İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 2012

Yorumlar

Transkript

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 2012
İÇİNDEKİLER
Giriş …………………………………………………………………………………..…...1
Programla İlgili Genel Bilgilendirme…………………………………………………….2
Akademik Eğitim Programı ve Tümör Konseylerine Genel Bakış…………………….4
Poliklinik Danışman Öğretim Üyeleri…………………………………………….…..….6
Eğitim, Bilim ve Kurum Faaliyet Programı……………………………………….…....7
Bilimsel Araştırma Programı………..………………………………………………… 30
Dahiliye İntörn ve Asistan Eğitim Programı……………………………………….….32
2012 – 2013 Onkoloji Enstitüsü Hasta Okulu Programı……………………………....34
Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Programı……………………………….………………37
Yardımcı Sağlık Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı …………………………..…40
a) Hasta Bakıcı Hizmet İçi Eğitim Programı…………………………………..41
b) Temizlik Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı
İdari Personel Eğitim Toplantıları………………………………………………….….42
Yüksek Lisans ve Doktora Ders Programları……………………………………........43
Kongre Takvimi……………………………………………………………….………..123
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLENDİRME
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Faaliyet Programı Üç Ana Bölümden Oluşmaktadır.
1-Eğitim: Bilim Dallarının İç Eğitim Programı, Doktora ve Yüksek Lisans Eğitim Programı,
Hasta Eğitimi
2-Araştırma: Bilimsel Araştırma Toplantıları.
3-Multi Disipliner Toplantılar: Tümör Konseyleri
Tümör Konseyleri: İstanbul Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü İşbirliği ile Onkoloji vakalarının
tartışılıp tedavi kararlarının alındığı multidisipliner toplantılar eğitim ve hizmet amaçlı kesintisiz
olarak her tümör grubu için aşağıda belirtilen günlerde yapılır.
Genel Vizit: Perşembe günleri saat 08:30-9:30 arasında Enstitü Müdürü tarafından Radyasyon
Onkolojisi, Tıbbi Onkoloji, Cerrahi bölümlerinin öğretim üyeleri, uzmanları ve asistanlarının
katılımı ile yapılır.
Akademik Koordinasyon Kurulu: İ.Ü. Onkoloji Enstitüsünde yürütülecek olan klinik ve temel
bilim araştırmalarının desteklenmesi, kayıt altına alınması ve koordinasyonu için bilim dalı
temsilcilerinden oluşan kurul her ayın 1. ve 3. cuma günleri 09:30-10:30 arasında müdür
yardımcıları odasında toplanır.
Poliklinik Eğitim Danışman Öğretim Üyesi: Poliklinikte takip, tedavi edilen ve yeni başvuran
hastalara yönelik eğitim, araştırma ve hizmet amacıyla her poliklinik için aşağıda belirtilen
günlerde öğretim üyeleri ilgili polikliniklerde 09.30- 16.00 arasında eğitim danışmanlığı görevi
yaparlar.
Vaka Tartışmaları: Onkoloji Enstitüsü polikliniklerinde takip ve tedavi edilen seçilmiş vakalar
salı günleri 08.30- 09.15 arası Nijad Bilge kütüphanesi’nde poliklinik sırasına göre eğitim, araştırma
ve hizmet amaçlı sunularak tartışılır.
Literatür Sunumları: Çarşamba günleri sabah 08.30-09.15 arası nijad bilgi kütüphanesi’nde sırası
gelen poliklinikle ilgili literatürler eğitim, hizmet ve araştırma amaçlı sunularak tartışılır.
Cuma Toplantıları: Cuma günleri 11.00- 12.00 arası Nijad Bilgi kütüphanesi’nde enstitü içinden
veya konuk konuşmacıların katıldığı paneller ve konferanslar eğitim ve araştırma amaçlı olarak
yapılır.
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Seminerleri: Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı ve iç hastalıkları
asistanlarının eğitimi amacıyla perşembe günleri 12.15-13.00 arasında Nijad Bilgi kütüphanesi
toplantı salonu 1’de yapılır. Tüm akademik kadronun katılıımına açıktır.
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka DanışmaToplantısı: Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı ve iç
hastalıkları asistanlarının tedavi endikasyonlarını tartışmak amacıyla pazartesi günleri 08.30-09.15
arası Nijad Bilgi kütüphanesi toplantı salonu 1’de yapılır. Tüm akademik kadronun katılıımına
açıktır.
Tıbbi Radyofizik Seminerleri/Radyasyon Onkolojisi Planlama Seminerleri: Tıbbi Radyofizik
ve Radyasyon Onkolojisi akademik personeline yönelik eğitim ve hizmet amacıyla pazartesi
günleri sabah saat 08.30-09.15 arasında Nijad Bilge kütüphanesinde yapılır. Tüm akademik
kadronun katılıımına açıktır.
Patoloji/Sitoloji Bilimdalı Seminerleri: İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji-Sitoloji Bilim Dalı’nda
görevli akademik ve çalışan personele yönelik eğitim amaçlı seminerler enstitü patoloji
bölümü’nde perşembe günleri saat 08:30-09:30 arasında yapılır. Tüm akademik kadronun
katılıımına açıktır.
Temel Bilim Seminerleri: İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Temel Bilim Anabilim Dalı tarafından eğitim
ve araştırma amacıyla cuma günleri sabah saat 08:30-09:30 arasında Nijad Bilge kütüphanesi’nde
yapılır, tüm akademik kadronun katımına açıktır.Tüm akademik kadronun katılıımına açıktır.
Biyoistatistik Seminerleri ve Danışmanlık: Seminerler akademik personelin bioistatistik
bilgisini arttırmak amacıyla pazartesi sabahları 08:30-09:15 arasında Nijad Bilge kütüphanesi’nde
yapılır. Enstitüde yapılan araştırmaların istatistiksel analizleri için cuma günleri 13:00-16:00
arasında Nijad Bilge kütüphanesi toplantı salonu 1’de ilgili öğretim üyesi tarafından tarafından
danışmanlık verilir.
Bilimsel Araştırma Toplantıları: İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü araştırma sekreteri, saha görevlileri,
araştırma hemşireleri, ilgili poliklinik yan dal asistanları, sorumlu ve yardımcı araştırmacıların
katılımı ile ayda bir cuma günleri 14:00-15:00 arasında klinik araştırmalar toplantı salonu’nda (Etik
Kurul Odası) yapılır.
İç Hastalıkları Asistan ve İntörn Seminerleri: Her Hafta Salı Günü Saat 1300-14.00 arasında
Nijad Bilge toplantı salonu 1’de yapılır ve 2 ayda bir tekrarlanır. Tarihleri her iç hastalıkları
asistan rotasyon döneminde tıbbi onkoloji bilim dalı sekreteri tarafından tarihler belirlenerek ilgili
öğretim üyelerine, intörnlere ve iç hastalıkları asistanlarına bildirilir.
Doktora ve Yüksek Lisans Dersleri: Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında İ.Ü. Onkoloji
Enstitüsünde verilen yüksek lisans ve doktora derslerinin programı listede belirtilen yer, gün ve
saatlerde yapılmaktadır, dinlemek isteyenlerin katılımına açıktır.
İdari Personel ve Tıbbi Sekreter Hizmet İçi Eğitim Toplantıları: İ.Ü. Onkoloji Enstitüsünde
çalışan memur ve tıbbi sekreterlerin eğitimi amacıyla 2 ayda bir perşembe günleri saat 15:00-16:00
arasında Nijad Bilge kütüphane’sinde yapılır.
Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Seminerleri: İ.Ü. Onkoloji Enstitüsünde çalışan hemşirelerin
eğitimi amacıyla iki haftada bir cuma günleri saat 12:30-13:30 arasında Nijad Bilge
kütüphanesi’nde yapılır.
Yardımcı Sağlık Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı: İ.Ü. Onkoloji Enstitünde çalışan hasta
bakıcı ve temizlik personelinin eğitimi amacıyla Nijad Bilge kütüphanesi’nde yapılır. Hasta
bakıcıların eğitimi ayda bir cuma günleri 14:00-15:00 saatleri arasında; temizlik personelinin
eğitimi ise ayda 1 perşembe günleri 14:00 – 15:00 saatleri arasında yapılır.
Hasta Okulu: İ.Ü. Onkoloji Enstitüsünde takip ve tedavi edilen hastaların eğitimi için pazartesi
günleri saat 14:00-15:00 arasında Nijad Bilge kütüphanesi’nde yapılır.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
2012 -2013
EĞİTİM, BİLİM ve KURUM
FAALİYET PROGRAMI
AKADEMİK EĞİTİM PROGRAMI VE
TÜMÖR KONSEYLERİNE GENEL BAKIŞ
PAZARTESİ
08.30–09.15
Biyoistatistik Kursu
Dr. Rian Dişçi
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu1
08.30–09.15
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışm / Radyasyon Onkolojisi
Planlama
Patoloji Seminerleri
(Bioistatistik kurs programı bittiktan sonra başlıyacaktır.)
SALI
08.30–09.15
12.30–13.30
Vaka Tartışmaları
Nijad Bilge Kütüphanesi
Gastrointestinal Sistem Tümörleri Toplantısı
İTF Genel Cerrahi ABD Kütüphanesi
ÇARŞAMBA
08.30–09.15
Literatür Sunumları
Nijad Bilge Kütüphanesi
11.00–12.30
Çocuk Tümörleri Toplantısı
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü Nijad Bilge Kütüphanesi
12.00–15.00
Jinekolojik Tümörler Toplantısı
İTF Kadın-Doğum Hast. ABD Toplantı Salonu
12.30–1400
Baş/Boyun Tümörleri Toplantısı
İTF Foniatri Merkez (KBB ABD)
PERŞEMBE
08.30-09.30
GENEL VİZİT
(Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Cerrahi)
10.30-11.30
Akciğer Tümörleri Toplantısı
İTF Göğüs Hast. ABD Toplantı Salonu
11.00–12.00
Baş/Boyun Tümörleri Toplantısı
İTF KBB ABD Kliniği
1200–1300
Kemik Tümörleri Toplantısı
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü Nijad Bilge Kütüphanesi
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
CUMA
8.00–9.30
Ürolojik Tümörler Toplantısı
İTF Üroloji ABD Toplantı Odası
08.30–09.30
Temel Bilim Seminerleri
Nijad Bilge Kütüphanesi
8.30–9.30
Santral Sinir Sistemi Tümörleri Toplantısı
İTF Nöroşirürji ABD Kütüphanesinde
8.30–9.30
Meme Tümörleri Toplantısı
İTF Genel Cerrahi ABD Kütüphanesinde
09.30:10.30
Akademik Koordinasyon Kurulu Toplantısı
(Her Ayın 1. ve 3. Haftasında Toplanır Onkoloji Enstitü
Müdür Yardımcısı Odası)
10.00–11.00
Jinekolojik Onkoloji – Radyoloji Toplantısı
İTF Kadın-Doğum Hast. ABD Toplantı Salonu
Onkoloji Enstitüsü Toplantıları
12.30-13.30
Plastik Cerrahi Olgu Toplantısı
İTF Plastik Cerrahi ABD Servisi
14.00-15.00
Akciğer Tümörleri Toplantısı
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü Nijad Bilge Kütüphanesi
13.00-16.00
Biyoistatistiksel Danışmanlık Dr. Rian Dişçi
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu1
Poliklinik Danışman Öğretim Üyeleri
09:15- 16:00 Arasında
1 Nolu Poliklinik
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Dr. Emin DARENDELİLER
Simülatör
Dr.Yavuz DİZDAR
Dr.Fulya YAMAN AĞAOĞLU
2 No’lu Poliklinik
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Dr.Simülatör
Dr.Ahmet KARADENİZ
Dr.Musa ALTUN
Dr.Rasim MERAL
3 No’lu Poliklinik
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Dr. Ethem N.ORAL
Dr.Ahmet KİZİR
Simülatör
Dr. Ethem N.ORAL
4 No’lu Poliklinik
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Dr.Seden KÜÇÜCÜK
Dr. Merdan FAYDA
Dr.Seden KÜÇÜCÜK
Simülatör
5 No’lu Poliklinik
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Dr.Burak ŞAKAR
Dr. Faruk AYKAN
Dr.Nakiye ÖZTÜRK
Dr.Burak ŞAKAR
6 No’lu Poliklinik
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Dr.Yeşim ERALP
Dr.Pınar SAİP
Dr.Adnan AYDINER
Dr.Faruk TAŞ
7 No’lu Poliklinik
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Dr.Bülent ZÜLFİKAR
Dr.Ömer GÖRGÜN
Toplantı
Dr.Rejin KEBUDİ
8 No’lu Poliklinik
Dr.Mert BAŞARAN
Dr.Meltem EKENEL
Dr.Mert BAŞARAN
Dr.Meltem EKENEL
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
EKİM 2012
1 Ekim, Pazartesi
08:30-09:30
İÜ Onkoloji Enstitüsü 2012–2013 Eğitim Programı Açılışı
Açılış Konuşması
Dr.Ahmet KİZİR
Kokteyl
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü Nijad Bilge Kütüphanesi
2 Ekim, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
1. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Emin DARENDELİLER
Nijad Bilge Kütüphanesi
3 Ekim, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
1. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Emin DARENDELİLER
Nijad Bilge Kütüphanesi
4 Ekim, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
5.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Nakiye ÖZTÜRK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
5 Ekim, Cuma
09.30 -10.30
Terminal dönemdeki hastaya yaklaşım
Dr.Hülya GÜVELİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
11.00 -12.00
Karadeniz yaylalarından esintiler
Dr.Gülgün ENGİN
Nijad Bilge Kütüphanesi
8 Ekim, Pazartesi
08.30-09.15
Tanımlayıcı istatistikler, verilerin özetlenmesi
Dr.Rian DİŞÇİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
9 Ekim, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
2. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ahmet N. KARADENİZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
10 Ekim, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
2. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ahmet N. KARADENİZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
11 Ekim, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
6.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Adnan AYDINER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
12 Ekim Cuma
11.00 -12.00
Kanser kaşeksisi ve kanserli hastanın beslenmesi
Dr.Sezai VATANSEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi
15 Ekim, Pazartesi
08.30-09.15
Temel olasılık kuralları, normal dağılım, standart normal
dağılım
Dr.Rian DİŞÇİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
16 Ekim, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
3. Poliklinik
Eğitim Danışmanı: Dr. Ahmet KİZİR
Nijad Bilge Kütüphanesi
17 Ekim, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
3. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ahmet KİZİR
Nijad Bilge Kütüphanesi
18 Ekim, Perşembe
08.30-09.30
12.15-13.00
Genel Vizit
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
8.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Mert BAŞARAN
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
19 Ekim, Cuma
11.00 -12.00
Baş boyun kanserinde biyomarker arayışı
Dr.Semra DEMOKAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
22 Ekim, Pazartesi
08.30-09.15
Kuramsal örnekleme dağılımı, standart hata kavramı
Dr.Rian DİŞÇİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
23 Ekim, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
4. Poliklinik
Eğitim Danışmanı: Dr. Seden KÜÇÜCÜK
Nijad Bilge Kütüphanesi
ASTRO 28–31 Ekim 2012
31 Ekim, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
5. Poliklinik
Eğitim Danışmanı: Dr. Faruk AYKAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
KASIM 2012
1 Kasım, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
5.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Faruk AYKAN
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
2 Kasım, Cuma
11.00-12.00
Hipofiz adenomlarında tedavi yaklaşımları
Moderatör: Dr.Musa ALTUN
Endokrinoloji: Dr.Ferihan ARAL
Cerrahi: Dr.Talat KIRIŞ
Radyasyon Onkolojisi: Dr.Rasim MERAL
Nijad Bilge Kütüphanesi
5 Kasım, Pazartesi
08.30-09.15
Örneklem Büyüklüğü
Dr.Rian DİŞÇİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
6 Kasım, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
6. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Adnan AYDINER
Nijad Bilge Kütüphanesi
7 Kasım, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
6. Poliklinik
Eğitim Danışmanı: Dr. Adnan AYDINER
Nijad Bilge Kütüphanesi
8 Kasım, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
6.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr. Pınar SAİP
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
9 Kasım, Cuma
11.00-12.00
Tıp ve Edebiyat
Dr.Faik ÇELİK
Nijad Bilge Kütüphanesi
12 Kasım, Pazartesi
08.30-09.30
Hipotez testleri, istatistiksel anlamlılık kavramı
Dr.Rian DİŞÇİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
13 Kasım, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
7. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Bülent ZÜLFİKAR
Nijad Bilge Kütüphanesi
14 Kasım Çarşamba
08.30-09.15
15 Kasım Perşembe
Literatür Sunumu
7. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Bülent ZÜLFİKAR
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
8.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr. Meltem EKENEL
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
16 Kasım, Cuma
11.00-12.00
Ürolojik tümörlerde son yıllardaki gelişmeler
Moderatör: Dr.Yeşim ERALP
Dr. Haluk ONAT
Nijad Bilge Kütüphanesi
19 Kasım, Pazartesi
08.30-09.15
Araştırma tipleri, klinik deneyleme düzenleri, randomizasyon,
körleme
Dr.Rian DİŞÇİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
20 Kasım, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
8. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Mert BAŞARAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
21 Kasım Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
8. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Mert BAŞARAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
22 Kasım Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
5.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr. Burak ŞAKAR
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
23 Kasım, Cuma
11.00-12.00
Sağlık harcamaları ve sürdürebilirlik
Moderatör: Dr.Ahmet KİZİR
Dr.Haluk ÖZSARI
Nijad Bilge Kütüphanesi
26 Kasım, Pazartesi
08.30-09.15
27 Kasım, Salı
Tanı testleri-roc analizi
Dr.Rian DİŞÇİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
Olgu Sunumu
1. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Fulya Yaman AĞAOĞLU
Nijad Bilge Kütüphanesi
28 Kasım, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
1. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Fulya Yaman AĞAOĞLU
Nijad Bilge Kütüphanesi
29 Kasım, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
6.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu
30 Kasım, Cuma
11.00-12.00
Kanserle tükenmeden baş etme
Moderatör: Dr.Ethem Nezih Oral
Dr.Sedat ÖZKAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
ARALIK 2012
3 Aralık, Pazartesi
08.30-09.15
Sağkalım analizi
Dr.Rian DİŞÇİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
4 Aralık, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
2. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Musa ALTUN
Nijad Bilge Kütüphanesi
5 Aralık Çarşamba
08.30-09.15
6 Aralık Perşembe
Literatür Sunumu
2. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Musa ALTUN
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
8.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr. Mert BAŞARAN
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
7 Aralık, Cuma
10.00-14.00
2012-2013 Enstitü Çalıştayı Programı
10 Aralık, Pazartesi
08.30-09.15
Korelasyon ve regresyon analizi
Dr.Rian DİŞÇİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
11 Aralık, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
3. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ethem Nezih ORAL
Nijad Bilge Kütüphanesi
12 Aralık, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
3. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ethem Nezih ORAL
Nijad Bilge Kütüphanesi
13 Aralık, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
5.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Nakiye ÖZTÜRK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
İ.Ü ONKOLOJİ ENSTİTÜ GÜNLERİ 14–16 ARALIK
17 Aralık, Pazartesi
08.30-09.15
İyonize radyasyonun madde ile etkileşimleri
Fiz.Evren ÜZÜMLÜ
Fiz.Canan KOKSAL
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr. Faruk AYKAN
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
18 Aralık, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
4. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Merdan FAYDA
Nijad Bilge Kütüphanesi
19 Aralık, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
4. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Merdan FAYDA
Nijad Bilge Kütüphanesi
20 Aralık, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
6.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Yeşim ERALP
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
21 Aralık, Cuma
11.00-12.00
Böbrek tümörlerinde güncel tedavi
Cerrahi: Dr. Murat TUNÇ
Kemoterapi: Dr.Sevil BAVBEK
Radyoterapi: Dr. Fulya YAMAN AĞAOĞLU
24 Aralık, Pazartesi
08.30 -09.15
08.30 -09.15
Simülasyon ve RT Planlama
1–2 Poliklinik
Nijad Bilge Kütüphanesi
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr.Pınar SAİP
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
