aralık 2014 bülteni

Yorumlar

Transkript

aralık 2014 bülteni
A KDEN İZ T U RİST İK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R BİRLİĞİ
AKTOB
BÜ LT E N
A R A L I K 2 0 1 4 / S AY I : 1 2
30
YIL
1984-2014
AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT
AK DENİZ T URİSTİK OTE LCİLE Rİ V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
AKTOB
BÜLTEN
ARALIK 2014
SAYI: 12
İmtiyaz Sahibi
AKTOB Adına
Yusuf Hacısüleyman
Yayın Kurulu
Erkan Yağcı, Kaan K.
Kavaloğlu, Erol Karabulut
Editör /Araştırma
Erol Karabulut
AKTOB Ar-ge
İÇİNDEKİLER (Ana Konular)
• Antalya 11 ayda % 3,5 büyüdü
3-4
• Türkiye 10 ayda % 5,5 artışı yakaladı.
5-6
• AKTOB: Fiyat indirimi son çaredir.
• 2014 yılı talep profili analizi ve göstergeleri
8-9
• Türkiye paket turda İspanya’yı yakalıyor.
10
• TÜROFED: 2015 yılından umutluyuz.
10
• WTM Fuarı Raporlarından özetler.
AKTOB
YÖNETİM KURULU
Yusuf Hacısüleyman
Erkan Yağcı
Fikret Demirtürk
Tolga Cömertoğlu
Kaan Kaşif Kavaloğlu
Ece Tonbul Kilit
Aslı Ulukapı
Yeliz Gül Ege
Nihat Vural
Adnan Soyaslan
Mehmet Tümbül
Zafer Alkaya
Emir Demirci
Selçuk Akıltopu
Ahmet Çevik
7
11-15
• Ekim’de oparlanan Mısır büyümeye geçti.
12
• Turizmde genç kitlenin önemi artıyor.
15
• WTM Fuarı değerlendirmeleri.
16-17
• Yurtiçi seyahat pazarı değerlendirmesi
18-20
• Kemerli turizm dernekleri birleşti.
• 4.Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nden.
18
21-32
• Türkiye’de tesis ve yatak arzı büyüyor.
34
• Yeşil Yıldızlı tesis sayısı 160 oldu.
34
• Hanehalkı harcamalarında turizmin yeri.
35
İLETİŞİM
• Kruvaziyer yolcu ytrafiği düşmeye devam ediyor.
36
Adres:Gebizli Mah.Termessos
Bulvarı. Güngör Ahmet
Yitmen İş Merkezi No: 73/ A
07300 Muratpaşa ANTALYA
• Yabancılara satılan konut sayısı
36
• Finansal göstergeler
37
Tel: 90 242 321 39 94 / 95
Fax: 90 242 321 59 26 / 27
www.aktob.org.tr
[email protected]
[email protected]
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
ANTALYA 11 AYLIK DÖNEMİ
% 3.5 ARTIŞLA TAMAMLADI
YA BA N C I L A R A
1 5 . 4 1 7 KO N U T
S AT I L D I
Yabancılara yapılan
satılan konutların
% 65’i Antalya
ve İstanbul’da
gerçekleşti.
Ocak-Ekim dönemi
verilerine göre, ülke
genelinde 15 bin
417 konut yabancı
uyruklulara satıldı.
Bu dönemde Antalya
5 bin 486 konut satışı
ile ilk sırada yer aldı.
Kasım girişleri % 7 azaldı
Antalya’ya yılın 11 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı %
3,5 artarak 10 milyon 994 binden 11 milyon 375 bine ulaştı.
Son iki aya kadar % 5-6 aralığında yükselişte olan Antalya, Ekim ve
Kasım aylarında gelen düşüşle birlikte, yıllık büyüme hızını % 4’ün
altına geriletti.
Son iki ayda görülen düşüşte, Rusya, İngiltere, Hollanda gibi
pazarlar etkili oldu.
11 aylık dönemde Rusya pazarından gelenlerin sayısı % 4,7 artışla 3
milyon 480 bine çıkarken, Alman pazarı da % 5 artışla 2 milyon 911
bine ulaştı.
Bu iki pazara göre daha ılımlı büyümeler gösteren İngiltere ve
Hollanda pazarları da dönemi artışla tamamlarken, İngiltere 444
bine, Hollanda da 541 bine çıktı.
Diğer yandan, 11 ayda 285 bin kişinin geldiği Ukrayna pazarındaki
düşüş de % 25’i aştı. Bu yıl gerileme içinde olan İskandinavya pazarı
da % 5,8 gerileme ile 1 milyon kişiden 962 bin kişiye indi.
2014’te hızlı büyüme gösteren İran pazarı da % 196’lık yükselişle
108 bin kişiye ulaşırken, yılın ilk yarısına oranla daha ılımlı
büyüme geçen İsrail de % 17 canlanma ile 90 bini geçti.
3
Onu 4 bin 546 konut
ile İstanbul takip
etti. Aydın, Muğla
ve Yalova da en çok
konutun satıldığı
diğer iller oldu.
Satılan konut
sayısı,
(Ocak-Ekim)
Satılan
İller
konut
sayısı
5 486
Antalya
İstanbul
4 546
Aydın
1 018
Muğla
903
Yalova
541
Bursa
752
Mersin
641
Sakarya
338
Ankara
287
Trabzon
166
Diğer
739
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
ANTALYA’YA GELEN YABANCI ZİYARETÇİLER (OCAK-KASIM)
2013
2014
Değişim
RUSYA FEDERASYONU
3.323.084
3.479.705
4,7
ALMANYA
2.772.462
2.911.823
5,0
540.972
541.821
0,2
İNGİLTERE
437.327
444.682
1,7
İSVEÇ
376.631
373.407
-0,9
UKRAYNA
383.321
285.550
-25,5
KAZAKİSTAN
260.226
269.115
3,4
BELÇİKA
263.903
267.573
1,4
POLONYA
206.022
243.321
18,1
HOLLANDA
NORVEÇ
297.696
226.174
-24,0
AVUSTURYA
227.347
224.240
-1,4
DANİMARKA
214.589
219.342
2,2
FRANSA
219.135
189.100
-13,7
İSVİÇRE
166.654
181.357
8,8
ÇEK CUMHURİYETİ
147.080
151.816
3,2
FİNLANDİYA
133.260
143.603
7,8
BELARUS (BEYAZ RUSYA)
125.439
141.993
13,2
İRAN
36.734
108.846
196,3
SLOVAKYA
99.368
103.753
4,4
İSRAİL
76.812
90.082
17,3
ROMANYA
77.611
84.471
8,8
LİTVANYA
54.778
68.630
25,3
MOLDOVA
46.989
53.035
12,9
MACARİSTAN
40.765
46.174
13,3
SIRBİSTAN
39.864
41.934
5,2
ESTONYA
35.524
41.153
15,8
LETONYA
32.038
36.034
12,5
İTALYA
38.738
34.755
-10,3
AZERBEYCAN
23.336
34.719
48,8
KOSOVA
23.777
21.156
-11,0
BOSNA - HERSEK
16.898
18.582
10,0
SLOVENYA
13.818
15.964
15,5
ARNAVUTLUK
13.560
15.090
11,3
KUZEY K.T.C.
16.008
14.882
-7,0
BULGARİSTAN
10.735
14.102
31,4
MAKEDONYA
11.727
13.753
17,3
ÖZBEKİSTAN
9.770
13.070
33,8
15.379
12.215
-20,6
7.117
12.188
71,3
10.284
11.798
14,7
8.385
11.337
35,2
ABD
GÜRCİSTAN
ÜRDÜN
IRAK
HIRVATİSTAN
FİLİPİNLER
10.978
85,5
10.636
-26,3
HAYMATLOS
7.749
9.764
26,0
ERMENİSTAN
7.354
8.177
11,2
İSPANYA
8.370
7.875
-5,9
LÜKSEMBURG
7.360
7.803
6,0
İRLANDA
9.294
7.542
-18,9
KARADAĞ
1.086
7.229
565,7
KIRGIZİSTAN
5.909
6.816
15,3
HİNDİSTAN
5.237
5.994
14,5
LÜBNAN
6.285
5.625
-10,5
AVUSTRALYA
4.817
5.502
14,2
YUNANİSTAN
5.223
5.402
3,4
PORTEKİZ
3.824
5.287
38,3
SURİYE
3.268
4.648
42,2
DİĞER
43.712
53.789
23,1
10.994.995
11.375.412
3,5
TOPLAM
4
5.919
14.425
AYLIK BÜLTEN / AR ALIK 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
10 AYDA % 5,5 BÜYÜYEN TÜRKİYE
33,5 MİLYON ZİYARETÇİYE ULAŞTI
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Ekim döneminde % 5,57 artarak 31 milyon
757 binden 33 milyon 528 bine çıktı.
10 aylık dönemde ana pazarlarımızdan Rusya % 5,7 gelişme ile 4 milyon 368 bin kişiye
ulaşırken, Almanya’dan gelenlerin sayısı ise % 3,85 yükselişle 4 milyon 813 bin kişiye
çıktı.
İngiltere pazarın da % 3,9 büyüme ile 2 milyon 506 bin kişiye ulaştı.
Diğer yandan İskandinavya pazarındaki düşüş devam etti. 10 aylık dönemde bu bölgeden
gelenlerin sayısı % 6,3 düşerek 1 milyon 539 bine indi.
BDT pazarları içinde yer alan Ukrayna pazarı ise 10 aylık dönemde % 14 dolayında
gerileyerek 601 bin kişiye düştü.
Geçen yıl hızlı büyüyen İsrail pazarı, bu yıl % 17 dolayında bir gelişme göstererek 172
bin kişiye ulaşırken, bu yılın en hızlı büyüyen pazarı olan İran, 10 ayda % 36 gelişme ile 1
milyon 409 bine ulaştı.
5
AYLIK BÜLTEN / AR ALIK 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
T Ü R K I Y E ’ Y E GE L E N YA BA NC I Z İ YA R E TÇ İ L E R
(O C A K-E K İ M)
2013
2014
Değişim
ALMANYA
4 635 191
4 813 711
3,85
RUSYA FED.
4 131 087
4 368 134
5,74
İNGİLTERE
2 412 786
2 506 875
3,90
GÜRCİSTAN
1 520 427
1 494 198
-1,73
BULGARİSTAN
1 346 400
1 446 016
7,40
İRAN
1 032 651
1 409 303
36,47
HOLLANDA
1 241 145
1 235 390
-0,46
FRANSA
958 698
950 031
-0,90
IRAK
619 011
742 344
19,92
YUNANİSTAN
582 645
711 127
22,05
A.B.D.
699 331
708 329
1,29
İSVEÇ
657 005
629 036
-4,26
BELÇİKA
615 482
621 370
0,96
İTALYA
651 523
610 501
-6,30
UKRAYNA
698 895
601 612
-13,92
AZERBAYCAN
539 516
564 768
4,68
POLONYA
408 351
494 969
21,21
AVUSTURYA
479 666
473 047
-1,38
KAZAKİSTAN
398 144
411 798
3,43
DANİMARKA
379 216
386 842
2,01
ROMANYA
352 729
383 661
8,77
İSVİÇRE
354 462
369 281
4,18
S.ARABİSTAN
213 463
314 162
47,17
NORVEÇ
397 593
312 796
-21,33
İSPANYA
261 771
248 831
-4,94
LİBYA
218 259
218 384
0,06
BELARUS
195 366
217 980
11,58
ÇEK CUM.
209 023
217 605
4,11
G. KORE
158 821
213 645
34,52
FİNLANDİYA
209 624
210 788
0,56
AVUSTRALYA
177 938
188 629
6,01
KANADA
179 232
172 940
-3,51
İSRAİL
146 715
172 473
17,56
SIRBİSTAN
150 950
168 724
11,77
ÇİN HALK CUM.
116 174
168 707
45,22
TÜRKMENİSTAN
124 382
152 327
22,47
JAPONYA
152 915
148 285
-3,03
LÜBNAN
125 604
140 327
11,72
MAKEDONYA
121 228
135 696
11,93
97 081
135 516
39,59
SLOVAKYA
123 090
131 321
6,69
ÖZBEKİSTAN
107 487
123 312
14,72
CEZAYİR
KUVEYT
79 059
120 632
52,58
101 328
118 415
16,86
ÜRDÜN
92 099
117 443
27,52
MACARİSTAN
88 276
109 615
24,17
HİNDİSTAN
81 450
103 730
27,35
MOLDOVA CUM.
LİTVANYA
DİĞER
TOPLAM
6
85 507
101 316
18,49
3 028 828
3 132 114
3,41
31 757 624
33 528 056
5,57
AYLIK BÜLTEN / AR ALIK 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
H AC I S Ü L E Y M A N :
“ F İ YAT İ N D İ R M E K S O N Ç A R E D İ R ”
“Biz bu talebin doğru bir talep olmadığını
ve bunu çok erken bir düşünce olduğunu
düşünüyoruz. Fiyat indirmek son çaredir, ilk
çare değildir. Turizm sektörü dik durmalı.
Biz buna evet demeyeceğiz.”
Avrupalı tur operatörlerinden gelen fiyatları
indirin değerlendirmelerine yönelik
açıklamalarda bulunan AKTOB Başkanı Yusuf
Hacısüleyman “Durum iyi değl, % 10 indirim
yapın dediler. Biz bu talebin doğru bir talep
olmadığını ve bunu çok erken bir düşünce
olduğunu düşünüyoruz. Fiyat indirmek son
çaredir, ilk çare değildir. Turizm sektörü dik
durmalı. Biz buna evet demeyeceğiz. Turizm
meslek örgütlerinin işlevi ve önemi de işte
bu gibi noktalarda ortaya çıkyor. Bizim dik
durmamız önemli. Bu noktada sektörü uyarma
görevimizi yerine getiriyoruz” dedi.
2015 yılına ilişkin öngörülerini de açıklayan
Hacısüleyman, “Bizi zor bir yıl bekliyor.
Zor demek, başedemeyeceğimiz anlamında
değil. Sektör olarak başedebileceğimiz bir yıl
olacaktır, ancak sıradan bir yıl olmayacak.
Bunun sebepleri farklı. Türkiye’nin içinde
bulunduğu coğrafyada yaşanan olumsuz
gelişmelerin yanında önemli pazarlarımızda
yaşanan bazı gelişmeler de 2015’in zor
geçecceğine ilişkin sinyaller veriyor” dedi.
2015’in zor geçeceği öngörüsünün dayandığı
temellerden bir diğerinin de Türkiye’nin
turizmdeki önemli pazarlarında yaşanan
kimi gelişmeler olduğunun altını çizen
Hacısüleyman, birinci pazar Rusya ile ilgili şu
değerlendirmeyi yaptı:
“Bu yıl Rusya pazarına pek çok tur operatörü
iflas etti. Avrupa pazarlarında yıllar önce
yaşanan durum Rusya pazarında yaşanıyor.
7
Burada bir konsolidasyon yaşanıyor. Rusya
pazarında 2014 rakamlarını yaklayamayacağız.
Yüzde 40’lıuk brir devalüasyon yaşanan bu
pazarda özellikle alt segmentlerdeki müşteri
profilinde bilhassa kayıplar olur. Bu kesime
hitap eden otellerimizin kendilerine yeni hedef
pazarlar bulmaları gerekiyor.”
İngiltere pazarında da yaklaşık 3-4 puanlık
bir kayıp söz konusu olabileceğine işaret eden
