2009.04 soğutma fiyat listesi.FH11

Transkript

2009.04 soğutma fiyat listesi.FH11
Ý
LER
E
T
S
T LÝ
FÝYA
y)
limaMcQua
K
t
i
Spl RFEL, pi
(AI var Ti i
Du set Tipn Tipi
Ka -Tava i
Yer lon Tipan Tipi
Sa li Tav desi
Giz va Per
Ha
2009
www.airfel.com • 0216 444 999 0
AIRFEL KLÝMA TAVSÝYE EDÝLEN PERAKENDE SATIÞ FÝYAT LÝSTESÝ (TL)
MODEL
STOK KODU
Green Fresh
81101093004
81101123004
81101183004
81101223004
H1300301092202
H1300301122202
H1300301182202
H1300301222202
H1300301092201
H1300301122201
H1300301182201
H1300301222201
H1304301092251
H1304301092271
H1304301122251
H1304301122271
81101093003
81101123003
81101183003
81101243103
81101090923
81101120923
81101180923
81101090924
81101120924
ConAbase
ConAplus
Çocuk Odasý
Klimasý
Gold Plasma
Artful
Inverter
TÝP
AS09-3004S
AS12-3004S
AS18-3004S
AS22-3004S
AFSW-09HRR1R/BI0
AFSW-12HRR1R/BI0
AFSW-18HRR1R/BI0
AFSW-22HRR1R/BI0
AFSW-09HRR1R/PI0
AFSW-12HRR1R/PI0
AFSW-18HRR1R/PI0
AFSW-22HRR1R/PI0
AFSW-09HRR1P/KIO-Karýþýk
AFSW-09HRR1P/KIO-Kelebek
AFSW-12HRR1P/KIO-Karýþýk
AFSW-12HRR1P/KIO-Kelebek
AS09-3003S
AS12-3003S
AS18-3003S
AS24-3003S
AS09-0923
AS12-0923
AS18-0923
AS09-0924/R1
AS12-0924/R1
Sirküler No: KLÝMA AF2009-04
GAZ KAPASÝTE (Btu/h)
TÝPÝ SOÐUTMA
ISITMA
1+2
PEÞÝN TAKSÝT
R22
9.000
9.500
R22
12.000
12.800
R22
18.000
19.000
R22
22.000
23.000
R22
9.000
10.200
R22
12.000
13.000
R22
18.500
20.000
R22
22.500
24.500
R22
9.000
10.200
R22
12.000
13.000
R22
18.500
20.000
R22
22.500
24.500
R22
9.000
10.200
R22
9.000
10.200
R22
12.000
13.000
R22
12.000
13.000
R410A
9.000
9.500
R410A
12.000
12.500
R410A
18.000
18.500
R410A
24.000
24.500
R410A
9.000
9.500
R410A
12.000
13.000
R410A
18.000
19.500
R410A 9.000-11.200 9.800-13.000
R410A 12000-13.600 13000-14.000
650
750
1.130
1.380
740
850
1.230
1.430
795
910
1.290
1.502
970
970
1.145
1.145
900
1.000
1.360
1.450
980
1.095
1.515
1.350
1.450
663
765
1.153
1.408
755
867
1.255
1.459
811
928
1.316
1.532
989
989
1.168
1.168
918
1.020
1.387
1.479
1.000
1.117
1.545
1.377
1.479
AIRFEL KLÝMA TAVSÝYE EDÝLEN PERAKENDE SATIÞ FÝYAT LÝSTESÝ (TL)
ÜRÜN
TÝP
Kalem Kumanda
ARF-RC-U01b
Renkli Kapak
"ConAplus
9.000-12.000 Btu/h"
"ConAplus
18.000-22.000 Btu/h"
676
780
1.176
1.436
770
884
1.280
1.488
827
946
1.342
1.562
1.008
1.008
1.191
1.191
936
1.040
1.414
1.508
1.020
1.139
1.575
1.404
1.508
1+6
TAKSÝT
696
803
1.210
1.477
792
910
1.317
1.531
851
973
1.381
1.607
1.037
1.037
1.225
1.225
963
1.070
1.455
1.552
1.049
1.172
1.620
1.445
1.552
1+8
TAKSÝT
729
841
1.267
1.546
829
953
1.379
1.603
891
1.018
1.446
1.682
1.085
1.085
1.282
1.282
