No Ders Kodu MYO iktisadı programlar ve İ.İ.B.F”de açılan yaz

Transkript

No Ders Kodu MYO iktisadı programlar ve İ.İ.B.F”de açılan yaz
BMYO’DA 2014-2015 YAZ DÖNEMİNDE AÇILACAK DERSLER,
DENK DERSLER VE BU DERSLERİ YÜRÜTECEK ÖĞRETİM ELEMANLARI LİSTESİ
No
1
2
3
Ders
Kodu
M109
M109B
İP 107
İP109B
DT 1191
DT115B
PP1151
PP1152B
MP 107
MP115B
BY 212
MP108
MP112B
İP108
İP110B
DT1181
DT114B
M108
M110B
DT205
MP212
MYO iktisadı
programlar ve
İ.İ.B.F”de açılan
yaz dönemi dersleri
ve denk dersler
İ.İ.B.F ile MYO
Arası Denk Dersler
Öğrenci sayısı 35 ve
üzeri olması halinde
Dersi yürütecek
öğretim elemanı
İKT109BMUHASEBE 1
Genel Muhasebe 1
İKT109 MUHASEBE 1
Muhasebe
İŞL109B MUHASBE 1
Öğr.Gör.Aydoğan Dursun
İŞL109 MUHASEBE 1
İKT110BMUHASEBE 2
İŞL 110B MUHASEE 2
Öğr.Gör.Aydoğan Dursun
Öğr. Gör.Aydoğan Dursun
-
İŞL 110 MUHASEBE 2
Dış Ticaret İşlemleri
Muhasebesi
DENKLİK YOKTUR
4
M209
MP209
Şirketler Muhasebesi
İŞL209 ŞİRKETLER
MUHASEBESİ
Öğr.Gör.Aydoğan Dursun
5
MP203
M211
Maliyet Muhasebesi
İŞL210 MALİYET
MUHASEBESİ
Öğr. Gör.Aydoğan Dursun
6
PP107
MP113B
MP114
DT110
DT117B
M112
M111B
İP1151B
İP114
BY115
BY109B
Ticari Matematik
DENKLİK YOKTUR
7
PP110
PP114B
MP114B
MP1181
DT110B
M1201
M1161B
İP1161B
İP1181
İstatistik
DENKLİK YOKTUR
8
9
105
Y105B
106
Yeterli sayıda başvuru
olmadığı takdirde
öğrencilerin istekleri
doğrultusunda
İ.İ.B.F de açılan denk
derse kayıtları
yapılacaktır
Yeterli sayıda başvuru
olmadığı takdirde
öğrencilerin istekleri
doğrultusunda
İ.İ.B.F de açılan denk
derse kayıtları
yapılacaktır
İKT 110 MUHASEBE 2
Genel Muhasebe 2
Açıklama
Yeterli sayıda başvuru
olmadığı takdirde
öğrencilerin istekleri
doğrultusunda
İ.İ.B.F de açılan denk
derse kayıtları
yapılacaktır
Yeterli sayıda başvuru
olmadığı takdirde
öğrencilerin istekleri
doğrultusunda
İ.İ.B.F de açılan denk
derse kayıtları
yapılacaktır
Öğr. Gör. Ersin İLHAN
-
Öğr. Gör. Ersin İLHAN
-
Yabancı Dil 1
Yabancı Dil 2
İ105B İNGİLİZCE 1
İ105 YABANCI DİL 1
İ106B İNGİLİZCE 2
İ.İ.B.F
-
İ.İ.B.F
-
10
11
12
13
Y106B
MP107B
MP111
M107
M107B
İP107B
İP113
DT107
DT107B
MP108B
MP112
M110
M108B
İP108B
İP112
DT108
DT108B
DT 2141.1
ÜMYD.1
PP 2101.1
PP 2123B.1
BY 2181.1
BY 2131B.1
İP 2171.1
ÜMYD.1
MP 2151.1
DT 2131B.1
DT 2131.1
BT 2151.1
BY 1191.1
BY 1171B.1
M 2152.1
M 1153B.1
MP 2111.1
PP 1151B.1
PP 2151.1
İP 1153B.1
İP 2151.1
İ106 YABANCI DİL 2
Mikro Ekonomi
İŞL201 MİRKO İKTİSAT
İ.İ.B.F
Makro Ekonomi
İŞL202 MAKRO İKTİSAT
İ.İ.B.F
Meslek Etiği
DENKLİK YOKTUR
Öğr. Gör. İlyas Kays
İMAMOĞLU
-
Araştırma Yöntem
ve Teknikleri
DENKLİK YOKTUR
Öğr. Gör. Ersin İLHAN
-
-
-

Benzer belgeler