Hacısüleyman, “Avro-Pound paritesinde,
Pound’un aleyjhine bir gelişme var. İngilizlerde
her zaman tutucu ve temkinli bir yaklaşım
vardır. İlk aldığımız tepkiler bu pazarda bir
çekingenlik olduğunu gösteriyor. Ancak henüz
kesin konuşmak için erken. Ocak ve şubat
ayını beklemekte yarar var. Erken rezervasyon
kampanyalarının etkisi de o zaman
görülecektir” şeklinde konuştu.
“Bazı pazarlarda da küçük de olsa artışlar
var. İran, İsrail gibi pazarlardaki yükselişler
de toplamda küçük de olsa önemli” diyen
Hacısüleyman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“2015’de 2014 sayılarını koruyabilieceğimizi
düşünüyoruz. Ancak artan yatak kapasitesini
düşünürsek, korumak bizim için yeterli olur
mu, işte bu tartışılır. Çünkü master planımızın
olmayışı, yatırımların kontrolsüz artmasına
neden oluyor. Örneğin teşvikler bögelere göre 5
yıllık, 10 yıllık gibi periyorlarda planlanabilir.
Meslek örgütlerinin de bu tip planlamaların
içinde olması lazım. Ancak bu da meslek
örgütleri için yasal düzenleme gerektiriyor.”
AYLIK BÜLTEN / AR ALIK 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
EN YOĞUN TESIS
KULLANIMI
ANTALYA’DA
2 014 Y I L I TA L E P P RO F İ L İ
GECE L E M E L ER % 6 A RT T I
2014 yılı geceleme eğilimleri araştırması
Yılın 9 aylık döneminde yabancılar tarafından yapılan gecelemeler 211 milyondan
227 milyona yükseldi. Tesislerde yapılan gecelemeler 115 milyondan 130 milyona
çıkarken, evlerde gerçekleşen gecelemeler ise 74 milyon 72 milyona düştü.
Diğer yandan konaklama tesislerinde yapılan gecelemelerde görülen 14,5 milyonluk artışın; % 22,6’sını Rusya, % 19,7’sini de Almanya pazarı sağladı. İngiltere’nin
payı ise % 8,8 oldu. 3 Pazar, toplam geceleme artışının yarısından fazlasını sağladı.
Bu yıl artışın kaynakları arasına ilk defa İran pazarı da girdi. İran, artışın %
8,2’sini oluşturdu.
Pazar olarak ele alındığında, tesislerde sağlanan geceleme artışının; % 43’ünü
Avrupa, % 30’unu BDT sağladı.
Yabancı gecelemelerde gelişim, milyon
9 aylık dönem
2013
2014
Değişim, %
Toplam
geceleme
211.4
227.1
7,4
Tesis
Ev
gecelemeleri gecelemeleri
115.8
74.4
130.4
72.7
12,6
-2,3
Antalya lider
Tesislerde yapılan gecelemelerin % 50,5’i Antalya’da
2014 yılında Türkiye’de yapılan toplam yabancı gecelemelerin % 30’u Antalya’da
oldu. Öte yandan konaklama tesislerde yapılan gecelemelerin ise % 50’si Antalya’da gerçekleşti.
Antalya gecelemeler, milyon
9 aylık dönem
2013
2014
Değişim,%
8
Tesis
gecelemeleri
57.5
65.8
14,4
Ev
Gecelemeleri
5.6
6.0
7,4
Toplam
geceleme
63.8
72.7
13,9
Gelen yabancı
ve vatandaş
ziyaretçilerin
toplam gecelemeleri
içinde konaklama
tesislerini payının
en yüksek olduğu
il yine Antalya.
Antalya’ya gelen
ziyaretçilerin %
90’ı gecelemelerini
konaklama
tesislerinde yaptı.
Bu oran, Muğla’da
% 82, Nevşehir’de
% 75, Aydında da
% 60 dolayında
gerçekleşti.
Yabancılarla vatandaş
ziyaretçilerin,
konaklama
tesislerinde yaptıkları
toplam gecelemelerin
dağılımında Antalya
% 48 ile ilk sırada
yer alırken, onu % 27
ile İstanbul, % 10 ile
Muğla izledi.
Türkiye’de tesislerde
yapılan gecelemelerin
illere göre dağılımı,%
2014, 9 aylık dönem
(yabancı+vatandaş)
Pay,%
Antalya
48,46
İstanbul
27,41
Muğla
10,64
Aydın
2,73
İzmir
2,22
Nevşehir
1,58
Diğer
6,95
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
ÖGER’İN, 2015
PROGRAMINDA
57 YENİ OTEL
2 014 Y I L I TA L E P P RO F İ L İ
GECE L E M E L ER % 6 A RT T I
Thomas Cook
bünyesindeki
Türkiye spesiyalisti
tur operatörü Öger
Tours, 2015 Türkiye
yaz programında
57'si yeni 442 otele
yer verdi, konsept
otellerin sayısını
artırdı.
Gecelemelerin % 92,5’i otellerde yapılıyor
Antalya’da gerçekleşen gecelemelerin % 92,5’i konaklama tesislerinde yapıldı.
En yüksek geceleme oranları; Rusya, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika gibi
pazarlarda bulunuyor.
Diğer yandan konaklama tesislerinde yapılan toplam gecelemelerin; % 32’si Rusya,
% 27’si de Almanya pazarından kaynaklandı.
Pazarlar ve tesiste geceleme oranları, %
Antalya’da yapılan gecelemelerden aldığı pay,%
Rusya
Almanya
İngiltere
Hollanda
Ukrayna
İsveç
Belçika
Fransa
Danimarka
Avusturya
İsviçre
Bulgaristan
İtalya
İran
A.B.D.
İsrail
Avustralya
Toplam
9
32,20
26,79
4,94
4,03
2,70
2,45
2,16
1,86
1,73
1,49
0,91
0,60
0,28
0,24
0,22
0,19
0,10
100,00
O pazardan yapılan
gecelemelerde tesislerin
payı,%
97,34
97,27
91,42
95,15
90,81
92,39
95,87
95,83
91,11
91,68
90,85
97,83
83,30
61,50
67,30
93,69
85,51
92,56
Öger’in 2015 yaz
programında
Türkiye’den 6 farklı
bölgeden 442 otel
yer aldı. Ayrıca
online olarak da 200
oteli satışa sundu.
Öger Tours’un 2015
yaz programında,
Sentido, Smartline,
Sunconnect,
Sunprime gibi
konsept otellerin
payı da yükseldi.
Antalya seferleri
artan Öger Tours,
Almanya’nın 16
havaalanından
Antalya’ya günlük
sefer yapacak.
Öger’in İstanbul
kataloğunda ise
Ankara, Afyon,
Gaziantep, Izmir,
Kayseri, Konya,
Mersin, Samsun
ve Trabzon olmak
üzere toplam 10 ayrı
kentten oteller yer
aldı.
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Türkiye 2014 yılı paket tur pazarında
İ SPA N YA’ Y I YA K A L I YOR
Paket turda, İspanya-Türkiye farkı
1,5 milyona geriledi
2014 yılında, Türkiye’nin İspanya ile arasındaki yabancı ziyaretçi
farkı açılırken, paket turlarda fark Türkiye lehine kapanmaya devam
ediyor.
AKTOB Araştırma Birimi verilerine göre, 2014’ün 9 aylık döneminde,
İspanya ile Türkiye arasındaki yabancı ziyaretçi farkı 20,4 milyondan
22,3 milyona çıktı.
Aynı dönemde paket turlarda İspanya line olan fark da 1,55
milyondan 1,49 milyona düştü.
Paket turlarda Türkiye ve ispanya karşılaştırması
9 aylık dönem, milyon
2013
48,81
28,36
20,45
14,50
12,95
1,55
İspanya, ziyaretçi sayısı
Türkiye, ziyaretçi sayısı
Ziyaretçi sayısı farkı
İspanya, paket tur sayısı
Türkiye, paket tur sayısı
Paket tur sayısı farkı
2014
52,41
30,09
22,32
15,57
14,08
1,49
Türkiye’de paket turlardan gelir % 16,6 arttı
Yabancı ziyaretçilerden elde edilen gelir, Bin Dolar
Ferdi
Paket
Toplam
10
2013
13.729.784
5.797.743
19.527.527
2014
15.028.601
6.764.040
21.792.641
Değişim
9,5
16,7
11,6
AYIK: 2015’TEN
UMUTLUYUZ
TÜROFED Başkanı
Osman Ayık, "Eğer
Türkiye'nin bulunduğu
coğrafyanın çevresinde
sıcak çatışmalar
olmasaydı, hedeflenen
turist rakamlarına
çoktan ulaşmış
olurduk" dedi.
2014’te ulaşılan
seviyeden memnun
olduklarını söyleyen
Osman Ayık, "Ukrayna
ve Rusya pazarından
son aylarda gelen
turist sayısında önemli
oranda düşüş oldu.
Buna karşılık geçen
yıla göre rakamlar
yüzde 4'ün üzerinde
seyrediyor. Bütün
bu olumsuzluklara
rağmen, başarılı bir yıl
geçirdik"dedi.
2015’ten umutlu
olduklarını
söyleyen Ayık,
"İnsanlar dünyadaki
konjonktürden dolayı
tatil yapma fikirlerini
öteleyebilirler.
Bundan dolayı paniğe
kapılmaya gerek yok.
Önümüzde 5-6 aylık
bir satış dönemi var.
Biz 2015 sezonundan
da umutluyuz. Yeter
ki çevremizdeki ateş,
sınırlarımızın içine
girmesin" dedi.
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
WTM Global Trends Report
2014 BU LGU L A R I
SEYAHAT
TEKNOLOJISI
EĞILIMLERI
Geçen yıl, küresel online
seyahat pazarının
590 milyar Dolar’lık
hacimle, toplam seyahat
satışlarının % 27’sine
ulaşmıştı.
Bu pazarda en
güçlü büyüme Asya
Pasifikler’de beklenirken
2013’de 90 milyar Dolar
olan satış hacminin,
2018’de 180 milyar Dolar
ile 2 katına çıkacağı
tahmin ediliyor.
Küresel seyahat ve turizm eğilimleri
ortaya koyan WTM Küresel Eğilimler
Raporu 2014 WTM Londra Fuarı’nda
yayınlandı.
Dünya ekonomisinin % 3,4
büyüyeceği tahminleri altında yapılan
değerlendirmede; Brezilya, Çin, Rusya
gibi ülkelerde başlayan yavaşlama
ve ABD’nin görece iyileşen iktisadi
konumuna dikkat çekiliyor.
Raporda, geçen yıl 1,1 milyar ziyaretçi
trafiğinin oluştuğu dünya pazarın,
2014 yılında % 4,7 büyüyeceği ortaya
konuyor.
Diğer yandan, son beş yılda
öngörüldüğü gibi, bu yıl da, geliri
artanlarla ve orta sınıfta yer alan
kitlelerin seyahat harcamalarındaki
artışın, büyümeye katkısının devam
etmesi bekleniyor.
Havayolu sektöründe ise ekonomikucuzcu olarak tabir edilen şirketlerin,
geleneksel-tarifeli şirketlerden daha iyi
performans sağladığı vurgulanıyor.
Mobil teknolojiler ise, müşteri
eğilimleri, hizmetleri ve rezervasyonlar
açısından gelişim yönünü daha çok
turizme çevirmeye başladı. Diğer
yandan, kişiye özel ürün ve hizmet
gelişimi ile buların destinasyonlarda
ulaşılabilir kılınması, gelecek yılların
ana gelişim eğilimleri arasında
sıralanıyor.
Amerika pazarı eğilimleri
Duraklama içinde olan diğer gelişmiş
ülkelere nazaran daha iyi konumda
olduğu iddia edilen Amerika’nın,
gelişmekte olan ve büyümeye geçen
ülkelerden iyi talep gördüğü ve bunun
seyahat fiyatlarına yukarı yönde
olumlu etkisi olduğu belirtiliyor.
Amerika’da golf, bisiklet gibi spor
ürünlerine olan talebin, çeşitli
etkinliklerden gelen ivme ile yeniden
canlandığı, gecelemelerin arttığı ve
özellikle orta yaş sınıfından hareketle,
büyümede önemli katkıları olması
umuluyor.
Amerika’nın göstergeleri, büyüme,%
Reel büyüme
Ziyaretçi trafiği (seyahat)
Turizm geliri (Dolar)
Havayolu taşımacılığı iş hacmi(Dolar)
Konaklamada iş hacmi (Dolar)
Perakende seyahat iş hacmi (Dolar)
11
2013
2,1
3,4
3,9
3,5
3,2
2,3
2014
2,0
4,1
5,3
4,0
5,1
2,2
2015
3,2
4,3
5,7
4,1
3,9
1,8
Öte yandan mobil
cihazlarla yapılan
rezervasyonların
da 2018’de toplam
rezervasyonların %
35’ine ulaşacağı ileri
sürülüyor. Bu tahminler
mobil aygıt üreten
firmaların da turizmden
beklentilerini artırıyor,
ürün çeşitlendirmesini
zorunlu kılıyor.
Bunlardan biri de
giyilebilir (Wearable)
internet bağlantılı
aygıtlar. Bu aygıtların
2016 yılında moda eğilim
olması bekleniyor.
Bu özellikleri olan
aygıtlardan 2013 yılında
9 milyon adet satıldı.
Bu sayının 2016’da 180
milyona çıkacağı tahmin
ediliyor.
Sony SmartWatch,
Samsung Galaxy Gear
and Google Glass
ve Android Wear
yazılımından sonra Apple
Watch da satışa çıkıyor.
Çeşitli teknoloji ve
yazılım firmaları da yeni
aygıtlara uyumlu yazılım
ürünleri geliştirmeye
devam ediyor.
Yeni ürünlerin
uygulamalarına
Starwood Hotels, Iberia,
Vueling, Air Berlin gibi
uluslararası firmalar da
uyumlu hale gelmeye
çalışıyor.
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
WTM Global Trends Report
2014 BU LGU L A R I
İngiltere pazarı eğilimleri
İngiliz ekonomisinin artan
harcamalardan dolayı 2014’te % 3
dolayında reel büyüme sağlaması
öngörülürken, bunun 2015’te
öngörülen turizm geliri artışında etkili
olacağı, konaklama ve yeme içme
sektörünün bu gelişmedeki payına
