CEZA

Yorumlar

Transkript

CEZA
3.Kısım
DERT – BELÂ
ve
SABIR
Dini Belgesel Derleme
İsmet Kemâl GÖNEN - mimar - yıl : 2009
Ömerpaşa Sk. Mehmet Efendi Apt. 84/7 Erenköy–İSTANBUL
Tel ; 0 216 386 45 78 – 0 555 339 13 27
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
DERT–BELÂ Hakkında DİNÎ BELGESEL –-------- FİHRİSTİ
1
Sayfa
BAŞLIK ve İÇİNDEKİLER...................................
1-27
Hikâyeler, İPEK BÖCEĞİ ve CAMİYE GİRMEK Hk..............
3
DERT – BELÂ Şekilleri ve sebepleri......................
4
ŞİİRLER – HÂŞÂ – NE EKERSEN – 42/30.Başa gelen.! .......
5
SEBEPLER 4-yerde.. HARAM’lar nedir.? Mesneviden.........
6
7-9
MUSİBETLERDEN KURTULUŞ.? PUT ve HARAM Âyetleri..........
2/165.257. 3/14.64. 4/29.30. 5/4.87.88.100.
6/120.151. 7/33.
10/60.
16/114.
26/213.
Bazı sebepler ve DÂVET’çiler – İ.Gazali’den.............
10
7/40. – 15/14.15. – 57/20. Âyetler.
46/20.âyet – GÖK KAPISI ve KABİR-ÂHİRET AZABI – 9-NEFİS.
11
MUSİBETLERDEN KURTULUŞ.? 15/43.44. CEHENNEMİN 7-kapısı
12
Çeşitli KIBLELER – DİL ve EYLEM...
MUSİBET KAYNAKLARI–KAZA–Hoşlanmadığımız 2/216. 4/19.....
13
KUL ve ALLAH hakkı – 5-günah, 11/114.Az sadaka..........
14
GÖNÜL hakkında evliya belgeleri..KENDİ NOKSANI..........
15
MUSİBETLERDEN KURTULUŞ.? 74/38.Herşey KAZANCA bağlı.
Sorumluluk ve 4-HAK..... ŞERİAT kimin için 6/1636...
Sorumluluk âyetleri 4/85. 5/62.63.79.105. 16/25.54...... 16-18
3/94.137. 16/25.62. 17/72. 20/125.126. 24/30.
26/227.
49/12.
54/36.37.
KALBİ–GÖNÜL GURUR-KİBİR’den sakındırmak, 3/159. 3/177...
19
7/40. 9/124.125.
17/36.
45/7.8.
71/13->16.
KORKU Hk.âyetler..Mesnevi 6/4364. Kan denizi............
20-21
AF Hk. âyetler... Mesnevi 6/2590.-> ....................
22
DİL-SÖZ – Hz.ÖMER – Hz.EBU BEKİR sözleri – LİME TEKULÜ..
23-24
AMEL-EYLEM-AHLÂK 13/11. 4/32. 9/85. 20/131. 24/19. HADİS.
25
İBÂDET, GÖZ YAŞI, 9-ŞEY, 11/114.Sadaka..................
26
16/90.Adalet, 47/19.DUA et. 53/33->35.Gerekli YARDIMI yap.
Bazı MUSİBETLERDEN Korunup-Kurtulmanın bir yolu HİLM ....
27
DİN’in yolu ve 31.LOKMAN Sûresinden. 9/122.İLİM ÖĞRENİN.
28
29-31
Hadisler ve NİÇİN KURTULAMAYIZ.? SINAV ve 20/40.........
9/120.Peygamberi katlandığı sıkıntı...... 33/47.48.
26/227. – 42/20. ve Mesneviden – Evliyâ sözleri.........
32
Dünyada çekilen ceza DUMAN’da – MÜNÂFIK Hk..............
33
Bir Hadis ve 2/155.Sizi darlıkla sınarız, İ.GAZALİ’den..
A.GEYLÂNİ’den, İ.GAZALİ’den – Hz.ÖMER’in sözü, SABIR....
34
MEZAR’daki ölüler.! GÖK KAPISI, göklerde uçmak..........
35
PUT – NİMET – ZENGİNLİK – YOKUŞ Hk.âyetler..............
36
2/257. 16/17.18. 24/19. 43/33->35. 74/11->17. 90/10->18.
CENNET’i kazanmak zor.. 2/214.153.155.177
49/14.....
37
FİRAVUN, Mesnevi’den – CÂHİL ve SABIR...................
38
25/31.DÜŞMANLAR peydahladık. KAN DENİZİ - NOHUT Hikâyesi.
39
SABIR 2-Şeye – HAS kişileri incitmek – SÂLİH’in DEVE’si.
40
Hz.EYYÜB sabrı Hk.Hikâye ve Hz.HÛD’ olayı ve âyetler....
41-42
Ey DİL.! - Mesnevi’den NEFS – KIBLELER – HİCRET.........
43
Hz.F.ATTAR’dan belgeler – SEBEPSİZ gelen BELÂ...........
44
AŞILMASI gereken 7-vadi – Hz.YÛSUF’un yediği dayak 4-ÖLÜM
45
KURTULAN Hz.YÛNUS Milleti – GÖZ YAŞI Hk.................
46-47
İSLÂM’ın GARİP bitmesi ve ACINMASI gereken insanlar.....
48
42/20. 9/112. 47/12. – Hz.Ebu BEKİR hutbesi...........
49
NUSH ile uslanmayan – Hz.MÛSÂ, BÜCÜLERİN ayaklarının kesil. 50
CENNET CÖMETLERİN’dir – 16/127.128....................... 51-52
HİLM – HOŞGÖRÜ ve Hz.MÛSÂ’ya Peygamberlik verilişi......
53
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
DERT - BELÂ = Musibet’tir...
DERT ;
BELÂ ;
ÂFET ;
Bak->
Çile ve çeşitli sıkıntılar - üzüntülerdir...
Dertler, Musibetler ve Âfetlerdir...
Tabiatın Doğal felâketleri’dir...
Aşağıdaki hususlara ait âyetler son kısımda.
DERT ve BELÂ’lar İNSANLARA ŞU ŞEKİLLERDE GELİYOR ;
-----------------------------------------------1.SEBEPLİ olarak gelenler, İnsanların kendisinden kaynaklanıyor.
GÖNÜL-KALP ve DİL-SÖZ ve İŞ-EYLEM sebebiyle,
A.YAPILAN KÖTÜLÜKLERİN karşılığı olarak geliyor-> KISÂS için,
Tıpkı bir YANKI gibi – üzerimize aksediyor.!
B.TEDBİRSİZLİK ve LÂUBALİ’liğin sebep olduğu – dert ve belâlar.
Bunların asıl sebebi ; İÇKİ-KUMAR-ZİNÂ-GAFLET-SAPIKLIK v.s...
C.İMÂNLI GÜNAHKÂRLARI GÜNAHTAN ARINDIRMAK için -> LÜTUF olarak.
2.SEBEPSİZ olarak
A.İnsanların İMÂN
MEKR = Şaşırtma
B.İMÂNLI kimsenin
gelenler ; DİNİ gereklerden kaynaklanıyor...
ve İTAAT’lerini sınamak için -> İLÂHİ SINAV,
- aldatma ile ilgili...
Dini derecesini artırmak için-> İLÂHİ LÜTUF.
DERT-BELÂ = AZAP’tır ve AZAP 4-ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR :
-----------------------------------------------1.DÜNYA’da çekilenler,
2.KABİR'de çekilenler -> Kabir azâbı...
Bak->8/50. 16/28.29. 30/44. 40/45.46. 56/83->94. 71/25.âyet.
3.ÂHİRETTE çekilecekler -> Cehennem azâbı...
4.Hem DÜNYA'da - Hem KABİR'de - Hem Ahiret'de çekilenler...
FELÂKET-DERT-REZİLLİK ve BELÂLAR – Melekler, İnsanlar, Hayvanlar
Veya bizzat ALLAH TEALÂ tarafından LÂNET’lenme neticesi olarak
DÜNYADA VERİLEN İLÂHİ CEZA’lardır ve ÇEŞİTLERİ ŞUNLAR’dır ;
--------------------------------------------------------1.KITLIK – KURAKLIK ve AÇLIK...
2.HASTALIK’lar...
3.DEPREM’ler ve YANGIN’lar...
4.SEL FELÂKETLERİ
5.GÖÇLER ve YURDUNDAN SÜRGÜNLER...
6.MALIN veya ÜRÜNLERİN TELEFATI...
7.YILDIRIM ve ŞİMŞEKLER-le gelen KASIRGALAR – FIRTINALAR...
8.KÖTÜ KİMSELERİ MUSALLAT ETMEK.
9.MÛCİZE şeklindeki cezalar ;
* İNSAN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEK – Maymun - Domuz şekline sokmak.!
* UZUVLARDAN YOKSUN ETMEK –-- Sağır veya Kör etmek.!
DÜNYADAKİ İNSAN 2-AZAP ÇEKİYOR ;
-----------------------------1.BEDEN’in çektiği AZAP - Bunlar Maddi-Bedensel sıkıntılardır.
2.RÛH’un
çektiği AZAP - Bunlar da Rûhsal sıkıntılardır...
----------*****---------* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
2
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
42/30.âyet,
BAŞINIZA GELEN HER DERT-FELÂKET KENDİNİZDEN KAYNAKLANMAKTADIR
ve ALLAH, yine de kullarını çokça bağışlayıp, affediyor...
NOT ; Bu âyette de, çok önemli bir hususa işaret ediliyor ki ;
BAŞIMIZA GELEN DERTLERİN – SIKINTILARIN - FELÂKETLERİN ;
1.Bazı insanların inandığı gibi KADER olarak, evvelce yazılmış olmadığı.!
2.KADER’in İRADE’mizle yaptığımız işler sonucu ve KENDİMİZDEN kaynaklandığı
ve DUYGULARA-DÜŞÜNCELERE + SÖZLERE + EYLEMLERE-AMELLERE bağlı olduğu...
3.UĞURSUZLUK ise ancak kendimizde olduğu için – başkalarında aramamalıyız..
Bak->36/16->19.âyetlere..
4.Hz.Mevlânâ'r.a, Mesnevî’de buyurmuş ki : Bak->1/1702.Beyit ;
EY DİL..! SEN ; HEM, BİTMEZ - TÜKENMEZ BİR HAZÎNE'sin,
HEM DE DERMANI OLMAYAN BİR DERT'sin..!
5.ELİNE–DİLİNE–BELİNE SAHİP OL.. demişler. Bu demektir ki ; Şu 3’şeyden
başına belâ gelir. EL ve DİL ve CİNSEL ORGANI HARAMLARDAN KORUMALISIN...
BÜTÜN BELGELERDEN ANLAŞILIYOR ki ; HALK arasında,
DERT-BELÂ denilen MUSİBETLER, TAMAMEN İNSANLARDAN KAYNAKLANIYOR.
SEBEPLER -> 4’YERDE GÖRÜLÜYOR ;
----------------------------1.KALP ve AKIL da - yani ; GÖNÜL ve DUYGU’larda olanlar...
2.DİL–SÖZ–KONUŞMA’larda olanlar...
3.İŞ–AMEL-EYLEM’de olanlar ve
4.HAYIRLI-İYİ İŞLERİ, BOŞA ÇIKARICI-DEĞERSİZ YAPICI SEBEPLER..
----------*****---------BU KAYNAKLAR –> HARAMLAR’dır... HARAM’lar -> ZEHİR’dir...
1.BEDEN’e zarar veren ZEHİRLER -> zamanla RÛH’a.. zarar veriyor.
2.RÛH’a.. zarar veren ZEHİRLER -> zamanla BEDEN’e zarar veriyor.
HARAM’lar -> İnsanın MADDİ ve MÂNEVİ yapısına tamamen zararlıdır.
Bu sebeple Hz.PEYGAMBER’sav buyurmuş ki :
--------------------------------------* ALLAH TEALÂ, HARAMLAR’da -> ŞİFÂ TESİRİ YARATMAMIŞ’tır..
HÂŞÂ..! KULUNA ASLA ZULM
İNSANIN ÇEKTİĞİ, Elbette
HAK KULUNDAN ÖCÜNÜ, yine
İLM’i GAYB’ı Bilmeyen ->
ETMEZ HÜDÂSI,
KENDİ CEZASI...
KULUYLA ALIR,
BUNU KUL YAPTI Sanır...
* HALK, bazı âyetleri ATA SÖZÜ veya ŞİİR haline getirmiş ;
NE EKERSEN –> ONU BİÇERSİN,
KENDİ YOLUNU, KENDİN SEÇERSİN.
ASLA ZULM ETMEZ KULUNA,
HERKESİN ÇEKTİĞİ KENDİ CEZASI. – diyerek veya
----------------------------* RÜZGÂR EKEN -> FIRTINA BİÇER...
Diyerek âyetleri ve hadisleri böyle sözlerle yorumlamış...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
3
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
HAKSIZLIK ve ADALETSİZLİK -> HARAMLARI TEŞKİL EDER...
Dinde HARAM EDİLEN işler ;
-----------------------1.ALLAH TEALÂ’ya EŞ-ortak koşmak -- ALLAH HAKKI’dır..
2.Adaletsizlik ve sözünü tutmamak - KUL HAKKI’dır..
3.DİNE – KİTABA ters işler yapmak - DİN HAKKI’dır...
4.İnsanın ÂHİRET için çalışmaması - ÂHİRET HAKKI’dır..
Bu sebeple, HARAMLAR’dan SAKINMAK gerekiyor. Çünkü,
ZEHİR’lerin ETKİSİ, değişik zamanlar içinde kendini gösteriyor.
Mesnevi 1/2570->Beyitlerde Hz.MEVLÂNA’r.a buyurmuş ki :
----------------------------------------------------CENNETLİKLER ve CEHENNEMLİKLER BİR DÜKKÂNDA OTURURLAR.!
ARALARINDA BİR PERDE VARDIR... BİRBİRLERİNE KARIŞMAZLAR...
NÛR ehliyle NAR ehli görünüşte karışıktır fakat,
Araklarında KAF DAĞI var.
Bunlar madende, ALTIN’la TOPRAK’ın birbirine karışmasına benzer.
DENİZ’in yarısı ŞEKER gibi tatlı-lezzetli rengi ay gibi parlak,
Diğer yarısı YILAN ZEHRİ gibi acı-lezzetsiz rengi de kap-kara.
Cennetliklerle Cehennemlikler,
DENİZ gibi alttan-üstten dalgalanıp dururlar.
ACI ve TATLI, bu gözle görülmez...
Ancak BASİRET EHLİ, bunları ÂKIBET PENCERESİNDEN görmeyi bilir.!
Nice tatlılar vardır ki ŞEKER gibidir fakat,
O’şeker içinde ZEHİR GİZLİDİR.!
AKLI en üstün, anlayışı en keskin olanlar KOKU’dan anlar.
Diğerleri ise, ancak dudağına dişine değince fark eder..
ŞEYTAN -> İnsanlara : “YİYİN.!” diye bağırır...
Fakat bazı adamın dudağı, ZEHİR boğazına varmadan reddeder...
Başka biri, ZEHİR boğazına varınca anlar,
Bir diğeri, ZEHİR bedenini berbat edince anlar.!
Bir insanda ZEHRİN ESERİ, günler-aylar geçtikten sonra görülür.
Bazılarında ZEHRİN ESERİ, ÖLÜMDEN veya SÛR ÜFÜRÜLDÜKTEN sonra
meydana çıkar. EĞER O’KİŞİYE MEZARDA MÜHLET VERİRLERSE,
MAHŞER GÜNÜNDE MUTLAKA AZAP EDERLER....
Mesnevî 1.cilt – 1643.->Beyitler ;
-------------------------------NÛR ve KEMÂLİ artıran lokma ;
HELÂL KAZANÇTAN ELDE EDİLEN LOKMA’dır...
İLİM ve HİKMET ; HELÂL LOKMADAN DOĞAR...
AŞK ve RİKKAT ; HELÂL LOKMADAN MEYDANA GELİR...
Bir lokmadan ; hasede uğrar - tuzağa düşersen,
Bir lokmadan ; bilgisizlik ve gaflet meydana gelirse,
SEN, O'LOKMAYI HARAM BİL..
HİÇ ; Buğday ektin de, arpa verdiğini gördün mü.?
HİÇ ; AT'tan – EŞEK SIPASI doğduğunu gördün mü..?
LOKMA -> TOHUM'dur, MAHSULÜ -> FİKİRLER'dir...
LOKMA -> DENİZ'dir, İNCİLERİ -> FİKİRLER'dir...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
4
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
5
CEZA ve MUSİBETLERDEN NASIL KURTULURUZ.?
MUSİBET = İsabet eden Dert-Belâ-Kaza.. anlamında...
KORUNMA ve KURTULMA için -> BELGELERDEKİ HUSUSLARA UYMALIYIZ...
-----------------------1.sırada başta İMÂN ve İTAAT konusu var, İMÂNSIZLAR kurtulamaz.
Bunun da varlığı -> ALLAH KORKUSU ile anlaşılıyor...
2.sırada...... HARAM ve HELÂL konusudur -> aşağıda görelim...
Bütün kötülüklerin kaynağı -> HARAM’lar ve
Bütün iyiliklerin kaynağı --> HELÂL’ler, olduğu bildirilmiş.
3.sırada...... KÖTÜLÜĞE KARŞILIK -> İYİLİK konusu da var..
4.sırada -> DİL-SÖZ ve DİĞER EYLEMLER var – görelim...
Bismillâhir'Rahmânir'Rahîm.
İşte – ÖRNEK âyetlerden bazılar ;
11/7. Hanginizin daha güzel hareket edeceğini belirtmek için
gökleri ve yeri 6’günde yarattık......................
25/77.
Ey Muhammed.! Onlara de ki ; "İMÂN-İTAAT-İBÂDET’iniz OLMAZSA ;
RABBİM SİZE NİÇİN DEĞER VERSİN.? EY KÂFİRLER.! SİZE TEBLİĞ
EDİLENLERİ YALANLADIĞINIZ İÇİN, AZAP YAKANIZI BIRAKMAYACAKTIR”
19/59.
Fakat bunların ardından NAMAZ’ı bırakan ve ŞEHVET’li heveslere
kapılan bir NESİL geldi. Onlar azgınlığın cezasını görecektir.
HELÂL-HARAM ile ilgili birkaç âyeti görelim ;
------------------------------------------2/165.âyet:
İnsanlar arasında ALLAH’ı BIRAKIP, O’NA KOŞTUKLARI EŞ’leri TANRI
OLARAK BENİMSEYEN ve ONLARI, ALLAH’ı SEVERCESİNE SEVENLER VARDIR.
İnananların Allah’ı sevmesi ise hepsinden kuvvetlidir. Zâlimler,
azabı gördükleri zaman, bütün kudretin Allah’a ait olduğunu ve
Allah azabının çok şiddetli olduğunu keşke bilselerdi.!
2/257.
ALLAH inananların dostudur, bunları karanlıktan->aydınlığa çıkarır
İnkâr edenlerin dostları ise, PUT'lardır ve onları ;
aydınlıktan-> karanlıklara sürükler.!
İşte onlar cehennemliklerdir - orada temelli kalacaklardır.
3/14.
KADIN’lara – OĞUL’lara – yığın’yığın ALTIN ve GÜMÜŞ’e güzel ve
cins AT’lara ve DEVE’lere ve ÜRÜN’lere - EKİN’lere karşı ;
İNSANLARIN AŞIRI SEVGİSİ vardır. Bu sevgi insanlara hoş görünür.
Ve Dünya hayatında bunlardan faydalanılır geçinilir...
Andolsun ki, gidilecek yerin en güzeli – Allah katındadır.
3/64.
Ey Muhammed.! Onlara de ki: “Ey Kitap ehli.!
Gelin aramızda müşterek olan-birleşeceğimiz tek kelimeye ki bu ;
ALLAH’tan BAŞKASINA KULLUK ETMEMEK ve ALLAH’a EŞ-ORTAK KOŞMAMAK,
ALLAH’tan BAŞKA İÇİMİZDEN BAZILARINI İLÂH’laştırmamaktır.”
Eğer ; Bunlara yüz çevirirlerse, onlara deyin ki :
“BİZ MÜSLÜMAN KİMSELERİZ ve SİZLER BUNA ŞAHİT OLUN.”
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
26/213.
Sakın, ALLAH'la birlikte başka bir TANRI daha çağırma.(Yalvarma)
Yoksa, AZABA uğratılanlardan olursun...
4/29.30.
Ey İnananlar.! MAL’larınızı, aranızda yapılan karşılıklı iyi
anlaşma ile ticaretle kullanın ve HİLEYLE-HAKSIZLIKLA yemeyin
ve bu suretle, birbirinizi de kendinizi de öldürmeyin..!
Şüphesiz ki ALLAH, sizlere şefkatli ve merhametlidir.
Kim haksızlığa sapıp haddini aşarak – bu KÖTÜ İŞLERİ yaparsa,
onu elbette ateşe atacağız ve bu iş, Allah için çok kolaydır...
5/4.
Ey Muhammed.! SANA, kendilerine neyin HELÂL kılındığını
soruyorlar. De ki : “BÜTÜN, İYİ ve TEMİZ OLANLAR – SİZE HELÂL
KILINMIŞTIR. ALLAH’ın size öğrettiği gibi - terbiye ederek
yetiştirdiğiniz AVCI HAYVAN’ların – sizin için yakaladıkların
dan da yiyin ve üzerine de ALLAH’ı anın (Besmele ve Hamd-Şükür)
Allah’tan korkun-sakının. Muhakkak ki ALLAH hesabı çabuk görür.
5/87.88.
Ey İnananlar.! ALLAH’ın, SİZE HELÂL ettiği temiz şeyleri,
HARAM kılmayın ve hududu aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez..
ALLAH’ın, size temiz ve helâl olarak verdiği rızıklardan yiyin.
Ve O’na inanmış imân etmiş olduğunuz Allah’tan sakının-korkun...
5/100.
Ey Muhammed.! de ki : “HARAMIN ÇOKLUĞU SENİ ŞAŞIRTSA BİLE.!
HARAM ile HELÂL – İYİ ile KÖTÜ, asla aynı olamaz.
Şu halde, Ey akıl sahipleri.!
ALLAH’tan sakının ki, kurtuluşa ve mutluluğa eresiniz...
6/120.
Ve apaçık işlenen GÜNAHLARI da ve gizlice işlenen GÜNAHLARI da
bırakın, bunlardan sakının... Çünkü ; GÜNAH İŞLEYENLER,
YAPTIKLARININ CEZASINI MUTLAKA YÜKLENECEK, ÇEKECEKTİR...
6/151.
De ki : “Gelin size Rabbinizin HARAM kıldığı şeyleri bildireyim;
O’na hiçbir şeyi EŞ-ORTAK KOŞMAYIN, ANA ve BABA’ya İYİ DAVRANIN
ve fakirlikten dolayı ÇOCUKLARINIZI ÖLDÜRMEYİN(Kürtaj v.s) çünkü
sizin de çocuklarınızın da rızıkını Biz veririz ve KÖTÜLÜKLERİN,
açığına da, gizlisine de YAKLAŞMAYIN ve Haklı olmadıkça (Kısâs)
KİMSEYİ ÖDÜRMEYİN. Allah, işte bunları size HARAM etmiştir...
Umulur ki ; düşünüp anlar da, buna göre davranırsınız..!
7/33. Onlara de ki :
“RABBİM ancak ; AÇIK ve GİZLİ KÖTÜLÜKLERİ ve HAKSIZ YERE İSYÂNI,
HİÇBİR DELİL OLMADIĞI HALDE ALLAH’a EŞ KOŞMANIZI ve BİLMEDİĞİNİZ
ŞEYLERİ de ALLAH’a İSNAT EDEREK SÖYLEMENİZİ, HARAM KILMIŞ’tır.”
