ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Tamer AKSOY

Yorumlar

Transkript

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Tamer AKSOY
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
Tamer AKSOY
Adres: Postane Mah. Rauf Orbay cad.
Bilginoğlu sok. No: 21 34940 Tuzla/İSTANBUL
TEL: 0 532 7172237 / 0 216 5820380
e-mail: [email protected]
Kişisel bilgiler:
Medeni Hali
: Evli
Uyruğu
: T.C.
Doğum Tarihi ve Yeri : 28.08.1967/Devrek-Zonguldak
Eğitim:
Uzmanlık:
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği (2002)
Üniversite:
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi (1990)
Trabzon
Yabancı Dil:
İngilizce
Çalıştığı Kurumlar: Artvin-Ardanuç Sağlık Ocağı Tabipliği (1990-1991)
Zonguldak Merkez 2 No’lu Sağlık Ocağı Tabipliği(1991-1997)
Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi Anesteziyoloji
ve Reanimasyon Kliniği (Uzmanlık Eğitimi-1997-2002)
Özel Avrasya Hastanesi (Zeytinburnu-2002-2003)
Özel İsviçre Hastanesi (İçerenköy-2003-2004)
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi (Maltepe-2004-Şubat 2007)
1
Acıbadem Kocaeli Hastanesi (Şubat-Haziran 2007)
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi (2007-....)
Referanslar: Prof.Dr. Mustafa ZENGİN 0 532 3464634
Prof.Dr. Zuhal AYKAÇ 0 532 4150370
Doç.Dr. Azmi ÖZLER 0 532 3122108
Kurslar ve Kongreler:

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), 27-31 Ekim 1999, Mersin

İstanbul Eğitim Hastaneleri Sempozyumu, 27 Kasım 1999, İstanbul

11th Internatıonal Intensıve Care Symposıum, 14-15 May 1999, İstanbul

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Anestezi Kursu, 16 Ocak 2000, Istanbul

1.Pediyatrik Anestezi ve Reanimasyon Kongresi, 22-23 Nisan 2000, İstanbul

III. Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Kongresi, 23-26 Kasım 2000, Istanbul

İstanbul Tabip Odası Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kursu, 7 Nisan 2001,İstanbul

Clinical Application in Respiratory Care, 19-22 Mayıs 2001, İstanbul

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK) , 27-31 Ekim 2001, Antalya

II. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Sempozyumu, 27 Nisan 2002,
İstanbul

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK) , 26-30 Ekim 2002, Antalya

IV. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Sempozyumu, 23 Mayıs 2004,
Samsun

V. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Sempozyumu, 29 Nisan-1
Mayıs 2005, Pamukkale-Denizli

15th International Intensive Care Symposium, May 12-14, 2005, İstanbul

V. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-18 Kasım 2005,
Antalya

Kalp Cerrahisi Sonrası Yoğun Bakım Kursu, 16 Kasım 2005, Antalya

ASM-Johns Hopkins Konferansları ‘ Kalp ve Damar Cerrahisinde Yenilikler’, 10 Şubat
2006, İstanbul

55th ESCVS Internatıonal Congress, 11-14 May 2006, St.Petersburg, Russia

Rejyonal Anestezi Sempozyumu ve Kadavra Kursu 17 - 18 Haziran 2006, İstanbul
2

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi 1- 5 Kasım 2006, Antalya

“Ultrason Eşliğinde Periferik Sinir Blokları Eğitimi Kursu” Yeditepe Üniversitesi, 1516.06.2007, İstanbul

III. Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 28 Kasım- 2 Aralık 2007,
Antalya

The International Society for Minimal Invasive Cardiothoracic Surgery Winter Workshop
2007, 28 Nov.- 2 Dec 2007,Antalya

Echocardiography Course, 1 Dec 2007, Antalya

The Hands on Cardiac Morphology Course, 29 Nov 2007, Antalya

NYSORA Ultrasound Guided Regional Anesthesia and Pain Medicine Procedures
June 14, 2008, New York, USA

11th International Congress of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 14-18 Sept.
2008, Berlin, Almanya

