Ar-Ge 2016 Deney ve Kalibrasyon Fiyat Listesi

Yorumlar

Transkript

Ar-Ge 2016 Deney ve Kalibrasyon Fiyat Listesi
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI DENEY VE KALİBRASYON
FİYATLARI LİSTESİ 2016
Uygunluk Raporları
Standard*
Normal
Ücret
TL
Kamu
Ücreti
TL
Üye
Ücreti
TL
Numune
Miktarı
TS EN 197-1**
Çimento - Bölüm 1: Genel Çimentolar - Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri
1060
890
745
5 kg
√
TS 21
Çimento - Beyaz portland çimentosu - Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri
1180
1000
845
5 kg
√
TS EN 15743
Süper Sülfat Çimentoları - Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri
1150
970
815
5 kg
√
TS EN 413-1
Çimento - Kâgirde kullanım için - Bölüm 1: Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri
1275
1100
900
5 kg
√
TS EN 14216
Çimento - Özel çimentolar - Çok düşük hidratasyon ısılı - Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri
1275
1100
900
5 kg
√
TS EN 14647
Kalsiyum Alüminat Çimentosu : Bileşim, Özellikler Ve Uygunluk Kriterleri
1275
1100
900
5 kg
√
TS EN 450-1
Uçucu kül - Betonda kullanılan - Bölüm 1: Tarif, özellikler ve uygunluk kriterleri (Normal Kömür Termik
Santral Uçucu Külü (Pulverize Kömür))
1265
1025
810
3 kg
√
TS EN 450-1
Uçucu kül - Betonda kullanılan - Bölüm 1: Tarif, özellikler ve uygunluk kriterleri (Üretiminde İkincil Yakıt
(Co-combustion malzeme) Kullanılarak Elde Edilen Uçucu Kül)
2140
1735
1320
3 kg
TS EN 197-1
Uçucu kül - Çimentoda kullanılan -Bölüm 1: Genel Çimentolar - Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri
1180
1020
820
3 kg
TS EN 15167
Öğütülmüş yüksek fırın curufu - Beton, harç ve şerbette kullanım için - Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve
uygunluk kriterleri
1750
1425
1200
3 kg
TS EN 1008
Beton-Karma Suyu-Numune Alma, Deneyler ve Beton Endüstrisindeki İşlemlerden Geri Kazanılan Su
Dahil, Suyun, Beton Karma Suyu Olarak Uygunluğunun Tayini Kuralları
1060
925
810
1.5 Litre
TS 25
Doğal puzolan (tras)- Çimento ve betonda kullanılan-Tarifler, gerekler ve uygunluk kriterleri
1600
1370
1100
TS 25
Tras-Maden Ruhsatı* (TS 25+ % Zeolit Adlandırma)
2060
1745
1430
TS EN 206-1
TS EN 12390-3
Beton- Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk
Dayanım (1 Yaş - 4 Numunede) - Küp Numune
120
100
80
TS EN 206-1
TS EN 12390-3
Beton- Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk
Dayanım (1 Yaş - 4 Numunede) - Silindir Numune
160
LTP
Laboratuvarlararası Karşılaştırma Programı
800
3 kg
3 kg
4 Numune
140
120
4 Numune
800
√
√
800
-
KKL.FR.28
REV.NO/TARİH:02/30.12.2005
YÜRÜRLÜK TARİHİ:01.01.2016
* 01 Ocak 2016 tarihine kadar güncel standardardları içerir, daha sonraki revizyonlara ait değişiklikler yansıtılacaktır.
