Akran Değerlendirme Tekniği

Transkript

Akran Değerlendirme Tekniği
Akran Değerlendirme Tekniği
Tekniğin açıklaması (nedir?)
Akran değerlendirme, akranların benzer statüdeki diğer öğrencilerin öğrenme ürünlerinin
derecesini, değerini, niteliğini ya da başarılılığını düşünmesi ve dikkate alması için yapılan bir
düzenleme olarak tarif edilebilir (Topping, Smith, Swanson ve Eliot, 2000). Keaten &
Richardson (1993) ise, akran değerlendirmenin, öğrencilerin akranlarıyla ilgili yargılarında
adil ve tutarlı olmaları koşuluyla, öğrenciler arasında sorumluluk almayı teşvik edeceği
görüşünü savunmaktadır. Akran değerlendirme sadece notlandırma içeren bir prosedür
değil, aynı zamanda becerilerin geliştiği bir öğrenme sürecidir (Somervell, 1993).
Hangi disiplinlerde kullanılır?
Hepsinde
Güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
Akran değerlendirme öğrencilerin takım çalışması becerileri geliştirmelerinde yararlıdır, aynı zamanda
öğrencilerin sözlü iletişim ve müzakere becerilerini de geliştirir (Riley, 1995). Ayrıca öğretmenler de
akran değerlendirmeyi öğrencilerin değerlerini, bakış açılarını, duygularını ve deneyimlerini daha iyi
anlamalarına yardımcı olduğu için faydalı bulmaktadırlar (Ellington, 1997).
Ellington (1997), öğrencilerin objektif değerlendirmeler yapabilme yeteneğinden yoksun oldukları için,
özellikle başlangıçta, öğrenci görüşlerinin fazla öznel olabileceğini vurgulamaktadır. Ayrıca akran
değerlendirmede, hem değerlendiren hem de değerlendirilenler süreç içerisinde endişe hissedebilirler
(Topping, 1998). Falchikov (1995) ise, daha az başarılı olan öğrencilerin akranlarının vermiş oldukları
dönütleri doğru kabul etmeyebileceğini, bazılarının akranlarını değerlendirme sorumluluğunu almak
istemeyebileceğini belirtmektedir.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çevrimiçi Eğitim Platformu Değerlendirme Grubu Çalışmaları 2015
Kullanıldığı yerler hangileridir? (örnekler)
Öğrencilere derste hikâye yazmaları için 30 dakika süre verilmiştir. Öğrencilere dersin
başında değerlendirmenin nasıl yapılacağı söylenmemiş, ancak ürünlerinin değerlendirilmesi
sonucu grupların başarılarına göre değerlendirileceği söylenmiştir. Grup çalışması bittikten
sonra, öğrencilere değerlendirmelerinin akran değerlendirmesi biçiminde olduğu
söylenmiştir. Akran değerlendirmesini nasıl yapacakları, açıklanmıştır. Her grup kendi grubu
dışındaki diğer grupları belirlenen kriterlere göre değerlendirecektir. Kriterler araştırmacılar
tarafından hazırlanmış ve öğrencilere açıklanmıştır.
Öğrencilerin değerlendirmelerini yaptıktan sonra, gruplara verdikleri ölçümlerden sorumlu
oldukları vurgulanmış, verdikleri ölçümlerin nedenlerini de açıklamaları istenmiştir.
Öğrencilerin verdikleri ölçümleri açıklamalarının ardından grupların aldıkları toplan ölçümlere
göre derecelendirmeleri yapılmıştır.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çevrimiçi Eğitim Platformu Değerlendirme Grubu Çalışmaları 2015

Benzer belgeler