1.008
1.120
1.523
1.625
1.098
1.227
1.696
1.513
1.625
Sirküler No: KLÝMA AF2009-04
STOK KODU
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
84101000008A
Beyaz
Siyah
Kýrmýzý- Ral 3002
Siyah- Ral 9005
Gri- Ral 7001
Metalik Gri- Ral 9006
Kýrmýzý- Ral 3002
Siyah- Ral 9005
Gri- Ral 7001
Metalik Gri- Ral 9006
H113900530
H113900520
H113900540
H113900510
H113901530
H113901520
H113901540
H113901510
1+4
TAKSÝT
PEÞÝN
100
100
55
55
55
65
65
65
65
75
• Kalem kumandanýn rengi sipariþ esnasýnda belirtilmelidir.
• Montaj kiti (bakýr boru seti, sinyal kablosu, drenaj hortumu, dekoratif bant) klima ile sevk edilmektedir. Montaj fiyatlarýna standart dýþ ünite konsolu ve takoz lastiði dahildir.
Aþaðýda belirtilen ürünler dýþýndaki tüm cihazlarýn 5m'ye kadar bakýr boru montaj bedelleri fiyata dahildir. Elektirik beslemesi hat çekimi müþteriye aittir. Özel inþai tip iþler ve kablo
kanalý çekimi montaj fiyatýna dahil deðildir. Montaj fiyatý 50 km mesafe için geçerlidir. Gidiþ-geliþ 50 km 'yi geçen mesafeler için yol ücreti müþteriden talep edilir. Green Fresh
(AS09-3004S,AS12-3004S) modelleri 3,5 m'ye kadar, Gold Plasma (AS09-3003S,AS12-3003S) modelleri 3,5 m'ye kadar,
Artful ( AS09-923, AS12-923, AS18-0923) modelleri 4m'ye kadar, Inverter (AS09-0924/R1,AS12-0924/R1) modelleri 4m'ye kadar montaj dahildir.
• Belirtilen montaj mesafeleri üzerindeki bakýr boru montaj mesafesini geçen ek tesisatlarda aþaðýdaki birim metraj fiyatlarý üzerinden hesaplanýr ve yetkili servisler tarafýndan
müþterilen talep edilir. ( 7.000-9.000 Btu/h 11 USD +KDV ) - ( 12.000 Btu/h-18.000 Btu/h 13 USD +KDV )-( 20.000-24.000 Btu/h 16 USD + KDV )
AIRFEL KLÝMA TAVSÝYE EDÝLEN PERAKENDE SATIÞ FÝYAT LÝSTESÝ (TL)
MODEL
STOK KODU
TÝP
GAZ
TÝPÝ
Salon
81101240301
81101450301
81101180905
81101280905
81101440905
81101240917
81101440917
81101180916
81101240916
81101440916
81101482101
81101602101
AS24-0301F
AS45-0301F
ACS18-0905C
ACS28-0905C
ACS44-0905C
ACFS24-0907CF
ACFS44-0907CF
ADS18-0916D
ADS24-0916D
ADS44-0916D
ADS48
ADS60
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
Kaset
Yer-tavan
Kanallý
KAPASÝTE (Btu/h)
SOÐUTMA
ISITMA
24.000
44.520
18.000
28.000
44.000
24.000
44.000
18.000
24.000
44.000
48.000
60.000
26.000
47.000
19.000
29.000
46.000
28.000
46.000
19.000
28.000
46.000
50.000
63.000
Sirküler No: KLÝMA AF2009-04
PEÞÝN
1+2
TAKSÝT
1+4
TAKSÝT
1+6
TAKSÝT
1+8
TAKSÝT
2.015
2.955
1.925
2.690
3.315
2.285
3.360
2.240
2.690
3.360
3.450
3.985
2.055
3.014
1.964
2.744
3.381
2.331
3.427
2.285
2.744
3.427
3.519
4.065
2.095
3.073