** TS EN 197-1 kapsamında (SR, Hidratasyon Isısı ve Beyazlık gibi ) ilave özelliklerin ücreti ayrıca ilave edilir.
√ Akreditasyon kapsamındaki analizler
1
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI DENEY VE KALİBRASYON
FİYATLARI LİSTESİ 2016
Kömür Analizleri
Standard
Analiz Ücreti
TL
Numune Miktarı
√
√
ASTM D 2013 / ASTM D 2013M
√
√
45
ASTM D 3302 / ASTM D 3302M
√
√
Higroskopik Rutubet
45
ASTM D 3173
√
√
Toplam Rutubet
90
TS 690 ISO 589 / ISO 5068
Kül
90
ASTM D 3174 / ASTM D 7582
√
√
Toplam Kükürt
105
ASTM 4239
√
√
Uçucu Madde
90
ASTM D 3175 / ASTM D 7582
√
√
Kalorifik Değer
150
TS ISO 1928 / ASTM D 5865
√
√
Sabit Karbon
70
ASTM D 7582
√
√
Komple Analiz Raporu *
595
TS ISO 1928 / ASTM D 5865
Numune Hazırlama
70
Kaba Rutubet
0.5 kg
Baca Gazı Analizleri
EMİSYON ÖN İŞLEM
Ağır Metal Ön İşlem (numune başına)
-
EPA 29/ TS EN 14385
√
√
PAH Ön İşlem (numune başına)
-
TS ISO 11338-2
√
√
PCDD/PCDF Ön İşlem (numune başına)
-
TS EN 1948-2
√
√
EMİSYON ÖLÇÜM/ANALİZ *
Florür Analiz (kaynak)
225
EPA 26/26a
√
√
Klorür Analiz (kaynak)
225
EPA 26/26a /TS EN 1911
√
√
Ağır Metal Analiz (kaynak)
1000
EPA 29/ TS EN 14385
√
√
PAH Analiz (kaynak)
1210
TS ISO 11338-3
√
√
4540
TS EN 1948-3
√
√
PCDD/PCDF Analiz (kaynak)
KKL.FR.28
REV.NO/TARİH:02/30.12.2005
YÜRÜRLÜK TARİHİ:01.01.2016
* T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Asgari Fiyat Listesi Uygulanmaktadır.
2
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI DENEY VE KALİBRASYON
FİYATLARI LİSTESİ 2016
Normal
Ücret
TL
Kamu
Ücreti
TL
Üye
Ücreti
TL
Komple Fiziksel ve Mekanik Test
Özgül Ağırlık (Yoğunluk)
790
105
650
90
560
85
İncelik (Özgül Yüzey + Özgül Ağırlık)
Basınç Dayanımı (2,7,28 Günlük)
Normal Kıvam + Priz Süresi
Hacim Genleşmesi
Eğilme Dayanımı
Ek Deneyler
Hava Miktarı
Bünyede Su Tutma
Elek Analizi (1 Elek İçin Elek Bakiyesi)
Beyazlık - Renk Ölçümü
Su İhtiyacı-Taze Harç Kıvam Tayini (Yayılma Tablası İle)
Tane Boyu Dağılımı Tayini (Lazer Diffraksiyonla)
185
150
140
390
125
105
150
300
115
95
120
240
105
90
100
TS EN 196-6/Dijital Piknometre
TS EN 196-6/Dijital Piknometre
Otomatik Blaine Cihazı
TS EN 196-1 / ASTM C-109
TS EN 196-3/ ASTM C-191
TS EN 196-3
TS EN 196-1
125
150
70
120
100
210
105
110
65
110
85
190
90
100
55
100
80
145
TS EN 413-2
TS EN 413-2
TS EN 196-6
Spektral Renk Ölçüm Cihazı
TS EN 1015-3 / ASTM C-230
Lazer Tane Boyu Dağılım Cihazı
2 kg
2 kg
100 g
100 g
2 kg
100 g
700
625
505
Lazer Tane Boyu Dağılım Cihazı
100 g
750
130
85
90
90
90
90
90
90
90
90
155
600
110
75
80
80
80
80
80
80
80
80
135
500
90
60
70
70
70
70
70
70
70
70
100
TS EN 196-2
XRF/TS EN 196-2
XRF/TS EN 196-2
XRF/TS EN 196-2
XRF/TS EN 196-2
XRF/TS EN 196-2
TS EN 196-2
TS EN 196-2
TS EN 196-2
XRF/TS EN 196-2
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
