Yeni tavsiye alan bitki koruma ürünleri

Transkript

Yeni tavsiye alan bitki koruma ürünleri
01 MAYIS 2002 -03 ARALIK 2013 TARİHLERİ ARASINDA BAKANLIĞIMIZDAN TAVSİYE ALAN BİTKİ KORUMA
ÜRÜNLERİ LİSTESİ
İLAÇ ADI
AKTİF MADDE ADI
FİRMA
ADI
TAVSİYE KONUSU VE DOZU
DÖNEMİ
GESAPRİM 50 WG
900g/l Atrazine
SYNGENTA
150g/da dozda yabancı otların 2-4 yapraklı devresinde çıkış sonrası olarak mısırda A.stromarium, 01 Mayıs - 31 Ağustos 2002
A.retroflexus, S.nigrum, P. oleraccu ve E.crus –galli ‘ye karşı tavsiye
AVAUNT
150g/l İndoxacorb
DUPONT
Domateste tarlada sorun olan Yeşil kurt [Heliothis armigera(Hb)]’a karşı 40ml/da dozda tavsiye
1 Mayıs - 31 Ağustos 2002
TRİCHOFLOW WP
Trigoderma harzianum
ENERJİ
Domateste fide kök çürüklüğüne karşı 10g/m2 dozunda tavsiye
1 Mayıs - 31 Ağustos 2002
CANDİT WG
%50 Kresoxim-methyl
BASF
Bağ küllenmesine karşı 20ml/100l suya tavsiye
1 Mayıs - 31 Ağustos 2002
CASCADE 50 DC
50g/l Flufenoxuron
BASF
Biberde sorun olan Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis) ‘na karşı 150ml/da dozunda tavsiye
1 Mayıs - 31 Ağustos 2002
BORDEAUX CAFFARO
Kalsiyum Hidroksit ve Bakır Sülfat
TANCAN
Kayısıda yaprak delenine karşı 1250-625g/l dozunda tavsiyesi
2 Eylül-30 Kasım 2002
CANDİT WG
%5 Kresoxim - Methyl
BASF
Turunçgillerde Alternaria yanıklık hastalığına karşı 25 g/hl dozunda tavsiyesi
2 Eylül-30 Kasım 2002
BRESTAN 500 SC
500g/l Fentin hydroxide
AVENTİS
Şekerpancarında Yaprak leke hastalığına karşı 50ml/da dozda tavsiyesi
2 Eylül-30 Kasım 2002
PLİCTRAN 20 FL
210g/l Cyhexatin
CREXAGRİ
Pamukta zararlı olan kırmızı örümcek için ruhsatı istenilen 250ml/da dozunda tavsiyesi,
2 Eylül-30 Kasım 2002
ACTARA 240 SC
240g/l Thimethoxam
SYNGENTA
Serada Biberde sorun olan Beyaz Sinek (Bemisia tabaci Gen)’e karşı 100ml/da dozunda damla sulam 2 Eylül-30 Kasım 2002
yöntemi ile tavsiyesi,
KARET ZEON
50g/l Lambda Cyhalothrin
SYNGENTA
Zeytin Karakoşnili (saissetia oleae oliv)’nin larva dönemlerine karşı kaplama ilaçlamada 30ml/100lt su 2 Eylül-30 Kasım 2002
dozunda tavsiyesi
MANİCA BORDEAUX
%74 Bordo Bulamacı
LANCES LİNK
Bağda ölü kol hastalığına karşı kış ilaçlaması olarak 3500gr 100 lt suya , yaz ilacı olarak 500gr 100lt suya
tavsiyesi
MİXTORE
CHAMP FORMULA 2
1 Aralık 2002 -31 Ocak 2003
555g/l Bakırhidroksit
LANCES LİNK
Bağda ölü kol hastalığına karşı 100lt suya 100ml tavsiyesi
FLOWABLE
1 Aralık 2002 -31 Ocak 2003
TENN-COP 5 E
583g/l Bakırtuzları
LANCES LİNK
Bağda ölü gol hastalığına karşı 200ml 100lt suya tavsiyesi
MAXİM XL 035 FS
25g/l Fludiocanil + 10g/l Mtalaxyl
SYNGENTA
PLENUM 50 WG
%50 Pymetrozine
SYNGENTA
Havlı pamuk tohumlarında fide kök çürüklüğü hastalığına karşı 500ml/100kg havlı tohum dozunda
tavsiyesi
1 Aralık 2002 -31 Ocak 2003
Turunçgillerde pamuk yaprak bitine karşı 15g/da dozunda tavsiyesi
1 Aralık 2002 -31 Ocak 2003
CHALENGE 600
600g/l Aclonifen
BAYER
TENN-COP 5 E
580g/l Bakır Tuzları
L.LİNK
CHAMP FORMULA 2
555g/l Bakırhidroksit
L.LİNK
KARATE ZEON
50g/l Lambda-cyhalothrin
SYNGENTA
CHALENGE 600
600g/l Aclonifen
BAYER
1 Aralık 2002 -31 Ocak 2003
Mercimekte çıkış sonrası olarak Sinapis Arvensis’e 125ml/da, Polygonum convolvulos ve Myagrom
perfoliatum’a 150ml/da oranında kullanılması uygundur.
1 Şubat 2003 -31 Mart 2003
Turunçgillerde Alternaria yanıklık hastalığına karşı 300ml/100lt suya tavsiyesi uygundur.
1 Şubat 2003 -31 Mart 2003
Turunçgillerde Alternaria yanıklık hastalığına karşı 200ml/100lt suya tavsiyesi
1 Şubat 2003 -31 Mart 2003
40ml/100lt su dozunda patateste bozkurtlara (Agrotis spp.) karşı yeşil akşam uygulaması şeklinde
tavsiyesiuygun
1 Şubat 2003 -31 Mart 2003
Ayçiçeğinde 125ml/da dozda Chenopodium alkum ve Zinapis arvensis’e karşı çıkış sonrası tavsiyesi
1 Şubat 2003 -31 Mart 2003
NOMOLT SÜPER
150g/l teflubenzuron
BASF
Antep fıstığında yaprak pysilası (A.pistacea ) ‘na karşı 100ml/100lt su dozunda tavsiye
1 Nisan 2003- 30 Haziran 2003
RUGBY 100 ME
100g/l Cadusafos
SYNGENTA
2 lt/da + solarizasyon uygulaması şeklinde serada, domateste Kök-ur nematodlarına ( Meloidogyne spp.)
karşı tavsiye
1 Nisan 2003- 30 Haziran 2003
CUPROFİX 30 DİSPERSS %46,16 B.B (%12 Met.Bakıra Eşdeğer +%30 CEREXAGRİ
Mancozeb
240g/l Tav-fluvalinate
FLOGAZ
MAVRİK 2 F
Turunçgilde Alternaria Kahverengi leke hastalığına karşı 400gr/100lt su tavsiye
1 Nisan 2003- 30 Haziran 2003
KARATE ZEON
50g/l Lambda Cyhalothrin
SYNGENTA
Tarlada üretimi yapılan domateslerde zararlı şeftali yaprak biti (Myzus persicae sulzer )’ne karşı 20ml/da
dozda tavsiyesi
1 Nisan 2003- 30 Haziran 2003
Hububatta Zabrus spp’ne karşı yüzey ilaçlaması şeklinde 50ml/da dozda tavsiye
1 Nisan 2003- 30 Haziran 2003
LAZER
480g/l Spinosad
DOW AGRO
Pamuk yaprak kurduna karşı 25ml/da dozda tavsiyesi
1 Nisan 2003- 30 Haziran 2003
NURELLE D 5/500 EC
500g/l Chlorpyriphos + 50g/l Cypermethrin
DOW AGRO
Mısır koçan kurduna karşı 100ml/da dozda (15 gün ara ile 2-3 ilaçlama) tavsiye
1 Nisan 2003- 30 Haziran 2003
ACTARA 240 SC
240g/l Thiamethoxom
SYNGENTA
Serada domateste Beyaz sinek’e (Bemicia tabaci Genn.) karşı damlama sulama yöntemi ile 100ml/da
dozunda
1 Nisan 2003- 30 Haziran 2003
TELDOR SC 500
%50 Fenhexamid
BAYER
Çilekte kurşuni küf ; 100cc/100lt su dozunda tavsiye
1 Ekim 2003- 30 Kasım 2003
CALYPSO SC 480
480g/l Thiacloprid
BAYER
Kiraz sineği ne karşı 20ml/100lt su dozunda tavsiye
1 Ekim 2003- 30 Kasım 2003
FOLBAN 50 FLOWABLE
500g/l Folpet
FLOGAZ
Bağlarda kurşuni küfe karşı 200ml/100lt.su dozunda tavsiye
BELLKUTE 40 WP
İminoctadine
SUMİTOMO
Karpuzda erken yaprak yanıklığına karşı (Alternaria cucumerine ) 75g/100lt. su dozunda tavsiye
1 Aralık 2003- 31 Ocak 2004
1 Aralık 2003- 31 Ocak 2004
TRİMANOC DG
CEREXAGRİ
Bağda ölü kola karşı yaz ilacı olarak 150gr/100 lt.su dozunda tavsiye
1 Aralık 2003- 31 Ocak 2004
CEREXAGRİ
CUPROFİX 30 DİSPERSS %46,16 (Teknik bordo b.+%30 Mancozeb )
BLUE BORDO DİSPERSS %77 Teknik bordo bulamacı (% 20 Metalik CEREXAGRİ
bakıra
)
150 g/leşdeğer
Teflubenzuron
BASF
NOMOLT SUPER
Bağda ölü kola karşı yaz ilacı olarak 300gr/100 lt.su dozunda tavsiye
1 Aralık 2003- 31 Ocak 2004
Bağda ölü kola karşı kış ilacı olarak 3000gr/100 lt.su dozunda tavsiye
1 Aralık 2003- 31 Ocak 2004
Mısırda çizgili pamuk yaprak kurduna karşı 40 ml / da dozda tavsiye
1 Aralık 2003- 31 Ocak 2004
PİLAR
Methomyl
DUPONT
Kirazda kiraz sineğine karşı 300 ml/100 lt.su dozunda tavsiye
1 Aralık 2003- 31 Ocak 2004
BRAVO
500g/l Chlorothalonil
SYNGENTA
Kayısıda yaprak delene karşı 200 ml/100 lt su dozunda tavsiye
01 Şubat 2004-15 Nisan 2004
CALYPSO SC 480
480g/l Thiacloprid
BAYER
Şeftalide Şeftali Doğu Meyve Güvesi (c.molesta )’ya karşı 20 ml/ 100 lt. Su dozunda tavsiye
01 Şubat 2004-15 Nisan 2004
KARATE ZEON
50g/l Lambda cyhalothrin
SYNGENTA
Mısırda Bozkurta karşı 50ml/da dozda tavsiye
1 Şubat 2004-15 Nisan 2004
STEWARD
%30 İndoxacarb
DU PONT
Bağda salkım güvesine karşı 12,5g/100 lt su dozunda tavsiye
AKTARA 240 SC
240g/l Thiamethoxam
SYNGENTA
Şeftalide şeftali yaprak biti 10 ml/100 lt su dozda tavsiye
1 Şubat 2004-15 Nisan 2004
LASER
480g/l Spinosad
DOW AGRO
Pamukta yeşil kurt’a karşı 12,5ml/da dozda , Pamukta çizgili yaprak kurduna 25ml/da dozda tavsiye
1 Şubat 2004-15 Nisan 2004
CRUİSER 350FS
350g/l Thiamethoxam
SYNGENTA
Buğdayda ekin kambur böceğine( zabrus spp) karşı 150ml / 100 kg tohum dozda tavsiye
1 Şubat 2004-15 Nisan 2004
FOLPAN 80 WDG
%80 Folpet
FLOGAZ
Domates mildiyösü için 125g/da dozda tavsiyesi
15 Nisan 2004-15 Haziran 2004
LASER
480g/l Spinosad
DOW AGRO
Antep fıstığında yaprak psillasına karşı 10 ml ilaç + 125 ml yazlık yağ / 100 lt.su dozunda tavsiye
15 Nisan 2004-15 Haziran 2004
ARMURE 300 EC
150g/l Propiconazole + 150g/l Defenocanozel
SYNGENTA
Turunçgilde Alternaria’ya karşı 50 ml / 100 lt.su dozunda tavsiyesi
15 Nisan 2004-15 Haziran 2004
MOSPİLAN 20 SP
%20 Acetamiprid
SUMİTOMO
Antepfıstığında yaprak psillası ‘na karşı 20 g /100 lt. su dozunda tavsiye
15 Nisan 2004-15 Haziran 2004
RİMON 10 EC
100g/l Nuvaluron
FLOGAZ
Soyada yaprak kurduna karşı 30ml/da dozda tavsiye
ACTARA 25 WG
250g/l Thiamethoxam
SYNGENTA
Antep fıstığı yaprak psyllası’na karşı 10gr / 100 lt.su dozunda tavsiye
15
2004-15
Haziran
2004
15 Nisan
HAZİRAN
2004
- 01 AĞUSTOS
2004
RALON SUPER
Fenoxaprop-p-ethyl
BAYER
Neem Azal TS
10g/l Azadicarchtin
V.İ.T.
(Buğdayda y.ot) Alopecurus myosuroides ve Avena sterilis’e erken dönemde 60 ml/da geç dönemde 80
ml/da dozda tavsiyesi
15 HAZİRAN 2004 - 01 AĞUSTOS
2004
Fındıkta fındık koşnilleri 300ml/100lt.su larva , Zeytinde Zeytin sineği 500ml/100lt.su Ergin ,larva
dozunda tavsiye
15 HAZİRAN 2004 - 01 AĞUSTOS
2004
%75 Mancozeb
1 Şubat 2004-15 Nisan 2004
METHOFAN 186 EC
180g/l Endosülfan + 60g/l Methomyl
FLOGAZ
PİLAR
200g/l Methomyl
DUPONT
PİLAR
200g/l Methomyl
DUPONT
ARMURE 300 EC
150g/l Propiconazole + 150g/l Difeconazole
SYNGENTA
SELECT SÜPER
116,2g/l Clethodim
NM AGRO
BETASAR SC
25 g/l Betactfluthrin
BAYER
15 HAZİRAN 2004
2004
15 HAZİRAN 2004
Kirazda Kiraz sineği ne karşı 300ml/100 lt su
2004
15 HAZİRAN 2004
Biberde Yeşil şeftali yaprak bitine karşı 250ml/da
2004
15 HAZİRAN 2004
Antepfıstığında karazenk’e karşı 50ml/100lt. su dozunda tavsiye
2004
Şeker pancarında çıkış sonrası darıcan türlerine 60ml/da , yabani yulafa 70ml/da , kaynaş ve su ağrığına 15 HAZİRAN 2004
80ml/da tavsiyesi, Domateste; Darıcana 60ml/da, kanyaşa80ml/da dozda çıkış sonrası tavsiye
2004
Tütün depolarında (tatlı kurt ) boş depo 100ml/100 m2 ( doz düzeltmesi yapıldı)
2004 EYLÜL
MAXİM XL 035 FS
25g/l Flodixynil + 10g/l Metalxyl -M
SYNGENTA
Biberde fide kök çürüklüğüne karşı 25ml/100lt.su dozunda tavsiye
ACTARA 240 SC
240g/l thiamethoxam
SYNGENTA
Armutta armut pisillidine karşı 25ml/100lt.su dozundatavsiye
BETASAR SC
25g/l Betacyflutrin
BAYER
Tütün güvesine karşıboş ambar ilaçlamasında kullanılmak 100ml/100 m2 dozunda tavsiye
15 ARALIK 2004-28 ŞUBAT 2005
NEEMAZAL T/S
10g/lt.Azadirachtin A
V.İ.T.
Kirazda kiraz sineğine karşı 500ml/100lt.dozunda tavsiye
15 ARALIK 2004-28 ŞUBAT 2005
VİTAVAX 200 WP
%37,5 Carboxin + %37,5 Thiram
HEKTAŞ
Mercimekte kök ve kök boğazı çürüklüğüne karşı 300g/100kg tohum dozunda tavsiye
15 ARALIK 2004-28 ŞUBAT 2005
ARMURE 300 EC
150g/l Propiconazole + 150g/l Difeconazole
SYNGENTA
Buğdayda külleme hastalığına karşı 50ml/da dozda tavsiye
15 ARALIK 2004-28 ŞUBAT 2005
QUADRİS
250g/l Azoxystrobin
SYNGENTA
Karpuzda erken yaprak yanıklığına karşı 75ml/da dozunda tavsiye
15 ARALIK 2004-28 ŞUBAT 2005
TOPAS 100 EC
100g/l Penconazole
SYNGENTA
Domateste (sera) küllemeye karşı 50ml/100lt. su dozunda tavsiye
15 ARALIK 2004-28 ŞUBAT 2005
MOSPLAN 20 SP
%20 Aetamiprid
SUMİTOMO
Seralarda yetiştirilen domateslerde beyaz sineğe karşı 30g/100lt.su dozunda tavsiye
15 ARALIK 2004-28 ŞUBAT 2005
ACTARA 25 WG
%25 Thiamethoam
SYNGENTA
Antep fıstığında yaprak pisillasına karşı 10g/100l.su
01 MART 2005 – 15 MAYIS 2005
NEMM AZAL T/S
10 g/l Azadirachtin
VİT
Fındıkta fındık koşnilleri 300ml/100 lt.su Zeytinde zeytin sineği 500ml/100lt.su
01 MART 2005 – 15 MAYIS 2005
METHOFAN 186 EC
180 g/l Endosülfan + 60 g/l Methomyl
FLOGAZ
Domateste şeftali yaprak biti 250 ml/da
1 MART 2005 – 15 MAYIS 2005
PİLAR
200 g/l Methomyl
DUPONT
Kirazda kiraz sineğine karşı 300 ml/100 lt su
1 MART 2005 – 15 MAYIS 2005
NEEM AZAL T/S
10g/l Azadiractin A
V.İ.T
Kirazda kiraz sineğine karşı 500 ml/100 lt.su
1 MART 2005 – 15 MAYIS 2005
MOSPLAN 20 SP
%20 Acetaniprid
SUMITOMO
Domateste (sera) beyaz sinek 30 g/100 lt.su
1 MART 2005 – 15 MAYIS 2005
APOLLO
500g/l clofentezine
FLOGAZ
Şeftalide iki noktalı kırmızı örümcek 40ml/100lt.su
CALYPSO SC 480
480g/l Thiacloprid
BAYER
PERMGUARD 25 EC
250 g/l Permethrin
DOĞUŞ
VANTEX 60 CS
60g/l Gamma Cyalothrin
T-22 PLANTER BOX
%1,15 Trichoderma harzianum rifai irk
DAW
AGROCİENCES
HASEL
Domateste kurşuni küf 60gr / 100 lt. su
NEEMAZAL T/S
10g/l Azadirachtin A
V.İ.T.
Çilekte (serada) kırmızı örümcek 300ml/100 lt Su
EFHUN
480g/l Ethephon
AGROBEST
İkinci ürün ve geç ekim pamuk tarımında 300ml/da kozaların %25-30’u açtığında koza açtırıcı olarak
VYDATE L
240g/l Oxamyl
DUPONT
CALYPSO SC 480
480g/l Thiacloprid
BAYER
CALYPSO SC 480
480g/l Thiacloprid
BAYER
Seralarda biber yetiştiriciliğinde sorun olan kök-ur nematodlarına karşı damlama sulama yöntemiyle 01 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
3000ml/da
dozda
tavsiye su
Armut Pisillidi
25ml/100lt.
01 ARALIK 2005- 01 ŞUBAT 2006
Elmada elma yeşil yaprak biti 20ml/100lt. su
01 ARALIK 2005- 01 ŞUBAT 2006
SUMİGOLD 20 EC
200g/l Esfenvalerate
SUMITOMO
Fındıkta Fındık kurdu 20ml/da
1 ARALIK 2005- 01 ŞUBAT 2006
GAUCHO FS 600
600g/l imidacloprid
BAYER
Patates Patates böceği 12,5ml/100lt.su
1 ARALIK 2005- 01 ŞUBAT 2006
OVİPRON 2000
Rafine eilmiş petrol yağı
CEREXAGRİ
Armutta armut pisillidi 1,5lt./100 lt.su
1 ARALIK 2005- 01 ŞUBAT 2006
BETASAR SC
25g/l Betacyflutrin
BAYER
Dolu depolarda tatlı kurt ve tütün güvesi 100ml/100 m2
2005 EYLÜL
PROCLAİM 05 SG
Emamectin Benzoate
SYNGENTA
Domateste (Sera) Yeşilkurt 30g/100lt.su
01 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
SUMIGOLD 20 EC
200g/l Esfenvalerate
SUMITOMO
Antepfıstığında yaprak pisillası 20ml/100lt.su
01 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
ACTARA 25 WG
%25 Thiamethoxam
SYNGENTA
Armutta Armut pisillidi 25g/100lt.su
1 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
Domateste şeftali yaprak bitine karşı 250ml/da
- 01 AĞUSTOS
- 01 AĞUSTOS
- 01 AĞUSTOS
- 01 AĞUSTOS
- 01 AĞUSTOS
15 ARALIK 2004-28 ŞUBAT 2005
15 ARALIK 2004-28 ŞUBAT 2005
1 MART 2005 – 15 MAYIS 2005
Şeftalide şeftali yaprak biti 20ml/100 lt.su , antepfıstığında antepfıstığı yaprak pisilidi 25ml/100lt.su ,
fındıkta fındık kurdu 25ml/da, domateste sütleğen yaprak biti 20 ml/100 lt.su
1 MART 2005 – 15 MAYIS 2005
Tütün depolarında tatlı kurt ve tütün güvesi boş depo ilaçlaması olarak 48ml/100m2
1 MART 2005 – 15 MAYIS 2005
Elmada Elma iç kurdu 10ml/100 lt.su
15 MAYIS 2005 - 01 EYLÜL 2005
15 MAYIS 2005 - 01 EYLÜL 2005
15 MAYIS 2005 - 01 EYLÜL 2005
15 MAYIS 2005 - 01 EYLÜL 2005
NEEM ACAL T/S
10g/l Azadiractin
VİT.
Elmada Elma Yeşilyaprak Biti 300ml/100lt.su
1 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
PİLAR
200g/l Methomyl
DUPONT
Domateste şeftali yaprak biti 250ml/100lt.su
1 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
PİLAR
200g/l Methomyl
DUPONT
Hıyarda çiçek tripsi 100ml/400lt.su
1 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
POLVERE CAFFARO
%16 Metalik Bakır
TANCAN
Zeytin lekeli leke hast 800g/100lt.su
1 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
MELODY DUO WP 66,8
%5,5 İprovalicarb + %61,3 PROPİNEB
BAYER
Hıyarda mildiyö 225g/100lt.su
1 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
MASTERCOP
68,82g/l Metalik bakıra eşdeğer
AGRİKEM
Domateste geç yanıklık 150ml/100lt.su
1 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
AGRİCARDE
450g/l Chlorothalonil + 100g/l carbendazim
AGRİKEM
Domateste geç yanıklık (mildiyö) 200ml/100lt.su
1 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
AGRİCARDE
450g/l Chlorothalonil + 100g/l carbendazim
AGRİKEM
Bağda kurşuni küf 200ml/100lt.su
1 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
BETASAR SC
25g/l Betacyflutrin
BAYER
Dolu depolarda tatlı kurt ve tütün güvesi 100ml/100 m2
1 ARALIK 2005- 01 ŞUBAT 2006
LİNTUR 70 WG
%4,1 Triasulfuron + %65,9 Dicamba
SYNGENTA
Arpada yabancı otlara karşı 12,5g/da
01 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
MUSTANG
Florasulam + Ethylhexyl
DOW AGRO
NEEMAZAL T/S
10g/l Azadirachtin A
V.İT.
MOSPLAN 20 SP
%20 Asetamiprid
SUMITOMO
Mısırda yabancı ot ( xanthium stramorium , amaranthus refrofleus , chenopodium album, c.volvoria,
salonoum nijrum, centauron devressa , abotilan the aphrastri, anistrolohia clematilo salsolakaliye 70ml/da, 01 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
Acroptilandoğu
repens,
convolvulos
arvensis 80ml/da)
Şeftalide
meyve
güvesi 300ml/100lt.su
1 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
Karpuzda şeftali yaprak biti 25g/da
1 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
FLİNT WG 50
%50 trifloxystrobin
BAYER
Çeltikte çeltik yanıklığı 20g/da
1 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
MERPAN 80 WDG
%80 Captan