25 Aralık, Salı
08.30 -09.15
Olgu Sunumu
5. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Burak ŞAKAR
Nijad Bilge Kütüphanesi
26 Aralık, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
5. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Burak ŞAKAR
Nijad Bilge Kütüphanesi
27 Aralık, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
8.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Mert BAŞARAN
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
28 Aralık, Cuma
11.00-12.00
Panel: Koroid Melonomları
Cerrahi: Dr. Samuray TUNCER
Radyasyon Onkolojisi: DrRasim MERAL
Nijad Bilge Kütüphanesi
31 Aralık, Pazartesi
08.30-09.15
Doz dağılımlarını etkileyen parametreler
Fiz.Fatih KARAKÖSE
Fiz.Ummuhan NURHAT
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr.Adnan AYDINER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
OCAK 2013
2 Ocak, Çarşamba
08.30-09.15
3 Ocak, Perşembe
Literatür Sunumu
6. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Pınar SAİP
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
5.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Faruk AYKAN
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
4 Ocak, Cuma
11.00-12.00
Miyelom tedavisinde yenilikler
Moderatör: Dr.Sezai VATANSEVER
Dr.Sevgi BEŞIŞIK
Nijad Bilge Kütüphanesi
7 Ocak, Pazartesi
08.30-09.15
08.30-09.15
Simülasyon ve RT Planlama
3–4 Poliklinik
Nijad Bilge Kütüphanesi
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr.Pınar SAİP
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
8 Ocak, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
7. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Rejin KEBUDİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
9 Ocak, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
7. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Rejin KEBUDİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
10 Ocak, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
6.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Sezai VATANSEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
11 Ocak, Cuma
11.00-12.00
Radyonükleotid ablasyon yöntemleri
Moderatör: Dr.Gülgün ENGİN
Dr.Yasemin ŞANLI
Nijad Bilge Kütüphanesi
14 Ocak, Pazartesi
08.30-09.15
Elektron huzmelerinin genel özellikleri ve klinikte kullanım alanları
Fiz.Uğur AKBAŞ
Fiz.Kerime KAYACAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr. Yeşim ERALP
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
15 Ocak, Salı
08.30-09.15
Literatür Sunumu
8. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Meltem EKENEL
Nijad Bilge Kütüphanesi
16 Ocak, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
8. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Meltem EKENEL
Nijad Bilge Kütüphanesi
17 Ocak, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
6.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Adnan AYDINER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
18 Ocak, Cuma
11.00-12.00
Febril Nötröpeni
Moderatör: Dr.Pınar SAİP
Dr.Atahan ÇAĞATAY
Nijad Bilge Kütüphanesi
21 Ocak Pazartesi
08.30-09.15
08.30-09.15
22 Ocak, Salı
Radyoterapide koruma blokları
Fiz.Irmak KAMCEZ
Fiz.Nazmiye KESEN
Nijad Bilge Kütüphanesi
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr. Sezai VATANSEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
08.30-09.15
Literatür Sunumu
1. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Yavuz DİZDAR
Nijad Bilge Kütüphanesi
23 Ocak Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
1. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Yavuz DİZDAR
Nijad Bilge Kütüphanesi
24 Ocak Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
8.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Meltem EKENEL
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
25 Ocak Cuma
11.00 -12.00
Karsinogenezis
Prof.Dr. Faruk AYKAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
28 Ocak, Pazartesi
08.30-09.15
08.30-09.15
Simülasyon ve RT Planlama
1–2 Poliklinik
Nijad Bilge Kütüphanesi
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr.Nakiye ÖZTÜRK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
29 Ocak, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
2. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Rasim MERAL
Nijad Bilge Kütüphanesi
30 Ocak, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
2. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Rasim MERAL
Nijad Bilge Kütüphanesi
1 Ocak, Perşembe
08.30-09.30
12.15-13.00
Genel Vizit
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
5.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Burak ŞAKAR
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
ŞUBAT 2013
1 Şubat, Cuma
11.00-12.00
Meme kanserinde lenf adenektominin rolü değişiyormu?
Dr.Hasan KARANLIK
Nijad Bilge Kütüphanesi
4 Şubat, Pazartesi
08.30-09.15
Tedavi planlama sistemlerinde kullanılan doz hesaplama
algoritmaları
Fiz.Kerime KAYACAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr.Faruk AYKAN
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
5 Şubat, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
3. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ahmet KİZİR
Nijad Bilge Kütüphanesi
6 Şubat, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
3. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ahmet KİZİR
Nijad Bilge Kütüphanesi
7 Şubat, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
6.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Pınar SAİP
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
8
Şubat, Cuma
11.00-12.00
11 Şubat, Pazartesi
Viral Hepatitler
Moderatör: Dr.Faruk TAŞ
Dr.Filiz AKYÜZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
08.30-09.15
Simülasyon ve RT Planlama
3–4 Poliklinik
Nijad Bilge Kütüphanesi
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr. Burak ŞAKAR
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
12 Şubat, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
4. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Seden KÜÇÜCÜK
Nijad Bilge Kütüphanesi
13 Şubat, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
4. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Seden KÜÇÜCÜK
Nijad Bilge Kütüphanesi
14 Şubat, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
8.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Mert BAŞARAN
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
15 Şubat, Cuma
11.00-12.00
Moderatör: Dr.Sıdıka KURUL
Dr.Cemalettin TOPUZLU
Nijad Bilge Kütüphanesi
18 Şubat, Pazartesi
08.30-09.15
6 MV yüksek enerjili fotonlarda iki tedavi planlama
sisteminin doz hesaplama algoritmalarının karşılaştırılması
Fiz.Kerime KAYACAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr.Burak ŞAKAR
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
19 Şubat, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
5. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Faruk AYKAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
20 Şubat, Çaşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
5. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Faruk AYKAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
21 Şubat, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
5.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Nakiye ÖZTÜRK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
22 Şubat, Cuma
11.00-12.00
Özafagus tümörlerin trimodalite tedavisi
Moderatör: Dr.Ethem Nezih ORAL
Cerrahi: Dr. Fatih TUNCA
Kemoradyoterapi: Dr.Esra KAYTAN SAĞLAM
Nijad Bilge Kütüphanesi
25 Şubat, Pazartesi
08.30-09.15
Simülasyon ve RT Planlama
1–2 Poliklinik
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
Brakiterapide 2D ve 3D Planlama
Fiz.Leyla SUNCAK
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr.Mert BAŞARAN
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
26 Şubat, Salı
08.30-09.15
27 Şubat, Çarşamba
Olgu Sunumu
6. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
Literatür Sunumu
6. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
28 Şubat, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
6.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
MART 2013
1 Mart,Cuma
11.00-12.00
Adjuvan ve metastatik memede hormonal tedavi
Dr.Adnan AYDINER
Nijad Bilge Kütüphanesi
4 Mart, Pazartesi
08.30-09.15
Foton doz hesaplamalarında tedavi planlama sisteminde,
kullanılan inhomojen düzeltme algoritmasının doğruluğunun
araştırılması.
Fiz.Ümmühan NURHAT
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr.Adnan AYDINER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
5 Mart, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
7. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ömer GÖRGÜN
Nijad Bilge Kütüphanesi
6 Mart, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
7. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ömer GÖRGÜN
Nijad Bilge Kütüphanesi
7 Mart, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
8.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Meltem EKENEL
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
8 Mart, Cuma
11.00 -12.00
Metastatik prostat kanserinde yenilikler
Dr.Mert BAŞARAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
11 Mart, Pazartesi
08.30-09.15
Simülasyon ve RT Planlama
3–4 Poliklinik
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr.Sezai VATANSEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
12 Mart, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
8. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Mert BAŞARAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
13 Mart, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
8. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Mert BAŞARAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
14 Mart, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
5.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Faruk AYKAN
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
15 Mart, Cuma
11.00 -12.00
Stresin Nörobiyolojisi
Moderatör: Dr.Ahmet KARADENİZ
Dr.Mine ÖZKAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
18 Mart, Pazartesi
08.30-09.15
IMRT opsiyonlu lineer hızlandırıcıların özellikleri
Fiz.Canan KÖKSAL
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr.Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
19 Mart, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
1. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Emin DARENDELİLER
Nijad Bilge Kütüphanesi
20 Mart, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
1. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Emin DARENDELİLER
Nijad Bilge Kütüphanesi
21 Mart, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
6.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Yeşim ERALP
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
22 Mart, Cuma
11.00 -12.00
Akciger kanserinde neoadjuvan tedavi yaklaşımları
Dr.Yeşim ERALP
Nijad Bilge Kütüphanesi
25 Mart, Pazartesi
08.30-09.15
Simülasyon ve RT Planlama
1–2 Poliklinik
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr. Nakiye ÖZTÜRK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
26 Mart, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
2. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Murat Emin GÜVELİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
27 Mart, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
2. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Murat Emin GÜVELİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
28 Mart, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
8.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Sezai VATANSEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
29 Mart, Cuma
11.00-12.00
Nöroendokrin tümörlerinde tedaviye yaklaşım
Dr.Burak ŞAKAR
Nijad Bilge Kütüphanesi
NİSAN 2013
1 Nisan, Pazartesi
08.30-09.15
IMRT QA’inde kullanılan dozimetrik araçlar.
Fiz.Ümmühan NURHAT
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr.Sezai VATANSEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
2 Nisan, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
3. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Nergiz DAĞOĞLU
Nijad Bilge Kütüphanesi
3 Nisan, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
3. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Nergiz DAĞOĞLU
Nijad Bilge Kütüphanesi
4 Nisan, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
8.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Mert BAŞARAN
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
5 Nisan, Cuma
11.00-12.00
Hodgkin lenfomada radyoterapinin yeri
Dr.Mehmet Emin DARENDELİLER
Nijad Bilge Kütüphanesi
8 Nisan, Pazartesi
08.30-09.15
08.30-09.15
Simülasyon ve RT Planlama
1–2 Poliklinik
Nijad Bilge Kütüphanesi
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr.Yeşim ERALP
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
9 Nisan, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
4. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Merdan FAYDA
Nijad Bilge Kütüphanesi
10 Nisan, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
4. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Merdan FAYDA
Nijad Bilge Kütüphanesi
11 Nisan, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
5.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Adnan AYDINER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
12 Nisan, Cuma
11.00 -12.00
Klinimizde uygulanan non – melonom cilt tümörlerinin tedavi
endikasyonlarının NCCN kriterleri eşliğinde tartışılması
Dr.Nergiz DAĞOĞLU
Dr.Ethem Nezih ORAL
Nijad Bilge Kütüphanesi
15 Nisan, Pazartesi
08.30-09.15
Yoğunluk Ayarlı Radyoterapide QA
Fiz.Aydın ÇAKIR
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr.Mert BAŞARAN
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
16 Nisan, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
4. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Merdan FAYDA
Nijad Bilge Kütüphanesi
17 Nisan, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
4. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Merdan FAYDA
Nijad Bilge Kütüphanesi
18 Nisan, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
5.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Burak ŞAKAR
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
19 Nisan, Cuma
11.00 -12.00
Günümüzde diabet tedavisi
Moderatör: Dr.Adnan AYDINER
Dr.Kubilay KARŞIDAĞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
22 Nisan, Pazartesi
08.30-09.15
Simülasyon ve RT Planlama.
3–4 Poliklinik
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr.Yeşim ERALP
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
24 Nisan, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
5. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Burak ŞAKAR
Nijad Bilge Kütüphanesi
25 Nisan Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
6.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
26 Nisan Cuma
11.00 -12.00
Çocuk Beyin Tümörleri
Dr.Rejin Kebudi
Nijad Bilge Kütüphanesi
29 Nisan, Pazartesi
08.30-09.15
IMRT planlarının dozimetrik kontrolünde absorbe dozun ölçümü.
Fiz.Zeynep Pınar KALENDER
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr.Mert BAŞARAN
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
30 Nisan, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
6. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Yeşim ERALP
Nijad Bilge Kütüphanesi
MAYIS 2013
2 Mayıs, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
8.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Meltem EKENEL
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
3 Mayıs, Cuma
11.00 -12.00
Kanser paradigmasına farklı bir bakış
Dr.Yavuz DİZDAR
Nijad Bilge Kütüphanesi
6 Mayıs, Pazartesi
08.30-09.15
08.30-09.15
Simülasyon ve RT Planlama
1–2 Poliklinik
Nijad Bilge Kütüphanesi
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr.Meltem EKENEL
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
7 Mayıs, Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
7. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Bülent ZÜLFİKAR
Nijad Bilge Kütüphanesi
8 Mayıs, Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
7. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Bülent ZÜLFİKAR
Nijad Bilge Kütüphanesi
9
Mayıs Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
5.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Nakiye ÖZTÜRK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
10 Mayıs Cuma
11.00 -12.00
2012 yılı hemşirelik hizmetleri faaliyet raporu
Başhemşire: Ayla KARAPINAR
Onkoloji hemşireliğinin tarihçesi
Hem: Hülya BİNGÖL
Onkoloji hemşireliğinin sorunları
Hem: Berna ÖZARSLAN
Kemoterapi salonunun sarunları ve çözüm önerileri
Hem: Nurcihan BÜKER
13 Mayıs Pazartesi
08.30-09.15
Brakiterapide 2D ve 3D planlama
Fiz: Leyla Suncak
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr.Nakiye ÖZTÜRK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
14 Mayıs Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
8. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Sezai VATANSEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi
15 Mayıs Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
8. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Sezai VATANSEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi
16 Mayıs Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
6.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Yeşim ERALP
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
17 Mayıs Cuma
11.00 -12.00
Su ve Çevre
Moderatör: Dr.Rasim MERAL
Dr.Beyza ÜSTÜN
İstanbul Teknik Üniversitesi
Nijad Bilge Kütüphanesi
20 Mayıs Pazartesi
08.30-09.15
08.30-09.15
Simülasyon ve RT Planlama
3–4 Poliklinik
Nijad Bilge Kütüphanesi
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr.Faruk AYKAN
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
21 Mayıs Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
1. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ayça İRİBAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
22 Mayıs Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
1. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ayça İRİBAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
23 Mayıs Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
6.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Mert BAŞARAN
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
24 Mayıs Cuma
11.00 -12.00
Üzüm Kültürü
Moderatör: Dr.Emin DARENDELİLER
Yard. Dr.Uğur ERDOĞAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
27 Mayıs Pazartesi
08.30-09.15
Cyberknife’da akciğer hastalarında doz hesaplama
algoritmaları.
Fiz.İsmail Faruk DURMUŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Vaka Danışma
Eğitim Danışmanı Dr.Burak ŞAKAR
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
28 Mayıs Salı
08.30-09.15
Olgu Sunumu
2. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ahmet KARADENİZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
29 Mayıs Çarşamba
08.30-09.15
Literatür Sunumu
2. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ahmet KARADENİZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
30 Mayıs Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
5.Poliklinik: Yandal Asistanı
Eğitim Danışmanı: Dr.Faruk AYKAN
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROGRAMI
Etik kurul sekreteri, saha görevlileri, araştırma hemşireleri, ilgili poliklinik yan dal
asistanları, sorumlu ve yardımcı araştırmacılar katılımı ile her ayın ilk cuma günü yapılır.
