ek-2ç diş tedavileri puan listesi

Yorumlar

Transkript

ek-2ç diş tedavileri puan listesi
EK-2/Ç
DİŞ TEDAVİLERİ PUAN LİSTESİ
SIRA
NO
KODU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
401.010
401.030
401.050
401.060
401.070
401.080
401.090
401.100
401.110
401.120
401.130
401.150
401.160
1. TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI
Diş hekimi muayenesi
Konsültan diş hekimi muayenesi
Periapikal film, her biri
Oklüzal film, her biri
Ekstra-oral film, her biri
Ortopantomograf (Panoromik) film
Sefalometrik film, her biri
Antero-posteriyor sefalometrik film, her biri
El-Bilek filmi, her biri
Temporomandibüler eklem (TME) filmi, her biri
Siyalografi, her biri
Bite-wing film, her biri
Dijital Radyografi
2. TEDAVİ VE ENDODONTİ
16
402.010
Amalgam dolgu, bir yüzlü
Lokal anestezi ücreti dahil. Aynı diş için 180 günden önce
faturalandırılmaz. Aynı seansta aynı diş için 402.130 kodlu işlem
ile birlikte faturalandırılmaz.
33,73
17
402.020
Amalgam dolgu, iki yüzlü
Lokal anestezi ücreti dahil. Aynı diş için 180 günden önce
faturalandırılmaz. Aynı seansta aynı diş için 402.130 kodlu işlem
ile birlikte faturalandırılmaz.
40,47
18
402.030
Amalgam dolgu, üç yüzlü
Lokal anestezi ücreti dahil. Aynı diş için 180 günden önce
faturalandırılmaz. Aynı seansta aynı diş için 402.130 kodlu işlem
ile birlikte faturalandırılmaz.
43,84
19
402.040
İnley dolgu, oklüzal
Lokal anestezi ücreti dahil. Aynı diş için 180 günden önce
faturalandırılmaz. Aynı seansta aynı diş için 402.130 kodlu işlem
ile birlikte faturalandırılmaz.
13,49
20
402.050
İnley dolgu, iki yüzlü
Lokal anestezi ücreti dahil. Aynı diş için 180 günden önce
faturalandırılmaz. Aynı seansta aynı diş için 402.130 kodlu işlem
ile birlikte faturalandırılmaz.
13,49
21
402.060
İnley dolgu, üç yüzlü
Lokal anestezi ücreti dahil. Aynı diş için 180 günden önce
faturalandırılmaz. Aynı seansta aynı diş için 402.130 kodlu işlem
ile birlikte faturalandırılmaz.
16,86
22
402.070
Kompozit dolgu, ön diş
Lokal anestezi ücreti dahil. Aynı diş için 180 günden önce
faturalandırılmaz. Aynı seansta aynı diş için 402.130 kodlu işlem
ile birlikte faturalandırılmaz.
35,41
23
402.080
Kompozit dolgu, arka diş
Lokal anestezi ücreti dahil. Aynı diş için 180 günden önce
faturalandırılmaz. Aynı seansta aynı diş için 402.130 kodlu işlem
ile birlikte faturalandırılmaz.
35,41
24
402.090
Işınlı kompozit dolgu, ön diş
Lokal anestezi ücreti dahil. Aynı diş için 180 günden önce
faturalandırılmaz. Aynı seansta aynı diş için 402.130 kodlu işlem
ile birlikte faturalandırılmaz.
43,84
25
402.100
Işınlı kompozit dolgu, arka diş, bir yüzlü
Lokal anestezi ücreti dahil. Aynı diş için 180 günden önce
faturalandırılmaz. Aynı seansta aynı diş için 402.130 kodlu işlem
ile birlikte faturalandırılmaz.
43,84
26
402.110
Işınlı kompozit dolgu, arka diş, iki yüzlü
Lokal anestezi ücreti dahil. Aynı diş için 180 günden önce
faturalandırılmaz. Aynı seansta aynı diş için 402.130 kodlu işlem
ile birlikte faturalandırılmaz.
47,22
27
402.120
Işınlı kompozit dolgu, arka diş, üç yüzlü
Lokal anestezi ücreti dahil. Aynı diş için 180 günden önce
faturalandırılmaz. Aynı seansta aynı diş için 402.130 kodlu işlem
ile birlikte faturalandırılmaz.
