kullanım kılavuzu

Transkript

kullanım kılavuzu
GAZLI KLASİK
GAS HEATED CLASSICAL RANGE
KULLANIM KILAVUZU TR
INSTRUCTIONS MANUAL GB
MODEL
www.inoksan.com
1m2 - 1,5m2 - 2m2
İÇİNDEKİLER
INDEX
04 - 12
TR / Gazlı KLASİK KUZİNE
13 - 16
GB / Gas Heated CLASSICAL RANGE
Gazlı
KLASİK KUZİNE
Gas Heated
CLASSICAL RANGE
4
5
Şekil-1 / Figure-1
6
Şekil-2 / Figure-2
Şekil-3 / Figure-3
Şekil-4 / Figure-4
Şekil-5
/ Figure-5
Şekil-6 / Figure-6
7
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA
T1
2
2
1-1,5m KUZİNELER / 1-1,5m RANGES
1KD154L
1KD156
Genişlik / Width
MODEL
mm
1000
1000
1000
1500
1500
1500
Derinlik / Depth
mm
1000
1000
1000
1000
1000
1000
850
850
850
850
2
2 4
3 3
Yükseklik / Height
Ocak brülörü / Cooker burner
Fırın brülörü / Oven burner
Toplam Isı Kapasitesi / Total
Heat Capacity
1KD101 1KD102L
mm
850
Ad./Pcs.
1
1KD104
850
1
3
2
1KD152
2
Ø(mm)
210
210
120 155
120 155
Ad./Pcs.
1
1
1
1
1
1
kW
22
33
36
34
56
49
140
140
140
256
256
256
Gaz Girişi / Gas Inlet
Inch
Net Ağırlık / Net Weight
Kg
120 155 120 155
3/4"
T2
2m2 KUZİNELER / 2m2 RANGES
MODEL
1KD202
1KD203L
1KD204
1KD206L
1KD208
Genişlik / Width
mm
2000
2000
2000
2000
2000
Derinlik / Depth
mm
1000
1000
1000
1000
1000
850
850
850
Yükseklik / Height
Ocak brülörü / Cooker burner
Fırın brülörü / Oven burner
Toplam Isı Kapasitesi / Total
Heat Capacity
mm
850
850
Ad./Pcs.
2
2 1 1
Ø(mm)
210
120 155 210
120 210
120 155
120 155
Ad./Pcs.
2
2
2
2
2
kW
44
49
46
79
72
320
320
Gaz Girişi / Gas Inlet
Inch
Net Ağırlık / Net Weight
Kg
2
2
3
5
4
4
3/4"
320
320
320
T3
Brülör / Burner
Enjektör çapı / Injector diameter (mm)
LPG (G30)
Doğal gaz / Naturel gas (G20)
Ø 120mm
1,35
2,00
Ø 155mm
1,75
2,65
Ø 210mm
2,10
3,20
1,00
2,60
Fırın / kapalı döküm
Oven / solid top
8
T4
Güç /
Brülör / Burner
Power
Enjektör çapı / Injector diameter (mm)
LPG (G30)
Doğal gaz / Naturel gas (G20)
kW
Kg/h
m3/h
Ø 120mm
7
0,56
0,74
Ø 155mm
12
0,96
1,27
Ø 210mm
17
1,36
1,80
11
0,88
1,16
Fırın / kapalı döküm
Oven / solid top
T5
Σ Qn
MODEL
Gaz tüketimi / Gas consumption
LPG (G30)
Doğal gaz / Naturel gas (G20)
kW
Kg/h
m3/h
1KD101
22
2,24
2,96
1KD102L
33
4,32
5,71
1KD104
36
3,92
5,18
1KD152
34
3,60
4,76
1KD154L
56
5,84
7,72
1KD156
49
5,44
7,19
1KD202
44
4,48
5,92
1KD203L
49
5,20
6,87
1KD204
46
5,60
7,40
1KD206L
79
8,24
10,89
1KD208
72
7,84
10,36
T6
P mbar
GAZ / GAS
G20
G30
Nominal
20
29
Minimum
17
25
Maximum
25
35
9
TR
MONTAJ TALİMATLARI
AÇIKLAMA
• Bu kılavuzdaki talimatlar makinanın emniyetli
montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında
önemli bilgiler içerir. Bu nedenle kılavuzu, makinayı
kullanacak kişi ve teknisyenin rahatlıkla ulaşabileceği
bir yerde saklayınız.
• Makinanın montajı, farklı gaz grupları için
dönüşümlerin yapılması ve bakım işlemleri bu
konuda yetkili uzman bir kişi tarafından üretici
firmanın talimatlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır.
• Makinanın gaz bağlantısı “Teknik Özellikler”
tablolarında verilen değerlere uygun olarak
yapılmalıdır.
• Üretici firma; kullanım kılavuzuna uymadan yapılan
herhangi bir işlemden, yetkili teknisyenler tarafından
yapılmayan bakım veya teknik müdahalelerden
dolayı insanlara veya eşyalara karşı meydana gelen
nihai zararlardan sorumluluk kabül etmez.
için kolay ulaşılabilir bir yere gaz vanası monte
edilmelidir.
• Tüm bağlantılar yapıldıktan sonra,
noktalarında gaz kaçak kontrolu yapınız.
bağlantı
• Cihazın bağlanan gaz tipine uygun olup olmadığını
kontrol ediniz. Eğer değilse “Farklı Gazlara Çevrim”
bölümüne bakınız.
• Montaj için gerekli tüm parçalar imalatçı firma
tarafından sağlanacaktır.
• Gaz flexi veya gaz hortum bağlantıları TS EN 14800
standardına uygun şekilde yapılmalı.
FARKLI GAZLARA ÇEVRİM
• Cihaz 20mbar doğal gaz (G20) ile çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Eğer farklı bir gazla çalışacaksa
aşağıdaki işlemler yapılmalıdır. Gerekli enjektörler
ve yapışkanlı etiketler cihazla birlikte bir torba içinde
verilmiştir.
MONTAJ
Brülör enjektörlerinin değiştirilmesi
Yerleştirme
1.Açık ocaklar için (Şekil-1)
• Cihazı, koku ve duman oluşumunu önlemek için
yeterli havalandırmanın yapılabildiği bir davlumbaz
altına yerleştiriniz.
• Izgarayı ve onun altındaki yağ tavasını çıkarın.
• Cihazı, aşırı ısı artışlarını önlemek için yan ve arka
duvarlardan min. 10cm uzağa yerleştiriniz.
• Cihaz üzerindeki koruyucu naylonu sıyırarak
çıkarınız. Yüzey üzerinde yapışkan madde artıkları
kalırsa uygun bir çözücü ile temizleyeniz (örneğin
Henkel-Helios).
• Cihazı düzgün ve sert bir zemin üzerinde 4 adet
ayarlanabilir ayaklarını ayarlayarak teraziye alınız.