10/60.
ALLAH'a yalan yere iftirada bulunanlar ;
Kıyâmet gününü ne zannediyorlar.? Şüphe yok ki,
ALLAH'ın inananlara NİMETİ boldur. Fakat, ÇOKLARI şükretmezler.
16/114.
Yalnız ALLAH'a kulluk ediyorsanız.! ALLAH'ın SİZE HELÂL ve TEMİZ
olarak verdiği rızıklardan yiyin ve O'nun nîmetlerine ŞÜKREDİN...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
6
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
HARAM ve HELÂL konusunda,
Mesnevi’de Hz.MEVLÂNA’r.a buyurmuş ki :
------------------------------------4/678.->
Derviş'in biri hikâye etti :
-------------------------BEN RÜYÂMDA, Hızır'a mensup erenleri gördüm,
Onlara ; "HELÂL olan ve hiç vebâl-i bulunmayan rızk'ı
nereden elde edeyim.?" diye sordum.
Beni, Dağlara - ormanlara götürdüler, meyveleri silktiler.
"TANRI, himmetimizle bunları sana tatlı etti, hemen ye.
Bunlar temiz - helâl ve sayısız. Aynı zamanda uğraşmaksızın
başın ağrımadan - yükünü çekmeden – yukarı aşağı koşmadan,
elde edilen rızık'lardır." dediler.
Onları yedim ve SÖZÜMDE, ÖYLE BİR FEYİZ, ÖYLE BİR TESİR
OLDU Kİ ; SÖZLERİM, AKILLARI HAYRAN ETMEYE BAŞLADI...
"RABBİM.! BU BİR İMTİHAN.!
SEN BANA BÜTÜN HALK'tan GİZLİ BİR İHSAN'da BULUN.!" dedim ve
SÖZ SÖYLEYEMEZ BİR HALE GELDİM ve
HOŞ BİR GÖNLE SAHİBOLDUM - ZEVKİMDEN NAR GİBİ YARILDIM.!
NOT ; AKIL ÖTESİ = Metafizik bu gerçeklere ancak MÜMİN inanır.
----------*****----------
1/1643.->
-----Nûr ve Kemâli artıran lokma,
HELAL KAZANÇTAN ELDE EDİLEN LOKMA’dır...
İLİM ve HİKMET -> HELÂL LOKMA’dan DOĞAR.
AŞK ve RİKKAT -> HELÂL LOKMA’dan MEYDANA GELİR.
Bir lokmadan hasede uğrar - tuzağa düşersen,
Bir lokmadan bilgisizlik ve gaflet meydana gelirse,
SEN, O'LOKMAYI HARAM BİL.!
HİÇ ; Buğday ektin de, arpa verdiğini gördün mü.?
HİÇ ; AT'dan –> EŞEK SIPASI doğduğunu gördün mü.?
LOKMA -> TOHUM'dur, MAHSULÜ -> FİKİRLER’dir.
LOKMA -> DENİZ'dir, İNCİLERİ -> FİKİRLER’dir...
Hizmete meyletmek ve O'cihâna gitmek azmi,
Ağıza alınan LOKMA'nın HELÂL olmasından doğar...
Açıklama:
ALLAH'ın dünyadaki her çeşit HAYIRLI işlerine yardım etme ve
girişme hizmetine izin verilen insanlar HELÂL LOKMACI'lardır.
ÂHİRET’e gönülden tâlip olma isteği de HELÂL LOKMADAN DOĞAR..
NOT ; ÂRİF OLANA BİR İŞÂRET YETİŞİR – derler ve HARAM’ların,
Etkili nasıl bir ZEHİR olduğu belgelerden anlaşılıyor.
----------*****---------* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
7
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
8
KÂİNÂT’ta da DÜNYA’da da HERŞEY-> BİR SEBEBE BAĞIMLI’dır..
İNSANLIĞA ait KADER ve KAZA da –> SEBEPLERE BAĞLANMIŞ ve
bu sebepler ; İYİLİKLER ve KÖTÜLÜKLER’dir...
KÖTÜLÜKLERİN SEBEP OLDUĞU ve
2-Kısımda açıklanan SUÇ ve CEZA belgeselinin devamı olan ->
BELÂ’nın SEBEPLERİ ;
-----------------1.ALLAH TEALÂ’ya DUA ederek BELÂYI DİLEMEK - İSTEMEK.!
ZALİM kimselere yapılan LÂNET’ler ve BED’DUA’lardır ki;
Öc almanın, Allah’tan dilenmesi ve istenmesidir...
Bak-> KUL HAKKI ve PEYGAMBERLER YARDIM İSTEDİLER.- Kısmına.!
2.KUTSAL ŞEYLERE KARŞI YAPILAN ALAY + İFTİRA veya TÂCİZ gibi
HER ÇEŞİT SALDIRILAR.! Zâlimlerin yaptığı azgınlığın son
durağı olduğu için, ancak bu edepsizliğin sonunda ;
İLÂHİ SABRIN TÜKENMESİ ile İlâhi belâlar geliyormuş...
Bak-> ALLAH HAKKI olan, Dine ve Kutsal şeylere edepsizlik.!
3.HAKSIZ SEBEPSİZ BİR MÜDAHALEYE veya TÂCİZE veya ZULME KARŞI,
MAZLUMLARIN HİÇBİR MUKABELE KISAS ETMEMESİ veya EDEMEMESİ,
neticesinde de Zâlime, İlâhi bir belânın geleceği ve
GÖZ YAŞLARININ bu belâyı çabuklaştırdığı biliniyor...
4.KİN – HASET – KISKANÇLIK - CİMRİLİK – gibi kötü huylar,
Çeşitli Belâlara ve Ömrün tükenmesine de sebep oluyor...
----------*****---------BELÂNIN ETKİN DAVETÇİLERİ ; Duaları makbûl kimselerdir...
------------------------a.KUTSAL KİMSELER - Peygamberler–Evliyalar–Âlimler.
b.ÂCİZ MAZLÛMLAR -> Haksızlığa uğramış dini bütün kimseler...
c.ANALAR–BABALAR -> Evlâtlarına karşı etkili oluyor...
d.KOMŞULAR –------> Komşularına karşı etkili oluyor...
e.MİSAFİRLER ----–> Ev sahiplerine karşı etkili oluyor...
f.HASTALAR –------> Sebep olanlara karşı etkili oluyor...
----------*****---------Hz.İmâm GAZÂLİ,r.a. İNSANLARA İSABET EDEN MUSİBETLERİ
3’KISIMDA İNCELEMİŞ ;
------------------1.KÂFİRLER ve MÜNÂFIKLARIN başına gelen felâketler ve hastalıklar
bu kimselere tamamen ilâhi bir CEZA olarak gönderiliyor...
2.MÜMİN’lerin başına gelen dertler-sıkıntılar ve hastalıklar
Allah Tealâ’dan geldi diyerek SABIR EDERLERSE GÜNAHLARA KEFÂRET.
3.Bir MÜMİN, başına gelen dertler – sıkıntılar - hastalıklar için
ALLAH TEALÂ’ya ŞÜKÜR ve SABIR ve SIKINTININ GİDERİLMESİ için
DUA EDERSE eğer -> DİNİ MAKAMININ YÜKSELMESİNE SEBEP oluyor...
----------*****---------* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
KABİR ve ÂHİRETTE AZAP ÇEKENLERİN SUÇLARI ŞU ÂYETTE ÖZETLENMİŞ ;
46/20.âyet ;
ATEŞE atılacakları gün kâfirlere denir ki : “DÜNYA HAYATINIZDA
SAHİP OLDUĞUNUZ HER GÜZEL ŞEYİ YOK BAHASINA HARCADINIZ ve ZEVKÜ
SAFÂ İLE YOK ETTİNİZ.! İşte BU GÜN YERYÜZÜNDE HAKSIZ YERE GURUR
KİBİRLE BÜYÜKLÜK TASLAMANIZ ve DOĞRU YOLDAN ÇIKMANIZ SEBEBİYLE
YAPTIKLARINIZIN KARŞILIĞI OLAN ALÇALTICI BİR AZAP GÖRECEKSİNİZ”
KABİRDEKİ İNSAN RÛHU da 2-AZAP ÇEKİYOR ;
Hz.İmâm GAZÂLİ,r.a. – kabir hayatı hk.
KIYÂMET ve ÂHİRET kitabındaki – açıklanmada ;
S; 26-dan ;
--------MEZARA konan ÖLÜLER 4-HÂLDE bulunurlar ;
Bunların ilk ikisi KÖTÜ – diğerleri İYİ insanlar içindir...
1.AZAP üzere,
2.HAKARET üzere, bunlar kabir azabıdır....
3.RAHMET üzere, 4.İKRAM üzere, bunlar da huzur içindedir..
DERT ve BELÂ’nın 2.YERİ KABİR’dir. Dünyada cezasını tamamlamamış
olan kimselerin asıl dertleri – KABİR HAYATINDA BAŞLIYORMUŞ...
ÂHİRETTEKİ İNSAN’ın AZAP YERİ İSE -> CEHENNEM’miş...
Bazı belgelere göre, Kabirde AZAP ve HAKARET üzere bulunanlara
Gök kapıları açılmıyor. Diğerlerine Gökler, bazı sınırlar içinde
kalmak şartıyla açılıyor ve bu seçkin kimseler, GÖKLERDE UÇUYOR,
HAYRET ve ŞAŞKINLIK VEREN YERLERDE DOLAŞIYORLARMIŞ ve bu kimseler
Kıyâmete kadar Kabir hayatında sıkılmıyormuş... Bazı ölmüş-göçmüş
iyi kimseleri RÜYÂ’larında görenler de bu hususu doğruluyorlar..
İşte kanıt-belge âyetler ;
7/40.âyet ;
Âyetlerimizi yalanlayıp, onlara inanmaya TENEZZÜL ETMEYENLERE,
GÖKLERİN KAPILARI AÇILMAZ.! Deve iğnenin deliğinden geçmedikçe
CENNETE GİREMEZLER. Biz, suçluları işte böyle cezalandırırız.!
15/14.15.
ONLARA GÖKTEN BİR KAPI AÇSAK da, onlar bu kapıdan göklere
çıkmış olsalardı, görecekleri şaşırtıcı ihtişam karşısında
bile onlar yine inanmazlar ve :
“BAŞIMIZ-GÖZLERİMİZ DÖNDÜ, BİZ MUHAKKAK BÜYÜLENDİK.!” derler.
57/20.
İyi bilin ki – DÜNYA YAŞAYIŞI ancak ; BİR OYUNDUR - EĞLENCEDİR
ve BİR SÜSTÜR ve ARANIZDA BİR ÖVÜNMEDİR Kİ, MALLARDA-EVLÂTLARDA
ÇOĞALIŞTIR. Bütün bunlar tıpkı bir YAĞMUR’a benzer ve bitirdiği
Ekinler-Bitkiler ekicilerin hoşuna gider ve sonunda da sararır
kurur ve çer-çöp olurlar. ÂHİRETTE ise, ÇETİN BİR AZAP VARDIR.!
ve orada, ALLAH’ın HOŞNUTLUĞU ve RIZASI ve BAĞIŞLAMASI da vardır.
ve Dünya yaşayışı aldatıcı bir geçinmeden başka bir şey değildir.
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
9
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
CEZA ve MUSİBETLERDEN NASIL KURTULURUZ.?
KORUNMA ve KURTULMA için, CEHENNEM KAPILARINI BİLMEK GEREK..
15/43.44.âyetler,
Ve muhakkak ki, onların toplanacağı yer cehennemdir ve
CEHENNEM’in 7’KAPISI VAR’dır.!
Her gurup oraya – ayrı bir kapıdan girerler...
Rivâyetlere göre – bu âyetteki KAPI ; 2’şekilde anlaşılmış ;
Birinci anlamı,
MUHKEM anlamdır = Herkesin anlayabildiği GİRİŞ KAPISI’dır.
7-ÇEŞİT BÜYÜK GÜNAH işleyenlere mahsus her birine ayrı bir kapı.
İkinci anlamı,
MÜTEŞÂBİH’tir ; “CEHENNEM TABAKALARI’nın 7-KAT OLDUĞUNA,
âyette işâret edilmiş ve bunun isimleri evliyâlarca açıklanmış ;
1.HÂVİYE tabakası – İnançlı günahkârlar için.
2.SEKAR. tabakası – Yahudilere,
3.SÂ’İR. tabakası – Hıristiyanlar için.
4.CAHÎM. tabakası – Yıldızlara tapan, SABİE için.
5.LEZÂ.. tabakası – Ateşe tapanlar için.
6.HUTAME tabakası – PUT’a tapanlar için.
7.ÇEŞİTLİ İSMİ OLAN en alt tabakası da MÜNÂFIKLAR içinmiş..
NOT ; MÜNÂFIKLAR = 2-yüzlü günahkârlar en büyük suçlular..
----------*****---------Hz.MEVLÂNA - Mesnevi’de 5/4030.Buyurmuş :
--------------------------------------Çünkü, CENNETİN hoşa gitmeyen şeylerle çevrildiği-kaplandığı ve
CEHENNEMİN de, Hevâ-Hevesten meydana geldiği bildirilmiştir...
----------*****----------
*
*
*
*
*
CEZA MİKTARLARI ;
AKILSIZ, BİLGİSİZ ve KASIT’sızlara ceza yok.33/5.âyet.
KÖLE’lere.... -> ½ ceza uygulanıyor... Bak->4/25.
Normâl insana -> TAM ceza veya Bak-> Kısâs. 11/111.
MEVKİ sahibine ve ÂLİM’e -> 2-kat ceza var. 33/30->32.
KÖTÜLÜĞE sebep-aracı olanlara, PAY var.. . . 4/85. 16/25.88.
CEZA MİKTARI ;
-----------* AKLI YOK veya KIT olanlarla tam ÇOCUK olanlar SORUMSUZ..
* HÜR olmayan veya KÖLE olanlara ----> YARIM CEZA..
* AKLI ve YAŞI normâl olanlara da ---> TAM CEZA var..
* DİN’de ÂLİM veya DEĞERLİ kişilere -> 2’KAT CEZA var..
Çünkü bu kimselerin MÜKÂFATI da ---> 2’KAT..
11/111.âyet,
RABBİN, onlara TAM - NOKSANSIZ BİR KARŞILIK verir...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
10
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
9/50.51.
Eğer SANA bir İYİLİK - Güzellik erişirse ; ONLAR ÜZÜLÜR.!
Eğer SANA bir BELÂ gelirse ”BİZ önceden TEDBİRLİ davrandık.!”
derler ve böbürlenip – GURUR içinde yüz çevirip giderler...
ONLARA de ki : "Başımıza ALLAH'ın yazdığı şeylerden başka,
hiç bir şey asla gelmez. ALLAH MEVLÂ’mızdır..
ve muhakkak ki inananlar ALLAH'a GÜVENMELİ’dir."
Bir ŞİİR..
BELÂ gelmez KULA -> HAK’yazmadıkça
BELÂ yazmaz KULA -> KUL’azmadıkça.
24/61.âyet,
KÖR için bir sorumluluk yoktur TOPAL için bir sorumluluk yoktur.
HASTA’ya da bir sorumluluk yoktur. Sizin için kendi evinizde ve
Annenizin ve babanızı evlerinde veya erkek kardeşlerinizin veya
kız kardeşlerinizin evlerinde veya AMCA veya DAYI veya HALA veya
TEYZE’lerinizin evlerinde veya kâhyası olduğunuz ve anahtarları
elinizde olan evlerde veya DOSTLARINIZIN evlerinde İZİNSİZ YEMEK
YEMENİZDE de bir sorumluluk yoktur. Beraber veya ayrı-ayrı yemek
yemenizde de sorumluluk yoktur.. Ancak, EVLERE GİRDİĞİNİZ ZAMAN,
KENDİ İNSANLARINIZA –> ALLAH KATINDAN BEREKET ve GÜZELLİK ve
ESENLİKLER DİLEYEREK – ONLARA SELÂM VERİN. ALLAH size,
âyetlerini DÜŞÜNÜP-UYGULAMANIZ için, işte böyle açıklamaktadır..
33/30.31.
Ey Peygamberin Hanımları - EŞ’leri.! Sizlerden KİM açık bir
HAYÂSIZLIK - EDEPSİZLİK yaparsa onun CEZASI-azabı 2’KAT olur.
ve bu iş – ALLAH için çok kolaydır...
Ve Sizlerden KİM ki ; ALLAH’a ve Peygamberine itaat eder ve
hayırlı işler yaparsa – bunun MÜKÂFATI da 2’KAT olur ve
bunlara, daha fazla daha başka rızıklar da hazırlanmıştır.!
DÜRRET’ÜL VÂİZ’İN Kitabı S;174;
-----------------------------ASHAB devri EVLİYÂ’larından,
Hz.Hasan BASRİ -> Hz.RABİA’i ADEVİYE’ye EVLENME TEKLİFİ.!
Yapınca, şu cevabı almış :
* Ey HASAN.!
BEN, bir-tek AKLIM’la – 9-Nefsime HÂKİM olurken,
SEN, 9-AKLIN’la – bir-tek Nefsine niçin SAHİP olamıyorsun.?
Diyerek, bu teklifi RED’etmiş..
Bundan da anlaşılıyor ki ;
-----------------------ERKEK -> bir-tek NEFS ve 9-AKIL’a sahip olarak,
KADIN -> bir-tek AKIL ve 9-NEFS’e sahip YARATILMIŞ..
Bu sebeple ve SUÇ işletici ŞEY’de -> NEFS olduğu için,
AYNI SUÇU işleyen ERKEK -> KADINDAN 9-KEZ daha SUÇLU’dur
ve KADIN yaratılış sebebiyle –> daha çok AF’fa LAYIK’tır..
----------*****---------* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
11
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
CEZA ve MUSİBETLERDEN NASIL KURTULURUZ.?
Bu çareleri bulmak için önce,
MUSİBET’tin kaynaklarını bilmeliyiz ve ona göre davranmalıyız.
MUSİBET’tin kaynakları ;
---------------------1.MÜCÂZAT = CEZALAR ;
a.ALLAH TEALÂ’nın verdiği cezalar, aşağıda kaynakları açıklandı,
b.DEVLET’in verdiği cezalar,, Çeşitli suçlardan kaynaklanıyor.
c.ŞAHIS’ların verdiği cezalar ÖC almaktan kaynaklanıyor.
2.KAZA’lar ;
a.Bilerek yapılan yanlışlardan kaynaklananlar,
b.Bilinçsiz işlerden kaynaklananlar...
ŞAHSİ SUÇLARIMIZDAN KAYNAKLANAN BÜTÜN MUSİBETLER,
Ancak ALLAH’ın İZNİ ile gerçekleşiyor ve
ALLAH TEALÂ’dan kaynaklanan MUSİBET’ler ;
--------------------------------------* CEZALANDIRMAK için geliyor,
KUL ve ALLAH hakkına tecâvüz edenlere...
KISÂS olarak -> Dünyada ÖDEŞMEK için geliyor,
* İNSANLARI SINAMAK için geliyor,
İnananla – inanmayanı, sabırlı ile sabırsızı anlamak için.
* KORKUTMAK için geliyor ;
insanları Kötülükten caydırmak veya ıslah etmek için...
* İNSANLARI ARINDIRMAK için geliyor,
İmânlı kimseleri, günahlarından temizlemek için...
* BAZI İNSANLARIN, MAKAM-DERECESİNİ YÜKSELTMEK için geliyor,
Bu insanlar, Dinde ÖN-değer kazanmış insanlardır...
* GİZEMLİ MUSİBETLER.! Sebebi bilinemeyen Kaza-Belâ’lardır ve
Bu hususu anlamak için, aşağıdaki âyetleri anlamak gerek ;
---------------------BismillâhirRahmânirRahîm.
2/216.âyet,
SAVAŞ, hoşunuza gitmediği halde size FARZ kılındı.
İhtimal ki ; hoşlanmadığınız şey, sizin iyiliğiniz içindir.!
İhtimal ki ; sevdiğiniz bir şey, sizin kötülüğünüz içindir.!
Çünkü..... ; SİZLER BİLMEZSİNİZ, fakat ALLAH BİLİR...
4/19.âyet,
Ey inananlar.! Kadınlara ZORLA mirasçı olmanız size helâl değil.
Onlar apaçık bir edepsizlik-FUHUŞ yapmadıkça onlara MEHİR olarak
verdiğiniz Hediye ve Malların bir kısmını ele geçirmek için,
onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi ve güzel bir şekilde geçinin..
Eğer onlardan HOŞLANMIYORSANIZ –> SABREDİN.! Ve ALLAH belki,
HOŞLANMADIĞINIZ BİR ŞEYİ, SİZE ÇOK HAYIRLI KILMIŞ OLABİLİR.!
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
12
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
13
CEZA ve MUSİBETLERDEN NASIL KURTULURUZ.?
KAZA ve BELÂ eğer, bize KISÂS olarak gelecekse bundan,
----------------A.KUL HAKKI için -> Kurtuluşun imkânı, ancak O’kulun hakkını
verip HELÂL’lik alabilmektir ve aksi halde,
Kul hakkı sebebiyle gelecek belâdan kurtuluş yok ve
KUL = İNSAN – MELEK – CİN – HAYVAN ve BİTKİLER – kul sayılır.
Allah Tealâ’nın katında, yaratılan her şeyden sorumluluk var.
İnsanlardan HELÂL’lik alabilirsiniz fakat diğerlerine yapılan
kötülüklerin telâfisi yapılamazsa, İlâhi cezadan kurtuluş yok.
B.ALLAH HAKKI için -> eğer başkalarının DİN-İMÂN’dan sapmasına
Sebep olunmuşsa – başkalarının işlediği suçlardan PAYI var ve
bu suçların sorumluluğundan kurtuluş yok...
Ancak, suç yalnız kendisini ilgilendiriyorsa,
ŞİRK – İSYÂN – İFTİRA – İBÂDETSİZ ve TÖVBESİZLİK gibi işlerde
ALLAH TEALÂ’ya BAĞIŞLANMAK İÇİN -> GÖZYAŞI DÖKEREK YALVARIŞ
Cezadan-Belâdan kurtuluşa sebep olabiliyor...
C.DİĞER HALLERDEN ;
--------------* DUA ile ceza-belâ geciktirilebiliyor veya kurtuluş oluyor,
Bilhassa Değerli kimselerin duası, kurtuluşa sebep olabiliyor.
Kutsal kişilerin, ANA-BABA’nın, Komşunun, İyilik görenlerin vs.
* KALBE-GÖNÜLE HÂKİM OLMAK ve kötü duygulara yer vermemek,
* ELİNE-DİLİNE-BELİNE sahip olabilmek suretiyle.!
* MUHTAÇLARI, Maddi-Mânevi yardımlarla sevindirmek suretiyle.
Çünkü CÖMERTLİK, Allah Tealâ’nın sevdiği hususların başında.
* BAŞKALARININ YAPACAĞI, kötülüklere engel olmak suretiyle de
İlâhi ceza-belâ’dan kurtuluş olabiliyor...
----------*****---------BEŞ GÜNAH vardır ki, kefâreti yoktur buyurmuşlar :
-----------------------------------------------* ALLAH'a şerik koşmak, (EŞ-ortak koşmak)
* Haksız yere ADAM öldürmek,
* Mümin’e BÜHTAN ve iftirâ etmek,
* Muharebe günü – SAVAŞTAN KAÇMAK,
* YALAN yere YEMİN ederek-> hakkı iptâl etmektir...