50,59
28
402.130
Kuafaj
29
402.140
Amputasyon
İŞLEM ADI
AÇIKLAMALAR
İŞLEM
PUANI
11,80
6,75
6,75
5,06
10,96
21,08
15,18
13,49
10,12
15,18
8,43
5,06
14,33
Lokal anestezi ücreti dahil
Dolgu hariç
Lokal anestezi ücreti dahil
Dolgu hariç
30
402.150
Kanal tedavisi, tek kanal
402.152, 402.153, 402.154, 402.271, 402.272, 402.273 kodlu
işlemlerle aynı seansta aynı diş için faturalandırılmaz, Üst dolgu
hariç.
31
402.152
Kanal tedavisi, iki kanal
402.150, 402.153, 402.154, 402.271, 402.272, 402.273 kodlu
işlemlerle aynı seansta aynı diş için faturalandırılmaz. Üst dolgu
hariç
32
402.153
Kanal tedavisi, üç kanal
33
402.154
Kanal tedavisi, ilave her kanal
402.150, 402.152, 402.271, 402.272, 402.273 kodlu işlemlerle
aynı seansta aynı diş için faturalandırılmaz. Üst dolgu hariç
402.150, 402.152, 402.271, 402.272, 402.273 kodlu işlemlerle
aynı seansta aynı diş için faturalandırılmaz.
5,06
13,49
77,57
106,24
150,08
45,53
34
402.160
Black 5 (Kole) dolgusu, amalgam
Lokal anestezi ücreti dahil. Aynı diş için 180 günden önce
faturalandırılmaz. Aynı seansta aynı diş için 402.130 kodlu işlem
ile birlikte faturalandırılmaz.
35
402.170
Black 5 (Kole) dolgusu, cam iyonomer
Lokal anestezi ücreti dahil. Aynı diş için 180 günden önce
faturalandırılmaz. Aynı seansta aynı diş için 402.130 kodlu işlem
ile birlikte faturalandırılmaz.
10,12
36
402.180
Black 5 (Kole) dolgusu, kompozit
Lokal anestezi ücreti dahil. Aynı diş için 180 günden önce
faturalandırılmaz. Aynı seansta aynı diş için 402.130 kodlu işlem
ile birlikte faturalandırılmaz.
10,12
37
402.190
Cam iyonomer dolgu
Lokal anestezi ücreti dahil. Aynı diş için 180 günden önce
faturalandırılmaz. Aynı seansta aynı diş için 402.130 kodlu işlem
ile birlikte faturalandırılmaz.
35,41
38
402.200
Dentin pinli restorasyonu, her bir pin
39
402.240
Kanal içi post uygulaması, her bir diş
40
41
402.250
402.270
Aşırı kole hassasiyeti tedavisi, yarım çene
Gangren veya periapikal lezyon tedavisi, her bir kanal
Lokal anestezi ücreti dahil
Dolgu hariç
Lokal anestezi ücreti dahil
Dolgu hariç
10,12
11,80
11,80
6,75
21,08
1/4
EK-2/Ç
DİŞ TEDAVİLERİ PUAN LİSTESİ
SIRA
NO
KODU
42
402.271
Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, tek kanal
43
402.272
Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, iki kanal
44
402.273
Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, üç kanal
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
402.300
402.320
402.340
Ekstirpasyon, her bir diş
Onley
Kompozit veneer
3. PEDODONTİ
Fissür örtülmesi (Sealant), her bir diş
Yerel flor uygulaması (Çürük proflaksisi), yarım çene
Prefabrike kron
Yer tutucu, sabit
Yer tutucu, hareketli
Çocuk protezi bölümlü, akrilik
Çocuk protezi tam
Strip kron
Kompomer dolgu, her bir diş
Açık apeksli dişte kanal tedavisi, her bir kanal
Bilinçli sedasyon
(Bu bölümde yer verilmeyen tedaviler için bu listenin diğer
bölümlerindeki fiyatlar uygulanır.)
