Derz Dolgu Malzemeleri

Yorumlar

Transkript

Derz Dolgu Malzemeleri
Kalekim ––––––––––– Derz Dolgu Malzemeleri
Derz Dolgu Malzemeleri
—
FUGA
—
ULTRAFUGA
—
FUGAFLEX
—
ULTRAFUGAFLEX
—
ULTRAFUGAFLEX TOZUMAZ
—
FUGATECH
—
FUGAPOOL
—
EPOTECH +
—
FUGASİM
35
36
Kalekim ––––––––––– Derz Dolgu Malzemeleri
2000 FUGA
Derz Dolgu (1 - 6 mm)
Tanımı
— 20 kg FUGA 6,6-7lt. su üzerine yavaşça
talimatı takip edilerek SERACARE Çimento Sökücü ile
Çimento esaslı, 1-6 mm derz aralığı için uygun derz
boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye
temizleme işlemi yapılabilir.
dolgu malzemesidir.
kadar karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser
— Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış
ile yapılmalıdır. Uygulama talimatında belirtilmeyen
harç atılmalıdır.
Uygulama Alanları
herhangi bir katkı katılmamalıdır. Suyun belirtilenden
— Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol
— İç mekanlarda, yer ve duvarda, seramik, mermer,
fazla veya az konulması çatlamaya, tozumaya ve renk
su ile yıkanmalıdır.
doğal taş, cam mozaik kaplama malzemelerinin 1-6
kusurlarına neden olabilir.
— FUGA çok sıcak, kuru ve rüzgarlı koşullarda
mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.
— Hazırlanan harç, olgunlaşması için 5-10 dakika
uygulandığında, final performansını iyileştirmek için
dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce
uygulamadan birkaç saat sonra üzerine su serpilmesi
Özellikleri
1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
tavsiye edilir.
— Pürüzsüz yüzey sağlar.
— Harç yüzeye yayılarak lastik mala ile derz
— Aşınmaya dayanıklıdır.
aralıklarına çapraz hareketlerle doldurulmalı ve
Uyarılar
— Çatlamaz.
fazlalıklar sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır.
— Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız,
— 16 farklı renk seçeneğine sahiptir.
— Derz boşluğuna doldurulan malzeme suyunu
cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi
kaybedip matlaştığında, genellikle 10-20 dakika kadar
için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
Uygulama Talimatı
sonra, yüzey nemli bir sünger yardımı ile dairesel
— Derz dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı
hareketlerle temizlenmelidir. Güneşte beklemiş veya
Depolama
kürlenmiş olmalıdır.
emiciliği yüksek kaplama malzemelerinin arasında,
— Kraft torbalı ürünü, en fazla 10 kat istifle kuru
— Derz araları tutunmayı önleyecek kalıntılardan
direk güneş, rüzgar gibi uygun olmayan ortam
ortamda depolanmalıdır.
tamamen arındırılmalıdır. Derz arası derinliğinin en az
şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir.
seramik kalınlığının 2/3’ ü kadar olmalıdır.
Silme işlemi zamanından önce veya çok sulu
Ambalaj
— Daha kolay temizlik için gözenekli ve emici
süngerle yapıldığında renkte dalgalanma problemi ile
— 20 kg kraft
kaplama malzemelerinin üst yüzeyine derz
karşılaşılabilir. Sünger sık aralıklarla temizlenmelidir.
— 1, 2, 5 kg polietilen torba
boşluklarına bulaşmamasına dikkat ederek,
— FUGA’ nın derzden boşalmayacak kadar
SERACARE Yüzey Koruyucu uygulanabilir.
kuruduğundan emin olduktan sonra, yüzeyde kalan
— Emiciliği yüksek kaplama malzemeleri
kalıntılar kuru bir bez ile temizlenmelidir.
kullanıldığında, sıcak ve rüzgarlı havalarda uygulama
— Yüzeyde temizleme işleminin yanlış yapılmasından
yapılırken, derz aralarını temiz su ile nemlendirilmelidir.
kaynaklanan harç kalıntıları bulunması durumunda
derz dolgu uygulamasından 10 gün sonra uygulama
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler
Görünüm
Beyaz veya renkli çok ince toz
Raf Ömrü
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı
6,6 – 7 lt su / 20 kg toz
1,65 - 1,75 lt su / 5 kg toz
0,66 – 0,70 lt su / 2 kg toz
0,33 - 0,35 lt su / 1 kg toz
Kap Ömrü
1 saat
Kullanıma Alma Süresi
1 gün
Tüketim
Bkz. Derz Dolgu Tüketim Tablosu
Performans Bilgileri
Eğilme Mukavemeti (EN 12808-3)
CG2
A
Kalite Belgeleri:
TS EN 13888 belgeli CG2A sınıfı.
C: Çimento esaslı
G: Derz dolgu
2: Geliştirilmiş
A: Yüksek Aşınma Dayanımı
≥ 2,5 N/mm²
Donma-Çözünme çevriminden sonra Eğilme Muk. (EN 12808-3)
≥ 2,5 N/mm²
Basma Mukavemeti (EN 12808-3)
≥ 15 N/mm²
Donma-Çözünme çevriminden sonra Basma Muk. (EN 12808-3)
≥ 15 N/mm²
Aşınma Mukavemeti (EN 12808-2)
≤ 1000 mm³
Büzülme (EN 12808-4)
≤ 3mm/m
Su Emme 30 dk./ 4 saat (EN 12808-5)
≤ 5 gr / ≤ 10 gr
Sıcaklık Dayanımı
(-30°C) - (+80°C)
Kalekim ––––––––––– Derz Dolgu Malzemeleri
37
2200 ULTRAFUGA
Silikon Katkılı Derz Dolgu (1 - 6 mm)
Tanımı
— Emiciliği yüksek kaplama malzemeleri
— Yüzeyde temizleme işleminin yanlış yapılmasından
Çimento esaslı, silikon katkılı, küf ve mantar
kullanıldığında, sıcak ve rüzgarlı havalarda uygulama
kaynaklanan harç kalıntıları bulunması durumunda
oluşumuna dirençli yüksek performanslı 1-6 mm derz
yapılırken, derz aralarını temiz su ile nemlendirilmelidir.
derz dolgu uygulamasından 10 gün sonra uygulama
aralığı için uygun derz dolgu malzemesidir.
— 20 kg ULTRAFUGA 6,6 - 7 lt su üzerine yavaşça
talimatı takip edilerek SERACARE Çimento Sökücü ile
boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye
temizleme işlemi yapılabilir.
Uygulama Alanları
kadar karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser
— Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış
— Seramik, granit, kotto, klinker, cam mozaik,
ile yapılmalıdır. Uygulama talimatında belirtilmeyen
harç atılmalıdır.
mermer, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin
herhangi bir katkı katılmamalıdır. Suyun belirtilenden
— Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol
1-6 mm arasındaki derz boşluklarının doldurulmasında
fazla veya az konulması çatlamaya, tozumaya ve renk
su ile yıkanmalıdır.
kullanılır.
kusurlarına neden olabilir.
— ULTRAFUGA çok sıcak, kuru ve rüzgarlı koşullarda
— Banyo, duş, tuvalet gibi ıslak hacimlerde, mutfak
— Hazırlanan harç, olgunlaşması için 5-10 dakika
uygulandığında, final performansını iyileştirmek için
gibi kolay kirlenebilen mekanlarda, yatay ve düşey
dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce
uygulamadan birkaç saat sonra üzerine su serpilmesi
uygulamalarda, mükemmel sonuç verir.
1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
tavsiye edilir.
— Harç yüzeye yayılarak lastik mala ile derz
Özellikleri
aralıklarına çapraz hareketlerle doldurulmalı ve
Uyarılar
— Zor kirlenir, kolay temizlenir.
fazlalıklar sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır.
— Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız,
— Suyu iter.
— Derz boşluğuna doldurulan malzeme suyunu
cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi
— Küf ve mantar oluşumuna dirençlidir.
kaybedip matlaştığında, genellikle 10-20 dakika kadar
için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
— Renkleri solmaz
sonra, yüzey nemli bir sünger yardımı ile dairesel
— Pürüzsüz yüzey sağlar.
hareketlerle temizlenmelidir. Güneşte beklemiş veya
Depolama
— Çatlamaz.
emiciliği yüksek kaplama malzemelerinin arasında,
— Kraft torbalı ürünü, en fazla 10 kat istifle, kuru
— Aşınmaya dayanıklıdır.
direk güneş, rüzgar gibi uygun olmayan ortam
ortamda depolanmalıdır.
— 32 farklı renk seçeneğine sahiptir.
şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir.
Silme işlemi zamanından önce veya çok sulu
Ambalaj
Uygulama Talimatı
süngerle yapıldığında renkte dalgalanma problemi ile
— 20 kg kraft
— Derz dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı
karşılaşılabilir. Sünger sık aralıklarla temizlenmelidir.
— 5 kg polietilen torba
kürlenmiş olmalıdır.
— ULTRAFUGA’nın derzden boşalmayacak kadar
— Derz araları tutunmayı önleyecek kalıntılardan
kuruduğundan emin olduktan sonra, yüzeyde kalan
tamamen arındırılmalıdır. Derz arası derinliğinin en az
kalıntılar kuru bir bez ile temizlenmelidir.
seramik kalınlığının 2/3’ ü kadar olmalıdır.