Gaz Bağlantısı
• Cihazın gaz bağlantısını yetkili servis elemanına
yaptınız.
• Acil durumlarda hızlı bir şekilde gazı kesebilmek
• Enjektör grubunu brülöre bağlayan “P” ve “A”
sacları üzerindeki civataları sökün.
• “E” enjektörünü, “N” enjektör bağlama parçasından
söküp çıkarın.
• “T3” tablosu’na bakarak kullanılacak gaza uygun
yeni enjektörü seçin ve “N” enjektör bağlama
parçasına sıkın.
• “P” ve “A” sacları üzerindeki civataları sıkın.
2.Kapalı Döküm ve Fırınlar için (Şekil-2)
• “R” enjektör bağlama rekorunu
somunundan söküp çıkarın.
“S”
brülör
• “E” enjektörünü, “R” enjektör bağlama rekorundan
söküp çıkarın.
10
• “T3” tablosu’na bakarak kullanılacak gaza uygun
yeni enjektörü seçin ve “R” enjektör bağlama
rekoruna sıkın.
yapıştırınız.
• “R” enjektör bağlama rekorunu “S” brülör somununa
sıkın.
Gaz tertibatının çalışmasının kontrolü
Brülör Hava Ayarı (açık ocaklar için) (Şekil-1)
• • Ana brülörü yakın ve gaz kontrol düğmesini “max.
alev” konumuna alın.
• “H” hava ayar sacını sıkan vidayı gevşettikten sonra
ileri-geri kaydırarak brülör alevinin ideal yanmasını
ayarlayın.
• Brülör birkaç dakika max. yandıktan sonra kontrol
düğmesini “min. alev” konumuna getinin. Bu arada
brülör sabit bir yanmada olmalıdır.
• Eğer brülör alevi sönerse veya çok yüksekse, bu
durumda gaz musluğu üzerindeki “A” ayar vidası ile
düşük ayar girişi yapılmalıdır.(Şekil-5)
KULLANIM ÖNCESİ
• Cihazı kullanım kılavuzunu göre çalıştırın, brülörlerin
doğru olarak yandığını ve gaz kaçaklarının olup
olmadığını kontrol ediniz.
• Eğer gerekirse “Olası Problemler” kısmına bakınız.
Nominal Isıl Gücün Kontrolü
• Cihazın başka bir gaza çevrim yapılması durumunda
yada herhangi bir bakım faaliyeti sonrası ısıl gücü
kontrol ediniz.
• Cihazın nominal ısıl gücü “T5” tablosunda
verilmiştir.
Pilot brülör alevinin ayarlanması
• Kullanılan gaza uygun enjektörler monte edildiğinde
ve uygun basınçta çalıştırıldığı takdirde cihaz
nominal ısı verir. Giriş basıncı kontrolü için “Gaz
giriş basıncı kontrolü” kısmını okuyunuz.
(Açık ocaklar için Şekil-3)
Gaz giriş basıncı kontrolü (Şekil-6)
(Kapalı ocaklar ve Fırınlar için Şekil-4)
• Gaz giriş basıncını ölçmek için minimum 0,2mbar
ölçümlü manometre kullanın.
• “A” vidalı tapasını çıkarın ve “B” ayar vidasını
gevşetin.
• Pilot brülörünü yakın ve şekilde gösterildiği gibi
“B” ayarlama vidasını ve “C” hava düzenleme
manşonunu kullanarak pilot brülörünün alevini
ayarlayın. İşlem tamamlandıktan sonra vidalı tapayı
contasıyla geri koyun ve sıkın.
Alev Özellikleri
• İyi karaşımlı bir alev, tabanında kararlı bir iç koniye
sahip, koyu gök mavisi renginde gözükmelidir.
Alevin iyi hava alamaması durumunda, alev sarı ve
damarlı olacaktır. Fazla hava içeren alev; kısa, şeffaf
ve yükselen bir iç koniğe sahip olacaktır.
• Ayarlama yapıldığında, hem sıcak hemde soğuk
brülörlerde brülör çalıştırılırken alev geri tepmesinin
bulunmadığından emin olun.
UYARI : Eğer cihazda farklı bir gaza dönüşüm
yapıldı ise mutlaka kullanılan gaza uygun
yapışkanlı etiketi cihazın görülebilir bir yerine
• Basınç tutucu vidayı (PP) sökerek manometreyi
takın.
• Cihaz çalışırken ölçüm yapın.
• Manometreyi sökün ve Basınç tutucu vidayı(PP)
yerine takın.
UYARI : Eğer gaz giriş basıncı “T6” tablosundaki
değerler içinde değilse cihazı kapatın ve yetkili
servise haber verin.
OLASI PROBLEMLER / ÇÖZÜMLERİ
Pilot brülör ateşlemiyor yada zor ateşliyor
• Gaz giriş basıncı yetersizdir.
• Enjektör veya borular tıkanmıştır.
• Gaz musluğu bozulmuştur.
Pilot brülör çalışma sırasında sönüyor.
11
• Termokupl bozulmuştur, gaz musluğu bağlantısı
kopmuştur.
• Gaz musluğu bozulmuştur.
Fırın sıcaklık ayarı yapılamıyor
• Gaz kontrol vanası bozulmuştur.
KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI
UYARILAR
• Cihaz profesyonel kullanım için tasarlanmıştır ve
sadece bu konuda eğitim almış kişiler tarafından
kullanılmalıdır.
• Gaz kontrol düğmesini “pilot ateşleme” konumuna
getirin. Düğmeye basın ve aynı zamanda Ateşleme
butonuna basarak pilot yanana kadar 2-3 kıvılcım
çıkmasını sağlayınız. Düğmeyi yaklaşık 15sn. basılı
tutun. Düğme bırakıldıktan sonra, pilot yanmaya
devam etmelidir. Eğer yanmazsa tüm işlemi
tekrarlayınız.
• Pilotun ateşlenmesi manuel olarakta yapılabilir. Gaz
kontrol düğmesini pilot ateşleme konumunda basılı
tutarken, kapalı düküm ortasındaki diski kaldırarak
pilotu bir çakmak yardımı ile ateşleyiniz.
• Ana brülörü yakmak için, düğmeyi pilot brülörü
yakma konumundan istediğiniz alev konumuna (min.
yada max. alev) çevirin.
• Cihaz yiyecek pişirme amacına yöneliktir, bunun
dışında herhangi bir amaç için kullanmayınız.
Brülörlerin Kapatılması
• Cihazda herhangi bir arıza meydana gelirse gaz giriş
vanasını kapatınız.
• Gaz kontrol düğmesini “Max. alev” veya “Min. alev”
durumundan “Pilot brülörü ateşleme” konumuna
çevirin.
• Sadece üretici firma onaylı yetkili servis elemanı
ile kontak kurunuz ve sadece orijinal yedek parça
kullanınız.
