ENERJİ VE ATMOSFER (EA) İÇMEKAN HAVA KALİTESİ (IEQ)

Yorumlar

Transkript

ENERJİ VE ATMOSFER (EA) İÇMEKAN HAVA KALİTESİ (IEQ)
Üreticinin Ürün Tanımı:
eNeRGy Serisi Eurovent A sınıfı enerji verimliliğinde yeni jenerasyon Rooftop üniteleri, FORM ve
LENNOX işbirliği ile sunulmaktadır. 7/24 iklim kontrolü gerektiren alanlar için tasarlanan LENNOX
eNeRGy Serisi Rooftop üniteleri tek bir cihaz ile esnek, yüksek verimli sistem çözümleri
sunmaktadır. Daha fazla bilgi için: www.formgroup.com
LEED Hakkında
Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik (Leadership in Energy and Environmental Design - LEED), en
iyi yeşil bina stratejilerini ve uygulamalarını ödüllendiren bir sertifika sistemidir. Yüksek
performanslı yeşil binaların, tasarım, inşaat, bakım ve operasyonu konusunda önde gelen
programdır. Projeler, önkoşulların gerekliliklerini sağlayıp, ilgili puanları kazanarak çeşitli
seviyelerde LEED sertifikasına hak kazanabilirler. Daha fazla bilgi için www.usgbc.org web sitesini
ziyaret ediniz.
Bu ürün değerlendirme raporu, 07 /01 /2014 tarihinde hazırlanmış olup, bu tarihten itibaren bir (1) yıl süresince geçerlidir.
ENERJİ VE ATMOSFER (EA)
Minimum Enerji
Performansı
EA Önkoşul 2
Optimum Enerji
Performansı
EA Kredi 1
EA Kredi 1.3 (Commercial Interiors)
LENNOX eNeRGy serisi Rooftop üniteleri havanın mekana verilmesinden önce ön koşullandırma
için taze hava ve egzoz havası arasında ısı transferi sağlayan cihaza entegre tamburlu tip veya
termodinamik soğutma devresi şeklinde ısı geri kazanım sistemi içerir. Üfleme ve emiş havası
sıcaklıkları arasında çok az fark gerektiren uygulamalarda (Ofis binaları, fast-food
ve restaurantlarda) opsiyonel değişken devirli kompresör kullanımı mevcuttur. İstenirse
kompresör olmaksızın direk soğutma grubundan veya kazandan gelen suyla
şartlandırma yapabilme imkânı da bulunmaktadır.
Tüm LENNOX eNeRGy serisi Rooftop üniteleri, mekânın iklim kontrol ihtiyaçlarını doğrultusunda
tam kontrol sağlayan kontrol kartları (Modbus,Bacnet;Lonkworks) ile donatılmıştır. Motorlu
damper kullanarak bedava ısıtma ve soğutma opsiyonları ünitelere programlanabilir. 13.500 m³/h
ile 27.000 m³/h arasında kapasitelere sahip olan Rooftop üniteleri Frekans kontrollü Multi Scroll
kompresörler, üfleme, geri dönüş ve kondenser fanları, cihazla entegre tamburlu ısı geri kazanım
sistemi ve yüksek verimli yoğuşmalı gaz brülörü içerir. Komple sistem çözümü sağlayan LENNOX
eNeRGy Serisi Klima Santralleri Sezonsal verimlilik değeri SEER 4.6 üzerinde olacak şekilde
dizayn edilerek ileride uygulamaya konulacak Avrupa normlarına da uygunluk sağlamaktadır.
Isı geri kazanımı ve karışım hava opsiyonları binanın enerji tasarrufunu ASHREA 90.1 standardında
belirtilen LEED baz binasına oranla artırabilir.
Uygulanabilir Bina Tipleri*
Kredinin LEED Puan Değeri
Soğutucu Yönetimi
EA Önkoşul 3
EA Kredi 4
NC
1-19
C&S
3-21
CI
5-10
CIR
5-10
NCR
1-19
SCH
1-19
HC
1-24
EBOM
1-18
LENNOX eNeRGy serisi Rooftop üniteleri multi scroll kompresörleri CFC (Kloroflorokarbon)
içermeyen R410A soğutucu akışkanı kullanmaktadır. Ayrıca yeni HFO gazı ile çalışabilme imkanına
sahiptir bu sebeple LEED önkoşul gerekliliklerini sağlayabilmektedir.
R410A klorin içermez, ozon azaltma değeri (ODP) sıfır olup küresel ısınma potansiyeli (GWP)
1725’tir. (Proje ekipleri LEED referans rehberine uygun olarak hesaplamaları yapmalıdır.)
Uygulanabilir Bina Tipleri*
Kredinin LEED Puan Değeri
NC
2
C&S
2
CI
CIR