— Daha kolay temizlik için kotto, klinker, parlak
granit seramik gibi gözenekli ve emici kaplama
malzemelerinin üst yüzeyine derz boşluklarına
Teknik Özellikleri
bulaşmamasına dikkat ederek, SERACARE Yüzey
Genel Bilgiler
Koruyucu uygulanabilir.
Görünüm
Beyaz ve renkli çok ince toz
Raf Ömrü
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
(23°C ve % 50 Bağıl Nem)
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı
6,6 – 7 lt su / 20 kg toz 1,65 - 1,75 lt su / 5 kg toz
Kap Ömrü
1 saat
Kullanıma Alma Süresi
1 gün
Tüketim
Bkz. Derz Dolgu Tüketim Tablosu
Performans Bilgileri
Eğilme Mukavemeti (EN 12808-3)
CG2
WA
Çevre Dostudur
Kalite Belgeleri:
TS EN 13888 belgeli CG2WA sınıfı.
C: Çimento esaslı
G: Derz dolgu
2: Yüksek performanslı
A: Yüksek Aşınma Dayanımı
W:Azaltılmış Su Emilimi
≥ 2,5 N/mm²
Donma-Çözünme çevriminden sonra Eğilme Muk. (EN 12808-3)
≥ 2,5 N/mm²
Basma Mukavemeti (EN 12808-3)
≥ 15 N/mm²
Donma-Çözünme çevriminden sonra Basma Muk. (EN 12808-3)
≥ 15 N/mm²
Aşınma Mukavemeti (EN 12808-2)
≤ 1000 mm³
Büzülme (EN 12808-4)
≤ 3 mm/m
Su Emme 30dk./ 4saat(EN 12808-5)
≤ 2 gr / ≤ 5 gr.
Sıcaklık Dayanımı
(-30°C) - (+80°C)
38
Kalekim ––––––––––– Derz Dolgu Malzemeleri
2300 FUGAFLEX
Esnek Derz Dolgu (1 - 6 mm)
Tanımı
— Daha kolay temizlik için kotto, klinker, parlak
— FUGAFLEX’in derzden boşalmayacak kadar
Çimento esaslı, yüksek performanslı, esnek 1-6 mm
granit seramik gibi gözenekli ve emici kaplama
kuruduğundan emin olduktan sonra, yüzeyde kalan
derz aralığı için uygun derz dolgu malzemesidir.
malzemelerinin üst yüzeyine derz boşluklarına
kalıntılar kuru bir bez ile temizlenmelidir.
bulaşmamasına dikkat ederek, SERACARE Yüzey
— Yüzeyde temizleme işleminin yanlış yapılmasından
Uygulama Alanları
Koruyucu uygulanabilir.
kaynaklanan harç kalıntıları bulunması durumunda
— İç ve dış mekanda, büyük ebatlı seramik, granit,
— Emiciliği yüksek kaplama malzemeleri
derz dolgu uygulamasından 10 gün sonra uygulama
kotto, klinker, cam mozaik, mermer, doğaltaş gibi
kullanıldığında, sıcak ve rüzgarlı havalarda uygulama
talimatı takip edilerek SERACARE Çimento Sökücü ile
kaplama malzemelerinin1-6 mm arasındaki derz
yapılırken, derz aralarını temiz su ile nemlendirilmelidir.
temizleme işlemi yapılabilir.
boşluklarının doldurulmasında kullanılır.
— 20 kg FUGAFLEX 6 - 6,6lt. su üzerine yavaşça
— Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış
— Havuz, su deposu gibi ıslak hacimli mekanlarda
boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye
harç atılmalıdır.
yatay ve düşey uygulamalarda kullanılır.
kadar karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser
— Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol
— Dış cephe, teras, alttan ısıtmalı sistem, depo gibi
ile yapılmalıdır. Uygulama talimatında belirtilmeyen
su ile yıkanmalıdır.
yoğun yaya ve yük trafiğinin, ani ısı değişimlerinin
herhangi bir katkı katılmamalıdır. Suyun belirtilenden
— FUGAFLEX çok sıcak, kuru ve rüzgarlı koşullarda
olduğu yerlerde mükemmel sonuç verir.
fazla veya az konulması çatlamaya, tozumaya ve renk
uygulandığında, final performansını iyileştirmek için
kusurlarına neden olabilir.
uygulamadan birkaç saat sonra üzerine su serpilmesi
Özellikleri
— Hazırlanan harç, olgunlaşması için 5-10 dakika
tavsiye edilir.
— İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.
dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce 1-2
— Yüksek esnekliğe sahiptir.
dakika tekrar karıştırılmalıdır.
Uyarılar
— Donma - çözünme çevrimine dayanıklıdır.
— Harç yüzeye yayılarak lastik mala ile derz
— Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız,
— Su emiciliği düşüktür.
aralıklarına çapraz hareketlerle doldurulmalı ve
cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi
— Pürüzsüz yüzey sağlar.
fazlalıklar sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır.
için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
— Çatlamaz.
— Derz boşluğuna doldurulan malzeme suyunu
— Hızlı kürleşerek mekanın çabuk kullanıma
kaybedip matlaştığında, genellikle 10-20 dakika kadar
Depolama
açılmasını sağlar.
sonra, yüzey nemli bir sünger yardımı ile dairesel
— Kraft torbalı ürünü, en fazla 10 kat istifle, kuru
— Aşınmaya dayanıklıdır.
hareketlerle temizlenmelidir. Güneşte beklemiş veya
ortamda depolanmalıdır.
— UV ve atmosfere dayanıklı solmayan 32 farklı renk
emiciliği yüksek kaplama malzemelerinin arasında,
seçeneğine sahiptir.
direk güneş, rüzgar gibi uygun olmayan ortam
Ambalaj
şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir.
— 20kg kraft
Uygulama Talimatı
Silme işlemi zamanından önce veya çok sulu
— 5kg polietilen torba
— Derz dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı
süngerle yapıldığında renkte dalgalanma problemi ile
kürlenmiş olmalıdır.
karşılaşılabilir. Sünger sık aralıklarla temizlenmelidir.
— Derz araları tutunmayı önleyecek kalıntılardan
tamamen arındırılmalıdır. Derz arası derinliğinin en az
seramik kalınlığının 2/3’ ü kadar olmalıdır.
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler
Görünüm
Beyaz ve renkli çok ince toz
Raf Ömrü
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Uygulama Bilgileri
CG2
WA
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı
6 - 6,6 lt su / 20 kg toz 1,5 - 1,65 lt su / 5 kg toz
Kap Ömrü
1 saat
Kullanıma Alma Süresi
1 gün
Tüketim
Bkz. Derz Dolgu Tüketim Tablosu
Performans Bilgileri
Eğilme Mukavemeti (EN 12808-3)
Kalite Belgeleri:
TS EN 13888 belgeli CG2WA sınıfı.
C: Çimento esaslı
G: Derz dolgu
2: Yüksek performanslı
A: Yüksek Aşınma Dayanımı
W:Azaltılmış Su Emilimi
Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi ve Kimyasal
Analiz Laboratuvarı BS 6920 Standardı’na göre içme suyu temasına
uygun raporlu.
≥ 2,5 N/mm²
Donma-Çözünme çevriminden sonra Eğilme Muk. (EN 12808-3)
≥ 2,5 N/mm²
Basma Mukavemeti (EN 12808-3)
≥ 15 N/mm²
Donma-Çözünme çevriminden sonra Basma Muk. (EN 12808-3)
≥ 15 N/mm²
Aşınma Mukavemeti (EN 12808-2)
≤ 1000 mm³
Büzülme (EN 12808-4)
≤ 3mm/m
Su Emme 30dk./ 4saat(EN 12808-5)
≤ 2 gr. / ≤ 5 gr.
Sıcaklık Dayanımı
(-30°C) - (+80°C)
Kalekim ––––––––––– Derz Dolgu Malzemeleri
39
2500 ULTRAFUGAFLEX
Silikon Katkılı, Esnek Derz Dolgu (2 - 20 mm)
YENİ
ÜRÜN
Tanımı
— Daha kolay temizlik için kotto, klinker, parlak
— ULTRAFUGAFLEX’in derzden boşalmayacak kadar
Çimento esaslı, silikon katkılı, küf ve mantar
granit seramik gibi gözenekli ve emici kaplama
kuruduğundan emin olduktan sonra, yüzeyde kalan
oluşumuna dirençli yüksek performanslı 2-20 mm derz
malzemelerinin üst yüzeyine derz boşluklarına
kalıntılar kuru bir bez ile temizlenmelidir.
aralığı için uygun esnek derz dolgu malzemesidir.
bulaşmamasına dikkat ederek, SERACARE Yüzey
— Yüzeyde temizleme işleminin yanlış yapılmasından
Koruyucu uygulanabilir.
kaynaklanan harç kalıntıları bulunması durumunda
Uygulama Alanları
— Emiciliği yüksek kaplama malzemeleri
derz dolgu uygulamasından 10 gün sonra uygulama
— İç ve dış mekanda, tüm ebatlardaki seramik,
kullanıldığında, sıcak ve rüzgarlı havalarda uygulama
talimatı takip edilerek SERACARE Çimento Sökücü ile
granit, kotto, klinker, cam mozaik, mermer, doğaltaş
yapılırken, derz aralarını temiz su ile nemlendirilmelidir.
temizleme işlemi yapılabilir.
gibi kaplama malzemelerinin 2-20 mm arasındaki derz
— 20 kg ULTRAFUGAFLEX 5,2-6,0lt su üzerine
— Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış
boşluklarının doldurulmasında kullanılır.
yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde
harç atılmalıdır. Uygulamadan sonra eller ve
— Havuz, su deposu gibi ıslak hacimli mekanlarda
edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım düşük
uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
yatay ve düşey uygulamalarda kullanılır.
devirli mikser ile yapılmalıdır. Uygulama talimatında
— ULTRAFUGAFLEX çok sıcak, kuru ve rüzgarlı