dikkat çekliyor.
Krizin arkasından ülkede talebin;
ekonomik, karşılığı yüksek ürünlere ve
konaklamada geleneksel yöntemlerin
dışına kaydığı vurgulanırken, otellerin
ekonomik çözümlerle birlikte, butik
otellerde görülen tarz ve içerikte
farklı yaklaşım arayanlara da
hizmet sunmaya çalıştıkları ortaya
konuyor. Bu süreçte, modern ve lüks
dizaynların yer aldığı odalar, zengin
MISIR EKİM’DE
TOPARLANDI
hizmet içeriği, çeşitlenen teknolojik
imkanlar (kahvaltı ve ücretsiz WiFi) gibi unsurlarla, Postels kavramı
altında, yenilikler sunuluyor. Bu
yeniliklere, hostellerde kalan genç kitle,
aileler, işadamları ve yalnız seyahat
eden kitlenin önemli miktarda talep
gösterdiği belirtiliyor.
Sözü geçen yeni ve ekonomik-ucuz
konaklama tipinin, orta yaşlı ve
yaşlanan grupta popüler hale gelmeye
başlamasının, ülkede 2030’a kadar
yaşlı nüfusun önemli miktarda artacak
olması ile de örtüştürülüyor.
Öte yandan daha genç olan, mobil
teknolojilerle iç içe olan genç kitle
de, Postels tipi yeni konaklama ürün
ve tarzlarında, önemli bir potansiyel
olarak sıralanıyor.
İngiltere’nin göstergeleri, büyüme,%
Reel büyüme
Ziyaretçi trafiği (seyahat)
Turizm geliri (Dolar)
Havayolu taşımacılığı iş hacmi(Dolar)
Konaklamada iş hacmi (Dolar)
Perakende seyahat iş hacmi (Dolar)
Avrupa pazarı eğilimleri
Avrupa’nın 3 büyük ekonomisinde;
İtalya’nın yeniden canlanma
göstermesi, Almanya’nın görece güçlü
büyümesi ve Fransa’nın durgunluk
içinde olmasının seyahat pazarını
etkilemesi bekleniyor.
Avrupa pazarına yönelik seyahat
talebinde gelişme devam ederken,
havayolu sahasında, insanların
daha ekonomik ürünlere yönelimi
de sürüyor. Seyahatlerinde daha
otantik ürünlere yönelen kitlelerin
ödediklerinin karşılığını alma
beklentileri de canlı.
Geçen yıllarda, otolarla başlayan
(Airbnb ve HomeAway gibi) paylaşım
modası kendini yeme içme sahasında
12
2013
1,7
6,5
11,5
2,4
1,1
2,2
2014
2,9
-3,9
-6,1
3,2
1,5
2,3
2015
2,4
0,8
5,9
4
1,7
3,2
Akdeniz
pazarında 10
aylık durum
Mısır toparlandı
Akdeniz bölgesinde
rekabet eden
ülkelerden İspanya
10 ayı % 7,4 artışla
58,3 milyonda
tamamladı.
Türkiye % 5,5
performans ve 33.5
milyon ziyaretçi ile
onu izliyor.
Yunanistan ise %
da göstermeye başladı. Özellikle
15 dolayında artışla
gidilen destinasyonlarda yerel halk ile
devam ediyor.
yeme içme etkinliklerinde buluşma
artıyor. Kişiler bu yolla hem yerel
tadları tanıyor hem de insanlar ve
Öte yandan, kesin
destinasyon hakkında daha iyi bilgiler
olmayan verilere
elde ediyorlar. Bu konuda eatwith,
göre Mısır, son 2
bookalokal gibi oluşumlar da 20’den
ayda gösterdiği
fazla ülkeyi kapsayan yaygınlıklar
yüksek oranlı
kazandı. İnternet üzerinden
artışlarla, Ekim
paylaşımlar da artıyor.
ayında geçen yılı
Yeme içme üzerine oluşan bu
geride bırakarak ilk
platformlar, aynı zamanda seyahat
defa artışa geçti.
teknolojilerini de kendisine çekmeye
başladı. Online seyahat satan acenteler,
Mısır 10 ayda 8,5
artık bu tip organizasyon ve ürünlerin milyonla geçen yılı %
de sunumunu yapıyor, satın alma
5 dolayında aştı.
seçeneklerini artırıyor.
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
WTM Global Trends Report
2014 BU LGU L A R I
AFRIKA
PAZARI
EĞILIMLERI
Avrupa’nın göstergeleri, büyüme,%
2013
0,6
4,9
4,9
1,6
-0,4
1,0
Reel büyüme
Ziyaretçi trafiği (seyahat)
Turizm geliri (Dolar)
Havayolu taşımacılığı iş hacmi(Dolar)
Konaklamada iş hacmi (Dolar)
Perakende seyahat iş hacmi (Dolar)
Ortadoğu pazarı eğilimleri
2013’de bölgeye yapılan seyahatler %
4,4 artarken, eğilimin ekonomilerdeki
gelişimle beraber devam etmesi
bekleniyor. Turizm gelirlerinin de
% 10 ortalama ile gelişeceği ileri
sürülüyor. Ancak bu tahmin, savaşın
ve karmaşanın hakim olduğu Suriye,
Libya, Irak ve Mısır için geçerli değil.
Son yıllarda bölgede yapılan Design
Days Dubai ve Beirut Design Week
2014
1,4
2,6
2,4
2,0
0,3
1,3
2015
1,9
2,9
3,0
2,0
0,7
1,5
gibi etkinliklerin turist akışına destek
olduğu belirtilirken, bunların aynı
zamanda Arap kültür hayatıyla ilgili
bir farkındalık yaratacağı ve turizme
tanıtım açısından önemli katkılarda
bulunacağı vurgulanıyor. Bu dizayn
haftalarından biri de Saudi Arabistan’da
ilk defa yapıldı.
Bu hafta ve etkinliklerden bölgedeki
Dizayn otellerin de fayda sağlaması
umuluyor.
Ortadoğu’nun göstergeleri, büyüme,%
Reel büyüme
Ziyaretçi trafiği (seyahat)
Turizm geliri (Dolar)
Havayolu taşımacılığı iş hacmi(Dolar)
Konaklamada iş hacmi (Dolar)
Perakende seyahat iş hacmi (Dolar)
Asya pazarı eğilimleri
Çin’in baskın olduğu büyüme
performansında; Endonezya, Malezya
ve Tayland da kendini gösteriyor.
Turizmin bölgedeki gelişiminde, oteller
ve havayolları, büyük oranda; bölge içi
havayolu trafiği ile iç pazardan kaynaklı
hareketliliklerden destek alıyor.
Öte yandan online seyahat pazarı da
yıllık % 15 ortalamalarla hızlı büyüme
gösteriyor.
13
2013
3,2
4,4
4,4
6,1
7,4
7,1
2014
3,9
6,3
10,9
10,0
8,6
9,3
2015
4,8
7,0
10,4
12,0
9,1
9,7
Mobil cihaz ve sistemlerinin
üretildiği ana merkezlerden biri olan
bölgede mobil seyahat uygulama ve
kullanımların da hızla artıyor. Çin’de
440 milyon kullanıcıya ulaşan ve 1
milyar Doları aşan hacim yaratan
WeChat (Weixin) gibi uygulamalar
giderek yaygınlaşıyor. Uygulamalarla,
Didi Dache, Spring Airlines gibi
firmalar, WeChat’e katıldıktan sonra
milyonlara ulaşmaya başladılar.
Yükselen iş hacmi,
yapılanma ile gelirli
orta sınıfın öne çıktığı
Afrika’da beklentiler
turizm açısından
iyimser. Özellikle
Gana, Madagaskar
ve Güney Afrika’da
iyileşen ulaştırma
altyapısı ve artan uçuş
bağlantısı ile gelişen
konaklama sektörü
turizmin geleceğini
tayin ediyor.
Bölgede turist
trafiği hala bölge içi
kaynaklardan beslense
de Çin ve Hindistan
gibi ülkelerden olan
talep artmaya devam
ediyor.
Ancak bu yıl Batı
Afrika’da patlak
veren Ebola Virüsü,
turizme olumsuz ektide
bulunuyor.
Kıtada son yıllarda
sörf gibi bazı ürünler
canlanmaya başladı.
Coğrafi olarak
sörf imkanlarının
iyi olduğu kıtayı
International Surfing
Association (ISA) de
gelişme potansiyeli
olan yerler arasına
koydu. Birlik bu
kıtada sörf ile birlikte,
istihdamın ve gelirin
artırılmasında önemli
çalışmalar yapılmasına
işaret ediyor.
Bu ürün için aralarında
All Aboard gibi
firmaların bulunduğu
yapılar da, Madagaskar,
Zanzibar ve
Mozambik’e paketler
satmaya devam ediyor.
Bu paketlere özellikle
aileler de dahil ediliyor.
Errant Surf de Fas,
Gana, Güney Afrika’ya
bu paketleri sunuyor.
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
HINDISTAN
PAZARI
EĞILIMLERI
WTM Global Trends Report
2014 BU LGU L A R I
Asya’nın göstergeleri, büyüme,%
Reel büyüme
Ziyaretçi trafiği (seyahat)
Turizm geliri (Dolar)
Havayolu taşımacılığı iş hacmi(Dolar)
Konaklamada iş hacmi (Dolar)
Perakende seyahat iş hacmi (Dolar)
2013
2013
5,4
5,9
5,5
6,5
5
4,4
2014
2014
5,3
5
5,9
7,2
5,4
5
2015
2015
5,6
5,2
5,8
7,5
5,1
4,6
WTM 2014 Industry Report
2014 BU LGU L A R I
The World Travel Market 2014
Industry Report bulgularına göre, bu
yıl her 10 İngilizden 7’si yurtiçinde
ve yurtdışında bir seyahate çıktı.
Bu seviye 2011’e göre 8 puna daha
iyileşme olduğu anlamına geliyor.
2014 yılında İnglizler arasında en çok
tercih edilen tatil destinasyonları;
Yurtiçi Pazar, ABD, İspanya ve Fransa
oldu. Diğer yanfan Avustralya, Yeni
Zelanda, Çin, Japonya, Meksika,
kanada ve Tayland da popülerdi.
Bulgulara göre, İngilizler bu yıl
yurtdışına daha fazla seyahat etmek
eğiliminde. Mesela % 18’lik bir kesim
2015 yılında ABD seyahati yapmak
istiyor.
Öte yandan Avustralya, yeni Zelanda,
Çin, Japonya, Meksika, Kanada ve
Tayland gibi uzak mesafelere de
talep var. Bu ilgi artışının arkasında,
havalimanı çıkış vergilerindeki
(APD) yeni düzenlemenin olduğu
varsayılıyor.
Buna göre uzun mesafeli uçuşlarda
kişibaşına 44 Pound’luk bir tasarruf
sözkonusu.
14
Yeni bir sistem: Peer-to-Peer Travel
seyahat
Son yıllarda paylaşıma dayalı ticaret
sistemleri yaygınlaşıyor. Tatilciler
başka insanların evlerini, odalarını
paylaşarak tatil yapma seçenekleri
üzerinde daha fazla durdukları
gözleniyor. Bugün Peer-to-peer travel
olarak adlandırılan bu oluşum,
Airbnb, Housetrip ve HomeAway
gib farklı kanallarla İngilizlerin ve
dünyanın de gündeminde.
Mesela ABD’de tatilcilerin % 14’ünün
bu siteleri kullanarak tatil yaptıkları
belirtiliyor. HomeAway sitesi 190
ülkede çalışır hale geldi ve geçen
yıl 350 milyon Dolar’a yakın ciro
üretti. Airbnb de benzer yaygınlığa
ve iktisadi büyüklüğe ulaşan
oluşumlardan.
Bugün, 1 milyondan fazla İngilizin, bu
sitelerden rezervasyon yaptığı tahmin
ediliyor. Raporun bulgulara göre ise
İnglizlerin % 9’u bu paylaşım siteleri
ile tatil rezervasyonu gerçekleştirdi.
Ve bu siteleri kullananların % 86’sı
memnuniyet belirterek yeniden
sisteme gireceğini ifade etti.
BRICS ekonomileri
içinde yer alan
Hindistan
gerek tanıtım
çalışmalarının
olumlu yansımaları
gerekse ulusal parası
Rupee’nin değer
kaybetmesinde
dolayı turizmde
büyüme sağladı.
Ülkede online
seyahat pazarı da
büyüyor. Online
rezervasyonların
son bir yılda 3
kat attığı ülkede
hükümet, bu pazara
da destek olacak
iletişim altyapısını
güçlendiriyor.
Yaygın ulaşım
aracının tren olduğu
ülkede, seyahat
acenteleri tren
biletlerini de online
satmaya başladı.
Öte yandan ülkenin
taşıma şirketi
Indian Railways
Company (IRCTC)
de bu hizmetleri
yaygınlaştırmaya
çalışıyor. Gelen
turistler de bu
uygulamalardan
faydalanıyor.
Ülkede mobil
aygıtların kullanımı
da artıyor. Mobil
internet aboneliği 72
milyon kişiye ulaştı.
Özel şirketler de
başta trenle ulaşım
olmak üzere mobil
uygulamaları hızla
geliştiriyor.
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
WTM 2014 Industry Report
2014 BU LGU L A R I
TURİZMDE GENÇ
KİTLENİN ÖNEMİ
ARTIYOR
Diğer yandan ülkede, vergi kaçağı gibi nedenlerden dolayı bu yeni sektörü “black
economy” olarak adlandıran sektörel değerlendirmeler de yapılıyor.
Ankate katılan seyahat sektörü profesyonellari de paylaşım oluşumlarının işlerini
olumsuz yönde etkilediğini ortaya koyuyor.
Havayolu vergileri
1994’te tanımlanan ve 2010 yılından bu yana çeşitli değişikliklerden geçen Air
Passenger Duty (APD),İngiliz tatilcilerin en çok etkilendikleri vergilerin başında
geliyor. Defalarca artırılan bu vergi, özellikle yurtdışı destinasyonlara yapılan
uçuşlarda önemli bir maliyet unsuru.
201’dan bu yana neredeyse her yıl yüksek oranda zamlanan APD vergisi,
dünyada bu lanadan alınan en yüksek vergilerden biri. Öyle ki AB içinde dahi
benzerlerin 3-4 kat daha fazla.
