Power Pick 5000 Maintenance- ve Support-Stopp

Transkript

Power Pick 5000 Maintenance- ve Support-Stopp
Power Pick 5000 Maintenance- ve Support-Stopp beyannamesi
1. Maintenance-Stopp:
Maintenance’in anlamı, standart yazılımda ve özel programlamada ortaya çıkan hataların analiz
edilmesi ve giderilmesidir. Bu durum hatanın hata manipülasyonu, hata yapılandırması ya da
kaynak kodundaki hatadan ortaya çıkıp çıkmadığından bağımsızdır.
Bu nedenle Kardex Software GmbH geliştirici kaynaklarını ve zorunlu geliştirme aygıtlarını
korumaktadır.
Maintenance-Stopps tarihi, yazılımın piyasadan kaldırılması ile beyan edilir. Bu süreden itibaren
sözü edilen destekler artık sunulmaz.
Yazılımın piyasadan kaldırılmasından itibaren aşağıdaki hizmetlerin artık sunulamayacağı dikkate
alınmalıdır.
• Ortam değişiklikleri (örneğin işletim veya veri bankası yönetim sistemleri) veya yeni
çevre cihazları nedeniyle yazılımın uyarlanması.
• Gizli hataların etkili hatalar haline gelmesinden önce kaynak metindeki gizli hataların
aranması.
• Performans bakımından yazılımın daha iyi hale getirilmesi.
2. Support-Stopp:
Maintenance’da olduğu gibi Support’un anlamı, standart yazılımda ve özel programlamada
ortaya çıkan hataların analiz edilmesi ve giderilmesidir. Ancak bu durum hata manipülasyonu
veya hata yapılandırması sonucu ortaya çıkan hatalarla sınırlıdır.
Support-Stopps tarihi, yazılımın piyasadan kaldırılması ile beyan edilir. Bu arada Support-Stopp
zamansal olarak Maintenance-Stopp’dan sonra gerçekleşir. Bu süreden itibaren sözü edilen
destekler artık sunulmaz.
Support-Stopp’tan sonra yazılım için kaynak, yetkinlik ve aygıt korunmaz. Yalnızca lisans
anahtarı/onay sorgulama imkânı bir bilgisayar değişimi durumu için korunur.