• Düğmeye yavaşça basın ve onu pilot brülörünü
kapatmak için “Kapalı” durumuna çevirin.
KULLANIM
OCAK
• Ocak gaz valfleri 4 farklı konuma sahiptir :
0 - Kapalı
• Son olarak pişiriciden önce, gaz besleme hattındaki
ana vanayı kapatın.
UYARI (Sadece kapalı döküm için)
*Her türlü pişirme tavada veya diğer tip mutfak
kaplarında yapılmalıdır. Direkt döküm üzerinde pişirme
yapılmamalıdır.
 - Pilot brülörü ateşleme
FIRIN
S - Minimum alev
• Fırın gaz kontrol düğmeleri 9 farklı konuma sahiptir.
SS - Maksimum alev
• = Kapalı
Brülörlerin Ateşlenmesi
 = Pilot brülörü ateşleme
1.Açık ocaklar için :
1 = 100 0C
5 = 250 0C
• Cihaz gaz giriş vanasını açın.
2 = 130 0C
6 = 290 0C
• Gaz kontrol düğmesine basın ve onu “pilot brülörü
ateşleme” durumuna çevirin.
3 = 170 0C
7 = 330 0C
• Pilot brülörünü bir ateşi yaklaştırmak suretiyle yakın.
(Örneğin kibrit, cakmak vs.)
2.Kapalı dökümler için :
4 = 210 0C
Fırın Brülörünü Ateşleme
• Gaz kontrol düğmesine tamamen basın ve “Pilot
brülörü ateşleme” konumuna çevirin.
12
• Düğmeyi basılı olarak 15 saniye süreyle tutun. Aynı
zamanda pilot brülörü tutuşana kadar iki-üç kıvılcım
silsilesi için ateşleme düğmesine basın.
• Ateşleme düğmesi serbest bırakıldığında pilot
alevi yanar kalacaktır. Eğer olmazsa, bütün işlemler
dizisini tekrarlayın.
• Ana fırın brülörünü ateşleme, kontrol düğmesini
istenilen sıcaklık değeriyle ilgili konuma çevirmek
süretiyle yapılır.
• Çalışma sırasında fırın kapısını açık bırakmayınız.
Kapatma
• Gaz kontrol düğmesini “Pilot brülörü ateşleme”
konumuna çevirin.
• Düğmeye yavaşça basın ve onu pilot brülörünü
kapatmak için “Kapalı” durumuna çevirin.
TEMİZLEME VE BAKIM
• Cihazda bakım yada temizlik faaliyetlerine
başlamadan önce gaz girişini mutlaka kapatınız.
• Cihazı ılık sabunlu suya batırılmış bez ile tam
soğumadan siliniz.
• Cihazın yüzeyinde çizik yapabilecek
maddelerini ve araçlarını kullanmayınız.
temizlik
• Gerekirse kimyasal temizleyiciler kullanınız.
• Eğer cihaz uzun süre çalışmayacaksa paslanmaz
yüzeyleri vazelinleyin, ayrıca bulunduğu yeride
havalandırılmış olarak bırıkmak gerekir.
• Periyodik olarak ocakları ayarlayın ve yiyecek
artıklarını ocak portlarından çıkartın.
• Cihazınız arızalandığı taktirde yetkili servisi arayınız.
Ehliyetsiz kişilerin cihaza müdahalesine izin
vermeyiniz.
• Cihazın düzgün ve güvenilir çalışması için gaz
valflerinin belirli peryotlarla temizlenmesi ve
yağlanması yetkili servis elemanına yaptırılmalıdır.
• Fırının uzun süre verimli çalışması ve harhangi bir
bakım problemi ile karşılaşmamanız için hergün
aşağıda açıklandığı gibi temizlenmesi gerekir.
• Fırını yaklaşık 75-800C’ye kadar ısıtın.
• Fırının içine, ızgaralara, fırın tabanına vs. uygun bir
yağ sökücü(köpüksüz) püskürtünüz.
• Fırın kapısını kapatın ve 20-30 dk. bekleyiniz. Daha
sonra tekrar kapıyı açınız.
• Fırın içinden ızgaraları çıkarıp yıkayınız
• Fırın içini ılık sabunlu suya batırılmış bır sünger ile
veya uygun sıvı deterjanla temizleyip kurulayınız.
• Izgaraları yerlerine koyduktan sonra fırın içinin daha
iyi kuruması için kapısını kapatıp 2-3 dk. çalıştırınız.
13
GB
INSTALLATION INSTRUCTIONS
CONFORMITY TO REGULATIONS AND
LAWS
• The system and the installation of the equipment
must be performed in conformity with current
regulations.
WARNING
• The installation, adjustment and maintenance of
the appliance must be carried out by qualified and
authorised installers, in conformity with current
safety regulations.
• The manufacture declines all responsibility if this
obligation is not respected.
INSTALLATION
Positioning
• Connection and overall dimensions are given in
table of “technical data”.
• Install the appliance only in sufficiently aerated
premises.
• The cookers are type “A” appliances. ‘Re cooking
hot plates are type A and B11 appliances.
• Position the appliance at least 10 cm from the
adjacent walls. This distance may be reduced when
the walls are incombustible or protected by thermal
insulation.
Assembly
• Remove the protective film from the external panels.
Any adhesive remaining must be removed with a
suitable solvent.
• The appliance should be placed on a flat surface by
balancing it due to its four adjustable feet.
• Never leave any flammable materials around the
appliance.
Connection to the gas supply
• Before making the connection consult the gas
supplier.
• Install a fast closing stopcock in an easily accessible
position upline from the appliance.
• Confirm the absence of leaks at the points of
connection.
• Confirm that the appliance is suitable for the type
of gas with which it will be supplied. If not, read the
paragraph “Modification for other type of gas”.
• All pieces needed for montage will be supplied by
manufacturing company.
• Gas flex and gas hose connections must be carried
out in accordance with TS EN 14800 standard.
MODIFICATION FOR OTHER TYPE OF
GAS
• The appliance has been adjusted to operate with
20mbar natural gas (G20).
• To adapt the appliance to another type of gas, carry
out all the operations set out below.
• The injectors, the minimum screws of the gas taps
which control the cooktop burners and the adhesive
labels, are contained in a bag supplied with the
appliance.
Changing the Burner Injectors
1.For open burners (Figure-1)
• Remove the grid and the tray which is under the grid.
• Remove the connection bolts on “A” and “P” sheets
which connect injector group to burner.
• Unscrew the injector “E” from injector connection
part “N”.
• Choose a suitable injector indicated in table “T3”.
• Screw the new injector to injector connection part
14
“N”.
• Screw connection bolts on “A” and “P” sheets.
2.For hot plate and ovens (Figure-2)
• Unscrew the injector connection part “R” from
burner nut “S”
• Unscrew the injector “E” from injector connection
part “R”.
