Adı Soyadı Ünvanı Prof. Dr. Eğitim - Tıp Fakültesi

Transkript

Adı Soyadı Ünvanı Prof. Dr. Eğitim - Tıp Fakültesi
Adı Soyadı
A. Ziya KARAKILÇIK
Ünvanı
Prof. Dr.
Eğitim
Doktora
: Fırat Üniv. Sağ. Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji AD.
Yrd. Doç. Dr : Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD.
Doç. Dr.
: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD.
Prof. Dr.
: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD.
TÜRKÇE VE İNGİLİZCE BİLİMSEL YAYINLARI
1.
Bitiren M, Karakilcik AZ, Zerin M, Ozardalı I, Selek S, Nazlıgül Y, Ozgonul A, Musa D, Uzunkoy A. Protective
effects of selenium and vitamin E combination on experimental colitis in blood plasma and colon of rats, Biol
Trace Elem Res, DOI 10.1007/s12011-009-8518-3.
2.
Özgönül A, Bitiren M, Aksoy N, Dilmeç F, Karakılçık Z, Zerin M. Protective role of vitamin C on
histopathological and enzymatic changes in experimental liver cirrhosis of rats. Turkiye Klinikleri J Med Sci,
29 (5): 1110-1115, 2009.
3.
Karakılçık A. Z., Hayat A, Zerin M, Aydilek N, Çay M. Effects of vitamin C on activities of the functional
liver enzymes and some biochemical parameters in rats anesthetized with halothane. General Physiology and
Biophysics, 24, 47-55, 2005.
4.
Karakılçık A. Z, Zerin M, Arslan O, Nazligül Y, Vural H. Effects of vitamin C and E on liver enzymes and
biochemical parameters of Rabbits Exposed to Aflatoxin-B1. Veterinary and Human Toxicology, 46 (4): 190192, 2004.
5.
Ozardalı İ, Bitiren M, Karakılçık A. Z, Zerin M, Nazlıgül Y, Aksoy N, Musa D. Effects of selenium on
histopathological and enzymatic changes in experimental liver cirrhosis of rats. Experimental and Toxicologic
Pathology, 56, 59-64, 2004.
6.
Aydilek N, Aksakal M and Karakılçık A. Z. Effects of testosterone and vitamin E on the antioxidant system
in rabbit testis. Andrologia, 36, 277-281, 2004.
7.
Zerin M, Nazligul Y, Karakılçık A. Z., Bitiren, M, Ozardali HI, Aksoy N, Musa D, Arslan SO. Protective
effects of nigella sativa oil on carbon tetrachloride-ınduced liver injury in rats, TK J Med Sci, 24 (6), 598602, 2004.
8.
Zerin M, Karakılçık AZ, Nazlıgül Y. Şanlıurfa bölgesinde ABO ve Rh kan gruplarının dağılımı. Harran Tıp Fak
Derg, 1 (3): 15-17, 2004.
9.
Karakılçık AZ, Hayat A, Zerin M, Çay M. Effects of intraperitoneally injected selenium and vitamin E in rats
anesthetized with halothane. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 17 (1): 33-38, 2003.
10. Zerin M, Karakılçık A. Z, Iriadam M, Baydas G. Effects of intraperitoneally injected copper and zinc on plasma
vitamin E concentrations in dogs. Trace Elements and Electrolytes, 20 (3): 192-195, 2003.
11. Iriadam M, Özbek S, Zerin M, Karakılçık A.Z. Amatör futbolcularda orta ve ağır egzersizin bazı biyokimyasal
ve hematolojik parametreler üzerindeki etkileri. Erc Ü Sağ Bil Derg, 12 (1), 34-38, 2003.
12.
Alptekin MK, Zerin M, Karakılçık AZ. Amatör sporcularda bazı fiziksel ve fizyolojik değerlerin
karşılaştırılması. Erc Ü Sağ Bil Derg, 12 (3): 1-5, 2003.
33. Zerin M, Karakılçık Z, Arslan O, Vural H. Effects of vitamin C and E on erythrocyte osmotic fragility (EOF)
and some hematological parameters in experimental aflatoxicosis of rabbits. TK Medical Research, 20 (1):1115, 2002.
13. Karakılçık Z, Yaba H, Zerin M. Tütün ve sigara içenlerde vitamin C ve E’nin lipit profili ve bazı plazma enzimleri
üzerindeki etkileri. Ç.Ü Tıp Fakültesi Dergisi, 27 (3), 95-99, 2002.