175
170
95
110
395
160
155
150
85
90
325
140
130
120
75
80
275
120
TS EN 196-2
ASTM C 114
Glikol Metodu (Asidimetrik)
TS EN 196-2
TSE CEN/TR 196-4
TS EN 196-5
√
√
Çimento Deneyleri
Tromp Eğrisi - 3 adet numunede Tane Boyu Dağılımı Tayini (Lazer
Diffraksiyonla)
Komple Kimyasal Analiz
Kimyasal Analizler için Numune Hazırlama (XRF'e eritiş)*
Kızdırma Kaybı
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
K2O
Na2O
ClEk Deneyler
Düzeltilmiş Kızdırma Kaybı
CO2
Serbest CaO
Çözünmeyen Kalıntı (Na2CO3 ile)
Toplam Katkı
Puzolanik Özellik
Metod/Standard
Numune Miktarı
3 kg
500 g
500 g
3 kg
2 kg
1 kg
3 kg
√
√
√
√
√
√
√
√
√
200 g
Suda Çözünen Alkali (Na2O, K2O)
290
250
210
ASTM C 114
Suda Çözünen Krom (Cr+6)
320
270
230
TS EN 196-10
1 kg
Hidratasyon Isısı (her yaş için)
790
645
490
TS EN 196-8
1 kg
Hidratasyon Isısı ( 41 saat )
570
470
370
TS EN 196-9
2 kg
345
290
250
TS EN 196-2
-2
Sülfür (S )
REV.NO/TARİH:02/30.12.2005
√
200 g
Özel Deneyler
KKL.FR.28
√
√
√
√
YÜRÜRLÜK TARİHİ:01.01.2016
* Kimyasal analiz ücretlerine "Numune Hazırlama" ücreti ayrıca ilave edilir
*Komple kimyasal analizinde numune hazırlama ücreti dahildir.
3
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI DENEY VE KALİBRASYON
FİYATLARI LİSTESİ 2016
Uçucu Kül Deneyleri
Metod/Standard
Numune Miktarı
Normal
Ücret
TL
Kamu
Ücreti
TL
Üye
Ücreti
TL
TS EN 450-1
3 kg
Puzolanik Aktivite Endeksi (28-90 Günlük)
395
335
290
TS EN 450-1
2 kg
Puzolanik Aktivite Endeksi (7-28 Günlük)
495
420
370
ASTM C-618
45 Mikron Elek Bakiyesi (Islak Eleme)
80
70
60
TS EN 451-2
√
Özgül Ağırlık
105
90
85
TS EN 1097-7/Dijital Piknometre
√
Priz Süresi
230
205
195
TS EN 196-3
√
Su İhtiyacı (İncelik Kategorisi S olan uçucu kül numuneleri)
195
185
170
TS EN 450-1 / Annex B
Kimyasal Analizler için Numune Hazırlama (ICP'ye eritiş)
130
110
90
TS EN 196-2
200 g
√
Kızdırma Kaybı
85
75
60
TS EN 196-2
200 g
√
SO3
90
80
70
TS EN 196-2
√
-
Cl
Reaktif CaO
155
135
100
TS EN 196-2
√
290
260
215
TS EN 197-1
√
Serbest CaO + Hacim Genleşmesi
SiO2 + Al2O3 + Fe2O3
150
130
100
TS EN 451-1 / TS EN 196-3
√
270
240
210
TS EN 196-2/ ICP
MgO
90
80
70
TS EN 196-2/ ICP
K2O
90
80
70
TS EN 196-2
√
Na2O
90
80
70
TS EN 196-2
√
P2O5
140
125
110
ICP / AAS
Reaktif SiO2
305
280
230
TS EN 197-1
Çözünebilen P2O5
245
185
150
TS EN 450-1
Uçucu Kül - Betonda kullanılan - Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve
uygunluk kriterleri
Özel Deneyler
200 g
Rutubet Tayini
Available Alkali (Na2O, K2O)
28 Günlük Basınç Dayanımı
KKL.FR.28
REV.NO/TARİH:02/30.12.2005
√
135
105
85
ASTM D 2216
250
190
155
ASTM C 311-04
350
275
215
TS EN 197-1
200 g
√
YÜRÜRLÜK TARİHİ:01.01.2016
4
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI DENEY VE KALİBRASYON