• Choose a suitable injector indicated in table “T3”.
• Screw the new injector to injector connection part
“R”.
• Screw the injector connection part to burnet nut “S”.
Adjusting Burner air (Figure-1)
(For open burners)
• Ignite the main burner and set the control button to
max. stage.
• Move “H” air adjustment ring back and front
according to gas type to obtain ideal gas flame.
• • The burner should be operated at the highest
posituon for a few minutes, then set the control
button to minimum stage. Meanwhile, the burner
should be at the constant burning position.
• In case the burner flame extinguishes or it’s higher
than the normal burning it should be adjusted to get
low flame output by using “A” adjustment screw
which is on the gas valve.(Figure-5)
Adjusting the Pilot Burners
(For open cookers: Figure-3)
(For solid tops and Ovens : Figure-4)
• Remove the “A” screwed stopper and unscrew “B”
adjustment screw. Ignite the pilot burner and adjust
the flame output of the pilot burner by using “B”
adjustment screw and “C” air adjustment ring.
indicating the new gas used.
SETTING UP
Control of operation of gas devices
• Operation the appliance in accordance with the
instructions for use, check the correct lighting of the
burners, cheek the appliance for gas leaks and make
sure the gas exhaust system functions correctly.
• If necessary, consult the “ Typical Malfunctions”
below.
Control of nominal thermal power
• The appliance’s nominal heat input must always be
checked following installation and conversion to a
different gas supply, and also after servicing.
• The appliance’s nominal heat input is indicated in
“T5” Table.
• The nominal heat input is correct when the appliance
is fitted with the appropriate injectors for the type of
gas used and the inlet pressure is as specified in
Table “T6”. To check the inlet pressure, follow the
instructions indicated in the section “Control of gas
supply pressure”.
Control of gas supply pressure(Fig.6)
• To measure the gas supply pressure use a
manometer with a minimum definition of 0.2 mbar.
• Remove the screw “PP” on the pressure connection
and connect the manometer to it.
• Ignite the burners and measure the inlet pressure.
• The pressure reading must correspond with the
ratings shown in table “T6”. If not, switch off the
appliance and contact your local Gas Supply
Authority immediately.
• Disconnect the manometer and retighten the screw
“PP” in pressure connection.
After the process has been completed, the screwed
stopper should be fixed to its nest with its joint and
then screw it properly.
TYPICAL MALFUNCTIONS
WARNING : If the appliance is converted to a different gas supply, affix the correct adhesive tag
• Insufficient gas supply pressure.
Difficulty or impossibility of lighting pilot burner
15
TR
• The gas line or injector is clogged.
• The gas tap is faulty.
Pilot burner goes out during use
• The thermocouple is faulty, insufficiently heated or
incorrectly connected to the gas tap.
• Cooker’s gas control buttons have the following
positions :
• - OFF
- Pilot Ignition
S - Minimum flame
• The gas tap is faulty.
SS - Maximum flame
Difficulty or impossibility of setting gas oven temperature
Ignition the open burners
• The gas valve is faulty.
INSTRUCTIONS FOR USE AND
MAINTENANCE
WARNINGS
• This appliance is intended for professional use
and must only be used by trained personnel. This
appliance is exclusively designed to cook food. Any
other use shall be deemed improper.
• The use of the steak griddle on the grilles is
permitted only on the small burners.
• The installation, the modification for another type of
gas must be carried out by qualified and authorised
installers.
• If the appliance breaks down, close the gas shut-off
valve upstream of the appliance.
• Only contact the technical service centre authorised
by the manufacturer and only use original spare
parts.
• The manufacture declines any responsibility if these
obligations are not respected.
• Read this booklet with attention and keep it carefully
for the lifetime of the product. Before using the
appliance, clean carefully all surfaces which may
have contact with food.
OPERATION
COOKER
• Turn on the gas valve connected to the appliance.
• Press and turn the knob to the “” position.
• Ignite the pilot burner with a burning match.
• • Turn the knob to any position between “S” and
“SS”.
Ignition the hot plate burners
• Press and turn the knob to the “” position.
• Press on the knob and also ignition button at the
same time until pilot catches fire. Keep on pressing
on the knob for 15 seconds. After releasing the
knob, pilot should keep on burning. If not, repeat
all the process.
• Manual ignition of the pilot is also possible. Keep on
pressing on the gas control knob at the pilot ignition
stage and lift the disc which is on the centre of the
cast and ignite the pilot with a burning match.
• To ignite the main burner, turn the knob to any
position between “S” and “SS”.
Turning off
• To turn off the burner, turn the knob to position “”.
• To turn off the pilot, press and turn the knob to
position “•”.
• Finally, switch off the main valve which is on the gas
connection line placed before the cooker.
IMPORTANT : (Only for hot plate )
• Frying pans or similar utensils should be used for
frying or cooking process. Never cook on the cast
directly.
16
• Never pour cold liquid on to the hot plate.
OVEN
• Do not use corrosive products to clean the floor
under the appliance.
• Do not clean the appliance with jets of water.
• The control knob has the following positions.
• = Off
 = Pilot Ignition
1 = 100 0C
5 = 250 0C
2 = 130 0C
6 = 290 0C
3 = 170 0C
7 = 330 0C
4 = 210 0C
Igniting the Oven Burner
• Press and turn the knob to the  position.
• Press the knob down fully and light the pilot with
the piezoelectric button. Maintain the knob pressed
down for about 20 seconds, before releasing it. If
the pilot goes out, repeat the operation. the pilot can
be seen and if necessary lit through the hole in the
floor of the oven.
• Turn the knob to the position corresponding to the
desired cooking temperature.
• Do not leave the oven door even partially open
during use.
Turning off oven burner
• To turn off the burner, turn the knob to position .
• To turn off the pilot, press and turn the knob to
position •.
CLEANING AND MAINTENANCE
• Before carrying out any cleaning operation close the
gas valve.
• Clean the stainless steel surfaces daily with water
and ordinary non-abrasive detergents, rinse well
and dry carefully. Do not use steel wool or products
containing chlorine.
• Do not use sharp abjects which can scratch and
damage steel or coated surfaces.
• If the equipment will not be operated for a long time,
apply a thin layer of vaseline on the stainless steel
surfaces of the appiance and it should stay in a
properly ventilated room.
• Adjust the cookers periodically and remove the food
particles from the connection parts of the cooker.
• In case of any failure at the appliance, call the
authorized technical service. The appliance should
be examined by professional technical staff.
• The gas valves of the appliance should be cleaned
and lubricated periodically for a reliable and regular
operation of the appliance.
Cleaning the interior of the oven :
• Daily cleaning of the interior of the oven avoids
maintenance problems in the future. Use a suitable
degreasing spray product (not foaming) for cleaning
even in the “hidden” zones.
• Heat the oven to 75-800C.