----------*****---------AŞAĞIDAKİ BELGELERDE – BU HUSUSLARI GÖREBİLİRİZ ;
Bir ÂYET ve anlamı ;
11/114.âyet,
Gündüzün iki ucunda ve gecenin de gündüze yakın zamanlarında
NAMAZ kıl. Doğrusu, İYİLİKLER –> KÖTÜLÜKLERİ YOK EDER.!
Bu, ÖĞÜT kabûl edenlere bir ÖĞÜT’tür...
----------*****---------Not ; Bu âyet ; AZ SADAKA -> ÇOK BELÂ DEF’EDER – anlamında...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
HADİS’i Kutsi – 2244 ;
-------------------TANRI dedi ki :
BİZ, GÖNÜLE BAKARIZ. SU ve TOPRAKTAN İBARET olan SÛRETE DEĞİL.
Bazı HADİS-i ŞERİF’ler ;
---------------------* ALLAH, işe - söze bakmaz GÖNÜLE - KALBE bakar...
* MALLARINIZI ---> ZEKÂT vererek koruyunuz...
* HASTALARINIZI –> SADAKA vererek tedâvî ediniz...
* SİZE GELECEK BELÂ’ları da-> DUA ile önleyiniz...
----------*****---------Hz.Zünnûn MISRİ'ye r.a. sordular :
-------------------------------Kötülüklerden - Belâlardan kendini en çok koruyan kimdir.?
Şöyle cevap verdi :
DİL'ine EN ÇOK HAKİM OLAN'dır...
----------*****---------Demek oluyor ki - öncelikle,
GÖNÜL - KALP, PİS DUYGU ve DÜŞÜNCELERDEN TEMİZLENMELİ...
Bundan sonra – TEMİZ GÖNÜL ;
DİL'e ve AMEL'e tesir edince, bunlar da temizleniyor...
ENVÂR’ül âşıkın * Çile yayınları : S: 364'de :
-------------------------------RESULÜ EKREM'sav - Buyurmuş ki :
"İMÂNINIZ, müstakîm olmaz, DİL'iniz müstakîm olmadıkça.
Diliniz doğrulmaz, AMEL'iniz müstakîm ve
ALLAH RIZASI’na uygun olmadıkça" diye buyurdu.
NOT : Müstakîm = Doğru - Hilesiz ve temiz olmak..
DOĞRU SÖZLÜLÜK -> iyiliğe, İYİLİK de -> cennete götürür.
KİŞİ, doğru söyleye-söyleye ALLAH katında SIDDÎK (Sadâkatli)
derecesine çıkar. YALAN söylemek -> insanları fenâlığa,
fenâlık da cehenneme götürür ve İnsan ; YALAN söyleye-söyleye
nihayet ALLAH katında -> yalancı diye yazılır, tescil edilir...
Hz.MEVLÂNA - Mesnevî 1/3212->3216.Beyitler:
-----------------------------------------KİM, KENDİ NOKSANINI GÖRÜP ANLARSA ;
YEDEĞİNDE 9'AT OLDUĞU HALDE, TEKÂMMÜL YOLUNDA KOŞAR...
KENDİSİNİ KÂMİL SANAN-> ULULUK SAHİBİ TANRI'nın YOLUNDA UÇAMAZ.
SENDEN ; BU, KENDİNİ BEĞENME DEF'OLUNCAYA KADAR,
GÖNLÜNDEN de ÇOK KAN AKAR - GÖZÜNDEN de.!
İBLİS'in İLLETİ : "BEN ADEM'DEN HAYIRLIYIM" demesiydi.
BU HASTALIK -> HER MAHLÛKTA VAR’dır...
SEN, ÖNCE KENDİNE BAK.! SEN MÜNASİP'misin - DEĞİL'misin.?
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
14
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
CEZA ve MUSİBETLERDEN NASIL KURTULURUZ.?
İlâhi KAZA - BELÂ’dan korunmak ve kurtulmak için,
SORUMLULUK konusunu bilmek ve bunlardan sakınmak gerekir...
BismillâhirRahmânirRahîm.
-----------------------* 8/51..Bu, muhakkak ki önceden KENDİNİZE hazırladığınız şeydir.
Ve şüphe yok ki Allah, kullarına asla zulmetmez....
* 53/39.İnsan, ancak çalıştığına erişir.
* 74/38.Her şey, kazanca bağlıdır.
* 94/5..Güçlükle beraber, şüphesiz bir kolaylık vardır.
* 94/7..Öyleyse, bir işi bitirince, diğerine giriş .
* 94/8..Ve, ümit ettiğin şeyi yalnız Rabbinden iste.
* 2/93..İnanmışsanız, İMÂNINIZ size HANGİ KÖTÜ ŞEYİ emrediyor.?
* 49/16.ALLAH’ın DİNİNİ, ALLAH'a ÖĞRETMEK mi İSTİYORSUNUZ.?
* 53/35.GÖRÜLMEYEN ALLAH’ın İLMİ YANINDA – O’MU GÖRÜYOR...?
* 77/50.Onlar, KUR’AN-dan BAŞKA HANGİ SÖZE İNANACAKLAR....?
* 95/8. De ki “ALLAH, hükmedenlerin en üstünü değil midir.?”
----------------------------------------------------------Şimdiki Nesil ise, bütün bunları es-geçiyor ve insanların çoğu
kendilerini akıllı sanıyor, tabii ki aldanıyor...
SORUMLULUK yüklenenler ;
---------------------* AKLI BAŞINDA OLANLAR, aklı olmayanların sorumluluğu yok...
* BİLENLER, İlim sahibi olanların cezası 2-kat...
* BİLDİRİLENLER, kendisine bilgi verilenler...
* HÜR OLANLAR... (köle ve câriyeler hariç)
* DİRİ OLANLAR... (Varlıklı-Sağlıklı olanlar.)
* Dinde MAKAM SAHİPLERİNİN cezası da mükâfatı da fazla oluyor ;
Demek oluyor ki ;
--------------1.Görmeyen veya işitmeyen insanlar – sınanmıyor..
2.Bunlardan başka – herkes her şeyden sorumludur. Çünkü ;
herkese doğru yol gösterilmektedir...
3.Sorumluluktaki esas –> KASIT oluyor. Çünkü ;
Bilmeden-istemeden yapılan kötü işlerde, sorumluluk yok..
Hz.MEVLÂNA Mesnevî–6/1536.beyitten-ŞERÎAT SORUMLULUĞU Hk.;
-------------------------------------------------------ŞERÎAT, DİRİ’lerle – ZENGİN’ler İÇİN’dir..
Hiç – mezardaki ÖLÜLERE ŞERİAT HÜKMÜ tatbik edilir mi.?
YOKLUK içinde – kendilerinden geçmiş olanlar ;
O’ölmüşlerden – 100’kat daha ÖLÜ’dürler..
ÖLÜ ; bir kere ölmüş – bu âlemden göçüp - gitmiştir...
Halbuki SOFÎLER – 100’cihetten ÖLMÜŞ’lerdir.!
ZULÜM nedir.? Bir şeyi, lâyık olduğu yere koymamaktır...
SEN de O’nu O’na lâyık olan yerden başka yere koyup zâyi etme..
----------*****---------* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
15
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
KURAN-ı KERİM de SORUMLULUKLA İLGİLİ BAZI ÂYETLER ŞUNLAR ;
-------------------------------------------------------Bismillâhir'Rahmânir'Rahîm.
3/94.
ALLAH'a karşı kim yalan isnâd ederse, onlar ZALİM'dir.
3/137.
SİZDEN ÖNCE NELER GELİP’GEÇMİŞTİR.!? Yeryüzünde gezin de, DİNİ
ve PEYGAMBERLERİ YALANLAYANLARIN âkıbetleri ne olmuş bir bakın.!
4/85.âyet,
KİM iyi bir iş’de ARACILIK da bulunursa, bunun sevabından
payı vardır. KİM ki kötü bir işe ARACILIK da bulunursa,
bundan da payı vardır. ALLAH, her şeyin karşılığını verir.
5/62.63.
BUNLARIN ÇOĞUNU ; GÜNAH İŞLEMEKTE ve DÜŞMANLIK ETMEKTE ve
HARAM YEMEKTE, birbirleriyle yarış ederken görürsün...
Yaptıkları, ne kötü şeydir.!
Keşke Din adamları veya ilim sahipleri SUÇ olan şeyleri bunlara
söylese ve HARAM yemekten MEN’etselerdi. Yaptıkları ne kötüdür.
5/79.ve 105. Onlar,
YAPTIKLARI KÖTÜLÜKLER için – BİRBİRLERİNE ENGEL OLMAZLARDI..
Yaptıkları işler, gerçekten ne köyüydü.!
Ey inananlar.! SİZ, KENDİNİZE BAKIN. Eğer sizler doğru yolu
bulmuşsanız, artık sapık kimseler imânınıza bir zarar veremez.
Hepinizin dönüp varacağı yer muhakkak ki Allah’ın huzurudur.
ALLAH, yaptığınız her şeyler orada size bildirecektir...
6/116.
Yeryüzünde bulunanların ÇOĞUNLUĞUNA itaat edersen, seni
Allah yolundan saptırırlar. Çünkü bunlar ZAN'na kapılırlar.
Onlar, ancak yalan söylerler.
7/147.
Âyetlerimizi ve âhirete kavuşmayı YALAN SAYANLARIN İŞLERİ BOŞA
GİTMİŞTİR. Bunlar işlerinin karşılığı olarak cezalanacaklardır.
6/54.
Ey MUHAMMED.! âyetlerimize inananlar Sana geldiğinde de ki :
“SİZE SELÂM OLSUN. Sizden kim BİLMEYEREK KÖTÜLÜK YAPAR ve
arkasından da TÖVBE EDER ve NEFSİNİ DÜZELTİRSE ;
RABBİNİZ, BUNA RAHMET ETMEYİ KENDİ ÜZERİNE ALMIŞTIR...”
ALLAH, suçları örter – bağışlar ve merhamet eder...
10/17.
ALLAH’a karşı yalan uyduranlar veya âyetlerini yalanlayanlardan
daha zalim kimdir.? Suçlular elbette mutluluğa erişemezler...
10/39.
Onlar, bilgileriyle kavrayamadıkları ve YORUMU da, henüz onlara
bildirilmemiş olan şeyi YALANLADILAR. Onlardan önce,
Gelip - geçmiş ümmetler de - Peygamberlerini yalanlamışlardı.
Zâlimlerin sonları neye varmış – nice olmuş, BAK da gör.!
16/25.
Böylece, Kıyâmet günü, KENDİ GÜNAHLARINI TAMAMEN, SAPTIRDIKLARI
BİLGİSİZ-CÂHİL KİMSELERİN de - GÜNAHLARINI KISMEN YÜKLENİRLER..
Dikkat edin.! Yüklendikleri YÜK, ne kötü yüktür...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
16
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
17
16/62.
Hoşlanmadıklarını ALLAH'a mal'ederler.
Dilleri de, güzel ve hayırlı sonucun kendilerine ait olduğunu
YALAN yere söyler durur. Hiç şüphe yok ki ATEŞ onların hakkıdır.
Ve işte onlar, cehennemin öncüleridir...
17/72.
Ve BU DÜNYADA KÖR OLAN, ÂHİRETTE DAHA KÖR ve ŞAŞKIN OLACAKTIR.
20/125.126.
O’zaman der ki: “Rabbim.! Beni niçin KÖR olarak haşr’ediyorsun,
Hâlbuki ben – dünyada iken görür bir kimseydim.?”
Allah da onlara : “Çünkü ; Dünyada sana âyetlerimiz gelmişti ve
sen âyetlerimizi görmek istememiştin-UNUTMUŞTUN...
İşte böyledir, bu gün de sen aynı şekilde utuluyorsun..!”
24/30.
Ey Muhammed.! İnanan erkeklere söyle ; GÖZLERİN HARAMLARDAN
ÇEVİRSİNLER ve Mahrem yerlerini muhafaza etsinler.(IRZ’larını)
Bu, onlar için çok temiz bir harekettir.
Şüphesiz ki Allah, yaptıklarından haberdardır...
26/227.
Ancak KALBEN İNANANLAR ve HAYIRLI İŞLER YAPANLAR ve ALLAH’ı ÇOK
HATIRLAYIP-ANANLAR ve ZULME UĞRAYIP DA HAKLARINI ALANLAR HARİÇ,
Zulmedenler, nasıl yıkıldıklarını yakında bilip-göreceklerdir.!
49/12.
Ey inananlar.! Fazla ŞÜPHE etmekten sakının.! Çünkü,
BAZI ZAN ve ŞÜPHELER SUÇTUR. Birbirinizin KUSURUNU ARAŞTIRMAYIN.
Kiminiz-kiminizin arkasından çekiştirmesin.!
Hangi biriniz – ÖLÜ KARDEŞİNİN ETİNİ YEMEYİ SEVER.?
İşte bundan – tiksinirsiniz... Allah’tan sakının.!
Çünkü Allah ; TÖVBE’leri dâima kabul eden ve acıyandır...
54/36.37.
Andolsun ki LÛT onları, Bizim azabımızın çok şiddetli olacağı ile
uyarmıştı. Fakat onlar bu tehditlerden şüphe edip-önemsemediler.!
Muhakkak ki onlar ; LÛT’un misafirlerine de O’kötülüğü yapmaya
teşebbüs etmişler ve Biz de onların gözlerini KÖR ETMİŞTİK.!
76/2.3.
Biz insanı – karışık iki NUTFE’nin birleşmesinden yarattık...
MAKSADIMIZ – İNSANI DENEMEK’tir – SINAMAK’tır...
Bu sebeple onu, GÖRÜR ve İŞİTİR olarak yarattık...
İster ŞÜKREDİCİ olsun veya isterse NANKÖR olsun,
Şüphe yok ki Biz, insanlara doğru yolu gösterdik.....
92/5->7.
* ELİNDE BULUNANDAN VERENİN,
* ALLAH'a KARŞI GELMEK'ten SAKINANIN, (Şerîat'ine uymak)
* EN GÜZEL SÖZ OLAN, ALLAH'ın BİRLİĞİNİ DOĞRULAYANIN,
işlerini kolaylaştırırız.!
92/8->10. Fakat ;
* CİMRİ'lik EDEN,
* KENDİNİ, ALLAH'tan MÜSTAĞNÎ SAYAN,(Allah’a İhtiyaç duymayan)
* EN GÜZEL SÖZÜ YALANLAYAN KİMSENİN de,
güçlüklere uğramasını kolaylaştırırız.!
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
CEZA ve MUSİBETLERDEN NASIL KURTULURUZ.?
18
GÖNLÜ – KALBİ, HER TÜRLÜ GURUR-KİBİR’den SAKINDIRMAK GEREK...
Çünkü – şu HADİS’i Şerif’te buyrulmuş ki :
ALLAH, SİZİN İŞLERİNİZE-SÖZLERİNİZE BAKMAZ, GÖNÜLE-NİYETE BAKAR.
3/159.âyet,
Ey Mumammed.! ALLAH'ın Rahmetinden dolayı, Sen bunlara karşı
YUMUŞAK-HOŞGÖRÜLÜ davrandın. Eğer, kaba ve katı kalpli olsaydın,
şüphesiz ki, etrafından dağılır giderlerdi. SEN bunları affet ve
bunlara mağfiret dile ve İŞ HAKKINDA BUNLARA DANIŞ. Fakat karar
verdiğin zaman ALLAH'a güven. ALLAH kendisine güvenenleri sever.
3/177.
İMÂNI -> İNKÂRA değişenler ; şüphesiz ki ALLAH'a, bir zarar
veremezler ve onlara, çok elem verici azâp vardır...
7/40.
Ayetlerimizi yalanlayıp, onlara inanmaya TENEZZÜL ETMEYENLERE ;
GÖKLERİN KAPILARI AÇILMAZ..! Deve, iğnenin deliğinden geçmedikçe,
CENNETE GİREMEZLER. Biz, suçluları işte böyle cezalandırırız....!
9/124.125.
Bir sûre indirildiğinde : “Bu sûre hanginizin inancını artırdı.?”
diyen, içinizde ikiyüzlü-münâfıklar da var.
Bilin ki inen sûreler, ancak inananların inançlarını artırır.!
Fakat – gönülleri bozuk-kalpleri hasta olanların da ;
PİSLİĞİNE’PİSLİK KATARAK, ONLARIN da İNKÂRLARINI ARTIRIR.!
ve onlar, kâfir olarak ölüp-giderler...
17/36.
BİLMEDİĞİN ŞEYİN ARDINA DÜŞME.! Çünkü ;
KULAK – GÖZ – GÖNÜL, HEPSİ BUNDAN SORUMLUDUR...
45/7.8.
Kendisine – yüzüne karşı Allah’ın âyetleri okunan – bunları
dinleyip de – sonra da hiç duymamış gibi – BÜYÜKLÜK TASLAMAKTA
devam eden – direnen, YALANCI ve GÜNAHKÂR KİŞİNİN VAY HÂLİNE.!
71/13->16.
Size ne oluyor da, ALLAH’a BÜYÜKLÜĞÜ YAKIŞTIRAMIYOR SUNUZ.?
Oysa sizi bazı safhalardan geçirerek O’yaratmıştır ve Allah’ın
gökleri 7’kat olarak nasıl yarattığını da görmüyor musunuz.?
Gökte bulunanların arasındaki AY’a nûr-aydınlık vermiş ve
GÜNEŞ’in de ışık-ısı saçmasını sağlamıştır..”
Hadîs'i KUTSİ :
------------Ulu Tanrı buyurdu ki :
KİBRİYÂ->RİDÂ’m, AZAMET->Benim İZÂR’ım gibidir.(Bana mahsustur)
Her kim, bu sıfatlarımdan birine, benimle NİZA eder veya
bu sıfatları takınmağa kalkışırsa, ONU CEHENNEME ATARIM."
Kibriyâ =
Ridâ....=
Azamet..=
İzâr....=
Gurur-kibir-büyüklük,
Hırka-giysi,
Heybet-kuvvet-kudret-yücelik,
Yüz-çehre görünüşü, ismet-iffet,
----------*****---------* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
CEZA ve MUSİBETLERDEN NASIL KURTULURUZ.?
Bunun bir çaresi de şu husus oluyor,
KORKMAK -> ALLAH korkusu ile...
ALLAH KORKUSU 5’KISIMDIR ; (Envâr-ül âşıkin – S;587.)
-----------------------1.REHBET = ALLAH TEALÂ’nın varlığına birliğine inananın ilk korkusu...
2.HAŞYET = DİN İlminden, bilgilerden kaynaklanan AKIL korkusu...
3.VECEL = ALLAH’ı bilme = MÂRİFET’ten kaynaklanan GÖNÜL korkusu..
4.HAZER = ALLAH’a YAKINLIK kazanmaktan kaynaklanan RÛH korkusu...
5.HEYBET = ALLAH’ın AZAMETİ ve CELÂLİNİN DEHŞETİNDEN kaynaklanan korku.
33/39.
ALLAH'ın gönderdiğini tebliğ edip duyuranlar yalnız ALLAH'tan
korkarlar, O'ndan başka hiç kimseden hiçbir şeyden korkmazlar
Ve hesap görücü olarak, andolsun ki ALLAH yeter...
35/28.
Ve İnsanlar ve yerde yürüyen hayvanlar ve davarlar da,
böyle çeşitli renklerdedir ve ALLAH’ın kulları içinde ancak,
ÂLİM’ler, GEREKTİĞİ GİBİ ALLAH’tan KORKARLAR...
Muhakkak ki ALLAH kudretlidir-üstündür ve çok bağışlayandır.
2/112.
Hayır öyle değil.! İyilik yaparak - bütün varlığıyla,
yalnız ALLAH'a kulluk eden kimseler, Rabbinin katındaki,
mükâfata erecektir. Bunlara ne bir korku vardır ne de üzüntü.
2/150.
Her nereden yola çıkarsan, yüzünü MESCİD’i HARAM yönüne çevir.
Zulmetmeyen insanların size karşı tutumlarında, gösterecekleri
bir itiraz olmaması için, nerede olursanız, NAMAZDA yüzlerinizi
kendi KIBLENİZE doğru çevirin ve bu hususta onlardan korkmayın
ve yalnız BENDEN KORKUN da, SİZE OLAN NÎMETİMİ TAMAMLAYAYIM ve
böylece doğru yola gelebilirsiniz.!
2/274.
Gece-gündüz, açık-gizli mallarını, muhtaçlara harcayanların
mükâfatları, Rableri katından mutlaka verecektir.
Ve BUNLARA KORKU YOKTUR ve BUNLAR ÜZÜLMEYECEK’lerdir..
2/277.
İnanıp da yararlı işler işleyenlerin ve NAMAZ kılıp ZEKÂT da
verenlerin, Rableri katında elbette mükâfatları vardır.
BUNLARA KORKU YOKTUR ve BUNLAR ÜZÜLMEYECEK’lerdir..
2/197.
HACC bilinen aydadır. O’aylarda hacca girişen kimse bilsin ki ;
HACC’da – kadına yaklaşmak – Sövüşmek – dövüşmek yoktur.
Yaptığınız iyiliği ALLAH bilir. Kendinize YOL’AZIĞI edinin..
Hiç şüphesiz ki ; AZIĞIN EN İYİSİ – ALLAH KORKUSU’dur.
Ey akıl sahipleri.! Benden korkun...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
19
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
20
16/51.
ALLAH : "2-TANRI tanımayın, O'ancak bir-tek TANRI'dır (İlâh.)
O’halde - sadece BENDEN KORKUN.." diye emretti..
16/52.
Göklerde ve yeryüzünde ne varsa O'nun dur.
İBÂDET'de - İTAAT'de dâimâ ONA dır. O’hâlde – yine de ;
ALLAH'tan BAŞKA ŞEYLERDEN ÇEKİNMEKTE ve KORKMAKTA'MISINIZ.?
16/112.
ALLAH size bir şehri örnek verir ; Halkı güven içinde yaşamakta,
Gönülleri rahat ve rızıkları da her bir yandan bol gelmektedir..
Fakat ALLAH'ın nîmetlerine NANKÖR-lük ettiler. Bu sebeple ALLAH,
onlara, yaptıklarına karşılık, AÇLIK ve KORKU belâsını tattırdı.!
20/112.
İnançlı-imânlı olarak, iyi-hayırlı işler işleyen kimseler ;
haksızlıktan-zulümden ve hakkının çiğnenmesinden korkmazlar..
21/49.
O’TAKVÂ sahipleri ki – Onlar, Rablerini görmedikleri halde,
Rablerinden korkarlar ve kıyâmetten de ürkerler...
22/32.
İşte durum böyledir, Her kim ki ALLAH’ın DİNİNİ ve HÜKÜMLERİNİ
BÜYÜK TANIR, SAYGI GÖSTERİRSE, şüphesiz ki bu TAKVÂ - kalplerin,
ALLAH’a KARŞI GELMEKTEN SAKINMASINDAN, KORKMASINDAN’dır...
33/70.71.
Ey inananlar.! ALLAH'tan KORKUN ve DOĞRU SÖZ SÖYLEYİN. Bu sayede
ALLAH, işlerinizi hayırlı kılsın ve günahlarınızı bağışlasın.
Kim ALLAH'a ve Peygamberine itaat ederse ;
gerçekten, pek büyük bir kurtuluşa erişir ve muradına erer.
35/28.
İnsanlar ve yerde yürüyen hayvanlar ve davarlar da,
böyle çeşitli renklerdedirler... ALLAH’ın kulları içinde ancak,
ÂLİMLER, ALLAH’TAN GEREKTİĞİ GİBİ KORKARLAR...
