HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Yorumlar

Transkript

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2013-2014 AKADEMİK YILI DERS KAYITLARI İÇİN
EŞDEĞERLİK TANIMLARI
12345-
67891011-
12-
ELE 100’den kalan ELE 110 dersini alır.
ELE 108’den kalan ELE 118 dersini alır.
FİZ 138’den kalan FİZ 140’ı alır.
ELE 217’den kalan ELE 110 dersini alır.
ELE 237 dersi ELE 331 dersi + ELE 333 Lab’a eşdeğerdir.
(a) ELE 331’den kalan ELE 237’yi alır.
(b) ELE 333’ten kalan, ama ELE 331’den geçenlerin üzerinden ELE 333 dersi silinir.
ELE 241 ve/veya ELE 242’den kalan ELE 244 dersini alır.
ELE 204 – ELE 220 ile eşdeğerdir, ELE 204’ten kalan ELE 220’yi alır.
ELE 210 – ELE 230 ile eşdeğerdir, ELE 210’dan kalan ELE 230’u alır.
ELE 343 dersinin eşdeğeri ELE 345 Elektromanyetik II’dir, ELE 343’ten kalan ELE 345’i alır.
ELE 311 - ELE 315 ile eşdeğerdir, ELE 311’den kalan ELE 315’i alır.
ELE 312 ve ELE 314’ten kalanların üzerinden dersler silinir. Kredi eksiklerini tamamlamaları
için eğer almadılarsa öncelikle ELE 336 ve ELE 338 (Mikroişlemci + Lab) derslerini alırlar. Eğer
bu dersi aldılarsa kredi eksiklerini dördüncü sınıftan fazladan seçmeli ders alarak
tamamlarlar.
ELE 413 ile ELE 336 ve ELE 415 ile ELE 338 eşdeğerdir. Birincilerden kalmış olan öğrenciler
ikincileri alır ve kredileri dördüncü sınıf kredisi toplamına sayılır. Sadece 2013-2014 eğitimöğretim yılına mahsus olarak, son sınıf öğrencileri için ELE 336 ve ELE 338 dersleri dördüncü
sınıftaki 30 kredi toplamına sayılır.