14.
Karakılçık Z, Zerin M, İriadam M, Vural H. Yerli tavşanlarda alyuvar ve akyuvar seri değerleri ile bazı
biyokimyasal parametre düzeylerinin araştırılması. Erc.Ü. Sağ Bil Derg, 11(1), 15-20, 2002.
15. Halat R, Karakılçık Z, Zerin M. Amatör futbolcularda vitamin C ve E’nin bazı fizyolojik ve sportif parametreler
üzerindeki etkilerinin araştırılması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, VI(3), 37-44, 2001.
16. Avcı M, Karakılçık Z, Kanat R. Vitamin A, E ve selenyumun koyunlarda dölverimi ve bazı biyokimyasal parametre
düzeyleri ile kuzularında yaşama gücü ve canlı ağırlık üzerine etkisi. Turk J Vet Anim Sci, 24, 45-50, 2000.
17. Avcı M, Karakılçık AZ. Vitamin A, E ve selenyumun koyunlarda dölverimi ve bazı mineral parametre düzeyleri
ile kuzularında yaşama gücü ve canlı ağırlık artışı üzerine etkisi. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(3): 327-332,
1999.
18. Arslan O, Vural H, Zerin M, Karakılçık AZ, Kösecik M. The effects of hot red pepper spice and biochemical
parameters in rats. Biomed Research, 10 (3): 209-212, 1999.
19. Karakılçık Z, Zerin M, Nazlıgül Y, Ertürk M, Baydaş G. Serum β-carotene concentrations in chronic renal
failure F.U. Sağlık Bil. Dergisi, 13 (1):107-110, 1999.
20. Karakılçık Z., Aksakal M., Özgüner F., Çay M., Nazıroğlu M. Maternal and fetal selenium concentrations and
their interrelationships in Akkaraman Sheep. Indian Journal of Animal Sciences, 67 (1), 19-22, 1997.
21. Karakılçık Z., Aybak M., Türkoğlu A. Infulence of age and sex on plasma β-carotene and vitamin E levels.
Kardeniz Journal of Medical Sciences,10(3),70-73,1997.
22. Karakılçık Z, Aksakal M, Baydaş G, Sözen R, Ayata A, Şimşek M. Plasma β-carotene concentrations in
pregnancies, newborn infants and their mothers. JPMA,46(4),77-80, 1996.
23. Aybak M., Şermet A., Ayyıldız O.M., Karakılçık Z. Effect of oral pyrdoxine-HCl supplementation on arterial
blood pressure in patients with essential hypertension. Arzneimittel-Forschung-Drug Research, 45 (11), 12,
1271-83, 1995.
24. Karakılçık Z., Aksakal M., Müngen B., Akyol A., Bulut S. Plasma cocentrations of beta-carotene in ischemic
cerebrovascular diseases. Tr Journal of Medical Sciences, 23(3):203-205, 1995.
25. Karakılçık Z., Aybak M. Beta-karotenin fizyolojisi ve kanser ile arasıdaki ilişki. İ. Ü. Turgut Özal Tıp Merkezi
Dergisi, 212, 221-25, 1995.
26. Aksakal M., Karaklılçık Z., Kalkan C., Çay M., Nazıroğlu M. İneklerde üreminin çeşitli dönemlerinde β-karoten
ve E vitamini düzeyleri. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 19(1): 59-64, 1995.
27. Baydaş G., Dönder E., Karakılçık Z., Sözen R., Ayata A., Şimşek M. Vitamin E'nin gebelik ve kordon kanındaki
miktarları ile total lipide oranı. Karadeniz Tıp Dergisi, 7(2): 70-72, 1994.
28. Müngen B., Aksakal M., Akyol A., Karakılçık Z., Bulut S., Vitamin E levels in ishemic cerebrovascular diseases,
Tr Journal of Medical Sciences, 21 (2): 103-5, 1994.
29. Karakılçık Z., Aksakal M., Kalkan C. İnek ve düvelerin bazı hematolojik değerleri üzerinde ırk, yaş, mevsim,
gebelik ve laktasyonun etkileri. Tr Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 18(6):353-60, 1994.
30. Dönder E., Baydaş G., Karakılçık Z., Onat O., Baydaş B., Aksakal M. Kronik hemodializ hastalarında E vitamininin
lipit profili üzerine etkisi. Erciyes Tıp Dergisi, 7(2); 70-72, 1994.