17/107->109.(SECDE–kelimesi geçtiğinde kıbleye dönülür, 1’Secde yapılır)
KUR'AN-a ister inanın, ister inanmayın. Önceki âlimlere KUR’AN
okunduğu zaman ; derhâl yüzleri üzerine SECDE’ye kapanırlar ve
"RABBİMİZ MÜNEZZEH'tir. RABBİMİZİN SÖZÜ MUTLAKA YERİNE GELİR."
derler ve bunlar AĞLAYARAK, YÜZLERİ ÜZERİNE YERE KAPANIRLAR ve
OKUNAN KUR’AN, BUNLARIN DERİN SAYGISINI - HÜRMETİNİ ARTIRIR...
Mesnevî – 6.cilt’ten ; Hz.İSÂ’nın,a.s öldürülmediği hk..
-------------------6/4364.
ÂRİF’ler – KAN DENİZİ’nden geçip gitmişlerdir.! de bu yüzden,
Daimî bir emniyet içindedirler...
Bunların emniyeti – KORKU’nun ta kendisinden meydana gelmiştir.
Hâsılı, her an da – O’emniyet, çoğalıp durur..
Ey temiz adam.! KORKU’da GİZLENMİŞ EMNİYETİ GÖRÜN,
ÜMİT’te GİZLİ OLAN KORKU’yu da GÖR...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
21
CEZA ve MUSİBETLERDEN NASIL KURTULURUZ.?
Bunun bir çaresi de şu husus oluyor,
Başkalarının suçlarını kusurlarını AFFEDİP bağışlamamız...
Önce âyetlerde görelim ;
AF ..... ; Bir suçun bağışlanması ve cezadan kurtulmaktır.
Fakat suç, örtülüp yok edilmiyor...
MAĞFİRET ; Bir suçun bağışlanması ve cezadan kurtulmaktır
ve suçun hiç işlenmemiş gibi örtülmesidir.!
31/33.. Şeytan sizi ALLAH’ın AFFINA güvendirip aldatmasın sakın.
35/5.6. Şeytan sizin düşmanınızdır ve sizi,
ALLAH’ın AFFINA güvendirip aldatmasın sakın...
4/149.
Eğer, AÇIKÇA BİR İYİLİK YAPARSANIZ veya YAPTIĞINIZ
İYİLİĞİ GİZLERSENİZ veya BİR KÖTLÜĞÜ AFFEDİP - BAĞIŞLARSANIZ ;
bilin ki, ALLAH da AF’edicidir ve Allah’ın her şeye gücü yeter..
24/22.
Ve içinizdeki FAZİLETLİ ve VARLIKLI olan kimseler, AKRABAYA ve
YOKSULLARA ve ALLAH yolunda GÖÇ EDENLERE de bir şeyler vermemek
için - sakın kusur-yemin etmesinler ve bunları Affetsinler ve
yardım etsinler. ALLAH’ın sizi bağışlamasını istemez’misiniz.?
Andolsun ki ALLAH, bağışlar-affeder ve merhamet eder...
29/7.
İnanıp da–hayırlı işler yapanların kötülüklerini elbette örteriz
ve bunları yaptıklarının daha güzeli ile mükâfatlandırırız.
42/43.
Ve KİM SABREDER ve AFFEDERSE ; bu azmedilmeğe değer işlerdendir..
45/14.
Ey Muhammed.! İnanan kullarıma söyle ki : GÜNAHKÂRLARIN CEZAYA
ÇARPTIRILACAĞI KIYÂMET GÜNÜNE İNANMAYAN KİMSELERİ BAĞIŞLASINLAR
Çünkü Allah, herkesin yaptığı kötülüğün cezasını verecektir...
Mesnevî - 6.ciltten :
------------------6/2590,
BELÂ’yı DEF'etmenin çaresi, sitem etmek değildir.
Buna çare ; İHSAN'dır - AF'tır - KEREM'dir...
6/2591,
Peygamber "SADAKA, BELAYI DEF'EDER." dedi
Ey yiğit.! Hastalığını, sadaka ile tedâvî'et.!
6/2785,
Kutluluk gördüğünde ŞÜKRET ve İHSAN'da BULUN...
Kötülük gördüğünde SADAKA VER, YARLIĞANMA DİLE ve ÇARK'VUR.!
(TÖVBE'et – DİN yoluna gir – KÖTÜLÜKTEN GERİ DUR.)
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
CEZA ve MUSİBETLERDEN NASIL KURTULURUZ.?
İlâhi KAZA - BELÂ’dan korunmak ve kurtulmak için,
DİLİ – SÖZÜ, HER TÜRLÜ SORUMLULUKTAN SAKINDIRMAK GEREK...
3/77.
ALLAH'a verdikleri SÖZÜ ve YEMİN’lerini az bir şeye – dünya
menfaatine değişenlerin ; âhıret'te hiçbir nasipleri yoktur...
ALLAH, Kıyâmet gününde onlarla konuşmaz ve yüzlerine bakmaz ve
onları temîze çıkarmaz ve onlar için elem verici azâp vardır..
61/2.3.
(Yâ eyyühellezîne âmenû, Lime tekuûlû mâ lâ tef’alûn,)
Ey inananlar.! YAPMAYACAĞINIZ - YAPAMAYACAĞINIZ veya
BİLMEDİĞİNİZ - HADDİNİZİ AŞAN ŞEYLERİ NİÇİN SÖYLERSİNİZ.???
(Kebüre makden indallâhi en tekuûlû mâ lâ tef’alûn,)
Çünkü ALLAH KATINDA EN NEFRET EDİLEN ve ÇOK GÜNAH OLAN ŞEY,
HADDİNİZİ AŞAN ŞEYLERİ SÖYLEMENİZ - SÖZ VERMENİZDİR..
Mesnevi 2/3456->beyitler :
-----------------------“SUSUN ve DİNLEYİN.” Emrini işit ve sükût et...
Mâdem ki TANRI DİLİ OLAMADIN, O’hâlde kulak kesil.!
Söylersen bile SORU-SUAL tarzında söz söyle ve
Padişahlarla edepli konuşun...
Bu hususta Hz.ÖMER’r.a, şöyle buyurmuş :
-------------------------------------SİZLER BİZİ İKAZ ETMEZSENİZ SİZLERDE, BİZLER DE İKAZLARA ve
UYARILARA KULAK VERMEZSEK ->BİZLERDE HAYIR YOKTUR...
Yine bu hususta Hz.Ebû BEKİR’r.a hutbede :
---------------------------------------SİZ, BU ÂYETİ OKUYOR ve YANLIŞ TE’VİL EDİYORSUNUZ.
BEN, ALLAH RESÛLÜNÜN ŞÖYLE DEDİĞİNİ DUYDUM :
“İnsanlar zâlimi görüp de, onlara engel olmazlarsa, Allah’ın
onlara kendi katından genel bir AZAP-BELÂ göndermesi yakındır.”
NOT ; BANA NE’ciliğin sonucu...
TE’VÎL = HAVÂS’ın-> İlgilenen kimselerin, Müteşâbih = açıklanması gereken
âyetlerin sırlarının araştırması ve tahmini olarak anlamlarının tespit
edilmesine deniyor ve kesinlik ifade etmez... Bu sebeplerle ;
1400 yıldan beri Kur’an-ı Kerim-in âyetleri saptırılıyor...
ÖRNEK ;
“Asrın FÂİZİ helâldir.” veya “Kadınlar da başı açık NAMAZ kılabilir.”
“Kadınlar da erkeklerin arasında NAMAZ kılabilir veya kıldırabilir.!” gibi
SAPIK BİD’ât’ler = Dinde yasak olan şeyler Kıyâmet alâmetlerindendir...
Hz.Zünnûn MISRİ'ye r.a. sordular :
-------------------------------* KÖTÜLÜK’lerden, BELÂ'lardan kendini en çok koruyan kimdir.?
Şöyle cevap verdi :
* DİL'ine EN ÇOK HAKİM OLAN'dır...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
22
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
ÂHİR ZAMAN olan ZAMANIMIZIN İNSANLARI,
DİL ve EYLEM’lerle YAPTIĞI YANLIŞ İŞLERİN BELÂSINI,
DÜNYADA da çekiyor, KABİR’de ve ÂHİRETTE de ÇEKECEKMİŞ ;
-----------------------------------------------------3/66.âyet,
AZ-ÇOK BİLDİĞİNİZ ŞEYLER ÜZERİNDE KONUŞUP DURUYORSUNUZ. Fakat;
HİÇ BİLGİNİZ OLMAYAN ŞEYLER HAKKINDA, NİÇİN TARTIŞIYOR’sunuz.?
Andolsun ki ALLAH HER ŞEYİ BİLİR – SİZLER BİLEMEZSİNİZ...
16/116.117.âyetler,
Yalana alışmış olan dillerinizle–bilgisizliğinizle her şeye,
"ŞU HARAM - BU HELÂL'dir" demeyin. Aksi halde, Allah'a karşı
yalan uydurmuş veya iftira etmiş olursunuz ve Allah'a iftira
edenler, hiç şüphe yok ki mutluluğa-kurtuluşa erişemezler ve
az bir geçim arkasından da can yakıcı azap işte onlaradır.
NOT ; Bu âyette de – çok önemli bir hususta insanlar ikaz ediliyor ki ;
1. İNSAN ÇOĞUNLUĞUNUN, DİLLERİNİN YALANA ALIŞKIN OLDUĞU vurgulanıyor..!
2. HARAM-HELÂL konusunda da, cahillerin fikir yürütmemeleri gerekiyor ki,
yanlış bir söz YALAN veya yanlış bir hüküm de ALLAH’A İFTİRA olduğu için,
büyük suçtur ve günahtır ve bunun elbette sorumluluğu ve faturası var ve
Konuşma hususunda - ATEŞE ATILARAK CEZA GÖRECEK OLANLARIN BİR KISMI ;
A. ÂLİM olup, bildikleri doğru şeyleri söylemeyen, insanları uyarmayanlar,
B. CÂHİL olup, bilmedikleri halde, yalan-yanlış konuşanlar...
Hz.MEVLÂNA.r.a. – Mesnevî de buyurmuş ki :
3/4675-76.
İnsan, canına da zulmeder, nefsine de. Fakat,
Şu zulme bak, şu zulmü gör ki, adaletlerden bile topu kapar,
adaletlerden bile üstündür - ileridir.!
BİLGİSİZLİĞİ, İLİMLERE ÜSTAT'tır.!
ZULM'ü, ADALETLERE DOĞRU YOL GÖSTERİR.!
│
3/2452.beyit,
Bu kötü zamâne de ; kâfir olsun - fâsık olsun,
HERKES, KENDİ PERDESİNİ KENDİSİ YIRTAR....
1.C - 2314.Beytin Başlık yazısı :
------------------------------"LİME TEKÛLÜNE MÂ-LÂ TEF’ALÜN. KEBÜRE MAKDEN İNDALLAH.”
Anlamı :
"Haddinden fazla söz söylemekten sakının. Çünkü, bu sözler
doğru olmakla beraber bu tevekkül makâmı senin makâmın değildir.
Makâmından ve işinden yukarı söz söylemek, sana ziyân verir ve
"Kebüre makden indallah" hükmü zuhûr eder...
1/1702.Beyit:
EY DİL.! SEN ; HEM, BİTMEZ, TÜKENMEZ BİR HAZÎNE'sin,
HEM, DERMANI OLMAYAN, BİR DERT'sin...
AŞK ; Bir DAVA’dır. CEFÂ çekmek ise, ŞAHİT’liktir...
Şâhidin olmadan davayı kazanamazsın ki.(CEFÂ=Dertler)
----------*****---------* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
23
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
24
CEZA ve MUSİBETLERDEN NASIL KURTULURUZ.?
İlâhi KAZA - BELÂ’dan korunmak ve kurtulmak için,
AMEL’de = EYLEM’de HER TÜRLÜ SORUMLULUKTAN SAKINMAK GEREK...
SORUMLULUK YÜKLEYEN KÖTÜ İŞLER – EYLEMLER’ ;
KÖTÜ HUY’lar ve KÖTÜ AHLÂK’tır ve HARAMLAR’dır...
Bunlar ; KÖTÜ NİYET’in eserleri olan,
-----------------------------------DÜŞMANLIK ETMEK – KİN BESLEMEK – KISKANÇLIK – NEFRET,
HIRS ve HASED --- SAVURGANLIK - CİMRİLİK v.s...
13/11.âyet,
Ardından ve önünden–insanın takipçileri vardır.! (Melek-Şeytan)
Allah’ın emriyle onu gözetlerler. BİR MİLLET–KENDİNİ BOZMADIKÇA
ALLAH da ONLARIN DURUMUNU DEĞİŞTİRMEZ. ALLAH, BİR MİLLETİN İÇİN
KÖTÜLÜK DİLEYİNCE –> ARTIK, ONLARA BİR YARDIMCI da BULUNMAZ...
HADİS’i Şerif’lere göre ;
----------------------* MÜSLÜMAN ;
DİLİNDEN ve ELİNDEN MÜSLÜMANLARIN SELÂMETTE KALDIĞI KİMSE'dir.
* MÜ'MİN
;
İNSANLARIN CAN ve MALLARI KENDİSİNE EMNİYET EDİLEBİLEN KİŞİDİR.
* Mü'minlerin İMÂN yönünden en kâmil’i, Ahlâk'en en güzel olan
ve ehli'ne (Ana-baba-eş-çocuklar-yakınlarına)
yumuşak muâmele ve iyilik edenlerdir."
----------*****---------4/32.
ALLAH’ın, içinizden bazı kimseleri ÜSTÜN KILMASINI ve ihsân
etmesini KISKANMAYIN sakın..! Erkeklerin kendi kazançlarından
payları ve kadınların da kendi kazançlarından payları vardır.
ALLAH’ın LÜTFUNU – İHSÂNINI İSTEYİN...
Muhakkak ki ALLAH, her şeyi hakkıyla bilmektedir...
9/85. (ve benzeri 55.âyette)
Onların MALLARI ve ÇOCUKLARI SAKIN SENİ İMRENDİRMESİN.! Çünkü
ALLAH onlara O’mallarla ve O’çocuklarla, dünyada azap etmek ve
canlarının da kâfir olarak çıkmasını dilemektedir...
20/131.
Kendilerini SINAMAK-DENEMEK için, dünya hayatının refah ve
serveti olarak bol-bol verdiğimiz kimselerin yaşantısına
göz dikme(kıskanma) - hayret etme - imrenme sakın.!
Rabbinin nimeti-rızkı, daha iyi-hayırlı ve daha süreklidir...
24/19.
İNANANLAR ARASINDA KÖTÜ-ÇİRKİN ŞEYLERİN-HAYÂSIZLIĞIN YAYILMASINI
SEVENLER-İSTEYENLER VARDIR.! İşte bu kimseler için ; Dünyada ve
âhirette azap vardır. Allah her şeyi bilir, sizler bilmezsiniz.
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
CEZA ve MUSİBETLERDEN NASIL KURTULURUZ.?
İlâhi KAZA-BELÂ’dan korunmak-kurtulmak için İBÂDET GEREKLİDİR...
İBÂDET = İMÂN + KUR’AN + ZEKÂT ve HAYIR-HASENÂT ve NAMAZ ve
ADALET + DUA + İTAAT ve TÂAT –> ana yasalardır...
Bu işler arasında en etkili yol ->
YALVARMAK ve GÖZ YAŞI ve CÖMERTLİK’tir...
Hadis-i Şerifler :
---------------CÖMERT bir zatın yedirip-içirdiği ; İLÂÇ’tır - ŞİFÂ’dır...
CİMRİ bir zatın yedirip-içirdiği de, MARAZ’DIR- zarardır..
-Ömer N.Bilmen-500’Hadis-222.-
İBÂDETLERİN EN KOLAYI, SUSMAK ve İYİ HUYLU OLMAKTIR...
MÜJDELEYİN nefret ettirmeyin, KOLAYLAŞTIRIN güçleştirmeyin.
-Ömer N.Bilmen-500’Hadis-271.-
Peygamberimiz, bir Hadîs-i Şerif’inde buyurmuş ki :
Rabbim bana, şu 9'Şeyi emretti :
1.Açıklıkta ve gizlilikte - ALLAH’tan KORKMAYI,
2.Öfkeli ve sâkin iken – ADALETLİ OLMAYI ve DOĞRU SÖYLEMEYİ,
3.Fakirlikte ve Zenginlikte – ORTA YOLDAN AYRILMAMAYI,
4.Bana gelmeyenlere – GİTMEMİ,
5.Bana vermeyenlere – VERMEMİ,
6.Bana zulüm ve haksızlık edenleri – AFFETMEMİ,
7.Konuşmayıp sustuğum zaman – TEFEKKÜR EDİP DÜŞÜNMEYİ,
8.Konuştuğum zamanda da – ZİKRETMEYİ, (Allah’ı anan sözler..)
9.Baktığım zaman – İBRET-ÖĞÜT ALMAYI, Rabbim bana emretmiştir..
11/114.âyet ; Az'sadaka -> çok belâ def'eder. anlamında..
Ve Gündüzün iki ucunda ve gecenin de gündüze yakın zamanlarında
NAMAZ kıl. Doğrusu, İYİLİKLER –> KÖTÜLÜKLERİ YOK EDER.!
Bu, ÖĞÜT kabûl edenlere bir öğüttür...
16/90.
Muhakkak ki ALLAH ; ADALETİ ve İYİLİĞİ ve MUHTAÇLARA da,
AKRABALARA da YARDIM ETMENİZİ emreder ve HER KÖTÜLÜĞÜ ve
HAYÂSIZLIĞI ve TAŞKINLIĞI ve AZGINLIĞI da yasak eder ve
ALLAH, bunları düşünüp–tutasınız diye de size öğüt veriyor...
47/19.
Ey Muhammed.! Bil ki ; ALLAH’tan BAŞKA İLÂH-TANRI YOKTUR. Sen,
Kendinin de inançlı erkeklerin ve kadınların da GÜNAHLARINIZIN
BAĞIŞLANMASINI DİLE. ALLAH, gezip-dolaştığınız yerleri ve
duracağınız-konaklayacağınız yerleri de elbette biliyor...
53/33->35.
Ey Muhammed.! Dinden yüz çevireni ve malından çok azını verip,
vermesi gerekeni vermemekte direnen -> O’inatçıyı gördün mü.?
Gizli-GAYB ilmi kendisinin yanında da, O’mu biliyor-görüyor.?
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
25
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
26
CEZA ve MUSİBETLERDEN NASIL KURTULURUZ.?
BAZI MUSİBETLERDEN Korunup-Kurtulmanın bir yolu daha var ve
Bu yol -> aşağıdaki âyetlerde belirtilmiş ;
KÖTÜLÜĞÜ – TEHLİKEYİ -> EN GÜZEL BİR ŞEKİLDE SAVMAK.!
HOŞGÖRÜLÜ ve YAVAŞ ve YUMUŞAK ve SABIRLI olmaya = HİLM – deniyor.
23/96.
SEN – KÖTÜLÜĞÜ, EN
BİZ – onların bize
23/97.98.
ve de ki: “RABBİM,
ve ONLARIN YANIMDA
GÜZEL BİR ŞEKİLDE BAŞINDAN SAV-DEF’ET.!
yakıştırdıkları şeyleri çok iyi biliyoruz.
ŞEYTANLARIN KIŞKIRTMASINDAN SANA SIĞINIYORUM
BULUNMASINDAN da SANA SIĞINIYORUM EY RABBİM”
NOT ; Çok önemli olan tavsiye ; 1.KÖTÜLÜĞÜN, EN GÜZEL YOL OLAN AKIL YOLU ile
SAVILMASI ve 2.NEFSİN İSTEKLERİNE UYULMAMASI’dır ve 3.Bu yolda giderken de,
bildirilen DUA’nın yapılması ile Allah Tealâ-nın yardımına sığınılmasıdır...
3/159.
Ey Mumammed.! ALLAH'ın Rahmetinden dolayı, Sen onlara karşı
MERHAMETLİ-YUMUŞAK davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın,
şüphe yok ki onlar, etrafından dağılır giderlerdi. Artık, onları
affet ve onların bağışlanmasını dile ve İŞ HAKKINDA da ONLARA
DANIŞ, fakat bir karar verdiğin zaman da, Allah'a sığın-güven..
Muhakkak ki ALLAH, kendisine güvenenleri sever...
15/85.
Biz – gökleri, yeri ve ikisinin arasında buluna her şeyi, ancak
gerçek olarak ve gerektiği gibi yarattık. KIYÂMET günü, mutlaka
gelecektir. O’halde – YUMUŞAK OL ve İYİ DAVRAN...
16/125.
Ey Muhammed.! Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır.
Onlarla en güzel şekilde tartış. Doğrusu Rabbin, yolundan
sapanları iyi bilir. O',doğru yolda olanları da iyi bilir.
17/53.
Ey Muhammed.! İnanan kullarıma söyle ki :
“Müşriklere-Kâfirlere yumuşak-güzel söz söylesinler.!
Muhakkak ki ŞEYTAN, onların aralarına fitne-fesat sokar ve
aralarını bozar. Çünkü ŞEYTAN – insanın apaçık düşmanıdır..
41/34.
İYİLİKLE-KÖTÜLÜK BİR OLAMAZ. Sen, kötülüğü en güzel bir şekilde
karşıla-sav. Eğer böyle yaparsan, aranızda düşmanlık olan kimse
ile yakın bir dost olduğunu göreceksin.!
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
27
ŞU HALDE – DİNİN ANA YOLU – ARTIK ANLAŞILMIŞTIR ;
----------------------------------------------Dinde 10’EMİR ; Sayfa 8’de belgelendi. Bak-> 6/151.152.âyetler.
Ayrıca, aşağıdaki âyetler, Dinin ana yasal emirleridir ;
9/122.
ve İNANANLARIN HEPSİNİN SAVAŞA GİTMELERİ GEREKMEZ. İçlerinden
her sınıftan bir cemaat savaşa çıkmalı, bir kısmı da kalmalı,
ve bunlar da, DİNİN İNCE BİLGİLERİNİ ÖĞRENMELİ’dir...
ve milletleri savaştan döndüğü zaman bunlar savaştan dönenleri
ALLAH AZABIYLA KORKUTSUNLAR. UMULUR ki ALLAH’tan SAKINIRLAR.!
DİN’in BAZI EMİRLERİ 31.LOKMAN SÛRESİNDE,
----------------------------------------------------31/17.
“Ey OĞUL’cuğum.! NAMAZI dosdoğru KIL – İYİLİĞİ EMRET ve
KÖTÜLÜKTEN SAKINDIRMAYA ÇALIŞ ve BAŞINA GELENLERE de SABRET..
İşte bunlar – azmedilmeğe değer – en değerli işlerdir...
31/18.
“ve İNSANLARI KÜÇÜMSEYİP de ONLARDAN YÜZ ÇEVİRME ve YERYÜZÜNDE
BÖBÜRLENEREK - KİBİRLENEREK YÜRÜME SAKIN.!
Çünkü ALLAH kendini beğenen ve övünen insanları asla sevmez...
31/19.
“YÜRÜYÜŞÜNDE TABİİ - SAMİMİ OL ve SESİNİ de YUMUŞAT-ALÇALT...
Çünkü ; Seslerin en çirkini --–-> EŞEK ANIRMASI’dır...
Bütün bu hususlar, DİNİN ANA YASAL HUSUSLARI’dır...
DİNİN YASAL hususları ise, ana yasal hususların açıklamalarıdır.
DÜNYA KANUNLARININ derinine–gizlilerine -> DERİN DEVLET derler..
DİN KANUNLARININ da, DERİNİ-DAHA DERİNİ -> DERİN DİN var ve
DERİN DİN = DERİN EDEP – anlamındadır...
Çünkü, EDEP -> HAS, HASSAS ve DERİN olmadıkça, MAKAM büyümüyor...
ÖRNEK ;
HALK’ın EDEBİ’nden – VELİ’nin EDEBİ çok farklı oluyor...
HALK’ın NAMAZI’ndan – VELİ’nin NAMAZI çok farklı oluyor...