2.003
2.798
3.447
2.377
3.494
2.330
2.798
3.494
3.588
4.145
2.155
3.162
2.061
2.879
3.546
2.446
3.595
2.397
2.879
3.595
3.692
4.265
2.256
3.310
2.157
3.014
3.712
2.560
3.763
2.509
3.014
3.763
3.865
4.464
• Ürünler ile boru seti sevk edilmemektedir.
• 45.000 Btu/h kapasiteye kadar tüm ticari ürünlerde, montaj bedeli fiyatýmýza dahildir.
• Montaj fiyatý içerisine 5m'ye kadar bakýr boru montaj bedelleri ile standart dýþ ünite konsolu ve takoz lastiði montaj fiyatýna dahildir. Montaj bedeli Airfel A.Þ. tarafýndan Yetkili
Servislerimize ödenmektedir.
• ADS48 ve ADS60 cihazlarýn montaj bedelleri fiyata dahil deðildir. Montaj bedeli yetkili servislerimiz tarafýndan müþteriden talep edilir.
• Tüm cihazlarýn montajlarýnda, 5m bakýr boru mesafesini geçen durumlarda, ek tesisatlar birim metraj üzerinden hesaplanýr ve ek tesisat bedeli yetkili servislerimiz tarafýndan
müþteriden talep edilir.
• Kanallý tip ürünlerde kanal iþçiliði montaj fiyatýna dahil deðildir.
• Elektirik besleme hattý çekimi, özel inþai tip iþler(ankastre tesisat, sýva, boya, özel drenaj hattý çekimi, karot iþçiliði, özel tip konsol imalatý ve montajý v.s.) ve kablo kanalý temini
ile kablo kanalý montaj iþçiliði montaj fiyatýna dahil deðildir.
• Montaj fiyatý 50 km mesafe için geçerlidir. Gidiþ-geliþ 50 km 'yi geçen mesafeler için yol ücreti müþteriden talep edilir.
• Belirtilen montaj mesafeleri üzerindeki bakýr boru montaj mesafesini geçen ek tesisatlarda aþaðýdaki birim metraj fiyatlarý üzerinden hesaplanýr ve yetkili servisler tarafýndan
müþterilen talep edilir. ( 17.500-24.000 Btu/h 16 USD+ KDV ) - (28.000 Btu/h 19 USD +KDV ) - ( 38.500-48.500 Btu/h 21 USD+ KDV ) - ( 54.500-60.000 Btu/h 20 USD +KDV )
DAYLUX KLÝMA TAVSÝYE EDÝLEN PERAKENDE SATIÞ FÝYAT LÝSTESÝ (TL)
MODEL STOK KODU
TÝP
GAZ
TÝPÝ
Daylux
DS09-0915
DS12-0915
DS18-0915
DS24-0915
R22
R22
R22
R22
81102090915
81102120915
81102180915
81102240915
KAPASÝTE (Btu/h)
SOÐUTMA
ISITMA
9.000
12.000
18.000
21.000
9.500
12.000
19.500
23.000
Sirküler No: KLÝMA DY2009-04
PEÞÝN
1+2
TAKSÝT
600
695
1.080
1.365
612
709
1.102
1.392
1+4
TAKSÝT
624
723
1.124
1.419
1+6
TAKSÝT
1+8
TAKSÝT
642
744
1.156
1.460
672
779
1.210
1.528
• Bireysel seride montaj bedeli fiyatlara dahildir. Montaj kiti (bakýr boru seti, sinyal kablosu, drenaj hortumu, dekoratif bant) klima ile sevk edilmektedir. Daylux markalý ürünlerin
4 mt'ye kadar bakýr boru montaj bedelleri fiyata dahildir.
• Tüm montaj dahil ürünlerde montaj fiyatýna standart dýþ ünite konsolu ve takoz lastiði fiyatý dahildir.
