Çok işlevsel el aletleri için aksesuarlar

Yorumlar

Transkript

Çok işlevsel el aletleri için aksesuarlar
Çok işlevsel
el aletleri için
aksesuarlar
Back
650 | Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Giriş
Bosch aksesuarları 11/12
Sadece 3Max harç çıkarmakla ilgili piyasada alışılagelmiş tüm uygulamaları tek bir aksesuarda birleştiriyor ve böylece son derece uzun kullanım
ömrü ile gerçek ve yenilikçi üst düzey performans sunuyor.
Her tarafı kaplanmış, üst düzey sert
metal RIFF uç
n En arka köşelerdeki derz malzemesini
bile çıkarır
n Dar mekanlardaki zımparalama ve raspalama işleri için de uygundur
1
Duvar ve yer fayanslarındaki derzleri kesip çıkarma
2
Köşeler dahil olmak üzere harç veya fayans yapıştırıcılarını çıkarma
Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Giriş | 651
Bosch aksesuarları 11/12
3Max harç çıkarıcı, damlacık formunda bir segman
ve delta RIFF testere bıçağını birleştiriyor. Böylelikle
3Max harç çıkarıcı ile aksesuar değiştirmeden hem
Üstün nitelikli sert metal RIFF kaplanmış
zarar görmüş bir fayansın derz harcı alınabiliyor, hem
kesici kenar
de harç veya fayans yapıştırıcısı raspalanıp çıkarılabi-
n duvar ve yer fayanslarındaki derzlerin
liyor. Yeni bir fayansın sorunsuzca yerine konabilmesi
kazınması için
n Gözenekli betındaki kanalların frezelenmesi ve özellikle aşındırıcı malzemelerin kesilmesi için de uygundur
için.
Bunun yanında sert metalle donatılmış uç (zımparalama/raspa ucu), harcın en ücra köşelerden dahi
çıkarılmasını sağlıyor.
3Max harç çıkarıcı ayrıca uzun kullanım ömrü ile de
dikkati çekiyor.
Üstün nitelikli sert metal RIFF kaplanmış
zımpara tabanı
n Harç ve fayans yapıştırıcılarının çıkarılması için idealdir
n Halı yapışkan artıklarını mineralli
zeminden çıkarma için de uygundur
3
90 derecelik köşeler dahil derzleri kesip çıkarma
652 | Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Giriş
Bosch aksesuarları 11/12
Çok işlevsel el aletleri için aksesuarlar –
kusursuz ayarlama, uyarlama ve onarım
Çok işlevsel el aletlerine ait aksesuarlar kesme prensibi sayesinde çok yönlü olarak kullanılabilir.
Böylece her uygulama için en uygun aksesuar ön plana çıkar – kesme, frezeleme, raspalama,
kesme, kazıma, zımparalama veya polisaj, üstelik ulaşılması zor olan yerlerde de, hangisi olursa
olsun fark etmez.
Tüm bilinen markaların çok işlevsel el aletleriyle zaman tasarruflu ve hassas çalışma için.
Fayans ve banyo tadilatı
Bosch aksesuarları için en sert malzemeler bile sorun yaratmaz. Uygulama
alanları derz çimentosunun kesilip alınmasından, harç veya fayans yapıştırıcısın
çıkarılmasına veya duvarda ilave bir kablo kanalı açılmasına kadar uzanır.
Zemin döşeme çalışmaları
Kapı çerçevesi, parke, laminat, halı artıkları veya profil çıtaları, fark etmez,
Bosch aksesuarları işlerini hızla ve kolayca görür. Böylece zemindeki kapı çerçevesi kısa sürede kesilir, parke ve laminatta anında oyuk açılır, taban çıtaları
hızla kısaltılır.
Ayarlama ve uyarlama çalışmaları
Bosch aksesuarları açılar dahil her şeye hassasiyet getirir. Oyuklar ve ahşap,
aşındırıcı ahşap esaslı malzemeler veya plastiklerde derin daldırmalı kesimler
için ideal.
İzolasyon malzemelerinde
BIM kalitesine sahip oluklu segman bıçağı izolasyon ve diğer yumuşak malzemeleri kolayca ve hassas biçimde keser. Üniversal derz kesici yumuşak genişleme derzleri ve cam macununun çıkarılması için uygundur.
Otomobil ve gemi yapımı
Bosch'un çok işlevsel el aleti aksesuarları ile hem karada, hem de havada yarı
yolda kalmazsınız. Epoksi ve cam elyafı parçalarındaki kesimlerden zor ulaşılan
yerlerde yapılan polisaja kadar.
Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Giriş | 653
Bosch aksesuarları 11/12
Fayans ve banyo tadilatı
İş zora binince ortaya çıkan uzmanlar
Bosch'un çok işlevsel el aleti aksesuarları ile
sıhhi tesisat işleri temiz, hassas ve büyük çapta
toz yaratmadan yürütülür.
n Tüm bilinen markaların çok işlevsel el aletiyle
zaman tasarruflu ve hassas çalışma için
Duvar ve yer fayanslarında 1/8" ve 1/16" boyutunda derzlerin zahmetsizce açılması için
1/8" tipi derzler
Sipariş no.
1/16" tipi derzler
Sipariş no.
AVZ 70 RT
2608661757
ACZ 65 RT
2608661692
ACZ 85 RT
2608661642
ACZ 85 RD
2608661689
İnatçı harç veya fayans yapıştı-
Küçük kesitlerin yumuşak duvar
Çıkıntı yapan bir bakır boru-
Gözenekli betona kanallar
rıcılarını çıkarma, örn. hasarlı
fayanslarında hassas biçimde
nun yüzey düz olacak şekilde
frezeleme, sıva altına kablo
fayanslar değiştirildiğinde
kesilmesi
kesilmesi
ve boruların döşenmesi için
Tip
Sipariş no.
Tip
Sipariş no.
Tip
Sipariş no.
Tip
Sipariş no.