HALK’ın ORUÇ’undan – VELİ’nin ORUCU çok farklı oluyor...
AYRICA ; DERİNLİĞİ bir kenara bırakın, YÜZEYSEL olarak bile ;
-----HALKIN ÇOĞU -> EDEBİN EN BASİT KURALLARINA UYMUYOR. Çünkü ;
DİL’de-SÖZ’de SELÂMLAŞMALAR -> Âdi-Apaş sözlerle ve alaycılıkla,
OTURUP-KALKMALARDA, YÜRÜYÜŞLERDE, GERİ DURMALARDA, KONUŞMALARDA,
KENDİNİ BEĞENME ÇOK -> ÇEKİNME-YOK, GÖNÜL KIRMA ÇOK...
BÜYÜKLERDE SEVGİ YOK – KÜÇÜKLERDE SAYGI YOK.!
KULDAN da, HAYVANDAN da, İNSANIN KENDİNDEN de UTANMASI YOK artık.
RABBİ-YATATICISI olan ALLAH TEALÂ’dan da elbette UTANILMIYOR ve
Artık, HALK, İBÂDETLER de bile EDEBİ GÖZETMİYOR SA.! Kıyâs et.
İşte be utanmazlıklar sebebiyle -> bundan sonra ;
İLÂHİ MUSİBETLERİN-> ARTARAK DEVAM EDECEĞİ endişesi içindeyiz...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
DERT – BELÂ - SABIR hakkındaki bazı HADİS’i KUTSÎ-ler ;
----------------------------------------------------ALLAH TEALÂ, buyurdu ki :
* Ey ÂDEM oğlu.! BANA ibâdet için kalbini boşalt ki,
onu zenginlikle doldurur da, fakirliğini DEF'ederim.
Eğer böyle yapmazsan seni,
meşgûliyet'ten kurtarmam, fakirliğini de gidermem.!
ALLAH TEALÂ şöyle buyurmuştur :
* Verdiğim KAZÂ'ya RAZI olmayan ve MUSİBET’e SABRETMEYEN kimse,
kendisine Benden başka RAB'arasın.
ALLAH TEALÂ buyurdu ki:
* BEN, bir kulumu BELÂ'ya uğrattığımda, Bana HAMD ederse ve
başına gelen MUSİBETLERE SABREDERSE - O'kimse, anasından
doğduğu gibi günahlardan arınarak yatağından kalkar."
CENÂBI HAKK' buyuruyor ki:
* HUMMA, Benim bir ateşim'dir ki onu, kıyâmet gününde çekeceği
ateşten bedel olmak üzere MÜMİN kuluma dünyâda musallat ederim.
ULU TANRI buyurdu ki:
* İzzet ve Celâlime yemîn ederim ki, MAĞFİRET ETMEK İSTEDİĞİM
KULUMU, vücûdunda-HASTALIK mâişetinde-DARLIK'la müptelâ ederek,
boynundan bütün günahlarını almadıkça dünyâdan çıkarmam...
Bazı HADİS’i ŞERİF’ler ;
---------------------* ALLAH, şu 3’şeyi – 3’şeyde gizlemiştir ; RIZA’sını -> TÂAT’ta,
GAZÂBINI –> İSYÂN’da ve EVLİYÂSINI da -> KULLARI İÇİNDE...
* NASIL YAPARSAN, SANA da ÖYLE YAPILIR...
* SİZ NE HALDE İSENİZ, BAŞINIZA O'HALDE ADAMLAR GETİRİLİR..
* Emri MARUF'u bırakırsanız ALLAH, İÇİNİZDEN EN'ZÂLİMİNİZİ
BAŞINIZA MUSALLAT EDER ve DUA'larınızı kabul etmez...
* ERKEK OLSUN, KADIN OLSUN BİR MÜMİN, RABBİN’e GÜNAHSIZ,
TERTEMİZ KAVUŞUNCAYA KADAR, BAŞINDAN veya ÇOLUK-ÇOCUĞUNDAN
veya MALINDAN BELÂ EKSİK OLMAZ....... (R.Sâlihin 1/81.Hadis.)
* Yeryüzünde – bir ŞERÎAT HÜKMÜ cezasının uygulanması ;
insanlar için, 40’Sabah yağmur yağmasından daha hayırlıdır.
-Ömer N.Bilmen-500’Hadis-150.-
* DÜNYA hayatı Müminin zindanı – Kâfirin de cennetidir.!
DÜNYA ; âhiretin TARLA’sı – ekin-dikim-biçim yeridir.!
-Ömer N.Bilmen-500’Hadis-181.182-
* İnsanların uğrayacakları –> en şiddetli BELÂ’lara,
PEYGAMBER’ler uğrar ve sonra da SÂLİH zatlar uğrar...
-Ömer N.Bilmen-500’Hadis-21.-
* ALLAH TEALÂ, Mümin kulunun günahlarını,
dünyada temizletmeden, Onun canını aldırmaz...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
28
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
29
* İnsanların en ileri ÂBİD’i-ibâdet edeni ; KUR’AN-ı KERÎM’i
en çok okuyandır. İbâdet’in en fazîletlisi de DUA’dır.
Yâni–> Cenâbı Hakka YALVARIŞ ve YÖNELİŞ. (Niyâz ve Münâcat)
-Ömer N.Bilmen-500’Hadis-1.-
* KULLARIMDAN – HERHANGİ BİRİSİNİN ; Bedenine-Malına veya Çoluk
çocuğuna bir MUSÎBET yönelttiğimde eğer bunu SABR’ı CEMİL ile
karşılarsa – kıyâmet gününde, onun adına bir MİZAN kurmaktan,
(Onu hesaba çekmekten) veya bir divan toplamaktan hayâ ederim..
* Yorgunluk – Sürekli hastalık–Tasa Keder–Sıkıntı ve GAM’dan
Ayağına batan DİKEN’e kadar, Müslümanın başına gelen her şeyi,
ALLAH – onun suçlarını bağışlamaya bir vesîle kılar.!
(Buhârî, Merdâ 1-3, Müslim Birr-49.)
* Kimin hicreti, ALLAH'a ve Resûlüne ise,
varacağı yer ALLAH ve Resûlüdür.
Kimin ulaşmak istediği BİR DÜNYALIK veya nikâhlamak istediği
BİR KADIN ise ; varacağı yer, O'hicret edeceği şey'dir. (PUT)
* ALLAH TEALÂ, bir kulunun hayrını dilerse (Murad ederse) ;
Bu kulunun günahlarının cezasını, bu dünyada verir...
* Bir kavim, zâlimi görür de – men etmezse (Göz yumarsa.!) ;
ALLAH’ın onlara, hak ettikleri bir azâbı göndermesi yakındır...
* BİR KİMSE, Din kardeşini bir zenb (tövbe edilmiş bir suç)
sebebiyle, ayıplar ve ta'n ve zemmederse,
O'SUÇU işleyinceye kadar ölmez." .......... (Kısâs'ı İlâhî)
* Bir Müslümana bir DERT-KEDER-MARAZ-HÜZÜN-ZAHMET ârız olursa,
Hattâ vücuduna bir diken batsa bile – bunun karşılığı olarak,
CENAB’ı HAKK onun bir kısım günahlarını af ve setreder.(Örter)
-Ömer N.Bilmen-500’Hadis-373.-
* ALLAH TEALÂ, bütün günahlardan-dilediğinin cezasını,
Kıyâmet gününe tehir eder. ANA-BABA’ya karşı yapılan isyân ise
bundan müstesnâdır. Çünkü bunu işleyenin cezasını daha dünyada
yaşarken – ölmeden evvel acilen verir.!
-Ömer N.Bilmen-500’Hadis-285.-
* HASTALIK’lar ALLAH Azimüşşân tarafından kul için hediyelerdir.
-Ömer N.Bilmen-500’Hadis-34.-
* Resûlü Ekrem sav bir gün,
yanındaki adamın elbisesini savuran RÜZGÂR için :
“Sana Lânet olsun.!” dediğini duyunca, “RÜZGÂRA LÂNET ETMEYİN.
ONUN GÖREVİ ESİP - SAVURMAKTIR ve şunu iyice bil ki ;
BİR KİMSE, HAK ETMEDİĞİ HALDE BİR ŞEYE LÂNET EDERSE eğer,
O’LÂNET KENDİSİNE GERİ DÖNER.!” demiştir...
* Bir MÜMİN ALLAH TEALÂ’yı hatırlayıp-anıp da, ALLAH korkusundan
GÖZ YAŞLARI YERYÜZÜNE DÖKÜLÜNCEYE KADAR AĞLAYACAK OLSA ;
ALLAH TEALÂ, Kıyâmet gününde onu azaba uğratmaz..
-Ömer N.Bilmen-500’Hadis-409.-
* ALLAH yolunda ayağı tozlana kimseye, CEHENNEM ATEŞİ dokunmaz.
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
30
CEZA ve MUSİBETLERDEN NİÇİN KURTULAMAYIZ.?
KISÂS-ı İLÂHİ KADERE YAZMIŞSA -> Kurtulamayız...
a.KUL HAKKI sebebiyle, ADALETSİZLİK + CİMRİLİK...
b.ALLAH HAKKI sebebiyle, PUT’PERESTLİK - İBÂDETSİZ
b.AHLÂKSIZLIK sebebiyle–>Sapık CİNSEL ilişkiler ve
c.İLÂHİ SINAV sebebiyle,
d.DİNİ MAKAMLARDA YÜKSELME sebebiyle,
e.CEHENNEMDEN KURTULMA sebebiyle – kurtuluş yok...
c.İLÂHİ SINAV sebebiyle, çekilen dert veya belâ Hk
--------------------BÜTÜN PEYGAMBERLER bile SINAVDAN GEÇTİĞİ GİBİ,
BÜTÜN İNSANLAR da -> NEFSİNİN TAHAMMÜL EDEBİLECEĞİ
ÇEŞİTLİ SIKINTILARDAN GEÇİRİLEREK -> SINANIYOR...
– ŞÜKÜRSÜZ
LÂNET’lenmek.
,
KADAR,
20/40.Âyet,
“Ey Mûsâ.! Hani – kız kardeşin, Firavunun sarayına giderek :
* Mûsâ’ya iyi bakacak birini size göstereyim mi.? * demişti ve
böylece annenin sevmesi için, seni annene geri verdirmiştik.!
Ey Mûsâ.! Hani – Sen birini öldürmüştün de, Biz seni üzüntüden
kurtarmıştık ve seni birçok DERTLER ve MUSİBETLERLE denemiştik
ve bu sebeple MEDYEN Milleti arasında yıllarca kalmıştın.!
Sonra da, hakkındaki kararımız dahilinde MISIR’a tekrar geldin.”
BU ÂYETTE AÇIKLANDIĞI GİBİ, BÜTÜN PEYGAMBERLER,
HALK TABAKASININ TAHAMMÜL EDEMEYECEĞİ SINAVLARDAN GEÇMİŞLER ve
BAŞARANLARA PEYGAMBERLİK VERİLMİŞ ve
PEYGAMBERLERİN BÜYÜKLERİNE – ŞU LÂKAP’lar TAKILMIŞ ;
-------------------------------------------------Hz.Mumammed’sav – HABÎB’ULLAH = Allah’ın en sevgili kulu
Hz.İsâ’a.s..... – RÛH’ULLAH.. = Allah’ın rûhu..
Hz.Mûsâ’a.s.... – KELÎM’ULLAH = Allah ile konuşan kul...
Hz.İbrâhim’a.s. – HALÎL’ULLAH = Allah’ın sâdık dostu.
Hz.Nûh’a.s..... – NECÎY’ULLAH = Allah’a yönelen-sığınan kul,
Hz.Âdem’a.s.... – SAFÎY’ULLAH = Allah’ın saf-temiz kulu...
9/120.âyet,
MEDİNE’lilere ve civardaki BEDEVİ Arap’lara, Allah’ın Resûlünden
geri kalmaları ve PEYGAMBERİN KATLANDIĞI sıkıntılara-üzüntülere
katlanmamak yakışmaz. Çünkü Allah yolunda SUSUZLUĞA ve AÇLIĞA ve
YORGUNLUĞA düşerlerse veya kâfirleri kızdıracak bir yeri işgâl
ederler de, düşmana karşı bir başarı kazanırlarsa, buna karşılık
olarak ; mutlaka kendileri için, iyi bir iş yaptıkları yazılır..
Muhakkak ki Allah, iyilik yapanların mükâfatını zâyi etmez...
33/47.48.
Ey Muhammed.! İnananlara, Rablerinden cidden çok büyük bir lütuf
olduğunun müjdesini ver ve Kâfirlere de iki-yüzlülere de sakın
boyun eğme, itaat etme ve onların eziyetlerine de aldırma-katlan.
Yalnız Allah'a güven-sığın. Çünkü güvenilir olarak Allah yeter.
NOT ; Âyette vurgulanan,
Müslümanlarında bu çeşit sıkıntılara katlanmaları gerektiği,dir.
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
26/227.
Ancak KALBEN İNANANLAR ve HAYIRLI İŞLER YAPANLAR ve ALLAH’ı ÇOK
HATIRLAYIP-ANANLAR ve ZULME UĞRAYIP da HAKLARINI ALANLAR HARİÇ,
Zulmedenler, nasıl yıkıldıklarını yakında bilip-göreceklerdir.!
42/20.
ÂHİRET KAZANCI DİLEYENİN-İSTEYENİN BU KAZANCINI ARTIRIRIZ ve
DÜNYA KAZANCI İSTEYENE DE, ONDAN VERİRİZ.
Fakat onun, ÂHİRETTE HİÇBİR NASİBİ YOKTUR.!
MUSİBET KONUSUNDA, EVLİYÂ’nın SÖZLERİ - BELGELERİ ŞÖYLE ;
Hz.MEVLÂNA r.a. Mesnevî buyurmuş ki :
----------------------------------1/1540.Beyit ;
KUR'AN-ın hükümlerini tutar, KISSA'larından HİSSE alırsan
CAN KUŞU'na TEN KAFESİ DAR GELİR.!
1/2296-> Beyitler ;
Kökümüzü söken GAM’lar, ömrümüzün ortağına benzer.
Her hastalık, ölümün bir parçasıdır...
Eğer Hastalık sana TATLI geliyorsa, Ölüm de sana tatlıdır...
Ey boşboğaz.! Hastalıklar sana ölümden gelen elçilerdir...
TATLI YAŞAYAN, SONUNDA ACI ÖLDÜ.
Ten kaydında olan, canını kurtaramadı...
Gençken daha kanaatliydin, şimdi ALTIN istiyorsun.!
Halbuki sen, önceden altındın...
3/3365.->Beyitler ;
RİYÂZAT’ta BEDENİN ÖLÜMÜ-> DİRİLİKTİR...
Bu bedenin EZİYET ÇEKMESİ, RÛH’a EBEDİLİK VERİR...
3/4470.Beyitler ;
AKILLILARIN GÖNÜLLERİ, MECBURİ KIRILIR...
Dileklerini yapamazlar, meyûs olurlar. (Boynu bükük-ümitsiz)
AŞIK'LAR'daysa, yüzlerce ihtiyar var. (irade.)
Dilediklerini yüzlerce kere yapabilirler. Böyle olduğu halde
Ona->AKLA tâbi olurlar... Gönülleri, bu yüzden kırılır.
Emellerine, bu yüzden erişememişlerdir...
6/4364.Beyitler->
Ârif’ler – KAN DENİZİ’nden geçip-gitmişlerdir.! de
bu yüzden, daimî bir emniyet içindedirler..
Bunların emniyeti – KORKU’nun ta kendisinden meydana gelmiştir.
Hâsılı, her an da – O’emniyet, çoğalıp durur..
Ey temiz adam.! KORKU’da GİZLENMİŞ EMNİYETİ GÖRDÜN,
ÜMİT’te GİZLİ OLAN KORKU’yu da GÖR...
Bu sebeple Hz.Mevlâna’r.a.Mesnevi 4.ciltte buyurmuş ki :
RÛHLARIN AŞAĞILANMASI -> BEDENLER YÜZÜNDEN’dir,
BEDENLERİN YÜCELİĞİ de -> RÛHLARDAN KAYNAKLANIR...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
31
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
Hz.MEVLÂNA CEZA hususunda buyurmuş ki :
------------------------------------DÜNYADA ÇEKİLEN CEZA, ATEŞ YERİNE DUMANDA ÇEKİLEN CEZA GİBİDİR.
BİR HADİS ve AÇIKLAMASI ; –Buhâri-Merdâ-1----------------------ALLAH, HAYRINI DİLEDİĞİ KİŞİYİ SIKINTIYA SOKAR...
Bu HADİS’i Şerîf 2/155.âyeti işâret etmektedir ve bu âyette :
“SİZİ BİRAZ AÇLIK ve MALLAR ve CANLAR ve ÜRÜNLERDEN EKSİLTMEKLE
SINAR - DENERİZ. SABR’edenleri MÜJDELE” buyurulmuş ve bu konuyu,
Hz.İmâm GAZÂLİ şöyle yorumlamış :
------------------------------1.MÜNÂFIĞIN başına gelen musibet ve hastalıklar ;
Bu sıkıntılara sabretmeyip şikâyette bulunduğu için,
bunlar ona tam bir ceza – anlamını taşır..
2.MÜMİNİN başına gelen musibet ve hastalıklar ;
Bunların Allah’tan geldiği bilinciyle bu sıkıntılara
sabrettiği için – bunlar GÜNAHLARINA KEFÂRET OLUR.
3.Her şeye ŞÜKREDEN ve RÂZI olan,
KÂMİL HAKİKİ İMANLI ÂRİF’ler ise başlarına gelen musibet ve
hastalıklarda dâima ALLAH’a HAMD ve ŞÜKÜR etmeleri bunların,
Allah katındaki derecelerinin yükselmesine sebep oluyor...
* 2-YÜZLÜ İNSAN’ların, Sosyal hayattaki lâkabı : * DALKAVUK.
* 2-YÜZLÜ DİNDAR’ların,........DİN'deki lâkabı : * MÜNÂFIK..
* 2-yüzlü İNSAN’ların, Din ve Dünyadaki lâkabı : * RİYÂKÂR..
GÖNÜL İNCİLERİ – Hz.Abdülkadir GEYLÂNİ’r.a. ;
MÜRÂİ – hakkında buyurmuş ki ;
---------------------------MÜRÂİ’nin elbisesi temizdir, fakat kalbi noksanlık içindedir.
DİNİNİ ÂLET ETMEK SURETİYLE GEÇİMİNİ SAĞLAR. Aslında, hiçbir
haram ve şüpheden kaçınmak istemez. Açıktan-açığa haram yer.!
Onun bu hali, halka kapalı kalsa da, havassa kapalı değildir.
Onun bütün ZÜHD-ü TAKVÂ’sı (ibâdeti itaati) gösteriş içindir.
Bu bakımdan ; DIŞI mâmur – İÇİ haraptır...
Hadîs'i Şerîf :
------------Sana, İNSANLARIN EN KÖTÜSÜ’nün kim olduğunu haber vereyim mi.?
Yalnız başına yiyen - Arkadaşlarından kıskanıp YEDİRMEYEN,
Yalnız başına sefer'eden ve kölesini DÖVEN'dir...
Sana, bundan daha kötüsünü haber vereyim mi.?
İNSANLARI SEVMEYEN ve insanların da sevmediği kimse'dir...
Sana, bundan da kötüsünü haber vereyim mi.?
Şerrinden korkulan – KENDİSİNDEN HAYIR UMULMAYAN kimse'dir.
Sana, BUNDAN DA KÖTÜSÜNÜ haber vereyim mi.?
Başkasının dünyası uğruna – AHİRETİNİ SATAN'dır..
Sana, BUNDAN DAHA DA KÖTÜSÜNÜ haber vereyim mi.?
DİNİ, KENDİSİNE SİPER EDİNEREK -> DÜNYAYI YİYEN'dir..
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
32
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
33
Şimdi bu konuya ait,
Evliyâ belgelerini görelim ;
--------------------------------------Gönül incileri – Kitabından, Bahar yayınları - S;33’de,
Hz.Abdülkadir GEYLÂNİ’r.a buyurmuş ki :
------------------------------------HAVAS’ın ölümü = (ileri kişilerin ölümü) ;
Halktan çekilip, onlara karşı ölü gibi davranmakla – olur...
Diğer bir tâbirle ;
Halka karşı, irade ve ihtiyatı elden bırakmaktır.
İşte, kimde böyle bir ölüm gerçekleşirse – artık onun için,
Rabbi ile beraber ebedi hayat tahakkuk eder.
Onun zahiri-gerçek Ölümü ise ;
bir an duraklamak – bir an mânevi hayata bürünmek,
bir an kaybolmak – bir an uyumak ve sonra uyanmaktır...
S ;44’de ;
SABIR – bahsinde buyurmuş ki :
---------------------------Bilmez misin ki ; Halkın ÇOĞU –> yaratandan bile hoşnut olmaz.
Nerede kaldı ki – senden hoşnut olacaklar...
O’halde ; HAKK’ın rızası için –> HALK’ın eziyetlerine SABRET...
ve seni imtihan eden – çeşitli belâlara karşı dayanıklı ol...
ve bu yol – öyle bir yoldur ki ; Cenabı Hakk, beğenip-seçtiği
kulları hakkında – bu husustaki âdetini uygular ve
onları herkesten ayırıp çeşitli âfet-belâ ve mihnetlerle dener.
Öyle ki – dünya da ve âhirette de – TÂ......... arşın altından,
yerin diplerine kadar olan SAHA ONLARA DAR GELİR ve bu sebeple
vücutları FENÂ’ya gider. Allah onları yeniden vücuda getirip,
yepyeni bir yaratık kılar. Cenâbı Hakk, aşağıdaki âyette,
buna işaret ederek buyurmuş ki :
23/14.âyet ;
Sonra bu suyu da–>KAN pıhtısına, bunu da bir parça ETE çevirdik.
Bir parça etten->kemikleri yarattık ve kemiklere de et giydirdik.
Sonra onu – başka bir yaratışla (RÛH vererek) insanı yarattık...
Yapıp-yaratanların en güzeli olan Allah, çok uludur-yücedir...
Belgelerden anlaşılan şu ki ;
--------------------------İNSANLARIN ADAM OLABİLMESİ = Yani
Dünyada bazı sıkıntılar-üzüntüler
Bu sebeple SABIR, Dinde -> imânın
İşte bu husus, NEFSİN ÖLMESİ için
– KEMÂLE EREBİLMESİ için,
çekmesi – gerekiyor.!
yarısı sayılmış 102.Sûrede.
gereklidir. SABIR hakkında ;
Hz.ÖMER buyurmuş :
---------------Zorlukla ve kıtlıkla denendik-sınandık –> SABREDEBİLDİK.
Bollukla ve Refah'la denendik-sınandık -> SABREDEMEDİK.!
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
34
Hz.İmâm GAZÂLİ – kabir hayatı hk.
KIYÂMET ve ÂHİRET kitabından bir belgenin – açıklanması ;
S; 26-dan ;
MEZARA konan ölüler 4-halde bulunurlar ;
Bunların ilk ikisi KÖTÜ – diğerleri İYİ insanlar içindir...
1.AZAP üzere,
2.HAKARET üzere, bunlar kabir azabıdır....
3.RAHMET üzere, 4.İKRAM üzere, bunlar da huzur içindedir..
DERT ve BELÂ-nın 2.YERİ KABİR-dir. DÜNYADA CEZASINI TAMAMLAMAMIŞ
OLANLARIN, ASIL DERTLERİ – KABİR HAYATINDA BAŞLIYORMUŞ...