• Spray the degreasing solution throughout the interior
of the oven, on the grilles, the grille supports and the
oven floor.
• Close the oven door and allow the product to react
for about 20-30 minutes.
• Open the oven door carefully, paying attention to the
eyes and the skin.
• Remove from the interior of the oven the grilles and
the floor and wash separately.
• Clean and rinse the oven interior with a sponge using
tepid soapy water and/or normal liquid detergents,
drying afterwards.
• Remount the internal parts and dry further by turning
on the heating for a few minutes.
17
SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
Organize Sanayi Bölgesi Ormanlar Cadde No: 5 16159 BURSA
Tel. 224. 294 74 74 Fax.224.243 36 67
[email protected] inoksan.com.tr
MARMARA
SERVİSİN ADI
BÖLGESİ
ADRESİ
TELEFON VE FAKS
Osman ALTINTAŞ
ADAPAZARI
ALP TEKNİK
Güney Mobilyacılar
Tel 264.275 87 09
San.Sitesi 294 Sk.
Fax.264. 2813594
Uluyol No:13
532.667 05 77
Erenler, SAKARYA
BALIKESİR
ER TEKNİK
Erol ERDOĞAN
Tel. 266.245 62 27
Yıldırım
Fax. 266.239 51 30
Mah. Akar Sokak
538.724 51 51 Birol
No:30
555 314 48 94 Erol
BALIKESİR
535 294 35 10 Fuat
Necdet ATICI
GAZ TEKNİK
Kurtuluş Cad. No:27
Yıldırım, BURSA
Seydi GÜLEÇYÜZ
GÜLEÇYÜZ TEKNİK
Sakarya Mah. Düz
Sokak No:17
BURSA
BURSA
Mesut Tayır
MET TEKNİK LTD.
Yeni Yalova Yolu
ŞTİ.
Küplüpınar Mh.
No:91/B Bursa
Mustafa PİR
PİR TEKNİK
Hacivat Mh.145
Sk.No:17
Yıldırım, BURSA
Tel. 224.326 09 60
Fax. 224.327 07 01
Necmi Bey,
533.557 63 76
Tel. 224.271 03 10
Fax. 224.271 19 40
532.271 15 99
Seydi Güleçyüz
530 224 12 15
Tel..224.272 69 69
Faks 224.272 08 19
532.722 77 48
Tel.224.342 17 80
Faks. 224 342 36 98
532.799 19 46
18
Tel. 224.888 00 50
İbrahim GÖYÖZ
İNOKSTEKNİK
Kırcaali mah.
Anafartalar sok.No:1/A
OSMANGAZİ BURSA
Faks..224.888 00 51
532 578 88 18
İBRAHİM533.563 67 09
UMUT
+99365080617-
-Esin Ulunç/Fatih
BANDIRMA
BAŞARI TEKNİK
Kırmızıgül
Tel 266. 721 30 00
500 Evler Atatürk
0 532 43242 77
Cd.No:15/ A
ÇANAKKALE
Uğur KAYA
Tel.286.217 51 89
GÜÇ-KAY
İsmetpaşa Mah. Aynalı
286.213 31 46
ELEKTRİK
Çeşme Sok. No:25
Fax.286 213 00 85
ÇANAKKALE
532.451 25 64
Muhammet ALTINAY
AK TEKNİK
Bahriye Cd. Yağ Hanesi
Sk..No:50
Kasımpaşa, İSTANBUL
Tel. 212.254 17 93
Fax. 212.254 95 32
533.611 20 50
İsmail
BUZ-PAN
MÜH. LTD.ŞTİ.
KÜÇÜKMEHMETOĞLU
Tel.212. 256 61 56
Bahriye Cad.No:105/A
Fax.212.253 96 68
(Akbank Yanı)
533.247 92 20
İSTANBUL
Kasımpaşa, İSTANBUL
BATI YAKASI
Halil ŞEN
NUR-MAN KLİMA
Çobançeşme Mah.Fatih
Tel.212.653 17 41
Cad.
Fax.212.639 09 40
Halitpaşa Sok. No:47
532.296 42 15
Yenibosna, İSTANBUL
Bayram YÜKSEL
UMUTSER
Eski Bayramyeri Sokak,
LTD. ŞTİ.
No:5/A
Kasımpaşa, İSTANBUL
Tel. 212.253 67 66
Fax. 212.253 67 66
532.436 04 94
19
212.694 59 01- 02
AVSER TEKNİK HİZ.
TİC.LTD.ŞTİ.
Üniversite Mh.Uran
Cd.Köşk Sk.No:23
Avcılar/İstanbul
212.694 59 55
0533 305 54 37
ERSİN
0533 924 48 05
KEMAL
Fatih KIRMIZIGÜL
EFES TEK END.
Altay Çeşme Mh.
MUTF. SAN. VE
Papatya Çıkmazı Büke
TİC. LTD. ŞTİ.
Apt. Dükkan:34
Maltepe / İSTANBUL
Gastrosan End.
Mutfak
Çamaşırhane Ekip.
San.Tic.Ltd.Şti
Yahya Kütükçü
Göztepe Mahallesi
Sadırvan Sokak
Hasanoglu Apt. No 7/ABagcılar - İstanbul
Tuna ÖZDEMİR
ÖZDEMİR TEKNİK
Bağlar Başı Mah.Şehit
Turhan Selvi Sok.No:3
C Maltepe/İstanbul
Mehmet USLU
MNM MAKİNE
METAL
Mustafapaşa Mah.
ŞehiŞehit Ömür Ergül
Cad. No: 7
GeGebze, Kocaeli
İST. ANADOLU
YAKASI
İsmet BAĞLAMA
YÖNSER LTD.ŞTİ.
Örnek Mah. 4.Sokak,
No:4
Üsküdar, İSTANBUL
216 441 29 50
216 441 29 51
216.441 29 52 faks.
554 424 91 68 Fatih
Tel.212. 494 46 88
Fax.212.494 46 89
0554 872 75 75
0532 314 94 72
Tel.0216 399 17 24
Fax. 216 441 26 52
05372787974
Tel. 262.641 84 28 –
262.643 60 84
Fax. 262.643 60 83
532.202 25 68
Tel. 216.317 99
94/95
Fax. 216.317 99 93
Cihat Bey:
532 599 76 20
20
TUNER KLİMA
Yavuz TUNER
Tel.0216 373 99
Nevzat Bulut Sk.
03- 04
Adalet Apt.No.14
Fax. 373 99 01
Dükkan:1
0 533 545 85 86
Kozyatağı / İSTANBUL
Yavuz Tuner
Mecit DİLBER
BERİL TEKNİK
İnönü Cad. Kozluk Mah.