FİYATLARI LİSTESİ 2016
Cüruf Deneyleri
Metod/Standard
Normal
Ücret
TL
Kamu
Ücreti
TL
Üye
Ücreti
TL
Numune Öğütme (Her 5 kg için)
200
165
125
Laboratuvar Tipi Bilyalı Değirmen
İncelik (Özgül Yüzey + Özgül Ağırlık)
185
150
140
TS EN 196-6/Dijital Piknometre
Otomatik Blaine Cihazı
Priz Süresi
230
205
195
TS EN 196-3
2 kg
Aktiiflik İndeksi (7-28 Günlük)
550
455
390
TS EN 15167-1
3 kg
Aktiiflik İndeksi (7-28 Günlük)
640
510
415
ASTM C-989
3 kg
Rutubet Tayini
135
105
85
TS EN 15167/Annex A
200 g
Kimyasal Analizler için Numune Hazırlama (ICP'ye eritiş)
130
110
90
TS EN 196-2
200 g
Düzeltilmiş Kızdırma Kaybı
175
155
130
TS EN 196-2
200 g
MgO
90
80
70
TS EN 196-2/ ICP
SO3
90
80
70
TS EN 196-2
√
Sülfür (S-2)
345
290
250
TS EN 196-2
√
Cl-
155
135
100
TS EN 196-2
√
Öğütülmüş yüksek fırın curufu - Beton, harç ve şerbette kullanım için - Bölüm
1: Tarifler, özellikler ve uygunluk kriterleri
KKL.FR.28
REV.NO/TARİH:02/30.12.2005
Numune Miktarı
TS EN 15167
5 kg
500 g
√
YÜRÜRLÜK TARİHİ:01.01.2016
5
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI DENEY VE KALİBRASYON
FİYATLARI LİSTESİ 2016
Tras Deneyleri
Metod/Standard
Normal
Ücret
TL
Kamu
Ücreti
TL
Üye
Ücreti
TL
Puzolanik Aktivite Deneyi için Numune Hazırlama
170
140
110
TS 25
Öğütülmüş Numunede Puzolanik Aktivite (7 Günlük)
290
240
195
TS 25
Öğütülmüş Numunede Aktivite İndeksi (28-90 Günlük)
385
310
270
TS 25+T1
Kimyasal Analizler için Numune Hazırlama (ICP'ye eritiş)
130
110
90
TS EN 196-2
SiO2 + Al2O3 + Fe2O3
270
240
210
TS EN 196-2/ ICP
MgO
90
80
70
TS EN 196-2/ ICP
SO3
90
80
70
TS EN 196-2
√
ClReaktif SiO2
155
135
100
TS EN 196-2
√
305
280
230
TS EN 197-1
Doğal puzolan (tras)- Çimento ve betonda kullanılan-Tarifler, gerekler ve
uygunluk kriterleri
Numune Miktarı
TS 25
Özel Deneyler
315
270
235
XRD
Faz miktarı tayini (%zeolit+adlandırma)
185
135
125
XRD
135
105
85
ASTM D 2216
Rutubet Tayini
REV.NO/TARİH:02/30.12.2005
200 g
250 g
XRD Çekim + İnceleme
KKL.FR.28
3 kg
200 g
√
YÜRÜRLÜK TARİHİ:01.01.2016
6
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI DENEY VE KALİBRASYON
FİYATLARI LİSTESİ 2016
Silis Dumanı Deneyleri
Metod/Standard
Normal
Ücret
TL
Kamu
Ücreti
TL
Üye
Ücreti
TL
TS EN 13263-1
Bulamaçtaki Kuru Kütle İçeriği
135
105
85
TS EN 13263-1
200 g
Puzolanik Aktivite Deneyi (28 Günlük)
380
305
265
TS EN 13263-1
3 kg
√
Puzolanik Aktivite Deneyi (7 Günlük)
Kimyasal Analizler için Numune Hazırlama (ICP'ye eritiş)
480
390
345
ASTM C-1240
3 kg
√
130
110
90
Kızdırma Kaybı
85
75
60
TS EN 196-2
TS EN 196-2
200 g
200 g
√
SiO2
90
80
70
TS EN 196-2/ ICP
Serbest CaO
150
130
100
TS EN 451-1
√
SO3
90
80
70
TS EN 196-2
√
-
Cl
K2O
155
135
100
TS EN 196-2
√
90
80
70
TS EN 196-2
√
Na2O
90
80
70
TS EN 196-2
√