-----------------------------------------------------Bazı belgelere göre, Kabirde AZAP ve HAKARET üzere bulunanlara
Gök kapıları açılmıyor – Diğerlerine Gökler, bazı sınırlar içinde
kalmak şartıyla açılıyor ve bu seçkin kimseler, GÖKLERE UÇARAK
HAYRET ve ŞAŞKINLIK VEREN YERLERDE DOLAŞIYORLARMIŞ ve bu kimseler
Kıyâmete kadar Kabir hayatında sıkılmıyormuş... Bazı ölmüş-göçmüş
iyi kimseleri RÜYÂ’larında görenler bu hususu doğruluyorlar...
Hz.Mevlânâ’r.a, Mesnevi,
----------------------1/3172.beyitler ; ULU TANRI bile mahşer gününde halka :
“KIYÂMET GÜNÜ İÇİN HEDİYENİZ NEREDE.?
Bize yapayalnız azıksız ve âdetâ sizi yarattığımız gibi geldiniz.
Yoksa Bize tekrar dönüp geleceğinizi ummuyor muydunuz.?”” der...
1/3177.ve ->....... Eğer inkâr etmiyorsan, niçin elin boş böyle.?
YEMEYİ-UYUMAYI biraz azalt da O’nunla görüşmek için HEDİYE götür.
Geceleri az uyuyan ve SEHER’de TÖVBE-İSTİĞFAR edenlerden ol.
Dünyadan gidince, yeryüzünden daha geniş bir sahaya dalacaksın..
O’GENİŞ sahada gönül sıkılmaz-daralmaz ve yaş ağaç orada kurumaz.
7/40.âyet ;
Âyetlerimizi yalanlayıp, onlara inanmaya TENEZZÜL ETMEYENLERE,
GÖKLERİN KAPILARI AÇILMAZ.! Deve iğnenin deliğinden geçmedikçe
CENNETE GİREMEZLER. Biz, suçluları işte böyle cezalandırırız.!
15/14.15.
ONLARA GÖKTEN BİR KAPI AÇSAK da, onlar bu kapıdan göklere
çıkmış olsalardı, görecekleri şaşırtıcı ihtişam karşısında
bile onlar yine inanmazlar ve :
“BAŞIMIZ-GÖZLERİMİZ DÖNDÜ, BİZ MUHAKKAK BÜYÜLENDİK.!” derler.
ALLAH TEALÂ’nın LÜTFU-İHSÂNI 2-ŞEKİLDE OLUYOR ;
--------------------------------------------1.HAYIR ve İYİLİK için -> İHYÂ edici – DİRİLTİCİ’dir,
Bu yoldan verdikleri gerçek LÜTUF ve İHSAN’dır..
2.ŞER ve KÖTÜLÜK için -> İMHÂ edici – ÖLDÜRÜCÜ’dür
Bu yoldan verdikleri de KAHRINDAN-GAZABINDAN verdikleridir.
Bak-> Bu hususlara ait âyetlerin bazıları aşağıda.!
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
GERÇEK İLÂH ve HER ÇEŞİT PUT için Metafizik Kanunlar var,
İşte âyetler ;
2/257.
ALLAH, inananların DOSTU’dur.
İnananları, karanlıklardan –> ışığa, aydınlıklara çıkarır.
İnkâr edenlerin ise dostları PUT'lardır.
Putlar onları, ışıktan-aydınlıktan -> karanlığa sürüklerler.!
İşte onlar cehennemliklerdir, orada devamlı kalırlar...
16/17.18.
YARATAN, YARATAMAYANA BENZER Mİ HİÇ.? İBRET ALMAZ’mısınız.? ve
ALLAH’ın NİMET’lerini SAYMAYA KALKIŞANIZ ASLA SAYAMASINIZ.!
Muhakkak ki ALLAH, çok bağışlayıcıdır ve koruyucudur...
43/33->35.
Ve Eğer – İNSANLARIN BİR-TEK İNKÂRCI ÜMMET OLMALARINI ÖNLEMEK
İSTEMESEYDİK, RAHMÂN OLAN ALLAH’ı İNKÂR EDENLERE ÖYLE İMKÂNLAR
VERİRDİK ki ; ONLARIN EVLERİNİN TAVANLARINI ve MERDİVENLERİNİ,
KAPILARINI ve ÜZERİNE OTURUP-YASLANDIKLARI KANEPE-KOLTUKLARI
GÜMÜŞTEN YAPAR ve ALTIN BEZEKLERLE İŞLERDİK ve KENDİLERİNİ de,
ALTINA-ZİYNETE-ZENGİNLİĞE BOĞARDIK ve bunlar, onlar için dünya
geçimliğidir. Âhiret, Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır.
NOT ; DİNDEN SAPAN ve İNSANLARI SAPTIRAN hattâ Peygamberlik iddia etmeye
veya FİRAVUN gibi kendini İLÂH olarak ilân etmeye kadar götürebilen şeyler;
PARA ve MALDA haddi aşkın ZENGİNLİK ve MAKAMDA DÜNYAYA HÜKMEDİCİ BİR
HÜKÜMDARLIK sebep oluyor. İnsanların tamamının Kâfir olmasını önlemek için,
Allah Tealâ-nın Rahmeti gereği, insanlara ölçülü ihsân ettiği belirtilmiş..
Bu sebeple insanın Dünyayı önemsemesi fakat ÂHİRETİ BENİMSEMESİ gerekiyor.
Bak->6/44.123. 9/55.85. 15/88. 23/55.56.64->67. 28/58. 46/20. 74/11->17.
24/19.
Şu muhakkak ki ; İNANANLAR ARASINDA, KÖTÜ - ÇİRKİN ŞEYLERİ ve
HAYÂSIZLIĞI SEVENLER, BUNLARIN YAYILMASINI İSTEYENLER VARDIR.!
İşte bu kimseler için ; Dünyada ve âhirette çetin azap vardır.
Andolsun ki Allah her şeyi bilir ve sizler bilmezsiniz...
74/11->17.
Ey Muhammed.! Tek olarak yaratıp – kendisine bol-bol MAL-SERVET
ve çevresinde oğullar-evlâtlar verdiğim ve çeşitli nimetlerimi
genişlettiğim O’kimseyi bana bırak – cezasını Ben vereceğim..
Üstelik O, nimetlerimi daha da artırmamı umuyor.!
Hayır – Asla ummasın.! Çünkü O, Bizim âyetlerimize karşı son
derecede inatçıdır...! ONU – ÇOK SARP BİR YOKUŞA SÜRECEĞİM..
90/10.->18.
Biz ona, eğri ve doğru iki yolu da göstermedik mi.? Fakat O,
zor geçidi aşmaya girişemedi.! O'zor geçidin ne olduğunu,
sen bilir misin.? O'geçit ; bir köle azâd etmek veya açlık
gününde, yakınlığı olan bir öksüzü veya toprağa serilmiş bir
yoksulu doyurmaktır. Sonra, inanıp - birbirlerine SABR'tavsiye
eden, MERHAMETLİ OLMAYI tavsiye edenlerden olmaktır...
İşte bunlar, amel defterleri SAĞ'dan verilenlerdir...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
35
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
CENNET –> KOLAY KAZANILMIYOR - İşte kanıt ;
---------------------------- ve Bak->Say.– 116.Aşılacak 7-VÂDİ.
1.Önce İMÂN,
2.Sonra SABIR – gerekiyor...
Çünkü ;
DİNİN yarısı İMÂN – yarısı SABIR’dır – demişler ve
SABRIN, çok yakıcı olduğunu da söylemişler ki bu hususta,
Sıkıntıya-Ezâ, cefâ, Belâ'ya katlanmak – şikâyet etmemektir.
Elemli veya sevinçli bir şey - bir olay karşısında da,
DUYGUSAL veya EYLEMSEL - hoşgörü ve yumuşaklığı korumaktır...
Hadis-i Şerif : SABIR 3-KISIM’dır ; 1. KÖTÜLÜKLERE karşı...
2.İBÂDET ve İTAAT’e karşı, 3. BELÂ ve MUSİBETLERE karşı,
2/214.
Sizden önce gelenlerin durumu - sizin başınıza gelmeden,
CENNETE kolayca girivereceğinizi mi sanıyorsunuz.?
Peygamber ve onunla birlikte inananlar :
"ALLAH'ın YARDIMI NE ZAMAN.?" diyecek kadar, darlığa ve
zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı.!
İyi bilin ki ; Allah'ın yardımı şüphesiz ki yakındır...
2/153.ve 155.âyetler,
Ey inananlar.! SABIR ve NAMAZ’la yardım dileyin.
Allah, muhakkak ki sabredenlerle beraberdir...
Muhakkak ki sizi biraz KORKU biraz AÇLIK, MALLARDAN NEFİSLERDEN
ve ÜRÜNLERDEN BİRAZ EKSİLTMEKLE DENERİZ. Sabredenlere müjde et.
2/177.
Yüzünüzü doğuya ve batıya çevirmeniz, iyi olduğunuzu göstermez.!
iyi olan kimse; ALLAH'a, ÂHİRET’e, MELEKLER’e, PEYGAMBERLERE ve
KİTABA İNANAN ve ALLAH SEVGİSİYLE ; yakınlara – yetimlere –
düşkünlere – yolculara - yoksullara ve kölelere MAL VEREN-YARDIM
EDEN ve NAMAZ kılan ve ZEKÂT veren ve VERDİĞİ SÖZLERİ TUTANLAR
ve zorda – darda - savaş alanında SABREDENLER'dir. İşte bunlar ;
iyi-doğru olanlardır ve sakınanlar da ancak bunlardır...
49/14.
Ey Muhammed.! Bedevîler "İNANDIK" dediler.
De ki : "HENÜZ İNANMADINIZ, Fakat – MÜSLÜMAN OLDUK - deyin.!
İNANÇ-İMÂN, HENÜZ KALPLERİNİZE-GÖNÜLLERİNİZE YERLEŞMEDİ....!
Eğer, Allah'a ve Peygamberine itaat ederseniz, Allah’ın
Lütfuyla hayırlı işlerinizin mükâfatından hiçbir şey eksilmez.
Çünkü Allah, çok bağışlar ve merhamet eder..
----------*****---------Çünkü, Hz.Mevlânâ’r.a, Mesnevi, 5/4030.->
CENNETİN hoşa gitmeyen şeylerle çevrildiği-kaplandığı ve
CEHENNEMİN de, Hevâ-Hevesten meydana geldiği - bildirilmiştir.
MEKTUBÂT - Hz.İmâm RABBÂNİ’r.a. RÛH hakkında buyurmuş ki ;
285.MEKTUP ; Sayfa 475-476.dan alındı ;
Arabî beyit tercümesi ;
SEVGİLİYE KAVUŞMAK, ELE GEÇERMİ ACABA.........?
YÜKSEK DAĞLAR ve KURKUNÇ TEHLİKELER VAR ARADA.!
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
36
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
İBRETLİK BELGELER ;
Hz.Mûsâ’yı evlât edinerek sarayında büyüten FİRAVUN
hakkında bazı bilgiler ;
---------------------Hz.Mevlânâ.r.a. FÎHİ MÂFİH S; 354 ;
--------------------------------ULU TANRI->Firavun’a 400 yıl ömür ve MAL-MÜLK-PADİŞAHLIK vererek
Ona her türlü arzusunu yerine getirmeyi kısmet etti ve bunların
hepsi FİRAVUN-u -> TANRI’nın HUZURUNDAN UZAK TUTAN PERDELER’di..
Firavun-un, Hakkı-Tanrıyı anmaması için,
bir gün bile Firavun-un arzularını eksik etmedi ve
Firavuna BAŞ AĞRISI bile vermedi...
Hz.Mevlâna’r.a. MESNEVİ – RÛH hakkında buyurmuş ki ;
-------------------------------------------------3/3365.->Beyitler ;
RİYÂZAT’ta BEDENİN ÖLÜMÜ-> DİRİLİK’tir...
Bu bedenin EZİYET ÇEKMESİ, RÛH’a EBEDİ’lik verir...
6/2590.Mesnevi :
Belâyı def'etmenin çaresi - sitem etmek değildir.
Buna çare : İHSAN'dır - AF'tır - KEREM'dir.!
6/2591 :
Peygamber :"SADAKA, BELAYI DEF'EDER" dedi
Ey yiğit.! Hastalığını, sadaka ile tedâvî et.!
6/2785 :
Kutluluk gördüğünde ; ŞÜKRET - İHSAN'da BULUN,
Kötülük gördüğünde ; SADAKA VER - YARLIĞANMA DİLE,
ÇARK'VUR.! ( Tövbe edip Din yoluna gir)
6/2040.Beyitten -> itibaren atlaya-atlaya.;
CÂHİLİN EZİYETLERİNE SABRET.! MİN LEDÜN AKLI ile HOŞ GEÇİN.
Ehil olmayanlara sabretmek – EHİL OLANLARA CİLÂ’dır.!
Nerede bir gönül varsa – sabırla cilâlanır...
6/2148.Beyitten devam->
--------------------SABIR –> SIKINTININ ANAHTARI’dır... Sırrına ermek için..
Gülerek, hoşlanarak – onun derdini çek ki ;
BU AŞAĞILIK KİŞİLERİN –> AŞAĞILIK İŞLERİNİ ÇEKERSEN,
SÜNNETLERİN NÛR’una ULAŞIRSIN...
Peygamberler – Aşağılık adamların zahmetlerini çok çektiler.
Bu çeşit YILAN’lardan – nice ızdıraplara uğradılar...
Her VELÎ’yi NÛH ve kaptan bil, BU HALKIN SOHBETİNİ de TÛFAN SAY.
Aslandan ve erkek ejderhâdan az kaç da,
AKRABA’lardan ve ÂŞİNÂ’lardan DAHA FAZLA SAKIN.!
Bunlar –> seninle buluşup ömrünü ziyân ederler...... vesselâm...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
37
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
25/31.
Ey Muhammed.! Biz, her Peygambere de
günahkâr suçlulardan, böyle düşmanlar meydana getirdik.!
Doğru yolu gösterici ve yardımcı olarak, Rabbin sana yeter...
6/4364.
KAN DENİZİ = Büyük belâlar. anlamında. Bak-> 25/31.âyet.
-------------------------Ârif’ler –> KAN DENİZİ’nden geçip gitmişlerdir.! de,
bu yüzden, daimî bir emniyet içindedirler..
Bunların emniyeti KORKU’nun ta kendisinden meydana gelmiştir.
Hâsılı, her an da – O’emniyet, çoğalıp durur..
Ey temiz adam.! KORKUDA GİZLENMİŞ EMNİYETİ GÖRÜN,
ÜMİT’te GİZLİ OLAN KORKU’yu da GÖR...
Nice tâcirler vardır ki ;
KÂR ümidiyle – BAYRAM edeceklerini sanırlar.!
Ödağacı gibi – kendileri yanar-yıkılırlar...
Dünyada bu çeşit nice aksi şeyler vardır ;
ATEŞ görünür Fakat NÛR’dur..
Adam onu ZEHİR sanır – halbuki BAL’ın ta kendisidir...
----------*****---------Hz.Mevlânâ,r.a, Mesnevi-de buyuruyor ki ;
3/4159.beyitten itibaren->
-----------------------MÜMİN’in bir belâya uğrayınca, sabırsızlık edip kaçması.!
NOHUT’un ve benzer yiyeceklerin, TENCEREDE KAYNARKEN,
Sıçrayıp dışarıya çıkmalarına benzer...
-----------------------------------Bir bak.! NOHUT, tencerede ateşten zebun olduğu zaman,
Yukarıya doğru sıçramaya – coşkunluk göstermeye başlar ve
“NİÇİN BENİ ATEŞE ATTIN - KAYNATIYORSUN.?
MÂDEMKİ BENİ SATIN ALDIN, NİÇİN BU HALLERE UĞRATIYORSUN.?”
Deyince – Nohut pişiren kadın da kepçeyle vurarak – der ki :
“Yok.! Güzelce kayna ve tencereden çıkmaya kalkışma.
Seni sevmediğim için değil. Senin bir çeşniye sahip olman ve
GIDÂ haline gelerek bir cana karışman için kaynatıyorum.
Bu imtihan seni horlamak için değil...
Daha önce sen, bostanda sular içtin yeşerdin...
İşte O’suları içiş, bu ateşe düşmen içindi... Bil ki,
TANRI RAHMETİ, KAHRINDAN - GAZÂBINDAN FAZLADIR ve EBEDİDİR.
Bu sebeple bir kimseyi belâlara uğratması, rahmetindendir...
İşte bu takdir neticesinde, sende kahırlara uğrarsan eseflenme.
Sonra bunun özrü olarak tekrar lütuf eder de,
YIKANIP-ARINDIN, DEREDEN ATLADIN ve ARTIK O’MİHNETLER GEÇTİ der
ve der ki :
“EY NOHUT.! BAHARDA OTLADIN - YETİŞTİN, ŞİMDİ ZAHMET ve EZİYET
SANA KONUK OLDU – HOŞ TUT da KONUK GERİ DÖNSÜN. PADİŞAHA GİDİP
SENİN KONUK SEVERLİĞİNİ ANLATSIN da - BAHTIN GÜZEL OLSUN.!”
----------*****---------* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
38
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
SABIR – 2-Şeyde gerekiyor ;
1.YOKLUKTA - DERT – BELÂ ve SIKINTILARDA,
2.VARLIKTA – ZENGİNLİK – REFAH ve MUTLUKUKTA...
İnsanların çoğu, SABRIN zorluğunu, SIKINTIDA olduğunu düşünür...
Fakat asıl SABRIN ZORLUĞU-> varlıkta-bollukta olduğu söylenmiş ;
Hz.ÖMER buyurmuş : (NOT ; SABIR için Bak->54.Sayfaya.!)
---------------Zorlukla ve kıtlıkla denendik-sınandık – SABREDEBİLDİK.
Bollukla ve Refah'la denendik-sınandık - SABREDEMEDİK.!
TANRI’nın HAS-HÂLİS KULLARINI İNCİTENLER için ;
--------------------------------------------1/1515->1521.Beyitler ;
RÛH SÂLİH gibidir. TEN-Beden de DEVE’ye benzer.
RÛH vuslattadır, TEN ihtiyaç içindedir...
Temiz Rûha zarar vermenin imkânı yoktur.
Böyle bir Rûha sahip olanlara, kimse gâlip gelemez.!
Zarar gelse bile SEDEF’e gelir İNCİ’ye gelmez.!
Not ; Peygamber Hz.Sâlih.a.s ve Mûcizevi Deve’sine işâret var.
Bak->26.ve 54.Sûrelerde Hz.SÂLİH’in Devesi hk.bilgi var.
Not ; Kutsal kimselerin Rûhlarının farklı olduğu – anlaşılıyor.
Temiz Rûha zarar vermenin imkânı yoktur.
TANRI’nın NÛRU, KÂFİRLERE ASLA MAĞLÛP OLMAZ...
KÖTÜ KİŞİLER İNCİTSİNLER de, TANRI İMTİHANINI GÖRSÜNLER diye
CAN -> TOPRAĞA ait cisme ulaştı ve
bu sebeple cisimle bağdaştı-birleşti...
CAN’ı İNCİTEN KİŞİNİN,
BU İNCİTMENİN-> TANRI’yı İNCİTME OLDUĞUNDAN HABERİ YOKTUR.
Bilmiyor ki bu küpün suyu, ırmak suyu ile birleşmiştir.!
TANRI, bütün âleme PENAH (Sığınma-Dayanma-Güvenme yeri)
OLMASI İÇİN, BİR CİSME ALÂKA BAĞLAMIŞ’tır...
Not ; Tanrı’ya Rûh yoluyla sığınıldığına – işâret edilmiş...
----------*****---------Yukarıdaki belgelerden anlaşılmış olmalıdır ki ;
ARINMAK – çeşitli sıkıntılar çekme veya eğitilme süresinde ve
SABIRLI davranılması karşılığında -> İlâhi bir mükâfat oluyor..
ÖRNEK ;
Bir MEYVE veya bir SEBZE veya bir ÜRÜN’ü düşünün ki,
Önce HAM OLARAK yaratılıyor ve bu haliyle değersizdir...
Sonra, gündüzleri sıcak havada ve Güneş ışınlarının yakıcılığı
Karşısında – geceleri de soğuk-yağışlı havaların sıkıntılarına
Günlerce-aylarca SABREDEREK - > nihayet OLGUNLAŞIYORLAR ve
İnsanlara veya Hayvanlara faydalı bir şey oluyorlar...
İşte buna benzer bir şekilde ham olarak dünyaya gelen,
İnsanların da, yaratılan her şeye faydalı ve CENNETLERE LÂYIK,
bir hâle gelmesi için, ÇEŞİTLİ SIKINTILAR-ÇİLELER ÇEKEREK,
ARINMASI ve KEMÂLE ERMESİ ve ADAM OLMASI gerekiyor...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
39
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
40
Hz.EYYÜB’a.s.PEYGAMBER oluca, çok büyük SINAV’lardan geçirilmiş
ve SINAVLARI kazandığı için, SABRIN PİRİ olmuş...
Rivâyet ederler ki ;
-----------------ALLAH TEALÂ Hazretleri Peygamberleri en ağır sınavlarla imtihan
etmiş ve Hz.EYYÛB’u a.s,da şu şekilde imtihan etmiş ;
--------------------------------------------------Hz.EYYÛB,a.s, Hz.YÛSUF’dan sonraki – tahminen 13.Peygamberdir...
İlâhi lütuf-ihsan sayesinde MAL-MÜLK olarak ZENGİN olmuş ve
EVLÂTLARI çoğalıp kavmi çoğalmış ve Makam olarak PEYGAMBERLİĞE
kavuşunca, Rabbine karşı pek çok İBÂDET ve ŞÜKÜR etmeye başlamış.
---------------------------------------------------------------ALLAH TEALÂ, ŞEYTAN’ı çağırarak :
“Dünyaya git bak bakalım.! Hâlis kullarımız ne haldedir.?”
Şeytan, Hz.EYYÛB’un durumunu görünce ALLAH TEALÂ’ya demiş ki :
“BANA BUNLARI VERSEYDİN, BEN DAHA ÇOK İBÂDET-ŞÜKÜR EDERDİM.!”
Bunun üzerine ALLAH TEALÂ, Hz.EYYÛB’u sınamak için önce ;
köylerde bulunan HAYVANLARINI zaman içinde telef ettirmiş ve
bu süreç içinde de Hz.EYYÛB’a.s hep şükretmiş ve hiç şikâyet
etmeyince, bunu gören ŞEYTAN, Rabbine giderek demiş ki :
“Ey Rabbimiz.! EVLÂTLARI bir zarar görmedi ki karşı gelsin.”
ALLAH TEALÂ bu sefer sınavı ağırlaşmış ve EVLÂTLARI-SEVDİKLERİ
ölmeye başlamış fakat sabretmiş şikâyet etmemiş ve yine de hep
şükretmeye devam ettiğini gören Şeytan Rabbine giderek demiş ki:
“Ey Rabbimiz.! KENDİ CANI bir zarar görmedi ki, karşı gelsin.”
Bu sefer de ALLAH TEALÂ, derdi-belâları Hz.EYYÛB’ün kendisine
vermiş ve vücudunun her tarafında yara-bere çıkıp iltihaplar da
akmaya başlayınca, halka bulaşır endişesiyle Hz.EYYÛB’u,
şehrin dışında bir barakaya götürüp bırakmışlar...
Karısı her gün yiyecek bir şeyler götürüyormuş ve böyleyken bile
hiçbir zaman hâlinden şikâyet etmemiş, daima SABRETMİŞ.! Ancak,
DUA’sı şu imiş : “Yâ Rabbi.! KALBİME ve DİLİME dert verme.
Çünkü, bunlarla seni zikrediyorum.” diye yalvarırmış...