No:7/D İZMİT
İZMİT
Tel..262.332 45 86
Fax.262 332 45 88
532.200 96 53
Mecit bey
Cihan ÖZTÜRK
ÖZTÜRK TEKNİK
Kadıköy Mah. Bağdat
Tel.262.321 21 33
Cad. Reşitpaşa Sokak
Fax.262.321 21 48
No:28
CEP:0533 818 85 72
İZMİT / KOCAELİ
TRAKYA
BÖLÜMÜ
ÇORLU
EMİN TEKNİK
ER TEKNİK
EGE BÖLGESİ
SERVİSİN ADI
Ziya ÖZYER
Tel. 282 6735897
Kazımiye Mah. Cahit
Fax. 2826735497
Sıtkı Tarancı Cd.Sema
Ziya bey
Apt. NO:4 ÇORLU
05392617250
Enver ERDOĞAN
Tel.282.654 17 16
Reşadiye Mh. Atatürk
Fax.282.652 72 17
Cd. Fatma Özkan Apt.
535.439 10 77
No:40 ÇORLU
Enver Bey
ADRESİ
TELEFON VE FAKS
Hüseyin KUMRU
BUZ TEKNİK
Cumhuriyet Mah. Ömer
Fevzi Cad. Gök Apt.
AFYON
AFYON
Mevlüt AYBER
AYBER TİCARET
Cumhuriyet Mah.
C. Ahmetpaşa Cad.
No:9/A AFYON
Tel. 272.215 90 14
Fax. 272.213 21 75
532. 374 15 13
Tel. 272 215 71 71
Fax..272 215 73 73
555.981 81 28
21
BODRUM
DENEYİM TEKNİK
Mevlüt AYBER
Tel. 272 215 71 71
Cumhuriyet Mah.
Fax..272 215 73 73
C. Ahmetpaşa Cad.
555.981 81 28
No:9/A AFYON
ASLAN TEKNİK
DENİZLİ
Metin Bayram Arslan
Tel.252.316 94 42
Umurça Mah. Yaka
Faks.252.3160637
Sk.No:1/A
Metin Aslan
BODRUM
5396974805
KAR-SAN
Muammer KURU
Tel. 258.265 90 20
SOĞUTMA
Hürriyet Cad. Baysal
Fax. 258.265 90 21
Apt.No:14 DENİZLİ
532.216 40 18
Muammer
FETHİYE
STAR TEKNİK
Tancur KOCAMAN
252 611 04 75/
Sanayi Sitesi Doğu Blok 612 37 31
İnanç Ekmek Fab. Yanı
Fax..252.614 01 79
FETHİYE
252.614 01 78
532.253 22 70
MARMARİS
MARMARİS TEK.
Hüseyin AKTUĞ
Tel. 252. 412 11 70
SER. HİZ.TUR.TİC.
Çıldır Mh.
Fax. 252. 412 11 71
LTD.ŞTİ.
128 Sokak No:19
532.664 24 27
MARMARİS
MAKSER
İZMİR
İBERKO LTD.ŞTİ.
ORHAN DABAN
Tel.252. 412 29 39
Tepe Mah Yeniyol Cad
Fax.252. 412 29 39
NO:53/D MARMARİS
0 532 507 39 12
Erkan TAŞÇAKAR
Tel.
4326 Sokak Akçay
232. 264 76 52-53
Cd.No:2/1
Fax. 232 264 76 93
İzmir İnoksan Mağaza
532 475 48 13
Üstü Karabağlar, İZMİR
22
Kasım YILMAZ
DETAY TEKNİK
4327 Sok. No:17
Karabağlar
Konak, İZMİR
AKSER LTD.ŞTİ.
AS TEKNİK
Tel.232.264 02 67264 02 66
Fax.264 02 77
532.409 17 83533 6602080
Arif TAVŞANCI
0232 265 28 94
4328 Sokak No:40/A
0232 254 68 28
Karabağlar/İzmir
532.457 31 66
Murat GARİP
Tel.232. 487 42 40
Akdoğan Cad: No:8A
Fax 232 .487 42 46
Şirinyer / İzmir
532.426 28 13
Atilla KUZU
KUŞADASI
DELTA TEKNİK
Cumhuriyet Mah.
Tel. 256.614 84 22
Süleyman Demirel
Fax. 256.612 60 99
Bulvarı 12-B-C
542.453 74 32
Kuşadası, AYDIN
Sema İşsiz
LİDER TEKNİK
Meydan Mh. M.Paşa
Cd. Yakut Sit. No:94/A
Kütahya
KÜTAHYA
274. 212 37 22
274. 223 46 56
543.323 13 29
Ferhat Şeyhan
ÇINAR ISITMA
YunusemreMh.
274.271 61 54
SOĞUTMA
Yunusemre
541 453 22 86
Cd.No:53 Kütahya
Levent Terzioğlu
NAZİLLİ
EFE SOĞUTMA
Yeni Mahalle Ordu
Cd.No:78/A
Nazilli / Aydın
İÇ ANADOLU
BÖLGESİ
SERVİSİN ADI
ADRESİ
256 312 01 88 312 38 18
Fax.256. 315 31 13
Levent Bey.
535.2163806
TELEFON VE FAKS
23
HİSAR TİCARET
Yaşar Uğurlu
Tel/Fax. 312.480 51
Harbiye Mah.
35
Nadir Sok. No:12/A
Şükrü Uğurlu
Dikmen, Ankara
537 204 08 60
Cafer ÇAKAR
TEKNOSER LTD.
İlkadım Mh.Dayanışma
ŞTİ.
Sk.N:12/C Dikmen,
ANKARA
ANKARA
Tel. 312.478 40 46
Fax. 478.40 47
533.635 65 36
Sadık ÇINAR
Tel.312.232 42 37-
ARMADA MUT.
Gençlik Caddesi
78-89
SAN.TİC.LTD.ŞTİ
No:19/B
Fax.312.231 89 76
Tandoğan-Ankara
5323373094
Sadık AKGÜN
Tel.312.232 42 38
Akıncılar K.19/10-11
Fax.312.232 42 58
Maltepe /ANKARA
5332769789
SEVİNOKS MUT.
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Tel. 312. 367 62 12
AR-TEKS TEKNİK
Rüstem GÜNDOĞDU
Fax. 312.367 62 64
Tuzluçayır Mh.597
541.316 51 25
Sk.1/A
Aydın Bey
Mamak / ANKARA
537 676 15 62
Rüstem Bey
İbrahim GAŞ
ANADOLU TEKNİK
Hayriye Mh. Zübeyde
Tel. 222.233 18 66
Hanım Cd. No:38/C
Fax. 222.234 11 86
Eskişehir
ESKİŞEHİR
Davut KURT
Mamure Mahallesi
YILDIZ TEKNİK
Hasan Polatkan Caddesi
Yücelen Sokok No:11/A
Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Tel .
0 (222) 220 10 69
Fax.
0 (222) 220 10 49
0 532 374 07 53
Davut
24
ISPARTA
FRİGON TERMM
SOĞT.