AVZ 78 RT
2608661648
ACZ 85 RD
2608661689
AIZ 28 EB
2608661644
ACZ 85 RT
2608661642
AVZ 70 RT
2608661757
AIZ 32 AB
2608661688
AIZ 20 AB
2608661640
654 | Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Giriş
Bosch aksesuarları 11/12
Zemin döşeme çalışmaları. Kenar veya köşelere çok yakın çalışıldığında sorunları çözenler
Laminat/parkenin örn. bölme
Küçük profil çıtalarının sorun-
Ses izolasyon plakalarının te-
İnatçı halı yapıştırıcısı artıkları-
duvar yapımında hassaslıkla
suzca kısaltması, örn. alümin-
miz ve etkin kesimi
nın çıkarılması
kesilmesi
yum döşeme koruma pervazı
Tip
Sipariş no.
Tip
Sipariş no.
Tip
Sipariş no.
Tip
Sipariş no.
ACZ 100 BB
2608661633
ACZ 100 BB
2608661633
ACZ 100 SWB
2608661693
ACZ 85 EB
2608661636
ACZ 85 EB
2608661636
esnek
ATZ 52 SFC,
2608661647
AOI 85 EB
2608661760
ATZ 52 SC,
rijit
Bosch'un çok işlevsel el aletleri için aksesuarları zemin döşeme çalışmaları için idealdir. Kısa
veya uzun kesimler, orta bölgede veya kenara
çok yakın, fark etmez, çok yönlü kullanım olanakları sunarlar.
Daha yüksek zemin kaplamalarının uyarlanması
için yüzeyle bitişik olacak şekilde kısaltma
(yumuşak ahşap, sert ahşap, kontraplaklar,
plastik kaplı levhalar).
Tip
Sipariş no.
ACZ 100 BB
2608661633
ACZ 85 EB
2608661636
AIZ 65 BB
2608661781
2608661646
Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Giriş | 655
Bosch aksesuarları 11/12
Ayarlama ve uyarlama çalışmaları. İşler zorlaştığında ortaya çıkan
profesyoneller
Ahşap veya metalde daldırmalı
Mobilya parçalarında kesim
Alçıpan levhalarda sorunsuz
Kaplanmış plakalarda daldır-
kesim, örn. pencere veya kapı
(örn. prize erişimi sağlamak
daldırmalı kesimler
malı kesimler, örn. bir pano
çerçevesinin yenilemesi
için)
için oyuk açılması
Tip
Sipariş no.
Tip
Sipariş no.
Tip
Sipariş no.
Tip
Sipariş no.
AIZ 28 EB
2608661644
AIZ 32 BB
2608661645
AIZ 32 AB
2608661688
AIZ 65 BB
2608661781
AIZ 32 EC
2608661637
AIZ 20 AB
2608661640
AIZ 20 EC
2608661638
AIZ 10 AB
2608661641
AIZ 10 EC
2608661639
Bosch'un çok işlevsel el aleti aksesuarları açılar
dahil her şeye hassaslık getirir. Zira aksesuar
en dar yerlerde – zemine ve duvara yakın alanlarda da – doğru kesimi yapmaya olanak tanır.
Metal dahi bi-metal testere bıçaklarını durduramaz.
Yumuşak ahşapta zahmetsiz daldırmalı kesim,
örn. havalandırma ızgarası montajı için (sert/
yumuşak ahşap).
Tip
Sipariş no.
AIZ 32 EC
2608661637
AIZ 20 EC
2608661638
AIZ 10 EC
2608661639
656 | Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Giriş
Bosch aksesuarları 11/12
İzolasyon malzemelerinde. Çok yumuşak malzemelerde temiz ve hızlı
kesim uzmanları
Bosch aksesuarları izolasyon malzemelerinde
çok yönlü kullanım olanakları sunuyor.
Oluklu segman bıçağı ve üniversal derz kesici
izolasyon malzemelerinin temiz ve etkin biçimde
kesilmesini sağlar.
Tip
Sipariş no.
ACZ 100 SWB
2608661693
AIZ 28 SC
2608661691
Çıkıntı yapan izolasyon malze-
Yumuşak genleşme derzlerinin
Cam macununun kesilmesi
melerinin yüzeyler tam örtü-
kesilmesi
(yalıtım macunu)
Eski silikon derzleri kazıma
şecek şekilde kesilmesi, örn.
strafor
Tip
Sipariş no.
Tip
Sipariş no.
Tip
Sipariş no.
Tip
Sipariş no.
ACZ 100 SWB
260661693
AIZ 28 SC
2608661691
AIZ 28 SC
2608661691
ATZ 52 SFC,
2607661647
AOI 65 AB
2608661761
esnek
ACI 65 AB
2608661759
Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Giriş | 657
Bosch aksesuarları 11/12
Otomobil ve gemi yapımı. Hem karada, hem de denizde kesme, zımparalama ve polisaj uzmanları
Bosch'un çok işlevsel el aletleri ile hem karada, hem de havada yarı yolda kalmazsınız.
Bosch her kullanım alanı için uygun çok
işlevsel el aleti aksesuarını sunar.
Yeni Endurance (mukavemet) bıçaklarıyla
Epoksi ve cam elyafında zahmetsizce
tamamıyla temiz oyuklar açmak (örn. muhafazalar).
Tip
Sipariş no.
Tip
Sipariş no.
ACI 85 EB
2608661758
AOI 85 EB
2608661760
ACI 65 AB
2608661761
AOI 65 AB
2608661761
Epoksi ve cam elyafının ke-
Yeni dar kesitli HM-RIFF bıçak
Saclar yeni Endurance bıçak-
Zımpara kağıdı setleri ve po-
silmesi yeni elmas bıçakla da
(ekstra ince kesim), örneğin
larıyla (65mm) kesilebilir
lisaj keçeleriyle cila zımpara-
mümkün; en yüksek dayanıklı-
gösterge paneli üzerindeki
– büyük kıvılcım sıçraması
lama, hazırlama ve polisaj
lık, örneğin tekne gövdesindeki
oyuk gibi aşındırıcı otomobil
olmadan
açıklıkta bulunan havalandırma
veya tekne parçalarının kesil-
ızgarasında
mesi/frezelenmesi için çok
uygundur
Tip
Sipariş no.
Tip
Sipariş no.
Tip
Sipariş no.
Tip
Sipariş no.