Hâtta yaraları KURT’lanmış ve yaralardan yere düşen kurtları da
yerden alıp tekrar yaranın üstüne kayarak Kurtlara :
“Yiyin, bu sizin kısmetinizdir.!” dermiş.. Böylece,
İlâhi sınavı kazanmış olduğundan – Rabbi VAHY ederek ona :
“Asâsı ile yere vurmasını emretmiş...”
Böylece yerden bir su kaynağı fışkırmış bu suda yıkanmış ve
tüm yaraları iyileşmiş –> tekrar normal hayatına dönmüş...
Kendisine yiyecek getiren Karısı, onu tanıyamamış ve durumu
anlattıktan sonra Karısı ona inanmış ve evlerine dönmüşler.
Allah Teâla Hazretleri de sonra ona, ondan alınandan daha
fazlasını vermiş. İşte bu sebeple........ Hz.EYYÛB’a.s,
SABIRLI İNSANLARIN PİRİ -> ÖNDERİ olarak tarihe geçmiş...
NOT; Böyle sınavlara katlanmak her insanın harcı değil vesselâm.
----------*****---------* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
41
İşte Hz.EYYÜB Hk.birkaç âyet ;
---------------------------21/83.âyet,
Ve EYYÛB’de Rabbine : “Başıma bir dert geldi. Sana sığınıyorum.
Sen, merhametlilerin en merhametlisisin.” diye yalvarmıştı...
21/84.
Biz de, duasını kabûl etmiş ve başına gelenleri kaldırmıştık...
Katımızdan bir Rahmet ve kulluk edenlere bir ibret olmak üzere,
ona aile efradını, bir misli fazlasıyla vermiştik.!
38/41. (Bak 21/83.âyetlere.)
Ey Muhammed.! Kulumuz EYYÜB’ü de hatırla-an...
Hâni O, Rabbine şöyle seslenmişti :
“Ey Rabbim.! Şeytan Bana, gerçekten yorgunluk ve azap verdi.”
38/42.
Biz de O’na dedik ki :
“Ayağını yere vur. İşte sana yıkanacak ve içecek soğuk bir su.!”
38/43.
Ve O’na, katımızdan bir Rahmet ve akıl sahiplerine de bir ibret
olmak üzere hem âilesini ve hem de bir mislini daha bağışladık...
38/44.
Ve O’na : “EY EYYÜP.! Eline bir demet sap al ve onunla vur..
Sakın yeminini bozma.!” dedik... Biz onu SABIRLI bulduk.
O’ne güzel bir kul’du.. Çünkü dâima Allah’a yönelir-sığınırdı.
NOT ; Rivâyete göre - Hz.EYYÜB’a.s, karısı basit bir hata yaptığı zaman,
ONA 100 SOPA VURARAK CEZALANDIRACAĞI hakkında yemin etmiş ve karısı da,
bu cezayı hak etmediği, fakat bu yeminin yerine gelmesi ve karısının da ağır
bir cezadan kurtulması için, Allah Tealâ -> Hz.EYYÜB’e bir yol göstermiş ve
100 ADET HAFİF BİTKİ SAPLARINDAN BİR DEMET yaparak karısına vurmasını ve bu
şekilde yeminden ve karısına haksız davranmaktan kurtulmasını tavsiye etmiş.
Bu âyetten de anlaşılıyor ki : KADINLAR, İNSAFLI BİR ŞEKİLDE DÖVÜLEBİLİR...
Hz.Mevlâna, Mesnevi 6.ciltte Hz.HÛD olayını şöyle özetlemiş :
----------------------------------------------------------6/4815.
ŞEYBÂN’ı RÂİ gibi hani, O’da CUMA günü namaz vaktinde,
sürüsüne KURTLAR dalmasın diye, sürünün çevresine BİR ÇİZGİ
çizerdi ve Ne Koyunlar O’çizgiden dışarı çıkar ve
ne de Kurt ve Hırsız O’çizgiden içeri girerdi...
6/4817.
ÂD milletine gönderilen Peygamber HÛD da, okuyup-üflediği bir
dairenin içine aldığı, kendisine uyan kimseleri, İlâhi gazabın
kasırgasından bu şekilde korumuştu...
Onlara: “8-GÜN BU ÇİZGİ İÇİNDE SUSUN-SABREDİN ve DIŞARIDAKİ
İŞKENCEYİ SEYREDİN.!” demişti..... Kasırga, bu çizginin dışında
bulunanları havaya kaldırıp taşlara çarpıyor ve etleri-kemikten
ayırıyordu. Bir bölüğünü de havada birbirine vuruyor ve HAŞHAŞ
taneleri gibi kemiklerini parçalayıp döküyordu.!
----------*****---------* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
Hz.MEVLÂNA'r.a, Mesnevî 1/1702.Beyitte buyurmuş ki :
EY DİL.!
SEN ; HEM, BİTMEZ - TÜKENMEZ BİR HAZÎNE'sin,
HEM, DERMANI OLMAYAN, BİR DERT'sin...
AŞK ; Bir dava’dır. CEFÂ çekmek ise, şâhitliktir...
Şâhidin olmadan davayı kazanamazsın.(CEFÂ=Dertlerdir)
2/2963.->
Ey YİĞİT.! ULU TANRI, Sıcağı-Soğuğu-Zahmeti-Derdi,
bedenlerimize havale etmiştir. Bütün bunlar ;
KORKU-AÇLIK-MALLARIN AZLIĞI-BEDENLERİMİZİN HASTALIĞI,
hepsi, CAN'naktinin meydana çıkması içindir.
HAK'la - BATIL birbirine karıştığından, SAĞLAM parayla,
KALP AKÇA'yı, bu hareme döktüklerinden dolayı; AYIRT ETMEK
için, hakikatleri sınamış-görmüş bir MEHENK gerekir ki,
BU HİLELERİ FARK'ETSİN. Şu tedbirlerin esası olsun...
4/3621.-> Beyitler...
NEFİS -> FİRAVUN’dur... Sakın ha onu doyurma...
Doyurma ki, eski kâfirliği aklına gelmesin.!
ATEŞİN hararetine düşmedikçe, Nefis arınmaz-güzelleşmez...
DEMİR, kor haline gelmedikçe sakın dövmeye kalkışma...
BEDEN AÇ OLMADIKÇA, harekete gelmez, TOK BEDENİ ISLAH
etmeye kalkışmak, bil ki soğuk demiri dövmeye benzer...
Bu NEFİS Firavuna benzer ve KITLIK’ta SECDE EDER ve YALVARIR..
Fakat işi bittiği zaman AZAR. Hani EŞEK yüklü olduğunda azamaz,
yükünü attığı zaman çifte atmaya başlar ya, tıpkı onun gibi.!
ÂHİR ZAMAN İNSANININ KIBLELERİ şunlar ;
Hz.MEVLÂNA, Mesnevi’den 6/1894.-> Beyitler...
-----------------------------------------TANRI ADALETİ, herkesi eşi ile çift etmiştir ;
FİLİ-> Fille, SİVRİ-> SİNEĞİ sivrisinekle...
* CEBRÂİL’le CAN’ların KIBLESİ.-> SİDRE’dir...
* KARNINA KUL olanların kıblesi-> SOFRA.
* ÂRİF’in kıblesi..............-> VUSLAT NÛRU’dur.
* FİLOZOF’laşan aklın kıblesi..-> HAYÂL.!
* ZÂHİD’in kıblesi.............-> İhsan sahibi TANRI’dır,
* TAMAHKÂRIN kıblesi...........-> ALTIN dolu bir torba.
* MÂNÂ gözetenlerin kıblesi....-> SABIR’dır,
* SÛRETE TAPANLARIN kıblesi....-> BİR PUT, BİR KADIN.v.s...
NOT ; Bu KIBLE’lerden bazıları hariç,
Diğerleri yukarıdaki âyetlere göre -> PUT oluyor.
HADİS'i Şerîf :
------------KİMİN HİCRETİ -> ALLAH’a ve RESÛLÜNE ise,
varacağı yer ALLAH ve Resûlüdür.
KİMİN ulaşmak istediği BİR DÜNYALIK veya nikâhlamak istediği
BİR KADIN ise -> varacağı yer, O'hicret edeceği şey'dir(PUT)
----------*****---------* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
42
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
43
İLÂHİ SINAV-İMTİHAN GEREĞİ,
DİN BÜYÜKLERİNE SEBEPSİZ GELEN DERTLERE – BELÂLARA,
Normâl insanlar tahammül edemiyor - Görelim ;
------------------------------------------Hz.Ferideddin ATTAR, MANTIK AL-TAYR, S-1/14 ;
------------------------------------------BU YOLA DÜŞEN’lerin CAN’ını -> HASRET’SARMIŞ ve
YANIP-YAKILMADALAR. CANLARINA ÂCİZLİK ve HAYRET YOLDAŞ OLMUŞ.!
-----------------------------------------------------------* Önce bir bak hele ÂDEM’in başına neler gelmiş.!
Nice zaman YASA-MÂTEME düştü ve neler çekti neler...
* Sonra âlemi TUFÂNA veren NÛH’a bak.!
Binlerce yıl KÂFİRLERDEN neler gördü... (950 yıl)
* Sonra AŞK ile MANCINIĞA BİNEN ve ateşi yurt edinen İBRÂHİM.!
* Nefsini, sevgilinin yoluna KURBAN eden yaslı İSMÂİL.!
* Belâlara uğrayan, oğlu YÛSUF’un derdiyle gözleri ağaran,
başı dönmüş YÂKUP’u hatırla.!
* Kuyuya atılan, Zindana hapsedilen, YÛSUF ve sultanlığına bak.!
* Nice dertlere uğrayan, vücudu Kurtlanan EYYÛB ve sabrını gör.!
* Yolunu yitiren, balığın karnını yurt edinen YÛNUS’u da an.!
* Dünyaya gelir-gelmez Beşiği-> TABUT, dadısı Firavun olan MÛSÂ.
* Ciğerinin hararetiyle DEMİRİ eriterek ZIRH’lar yapan DÂVUT.
* TAHTINI yel götüren, Hükümdarlığı meşhur olup, CİN ve DEV’i
emri altına alan âlem Padişahı SULTAN SÜLEYMAN’ı anla.!
* Gizlendiği kovukta, başı testereyle kesilirken ses çıkarmayan,
ve Hakkın kazasına sükût ederek râzı olan ZEKERİYÂ’yı da an.!
* Bir topluluğun önünde başı kesilirken başını eğmeyen YAHYÂ’dır.
* Darağacından, Yahudilerin elinden kurtarılan İSÂ’yı da hatırla.
* Sonra da, Kâfirlerden ne cefâlar gören, çok ıstıraplar çeken
Peygamberlerin Padişahı MUHAMMED MUSTAFA’yı da anla ve
* SEN, BÜTÜN BU İŞLERİ KOLAY MI SANIYORSUN.?
BU YOLDA EN ÂDİ-BASİT ŞEY CAN VERMEK’tir..
Cilt ; 1/96-dan ;
--------------AŞK,, Küfürden de yücedir – İmândan da...
AŞIK, bütün harmanını ateşe verir ve
Başı, testereyle kesilirken sabreder, biçtirir...
AŞKA, DERT ve GÖNÜL KANI GEREKLİ’dir...
AŞKA, perdeleri yakan bir DERT gerek...
AŞKIN hikâyesi bile müşkül olmalıdır ve
AŞKIN bir zerresi bile bütün âlemden iyidir...
DERTSİZ AŞK, TAM AŞK DEĞİL’dir..
MELEKLERDE de AŞK VARDIR, DERT YOK ve
DERT, ADAM olacak adamdan başka bir mahlûkta bulunmaz...
AŞKIN, KÂFİRLİĞE yakınlığı var. Kâfirlik ise yoksulluğun iç yüzü.
AŞK, yoksulluğa kapı açar, yoksulluk kâfirliğin yolunu gösterir.
Niçin korkuyorsun.? Bırak çocukluğu da ERLER gibi şu yola gir...
Fakat, tüm Dünya yüzünde bir tek adam yoktur ki, yolda SARP BİR
GEÇİDE rastlamasın. Eğer bu sarp geçidi aşarsa yol aydınlanır ve
gideceği yeri görebilir. Fakat geçidi aşamazsa yolu uzar-durur.!
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
Cilt ; 2/100-den ;
AŞILMASI GEREKEN 7-VÂDİ veya 7-DAĞ ;
---------------------------------1.İSTEK,
2.AŞK,
3.BİLGİ,
4.İSTİĞNÂ, (Tokgözlülük)
5.TEVDİT,
6.HAYRET,
7.YOKLUK-YOKSULLUK (Fakr’u Fenâ)
8.Bundan sonra artık senin gitmene gerek kalmaz ve
TANRI, seni kendisine çeker.! Bu CEZBE’ye düştüğün zaman,
Artık gidiş te, yürüyüş te kaybolur ve
Bir KATRE bile olsan -> BİR OKYANUS kesilirsin.!
Cilt ; 2/22-den ;
--------------BU ÂLEMDE HUZUR ve İSTİRAHATE İMKÂN YOKTUR...
Bu âlemde NEFS gibi bir ATEŞ bulundukça, kim huzura kavuşur.?
İNSAN, ne zaman GÖNÜL huzuruna erişir.? Sorusuna CÜNEYD :
GÖNÜLSÜZ KALDIĞI ZAMAN, İNSAN HUZURA KAVUŞUR.! dedi...
ZÜLEYHÂ’nın büyük bir debdebesi-yüceliği vardı ve
emrini yapmaya yanaşmayan YÛSUF’u zindana attırdı...
Zindandaki bir köleye dedi ki ;
“Hemencecik YÛSUF’u yere yık ve sopa ile adamakıllı döv ve
öyle bir vur ki tâ uzaktan ÂH ile İNLEDİĞİNİ duyayım...”
KÖLE, Yusuf’un güzel yüzünü görünce kıyamadı ve sopayı bir
pöstekiye vurmaya başladı. YUSUF’da yalancıktan inledi...
Köle Yusuf’a : “Ey güzel yüzlü Yusuf.! Gömleğini çıkar ve
sabret de, bir-iki de sırtına vurayım iz olsun. Eğer ZÜLEYHÂ
gelir sende bir iz göremezse, benim işimi bitirirler” deyince,
YÛSUF gömleğini çıkardığı zaman bir-iki şiddetli sopa yedi ve
Öyle bir inledi ki, bunu duyan Züleyhâ : “HAH.! ŞİMDİ OLDU..
ARTIK YETER. BU SEFERKİ ÂH, DERİNDEN - YÜREKTEN ÇIKTI.” dedi..
SEN de, BÖYLE BİR DERT SAHİBİ OLMADIKÇA,
ERLERİN SAFINDA ER SAYILMAZSIN... Eğer birisinde AŞK DERDİ,
AŞK YANIŞI varsa, hiç sabrı – kararı kalır mı.?
Yok.! BU ÂLEM MÜLKÜNE KÂNİ-RÂZİ OLURSAN eğer ,
Ebedi olarak zarar-ziyâna düşer, bir şey elde edemezsin...
SALTANAT -> MÂRİFETTE’dir...
Çalış-çabala da, sende MÂRİFET MEYDANA GELSİN...
ÂRİF, irfân âleminin sarhoşu olursa eğer,
Bütün âlem halkına SULTAN kesilir ve
BU ÂLEMİN SALTANATI, ONUN GÖZÜNDE ÖNEMSİZ BİR ŞEY GİBİ GÖRÜNÜR.
Cilt ; 2/132-135-den ;
-------------------A’BÖN KİŞİ.! BU VÂDİLERİ AŞMAK KOLAY DEĞİL’dir...
Fakat sen, bilgisizliğinden kolay sanıyorsun...
Hiçbir yolcu bu yolun SONUNU göremedi ve
hiçbir kimse de, bu DERDİN DERMANINI BULAMADI...
Mâdem ki bu yola girmeye ve bu DERDİ göğüslemeye tâkatın yok,
DAĞ gibi olsan bile, BİR SAMAN ÇÖPÜ kadar değerin yoktur senin..
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
44
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
45
EDEP ve BELÂ konusunda Hz.Feridettin ATTAR’dan seçmeler ;
TEZKİRET-ÜL EVLİYÂ – kitabından S ; 124-125 ;
------------------------------------------Sayfa ; 50-54-de -> Hz.Beyazit BESTAMİ’r.a. buyurdu ki :
HALKIN HELÂKI 2-ŞEYDEN’dir ;
------------------------1.HAKKA HÜRMET ETMEMEKTEN’dir -> EDEPSİZLİK.
2.HAKKA MİNNET ETMEMEKTEN’dir -> ŞÜKÜRSÜZLÜK.
Sayfa ; 60-da -> (Not ; SEVR = ÖKÜZ, Erkek sığır, demek.)
------------Hz.Şeyh Süfyân-ı SEVR’r.a bir gün ;
MESCİDE önce SOL ayağını basarak girince, bir avâz-ses işitti :
“Yâ SEVR.! NİÇİN SAĞ AYAĞINLA GİRMEZSİN.?”
Bu avâzı duyan SÜFYAN hemen düşüp-bayıldı ve aklı başına gelince
hemen sakalına yapışarak kendisine birkaç tokat attı ve :
“BİR SÜNNETİ TERK ederek EDEPSİZLİK ETTİĞİN İÇİN ADIN ÖKÜZ OLDU.
DAHA FAZLA EDEPSİZLİK edersen, KIYAS EYLE ki ADIN NE OLUR” dedi.
----------*****---------Sayfa ; 91-de -> Hz.Şeyh Hatem-i ESAM’r.a derdi ki :
-------------------------------------------------Zamanımızın ÂLİM ve ZÂHİT’lerinin GURUR-KİBİR’lerini tartsalar,
BEY’lerin GURUR-KİBİR’lerinden daha AĞIR GELİR...
İNSAN, ŞU 4-ÖLÜM’ü TATMADIKÇA, HAKKA LÂYIK-YAKÎN OLAMAZ...
1.MEVT-i EBYÂT -> Açlık....
2.MEVT-i ESVED -> Ezâ ve Cefâ’ya tahammül...
3.MEVT-i AHMER -> Mücâhede – Nefse karşı savaşmak...
4.MEVT-i AHKÂR -> Eski–Palas–Avam, fakat temiz elbise giymek.
----------*****---------Sayfa ; 165-de -> Hz.Şeyh Semmûn-u ÂŞIK’r.a:
---------------------------------------------------* MUHABBET’i NİÇİN BELÂYA KOŞTULAR.? diye sordukları zaman,
* Şunun için ki ; HER KİŞİ MUHABBET DAVASI EYLEMESİN ve
BELÂYI GÖRÜNCE HEZİMET ETSİN.!” Sözüyle cevap vermiş...
Açıklama, anlamı ;
Allah Tealâ’ya yakınlık isteyeni, niçin DERT-BELÂ ile sınıyorlar.?
Bu yol, çeşitli ağır sınavlarla doludur...
Bu yola her KUL DAYANAMAZ. Kıymetli şeye kavuşmak isteyenler,
bu yoldaki çilelere dayanmak zorundadır. Aksi halde,
azimsiz-gevşek olanlar, dayanamayıp GERİ DÖNSÜNLER – demektir...
----------*****----------
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
46
DERT ve BELÂDAN KORUNMA veya KURTULMA ÇARELERİ ;
10.YÛNUS Sûresinde de açıklanmış ;
-------------------------------10/98.âyet,
Allah’ın azabı geldiği zaman inanıp da inancından fayda gören
şehir halkı, ancak YÛNUS MİLLETİ’dir. Onlar inandıkları zaman
dünya hayatında REZİLLİĞİ GEREKTİREN AZABI ONLARDAN KALDIRDIK
ve onları bir süre daha dünyada geçindirdik.!
NOT ; 10/98.âyette belirtildiği gibi ; Hz.Muhammed’e sav, kadar – dünyada
yaşamış ve Allah azabını Hak’etmiş milletlerden yalnız biri YÛNUS MİLLETİ,
azaptan kurtulabilmiş.! Bu kurtuluş’un, mutlaka güçlü bir sebebi var ve
bu sebep –-> AĞLAYARAK – YALVARMAK ve ALLAH TEÂLÂ’dan AF DİLEMEK’tir...
Hz.Mevlânâ’r.a. Mesnevî’de buyurmuş ki Peygamberleri olan Hz.YÛNUS’a isyân
etmiş millete fırtına ve şimşeklerle gönderilen ceza, uzaklardan görüldüğü
zaman HALK – büyük bir felâketin geldiğini anlayınca derhal, hepsi birden
SECDEYE KAPANIP –> GÖZYAŞLARI DÖKEREK –> YALVARMAYA BAŞLAMIŞLAR ve
akşam’dan–> sabaha kadar yalvarış karşısında azap bulutu dağılıp kaybolmuş.
Mesnevi’den 5/1599.Beyitler ->
--------------------------KUL, günde 5-kere "NAMAZA GEL, FERYAD'ET" diye dâvet edilir.
Müezzinin : "Haydi felâha = Haydi kurtuluşa." demesi yok mu.?
O'felâh-O’kurtuluş, bu ağlayış ve sızlanıştır...
Sen kimi DERT’le hasta etmek istersen, ONUN GÖNLÜNE BU AĞLAYIŞ
YOLUNU KAPATIRSIN. Bu suretle de DERDİ-BELÂYI defeden olmaz ve
belâ gelip-çatar. Çünkü, sızlanma şefâatçisi bulunmaz...
5/1603.
Birisini belâdan kurtarmak istersen,
gönlüne sızlanmayı getirirsin...
Kur'an-da, şiddetli azâba uğrayan ümmetler hakkında dedin ki :
"O'anda ağlayıp sızlanmadılar ki, BELÂ onlardan dönüp savuşsun"
Gönülleri katı olduğundan suçları kendilerine ibâdet görünüyordu.
İNATÇI, KENDİSİNİ SUÇLU BİLMEDİKÇE, SUÇLU GÖRMEDİKÇE,
NASIL OLUR da GÖZLERİ YAŞARIR ve AĞLAR.?
Hâsılı, ağlayıp-sızlanmanın Tanrı yanında değeri vardır.
Ağlayıp-sızlanmada ki değer, başka nerde var.?
5/1618.
Ey ümit, hemen kalk, belini sıkıca bağla. Kalk ey ağlayan,
dâimâ gül. Çünkü, Ulu Tanrı üstünlük bakımından gözyaşını,
şehitlerin kanıyla bir tutmada dır...
1/1632.->
-----Bu söze yabancı değilsen eğer ;
Bir hırka’ya bürün – bir virâne’ye çekil ve GÖZYAŞI DÖK.!
Çünkü ÂDEM – Tanrı İTÂB’ından (Azarlamak) AĞLAMAK’la KURTULDU.
TÖVBEKÂR’ın nefesi –> ISLAK GÖZYAŞLARI’dır...
ÂDEM Yeryüzüne ; AĞLAMAK için –> daima FERYÂD’edip inlemek ve
MAHZÛN olmak için gelmiştir..
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
İSLÂM’ın GARİP OLARAK BİTMESİ,
İnsanların DİN ve İMAN’dan çıkması –
47
anlamında.
İşte bu durum –> KIYÂMET’in ana sebebidir ve
İnsanlık âleminin başına gelebilecek en büyük belâ KIYÂMET’tir..
İSLÂM - Nasıl GARİP OLARAK BİTECEK.?
Bu hususta,
Hz.Ziyad B.ÜZEYİR buyurmuş ki :
----------------------------ÖMER bana sordu : “İSLÂM-ı NEYİN YIKACAĞINI BİLİYOR MUSUN.?”
Ben de “HAYIR.!” diye cevap verince şunları söyledi :
1.ÂLİMLERİN HATALARI,
2.ALLAH’ın KİTABI KUR’AN ÜZERİNDE YAPILAN MÜNÂFIKÇA YORUMLAR.
3.YANLIŞ YOLDAKİ LİDERLERİN KURDUKLARI DÜZEN...