• Elektrik hat çekimi müþteriye aittir. Özel inþai tip iþler ve kablo kanalý çekimi montaj fiyatýna dahil deðildir.
• Montaj fiyatý 50 km mesafe için geçerlidir. Gidiþ-geliþ 50 km'yi geçen mesafeler için yol ücreti müþteriden talep edilir.
• Belirtilen montaj mesafeleri üzerindeki bakýr boru montaj mesafesini geçen ek tesisatlarda aþaðýdaki birim metraj fiyatlarý üzerinden hesaplanýr
ve yetkili servisler tarafýndan müþterilen talep edilir. ( 7.000-9.000 Btu/h 11 USD +KDV ) - ( 12.000 Btu/h-18.000 Btu/h 13 USD +KDV )-( 20.000-24.000 Btu/h 16 USD + KDV )
MCQUAY KLÝMA TAVSÝYE EDÝLEN PERAKENDE SATIÞ FÝYAT LÝSTESÝ (TL)
MODEL
STOK KODU
Duvar tipi 81126100101
81126150101
81126200101
81126250101
81126200201
Kaset
81126250202
81126300202
81126500202
81126500301
Kanallý
81126600301
Yer-tavan 81126250401
81126400402
TÝP
GAZ
TÝPÝ
M5WM010GR
M5WM015GR
M5WM020GR
M5WM025GR
M5CK020CR
M5CK025AR
M5CK030AR
M5CK050AR
M5CC050CR
M5CC060CR
M5CM025ER
M5CM040DR
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
KAPASÝTE (Btu/h)
SOÐUTMA
ISITMA
9.500
12.000
17.850
20.350
17.500
20.000
28.000
48.500
48.000
54.500
20.000
38.500
9.500
12.000
18.000
22.000
17.500
21.500
28.000
49.000
49.000
57.000
20.000
38.500
Sirküler No: KLÝMA MC2009-04
PEÞÝN
1+2
TAKSÝT
1+4
TAKSÝT
1+6
TAKSÝT
1+8
TAKSÝT
1.030
1.150
1.565
2.015
2.330
2.690
2.865
3.580
3.625
4.165
2.280
3.540
1.051
1.173
1.596
2.055
2.377
2.744
2.922
3.652
3.698
4.248
2.326
3.611
1.072
1.196
1.627
2.095
2.424
2.798
2.979
3.724
3.771
4.331
2.372
3.682
1.103
1.231
1.674
2.155
2.494
2.879
3.065
3.831
3.880
4.456
2.440
3.788
1.155
1.289
1.752
2.256
2.611
3.014
3.208
4.010
4.061
4.664
2.554
3.965
• Ürünler ile boru seti sevk edilmemektedir.
• Duvar tipi, Kaset tipi ve Yer&Tavan tipi cihazlaýn montaj fiyatý fiyatýmýza dahildir.
• Montaj fiyatý içerisine 5m'ye kadar bakýr boru montaj bedelleri ile standart dýþ ünite konsolu ve takoz lastiði montaj fiyatýna dahildir. Montaj bedeli Airfel A.Þ. tarafýndan Yetkili
Servislerimize ödenmektedir..
• M5CC050CR ve M5CC060CR ürünlerinin montaj bedelleri fiyata dahil deðildir. Montaj bedeli yetkili servislerimiz tarafýndan müþteriden talep edilir.
• Tüm cihazlarýn montajlarýnda, 5 m bakýr boru mesafesini geçen durumlarda, ek tesisatlar birim metraj üzerinden hesaplanýr ve ek tesisat bedeli yetkili servislerimiz
tarafýndan müþteriden talep edilir.
• Kanallý tip ürünlerde kanal iþçiliði montaj fiyatýna dahil deðildir.
• Elektrik besleme hattý çekimi, özel inþai tip iþler(ankastre tesisat, sýva, boya, özel drenaj hattý çekimi, karot iþçiliði, özel tip konsol imalatý ve montajý v.s.) ve kablo kanalý temini