— Dış cephe, teras, alttan ısıtmalı sistem, depo gibi
belirtilmeyen herhangi bir katkı katılmamalıdır. Suyun
koşullarda uygulandığında, final performansını
yoğun yaya ve yük trafiğinin, ani ısı değişimlerinin
belirtilenden fazla veya az konulması çatlamaya,
iyileştirmek için uygulamadan birkaç saat sonra
olduğu yerlerde kullanılır.
tozumaya ve renk kusurlarına neden olabilir.
üzerine su serpilmesi tavsiye edilir.
— Banyo, duş, tuvalet gibi ıslak hacimlerde, mutfak
— Hazırlanan harç, olgunlaşması için 5-10 dakika
gibi kolay kirlenebilen mekanlarda, yatay ve düşey
dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce
Uyarılar
uygulamalarda, mükemmel sonuç verir.
1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
— Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız,
— Harç yüzeye yayılarak lastik mala ile derz
cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi
Özellikleri
aralıklarına çapraz hareketlerle doldurulmalı ve
için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
— Zor kirlenir, kolay temizlenir.
fazlalıklar sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır.
— Suyu iter. Su emiciliği düşüktür.
— Derz boşluğuna doldurulan malzeme suyunu
Depolama
— Küf ve mantar oluşumuna karşı dirençlidir.
kaybedip matlaştığında, genellikle 10-20 dakika kadar
— Kraft torbalı ürünü, en fazla 10 kat istifle, kuru
— İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.
sonra, yüzey nemli bir sünger yardımı ile dairesel
ortamda depolanmalıdır.
— Yüksek esnekliğe sahiptir.
hareketlerle temizlenmelidir. Güneşte beklemiş veya
— Donma - çözünme çevrimine dayanıklıdır.
emiciliği yüksek kaplama malzemelerinin arasında,
Ambalaj
— Hızlı kürleşerek mekanın çabuk kullanıma açılmasını
direkt güneş, rüzgar gibi uygun olmayan ortam
— 20 kg kraft
sağlar.
şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir.
— 5 kg polietilen torba
— Aşınmaya dayanıklıdır. Çatlamaz.
Silme işlemi zamanından önce veya çok sulu
— Pürüzsüz yüzey sağlar.
süngerle yapıldığında renkte dalgalanma problemi ile
— UV ve atmosfere dayanıklı solmayan 32 farklı renk
karşılaşılabilir. Sünger sık aralıklarla temizlenmelidir.
seçeneğine sahiptir.
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Uygulama Talimatı
Genel Bilgiler
— Derz dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı
Görünüm
Beyaz ve renkli toz
kürlenmiş olmalıdır.
Raf Ömrü
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
— Derz araları tutunmayı önleyecek kalıntılardan
Uygulama Bilgileri
tamamen arındırılmalıdır. Derz arası derinliğinin en az
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) - (+35°C)
seramik kalınlığının 2/3’ ü kadar olmalıdır.
Karışım Oranı
5,2 – 6 lt su / 20 kg toz 1,30 - 1,50 lt su / 5 kg toz
Kap Ömrü
30 dakika
Kullanıma Alma Süresi
1 gün
Tüketim
Bkz. Derz Dolgu Tüketim Tablosu
Performans Bilgileri
Eğilme Mukavemeti (EN 12808-3)
CG2
WA
Çevre Dostudur
Kalite Belgeleri:
TS EN 13888 belgeli CG2WA sınıfı.
C: Çimento esaslı
G: Derz dolgu
2: Yüksek performanslı
A: Yüksek Aşınma Dayanımı
W:Azaltılmış Su Emilimi
≥ 2,5 N/mm2
Donma-Çözünme çevriminden sonra Eğilme Muk. (EN 12808-3)
≥ 2,5 N/mm²
Basma Mukavemeti (EN 12808-3)
≥ 15 N/mm²
Donma-Çözünme çevriminden sonra Basma Muk. (EN 12808-3)
≥ 15 N/mm²
Aşınma Mukavemeti (EN 12808-2)
≤ 1000 mm³
Büzülme (EN 12808-4)
≤ 3mm/m
Su Emme 30dk / 4 saat (EN 12808-5)
≤ 2 gr. / ≤ 5 gr.
Sıcaklık Dayanımı
(-30°C) - (+80°C)
40
Kalekim ––––––––––– Derz Dolgu Malzemeleri
2600 FUGAFLEX
Esnek Derz Dolgu (6 - 20 mm)
Tanımı
— Daha kolay temizlik için kotto, klinker, parlak
— FUGAFLEX’in derzden boşalmayacak kadar
Çimento esaslı, yüksek performanslı 6-20 mm derz
granit seramik gibi gözenekli ve emici kaplama
kuruduğundan emin olduktan sonra, yüzeyde kalan
aralığı için uygun esnek derz dolgu malzemesidir.
malzemelerinin üst yüzeyine derz boşluklarına
kalıntılar kuru bir bez ile temizlenmelidir.
bulaşmamasına dikkat ederek, SERACARE Yüzey
— Yüzeyde temizleme işleminin yanlış yapılmasından
Uygulama Alanları
Koruyucu uygulanabilir.
kaynaklanan harç kalıntıları bulunması durumunda
— İç ve dış mekanda, büyük ebatlı rustik görünümlü
— Emiciliği yüksek kaplama malzemeleri
derz dolgu uygulamasından 10 gün sonra uygulama
seramik, granit, kotto, klinker, mermer, doğaltaş gibi
kullanıldığında, sıcak ve rüzgarlı havalarda uygulama
talimatı takip edilerek SERACARE Çimento Sökücü ile
kaplama malzemelerinin 6-20 mm arasındaki derz
yapılırken, derz aralarını temiz su ile nemlendirilmelidir.
temizleme işlemi yapılabilir.
boşluklarının doldurulmasında kullanılır.
— 20 kg FUGAFLEX 4-4,4 lt. su üzerine yavaşça
— Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış
— Havuz, su deposu gibi ıslak hacimli mekanlarda
boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye
harç atılmalıdır.
yatay ve düşey uygulamalarda kullanılır.
kadar karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser
— Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol
— Dış cephe, teras, alttan ısıtmalı sistem, depo gibi
ile yapılmalıdır. Uygulama talimatında belirtilmeyen
su ile yıkanmalıdır.
yoğun yaya ve yük trafiğinin ve ani ısı değişimlerinin
herhangi bir katkı katılmamalıdır. Suyun belirtilenden
— FUGAFLEX çok sıcak, kuru ve rüzgarlı koşullarda
olduğu yerlerde mükemmel sonuç verir.
fazla veya az konulması çatlamaya, tozumaya ve renk
uygulandığında, final performansını iyileştirmek için
kusurlarına neden olabilir.
uygulamadan birkaç saat sonra üzerine su serpilmesi
Özellikleri
— Hazırlanan harç, olgunlaşması için 5-10 dakika
tavsiye edilir.
— İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.
dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce
— Yüksek esnekliğe sahiptir.
1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
Uyarılar
— Donma - çözünme çevrimine dayanıklıdır.
— Harç yüzeye yayılarak lastik mala ile derz
— Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız,
— Su emiciliği düşüktür.
aralıklarına çapraz hareketlerle doldurulmalı ve
cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi
— Rustik görünüm sağlar.
fazlalıklar sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır.
için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
— Aşınmaya dayanıklıdır.
— Derz boşluğuna doldurulan malzeme suyunu
— Çatlamaz.
kaybedip matlaştığında, genellikle 10-20 dakika kadar
Depolama
— Hızlı kürleşerek mekanın çabuk kullanıma
sonra, yüzey nemli bir sünger yardımı ile dairesel
— Kraft torbalı ürünü, en fazla 10 kat istifle, kuru
açılmasını sağlar.
hareketlerle temizlenmelidir. Güneşte beklemiş veya
ortamda depolanmalıdır.
— UV ve atmosfere dayanıklı solmayan 12 farklı renk
emiciliği yüksek kaplama malzemelerinin arasında,
seçeneğine sahiptir.
direk güneş, rüzgar gibi uygun olmayan ortam
Ambalaj
şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir.
— 20 kg kraft.
Uygulama Talimatı
Silme işlemi zamanından önce veya çok sulu
— Derz dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı
süngerle yapıldığında renkte dalgalanma problemi ile
kürlenmiş olmalıdır.
karşılaşılabilir. Sünger sık aralıklarla temizlenmelidir.
— Derz araları tutunmayı önleyecek kalıntılardan
tamamen arındırılmalıdır. Derz arası derinliğinin en az
seramik kalınlığının 2/3’ ü kadar olmalıdır.
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler
Görünüm
Beyaz ve renkli çok ince toz
Raf Ömrü
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Uygulama Bilgileri
CG2
WA
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı
4 - 4,4 lt su / 20 kg toz
Kap Ömrü
1 saat
Kullanıma Alma Süresi
1 gün
Tüketim
Bkz. Derz Dolgu Tüketim Tablosu
Performans Bilgileri
Eğilme Mukavemeti (EN 12808-3)
Kalite Belgeleri:
TS EN 13888 belgeli CG2WA sınıfı.
C: Çimento esaslı
G: Derz dolgu
2: Yüksek performanslı
A: Yüksek Aşınma Dayanımı
W:Azaltılmış Su Emilimi
Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi ve Kimyasal