05 Kasım 2012
Cuma
14.00–15.00
İlaç Araştırma Toplantıları
Dr.Faruk AYKAN
5. Poliklinik
İlaç Araştırmaları Bölümü Toplantı Salonu
07 Aralık 2013
Cuma
14.00–15.00
İlaç Araştırma Toplantıları
Dr.Mert BAŞARAN
8.Poliklinik
İlaç Araştırmaları Bölümü Toplantı Salonu
04 Ocak 2013
Cuma
14.00–15.00
İlaç Araştırma Toplantıları
Dr.Burak ŞAKAR
5.Poliklinik
İlaç Araştırmaları Bölümü Toplantı Salonu
01 Şubat 2013
Cuma
14.00–15.00
İlaç Araştırma Toplantıları
Dr.Pınar SAİP
6.Poliklinik
İlaç Araştırmaları Bölümü Toplantı Salonu
01 Mart 2013
Cuma
14.00-15.00
İlaç Araştırma Toplantıları
Dr.Mert BAŞARAN
8 Poliklinik
İlaç Araştırmaları Bölümü Toplantı Salonu
05 Nisan 2013
Cuma
14.00-15.00
3 Mayıs 2012
Cuma
14.00-15.00
İlaç Araştırma Toplantıları
Dr.Burak ŞAKAR
5.Poliklinik
İlaç Araştırmaları Bölümü Toplantı Salonu
İlaç Araştırma Toplantıları
Dr. Yeşim ERALP
6.Poliklinik
İlaç Araştırmaları Bölümü Toplantı Salonu
07 Haziran 2012
Cuma
14.00-15.00
İlaç Araştırma Toplantıları
Dr.Mert BAŞARAN
8.Poliklinik
İlaç Araştırmaları Bölümü Toplantı Salonu
DAHİLİYE İNTÖRNÜ VE ASİSTANI EĞİTİM PROGRAMI
09 Ekim 2012
Salı,
13.00-14.00
23 Ekim 2012
Salı,
13.00-14.00
6 Kasım 2012
Salı,
13.00-14.00
20 Kasım 2012
Salı,
13.00-14.00
4 Aralık 2012
Salı,
13.00-14.00
18 Aralık 2012
Salı,
13.00-14.00
1 Ocak 2013
Salı,
13.00-14.00
15 Ocak 2013
Salı,
13.00-14.00
9 Ocak 2013
Salı,
13.00-14.00
12 Şubat 2013
Kanserde tanı yöntemleri
Dr.Sezai VATANSEVER
Nijad Bilge Toplantı Salonu I.
Onkolojik tedavi ilkeleri
Dr. Pınar SAİP
Nijad Bilge Toplantı Salonu I.
Onkolojide ayaktan ve yatan hasta takibi
Dr. Mert BAŞARAN
Nijad Bilge Toplantı Salonu I.
Kemoterapinin yan etkileri
Dr Sezai VATANSEVER
Nijad Bilge Toplantı Salonu I.
Onkolojide cevap değerlendirme
Dr.Nuri TENEKECİ
Nijad Bilge Toplantı Salonu I.
Onkoloji hastası ile iletişim
Dr.Pınar SAİP
Nijad Bilge Toplantı Salonu I.
Onkolojik destek tedavi
Dr.Yeşim ERALP
Nijad Bilge Toplantı Salonu I
Onkolojik cerrahi ilkeleri
Dr Sıdıka KURUL
Nijad Bilge Toplantı Salonu I.
Stoma ve yara bakımı
Dr. Hasan KARANLIK
Nijad Bilge Toplantı Salonu I.
Salı,
13.00-14.00
26 Şubat 2013
Salı,
13.00-14.00
12 Mart 2013
Salı,
13.00-14.00
26 Mart 2013
Salı,
13.00-14.00
9 Nisan 2013
Salı,
13.00-14.00
23 Nisan 2013
Salı,
13.00-14.00
7 Mayıs 2013
Salı,
13.00-14.00
21 Mayıs 2013
Salı,
13.00-14.00
11 Eylül 2012
Salı,
13.00-14.00
25 Eylül 2012
Salı,
13.00-14.00
Beyin metastazlı ve kemik metastazlı hastaya yaklaşım
Dr.Meltem EKENEL
Nijad Bilge Toplantı Salonu I.
Meme kanserli hastaya yaklaşım
Dr. Adnan AYDINER
Nijad Bilge Toplantı Salonu I.
Jinekolojik kanserli hastaya yaklaşım
Dr. Pınar SAİP
Nijad Bilge Toplantı Salonu I.
Kolorektal kanseri hastaya yaklaşım
Dr. Faruk AYKAN
Nijad Bilge Toplantı Salonu I.
Kolorektal kanser dışı gastrintestinal kanserlere yaklaşım
Dr. Burak ŞAKAR
Nijad Bilge Toplantı Salonu I.
Akciğer kanserli hastaya yaklaşım
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Toplantı Salonu I
Primeri bilinmeyen hastaya yaklaşım
Dr Nakiye ÖZTÜRK
Nijad Bilge Toplantı Salonu I
Kemoterapi ilaçları
Dr.Meltem EKENEL
Nijad Bilge Toplantı Salonu I.
Hedefe yönelik tedavi
Dr.Mert BAŞARAN
Nijad Bilge Toplantı Salonu I
Uyguladığımız ilaçların istenmeyen yan etkileri
Dr.Meltem EKENEL
Nijad Bilge Toplantı Salonu I.
2012- 2013 ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ HASTA OKULU PROGRAMI
1 Ekim 2012
Pazartesi
14.00 – 15.00
15 Ekim 2012
Pazartesi
14.00 – 15.00
5 Kasım 2012
Pazartesi
14.00 – 15.00
19 Kasım 2012
Pazartesi
14.00 – 15.00
3 Aralık 2012
Pazartesi
14.00 – 15.00
17 Aralık 2012
Pazartesi
14.00 – 15.00
7 Ocak 2013
Pazartesi
14.00 – 15.00
21 Ocak 2013
Pazartesi
Kanser ve beslenme
Dr.Yavuz DİZDAR
Nijad Bilge Kütüphanesi
Meme kanseri ameliyatı ve ameliyat sonrası hasta bakımı
Dr.Hasan KARANLIK
Nijad Bilge Kütüphanesi
Meme kanserinde kemoterapi ve hormon tedavisi
Dr.Meltem EKENEL
Nijad Bilge Kütüphanesi
Meme kanserinde radyoterapi tedavisi
Dr.Seden KÜÇÜCÜK
Nijad Bilge Kütüphanesi
Kanser hastalarında destek tedavi
Dr.Pınar SAİP
Nijad Bilge Kütüphanesi
Baş boyun kanserlerinde belirti, bulgular, risk faktörleri ve
radyoterapi
Dr.Rasim MERAL
Nijad Bilge Kütüphanesi
Akciğer kanserlerinde belirti bulgular, risk faktörleri ve radyoterapi
Dr.Ethem Nezih ORAL
Nijad Bilge Kütüphanesi
14.00 – 15.00
28 Ocak 2013
Pazartesi
14.00 – 15.00
11 Şubat 2013
Pazartesi
14.00 – 15.00
18 Şubat 2013
Pazartesi
14.00 – 15.00
4 Mart 2013
Pazartesi
14.00 – 15.00
Akciğer kanserlerinde kemoterapi tedavisi
Dr. Adnan AYDINER
Nijad Bilge Kütüphanesi
Cilt kanserleri ve melanomdan korunma yöntemleri
Dr.Sıdıka KURUL
Nijad Bilge Kütüphanesi
Sindirim sistemi kanserlerinde belirti bulgular ve tedavi
Dr. Faruk AYKAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
Prostat kanserlerinde belirti bulgular ve tedavi
Dr.Ayça İRİBAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Mide ve rektum kanserlerinde radyoterapi
Dr. Nergiz DAĞOĞLU
Nijad Bilge Kütüphanesi
18 Mart 2013
Pazartesi
14.00 – 15.00
25 Mart 2013
Pazartesi
14.00 – 15.00
Yumurtalık kanserlerinde belirti bulgular ve tedavi
Dr.Yeşim ERALP
Nijad Bilge Kütüphanesi
Kanser hastalarında görülen psikolojik sorunlar
Psikolog Dilek ANUK
Nijad Bilge Kütüphanesi
1 Nisan 2013
Pazartesi
14.00 – 15.00
15 Nisan 2013
Rahim kanserlerinde belirti bulgular, risk faktörleri ve
radyoterapi
Dr.Şule KARAMAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
Pazartesi
14.00 – 15.00
29 Nisan 2013
Pazartesi
14.00 – 15.00
Kanser ve sigara
Dr.Murat GÜVELİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Lenfoma hastalığı nedir? lenfomada kimyasal tedavi tedavisi
Dr.Mert BAŞARAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
13 Mayıs 2013
Pazartesi
14.00 – 15.00
27 Mayıs 2013
Pazartesi
14.00 – 15.00
10 Haziran 2013
Pazartesi
14.00 – 15.00
17 Haziran 2013
Pazartesi
14.00 – 15.00
24 Haziran 2013
Pazartesi
14.00 – 15.00
Meme kanseri tedavisi görmüş hastanın ,yeni teşhis edilmiş
meme hastalarıyla deneyimlerinin paylaşımı
Dr. Hülya GÜVELİ
Psikolog Dilek ANUK
Nijad Bilge Kütüphanesi
Kanser hastalarında beslenme bozukluğu
Dr.Sezai VATANSEVER
Hem. Sevil ÖZCAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
Kemoterapi tedavisinin yan etkileri ve baş etme yolları
Hemş. Berna ÖZARSLAN
Dr. Meltem EKENEL
Nijad Bilge Kütüphanesi
Radyoterapi tedavisinin yan etkileri ve baş etme yolları
Hemş. Ümüs TEKTAŞ
Dr.Merdan FAYDA
Nijad Bilge Kütüphanesi
Çocuklarda kanser tedavisindeki yaklaşımlar
Dr. Ömer GÖRGÜN
Nijad Bilge Kütüphanesi
2012–2013 ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ EĞİTİM
PROGRAMI
21 Eylül 2012
Cuma
12:30- 13.30
05 Ekim 2012
Cuma
12:30- 13.30
Acil arabasında bulundurulması zorunlu ilaçların ve malzemelerin
kullanımı
Hem.Sevil Özcan
Nijad Bilge Kütüphanesi
CPR Eğitimi
Dr.İlknur YILDIRIM
Nijad Bilge Kütüphanesi
12 Ekim 2012
Cuma
12:30- 13.30
19 Ekim 2012
Cuma
12:30- 13:30
02 Kasım 2012
Cuma
12:30- 13:30
16 Kasım 2012
Cuma
12:30- 13:30
30 Kasım 2012
Cuma
12:30- 13:30
HKYS standartları, birim dökümantasyon sistemi ( güvenli raporlama
Hem.Tuğba AKYOL
Nijad Bilge Kütüphanesi
El hijyeni ve atık yönetimi
Hem. Kadriye KORKMAZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olaybildirim
Dr. Nihan AKSAKALLI
Nijad Bilge Kütüphanesi
Sık kullanılan kemoterapi protokolleri ve dikkat edilecek noktalar
Ümüs Şahan TEKTAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Güvenli kan transfüzyonu
Hem.Sevil ÖZCAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
14 Aralık 2012
Cuma
12:30- 13:30
28 Aralık 2012
Cuma
12:30- 13:30
11 Ocak 2013
Cuma
12:30- 13:30
25 Ocak 2013
Cuma
12:30- 13:30
08 Şubat 2013
Cuma
12:30- 13:30
22 Şubat 2013
Cuma
12:30- 13:30
08 Mart 2013
Cuma
12:30- 13:30
22 Mart 2013
Cuma
12:30- 13:30
05 Nisan 2013
Cuma
12:30- 13:30
19 Nisan 2013
Zor hasta ile baş etme ve iletişim.
Psikolog Dilek ANUK
Nijad Bilge Kütüphanesi
Terminal dönem hasta ve yakınına yaklaşım
Dr.Hülya GÜVELİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Hastane enfeksiyonları ve izolasyon önlemleri.
Hem.Kadriye KORKMAZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Tükenmişlik sendromu
Dr.Hülya GÜVELİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Güvenli ilaç kullanımı ve sağlık çalışanları arasında güvenli iletişim
Hem.Nuray KAHRAMAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
Delici- kesici aletlerle yaralanmalar
Hem.Kadriye KORKMAZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Güvenli kemoterapi hazırlama ve uygulama
Hem.Seher ÜNAL
Bilge Kütüphanesi
Stoma ve yara bakımı
Dr. Sıdıka KURUL
Nijad Bilge Kütüphanesi
Güvenli Cerrahi
Hem. Yasemin İşbilir
Nijad Bilge Kütüphanesi
Cuma
12:30- 13:30
03 Mayıs 2013
Cuma
12:30- 13:30
17 Mayıs 2013
Cuma
12:30- 13:30
31 Mayıs 2013
Cuma
12:30- 13:30
14 Haziran 2013
Cuma
12:30- 13:30
Kültür alma teknikleri
Hem. Kadriye KORKMAZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Hasta hakları ve sağlıkta etik kurallar
Hem. Hülya BİNGÖL
Nijad Bilge Kütüphanesi
Stres yönetimi
Dr.Hülya GÜVELİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Kan şekeri takibi ve insülin eğitim
Selda Gedik ÇELİK
Nijad Bilge Kütüphanesi
Kanser hastalarında görülen uyum bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımı
Dr. Dilek ANUK
Nijad Bilge Kütüphanesi
21 Haziran 2013
Cuma
12:30- 13:30
.
Malpiraktis
Hem.Hülya BİNGÖL
Nijad Bilge Kütüphanesi
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ HİZMET İÇİ
EĞİTİM PROGRAMI
A. Hastabakıcı Hizmet İçi Eğitim Programı
21 Eylül 2012
Cuma
14:00-15:00
Hastane kuralları görev yetki ve sorumluluklar
Baş.Hem.Ayla KARAPINAR
Nijad Bilge Kütüphanesi
12 Ekim 2012
Cuma
14:00-15:00
Hasta ile iletişim ve hasta mahremiyeti
Dr.Hülya GÜVELİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
09 Kasım 2012
Cuma
14:00-15:00
Sağlık ekibi ile iletişim
Dr. Dilek ANUK
Nijad Bilge Kütüphanesi
21 Aralık 2012
Cuma
14:00-15:00
El yıkamanın önemi ve atık yönetimi
Hem. Kadriye KORKMAZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
18 Ocak 2013
Cuma
14:00-15:00
Kişisel hijyen ve koruyucu ekipman kullanımı
Hem. Kadriye KORKMAZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
15 Şubat 2013
Cuma
14:00-15:00
15 Mart 2013
Cuma
14:00-15:00
12 Nisan 2012
Cuma
14:00–15:00
Hasta bakımında gerekli malzemenin kullanımı,
temizliği ve düzeni
Hem.Kadriye KORKMAZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Stres ile baş etme yolları
Dr.Hülya GÜVELİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Hasta taşıma- kaldırma eğitimi
Hem. Hülya BİNGÖL
Nijad Bilge Kütüphanesi
b) Temizlik Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı
04 Ekim 2012
Perşembe
14:00-15:00
Kişisel hijyen
Hem.Kadriye KORKMAZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
01 Kasım 2012
Perşembe
14:00-15:00
İletişim, empati ve hasta mahremiyeti
Dr. Hülya GÜVELİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
03 Ocak 2013
Perşembe
14:00-15:00
Hastane temizliği
Hem.Kadriye KORKMAZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
07 Mart 2013
Perşembe
14:00-15:00
Temizlik sistemlerinin, ekipman ve malzemelerinin
doğru kullanımı
Hem.Kadriye KORKMAZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
04 Nisan 2013
Perşembe
14:00-15:00
İş güvenliği ve işçi sağlığı
Hem.Kadriye KORKMAZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
02 Mayıs 2013
Perşembe
14:00-15:00
Delici kesici aletlerle yaralanmalar
Hem. Kadriye KORKMAZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
İDARİ PERSONEL VE TIBBİ SEKRETER EĞİTİM PROGRAMI
Eğitim Danışmanı Öğretim Üyesi: Dr.Ethem Nezih OARAL
04 Ekim 2012
Perşembe
15.00-16.00
Üniversitelerde akademik teşkilat (2547)
Enstitü Sekreteri: Murat ERTAY
Nijad Bilge Kütüphanesi
6 Aralık 2012
Perşembe
15.00-16.00
Beden dili ve kişilerarası iletişim
Doç. Dr.Yıldız Dilek ERTÜRK
İletişim Fakültesi
Nijad Bilge Kütüphanesi
7 Şubat 2013
Perşembe
15.00-16.00
Personelin hastayla iletişimi nasıl olmalı
Dr.Hülya GÜVELİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
4 Nisan 2013
Perşembe
15.00-16.00
657 sayılı devlet memurları kanunla ilgili genel bilgiler
Enstitü Sekreteri: Murat ERTAY
Nijad Bilge Kütüphanesi
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMLARI
Klinik Onkoloji
(Yüksek Lisans)
25 Eylül .2012
Salı
10.00 – 11.00
Onkolojiye giriş
Prof. Dr.Sıdıka KURUL
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
27 Eylül 2012
Perşembe
10.00 – 11.00
Temel Onkoloji ile Klinik Onkoloji İlişkisi
Prof.Dr.Nejat DALAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
2 Ekim 2012
Salı
10.00 – 11.00
4 Ekim 2012
Perşembe
10.00 – 11.00
Onkolojide Tanı ve Tetkik Yöntemleri
Prof.Dr.Nuri TENEKECi
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Onkoloji Tedavi Prensipler; Cerrahi
Prof.Dr.Sıdıka KURUL
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
9 Ekim 2012
Salı
10.00 – 11.00
Onkolojide Tedavi Prensipleri Radyoterapi
Prof. Dr.Rasim MERAL
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
11 Ekim 2012
Perşembe
10.00 – 11.00
Onkolojide Tedavi Prensipleri: Kemoterapi
Prof.Dr.Adnan AYDINER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
16 Ekim 2012
Salı
10.00 – 11.00
Deri Tümörleri
Prof.Dr.Ahmet KARADENİZ
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
18 Ekim 2012
Perşembe
10.00 – 11.00
23 Ekim 2012
Salı
10.00 – 11.00
Baş – Boyun Tümörleri
Prof.Dr. Musa ALTUN
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Akciğer Tümörleri
Prof.Dr.Ethem Nezih ORAL
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
30 Ekim 2012
Salı
10.00 – 11.00
Santral Sinir Sistemi Tümörleri
Prof.Dr.Rasim MERAL
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
1 Kasım 2012
Perşembe
10.00 – 11.00
15 Kasım 2012
Perşembe
Kolon ve Mide Kanserleri
Prof.Dr.Faruk AYKAN
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
10.00 – 11.00
VİZE SINAVI
20 Kasım 2012
Salı
10.00 – 11.00
Özafagus ve Rektum Tümörleri
Prof. Dr.Faruk AYKAN
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
22 Kasım 2012
Perşembe
10.00 – 11.00
Over Tümörü
Prof.Dr.Yeşim ERALP
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
27 Kasım 2012
Salı
10.00 – 11.00
Endometrium Tümörleri
Prof.Dr.Pınar SAİP
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
29 Kasım 2012
Perşembe
10.00 – 11.00
Meme Tümörleri
Doç.Dr.Seden KÜÇÜCÜK
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
4 Aralık 2012
Salı
10.00 – 11.00
Ürolojik Tümörler
Prof.Dr.Mert BAŞARAN
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
6 Aralık 2012
Perşembe
10.00 – 11.00
Akut ve kronik lösemiler
Prof.Dr.Faruk TAŞ
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
11 Aralık 2012
Salı
10.00 – 11.00
13 Aralık 2012
Hodgkin Hastalığı
Doç.Dr.Fulya AĞAOĞLU
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Salı
10.00 – 11.00
Hodgkin Dışı Lenfomalar.