ile kablo kanalý montaj iþçiliði montaj fiyatýna dahil deðildir.
• Montaj fiyatý 50 km mesafe için geçerlidir. Gidiþ-geliþ 50 km 'yi geçen mesafeler için yol ücreti müþteriden talep edilir.
HAVA PERDESÝ TAVSÝYE EDÝLEN PERAKENDE SATIÞ FÝYAT LÝSTESÝ (TL)
MODEL
STANDART
ISITICISIZ
ISITICISIZ
TURBO
ISITICILI
Otomatik Kapý Anahtarý
STOK KODU
TÝP
81401103811P
81401123811P
81401143811P
81401163811P
81401183811P
81401203811P
81401103812P
81401123812P
81401143812P
81401163812P
81401183812P
81401203812P
81401103822P
81401123822P
81401143822P
81401163822P
81401183822P
81401203822P
8400000001A
HPS10 100
HPS10 120
HPS10 140
HPS10 160
HPS10 180
HPS10 200
HPS12 100
HPS12 120
HPS12 140
HPS12 160
HPS12 180
HPS12 200
HPH12 100
HPH12 120
HPH12 140
HPH12 160
HPH12 180
HPH12 200
ÜRÜN ÖZELLÝKLERÝ FAN ( Ø )
100 mm.
100 cm. - Uz.Kumandalý
100 mm.
120 cm. - Uz.Kumandalý
100 mm.
140 cm. - Uz.Kumandalý
100 mm.
160 cm. - Uz.Kumandalý
100 mm.
180 cm. - Uz.Kumandalý
100 mm.
200 cm. - Uz.Kumandalý
120 mm.
100 cm. - Uz.Kumandalý
120 mm.
120 cm. - Uz.Kumandalý
120 mm.
140 cm. - Uz.Kumandalý
120 mm.
160 cm. - Uz.Kumandalý
120 mm.
180 cm. - Uz.Kumandalý
120 mm.
200 cm. - Uz.Kumandalý
120 mm.
100 cm. - Uz.Kumandalý
120 mm.
120 cm. - Uz.Kumandalý
120 mm.
140 cm. - Uz.Kumandalý
120 mm.
160 cm. - Uz.Kumandalý
120 mm.
180 cm. - Uz.Kumandalý
120 mm.
200 cm. - Uz.Kumandalý
Sensörlü Kapýlar ile Otomasyonu Saðlar
Sirküler No: HAVA PERDESÝ AF2009-03
1+2
PEÞÝN TAKSÝT
569
667
713
765
817
903
781
827
879
931
985
1.044
1.114
1.202
1.284
1.472
1.575
1.702
75
580
680
727
780
833
921
797
844
897
950
1.005
1.065
1.136
1.226
1.310
1.501
1.606
1.736
1+4
TAKSÝT
1+6
TAKSÝT
591
693
741
795
849
939
813
861
915
969
1.025
1.086
1.158
1.250
1.336
1.530
1.637
1.770
608
713
762
818
873
966
836
886
941
997
1.055
1.117
1.191
1.286
1.375
1.574
1.684
1.821
1+8
TAKSÝT
636
746
798
856
914
1.011
875
927
985
1.044
1.104
1.169
1.247
1.346
1.439
1.648
1.763
1.906
• Fiyatlarýmýza montaj ve montaj iþçiliði dahil deðilidir.
GENEL UYARILAR
• Fiyatlarýmýz TL cinsinden tavsiye edilen satýþ fiyatlarý olup, KDV dahildir. Montaj bedeli ürün bölümleri altýnda detaylandýrýlmýþtýr . Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut
fon ve vergi oranlarýndaki deðiþiklikler, deðiþiklik tarihinden itibaren fiyatlarýmýza aynen yansýtýlacaktýr.
• Herhangi bir nedenle ödeme planý dýþýna çýkýlan ödemelerde aylýk %4 vade farký uygulanacaktýr.