Bu vergiler, tatilcilerin yurtdışı çıkışlarında tedirginlik yaratırken, turizm
şirketlerinin de müşteri kaybı endişelerini artırıyor.
“black economy” olarak adlandıran sektörel değerlendirmeler de yapılıyor.
Ankate katılan seyahat sektörü profesyonellari de paylaşım oluşumlarının işlerini
olumsuz yönde etkilediğini ortaya koyuyor.
Havayolu vergileri
1994’te tanımlanan ve 2010 yılından bu yana çeşitli değişikliklerden geçen Air
Passenger Duty (APD),İngiliz tatilcilerin en çok etkilendikleri vergilerin başında
geliyor. Defalarca artırılan bu vergi, özellikle yurtdışı destinasyonlara yapılan
uçuşlarda önemli bir maliyet unsuru.
201’dan bu yana neredeyse her yıl yüksek oranda zamlanan APD vergisi,
dünyada bu lanadan alınan en yüksek vergilerden biri. Öyle ki AB içinde dahi
benzerlerin 3-4 kat daha fazla.
UNWTO
tahminlerine göre
gençlik turizmi
pazarı 2020 yılında
320 milyar Dolar'lık
hacim yaratacak.
TÜRSAB tarafından
derlenen bilgilere
göre;
Türkiye'de
gerçekleştirilen
68.4 milyon yurt içi
seyahat hareketinin
yaklaşık yüzde 25'ini
gençler, yani 7-25 yaş
arası gerçekleştiriyor.
Türkiye'ye gelen
34 milyon yabancı
turistin yaklaşık 8.5
milyonu gençlerden
oluşuyor.
UNWTO'ya göre
gençlik turizminin
küresel büyüklüğü
2020 yılında 320
milyar Dolar'a
ulaşacak.
Genç turistlerin
yılda yaptığı seyahat
sayısının da 190
milyondan 300
milyona yükselmesi
öngörülüyor.
Bu vergiler, tatilcilerin yurtdışı çıkışlarında tedirginlik yaratırken, turizm
şirketlerinin de müşteri kaybı endişelerini artırıyor.
APD verileri
Bandlar
Uzaklığa göre-Mil
Band A (0-2000)
Band B (2001-4000)
Band C (4001-6000)
Band D (6001+)
15
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
£20
£40
£40
£40
£40
£80
£80
£80
£44
£180
£200
£220
£48
£240
£300
£340
£52
£260
£324
£368
£52
£268
£332
£376
£52
£276
£340
£388
£52
£284
£284
£284
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
WTM 2014 Turizm Fuarı’ndan
ÖZ E T DE ĞE R L E N DI R M E L E R
“
Rusya’ da Türkiye’yi turizmde yakından etkileyecek
önemli gelişmeler yaşanıyor. Ülkenin en önemli gelir
kaynagı petrol fiyatları 110 dolardan 85 dolara düştü.
Ruble dolar ve Avro karşısında yüzde 20 değer yitirdi. Bu
iki gelişme Rus yurttaşların yurtdışına tatile çıkışlarını
ciddi biçimde etkileyecek. Çünkü petrol fiyatlarındaki
A K TOB BAŞK A N I
Y USU F
H ACISÜ L EYM A N
düşüş ve Ruble’nin değer yitirmesi, harcanabilir gelirin
düşmesine, fiyatların yükselmesine neden oluyor.
Rusya ve İngiltere pazarlarıdaki gelişmeleri,
2015’e yansımalarını değerlendiren AKTOB
Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Rusya’da
Ruble’nin hızlı değer yitirmesi, İngiltere’de erken
rezervasyonlardaki düşüşün Türkiye’ye olumsuz
yansıyacağını belirterek, iki pazardaki gidişatın
kaygı verici olduğunu söyledi.
AKTOB Başkarı şunları söyledi:
“Rusya’da Türkiye’yi turizmde yakından
etkileyecek önemli gelişmeler yaşanıyor. Ülkenin
en önemli gelir kaynagı petrol fiyatları 110
dolardan 85 dolara düştü. Ruble dolar ve Avro
karşısında yüzde 20 değer yitirdi. Bu iki gelişme
Rus yurttaşların yurtdışına tatile çıkışlarını ciddi
biçimde etkileyecek. Çünkü petrol fiyatlarındaki
düşüş ve Ruble’nin değer yitirmesi, harcanabilir
gelirin düşmesine, fiyatların yükselmesine neden
oluyor.
Bu yılın mart ayında Rusya’da 37 Ruble 1 dolar
ederken şimdi 46 Ruble 1 Dolar eder duruma
geldi. Buna göre Ruble yüzde 20’nin üzerinde
değer kaybetti. Rusya’da paket tur fiyatları Ruble
olarak belirleniyor.
16
”
Bu durumda fiyatlar yüzde 20 arttı.Bu arada
Rusya’nın en önemli döviz geliri olan petrolun
fiyatı da yüzde 20’ye yakın değer yitirdi. Varili
110 dolara kadar çıkan petrol şimdi 85 dolara
düştü. Bu da Rusya’nın gelirinde ciddi düşüş
demektir.
Rusya’daki bu durum başta Türkiye olmak üzere
İspanya ve Yunanistan’ı olumsuz etkilerken
Mısır’a yarayabilir. Mısır Rusya ve diğer
pazarlarda hızla yükseliyor. Nitekim bu yılın ilk
aylarında Rusya’dan Antalya’ya gelen Rus turist
sayısı yüzde 17’den yüzde 5’e düştü.
İngiltere’ye gelince. Türkiye İngiltere’de bu
yıl iyi sayılabilecek bir yıl geçirdi. Ama 2015
yılı için yapılan rezervasyonlar iç açıcı değil.
Partnerlerimizden aldığmıız bigilere göre
İngiltere’de satışlar iyi gitmiyor.
Rusya, bu yıl Türkiye’nin turizmde en büyük
pazarı haline gelmişti. İngiltere 7e de yakmalana
yükseliştrdtendi sonucu 3. Büyük pazar
konumunda. Bu iki önemli pazardaki gelişmeleri
herkesin dikkatli izlemesi ve hesapların yaparken
bu durumu dikkate alması gerekir.”
AYLIK BÜLTEN / AR ALIK 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
WTM 2014 Turizm Fuarı’ndan
ÖZ E T DE ĞE R L E N DI R M E L E R
“
İspanya, hem kendine fiyat dezavantajı yaratmadı
hem de gerektiği kadar fiyatlarını yükseltti. Aynı
zamanda doluluklarını da korudular. Mısır ve
Yunanistan’ı ise Avrupalı tur operatörleri pazara
hazırlamaya çalışıyorlar. Şimdi Mısır ve Yunanistan
kaybettiklerinden bir parça kazanacak. Bunlar da bizim
A K TOB
GE N EL SEK R ET ER İ
artı yaptıklarımızın içinden gidecek.
K A A N K . K AVA LOĞLU
2014’ün Türkiye ve Antalya için zor ama başarılı
geçtiğini söyleyen Limak Hotels&Resorts Genel
KoordinatörüKaan Kavaloğlu, 2015 ile ilgili bazı
tereddütleri olduğunu vurguladı. Rusya’daki
25’lik devülüasyonun 2015 Rusya satışlarını
etkileyeceğini belirtti. 2013,
2014 ve 2015’in kaybetmeyen tek ülkesinin
İspanya olduğunu kaydeden Kavaloğlu,
değerlendirmesinde şunlara işaret etti:
“İspanya, hem kendine fiyat dezavantajı
yaratmadı hem de gerektiği kadar fiyatlarını
yükseltti. Aynı zamanda doluluklarını da
korudular.
Mısır ve Yunanistan’ı ise Avrupalı tur operatörleri
pazara hazırlamaya çalışıyorlar. Şimdi Mısır
ve Yunanistan kaybettiklerinden bir parça
kazanacak. Bunlar da bizim artı yaptıklarımızın
içinden gidecek. Batı Avrupa profili ve
İngiltere’de büyük bir artış olmayacak.
Ülkemiz 2015 yılında ciddi bir seçim ekonomisi
yürütecek.
Bizim otellerimizi hangi pazar destekleyecek ve
17
”
kayıp pazarları telafi edecek? Ben şu anda böyle
bir pazar görmüyorum. Ukrayna pazarı da kan
ağlıyor. Bu yıl yüzde 25’lik bir kayıpla kapanacak.
Rusya ile Ukrayna arasındaki görülmemiş savaş
devam ediyor.
Bizim ilk 5 içindeki iki büyük pazarımız şu
anda birbirleriyle savaşıyor. Bunları gerçek
kabul edip optimist bir hava çizmek doğru değil.
Kötümser bir hava da çizmek doğru değil. Ama
gümbür gümbür 2015 yılı geliyor diye diyaloglar
duyuyorum. Kendimizi kandırırız.
2014 yılı sonuca bakıldığında şükretmemiz
gereken bir yıldır. Ama 2015 yılı flu. Bu yıl
çevresel faktörler konusunda da başarılı
olamadık. Denizlerimize atıkların gitmesi gibi
nedenlerden dolayı Almanya pazarı da olumsuz
etkilendi. Rakiplerimizin olumlu yaptıkları işler
de bizi olumsuz yönde etkiliyor.
Bu etkilerin giderilmesi için iyi bir şekilde
marketing yapılması gerekiyor. Ancak stant
yapmakla marketing olmaz. Topyekün bir
imaj tazelemesi yapmak zorundayız. İmajımızı
tekrardan parlatmak gerekiyor.”
AYLIK BÜLTEN / AR ALIK 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI 2014
İlk yarı özet değerlendirmesi
KEMERLİ
TURİZMCİLER
BİRLEŞTİ.
2014 yılının ilk yarısında, 22 milyondan fazla kişinin hareket ettiği yurtiçi
seyahat pazarında yapılan seyahat sayısı % 0,9 artarak 28,4 milyon dolayında
sabit kaldı.
Öte yandan bu seyahatlerde yapılan gecelemeler ise % 8,2 gerileyerek 183 milyon
dolayına düştü. 4 gece ve üzerinde olan toplam geceleme ise % 10,7 geriledi. Kısa
süreli seyahat ve gecelemeler ise artış gösterdi.
İlk yarıda yapılan 28,4 milyon seyahat ve 183 milyon gecelemelerle toplamda 7,9
milyar TL harcama yapıldı.
İlk yarıda yurtiçi pazar göstergeleri
2013
28,2
200,4
6,72
Seyahat sayısı-milyon
Geceleme sayısı-milyon
Seyahat harcaması-milyar TL
2014
28,5
183,9
7,98
Değişim
0,9
-8,2
18,8
Tatil amaçlı gecelemeler düştü
2014 yılının ilk yarısında, 22 milyondan fazla kişinin hareket ettiği yurtiçi seyahat
pazarında yapılan seyahat sayısı % 0,9 artarak 28,4 milyon dolayında sabit kaldı.
Öte yandan bu seyahatlerde yapılan gecelemeler ise % 8,2 gerileyerek 183 milyon
dolayına düştü. 4 gece ve üzerinde olan toplam geceleme ise % 10,7 geriledi. Kısa
süreli seyahat ve gecelemeler ise artış gösterdi.
İlk yarıda yapılan 28,4 milyon seyahat ve 183 milyon gecelemelerle toplamda 7,9
milyar TL harcama yapıldı.
Amaçlarına göre yurtiçi pazar göstergeleri
Yakınları ziyaret
Sağlık
Gezi, eğlence, tatil
Toplantı, konferans, vb
Ticari ilişkiler, fuar
Kültür
Diğer
Toplam
18
Seyahat
sayısı
bin
19 174
3 090
3 753
533
290
401
1 213
28 455
Geceleme
sayısı
bin
Seyahat
sayısı,
değişim,%
Geceleme
sayısı,
değişim,%
131 030
25 835
17 494
2 043
1 093
1 081
5 396
183 972
4,6
11,5
-16,1
-8,1
-8,2
4,1
-9,6
0,9
-4,2
6,7
-33,7
-14,7
1,3
20,8
-38,5
-8,2
KEMERLİ
TURİZM
BİRLİKLERİ TEK
ÇATI ALTINDA
Antalya'da faal olan
Kemer Turistik
Otelciler Birliği
(KETOB) ve
Çamyuva Otelciler
Birliği (ÇAMOB),
yapılna olağanüstü
genel kurul ile tek
çatı altında birleşti.
KETOB'un Limak
Limra Otel'de
düzenlenen
olağanüstü
genel kurulunda
turizmciler,
Beldibi'nden
Çamyuva'ya kadar
olan bölgede
birleşme kararı
aldı.
Çamyuva Otelciler
Birliği (ÇAMOB)
kendisini
feshederek
KETOB'a dahil
olurken, Beldibi
ve Göynük'teki
turizmciler de
birliğe katıldı.
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI 2014
İlk yarı özet değerlendirmesi
PAKET TUR
HARCAMALARI
ARTTI
Otellerde gecelemeler azaldı
Yurtiçi pazarda 6 aylık dönemde, konaklama tesisleri ve evler dahil olmak üzere
tüm yerlerde yapılan gecelemeler % 8,2 azaldı. Düşüş konaklama tesislerinde
ortalama % 14 olurken, oteller % 7,7 düştü, pansiyonlardaki gerileme ise % 19,4
oldu. Kişilerin kendi evlerinde yaptıkları gecelemeler ise % 44 dolayında kayba
uğradı.
Gecelemelere göre yurtiçi pazar göstergeleri,2014
Geceleme sayısıbin
10 970
1 357
11 343
148 732
11 570
183 972
Otel
Pansiyon
Kendi evi
Arkadaş, akraba evi
Diğer
Toplam
Değişim, %
-7,7
-19,4
-43,7
-4,0
-1,8
-8,2
Tatil için reel harcama düştü
İlk yarıda seyahetler için yapılan harcamalar nominal değerlerle % 18 dolayında
arttı. Gelişme reel değerlerle % 10 dolayında gerçekleşti. Öte yandan tatil amaçlı
seyahatlerde yapılan harcamalar ise nominalde % 6 yükselirken, reel olarak %
2 dolayında düştü. Esas trafiği oluşturan akraba ve yakın ziyaretlerine yapılan
harcamalar da nominalde % 24, reelde ise 14 dolayında arttı.
İç pazarda seyahat harcamaları, 2014
Harcama-bin TL
Gezi, eğlence, tatil
Kültür
Yakınları ziyaret
Sağlık
