Ekonometri I (ECON 301) Ders Detayları

Yorumlar

Transkript

Ekonometri I (ECON 301) Ders Detayları
Ekonometri I (ECON 301) Ders Detayları
Ders Adı
Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Kodu
Saati
Saati
Saati
Ekonometri
I
ECON
301
Güz
3
0
0
Ön Koşul Ders(ler)i STAT 202
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Gösteri
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Yrd. Doç. Dr. Nil Demet Güngör
3
6
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Bu dersin başlıca amaçları öğrencilere; istatistiksel
yöntemler kullanarak ekonomik ilişkileri
modellemek, sınamak ve öngörüde bulunmayı
öğretmek; bilgisayar uygulamalarıyla verilerin
toplanması, analizi ve incelenmesi konularında
deneyim kazandırmaktır.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Temel istatistik Kuramları; Basit Regresyon,
Hipotez Sınamaları; Öngörü Analizi; Klasik Doğrusal
Regresyon Modelinin Varsayımları; Determinasyon
Katsayısı; Ölçek ve Ölçü Birimi Seçiminin Etkileri;
Fonksiyonel Biçimler; Çoklu Regresyon Modelinde
Tahmin ve Çıkarsama Sorunu
• Ekonometrik analizlerde kullanılan veri çeşitleri
hakkında bilgi sahibi olmak
• Ekonomi ve ilişkili alanlarda ekonometrik
yöntemlerin model geliştirmede ve nedensel
ilişkilerinin tahmininde nasıl kullanıldığını anlamak
• Ekonometrik modelleri sınamayı ve yorumlamayı
öğrenmek
• Ekonometrik yazılım programlarıyla basit
uygulamalar yapabilmek
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Giriş ve Bazı İstatistiksel
Kavramların Gözden Geçirilmesi
Gujarati, Giriş: ss. 1-13
2
Regresyon Çözümlemesi –
Nedensellik, Korelasyon ve Veri
Çeşitleri
Gujarati, Bölüm 1: ss. 15-32
3
İki Değişkenli Regresyon Analizi:
Bazı Temel Bilgiler
Gujarati, Bölüm 2: ss. 37-52
4
İki Değişkenli Regresyon Analizi:
Tahmin Sorunu
Gujarati, Bölüm 3: ss. 58-105
5
İki Değişkenli Regresyon Analizi:
Tahmin Sorunu
Gujarati, Bölüm 3: ss. 58-105
6
Klasik Normal Doğrusal
Regresyon Modeli
Bölüm 4: ss. 107-113
7
İki Değişkenli Regresyon Analizi:
Aralık Tahmini ve Hipotez
Sınaması
Gujarati, Bölüm 5: ss. 119-133
8
İki Değişkenli Regresyon Analizi:
Aralık Tahmini ve Hipotez
Sınaması
Gujarati, Bölüm 5: ss. 134-150
9
ARA SINAV
10
Eviews programına giriş
Ders Notları
11
İki Değişkenli Regresyon
Modelinin Uzantıları: Ölçü Birimi,
Fonksiyonel Kalıplar
Gujarati, Bölüm 6: ss. 164-193
12
Çoklu Regresyon Analizi: Tahmin
Sorunu
Gujarati, Bölüm 7: ss. 202-232
13
Çoklu Regresyon Analizi:
Çıkarsama Sorunu
Gujarati, Bölüm 8: ss. 248-263
14
Çoklu Regresyon Analizi:
Çıkarsama Sorunu
Gujarati, Bölüm 8: ss. 264-280
15
Genel Değerlendirme
16
Final Sınavı
Kaynaklar
Ders Kitabı: 1. Gujarati, Damodar N. (2003) Basic Econometrics, 4th
Edition, New York and Boston: McGraw-Hill.
Diğer
Kaynaklar:
1. Wooldridge, Jeffrey (2008) Introductory Econometrics: A
Modern Approach (with Economic Applications), 4th Edition,
Cengage Learning.
2. Peter J. Kennedy (1998) A Guide to Econometrics, 4th
Edition, MIT Press.
3. Ramanathan, R. (2002), Introductory Econometrics with
Applications, 5th edition, Orlando, FL: Harcourt College
Publishers.
4. Hill, R.C., Griffiths, W.E. and G. G. Judge (2001)
Undergraduate Econometrics, 2nd Edition, John Wiley and
Sons, Inc.
5. Hill, R.C., Griffiths, W.E. and G. G. Judge (2000) Using
Eviews For Undergraduate Econometrics, 2nd Edition, Wiley.
6. Asteriou, D. (2006) Applied Econometrics: A Modern
Approach using EViews and Microfit, Palgrave-Macmillan.
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
1
10
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
3
15
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
1
30
Genel Sınav/Final Juri
1
45
Toplam
6
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
45
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1
2
3
4
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
16
6
96
2
2
4
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
10
10
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
20
20
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
178
5

Benzer belgeler