31.
Karakılçık Z., Aksakal M. Selenyumun bazı fizyolojik işlevleri, metabolizması ve E vitamini ile arasındaki
ilişkiler. G. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 4: 283-291, 1993.
32. Dönder E., Baydaş G., Karakılçık Z., Aksakal M., Baydaş B., Çolak R. Düzenli hemodialize giren kronik böbrek
hastalarında serum vitamin E ve lipit değerleri. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1): 28-31, 1993.
33.
Karakılçık Z., Aksakal M. Gebe koyunlar ve fetuslarında selenyum ve E vitamini miktarları ile bunların
plasentadan geçiş düzeyleri, F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 7, 2, 43-52, 1993.
34. Baydaş G., Türkoğlu A., Karakılçık Z, Aksakal M., Özgüner F., Gürsu F. The effect of lithium on the metabolism
of GABA in the hyperammonemic rat barin. Tr Journal of Medical Sciences, 16(10) 659-67, 1992.
35. Patır B., Aksakal M., Yıldız N., Karakılçık Z. Pekin ördeği karaciğerinin kimyasal bileşimi üzerine incelemeler.
Hayvancılık Araştırma Dergisi, 2 (2), 51-52, 1992.
36. Canpolat İ., Bulut S., Özer H., Bostancıoğlu H., Karakılçık Z. Köpeklerde halothane ve isoflorane ile anestezinin
karaciğer ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1-2); 53-66, 1992.
37. Aksakal M., Karakılçık Z., Kalkan C., Baydaş G. Gebelik ve laktasyon dönemi boyunca Akkaraman ve Ivesi
koyunlarının bazı hematolojik değerleri. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(1): 33-45, 1991.
38. Karakılçık Z., Aksakal M., Baydaş G., Kalkan C., Özgüner F. Montofon ineklerin kan plasması β-karoten ve
vitamin E değerleri ile eritrosit ozmotik frajilitesi arasındaki ilişkiler. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(1): 7384, 1991.
39. Aksakal M., Karakılçık Z., Kalkan C. İnek ve düvelerin kan plazması ß-karoten ve vitamin E değerleri üzerinde
ırk, yaş, mevsim, gebelik ve laktasoyonun etkileri.Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 14(2): 320-33,
1990.
40. Baydaş G., Türkoğlu A., Bulut S., Aksakal M., Karakılçık Z., Kılıç S. Köpeklerde çinko ve bakır etkileşimi ile
ilgili deneysel bir çalışma. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi, 8 (6): 576-580, 1990.
ULUSAL VE ULUSLARARSI BİLDİRİLERİ
41. Karakılçık AZ, Zerin M, S Acun. Kordon kanı oksidan ve antioksidan statü değerlerinin prediksiyon modeli. 32.
Ulusal Fizyoloji Kongresi 18-22 Eylül 2006 DENİZLİ.
42. Acun S, Karakılçık A.Z, Zerin M. Sigara içen gebelere diyet ile vitamin verilmesinin kordon kanı lipit profili ve
antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkileri. 32. Ulusal Fizyoloji Kongresi 18-22 Eylül, 2006, DENİZLİ.
43. Bitiren M, A. Ziya Karakılçık, Özardalı İ, Zerin M, Selek Ş , Musa D. Deneysel adriamisin verilmesinin kan,
karaciğer ve böbrek dokusuna etkileri üzerinde vitamin E’nin rolü. I. İyon Kanalları Sempozyumu, 2006,
ISPARTA.
44. Ödemiş H, Karakılçık AZ. Elektromanyetik alan ile serbest radikal oluşumu ve antioksidan savunma arasındaki
ilişkiler. I. İyon Kanalları Sempozyumu, 2006, ISPARTA.
45. Bitiren M, Karakılçık AZ, Zerin M, Aksoy N, Musa D, Özardalı İ. Adriamisinin kan, karaciğer ve böbrek
dokusuna etkileri üzerinde melatoninin koruyucu rolü. I. İyon Kanalları Sempozyumu, 2006, ISPARTA.
46. Karakılçık AZ, Bitiren M, Aksoy N, Musa D, Özardalı İ, Zerin M. Adriamisin verilmesi ile oluşan enzimatik ve
histopatolojik değişiklikler üzerinde β-karotenin etkisi. I. İyon Kanalları Sempozyumu, 2006, ISPARTA.