FLOGAZ
Elmada karaleke 100gr/100lt.su
1 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
RAXİL ULTRA FS 120
120g/l tebuconazole
BAYER
Buğdayda sürme 25ml/100kg tohum
1 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
SEKATOR
NEEM AZAL T/S
100g/l amidosulfuron + 25g/l ıodosulfuron BAYER
methyl + 250g/l mefenapyr diethyl
10g/l Azadiractin
VİT
AKİTO 5 EC
50g/l Beta cypermethrin
CEREXAGRİ
STEWARD ®
%30 İndocarb
STEWARD ®
%30 indocarb
DUPONT
TÜRKİYE
“
PROCLAİM 05 SG
SUCCESS 0,24 CB
%5 Emamectin benzoate
0,24g/l Spinozad
PRODIGY 240 SC
180 g/l Methoxyfenozide
SYNGENTA
Bağda salkım güvesi 25g/100lt.su
DOW
İncirde ekşilik böcekleri 16 Besi Tuzağı/ha (1 besi tuzğı=50ml ilaç + 500ml su)
DOW
AGROSCİENCES Domates (Sera ) Pamuk yaprak kurdu 50ml/da
RESİGEN EC
180g/l Resmethrin + 540g/l Piperonly Butaxide
BAYER
Tütün depolarında tütün güvesi 06-08/09/2005 tarihli komisyon kararı 30ml/1000m3 tavsiyesi çıkarıldı
2 HAZİRAN 2006- 15 EYLÜL 2006
RESİGEN EC
MATCH 050 EC
BAYER
SYNGENTA
Tütün depolarında tatlı kurt 04-06/07/2006 tarihli komisyon kararı 200ml/1000m3 tavsiye
Hıyar (Sera) pamuk yaprak kurdu 30ml/100lt.su
3 HAZİRAN 2006- 15 EYLÜL 2006
4 HAZİRAN 2006- 15 EYLÜL 2006
CONFİDOR OİL SC 004
180g/l Resmethrin + 540g/l Piperonly Butaxide
50g/l lufenuron
4 g/l İmidacloprid +
704g/l Mineral yağ
BAYER
Elmada sanjose kabuklu biti 2500ml./100lt.su
15 Eylül 2006-15 Aralık 2006
ENVİDOR SC 240
240g/l Spirodiclofen
BAYER
Kirazda iki noktalı örümcek 25ml/100lt.su
15 Eylül 2006-15 Aralık 2006
ENVİDOR SC 240
240g/l Spirodiclofen
BAYER
elmada akdiken akarı 25ml/100lt.su
15 Eylül 2006-15 Aralık 2006
ENVİDOR SC 240
240g/l Spirodiclofen
BAYER
15 Eylül 2006-15 Aralık 2006
OBERON SC 240
240g/l Spirodiclofen
BAYER
Bağda iki
çilekte
iki noktalı
noktalı kırmızı
kırmızı örümcek
örümcek 25ml/100lt.su
ve pamuk kırmızı örümcek 50ml/100lt.su, Domateste beyaz sinek
50ml/100lt.su
VANTEX 60 CS
60g/l gamma cyalothrin
DOWAGRO
buğdayda süne 7,5ml/da
15 Eylül 2006-15 Aralık 2006
DANTOTSU 50 WG
%50 Clothianidin
DOWAGRO
Domateste şeftali yaprak biti 9g/da
15 Eylül 2006-15 Aralık 2006
ADMIRAL 10 EC
100g/l Pyriproxyfen
SUMITOMO
Biber (sera) beyaz sinek 50ml/100lt.su, Şeftalide dut kabuklu biti 50ml/100lt.su
15 Eylül 2006-15 Aralık 2006
DEVİL 50 WP
%50 Cymoxanil
PLARQUİM
Bağda bağ mildiyösü 60g/100 l.su
15 Eylül 2006-15 Aralık 2006
SİGNUM ® WG
%26,7 Boscalid +%6,7 Pyraclostrobin
BASF
Domates serada külleme 60g/100 lt.su, Biber serada kurşuni küf 150g/100 lt.su
15 Eylül 2006-15 Aralık 2006
SWİTCH ® 62,5 WG
%37,5 Cyprodinli + %25 Fludioxonil
SYNGENTA
kirazda monilya 40g/100lt.su
15 Eylül 2006-15 Aralık 2006
DEVİL 50 WP
%50 Cymoxanil
TARSAN
Bağ mildiyösü 60g/100lt.su
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
FOLPAN 80 WDG
%80 Folpet
FLOGAZ
Bağ mildiyösü 125g/100lt.su , Şeftali yaprak kıvırcığı 200g/100lt.su.
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
CALYPSO OD 240
240g/l Thiacloprid
BAYER
Elmada elma iç kurdu 40ml/100lt.su
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
Buğdayda dil kanatan,Boynuz yoğurt otu, yabani hardal, gönül hardalı, tarla köpek papatyası 10ml/da
şahtera gelincik ve kokar ota karşı 12,5 ml/da
1 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
Tütünde şeftali yaprak biti 30ml/da
1 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
Elmada elma iç kurdu 50ml/ 100 lt.su
1 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
Biberde pamuk yaprak kurdu 17 g/100lt.su
1 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
Domateste pamuk yaprak kurdu 17g/100lt.su
1 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
1 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
01 HAZİRAN 2006- 15 EYLÜL 2006
01 HAZİRAN 2006- 15 EYLÜL 2006
15 Eylül 2006-15 Aralık 2006
PROCLAİM 05 SG
%5 Emamektin benzoate
SYNGENTA
Hıyar (sera) pamuk yaprak kurduna 30g/100lt.su
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
LARVİN DF 80
%80 Thiodicarb
BAYER
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
TOUCHDOWN PRENİUM
360 g/l Glyplosate asit
SYNGENTA
Bağda salkım
güvesi
60g/100 lt.su ml./da dozda, Bağda yabancı ot 500,600,800ml/da dozda elmada
Zeytinde
yabancı
ot 400,500,600,800
yabancı ot 500,600,800 ml/da dozda
ARRAT
%25 Tritosulfuron + %50 Dicamba
SUCCESS 0,24 CB
0,24g/l Spinosad
BASF
Mısırda yabancı ot 25g/da dozda
DOW
AGROSCİENCES Turunçgilde akdeniz meyve sineği 1 lt ilaç / 10 lt su
ACTARA 240 SC
240g/l Thiamethoxan
SYNGENTA
Elmada Elma yeşil yaprak biti 15ml./100lt.su
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
TERRACLOR SÜPER EC
66g/l Etrizdrazde + pendaclorebenzone
HEKTAŞ
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
CALYPSO OD 240
240g/l Thiacloprid
BAYER
Domates sera (damlama sulama ile ) 900ml/da toprağa,
Antepfıstığı yaprak pisillidi 50ml/100lt.su , antepfıstığı fidan dipkurdu 50ml/100lt.su
TRİMİLTOX MAX
%13,3 Mancozeb + %30 met.bakıra eşdeğer
bakıroksiklorür ve bakır sülfat + %4 cymoxanil
SYNGENTA
Bağda mildiyö 300g/100lt.su dozda
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
ZİRAM 76 DF
%76 Ziram
CEREXAGRİ
Kayısıda yaprak delen 250g/100lt.su
01 Mart 2007-15 Temmuz 2007
TOPAS 100EC
100g/l Penconazole
SYNGENTA
Serada patlıcanda külleme 50ml/100lt. Su veya dekara
01 Mart 2007-15 Temmuz 2007
TOPAS 100EC
100g/l Spiroxamire
Penconazole +167g/l tebuconazole +43
250g/l
g/l Triadimenol
SYNGENTA
Serada hıyarda külleme 50ml/100lt su veya dekara
1 Mart 2007-15 Temmuz 2007
BAYER
Buğdayda septoryaya 80ml/da
1 Mart 2007-15 Temmuz 2007
BAYER
Karpuz erken yanıklığı 20ml/da, Kayısı yaprak delen 12,5g/100 lt.su
1 Mart 2007-15 Temmuz 2007
HUNTER OD 300
%50 Trifloxystrobin
210g/l İmidacloprid +90g/l Beta cyfluthrin
BAYER
1 Mart 2007-15 Temmuz 2007
BULDOCK SC 125
125g/l Beta Cyfluthrin
BAYER
Ttün tütün
tripsi
20ml/da
şeftali yaprak
15ml/da
Zeytin
Zeytin
kara
koşnili,Tütün
10ml/100lt.su,
Zeytinbiti
zeytin
sineği 6ml/100lt su.,zeytin zeytin güvesi
5ml/100lt.su
COSMOS 500 FS
500g/l Fipronil
BASF
Ayçiçeği telkurtları 500ml/100 kg.tohum
1 Mart 2007-15 Temmuz 2007
ADMİRAL 10 EC
100g/l Pyripyroxyfen
BAYER
Domateste (sera) beyaz sinek 50ml/100lt.su
1 Mart 2007-15 Temmuz 2007
CONFİDOROİL SC 004
4g/l imidacloprid + 704g/l Mineral yağ
Zeytin zeytin kara koşnili 1,5lt./100lt.su larva-ergin
1 Mart 2007-15 Temmuz 2007
DOMARK 10 EC
100g/l Tetraconazole
BAYER
TANCAN
Tütünde tütün külleme 40ml/100lt.su
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
BORDOFLOW
%37,4 Bordo Bulamacı
FLOGAZ
Elmada karaleke hastalığına 1000ml/100lt.su
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
SERENADE SC
%1,34 Bacillus subtilis
BOYUT
Sera biber kurşuni küf 1400ml/100lt.su
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
SUMİBLEND 50 WP
%37,5 Procymidone + %12,5 diethofencarb
SUMİTOMO
Sera biber kurşuni küf 60gr/100lt.su
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
ACTİNOVATE SP
% 0,0371 Streptanyces lydicus WYEC 108 içerir MTS AGRO
Serada Domateste kurşuni küf 90gr/100lt.su
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
SHAVİT F 71,5 WP
%70 folpet + %1,5 triadimenol
FLOGAZ
Elma küllemesi 200g/100lt.su
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
SPOTLESS 5 EC
50g/l Diniconazole
SUMİTOMO
Sera Domateste külleme 30ml/100lt.su
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
KOCİDE 2000
%35 Metalik bakıra eşdeğer bakırhidroksit
DUPONT
Patates mildiyösü 200g/da
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
NEORAM WG
%37,5 Metalik Bakıra eşdeğer bakıroksiklorür
TANCAN
SİGNUM WG
%26,7 Boscalid +%6,7 pyraclostrobin
ELECTİS 75 WG
%8,3 Zoxamide + %66,7 Mancozeb
CHAMP DP
%35 Metalik bakıra eşdeğer bakırhidroksit
PROSPER COMBİ EC 460
FLİNT WG 50
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
1 Mart 2007-15 Temmuz 2007
kayısı yaprakdelen ve zeytin halkalı leke 400g/100 lt.su.
BASF
Sera biberde külleme 150gr/100lt.su , sera domateste külleme 60gr/100lt.su
DOW
AGROSCİENCES Bağda ölükol 180gr/100lt.su
LANCESLİNK
Domateste mildiyö 150gr/da
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
361,1
Metalikbakıra
Bakıraeşdeğer
eşdeğeryağ
bakıroksit
CHAMP FORMULAZ FLOWABLE
51,4g/lgrMetalik
verosin
asitlerin bakır tuzları
TENN-COP 5 E
LANCESLİNK
Domateste mildiyö 200ml/da
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
LANCESLİNK
Domateste midiyö 200ml/da
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
CHAMPİON
WP
MANİCA BORDEAUX
LANCESLİNK
Domateste midiyö 250gr/da
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
MİXTURE
%50 Metalik Bakıra eşdeğer Bakırhidroksit
%74 Bordo Bulamacı(%20 metalik bakıra
eşdeğer)
LANCESLİNK
domateste mildiyö 400gr/da
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
TACHİGAREN 30 L
360g/l Hymexazol
SUMİTOMO
Sera biberlerinde toprak kökenli hastalıklara karşı 500ml/da. Damlama sulama
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
RİZOLEX-T 50 WP
%20 Tolcylophos methyl + %30Thiram
SUMİTOMO
Patates siyah siğil (gövde kanseri) 40gr/100kg. Tohum
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
MERPAN 80 WDG
%80 Captan
FLOGAZ
Kaysıda yaprakdelen 200gr/100lt.su
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
RİNGO L
200g/l Metaminostrobin
SUMİTOMO
Bağ mildiyösü 75ml/100lt.su
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
RİNGO L
200g/l Metaminostrobin
SUMİTOMO
Sera hıyar mildiyösü 60ml/100lt.su
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
MAXİM XL 035 FS
25g/l Fludioxonil
SYNGENTA
biberde ve domateste kök çürüklüğü 250ml/100lt.su
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
MELODY DUO WP 66,8
%5,5 İprovalicarb + %61,3 propineb
SYNGENTA
Bağ ölükol 225gr/100lt.su
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
SWİTCH 62,5 WG
%37,5 cyprodinil + %25 fludioxonil
SYNGENTA
çilek kurşuni küf 60gr/100 lt.su
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
SWİTCH 62,5 WG
%37,5 cyprodinil + %25 fludioxonil
SYNGENTA
sera hıyarlarında kurşuni küf 60gr/100lt.su
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
RAXİL ULTRA FS 120
120g/l tebuconazole
BAYER
Buğday rastık, Arpa kapalı rastık, Arpa açık rastık,Arpa yaprak çizgi hastalığına karşı 25ml/100kg. Tohum 15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
RAXİL FS 060
60g/l tebuconazole
BAYER
Arpa kapalı rastık, arpa açık rastık arpa yaprak çizgi hastalığına 50ml/100kg.tohum
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
AGRİCARDE
450g/l Carbendazim
AGRİKEM
kayısı yaprakdelen(çil) 200ml/100 lt.su.
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
SERENADE SC
% 1,34 Basillus subtilis OST 713 ırkı
BOYUT
Bağda kurşuni küf 1500ml/100lt.su
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
FOLPAN 80 WDG
%80 Folpet
FLOGAZ
Çilek kurşuni küf 125gr/100 lt.su
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
SANGA WG
%3,4 cyflufenamid
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
LAZER
480g/l Spinosad
AGRIFOS®
400g Fosforos asidi
SUMİTOMO
Serada hıyarda külleme 15gr/100lt.su
DOW
AGROSCİENCES çilekte çiçek tripsi 20ml/da
AGRİCHEM
Kabakgillerde mildiyö 400ml/100lt.su
AGRIFOS®
400g Fosforos asidi
AGRİCHEM
Marul (sera) mildiyö 400ml/100lt.su
16 Ekim 2007-15 Aralık 2007
AGRIFOS®
400g Fosforos asidi
AGRİCHEM
Hıyar (sera) mildiyö 400ml/100lt.su
17 Ekim 2007-15 Aralık 2007
CRUİSER 350 FS
350g/l Thiamethoxam
SYNGENTA
Ayçiçeğinde tel kurtları 1000ml/100kg tohum
18 Ekim 2007-15 Aralık 2007
SHAVİT 25 EC
250g/l Triadimenol
FLOGAZ
Domateste Külleme 40ml/100 lt.su
15 ARALIK 2007-15 ŞUBAT 2007
KOCİDE ® 2000
%53,8 Bakır hidroksit
DUPONT
Şeftali yaprak kıvırcıklığı 300g/100lt.su
15 ARALIK 2007-15 ŞUBAT 2007
PENVİRAL 100 EC
100g/l Penconazole
SUPER SYSTHANE 24 E
245 g Mycbutanil
MOSPLAN 20 SP
%20 Acetamiprid
HEKTAŞ
Tütün külleme 35 ml/da
DOW
AGROSCİENCES Biber (sera) külleme 30ml/100lt. Su
SUMITOMO
Elmada yeşil yaprakbiti 20g/100lt.su
KOCİDE® OPTİ
%46,1 Bakır hidrtoksit
DUPONT
Bağda mildiyö 150g/100lt.su
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
TACHİGAREN 30 L
360g/l Hymexazol
SUMITOMO
Muzda fusarium 750 ml/da
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
HUNTER OD 300
210g/l İmidacloprid + 90g/l Betacyfluthrin
BAYER
Fasulyede Bakla yaprakbiti 15 ml/100lt.su
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
BAYOMCA
250g/l Triadimenol
AGROBEST
Hıyar (sera) külleme 20g/100lt.su
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
PRONTO 300 EC
150g/l Propiconazole + 150g/l Difenoconazole
AGROFARM
Buğdayda külleme 50ml/da
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
PRONTO 300 EC
150g/l Propiconazole + 150g/l Difenoconazole
AGROFARM
Antep fıstığı karazenk 50ml/100lt su
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
HARBOR 300 EC
150g/l Propiconazole + 150g/l Difenoconazole
SAFA TARIM
Buğdayda külleme 50ml/da
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
HARBOR 300 EC
150g/l Propiconazole + 150g/l Difenoconazole
SAFA TARIM
Antep fıstığı karazenk 50ml/100lt su
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
HYPNOSE 05 SC
%5 Ebamectin Benzoate
LASER
480g/l Spinosad
BELLKUTE 40 EP
%40 İminoctadine
SAFA
Domates (sera) yeşilkurt 30g/100 lt.su
DOW TARIM
AGROSCİENCES Bağda bağ tripslerine karşı 20ml/100lt.su
SUMITOMO
Biberde (sera) kurşuni küf 75 g/100lt.su
RİZOLEX T-50WP
%20 Tolcylophos methyl + %30 Tahiram
SUMITOMO
Yerfıstığında kök boğazı çürüklüğü 200g/100kg.tohum
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
CABRİO TR
%55 Metiram +%5 Pyraclostrobin
BASF
Domates (sera) mildiyö 200g/100lt.su
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
CABRİO TR
%55 Metiram +%5 Pyraclostrobin
BASF
Karpuz örtü altı erken yaprak yanıklığı 200g/da
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
LANTOX 20 SL
200g/l Methomyl
AGROFARM
Biberde yeşil şeftali yaprakbiti 250ml/da
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
LANTEN 20 SL
200g/l Methomyl
SAFA TARIM
Biberde yeşil şeftali yaprakbiti 250ml/da
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
SWİTCH 62,5 WG
%37,5 Cyprodinil + %25 Fludioxonil
SYNGENTA
Patlıcanda (sera) kurşuni küf 60g/100 lt.su
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
GOLDPLAN 20 SP
AGROBEST
Domates (sera) beyaz sinek 30g/da
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
DELFİN WG
%20
Acetamiprid
Bacillus
thuringiensis berliner var.kurstaki
(32000 IU/mg)
AGRİKEM
Domates yeşilkurt 100g/100lt.su
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
NEMAZAL T/S
10g/l Azadiractin
VİT
Hıyarda (sera) kırmızı örümcek 500ml/100lt.su
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
CİTRAN 500 SC
500g/l Cyhexatin
AGRİKEM
Patlıcanda iki noktalı kırmızı örümcek 50ml/100lt.su
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
ZOOM 10 SC
110g/l Etoxazole
SUMİTOMO
Biberde (sera) 2 noktalı kırmızı örümcek 35ml/100lt.su
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
AGRİMEC EC
18g/l Abamectin
SYNGENTA
Çilekte iki noktalı kırmızı örümcek 25ml/100lt.su
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Ekim 2007-15 Aralık 2007
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
AGRİMEC EC
18g/l Abamectin
SYNGENTA
Patlıcan (sera) iki noktalı kırmızı örümcek 25ml/100lt.su
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
ENVİDOR SC 240
240 g/l Spirodiclofen
BAYER
şeftalide iki noktalı kırmızı örümcek 25ml/100lt.su
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
SNIPER FLUID
500g/l Metham Sodium
DOĞAL
Domateste Solgunluk, kökboğazı çürüklüğü hastalığına 100lt/da
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
OBERON SC 240
240g/l Spiromesifen
BAYER
Karanfilde (sera) iki noktalı kırmızı örümcek 50ml/100lt.su
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
OBERON SC 241
240g/l Spiromesifen
BAYER
Hıyar (sera) pamuk kırmızı örümcek 50ml/100lt.su
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
MAXIM XL 035 FS
25g/l Fludioxonil + 10 Metalaxly -m
SYNGENTA
Muzda fusarium solgunluğu 1000ml/da
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
SUCCES 0,24 CB
0,24g/l Spinosad
DOW AGROSCİENCES
Zeytinde zeytin sineği 1lt.10lt.su (kısmi dal ilaçlaması)