5 th Global Forum on Humanitarian Medicine in Cardiology and Cardiac Surgery, 4-6
June, 2009, Geneva, Switzerland
Özel Çalışma Alanları :

Kardiyovasküler Yoğunbakım

Toraks cerrahisi anestezisi

Periferik Sinir Blokları
Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman :
Başlık: Toraks cerrahisinde farklı iki anestezi tekniğinin hemodinami, oksijenasyon
ve şant değerlerine etkileri.
Danışman: Uzm.Dr.Sevim CANİK
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğunbakım Derneği
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
Türk Yoğun Bakım Derneği
EACTA (European Association Cardiothoracic Anaesthesiologists)
3
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
A1: N. Yurtseven , P. Karaca , M. Kaplan ,V. Özkul , AK Tuygun , T. Aksoy, S. Canik, E.
Kopman. The effect of nitroglycerine inhalation on patients with pulmonary hypertension
undergoing mitral valve replacement surgery. Anesthesiology 2003, Oct;99(4):855-8.
A.2: E.Altınay, P.Karaca, N.Yurtseven, V.Özkul, T.Aksoy, A.Özler, S.Canik. Continuous
positive airway pressure does not improve lung function after cardiac surgery, Can J
Anesth 2006, 53: 919-925.
A.3: P. Karaca, N. Yurtseven, Y. Enç, T. Aksoy, O. Sokullu, F. Bilgen, S. Canik. Effects of
different cardioplegic solutions on nitric oxide release from coronary vasculature in diabetic
patients undergoing coronary artery bypass surgery . The Anatolian Journal of Cardiology
2006; 6: 347-51.
A.4: T.Aksoy, P.Karaca, M.Mahir Atasoy, Ş.Şahin. Isolated Third Nerve Palsy After Open
Heart Surgery, Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 2007, Feb; 21(1):110112
A.5: Yurtseven N, Aydemir B, Karaca P, Aksoy T, Komurcu G, Kurt M , Ozkul V , Canik S
PercuTwist: A new alternative to Griggs and Ciaglia’s Techniques. European Journal of
Anesthesiology 2007, Jun; 24(6): 492-497.
A.6: Haberal I, Kaplan M, Zorman Y, Aksoy T, Erturk E, Akyildiz M.
Carotid Artery Disease Development after Traumatic Injury Inflicted by a Ram's Horn.
Heart Surg Forum. 2008;11(4):E260-2.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda
(Proceedings) basılan bildiriler :
sunulan
ve
bildiri
kitabında
B.1: N. Yurtseven, P. Karaca, T. Aksoy, S. Canik, E. Kopman. The Effect Of
Nitroglycerine Inhalation On The Patient With Pulmonary Hypertension Undergoing Mitral
Valve Replacement. 13th International Intensive Care Symposium, May 4-5, 2001, İstanbul
B.2: N. Yurtseven, T. Aksoy, P. Karaca, E. Altınay, S. Canik. Acute Mesenteric Ischemia
Following Cardiac Surgery: Three Years Experience. 13th International Intensive Care
Symposium, May 4-5, 2001, İstanbul
4
B.3: Yurtseven N., Tanrıkulu N., Aksoy T., Karaca P., Özkul V., Söylemez E., Canik S.,
The effects of hypothermia following open heart surgery, 15th International Intensive Care
Symposium, May 12-14, 2005, İstanbul
B.4: Ö.Teskin, F.Bilgin,T. Aksoy, M.Akyıldız,İ. Haberal, E.Ertürk, M. Zengin. Single-clamp
technıque is better than side-clamp technıque in terms of cerebrovascular complicatıons in
coronary surgery. The Journal of Cardiovascular Surgery, Vol.46, Suppl 1, No.3,(38) June
2005
B.5: Karaca P., Enc Y., Yurtseven N., Aksoy T., Kanca A., Cicek S. Magnesıum