47. Ayçiçeği N, Zerin M., Karakılçık A.Z. Amatör futbolcularda bazı fiziksel, fizyolojik ve solunum değerleri
üzerine vitamin B ve C’nin etkileri. 30.Ulusal Fizyoloji Kongresi, p 85, 31 Ağustos-3 Eylül 2004, KONYA.
48. Zerin, M, Karakılçık A.Z, Ayçiçek N. Amatör futbolcularda bazı fiziksel, fizyolojik ve solunum değerleri
üzerine egzersizin etkileri. 30.Ulusal Fizyoloji Kongresi, p86, 31 Ağustos-3 Eylül 2004, KONYA.
49.
Cengiz Ş., Zerin M., Karakılçık Z. Menstrüel dönem ve egzersizin bazı fizyolojik ve motorik
parametreler üzerindeki etkilerinin araştırılması. 29. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Kongresi, 1-5 Eylül
2003, ANKARA.
50.
Cengiz Ş., Zerin M., Karakılçık Z. Menstrüel dönem ve egzersizin bazı fizyolojik ve motorik
parametreler üzerindeki etkilerinin araştırılması. 29. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Kongresi, 1-5 Eylül
2003, ANKARA.
51.
Karakılçık AZ, Halat R, Nazlıgül Y, Zerin M,
Arslan SO. Amatör futbolcuların kan ve biyokimyasal
parametreleri üzerinde vitamin C, E ve egzersizin bazı etkileri, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28. Ulusal
Kongresi, P59, 24-27 Eylül 2002, İZMİR.
52. Zerin M, Nazlıgül Y, Karakılçık AZ, Bitiren M, Özardalı H.İ, Arslan SO. Ratlarda karbon tetraklorür ile
oluşturulan karaciğer hasarı üzerine Nigella Sativa Yağının etkisi, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28. Ulusal
Kongresi, P72, 24-27 Eylül 2002, İZMİR.
53. Bitiren M, Nazlıgül Y, Zerin M, Özardalı İ, Karakılçık AZ, Aksoy N, Musa D. Ratlarda karbon tetraklorür ile
oluşturulan karaciğer sirozu üzerine selenyumun etkisi, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28. Ulusal Kongresi,
P73, 24-27 Eylül 2002, İZMİR.
54. Dörtbudak M.Y, Çadırcı M.Ş, Karakılçık A.Z. Deneysel diabette bazı hematolojik değerler ve pankreas
histopatolojisi üzerinde selenyum ve E vitamini etkisinin araştırılması, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28.
Ulusal Kongresi, P80, 24-27 Eylül 2002, İZMİR.
55. Nazligul Y., Karakılçık Z., Zerin M., Bitiren M., Uzunkoy A., Musa D., Ozardali I. Effect of β-carotene on
experimental colitis ınduced by acetic acid in rats. 12th World Congress of International Association of
Surgeons and Gastroenterelogists, 30 October - 2 November, 2002, İSTANBUL.
56. Nazlıgül Y., Bitiren M., Zerin M., Özardalı I., Uzunkoy A., Musa D., Karakılçık Z. Effect of Vitamin C on
Colitis Induced by Acetic Acid in Rats. 12th World Congress of International Association of Surgeons and
Gastroenterelogists, 30 October - 2 November, 2002, İSTANBUL.
57. Nazlıgül Y., Özardalı İ., Karakılçık Z., Bitiren M., Zerin M., Uzunkoy A., Musa D. Effects of Vitamin ESelenium Combination on Experimental Colitis in Rats. 12th World Congress of International Association of
Surgeons and Gastroenterelogists,30 October - 2 November, 2002, İSTANBUL.
58. Nazlıgül Y., Ölmez D., Karakılçık Z., Zerin M. Effects of b-carotene plus vitamin C dietary supplementation
on experimental hepatotoxicity in rats. 12th World Congress of International Association of Surgeons and
Gastroenterelogists, 30 October - 2 November, 2002, İSTANBUL.
59. M. Zerin,
A. Z. Karakılçık,
B. Cebeci. Kısa ve uzun süre sigara içiminin bazı solunum fonksiyon testlerine
etkisi, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 26. Ulusal Kongresi, P13, 2000, 4-8 Eylül 2000, ESKIŞEHIR.
60.