4. PROTEZ
Akrilik tam protez, tek çene
Akrilik bölümlü protez, tek çene
Metal kaideli tam protez, tek çene
Metal kaideli bölümlü protez, tek çene
Akrilik immediat protez, tek çene
Rebazaj (Kaide yenileme), tek çene
Proteze yumuşak akrilik uygulaması
Besleme, tek çene
Akrilik protezde kırık veya çatlak tamiri
Kroşe ilavesi
Metal iskelet tamiri
Diş ilavesi, tek diş
Gnatoloji, TME-kas muayenesi (Okluzyon kontrolü)
Oklüzal aşındırmalar, tek çene
Gece plağı (Bruksizm için)
Pinley ve çeşitleri
Tek parça döküm kron
Veneer kron, akrilik
Veneer kron, seramik
Pivo (Çivili kron) veya post-core
Jaket kron, akrilik
Jaket kron, tam seramik (Metal desteksiz)
Teleskop primer kron, kopingli
Maryland (Andheziv) köprü
Roach köprü
Geçici kron, her bir diş
Kron sökümü, her ayak üye için
Düşmüş kron-köprü simantasyonu, her sabit tutucu için
Kron, köprü tamiri, her üye için
Damak yarığı protezi (Over-denture)
Yeni doğanda preoperatif aparey
Velum uzantılı konuşma apereyi
Geçici opturatör (Cerrahi plaklar)
Basit çene defektlerine protetik tedavi
Komplike çene defektlerine protetik tedavi
Yüz protezleri
Hassas tutuculu kronlar
Hareketli periodontal protez, tek çene
Sabit periodontal protez, her üye için
Laminate veneer
İmplant üstü kron köprü, her üye için
İmplant üstü tam protez
İmplant üstü bölümlü protez
5. AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ
403.010
403.020
403.030
403.040
403.050
403.060
403.070
403.080
403.090
403.100
403.110
60
İŞLEM ADI
AÇIKLAMALAR
402.272, 402.273 kodlu işlemler ile aynı seansta aynı diş için
faturalandırılmaz. Üst dolgu hariç
402.271, 402.273 kodlu işlemler ile aynı seansta aynı diş için
faturalandırılmaz. Üst dolgu hariç
402.271, 402.272 kodlu işlemler ile aynı seansta aynı diş için
faturalandırılmaz. Üst dolgu hariç
Laboratuar ücreti hariç
Malzeme ücreti hariç
Teknisyen ücreti hariç
Teknisyen ücreti hariç
Tek çene, Teknisyen ücreti hariç
Tek çene, Teknisyen ücreti hariç
İŞLEM
PUANI
82,63
117,20
156,83
18,55
21,92
52,28
11,80
11,80
38,79
33,73
33,73
59,02
59,02
20,24
35,41
42,16
30,35
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
404.010
404.020
404.030
404.040
404.050
404.060
404.070
404.080
404.090
404.100
404.110
404.120
404.130
404.140
404.150
404.160
404.170
404.180
404.181
404.190
404.200
404.201
404.210
404.220
404.230
404.240
404.250
404.260
404.270
404.280
404.290
404.300
404.310
404.320
404.330
404.340
404.360
404.370
404.380
404.390
404.400
404.410
404.420
106
405.010
Diş çekimi, infiltrasyon anestezi ile
İnfiltrasyon anestezi ücreti dahil. 405.080, 405.090, 405.100 kodlu
işlemler ile birlikte aynı seansta aynı diş için faturalandırılmaz.
33,73
107
405.011
Diş çekimi, rejyonel anestezi ile
Rejyonel anestezi ücreti dahil. 405.080, 405.090, 405.100 kodlu
işlemler ile birlikte aynı seansta aynı diş için faturalandırılmaz.
35,41
108
405.020
Komplikasyonlu diş çekimi, infiltrasyon anestezi ile
İnfiltrasyon anestezi ücreti dahil. 405.080, 405.090, 405.100 kodlu
işlemler ile birlikte aynı seansta aynı diş için faturalandırılmaz.
33,73
109
405.021
Komplikasyonlu diş çekimi, rejyonel anestezi ile
110
405.030
Gömülü diş çekimi, mukoza retansiyonlu
"Veren" ücreti hariç
Rejyonel anestezi ücreti dahil. 405.080, 405.090, 405.100 kodlu
işlemler ile birlikte aynı seansta aynı diş için faturalandırılmaz.
Lokal anestezi ücreti dahil. 405.080, 405.090, 405.100 kodlu
işlemler ile birlikte aynı seansta aynı diş için faturalandırılmaz.