ACZ 85 RD
2608661689
ACZ 65 RT
2608661692
ACI 65 AB
2608661759
-
260867542
AOI 65 AB
2608661761
Polisaj keçesi
2608613016
658 | Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Giriş
sı
ra
m
Ür
ü
26nn
0 8 um
… a
yu
Bo
ım
Ti
Ta
n
p
ün
Ür
t-
m
a
lam
gu
Uy
Yu
m
m uş
as ak
if
ah
şa
Se
p,
rt
ah
şa
p,
m
Ko
as
n
if
ta trp
bl la
ala k ,
r ı ma
ra
ng
Su
oz
n
ko tal
nt a r
t i k r p (h
ka l a k a m ,
p l ka
am p
alı lı , p
, v la
.b s.)
Bosch aksesuarları 11/12
Ayarlama ve uyarlama
çalışmaları
Segman ve
yuvarlak testere
bıçakları
Testereler
Daldırmalı testere
bıçakları
3Max
Frezeleme
ve raspalama
RIFF segman
testere bıçakları
ACI 85 EB
BIM-TiN segman testere bıçağı Multi
Material, düz
85
661 758
ACI 65 AB
BIM-TiN segman testere bıçağı Multi
Material, düz
65
661 759
AOI 85 EB
BIM-TiN yuvarlak testere bıçağı Multi
Material, düz
85
661 760
AOI 65 AB
BIM-TiN yuvarlak testere bıçağı Multi
Material, düz
65
661 761
ACZ 100 BB
BIM testere bıçağı Wood and Metal,
bombeli
100
661 633
ACZ 85 EB
BIM testere bıçağı Wood and Metal,
bombeli
85
661 636
ACZ 85 EC
HCS testere bıçağı Wood, bombeli
85
661 643
AIZ 65 BB
BIM daldırmalı testere bıçağı
Wood and Nails
40x65
661 781
AIZ 28 EB
BIM daldırmalı testere bıçağı
Wood and Metal
28x50
661 644
AIZ 32 BB
BIM daldırmalı testere bıçağı
Hard Wood
32x40
661 645
AIZ 32 EC
HCS daldırmalı testere bıçağı Wood
32x40
661 637
AIZ 20 EC
HCS daldırmalı testere bıçağı Wood
20x30
661 638
AIZ 10 EC
HCS daldırmalı testere bıçağı Wood
10x30
661 639
AIZ 32 AB
BIM daldırmalı testere bıçağı Metal
32x30
661 688
AIZ 20 AB
BIM daldırmalı testere bıçağı Metal
20x20
661 640
AIZ 10 AB
BIM daldırmalı testere bıçağı Metal
10x20
661 641
AVZ 70 RT
HM-RIFF harç çıkarıcı, 3Max
70
661 757
ACZ 85 RD
Diamant-RIFF segman testere bıçağı
85
661 689
ACZ 85 RT
HM-RIFF segman testere bıçağı
85
661 642
ACZ 65 RT
HM-RIFF dar kesitli segman testere
bıçağı
65
661 692
AVZ 78 RT
HM-RIFF zımpara tabanı
78
661 648
ATZ 52 SC,
rijit
HCS raspa, rijit
52x26
661 646
ATZ 52 SFC,
esnek
HCS raspa, esnek
52x38
661 647
ACZ 100 SWB
BİM tırtıklı testere bıçağı
100
661 693
AIZ 28 SC
HCS üniversal derz kesici
28x50
661 691
RIFF zımpara
tabanı
Raspalama
Raspa
Kesme
Kesme bıçağı
Zımparalama,
temizleme
ve polisaj
Temel kullanım alanı,
Bosch 93 mm'lik üçgen zımpara kağıtlarından oluşan geniş kapsamlı bir çeşit sunuyor,
tüm çok işlevsel el aletleri için uygun.
Boya, cila, ahşap ve cam ve taş gibi metal olmayan malzemelerin işlenmesi için
Hızlı zımpara kağıdı değişimi için pıtrak tutturmalı sistem ile
Tüm programı sayfa 357'den itibaren bulabilirsiniz
son derece uygun
ka
at
tik
in
as
m
rk
e
Zemin döşeme işleri
nd
v iç
m
alz
İ zo
em
el
le lasy
er
m
o
(ö e m n &
rn al S
. s ze ö n
tr a m üm
fo e s i r)
Çi
m
el en
y a to
f l ı ka
pl tk
ak ılı
ala
El
r
ya
m fk
el
a
v.b er ( tkıl
.) GF ı m
K / alz
Ep e ok
İn
si,
c
yu e ke
m na
pr rlı
of
ill alüm
er
De
in
m
pr ir
of ha
ill r ic
im
1 m er
et
al
(Ç m'y
e
e
b a l i k , ka
d
kı al
r v üm ar s
b.
) i ny u a c l a
Se
m r
,
r
çiv tle ş
ile tir
r v ilm
e v em
id iş
ala
r
Sa
pl
ıl
ev
ha
Yu
lar
m
(ö uş
rn ak
.P p
l
VC a s
b o tikl
Ka
ru er
r to
)
v.b n
,l
.