15 Temmuz 2008-15 Ekim 2008
DANTOTSU 50 WG
%50 Clothianidin
SUMITOMO
Tütünde şeftali yaprak biti 10g/da
15 Temmuz 2008-15 Ekim 2008
TOPAS 100 EC
100g/l Penconazole
SYNGENTA
Çilekte külleme 50ml/100lt.su
15 Temmuz 2008-15 Ekim 2008
MERPAN 80 WDG
%80 Captan
FLOGAZ
Domateste erken yaprak yanıklığı 185g/100lt.su
15 Temmuz 2008-15 Ekim 2008
COMPRADOR OİL 004
4g/l imidacloprid + 704g/l mineral yağ
SAFA TARIM
Şeftalide dut kabuklu biti 2,5lt./100lt.su
15 Temmuz 2008-15 Ekim 2008
LASER
480g/l spinosad
DOW AGROSCİENCES
Şeftalide şeftali güvesi 30ml/100lt.su
SPOTLESS 5 EC
50g/l diniconazole
SUMITOMO
biber (sera) külleme 30ml/100lt.su
15 Temmuz 2008-15 Ekim 2008
FOS 800
800g/l mineral yağ
FLOGAZ
hıyarda (sera)kırmızı örümcek 800ml/100lt.su
15 Temmuz 2008-15 Ekim 2008
OVİPRON 2000
800g/l mineral yağ
CEREXAGRİ
Şeftalide dut kabuklu biti 3lt./100lt.su
15 Temmuz 2008-15 Ekim 2008
FOXTROT SUPER
69g/l Fenoxaprop-p-ethyl
DOĞAL
Arpada yabancı ot yabani yulaf için 80ml/da, kuş otu için 100ml/da
15 Ekim 2008-15 Ocak 2009
MAXİM ® XL035 FS
25g/l Fludioxil + 10g/l Metalaxyl -m
SYNGENTA
Tütün fide kök çürüklüğü 250ml/da
15 Ekim 2008-15 Ocak 2009
QUADRİS
250g/l Azoxystrobin
SYNGENTA
Çeltikte çeltik yanıklığı 100ml/da
15 Ekim 2008-15 Ocak 2009
BUMPER 25 EC
250g/l Propiconazole
FLOGAZ
Buğdayda külleme 50ml/da
15 Ekim 2008-15 Ocak 2009
ALTACOR 35 WG
%35 Chlorantraniliprole
DUPONT
Domates ve Biberde Yeşilkurt sera 12g/100lt.su
15 Ekim 2008-15 Ocak 2009
15 Temmuz 2008-15 Ekim 2008
K-OBİOL EC 25
25g/l Deltamethrin +250g/l Piperonyl Butoxide
BAYER
Depolanmış tahıl ve mamülleri (Buğday biti,Ekin Kambur biti, Testereli böcek,kırma ve un bitleri) mahsül
üzerine direk spreyleme 10ml ilaç +1lt.su / ton mahsül (etki süresi 6 ay), 20ml ilaç + 1 lt.su / ton mahsül
(Etki Süresi 12 ay)
15 Ekim 2008-15 Ocak 2009
EQUATİON ® PRO
%22,5 Famoxadone + %30 Cymoxanil
DUPONT
Karpuzda Erken yaprak yanıklığı 40g/da (tarla)
PRODIGY 240 SC
DOWAGROSİENCES
Biberde yeşilkurt (sera) 60ml/da
AGRİCHEM
Turuçgilde kahverengi çürüklük vr gövfe zamklanması 1000ml/100 lt.su
15 Ekim 2008-15 Ocak 2009
AGRIFOS®
240g/l Methoxy-fenozide
400g Fosforos asidi
AGRIFOS®
400g Fosforos asidi
AGRİCHEM
Patateste mildiyö 400ml/100lt.su
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
SUMİBLEND 50 WP
%37,5 Procymidone + %12,5 Diefenocarb
SUMİTOMO
Çilekte kurşuni küf 60g/100lt.su
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
HEKCAP 50-T
500g/l Captan
HEKTAŞ
Kayısıda yaprakdelen 300ml/100lt.su
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
MAKPER P 490 EC
90g/l Propiconazole + 400g/l Prochloraz
FLOGAZ
Buğdayda septerya yaprak lekesi 125ml/da
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
HEKTANİL ® 500 SC
500g/Chlorothalonil
HEKTAŞ
Kayısıda yaprakdelen 200ml/100lt.su
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
DELTHARİN 2,5 EC
250g/l Deltamethrin
HEKTAŞ
Kirazda kiraz sineği 25ml/100lt.su
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
ARRİVO 25 EC
250g/l Cypermethrin
HEKTAŞ
CHAMP DP
LANCES LİNK
Kirazda kiraz sineği 30ml/100lt.su
Kayısıda yaprak delen 400g/100lt su-dormant dönem, 200g/100lt.su normal dönem
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
%53,3 Bakırhidroksit
CUPROFLOW CAFFARO
375,5g/l Bakıroksiklorid
TANCAN
kayısıda yaprak delen 675ml/100lt.su
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
RİNGO L
200g Metominostrobin
SUMİTOMO
Bağda külleme ve ölükol 75ml/100lt.su.
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
CANDAX 3500 DF
%54 Bakırhidroksit %35 metalik bakıra eşdeğer CANSA
Domateste erken yaprak yanıklığı 200g/100lt.su.
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
VANTEX 60 CS
60g/l Gammacyhalothrin
DOWAGRO
Bağ salkım güvesi 15ml/100lt.su
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
LASER
480g/l Spinosad
DOWAGRO
Fındıkta fındık kurdu 15ml/da
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
ORİUS 25 EC
250g/l Tebuconazole
FLOGAZ
Domateste yaprak küfü 50ml/100lt.su
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
MERPAN 80 WDG
%80 Captan
FLOGAZ
Domateste mildiyö 185 g/100lt.su
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
MOVENTO SC 240
240g/l Spirotetramat
BAYER
Narenciyede sarı kabuklu bit 30ml/100lt.su
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ekim 2008-15 Ocak 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
KOCİDE ® OPTİ
%30 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit
DUPONT
Elmada karaleke 175g/100lt.su
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
SİGNUM ® WG
%26,7 Boscalid +%6,7 Pyroclostrobin
BASF
Kiraz monilya 75g/100lt.su
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
SİGNUM ® WG
BASF
Çilekte kurşuni küf 150g/100lt.su
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
EFORİA 247 SC
%26,7
Boscalid +%6,7
Pyroclostrobin
141g/l Thiametoxam
+ 106g/l
Lambda
cyhalothrin
SYNGENTA
Mısırda mısır kurdu 40ml/da
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
COLLİS ® SC
100g/l Kresoxim methyl + 200g/l Boscalid
BASF
Domateste - sera külleme 50ml/100lt.su
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
RİNGO L
200g Metominostrobin
SUMİTOMO
Patates mildiyösü 75ml/da
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
DİMİLİN ODC 45
450g/l Diflubenzuron
ENTOSAV
Sedir yaprak kelebeği 110ml/ha
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
NEEM-AZAL T/S
10g/l Azadirachtin
VİT
Pamukta yeşilkurt 300ml/da
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
SANGA WG
%3,4 Cyflufenamid + %15 Triflumizole
SUMİTOMO
Biber ve domates (sera) külleme 25g/l 100lt.su,
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
MAKPER P 490 EC
90g/l Propiconazole + 400g/l Prochloraz
FLOGAZ
Çeltik yanıklığına 150ml/da
10 Haziran 2009-15 Ekim 2009
RİMON SUPRA 10 SC
100g/l Novaluron
FLOGAZ
Domateste yeşilkurt 60ml/da
10 Haziran 2009-15 Ekim 2009
ALTACOR 35 WG
%35 Chlorantraniliprole
DUPONT
Domate ve Biber (Sera) Pamuk yaprak kurdu 12g/100lt.su
10 Haziran 2009-15 Ekim 2009
PRİMETREX
480g/l Ethephon
SAFA
Pamukta koza açtırıcı 300ml/da
10 Haziran 2009-15 Ekim 2009
ALVERDE
240g/l Metaflumizone
BASF
Biber (tarla-sera) pamuk yaprak kurdu 100ml/da
10 Haziran 2009-15 Ekim 2009
EFORİA 247 SC
141g/l Thiamethoxam + 106g/l Lambda cyhalothrin
SYNGENTA
Pamukta yaprak pireleri 20ml/da
10 Haziran 2009-15 Ekim 2009
PROCLAİM 05 SG
%5 Emamectin benzoate
SYNGENTA
Patlıcanda yaprak kurdu 30g/100lt.su
10 Haziran 2009-15 Ekim 2009
PREVİCUR ENERGY SL 840530g/l Propamocarb + 310g/l Fosethyl
BAYER
Hıyarda (sera) çökerten 4ml/m2
10 Haziran 2009-15 Ekim 2009
DELFİN WG
32.000ıu/mg Bacillus thuringiensis
AGRİKEM
Elmada elma iç kurdu 100g/100lt.su
10 Haziran 2009-15 Ekim 2009
NORDOX 75 WG
%75 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakıroksit
DOĞAL
Kiraz,Kayısı yaprakdelen 200g/100lt.su
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
VİTAVAX 200 FF
205,9g/l Carboxin + 205,9g/l Thiram
HEKTAŞ
Mısır tohum ve kökçürüklüğü 250ml/100kg.tohum
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
CONFİDOR SL 200
200g/l İmidacloprid
BAYER
Gülde (sera) yaprakbiti 30ml/100lt.su
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
BAYFİDAN EW 050
50g/l Triadimenol
BAYER
Domates (Sera) Külleme 100ml/100lt.su
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
BAYFİDAN EW 051
BAYER
Gülde (sera) külleme 100ml/100lt.su
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
AGRİKEM
Zeytinde halkalı leke 125g/100lt.su, Elmada karaleke 125ml/100lt.su, Armut karaleke 125ml/100lt.su )
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
KOCİDE OPTİ
50g/l Triadimenol
65,82g/l Metalik bakıra eşdeğer Bakırsülfat
penta hidrat
%30 Metalik Bakıra eşdeğer bakırhidroksit
DUPONT
Zeytin Halkalı leke 175g/100lt.su
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
KOCİDE OPTİ
%30 Metalik Bakıra eşdeğer bakırhidroksit
DUPONT
Kayısıda yaprakdelen 1.ilaçlama 350g/100lt.su, 2.İlaçlama 175g/100lt.su, 3.İlaçlama 175g/100lt.su
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
JACKPOT ®
400g/l Buprofezin
NEMATEC
Pamukta beyazsinek 100ml/da
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
MOVENTO SC 100
100g/l Spirotetramat
BAYER
Narenciye (Sarı kabuklubit, Kırmızıkabuklubit, Pamuk yaprakbiti, Turunçgil yeşil yaprakbiti,)
75ml/100lt.su, Elma (Elma yeşil yaprakbiti) 50ml/100lt.su, Şeftali (Şeftali yaprakbiti) 75ml/100lt.su,
Marul (Şeftali yaprak biti,pamuk yaprakbiti,marul yaprakbiti) 75ml/da)
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
MASTERCOP
ACTARA 240 SC
240g/l Thiametoxam
SYNGENTA
Hıyar (sera) beyaz sinek 100ml/da-damlama sulama
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
EFORİA 247 SC
141g/l Thiamethoxam + 106g/l Lhiamethoxam
SYNGENTA
Mısırda mısır koçan kurdu 40ml/da
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
VANTEX 60CS
60g/l Gamma cyhalothrin
DOW
Fındık fındık kurdu 30ml/da
AGROSCİENCES
CORAGEN 20 SC
200g/l Chlorontraniliprole
DUPONT
Mısırda mısır koçan kurdu 15ml/da, mısır kurdu 15ml/da
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
MİLBEKKNOCK EC
9,3g/l Milbemectin
SUMITOMO
Serada Domateste iki noktalı kırmızı örümceklere karşı 100ml/100 lt.su
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
CHORUS ® 50 WG
%50 Cyprodinil
SYNGENTA
Armutta Karaleke 40g/100lt.su
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
DETALYON
%5 Emamectin Benzoate
AGREGA
Serada Biberde pamuk yaprak kurduna karşı 30g/100lt.su
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
WOLİAMTARGO 063 SC
45g/l Chlorantroniliprole + 18g/l Abamectin
SYNGENTA
Bağda salkım güvesi
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
MOVENTO SC 100
100g/l Spirotetramat
BAYER
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
BORDOFLOW
%10 Metalik Bakıra eşdeğer bordo bulamacı
FLOGAZ
SHAVİT F 71.5 WP
%70 Folpet + %1,5 Triadimenol
FLOGAZ
Şeftali Dut kabuklubiti 75ml/100lt.su
Kayısıda yaprakdelen 1.ilaçlama 1000ml/100lt.su dorment dönemi, 2.İlaçlama 600ml/100lt.su ilkbahar
uygulaması
Bağda ölükol 200g/100lt.su yaz ilaçlaması
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
SHAVİT F 71.5 WP
%70 Folpet + %1,5 Triadimenol
FLOGAZ
Şeftali yaprak kıvıraklığı 200g/100lt.su
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
ACROBAT ® PLUS
%9 Dimethomorph +%60 Mancozeb
BASF
Hıyarda (sera) mildiyö 200g/100lt.su
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
BİOBAC WP
Bacillus subtilis 11336
ATLANTİC
Bağda kurşuni küf 125g/100lt.su
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
SPODHEL SG
%5 Abamectin Benzoate
FNC
Pamukta pamuk yaprak kurdu 35g/da
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
FORGARD 5 SG
%5 Emamectin Benzoate
GÜNER
Biber (tarla) Pamuk yaprak kurdu 30g/100lt.su
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
ENVOKE 75 WG
PERUN 75 WG
%75 w/w Trifloxysulfuron sodium
%7,5 Pyroxulam +%7,5 Cloquintocetmexyl(safaner)
FORMULA SUPER 5 EC
50g/l Quizalofop-p-ethyl
PHAETON 100
100g/l Clopyralid
TORPEDO EC
18g/l Abamectin
SYNGENTA
Pmukta yabancı ot (topalak sirken) 2g/da
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
DOW
Buğday Adı y.otu 100g/da + 100ml/da Dasoil
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
AGROSCİENCES
Kanola yabancı otlar ; karaçim 200ml/da, Kendigelen buğday-Köpekdişi aysığı-yapışkan otu-tilki kuyruğuHEKTAŞ
çayır püskülü-yabani yulaf-yabani kuş yemi 100ml/da,
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
Kanolada y.ot.(Köygöçüren, yabani krizantem, yabani fiğ, karahindiba, çoban değneği, hakiki papatya,
HEKTAŞ
kanarya otu, deve tabanı, ballıbaba, tarla köpek papatyası, çoban çantası, yavşan otu, gelincik,serçe dili)
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
100ml/da -çıkış sonrası y.otların erken gelişme döneminde 2-6 yaprak
HEKTAŞ
Armutta Armut pisillidi 75ml/100lt.su (PHI: -)
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
POİNTER SC 125
125g/l Beta cyfluthrin
AGROFARM
Zeytinde Zeytin güvesi 5ml/100lt.su (PHI:-), Zeytinde Zeytin sineği 6ml/100lt.su (PHI: -)
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
EFORİA 247 SC
106g/l Lambda Cyhalothrin
SYNGENTA
Fındıkta fındık filiz güvesi 15ml/da (PHI: 7 gün), Mısırda Mısır yaprak bitleri 30ml/da (PHI: 14 gün)
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
WOLIAM TARGO 063 SC 45g/l Chlorantraniliprole + 18g/l Abamectin
75g/l Azoxystrobin + 37,5g/l Metalaxyl M +
DYNASTY CST 125 FS
12,5g/l Fludioxonil
25g/l Fludioxonil + 10g/l Metalaxyl-M
MAXİM XL 035 FS
SYNGENTA
Biber (örtüaltı) Pamuk yaprak kurdu 30g/da (PHI: 7 gün ), Hıyar (Örtüaltı) pamuk yaprak kurdu
30g/100lt.su (PHI: 7gün)
Domates (tarla) yeşilkurt 90ml/da (PHI: 3 Gün)
SYNGENTA
Yerfıstığı kökboğazı çürüklüğü 250g/l00kg.tohum (PHI: - )
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
SYNGENTA
Yerfıstığı kökboğazı çürüklüğü 400g/l00kg.tohum (PHI: - )
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
SYSTİNİL
245g/l Mycobütanil
AGROFARM
Biber (sera) külleme 30ml/100lt. (PHI:3 gün)
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
FUSILADE FORTE
150g/l Fluazifop-p-buthyl
SYNGENTA
Kanolada kendi gelen buğday 50ml/da, italyan çimi 100ml/da (PHI: 20 gün)
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
KOCİDE ® 2000
%35 Metalik bakıra eşdeğer bakırhidroksit
DUPONT
Turunçgilde uçkurutan 200g/100lt.su (PHI:14)
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
CONFİDOR SC 350
350g/l İmidacloprid
BAYER
Tütünde tütün tripsi (cansuyu uygulaması) 50ml/da
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
DOPTERİL
%7,16 Beauveria bassiane ATCC 74040 Irkı
BOYUT
Domates (öztüaltı) beyaz sinek 125ml/100lt.su (PHI: - )
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
OPERAMAX
62,5g/l Epoxiconazole + 85g/l Pyraclostrobin
BASF
Buğday kahverengi pas 200ml/da (PHI: 42 gün)
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
CALYPSO OD 240
240g/l Thiacloprid
BAYER
Narda nar yaprak biti 40ml/100lt.su (PHI:7 ün)
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
GOLDMİRAL 5 EC
50g/l Pyriproxyfen
AGROBEST
Turunçgilde kırmızı kabuklubit 100ml/100lt.su (PHI:28)
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
ACTARA 240 SC
240g/l Thiamethoxam
SYNGENTA
Tütünde tel kurtları 50ml/da sulama suyuna
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
SUMERON WS 70
%20 Pencycuron + %50 Captan
AG-SUN
Patateste siyah siğil 50g/100kg.tohum (PHI:-)
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
KEEPER ® 250 EC
250g/l Tebuconazole
NEMATEC
Yerfıstığı yaprak karaleke 50ml/da (PHI:21 gün)
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
UPGRADE ® 50 WP
%50 Cymoxanil
NEMATEC
Patateste siyah siğil 50g/da (PHI:3 gün)
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
DOMARK 10 EC
100g/l Tetraconazole
TANCAN
Çilekte kullleme 50ml/100lt.su (PHI: 3 Gün), Domateste külleme 50ml/100lt.su (PHI:3 gün)
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
SHAMEL 25 EC
250g/l Triadimenol
SAFA TARIM
Domateste külleme 40ml/100lt.su (PHI:3 gün), Hıyar -sera külleme 20ml/100lt.su (PHI:7 gün)
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
CYMTHANE 24 E
245g/l Mycobütanil
SAFA TARIM
Biber(sera) külleme 30ml/100lt.su (PHI:3 gün)
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
BAYMENOL 25 EC
250g/l Triadimenol
AGROFARM
Domateste külleme 40ml/100lt.su (PHI:3 gün), Hıyar -sera külleme 20ml/100lt.su (PHI:7 gün)
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
BAYOMCA
250g/l Triadimenol
AGROBEST
Domateste (sera) külleme 40ml/100lt.su (PHI:3 gün)
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
RAUNDUP STAR
441g/l Glyphosate Potasyum tuzu
MONSANTO
Kültür Bitkisi yetişmeyen alanlarda yabancıot 1000ml/da
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
CONİL 5 EC
50g/l Diniconazole
SAFA TARIM
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
MİLBEKNOCK
9,3g/l Milbectin
SUMİTOMO
PROTEUS OD 170
150g/l Thiacloprid + 20g/l Deltamethrin
BAYER
Domates(sera) külleme 30ml/100lt.su , Biber (sera) külleme 30ml/100lt. Su (PHI: 3 gün)