252,95
252,95
326,31
326,31
75,89
43,84
35,41
30,35
15,18
15,18
20,24
15,18
20,24
20,24
35,41
22,77
110,35
110,35
144,08
67,45
35,41
109,61
96,86
81,69
33,73
13,49
6,75
6,75
15,18
157,67
53,96
144,18
33,73
142,50
182,97
84,32
110,35
162,73
73,25
30,35
112,04
252,95
326,31
42,16
109,61
2/4
EK-2/Ç
DİŞ TEDAVİLERİ PUAN LİSTESİ
SIRA
NO
KODU
İŞLEM ADI
111
405.040
Gömülü diş çekimi, kemik retansiyonlu
112
405.050
Gömülü kanin-premolar diş çekimi
113
405.060
Kök ucu rezeksiyonu, tek diş
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
405.070
405.080
405.090
405.100
405.110
405.120
405.130
405.140
405.150
405.160
405.170
405.180
405.190
405.200
405.210
405.220
405.230
405.240
405.250
405.260
405.270
405.280
405.290
405.300
405.340
405.350
405.360
405.370
405.380
405.390
405.400
405.410
405.420
405.430
Alveolit cerrahi tedavisi
Kanama müdahalesi
Alveol plastiği, yarım çene
Alveol düzeltilmesi, tek çene
Kist operasyonu, küçük
Kist operasyonu, büyük
Osteomiyelit operasyonu, tek çene
Çene lüksasyonu, basit
Vestibüloplasti operasyonu
Sinüs plastiği
Sert doku greftleme
Biyopsi
Apse drenajı, ekstraoral
Fizik tedavi (İnfraruj), her bir seans
Reimplantasyon, tek diş
Ototransplantasyon
Subperiostal implant, tek ünite
Stomatit tedavisi, kısa süreli
Stomatit tedavisi, uzun süreli
Kemik içi implant uygulaması, tek ünite
Torus operasyonu, yarım çene
Odontojenik tümör operasyonu, küçük
Odontojenik tümör operasyonu, büyük
Cerrahi nevralji tedavisi
Narkozlu diş çekimi, genel anestezi ile
Oro-antral fistül tedavisi
Enjeksiyon
Premedikasyon ve sedasyon
Ortodontik tedavi amaçlı gömülü dişlerin üzerinin açılması
Temparomandibüler eklem mekanoterapi
Temparomandibüler eklem içi enjeksiyon, tek taraf
Artrosentez, tek taraf
Lokal anestezi, infiltrasyon
Lokal anestezi, rejyonel
6. PERİODONTOLOJİ
Periodontal apse tedavisi
Detertraj (Diş taşı temizliği), alt sol çene
Detertraj (Diş taşı temizliği), alt sağ çene
Detertraj (Diş taşı temizliği), üst sol çene
Detertraj (Diş taşı temizliği), üst sağ çene
Subgingival küretaj, alt sol çene
Subgingival küretaj, alt sağ çene
Subgingival küretaj, üst sol çene
Subgingival küretaj, üst sağ çene
Gingivektomi, yarım çene
Flep operasyonu, yarım çene
Hemiseksiyon (Kök amputasyonu)
Serbest diş eti grefti, yarım çene
Koronale kaydırma veya sliding flep, yarım çene
Periodontal şine (Splint), geçici tek çene
Periodontal şine (Splint), devamlı tek çene
Aşırı kole hassasiyet tedavisi, yarım çene
Frenektomi
Gingivoplasti, yarım çene
Biyomateryal uygulaması, her bir diş
Tunnel operasyonu, her bir diş
Membran uygulaması
Bağ dokusu grefti, her bir diş
Subgingival ilaç uygulaması
7. ORTODONTİ
Sefalometrik film analizi
Antero-posterior sefalometrik film analizi
Bilgisayarlı sefalometrik film analizi
Bilgisayarlı büyük TME fonksiyon testi
Bilgisayarlı kas tonus analizi (EMG)
Kemik yaşı tayini
Ortodontik fotograf
Ortodontik fotograf analizi
Ortodontik model yapımı
(*) Ortodontik model analizi
(*) Angle sınıf 1.(class 1) anomalilerin ortodontik tedavisi
(*) Angle sınıf 2.(class 2) anomalilerin ortodontik tedavisi
(*) Angle snıf 3.(class 3) anomalilerin ortodontik tedavisi
406.010
406.020
406.021
406.022
406.023
406.030
406.031
406.032
406.033
406.040
406.050
406.060
406.070
406.080
406.090
406.100
406.110
406.120
406.130
406.140
406.150
406.160
406.170
406.180
407.010
407.020
407.030
407.040
407.050
407.060
407.070
407.080
407.090
407.100
407.110
407.120
407.130
AÇIKLAMALAR
Lokal anestezi ücreti dahil. 405.080, 405.090, 405.100 kodlu
işlemler ile birlikte aynı seansta aynı diş için faturalandırılmaz.
Lokal anestezi ücreti dahil. 405.080, 405.090, 405.100 kodlu
işlemler ile birlikte aynı seansta aynı diş için faturalandırılmaz.