Analiz Laboratuvarı BS 6920 Standardı’na göre içme suyu temasına
uygun raporlu.
≥ 2,5 N/mm²
Donma-Çözünme çevriminden sonra Eğilme Muk. (EN 12808-3)
≥ 2,5 N/mm²
Basma Mukavemeti (EN 12808-3)
≥ 15 N/mm²
Donma-Çözünme çevriminden sonra Basma Muk. (EN 12808-3)
≥ 15 N/mm²
Aşınma Mukavemeti (EN 12808-2)
≤ 1000 mm³
Büzülme (EN 12808-4)
≤ 3 mm/m
Su Emme 30dk / 4 saat (EN 12808-5)
≤ 2 gr / ≤ 5 gr
Sıcaklık Dayanımı
(-30°C) - (+80°C)
Kalekim ––––––––––– Derz Dolgu Malzemeleri
41
2700 ULTRAFUGAFLEX TOZUMAZ
Tozumayan, Silikon Katkılı Derz Dolgu (2 - 20 mm)
YENİ
ÜRÜN
Tanımı
— Daha kolay temizlik için kotto, klinker, parlak granit
— ULTRAFUGAFLEX TOZUMAZ’ın derzden
Çimento esaslı, silikon katkılı, küf ve mantar oluşumuna
seramik gibi gözenekli ve emici kaplama malzemelerinin
boşalmayacak kadar kuruduğundan emin olduktan
dirençli yüksek performanslı 2-20 mm derz aralığı için
üst yüzeyine derz boşluklarına bulaşmamasına dikkat
sonra, yüzeyde kalan kalıntılar kuru bir bez ile
uygun, tozumayan, esnek derz dolgu malzemesidir.
ederek, SERACARE Yüzey Koruyucu uygulanabilir.
temizlenmelidir.
— Emiciliği yüksek kaplama malzemeleri kullanıldığında,
— Yüzeyde temizleme işleminin yanlış yapılmasından
Uygulama Alanları
sıcak ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılırken, derz
kaynaklanan harç kalıntıları bulunması durumunda
— İç ve dış mekanda, tüm ebatlardaki seramik, granit,
aralarını temiz su ile nemlendirilmelidir.
derz dolgu uygulamasından 10 gün sonra uygulama
kotto, klinker, cam mozaik, mermer, doğaltaş gibi
— 20 kg ULTRAFUGAFLEX TOZUMAZ 5,2-6 lt. su
talimatı takip edilerek SERACARE Çimento Sökücü ile
kaplama malzemelerinin 2-20 mm arasındaki derz
üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım
temizleme işlemi yapılabilir.
boşluklarının doldurulmasında kullanılır.
elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım düşük
— Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış
— Havuz, su deposu gibi ıslak hacimli mekanlarda
devirli mikser ile yapılmalıdır. Uygulama talimatında
harç atılmalıdır. Uygulamadan sonra eller ve uygulama
yatay ve düşey uygulamalarda kullanılır.
belirtilmeyen herhangi bir katkı katılmamalıdır. Suyun
aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
— Dış cephe, teras, alttan ısıtmalı sistem, depo gibi
belirtilenden fazla veya az konulması çatlamaya,
— ULTRAFUGAFLEX TOZUMAZ çok sıcak, kuru ve
yoğun yaya ve yük trafiğinin ve ani ısı değişimlerinin
tozumaya ve renk kusurlarına neden olabilir.
rüzgarlı koşullarda uygulandığında, final performansını
olduğu yerlerde kullanılır.
— Hazırlanan harç, olgunlaşması için 5-10 dakika
iyileştirmek için uygulamadan birkaç saat sonra
— Banyo, duş, tuvalet gibi ıslak hacimlerde, mutfak
dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce
üzerine su serpilmesi tavsiye edilir.
gibi kolay kirlenebilen mekanlarda, yatay ve düşey
1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
uygulamalarda, mükemmel sonuç verir.
— Harç yüzeye yayılarak lastik mala ile derz aralıklarına
Uyarılar
çapraz hareketlerle doldurulmalı ve fazlalıklar sıyrılarak
— Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız,
Özellikleri
yüzeyden alınmalıdır.
cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi için
— Tozumama özelliği sayesinde ustaya dost bir
— Derz boşluğuna doldurulan malzeme suyunu
Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
üründür.
kaybedip matlaştığında, genellikle 10-20 dakika kadar
— Zor kirlenir, kolay temizlenir.
sonra, yüzey nemli bir sünger yardımı ile dairesel
Depolama
— Suyu iter. Su emiciliği düşüktür.
hareketlerle temizlenmelidir. Güneşte beklemiş veya
— Kraft torbalı ürünü, en fazla 10 kat istifle, kuru
— Küf ve mantar oluşumuna karşı dirençlidir.
emiciliği yüksek kaplama malzemelerinin arasında,
ortamda depolanmalıdır.
— İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.
direkt güneş, rüzgar gibi uygun olmayan ortam
— Yüksek esnekliğe sahiptir.
şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir.
Ambalaj
— Donma - çözünme çevrimine dayanıklıdır.
Silme işlemi zamanından önce veya çok sulu
— 20 kg kraft
— Hızlı kürleşerek mekanın çabuk kullanıma açılmasını
süngerle yapıldığında renkte dalgalanma problemi ile
sağlar.
karşılaşılabilir. Sünger sık aralıklarla temizlenmelidir.
— Aşınmaya dayanıklıdır. Çatlamaz.
— Pürüzsüz yüzey sağlar.
Uygulama Talimatı
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
— Derz dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı
Genel Bilgiler
kürlenmiş olmalıdır.
Görünüm
Beyaz renkli toz
— Derz araları tutunmayı önleyecek kalıntılardan
Raf Ömrü
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
tamamen arındırılmalıdır. Derz arası derinliğinin en az
Uygulama Bilgileri
seramik kalınlığının 2/3’ ü kadar olmalıdır.
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı
5,2 – 6 lt su / 20 kg toz
Kap Ömrü
30 dakika
Kullanıma Alma Süresi
1 gün
Tüketim
Bkz. Derz Dolgu Tüketim Tablosu
Performans Bilgileri
CG2
WA
Eğilme Mukavemeti (EN 12808-3)
Çevre Dostudur
Kalite Belgeleri:
TS EN 13888 belgeli CG2WA sınıfı.
C: Çimento esaslı
G: Derz dolgu
2: Yüksek performanslı
A: Yüksek Aşınma Dayanımı
W:Azaltılmış Su Emilimi
≥ 2,5 N/mm²
Donma-Çözünme çevriminden sonra Eğilme Muk. (EN 12808-3)
≥ 2,5 N/mm²
Basma Mukavemeti (EN 12808-3)
≥ 15 N/mm²
Donma-Çözünme çevriminden sonra Basma Muk. (EN 12808-3)
≥ 15 N/mm²
Aşınma Mukavemeti (EN 12808-2)
≤ 1000 mm³
Büzülme (EN 12808-4)
≤ 3 mm/m
Su Emme 30dk./ 4saat(EN 12808-5)
≤ 2 gr / ≤ 5 gr
Sıcaklık Dayanımı
(-30°C) - (+80°C)
42
Kalekim ––––––––––– Derz Dolgu Malzemeleri
2800 FUGATECH
Kullanıma Hazır, Esnek Derz Dolgu
YENİ
ÜRÜN
Tanımı
Uygulama Talimatı
Uyarılar
Akrilik esaslı, esnek, küf ve mantar oluşumuna
— Derz dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı
— Sürekli suya maruz kalan (yüzme havuzu vb.)
dirençli, su itici, kullanıma hazır 2-10 mm derz aralığı
kürlenmiş olmalıdır.
alanlarda kullanıma uygun değildir.
için uygun derz dolgu malzemesidir.
— Derz araları tutunmayı önleyecek kalıntılardan
— Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna
tamamen arındırılmalıdır. Derz arası derinliğinin en az
başvurunuz.
Uygulama Alanları
seramik kalınlığının 2/3’ ü kadar olmalıdır.
— Her tip ve ebattaki seramik, cam mozaik
— FUGATECH uygulamaya başlamadan önce
Depolama
gibi kaplama malzemelerinin derz boşluklarının
2-3 dakika karıştırılmalıdır. Uygulama talimatında
— Kuru ortamda depolanmalıdır.
doldurulmasında kullanılır.
belirtilmeyen herhangi bir katkı katılmamalıdır.
— İç mekanda yatay ve düşeyde, dış mekanda düşey
— Ürün yüzeye yayılarak lastik mala ile derz
Ambalaj
uygulamalarda mükemmel sonuç verir.
aralıklarına çapraz hareketlerle doldurulmalı ve
— 5 kg plastik kova
— Yüksek esnekliği sayesinde dış cephe
fazlalıklar sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır.
kaplamalarının ve esnek malzemelerin derzlerinde
— FUGATECH uygulandıktan 10-15 dakika
kullanılabilir.
kadar sonra, yüzey nemli bir sünger yardımı ile
yumuşak dairesel hareketlerle temizlenmelidir.
Özellikleri
Güneşte beklemiş veya emiciliği yüksek kaplama
— Zor kirlenir, kolay temizlenir.
malzemelerinin arasında, direk güneş, rüzgar
— Düşük su emiciliğe sahiptir.
gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan
— Damlacık etkisi sayesinde su iticiliğe sahiptir.
uygulamalarda bu süre kısalabilir. Sünger sık
— Esnekliği sayesinde titreşim ve deformasyonları
aralıklarla temizlenmelidir.
tolere edebilir.
— FUGATECH’in derzden boşalmayacak kadar
— Küf ve mantar oluşumuna dirençlidir.
kuruduğundan emin olduktan sonra, yüzeyde kalan
— Pürüzsüz yüzey sağlar.
kalıntılar hafif nemli bir bez ile temizlenmelidir.
— Çatlamaz.
— Uygulamadan sonra eller yıkanmalıdır. Uygulama
— Aşınmaya dayanıklıdır.
aletleri ürün kurumadan önce su ile kolaylıkla
