Elektrikli Dizlik, Korse, Ped, Minder, Isıtıcı, Uyku Tulumu ve Hasta

Transkript

Elektrikli Dizlik, Korse, Ped, Minder, Isıtıcı, Uyku Tulumu ve Hasta
Özelge: Elektrikli Dizlik, Korse, Ped, Minder, Isıtıcı, Uyku Tulumu ve Hasta
Isıtma Battaniyesi Tesliminde KDV hk.
Sayı: B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2/144-15
Tarih: 24/06/2010
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü (Diğer Vergiler ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü)
Sayı
: B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2/144-15
Konu
: : Elektrikli Dizlik, Korse, Ped, Minder, Isıtıcı, 24/06/2010
Uyku Tulumu ve Hasta Isıtma Battaniyesi
Tesliminde KDV
İlgide kayıtlı dilekçinizin incelenmesinden, ticari hayatta elektrikli romatizma yeleği, elektrikli romatizma dizliği,
elektrikli bel fıtığı korsesi, elektrikli özel ısıtma pedleri, elektrikli büro ve oto koltuk minderi, elektrikli döşeme
üstü ve döşeme altı oto koltuk ısıtıcıları, elektrikli uyku tulumu, elektrikli dijital ameliyat masası hasta ısıtma
battaniyesi isimli eşyaların tesliminde uygulanacak KDV oranları konusunda görüş talebinde bulunulduğu
anlaşılmaktadır.
KDV oranları ile ilgili Kararları birleştiren ve 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Karar ile yapılan
düzenlemeden önce;
KDV oranları ile ilgili 2002/4480 sayılı Karar eki (II) sayılı listenin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" bölümüne 9/3/2006
tarihinde yürürlüğe giren 2006/10138 sayılı Karar ile eklenen,
-16 ncı sırada "Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi
mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya
elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun
dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya
lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela,
kordon ve işlemeler",
- 17 nci sırada da "Yukarıdaki 16 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve
işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu,
bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev
tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),
ibareleri yer almaktaydı.
2007/13033 sayılı Karar ile yapılan düzenlemede de yürürlüğü olan 31/12/2007 tarihinden itibaren (II) sayılı
listenin "B" bölümünün 16 ve 17 nci sıralarında yer alan ibareler bu bölümün 4 ve 5 inci sıralarında aynen
korunmuştur.
2006/10138 sayılı Karara ilişkin olarak hazırlanan 17/3/2006 tarih ve 39 No.lu KDV Sirkülerinin 2/c sırasındaki
eşyalardan "minderler"in de 17 nci sırada değerlendirileceği açıklanmıştır.
Buna göre, dilekçede sözü edilen eşyalara uygulanacak KDV oranları aşağıda açıklanmıştır:
- Elektrikli romatizma yeleği; yelekler, elektrikli olsun olmasın örme olanları TGTC nin "61.10", örülmemiş
olanları "62.11",
- Elektrikli romatizma dizliği; dizlikler, elektrikli olsun olmasın TGTC nin "63.07",
- Elektrikli bel fıtığı korsesi; korseler, elektrikli olsun olmasın TGTC nin "6212.20"
- Elektrikli büro ve oto koltuk minderi; minderler, elektrikli olsun olmasın TGTC nin "94.04",
- Elektrikli uyku tulumu; uyku tulumları elektrikli olsun olmasın TGTC nin "94.04",
- Elektrikli dijital ameliyat masası hasta ısıtma battaniyesi; battaniyelerin elektrikli olanları TGTC nin "6301.10",
elektriksiz olanları ise TGTC nin "6101.90"
tarife pozisyonlarında yer almakta olup, 2006/10138 sayılı Kararın yürürlüğü olan 9/3/2006 tarihinden itibaren
KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" bölümünün 17 nci sırasında, 31/12/2007
tarihinden itibaren de II sayılı listenin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" bölümünün 5 inci sırası kapsamında
değerlendirilerek %8 oranında KDV ye tabi tutulmaları gerekmektedir.
Ancak elektrikli özel ısıtma pedleri ile elektrikli döşeme üstü ve döşeme altı oto koltuk ısıtıcıları TGTC nin
"8516.79" tarife pozisyonunda yer almakta olup, KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli (I) ve
(II) sayılı listelerin kapsamında yer almadığından, ithal veya teslimleri genel oranda (%18) KDV ye tabi
bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
...
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge
geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla
vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi
hesaplanmayacaktır.

Benzer belgeler