Toplantı, konferans, kurs, seminer
Ticari ilişkiler, fuar
Diğer
Toplam
1 774 524
181 797
4 252 526
1 007 046
199 938
135 149
430 837
7 981 818
Nominal
Artış,%
6,0
56,6
24,0
34,3
-6,8
19,8
2,4
18,8
Reel
Artış %
-1,9
45,0
14,8
24,3
-13,7
10,9
-5,2
10,0
İç pazarda seyahat harcamaları, 2014
Paket tur harcaması
Kişisel harcamalar
Yeme ve içme
Konaklama
Sağlık
Ulaştırma
Giyecek ve hediyelik eşya
Diğer harcamalar
Seyahat öncesi harcamalar
Toplam
19
Harcama-bin
TL
486 347
7 495 470
1 950 796
Nominal
Artış,%
15,7
19,0
9,3
519 174
437 078
2 532 277
1 441 092
407 033
208 022
7 981 818
10,8
58,1
9,8
51,3
22,7
16,8
18,8
Reel
Artış %
6,6
9,6
0,6
Yurtiçi pazarda
yapılan toplam
harcamalar 6 aylık
dönemde % 18,8
artarak 7,9 milyar
TL’ye çıktı. Artış
reel değerlerle % 9
dolayında oluştu.
Bu dönemde paket
tura yapılan harcama
% 15,7 yükselerek
486 milyon TL
olurken, yükseliş
reel değerlerle % 6
dolayında gerçekleşti.
Diğer yandan paket
tur dışında kalan
kişisel harcamalar,
nominal değerlerle %
19, reel değerlerle %
9,6 oldu.
Kişisel harcamalar
2,1
7,4 milyar TL
45,6
dolayında gerçekleşti.
1,1
39,3
13,0
7,5
9,4
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI 2014
İlk yarı özet değerlendirmesi
OTELLERDE
GECELEMELER
AZALDI
Yılın ilk yarısında yurtiçi pazarda gecelemeler düştü
Tatil amaçlı geceleme ve harcamalar azaldı
2014 yılının ilk yarısında, 22 milyondan fazla kişinin hareket ettiği yurtiçi
seyahat pazarında yapılan seyahat sayısı % 0,9 artarak 28,4 milyon dolayında
sabit kaldı.
Öte yandan bu seyahatlerde yapılan gecelemeler ise % 8,2 gerileyerek 183 milyon
dolayına düştü. 4 gece ve üzerinde olan toplam geceleme ise % 10,7 geriledi. Kısa
süreli seyahat ve gecelemeler ise artış gösterdi.
İlk yarıda yapılan 28,4 milyon seyahat ve 183 milyon gecelemelerle toplamda 7,9
milyar TL harcama yapıldı.
İlk yarıda yurtiçi pazar göstergeleri
2013
28,2
200,4
6,72
Seyahat sayısı-milyon
Geceleme sayısı-milyon
Seyahat harcaması-milyar TL
2014
28,5
183,9
7,98
Değişim
0,9
-8,2
18,8
2014 yılının ilk yarısında, 22 milyondan fazla kişinin hareket ettiği yurtiçi seyahat
pazarında yapılan seyahat sayısı % 0,9 artarak 28,4 milyon dolayında sabit kaldı.
Öte yandan bu seyahatlerde yapılan gecelemeler ise % 8,2 gerileyerek 183 milyon
dolayına düştü. 4 gece ve üzerinde olan toplam geceleme ise % 10,7 geriledi. Kısa
süreli seyahat ve gecelemeler ise artış gösterdi.
İlk yarıda yapılan 28,4 milyon seyahat ve 183 milyon gecelemelerle toplamda 7,9
milyar TL harcama yapıldı.
Amaçlarına göre yurtiçi pazar göstergeleri
Yakınları ziyaret
Sağlık
Gezi, eğlence, tatil
Toplantı, konferans, vb
Ticari ilişkiler, fuar
Kültür
Diğer
Toplam
20
Düşüş konaklama
tesislerinde ortalama
% 14 olurken,
oteller % 7,7 düştü,
pansiyonlardaki
gerileme ise % 19,4
oldu.
Kişilerin kendi
evlerinde yaptıkları
gecelemeler ise %
44 dolayında kayba
uğradı.
Tatil için reel
harcama düştü
Tatil amaçlı gecelemeler düştü
Seyahat
sayısı
bin
19 174
3 090
3 753
533
290
401
1 213
28 455
Yurtiçi pazarda
6 aylık dönemde,
konaklama tesisleri
ve evler dahil olmak
üzere tüm yerlerde
yapılan gecelemeler %
8,2 azaldı.
Geceleme
sayısı
bin
Seyahat
sayısı,
değişim,%
Geceleme
sayısı,
değişim,%
131 030
25 835
17 494
2 043
1 093
1 081
5 396
183 972
4,6
11,5
-16,1
-8,1
-8,2
4,1
-9,6
0,9
-4,2
6,7
-33,7
-14,7
1,3
20,8
-38,5
-8,2
İlk yarıda
seyahetler için
yapılan harcamalar
nominal değerlerle
% 18 dolayında
arttı. Gelişme reel
değerlerle % 10
dolayında gerçekleşti.
Öte yandan tatil
amaçlı seyahatlerde
yapılan harcamalar
ise nominalde % 6
yükselirken, reel
olarak % 2 dolayında
düştü.
Esas trafiği oluşturan
akraba ve yakın
ziyaretlerine
yapılan harcamalar
da nominalde %
24, reelde ise 14
dolayında arttı.
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
4 . U LUSL A R A R A SI R E S ORT T U R İ Z M KONGR E Sİ
TU R İZMİ N GELECEĞİ KON UŞU LDU
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), sahibi olduğu RESORT
DERGİSİ ve yayıncı kuruluş Ekin Grubu işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Resort
Turizm Kongresi’nin 4’üncüsü
28 Kasım Cuma günü Antalya’daki Aska Lara Resort’te yapıldı.
Uluslararası katılımcı ve konuşmacıların da yer aldığı kongrede, dijital ve teknolojik
gelişmelerden sıcak gelişmelerin yaşandığı Rusya pazarına, kruvaziyerden yeni trendlere
pek çok konu ele alındı.
4. ULUSLARARASI RESORT TURİZM KONGRESİ
4. Uluslar arası Resort Turizm Kongresi, 27-28 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya Lara’daki Aska Lara
Otel’de gferçekleştirildi. Rekor katılımın olduğu kongreye, yuırtiçi ve yurtdışından alanlarına uzman
kişiler konuşmacı olarak katıldı.
5. Uluslararası Resort Turizm Kongresi 27 Kasım 2015 tarihinde yapılacak.
Kongre bitiminde AKTOB Başkanı Yusuf Hacısüleyman (solda) ve kongre moderatörü Nizamettin Şen, kongreye ev
sahipliği yapan Aska Lara Resort'ün sahibi Ramazan Arslan'a (sağda) teşekkür plaketi verdiler
21
AYLIK BÜLTEN / AR ALIK 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
4 . U LUSL A R A R A SI R E S ORT T U R İ Z M KONGR E Sİ
TU R İZMİ N GELECEĞİ KON UŞU LDU
TÜREL:
BİRLİKTE
KOŞACAĞIZ
Hacısüleyman:
Turizmde
başarıyı ortak
akıl getirdi.
Devamı
da onunla
olacaktır.
4. Uluslar arası Resort Turizm Kongresi’nin açılış konuşmasını yapan AKTOB
Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Türkiye ve Antalya’da turizmin 30 yıllını bir başarı
hikayesi olarak nitelendirirken, bu başarıda ortak aklın öneminin büyük olduğuna
işaret ett.
Ortak aklın gelecekte de hakim olması gerektiğine vurgu yapan Hacısüleyman,
“Biz böyle düşünüyoruz. En iyi strateji “birlikte belirleyelim” yaklaşımıdır. Bu
ortak aklın sürdürülebilirliğinden yanayız. Altyapı ve üstyapıda eksikliklerimizi
gidererek bugünlere geldik. Bu anlamda kamu özel sektör işbirliğini önemsiyoruz”
dedi.
“Vizyonunuzu açacak yeni gelişmelere kendimizi hazırlamalıyız” diyen
Hacısüleyman, Türkiye Turizmi’nin 2023 Vizyon çalışmasına değinerek, “2023
el kitapçığını bazen karıştırmayı unutuyoruz. Bu da ortak aklın belgesidir. Öte
yandan koruma kullanma dengesine dikkat etmeliyiz, bu kitapçığı da ortak akıl ile
yeniden ele alıp, yenilemeliyiz. Trendler değişiyor. Hane halkı bir kişi olan haneler
artıyor. Kişiye özel ürünler bu yüzden öne çıkacak. Haberleşme ve teknolojik
gelişmeler belirleyici olacak. Belki Antalya’da Kaleiçi gibi, bazı turistik merkezleri
gezmek randevu ile gerçekleşir hale gelebilir. Kişiselleştirilmiş ürünler öne
çıkacak.”dedi.
2015’in zor bir yıl olacağının altını çizen Hacısüleyman, Ortadoğu ve Rusya’daki
krizlere işaret ederek “Bütün dünyanın gözü üstümüzde. Savaş kavramı tedirginlik
yaratır” dedi.
Türkiye’nin bu noktada, özellikle sınırlarımızdan gelen göç ve sığınma dalgasında,
algı yönetiminde geride kaldığına vurgu yapan Hacısüleyman, “Türkiye’nin
insancıl yaklaşımla Suriye’den kabul ettiği 1,6 milyon insana rağmen bunu
dünyaya iyi anlatamadık. Suriye sınırından yapılan haberlerde hep Türkiye
eleştiriliyor. Bunu maalesef dışarıda pozitif algıya çeviremedik” dedi.
22
Antalya’nın turizmde
çok hızlı bir büyüme
gösterdiğine dikkat çeken
Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı
Menderes Türel, bu
eğilimin beraberinde
sorunları da getirdiğine
işaret ederek, şunları
söyledi:
“Bu gelişmenin bir
realitesi, geçmişte de bazı
sorunlarla karşılaştık ama
bunları önemli oranda
birlikte çözdük. Turizmde
genç bir ülkeyiz.
Yatırımlarımız devam
edecek. 2015’te Tedaş
kavşağında 5 yeni kavşak
tamamlanacak. Konyaaltı
Boğaçayı liman projesi,
Kaleiçi’nde sosyal yapıyı
düzenlemeye çalışmaları,
akıllı şehir teknolojisi,
toplu taşımada ücretsiz
internet gibi projelerimiz
tamamlanacak.
Öte yandan G20
zirvesi Antalya’da,
2016 yılında EXPO’yu
gerçekleştireceğiz.
Turizmin ortak
eserlerinin Antalya’ya
kazandırılması
konusunda TÜROFED
ve AKTOB’dan da destek
beklemek elbette en doğal
hakkımız. Antalya olarak
bütün partnerlerimizle el
ele verdiğimiz takdirde
bütün hedeflerimize
ulaşacağımıza eminim.
Tabii ki bu yeterli değil.
Tarihi yapıyı koruyarak
şehir merkezini önemli
hale getireceğiz. Hangi
pazar ve segmentlerde
ne yapabileceğimizi
konuşalım, her türlü fikre
açığız. Tüm bunlar için
birlikte koşacağız.”
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
4 . U LUSL A R A R A SI R E S ORT T U R İ Z M KONGR E Sİ
TU R İZMİ N GELECEĞİ KON UŞU LDU
VALI TÜRKER:
BAŞARI
HERKESINDIR
Fankhauser:
İletişim ve
etkileşim
yeni bir çağa
girdi, bundan
turizmde
etkileniyor
Kongre’de konuşan Thomas Cook’un CEO’su Peter Fankhauser, “Bütün trendler
değişiyor, teknolojiler değişiyor, iletişim ve etkileşimde yeni bir çağa girildi. Yeni
dijital dünya tamamen işbirliğine dayalı bir ortam yaratıyor” dedi.
Turizmde çok uzun bir yol kat edildiğine işaret eden Fankhauser, “Bugün
bir tur operatörü olmak artık en iyi fiyatı sumak anlamına gelmiyor, Dijital
çağ bizi zorluyor. En iyi ürünleri sunmamız gerekiyor. Müşteriler yeni dijital
temas noktaları istiyorlar. Fiyat ve kalite konularında büyük bir şeffaflık var. Bu
noktada dijital dönüşüm çok önemli. Müşterinin tatil araştırma sürecine nasıl
etki edebiliriz, bugün en büyük konumuz bu. Gelecek mutlaka dijital olacak.
Gerçek ve kişisel bir iletişimden söz ediyoruz. Etkileşimin bilgi vermenin yeni
yöntemi bu. İnsanlar internet ormanında seçenek zorluğu yaşayınca kendilerini
yönlendirecek mecralar arıyorlar. İşte bizim rolümüz bu noktada başlıyor.” dedi.
Bu değerlendirmelerini sektörden örneklerle ortaya koyan Thomas Cook’un
CEO’su, “Benzersiz içerik ve dönüşüm önemli. Videolar bu anlamda önemli.
Katalogların ne kadar kısıtlı olduğunu görüyoruz. Dijital dönemde ise sınırsız
olanaklar var. Kataloglardan dijitale köprü kuracağız. Örneğin sanal mağazalar
yapıyoruz. Müşteriler buralarda önceden tatile gideceği yeri yaşıyorlar.
Davranışsal veriler alacağız ve daha iyi ürün sunacağız. Doğru ürünü doğru
yerde müşteriye sunmamız gerekiyor, şirket odaklı idik. Artık müşteri odaklı
olmamız gerekiyor”dedi.
İnternetteki otel yorumlarının önemine dikkat çeken Fankhasuer, “Müşterinin
%90’nı yorumları kullanıyor. Web’de ortalam 9 saat harcıyorlar. %52’si yorumlara
göre fikrini değiştirebiliyor. Yüzde 70 olumsuzluklara iyi yanıt veren oteli seçiyor.
Yüzde 25’lik rezervasyon artışı sağlayabiliyorsunuz bu yolla. Dolayısıyla bu
süreci iyi yönetmek lazım.”dedi.
23
Antalya Valisi Muammer
Türker yaptığı
değerlendirmede, turizm