30/41.âyet,
İnsanların yaptıkları kötülükler sebebiyle, KARADA ve DENİZDE
düzen-huzur bozulur. Allah da tuttukları yoldan belki dönülür
diye ; yaptıklarının cezasını, onlara dünyada tattırır.!
30/42.âyet, (12/109. ve 30/9.âyetlerde de buna işaret ediliyor)
Ey Muhammed.! Onlara de ki : “yeryüzünde gezip - dolaşın da,
sizden öncekilerin âkıbetleri-sonları ne olmuş – bir görün.!
Onların çoğu putperest-müşriklerdi...”
Hz.Ebû BEKİR - 30/41.âyeti tefsir ederek şunları söylemiş :
--------------------------------------------------------Âyette geçen KARA-> İNSANIN DİLİ – DENİZ-> İNSANIN KALBİ’dir...
1.DİLDE çürüme ve bozulma başladığında, İNSANLAR buna ağlar,
2.KALPTE çürüme ve bozulma başladığında, MELEKLER buna ağlar.
Bu çürümeleri Necip Fâzıl bir şiirinde şöyle özetlemiş ;
KALPLERDEN KAZIDILAR İMÂNIN SIRRINI,
HER GÜNÜN BU GÜNDEN BETERDİR YARINI,
ACI RÜZGÂRLARA VERMİŞ Kİ BAĞRINI,
MÜSLÜMAN BAYRAĞI YANA-YANA ÇIRPINIR...
2/214.âyet,
SİZDEN önce gelenlerin durumu - sizin başınıza gelmeden,
CENNETE kolayca girivereceğinizi mi sanıyorsunuz.?
Peygamber ve onunla birlikte inananlar :
"ALLAH'ın YARDIMI NE ZAMAN.?" diyecek kadar, darlığa ve
zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı.!
İyi bilin ki ; Allah'ın yardımı şüphesiz ki yakındır...
7/40.âyet,
Ayetlerimizi yalanlayıp, onlara inanmaya TENEZZÜL ETMEYENLERE ;
GÖKLERİN KAPILARI AÇILMAZ.! Deve, iğnenin deliğinden geçmedikçe,
CENNETE GİREMEZLER. BİZ, suçluları işte böyle cezalandırırız.!
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
ÂHİR ZAMAN İÇİN – GEÇERLİ VASİYETLER ;
Tecrübeler ve bilgilerle derlendi...
Atalarımız : “ŞU 3’KİŞİYE ACIYINIZ.!” buyurmuşlar...
1.EMÎR iken –-- hapse düşen kimseye,
2.ZENGİN iken – Fakir düşen kimseye,
3.ÂLİM iken --- Câhillerin arasına düşen kimseye.!
ÂHİR ZAMAN’da – zamanımızda, şu kişilere de ilâveten acınır ;
----------------------------------------------------------* DİNSİZ - İmânsız olarak göçüp - gidenlere,
ALLAH Hakkı’nı İBÂDET ve İTAAT’i düşünmeyen ve ödemeyenler.
* DİNLİ olup ta, HAYIR’sız – ZEKÂT’sız olarak göçüp-gidenler,
KUL HAKKI’nı tanımayanlar ve Dünyayı boşa geçirenler.!
* İŞSİZ kalan - İş bulamayan ve bu sebeple yoldan sapanlar,
* İNSANLIK yolundan sapan ; UYUŞTURUCU – KUMAR - ZİNÂ v.s.
kötü alışkanlıklara bulaşanlara ve âilelerine,
* TEDAVİ olamayan – fakir HASTALAR,
* DÜNYADA – çok fakirlik-yoksullukta ÜMİTSİZCE yaşayanlara,
Sosyal hizmetlerden – hiç yararlanamayanlar...
* 25-30 YIL emeklilik pirimi ödeyip de ; emekli olamayanlar,
Emekli primleri boşa giden Emekli bir yaşamı göremeyenler.
* BORÇ verenler veya ALACAKLI olup – alacağını alamayanlar..
* KIYÂMET’te ALLAH’ın belâsını görecek olanlar için ;
CÂHİL kalan ve Dünyada lüks içinde yaşam isteyen Müslümanlar,
DÜNYA nimetleri için HIRS ve HASET’likleri sebebiyle,
ÂHİRET nimetlerini kaybedecekler ve İSLÂM garip kalacakmış...
57/24.âyet,
ONLAR ; CİMRİLİK yapar insanlara da cimriliği tavsiye ederler.
ALLAH’ın emirlerinden yüz çevirenler, ALLAH’a zarar veremez..
ALLAH’ın hiçbir şeye-hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur..
Çünkü O, çok zengindir ve HAMD’e-övülmeye lâyıktır..
Mesnevi – 6.Ciltten ;
6/1972: CÖMERTLİK, SEBEPSİZ OLARAK VERMEK’tir..
TEMİZLİK, HER ŞEYİ TANRIYA VERİP –> ARINMAK’tır...
Bu iş -> Her şerîatin dışındadır...
6/1973: Çünkü ŞERÎAT, ya TANRI İHSÂNI’na nâil olmayı,
veya, TANRI KAHRI'ndan KURTULMAYI arar..
Varlıktan arınanlarsa, Tanrının has kurbanlarıdır...
6/1974: Onlar, ne TANRI'yı SINAR’lar,
Ne de, ZİYÂNA – KÂRA ALDIRIŞ EDERLER.!
6/2982: Peygamber dedi :
"HAMD ve CÖMERTLİK dünyaya uzanmış CENNET dallarındandır"
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
48
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
42/20.
ÂHİRET KAZANCI DİLEYENİN-İSTEYENİN BU KAZANCINI ARTIRIRIZ ve
DÜNYA KAZANCI İSTEYENE de, ONDAN VERİRİZ.
Fakat onun, ÂHİRETTE HİÇBİR NASİBİ YOKTUR.!
NOT; Âyette, EN KÂRLI DUA’nın-dilemenin-istemenin ÂHİRETİ İSTEMEK olduğu ve
en tehlikeli – en zararlı dua’nın-dilemenin-istemenin de, âhirete inanmayıp,
yalnız dünya için dilekte-istekte bulunulmak – olduğu vurgulanıyor.!
Âyette, DUA’nın ne kadar önemli bir ibâdet olduğu da, anlaşılmış oluyor...
9/112.âyet,
Ey MUHAMMED.! TÖVBE eden, İBADET eden, HAMD eden, ORUÇ tutan
ALLAH uğrunda savaşmak veya ilim öğrenmek için – SEYAHAT eden
RÜKÛ ve SECDE eden, İYİLİĞİ emreden, KÖTÜLÜĞE engel olanlarla
ALLAH’ın sınırlarını koruyanlara, Cenneti müjdele.!
47/12.
Muhakkak ki Allah, İNANAN ve HAYIRLI-İYİ İŞLER YAPAN KİMSELERİ
altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyacaktır. İNKÂR EDENLER
YALNIZ DÜNYADAN FAYDALANACAKTIR ve ONLAR DÜNYADA SAFÂ SÜRERLER
ve HAYVANLAR GİBİ YERLER ve SONUNDA ONLARIN YERİ-YURDU ATEŞTİR
50/32->35.
Bunlara da denir ki : “İşte, size söz verilen Cennet budur ve
ALLAH’a YÖNELEN, ALLAH’ın EMİRLERİNE UYAN ve GÖRÜNMEDİĞİ HALDE
RAHMÂN’dan KORKAN-SAKINAN, HAKKA-GERÇEĞE BAĞLANMIŞ BİR KALPLE
gelen kimseler artık bu cennetlere selâmetle ve emniyet içinde
girin. İşte bu sonsuza kadar kalacağınız-yaşayacağınız yerdir”
Bunlar orada, istedikleri-diledikleri her şeyi bulurlar ve
Katımızda, bunlar için daha fazlası da vardır...
Anadolu takvimi - 7.Temmuz.2001'den ;
Hz.Ebu BEKİR'in HUTBESİ :
----------------------SİZİN en hayırlınız olmadığım halde, idare etmek için seçildim.
İyilik yaparsam - bana yardım ediniz..
Kötülük yaparsam - beni doğrultunuz...
Doğruluk-> EMİN’lik, yalancılık da–> HÂİNLİK’tir...
Sizin yanınızda zayıf olanlar ;
haklarını alıncaya kadar, benim yanımda güçlüdürler...
Yanınızdaki güçlüler de ;
onlar üzerindeki haklar alınıncaya kadar yanımda güçsüzdürler.
Hangi İSLÂM toplumu -> ALLAH yolunda CİHAD'ı TERK ederse ;
ALLAH onlara ZİLLET ve AŞAĞILIK verir...
Hangi MÜSLÜMAN toplum arasında ---–> FUHUŞ yayılırsa ;
ALLAH, onlara vereceği BELÂ ve CEZA'yı genelleştirir ...
ALLAH ve RESULÜNE itaat ettiğim müddetçe - bana itaat edin...
Şayet ben, ALLAH ve O'nun elçisine isyân edersem ;
artık bana itaat yoktur ...
YUKARIDAKİ BELGELERİN ÖZETİ – ŞU HALK SÖZÜNDE ;
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
49
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
NUSH ile USLANMAYANI ----> ETMELİ TEKDİR,
TEKDİR ile USLANMAYANIN -> HAKKI KÖTEK’dir...
Açıklama ;
Nasihat-Öğüt ile doğru yola gelmeyene –> önce ihtar edilir..
İhtardan da anlamayanın hakkı -> CEZA’dır – DAYAK’tır...
İşte – İLÂHİ YOL da böyle’dir...
MUSİBETLERDEN NASIL KURTULURUZ.?
Sorusunun özeti ;
İMÂNLI-İHLÂSLI KİMSELER İÇİN -> KURTULUŞUN EN KESTİRME 3-YOLU ;
---------------------------1.HİLM = Sabırlı ve Sakin-Yumuşak-Hoşgörülü, bağışlayıcı olmak,
2.CÖMERT olmak ve Muhtaçlara her çeşit yardımlarda bulunmak,
3.GÖZYAŞI ile TANRI’ya YALVARMAK, af-bağışlanma dilemektir ve
Ne yazık ki İNSANLARIN ÇOĞU, KÂMİL ADAM’lık hasletleri olan,
bu hususlardan uzakta kalıyor ve âdetâ BELÂ’ları DÂVET ediyor.
BİR BELGE ;
Belge, CAN CÖMERTİ BÜYÜCÜ’leri anlatıyor.
Bak-> KUR’AN’da CAN CÖMERTİ olanlara örnek-> ASHÂB-ı KEHF’tir.
Hz.Mevlânâ’r.a, – Mesnevî – 6.ciltte,
6/4346.Beyitten devamla – Hz.MÛSÂ olayını – şöyle anlatıyor ;
----------------------------------------------------------İNKÂR EDENLER, Güvenilir yüce kişileri, aşağılamayı kasdettiler.
Fakat bu aşağılama – yüceliğin ta kendisi oldu ve Mucizelerin
zuhûruna sebep kesildi. Onların inkârdan kasıtları, dini
aşağılamaktı. Fakat bu aşağılamanın ta kendisi Peygamberlerin
yüceliğini ortaya çıkardı.! KÖTÜ KİŞİLERİN İNKÂRI OLMASAYDI ;
Mucize’nin meydana gelmesine ne lüzum vardı.?
6/4355.
Halbuki O’Sihirbazların yaptıkları sihir. Mûsâ mucizesinin
zuhûruna sebep oldu, ASÂ’nın itibarını bir kat daha artırdı...
6/4361.
TANRI’dan çekinen kişiye, mükâfatta bulunmak, gizli ve
olmayacak bir şey değildir. Sen – HATAYA DÜŞEN BÜYÜCÜ’lere ;
HATALARINDAN SONRA, ETTİĞİ LÜTFA BAK.! Sevip-beslerken
vuslata eriştirmek, umulmayacak bir şey değildir...
* Halbuki O, BÜYÜCÜLERİN ELLERİNİ - AYAKLARINI KESTİRİRKEN,
ONLARI VUSLATINA ERİŞTİRDİ.!
* Yürüyen ve ayakları olan kişinin, yürüyüp-gezmesi tabiidir.
Sen ; BÜYÜCÜLERİN AYAKLARI KESİLDİĞİ HALDE, YÜRÜMELERİNİ
SEYRET.! (Diyerek –> Firavunun, sihirbazların ayaklarını
kestirdiğini ve bu halde – sihirbazların – sanki ayakları
kesilmemiş gibi.! yürüyüp gitmelerinin de hayret ettiren
bir mucize olduğunu.! anlatıyor.)
----------*****----------
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
50
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
Cennet CÖMERTLERİN’dir ;
Rivâyet edilmiş ki ;
ALLAH TEALÂ, CENNETİ yarattığı zaman, ona :
----------------------------------------“EY CENNET KONUŞ.!” diye emrettiği zaman cennet dile gelip :
“Müminler, muratlarına-umutlarına ermişlerdir.” diyerek,
23/1.âyetini okumuş ve CENNET CÖMERTLERİN’dir.. demiş.
ALLAH TEALÂ, bu soruyu 3’kere sormuş ve aynı cevabı almış ve
ALLAH TEALÂ, 4.kez :
“EY CENNET KONUŞ.!” diye emrettiği zaman cennet bu sefer :
“BEN, KÂFİRLERE ve MÜNÂFIKLARA HARAMIM.” diye cevap vermiş...
Sahte CÖMERT’lik ;
Hz.ÖMER’r.a, devrinde Mekke de bir yangın çıkar ve
Halk SU ile SİRKE ile yangını bir türlü söndüremeyince hemen,
Hâlifeye -> Hz.ÖMER’e r.a,koşarlar ve O’da onlara der ki :
-------------------------------------------------------“Bu YANGIN size, Allah’ın bir ikazıdır ve sizin,
CİMRİLİK ateşinizin bir kıvılcımı olarak ortalığı yakmaktadır.
Cimriliği terk edin ve Cömert olun..” deyince onlar da :
“Ya ÖMER.! Kapılarımız herkese açıktır ve biz Cimri değiliz.”
Deyince Hz.ÖMER’r.a, de onlara şöyle buyurmuş :
---------------------------------------------
“SİZ, hiçbir zaman ALLAH RIZASINI GÖZETEREK CÖMERT OLMADINIZ..
Töre gereği, alışkanlık olarak fakirlere yardım ediyorsunuz.!
ÖĞÜNÇ-GÖSTERİŞ İÇİN cömertlik yapıyorsunuz. Yangını söndürmeyi
bırakın gidin fakirleri doyurun, yangın kendiliğinden söner.!”
YAŞAMDAKİ MAKSAT ;
ALLAH’ın RIZASINI ve HOŞNUTLUĞUNU KAZANMAK’tır.
Bunun için, çeşitli yollar var ve bu yolların en kısası,
yukarıdaki örneklerde belirtilmiş... Fakat ;
İnsanların çoğu nefsine düşkündür...
ANCAK ;
Nefsin hükümranlığından kendini kurtarabilenler,
Nefislerine hükmedebilen kimselerdir ki bunlar ;
Öncelikle başkalarına yardıma koşarlar ve ;
* Yemezler –> yedirirler.... Giymezler –> giydirirler...
* Kendilerinden önce, başkalarını düşünürler...
64/16.
Gücünüzün yettiği kadar, bir gayretle ALLAH’tan SAKININ-KORKUN
ve ALLAH’ın EMİRLERİNE-YASAKLARINA UYUN - İTAAT EDİN ve
KENDİ YARARINIZA OLARAK MALLARINIZDAN HAYIR - HASENÂT YAPIN.
Kendini nefsinin tamahından cimriliğinden korumuş olan kimseler
işte bunlar kurtuluşa ve mutluluğa ve muratlarına erecektir...
İşte bu suretle, ARINILIR ve ALLAH RIZASINA ULAŞILIR – inşallah.
CÖMERTLİĞİN SON NOKTASI->CANINI BİLEREK-İSTEYEREK VERBİLMEK’tir.
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
51
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
Mesnevi - 6/806.Beyit Başlığı :
----------------------------TANRI'nın RIZIK VERİCİLİĞİNİ,
ve RAHMET HAZİNELERİNİ GÖRMEYEN HARİS.! (Hırslı kimse)
Büyük bir harman yerinde, O'geniş harmanı görmeyip de,
"BİR TEK BUĞDAYA YAPIŞAN" ve bunu, uğraşa-çabalaya,
titreye-yorula aceleyle götürmeye çalışan KARINCA’ya benzer.!
2/195.
Mallarınızı Allah yolunda sarf edin.
Kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın. İşlerinizi,
iyi yapın, Şüphesiz ki Allah, iyi iş yapanları sever...
2/268.
ŞEYTAN, SİZİ FAKİRLİKLE KORKUTUR ve SİZE CİMRİLİĞİ TAVSİYE EDER.
Allah da ; kendisinden mağfiret ve bereket-bolluk vaad’eder...
Andolsun ki Allah’ın lütfu-ihsânı boldur - O, her şeyi bilir...
NOT ; Âyetteki MUHSİN = İHSÂN EDEN kimseye deniyor. İHSÂN = işi noksansız
tam yapmak ve işin hakkını vermek - sağlam yapmak - CÖMERT ve DÜRÜST OLMAK
anlamında. Hz.Muhammed,sav, İHSÂN kelimesini şöyle tarif etmiş :
“ALLAH’A, KENDİSİNİ GÖRÜYORMUŞ GİBİ İBÂDET ve KULLUK ETMEKTİR..”
Bu âyetteki diğer önemli husus İNFÂK = Nafaka vermek, beslemek, geçindirmek
Zekât ve Sadaka vermek ve her çeşit yardım yapmak – sıkıntılardan kurtarmak,
anlamındadır ki; Kur’an-ı Kerîm de, AĞIRLIKLA üzerinde durulan bir husustur.
Çünkü, Kur’an-ı Kerîm de ; KUL HAKKI – ALLAH HAKKINDAN ÖNCE GELİYOR..!
Bu sebeple Hz.Allah Tealâ, sosyal yaşamda PAYLAŞMAYI ön plânda emrediyor ve
MUHSÎN olmayanların ; başlarına çeşitli belâların geleceğine işâret var.!
Bu sebeple ; CENNETLERE, ANCAK CÖMERTLER GİRECEKTİR... demişler...
5/64.
YAHÛDİ’ler : “ALLAH’ın ELİ BAĞLIDIR, ALLAH CİMRİDİR.!” dediler.
Bu sözleri sebebiyle, onların elleri bağlansın ve lânet olsun.
Hayır.! Allah’ın iki eli de açıktır ve nasıl dilerse, öyle
İhsânda bulunur. Andolsun ki – Rabbinden sana indirilen sözler,
onlardan ÇOĞUNUN, azgınlık ve inkârını artıracaktır ve BİZ,
ONLARIN ARASINA, KIYÂMETE KADAR SÜRECEK DÜŞMANLIK ve KİN SALDIK.
Savaş ateşini, ne zaman körükleseler, Allah bunu söndürür...
ONLAR, YER’YÜZÜNDE BOZGUN ÇIKARMAK İÇİN KOŞTURUP DURURLAR.!
Andolsun ki Allah, fitne çıkaran bozguncuları sevmez...
NOT; YAHUDİLER hakkında en önemli ve kesin hüküm yukarıdaki Âyette verilmiş.
Bu sebeple, Hz.Muhammed’i sav, asla kabûl etmeyen ve sadece Hz.MÛSÂ’yı as,
benimsemiş olan YAHUDİLER-den, Türklere ve Müslümanlara, asla bir iyilik
gelmeyeceği, bu âyette bildirilmiş oluyor. Kesin hükümlü bu âyetlere rağmen,
YAHUDİLERE yandaş olmak ancak - ALLAH’A KARŞI GELMEK, anlamında değil mi.?
Şu halde Lânetlenmiş bir milletle işbirliği yapmak DİNDEN-İMÂNDAN çıkmaktır.
16/127.128.
EZÂYA KATLAN-SABRET, bu SABIR, ancak ALLAH’ın yardımıyla olur
ve onlar için ÜZÜLME ve KURDUKLARI TUZAKLARDAN da ENDİŞE ETME.
Muhakkak ki ALLAH, KENDİSİNDEN SAKINAN TAKVÂ SAHİPLERİYLE ve
İYİLİK YAPAN, MÛHSİN OLAN CÖMERT KİMSELERLE BERABERDİR...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
52
* DERT – BELÂ ile ilgili DİNİ belgeler *
HADİS'i Şerîf :
------------“Hiddetlendiği saman -> YUMUŞAKLIK göstererek sabreden kimse,
ALLAH'ın sevgisine MAZHAR olur."
24/56.âyet,
SİZE ACINMASI ve SİZE MERHAMET EDİLMESİ İÇİN ;
NAMAZ KILIN ve ZEKÂT VERİN ve PEYGAMBER’e İTAAT EDİN...
3/134.
SAKINANLAR ; FERAHLIKTA ve BOLLUKTA ve DARLIKTA mallarını
yoksullara harcayanlar ve ÖFKELERİNİ YENENLER ve insanların
kusurlarını affedenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever...
3/159.
Ey MUHAMMED.! ALLAH'ın Rahmetinden dolayı, Sen onlara karşı
MERHAMETLİ-YUMUŞAK davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın,
şüphe yok ki onlar, etrafından dağılır giderlerdi. Artık, onları
affet ve onların bağışlanmasını dile ve İŞ HAKKINDA da ONLARA
DANIŞ, fakat bir karar verdiğin zaman da, ALLAH'a sığın-güven..
Muhakkak ki ALLAH, kendisine güvenenleri sever...
15/85.
Biz – gökleri, yeri ve ikisinin arasında buluna her şeyi, ancak
gerçek olarak ve gerektiği gibi yarattık. KIYÂMET günü, mutlaka
gelecektir. O’halde – YUMUŞAK OL ve İYİ DAVRAN...
47/29.
Yoksa KALPLERİNDE HASTALIK-FİTNE-FESAT OLANLAR, DÜŞMANLIKLARINI
ve KİNLERİNİ, ALLAH’ın AÇIĞA ÇIKARAMAYACAĞINI MI SANIYORLAR.?
47/30.
Ey MUHAMMED.! Eğer BİZ dileseydik, O’kimseleri SANA gösterirdik
ve SEN onları yüzlerinden tanırdın ve SEN, KONUŞMALARINDAN da
ONLARI TANIRSIN.! Andolsun ki ALLAH, işlediklerinizi biliyor...
RİVÂYET EDİLİR ki :
----------------Hz.MÛSÂ’ya, CENÂBI HAKK sordu : Yâ MÛSÂ.!
Sana Peygamberlik vermeme sebep olan şeyi biliyor musun.?
Mûsâ cevap verdi : "Yâ Rabbi.! Sebebi ne idi.?" deyince,
CENAB'ı HAKK'buyurdu ki :
SEN, bir gün Koyun bekliyordun. Bir Koyun, sürüden ayrılarak
kaçtı. SENDE, koyunu sürüye katmak için arkasından yürüdün ve
bir hayli yol gittin. Hem SEN, hem de KOYUN yoruldu. Nihayet,
Koyunu yakaladığın zaman, koyunu tutup şöyle HİTAP eyledin ;
* "Yâ KOYUN.! ne zorun vardı da, böylece hem kendini,
hem de beni zahmete soktun ve her ikimizi de yordun.? "
Hâlbuki, o anda son derece yorgun ve hiddetli idin. İşte o,
hiddetli-gazaplı zamanında, HIRS'ını yenip, güzellikle muâmele
ettiğin için, sana Peygamberlik derecesini ihsân eyledim......"
NOT; Apaçık anlaşılıyor ki ; Peygamberler önce ÇOBAN olmuş ve
HİLM = SABIR-HOŞGÖRÜ, ALLAH KATINDA ÇOK DEĞERLİ, vesselâm.
----------*****---------* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
53

Benzer belgeler