Prof.Dr.Emin DARENDELİLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
18 Aralık 2012
Salı
10.00 – 11.00
Endokrin Sistem Tümörleri.
Prof. Dr.Nakiye ÖZTÜRK
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
20 Aralık 2012
Perşembe
10.00 – 11.00
Pediatrik Tümörler
Doç.Dr.Fulya AĞAOĞLU
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
25 Aralık 2012
Salı
10.00 – 11.00
3 Ocak 2013
Perşembe
10.00 – 11.00
Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri.
Prof.Dr.Emin DARENDELİLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salon
FİNAL SINAVI
Klinik Onkoloji
(Doktora)
25 Eylül 2012
Çarşamba
10.00-11.00
3 Ekim 2012
Çarşamba
10.00 – 11.00
10 Ekim 2012
Çarşamba
10.00 – 11.00
Klinik Onkoloji’e Giriş I
Prof.Dr. Sıdıka KURUL
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok Toplantı Salonu
Kanser Kemoterapisinin ve İmmünoterapinin Genel Prensipleri.
Prof.Dr. Mert BAŞARAN
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok Toplantı Salonu
Radyoterapinin Genel İlkeleri.
Prof.Dr.Emin DARENDELİLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok Toplantı Salonu
17 Ekim 2012
Çarşamba
10.00 – 11.00
Deri Tümörlerinin Kliniği.
Prof.Dr. Ahmet KİZİR
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok Toplantı Salonu
31 Ekim 2012
Çarşamba
10.-00.11.00
Sinir Sistemi Tümörlerinin Kliniği.
Prof.Dr.Ahmet KARADENİZ
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok Toplantı Salonu
07 Kasım 2012
Çarşamba
10.00 – 11.00
Akciğer Tümörlerinin Kliniği.
Prof.Dr.Ethem Nezih ORAL
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok Toplantı Salonu
14 Kasım 2012
Çarşamba
10.00 – 11.00
Özofagus ve Mide Tümörlerinin Kliniği.
Prof.Dr.Ethem Nezih Oral
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok Toplantı Salonu
21 Kasım 2012
Çarşamba
10.00 – 11.00
İnce Ve Kalın Barsak, Rektum Tümörlerinin Kliniği.
Prof.Dr.Burak ŞAKAR
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok Toplantı Salonu
28 Kasım 2012
Çarşamba
10.00 – 11.00
VİZE SINAVI
5 Aralık 2012
Çarşamba
10.00 – 11.00
12 Aralık 2012
Çarşamba
Karaciğe, Safra Kesesi,Pankreas Tümörlerinin Kliniği
Prof. Dr.Faruk AYKAN
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok Toplantı Salonu
10.00 – 11.00
Jinekolojik Tümörler
Doç. Dr. Merdan FAYDA
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok Toplantı Salonu
19 Aralık 2012
Çarşamba
10.00 – 11.00
Meme Kanserlerinin Kliniği.
Prof.Dr.Yeşim ERALP
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok Toplantı Salonu
26 Aralık 2012
Çarşamba
10.00 – 11.00
Ürolojik Tümörler.
Prof. Dr.Pınar SAİP
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok Toplantı Salonu
2.01.2013
Çarşamba
10.00 – 11.00
Kemik ve Yumuşak Kısım Tümörlerinin Kliniği
Prof.Dr.Emin DARENDELİLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok Toplantı Salonu
9 Ocak 2013
Çarşamba
10.00 – 11.00
Lenfoma + Myelom
Doç.Dr.Fulya AĞAOĞLU
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok Toplantı Salonu
16 Ocak 2013
Çarşamba
10.00 – 11.00
23Ocak 2013
Çarşamba
10.00 – 11.00
Endokrin Sistem Tümörlerinin Kliniği.
Prof.Dr.Rasim MERAL
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
FİNAL SINAVI
Genel Tümör Patolojisi 1
20 Eylül 2012
Perşembe
10.00-12.00
Tarihçe ve tümör tanımlaması
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
27 Eylül 2012
Perşembe
10:00-12.00
Adlandırma, selim ve habis tümör özellikleri.
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
4 Ekim 2012
Perşembe
10:00-12.00
Farklılaşma, anaplazi, pleomorfizm, büyüme hızı.
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
11 Ekim 2012
Perşembe
10.00-12.00
Kanserde gradlama ve evrelendirme.
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
18 Ekim 2012
Perşembe
10.00-12.00
Tümör büyümesinin biyolojisi.
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
1 Kasım 2012
Perşembe
10.00-12.00
İnvazyon ve metastaz mekanizmaları
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
8 Kasım 2012
Perşembe
10.00-12.00
Tümörlerde karyotipik değişiklikler
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
15 Kasım 2012
Perşembe
10.00-12.00
Etyoloji, kanserojen ajanlar, yardımcı faktörler
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
22 Kasım 2012
Perşembe
10.00-12.00
Fiziksel karsinojenler, radyasyon, tanımı, tipleri
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
29 Kasım 2012
Perşembe
10.00-12.00
Kanserojen kimyasal maddeler
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
6 Kasım 2012
Perşembe
10.00-12.00
Fiziksel karsinojenler, radyasyon
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
13 Aralık 2012
Perşembe
10.00-12.00
Kimyasal Karsinojenler
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
20 Aralık 2012
Perşembe
10.00-12.00
Canlı Etkenler
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı27 Aralık 2012
Genel Tümör Patolojisi 2
21 Şubat 2013
Perşembe
10.00-12.00
Karsinogenezis tanımı hedef genler
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
28 Şubat 2013
Perşembe
10.00-12.00
Malignite yönündeki temek değişikler
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
7 Mart 2013
Perşembe
10.00-12.00
14 Mart 2013
Perşembe
Sinyal Üreten Proteinler
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
10.00-12.00
Nükleer transkripsiyon faktörleri
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
21 Mart 2013
Perşembe
10.00-12.00
Siklinler ve siklin bağımlı kinazlar
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
28 Mart 2013
Perşembe
10.00-12.00
Büyümeyi inhibe eden sinyallere duyarsızlık
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
04 Nisan 2013
Perşembe
10.00-12.00
Tümör Baskılayıcı Genler
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
11 Nisan 2013
Perşembe
10.00-12.00
Apoptoz
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
18 Nisan 2013
Perşembe
10.00-12.00
Sınırsız kopyalama gücü, angiogenez
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
25 Nisan 2013
Perşembe
10.00-12.00
Tümör Immünitesi
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
02 Mayıs 2013
Perşembe
10.00-12.00
09 Mayıs 2013
Perşembe
Tümör Tanısı
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
10.00-12.00
Selim ve habis tümör tedavisi
Dr. Vakur OLGAÇ
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
Kanserde Protein Metabolizmasındaki Değişiklikler
(Doktora)
27 Eylül 2012
Perşembe
11.00 – 12.00
Protein nedir, yapısı ve sınıflaması?
Dr.Derya DURANYILDIZ
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
04 Ekim 2012
Perşembe
11.00 – 12.00
Enzim aktivitelerinde değişiklikler
Dr.Derya DURANYILDIZ
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
11 Ekim 2012
Perşembe
11.00 – 12.00
Fetal proteinlerin sentezi
Dr.Derya DURANYILDIZ
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
18 Ekim 2012
Perşembe
11.00 – 12.00
Farklılaşmış proteinlerin azalmış sentezi
Dr.Derya DURANYILDIZ
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
01 Ekim 2012
Perşembe
11.00 – 12.00
Bazı büyüme faktörlerinin yanlış sentezi
Dr.Derya DURANYILDIZ
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
8 Kasım 2012
Perşembe
11.00 – 12.00
Hormonların yanlış sentezi
Dr.Derya DURANYILDIZ
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
15 Kasım 2012
Perşembe
11.00 – 12.00
Baz antijenlerin aşırı üretimi veya kaybı
Dr.Derya DURANYILDIZ
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
22 Kasım 2012
Perşembe
11.00 – 12.00
Yeni antijenlerin ortaya çıkışı
Dr.Derya DURANYILDIZ
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
29 Aralık 2012
Perşembe
11.00 – 12.00
Glikoproteinlerin oligo sakkarit zincirlerindeki değişiklikler
Dr.Derya DURANYILDIZ
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Temel Biyokimya Yöntemleri
(Yüksek Lisans)
26 Eylül 2012
Çarşamba
15.00-16.00
Amino Asitler
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
03 Ekim 2012
Çarşamba
15.00-16.00
Proteinler
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
10 Ekim 2012
Çarşamba
15.00-16.00
Karbohidratlar
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
17 Ekim 2012
Çarşamba
15.00-16.00
Lipidler ve Lipoproteinler
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
24 Ekim 2012
Çarşamba
15.00-16.00
Enzimler
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
07 Kaım 2012
Çarşamba
15.00-16.00
Su ve elektrolit dengesi.
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
14 Kasım 2012
Çarşamba
15.00-16.00
21 Kasım 2012
Çarşamba
Böbrek fonksiyonu ve azot dengesi
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
15.00-16.00
Kan gazları ve asit - baz dengesi
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
28 Kasım 2012
Çarşamba
15.00-16.00
Mineral Metabolizması
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
05 Aralık 2012
Çarşamba
15.00-16.00
Endokrinoloji
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
12 Aralık 2012
Çarşamba
15.00-16.00
Beslenme, vitaminler ve eser elementler.
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
Kanser Biyokimyasına Giriş
(Doktora)
26 Eylül 2012
Çarşamba
14.00 – 15.00
Kanserde genel metabolik değişiklikler
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
03 Ekim 2012
Çarşamba
14.00 – 15.00
Karbohidrat metabolizmasındaki değişiklikler
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
10 Ekim 2012
Çarşamba
14.00- 15.00
Lipid metabolizmasındaki değişiklikler
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
17 Ekim 2012
Çarşamba
14.00 – 15.00
Protein metabolizmasındaki değişiklikler
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
24 Ekim 2012
Çarşamba
14.00 – 15.00
Hücre membranındaki değişiklikler
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
31 Ekim 2012
Çarşamba
14.00 – 15.00
Antineoplastik ilaçlar
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
07 Ekim 2012
Çarşamba
14.00 – 15.00
Kanser ve beslenme
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
14 Kasım 2012
Çarşamba
14.00 – 15.00
Protoonkogenler ve onkogenler
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
21 Kasım 2012
Çarşamba
14.00 – 15.00
Onkogenlerin aktivasyonu
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
Kimyasal Karsinojenler ve Etkileri
( Doktora)
26 Eylül 2012
Çarşamba
11.00 -12.00
Hastalık Etkenleri
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
03 Ekim 2012
Çarşamba
11.00 – 12.00
Kimyasal karsinojenlerin etkilerine göre gruplandırılması
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
10 Ekim 2012
Çarşamba
11.00 -1200
Bilinen başlıca kimyasal karsinojenler
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
24 Ekim 2012
Çarşamba
11.00 – 12.00
Kimyasal karsinojenlerin tarihçesi
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
31 Ekim 2012
Çarşamba
11.00 – 12.00
Kanser oluşumunun genel prensibi
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
07 Kasım 2012
Çarşamba
11.00 – 12.00
Karsinogenez basamakları
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
14 Kasım 2012
Çarşamba
11.00 – 12.00
Karsinojenlerin DNA? ya ve RNA ' ya bağlanma yerleri
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
21 Kasım 2012
Çarşamba
11.00 – 12.00
Kimyasal karsinojenler- onkogenler etkileşimi
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
28 Kasım 2012
Çarşamba
11.00 – 12.00
DNA Tamiri
Dr. Vildan YASASEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
Kanser Genetiği Bilim Dalı
Kanser Sendromları, Kalıtsal Ve Familial Kanserler
(Yüksek Lisans)
28 Eylül 2012
Cuma
09.00-11.00
5 Ekim 2012
Cuma
Li-Fraumeni Sendromu
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
09.00-11.00
Cowden Hastalığı
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
12 Ekim2012
Cuma
09.00-11.00
19 Ekim 2012
Cuma
09.00-11.00
Familyal adenomatöz polpozis
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
Herediter nonpolipozis kolon kanseri
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
2 Kasım 2012
Cuma
09.00-11.00
Peutz-Jeghers sendromu
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
9 Kasım 2012
Cuma
09.00-11.00
Meme ve over kanseri sendromları
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
16 Kasım 2012
Cuma
09.00-11.00
Multiple endokrin neoplazi: MEN1
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
23 Kasım 2012
Cuma
09.00-11.00
Multiple endokrin neoplazi: MEN2
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
30 Kasım 2012
Cuma
09.00-11.00
Nörofibromatozis: Nf1
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
7 Aralık 2012
Cuma
09.00-11.00
Nörofibromatozis: Nf2
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
14 Aralık 2012
Cuma
09.00-11.00
Retinoblastoma
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
21 Aralık 2012
Cuma
09.00-11.00
Wilms Tümörü
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
28 Aralık 2012
Cuma
09.00-11.00
Gorlin Sendromu ve Kansere Yatkınlık Oluşturan Diğer Sendromlar
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
Tıbbi Genetiğe Giriş
(Yüksek Lisans)
28 Eylül 2012
Cuma
13.00-16.00
Giriş: tıpta genetik ve genomiks, transkriptomiks, proteomiks,
metabolomiks
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
5 Ekim 2012
Cuma
13.00-16.00
İnsan genomu: insan genomu, kromozomlar
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
12 Ekim 2012
Cuma
13.00-16.00
Kromozom düzeyinde kalıtım: hücre bölünmesi, gametogenez ve
fertilizasyon, mitoz ve mayoz bölünmenin önemi
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
19 Ekim 2012
Cuma
13.00-16.00
Klinik sitogenetiğin prensipleri i: mendel kalıtımı, kromozomal
anomaliler, gonadal ve seksüel gelişim bozukluları ile ilişkili
hastalıklar
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
2 Kasım 2012
Cuma
13.00-16.00
Klinik sitogenetiğin prensipleri ii: otozomal resesif kalıtım,
otozomal dominant kalıtım, x kromozomuna bağlı kalıtım,
psödootozomal kalıtım özellikleri
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
9 Kasım 2012
Cuma
13.00-16.00
Klinik sitogenetiğin prensipleri iii: otozomal resesif hastalıklar,
otozomal dominant hastalıklar, x kromozomuna bağlı hastalıklar
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
16 Kasım 2012
Cuma
13.00-16.00
Pedigri çizimi, genotip-fenotip ilişkisi, mozaisizm, imprinting,
genomik instabilite
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
23 Kasım 2012
Cuma
09.00-11.00
Tek gen hastalıkları
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
30 Kasım 2012
Cuma
13.00-16.00
Tek gen hastalıklarında genetik yapıyı bozan faktörler
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
7 Aralık 2012
Cuma
13.00-16.00
Multifaktoriyel kalıtım prensipleri
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
14 Aralık 2012
Cuma
13.00-16.00
Multifaktöriyel kalıtım gösteren genetik hastalıklar
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
21 Aralık 2012
Cuma
13.00-16.00
Mitokondriyal genom: mitokondriyal genom yapısı
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
28 Aralık 2012
Cuma
13.00-16.00
Mitokondriyal genom mutasyonları ve mitokondriyal hastalıklar ve
genetik varyasyonlar: mutasyonlar, polimorfizmler ve bunların
toplumlar ve farklı etnik gruplardaki dağılımı
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
Moleküler Genetiğe Giriş
(Yüksek Lisans)
24 Eylül 2012
Pazartesi
09.00-11.00
11.00-13.00
Gen ve kromozomlar
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
Uygulamalı Ders: DNA Izolasyonu
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
1 Ekim 2012
Pazartesi
09.00-11.00
Genomun Evolüsyonu
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
11.00-13.00
Uygulamalı Ders: RNA Izolasyonu
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
8 Ekim 2012
Pazartesi
09.00-11.00
Genomun içeriği; genomdaki dizi çeşitleri ve genler, transposable
elementler ve retrovirüsler
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
11.00-13.00
Uygulamalı ders: Mirna izolasyonu
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
15 Ekim 2012
Pazartesi
09.00-11.00
11.00-13.00
DNA Replikasyon Mekanizması
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
Uygulamalı Ders: Protein Ekstraksiyonu
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
22 Ekim 2012
Pazartesi
09.00-11.00
Ekstrakromozomal Replikasyon Ve Replikonlar
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
11.00-13.00
Uygulamalı Ders: DNA Modifikasyonu
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
5 Kasım 2012
Pazartesi
09.00-11.00
DNA Rekombinasyonu: homolog rekombinasyon mekanizmaları
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
11.00-13.0 0
Uygulamalı Ders: DNA/RNA/Proteinin kantitasyonu ve
kalite kontrolü (spektrofotometrik)
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 212 Kasım 2012
12 Kasım 2012
Pazartesi
09.00-11.00
DNA Rekombinasyonu: homolog olmayan rekombinasyon
mekanizmaları
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
11.00-13.00
Uygulamalı Ders: Agaroz hazırlama
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
19 Kasım 2012
Pazartesi
09.00-11.00
Transkripsiyon: ökaryotik transkripsiyon, prokaryotik
transkripsiyon, rna kırpılması ve işlenmesi
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
11.00-13.00
Uygulamalı Ders: Agarozda DNA/RNA Görüntüleme
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
26 Kasım 2012
Pazartesi
09.00-11.00
Mrna: Mrnastabilitesi, Lokasyonu, Kalalitik RNA
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
11.00-13.00
Uygulamalı Ders: PAGE Yapımı
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
3 Aralık 2012
Pazartesi
09.00-11.00
Translasyon: Mekanizması Ilgili Moleküller Ve Genetik Kodun
Proteine Çevrimi
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
11.00-13.00
Uygulamalı Ders: PAGE kullanarak DNA ve protein görüntüleme
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
10 Aralık 2012
Pazartesi
09.00-11.00
Gen Regülasyonu: Genin açılıp kapanmasında rol oynayan bölgeler
ve bu bölgelerin kontrollü
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
11.00-13.00
Uygulamalı Ders: HD geli hazırlama ve HD analizi
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
17Aralık 2012
Pazartesi
09.00-11.00
Ökaryotik transkripsiyonun düzenlenmesi
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
11.00-13.00
Uygulamalı Ders: SSCP gel dökümü
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
24 Aralık 2012
Pazartesi
09.00-11.00
11.00-13.00
31 Aralık 2012
Pazartesi
09.00-11.00
Epigenetik Mekanizmalar
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
Uygulamalı Ders: DDGE Gel hazırlam ve DDGE analizi
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
Regülatör RNA Molekülleri: Mirna'lar
Dr. Hülya YAZICI ÖZBEK
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
Sistemik Kanser Sitolojisi 1
20 Eylül 2012
Perşembe
14.00-16.00
Kanser sitolojisinin genel özellikleri; hücrenin çekirdeği ve
sitoplazmasında görülen malignite kriterleri ve farklılaşma
özellikler.