m yu ast
el m
er uş ik ,
ak de
m ri,
alz
Yu
em
r ı/ u ş
ya ak
p ı ha
şt
ır ı lı ar
c ıl tı
Se
ar kla
rt
ı
ya ha
p ı lı
şt ar
ır ı tı
cıl kla
ar r ı
Al
/
ı
çıp
an
Pl
La
Pa
Bosch aksesuarları 11/12
Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Giriş | 659
Kuru duvar inşaatı
Otomotiv, tekne yapımı
660 | Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Giriş
ha
rc
ı
Ha
rç
y a ve
pı
şt ya f
ı r ı ay
cı
an
s
Yu
m
fa u ş
ya ak
ns d
lar uv
Ga
ar
ı
ş a z bet
k t on
uğ v
lal e y
ar um
rz
ra
De
Ür
ü
26nn
0 8 um
… a
tyu
Bo
ım
Ti
Ta
n
p
ün
Ür
Uy
gu
lam
m
a
m
sı
u-
Bosch aksesuarları 11/12
Banyo tadilatı
Segman ve
yuvarlak testere
bıçakları
Testereler
Daldırmalı testere
bıçakları
3Max
Frezeleme
ve raspalama
RIFF segman testere bıçakları
ACI 85 EB
BIM-TiN segman testere bıçağı Multi
Material, düz
85
661 758
ACI 65 AB
BIM-TiN segman testere bıçağı Multi
Material, düz
65
661 759
AOI 85 EB
BIM-TiN yuvarlak testere bıçağı Multi
Material, düz
85
661 760
AOI 65 AB
BIM-TiN yuvarlak testere bıçağı Multi
Material, düz
65
661 759
ACZ 100 BB
BIM testere bıçağı Wood and Metal,
bombeli
100
661 633
ACZ 85 EB
BIM testere bıçağı Wood and Metal,
bombeli
85
661 636
ACZ 85 EC
HCS testere bıçağı Wood, bombeli
85
661 643
AIZ 65 BB
BIM daldırmalı testere bıçağı
Wood and Nails
40x65
661 781
AIZ 28 EB
BIM daldırmalı testere bıçağı
Wood and Metal
28x50
661 644
AIZ 32 BB
BIM daldırmalı testere bıçağı
Hard Wood
32x40
661 645
AIZ 32 EC
HCS daldırmalı testere bıçağı Wood
32x40
661 637
AIZ 20 EC
HCS daldırmalı testere bıçağı Wood
20x30
661 638
AIZ 10 EC
HCS daldırmalı testere bıçağı Wood
10x30
661 639
AIZ 32 AB
BIM daldırmalı testere bıçağı Metal
32x30
661 688
AIZ 20 AB
BIM daldırmalı testere bıçağı Metal
20x20
661 640
AIZ 10 AB
BIM daldırmalı testere bıçağı Metal
10x20
661 641
AVZ 70 RT
HM-RIFF harç çıkarıcı, 3Max
70
661 757
ACZ 85 RD
Diamant-RIFF segman testere bıçağı
85
661 689
ACZ 85 RT
HM-RIFF segman testere bıçağı
85
661 642
ACZ 65 RT
HM-RIFF dar kesitli segman testere
bıçağı
65
661 692
AVZ 78 RT
HM-RIFF zımpara tabanı
78
661 648
ATZ 52 SC,
rijit
HCS raspa, rijit
52x26
661 646
ATZ 52 SFC,
esnek
HCS raspa, esnek
52x38
661 647
ACZ 100 SWB
BİM tırtıklı testere bıçağı
100
661 693
AIZ 28 SC
HCS üniversal derz kesici
28x50
661 691
RIFF zımpara
tabanı
Raspalama
Raspa
Kesme
Kesme bıçağı
Zımparalama,
temizleme
ve polisaj
Temel kullanım alanı,
Bosch 93 mm'lik üçgen zımpara kağıtlarından oluşan geniş kapsamlı bir çeşit sunuyor,
tüm çok işlevsel el aletleri için uygun.
Boya, cila, ahşap ve cam ve taş gibi metal olmayan malzemelerin işlenmesi için
Hızlı zımpara kağıdı değişimi için pıtrak tutturmalı sistem ile
Tüm programı sayfa 357'den itibaren bulabilirsiniz
son derece uygun
Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Giriş | 661
Yu
m
m uş
es ak
i(
ör der
n. z m
sil
M
iko alze
ac
n) (ö un
rn
.c
am
m
ac
Yü
un
ze
u)
yle
rin
ör
tü
şm
Kö
es
ş
i
ye e l e
rd r d
e k ah
e s il h
im e
… r
Bosch aksesuarları 11/12
İlave fonksiyonlar
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
662 | Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Testere ile kesme
Bosch aksesuarları 11/12
BIM-TiN segman testere bıçağı
aşınmaya karşı olağanüstü dayanıklı ve uzun ömürlü
% 30 daha uzun kullanım ömrü
Aşındırıcı malzemelere karşı özellikle dirençli
Üst düzey segman testere
Titanyum nitritle
bıçakları
kaplanmış dişler
köşeler dahil her yerde hassas
çalışma için
ilave olarak % 30 daha
uzun kullanım ömrü için
12 noktalı OIS uç giriş sistemi
Bi-metal yuvarlak kaynak
optimum güç aktarımı için tam
tekniği (BIM = Long Life)
anlamıyla kenetlenebilen uç girişi
serbest olarak açıkta duran
dişler sıkışmayı önler, yanma
izlerini azaltır
Segman ve yuvarlak testere bıçakları, düz
Ürün özellikleri
i
im
bir
laj
Se
vk
ba
Am
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
i¹
riğ
içe
tür
ü
şn
Am
ba
laj
ari
Sip
Ça
p[
mm
]
um
ar a
sı
Ź Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; Fein Multimaster
FMM 250 (çap 10 mm) için uygun
Ź Üniversal adaptör ile piyasada bulunan, çeşitli çok amaçlı kesiciler için uygun
Sipariş bilgileri
ACI 85 EB
BIM-TiN segman testere bıçağı Multi Material, düz
Ź YENİ: Long Life + titan kaplama sayesinde % 30 daha uzun kullanım ömrü
Ź Köşelerde çalışmak için uygun
Ź Alçıpan levhalarda veya çimentolu elyaf plakalarda daldırmalı kesim (örn. vantilatör montajı için)
Ź Küçük profil çıtalarını kısaltma (örn. alüminyum taban kapatma çıtaları)
Ź GFK/Epoksi'da oyuk açılması (örn. teknelerde gösterge paneli)
85
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
2 608 661 758 PC1b
1
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
1
582230
Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Testere ile kesme | 663
Bosch aksesuarları 11/12
Ürün özellikleri
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
bir
im
i¹
er
iği
Se
vk
Am
ba
la
j iç
tür
ü
şn
Am
ba
laj
ari
Sip
Ça
p
[m
m]
um
ar a
sı
Segman ve yuvarlak testere bıçakları, düz
Sipariş bilgileri
ACI 65 AB