Lokal anestezi ücreti dahil
Dolgu hariç
Greft ücreti hariç
180 günden önce faturalandırılmaz.
180 günden önce faturalandırılmaz.
180 günden önce faturalandırılmaz.
180 günden önce faturalandırılmaz.
180 günden önce faturalandırılmaz.
180 günden önce faturalandırılmaz.
180 günden önce faturalandırılmaz.
180 günden önce faturalandırılmaz.
Kanal tedavisi hariç
En fazla üç defa faturalandırılır.
En fazla üç defa faturalandırılır.
En fazla üç defa faturalandırılır.
İŞLEM
PUANI
118,04
118,04
118,04
16,86
15,18
59,02
67,45
109,61
126,48
79,26
28,67
118,04
84,32
67,45
12,65
20,24
5,06
30,35
30,35
168,63
33,73
47,22
202,36
59,02
118,04
252,95
47,22
55,65
134,91
5,06
13,49
32,04
32,04
5,90
45,53
5,06
6,75
16,86
21,92
21,92
21,92
21,92
26,98
26,98
26,98
26,98
28,67
101,18
28,67
92,75
92,75
28,67
131,53
7,17
23,61
11,80
8,43
28,67
16,86
45,53
13,49
8,43
8,43
10,12
55,65
45,53
8,43
8,43
5,06
8,43
8,43
303,54
379,43
455,31
3/4
EK-2/Ç
DİŞ TEDAVİLERİ PUAN LİSTESİ
SIRA
NO
KODU
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
407.140
407.150
407.160
407.170
407.180
407.190
407.200
407.210
407.220
407.230
407.240
407.250
407.260
407.270
407.280
407.290
407.300
407.310
407.320
206
207
P407350
İŞLEM ADI
AÇIKLAMALAR
(*) Kısa süreli ortodontik tedavi
Önleyici ortodontik tedavisi (Dil paravanası)
(*) Pekiştirme tedavisi
Pekiştirme aygıtı (Havley pi)
Sabit pekiştirme aygıtı (Lingual ratainer)
(*) Tek çeneyi ilgilendiren aparey yapımı
(*) İki çeneyi ilgilendiren aparey yapımı (Aktivatör)
(*) Ağız dışı aparey tatbiki (Headgear-yüzarkı)
(*) Ağız dışı aparey tatbiki (Chinecap-çenelik)
Kayıp apareyin yeniden yapımı, tek çene
Aparey tamiri
(*) Hızlı maksiller expansiyon apereyi
(*) Arkteli tatbiki tek çene, her bir uygulama
(*) Band (Braket) tatbiki, her bir diş
(*) Sefelometrik cerrahi planı
(*) Okluzal cerrahi splint
(*) Ortodondik ameliyat arkı, tek çene
Çıkan bantın tatbiki
(*) Açık kapanış ortodontik tedavisi
İŞLEM
PUANI
109,61
28,67
75,89
75,89
37,10
75,89
173,69
75,89
75,89
143,34
8,43
109,61
20,24
4,22
10,96
143,34
143,34
4,22
354,13
7. 1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri
Bu başlık altındaki işlemler birbirleri ve bu listenin "7. Ortodonti"
başlığı altında yer alan işlemler ile birlikte faturalandırılmaz.
Bu başlık altında yeralan işlemlerden herhangi biri, ömür boyu en
fazla bir defa faturalandırılır.
Sınıf I Ortodontik Tedavi
Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri işlem puanına
dahildir.
1.433,39
2.107,93
208
P407351
Sınıf II Ortodontik Tedavi
Tedavi paket fiyatı hem fonksiyonel hem de kamuflaj tedavilerini
içerir. Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri işlem puanına
dahildir.
209
P407352
Sınıf III Ortodontik Tedavi
Tedavi paket fiyatı hem ağız dışı aparey uygulamasını hemde
kamuflaj tedavisini içerir. Open-bite, deep-bite, expansiyon
tedavileri işlem puanına dahildir.
2.529,51
210
P407353
Ortognatik Cerrahide Ortodontik Tedavi
Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri işlem puanına
dahildir.
2.951,10
4/4

Benzer belgeler

32 diş sağlığı poliçesi özel şartları

32 diş sağlığı poliçesi özel şartları kontrolu, Fissür örtülmesi (sealant ), Amputasyon, Oral hijyen eğitimi Kanal tedavisi (tek kanal) Kanal tedavisi (iki kanal), Kanal tedavisi (üç kanal), Periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi (te...

Detaylı