KOÇLAR TİCARET
KAYSERİ
Mustafa KIRALGAZ
Tel.. 246.218 68 38
İskender Mh. 121 Cad.
Fax. 246 232 69 38
No:40/2 ISPARTA
532.257 96 50
Yılmaz KOÇLAR
Tel. 352.236 18 41
Mimar Sinan Mh. Tuna
Fax. 352.236 18 53
Cd. Tuna 2 Apt.No:43/A 535.483 79 90
Kocasinan, KAYSERİ
555.316 97 25
Celil TEMİZKAN
Tel.352. 231 28 23
VERKAN
Fatih Mh. Nil Cd.
Fax.352.222 16 30
SOĞUTMA
No:2/ C
532.404 12 77
Kocasinan, KAYSERİ
507 260 49 77
Sefer ÖZEL
ÖZEL BOBİNAJ
Sultan Veled Cad.
Tel. 332.351 63 01
Saray Apt. Altı, No:26/B 532.607 19 27
KONYA
KONYA
Toptancılar Sitesi
Tel.0 332. 233 28 99
1.Blok (Kule Site)
Faks.
Arkası Selçuklu / Konya
0 332. 235 60 31
Zafer Bey.
Hasan Bey
0541 831 49 43
0 555 981 89 16
Mikail KOYUNCU
Tel. 382.213 22 89
Muhsin Çelebi Mh.
Fax. 382.213 88 98
1Nolu Sk. AKSARAY
535.458 47 48
YEŞİL KİMYA SAĞ.
Murat DOĞANÇAY
Tel.346 226 35 00
ÜRÜN. SAN. TİC.
Toptancılar Sitesi
Fax.346 226 20 35
LTD. ŞTİ.
19.Blk..NO.58 SİVAS
532.367 33 55
Mustafa KARTAL
Tel. 346.224 58 44
Hikmet Işık Cd.Erdoğan
Fax. 346 224 58 41
Apt.Altı No:11 SİVAS
542.541 30 99
ADRESİ
TELEFON VE FAKS
FOREV DAYANIKLI
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
AKSARAY
SİVAS
GÜVEN SOĞUTMA
ENDÜSTRİ
TEMİZLİK
AKDENİZ
BÖLGESİ
SERVİSİN ADI
25
MAHMUT NİHAT
ADANA
ÖZTÜRK -
Yurt Mah. A. Türkeş Blv.
KROMSAN
No:78/B ADANA
TEKNİK SERV.
BARAN MUTFAK
Tel.0 322 266 91 61
0 322 225 37 10
0 532 317 56 80
Fevzi Paşa Mh.Turhan
Tel. 322 421 50 10
Cemal Beriçer Blv.
0 533 691 49 51 –
No:280 Seyhan, ADANA Cenk Sondur
Turgay DOĞANTEKİN
ANTİNOKS
LTD. ŞTİ.
Sedir Mh. Gazi Blv.
Tel. 242.334 59 63
No:122/A
Fax. 242.334 81 56
Kepez Belediyesi Yanı
532. 474 93 02
ANTALYA
ANTALYA
Murat YILDIZ
Tel.242-221 53 59
YILDIZLAR
Akdeniz Yeni Sanayi
–59 53
LTD. ŞTİ.
Sitesi 5007 Sk. No: 25
Fax. 242. 221 56 69
ANTALYA
542.437 48 04
Tel.242 334 29 70
ANTSER END.
MUT. ISIT.
SOĞUTMA SİS.
Selim BAYER
Fax.242 334 28 70
Ulus Mh. Orhan Veli Cd. Yücel BAYER
Hayfa Barut Apt. No:25
5323657631
D:2 ANTALYA
Selim BAYER
532 798 60 22
İbrahim ÇALIŞ
ALANYA MUTFAK
Sugözü Mah.
Tel. 242. 522 60 18
Develiler Sk,
Fax. 242. 522 60 17
Şen Apt.No:2/A
5327058879
Tedaş Yanı ALANYA
ALANYA
Bahçelievler mahallesi
SEKTÖR MUTFAK
5002 sokak no: 16 / A
Burhan Öz Apartmanı
MANAVGAT
Tel.0242 743 30 93
Faks.0242 746 75 66
iş : 0530 973 08 80
Veli DOLU :
0532 705 88 79
26
Ali Kaplan
MERSİN
KAPEL LTD.ŞTİ.
Kiremithane Mh.
Cengiztopel Cd
No:54/B Mersin
ANTAKYA
Tel. 324 238 55 52
Fax. 324 238 47 27
532.331 08 95
GLOBAL
Rüstem Tümerpaşa
İKLİMLENDİRME
Cad.
Tel. 326.212 27 62
TİC. LTD. ŞTİ.-
Sözer Apt. Altı No:29/
Fax.326. 214 64 08
SERVİS
A-B ANTAKYA
SERVİSİN ADI
ADRESİ
BATI-ORTA
KARADENİZ
TELEFON VE FAKS
BÖLÜMÜ
Cemil LAKOT
SAMSUN
MAKİNE TEKNİK
Fevzi Çakmak Mah.
Tayfun Sok. No : 2
SAMSUN
KASTAMONU
Tel. 362.230 83 19
Faks.362.231 74 06
532.552 41 66
Davut UYGUN
Tel. 366. 212 44 11
ÇAĞDAŞ BEYAZ
Cebrail Mh.Simsar Sk.
Fax.366.212 87 44
EŞYA
Kastamonu Gazt.Yanı
532.430 03 83
No:1/A KASTAMONU
0 5411726
ADRESİ
TELEFON VE FAKS
DOĞU
KARADENİZ
SERVİSİN ADI
BÖLÜMÜ
H.Turan Alemdağ
MERKEZ SERVİS
Gülbahar Hatun Mah.
Yavuz Selim Bulvarı
No:54/B Trabzon
TRABZON
Osman LAKOT
ÇAĞLAR TEKNİK
Fatih Mh.
Ayasofya Cd.No:22
TRABZON
Tel. 462.230 37 44
Fax. 462.230 10 81
532.371 61 52
462. 230 98 85
462. 230 98 85
532.383 11 48
27
İskenderpaşa Mah.
462. 281 41 41
İdeal Sok.No:13/A
462. 281 41 42
TRABZON
0533 611 73 74
Mustafa ÇİÇEK
452.234 72 34
ORTEK END.MKN.
Karşıyaka Mh.
452. 233 31 06 Fax
LTD.ŞTİ.
Atatürk Blv..No:122
535. 483 45 53
ORDU
541.540 81 48
Davut AKMAN
Tel. 464 213 29 95
Cumhuriyet Cad
Fax. 464 214 06 51
No/286 RİZE
542.242 45 34
ADRESİ
TELEFON VE FAKS
NR LTD.ŞTİ.