BIM-TiN segman testere bıçağı Multi Material, düz
Ź YENİ: Long Life + titan kaplama sayesinde % 30 daha uzun kullanım ömrü
Ź Köşelerde çalışmak için uygun
Ź GFK/Epoksi'da oyuk açılması (örn. teknelerde gösterge paneli)
Ź Yaklaşık 1 mm'e kadar sac kesilmesi (örn. kaporta parçaları)
Ź Eski cam macununun çıkartılması
65
2 608 661 759 PC1b
1
1
582247
AOI 85 EB
BIM-TiN yuvarlak testere bıçağı Multi Material, düz
Ź YENİ: Long Life + titan kaplama sayesinde % 30 daha uzun kullanım ömrü
Ź Çivili ahşapların kesilmesi
Ź GFK/Epoksi'da oyuk açılması (örn. teknelerde kalıplar)
Ź Küçük profil çıtalarını kısaltma (örn. alüminyum taban kapatma çıtaları)
85
2 608 661 760 PC1b
1
1
582254
AOI 65 AB
BIM-TiN yuvarlak testere bıçağı Multi Material, düz
Ź YENİ: Long Life + titan kaplama sayesinde % 30 daha uzun kullanım ömrü
Ź GFK/Epoksi'da oyuk açılması (örn. teknelerde kalıplar)
Ź Yaklaşık 1 mm'e kadar sac kesilmesi (örn. kaporta parçaları)
Ź Eski cam macununun çıkartılması
65
2 608 661 761 PC1b
1
1
582261
Segman testere bıçakları, bombeli
Ź Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; Fein Multimaster
FMM 250 (çap 10 mm) için uygun
Ź Üniversal adaptör ile piyasada bulunan, çeşitli çok amaçlı kesiciler için uygun
ACZ 100 BB
BIM testere bıçağı Wood and Metal, bombeli
Ź Tabandaki kapı çubuğunu kısaltma (yumuşak ahşap, sert ahşap, cilalı levhalar,
plastik kaplamalı levhalar)
Ź Laminat/Parke kesme (örn. ara duvar montajı için)
Ź Küçük profil çıtalarını kısaltma (örn. alüminyum taban kapatma çıtaları)
100
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
2 608 661 633 PC1b
1
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
1
492379
664 | Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Testere ile kesme
Bosch aksesuarları 11/12
Ürün özellikleri
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
bir
im
i¹
er
iği
Se
vk
Am
ba
la
j iç
tür
ü
şn
Am
ba
laj
ari
Sip
Ça
p
[m
m]
um
ar a
sı
Segman testere bıçakları, bombeli
Sipariş bilgileri
ACZ 85 EB
BIM testere bıçağı Wood and Metal, bombeli
Ź Tabandaki kapı çubuğunu kısaltma (yumuşak ahşap, sert ahşap, cilalı levhalar,
plastik kaplamalı levhalar)
Ź Laminat/Parke kesme (örn. ara duvar montajı için)
Ź Küçük profil çıtalarını kısaltma (örn. alüminyum taban kapatma çıtaları)
85
2 608 661 636 PC1b
1
1
492393
ACZ 85 EC
HCS testere bıçağı Wood, bombeli
Ź Masif ahşapta daldırmalı kesim, örn. havalandırma ızgarası montajı için
Ź Ahşabı yüzeye bitişik kesme (örn. bir ahşap bağlantısının öne çıkan pimi)
Ź Plastik boru (PVC) kesme
85
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
2 608 661 643 PC1b
1
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
1
492461
Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Testere ile kesme | 665
Bosch aksesuarları 11/12
Daldırmalı testere bıçakları
Ürün özellikleri
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
bir
im
i¹
er
iği
Se
vk
Am
ba
la
j iç
tür
ü
ar a
şn
ari
Sip
Am
ba
laj
um
[m
m]
un
luk
Uz
Ge
niş
l
ik
[m
m]
sı
Ź Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; Fein Multimaster
FMM 250 (çap 10 mm) için uygun
Ź Üniversal adaptör ile piyasada bulunan, çeşitli çok amaçlı kesiciler için uygun
Sipariş bilgileri
AIZ 65 BB
BIM daldırmalı testere bıçağı Wood and Nails
Ź Çivili ahşapların kesilmesi
Ź Tabandaki kapı çubuğunu kısaltma (yumuşak ahşap, sert ahşap, cilalı levhalar,
plastik kaplamalı levhalar)
Ź Kaplanmış plakalarda daldırmalı kesimler (örn. bir pano için oyuklar açılması)
40
65
2 608 661 781 PC1b
1
1
596169
AIZ 28 EB
BIM daldırmalı testere bıçağı Wood and Metal
Ź Ahşapta, aşındırıcı ahşap malzemelerde, plastiklerde derin daldırmalı kesim
Ź Küçük boyutlara sahip demir olmayan boru ve profillerin kesimi
Ź Küçük boyutlara sahip sertleştirilmemiş çivilerin, vidaların ve çelik profillerin kesimi
28
50
2 608 661 644 PC1b
1
1
492478
28
50
2 608 661 629 PC1b
5
1
484961
AIZ 32 BB
BIM daldırmalı testere bıçağı Hard Wood
Ź Kaplamalı levha veya sert ahşapta daldırmalı kesim, örn. havalandırma ızgarası montajı için
Ź Mobilya parçalarında kesim (örn. prize erişimi sağlamak için)
Ź Ahşap yapı parçaları (örn. dübel, sert ahşap pim) yüzeye bitişik kısaltma
32
40
2 608 661 645 PC1b
1
1
492485
32
40
2 608 661 630 PC1b
5
1
484978
AIZ 32 EC
HCS daldırmalı testere bıçağı Wood
Ź Yumuşak ahşapta daldırmalı kesim, örn. havalandırma ızgarası montajı için
Ź Mobilya parçalarında kesim (örn. prize erişimi sağlamak için)
Ź Ahşap yapı parçaları (örn. dübel, pim) yüzeye bitişik kısaltma
32
40
2 608 661 637 PC1b
1
1
492409
32
40
2 608 661 626 PC1b
5
1
484930
AIZ 20 EC
HCS daldırmalı testere bıçağı Wood
Ź Yumuşak ahşapta daldırmalı kesim, örn. havalandırma ızgarası montajı için
Ź Mobilya parçalarında kesim (örn. prize erişimi sağlamak için)
Ź Ahşap yapı parçaları (örn. dübel, pim) yüzeye bitişik kısaltma
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
20
30
2 608 661 638 PC1b
1
1
492416
20
30
2 608 661 627 PC1b
5
1
484947
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
