Talep-Tüketim-Tüketici Davranışları Talep miktarı nedir? Talep

Transkript

Talep-Tüketim-Tüketici Davranışları Talep miktarı nedir? Talep
10/12/2011
Talep miktarı nedir?
(talep edilen miktar)
• Bir tüketicinin belirli bir dönemde (gün,
hafta, ay, yıl) satın almak istediği ve satın
alma gücüne sahip olduğu mal ve hizmet
miktarıdır.
Talep-Tüketim-Tüketici Davranışları
– “İsteğin” “satın alma gücü” ile desteklenmiş
olması
– Talep miktarı “stok” değil “dinamik” bir
değişkendir
– Zaman dilimi dikkate alınır
Doç. Dr. Erdal Gümüş
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye Bölümü
2
Talep miktarına
etki eden faktörler nelerdir ?
Talep Kanunu
• Malın fiyatı
Ceteris paribus; bir malın fiyatı ile o malın
talep miktarı arasındaki ilişkinin ters yönlü
olmasıdır.
• İlişkili diğer malların fiyatları
• Gelir düzeyi
• Gelir dağılımı
• Nüfus
• Zevk ve Tercihler
• Gelir ve Fiyat Beklentisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye Bölümü
3
4
Talep Eğrisinin Elde Edilmesi
E
100
D
80
Fiyat (P)
Kesişim
Noktası
C
60
Piyasa
Talebi (Ton)
Fiyat
(TL)
A
20
B
C
D
E
40
60
80
100
Talep Çizelgesi ve Talep Eğrisi
700
500
350
200
100
B
40
A
20
Talep
0
0
100
200
300
400
500
Miktar (Q)
600
700
800
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye Bölümü
5
6
1
10/12/2011
Talep Miktarında Değişme
Talepte Değişme (Talep Eğrisinin Kayması)
arasındaki fark nedir?
Bireysel Talep Eğrisi ve Piyasa Talep Eğrisi
Talep Miktarında Değişme
Ceteris paribus, bir malın fiyatındaki değişme
dolayısıyla bir malın satın alınması düşünülen
miktarındaki değişmedir.
Talepte Değişme (Talep Eğrisinin Kayması)
Bir malın fiyatı dışındaki faktördeki değişmeler
dolayısıyla bir malın satın alınması düşünülen
miktarındaki değişmedir.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye Bölümü
7
8
Talepte Değişme (Talep Eğrisinin Kayması)
Talep Edilen Miktarda Değişme
Ceteris Paribus, bir malın fiyatındaki değişme
sonucu bir malın satın alınması düşünülen
miktarındaki değişmedir.
Bir malın fiyatı dışındaki faktördeki değişmeler
dolayısıyla bir malın satın alınması düşünülen
miktarındaki değişmedir.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye Bölümü
9
10
Talepte Değişmeye Etki Eden Faktörler
Nelerdir-1
Talepte Değişmeye
Etki Eden Faktörler Nelerdir ?
1. Reel Gelir Düzeyinde Değişme
2. İlişkili Diğer Malların Fiyatlarındaki Değişme
1. Tüketicilerin Reel Gelir Düzeyinde Değişme
– Normal Mallara Etkisi (Normal Good)
3. Zevk ve Tercihlerdeki Değişme
normal mallar: ↑ reel gelir → ↑ talep
4. Tüketici Sayısındaki Değişme
– Düşük Mallara Etkisi (Inferior Good)
5. Fiyatlara İlişkin Beklenti
düşük mallar: ↑reel gelir → ↓ talep
Örn: ikinci el otomobil
6. Gelire İlişkin Beklenti
7. Kredi İmkanlarında Değişme
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye Bölümü
11
12
2
10/12/2011
Talepte Değişmeye Etki Eden
Faktörler Nelerdir-2
Talepte Değişmeye Etki Eden
Faktörler Nelerdir-3
2. İlişkili Diğer Malların Fiyatlarındaki Değişme
• İkame Mallar (Substitute Goods):
Birbirinin yerine kullanılan mallar
3. Tüketicilerin zevk ve tercihlerde
meydana gelen değişme
↑ bir malın fiyatı → ↑ diğer malın talebi
• Tamamlayıcı Mallar (Complementary Goods):
Birlikte kullanılan mallar
↑ Δ bir mala olan tercih → ↑ talep
↑ bir malın fiyatı → ↓ diğer malın talebi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye Bölümü
13
Talepte Değişmeye Etki Eden
Faktörler Nelerdir-4
14
Talepte Değişmeye Etki Eden
Faktörler Nelerdir-5
4.Tüketici Sayısındaki Değişme
5. Fiyatlara İlişkin Beklenti
↑ tüketici sayısı → ↑ talep
Yüksek fiyat beklentisi → ↑ bugünkü talep
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye Bölümü
15
16
Talepte Değişmeye Etki Eden
Faktörler Nelerdir-6
Talepte Değişmeye Etki Eden
Faktörler Nelerdir-7
6. Gelire İlişkin Beklenti
7. Kredi İmkanlarında Değişme
Gelecekteki gelirde artış beklentisi
→ ↑ bugünkü talep
– ↑ kredi imkanları → ↑ talep
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye Bölümü
17
18
3
10/12/2011
Özetle,
• Talep eğrisi, talep edilen bir malın miktarı ile o malın
fiyatı arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu gösterir.
– Talep kanununa göre, eğer bir malın fiyatı düşerse, talep miktarı
yükselir. Dolayısıyla, talep eğrisi aşağı doğru eğimlidir.
– Fiyatın dışında, bir maldan tüketicilerin ne kadar satın almak
istedikleri;
•
•
•
•
•
gelire,
tamamlayıcı ve ikame malların fiyatlarına,
zevk ve tercihlere,
beklentilere,
alıcıların sayısına bağlıdır.
Eğer bu faktörlerden birinde bir değişiklik olursa talep eğrisi kayar.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye Bölümü
19
4