Domates(sera), çilek (sera) iki noktalı kırmızı örümcek 100ml/100lt.su, (PHI:1 gün), Elma kırmızı
örümcek 100ml/100lt.su (PHI: 14 gün)
Şeftalide şeftali yaprak biti 30ml/100lt.su
RAUNDUP TURBO
Glyphosate IPA
MONSANTO
Buğdayda çıkış sonrası dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı 250-500g/l
06 Nisan 2010-29 Haziran 2010
SİGNUM WG
%26,7 Boscalid +%6,7 Pyraclostrobin
BASF
Şeftalide 75g/100 lt.su PHI:7
06 Nisan 2010-29 Haziran 2010
SURRENDER 5 SG
%5 Emamectin benzoate
AGROBEST
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
PİTBULL SC 125
125g/l Beta cyfluthrin
SUCCESS 0,24 CB
0,24g/l Spinosad
PROCLAIM 05 G
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
%5 Emamectin Benzoate
SAFA TARIM A.Ş.Zeytinde zeytin karakoşniline 10ml/100lt.su PHI:DOW
Kirazda kiraz sineği 1,2lt./100lt.su PHI:3
AGROSCİENCES
SYNGENTA
Kesme karanfilde pamuk yaprak kurdu ve yeşilkurt 30g/100lt.su PHI:-
HEKVİDOR OİL
4g/l İmidacloprid + 704g/l Mineral yağ
HEKTAŞ
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
HOMERUN OD 300
210g/l imidacloprid + 90g/l Beta cyfluthrin
SAFA TARIM A.Ş.Pamukta pamuk yaprak piresi ve pamuk yaprak biti 15ml/da PHI:14 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
ADMİRAL 10 EC
100g/l Pyriproxyfen
SUMİTOMO
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
SURRENDER 5 SG
%5 Emamectin Benzoate
AGROBEST GRUPPamukta yeşilkurt 30g/da PHI:-
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
TİRADE SUPER 25 EC
250g/l Triadimenol
HEKTAŞ
Domates - sera külleme 40g/100lt.su PHI:3 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
TİRADE SUPER 25 EC
250g/l Triadimenol
HEKTAŞ
Patlıcan - sera külleme 40g/100lt.su PHI:3 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
VOLİAM TARGO 063 SC
45g/l Chlorantraniliprole + 18g/l Abamectin
SYNGENTA
Domates - sera yeşilkurt 90ml/100lt.su PHI:3 gün, Elmada elma iç kurdu 60ml/100lt.su PHI:14 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
CALLEON SC
CHAMP FORMULA 2
357,5g/l Bakır Oksiklorid
HEKTAŞ
Zeytinde halkalı leke 400ml/100lt.su PHI:14 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
361,1g/l Metalik bakıra eşdeğer Bakıroksit
LANCESLİNK
Elmada karaleke 250ml/100lt.su PHI:14 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
SYNGENTA
Kültür bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda Domuz pıtrağı,sirken,kırmızı köklü tilki kuyruğu için 500g/l,
Semizotu, kanyaş için 600g/l , tarla sarmaşığı, köpek dişi ayrığı 800gr/l
FLOWABLE
TOUCHDOWN ® PRENIUM360g/l Glyphosate Asit
TOUCHDOWN ® PRENIUM360g/l Glyphosate Asit
SYNGENTA
Zeytinde zeytin karakoşniline 1,5lt./100lt.su PHI:90 gün
Zeytinde zeytin karakoşnili 50ml/100lt.su PHI:14 gün
Fındıkta yabancıot düğün çiçeği, uzun tavşan bıyığı 400g/l, ısırganotu, labada, sinirotu, eğrelti otu, kızılot
500g/l, kök göçüren, diken 600g/l, böğürtlen 700g/l, köpekdişi ayrığı 800g/l
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
RİTREAP %5 EW
%50 (1x10 10 cfu/g) Bacillus thuringiensis var
aizawai GC-91 ırkı delta endotoksin
51,3g/l Cyflufenamid
MAVRİK 2 F
240g/l Tau-fluvalinate
FLOGAZ
Domates-sera şeftali yaprakbiti 20ml/da PHI:3 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
HEKPLAN 20 SP
20g/l Acetamiprid
HEKTAŞ
Patlıcan-sera Tütün beyaz sineği, sera beyaz sineği 30g/100lt.su PHI:1 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
HEKVİDOR 350 SC
350g/l İmidacloprid
HEKTAŞ
Bağda bağ tripsleri 50ml/100lt.su Üzüm PHI:56 gün, yaprak PHI:10 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
COLLİS ® SC
100g/l Kresoxim methyl + 200g/l Boscalid
BASF
Kvunda külleme 50ml/da PHI:3 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
SİGNUM ® WG
%26,7 Boscalid +%6,7 Pyraclostrobin
BASF
Patlıcan - sera külleme 150g/100lt.su PHI:3 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
MACCANİ ®
%4 Pyraclostrobin + %12 Dithianon
BASF
Armutta karaleke 100g/100lt.su PHI:21 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
PALİSADE ® 250 EC
Trinexapac ethyl
SYNGENTA
Çeltikte yatmaya karşı 40ml/da
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
IDRORAME SC
193g/l Metalik bakıra eşdeğer Bakırsülfat
AMC-TR
Elmada karaleke 500ml/100lt.su PHI:21 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
IDRORAME SC
193g/l Metalik bakıra eşdeğer Bakırsülfat
AMC-TR
Elmada karaleke 500ml/100lt.su PHI:21 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
CORAGEN 20 SC
200g/l Chlorantraniprole
141g/l Thiametoxam + 106g/l Lambda
cyhalothrin
141g/l Thiametoxam + 106g/l Lambda
DUPONT
Elmada elma iç kurdu 12,5ml/100lt.su PHI:14 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
SYNGENTA
Antepfıstığında antepfıstığı psillidi 15ml/100lt.su PHI:56 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
SYNGENTA
Narda nar yaprak biti 40ml/100lt.su PHI:14 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
DUPONT
Hıyar (tarla-sera) pamuk yaprak kurdu 12g/da tarla, 12g/100lt.su sera PHI:1 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
AGREE 50 WG
EFORİA 247 SC
EFORİA 247 SC
GENNOVA
Domateste yeşilkurt 120g/da PHI:-
SUMİTOMO
Bağda külleme 20ml/100lt.su PHI:21
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
ALTACOR 35 WG
cyhalothrin
%35 Chlorantraniliprole
PROGUARD 600
600g/l Fosforoz asit
HEKTAŞ
Domates -tarla mildiyö 300ml/100lt.su PHI:-
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
NİMROD
250g/l Bupirimate
FLOGAZ
Çilekte külleme 100ml/da PHI:3 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
DİZOL 5 EC
50g/l Diniconazole
AGRFARM
Domates sera külleme 30ml/100lt.su PHI:3 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
SHAVİT 25 EC
250g/l Triadimenol
FLOGAZ
Biber sera külleme 40ml/100lt.su PHI:3 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
BELLİS ®
%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin
BASF
Narda kahverengi leke hastalığı 50g/100lt.su PHI:-
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
DANTOTSU 50 WG
%50 Clothianidin
SUMİTOMO
Marulda pamukyaprakbiti 14g/da PHI:7 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
SUMIPLEO 50 EC
500g/l Pyridalyl
SUMİTOMO
Marulda pamukyaprak kurdu 30ml/da PHI:14 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
SUMIPLEO 50 EC
500g/l Pyridalyl
SUMİTOMO
Biber sera yeşilkurt 40ml/100lt.su PHI:3 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
SYNGENTA
Domates-sera domates güvesi 80ml/100lt.su PHI:3 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
WOLİAM TARGO 063 SC 45g/l Chlorantraniliprole + 18g/l Abamectin
DANTOTSU 50 WG
%50 Clothianidin
SUMİTOMO
Tütünde tütün tripsi 14g/da PHI:14 gün
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
BELLİS ®
%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin
BASF
Elmada külleme 40g/100 lt.su PHI:14 gün
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
BELLİS ®
%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin
BASF
Armut karaleke 30g/100 lt.su PHI:7 gün
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
BELLİS ®
%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin
BASF
Ayva Monilya 50g/100lt.su PHI:14 gün
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
TROOPER 72 WP
%64 Mancozeb + %Metalaxyl
HEKTAŞ
Domateste mildiyö 250ml/100lt.su PHI:10 gün
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
TRADE SÜPER 25 EC
250g/l Triadimenol
HEKTAŞ
Sera-biber külleme 40ml/100lt.su PHI:3 gün
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
EXPERT TEAM
%39,75 Bakıroksiklorür + %4,2 Cymoxanil
HEKTAŞ
Karpuzda erken yaprak yanıklığı 200g/100lt.su PHI:28 gün
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
REVUS 250 SC
250g/l Mondipropamid
SYNGENTA
Domateste (sera) mildiyö 80ml/100lt.su PHI:3 Gün
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
TAGİANT 30 L
360g/l Hymexazol
SAFA TARIM A.Ş.Muz(Sera) fusarium solgunluğu 750ml/da PHI:-
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
LASER
480g/l Spinosad
DOWAGROSCİENCES
Domates (sera) domates güvesi 25ml/100lt.su PHI:3gün
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
BİOBAC WP
Bacillus subtilis 1336
ATLANTİK
Kirazda çiçek monilyası 100g/100lt.su PHI:-
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
ENERCOL KOMBİ
%70 Propineb +%6 Cymoxanil
HEKTAŞ
Karpuzda erken yaprak yanıklığı 200g/100lt.su PHI:28 gün
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
RAPTOR ULTRA
40g/l İmazamox
BASF
Yoncada 125ml/da
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
SOJAL VİTANOL
Lactobacillus acidaphilus l.paracasei
SOJAL
Üzümde 75ml/da, Hıyar,Armut 60ml/da
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
BAYTORE 40 SL
40g/l İmazamox
AGROBEST
Ayçiçeği geniş yapraklı yab.ot.100-120-130ml/da, Canavar otu 130ml/da
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
PERAS ®
260g/l Hidrojen peroksit + 90g/l asetik asit
TİMSEL
Domates (sera) Kurşuni küf ve mildiyö 500g/100lt.su PHI:- , Hıyar (sera) mildiyö 300g/100lt.su
BELLİS ®
%25,2 Boscalid +%12,8 Pyraclostrobin
BASF
Antepfıstığı kara zenk 50g/100lt.su PHI:-
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
VERTİSOL
200g/l Reynoutria spp
BOYUT
Domates (sera) Kurşuni küf 125g/100lt.su
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
AGROGAREN 30 L
360g/l Hymexazol
AGROFARM
Muz (sera) fusaryum solgunluğu 750ml/da PHI:-
VOLİAM TARGO 063 SC
45g/l Chlorantroniliprole +184g/l Abamectin
SYNGENTA
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
Bağda iki noktalı kırmızı örümcek 70ml/100lt.su PHI:3 gün, Elma kırmızı örümcek 75ml/100lt.su PHI:14 gün
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
ALPOST FS 500
500g/l Fipronil
AGSUN
Buğday zabrus 50ml/100kg tohum PHI:-
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
JACKPOT
400g/l Buprofezin
NEMATEC
Domateste (sera) beyaz sinek 100ml/100lt.su PHI:7 gün
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
REMEDİER TANCAN
108cfu/g Trichoderma aspelleum ırkIcc 012, trichoderma
TANCAN
gamsii ırkICC
Domates
080 (sera) toprak kökenli patojenler 250g/da PHI:-
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
SPİNTOR 240 SC
240g/l Spinosad
DOWAGROSCİENCES
Biber (sera) çiçek tripsi 40ml/da PHI:3 gün
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
VİADUCT ®
%5 Emamactin benzoate
HEKTAŞ
Domates (tarla) yeşilkurt 30g/100lt.su PHI:7
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
SYNBETON PUO
129g/l Phenmedipham + 34g/l Desmedipham
METROPOL
Ispanakta s.arvensis,stellaria media,papaver ihoeas,capsella bursa-pasteris 300ml/da
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
ORİUS 25 EC
250g/l Tebuconazole
FLOGAZ
Biber-sera külleme 50ml/100lt.su PHI: 3 gün
01 Ekim 2010-29 Aralık 2010
PERUN 75 WG
%75 Pyroxsulam +%7.5 Cloquintocet mexyl
DOW AGROSCİENCES
Buğday 20-25g/l
DELFİN WG
Bacillus thuringiensis subsp.kurstaki serotype 3a.3b.strain
AGRİKEM
SA-11 32000
Turunçgilde
IU/mg harnup güvesi 100g/100lt.su PHI:-
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
BESTNATE 50 EC
500g/l İmazalil
AGROBEST
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
İNPUT ® EC 460
160g/l Prothioconazole + 300g/l Spiroxamine
BAYER
NİMİKS 4.5
40g/l Azadirachtin
AGRİKEM
COLLİS ® SC
100g/l Kresoxim-methyl +200g/l Boscalid
GOLDAMİRAL 5 EC
PHI:-
Patlıcan - sera kurşuni küf 30ml/100lt.su PHI:3 gün
Buğdayda külleme. Buğdayda septoria. Buğday ve Arpada fide yanıklığı. Kök ve kök boğazı çürüklüğü
için 100ml/da
Hıyar(örtü
altı)PHI:35
Yaprakgün
galeri sineği 200ml/100lt.su .Beyaz sinek ve yaprak bitleri 150ml/100lt.su PHI: 3
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
01 Ekim 2010-29 Aralık 2010
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
BASF
gün
Biber-sera laveil külleme 50ml/100lt.su PHI: 3 gün
50g/l Pyripoxyfen
AGROBEST
Şeftalide dut kabuklu biti 100ml/100lt.su PHI:14 gün
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
ADMİRAL 10 EC
100g/l Pyripoxyfen
SUMİTOMO
Zeytinde Zeytin Kabuklu biti 50ml/100lt.su PHI:14 gün
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
NATİVO ® WG 75
%25 Trifloxystrobin + %50 Tebuconazole
BAYER
Çeltikte çeltik yanıklığı 20g/da PHI:35 gün
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
HELİOCUIVRE ® SC
400g/l Metalik Bakıra eşdeğer Bakırhidroksit
BOYUT
Bağda Mildiyö 200ml/100lt.su PHI:7 gün
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
ALVERDE
240g/l Metaflumizone
BASF
Domates -sera-tarla Domates güvesi 100ml/da PHI:3 gün
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
CORAGEN ® 20 SC
200g/l Chlorantraniliprole
DUPONT
Bağda salkım güvesi 15ml/100lt.su PHI:3gün (sofralık). 28 gün(şaraplık). 7 gün (asma yaprağı)
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
GOLDAMİRAL 5 EC
50g/l Pyripoxyfen
AGROBEST
Zeytinde Zeytin Kabuklu biti. Zeytin karakoşnili 100ml/100lt.su PHI:14 gün
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
SUPERA SL
350 g/l Met. Bak. Eşdeğer Bakırhidroksit
GENNOVA
Kayısı yaprak delen 1500g/l00lt su. Dormant dönem 2250g/100lt.su Normal dönem PHI: 7
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
SUBTILEX TM FOLIAR
%0,17 Bacillus Subtilis MB 1600
BİOGLOBAL
Bağda kurşuni küf 50g/ l00 l su
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
RAPTOR ULTRA
40g/l Imazamox
BASF
SUMİTOP WP
%70 Thiophonate Methyl
SUMİTOMO
HELİOSOUFRE SC
700 g/l kükürt
BOYUT
RİTREAP %5 EW
51,3 g/l Cyfluferemid
SUMİTOMO
IMI Toleranslı Clearfield Ayçiçeği çeşidi 125 ml/da canavar otu, domuz pıtrağı, sirken, horoz ibiği, köpek
üzümü, darıcan, çoban değneği, k.köklü tilki kuyruğu
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
Turunçgil meyve enfeksiyonları (turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövdede zamklanması)
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
60 g/100 l su PHI: 3 gün
Bağ külleme 350 ml/100 lt. su PHI:7 gün
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
Bağ yaprağı 20ml/100 lt. su PHI:14 gün
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
DOPTERİL
Beauveria bassiona
BOYUT
Kirazda kiraz sineği 125 ml/100 lt. su
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
RAPAX
Bacillus thuringiensis
BOYUT
Bağda salkım güvesi 200 ml/100 lt. su + 1 kg şeker
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
NEEMAZAL T/S
10 g Azadiractin A
VİT
Domates güvesi 300 ml /100 lt. su PHI:3 gün
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
DUEETT ULTRA®
187 g/l Epoksiconazole+310 g/l Thioponate Methyl
BASF
Yer fıstıgı (corcospora yaprak lekesi) 50 ml/da PHI:35 gün
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
HERODİON 50 WP
%50 iprodione
HEKTAŞ
Patlıcan sera kurşuni küf 75 g/100 lt. su PHI: 7 gün
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
ENERCOL COMBİ
%70 Propinep + %6 Cymoxenil
BASF
Soğan mildiyö 200g/100lt.su PHI:7 gün
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
VİVANDO
500g/l Metrafenone
BASF
Hıyar sera külleme 20ml/100 lt.su
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
TELDOR SC 500
500g/l Fenhexamid
BAYER
Biber sera kurşuni küf 100ml/100lt su PHI:1 gün
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
LASTPOİNT
150g/l Propiconazole + 150g/l Difenoconazole
HEKTAŞ
Yer fıstıgı (corcospora yaprak lekesi) 30 ml/100lt su PHI:-
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
BORDOFLOW
%10 Metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı
FLOGAZ
Şeftali yaprak kıvırcıklığı 100ml/100lt su PHI:14 gün
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
GOLDAMİRAL 5 EC
50g/l Pyriproxyfen
AGROBEST
Pamuk beyaz sinek 100ml/da PHI:28 gün
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
EFORIA 247 SC
141g/l Thiamethoxam + 106 g/l Lamda Cyhalothrin
SYNGENTA
Zeytinde zeytin kabuk biti 15ml/100lt.su PHI:21 gün
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
AGROLEX T 50 WP
%20 Tolclofos methyl + %30 Metiram
AGROFARM
Patates siyah siğil 40g/100kg tohum PHI:90 gün
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
ENSTAR SC 500
500g/l Fenhexamid
AGROFARM
Hıyar - sera kurşuni küf 100ml/100lt su PHI:3 gün
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
SMARTFRESH