666 | Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Testere ile kesme
Bosch aksesuarları 11/12
Ürün özellikleri
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
bir
im
i¹
er
iği
Se
vk
Am
ba
la
j iç
tür
ü
ar a
şn
ari
Sip
Am
ba
laj
um
[m
m]
un
luk
Uz
Ge
niş
l
ik
[m
m]
sı
Daldırmalı testere bıçakları
Sipariş bilgileri
AIZ 10 EC
HCS daldırmalı testere bıçağı Wood
Ź Yumuşak ahşapta daldırmalı kesim (örn. havalandırma ızgarası montajı için)
Ź Mobilya parçalarında kesim (örn. prize erişimi sağlamak için)
Ź Ahşapta filigran uyarlama çalışmaları (örn. kilitler ve kaplamalar için sonradan girinti açma)
10
30
2 608 661 639 PC1b
1
1
492423
2 608 661 688 PC1b
1
1
545525
AIZ 32 AB
BIM daldırmalı testere bıçağı Metal
Ź Çivi yüzeye bitişik kesme
Ź Bakır boru yüzeye bitişik kesme
Ź Alçıpan levhalarda daldırmalı kesimler
32
30
AIZ 20 AB
BIM daldırmalı testere bıçağı Metal
Ź Çivi yüzeye bitişik kesme
Ź Bakır boru yüzeye bitişik kesme
Ź Alçıpan levhalarda daldırmalı kesimler
20
20
2 608 661 640 PC1b
1
1
492430
20
20
2 608 661 628 PC1b
5
1
484954
1
1
492447
AIZ 10 AB
BIM daldırmalı testere bıçağı Metal
Ź Çivi yüzeye bitişik kesme
Ź Demir olmayan profillerde filigran uyarlama çalışmaları
Ź Alçıpan levhalarda daldırmalı kesimler
10
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
20
2 608 661 641 PC1b
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Frezeleme ve raspalama | 667
Bosch aksesuarları 11/12
3Max harç çıkarma
Tek bir aksesuarla derz, fayans ve harç çıkarıp alınabilir
Derz harcının kesip alınması, harcın veya
fayans yapıştırıcısının raspalanması, çok
uzun kullanım ömrü
Her tarafı kaplanmış, üst düzey
HM-RIFF uç (zımpara / raspa ucu)
köşeler dahil her yerde harç kazıma
Üstün nitelikli sert metal
RIFF kaplanmışzımpara
tabanı
harç ve fayans yapıştırıcılarının çıkarılması için
Üstün nitelikli HM-RIFF
kaplanmış kesici kenar
12 noktalı OIS uç giriş sistemi
duvar ve yer fayanslarındaki
optimum güç aktarımı için
derzlerin kazınması için
tam anlamıyla kenetlenebilen
uç girişi
RIFF segman testere bıçakları ve zımpara tabanı
Ürün özellikleri
i
im
bir
laj
Se
vk
ba
Am
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
i¹
riğ
içe
tür
ü
şn
Am
ba
laj
ari
Sip
Ça
p[
mm
]
um
ar a
sı
Ź Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; Fein Multimaster
FMM 250 (çap 10 mm) için uygun
Ź Üniversal adaptör ile piyasada bulunan, çeşitli çok amaçlı kesiciler için uygun
Sipariş bilgileri
AVZ 70 RT
HM-RIFF harç çıkarıcı, 3Max
Ź Duvar ve yer fayanslarındaki birleşim yerlerini freze ile kesip çıkarma
Ź Harç veya fayans yapıştırıcısını çıkarma, (örn. hasarlı fayanslar değiştirildiğinde)
Ź Sert metal uçla (zımpara ve raspalama dili) en dar köşelerdeki derzlerin çıkartılması
70
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
2 608 661 757 PC1b
1
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
1
582223
668 | Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Frezeleme ve raspalama
Bosch aksesuarları 11/12
RIFF segman testere bıçakları ve zımpara tabanı
Se
vk
bir
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
im
i¹
er
iği
j iç
tür
ü
şn
Am
ba
laj
ari
Am
ba
la
Ürün özellikleri
Sip
Ça
p
[m
m]
um
ar a
sı
Ź Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; Fein Multimaster
FMM 250 (çap 10 mm) için uygun
Ź Üniversal adaptör ile piyasada bulunan, çeşitli çok amaçlı kesiciler için uygun
1
1
Sipariş bilgileri
ACZ 85 RD
Diamant-RIFF segman testere bıçağı
Ź Yumuşak duvar fayanslarında daha küçük kesitler frezelemek
Ź GFK/Epoksi'da oyuklar frezelemek (örn. tekne gövdesinde)
Ź Duvar fayanslarında derz açmak
85
2 608 661 689 PC1b
546690
ACZ 85 RT
HM-RIFF segman testere bıçağı
Ź Duvar ve yer fayanslarındaki birleşim yerlerini freze ile kesip çıkarma
Ź Yumuşak duvar fayanslarında küçük kesimler
Ź Gözenekli betonda kanal frezeleme, sıva altına kablo ve boruların döşenmesi için
85
2 608 661 642 PC1b
1
1
492454
ACZ 65 RT
HM-RIFF dar kesitli segman testere bıçağı
Ź Duvar fayanslarında ekstra ince 1/16" derzler frezeleme
Ź GFK/Epoksi'da oyuklar frezelemek (örn. gösterge paneli)
Ź Gözenekli betonda kanal frezeleme, sıva altına kablo ve boruların döşenmesi için
65
2 608 661 692 PC1b
1
1
546720
AVZ 78 RT
HM-RIFF zımpara tabanı
Ź Harç veya fayans yapıştırıcısını çıkarma, (örn. hasarlı fayanslar değiştirildiğinde)
Ź Halı yapışkan artıklarını mineralli zeminden çıkarma
Ź Ahşap raspalama, kaba uyarlama çalışmaları
78
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
2 608 661 648 PC1b
1
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
1
492515
Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Kazıma | 669
Bosch aksesuarları 11/12
Raspa
Ürün özellikleri
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
im
bir
j iç
Se
vk
Am
ba
la
i¹
er
iği
sı
tür
ü
ar a
um
şn
ari
Sip
Am
ba
laj
uz
Ke
sim
Ke
sm
eg
en
işl
iği
mm
un
luğ
um
m
Ź Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; Fein Multimaster
FMM 250 (çap 10 mm) için uygun