NCR
2
SCH
1
HC
1
EBOM

İÇMEKAN HAVA KALİTESİ (IEQ)
© Portalia Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
1/3
İç Mekan Hava Kalitesi
Performansı
IEQ Önkoşul 1
Artırılmış Havalandırma
IEQ Kredi 2
IEQ Kredi 1.3 (EBOM)
LENNOX eNeRGy serisi Rooftop üniteleri 27.000 m³/h ’e kadar taze hava sağlayabilir. Doğru bir
şekilde tasarlandığında LENNOX eNeRGy serisi ASHREA 62.1 standardı, Tablo 6-1’de belirtilen
havalandırma oranını karşılayabilir ya da geçebilir. (Proje ekibi binada her bir yerleşim birimi
kategorisinin taze hava gereksinimini hesaplamalıdır.) Artırılmış taze hava kriterinin gereklilikleri
de, ASHREA 62.1 standardında belirlenenden %30 daha fazla taze hava sağlayarak yerine
getirebilir.
Sağlık Merkezi projelerinde, klinik alanlarda ASHRAE 170, Tablo 7-1 Tasarım Parametrelerini
karşılanmalıdır. Doğru ebatlandırıldığında LENNOX eNeRGy serisi Rooftop Üniteleri bu standartta
belirlenen minimum havalandırma oranlarını karşılayabilir veya geçebilir.
Uygulanabilir Bina Tipleri*
Kredinin LEED Puan Değeri
NC
1
C&S
1
CI
1
CIR
1
NCR
1
SCH
1
HC
1
EBOM
1
İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ (IEQ)
Dış Mekan Hava Girişi
İzleme
IEQ Kredi 1
IEQ Kredi 1.2 (EBOM)
LENNOX eNeRGy serisi Rooftop üniteleri talep kontrol modunda çalışmasına izin veren eDrive
teknolojine sahip frekans kontrollü fan sürücüleri ile donatılmıştır. Ayrıca taze hava kontrölü için
Entalpi kontrollü motorlu dış hava damperine sahiptir. Yüksek ve değişken yoğunluklu mahallerde
(konferans odaları, lobiler vb.) ünitelerin dahili kontrol kartlarına bağlı CO2 sensörleri ile ppm
ölçümleri yapılarak kullanım dışı zamanlarda enerji tasarrufu sağlanırken kullanım seviyesine göre
taze hava ihtiyaca göre sağlanır.
Normal Kullanım alanlarında, LENNOX eNeRGy serisi Rooftop ünitelerine tasarım değerlerinin
altında hava sağlanması durumunda izleme yapabilen ve sesli alarm gönderen ya da BMS
sistemlerini uyaran hava akım sensörleri takılabilir.
Uygulanabilir Bina Tipleri*
Kredinin LEED Puan Değeri
NC
1
C&S
1
CI
1
CIR
1
NCR
1
SCH
1
HC
1
EBOM
1
İç Mekan Kirletici Kontrolü LENNOX eNeRGy serisi Rooftop üniteleri LEED gerekliliklerini karşılayan G4+F7 filtreleme sistemi
IEQ Kredi 5
IEQ Kredi 1.4 (EBOM)
ile donatılmıştır. (F7 filtreler MERV13 eşdeğeridir.) opsiyonel olarak bunların üzerine F9 filtreleme
seçeneği bulunmaktadır.
Ayrıca, %100 taze hava modunda çalıştırıldığında ve mekan negatif basınçta tutulduğunda LENNOX
eNeRGy serisi Rooftop üniteleri kritik alanlarda (kopyalama odaları, temizlik kabinleri, garajlar vb.)
hava kaynaklı kirleticilerin tahliyesinde de kullanılabilir.