replacement durıng and after coronary artery bypass surgery. Interactive CardioVascular
and Thoracic Surgery, Volume 5, Suppl. 1, May 2006
B.6: Bilgin F., Findik O., Aksoy T., Akyildiz M., Haberal I., Zorman Y., Zengin M.
Preventing atrial fibrillation after coronary artery bypass graftıng with magnesium therapy.,
Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, Volume 5, Suppl. 1, May 2006
B.7: Akyildiz M., Haberal I., Bilgin F., Findik O., Aksoy T., Sekban A., Zorman Y.,Erturk E.,
Zengin M. Posterior pericarditomy significantly reduces the incidence of atrial fibrillation
after coronary artery bypass grafting. The Heart Surgery Forum, Volume 9, Suppl.1, p.31,
September 2006
B.8: Bilgin F., Findik O., Aksoy T., Zorman Y., Erturk E., Zengin M. Usage of the
descending thoracic aorta as an alternative ınflow source for aortofemoral
revascularization. The Heart Surgery Forum, Volume 9, Suppl.1, p.61, September 2006
B.9: Haberal I, Aksoy T, Akyıldız M, Fındık O, Ustundağ F, Erturk E, Zorman Y, Zengin M.
Which Clinic Score System is The Best in Evaluation of Morbidity and Mortality Rates.
Euroscore, Clevland or Cabdeal. The Heart Surgery Forum, Volume 10, Suppl.1, p.51,
2007
B.10: Yılmazer M.S, Zorman Y, Akyıldız M, Gürol T, Aydın A, Aksoy T, Dağdeviren B,
Kalangos A. Initiation of mitral procedure in a tertiary cardiovascular surgery centre in
Turkey in collaboration with an experienced Swiss institution. 5 th Global Forum on
Humanitarian Medicine in Cardiology and Cardiac Surgery, 4-6 June, 2009, Geneva,
Switzerland
C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
C.1: N.Akyolcu, D. Öztekin, N. Kanan, İ.Öztekin, T. Aksoy. Cerrahi Yoğunbakım
Ünitesinden Taburcu Olma Hazırlığı İçindeki Hastada Transfer Stresine Eşlik Eden
5
Faktörlerin İncelenmesi. Hemşirelik Bülteni, Cilt X, Sayı 42, 1998
C.2: N. Yurtseven, C. Güler, P. Karaca, V. Özkul, A. Kemal Tuygun, T. Aksoy, S. Canik.
Aorta Koroner Baypas Greft Cerrahisinde Rokuronyum Bromür ile Sisatrakuryum Besilatın
Hemodinamik Etkilerinin Karşılaştırılması. Göğüs Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım
Derneği Dergisi.;Cilt :9, 158-161, 2003
C.3: T. Aksoy, N. Yurtseven, B. Aydemir, M Yaşaroğlu, P. Karaca, I. Doğusoy, S. Canik.
Göğüs cerrahisinde farklı iki anestezi tekniğinin hemodinami, oksijenasyon ve şant
değerlerine etkileri. Göğüs Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi., Cilt 11,
sayı:1, 30-36, 2005
C.4: O. Cücü, P. Karaca, Y. Enç, O. Yücel, T. Aksoy, Ş. Şenay, S. Canik. Comparison of
thoracic paravertebral and epidural blocks for pain relief after thoracotomy (Torakotomi
Sonrası
Torakal
Paravertebral
ve
Epidural
Bloğun
Ağrı
Kontrolü
Açısından
Karşılaştırılması), Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 42-47, Ocak
2006
C.5: P. Karaca, Y. Enç, N. Yurtseven, T. Aksoy, A. Kanca, G. Çamur, A. Süzer, S. Çiçek.
Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Magnezyum Replasmanı, Göğüs Kalp-Damar Anestezi
ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi.;Cilt :12, 108-112, 2006
C.6:I.Haberal,
M.
Akyıldız,
T.Aksoy,
E.Ertürk,
Y.Zorman,
M.Kaplan,
M.Zengin.
Comparison between pulmonary arterial and aortic root venting and their effect on