Ź Üniversal adaptör ile piyasada bulunan, çeşitli çok amaçlı kesiciler için uygun
Sipariş bilgileri
ATZ 52 SC, sabit
HCS raspalar
Ź Harç veya fayans yapıştırıcısını çıkarma, örn. hasarlı fayanslar değiştirildiğinde
Ź Harç ve beton artıklarını çıkarma
Ź Sert ve pütürlü halı yapışkanı artıklarını çıkarma
52
26
2 608 661 646 PC1b
1
1
492492
2 608 661 647 PC1b
1
1
492508
ATZ 52 SFC, esnek
HCS raspalar
Ź Yumuşak halı yapışkan artıklarını çıkarma
Ź Boya artıklarını çıkarma
Ź Silikon derzleri yok etme
52
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
45
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
670 | Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Kesme
Bosch aksesuarları 11/12
BİM oluklu testere bıçağı
izolasyon malzemeleri uzmanı
Hızlı, temiz ve hassas kesim, malzeme ezilmez
Oluklu form
izolasyon ve diğer yumuşak
malzemelerin hızlı, temiz ve
hassas kesimi için
BIM Teknolojisi
daha uzun kullanım ömrü için
Bombe
yüzeylerin örtüşmesi için
12 noktalı OIS uç giriş sistemi
optimum güç aktarımı için tam
anlamıyla kenetlenebilen uç girişi
Kesme bıçağı
Ürün özellikleri
im
bir
laj
Se
vk
ba
Am
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
i¹
riğ
i
içe
tür
ü
ar a
şn
ari
Sip
Am
ba
laj
um
mm
Uz
u
Ge
n
işl
nlu
ik
k[
[m
]
mm
p[
Ça
]
m]
sı
Ź Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; Fein Multimaster
FMM 250 (çap 10 mm) için uygun
Ź Üniversal adaptör ile piyasada bulunan, çeşitli çok amaçlı kesiciler için uygun
Sipariş bilgileri
ACZ 100 SWB
BİM oluklu testere bıçağı
Ź Başta strofor olmak üzere üst üste binmiş izolasyon malzemelerinin yüzeyler tam örtüşecek
şekilde kesilmesi
Ź İzolasyon plakalarının kesilmesi (örn. Flumroc zemin plakası/adım sesi izolasyon plakası)
Ź Yumuşak malzemelerin kesilmesi (örn. karton, halı, lastik, deri …)
100
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
-
-
2 608 661 693 PC1b
1
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
1
546737
Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Kesme | 671
Bosch aksesuarları 11/12
1
1
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
Se
vk
bir
im
i¹
er
iği
j iç
tür
ü
ar a
um
şn
Am
ba
la
Ürün özellikleri
Am
ba
laj
Uz
Sip
ari
un
luk
[m
m]
[m
m]
ik
Ge
niş
l
Ça
p
[m
m]
sı
Kesme bıçağı
Sipariş bilgileri
AIZ 28 SC
HCS üniversal derz kesici
Ź Yumuşak genleşme derzlerinin kesilmesi
Ź Cam macununun kesilmesi (yalıtım macunu)
Ź İzolasyon malzemelerinin kesilmesi
-
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
28
50
2 608 661 691 PC1b
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
546713
672 | Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Zımparalama ve polisaj
Bosch aksesuarları 11/12
Zımpara aksesuarı
Se
vk
bir
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
im
i¹
er
iği
j iç
tür
ü
Am
ba
laj
ari
Sip
Am
ba
la
Ürün özellikleri
şn
Ça
pı
mm
um
ar a
sı
Ź Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E;
Fein Multimaster FMM 250 (çap 10 mm) için uygun
1
1
Sipariş bilgileri
DIRECT FORCE
AVI 93 G
Zımpara tabanı
Ź Mikro pıtrak tutturmalı zımpara tabanı
Ź Hızlı, kolay zımpara kağıdı değişimi
93
2 608 000 353 PC1b
484862
Emme
Ź AVI 93 G zımpara tabanı ile kombinasyon içerisinde taşlama tozunun emilmesi
2 608 190 052 PC1b
-
1
1
506878
Zımpara kağıtları
Ürün özellikleri
i
im
bir
Se
vk
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
i¹
riğ
içe
laj
ba
Am
Am
ba
laj
ari
Sip
tür
ü
ar a
um
şn
nlı
ka
lı
Ku
m
Zım
mm p a r a
ka
ğ
ğı
ıdı
sı
ölç
üs
ü
Ź Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional, PMF 10,8 LI, PMF 180 E için uygun
Sipariş bilgileri
DIRECT FORCE
Ź Ön zımparalama için, örn. kaba, yontulmamış kütük ve tahtalar
Ź Küçük pürüzlerin düz zımparalanması ve zımparalanması için
Ź Ahşabın son ve hassas zımparalanması için
93
60
80
100
120
180
2 608 607 540 PC1b
10
1
509497
10
1
509503
DIRECT FORCE
Ź Ön zımparalama için, örn. kaba, yontulmamış kütük ve tahtalar
Ź Küçük pürüzlerin düz zımparalanması ve zımparalanması için
Ź Ahşabın son ve hassas zımparalanması için
93
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
60
80
120
180
240
2 608 607 541 PC1b
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Zımparalama ve polisaj | 673
Bosch aksesuarları 11/12
Ürün özellikleri
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
Se
vk
Am
ba
la
bir
im
i¹
er
iği
j iç
tür
ü
ar a
um
şn
Am
ba
laj
ari
Sip
Ku
m
Zım
mmpara
ka
lı
ka
ğ
nlı
ğı
ıdı
sı
ölç
üs
ü
Zımpara kağıtları
Sipariş bilgileri
DIRECT FORCE
Ź Boya zımparası için
Ź Ön boya zımparası
Ź Boya öncesi astarlamadaki son zımparalama için
93
2 608 607 542 PC1b
60
80
100
240
320
10
1
509510
10
1
509527
DIRECT FORCE
Ź Şekillendirme zımparası ve kenar kırma için
Ź Şekillendirmedeki hassas zımparalama için
Ź Parlatma zımparalaması ve kenar yuvarlatması için
93
2 608 607 543 PC1b
120
240
400
600
1200
Keçeler
im
bir
laj
Se
vk
ba
kaba
2 608 604 495
C1d
1
5
070812
100
orta
2 608 604 494
C1d
1
5
070805
Ürün özellikleri
Sip
280
93
Se
93
Ku
m
Am