sağlanan başarıda, başta
turizmciler olmak üzere,
bu alana katkı yapan
herkesin önemli payının
olduğuna vurgu yaptı.
Sağlanan başarıdan
sonra, ilerisi için neler
yapılması gerektiğinin
daha fazla konuşulmasını
isteyen Vali Türker,
şunları söyledi:
“ Başardığımız gibi yine
hep birlikte, hedefleri
ve ulaşma yollarını
belirlemeliyiz.
Ancak bugün
ve gelecekte;
çevreye duyarlılık,
sürdürülebilirlik,
kalifiye insan gücünün
yetiştirilmesi,
mevsimselliğin
aşılması, 12 ay turizm
yapılabilmesi, kongre,
spor, golf gibi turizm
türlerinin daha ciddiyetle
geliştirilmesi gibi
konulara daha fazla
zaman ayırmalıyız.
Eğer bunları
başarabilirsek, o zaman
turizmin toplumsal
değişim ve dönüşüme
gerçektem katkı yaptığını
daha fazla gösterebiliriz.
Bugün olduğu gibi yarın
da turizmin katkıları
sürecektir.”
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
4 . U LUSL A R A R A SI R E S ORT T U R İ Z M KONGR E Sİ
TU R İZMİ N GELECEĞİ KON UŞU LDU
Özgün ürün yapımızı
kullanarak dijital
değişime ayak
uydurmalıyız.
Pazar ve ürün
çeşitlendirmesine
gitmeliyiz
TÜROFED Başkanı Osman Ayık, “Turizmde yaptığımız sıçramalarımızda paket
turların önemli yeri var. İspanya ile paket turda başa başız. Mısır ve Yunanistan’ın
paket turlarda çok öndeyiz” derken, paket tur pazarının getirdiği bazı sorunlara
da dikkat çekti.
Ayık, “Çok farklı noktaya gidiyoruz. Antalya ve İstanbul gibi iki önemli
destinasyonumuz var. Antalya yıl sonunda 12 milyon bandını geçecek. Antalya
Mısır ve Yunanistan’ı bile geçen veya zorlayan bir yer. Bunu sağlamlaştırmalıyız.
En önemli halletmemiz gereken sorun pazar ve ürün çeşitlendirmesine gitmektir.
Paket turlar ülke ve pazar bağımlılığını, dolayısıyla tur operatörü bağımlılığını
beraberinde getiriyor. Bunu mutlaka çözmemiz gerekiyor” dedi.
Dijital dünyaya da dikkat çeken Ayık, “Özgün ürün yapımızı
kullanarak dijital değişime ayak uydurmalıyız. Turizm insan ağırlıklı
bir sektör. Geldiğimiz noktadaki hizmet standartlarına uygun genç
personeli de yetiştirmemiz ve buna da özel çaba sarf ederek bu
konuda kongreler, seminerler düzenlememiz lazım. Sürdürülebilirlik
hem doğa, çevre, hem de insan unsuru ile mümkündür. Bölgesel ve
seçici olmak kaydıyla teşviklerin özellikle yenileme ve renovasyon
anlamında bu sektör için mutlaka devam etmesi lazım” dedi.
Ayık, “Ayrıca sektörün fiziki ve hukuki altyapısının ele alınması lazım. Yeni yasaya
ihtiyacımız var. 30 yılda bu sektör çok önemli bir noktaya geldi. Yeni bakış açısı ve
perspektifler yasası da yeniden yazılmalıdır” şeklinde konuştu.
24
4. ULUSLARARASI RESORT TURİZM KONGRESİ
Osman Ayık:
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
4 . U LUSL A R A R A SI R E S ORT T U R İ Z M KONGR E Sİ
TU R İZMİ N GELECEĞİ KON UŞU LDU
En büyük
pazarlarımızda
yaşanan
sorunların
arkasındaki en
temel durum;
belirsizliktir.
BDT pazarını ve özelde de Rusya’nın durumuna değerlendiren OTI Holding Y.K
başkan yardımcısı Coşkun Yurt, “BDT ve özelde de Rusya pazarının önü açıktır.
Gelmeye devam edeceklerdir ama burada sorulması gereken şey, bunun ileride
nasıl devamlılık kazandırılacağıdır.”dedi.
Halen varolan ekonomik ve siyasal sorunlardan dolayı, Rusya ve BDT
pazarlarında alım gücünün zayıfladığını, beraberinde rezervasyonlarda düşüş
olduğuna vurgu yapan Yurt, değerlendirmesine şöyle devam etti:
“Elbette devalüasyonlar, düşüşte olan petrol fiyatları, sosyal rahatsızlıklar var
ana esasına baktığımızda 2015 ve ötesini endişeli kılan temel kaygı belirsizlik
ortamıdır.
Manzaranın bir de olumlu tarafına bakarsak, görüyoruz ki Rusya’nın Avrupa
destinasyonlarına olan talebi de geriliyor. Bu ortamda bizler turoperatörleri olarak
doğrudan fiyat indirin baskısı yapmıyoruz. Bugün petrol fiyatlarındaki azalma
bilet fiyatlarına ancak % 10-12 yansıyor. Ama alım gücü % 50 dolayında azalmış.
Yani petroldeki olumlu sayılabilecek gelişme, toplamda yaşanan kaybı telafi
edemiyor.
Gerçekleri söylemek gerekirse seyahat fiyatlarına bir indirim kaçınılmaz ama
gerçek oranın ne olacağı mart ayı gibi belli olacak. Öte yandan bu tabloya rağmen
2015 fiyatlarını artıran oteller oldu. Bunu pek anlayamadık. Bakın son 5 yıla
baktığımızda, istenen fiyat artışlarının % 20’si yıl içinde aşağı doğru revize edildi.
Şimdi böyle bir ortamda fiyat artırmak çok tutarlı değil. Bir de kurdan kaynaklı
gelirler var. Demek istiyorum ki herkes pazardaki gerçekleri anlamalı, ona göre
hareket etmelidir. Zarar eden yatak, zarar eden koltuk demektir. Şimdilerde
yapılacak küçük indirimler, 3 ay sonra yapılacak sert indirimlerden daha iyidir.
Diğer yandan son aylarda yaşanan şirket iflasları pazarda bir güvensizlik endişesi
yarattı. Rusya’da mali sıkıntıları da düşününce planların daha ciddi olması
gerektiği ortaya çıkar. Türkiye, Rusya açısından oturmuş, istikrarlı bir pazardır.
Sorunlardan dolayı seneye, eski rakamlara ulaşmak zor ama realiteyi masanın
üzerine koyup konuşmalıyız.”
25
4. ULUSLARARASI RESORT TURİZM KONGRESİ
Coşkun Yurt:
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
4 . U LUSL A R A R A SI R E S ORT T U R İ Z M KONGR E Sİ
TU R İZMİ N GELECEĞİ KON UŞU LDU
Batı’daki
anlaşmazlık
kısa sürede
halledilemeyecek
durumda
“Türkiye turizmin ekonomideki payı açısından 4. büyük ülke. 2014 itibaiyle
sektörde çalışan sayısı 1 milyonu geçti. 54 sektörü besliyor, ülkenin katma değeri
en yüksek sektörü” diyen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Sene sonunda
45 milyar dolarlık cari açık beklendiğine işaret eden Ateş, “32 milyar dolarlık gelir
beklentisi var. Turizm olmasaydı bu açık 75 milyar olurdu” dedi.
Rusya ve Ukrayna’nın Türkiye turizmindeki payının yüzde 19 olduğuna değinen
Ateş, “Oradaki gelişmelerin bizi bir miktar olumsuz etkileyeceği beklentisi var.
Ancak diğer taraftan Avrupa ve Amerika ile olan sorunlar bu pazarda Türkiye
için firsat da olabilir. Yatırımcıların Avro’yu kullanmaları yatırımcılar açısından
yararlı olacaktır. Dolar daha da yükselecek. Jeopolitik gerginlikler risk ama fırsat
da olabilir” şeklinde konuştu.
Değerlenen Türk Lirası’na da dikkat çeken Ateş, ülkeyi pahalı gösteren bir durum
gibi algılanacak bu olguyu, fiyatlara yansıtmazsak ülke turizmi ve ekonomisi
açısından iyi olacaktır”dedi.
“Turizmin çeşitlendirilmesi önemli. Golf, sağlık, termal gibi alanların
geliştirilmesi gerekiyor. İran, Rusya gibi ülkelerden direkt uçuşlar önemli. Tur
operatörlerine teşvik verilmesi önemli Havaalanı yatırımları önem kazanmış
durumda” diyen Ateş pazardaki bazı gelişmelere de dikkat çekerek şunları
söyledi: “Dünyada gençlerin önemi artıyor, yeni kuşaklar geldi, geliyor. Gençlere
yatırım yapılmalı. Daha fazla seyahat ediyorlar. Bu nedenle dijital dönüşüme
ayak uydurmak gerekiyor. Öte yandan bu sektöre gözümüzün nuru gibi bakmak
zorundayız.
Rusya ve çevresindeki coğrafyada yaşanan krizlere ve turizme olası etkilerine de
değinen Ateş, “Rusya ve Avrupa ve Amerika tarafından bu süreç çok kısa sürede
sonuçlandırılamayacaktır. Bu ne getirir? Bu toprakların altında altın, gümüş
gibi çeşitli rezervler var. Para değeri düşen halk harcamaları kısar. Bu da Rusya
ve Ukrayna pazarında belirleyici etki olabilir. Rusların Türkiye’yi daha fazla
tercih edeceği öngörüsü de var. Diğer yandan Rusya turizmi Avro’ya dönebilir.
Turizmcilerin bunu da düşünmeli lazım.
26
4. ULUSLARARASI RESORT TURİZM KONGRESİ
Hakan Ateş:
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
4 . U LUSL A R A R A SI R E S ORT T U R İ Z M KONGR E Sİ
TU R İZMİ N GELECEĞİ KON UŞU LDU
Turizmci
iç ve dış
gelişmeleri
iyi
okumalıdır.
Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve
turizme etkilerini değerlendiren ekonomist
Güngör Uras, “Önümüzdeki dönemde
enflasyon yüzde 7’nin altına düşmeyecek.
Yüzde 7-10 arasında gidip gelecek. İkincisi,
döviz kurları olması gerekenin altında. Bir
düzeltme olacaktır. Develüasyon yüzde 10
dolayında beklenebilir”dedi.
Uras iç ve dış gelişmeleri değerlendirirken,
“Diğer yandan, yurtdışından daha az
turist gelmesi beklentisinin karşısında
hatırı sayılır bir iç Pazar hareketi var. Yerli
turistlerin gelir durumu bu açıdan da
önem kazanıyor. Sadece üst gelir grubuna
yönelik turizm düşünüyorsanız, gelir
dağılımındaki bozulma iyidir.
Ancak, orta sınıfı düşünüyorsanız, süreç
orta kesimi lüks turizmden itecektir. Seçim
dönemi de iç turizm bakımından önemli.
Sadece tatilci bakımından değil, yatırımcı
için de önemli. Kürt sorunu ile ilgili
hızlanan bir atmosfer var. Kürt sorununa
dışarıdan da bırakamayız. Bu sadece terör
sorunu değildir. Dışarıdaki yansımaları da
önemlidir” dedi
Turizmde moral ve yaklaşımın önemli
olduğuna vurgu yapan Uras, “Moral
bozulduğunda iş yapma gücü ve cesareti
aşağı doğru iner. Turizmin ekonomi için
çok önemli olduğuna inanıyorum. Döviz ve
istihdamdaki rolü çok büyük ve önemli. Bu
27
yüzden turizmin Ankara’nın gündeminde
olmamasını kabul edemiyorum.”dedi.
Öte yandan dışarıdaki siyasal gelişmelerin
de bazı riskler yarattığına işaret eden
Uras, “Böyle dönemlerde dışarıdakilerin
Türkiye’deki gelişmeleri algılama biçimi
faklı olabilir. Rusya, Amerika gibi
ülkelerdeki gelişmeler de bizi etkileyecektir.
Almanya’nın Fransa’nın yaşlı turisti
Türkiye’de tatil talebini sürdürecek midir?.
Turizm işletmeleri bugüne dek inen
çıkan konjonktürel gelişmeler ortamında
başarılarını sürdürdüler. Hatta koştular.
Riskler olsa da ben turizmin bunlardan
büyük ölçüde etkileneceğini sanmıyorum.
En önemlisi Türkiye Cumhuriyeti
hükümetleri, hangisi olursa olsun turizmi
dikkate almalıdır.
Her sektör battık batıyoruz diye
hükümetlerden teşvik ister, bunu Türkiye’de
yapmayan tek sektör turizmdir.”dedi.
Turizmdeki ilk kuşakların hem işletmeci
hem yatırımcı olarak önemli bir başarılar
elde etiğinin altını çizen Uras sözlerine
şöyle devam etti: “Turizmciler bunu
iyi satmalı, genç turistlerin beklentileri
değişiyor. Bu da turizmin turistik tesislerin
dışına taşmasına yol açıyor. Bu anlamda
gerekli adımlar atılmalı. Devlet ve siyaset
önünde turizmin sesinin daha iyi ve
hakkettiği oranda çıkması, bunu diyecek
bir örgütlenme oluşması lazım.
4. ULUSLARARASI RESORT TURİZM KONGRESİ
Güngör Uras:
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
4 . U LUSL A R A R A SI R E S ORT T U R İ Z M KONGR E Sİ
TU R İZMİ N GELECEĞİ KON UŞU LDU
Değişim,
yeni bir
sadakat
şeklini
dayatıyor
E-ticaret ve dijital teknoloji konusunda uzman olan Marco Ryan, kongrede yaptığı
açıklamada, “Son yıllarda genelde tüketici eğilimleri ve özelde de seyahat tüketicisi