ORDU
RİZE
AKMANLAR
TEKNİK
DOĞU
ANADOLU
SERVİSİN ADI
BÖLGESİ
Veysel KARAKAYA
ELAZIĞ
AKTİF SERVİS
İzzetpaşa Mh.Hacı
Tevfik Efendi Sok.
No:25/B ELAZIĞ
Necdet YAŞAR
ÇAĞDAŞ YAŞAR
TEK.
Gez Mahallesi Kazım
Karabekir Cd. Eski Sgk
İl Müdürlüğü Karşısı
No:12
ERZURUM
ERZURUM
Tel. Fax.
424 236 77 33
532.541 24 01
Tel. 442.213 19 9013 27
Fax. 442.213 20 57
533.307 55 01
Tel. 442. 213 39 59
Suat Burak Midilliç
KAFKAS TİCARET
Kongre Cd.Demirciler
Çarşısı No.2 Erzurum
bayi
442. 213 36 40
442. 234 11 12
servis
Fax.442. 213 39 59
Mustafa POLAT
MALATYA
PETEKSER TEKNİK
Niyazi Mh.3.Sokak
Topçuoğlu Apt.Altı
MALATYA
Tel. 422.321 57 00
Fax.422.325 10 89
532.342 62 69
28
ÖREN ELK.YAPI
VAN
Muhammed ÖREN
Tel.422.211 84 77
İNŞ.SU ÜRÜN.LTD. İlyas Mh.Sanayi
Fax.422.211 84 07
ŞTİ.
0544 979 99 91
ÖMER FARUK
ALPAY
Cd.No:51 MALATYA
Alipaşa Mah.
Urartu Cad.No:46/A
VAN
432. 215 77 17
432.215 77 17
539.313 43 89
Ömer Bey
Tel.476.227 16 56
IĞDIR
GÜVEN TEKNİK
Feyzullah GÜREL
Fax.476.227 16 56
Topçular Mh.Topçular
0535 2272222
Cd.Umur Apt.No:46/
Vahit Bey
IĞDIR
0544 502 42 40
Feyzullah Bey
HAKKARİ
Süleyman YAŞAR
Tel.438.211 53 23-
EL-PA İNŞ.ELK.
Cumhuriyet Cd.
211 94 23
BOBİNAJ
Halkbank Karşısı
211 61 43
No:26 HAKKARİ
Fax.438.211 61 43
Tel.351 20 29-351
YÜKSEKOVA
ÖZLEM ISIT.SOĞ.
Şemdinli Yolu Üzeri
39 09
SAN.VE TİC.LTD.
Gençlik Cd. No:245
Fax. 438. 351 82 06
ŞTİ.
YÜKSEKOVA
Nihat GEÇİRGEN
505.798 18 95
GÜNEYDOĞU
ANADOLU
SERVİSİN ADI
ADRESİ
TELEFON VE FAKS
BÖLGESİ
Hasan ÇULLU
ŞANLIURFA
ÇULLU TEKNİK
Yusufpaşa Mh.
Vatan Sk. No:25/D
ŞANLIURFA
Yenişehir Mahallesi
DETAY TEKNİK
230. Sk Kardelen Apt
Altı No :25/E
ŞANLIURFA
Tel.414.215 15 09
Fax.414.215 15 09
(542) 517 91 49
29
GAZİANTEP
BARAN END.MUT.
EKİP.LTD.ŞTİ
Baran ÖLÇER
Tel. 342.321 96 50
Sarıgüllük Mah.Fevzi
Fax. 342.321 20 57
Çakmak Bulv.No:65/A
532.322 42 30
Şehrikamil
532.769 28 12
GAZİANTEP
Seydi DEMİR
Fatih UYKULU
ADIYAMAN
FATİH SOĞUTMA
T.Reis Mh. Fevzi
Tel: 0 416 216 60 61
Çakmak Cd.No:16/D
542. 304 70 10
ADIYAMAN
ARIZ SOĞ.-ISITMA
TURZ. GIDA SAN.
DİYARBAKIR
TİC .LTD. ŞTİ.
Urfa Yolu 1.Km
Men-Ka Apt Altı
Huzurevleri
DİYARBAKIR
0 412. 238 17 87
0 530 364 39 45
Sait SAYIN
Peyas Mh.206
AHMET MUMCU
Sk.Fazilet Apt.Altı
534 460 09 18
No:12/E DİYARBAKIR
Tel.484.224 60 50
SİİRT
EKO SOĞUT. SAN.
TİC
Hamit AVCI
Fax.484.223 86 33
Aydınlar Cd. Özel İdare
542 214 64 21
İş Hanı No:13 SİİRT
544 522 58 08
Serdar Bey
Tüm İstek ve Şikayetleriniz İçin Aşağıdaki Fax ve Telefon Numaralarından,
E-Mail Adresinden Bize Ulaşabilirsiniz.
Tel: 224. 294 74 74 Fax: 224.243 36 67
[email protected] inoksan.com.tr
.INOKSAN KITCHEN INDUSTRY AND TRADE CO
FABRİKA
FACTORY
Organize Sanayi Bölgesi Ormanlar Cad. No:5 16159
Nilüfer / BURSA / TURKEY
T: +9 0224 294 74 74
F: +9 0224 243 61 23
[email protected]
SATIŞ - PAZARLAMA
SALES - MARKETING
Yeni Yalova Yolu 6. Km No: 415 16250
Osmangazi / BURSA / TURKEY
T: +9 0224 211 40 10 (6 Hat)
F: +9 0224 211 40 17
[email protected]
İHRACAT
EXPORT DEPARTMENT
Organize Sanayi Bölgesi Ormanlar Cad. No:5 16159
Nilüfer / BURSA / TURKEY
Tel: +90 224 294 74 74 (Pbx)
Fax: +90 224 242 38 01
[email protected]
SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
AFTER SALES DEPARTMENT HEAD OFFICE
Organize Sanayi Bölgesi Ormanlar Cadde
No:5 16159 Nilüfer / BURSA / TURKEY
T: +9 0224 243 94 00
F: +9 0224 243 36 67

Benzer belgeler

kullanım kılavuzu

kullanım kılavuzu 15 saniye süreyle tutun. Aynı zamanda pilot brülörü tutuşana kadar iki-üç kıvılcım silsilesi için “B” ateşleme düğmesine basın.

Detaylı

gas heated cook0er

gas heated cook0er • Düğmeye basılı tutun, aynı zamanda ateşleme düğmesine basın. • Ateşleme düğmesi serbest bırakıldığında brülör alevi yanar kalacaktır. Eğer olmazsa, bütün işlemler dizisini tekrarlayın. Kapatma ...

Detaylı

kullanım kılavuzu

kullanım kılavuzu • Makinanın montajı, farklı gaz grupları için dönüşümlerin yapılması ve bakım işlemleri bu konuda yetkili uzman bir kişi tarafından üretici firmanın talimatlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır. •...

Detaylı