%3.3 Mehylcyclopropene
ROHM AND HAASAyva 0.084g/m3. Erik 0.042 g/m3. Kivi 0.042g/m3. Trabzon hurması 0.042g/m3
SUPERA SC
350 g/l Met. Bak. Eşdeğer Bakırhidroksit
GENNOVA
Turunçgilde kahverengi leke hastalığı PHI:7 gün
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
ROTANETT
125g/l Carbendazim
AGROBEST
Buğdayda kahverengi pas 100ml/da PHI:45 gün. Buğdayda septorya yaprak lekesi 100ml/da PHI:45 gün
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
ENERCOL COMBİ
%70 Propinep + %6 Cymoxanil
HEKTAŞ
Marul mildiyö 200g/100lt.su PHI:14 gün
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
FORMULA SÜPER S EC
50g/l Cymoxanil
HEKTAŞ
Nohut yabancı ot 75ml/da
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
DELEGATE 250 WG
%25 Spinetoram
DOW AGROSCİENCES
Armut ve elmada elma iç kurdu 40g/100lt.su PHI:7 gün
GOLDPLAN 20 SP
%20 Acetamiprid
AGROBEST
Biber-örtüaltı Tütün beyaz sineği. Sera beyaz sineği 30ml/100lt.su PHI:3 gün
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
GOLDPLAN 20 SP
%20 Acetamiprid
AGROBEST
Hıyar -örtüaltı Tütün beyaz sineği. Sera beyaz sineği 30ml/100lt.su PHI:3 gün
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
GOLDAMİRAL 5 EC
50 g/l Pyriproxyfen
AGROBEST
Biber -örtüaltı Tütün beyaz sineği. Sera beyaz sineği 100ml/100lt.su PHI:1 gün
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
PROTEUS OD 170
150 g/l Thiacloprid + 20 g/l Deltamethrin
BAYER
Elmada Elma Yeşil Yaprak Biti 25 ml/100 l su PHI:14 gün
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
SURRENDER 5 SG
% 5 Emamectin Benzoate
AGROBEST
Bağda Salkım Güvesi 25 g/100 l su Üzüm PHI:14 gün Asma Yaprağı PHI:10 gün
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
BESTNATE 50 EC
500 g/l Imazalil
AGROBEST
Biber (Sera) Kurşuni Küf 30 ml/ 100 l su PHI:3 gün
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
OPERA® MAX
62,5 g/l Epoxicanazolet 85 g/l Pyroclostrobin
BASF
Arpa Yaprak Pası 150 ml/da PHI:42 gün
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
CASARO 50 SC
500 g/l Chlorothalonil
AGROBEST
Domates (Sera) Mildiyö175 ml/da PHI:3 gün
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
SİGNUM® WG
% 26,7 Boscalid + % 6,7 Pyraclostrobin
BASF
Hıyar Sera Beyaz Çürüklük 150 g/100 l su PHI:3 gün Karpuz Erken Yaprak Yarıklığı 100 g/da PHI:3 gün 18 Mart 2011-21 Eylül 2011
FULLPAS 100 EC
100 g/l Pencanozole
AGROBEST
Domates (Tarla) Külleme 50 ml/100 l su PHI:7 gün Biber (Sera) Külleme 50 ml/100 l su PHI:7 gün
Hıyar (Sera) Külleme 50 ml/100 l su PHI:7 gün Tütün (Külleme) 35 ml /100 l su PHI:14 gün
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
ACTARA 240 SC
240 g/l Thiamethoxam
SYNGENTA
Tütünde Tütün Tripsi 20 ml/da PHI:5 gün
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
MOVENTO SC 100
100 g/l Spirotetramat
BAYER
Domates (sera) biber (sera) 100 ml /100 l su PHI:3 gün
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
CASARO 50 SC
500 g/l Chlorothalonil (ithal)
AGROBEST
Domates (Sera) Mildiyö175 ml/100l su PHI:3 gün
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
KOR-PREX DODİNE 65 WP% 65 Dodine
KORUMA KLOR Kayısı yaprakdelen 100 g/ 100 l su PHI:56 gün
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
DUAL S GOLD 915 EC
915 g/l S-metolachlor
SYNGENTA
Domates (tarla) y.ot 150 ml /da h.ibiği, semizotu, darıcan, z.tarağı, topalak
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
SUNCONİL - EXTRA
450 g/l Chlorothalonil + 100 g/l Carbendazim
AGROFARM
Kayısı yaprakdelen 200 ml / 100 l su PHI:56 gün
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
CARBENİL
450 g/l Chlorothalonil + 100 g/l Carbendazim
SAFA TARIM A.Ş.Kayısı yaprakdelen 200 ml / 100 l su PHI:56 gün
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
GOLDAMİRAL 5 EC
50 g/l Pyripraxyfun
AGROBEST
Hıyar (örtüaltı) tütün beyazsineği, sera beyazsineği 100 ml / 100 l su PHI:1 gün
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
PROTEUS OD 170
150 g/l Thiacloprid + 20 g/l Deltamethrin
BAYER
Fındıkta fındık yeşil kokarcası 30 ml / da
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
DİPEL DF
Bacillus Thuringiensis subsp.kurstaki ABTS 351 ırkı
BASF
Dometes (sera) domates güvesi 100 g / 100 l su bağ salkım güvesi 75 g / 100 l su + 1000 g şeker
nar harnup güvesi 100 g / 100 l su
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
COLUS SC
200 g/l Boscalid + 100 g/l Kresoximmethyl
BASF
Şeftali külleme 30 ml/100 l su PHI:7 gün Çeltik yanıklık 100 ml/100 da PHI:42 gün
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
SERENADE SC
%1,34 Basillus Subtilis QST 713 ırkı
BASF
Patateste kök boğazı rekrozu ve siyah siğil 300 ml/100 kg tohum
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
TELDOR SC 500
500 g/l Fenhexamid
BAYER
Patlıcan (sera) Kurşini küf 100 ml /100 l su PHI:1 gün
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
PROTEUS OD 170
150 g/l Thiacloprid + 20 g/l Deltamethrin
BAYER
Elmada Elma Yeşil Yaprak Biti 25 ml/100 l su PHI:14 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
SURRENDER 5 SG
% 5 Emamectin Benzoate
AGROBEST
Bağda Salkım Güvesi 25 g/100 l su Üzüm PHI:14 gün Asma Yaprağı PHI:10 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
BESTNATE 50 EC
500 g/l Imazalil
AGROBEST
Biber (Sera) Kurşuni Küf 30 ml/ 100 l su PHI:3 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
OPERA® MAX
62,5 g/l Epoxicanazolet 85 g/l Pyroclostrobin
BASF
Arpa Yaprak Pası 150 ml/da PHI:42 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
CASARO 50 SC
500 g/l Chlorothalonil
AGROBEST
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
SİGNUM® WG
% 26,7 Boscalid + % 6,7 Pyraclostrobin
BASF
FULLPAS 100 EC
100 g/l Pencanozole
AGROBEST
Domates (Sera) Mildiyö175 ml/da PHI:3 gün
Hıyar Sera Beyaz Çürüklük 150 g/100 l su PHI:3 gün
Karpuz Erken Yaprak Yarıklığı 100 g/da PHI:3 gün
Domates (Tarla) Külleme 50 ml/100 l su PHI:7 gün
Biber (Sera) Külleme 50 ml/100 l su PHI:7 gün
Hıyar (Sera) Külleme 50 ml/100 l su PHI:7 gün
Tütün (Külleme) 35 ml /100 l su PHI:14 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
ACTARA 240 SC
240 g/l Thiamethoxam
SYNGENTA
Tütünde Tütün Tripsi 20 ml/da PHI:5 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
MOVENTO SC 100
100 g/l Spirotetramat
BAYER
Domates (sera) biber (sera) 100 ml /100 l su PHI:3 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
CASARO 50 SC
500 g/l Chlorothalonil (ithal)
AGROBEST
Domates (Sera) Mildiyö175 ml/100l su PHI:3 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
KOR-PREX DODİNE 65 WP% 65 Dodine
KORUMA KLOR Kayısı yaprakdelen 100 g/ 100 l su PHI:56 gün
DUAL S GOLD 915 EC
915 g/l S-metolachlor
SYNGENTA
Domates (tarla) y.ot 150 ml /da h.ibiği, semizotu, darıcan, z.tarağı, topalak
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
SUNCONİL - EXTRA
450 g/l Chlorothalonil + 100 g/l Carbendazim
AGROFARM
Kayısı yaprakdelen 200 ml / 100 l su PHI:56 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
CARBENİL
450 g/l Chlorothalonil + 100 g/l Carbendazim
SAFA TARIM A.Ş.Kayısı yaprakdelen 200 ml / 100 l su PHI:56 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
GOLDAMİRAL 5 EC
50 g/l Pyripraxyfun
AGROBEST
Hıyar (örtüaltı) tütün beyazsineği, sera beyazsineği 100 ml / 100 l su PHI:1 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
PROTEUS OD 170
150 g/l Thiacloprid + 20 g/l Deltamethrin
BAYER
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
DİPEL DF
Bacillus Thuringiensis subsp.kurstaki ABTS 351 ırkı
BASF
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
COLUS SC
200 g/l Boscalid + 100 g/l Kresoximmethyl
BASF
Fındıkta fındık yeşil kokarcası 30 ml / da
Dometes (sera) domates güvesi 100 g / 100 l su
bağ salkım güvesi 75 g / 100 l su + 1000 g şeker
nar harnup güvesi 100 g / 100 l su
Şeftali külleme 30 ml/100 l su PHI:7 gün Çeltik yanıklık 100 ml/100 da PHI:42 gün
SERENADE SC
%1,34 Basillus Subtilis QST 713 ırkı
BASF
Patateste kök boğazı rekrozu ve siyah siğil 300 ml/100 kg tohum
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
TELDOR SC 500
500 g/l Fenhexamid
BAYER
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
HACHI-HACHI
150 g/l Telfunpyrad
INNOCHEM
RİMON SUPRA 10 SC
100 g/l Novaluron
FLOGAZ
Patlıcan (sera) Kurşini küf 100 ml /100 l su PHI:1 gün
Biber (Sera) Beyaz sinek 150 ml/100 l.su
Hıyar (sera) Beyaz sinek 150 ml/100 l.su PHI:3 gün (iki üründede)
Elma elma iç kurdu 60 ml/100 l.su 21 gün armut armut psillisi 75 ml/100 l.su 14 gün
ALVERDE
240 g/l Metaflumizone
BASF
Patateste patates böceği 25 ml/da 7 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
VENCOZEP M-45
% 80 Mancozeb
VEFA TARIM
Şekerpancarı cercospora yaprak lekesi 250 g/100 l.su PHI:28 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
DİKOTAN M-22
% 80 Maneb
KORUMA KLOR Şekerpancarı cercospora yaprak lekesi 250 g/100 l.su PHI:28 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
DİKOTAN M-45
% 80 Mancozeb
KORUMA KLOR Şekerpancarı cercospora yaprak lekesi 250 g/100 l.su PHI:28 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
MADİSON SC 263
175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin BAYER
buğday kahverengi pas100 ml/da PHI:35 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
BORDOFLOW
% 10 Metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı
FLOGAZ
Dometeste mildiyö 600 ml/da PHI:14 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
SİGNUM WG
%26,7 Boscalid + % 6,7 Pyraclostrobin
BASF
Patateste erken yaprak yanıklığı 100 g/da PHI:3 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
SPINTOR 240 SC
240 g/l Spinosad
DOW
Domateste domates güvesi 50 ml/100 l.sı PHI:3 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
COLLİS SC®
100 g/l Kresroxim methyl + 200 g/l boscalid
BASF
Kabak külleme 50 ml/ 100 l.su PHI:3 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
CABRİO TR
% 55 Metiram +% 5 Prasclostrobin
BASF
Domates (sera) mildiyö 200 g/100 l.su PHI: 7 günden 3 güne düştü
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
MOVENTO SC 100
100 g/l Spirotetramat
BAYER
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
DICARZOL 50 WP
500 g/l Formetanate
AMC-TR
MOSPILAN 20 SP
% 20 Acetamıprid
SUMİTOMA
Bağda unlubit 100 ml/100l.su PHI:14 gün
Tütün thrips 100 g/l PHI:56 gün, çilek çilek ttripsi 100 g/l 100 l.su PHI:7 gün, patlıcan (sera) batı çiçek
thripsi 100 g/100 l.su 7 gün
Kiraz siyah yaprak biti 25 g/100 l.su (ergin-nimf) PHI:7 gün
PYRİMİCRO 25 CS
250 g/l Chlorpyrifos ethyl
FLOGAZ
Zeytin zeytin güvesi PHI:90 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
ALTACOR 35 WG
% 35 Chlorantnaliprote
DUPONT
Domateste(sera) domates güvesi 10 g/100 l.su PHI:1 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
RAPAX®
Bacillus Thuringiensis subsp.kurstaki EG 2348 ırkıBOYUT
Domateste domates güvesi 150 ml/100 l.su
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
AGREC 50WG
% 50 Bacillus thuringiensis var aizawai GC-91 ırkıGENNOVA
delta endotoksin 11x10
Domateste
10 domates güvesi
PATAMİL 72 WP
% 64 Mancozeb + % 8 Metalaxsyl
AGROBEST
Domates(sera) mildiyö 250 g/ 100 l.su PHI: 7
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
RITREAP %5 EW
51,3 g/l Cyflufenamid
SUMİTOMO
Kavun (tarla-sera) külleme Kavun-sera 20 ml/da PHI:1, kavun-tarla 20 ml/da PHI:1
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
SUPERA SC
350 g/l metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit
GENNOVA
Domates sera mildiyö 150 ml/100 l.su PHI:3 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
JOCKEY 05 SG
% 5 Emamectin Benzoate
AGROFARM
Patlıcan sera 30 g/100 l.su PHI:7
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
VOLİAM TARGO 063 SC
45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
SYNGENTA
Domates (tarla) 80 ml/da PHI:3 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
HYPNOSE 05 SG
% 5 Emamectin Benzoate
SAFA
Patlıcan serada pamuk yapak kurdu 30 g/100 l.su PHI:7 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
EVAKUR
722 g/l Propamocarb-HCL
AGROBEST
Domates sera mildiyö 250 ml/100 l.su PHI:3 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
MİLİS 30 SC
300 g/l Pyrimethanil
SAFA TARIM A.Ş.Biber sera kurşuni küf 125 ml/100 l.su PHI:3 gün
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
SURRENDER 5 SG
% 5 Emamectin benzoate
AGROBEST
Zeytinde (zeytin fidan tırtılı) 30 g/100 l.su
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
ORVEGO
Ametoctradin 300 g/l + Dimethomorph 225 g/l
BASF
Patates mildiyö 80 ml/da 1 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
ORVEGO
Ametoctradin 300 g/l + Dimethomorph 225 g/l
BASF
soğan mildiyö 80 ml/da 7 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
ORVEGO
Ametoctradin 300 g/l + Dimethomorph 225 g/l
BASF
marul mildiyö 80 ml/da 1 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
ORVEGO
Ametoctradin 300 g/l + Dimethomorph 225 g/l
BASF
hıyar mildiyö (sera) 80 ml/100 l.su 1 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
PREVİEW'N
722 g/l Propamocarb-HCL
AGROFARM
domates-sera toprak kökenli patojenler 750 ml/da 3 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
DANTATSU 50 WG
% 50 Clothianidin
SUMİTOMO
narda nar yaprak biti 8 g/100 l.su (nimf-ergin) 3 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
STEWARD WG
% 30 Indoxacarb
DUPONT
SAMTURE 70 WG
Dicamba 65,9 % Triasulfuron 4,1 %
MAMBA TURBO
480 g/l Glyphosate
INPUL 75 WG
% 75 Halosulfuron-methyl
hıyarda pamuk yaprak kurdu 17 g/100 l.su (larva) 3 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
mısırda çıkış sonrası y.otlara 15 g/da (y.otlar: semizotu,k.k.tilki kuyruğu, gri lekeli amarant, sirken, bozot,
BİO TARIM
imam pamuğu, domuz pıtrağı, y.hardal, köygöçüren)
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
DOW AGROSCİENCES
bağda y.otlar 225 ve 450 ml/da (tek ve 2 yıllık 225 çalı ve çok yıllık 450 ml/da)
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
SUMİTOMO
çimde çıkış sonrası y.ot topalak, domuz pıtrağı, çatal otu 6 g/da
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
HIACE 420 SL
MCPA 340 g/l dicamba 80 g/l
NEMATEC
mısırda çıkış sonrası y.otlara 125 ml/da
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
CORASİL E-P
Dichlorprop-p 25 g/l
LANCES-LINK
mandarin meyve kalitesini yükseltir.100 ml/100 l.su
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
ASPİRE 60 SL
60 g/l metconazole
BASF
100 ml/da kanolada gelişim düzenleyici
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
PROPACUR'N
722 g/l Propamocarb-HCL
SAFA
domates-sera toprak kökenli patojenler 750 ml/da PHI:3 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
CASNOX H 2F
361,1 g/l metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit
SAFA
elma karaleke 250 ml/100l.su PHI:14 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
DİZOL 5 EC
50 g/l Diniconazole
AGROFARM
biber (sera) külleme 30 ml/100 l.su PHI:3 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
AGROCOP HYD 2F
361,1 g/l metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit
AGROFARM
elma karaleke 250 ml/100l.su PHI:14 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
GOLDBEN 20 SP
%20 acetamiprid
BİYONTİS
tütünde şeftali yaprak biti 10 g/da PHI:10 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
TAGİANT 30 L
360 g/l hymexazol
SAFA T.A.Ş.
biber sera toprak kökenli pat. 500 ml/da damlama sulama ile PHI:3 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
AGRO GAREN 30 L
360 g/l hymexazol
AGROFARM
biber sera toprak kökenli pat. 500 ml/da damlama sulama ile PHI:3 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
SHOOT
480 g/l mesotrione
AGROFARM
mısır(topalak, domuz pıtrağı) 30 ml/da
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
SANİRON 45SC
450 g/l linuron
SAFA T.A.Ş.
nohut (yabani hardal, horoz ibiği, kaz ayağı, semiz otu)
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
NATİVO WG 75
% 25 trifloxystrobin + % 50 tebuconazole
BAYER
soğan -sarımsak pas 30 g/da PHI:21 gün nohut antraknoz 25 g/da PHI:14
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
OPERA MAX
62,5 g/l Epoxicanazole +