— 3 farklı renk seçeneğine sahiptir.
temizlenebilir. Ürün tamamen kuruduktan sonra ise
— Kullanıma hazırdır. Pratik ve temiz çalışma imkanı
uygulama aletleri benzen veya aseton gibi solventler
tanır.
ile temizlenebilir.
— Kıvamı sayesinde kolay uygulanır.
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler
Görünüm
Beyaz, bej, gri renkli pasta
Yoğunluk
1,7 ± 0,1 kg/m3
Katı Madde İçeriği
≥ %85
pH
8,00 ± 0,5
Brookfield Viskozite (10 rpm)
Yaklaşık 600 mPas
Raf Ömrü
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı
(+10°C) - (+35°C)
Üzerinde Yürüyebilme Süresi yada Hafif
Yaya Trafiğine Dayanım Kazanma Süresi
> 48 saat
Tüketim
Bkz. Sayfa 47 Epoksi-Akrilik Derz Dolgu Tüketim Tablosu
Performans Bilgileri
Yaşlanmaya Dayanımı
İyi
Esneklik
Ekstra esnek
Sertlik (Shore D)
~ 50
Sıcaklık Dayanımı
(-15°C) - (+70°C)
Kalekim ––––––––––– Derz Dolgu Malzemeleri
43
2900 FUGAPOOL
Esnek Derz Dolgu (1 - 6 mm)
Tanımı
— Daha kolay temizlik için kotto, klinker, parlak
— FUGAPOOL’un derzden boşalmayacak kadar
Çimento esaslı, küf ve mantar oluşumuna dirençli
granit seramik gibi gözenekli ve emici kaplama
kuruduğundan emin olduktan sonra, yüzeyde kalan
yüksek performanslı 1-6 mm derz aralığı için uygun,
malzemelerinin üst yüzeyine derz boşluklarına
kalıntılar kuru bir bez ile temizlenmelidir.
esnek derz dolgu malzemesi.
bulaşmamasına dikkat ederek, SERACARE Yüzey
— Yüzeyde temizleme işleminin yanlış yapılmasından
Koruyucu uygulanabilir.
kaynaklanan harç kalıntıları bulunması durumunda
Uygulama Alanları
— Emiciliği yüksek kaplama malzemeleri
derz dolgu uygulamasından 10 gün sonra uygulama
— İç ve dış mekanda, seramik, granit, kotto,
kullanıldığında, sıcak ve rüzgarlı havalarda uygulama
talimatı takip edilerek SERACARE Çimento Sökücü ile
klinker, cam mozaik, mermer, doğaltaş gibi kaplama
yapılırken, derz aralarını temiz su ile nemlendirilmelidir.
temizleme işlemi yapılabilir.
malzemelerinin 1-6 mm arasındaki derz boşluklarının
— 20 kg FUGAPOOL 6-6,6lt. su üzerine yavaşça
— Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış
doldurulmasında kullanılır.
boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye
harç atılmalıdır.
— Havuz, su deposu, sauna, kaplıca, banyo gibi ıslak
kadar karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser
— Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol
hacimli mekanlarda, dış cephe, alttan ısıtmalı sistem
ile yapılmalıdır. Uygulama talimatında belirtilmeyen
su ile yıkanmalıdır.
gibi ani ısı dönüşümlerinin olduğu mekanlarda, yatay
herhangi bir katkı katılmamalıdır. Suyun belirtilenden
— FUGAPOOL çok sıcak, kuru ve rüzgarlı koşullarda
ve düşey uygulamalarda, mükemmel sonuç verir.
fazla veya az konulması çatlamaya, tozumaya ve renk
uygulandığında, final performansını iyileştirmek için
kusurlarına neden olabilir.
uygulamadan birkaç saat sonra üzerine su serpilmesi
Özellikleri
— Hazırlanan harç, olgunlaşması için 5-10 dakika
tavsiye edilir.
— Mantar ve küf oluşumuna dirençlidir.
dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce
— İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.
1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
Uyarılar
— Yüksek esnekliğe sahiptir.
— Harç yüzeye yayılarak lastik mala ile derz
— Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız,
— Donma - çözünme çevrimine dayanıklıdır.
aralıklarına çapraz hareketlerle doldurulmalı ve
cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi
— Su emiciliği düşüktür.
fazlalıklar sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır.
için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
— Çatlamaz.
— Derz boşluğuna doldurulan malzeme suyunu
— Pürüzsüz yüzey sağlar.
kaybedip matlaştığında, genellikle 10-20 dakika kadar
Depolama
— Aşınmaya dayanıklıdır.
sonra, yüzey nemli bir sünger yardımı ile dairesel
— Kraft torbalı ürünü, en fazla 10 kat istifle, kuru
— Hızlı kürleşerek mekanın çabuk kullanıma
hareketlerle temizlenmelidir. Güneşte beklemiş veya
ortamda depolanmalıdır.
açılmasını sağlar.
emiciliği yüksek kaplama malzemelerinin arasında,
— UV ve atmosfere dayanıklı solmayan 9 farklı renk
direk güneş, rüzgar gibi uygun olmayan ortam
Ambalaj
seçeneğine sahiptir.
şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir.
— 20 kg kraft
Silme işlemi zamanından önce veya çok sulu
Uygulama Talimatı
süngerle yapıldığında renkte dalgalanma problemi ile
— Derz dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı
karşılaşılabilir. Sünger sık aralıklarla temizlenmelidir.
kürlenmiş olmalıdır.
— Derz araları tutunmayı önleyecek kalıntılardan
tamamen arındırılmalıdır. Derz arası derinliğinin en az
seramik kalınlığının 2/3’ ü kadar olmalıdır.
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler
Görünüm
Beyaz ve renkli çok ince toz
Raf Ömrü
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Uygulama Bilgileri
CG2
WA
Çevre Dostudur
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı
6 - 6,6 lt su / 20 kg toz
Kap Ömrü
1 saat
Kullanıma Alma Süresi
1 gün
Tüketim
Bkz. Derz Dolgu Tüketim Tablosu
Performans Bilgileri
Eğilme Mukavemeti (EN 12808-3)
Kalite Belgeleri:
TS EN 13888 belgeli CG2WA sınıfı.
C: Çimento esaslı
G: Derz dolgu
2: Yüksek performanslı
A: Yüksek Aşınma Dayanımı
W:Azaltılmış Su Emilimi
Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi ve Kimyasal
Analiz Laboratuvarı BS 6920 Standardı’na göre içme suyu temasına
uygun raporlu.
≥ 2,5 N/mm²
Donma-Çözünme çevriminden sonra Eğilme Muk. (EN 12808-3)
≥ 2,5 N/mm²
Basma Mukavemeti (EN 12808-3)
≥ 15 N/mm²
Donma-Çözünme çevriminden sonra Basma Muk. (EN 12808-3)
≥ 15 N/mm²
Aşınma Mukavemeti (EN 12808-2)
≤ 1000 mm³
Büzülme (EN 12808-4)
≤ 3 mm/m
Su Emme 30dk./ 4saat (EN 12808-5)
≤ 2 gr / ≤ 5 gr
Sıcaklık Dayanımı
(-30°C) - (+80°C)
44
Kalekim ––––––––––– Derz Dolgu Malzemeleri
2954 EPOTECH +
Kimyasal Dayanımlı Epoksi Derz Dolgu ve Yapıştırıcı
Tanımı
Uygulama Talimatı
Derz Dolgu Olarak Kullanımı:
Epoksi reçine esaslı, üç bileşenli, solvent içermeyen,
Yapıştırıcı Olarak Kullanımı:
— Derz dolgu uygulamalarında derz aralıkları toz, kir
kimyasallara dayanıklı yapıştırıcı ve derz dolgu
— Düşük sıcaklıklarda malzemede kıvam artışı
ve inşaat artıklarından arındırılmış ve temiz olmalı, en
malzemesidir.
görülebilir. Bu sebeple malzeme uygulamadan önce
az 2/3’ü boşaltılmalıdır.
oda sıcaklığında (23 ± 3°C) 1 gün bekletilmelidir.
— Hazırlanan karışım, kap ömrü dolmadan karolar
Uygulama Alanları
— Uygulanacak yüzeyin kuru ve neminin en fazla %5
üzerine dökülüp, plastik ya da sert kauçuk mala
— Kimyasal dayanım istenen yerlerde ANTİASİT,
olmasına dikkat edilmelidir.
yardımıyla yayılarak çapraz hareketlerle derzlerin
porselen karolar, kotto, klinker, granit ve mermerin
— Yapıştırma uygulamalarında yüzey yapışmayı
iyice dolması sağlanmalıdır. Karoların üzerinde
yatay ve dikeyde yapıştırılmasında,
önleyecek inşaat artıkları ve tozdan arındırılmış, temiz
kalan kalıntılar, malayla derzlerden derz dolgusunu
— KALEKİM DİLATASYON BANDI’nın
ve terazisinde olmalıdır. Yüzeyde bozukluklar varsa
çıkarmamaya özen göstererek çapraz hareketlerle
yapıştırılmasında kullanılır,
TAMİRART veya MASTAR 10 ile düzeltilmelidir.
sıyrılmalıdır.
— Gıda endüstrisinde (süt, bira, şarap, et entegre
— Uygulamaya başlamadan önce koruyucu eldiven
— EPOTECH + uygulandıktan 15 dakika sonra
tesisleri, mezbaha, kafeterya ve restoranlar), tekstil,
ve tercihen gözlük takılmalıdır.
deterjanlı su ile nemlendirilmiş sünger, derzler ve karo
elektronik sanayi tesisleri, hastane, laboratuvar ve
— Karışımı hazırlarken B ve C komponentinin
yüzeyinde hafif dairesel hareketlerle gezdirilerek derz
ilaç sanayi gibi hijyen istenen tesislerde,
bulunduğu alt kova boşaltılıp kovanın içine sırasıyla A
dolgu kalıntıları temizlenmelidir. Temizleme suyu ve
— Yüksek kimyasal ve mekanik dayanım istenen