Uygulanabilir Bina Tipleri*
Kredinin LEED Puan Değeri
NC
1
C&S
1
CI
1
CIR
1
NCR
1
SCH
1
HC
1
EBOM
1
Nem Kontrolü/Küf Önleme Binada doğru tasarlandığında, LENNOX eNeRGy serisi Rooftop üniteleri, bağıl nem oranının gerekli
IEQ Kredi 10 (Schools)
olan %60 veya altında tutulmasına yardımcı olabilir.
Uygulanabilir Bina Tipleri*
Kredinin LEED Puan Değeri
SCH
1
YENİLİKÇİLİK VE TASARIM SÜRECİ (ID)
Tasarımda Yenilikçilik
ID Kredileri 1.1 – 1.5
ID Kredileri 1.1 – 1.4 (EBOM)
ID Kredileri 3.1 – 3.4 (Homes)
LENNOX eNeRGy serisi Rooftop üniteleri yukarıdaki kriterlerin bir ya da birkaçına katkısı ile “örnek
performans” olarak projelerin inovasyon puan(lar)ına ulaşmasına yardımcı olabilir
Uygulanabilir Bina Tipleri*
Kredinin LEED Puan Değeri
© Portalia Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
NC
1-5
C&S
1-5
CI
1-5
CIR
1-5
NCR
1-5
SCH
1-4
HC
1-4
EBOM
1-4
2/3
BÖLGESEL ÖNCELİK (RP)
Bölgesel Öncelik
RP Kredileri 1.1 – 1.4
Projenin yerine ve USBGC tarafından belirlenen bölgesel önceliklere göre LENNOX eNeRGy serisi
Rooftop üniteleri projenin bölgesel öncelik puan(lar)ını almasına yardımcı olabilir.
Uygulanabilir Bina Tipleri*
Kredinin LEED Puan Değeri
NC
1-4
C&S
1-4
CI
1-4
CIR
1-4
NCR
1-4
SCH
1-4
HC
1-4
EBOM
1-4
* LEED Bina Tipi Kısaltmaları
Yeni Binalar & Büyük Renovasyonlar (NC)
Mevcut Binalar: Operasyon & Bakım (EBOM)
Çekirdek & Kabuk (C&S)
Kurumsal İç Mekanlar (CI)
Okullar (SCH)
Sağlık Binaları (HC)
Yeni Binalar – Perakende (NCR)
Kurumsal İç Mekanlar – Perakende (CIR)
Evler (H)
Feragatname: Yukarıda adı geçen ürün, sadece üreticisinin verdiği bilgi ve belgeler doğrultusunda Altensis İnşaat Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. (bağımsız bir Yeşil Bina Danışmanlık Firması) tarafından
değerlendirilmiştir. Cevredostu.com üreticilerin verdiği bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmez ve yine bu bilgilerin doğruluğu ve/veya tamlığından sorumlu değildir. LEED sertifikası projeden projeye
önemli değişiklik gösteren katı kriterlere sahiptir. Yukarıdaki metin belirli bir ürün için profesyonel bir görüş olup, bu ürünün kullanımı sebebiyle herhangi bir projede LEED puanı kazandırmayı garanti
etmez ve bu sebeple Cevredostu.com ya da iştirakleri yukarıda belirtilen LEED puanlarının kazanılamamasından ya da ürün kullanımı sebebiyle oluşabilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. LEED®
ve logosu, U.S. Green Building Council®’in tescilli markası olup, izinli olarak kullanılmaktadır.
© Portalia Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
3/3

Benzer belgeler