mısırda yaprak yanıklığı 200 ml/da PHI:14
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
ALVERDE
240 g/l metaflumizone
BASF
hıyar (sera) pamuk yaprak kurdu 100 ml/100 l.su(larva) PHI:3 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
CASARO 50 SC
500 g/l Chlorothalonil
AGROBEST
bağ mildiyö üzüm 3 gün bağ yaprağı 7 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
GOLDAMİRAL 5 EC
50 g/l Pyriproxyfen
AGROBEST
gül'de koşnil PHI:7 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
PROTEUS OD 170
150 g/l Thiacloprid + 20 g/l Deltamethrin
BAYER
zeytinde zeytin sineği, zeytin güvesi 14 gün, kavunda kavun sineği 3 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
CORASİL E-P
25 g/l Dichlorprop-p
LANCES LINKA.Ş.portakalda hasat öncesi meyve dökümünü engeller 100 ml/100 l.su 90 gün
ROTANETT(imal ithal)
125 g/l Epoxicanozole + 125 g/l Carbendazim
AGROBEST
mısır yaprak yanıklığı 100ml/da 56 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
ELANDOR(ithal)
350 g/l İmidacloprid
BİYONTİS
tütünde şeftali yaprak biti 12 ml/da PHI:14 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
EFEDOR SC 350
350 g/l İmidacloprid
AGROBEST
bağda bağ thripsleri 14 gün üzüm 10 gün bağ
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
EFEDOR SC 350
350 g/l İmidacloprid
AGROBEST
bağda bağ thripsleri 10 gün asma
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
FARMSON SÜPER EW
50 g/l quizalofop-p-ethyl
SAFA TAR.LTD. kanolada y.ot yabani yulaf , tilki kuyruğu , kuş yemi çıkış sonrası 100 ml/da
SARBAN 4E
480 g/l Chlorpyrifos
SAFA
narda ağaç sarı kurdu 100 ml/100 l.su PHI:14 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
MOSETAM 20 SP
%20 acetamiprid
SAFA
patlıcan (sera) beyaz sinek PHI:1 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
DİMİLİN 80 WG
% 80 Diflubenzuron
BAYTAR BAYDAR
antep fıstığı pisillidi 25 g/100 l.su
AGROBAN 4E
480 g/l Chlorpyrifos ethyl
AGROFARM
narda ağaç sarı kurdu 200 ml/100 l.su
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
JOCKEY 05 SE
% 5 Emamectin benzoate
AGROFARM
pamukta yeşil kurt 40 g/da
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
CONRASD SC
250 g/l Azosystrobin
SAFA TAR.A.Ş.
çeltikte çeltik yanıklığı 100 ml/da 28 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
CALDOR SC 500
500 g/l Fenhexamid
SAFA TAR.A.Ş.
biber sera kurşuni küf 100 ml/100 l.su 7 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
POWERCOP
65,82 g/l met.bak.eş.bakır sülfat pentahidrat
SAFA TAR.A.Ş.
elma kara leke 125 ml/100 l.su
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
SHAMEL F 71,5 WP
% 70 folpet + %1,5 Triadimenol
SAFA TAR.A.Ş.
şeftali yaprak kıvırcıklığı 200 g/100 l.su 7 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
ENSTAR SC 500
500 g/l Fenhexamid
AGROFARM
biber sera kurşuni küf 100 ml/100 l.su 7 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
HEADLİNE SC
250 g/l Azosystrobin
AGROFARM
çeltikte çeltik yanıklığı 100 ml/da 28 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
PREVİCUR ENERGY SL 840530 g/l Propamocarb + 310 g/l fosetyl
BAYER
hıyar (sera) mildiyö 200 ml /100 l.su 3 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
SUPERA SC
350 g/l met.bak.eş.bakır hidroksit
GENNOVA
elma karalekesi 250 ml/100 l.su PHI:14 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
VOLİAM TARGO 063 SC
45 g/l Chlorantraniliprole 18 g/l abamectin
SYNGENTA
elma yaprak büken PHI:14 gün
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
EFEDOR SC 350
ORVEGO
350 g/l İmidacloprid
300 g/l Ametoctradin + 225 g/l Dimethomorph
AGROBEST
BASF
biberde (sera) beyazsinek PHI: 7 gün
ıspanak mildiyö 1 gün
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
LUNA EXPERİENCES SC 400
200 g/l Fluopyram + 200 g/l Tebuconazole
BAYER
kabak(sera) külleme 30 ml/100 l.su PHI: 3, armut memelipası 35 ml/100 l.su PHI:14, armut karaleke 35 ml/ 100 l.su PHI:14
ROTUNDİS
TEPPEKİ
TEPPEKİ
BAYMENOL 25 EC
BAYMENOL 25 EC
LİNOROKS
SANİRON 45 SC
BASALİN
BENTAGRAN
MERLİN FLEX SC 480
MAXIM XL 035 FS
MAXIM XL 035 FS
MASTERCOP
MASTERCOP
MASTERCOP
250 g/l Azoxytrobin
% 50 Flonicamid
% 50 Flonicamid
250 g/l Triadimenol
250 g/l Triadimenol
450 g/l Linuron
450 g/l Linuron
480 g/l Bentazon
480 g/l Bentazon
240 g/l Isoxaflutole + 240 g/l Cyprsulfamide
25 g/l Fludioxonil + 10 g/l Metalaxyl-M
25 g/l Fludioxonil + 10 g/l Metalaxyl-M
65,82g/l Metalik Bakıra eşdeğer (Bakır sülfat penta hidrat )
65,82g/l Metalik Bakıra eşdeğer (Bakır sülfat penta hidrat )
65,82g/l Metalik Bakıra eşdeğer (Bakır sülfat penta hidrat )
AGROBEST
SUMITOMO
SUMITOMO
AGROFARM
AGROFARM
AGROFARM
SAFA TAR. A.Ş.
SAFA TAR. A.Ş.
AGROFARM
BAYER
SYNGENTA
SYNGENTA
AGRİKEM
AGRİKEM
AGRİKEM
çeltikte çeltik yanıklığı 100 ml/da PHI:28 gün
hıyar (sera) yaprakbiti PHI:1 gün
narda nar yaprakbiti PHI:7gün
patlıcan sera külleme 40 ml/100l.su PHI: 3
domates sera külleme 40 ml /100 l.su PHI:3
nohutta y.ot 200 ml/da
nohutta y.ot 200 ml/da
fasülyede y.ot 200-250 ml/da 56 gün
fasülyede y.ot 200-250 ml/da 56 gün
nohutta y.ot 25 ml/da
85 g/l pyraclostrobinBASF
biber domates fide kök çürüklüğü dozlarını 100 l.tre sudan m2'ye 10 ml/m2 4 litre su ile
tütün fide kök çürüklüğü dozunu 100 litre sudan m2 yaptı 7,5 ml /m2 3 litre su ile
kayısı yaprak delen 125 ml/100 l.su PHI:Kiraz monilya 125 ml/100 l.su PHI:Nar kahverengileke 125 ml/100 l.su PHI:-
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
SERENADE
SERENADE
SERENADE
SERENADE
REMEDİER
SC
SC
SC
SC
%1,34 Bacillus Subtilis QST 713 Irkı
%1,34 Bacillus Subtilis QST 713 Irkı
%1,34 Bacillus Subtilis QST 713 Irkı
%1,34 Bacillus Subtilis QST 713 Irkı
Hıyar sera kurşuni küf 1000 ml/100 l.su
Patlıcan sera kurşuni küf 1000 ml/100 l.su
Armut ateş yanıklığı 1000 ml/100 l.su
domates sera toprak kök.pat PHI:- 2 litre/10 liter su (daldırma) + 2 litre /da(damlama sulama)
biber sera fid. Kök. Çür. 250 g/da PHI:bağ salkım güvesi 25 ml/100 l.su sofralık üzüm ve yaprağında PHI:3 gün şaraplık üzüm PHI:10 gün, elma iç kurdu 35 ml/100 l.su
DUPONT
PHI: 7 gün
DOW AGRİSCİENCEShıyar (sera) ve çilek çiçekthripsi 40 ml/da
SAFA TAR. A.Ş.
domates sera mildiyö 250 g/100 l.su PHI:7 gün
SAFA TAR. A.Ş.
karpuz mildiyö 200 g/ da PHI: 3 gün
SAFA TAR. A.Ş.
hıyar sera mildiyö 200 g/100 l.su PHI:3 gün
AGROFARM
20 ml/100 l.su PHI:14 gün
DOW AGRİSCİENCESbağda salkım güvesi 20 g/100l.su PHI:7 gün, bağ thripsleri 30 g/100 l.su PHI:7 gün
VİT
narda nar yaprak biti 300 ml/100 l.su PHI:3 gün
SUMITOMO
patlıcan sera külleme 25 g/100 l.su PHI:1 gün
SUMITOMO
çilek külleme 25 ml/da PHI:10 gün
SUMITOMO
kabaksera külleme 20 ml/100 l.su PHI: 1 gün
SUMITOMO
biber sera külleme 25 ml/100 l.su PHI:1gün
SUMITOMO
domates sera külleme 25 ml/100 l.su PHI:1gün
SUMITOMO
şeftali külleme 25 ml/100 l.su PHI:7 gün
TANCAN
elma karaleke 20 ml/100 l.su PHI:21 gün
TANCAN
bağ mildiyö 200 g/100 l.su PHI:28 gün
TANCAN
hıyar sera külleme 50 ml/100 l.su PHI:3 gün
TANCAN
şeftali külleme 40 ml/100 l.su PHI: 14 gün
TANCAN
bağ mildiyö 250 g/l 100 l.su PHI: 7 gün (üzüm ve asma yaprağı)
TANCAN
domates sera mildiyö 250 g/da PHI: 21 gün
SAFA
hıyar sera mildiyö 500 ml/100 l.su 3 gün
BASF
buğday rastık 150 ml/100 kg tohum PHI yok
BASF
buğday tahıl fide yanıklığı, kök, kök boğzı çür. PHI: yok
BAYER
domates (tarla) yaprak biti 75 ml/da 3 gün
NEMATEC
domates(sera) domates güvesi 50 ml/100 l.su PHI:7gün
SAFA
domates(sera) domates güvesi 25 ml/100 l.su 3 gün
SAFA
fındık kurdu 15ml/da 14 gün
SAFA
bağ thripsi 20 ml/100 l.su 14 gün
AGROBEST
hıyar sera mildiyö 250 ml /100 l.su 3 gün
FLOGAZ
buğday kök ve kök boğazı çürüklüğü 42 gün
SUMITOMO
hıyar sera toprak kökenli patojenler 400 g/da 1 gün
SUMITOMO
biber sera fide kök çürüklüğü 400g/da 3 gün
SUMITOMO
patlıcan sera fide kök çürüklüğü 40 g/da 3 gün
SUMITOMO
karpuzada pamuk yaprak biti 12 g/da 1 gün
SYNGENTA
mısırda tel kurdu 500 ml/da 56 gün
AGROBEST
hıyar mildiyö sera 200 g/100 l.su PHI:3 gün
ATLANTİK
çilek sera kurşuni küf 125 g/100 l.su PHI:AGROFARM
şeftali yaprak kıvırcıklığı 200 g/100 l.su PHI:7 gün
FLOGAZ
buğday kök ve kök boğazı çürüklüğü125 ml/da PHI:35 gün
BİYONTİS
tütün külleme 35 ml/100 l.su PHI:14 gün
SAFA TAR. A.Ş.
150 ml/da PHI:42 gün
AGROFARM
domates sera külleme 15 g/100 l.su PHI:3 gün
AGROFARM
biber sera külleme 15 g/100 l.su PHI:3 gün
SAFA
domates sera külleme 15 g/100 l.su PHI:3 gün
SAFA
biber sera külleme 15 g/100 l.su PHI:3 gün
PLATİN
bağ kurşuni küf 100 ml/100 l.su PHI:7 gün üzüm asma yaprağı
bağ mildiyö 1.ialçalam 400 ml/100 l.su PHI:21 gün 2.ilaçlama 500 ml/100 l.su 3.ilaçlama 600 ml/100 l.su PHI:21 gün, elma
AGROFARM
karaleke 1000 ml/100 l.su PHI:14
HEKTAŞ
tütün mildiyö 300 ml/100 l.su PHI:HEKTAŞ
marul mildiyö 275 ml/100 l.su PHI:HEKTAŞ
hıyar (sera) 275 ml/100 l.su PHI:-
BASF
BASF
BASF
BASF
TANCAN
108 cfu/g Trichoderma aspellerum ırk ICC 012 Trichoderma gamsi
ırk ICC 080
AVAUNT 150EC
150 g/l İndocarb
SPINTOR 240 SC
RIDONET M2 72WG
ACTION MZ
ACTION MZ
LASTCALL
DELEGATE 250 WG
NEEMAZAL T/S
SANGA WG
RİTREAP %5EW
RİTREAP %5EW
RİTREAP %5EW
RİTREAP %5EW
RİTREAP %5EW
EMİNENT 125 ME
VALİS M WG
DOMARK 10 EC
DOMARK 10 EC
FANTICM WG
FANTICM WG
HELİCOPTER-27
KİNTO DUO
KİNTO DUO
MOVENTO SC 100
SCOOTER 050 EC
FİESTA
FİESTA
FİESTA
CASARO 50 SC
ZAMİR 400 EW
SUMİRİZ-T 60 WP
SUMİRİZ-T 60 WP
SUMİRİZ-T 60 WP
DANTOTSU 50 WG
CRUİSER 350 FS
PERTRAK MZ
BİOBAC WP
BAYMENOL F 71,5 WP
MAKPER P 490 EC
TOPZİM 100EC
POLKA 400 EW
FİLİNTA WG 50
FİLİNTA WG 50
FLOTROBİN WG 50
FLOTROBİN WG 50
DECOPAR 500 SC
240 g/l Spinosad
% 64 Mancozeb + % 8 Metalaxy
% 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph
% 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph
480 g/l Spinosad
%25 Spinetoram
10 g/l Azadirachtin
%3,4 Cyflufenamid + %15 Triflunizole
51,3 g/l Cyflufenamid
51,3 g/l Cyflufenamid
51,3 g/l Cyflufenamid
51,3 g/l Cyflufenamid
51,3 g/l Cyflufenamid
125 g/l Tetraconazole
%6 valipheral + % 60 mancozeb
100 g/l Tetraconazole
100 g/l Tetraconazole
% 65 mancozeb + % 4 benalaxylm
% 65 mancozeb + % 4 benalaxylm
%5,5 metalik bakıra eş.bakır sülfat pentahidrat
20 g/l triticonazole + 60 g/l prochloraz
20 g/l triticonazole + 60 g/l prochloraz
100 g/l Spirotetramat
50 g/l Lufenuron
480 g/l Spinosad
480 g/l Spinosad
480 g/l Spinosad
500 g/l Cholorothalonil
267g/l Prochloraz + 133g/l Tebuconazole
%30 Tolclofos methyl + %30 thiram
%30 Tolclofos methyl + %30 thiram
%30 Tolclofos methyl + %30 thiram
%50 Clothianidin
350 g/l Thiamethoxam
% 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph
basillus Sublitis Y1136
% 70 Folpet + %1,5 triadimenol
90 g/l Propiconazole + 400 g/l Prochloraz
100 g/l penconazole
269 g/l Prochloraz + 133 g/l Tebuconazole
%50 Trifloxystrobin
%50 Trifloxystrobin
%50 Trifloxystrobin
%50 Trifloxystrobin
500 g/l Iprodine
BOROOPRO SC
% 10 metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı
PROGUARD 600
PROGUARD 600
PROGUARD 600
600 g/l fosforoz asit
600 g/l fosforoz asit
600 g/l fosforoz asit
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
PROGUARD 600
HARBOR 300 EC
HARBOR 300 EC
PRONTO 300 EC
PRONTO 300 EC
MAREŞAL 30 SC
AGROSTOP MZ
AGROSTOP MZ
DRİFÇE 600
AGİL EXTRA 100 EC
BAROX
CALLOTRİN
WINDCALL 25 EC
VELONTA
ALVERDE
HELIOCUIVRE SC
RAPAX
DUETT SUPER
RANMAN
TEPPEKİ
RETENGO
MISSILLE 400 EW
QUADRİS S MAXX
QUADRİS S MAXX
QUADRİS S MAXX
SHAMEL 25 EC
SHAMEL 25 EC
RESULT P 490 EC
600 g/l fosforoz asit
150g/l Propiconazole + 150g/l Difenoconazole
150g/l Propiconazole + 150g/l Difenoconazole
150g/l Propiconazole + 150g/l Difenoconazole
150g/l Propiconazole + 150g/l Difenoconazole
300 g/l Pyrimethanil
% 9 Dimethomorph + % 60 Mancozeb
% 9 Dimethomorph + % 60 Mancozeb
600 g/l fosforoz asidi
100 g/l propaquizafop
22,4 g/l imazamox
480 g/l bentazon
480 g/l mesotrione
250 g/l Oxadiazon
% 10 Prohexadione-calcium
240 g/l Metaflumizone
400 g/l metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit
Bacillus Thuringiensis kurstaki EG 2348 ırkı
84 g/l Epoxiconazole+250 g/l Fenpropimorph
400 g/l Cyazofamid
% 50 Flonicamid
200 g/l Pyraclostrobin
267 g/l Prochloraz + 133 g/l Tebuconazole
200 g/l Azoxytrobin+125 g/l difenoconazole
200 g/l Azoxytrobin+125 g/l difenoconazole
200 g/l Azoxytrobin+125 g/l difenoconazole
250 g/l Triadimenol
250 g/l Triadimenol
400 g/l Prochloraz+90 g/l Propiconazole
PYRİMİCRO 25 CS
250 g/l Pyrifos-ethyl
CORAGEN 20 SC
AGROLETT T 60 WP
PLATFORM 10 EC
FIREWALL
RAMOX ULTRA
SHOOT
RONDİZON 25 EC
BONAFLAN WG
PROMİSE FS 600
SARBAN NEON CAPSÜL CS
CALYPSO OD 240
DİNİT 5EC
DİNİT 5EC
MİCLOTHANE 24E
VİTROXİBE 40 WG
EXPERT TEAM
ADMİRAL 10 EC
RİDOLİN MZ 72 WP
CAİRA
TAKUMI
COLLİS SC
COLLİS SC
PHOMİPAN 480 SC
KOBUZ 100 EC
SİGNUM WG
KORİTUS
KORİTUS
200g/l Chlorantraniliprole
% 30 Tolclofos-methyl
% 30 thiram
100 g/l Pyriproxyfen
360 g/l Glyphosate IPA + 30 g/l Oxyfluorfen
40 g/l Imazamox
480 g/l Mesotrione
250 g/l Oxadiazon
% 60 Benfluralin
600 g/l Imidacloprid
300 g/l Chlorpyrifos ethyl
240 g/l Thiacloprid
50 g/l Diniconazole
50 g/l Diniconazole
245 g/l Myclobütanil
% 40 metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit
% 4,2 Cymoxanil +
% 39,75 bakıroksiklorür
100 g/l Pyriproxyfen
% 64 Mancozeb +
% 8 Metalaxyl
250 g/l Azoxystrobin
% 20 Flubendiamide
200 g/l Boscalid + 100 g/l Kresoxim methyl
200 g/l Boscalid + 100 g/l Kresoxim methyl
480 g/l Spinosad
100 g/l Penconazole
% 26,7 Boscalid + % 6,7 Pyraclostrobin
% 50 Cyprodinil
% 50 Cyprodinil
HEKTAŞ
SAFA TAR. A.Ş.
SAFA TAR. A.Ş.
AGROFARM
AGROFARM
AGROFARM
AGROFARM
AGROFARM
KORUMA KLOR
FLOGAZ
BASF
SAFA
KORUMA
BASF
BASF
BOYUT
BOYUT
BASF
SUMİTOMO
SUMİTOMO
BASF
AGROFARM
SYNGENTA
SYNGENTA
SYNGENTA
SAFA TARIM
SAFA TARIM
SAFA TARIM
patates mildiyö 300 ml/da PHI:Nar kahverengileke 50 ml/100 l.su PHI:7 gün
yerfıstığı yaprak lekesi 30 ml/100 l.su
Nar kahverengileke 50 ml/100 l.su PHI:7 gün
yerfıstığı yaprak lekesi 30 ml/100 l.su
biber sera kurşuni küf 125 ml/100 l.su PHI:3 gün
hıyar sera mildiyö 200 g/100 l.su PHI:3 gün
karpuz erken yap. Yan. 200 g/da PHI:3 gün
Domates(tarla) mildiyö PHI:- 300 ml/100 l.su Domates(sera) mildiyö PHI:- 300 ml/100 l.su bağ mildiyö PHI:- 300 ml/100 l.su
patatesde çıkış sonrası kanyaş, darıcan, yapışkan ota 50 ml/da
fasülyede çıkış sonrası (yapışkan ot, köpek üzümü, hakiki sahtere, sirken, pıtrak, y.hardal, semizotu) 150 ml/da
mısırda domuz pıtrağı 30 ml/da
çeltikte çıkış sonrası darıcan, benekli darıcan, kaşıkotu,kız otu, yabani darıya 400 ml/da
armutda süergün gelişimi kontrolü 125 ml/100 l.su 56 gün
pamuk yeşilkurt 100 ml/da 21 gün
Zeytin halkalı leke 150 ml/100l.su PHI:Turunçgilde harnup güvesi 125 ml/100 l.su
buğday külleme 100ml/da, buğday septorya yaprak lekesi 125 ml/da, buğday kahverengi pas 100 ml/da
25ml ranman + 18,75 ml yayıcı yapıştırıcı (organo-silikon) / 100 l.su 3 gün
turunçgilde siyah yap. biti, turunçgilde şeftali yap.biti 8 g/100 l.su (ergin/nimf) 56 gün
mısırda yaprak yanıklığı 100 ml/da PHI:49 gün
buğday kahverengi pas 150 ml/da PHI:42 gün
bağ mildiyö 80 ml/100l.su PHI:21 gün
bağ ölükol 80 ml/100 l.su PHI:21 gün
bağ külleme 80 ml/100 l.su PHI:21 gün
domates (sera) külleme 40 ml/100 l.su PHI:3 gün
patlıcan (sera) külleme 40 ml/100 l.su PHI: 3 gün
çeltik çeltik yanıklığı 150 ml/da PHI:21 gün
1-elmada elma gövde kurdu 200ml/100l.su PHI:35 gün 2-zeytinde zeytin karkoşnili 175 ml/100l.su PHI:90 gün 3-şeftalide şeftali
FLOGAZ
güvesi 175 ml/100 l.su PHI:35 gün 4-Şeftalide dut kabuklubiti 175ml/100 l.su PHI:35 gün
DUPONT
Şeftalide doğu meyve güvesi 17,5 ml/100 l.su PHI:14 gün
AGROFARM
domates(sera) toprak kökenli patojenler PHI:3
SAFA A.Ş.
hıyar (sera) beyaz sinek PHI:1
SAFA TAR. A.Ş.
kültür bitkisi yetiştirilemeyen alanlarda k.dizi ayrığı kanyaş k.k. Tilki kuyruğu semizotu 300 ml/da
SAFA TAR. A.Ş.
ım. Toleranslı ayçiçeği clearfield çeşitlerinde 125 ml/da
SAFA TAR. A.Ş.
mısırda topalak ve domuz pıtrağına 30 ml/da
SAFA TAR. A.Ş.
soğanda, y.hardal, y.fiğ, kokarot, adi kanarya otu, ısırgana karşı 100 ml/da
DOW AGRİSCİENCESfasülye ve soya fasülyesinde y.otlara 250 g/da
KORUMA
ekin kambur böceği 235/100 kg. tohum PHI:SAFA
elma'da elma içkurdu 28 gün
BAYER
armut elma içkurdu 40 ml/100 l.su PHI:14 ayvada elma içkurdu 40 ml/100 l.su PHI:14
KORUMA KLOR