ve B komponentleri tamamen boşaltılmalı ve homojen
süngeri sık sık değiştirilmelidir.
endüstriyel mekanlarda,
bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli bir
— Laboratuvar tezgâhları ve ticari mutfak çalışma
mikser ile karıştırılmalıdır.
Uyarılar
yüzeylerinde,
— Daha sonra bu karışımın üzerine C komponenti
— Uygulama sırasında çalışılan ortam iyice
— Tuz veya termal su içeren yüzme havuzlarında ve
ilave edilip aynı şekilde homojen bir karışım
havalandırılmalıdır.
atık su arıtma tesislerinde yer ve duvar derzlerinin
elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Uygulama
— Uygulama sırasında eldiven, gözlük ve maske
doldurulmasında mükemmel sonuç verir.
talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı
kullanılmalıdır.
katılmamalıdır.
— Cilde ve göze temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.
Özellikleri
— Daha iyi bir yapışma yüzeyi elde etmek için
— Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna
— Mükemmel yapışma sağlar.
hazırlanan karışım, malanın düz kısmı ile yüzeye
başvurulmalıdır.
— Ağır yük trafiğine dayanıklıdır.
yayıldıktan sonra karo ebadına uygun olarak seçilmiş
— Malzemeyi su veya solvent ile karıştırmayınız.
— Dikey yüzey uygulamalarında kayma yapmaz.
malanın dişli kısmı ile taraklanmalıdır.
— Gözenekli taş ve seramikler için kullanmayınız.
— Kolay taraklanabilir.
— Karolar, taraklanan harca, üzerlerine, kuvvet
Epoksi reçine; seramik ve taşların rengi etkileyebilir.
— Yüksek kimyasal ve mekanik dayanım sağlar.
uygulanarak yapıştırılmalıdır. Süresi dolan karışımın
— Yüzeye bulaşan fazla malzeme, sertleşmeden,
— 10 mm’ye kadar olan derz genişlikleri için
üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, karışım
derhal temizlenmelidir. Aksi taktirde mekanik olarak
uygundur.
yüzeyden kazınmalıdır.
temizlenmesi gerekecektir.
— Kısa süreli sıcaklık değişikliklerine dayanıklıdır.
— Hazırlanan karışım, 120 dakika içerisinde
— UV’ye maruz kalan kullanımlarda renkte koyulaşma
— Donma çözünmeye dayanıklıdır.
tüketilmelidir. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya
olabilir. Bu durum ürünün teknik performansını
— Leke tutmaz.
sertleşmiş karışım, atılmalıdır.
etkilememektedir.
— Düşük su emiciliği sayesinde hijyeniktir.
— Karolar döşendikten sonra 24 saat süre ile
— Pürüzsüz yüzeyi ile kolay silinebilir.
üzerinde yürünmemelidir.
Depolama
— Çatlama, aşınmaya karşı dayanıklı ve uzun
— Uygulamadan hemen sonra aletler bol su ile
— Açılmamış orjinal ambalajında, 5°C - 35°C
ömürlüdür.
temizlenmelidir. Aletlerin üzerinde malzemenin
arasında kuru ve serin ortamda depolanmalıdır.
— 25°C’de 120 dakika kap ömrü ile rahat uygulama
sertleşmesi durumunda ancak mekanik yöntemler ile
imkanı sağlar.
temizleme yapılabilir.
Ambalaj
— 5 kg’lık üniteler halinde plastik kovalarda.
A Bileşeni: 2.42 kg
B Bileşeni: 0.26 kg
C Bileşeni: 2.32 kg
R2T
RG
Kalite Belgeleri:
TS EN 13888 RG sınıfına uygun
TS EN 12004 R2T sınıfına uygun
RG: Reaksiyon reçine esaslı derz dolgu
R2: Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı
T: Kayma özelliği azaltılmış
Kalekim ––––––––––– Derz Dolgu Malzemeleri
2954 EPOTECH +
Kimyasal Dayanımlı Epoksi Derz Dolgu ve Yapıştırıcı
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler
Görünüm
Komponent A: Beyaz, Gri viskoz sıvı
Komponent B: Sarı - Yeşil şeffaf sıvı
Komponent C: Kırık beyaz toz
Raf Ömrü (Komponent A / B / C)
Açılmamış orijinal ambalajında, uygun depolama koşullarında 12 ay
Karışım İçeriği (Komponent A / B / C)
Epoksi Reçine / Sertleştirici / Dolgu
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı
(+10°C) – (+27°C)
Kap Ömrü
25°C’de 120 dakika
Açık Bekletme Süresi
Çekme Yapışma Mukavemeti (EN 1346)
En az 30 dk. sonra ≥ 0,5 N/mm²
Derz Doldurma Süresi
12 - 48 saat sonra (Ortam sıcaklığına bağlı olarak)
Dokunma Kuruması
7 saat
Üzerinde Yürünebilme Süresi
24 saat
Kullanıma Alma Süresi (Maksimum Kimyasal Dayanım)
7 gün
Tüketim
Yapıştırma amaçlı 3 - 4 kg/m²
Derz doldurma amaçlı; Bkz. Epoksi Derz Dolgu Tüketim Tablosu
Performans Bilgileri
Kesme Yapışma Mukavemeti (TS EN 12003)
Başlangıç
≥ 2 N/mm2
Suya Daldırdıktan Sonra
≥ 2 N/mm²
Termal Şoktan Sonra
≥ 2 N/mm²
Eğilme Mukavemeti (EN 12808-3)
≥ 30 N/mm²
Basma Mukavemeti (EN 12808-3)
≥ 45 N/mm²
Aşınma Mukavemeti (EN 12808-2)
≤ 250 mm³
Büzülme (EN 12808-4)
≤ 1,5 mm/m
Su Emme 240 Dakika Sonra (EN 12808-5)
≤ 0,1 gr
Sıcaklık Dayanımı
(-20°C) – (+80°C)
45
46
Kalekim ––––––––––– Derz Dolgu Malzemeleri
46
2954 EPOTECH +
Kimyasal Dayanım Test Tablosu
ÜRÜN ADI
%
TEST
ÜRÜN ADI
%
TEST
Alüminyum Sülfat
2
+
Nitrik Asit
40
+^
Amonyum Klorür
10
+
Oksalik Asit
10
+
Amonyum Klorür
40
+
Oleik Asit
-
Amonyum Nitrat
40
+
Parafin Yağı / Mum
+
Amonyum Sülfat
40
+
Peynir Suyu
+
+
Portakal Suyu
+
Potasyum Hidroksit
25
+
-
Potasyum Hidroksit
50
+
Antifriz
Asetik Asit
10
Aseton
+
Bakır Sülfat
40
+
Potasyum Karbonat
40
+
Baryum Klorür
40
+
Potasyum Klorür
40
+
Benzoik Asit
10
+
Potasyum Nitrat
40
+
+
Potasyum Sülfat
40
+
Bira
Borik Asit
10
+
Salamura (Tuzlu Su)
5
+
Çinko Klorür
40
+
SERACARE Leke Çıkarıcı
20
+
Çinko Sülfat
40
+
SERACARE Leke Çıkarıcı
50
+
Demir II Sülfat
40
+
Sıvı Deterjan
Demir III Klorür
40
+
Silikon Yağı
Domates Suyu
+
Sitrik Asit
10
+
Doymuş Tuz Çözeltisi
+
Sitrik Asit
50
+
+
+
+
Formaldehit
37
+
Sodyum Asetat
Formik Asit
2,5
+
Sodyum Bikarbonat
40
+
Fosforik Asit
10
+^
Sodyum Fosfat
40
+
+
Sodyum Hidroksit
25
+
Gliserin
Hidroflorik Asit
20
+
Sodyum Hidroksit
50
+
Hidrojen Peroksit
10
+
Sodyum Hipoklorür Konsantresi
Min. %5
+
Hidrojen Peroksit
25
+
Sodyum Karbonat
10
+
Hidroklorik Asit
37
+^
Sodyum Karbonat
50
+
Hidrolik Yağ
+
Sodyum Klorat
40
+
İdrar
+
Sodyum Klorür
40
+
+
Sodyum Monokromat Derişik
+
Sodyum Monokromat Seyreltik
İsopropil Alkol
100
Jet Yakıtı
+
+
40
+
Kalsiyum Hidroksit
20
+
Sodyum Nitrat
Kalsiyum Klorür
40
+
Sodyum Silikat 40-42 Be
Kalsiyum Nitrat
40
+
Sodyum Sülfit
40
+
+
Stearik Asit
10
+
+
Stearik Asit
40
+
+
Su
Kerosen
Klorlu Su
2 mg/l
Kola
+
+
Kromik Asit
5
+
Sülfürik Asit
10
+
Laktik Asit
2,5
+
Sülfürik Asit
50
+
Laktik Asit
10
+
Sülfürik Asit
70
+^
Magnezyum Klorür
40
+
Süt
Magnezyum Nitrat
40
+
Şarap
Magnezyum Sülfat
40
+
Şekerli Su
50
+
Mazot
+
Tartarik Asit
10
+
Mineral Yağ
+
Trisodyum Fosfat
40
+
Motor Yağı
+
Üre
20
+
+
+
Nikel Sülfat
33,3
+
Üzüm Suyu
+
Nitrik Asit
10
+^
Zeytin Yağı
+^
^ : Renk atma / solma
+ : Dayanıklı
- : Dayanıksız
48
Kalekim ––––––––––– Derz Dolgu Malzemeleri
2955 FUGASİM
Sim Efektli Derz Dolgu
Tanımı
— Karışımı hazırlarken malzemelerin bulunduğu
— Uygulamanın belli bir sıra izlenerek seri şekilde
Altın, gümüş ve bakır simin metalik, parlak ışıltısı ile
kovayı boşaltıp kovanın içine sırasıyla A, B ve D
yapılması gerektiğinden profesyonel bir ekip
mekânlarınızı farklılaştıran, dekoratif, hijyenik, kolay
komponentleri tamamen boşaltılmalı ve homojen bir
tarafından yapılması önerilmektedir.
temizlenebilen derz dolgu malzemesidir.
karışım elde edilinceye kadar düşük devirli bir mikser
— Uygulamadan hemen sonra aletler bol su ve / veya
ile karıştırılmalıdır. D komponenti hafif ve uçucu
aseton ile temizlenmelidir.
Uygulama Alanları
olduğundan karıştırırken dikkat edilmelidir. Işıltısız
— Aletlerin üzerinde malzemenin sertleşmesi
— İç ve dış mekanlardaki seramik, granit, cam
mat dokular istendiğinde D komponenti eklenmeden
durumunda mekanik yöntemler ile temizleme
mozaik gibi emici olmayan kaplama malzemelerinin
karışım hazırlanabilir.
yapılmalıdır.
derz boşluklarının yatay ve dikeyde doldurulmasında
— Daha sonra bu karışımın üzerine C komponenti
kullanılır.
ilave edilip aynı şekilde homojen bir karışım
Uyarılar
— Havuz, banyo, duş gibi ıslak hacimli mekanlarda
elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Uygulama
— Açık renkli ürünler dış mekanlarda UV ışınlarına
mükemmel sonuç verir.
talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı
maruz kaldığında renkleri koyulaşabilir.
— Restoran, gece kulübü, güzellik ve alışveriş merkezi
katılmamalıdır.
— Güçlü bazik ve asidik temizleyicilerle temizleme
gibi şık mekanlar için idealdir.
— Elde edilen karışımın kap ömrü 25°C’de 50
yapıldığında simlerin rengi atabilir. Bu sebeple
dakika olup yüzey ve ortam sıcaklığı kap ömrünü
FUGASİM’i temizlerken nötral pH’ta sabun ve su
Özellikleri
etkilemektedir. Yüksek sıcaklıklarda kap ömrü
karışımı kullanınız.
— Leke tutmaz.
kısalırken düşük sıcaklıklarda uzamaktadır. Kap ömrü
— Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna
— Düşük su emiciliği sayesinde hijyeniktir.
dolmuş karışım kullanılmamalıdır.
başvurunuz.
— Pürüzsüz yüzeyi ile kolay silinebilir.
— Hazırlanan karışım, kap ömrü dolmadan karolar
— Renk dalgalanması yapmaz.
üzerine dökülüp, lastik mala yardımıyla yayılarak
Depolama
— Sim katkısı ile dekoratif ve eşsiz mekanlar yaratır.
çapraz hareketlerle derzlerin iyice dolması
— Açılmamış orjinal ambalajında, 5°C - 35°C
— Çatlama, aşınmaya karşı dayanıklı ve uzun
sağlanmalıdır. Karoların üzerinde kalan kalıntılar, lastik
arasında kuru ortamda depolanmalıdır.
ömürlüdür.
malayla derzlerden derz dolgusunu çıkarmamaya
— Çimento esaslı derz dolgularına göre çok daha
özen göstererek çapraz hareketlerle sıyrılmalıdır.
Ambalaj
üstün performansa sahiptir.
Epoksi reçine rengi etkileyeceği için emici kaplama
— 2,5 kg’lık üniteler halinde plastik kova. (4 bileşen)
— 25°C’de 50 dakika kap ömrü ile rahat uygulama
malzemelerinde kullanımı önerilmemektedir.
imkanı sağlar.
— FUGASİM uyguladıktan hemen sonra deterjanlı
ılık su ile nemlendirilmiş süngeri, derzler ve karo
Uygulama Talimatı
yüzeyinde hafif dairesel hareketlerle gezdirerek
— Uygulanacak yüzeyin kuru ve neminin en fazla %5
temizleme işlemine başlanmalıdır. Derz dolgu
olmasına dikkat edilmelidir.
kalıntıları tamamen temizlenene kadar temizleme
— Derz aralıkları toz, kir ve inşaat artıklarından
işlemine devam edilmelidir. Temizleme suyu ve
arındırılmış ve temiz olmalı, en az 2/3’ü boşaltılmış
süngeri sık sık değiştirilmelidir.
olmalıdır.
— 24 saat sonra karoların üzerinde kalması olası
— Sim efektini daha belirgin görebilmek için derz
bulutumsu tabaka nemlendirilmiş bir bez ile kuvvetli
genişliğinin en az 3 mm bırakılması tavsiye edilir.
bir şekilde ovalanarak temizlenmelidir. Yüzeyin tam
— Düşük sıcaklıklarda malzemede kıvam artışı
temizlenmemesi durumunda aynı işlem sirkeli su (1,6
görülebilir. Bu sebeple malzeme uygulamadan önce
gr sirke/100 gr su) veya aseton ile ovalama yapılarak
oda sıcaklığında (23 ± 3 °C) 1 gün bekletilmelidir.
tekrar edilmelidir.
— Uygulamaya başlamadan önce koruyucu eldiven
ve tercihen gözlük takılmalıdır.
Kalekim ––––––––––– Derz Dolgu Malzemeleri
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler
Görünüm
Komponent A: Açık sarı şeffaf sıvı
Komponent B: Açık sarı şeffaf sıvı
Komponent C: Siyah, Gri, Bej, Kahverengi, Mavi renkli toz
Komponent D: Gümüş, Altın, Bakır efektli sim
Raf Ömrü
Açılmamış orijinal ambalajında, uygun depolama koşullarında 12 ay
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı
(+10°C) - (+30°C )
Kap Ömrü
25°C' de 50 dakika
Tüketim
Derz doldurma amaçlı; Bkz. Epoksi Derz Dolgu Tüketim Tablosu
Dokunma Kuruması
5 saat
Kullanıma Alma Süresi (Lekelere Dayanım)
7 gün
Üzerinde Yürünebilme Süresi
24 saat
Performans Bilgileri
Eğilme Mukavemeti (EN 12808-3)
≥ 30 N/mm2
Basma Mukavemeti (EN 12808-3)
≥ 45 N/mm2
Aşınma Mukavemeti (EN 12808-2)
≤ 250 mm3
Büzülme (EN 12808-4)
≤ 1,5 mm/m
Su Emme 240 Dakika Sonra (EN 12808-5)
≤ 0,1 gr
Sıcaklık Dayanımı
(-20°C) – (+80°C)
49
50
Kalekim ––––––––––– Derz Dolgu Malzemeleri
Derz Dolgu Renkleri
FUGA, ULTRAFUGA, FUGAFLEX, ULTRAFUGAFLEX, FUGAPOOL
Beyaz
Gri
Uludağ Gri
UF / F / FF / FP / UFF / UFFT
UF / F / FF / FP / UFF
UF / F / FF / UFF
Saten Gri
UF / F / FF / FP / UFF
Didim Bej
UF / F / FF / UFF
Ceviz
UF / FF / UFF
Hardal Sarısı
UF / FF / UFF
Saten Sarı
UF / FF / UFF
Pudra
UF / FF / UFF
Gül Kurusu
Bahama Bej
UF / F / FF / FP / UFF
Vanilya
Fildişi
UF / F / FF / FP / UFF
Siyah
Havuz Mavi
Milet Kahve
UF / FF / UFF
Kahverengi
UF / F / FF / UFF
Kapadokya Krem
Sütlü Kahve
UF / F / FF / UFF
Kapadokya Bej
UF / F / FF / UFF
UF / FF / UFF
UF / F / FF / UFF
UF / FF / FP / UFF
UF / F / FF / FP / UFF
UF / F / FF / UFF
Kapadokya Kızıl Kahve
UF / FF / UFF
Avanos Bej
Kotto
UF / FF / UFF
Ürgüp Bej
UF / F / FF / UFF
Nevşehir Bej
UF / F / FF / UFF
Atlas Mavi
Akdeniz Mavi
UF / F / FF / FP / UFF
UF / FF / FP / UFF
UF / FF / UFF
Antrasit
UF / FF / UFF
Bitter
UF / FF / UFF
Kakao
UF / FF / UFF
Çağla Yeşili
UF / FF / UFF
Yasemin
UF / FF / UFF
Yukarıdaki renkler baskı renkleridir. Derz dolgu ürünlerimizin üretilen renklerine en yakın tonlar seçilmiştir. Renklerin altındaki kısaltmaların anlamı aşağıda verilmiştir.
UF - ULTRAFUGA / F - FUGA / FF - FUGAFLEX / FP - FUGAPOOL / UFF - ULTRAFUGAFLEX
Kalekim ––––––––––– Derz Dolgu Malzemeleri
FUGASİM Altın Renkleri
EPOTECH + Renkleri
Siyah
Beyaz
Gri
Gri
Kahverengi
FUGATECH Renkleri
Bej
Beyaz
Mavi
Gri
FUGASİM Gümüş Renkleri
Bej
Siyah
Gri
Kahverengi
Bej
Mavi
FUGASİM Bakır Renkleri
Siyah
Gri
Kahverengi
Bej
Mavi
Yukarıdaki renkler baskı renkleridir. Derz dolgu ürünlerimizin üretilen renklerine en yakın tonlar seçilmiştir.
51
52
Kalekim ––––––––––– Derz Dolgu Malzemeleri
Derz Dolgu
Tüketim Tablosu
DERZ
DERZ
SERAMİK
TÜKETİM
DERZ
DERZ
SERAMİK
TÜKETİM
GENİŞLİĞİ
DERİNLİĞİ
EBATLARI
(gr/m2)
GENİŞLİĞİ
DERİNLİĞİ
EBATLARI
(gr/m2)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
1
6
100x100
200
7
7
200x200
860
1
6
100x200
200
7
7
250x250
690
1
9
100x200
250
7
8.5
300x300
700
1
6
150x150
150
7
9
300x600
550
1
8
200x200
170
7
7
330x330
520
1
9
200x250
120
7
9
330x500
560
1
8
200x300
130
7
9
400x400
550
1
8
250x330
100
7
12
600x600
500
1
9
300x300
100
7
15
150x300
1850
2
6
100x100
400
7
15
250x250
1500
2
6
100x200
300
7
18
300x300
1500
2
9
100x200
500
10
7
200x200
1230
2
6
150x150
270
10
7
250x250
1000
2
8
200x200
340
10
8.5
300x300
1000
2
9
200x250
250
10
9
300x600
860
2
8
200x300
250
10
7
330x330
750
2
8
250x330
200
10
9
330x500
800
2
9
300x300
200
10
9
400x400
800
3
6
100x100
600
10
12
600x600
700
3
6
100x200
500
10
15
150x300
2650
3
9
100x200
750
10
15
250x250
2100
3
6
150x150
400
10
18
300x300
2100
3
8
200x200
500
3
9
200x250
360
3
8
200x300
400
3
8
250x330
300
3
9
300x300
300
4
7
200x200
500
4
7
250x250
400
4
8.5
300x300
400
4
9
300x600
320
4
7
330x330
300
4
9
330x500
320
4
9
400x400
315
4
12
600x600
280
4
15
150x300
1050
4
15
250x250
850
4
18
300x300
850
5
7
200x200
620
5
7
250x250
500
5
8.5
300x300
500
5
9
300x600
400
5
7
330x330
380
5
9
330x500
400
5
9
400x400
400
5
12
600x600
350
5
15
150x300
1350
5
15
250x250
1050
5
18
300x300
1050
Kalekim ––––––––––– Derz Dolgu Malzemeleri
53
Epoksi ve Akrilik Derz Dolgu
Tüketim Tablosu
DERZ
DERZ
SERAMİK
GENİŞLİĞİ
DERİNLİĞİ
EBATLARI
TÜKETİM
(mm)
(mm)
(mm)
(gr/m2)
3
14
115x240
1050
3
15
115x240
1100
3
14
240x240
750
3
7
200x200
400
3
7
250x250
350
3
8.5
300x300
350
3
9
300x600
250
3
9
330x500
250
3
9
400x400
250
3
12
600x600
250
4
14
115x240
1400
4
15
115x240
1400
4
15
240x240
1000
4
7
200x200
550
4
7
250x250
450
4
8.5
300x300
450
4
9
300x600
350
4
9
330x500
350
4
9
400x400
350
4
12
600x600
300
5
14
115x240
1750
5
15
115x240
1850
5
15
240x240
1200
5
7
200x200
700
5
7
250x250
850
5
8.5
300x300
550
5
9
300x600
450
5
9
330x500
450
5
9
400x400
450
5
12
600x600
400
7
14
115x240
2400
7
15
115x240
2600
7
15
240x240
1700
7
7
200x200
950
7
7
250x250
750
7
8.5
300x300
750
7
9
300x600
600
7
9
330x500
600
7
9
400x400
600
7
12
600x600
550
10
14
115x240
3500
10
15
115x240
3650
10
15
240x240
2400
10
7
200x200
1350
10
7
250x250
1100
10
8.5
300x300
1100
10
9
300x600
900
10
9
330x500
900
10
9
400x400
900
10
12
600x600
800
54
Kalekim ––––––––––– Yapı Kimyasalları