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
27 Eylül 2012
Perşembe
14.00-16.00
Böbrek Sitolojisi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
04 Ekim 2012
Perşembe
14.00-16.00
Böbrek Karsinomu Ve Üriner Sitoloji
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
11 Ekim 2012
Perşembe
14.00-16.00
Ürotelyal karsinom sitolojisi.
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
18 Ekim 2012
Perşembe
14.00-16.00
Solunum sistemi sitolojisi.
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
01 Kasım 2012
Perşembe
14.00-16.00
Akciğer kanserleri sitolojisi.
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
08 Kasım 2012
Perşembe
14.00-16.00
Mediastinal tümörlerin sitoloji.
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
15 Kasım 2012
Perşembe
14.00-16.00
Karaciğer ve pankreas tümörlerinin sitolojisi.
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
22 Kasım 2012
Perşembe
14.00-16.00
Dalak, sürrenal ve retroperitoneal aspirasyon sitolojisi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
29 Kasım 2012
Perşembe
14.00-16.00
Tükürük bezi tümörlerinin sitolojisi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
06 Aralık 2012
Perşembe
14.00-16.00
Oral Sitoloji
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
13 Aralık 2012
Perşembe
14.00-16.00
20 Aralık 2012
Perşembe
14.00-16.00
27 Aralık 2012
Perşembe
14.00-16.00
Özofagus ve mide tümörlerinin sitolojisi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
Ovaryum tümörlerinin sitolojisi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
Testis ve prostat tümörlerinin sitolojisi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
Sistemik Kanser Sitolojisi 2
22 Şubat 2013
Perşembe
14.00-16.00
07 Mart 2013
Perşembe
Seröz boşlukların efüzyon sitolojisi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
14.00-16.00
Plevra Sitolojisi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
14 Mart 2013
Perşembe
14.00-16.00
Periton ve eklem boşluğu sitolojisi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
21 Mart 2013
Perşembe
14.00-16.00
Deri tümörlerinin sitolojisi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
28 Mart 2013
Perşembe
14.00-16.00
Deri altı tümörlerinin sitolojisi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
29 Mart 2012
Perşembe
14.00-16.00
Yumuşak doku tümörlerinin sitolojisi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
04 Nisan 2013
Perşembe
14.00-16.00
Kemik tümörlerinin sitolojisi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
11 Nisan 2013
Perşembe
14.00-16.00
Beyin omurilik sıvısı sitolojisi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
18 Nisan 2013
Perşembe
14.00-16.00
25 Nisan 2013
Perşembe
Beyin Sitolojisi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
14.00-16.00
Beyin Tümörlerinin Sitolojisi 1
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
02 Mayıs 2013
Perşembe
14.00-16.00
Beyin Tümörlerinin Sitolojisi 2
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
09 Mayıs 2013
Perşembe
14.00-16.00
Genel Tekrar
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
Moleküler Patoloji Ve Sitoloji Yöntemleri
(Doktora 2. Sınıf 1. Yarıyıl Dersi)
28 Eylül 2012
Cuma
14.00-16.00
05 Ekim 2012
Cuma
14.00-16.00
12 Ekim 2012
Cuma
14.00-16.00
19 Ekim 2012
Cuma
14.00-16.00
02 Kasım 2012
Cuma
14.00-16.00
Moleküler patoloji ve sitolojinin tanımı, amaçları, yöntem tipleri.
Dr. Canan ALATLI,
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
Parafin blok, frozen kesit, histokimyasal ve sitokimyasal boyama
yöntemleri.
Dr. Canan ALATLI,
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
Hücre bloğu, sitosantrifüj ve filtre yöntemleri
Dr. Canan ALATLI,
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
İmmunhisto-Sitokimyasal boyama yöntemi
Dr. Canan ALATLI,
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
Akım Sitometrisi (Flow Sitometri Yöntemi)
Dr. Canan ALATLI,
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
09 Kasım 2012
Cuma
14.00-16.00
16 Kasım 2012
Cuma
14.00-16.00
23 Kasım 2012
Cuma
14.00-16.00
30 Kasım 2012
Cuma
14.00-16.00
07 Aralık 2012
Cuma
14.00-16.00
14 Aralık 2012
Cuma
14.00-16.00
Floresan ın situ hibridizasyon (FISH )Yöntemi: hibridizasyon
koşulları ve hazırlanması; kullanılan problar ve analiz; RNA FISH ;
Fiber FISH; Q-FISH Flow FISH; Tıbbi Uygulamalarda FISH
kullanımı; tür tayinleri; karyotip analizleri; mikrochiplerle FISH
Dr. Hülya Yazıcı ÖZBEK
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı
İn situ hibridizasyon yöntemi : yöntemin uygulanışı; digoxigenin
ışaretli problar; digoxigenin ışaretleme ışlemi; ın situ
hibridizasyonun uygulama alanları; mesh ın+ situ+ hibridizasyon.
Dr. Hülya Yazıcı ÖZBEK
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı
PCR Yöntemi ve Uygulama Alanları: PCR Çeşitleri; Konvansiyonel
PCR, Real time PCR, metilasyon spesifik PCR, PCR’a dayalı analiz
yöntemleri; blotlama, RFLP, Dizi Analizi, metilasyon çalışmaları,
PTT, heteroduplex analizleri; DDGE; SSCP
Dr. Hülya Yazıcı ÖZBEK
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı
Moleküler biyolojide kullanılan blotlama yöntemleri: southern blot
yöntemi; western blot yöntemi, dot/slot blot yöntemi; northen blot;
restriksiyon enzimleri ve restriksiyon enzimleri ıle kesim;
blotlamada kullanılan gel tipleri: page; ıki boyutlu page; agaroz gel
sistemleri ve bunların hazırlanma yöntemleri; elektroforez ışlemleri
ve prensipleri.
Dr. Hülya Yazıcı ÖZBEK
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı
Doku kültürü yöntemleri; kan kültürü, solid doku kültürü, üç
boyutlu doku kültürü uygulamaları; üç boyutlu doku kültürünün
avantajları, üç boyutlu doku kültürünün kullanıldığı alanlar; doku
kültüründe kullanılan medyumların hazırlanması; steril koşullarda
çalışma prensipleri.
Dr. Hülya Yazıcı ÖZBEK
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı
Sitogenetik yöntemler; tarihçe, biyolojideki uygulama alanları, tıpta
uygulama alanları, sitogenetik analizlerde kullanılan bantlama
yöntemleri, moleküler sitogenetiğin başlangıcı, karyotipleme,
preparat hazırlama ve analiz etme.
Dr. Hülya Yazıcı ÖZBEK
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı
Sistemik Tümör Patolojisi 1
19 Eylül 2012
Çarşamba
11.00-13.00
Tüm sistemlere ait benign tümörlerin, prekanseröz ve sınır
lezyonların ve malign tümörlerin patolojik özellikleri
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
26 Eylül 2012
Çarşamba
11.00-13.00
Dolaşım sistemi; kan ve lenf damarları ve kalp tümörleri
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
03 Ekim 2012
Çarşamba
11.00-13.00
Malign lenfomalar ve lenforetiküler sistem tümörleri, lenfoid doku
ve organların tümörleri
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
10 Ekim 2012
Çarşamba
11.00-13.00
Hematopoetik sistem;kemik iliği ve kan hücrelerinin tümörleri
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
17 Ekim 2012
Çarşamba
11.00-13.00
24 Ekim 2012
Çarşamba
Akciğer ve üst solunum yollarının
(Nazofarenks, Larenks) tümörleri
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
11.00-13.00
Ürolojik sistem; böbrek, üreter, mesane ve üretra tümörleri
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
31 Ekim 2012
Çarşamba
11.00-13.00
Sindirim sistemi;ağız boşluğu,tükürük bezleri, orofarenks, özofagus
tümörleri
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
07 Kasım 2012
Çarşamba
11.00-13.00
Sindirim Sistemi; Mide tümörleri, ülseratif kolit
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
14 Kasım 2012
Çarşamba
11.00-13.00
Sindirim Sistemi; İnce ve kalın barsak ve apendiks tümörleri
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
21 Kasım 2012
Çarşamba
11.00-13.00
Karaciğer ve safra kanalları, safra kesesi ve pankreas tümörleri
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
Sistemik Tümör Patolojisi 2
21 Şubat 2013
Perşembe
11.00-13.00
Erkek Genital Sistemi; Testis, skrotum, prostat ve penisin tümörleri
ve prekanseröz lezyonları
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
28 Şubat 2013
Perşembe
11.00-13.00
7 Mart 2013
Perşembe
Kadın Genital Sistemi; Vulva, vagina, serviks tümörleri
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
11.00-13.00
Uterus, tuba ve over tümörleri ve prekanseröz lezyonları
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
14 Mart 2013
Perşembe
11.00-13.00
Memenin benign ve malign tümör ve lezyonları
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
21 Mart 2013
Perşembe
11.00-13.00
Endokrin Sistem; Hipofiz, epifiz, tiroid tümörleri
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
28 Mart 2013
Perşembe
11.00-13.00
Paratiroid, sürrenel bezler ve endokrin pankreas tümörleri
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
4 Nisan 2013
Perşembe
11.00-13.00
Düz ve çizgili kas, eklem, kemik ve yumuşak doku tümörleri
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
18 Nisan 2013
Perşembe
11.00-13.00
Deri Tümörleri
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
25 Nisan 2013
Perşembe
11.00-13.00
Deri Tümörleri
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
02 Mayıs 2013
Perşembe
11.00-13.00
Santral ve periferik sinir sistemi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
2 Mayıs 2013
Perşembe
11.00-13.00
Göz Tümörleri
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
9 Mayıs 2013
Perşembe
11.00-13.00
Pediatrik tümörlerin patolojik özellikleri
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
16 Mayıs 2013
Perşembe
11.00-13.00
Genel Tekrar
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Patoloji Bilim Dalı
Sistemik Anatomi Ve Histoloji 1
20 Eylül 2012
Perşembe
11.00-13.00
Anatomi biliminin tanımlanması, türleri, içeriği, anatomide
kullanılan plan, eksen yer, yön, bölge ve oluşumları bildiren
terimler.
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4.Kat Toplantı Salonu
27 Eylül 2012
Perşembe
11.00-13.00
Kemik sistemi, anatomi ve histolojisi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4.Kat Toplantı Salonu
6 Ekim 2011
Perşembe
11.00-13.00
Eklem ve kas sistemi, anatomi ve histolojisi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4.Kat Toplantı Salonu
04 Ekim 2012
Perşembe
11.00-13.00
Dolaşım sistemi anatomi ve histolojisi (Kalp)
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4.Kat Toplantı Salonu
11 Ekim 2012
Perşembe
11.00-13.00
Dolaşım sistemi anatomi ve histolojisi (kan ve lenf damarları,
lenfoid dokular)
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4.Kat Toplantı Salonu
18 Ekim 2012
Perşembe
11.00-13.00
01 Kasım 2012
Perşembe
11.00-13.00
Solunum sistemi anatomi ve histolojisi (üst ve alt solunum yolları ve
akciğer)
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4.Kat Toplantı Salonu
Sindirim sistemi anatomi ve histolojisi (sindirim kanalı)
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4.Kat Toplantı Salonu
08 Kasım 2012
Perşembe
11.00-13.00
Sindirim sistemi anatomi ve histolojisi (ek organların)
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4.Kat Toplantı Salonu
15 Kasım 2012
Perşembe
11.00-13.00
Ürolojik sistem anatomi ve histolojisi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4.Kat Toplantı Salonu
22 Kasım 2012
Perşembe
11.00-13.00
Erkek ve kadın genital sistemleri ve memelerin anatomi ve
histolojisi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4.Kat Toplantı Salonu
29 Kasım 2012
Perşembe
11.00-13.00
Endokrin bezlerin anatomi ve histolojisi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4.Kat Toplantı Salonu
06 Aralık 2012
Perşembe
11.00-13.00
Santral ve periferik sinir sistemlerinin anatomi ve histolojisi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4.Kat Toplantı Salonu
13 Aralık 2012
Perşembe
11.00-13.00
Duyu organlarının anatomi ve histolojisi
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4.Kat Toplantı Salonu
20 Aralık 2012
Perşembe
11.00-13.00
Hücre tanımı, hücre organelleri, mitoz evreleri, germ yaprakları,
epitel dokusu tiplerinin histolojik özellikleri.
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4.Kat Toplantı Salonu
27 Aralık 2012
Perşembe
11.00-13.00
Bağ dokusu, yağ dokusu, kas dokusu, kemik ve kıkırdak dokusu ve
sinir dokusunun histolojik özellikleri.
Dr. Canan ALATLI
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü A Blok 4.Kat Toplantı Salonu
Genel Patoloji
20 Şubat 2013
Çarşamba
11.00-13.00
Patolojinin tanımı, ışlevleri, alt grupları, yöntemleri, etyolojik
etkenler, patogenez
Dr. Canan ALATLI
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
27 Mart 2013
Çarşamba
11.00-13.00
Regresif değişiklikler ve metabolizma hastalıklar
Dr. Canan ALATLI
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
13 Mart 2013
Çarşamba
11.00-13.00
Doku sıvısı ve kan akımı bozukluklar
Dr. Canan ALATLI
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
20 Mart 2013
Çarşamba
11.00-13.00
İmmunoloji
Dr. Canan ALATLI
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
27 Mart 2013
Çarşamba
11.00-13.00
İmmunopatoloji
Dr. Canan ALATLI
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
03 Mart 2013
Çarşamba
11.00-13.00
İltihap; patogenez, akut ve kronik ıltihap özellikler
Dr. Canan ALATLI
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
10 Nisan 2013
Çarşamba
11.00-13.00
İltihap türleri, etkileyen faktörler.
Dr. Canan ALATLI
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
17 Nisan 2013
Çarşamba
11.00-13.00
Onarım, rejenerasyon, yara ve kemik kırığı ıyileşmesi
Dr. Canan ALATLI
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
24 Nisan 2013
Çarşamba
11.00-13.00
Tümör tanımı, adlandırılması, sıklığı, benign ve malign tümör
özellikleri
Dr. Canan ALATLI
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
01 Mayıs 2013
Çarşamba
11.00-13.00
08 Mayıs 2013
Çarşamba
Karsinogenez mekanizmaları, ınvazyon, metastaz, rezidiv
Dr. Canan ALATLI
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
11.00-13.00
15 Mayıs 2013
Çarşamba
11.00-13.00
Tümörlerin makroskopik ve mikroskopik özellikleri, sistemik
belirtileri, ımmunolojik özellikler.
Dr. Canan ALATLI
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
Tümör tanısı ve tedavisi
Dr. Canan ALATLI
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
22 Mayıs 2013
Çarşamba
11.00-13.00
29 Mayıs 2013
Çarşamba
11.00-13.00
Tümörlerin kaynaklandıkları dokulara göre yapısal özellikleri;
epitelyal tümörler.
Dr. Canan ALATLI
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
Mezenkimal Tümörler
Dr. Canan ALATLI
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
Radyofizik Bilim Dalı
Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri
Radyasyon Ölçüm Yöntemleri
26 Eylül 2012
Çarşamba
09.00-11.00
27 Eylül 2012
Perşembe
Doz Ölçüm yöntemlerine genel bakış
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00-16.00
X, Gamma ve elektron huzmelerinin maddeyle etkileşmesi
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
28 Eylül 2012
Cuma
12.00-14.00
Azaltma, enerji transfer ve enerji absorpsiyon katsayıları
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
3 Ekim 2012
Çarşamba
09.00-11.00
İyon odaları ve elektrometrelerin tanıtımı ve bağlantılarıyla ilgili pratik
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
4 Ekim 2012
Perşembe
1400-1600
İyon odaları ve elektrometrelerin genel yapısı
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
5 Ekim 2012
Cuma
12.00-14.00
Doz ölçümünde kullanılan fantomlar ve özellikleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
10 Ekim 2012
Çarşamba
1400-1600
Kalite kontrolde kullanılan fantomlar ve özellikleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
11 Ekim 2012
Perşembe
1400-1600
Çevresel faktörlerin doza etkisi ve düzeltme faktörleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12 Ekim 2012
Cuma
12.00-14.00
İyon rekombinasyon ve polarite etkileri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
17 Ekim 2012
Çarşamba
09.00-11.00
İyon rekombinasyon faktörlerinin hesaplanması
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
18 Ekim 2012
Perşembe
1400-1600
Doz ölçüm düzeneği
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
19 Ekim 2012
Cuma
12.00-14.00
Yüzey dozu ölçümünde kullanılan iyon odaları
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
24 Ekim 2012
Çarşamba
09.00-11.00
Ölçüm setinin kurulması
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
31 Ekim 2012
Çarşamba
09.00-11.00
Foton ve elektron huzmelerinin dozimetrik özellikleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
1 Kasım 2012
Perşemba
12.00-14.00
Ekspojur ve absorbe doz
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
2 Kasım 2012
Cuma
12.00-14.00
Bragg gray kavite teorisi
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
7 Kasım 2012
Çarşamba
1400-1600
Hava dozundan dokudaki doza geçiş
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
8 Kasım 2012
Perşembe
1400-1600
Absorbe doz formalizmleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
9 Kasım 2012
Cuma
12.00-14.00
14 Kasım 2012
IAEA 277 Absorbe doz protokolu
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Çarşamba
1400-1600
IAEA 277 Absorbe doz protokolünün parametreleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
15 Kasım 2012
Perşembe
1400-1600
IAEA 277 Absorbe doz protokolünün foton uygulamaları
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
16 Kasım 2012
Cuma
09.00-11.00
ARA SINAV
21 Kasım 2012
Çarşamba
09.00-11.00
IAEA 277 Protokolunun elektron uygulamaları
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
22 Kasım 2012
Perşembe
1400-1600
IAEA 277 Protokol uygulamaları; foton ve elektron uygulamaları
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
23 Kasım 2012
Cuma
12.00-14.00
IAEA 398 Absorbe doz protokolu; foton ve elektron huzmeleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
28 Kasım 2012
Çarşamba
0900-1100
IAEA 398 Absorbe doz protokolünün foton uygulamaları.