çok değişti. Buna paralel rakipler ve müşterilere olan yaklaşımlar da değişti. Bu
paralelde yeni bir sadakat şekli geliştirilmeli.”dedi.
Müşterilerin nasıl olup da bir markanın sadık elçileri yapılacağı sorusuna yanıt
arayan Ryan, sektörden bazı örnekler vererek, bu süreçte, ekiplerin yenilenmesi,
eğitilmesi, ürün ve seyahat deneyimlerinin daha pürüzsüz hale getirilmesi, gibi
kavramlar üzerinden online itibar yönetimi gibi yönetim biçimleri önerdi.
Google ve Amazon gibi şirketlerin turizme adım atmasıyla turizm şirketleri ile
müşteri ilişkilerine yeni boyutlar getirdiğini ifade eden Ryan, şunları söyledi: “Bu
gelişmeler bizim için kötü sayılabilir ancak, müşteri ilişkilerini geliştirmek çok
önemli. Sadece sosyal medya hesabı açmak yetmiyor. Diyaloğu nasıl kurarım buna
bakmanız lazım. Bütün iyi diyaloglar dinleme ile başlar. Yani müşteri ile birlikte
düşünüp hareket etmeliyiz. Onlara ulaşmanın yol ve yöntemlerini çeşitlendirmeliyiz.
Öte yandan Müşteri kimsenin değil hepimizindir. Farklı yatırımcılar farklı
modellerle pazara giriyor. Bu da sizin planlarınızı bozabilir. Her şeyle savaşmayın.
Anlamaya ve sürecin parçası olun. Dijital dünyada her yerde olamazsınız. En iyi
olduğunuz yerde olun. Öte yandan ev turizmi, vb süreçler otellerin işini bozar,
müşterini çalar, o yüzden güçlü bir iş ortağınız olmalı. Yani birileri 600 milyon
Dolar’lık IT yatırımı yapıyorsa, sizin 600 milyon Dolar’ınız yoksa, onunla çalışmayı
düşünün.
Önemli olan bu alanda sadece fiyata değil, değere de odaklanmak lazım. Değer
sadece tekrar müşteri kazanmak için değil, tüm göstergeler için bakmak gerekir.
İnovayon ile fark yaratın.İnnovatif olmanın farklı yolları var, sadece rezervasyon
aşamasında değil. Yani paylaşım ekonomisinin bir parçası olmalısınız. Değişimin
paçası olun. Endişelenmeyin yardım alın. Sakin olun ve dijitalleşin.”
28
4. ULUSLARARASI RESORT TURİZM KONGRESİ
Marco Ryan:
AYLIK BÜLTEN / AR ALIK 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
4 . U LUSL A R A R A SI R E S ORT T U R İ Z M KONGR E Sİ
TU R İZMİ N GELECEĞİ KON UŞU LDU
Türkiye’nin
önümüzdeki
10 yıl için
kruvaziyerde
önemli bir
potansiyeli var
Almanya merkezli kruvaziyer şirketi Norvegian Cruise’nin Genel Müdürü Jürgen
Stille, kruvaziyer turizminin tarihsel gelişimini aktardığı sunumunda, Türkiye’nin
kruvaziyerdeki olanak ve fırsatlarını da değerlendirdi.
19 yüzyılda gelişmeye başlayan kruvaziyer seyahatlerinin asıl sıçramayı 1990’lı
yıllarda ortaya koyduğunu belirten Stille, 90’lı yıllarda yolcu sayısının iki kat artarak
3 milyon olduğunu belirtti. ABD’den çıkarak yayılan kruvaziyer turlarının Avrupa’da
yaygınlaştığını kaydeden Stille, 2014’te yolcu sayısının 21 milyonu geçtiğini söyledi.
Yeni büyük gemiler inşa edildiği kruvaziyer sektöründe zamanla seçeneklerin de
zenginleştiğini ifade eden Stille, “Farklı tatil biçimleri oluştu. Güzergahlar, pasif, aktif
turlar, aile ya da bireysel turlar var. Büyük anne ve babalar torunları ile geziyorlar”
dedi.
Türkiye’de kruvaziyer pazarını da değerlendiren Jürgen Stille, “2013’te Türkiye’ye
kruvaziyer gemileri ile 2 milyon yolcu gelmiş. Türk limanlarına demirleyen
kruvaziyer gemisi sayısı ise 685” bilgisini verdi.
Türkiye’ye gelen kruvaziyer gemilerinin çoğunun günübirlik yolcuları taşıdığını
kaydeden Stille, “Ancak Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıl için önemli bir potansiyeli
var. Liman altyapısının geliştirilmesi ve daha büyük limanlar yapılması gerekir.
İstanbul, İzmir ve Kuşadası toplam kapasitenin yüzde 45’ini oluşturuyor. Türklerin
yüzde 0,05’i gemi turuna katılıyor. Dolayısıyla geliştirilecek bir pazar var.
Önümüzdeki 10 yılda Türk kruvaziyer firmalarının da pazara girmesi için potansiyel
hazır, neden olmasın” diye konuştu.
Türkiye’nin kruvaziyer potansiyelini kış turizmi için kullanabileceğinin altını çizen
Stille, “Antalya bir hub olabilir. Antalya gibi güney limanları büyük bir potansiyel
barındırıyor. Antalya limanı yenilendi ama daha fazla renove edilebilir. Avrupa’da
kışın demirleyen gemiler Türkiye limanlarına kaydırılabilir” değerlendirmesinde
bulundu.
29
4. ULUSLARARASI RESORT TURİZM KONGRESİ
Jürgen Stille:
AYLIK BÜLTEN / AR ALIK 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
4 . U LUSL A R A R A SI R E S ORT T U R İ Z M KONGR E Sİ
TU R İZMİ N GELECEĞİ KON UŞU LDU
Türkiye olarak
anlatacak
bir çok
değeriniz
var
Gazeteci gözüyle Türkiye turizmini değerlendiren Alman FVW dergisinin yayın
yönetmeni Klaus Hildebrandt, Türkiye’yi büyüten unsurun konukseverlik olduğunu
vurguladı.
Türkiye turizminin son 30 yılda çok önemli bir yol katettiğini vurgulayan
Hildebrandt, Türkiye ve çevresinde son zamanlardaki sıcak siyasal gelişmelere
işaret ederak, şunları söyledi: “Siyasal gelişmeler her zaman risktir. Turizm siyasetin
ayrılmaz parçası. Sektör olarak dernekleriniz, birlikleriniz güçlü. Ama uluslararası
yönünüzü de güçlendirmelisiniz. Tanıtım ve pazarlamaya ağırlık vermelisiniz. Kendi
imajınızı kendiniz belirleme ve kontrol etme noktasında etkili olmalısınız. Bazen
sektörün siyasetten biraz uzak durmasında yarar var. Siyasilerin yapmadıklarını
sektör olarak siz yapmaya bakın.” dedi.
Turizmde müşteri profilinin giderek değiştiğine işaret eden Hildebrandt, “İnsanlar
tatilde bir şeyler yaşayarak evlerine dönmek istiyor. İnsanlara ‘o kadar güzel bir yere
gideceksiniz ki çok güzel şeyler yaşayacaksınız’ demek ve buna göre ürün sunmak
gerekiyor” dedi.
İnternetin artık çok büyük ve kapsamlı bir alan olduğuna değinen Hildebrandt,
“Almanların büyük bölümü internetten tatil araştırıyor. İnternette kendinizi iyi
anlatmalısınız. Anlatacak çok şeyiniz var aslında” dedi.
“Rekabet uyumaz” başlığı ile pazardaki derinleşen rekabete göndermede bulunan
Hildebrandt, “Yunanistan, Mısır gibi rakipleriniz krizden çıktıkça güçlenmeye
başladılar. İspanya da zamanında Türkiye’yi dikkate almayarak hata yapmıştı.
Rakiplerinize dikkat etmeniz gerekiyor” sözleri ile Türk turizmcisini uyardı
30
4. ULUSLARARASI RESORT TURİZM KONGRESİ
Klaus Hildebrandt:
AYLIK BÜLTEN / AR ALIK 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
4 . U LUSL A R A R A SI R E S ORT T U R İ Z M KONGR E Sİ
I N TER A K TİF A N K ET SON UÇL A R I
4. Uluslar arası Resort Turizm Kongresi’ne katılan turizm ve seyahat dünyası interaktif
anket ile Türk turizmi için hayati önem taşıyan 10 soruya cevap verdi.
2015’e geçerken fiyat artışı yaptınız mı?,%
2014 yılı nasıl geçti, %
49
49
45
32
37
40
35
19
30
25
14
20
15
10
5
2014 yılı beklendiğim
gibi geçti
Beklentisin gerisinde
kaldı
0
2013’ten kötü geçti
Artış yaptım
2015’ten ne bekliyorsunuz?
35
45
30
40
25
35
24
30
25
10
20
28
10
15
10
1
0
İç pazar
kontenjanını
yüzde 5-10
artıracağız
5
0
Zor bir yıl
olacak
2014 gibi olur
2014’ten kötü
olacak
2015 yılı için en önemli risk hangisidir?
41
Erken
rezervasyon
indirim
oranını
azalttım
iç pazar için
fiyat artırdım
iç pazar için
fiyat
düşürdüm
39
40
32
35
30
25
23
20
7
15
3
6
10
5
Bölgedeki siyasal
gelişmeler
31
Erken
rezervasyon
indirim
oranını
artırdım
2015’te döviz kuru tahmininiz nedir?
49
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
26
5
8
2014’ten daha
iyi olacak
34
20
20
15
İndirimi yaptım
2015’te iç pazar için ne yapacaksınız?
47
50
Artış yapmadım
Rusya’daki
ekonomik
gelişmeler
Avrupa’daki
durgunluk
Seçim yılı olması
0
2014 seyrini
korur
% 5 artar
% 10 artar
% 15 artar
AYLIK BÜLTEN / AR ALIK 2 014
4. ULUSLARARASI RESORT TURİZM KONGRESİ
50
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
4 . U LUSL A R A R A SI R E S ORT T U R İ Z M KONGR E Sİ
I N TER A K TİF A N K ET SON UÇL A R I
4. Uluslar arası Resort Turizm Kongresi’ne katılan turizm ve seyahat dünyası interaktif
anket ile Türk turizmi için hayati önem taşıyan 10 soruya cevap verdi.
Kredi kullanımınız ne oldu?
22
20
21
16
15
15
9
10
9
8
5
0
Kredi kullanımını
azalttık
Kredi bulmakta
zorlandım
Yeniden
yapılandırdık
Re-finansmana
gittik
Kredi
kullanmayacağım
Uygun bir yatırım
ortamı
göremiyorum
2015 yılında yenileme yatırımı yapacak mısınız?
2014’te alacak tahsilatı durumunuz nedir?
54
60
Yeni bir kredi aldım
50
47
45
50
40
29
35
40
30
30
20
25
19
17
20
10
14
10
15
10
10
5
0
2013’e göre
daha iyi
2013’e göre
daha kötü
Ödeme süreleri
uzadı
0
2013 ile aynı
Evet
Hayır
Erteledik
İhtiyaç
duymuyoruz
2015’te kamu yönetimi açısından sektörle ilgili öncelikli konu ne olmalı?
30
28
26
25
18
20
13
15
10
10
5
5
0
Altyapı yatırımları
32
Kıyı ile ilgili yasal
düzenlemeler
İmaja yönelik
tanıtım çalışmaları
2023 Vizyon
Belgesinin hayata
geçirilmesi
Merkez Bankası
faizinin
düşürülmesi
Turizm özel
gündemli Bakanlar
Kurulu toplantısı
yapılması
AYLIK BÜLTEN / AR ALIK 2 014
4. ULUSLARARASI RESORT TURİZM KONGRESİ
25
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
HARRIET GREEN
GÖREVINDEN
AYRILDI
T Ü ROF E D VODA FON E İ L E
C R M A N L A ŞM A SI YA P T I
Thomas Cook’un
CEO’su Harriet
Green görevinden
ayrıldı
Türkiye Otelciler Federasyonu
(TÜROFED) ile mobil telefon
operatörü Vodafone, Müşteri İlişkileri
Yönetim Birimi (CRM) anlaşması yaptı.
İstanbul Çırağan Sarayı’nda yapılan
basın toplantısında TÜROFED Başkanı
Osman Ayık ve Vodafone Türkiye İcra
Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy,
anlaşmanın içeriği hakkında bilgi verdi.
TÜROFED Başkanı Osman Ayık, “2023
hedeflerinde 50 milyon ziyaretçi ve 50
milyar turizm geliri yer alıyor. 2023
hedefleri içinde bu rakamı tutturmak
için turizmin parlak potansiyelini
teknoloji çözümlerini benimseyerek
gerçekleştirmesi gerekiyor. Müşteri
ilişkileri yönetimi uygulamalarıyla
otellerimiz yeni müşteriye daha
hızlı ve kolay erişebiliyor. Mevcut
müşterileriyle sürekli iletişimde
kalıyor. Konuk bağlılığını artırabiliyor.
Otellerin doluluk oranının artırılması
ve Türkiye’deki turizmcilerin işlerini
büyütmeleri hedefiyle, turizm
sektörünü Vodafone teknolojisiyle
CRM çözümünden faydalanmaya davet
ediyoruz.”dedi.
Toplantıda konuşan Vodafone Türkiye
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin
Aksoy, şunları söyledi: “Türkiye’de
dijitalleşmeden en çok faydalanacak
33
sektörlerden biri olan turizmi çok
önemsiyoruz ve Yarına Hazırım
Platformu’yla işletmeleri yarına
hazırlayacak çözümler geliştiriyoruz.
Ülke ekonomisinin can damarlarından
turizmin ekonomiye güçlü katkısını
sürdürebilmesi için iş kapasitesini
artırması gerekiyor.”
Vodafone’nin KOBİ’lere yönelik İş