Benzer belgeler

Uygulama Rehberi

Uygulama Rehberi uygun, su itici, zor kirlenen kolay temizlenen, CG2WA sınıfı derz dolgu.

Detaylı

Endüstriyel Zemin Çözümleri

Endüstriyel Zemin Çözümleri — 200x200x14 mm 0,52 m2/kutu - 34,17 kg/m2 — 240x240x14 mm 0,57 m2/kutu - 34,24 kg/m2

Detaylı

Yapı Kimyasalları Kataloğu

Yapı Kimyasalları Kataloğu Seramik yapıştırıcısından su izolasyon çözümlerine, endüstriyel zemin çözümlerinden derz dolgu malzemelerine... Yapı kimyasallarında "Daima en iyi" ne varsa Kalekim'de... Kalekim, Kale'de.

Detaylı

Yüzey Hazırlık Malzemeleri

Yüzey Hazırlık Malzemeleri Çimento esaslı, polimer takviyeli yüzey tamir harcıdır.

Detaylı

Endüstriyel Zemin Çözümleri

Endüstriyel Zemin Çözümleri — Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu hipermarket,

Detaylı

Endüstriyel Zemin Çözümleri

Endüstriyel Zemin Çözümleri Teras, Balkon vb. Mekanlarda Seramik Üzeri Şeffaf Su İzolasyonu Yüzey Hazırlığı — İzoPur Trans P ile yüzey temizliği, çatlak ve derz tamirinde KalePolyMas Poliüretan Mastik Kullanılacak Ürün — İzoP...

Detaylı

Industrial Flooring Solutions

Industrial Flooring Solutions — On laboratory benches, industrial kitchen work surfaces.

Detaylı