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
29 Kasım 2012
Perşembe
14.00-16.00
30 Kasım 2012
Cuma
IAEA 398 Absorbe doz protokolünün elektron uygulamaları
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00-14.00
Termolüminesans Dozimetri; TL kristallerin özellikleri, kalibrasyon ve ölçüm
yöntemi.
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
5 Aralık 2012
Çarşamba
09.00-11.00
TLD’lerin Kalibrasyonu
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
6 Aralık 2012
Perşembe
1400-1600
TLD’ler İle İn-Vitro Doz Ölçümü
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
7 Aralık 2012
Cuma
12.00-14.00
Film Dozimetrisi; Doz Ölçümünde Kullanılan Filmlerin Özellikleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12 Aralık 2012
Çarşamba
09.00-11.00
Gafkromik filmlerin kalibrasyon için ışınlanmaları film dozimetrisinde dikkat
edilmesi gereken hususlar
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
13 Aralık 2012
Perşembe
14.00-16.00
Işınlanan filmlerin taranması ve optik yoğunluktan absorbe geçiş eğrilerinin
elde edilmesi.
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14 Aralık 2012
Cuma
12.00-14.00
Lineer hızlandırıcılarda günlük doz ölçümlerine katılma
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
19 Aralık 2012
Çarşamba
09.00-11.00
20 Aralık 2012
Perşembe
Yarı İletken Dedektörler; MOSFET, kimyasal dozimetri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00-16.00
Lineer hızlandırıcılarda günlük doz ölçümlerine katılma
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
21 Aralık 2012
Cuma
1400-1600
Cyberknife günlük doz ölçümlerine katılma
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
26 Aralık 2012
Çarşamba
09.00-11.00
Doz ölçümlerine yönelik %dd, doz profilleri, wedge ve blok taşıyıcı
faktörlerin tanıtılması.
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
27 Aralık 2012
Perşembe
14.00-16.00
%DD, Doz Profilleri, wedge ve blok taşıyıcı faktörlerin ölçülmesi
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
28 Aralık 2012
Cuma
1400-1600
QA İçin kullanılan ölçüm araçları
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
03 Ocak 2012
Perşembe
14.00-16.00
FINAL SINAVI
Genel Radyofizik
17 Eylül 2012
Pazartesi
08.00 – 12.00
Teleterapi Cihazları
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
19 Eylül 2012
Çarşamba
10.00-12.00
24 Eylül 2012
Pazartesi
Radyasyon nedir. elektromagnetik ve partiküler radyasyonlar
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
08.00 – 12.00
Teleterapi Cihazları
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
26 Eylül 2012
Çarşamba
10.00-12.00
Radyasyonların madde ile etkileşmeleri (elektromagnetik ve partiküler
ışınlar)
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
1 Ekim 2012
Pazartesi
08.00 – 12.00
Lineer Hızlandırıcılar
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
3Ekim 2012
Çarşamba
10.00-12.00
Radyasyonların madde ile etkileşmeleri (elektromagnetik ve
partiküler ışınlar)
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
8 Ekim 2012
Pazartesi
08.00 – 12.00
Lineer Hızlandırıcılar
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
10 Ekim2012
Çarşamba
10.00-12.00
Radyasyon onkolojisinde kullanılan teleterapi cihazları
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
15 Ekim 2012
Pazartesi
08.00 – 12.00
Simülatör Ve CT’ler
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
17 Ekim 2012
Çarşamba
10.00-12.00
22 Ekim 2012
Radyasyon onkolojisinde kullanılan konvansiyonel x-ışını cihazlar
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Pazartesi
08.00 – 12.00
Konvansiyonel X-ışını cihazlar
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
24 Ekim 2012
Çarşamba
10.00-12.00
Yüksek enerjili X-ışını cihazları: Lineer hızlandırıcılar, betatronlar
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
31 Ekim 2012
Çarşamba
08.00 – 12.00
5 Kasım 2012
Pazartesi
10.00-12.00
Hasta sabitleme sistemleri
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Yüksek enerjili X-ışını cihazları: Lineer hızlandırcılar, betatronlar
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
7 Kasım 2012
Çarşamba
08.00 – 12.00
Genel Radyofizik Arasınavı
14 Kasım 2012
Çarşamba
10.00-12.00
Ara Sınavı
19 Kasım 2012
Pazartesi
08.00 – 12.00
Hasta sabitleme sistemleri
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
21 Kasım 2012
Çarşamba
10.00-12.00
Tomoterapi, Cyberknife, gammaknife cihazları
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
26 Kasım 2012
Pazartesi
08.00 – 12.00
Mold odası
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
28 Kasım 2012
Çarşamba
10.00-12.00
Radyasyon onkolojisinde kullanılan hasta sabitleme sistemleri
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
03 Aralık 2012
Pazartesi
08.00 – 12.00
Mold odası
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
05 Aralık 2012
Çarşamba
10.00-12.00
İzodoz ve izodozları etkileyen faktörler ölçüleri
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
10 Aralık 2012
Pazartesi
08.00 – 12.00
Teleterapi cihazlarında kalite kontrol
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12 Aralık 2012
Çarşamba
10.00-12.00
Düzensiz alanlar, bloklar, bitişik alanlar ölçüleri
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
17 Aralık 2012
Pazartesi
08.00 – 12.00
Lineer hızlandırıclarda kalite kontrol
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
19 Aralık 2012
Çarşamba
10.00-12.00
Radyasyon Onkolojisinde kullanılan cihazların kalite kontrolleri
Simülatör, teleterapi, lineer hızlandırıcılar, CT-SİM, brakiterapi
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
24 Aralık 2012
Pazartesi
08.00 – 12.00
26 Aralık 2012
Çarşamba
Simülatör ve CT-SİM kalite kontrol ölçüleri
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
10.00-12.00
Ağır Partikül Tedavileri
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
02 Ocak 2013
Çarşamba
10.00-12.00
Genel Radyofizik Dersi Final Sınavı
Temel Radyobiyoloji
18 Eylül 2012
Salı
1300 – 1600
Radyobiyolojinin tarihçesi ve radyasyonun canlı dokudaki
etki kademeleri.
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
25 Eylül 2012
Salı
1300 – 1600
İyonlayıcı radyasyonlar ve radyasyonun canlı dokudaki etki kademeleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
02 Ekim 2012
Salı
1300 – 1600
09 Ekim 2012
Salı
1300 – 1600
Lineer enerji transferi ve radyobiyolojik etkinlik
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Radyasyonun molekül üzerindeki etkileri
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
16 Ekim 2012
Salı
1300 – 1600
Radyasyonun hücre orgenelleri üzerindeki etkileri
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
23 Ekim 2012
Salı
1300 – 1600
Hücre Ölümünün Mekanizması
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
30 Ekim 2012
Salı
1300 – 1600
06 Kasım 2012
Sağkalım Eğrileri
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Salı
1300 – 1600
Hücre siklusu, hücre senkronizasyonu ve otoradyografi
Dr. Gönül Kemikler
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
20 Kasım 2012
Salı
1300 – 1600
Radyasyon hasarları ve tamir olayları
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
27 Kasım 2012
Salı
1300 – 1600
Radyasyonun doku ve organ üzerindeki etkileri
Dr. Rasim MERAL
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
04 Aralık 2012
Salı
1300 – 1600
Radyasyonun biyolojik etkilerini değiştiren faktörler
Dr. Rasim MERAL
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
11 Aralık 2012
Salı
1300 – 1600
Tüm vücut ışınlamalarında radyasyonun akut etkileri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
18 Aralık 2012
Salı
1300 – 1600
Radyasyonun kronik etkileri
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
25 Aralık 2012
Salı
1300 – 1600
Radyasyon Kazalarında Uygulanacak Tedaviler
Dr. Rasim MERAL
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
1 Ocak 2013
Salı
1300 – 1600
Final Sınavı
Foton Dozimetrisi
18 Eylül 2012
Salı
0800 – 1000
Lineer hızlandırıcıların yapısı, dozimetri parametrelerini etkileyen yapılar
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
19 Eylül 2012
Çarşamba
1200 – 1600
Saçılma Faktörlerinin Ölçülmesi, Uygulama
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
25 Eylül 2012
Salı
0800 – 1000
Rölatif Doz Ölçüm Parametreleri Ve Uygun Ölçüm Yöntemleri
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
26 Eylül 2012
Çarşamba
1200 – 1600
Rölatif Doz Parametrelerinin Ölçülmesi, Uygulama
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
2 Ekim 2012
Salı
0800 – 1000
Doz Normalizasyon Yöntemleri
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
3 Ekim 2012
Çarşamba
1200 – 1600
Rölatif Doz Parametrelerinin Ölçülmesi, Uygulama
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
09 Ekim 2012
Salı
0800 – 1000
Absorbe Doz Ölçüm Protokolleri - IAEA Protokolleri
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
10 Ekim 2012
Çarşamba
1200 – 1600
16 Ekim 2012
Salı
Absorbe Doz Ölçüm Protokolleri - IAEA Protokolleri Uygulamaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
0800 – 1000
Absorbe Doz Ölçüm Protokolleri - AAPM, HPA, DIN Protokolleri
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
17 Ekim 2012
Çarşamba
1200 – 1600
Absorbe Doz Ölçüm Protokolleri - AAPM, HPA, DIN
Protokolleri Uygulamaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
23 Ekim 2012
Salı
0800 – 1000
Doku Düzensizliklerinde Doz Düzeltme Yöntemleri
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
24 Ekim 2012
Çarşamba
1200 – 1600
Küçük MÜ Ölçüm Uygulamaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
30 Ekim 2012
Sa1ı
0800 – 1000
Farklı Yoğunluğa Sahip Dokularda Doz Düzeltme Yöntemleri
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
31 Ekim 2012
Çarşamba
1200 – 1600
Doku Düzensizlikleri Ve Farklı Doku Yoğunluğuna Sahip Dokular İçin Doz
Hesapları Uygulamaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
6 Kasım 2012
Salı
0800 – 1000
Küçük Alanlarda (4x4 Cm Den) Doz Hesaplama Yöntemleri
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
7 Kasım 2012
Çarşamba
1200 – 1600
14 Kasım 2012
Küçük alan doz ölçümleri, uygulama
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Radyofizik Bilim Dalı
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
Çarşamba
1200 – 1600
Küçük alan doz ölçümleri, uygulama
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
20 Kasım 2012
Salı
1200 – 1600
Yüzey dozunu hesaplama ve ölçüm yöntemleri
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
21 Kasım 2012
Çarşamba
0800 – 1000
Yüzey dozlarının paralel plan iyon odası ile ölçülmesi,
uygulama
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
27 Kasım 2012
Salı
1200 – 1600
Doz volüm histogramları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
28 Kasım 2012
Çarşamba
0800 – 1000
Doz volüm histogramları uygulamaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
4 Aralık 2012
Salı
1200 – 1600
Doz yoğunluğu ayarlanabilen tedavi teknikleri kullanıldığında doz dağılımının
doğruluğunun kontrol edilmesi
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
5 Aralık 2012
Çarşamba
0800 – 1000
Hastaya özel hazırlanan doz planının tld kullanılarak ölçülmesi ve kontrol
edilmesi, uygulama
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
11 Aralık 2012
Salı
1200 – 1600
Doz yoğunluğu ayarlanabilen tedavi teknikleri kullanıldığında merkezi eksen
dozunun doğruluğunun kontrol edilmesi.
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
12 Aralık 2012
Çarşamba
0800 – 1000
Hastaya özel hazırlanan doz planının film dozimetrisi ile ölçülerek kontrol
edilmesi
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
18 Aralık 2012
Salı
1200 – 1600
Görüntü klavuzluğunda yapılan radyoterapi teknikleri
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
19 Aralık 2012
Çarşamba
0800 – 1000
Hastaya özel hazırlanan doz planının seri iyon odaları ile ölçülerek kontrol
edilmesi
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
25 Aralık 2012
Salı
1200 – 1600
Görüntü klavuzluğunda yapılan radyoterapi teknikleri
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
26 Aralık 2012
Çarşamba
0800 – 1000
Hastaya özel hazırlanan doz planının seri iyon odaları ile ölçülerek kontrol
edilmesi
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
03 Ocak 2013
Çarşamba
1200 – 1600
Radyocerrahi ile ışınlamalarda dozimetri ve uygulama
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 2
Elektron Dozimetrisi
21 Eylül 2012
Cuma
08.30-10.30
14.00-16.00
Maddeyle elektron etkileşmeleri, bremms ışınlarının oluşması
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Elektron huzmelerinin enerji özellikleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
24 Eylül 2012
Pazartesi
14.00-16.00
28 Eylül 2012
Cuma
08.30-10.30
14.00-16.00
Elektron huzmelerinin enerji özellikleri (E0, Ez, Ve Rp ) İle ilgili ile pratik.
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Elektron huzmelerinin enerji özellikleri (E0, Ez, Ve Rp ) ile ilgili ile pratik
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Absorbe doz ve absorbe doz protokollerindeki özellikler
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
1 Ekim 2012
Pazartesi
14.00-16.00
05 Ekim 2012
Cuma
08.30-10.30
14.00-16.00
IAEA 277 Protokolünün elektronlara uygulanması
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
IAEA 398 Protokolünün elektronlara uygulanması
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
IAEA 277 Ve 398 Protokollerinin kıyaslanması
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
08 Ekim 2012
Pazartesi
14.00-16.00
Absorbe Doz Ölçüsü; Farklı enerjili elektronlardaki düzeltme faktörlerinin
bulunması
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12 Ekim 2012
Cuma
08.30-10.30
Elektron huzmelerinin derin doz ve yüzey dozuna etki eden faktörler
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00-16.00
Elektron huzmelerinin derin doz ve profillerinin elde edilmesi
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
15 Ekim 2012
Pazartesi
14.00-16.00
Elektron huzmelerinin derin doz ve profillerinin elde edilmesinde film
dozimetrisi
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
19 Ekim 2012
Cuma
08.30-10.30
Derin dozun film ile ölçülmesinde yapılan yanlışlar
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00-16.00
Rölatif doz faktörleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
22 Ekim 2012
Pazartesi
14.00-16.00
Rölatif doz faktörlerinin ölçülmesi
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
2 Kasım 2012
Cuma
08.30-10.30
Elektron huzmelerinin simetri ve flatness özellikleri ve önemi
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00-16.00
Simetri ve flatness ölçümünde array dedektörlerin yeri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
5 Kasım 2012
Pazartesi
14.00-16.00
Elektron huzmelerinde etkin kaynak yeri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
16 Kasım 2012
Cuma
08.30-10.30
Etkin kaynak yerinin ölçülmesi.
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00-16.00
Elektron hastalarının manüel doz hesaplarının yapılması
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
19 Kasım 2012
Pazartesi
14.00-16.00
Elektron hastalarının manüel doz hesaplarının yapılması
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
23 Kasım 2012
Cuma
08.30-10.30
Tedavi planlama sistemlerinin elektron hesaplama algoritmaları
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00-16.00
Elektron Huzmelerinde Küçük Alan Dozimetrisi
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
26 Kasım 2012
Pazartesi
14.00-16.00
Tedavi planlama sisteminde eğimli yüzeylerdeki doz dağılımlarının
incelenmesi
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
30 Kasım 2012
Cuma
08.30-10.30
Tedavi planlama sisteminde bitişik elektron alanlarındaki alan birleşim
problemleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00-16.00
Tedavi planlama sisteminde bitişik elektron ve foton alanlarındaki alan
birleşim problemleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
03 Aralık 2012
Pazartesi
14.00-16.00
07 Aralık 2012
Cuma
Alan birleşim problemlerinin azaltılması için yöntemler
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
08.30-10.30
Elektron huzmelerinin yüzey dozlarının ölçülmesi
Dr. Gönül Kemikler
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00-16.00
Elektron huzmelerinde yüzey dozunu arttırma yöntemleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
10 Aralık 2012
Pazartesi
14.00-16.00
Elektron huzmelerinin dozunu %5 e düşüren kurşun kalınlıkların
ölçülmesi
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14 Aralık 2012
Cuma
8.30-10.30
Tedavi planlama sistemlerinde elektron huzmelerinin modellenmesi
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00-16.00
Elektron huzmeleriyle tedavi planlama özellikleri, doku inhomojenitesi
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
17 Aralık 2012
Pazartesi
14.00-16.00
21 Aralık 2012
Cuma
08.30-10.30
14.00-16.00
24 Aralık 2012
Pazartesi
14.00-16.00
28 Aralık 2012
Cuma
08.30-10.30
14.00-16.00
Tedavi planlama sisteminde doku inhomojenitesi pratiği
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Tedavi planlama sisteminde klinik uygulamalar
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Tedavi planlama sisteminde klinik uygulamalar
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Eksternal ve internal bloklama, geri saçılma faktörleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Elektron huzmelerinde özel işınlamalar ve elektron tedavilerinde x-işını
kontaminasyonu
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Elektron huzmelerinde kalite kontrol
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
04 Ocak 2013
Pazartesi
14.00-16.00
Final Sınavı
Tedavi Planlaması II
20 Eylül 2012
Perşembe
09.00-11.00
Tedavi planlamasına giriş
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
1200 – 1600
Tedavi planlaması uygulamaları.