pulmonary functions following CABG surgery, Turkish Journal of Thoracic and
Cardiovascular Surgery, 2008;16(4):211-215
C.7: T. Aksoy, I.Haberal, E.Ertürk, Y.Zorman, M. Akyıldız, O.Fındık. Koroner arter
cerrahisinde sklerodermalı hastaya anestezik yaklaşım, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi
Dergisi, 2009 (yayına kabul edildi)
D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan
bildiriler:
D.1: N.Akyolcu, D. Öztekin, İ.Öztekin, T. Aksoy. Cerrahi Yoğunbakım Ünitesinden Taburcu
Olma Hazırlığı İçindeki Hastada Transfer Stresine Eşlik Eden Faktörlerin İncelenmesi.
5.Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-24 Ekim 1998, Belek-Antalya
D.2: C. Kavas , N. Yurtseven , P.Kurc , T. Aksoy , S. Canik . Aortokoroner Bypass Greft
Cerrahisinde Pankuronium
Bromid, Rokuronium Bromür ve Cisatraurium Besilatın
Hemodinamik Etkilerinin Karşılaştırılması. 25-29Ekim, TARK2000, Kuşadası-Aydın
6
D.3: E.P Kurç, T. Aksoy, E. Altınay, N. Yurtseven, V. Özkul, S. Canik. Koroner Arter Bypass
Cerrahisinde Kan Kardiyoplejisi ve Kristalloid Kardiyoplejisinin Koroner Vasküler Yataktan
Nitrik Oksit Salınımı Üzerine Etkileri. TARK 2001, Antalya
D.4: T. Aksoy, E. Altınay, N. Yurtseven, V. Özkul, S. Canik. Açık Kalp Cerrahisi Sonrası
Akut Ağrıda Uygulanan Dört Farklı Analjezik Etkilerinin Karşılaştırılması. TARK 2001,
Antalya
D.5: T. Aksoy, O. Cücü, N. Yurtseven, Ü. Çalışırişçi, B. Aydemir, I. Doğusoy, S. Canik, E.
Kopman. Tek Akciğer Ventilasyonu Uygulanan Hastalarda Propofol-Remifentanil ile
Propofol-TEA Karşılaştırması. TARK 2002, Antalya
D.6: Sekban A, Türeli H, Sünbül A, Bektaş O, Sağatlı E, Haberal İ, Aksoy T, Keser N.
Transradyal girişimde lokal anestetik ajanla kombine verapamil kullanımı. Türk kardiyoloji
Derneği Arşivi, Cilt 34, Ek 1, Ekim 2006
D.7: T. Aksoy, P. Karaca, H. Umut, İ. Haberal, M. Akyıldız, M. Zengin. Koroner arter baypas
cerrahisinde üç farklı indüksiyon seçeneğinin hemodinami ve entübasyon koşullarına
etkisinin karşılaştırılması, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt 14, Ek sayı: 2,
s.134, Kasım 2006
D.8: T. Aksoy, E. Ertürk, Y. Zorman, İ. Haberal, M. Akyıldız, M. Zengin. Progresif Sistemik
Skleroz (Skleroderma) ve Koroner Arter Bypass Cerrahisi(Vaka Sunumu), Türk Göğüs Kalp
Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt 14, Ek sayı: 2, s.222, Kasım 2006
Sitasyonlar:
N. Yurtseven , P. Karaca , M. Kaplan ,V. Özkul , AK Tuygun , T. Aksoy, S. Canik, E.
Kopman. The effect of nitroglycerine inhalation on patients with pulmonary hypertension
undergoing mitral valve replacement surgery. Anesthesiology 2003, Oct;99(4):855-8.
1. Stuart M.Lowson, Alternatives to nitric oxide. Br. Med. Bull., Nov 2004; 70: 119 131.
2. P.Goyal, U.Kiran, S.Chauhan, R.Juneja, and M.Choudhary, Efficacy of
nitroglycerin inhalation in reducing pulmonary arterial hypertension in children with
congenital heart disease Br. J. Anaesth., August 2006; 97: 208 - 214.
3. Lowson SM, İnhaled alternatives to nitric oxide Critical Care Med, March 2005,
33(3) suppl. 188-195
7
4. Mark JD Griffiths, Timothy W. Evans, İnhaled nitric oxide The New England
Journal of Medicine, Dec 2005; 353: 2683-2695
8

Benzer belgeler