Alptekin MK, Zerin M, Karakılçık AZ. Amatör futbol ve voleybolcularda bazı fizyolojik ve solunumsal
parametrelerin karşılaştırılması, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 26. Ulusal Kongresi, P12, 4-8 Eylül 2000,
ESKIŞEHIR.
61. Karakılçık AZ, Zerin M, Yaba H. Tütün ve sigara içenlerde vitamin C ve E’nin lipit profili ve bazı karaciğer
enzimleri üzerindeki etkileri, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 25. Ulusal Kongresi, P78, 6-10 Eylül 1999,
ELAZIĞ.
62. Halat R, Karakılçık AZ, Zerin M. Amatör futbolcularda vitamin C ve E’nin bazı sportif parametreler üzerindeki
etkilerinin araştırılması, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 25. Ulusal Kongresi, P193, 6-10 Eylül 1999, ELAZIĞ.
63.
Zerin M, Arslan O, Karakılçık AZ, Vural H. Vitamin E'nin aflatoksikosis oluşturulan tavşanlarda bazı
biyokimyasal değerler üzerine etkisi. Türk Fizyoljik Bilimler Derneği 24.Ulusal Kongresi, P59, 14-19 Eylül 1998,
SAMSUN.
64. Arslan O, Karakılçık AZ, Zerin M, Vural H. Vitamin C'nin aflatoksikosis oluşturulan tavşanlarda bazı kan
parametreleri üzerine etkisi. Türk Fizyoljik Bilimler Derneği 24.Ulusal Kongresi, P60, 14-19 Eylül 1998,
SAMSUN.
65. Karakılçık AZ, Zerin M, Arslan O, Vural H. Vitamin C ve E'nin aflatoksikosis oluşturulan tavşanlarda bazı kan
parametreleri üzerine etkileri. Türk Fizyoljik Bilimler Derneği 24.Ulusal Kongresi, P61, 14-19 Eylül 1998,
SAMSUN.
66. Zerin M, Karakılçık AZ, Arslan O, Vural H. Vitamin C ve E'nin aflatoksikosis oluşturulan tavşanlarda eritrosit
ozmotik frajilitesi (EOF) üzerine etkisi. Türk Fizyoljik Bilimler Derneği 24.Ulusal Kongresi, P62, 14-19 Eylül
1998, SAMSUN.
67. Hayat A, Çay M, Karakılçık Z, Nazıroğlu M, Aydilek N. Halotan anestezisinde bazı hematolojik ve biyokimyasal
değerleri üzerine vitamin E'nin etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 23. Ulusal Kongresi, P59, 29 Eylül-4
Ekim 1997, ADANA.
68. Çay M, Nazıroğlu M, Şimşek H, Aydilek N.Hayat A, Karakılçık Z. Vitamin C'nin halotan anestezisine alınan
sıçanlarda bazı hematolojik ve biyokimyasal değerler üzerine etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 23. Ulusal
Kongresi, P60, 29 Eylül-4 Ekim 1997, ADANA.
69. Karakılçık Z, Çay M, Nazıroğlu M, Aydilek N, Hayat A. Halotan anestezisinde bazı hematolojik ve biyokimyasal
değerler üzerine selenyum uygulmasının etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 23. Ulusal Kongresi, P61, 29
Eylül-4 Ekim 1997, ADANA.
70. Çay M, Hayat A, Aydilek N, Nazıroğlu M, Karakılçık Z. Halotan anestezisinde bazı hematolojik ve biyokimyasal
değerler üzerine selenyum ve vitamin E kombinasyonunun etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 23. Ulusal
Kongresi, P62, 29 Eylül-4 Ekim 1997, ADANA.
71. Karakılçık Z., Ertük M., Aksakal M., Baydaş G., Dönder E. Kronik hemodializ hastalarında serum ß-karoten
değerleri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 21. Ulusal Kongresi, P149, 24-28 Eylül 1995, ANKARA.
72. Karakılçık Z., Aybak M., Türkoğlu A. Plasma ß-karoten ve E vitamini değerleri üzerinde yaş ve cinsiyetin
etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 21. Ulusal Kongresi, P150, 24-28 Eylül 1995, ANKARA.
73. Karakılçık Z. GAP ve Sağlık Hizmetleri. Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğrenimin 40. Yılı Sempozyumu, 23
Haziran 1995, İZMİR.