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
27 Eylül 2012
Perşembe
09.00-11.00
ICRU 50 - 62 Volüm Tanımlamaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
1200 – 1600
ICRU 50 - 62 Volüm Tanımlamaları Uygulamaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
04 Ekim 2012
Perşembe
09.00-11.00
Tedavi planlama sisteminde foton ışınları için kullanılan klasik
doz hesaplama algoritmaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
1200 – 1600
Foton ışınlarıyla klasik tedavi planlama uygulamaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
11 Ekim 2012
Perşembe
09.00-11.00
Tedavi planlama sisteminde foton ışınları için kullanılan tersten
doz hesaplama algoritmaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
1200 – 1600
Foton Işınlarıyla Tersten Doz Hesaplama İle Tedavi Planlama
Uygulamaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
18 Ekim 2012
Perşembe
09.00-11.00
Tedavi planlama sisteminde kullanılan elektron ışınları için doz algoritmaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
1200 – 1600
Elektron Işınlarıyla Tedavi Planlama Uygulamaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu
1 Kasım 2012
Perşembe
09.00-11.00
Tümör kontrol olasılığı (TCP) ve normal doku komplikasyon olasılığı (NTCP)
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
1200 – 1600
TCP Ve NTCP’ye dayandırılan tedavi planı uygulamaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
08 Kasım 2012
Perşembe
09.00-11.00
Tedavi planlama sisteminde kullanılan biyolojik hesaplama algoritmaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
1200 – 1600
Biyolojik hesaplamaya dayandırılan tedavi planı uygulamaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
15 Kasım 2012
Perşembe
09.00-11.00
Doz volüm histogramları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
1200 – 1600
Doz volüm histogramlarının tedavi planı karşılaştırmasında kullanılması
uygulamaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
17 Kasım 2012
Perşembe
09.00-11.00
Tedavi planlaması uygulamaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
22 Kasım 2012
Perşembe
09.00-11.00
Tedavi planlama sistemlerinin kalite kontrolü
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
1200 – 1600
Tedavi planlama sistemi kalite kontrolü uygulaması
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
29 Aralık 2012
Perşembe
09.00-11.00
Doz yoğunluğu ayarlanabilen tedavi teknikleri (çoklu yaprakların
hareketsiz kullanılması )
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
1200 – 1600
Doz yoğunluğu ayarlanabilen tedavi teknikleri (çoklu yaprakların hareketsiz
kullanılması ) uygulamaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
06 Aralık 2012
Perşembe
09.00-11.00
Doz yoğunluğu ayarlanabilen tedavi teknikleri ( çoklu yaprakların hareketli
kullanılması)
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
1200 – 1600
Doz yoğunluğu ayarlanabilen tedavi teknikleri ( çoklu yaprakların hareketli
kullanılması) uygulamaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
13 Aralık 2012
Perşembe
09.00-11.00
1200 – 1600
Görüntü eşliğinde yapılan radyoterapi (IGRT)
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
Görüntü eşliğinde yapılan radyoterapi (IGRT) uygulamaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
20 Aralık 2012
Perşembe
0800 – 1000
Hacimsel Radyoterapi
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
1200 – 1600
Hacimsel Radyoterapi Uygulamaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
27 Aralık 2012
Perşembe
09.00-11.00
Tedavi planının doğrulanması
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
1200 – 1600
Tedavi Planının Doğrulanması İle İlgili Uygulamalar
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
Sağlık Fiziği
(Doktora)
17 Eylül 2012
Pazartesi
09.00 -1100
Atom ve atom modelleri
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00 – 16.00
Gözetimli ve denetimli radyasyon alanları
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
01 Ekim 2012
Pazartesi
09.00 -11.00
Atom ve çekirdeğinin yapısı
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00 – 16.00
Alan monitoring’te kullanılan cihazlar ve radyasyon alanlarında ölçüm
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
08 Ekim 2012
Pazartesi
09.00 -11.00
Radyoaktivite, doğal ve yapay radyoaktite, radyoaktif seriler
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00 – 16.00
Personel monitoring’te kullanılan aletler ve kullanılışı
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
15 Ekim 2012
Pazartesi
09.00 -11.00
Radyoaktif bozunma kanunu, yarı ömür, radyoaktiflik birim
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00 – 16.00
Radyoaktif bozunma kanununa ait örnek problemler
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
22 Ekim 2012
Pazartesi
09.00 -11.00
Radyoaktif bozunma türleri
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00 – 16.00
Eşdeğer doz ıle ılgili problem çözümleri
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
05 Kasım 2012
Pazartesi
09.00 -11.00
Radyasyon nedir, radyasyon çeşitleri ( elektromagnetik, partiküler)
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00 – 16.00
Dış radyasyon tehlikelerinden korunma ve zırhlama ıle ılgili( co-60)
problemleri
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12 Kasım 2012
Pazartesi
09.00 -11.00
Doğal ve yapay radyasyon kaynakları
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00 – 16.00
Lineer hızlandırıcılarla ılgili zıhlama problemleri çözümü
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
19 Kasım 2012
Pazartesi
09.00 -11.00
Radyasyonun tıbbi ve endüstryel uygulamaları
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00 – 16.00
Brakiterapi ıle ılgili zıhlama problemleri çözümü
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
26 Kasım 2012
Pazartesi
09.00 -11.00
Radyasyonun biyolojik etkileri
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00 – 16.00
Simülatör ıle ılgili zıhlama problemleri çözümü
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
03 Aralık 2012
Pazartesi
09.00 -11.00
Radyasyondan korunma, temel prensipleri, stokastik ve non stokastik etkiler
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00 – 16.00
Konvansiyonel tedavi cihazları ve röntgen tanı cihazlaıı zırhlama problemler
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
10 Aralık 2012
Pazartesi
09.00 -11.00
Personel monitoring ve aletleri
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00 – 16.00
İç radyasyon tehlikelerinden alınan organ dozları ıle ılgili
problemlerin çözümü
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
17 Aralık 2012
Pazartesi
09.00 -11.00
Radyoterapide radyasyondan korunma, yıllık eşdeğer doz sınıları,
eşdeğer doz
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00 – 16.00
Dış radyasyondan korunma problemleri
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
24 Aralık 2012
Pazartesi
09.00 -11.00
Dış radyasyon etkilerinden korunma yöntemleri, zırh kalınlıkları
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00 – 16.00
İç radyasyon tehlikelerinden alınan organ dozları ıle ılgili problemlerin
çözümü
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
31 Aralık 2012
Pazartesi
09.00 -11.00
İç radyasyon tehlikelerinden korunma, dozimetri ve radyoaktif atık yönetimi
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00 -16.00
İç radyasyon tehlikelerinden alınan organ dozları problemleri
(MIRD Metot)
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
07 Ocak 2012
Pazartesi
09.00 – 11.00
Final Sınavı
Radyasyondan Korunma
20 Şubat 2013
Çarşamba
1500 – 1600
Radyasyondan Korunmada Tarihsel Gelişim Ve Biyolojik Etkiler
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
27 Şubat 2013
Çarşamba
1500 – 1600
Radyasyondan Korunmada Kullanılan Birimler,
Eşdeğer Doz
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
06 Mart 2013
Çarşamba
1500 – 1600
13 Mart 2013
Radyasyona Maruz Kalmada Doz Limitleri
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
Çarşamba
1500 – 1600
Radyasyondan Korunmada Kullanılan Ölçüm Aletleri
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
20 Mart 2013
Çarşamba
1500 – 1600
Radyasyon Kazaları
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
27 Mart 2013
Çarşamba
1500 – 1600
Radyasyon Kazalarında Biyolojik Dozimetri
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
03 Nisan 2013
Çarşamba
1500 – 1600
Radyoaktif Atıkların Toplanması Ve Depolanması
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
17 Nisan 2013
Çarşamba
1500 – 1600
Radyolojide Kullanılan Cihazlar İçin Gerekli Duvar Kalınlıkları Hesaplama
Yöntemleri
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
24 Nisan 2013
Çarşamba
1500 – 1600
Nükleer Tıpta Kullanılan Cihazlar İçin Gerekli Duvar Kalınlıkları Hesaplama
Yöntemleri
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
08 Mayıs 2013
Çarşamba
1500 – 1600
Radyoterapide Kullanılan Cihazlar İçin Gerekli Duvar Kalınlıkları Hesaplama
Yöntemleri
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
15 Mayıs 2013
Çarşamba
1500 – 1600
Duvar Kalınlıkları Hesaplamaları, Örnek Problemler
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
22 Mayıs 2013
Çarşamba
1500 – 1600
Duvar Kalınlıkları Hesaplamaları, Örnek Problemler
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
29 Mayıs 2013
Çarşamba
1500 – 1600
Fetus Dozu
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
05 Haziran 2013
Çarşamba
1500 – 1600
Ülkemizde Radyasyon Güvenliği Kanunu Ve Yönetmelikler
Dr. Hatice BİLGE
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
Temel Radyobiyoloji
26 Şubat 2013
Salı
1200 – 1400
Hücre, Doku Ve Tümör Kinetiği
Dr. Rasim MERAL
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
28 Şubat 2013
Perşembe
0800 – 1000
Hücre, Doku Ve Tümör Kinetiği, Uygulama
Dr. Rasim MERAL
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
5 Mart 2013
Salı
1200 – 1400
Karsinogenezis
Dr. Rasim MERAL
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
7 Mart 2013
Perşembe
0800 – 1000
Karsinogenezis, Uygulama
Dr. Rasim MERAL
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12 Mart 2013
Salı
1200 – 1400
14 Mart 2013
Onkogenler
Dr. Rasim MERAL
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Perşembe
0800 – 1000
Onkogenler, Uygulama
Dr. Rasim MERAL
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
19 Mart 2013
Salı
1200 – 1400
Radyoterapide Doz Zaman İlişkilerinde NSD Model
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
21 Mart 2013
Perşembe
0800 – 1000
Radyoterapide Doz Zaman İlişkilerinde NSD Model İle
Hesaplamalara Örnek
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
26 Mart 2013
Salı
1200 – 1400
Radyoterapide Doz Zaman İlişkilerinde LQ Model
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
28 Mart 2013
Perşembe
0800 – 1000
Radyoterapide Doz Zaman İlişkilerinde LQ Model İle Hesaplamalara Örnek
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
26 Mart 2013
Salı
1200 – 1400
Radyoterapide Doz Zaman İlişkilerinde NSD Model İle
Hesaplamalar
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
28 Mart 2013
Perşembe
0800 – 1000
Radyoterapide Doz Zaman İlişkilerinde NSD Model İle Hesaplamalara Örnek
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
02 Nisan 2013
Salı
1200 – 1400
Radyoterapide Doz Zaman İlişkilerinde LQ Model İle
Hesaplamalar
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
04 Nisan 2013
Perşembe
0800 – 1000
Radyoterapide Doz Zaman İlişkilerinde LQ Model İle
Hesaplamalar
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
09 Nisan 2013
Salı
1200 – 1400
Radyoterapide Doz Zaman İlişkilerinde LQ Model İle
Hesaplamalar
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
16 Nisan 2013
Perşembe
0800 – 1000
Radyoterapide Fraksiyonasyon
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
18 Nisan 2013
Salı
1200 – 1400
Fraksiyonasyon İle İlgili Uygulamalar
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
25 Nisan 2013
Perşembe
0800 – 1000
Akselere Radyoterapi
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
30 Nisan 2013
Perşembe
0800 – 1000
Akselere Radyoterapi İle İlgili Uygulamalar
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
02 Nisan 2013
Perşembe
0800 – 1000
Hiperfraksiyone Radyoterapi
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
07 Mayıs 2013
Perşembe
0800 – 1000
Hiperfraksiyone radyoterapi ile ilgili uygulamalar.
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
09 Mayıs 2013
Salı
1200 – 1400
Farklı fraksiyonasyon modellerinin oluşturulması.
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14 Mayıs 2013
Perşembe
0800 – 1000
Farklı fraksiyonasyon modellerinin oluşturulması, uygulama.
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
16 Mayıs 2013
Salı
1200 – 1400
Brakiterapide doz zaman ilişkileri.
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
21 Mayıs 2013
Perşembe
0800 – 1000
Brakiterapide doz zaman ilişkileri ile ilgili uygulamalar.
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
23 Mayıs 2013
Salı
1200 – 1400
Brakiterapide doz zaman ilişkileri hesaplamaları.
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salon
28 Mayıs 2013
Perşembe
0800 – 1000
Brakiterapide doz zaman ilişkileri hesaplamaları ile ilgili
uygulamalar.
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
30 Mayıs 2013
Perşembe
0800 – 1000
Partiküler radyoterapinin radyobiyolojisi.
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Brakiterapi Fiziğine Giriş
(Yüksek Lisans)
25 Şubat 2013
Pazartesi
10.00 - 12.00
Brakiterapinin tanımı. Kullanılan radyoaktif kaynaklar ve afterloading
cihazları.
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00 – 16.00
Brakiterapi Cihaz Ve Aplikatörlerinin Tanıtılması
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
04 Mart 2013
Pazartesi
10.00 – 12.00
Brakiterapi yöntemleri (yüzeyel, mould, interstisyel ve intrakaviter
Uygulamalar.
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00 – 16.00
Afterloading Cihazında Jinekolojik Tümörlerin Tedavisi Uygulamaları
(Servik)
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
11 Mart 2013
Pazartesi
10.00 – 12.00
Dozimetrinin esasları, radyoaktif kaynak standartları.
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00 – 16.00
Afterloading cihazında jinekolojik tüm. tedavisi uygulamaları (vagina,
endometrium)
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
18 Mart 2013
Pazartesi
10.00 – 12.00
Doz, volum kavramları. kaynak, doz, volum standardizasyonunda
ICRU Report 38 tavsiyeleri.
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00 – 16.00
Afterloading Cihazlarında Meme Tedavisi Uygulaması
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
25 Mart 2013
Pazartesi
10.00 – 12.00
Uygulama sonrası lokalizasyon yöntemleri; dozimetri sistemleri, doz
tabloları ve izodozları .
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00 – 16.00
Afterloading cihazlarında nazofarenks uygulaması.
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
01 Nisan 2013
Pazartesi
10.00 – 12.00
İntrakaviter Uygulamalar: Paris, Stockholm, Manchester, Quimby, Houston
Ve ICRU Tavsiyeleri
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00 – 16.00
Manuel interstisyel jinekolojik uygulamalar( Serviks, Vagina Ve
Endometrium)
Ve Doz Hesapları ( Bilgisayar Ile)
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
08 Nisan 2013
Pazartesi
10.00 – 12.00
Brakiterapi fiziğine giriş dersi arasınavı.
Dr. Gönül KEMİKLER – Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
15 Nisan 2013
Pazartesi
10.00 – 12.00
İnterstisyel uygulamalar: paris, manchester ve quimby sistemleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00 – 16.00
Manuel İnterstisyel Jinekolojik Uygulamalar( Serviks, Vagina Ve
Endometrium) Ve Doz Hesapları ( Bilgisayar Ile)
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
22 Nisan 2013
Pazartesi
10.00 – 12.00
Doz Hesapları: Nokta Kaynak, Lineer Kaynak
- Nokta Kaynak, Lineer Kaynak Hesapları
- Yüzeyel Ve Mould Uygulamaları Doz Hesapları ( Radyum Uygulamaları)
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00 – 16.00
Manuel Meme Uygulamaları (Manuel Ve Bilgisayar Ile)
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
29 Nisan 2013
Pazartesi
10.00 – 12.00
İntertisyel Uygulamalar Doz Hesapları
- Radyum Uygulamaları Doz Hesapları ( Manchester Ve Quimby Sistemleri )
- Cs-137 Ve Co-60 Uygulamaları Doz Hesapları
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00 – 16.00
Manuel Nazofarenks Uygulamaları Ve Hesapları (Manuel Ve Bilgisayar Ile)
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
06 Mayıs 2013
Pazartesi
10.00 – 12.00
İntertisyel Uygulamalar Doz Desapları
- Radyum Uygulamaları Doz Hesapları ( Manchester Ve Quimby Sistemleri)
- Cs-137 Ve Co-60 Uygulamaları Doz Hesapları
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00 – 16.00
Afterloading Cihazlarında Radyoaktif Kaynak Aktivite Ölçümü Ve Kalite
Kontrol Uygulamaları
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
13 Mayıs 2013
Pazartesi
10.00 – 12.00
İntrakaviter uygulamalarda doz hesapları, afterloading uygulamalarda
doz hesapları
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00 – 16.00
Göz Seed Uygulamaları
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
20 Mayıs 2013
Pazartesi
10.00 – 12.00
Afterloding Cihazlarında Dozimetrik Kontrol, Aktivite Ölçüsü, Kalite
Kontrol
Dr.İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00 – 16.00
Prostat seed uygulamalarında ön planlama yapılması
Dr.Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
27 Mayıs 2013
Pazartesi
10.00 – 12.00
Prostat, göz ve cilt uygulamaları
Dr.Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00 – 16.00
Prostat seed uygulamalarında kaynak hazırlanması
Dr.Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
03 Haziran 2013
Pazartesi
10.00 – 12.00
Brakiterapi fiziğine giriş dersi final sınavı
Dr. Gönül KEMİKLER – Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Brakiterapi Fiziği
(Doktora)
22 Şubat 2013
Cuma
08.00-10.00
Brakiterapinin tanımı: kullanılan radyoaktif kaynaklar
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00-16.00
Brakiterapi Cihazlarının Yapısı Ve Aplikatörlerinin Tanıtılması
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
01 Mart 2013
Cuma
8.00-10.00
Afterloading Cihazları
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00-16.00
Afterloading cihazında jinekolojik tümörlerin tedavi uygulamaları
(serviks kanserleri)
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
08 Mart 2013
Cuma
08.00-10.00
Brakiterapi yöntemleri( yüzeysel, mould, interstisyel ve intrakaviter
brakiterapi)
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00-16.00
Afterloading cihazında jinekolojik tümörlerin tedavi uygulamaları
(vagina, endometrium)
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
15 Mart 2013
Cuma
08.00-10.30
Radyoaktif Kaynak Standartları
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00-16.00
Afterloading cihazlarında meme tedavisi uygulaması
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
22 Mart 2013
Cuma
08.00-10.00
Doz, volum kavramları. kaynak, doz, volüm standardizasyonunda ICRU
report 38 Tavsiyeleri
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00-16.00
Afterloading Cihazlarında Nazofarenks Uygulaması
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
29 Mart 2013
Cuma
08.00-10.00
Dozimetri sistemleri, doz tabloları ve izodozları - intrakaviter
uygulamalar: paris, stockholm, manchester quimby houston ve
icru sistemleri.