domateste sera külleme 30 ml/100 l.su PHI:3 gün
KORUMA KLOR
biber sera külleme 30 ml/100 l.su PHI:3 gün
KORUMA KLOR
biber sera külleme 30 ml/100 l.su PHI:3 gün
ÖZKAN
kayısı yaprak delen 1.ilaçlama 300 g/100 l.su 2.ilaçlama 150 g/100 l.su 3.ilaçlama 150 g/100 l.su PHI:14 gün
HEKTAŞ
patateste mildiyö 200 g/100 l.su PHI:7 gün
SUMİTOMO
hıyar (sera) beyaz sinek 50 ml/100 l.su larva 1 gün
AGROFARM
domates sera mildiyö 250 g/100 l.su PHI:7 gün
HEKTAŞ
Çilek tarla antraknoz 75ml/da PHI:1 gün
GENNOVA
pamuk yeşilkurt 30 g/da PHI:21 gün
BASF
karpuz külleme 50 ml/100 l.su PHI:3 gün
BASF
hıyar sera külleme 50 ml/100 l.su PHI:3 gün
KORUMA
domates'de domates güvesi 25 ml/100 l.su 3 gün
SAFA TARIM
Çilekte külleme 50 ml/100 l.su 7 gün
BASF
çimde toprak kökenli hastalıklar150 g/da PHI:AGROBEST
şeftali çiçek monilyası 30 g/100 l.su PHI:7 gün
AGROBEST
armut karalekesi 40 g/100 l.su PHI:28 gün
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
100 g/l Tebuconazole + 60 g/l Azoxystrobin
MİRADOR FORTE 160EC
100 g/l Tebuconazole + 60 g/l Azoxystrobin
MİRADOR FORTE 160EC
100 g/l Tebuconazole + 60 g/l Azoxystrobin
MİRADOR FORTE 160EC
400 g/l Buprofezin
APROFEZIN
50 g/l Pyripproxyfen
GOLDAMİRAL 5 EC
REBOUND BİOİNSECTİCİDE WPbacillus thuringensis var.kurstaki
50 g/l Cypermethrin 500 g/l chlorpyriphosethy
GRAND D
50 g/l Epoxiconazole + 133 g/l Pyraclostrobin
RETENGO PLUS
% 10 metalik bakıra eşdeğer bordo bul.
BORDOPOWER SC
250 g/l Azoxystrobin
ADVİCE 250 SC
480 g/l Chlorpyriphos ethy
PENNPHOS 480 CS
250 g/l Cypermethrin
CANMETRİN 25 EC
65,82 g/l Met.bakıra eşdeğer bakır sülfat penta hidrat
POWERCOP
25 g/l Deltamethrin
DECAN 2,5 EC
EFORIA 247 SC
100 g/l Tetraconazole
DAXAR 10 EC
193 g/l Met.bak.eşdeğer bazik bakır sülfat
DİNAMO SC
% 12 Met.bak.eş.bordo bul. + % 30 Mancozeb
CUPRE PRO 42 WP
% 80 Maneb
DİKOTAN M-22
25 g/l Fludioxanil + 10 g/l Metalaxyl-M
MAXIM XC 035 FS
360 g/l Hymexazol
TACHIGAREN 30L
% 3,4 Cyflufenamid + % 15 Trfilumizole
SANGA WG
% 25,2 Boscalid + % 12,8 Pyraclostrobin
BELLİS
722 g/l Propamocarb-HCL
EVAKUR
700 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakıroksiklorür
CUPROCOL
700 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakıroksiklorür
CUPROCOL
350 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakrhidroksit
SUPERA SC
% 5 Emamectin-benzoate
SURRENDER 5 SG
% 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph
ACTION MZ
625 g/l Propamocarb HCL + 62,5 g/l Fluopicolide
INFINITO SC 687,5
200 g/l Fluopyram + 200 g/l Tebuconazole
LUNA EXPERİENCE SC 400
500 g/l Fenhexamid
CALDOR SC 500
100 g/l Spirotetramat
MOVENTO SC 100
200 g/l Boscalid + 200 g/l kresoxim-methyl
COLLİS SC
200 g/l Boscalid + 200 g/l kresoxim-methyl
COLLİS SC
% 5 Emamectin-benzoate
HYPNOSE 05 SC
240 g/l Methoxy fenozide
BYPASS 240 SC
% 25,2 Boscalid + % 12,8 Pyraclostrobin
BELLİS
% 4 Pyroclostrobin + % 12 Dithionon
MACCANİ
500 g/l Fenhexamid
ENSTAR SC 500
500 g/l Fenhexamid
ENSTAR SC 500
% 26,7 Boscalid + % 6,7 Pyroclostrobin
SİGNUM WG
% 26,7 Boscalid + % 6,7 Pyroclostrobin
SİGNUM WG
% 26,7 Boscalid + % 6,7 Pyroclostrobin
SİGNUM WG
530 g/l Propamocarb + 310 g/l Fosetyl
PREVİCUR ENERGY SL 540
% 50 İprodine
ROVONE 50 WP
% 50 Pymetrozine
PLENUM 50 WG
% 80 Maneb
VEMANEB M-22
50 g/l Cypermethrin + 500 g/l chlorpyrifos
AGROBAN FORTE D
Metaflumizone 240 g/l
AIVERDE
Metaflumizone 240 g/l
AIVERDE
129 g/l Phenmedipham 34 g/l Desmedipham
BETACHEM COMPASS
10 g/l Propaquizafop
AGİL EXTRA 100 EC
250 g/l Flurochloridone
RACER 25 EC
150 g/l Cyprodinil + 100 g/l Fludioxonil
THEORY
500 g/kg Formetanate
DICARZOL 50 SP
% 70 Propineb + % 6 cymoxanil
ANTRACOL COMBİ WP76
FLOGAZ
buğday kahverengi pas 125 ml/da PHI:56
FLOGAZ
buğday septorya yaprak lekesi 125 ml/da PHI:56
FLOGAZ
buğdayda külleme 150 ml/da PHI:56
AGREGA
domates(sera) beyaz sinek 100 ml/100 l.su PHI:7 gün
AGROBEST
kayısıda san-jose kabuklu biti kayısı dut kabuklu biti 100 ml/100 l.su PHI:14 gün
HEKTAŞ
domateste domates güvesi 200 g/100 l.su
SAFA
domateste tarla danaburnı 150 ml ilaç +10 kg kepek + 500 g şeker PHI:7 gün elma iç kurdu 40 ml/ 100 l.su PHI:7 gün
BASF
şekerpancarı carcospora yaprak leke 100 ml/da PHI:28 gün
SAFA TARIM A.Ş.
şeftali yaprak kıvırcıklığı 1000 ml/100 l.su PHI:14 gün
NEMATEC
buğday septorya yaprak lekesi 75 ml/da PHI:56
CEREXAGRİ
zeytin, zeytin güvesi 125 ml/100 l.su PHI:14 gün
CANSA
kirazda kiraz sineği 30 ml/100 l.su 7 gün
SAFA TARIM
armut karaleke 125 ml/100 l. PHI:gerek yok
CANSA
kirazda kiraz sineği 25 ml/100 l.su 3 gün
141 g/l Thiamethoxam +zeytin
106 g/l
zeytin
Lambda
fidancyhalothrin
tırtılı 15 ml/100 l.su zeytin zeytin sineği 15 ml/100 l.su PHI:21 gün
SAFA
Domateste külleme 50 ml/100 l.su PHI:3 gün
SAFA
Elma karaleke 500 ml/100 l.su PHI:21 gün
SAFA
Elma karaleke 1000 ml/100 l.su PHI:21 gün
KORUMA KLOR
kavun tarla-sera mildiyö 170 g/100 l.su PHI:28 gün
SYNGENTA
Biber sera kök çürüklüğü 500 ml/dekar dan su ile PHI:1 gün
SUMITOMO
çim toprak kökenli pat. 400 ml/dekar PHI:yok
SUMITOMO
karpuz külleme 25 g/dekar PHI:1 gün
BASF
nohut antraknoz 50 g/dekar PHI:10 gün
AGROBEST
hıyar sera mildiyö 250 ml/100 l.su PHI:7 gün
SYNGENTA
kayısı yaprak delen 200 ml/100 l.su PHI:90 gün
SYNGENTA
zeytin halkalı leke 150 ml/100 l.su PHI:14 gün
GENNOVA
şeftali yaprak kıvırcıklığı 300 ml/100 l.su PHI:7 gün
AGROBEST
harnup güvesi 30 g/100 l.su PHI:14 gün
SAFA
karpuzda erken yaprak yanıklığı 200 g/dekar PHI:3 gün
BAYER
marul mildiyö 200 ml/dekar 7 gün
BAYER
ayva monilya 35 ml /100 l.su 14 gün
SAFA
patlıcan sera kurşuni küf 100 ml/100 l.su PHI:1 gün
BAYER
patlıcan (sera) beyaz sinek 100 ml/100 l.su PHI:3 gün
BASF
Patlıcan(sera) külleme 50 ml/100 l.su 3 gün
BASF
bağ yaprağı PHI'sının belirlenmesi uygun bulundu PHI 14
SAFA A.Ş.
hıyar (sera) pamuk yaprak kurdu 30 g/100 l.su PHI: 7 gün
SAFA A.Ş.
biber (sera) yeşil kurt 60 ml/da PHI: 1 gün
BASF
mandarin kahverengi leke 40 g/100 l.su PHI:7 gün
BAYER
şefatli yaprak kıvırcıklığı 150 g/100 l.su PHI 21 gün
AGROFARM
patlıcan kurşuni küf 100 ml/100 l.su PHI:1 gün
AGROFARM
biber sera kurşuni küf PHI'sı 1 e düşürüldü
BASF
domates (tarla) külleme 100 g/da 3 gün
BASF
havuç külleme 150 g/da 1 gün
BASF
soğan pas 150 g/da 1 gün
BAYER
domates sera-tarla mildiyö (sera) 200 ml/100 l.su PHI:3 (tarla) 200 ml/dekar PHI:3
SAFA
patlıcan sera kurşuni küf 75 g/100 l.su PHI: 7 gün
SYNGENTA
domates (sera) 100 g/da PHI:5 gün
VEFA
kavun (tarla-sera) mildiyö 170 g/100 l.su PHI:28
AGROFARM
domateste danaburnu + elmada elma içkurdu 150 ml ilaç+10 kg kepek+500 g şeker 40 ml/100 l.su 7 gün
BASF
patlıcan (sera) pamuk yaprak kurdu 100 ml/100 l.su PHI:3 gün
BASF
marul pamuk yaprak kurdu 100 ml/da PHI: 3 gün
SAFA TAR. A.Ş.
ıspanakta y.ot 150 ml/da ısırgan, eşek marulu y.hardal, kanarya otu
FLOGAZ
ayçiçeğinde y.ot 50 ml/da darıcani kanyaş yapışkan ot
FLOGAZ
nohutta y.ot 250 ml/da y.marul, y.hardal sirken, yatık sirken
HEKTAŞ
bağda kurşuni küf üzüm 125 ml/100 l.su PHI: 3 gün
AMC
bağda bağ tripsleri 100 g/100 l.su PHI:90 gün
BAYER
patates mildiyö 200 g/dekar PHI:7 gün
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
45 g/l Tepraloxydim
BASF
AROMA 45
250 g/l Triadimenol
FLOGAZ
SHAVİT 25 EC
250 g/l Triadimenol
FLOGAZ
SHAVİT 25 EC
250 g/l Triadimenol
FLOGAZ
SHAVİT 25 EC
% 50 Flonicamid
SUMİAGRO
TEPPEKİ
250 g/l Tebuconazole
FLOGAZ
ORİUS 25 EW
250 g/l Tebuconazole
FLOGAZ
ORİUS 25 EW
% 70 Propineb
KORUMA KLOR
KORUNEB % 70 WP
% 50 Trifloxystrobin
SAFA
FLOTROBİN WG 50
% 75 Cyromazine
SAFA
TRİMAZİNE 75 WP
250
g/l
Chlorpyrifos
ethyl
FLOGAZ
PYRİMİCRO 25 CS
250 g/l Mandipropamid
SYNGENTA
REVUS 250 SC
% 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit
KORUMA KLOR
COPERHİD 50 WP
% 50 Cymoxanil
KORUMA KLOR
KORZADE 50 WP
% 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph
KORUMA KLOR
KORDYMET M2 76 WP
% 50 Folpet
KORUMA KLOR
KORUMA FALTAN 50 WP
% 75 Chlorothalonil
KORUMA KLOR
KORCONİL M.75
% 70 Propineb + % 6 Cymoxanil
KORUMA KLOR
KORUNEB COMBİ WP 76
%25 Trifloxystrobin +%50 Tebuconazole
BAYER
NATIVO WG 75
193 g/l Metalik Bakıra eşdeğer Basic Bakırsülfat
AMC-TR
IDRORAME S
100 g/l Spirotetramat
BAYER
MOVENTO SC 100
300 g/l Ametoctradin + 225 g/l Dimethomorp
BASF
ORVEGO
300 g/l Ametoctradin + 225 g/l Dimethomorp
BASF
ORVEGO
% 70 Thiophanate-Methyl
SUMİ AGRO
SUMİTOP WP
8
TANCAN
REMEDİER
10 cfu/g Tricoderma aspellerum ırk ıcc 012 trichoderma gamsii
ırk ıcc 080
% 61,3 Propineb + % 5,5 Iprovalicarb
BAYER
MELODY DUO WP 66,8
20 g/l Triticonazole + 60 g/l Prochloraz
BASF
KİNTO DUO
20 g/l Triticonazole + 60 g/l Prochloraz
BASF
KİNTO DUO
20 g/l Triticonazole + 60 g/l Prochloraz
BASF
KİNTO DUO
200 g/l Tebuconazole + 120 g/l Azoxystrobin
FLOGAZ
AZİMUT 320 SC
500 g/l İmazalil
SAFA TARIM
MAGELLAN 50EC
1-methylcycloropene %3,3
ROHM AND HAAS
SMART FRESH
116,2 g/l Clethodim
CANSA KİM.
SELECT SÜPER
240 g/l Thiamethoxam
SAFA
ARTİSTE 240 SC
100 g/l Alphacypermethrin
BASF
FASTAC 100 EC
350 g/l İmidacloprid
VEFA
VEFTNOR SC 350
22,4 g/l Imazomox 480 g/l Bentazone
BASF
BAROX
65,82 metalik bakıra eşdeğer bakırsülfat pentahidrat
AGRİKEM
MASTERCOP
450 g/l Prochloraz
KORUMA KLOR
SPLORAZ 450 EC
450 g/l Prochloraz
KORUMA KLOR
SPLORAZ 450 EC
450 g/l Prochloraz
KORUMA KLOR
SPLORAZ 450 EC
250 g/l Pyrimethanil + 250 g/l Dithianon
BASF
FABAN
% 64 Mancozeb + % 8 Metalaxyl
KORUMA KLOR
RİDOZEB MZ 72 WP
%50 Cymoxanil
SAFA TARIM
TOPZATE 50 WG
Kalsiyum hidroksit ve Bakır II sülfat -%20 Metalik Bakıra eşdeğer
SAFAbordo
TARIM
bulamacı
SAFA BORDEAUX MİX JET 20 WG
% 12 metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı + % 30 mancozeb
AGROFARM
BORDOVİP 72 WP
200 g/l pyraclostrobin
BASF
RETENGO
%
26,7
Boscalid
+
%
6,7
Pyraclostrobin
BASF
SİGNUM WG
40 g/l Azadirachtin
AGRİKEM
NİMİX 4,5
40 g/l Azadirachtin
AGRİKEM
NİMİX 4,5
40 g/l Azadirachtin
AGRİKEM
NİMİX 4,5
40 g/l Azadirachtin
AGRİKEM
NİMİX 4,5
150 g/l Prochloraz + 42 g/l Epoxiconazole
BASF
TOCATA TR
224,6 g/l Reynoutria spp.ekstraktı
SYNGENTA
REGALİA
12,5 g/l Fludioxonil + 5 g/l Metalaxyl
HEKTAŞ
CEBİR
12,5 g/l Fludioxonil + 5 g/l Metalaxyl
HEKTAŞ
CEBİR
150 g/l Cyprodinil + 100 g/l Fludioxonil
HEKTAŞ
THEORY
domates (kanyaş, 150 ml/da darıcan, yapışkan otu 100 ml/da)
şeftali külleme 40 ml/100 l.su 7 gün
patlıcan (sera) külleme 40 ml/100 l.su 3 gün
çilek tarla külleme 40 ml/100 l.su 3 gün
pamuk pamuk yaprak biti 20 g/da 21
patlıcan sera erken yaprak yanıklığı 50 ml/100 l.su PHI:3 gün
hıyar sera külleme 50 ml/100 l.su PHI:3 gün
kavun tarla/sera mildiyö 200 g/100 l.su PHI:7 gün
Elma alternaria meyve çürüklüğü 20 g/100 l.su PHI:14 gün
domates (sera) yap. Gal. Sineği 20 g/da PHI:14
Şeftalide doğu meyve güvesi 175 ml/100 l.su
ıspanak mildiyö 70 ml/da PHI:1 gün
narda kahverengi leke hastalığı 300 g/100 l.su PHI:28 gün
kavun (tarla-sera) mildiyö 50 g/100 l.su PHI:21 gün
kavun (tarla-sera) mildiyö 200 g/100 l.su PHI:7 gün
kavun (tarla-sera) mildiyö 350 g/100 l.su PHI:7 gün
kavun (tarla-sera) mildiyö 200 g/100 l.su PHI:7 gün
kavun (sera) mildiyö 200 g/100 l.su PHI:14 gün
ş.pancarı yaprak leke hastalığı 25 g/da PHI:yok
kayısı yaprak delen 500 ml/100 l.su PHI:pamuk pamuk yaprak biti 100 ml/da PHI:bağ mildiyö 100 ml/100 l.su 10 gün
kavun mildiyö 80 ml/da 1 gün
biber (sera) kök çürüklüğü 500 g/da PHI:3 gün
çilekte kök çürüklüğü 300 g/da PHI:tütünde mildiyö 100 g/100 l.su PHI:7 gün
arpa tahıl fide yanıklığı kök ve kök boğazı çürüklüğü 200 ml/100 kg tohum
arpa çizgi hastalığı 150 ml/100 kg tohum
arpa yarı açık ve kapalı rastık has. 150 ml/100 kg tohum PHI yok
hıyar sera külleme 100 ml/100 l.su PHI:3 gün
patlıcan (sera) kurşuni küf 30 ml/100 l.su PHI:3 gün
meyve eti sertliği meyve kalitesi muhafazası 0,042 g/m3
kanolada y.ot kısır yabani yulafi delice yumuşak başaklı kuş yemi 70 ml/da kendi gelen buğday 80 ml/da
hıyar (sera) beyaz sinek 100 ml/da 3 gün
zeytin karakoşnili 14 gün
bağ thripsi 10 gün -üzüm, 56 gün-bağ yaprağı
soya da yabancı ot 150 ml/da 90 gün
hıyarda mildiyö 100 ml/100 l.su PHI yok
buğday septorya yaprak leke 100 ml/dekar PHI:35 gün
arpada septorya yaprak leke 100 ml/dekar PHI:35 gün
çeltikte yanıklık 100 ml/dekar PHI:35 gün
elma karaleke 75 ml/100 l.su PHI:1 den 56 güne yükseldi armut karaleke 75 ml/100 l.su PHI:1 den 56 güne yükseldi
kavun (tarla-sera) mildiyö 250 g/da PHI:28 gün
bağ mildiyö 60 g/100 l.su PHI:7 gün
mandalina kahverengi leke hastalığı 500 g/100 l.su 14 gün
elma karaleke 1000 g/100 l.su 14 gün
buğday septorya yaprak leke 125 ml/da 56 gün
karanfil sera çökerten 150 g/100 l.su
domates (örtü altı) yaprak bitleri 150 ml/100 l.su PHI:3 gün
domates (örtü altı) yaprak galeri sineği 200 ml/100 l.su PHI:3 gün
domates(örtü altı) beyaz sinek 150 ml/100 l.su PHI:3 gün
kiraz kiraz sineği 125 ml/100 l.su PHI:3 gün
arpa fide yanıklığı kök ve kök boğazı çürüklüğü 200ml/da PHI:56 gün
domates sera külleme 200 ml/100 l.su PHI gerek yok
biber sera toprak kökenli patojenler 500 ml/da PHI:10 gün
hıyar sera toprak kökenli patojenler 500 ml/da PHI:10 gün
biber sera kurşuni küf 150 ml/100 l.su PHI: 7gün
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
04 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
THEORY
TAKUMİ
AMİSTARTRİO 255EC
PRİMİCRO 25 CS
APRİN XL 350 ES
APRİN XL 350 ES
APRİN XL 350 ES
APRİN XL 350 ES
APRİN XL 350 ES
APRİN XL 350 ES
APRİN XL 350 ES
LAMARDOR NEW FS170
AGİL EXTRA 100 EC
FİREWALL
CURCOZ 50 WP
SUPERNOSAD 240 SC
NİMBECİDİNE
KUNG-FU
KUNG-FU
KUNG-FU
KUNG-FU
FLORBAC®WG
CLOPYR 100
DURİVO 300 SC
OPERA MAX
KORCONİL 500 SC
DELEGATE 250 WG
RİMON SUPRA 10SC
DİKOTAN M-45
CUPRENAX FLOW
150 g/l Cyprodinil + 100 g/l Fludioxonil
250 g/l Flubendiamide
125 g/l Propiconazole + 100 g/l Azoxystrobin + 30 g/l
Cyproconazole
250 g/l Chlorpyrifos-ethyl
350 g/l Metalaxyl-M
350 g/l Metalaxyl-M
350 g/l Metalaxyl-M
350 g/l Metalaxyl-M
350 g/l Metalaxyl-M
350 g/l Metalaxyl-M
350 g/l Metalaxyl-M
150 g/l Prothioconazole + 20 g/l Tebuconazole
100 g/l Propaquizafop
360 g/l Glyphosate + 30 g/l Oxyfluorfene
% 45 Mancozeb + % 5 Cymoxanil
240 g/l Spinosad
Azadirachtin 0,3 g/l
50 g/l Lambda-Cyholothrin
50 g/l Lambda-Cyholothrin
50 g/l Lambda-Cyholothrin
50 g/l Lambda-Cyholothrin
Bacillus thuingiensis
100 g/l Clopyralid
200 g/l Thiamethoxam + 100 g/l Chlorantraniliprole
62,5 g/l Epoxiconazole +
85 g/l Pyraclostrobin
500g/l Chlorothalonil
% 25 Spinetoram
100 g/l Novaluron
% 80 Mancozeb
357,5 g/l Bakıroksiklorür
HEKTAŞ
GENNOVA
SYNGENTA
FLOGAZ
SYNGENTA
SYNGENTA
SYNGENTA
SYNGENTA
SYNGENTA
SYNGENTA
SYNGENTA
BAYER
FLOGAZ
SAFA A.Ş.
KORUMA KLOR
KORUMA KLOR
AGROBEST
KORUMA KLOR
KORUMA KLOR
KORUMA KLOR
KORUMA KLOR
AMC-TARIM
SAFA A.Ş.
SYNGENTA
BASF
KORUMA KLOR
DOW AGRO.
FLOGAZ
KORUMA KLOR
AGROFARM
hıyar sera beyaz çürüklük 150 ml/100 l.su PHI: 1 gün
domates(sera) domates güvesi 15 g/100 l.su PHI: 1 gün
mısır yaprak yanıklığı 100 ml/da PHI:14 gün
mısır mısır kurdu 200 ml/da PHI:56 gün
havuç sera tohum fide kök çür. 100 ml/100 kg. tohum
baş soğan (sera) tohum fide kök çür. 50 ml/100 kg tohum PHI yok
marul(sera) tohum fide kök çür. 100 ml/100 kg tohum PHI yok
lahana(sera) tohum fide kök çür. 50 ml/100 kg tohum PHI yok
karpuz(sera) tohum fide kök çür. 100 ml/100 kg tohum PHI yok
karnabahar(sera) tohum fide kök çür. 50 ml/100 kg tohum PHI yok
hıyar(sera) tohum fide kök çür. 100 ml/100 kg tohum PHI yok
buğday kök ve kök boğazı çür. Tohum 50 ml/100 kg tohum PHI yok
kanola (y.ot) 50 ml/da 56 gün
turunçgiller(y.ot) 150 ml/da 300 ml/da
kavun(tarla-sera) mildiyö 10 gün 300 g/100 l.su
kirazda kiraz sineği 12,5 ml/100 l.su 3 gün
zeytin güvesi (zeytinde) 3 gün 500 ml/100 l.su
buğday yaprak pireleri 30 ml/da
elma iç kurdu (armutta) 3 gün 20 ml/100 l.su
elma iç kurdu (ayvada) 3 gün 20 ml/100 l.su
mısırda mısır yaprak biti 14 gün 75 ml/da
domates güvesi(sera domates) 150 g/100 l.su
yabancı ot (köygöçüren) 50 ml/da
domates(sera) beyaz sinek 80 ml/da 7 gün
şekerpancarı cercospora yaprak yanıklığı 150 ml/da PHI:kavun tarla-sera mildiyö 250 ml/100 l.su PHI:3 gün
şeftali nektarin çiçek thripsi 30 g/l 100 l.su PHI: 7 gün
domates(sera) domates güvesi PHI:3 gün 90 ml/100 l.su
kavun tarla-sera mildiyö 200 g/100 l.su 28 gün
zeytin halkalı leke 400 ml/100 l.su 14 gün
04 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013

