan sonra Distribütör kayıtlı
olduğu adresi mümkün olduğu kadar terketmekten
kaçınmalı ve TIENS ile irtibatta bulunmalı, soru/soruşturmalar kabul etmeli ve gereksinimlere göre yardımcı
malzemeler vermelidir.
4. DSÖ’nin konusu olmuş distribütörler, TIENS İş Planını
doğru şekilde tanıtmayı ve tatbik etmeyi, ağ kapsımındaki diğer distribüterlere öğretmeyi öğrenmek için
tekrar bütünsel eğitimi görmelidirler. Yeniden kalifikasyon oturumları önde gelen bir distribütör veya diğer
gösterilen distribütörler tarafından TIENS’in gözetimi
altında yönetilecektir.
5. TIENS, Distribütör şikayetinin üzerine, soruşturma belirtilen süre içinde başlayacak.Duruşma sırasında sikayeti
sunan Distribütör ve olası suçlu Distribütör TIENS ile
aktif çalışmalı. TIENS etkilenen distribütörlerin ikramiyesinıi dondurma hakkını saklı tutar.
5. Önde gelen distribütörler veya diğer gösterilen yeniden kalifikasyon oturumunun gündemini takdim
etmelidir; bu gündem tarih, saat, toplama yeri, beklenen katılımcı sayısı ve TIENS İş Planı’nın lektörlerinin
isimlerini içermelidir.
6. Soruşturma sırasında TIENS delil toplama tedbirleri
uygun gördüğü şekilde alacaktır.
7. TIENS, şikayeti TİENS kuralları, soruşturma sonuçları,
toplanan deliller ve arabuluculuğa uygun olarak inceleyecek ve iki tarafa da sonuçları bildirecektir
6. Yeniden kalifikasyon oturumları sırasında herhangi bir
hazır bulunan distribütör, önde gelen distribütör veya
diğer gösterilen distribütörler tarafından TIENS’ e verilmesi gereken bir ziyaret formu imzalamalı.
8. Şikayetçi Distribütör ihbarın alınmasından sonra 10 gün
süre içinde yeni deliller sunarak TIENS ‘ten olayın revize
edilmesini isteyebilir; 10 günlük sürenin sona ermesiyle
distribütörlerin kararını kabul etmiş oldukları sayılacaktır.
7. TIENS, çalışma hakkında bilgi toplamak ve TIENS İş
Planı’nın en önemli bölümüne vurgulamak üzere yeniden
kalifikasyon oturumlarına kendi temsilcilerini gönderebilir.
9. İtiraz ve yeni delilleri aldıktan sonra Çin’deki Merkez Ofisi
olay ile ilgili kararların revize edilmesini gerçekleştirecektir.
8. Distribütörler veya bağlı destekçiler yavaş hareket
ederse veya öngörülen süre içinde uygun ve etkili tedbirlerin alınmasında başaramazlar ise,TIENS onlara karşı
sonraki önlem alma hakkını saklı tutar.
10.TIENS’in revizyon süresinde yeni kanıtlar ışığında
verileceği kararlar kesindir, şikayetçi distribütör bunları
kabul etmeli ve itirazını yenileyemez.
3. Düzeltmeleri sağlamak için önlemler (DSÖ)
1. Eğer TIENS, önde gelen distribütörün, bir veya daha
fazla sayıda distribütörün TIENS İş Planını yanlış bir şekilde takdim ettiklerini veya TPP’Yi ciddi bir şekilde ihlal
ettiklerini düşünürse, o halde o, tüm katılımcılar veya
onlardan bir bölümüne karşı DSÖ’ni tatbik edebilir.
16

Benzer belgeler

ŞİRKET PROFİLİ

ŞİRKET PROFİLİ büyük bir sergi alanıdır. Çin kültürüne göre sağlığı korumak ve TIENS’in ürünlerini sergilemek için adanmış iki ana salonu vardır. Çeşitli multimedya ve görselleştirilmiş interaktif yöntemlerle, Ti...

Detaylı

TIENS`in ZAMANIN GÖLGESİ TIME SHADOW MASKESİ

TIENS`in ZAMANIN GÖLGESİ TIME SHADOW MASKESİ ve pürüzsüz görünümlü yapar. Size ışıltılı parlaklık ve tazelenmiş, genç bir görünüm verir. Maskenin diğer kozmetik ürünlerinin cildinizin üzerinde daha iyi etki yapmasını sağlar. Cilt bakımının da...

Detaylı