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00-16.00
Manüel Interstisyel Jinekolojik Uygulamalar( Serviks, Vagina Ve
Endometrium) Ve Doz Hesapları (Bilgisayar Ile)
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
05 Nisan 2013
Cuma
08.00-10.00
İnterstisyel Uygulamalar: Paris, Manchester Ve Quimby Sistemleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00-16.00
Manüel Meme Uygulamaları (Manüel Ve Bilgisayar Ile)
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12 Nisan 2013
Cuma
08.00-10.00
Ara Sınav
19 Nisan 2013
Cuma
08.00-10.00
Prostat, Göz Ve Intravasküler Brakiterapi Uygulamaları
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00-16.00
Prostat Uygulamaları
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
26 Nisan 2013
Cuma
08.00-10.00
Mikro kaynaklı üç boyutlu afterloading cihazlarında volüm konturlama
ve doz planlaması
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00-16.00
Manuel Nazofarenks Uygulamaları Ve Hesapları (Manuel Ve Bilgisayar Ile)
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
03 Mayıs 2013
Cuma
08.30-10.30
12.00-16.00
3D Brakiterapi planlamalarında normalizasyon ve optimizasyon
yöntemleri
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
3 Boyutlu brakiterapi planlamada volüm konturlamaları
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
10 Mayıs 2013
Cuma
08.30-10.30
intertisyel uygulamalar ve doz hesapları - radyum uygulamaları doz
hesapları ( manchester ve quimby sistemleri ) - Cs-137 Ve Co-60
uygulamaları doz hesapları
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00-16.00
3 Boyutlu Brakiterapi Planlamaları Ve Optimizasyon
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
17 Mayıs 2013
Cuma
08.00-10.00
İnterstisyel Uygulamalar Ve Doz Hesapları: - Paris Sistemi ( Ir-192
Uygulamaları, Manüel Ve Bilgisayar Ile)
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00-16.00
Tedavi Planlama Sisteminde Klinik Uygulamalar, Göz Plak Uygulamaları
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
24 Mayıs 2013
Cuma
08.00-10.00
12.00-16.00
Afterloding cihazlarında dozimetrik kontrol, aktivite ölçüsü, kalite
kontrol
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Afterloading cihazlarında radyoaktif kaynak aktivite ölçümü ve kalite
kontrol uygulamaları
Dr. İsmail ÖZBAY
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
31 Mayıs 2013
Cuma
08.00-10.00
Brakiterapide TDF Ve L-Q Modelin Uygulanması
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00-16.00
Brakiterapide Radyobiyolojik Hesaplamalar
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
07 Haziran 2013
Cuma
08.00-10.00
Final Sınavı
Tedavi Planlaması I
(Yüksek Lisans)
20 Şubat 2013
Çarşamba
1300 – 1500
Tedavi Planlamasına Giriş
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
21 Şubat 2013
Perşembe
1200 – 1600
Tedavi tekniklerin uygulamalı olarak gösterilmesi
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
27 Şubat 2013
Çarşamba
1300 – 1500
Foton Işınlarının Karakteristikleri
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
28 Şubat 2013
Perşembe
1200 – 1600
Tedavi tekniklerin uygulamalı olarak gösterilmesi
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
06 Mart 2013
Çarşamba
1300 – 1500
İzodoz dağılımlarının elde edilmesi
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
07 Mart 2013
Perşembe
1200 – 1600
Çoklu alan doz dağılımlarının el ile çizilmesi, dersin uygulaması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
13 Mart 2013
Çarşamba
1300 – 1500
Sabit cilt fokus mesafesi tekniği ile işınlama
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14 Mart 2013
Perşembe
1200 – 1600
El ile çizilen izodozların tps ile elde edilmesi ve
karşılaştırılması,uygulama.
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
20 Mart 2013
Çarşamba
1300 – 1500
İzosentrik teknik ile işınlama
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
21 Mart 2013
Perşembe
1200 – 1600
İzosentrik işınlama tekniği ile yapılan işınlamalarda doz dağılımların
tedavi planlama sisteminde elde edilmesi, uygulama.
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
27 Mart 2013
Çarşamba
1300 – 1500
Çoklu Yapraklı Kolimatörler - Koruma Blokları
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
28 Mart 2013
Perşembe
1200 – 1600
Kişiye özel blokların hazırlanması, uygulama
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
03 Nisan 2013
Çarşamba
1300 – 1500
Doku inhomojetisinin doz dağılımına etkisi ve düzeltem yöntemleri
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
04 Nisan 2013
Perşembe
1200 – 1600
Doku inhomojenitesi bulunan tedavi alanlarında doz dağılımların elde
edilmesi ve hesaplanması, uygulama.
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
11 Nisan 2013
Perşembe
1300 – 1500
Tedavi tekniklerinin uygulaması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
17 Nisan 2013
Çarşamba
1200 – 1600
18 Nisan 2013
Perşembe
1200 – 1600
Işın Düzenleyiciler (Kompansatörler - Bolus - Kama Filtreler)
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Işın düzenleyiciler ile planlama,uygulama
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
24 Nisan 2013
Çarşamba
1300 – 1500
Elektron işınlarının özellikleri ve enerji tayinleri
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
25 Nisan 2013
Perşembe
1200 – 1600
Elektron işıları kullanılarak tedavi planlaması, uygulama
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
02 Mayıs 2013
Perşembe
1300 – 1500
Radyoterapide bitişik alan problemleri
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
08 Mayıs 2013
Çarşamba
1200 – 1600
09 Mayıs 2013
Elektron işınları ile yapılan işınlamalarda doz hesaplamalrına örnekler
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Perşembe
1300 – 1500
Radyoterapide tüm vücut işınlama teknikleri.
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
15 Mayıs 2013
Çarşamba
1200 – 1600
Doz yoğunluğu ayarlanarak yapılan radyoterapi teknikleri.
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
16 Mayıs 2013
Perşembe
1300 – 1500
Doz yoğunluğu ayarlanarak yapılan radyoterapi teknikleri
uygulama.
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
22 Mayıs 2013
Çarşamba
1200 – 1600
Yoğunluğu ayarlanabilen işınları kullanarak radyoterapi
planlamasının yapılması, uygulama
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
23 Mayıs 2013
Perşembe
1300 – 1500
Radyoterapide kullanılan yeni teknikler ( radyocerrahi – görüntü
eşliğinde yapılan tedaviler )
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
29 Mayıs 2013
Çarşamba
1200 – 1600
Hastaya ait veriler kullanılarak doz dağılımı elde edilmesi, uygulama
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
30 Mayıs 2013
Perşembe
1200 – 1600
Tedavinin doğruluğunun kontrolu
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Tıbbi Görüntüleme
19 Şubat 2013
Salı
0800 – 1000
X-Işını cihazlarında görüntünün oluşumu
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
20 Şubat 2013
Çarşamba
0800 – 1200
X-Işını cihazları ile baş-boyun hastalarından görüntü
alınmasının uygulaması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
26 Şubat 2013
Salı
0800 – 1000
X-Işını Cihazlarında Görüntü Kalitesine Etki Eden Faktörler
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
27 Şubat 2013
Çarşamba
0800 – 1200
X-Işını Cihazları İle Akciğer Hastalarından Görüntü Alınmasın
Uygulaması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
05 Mart 2013
Salı
0800 – 1000
Görüntüleme Amaçlı Kullanılan Filmler
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
06 Mart 2013
Çarşamba
0800 – 1200
X-Işını Cihazları İle Batın Hastalarından Görüntü Alınması Uygulaması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12 Mart 2013
Salı
0800 – 1000
Film Banyo Sistemleri
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
13 Mart 2013
Çarşamba
0800 – 1200
19 Mart 2013
Salı
0800 – 1000
Film Banyo Uygulaması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Bilgisayarlı Tomografilerde Görüntü Elde Edilmesi
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
20 Mart 2013
Çarşamba
0800 – 1200
X-Işını Cihazları İle El-Ayak Bölgelerinden Görüntü Alınması Uygulaması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
26 Mart 2013
Salı
0800 – 1000
Bilgisayarlı Tomografilerde Görüntü Kalitesine Etki Eden Faktörler
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
27 Mart 2013
Çarşamba
0800 – 1200
02 Nisan 2013
Salı
0800 – 1000
Bilgisayarlı Tomografi Cihazları İle Baş-Boyun Hastalarından
Görüntü Alınması Uygulaması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Manyetik Rezonans Görüntüleme Tekniği
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
03 Nisan 2013
Çarşamba
0800 – 1200
Bilgisayarlı Tomografi Cihazları İle Akciğer Hastalarından Görüntü
Alınması Uygulaması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
10 Nisan 2013
Çarşamba
0800 – 1000
Bilgisayarlı Tomografi Cihazları İle Batın Hastalarından Görüntü
Alınmasın Uygulaması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
16 Nisan 2013
Salı
0800 – 1200
X-Işını Cihazı İle Elde Edilen Görüntülerin Tedavi Planlamasında
Kullanılması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
17 Nisan 2013
Çarşamba
0800 – 1200
Bilgisayarlı Tomografi Cihazları İle El-Ayak Hastalarından Görüntü
Alınmasının Uygulaması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
24 Nisan 2013
Çarşamba
0800 – 1000
Bilgisayarlı Tomografi Cihazı İle Elde Edilen Görüntülerin Tedavi
Planlamasında Kullanılması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
30 Nisan 2013
Salı
0800 – 1000
X-Işını Cihazları İle Baş-Boyun Hastalarından Alınan Görüntülerin
Tedavi Planlamasında Kullanılması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
07 Mayıs 2013
Salı
0800 – 1000
Sanal Simülasyon İşlemleri
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
08 Mayıs 2013
Çarşamba
0800 – 1000
X-Işını Cihazları İle Akciğer Hastalarından Alınan Görüntülerin Tedavi
Planlamasında Kullanılması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14 Mayıs 2013
Salı
0800 – 1200
DRR - Dijital Olarak Görüntünün Yeniden Oluşturulması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
15 Mayıs 2013
Çarşamba
0800 – 1000
X-Işını Cihazları İle Batın Hastalarından Alınan Görüntülerin Tedavi
Planlamasında Kullanılması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
21 Mayıs 2013
Salı
0800 – 1200
Manyetik Rezonans İle Elde Edilen Görüntülerin Tedavi Planlamasında
Kullanılması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
22 Mayıs 2013
Çarşamba
0800 – 1000
Bilgisayarlı Tomografi Cihazları İle Baş-Boyun Hastalarından Alınan
Görüntülerin Tedavi Planlamasında Kullanılması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
28 Mayıs 2013
Salı
0800 – 1200
Farklı Teknikle Elde Edilen Görüntülerin Tedavi Planlama Sisteminde
Kullanılması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
29 Mayıs 2013
Çarşamba
0800 – 1000
Bilgisayarlı Tomografi Cihazları İle Akciğer Hastalarından Alınan
Görüntülerin Tedavi Planlamasında Kullanılması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
04 Haziran 2013
Salı
0800 – 1000
Tedavi Planlamasında Görüntülerin Kullanılması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
05 Haziran 2013
Çarşamba
0800 – 1200
Bilgisayarlı Tomografi Cihazları İle Batın Hastalarından Alınan
Görüntülerin Tedavi Planlamasında Kullanılması
Dr. Hatice BİLGE
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Radyoterapide Kalite Temini
(Doktora)
19 Şubat 2013
Salı
14.00-16.00
Kalite Kontrol Ve Kalite Temini Terimleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
20 Şubat 2013
Çarşamba
12.00-16.00
Kalite Kontrol Formlarının Hazırlanması, Radyoterapide Doğruluk
Limitlerinin Belirlenmesi
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
26 Şubat 2013
Salı
14.00-16.00
Radyoterapide Doğruluk Limitleri, ISO 9000 Ve QART
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
27 Şubat 2013
Çarşamba
12.00-16.00
Kalite Kontrol Formlarının Hazırlanması-Devam
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
05 Mart 2013
Salı
14.00-16.00
Tedavi Simülatörlerinde Mekanik Ve Görüntüleme Testleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
06 Mart 2013
Çarşamba
12.00-16.00
12 Mart 2013
Salı
14.00-16.00
Tedavi Simülatörlerinde Çapraz Tel Ve Optik Göstergenin Test Edilmesi,
Alanların Ve Rotasyon Açılarının Kontrolü, Fluoroskopi Ve Radyografik
Kalitenin Test Edilmesi.
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
CT Cihazlarındaki Kontroller; Işık-Lazer Uyumu, Yatak Pozisyonu
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
13 Mart 2013
Çarşamba
12.00-16.00
CT Cihazlarındaki Işık-Lazer Uyumunun Kontrolü, Yatak Pozisyonunun
Doğruluğunun Test Edilmesi
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
19 Mart 2013
Salı
14.00-16.00
CT-SIM Cihazlarının Kalite Kontrolleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
20 Mart 2013
Çarşamba
12.00-16.00
CT-SIM Cihazlarında Otomatik Set-Up Pozisyonlamanın Kontrolü
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
26 Mart 2013
Salı
14.00-16.00
Co-60 Ve Lineer Hızlandırıcılarda Kalite Temini; Işıklı Gösterge, Işıklı
Alan-Işın Alanı, Timer Kontrolu
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
27 Mart 2013
Çarşamba
12.00-16.00
Co-60 Ve Lineer Hızlandırıcılarda Işıklı Gösterge, Işıklı Alan-Işın Alanı,
Timer Kontrolu, Doz Verimi Ölçümleri, Enerji Kontrolü, Flatness, Simetri
Testlerinin Yapılması.
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
02 Nisan 2013
Salı
12.00-16.00
Lineer Hızlandırıcılarda Foton Ve Elektron Huzmelerinin Doz Verimlerinin
Kontrolü, Gain Ayarlarının Yapılması
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
03 Nisan 2013
Çarşamba
14.00-16.00
Asimetrik Alanlar, Dinamik Wedgeler, Mültilif Kolimatörlerin
Kontrolleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
10 Nisan 2013
Çarşamba
14.00-16.00
Ara Sınav
16 Nisan 2013
Salı
14.00-16.00
17 Nisan 2013
Çarşamba
Asimetrik Alanlar, Dinamik Wedgeler, Mültilif Kolimatörlerin
Kontrolleri.
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
14.00-16.00
Konformal Radyoterapide Doğruluğun Temini, Geometrik Doğruluk,
Tedavinin Doğrulanması, IMRT QA
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
24 Nisan 2013
Çarşamba
14.00-16.00
IMRT Nin Doğrulanmasında Kullanılan Araçlar Ve Tedavinin
Doğrulanması.
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
30 Nisan 2013
Çarşamba
14.00-16.00
07 Mayıs 2013
Salı
14.00-16.00
Brakiterapide Plan Kontrolleri; Aktivite, Aplikatör Seçimi, Bilgilerin Doğru
Girişinin Hasta Başında Kontrol Edilmesi
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Tedavi Planlama Sistemlerinde (TPS) Kalite Temini; Huzme Verilerinin
Eldesinde Kullanılan Iyon Odası Ve Elektrometrelerin Kontrolu, Su
Fantomunun Kontrolu
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
8 Mayıs 2013
Çarşamba
12.00-16.00
14 Mayıs 2013
Salı
14.00-16.00
TPS Ye Girilen Verilerin Kalite Kontrolu Ve Tedavi Planlama
Işlemlerinde Kalite Kontrol; TPS Ye Girilen Ve Elde Edilen Verilerin
Karşılaştırılması
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
Tedavi Planlama Sistemlerinin Kabul ( Commissioning) Testleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
15 Mayıs 2013
Çarşamba
12.00-16.00
TPS Ye Girilen Verilerin Kalite Kontrolu; TPS Ile Ölçülen Dozların
Kontrolunun Iyon Odası Ve Katı Su Fantomuyla Yapılması
21 Mayıs 2013
Salı
14.00-16.00
22 Mayıs 2013
Çarşamba
IMRT Ve IGRT Yapan Lineer Hızlandırıcıların Kabul ( Commissioning)
Testleri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
12.00-16.00
Cihazlar Ve TPS Arasında Transfer Olan Datanın Kontrolu
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
28 Mayıs 2013
Salı
14.00-16.00
Robotik Radyocerrahi Cihazında Kalite Kontrol
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
29 Mayıs 2013
Çarşamba
12.00-16.00
Tedavinin Verilişinde Doğruluk; In-Vivo Dozimetri
Dr. Gönül KEMİKLER
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü A Blok 4. Kat Toplantı Salonu
05 Haziran 2013
Çarşamba
12.00-14.00
Final Sınavı
Kongre Takvimi
SIOP
5–8 Ekim 2012
ASTRO
28–31 Ekim 2012
Türk Onkoloji Grubu Çalıştayı (TOG)
7–11 Kasım 2012
Psikoonkoloji Kongresi (IPOS)
13 – 15 Kasım 2012
Avrupa Cerrahi Kongresi
22–24 Kasım 2012
SAN ANTONIA Meme Konferansı ABD
4–8 Aralık 2012
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü Günleri (Antalya)
14-16 Aralık 2012
Ulusal Kanser Kongresi
18–23 Nisan 2013
ASCO
31 Mayıs -4 Haziran 2013

Benzer belgeler