Ders Adı : Üreme Fizyolojisi Ders No : 8401010031 Teorik : 3 Pratik

Yorumlar

Transkript

Ders Adı : Üreme Fizyolojisi Ders No : 8401010031 Teorik : 3 Pratik
Image not found
http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png
Ders Adı
: Üreme Fizyolojisi
Ders No
: 8401010031
Teorik
:3
Pratik
:0
Kredi
:3
ECTS
:0
Ders Bilgileri
Ders Türü
Zorunlu
Öğretim Dili
İngilizce
Öğretim Tipi
Yüz-Yüze
Ön Koşul Dersleri
Üreme Fizyolojisi
Dersi Verenler
ZÜLFİKARE IŞIK SOLAK GÖRMÜŞ,
Genel Bilgiler
Dersin Amaçları
Öğrencilere üreme sisteminin genel özellikleri hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Üreme sisteminin temel ve genel özellikleri.
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
#
1
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
Eğitim-öğretimde yaşam boyu öğrenme, öğrenci merkezli eğitim, yeterliliklere dayalı eğitim yaklaşımları.
Ders Akışı
Hafta
Konu
Ön Hazırlık
Öğretme Metodu
Üreme ve erkeklerin hormonal fonksiyonları, Pineal
1
bezin fonksiyonu, Gebelik öncesi fizyolojisi ve kadın
hormonlarıGebelik öncesi fizyolojisi ve hormonlar,
Gebelik ve laktasyon, Fetal ve neonatal fizyoloji
kaynak araştırma
teorik ve pratik
Kaynaklar
Ders için gerekli kaynaklar
1- Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology; Arthur C. Guyton and John E. Hall; Saunders; 12th edition, 2010.
2- Human Physiology: From Cells to Systems; Lauralee Sherwood; Brooks Cole; 8th edition, 2012.
3- Human Physiology; Stuart Ira Fox; McGraw-Hill Science; 12th edition, 2010.
Ders için önerilen kaynaklar
1- Ganong's Review of Medical Physiology; Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks; McGrawHill Medical; 24th edition, 2012.
2- Berne & Levy Physiology; Bruce M. Koeppen and Bruce A. Stanton; Mosby; 6th edition, 2009.
3- Vander's Human Physiology; Eric Widmaier, Hershel Raff and Kevin Strang; McGraw-Hill Science; 12th edition, 2010.
Değerlendirme Metodu
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Arasınav
1
0
Devamsızlık
0
0
Quiz
0
0
Ödev
0
0
Proje
0
0
Saha Çalışması
0
0
Sunum/Seminer
1
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
2
0
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Yıl içinin Başarıya Oranı
60
Finalin Başarıya Oranı
40
Toplam
100
Öğrenme Kazanımlarına Katkı
No
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
ECTS / Öğrenci İş Yükü
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Ders Süresi(Hafta)
0
0
0
Ders notları ön hazırlanması, kendi kendine çalışma
1
0
0
Ödev
1
0
0
Sunum/Seminer
1
0
0
Quiz
1
0
0
5
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Arasınav
1
0
0
Proje
0
0
0
Saha Çalışması
0
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
1
0
0
Final Sınavı / Dönem Projesi / Tez Hazırlık
1
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
0
Toplam İş Yükü
0
Toplam İş Yükü / 25
0
ECTS
0
Diğer
Dersle İlgili Etik Kurallar(Varsa)
Değerlendirme Ölçütleri
Sağlık Bilimlerine İlişkin Bilgi Toplama ve
Edindiği Bilgileri Uygulama Becerisi
Bilimsel Sorgulama ve Hipotez Oluşturma Becerisi
Literatür Tarama ve Değerlendirme Becerisi
Deney Tasarlama,Yapma, Verileri Analiz Edebilme ve Değerlendirebilme Becerisi
Deneysel Araç ve Gereç Tanıma ve
Uygun Şekilde Kullanabilme Becerisi
Disiplinler-arası Takım Çalışması Yapabilme Becerisi
Medikal Problemleri Tanıma, Formülize etme ve Çözme Becerisi
Bilgisayarı Araştırmalarda ve Veri Analizlerinde Etkin Kullanabilme Becerisi
Yapılan Deneysel Çalışmaların Ulusal ve Uluslararası Bilime Sağlayacağı Katkıyı Anlama Becerisi
Etkin Yazılı ve Sözlü İletişim/Sunum Becerisi
Mesleki ve Etik Sorumluluğu Anlama ve Uygulama Becerisi
Hayat Boyu Öğrenimin Önemini Kavrama ve Uygulama Becerisi

Benzer belgeler

özel öğretim yöntemleri ı

özel öğretim yöntemleri ı Dersin genel amacı Almancanın yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretimi ile ilgili, örneğin öğrenci profili, öğretmen profili, dil becerileri ve ders kitabı gibi konuların bilimsel açıdan incelenmesi...

Detaylı

Ders Adı : DİŞ MORFOLOJİSİ VE MANİPÜLASYONU Ders No

Ders Adı : DİŞ MORFOLOJİSİ VE MANİPÜLASYONU Ders No Mesleki kural ve kanunları takip edebilmek, profesyonel davranış bilincine sahip

Detaylı