Ortağım çözümü kapsamında olan
“Vodafone CRM” ile TÜROFED üyesi
oteller, bulut tabanlı teknoloji ile bilgi
havuzundan yararlanabiliyor.
Vodafone CRM uygulamasının
işletmelere katkılarını şöyle sıralıyor:
Turizmciler, müşteri hizmetleri ve
destek masraflarında %25 tasarruf
elde edebiliyor. Müşteri sadakatinde
%27 artış sağlayabiliyor. Toplu e-posta
ve toplu SMS çözümüyle %35 daha
fazla müşteri adayına erişilebiliyor.
Etkin satış kanalı ve müşteri yönetimi
sayesinde turizm gelirleri %28 oranında
artıyor. Tek bir arayüzden tüm
ekiplerini aynı anda takip edebiliyor.
Şikayet yönetimi sistemiyle müşteri
destek operasyonlarının verimliliği
artıyor. Turizm müşterilerinin konuk
oldukları otelleri, restoranları ya da
kafeleri tekrar tercih etmesine yardımcı
oluyor.
Harriet Green,
Thomas Cook’taki
görevini
tamamladığını ve
şirketle yollarını
ayırdığını açıkladı.
Green, “Bir yerdeki
misyonumu
tamamladığımı
düşündüğüm anda
başka bir şirketle
çalışmaya başlarım.
Buradaki görevimi
tamamladım “dedi.
Harriet Green’in
koltuğuna ise
Yönetim Kurulu
Başkanı Peter
Fankhauser’un
oturacağı açıklandı.
Delphin Hotels
Bentour’daki
payını artırdı
Bentour içindeki
sahiplik yapısında
da değişiklik oldu.
Delphin Hotels,
Bentour içindeki
hisselerinin oranını,
yüzde 10'dan
20'ye çıkardı.
Şirketin geri kalan
hisselerinin yüzde
60'lık bölümü Kadir
Uğur ve Deniz
Uğur'un, yüzde
20'lik bölümü ise
Kuoni'nin elinde
bulunuyor.
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
T Ü R K I Y E’DE 3 Y IL IÇI N DE
5 Y ILDIZLI 10 0 BI N YATA K DEV R EY E GIR ECEK
ÇEVREYE
DUYARLI TESIS
SAYISI 160 OLDU
AKTOB Araştırma Birimi tarafından yapılan Turizm Yatırımları Araştırması
sonuçlarına göre gelecek 3 yıl içinde Türkiye’de geneli 5 ve 4 yıldızlı olmak üzere,
200 binden fazla yatak yapılacak.
Bu dönemde 100 bin dolayında yatak 5 yıldızlı tesislerde hizmete girecek. Bu
kapasitenin % 35’i de Antalya’da bulunacak.
Türkiye’de halen, yatırım veya proje aşamasında olan 350 dolayındaki otel
yatırımında 200 binden fazla yatak üretilecek.
Gelecek 3 yıl içinde 5 ve 4 yıldızlı 250 tesiste yaklaşık 140 bin yatak üretilecek.
100 bin dolayında yatak kapasitesine sahip 160 dolayındaki 5 yıldızlı projenin %
32’si Antalya, % 22’si İstanbul’da bulunuyor.
Öte yandan, İzmir, Muğla ve Aydın da bu arzdan % 6-7 bandında paylar alacak.
Yeni otel projeleri (2015-2018)
5 yıldızlı oteller, pay %
ANTALYA
İSTANBUL
İZMİR
MUĞLA
AYDIN
DİĞER
Belgeli yatak sayısı 804 bin oldu
2014 yılı ekim sonu verilerine göre,
Bakanlıktan belgeli konaklama tesisi sayısı 2 bin 956’dan 3 bin 87 adede
ulaştı.
AKTOB Araştırma Birimi tahminlerine
göre, bu tesislerde varolan belgeli yatak
sayısı ise bir yıl içinde 757 binden 804
bine çıktı.
Son bir yılda 5 yıldızlı otel sayısı 438’den
477’ye çıkarken, Antalya 250 tesisle ilk
sırada yer aldı. Onu 76 tesisle İstanbul,
45 tesisle Muğla ve 15 tesisle İzmir takip
etti.
Diğer yandan 4 yıldızlı otel sayısı
623’ten 647 adede, 3 yıldızlı otel sayısı
da 776’dan 826 adede çıktı.
34
Pay,%
32,4
21,0
7,6
7,1
5,7
26,2
Belgeli konaklama tesisi sayısı
2013
2014
438
5 * Otel
477
4 * Otel
623
647
3 * Otel
776
826
2 * Otel
453
418
1 * Otel
50
51
Tatilköyü
82
84
Termal Otel
59
60
Butik Otel
68
77
Özel Kon.Tes.
256
287
M. Apart Otel
100
107
Motel
10
9
Pansiyon
40
40
T.Komplex
1
4
Toplam
2956
3087
Kültür ve Turizm
Bakanlığı’ndan
Çevreye Duyarlı Tesis
Belgesi alan işletme
sayısı 160’a yükseldi.
Ekim sonu itibariyle,
Çevreye Duyarlı Tesis
Belgesi alan iller
arasında 83 tesisle
Antalya ilk sırada yer
aldı.
Onu, 19 tesisler
İstanbul, 16 tesisle
Muğla ve 11 tesisle
İzmir takip etti.
Diğer yandan Hatay
4, Urfa, Ankara ve
Ordu da 3’er tesisler
ilk sıralarda yer aldı.
Çevreye duyarlı
tesislerin illere
dağılımı
İller
Antalya
İstanbul
Muğla
İzmir
Hatay
Urfa
Ankara
Ordu
Diğer
Tesis
sayısı
83
19
11
4
3
3
3
3
18
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
HANEHALK I HARCA MALAR INDA
OTEL VE LOK ANTALAR IN PAYI % 5,9’A YÜKSELDI
Otel ve lokantalarda yapılan harcamalar, hanelerin toplam
harcamaları içinde % 5,9’luk paya sahip oldu.
TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı Tüketim Harcamaları verilerine göre, son 10 yılda otel ve lokanta harcamalarının toplam tüketimdeki payı yükselmeye devam
ediyor.
Otel ve lokanta
harcamalarının
toplam tüketim
içindeki payı,%
2013 yılı verilerine göre, otel ve lokantalarda yapılan har2002
camalar, hanelerin toplam harcamaları içinde % 5,9’luk
paya sahip oldu. Bu oran 5 yıl öncesinde % 5 dolayında idi. 2003
2004
2005
AKTOB Araştırma Birimi’nin derlediği bulgulara göre,
geçmiş 10 yıllık ortalama değerlere bakıldığında, otel ve
2006
lokanta harcamalarının toplam içindeki payının; 20042007
2008 dönemindeki % 4,4’lik seviyeden 2009-2013 döne2008
minde % 5,6’ya yükseldiği gözleniyor.
2009
2010
Son 10 yıllık dönemde, diğer sektörlere yapılan harcamalardaki gelişimle karşılaştırıldığında, otel ve lokantaların, 2011
2012
ulaştırmadan sonra en iyi büyümeyi gösterdiği ortaya
2013
çıkıyor.
Pay
4,4
4,1
4,5
4,4
4,2
4,5
4,4
5,2
5,4
5,7
5,8
5,9
Harcamalarda sektörlerin payı, %*
Konut ve kira
Gıda ve alkolsüz içecekler
Ulaştırma
Mobilya, ev aletleri ve ev bakım
hizmetleri
Oteller ve lokantalar
Giyim ve ayakkabı
Alkollü içecekler, sigara ve tütün
Çeşitli mal ve hizmetler
Haberleşme
Eğlence ve kültür
Eğitim hizmetleri
Sağlık
2004-2008
27,6
24,5
12,1
6,3
2009-2013
26,4
21,0
16,1
6,4
Değişim,%
-1,2
-3,5
4,0
0,1
4,4
6,0
5,6
5,2
1,2
-0,8
4,1
4,1
4,4
2,4
2,1
2,2
4,2
4,1
4,0
2,9
2,1
2,0
0,1
0,0
-0,3
0,5
0,0
-0,2
HARCAMANIN
%23,5’I
İSTANBUL’DA
Hanehalkı Bütçe
Araştırması’nın 20112012-2013 yıllarına
ait verilerinin
birleştirilmiş
sonuçlarına göre;
toplam tüketim
harcamasının
%23,5’i İstanbul’da
oturan hanehalkları
tarafından yapıldı.
Ege Bölgesi %15’lik
oranla ikinci sırada
yer aldı, bunu %11,9
oranı ile Akdeniz
Bölgesi izledi.
Harcamaların
sadece %1,8’i
Kuzeydoğu Anadolu
Bölgesi’ndeki
hanehalkları
tarafından
gerçekleştirildi.
Gda ve alkolsüz
içecekler harcaması
payının en yüksek
olduğu bölge %27
ile Güneydoğu
Anadolu Bölgesi
iken, en düşük olan
bölge %16,3 oranıyla
İstanbul oldu.
Konut ve kira
harcamalarına en
yüksek payı ayıran
bölge, %29,3 oranıyla
İstanbul oldu.
Orta ve yüksek
gelirli haneler
otel ve lokanta
harcamalarına daha
fazla bütçe ayırdı.
*5’er yıllık dönemler ortalaması ile.
35
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
K RU VAZİYER YOLCU TR AFİĞİ
10 AYDA % 18,9 DAR ALDI
YABANCILARA
15.417 KONUT
SATILDI
Antalya içinde, Alanya limanı % 48 gerileme yaşarken,
Antalya merkezde bulunan limanda % 13 dolayında
büyüme görüldü.
Yılın 10 aylık döneminde Türkiye limanlarına kruvaziyerlerle gelen yolcu trafiği
% 18,9 azalarak 2 milyon 86 binden 1 milyon 692 bine düştü.
10 aylık dönemde Kuşadası % 1 düşüşle 535 bine, İstanbul % 26 düşüşle 476 bine,
İzmir % 47 düşüşle 236 bine ve Marmaris de % 31 düşüşle 98 bine geriledi.
Bu dönemde ana limanlardan yalnızca Antalya ilinde yer alanlar % 2,2 gelişme
gösterdi. Antalya içinde, Alanya limanı % 48 gerileme yaşarken, Antalya
merkezde bulunan limanda % 13 dolayında büyüme görüldü. Antalya, bu eğilimlerle toplamda % 2,2 artışla 10 aylık dönemde 193 bin dolayında gemi yolcu trafiği
üretti.
Limanlardaki toplam yolcu trafiği*
(Ocak-Ekim)
KUŞADASI
İSTANBUL
İZMİR
ANTALYA
MARMARİS
ÇEŞME
BODRUM
SİNOP
ALANYA
TRABZON
ÇANAKKALE
DİKİLİ
BARTIN
SAMSUN
FETHİYE
KAŞ
GÖCEK
GÜLLÜK
DİĞER
TOPLAM
2013
540.606
643.435
449.764
154.008
142.953
62.741
2014
535.464
476.840
236.386
175.030
98.659
62.115
Değişim
-1,0
-25,9
-47,4
13,6
-31,0
-1,0
24.329
7.460
33.586
8.115
7.467
5.239
2.071
1.281
1.067
1.152
252
476
414
2.086.416
32.879
17.518
17.217
16.138
9.379
6.959
2.824
1.558
1.521
625
380
329
937
1.692.758
35,1
134,8
-48,7
98,9
25,6
32,8
36,4
21,6
42,5
-45,7
50,8
-30,9
126,3
-18,9
Yabancılara yapılan
satılan konutların
% 65’i Antalya
ve İstanbul’da
gerçekleşti.
Ocak-Ekim dönemi
verilerine göre, ülke
genelinde 15 bin
417 konut yabancı
uyruklulara satıldı.
Bu dönemde Antalya
5 bin 486 konut satışı
ile ilk sırada yer aldı.
Onu 4 bin 546 konut
ile İstanbul takip etti.
Aydın, Muğla ve
Yalova da en çok
konutun satıldığı
diğer iller oldu.
Satılan konut
sayısı, (Ocak-Ekim)
Satılan
İller
konut
sayısı
5 486
Antalya
İstanbul
4 546
Aydın
1 018
Muğla
903
Yalova
541
Bursa
752
Mersin
641
Sakarya
338
Ankara
287
Trabzon
166
Diğer iller
739
*Giden, gelen ve transit yolcular toplamı
36
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
AVRO/DOLAR
DEĞERLERİ
DÖVIZ KURLARI
Dolar/ TL
aylık ortalama değerler
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2013
1,76
1,77
1,81
1,80
1,82
1,89
1,93
1,95
2,02
1,99
2,02
2,06
2014
2,22
2,21
2,22
2,13
2,09
2,12
2,12
2,16
2,21
2,25
2,26
Avro/ Dolar
Aylık ortalama değerler
Avro/ TL
aylık ortalama değerler
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2013
2,34
2,37
2,34
2,34
2,37
2,50
2,52
2,60
2,69
2,71
2,73
2,82
2014
3,02
3,01
3,06
2,94
2,93
2,86
2,88
2,87
2,87
2,85
2,85
Dolar/TL
2,5000
2,0000
1,5000
1,0000
0,5000
0,0000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Avro/TL
3,0000
2,5000
2,0000
1,5000
1,0000
0,5000
0,0000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
37
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
2012
1,29
1,32
1,32
1,31
1,27
1,25
1,22
1,24
1,28
1,29
1,28
1,31
2013
1,33
1,34
1,30
1,30
1,30
1,32
1,31
1,33
1,33
1,36
1,35
1,37
2014
1,36
1,36
1,38
1,38
1,37
1,30
1,30
1,33
1,28
1,26
1,25
TCMB verileri
AYLIK BÜLTEN / A R A L I K 2 014
A K DENİZ T U RİST İK OT E LCİLE Rİ V E İŞLETME CİLE R BİRLİĞİ
AKTOB
BÜ LT E N
30
YIL
1984-2014
AKTOB
AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ
Adres:Gebizli Mah.Termessos Bulvarı. Güngör Ahmet
Yitmen İş Merkezi No: 73/ A 07300 Muratpaşa ANTALYA
Tel: 90 242 321 39 94 / 95
Fax: 90 242 321 59 26 / 27
w w w. a k t o b . o r g . t r
a r g e @ a k t o b. o r g . t r
AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT

Benzer belgeler

ekim 2014 bülteni

ekim 2014 bülteni RUSYA FEDERASYONU

Detaylı

ocak 2015 bülteni

ocak 2015 bülteni AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI- 2015 / 59

Detaylı

mart 2015 bülteni

mart 2015 bülteni T Ü R K I Y E ’ Y E GE L E N YA BA NC I Z İ YA R E TÇ İ L E R (O C A K-E K İ M)

Detaylı

agustos 2014 bülteni

agustos 2014 bülteni oldu. Öte yandan konaklama tesislerde yapılan gecelemelerin ise % 50’si Antalya’da gerçekleşti.

Detaylı