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
i¹
riğ
içe
tür
ü
Am
ba
laj
um
ari
rtl
ik
şn
de
nlı
ka
lı
i
sı
ar a
es
rec
ğı
ıdı
Zım
mmpara
ka
ğ
Pıtrak tutturma
sistemi
i
ölç
üs
ü
Ź Ahşabın şekillendirilmesi (rustikal etki), metalde pasın giderilmesi ve boya zımparalanması (matlaştırma) için uygun
Ź Temizleme keçesi, malzeme yüzeyini değiştirmeden kir ve kalıntıların çıkarılması için
uygun. Zımparalama aksesuarı olmadan çalışır – yumuşak malzemede hafif çiziklere
neden olabilir
Ź Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; Fein Multimaster
FMM 250 (çap 10 mm) için uygun
Sipariş bilgileri
Güçlü keçe
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
674 | Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Zımparalama ve polisaj
Bosch aksesuarları 11/12
1
5
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
i¹
im
Se
vk
bir
j iç
tür
ü
er
iği
sı
ari
Sip
Am
ba
la
Ürün özellikleri
Am
ba
laj
şn
um
ar a
de
rec
es
i
ik
Se
rtl
Ku
m
Zım
mmpara
ka
lı
ka
ğ
nlı
ğı
ıdı
ölç
üs
ü
Keçeler
Sipariş bilgileri
Temizleme keçesi, aşındırıcı kaplama olmadan
93
Kumsuz
2 608 604 496
-
C1d
070829
Polisaj keçesi
Ź Çok kirli veya çizik yüzeylerin ön polisajı için uygun – düz yüzeylerde cila veya taşlama
macunu kullanarak
Ź Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; Fein Multimaster
FMM 250 (çap 10 mm) için uygun
Pıtrak tutturma
im
bir
laj
Se
vk
ba
1
5
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
i¹
riğ
içe
tür
ü
Am
ba
laj
ari
Sip
Am
Ürün özellikleri
i
sı
ar a
um
şn
de
ik
rtl
Se
Zım
mmpara
ka
ğ
rec
ıdı
es
i
ölç
üs
ü
sistemi
Sipariş bilgileri
Polisaj keçesi
93
sert
2 608 613 016
C1d
070843
GOP 10,8 V-LI Professional için uygun olan mevcut Delta zımpara kağıdı ürün yelpazesi
(Bosch 93 mm) sayfa 430'da bulabilirsiniz.
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Setler | 675
Bosch aksesuarları 11/12
Setler
Ürün özellikleri
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
bir
im
i¹
er
iği
Se
vk
Am
ba
la
j iç
tür
ü
um
şn
Am
ba
laj
ari
Sip
Se
t iç
er
iği
ar a
sı
Ź Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; Fein Multimaster
FMM 250 (çap 10 mm) için uygun
Ź Üniversal adaptör ile piyasada bulunan, çeşitli çok amaçlı kesicilere uygun
(Zımpara kağıtları olmadan)
Sipariş bilgileri
23 parçalı üniversal set
Bir sette birleştirilmiş temel uygulamalar (kesme, zımparalama ve raspalama)
Ahşap ve metal için uygun
BIM Segman testere bıçağı Wood and Metal, ACZ 85 EB (1x)
BIM Daldırmalı testere bıçağı Wood and Metal, AIZ 28 EB (1x)
HCS raspa, ATZ 52 SFC (1x)
Red Wood-top zımpara kağıdı (10x)
White Paint zımpara kağıdı (10x)
2 608 661 694 PC1b
5
1
555203
4 parçalı fayans seti
Yenileme ve onarım çalışmaları için çok yönlü fayans seti (örn. duvar ve zemin fayanslarında
derz açma, harç veya fayans yapıştırıcısının giderilmesi, yumuşak duvar fayanslarında küçük
kesitler çıkarılması)
HM-RIFF Segman testere bıçağı, ACZ 85 RT (1x)
HM-RIFF zımpara tabanı, AVZ 78 RT (1x)
HCS raspa, ATZ 52 SC (1x)
BIM metal daldırmalı testere bıçağı, AIZ 20 AB (1x)
2 608 661 695 PC1b
4
1
555210
4 parçalı zemin/montaj seti
Zemin/montaj çalışmaları için çok yönlü set (örn. kapı çerçevesini zemin hizasında enine
kesmek, laminat/parke kesmek, kaplanmış plakalar veya ahşapta daldırmalı kesimler yapmak,
mobilya parçalarında oyuk açmak)
BIM Segman testere bıçağı Wood and Metal, ACZ 85 EB (1x)
BIM Daldırmalı testere bıçağı Hard Wood, AIZ 32 BB (1x)
HCS Daldırmalı testere bıçağı Wood, AIZ 32 EC (1x)
HCS raspa, ATZ 52 SFC (1x)
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
2 608 661 696 PC1b
4
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
1
555227
676 | Çok fonksiyonlu kesici için aksesuarlar | Adaptör
Bosch aksesuarları 11/12
Üniversal adaptör
Kolayca monte edin, aksesuarı yerleştirin
ve çalışmaya başlayın
Bilinen birçok işlevsel aleti uç girişine montaj ve istenen Bosch aksesuarın bağlanması.
i
im
bir
laj
Se
vk
ba
Am
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
i¹
riğ
içe
tür
ü
şn
ari
Sip
Ürün özellikleri
Am
ba
laj
um
ar a
sı
Adaptör
Sipariş bilgileri
Üniversal adaptör
Ź Piyasada bulunan, çeşitli çok amaçlı kesiciler için uygun
Ź YENİ: Bosch aksesuarları üniversal adaptör yardımı ile piyasada bulunan, çeşitli çok amaçlı
kesicilere uygun hale gelir (titreşimli elektrikli el aletleri)
Ź Üniversal adaptör ile birlikte çalışılabilen markalar şunlardır: Fein Multimaster FMM Q,
Rockwell/Worx Sonicrafter, Craftsman Multi-Tool, Mastercraft Multi-Cutter ve
Dremel Multi-Max
Ź Tam anlamıyla kenetlenebilen üniversal adaptör, optimum güç aktarımı sağlar
2 608 000 468 PC1b
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
1
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
1
594738

Benzer belgeler

İnanılmaz derecede

İnanılmaz derecede PMF 180 E ve PMF 10,8 LI lçok fonksiyonlu aletleri ile sert malzemelerde b ­ ile işiniz kolay. Sadece herhangi bir HM-Riff segman testere bıçağını takın ve d ­ uvardaki ilave kablo kanalı için veya...

Detaylı