• Yukarýdaki fiyatlarýmýz 08.04.2009 tarihinden itibaren geçerli olup, bir önceki fiyat listesini geçersiz kýlar.
• Satýþlarýmýz stoklarla sýnýrlýdýr. Firmamýz önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarýmlarýný ve fiyatlarýný deðiþtirme hakkýný saklý tutar.
• Tüm arýza, bakým, iþletmeye alma ve montaj gibi servis hizmet taleplerinizi Airfel Çaðrý merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleþtirmenizi rica ederiz.
• Airfel Yetkili Servisleri tarafýndan yapýlmayan servis hizmetleri ürünü garanti dýþýna çýkaracaktýr.
Yetkili Satýcý:
Airfel, tüm ürün bilgilerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar.
ÝLERÝ ÝKLÝM TEKNOLOJÝLERÝ
Genel Müdürlük Hürriyet Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: 57 Kartal / ÝSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Pbx Faks: (0216) 671 06 00
Ýç Anadolu Bölge Müdürlüðü
Güneydoðu Bölge Müdürlüðü
Akdeniz Bölge Müdürlüðü
Ege Bölge Müdürlüðü
Ceyhun Atuf Kansu Cd. No: 114
Fevzi Çakmak Bulvarý No: 66/A
Burhanettin Onat Cad. Atiye Akdemi
Tesisat Ýþ Merkezi 1443 Sok. B
E Blok D:3 Balgat / ANKARA
GAZÝANTEP
Apt. A-Blok No: 79 / 9 ANTALYA
Blok No: 2-T Yeniþehir / ÝZMÝR
Tel : (0312) 472 75 70
Tel : (0342) 322 11 50 - 60 70
Tel : (0242) 312 34 61
Tel : (0232) 449 10 15
Faks: (0312) 472 79 85
Faks: (0342) 321 42 09
Faks: (0242) 321 29 83
Faks : (0232) 449 08 48
K L Ý M A • KO M B Ý • R A D YAT Ö R | w w w. a i r f e l . c o m |
0216
Fabrika
Sakarya 2.Org. San. Böl.
Hendek / SAKARYA
Tel : (0264) 654 56 27 (5 Hat)
Faks: (0264) 654 58 46
444 999 0
Fabrika
Velimeþe Köyü. Hacýþeremet Mevkii
7-8 km. Çorlu / TEKÝRDAÐ
Tel : (0282) 684 21 60
Faks : (0282) 674 31 24

Benzer belgeler

Airfel Engüncel Fiyat Listesi Klima-Hava Perdesi Fiyat

Airfel Engüncel Fiyat Listesi Klima-Hava Perdesi Fiyat • Fiyatlarýmýza montaj ve montaj iþçiliði dahil deðilidir. GENEL UYARILAR • Fiyatlarýmýz YTL cinsinden tavsiye edilen satýþ fiyatlarý olup, KDV dahildir. Montaj bedeli ürün bölümleri altýnda detayl...

Detaylı

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO SALINCAK BURCU ALT SAĞ САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА

Detaylı

Airfel AFSW-22HRR1R User Guide Manual AIR CONDITIONER

Airfel AFSW-22HRR1R User Guide Manual AIR CONDITIONER Modern tesislerimizde özen ile üretilen AIRFEL ürünümüzü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Sanko Holding þirketlerinden AIRFEL Adapazarý/Hendek ve Çorlu/Tekirdað'da olmak üzere 4 üretim tesisi ile 1...

Detaylı

KOR C 60 - KOR Alüminyum

KOR C 60 - KOR Alüminyum Aluminum Door Wiper Brush

Detaylı