74. Aksakal M., Çay M., Nazıroğlu M., Demirci M., Karakılçık Z., Baydaş B. Ratlarda E vitamini ve selenyum
kombinasyonunun alveolar ve peritoneal makrofajların fagositik aktivitesine etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler
Derneği 20. Ulusal Kongresi, P51, 25-29 Ekim 1994, İZMİR.
75. Karakılçık Z. Relationships between ß-carotene and vitamin E levels in plasma of pregnancies, newborn infants
and their mothers. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 20. Ulusal Kongresi, P54, 25-29 Ekim 1994, İZMİR.
76. Karakılçık Z., Aksakal M., Müngen B., Akyol A., Bulut S. Plasma concentrations of beta-carotene in ischemic
cerevbrovascular diseases. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 20. Ulusal Kongresi, P55, 25-29 Ekim 1994,
İZMİR.
77. Baydaş G., Türkoğlu A., Arıkan K., Bulut S., Dönder E., Karakılçık Z. Deneysel olarak oluşturulan hepatik
ensefalopatide pentetrazolun konvulsif etkisine karşı direncin artması. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 20.
Ulusal Kongresi, P52, 9-13 Kasım 1993, ANTALYA.
78.
Müngen B., Aksakal M., Akyol A., Karakılçık Z., Bulut S. Vitamin E levels in ischemic
(Thrombotic/Thromboembolic) cerebrovascular diseases. Clinical Neurophsicho-pharmacolgy Society,
(Current Aspects in Clinical Neuropharmacology '93) P3/P24, Abstract Book, 12-16 May 1993,
Cappadocia,TURKEY.
79. Karakılçık Z., Aksakal M., Özgüner F., Çay M., Nazıroğlu M. Maternal and fetal selenium concentrations and
their interrelationships in Akkaraman Sheep. Trace Elements in International Physiology Symposium,
P13/P32, 9-11 December, 1993, Antalya, TURKEY
80. Maternal and fetal selenium concentrations and their interrelationships in Akkaraman Sheep adlı çalışma,
Sempozyum yürütme kurulu ve TÜBİTAK'ın ortak kararı ile Turkish Journah of Medical Sciences'in Volume
19, Number 3 November 1993'te de yayımlanmıştır.
81. Karakılçık Z., Aksakal M., Baydaş G. Fötal plazma vitamin E değerinin prediksiyon modeli. Türk Fizyolojik
Bilimler Derneği XVIII Ulusal Kongresi, P64, 3-5 Kasım 1992, ÜRGÜP/NEVŞEHİR.
82.
Aksakal M., Karakılçık A.Z., Baydaş G., Türkoğlu A. Gebe koyunlar ve fetuslarında plazma vitamin E
değerlerinin karşılaştırılması. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri 12, Y.No: 3, S30, 24-27 Haziran
1992, ELAZIĞ.
83. Karakılçık Z., Aksakal M., Türkoğlu A., Baydaş G., Özgüner F. Gebe koyunlar ve fetuslarında plazma selenyum
değerlerinin karşılaştırılması. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri 13, Y.No: 3, S31, 24-27 Haziran
1992, ELAZIĞ.
DERS NOTU VE BASILMIŞ KİTAP
84.
Ganong’s International Medical Textbook 2009, 23. Baskı, 12. Bölümün Tercümesi (Türk Fizyolojik
Bilimler Derneği teklifiyle).
85.
Ganong’s International Medical Textbook 2003, 20. Baskı, 12. Bölümün Tercümesi (Türk Fizyolojik
Bilimler Derneği teklifiyle).
86.
Temel Fizyoloji ve Egzersiz, 1999.
87.
Tıbbi Fizyoloji Ders Notları, 1997.
ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 1995-...
AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER
1.
Harran Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, 2009-… devam ediyor...
2.
Harran Üniversitesi Senato Üyeliği, 1993-2003; 2007-…
3.
Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 1993-2010
4.
Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyelikleri, 1996-2002; 2008-…
5.
Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 1996-2002; 2005-2008.
6.
Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Üyeliği, 2002-2007
7.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 1995-2002
8.
Harran Üniversitesi Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1995-2002.
9.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürlüğü, 1993-1995.
10.
Harran Üniversitesi GAP Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1993-1995.
İLGİ ALANLARI
Antioksidanlar
DERSLER
Lisans
: Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu’nda Fizyoloji Lisans Dersleri
Lisansüstü : Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Lisansüstü Dersler
ÖDÜL
TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon : 318 3006
e-posta : [email protected]

Benzer belgeler