Benzer belgeler

Ruhsatlı bitki koruma ürünleri

Ruhsatlı bitki koruma ürünleri 01 MAYIS 2002 -03 ARALIK 2013 TARİHLERİ ARASINDA BAKANLIĞIMIZDAN RUHSAT ALAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ LİSTESİ Ruhsat

Detaylı

BASF_Danışman El Kitabı - BASF Türk Bitki Koruma

BASF_Danışman El Kitabı - BASF Türk Bitki Koruma 100 gr / 100 lt su 50 gr / 100 lt su 75 gr / 100 lt su

Detaylı

izinli biyosidal ürünler listesi

izinli biyosidal ürünler listesi Averkill Alfa SC Averkill SC 50 Babiclear Antiseptik Sıvı Sabun Babicoole Alkol Bazlı Hızlı Yüzey Dezenfektanı Babifix El Dezenfektanı Babigel El Dezenfektanı Babinorm El Antıseptiği BACINUS T 2000...

Detaylı

İzinler Ürünler Listesi için tıklayınız.

İzinler Ürünler Listesi için tıklayınız. Kalekimya (Aktif) Kalekimya (Aktif) Kalekimya (Aktif) DETEKS KİMYA Deteks Kimya Deteks Kimya Deteks Kimya DETEKS KİMYA Deteks Kimya DETEKS KİMYA Deteks Kimya Deteks Kimya DETEKS KİMYA DETEKS KİMYA ...

Detaylı

pancar herbisitleri - kut

pancar herbisitleri - kut Antep fıstığı yaprak psyllası’na karşı 10gr / 100 lt.su dozunda tavsiye

Detaylı

Ilaçlama Programlarını Indir

Ilaçlama Programlarını Indir İncirde ekşilik böcekleri 16 Besi Tuzağı/ha (1 besi tuzğı=50ml ilaç + 500ml su) DOW AGROSCİENCES Domates (Sera ) Pamuk yaprak kurdu 50ml/da

Detaylı

Ruhsat devri yapılan bitki koruma ürünleri

Ruhsat devri yapılan bitki koruma ürünleri 1 MART 2005 – 15 MAYIS 2005 Şeftalide şeftali yaprak biti 20ml/100 lt.su , antepfıstığında antepfıstığı yaprak pisilidi 25ml/100lt.su , fındıkta fındık kurdu 25ml/da, domateste sütleğen yaprak biti...

Detaylı

Dow AgroSciences MUSTANG SL 2,4 D Florosulan

Dow AgroSciences MUSTANG SL 2,4 D Florosulan 150g/da dozda yabancı otların 2-4 yapraklı devresinde çıkış sonrası olarak mısırda A.stromarium, 01 Mayıs - 31 Ağustos 2002 A.retroflexus, S.nigrum, P. oleraccu ve E.crus –galli ‘ye karşı tavsiye

Detaylı