Silis dumanı - Betonda kullanılan - Bölüm 1: Tarifler, gerekler ve uygunluk
kriterleri
Özel Deneyler
Serbest Silis
200 g
Rutubet Tayini
KKL.FR.28
REV.NO/TARİH:02/30.12.2005
Numune Miktarı
290
260
215
ASTM C 25
135
105
85
ASTM D 2216
200 g
√
YÜRÜRLÜK TARİHİ:01.01.2016
7
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI DENEY VE KALİBRASYON
FİYATLARI LİSTESİ 2016
Hammadde ve Mineral Katkı Maddeleri
Analizleri
Normal
Ücret
TL
Kamu
Ücreti
TL
Üye
Ücreti
TL
Numune Öğütme (Her 5 kg için) *
200
165
125
İncelik (Özgül Yüzey + Özgül Ağırlık)
Kimyasal Analizler için Numune Hazırlama (ICP'ye eritiş)
Kimyasal Analizler için Numune Hazırlama (XRF'e eritiş)
KOMPLE KİMYASAL ANALİZ
Kızdırma Kaybı
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
K2O
Na2O
TiO2
EK ANALİZLER
P2O5
Mn2O3
Cr2O3
NiO
ZnO
B2O3
FeO
185
150
140
130
130
750
85
90
90
90
90
90
90
90
90
140
110
110
600
75
80
80
80
80
80
80
80
80
125
90
90
500
60
70
70
70
70
70
70
70
70
110
140
140
140
140
140
140
140
155
195
110
170
180
290
150
135
135
300
125
125
125
125
125
125
125
135
165
90
150
160
260
125
105
105
245
110
110
110
110
110
110
110
100
145
80
120
130
215
110
85
85
215
ClÇözünmeyen Kalıntı (KOH ile)
Asitte Çözünmeyen Kalıntı (HCl ile)
CO2
CaCO3+MgCO3 (Titrasyon)
Serbest Silis
Kireçtaşında Kil Muhtevası (Metilen Mavi metodu ile)
Rutubet Tayini
Kristal Suyu Tayini
Yarı Kantitatif Tarama
Metod/Standard
Laboratuvar Tipi Bilyalı Değirmen
TS EN 196-6/Dijital Piknometre +
Otomatik Blaine Cihazı
Numune Miktarı
5 kg
500 g
√
200 g
√
TS EN 196-2
TS EN 196-2 / ICP
TS EN 196-2 / ICP
TS EN 196-2 / ICP
TS EN 196-2 / ICP
TS EN 196-2 / ICP
TS EN 196-2
TS EN 196-2
TS EN 196-2
ICP / AAS
√
√
√
ICP / AAS
ICP / AAS
ICP / AAS
ICP / AAS
Titrimetrik metod
ASTM D 3872-79
TS EN 196-2
TS EN 196-2
TS EN 196-2
TS EN 196-2
Asit- Baz Titrasyonu
ASTM C 25
TS EN 933-9
ASTM D 2216
Gravimetrik Metod
XRF
√
500 g
500 g
√
* Numunenin yaş olarak ulaşması halinde 70 TL+KDV kurutma bedeli ilave edilir.
Kimyasal analiz ücretlerine "Numune Hazırlama" ücreti ayrıca ilave edilir
Komple kimyasal analizinde numune hazırlama ücreti dahildir.
KKL.FR.28
REV.NO/TARİH:02/30.12.2005
YÜRÜRLÜK TARİHİ:01.01.2016
8
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI DENEY VE KALİBRASYON
FİYATLARI LİSTESİ 2016
Yakıt Analizleri
Elementer Analiz
Kül Erime Noktası
Hardgrove Öğütülebilirlik Testi (HGI)
Sıvı Yakıt Kalorifik Analiz
Sıvı Yakıt Toplam Kükürt Analizi
Sıvı Yakıt Kül Analizi
Kömürde Kül Hazırlama
Kömür Külü Komple Kimyasal Analiz
Yakıtta Toplam Karbon
Normal
Ücret
TL
Kamu
Ücreti
TL
Üye
Ücreti
TL
450
520
460
370
145
120
170
750
280
375
450
380
315
120
110
130
600
250
290
375
340
260
100
100
100
500
170
LECO CHNS
TS ISO 540
TS 3536
ASTM D 240
100 g
ISO 1171
ICP
LECO CHNS
200 g
20-30 g
100 g
160
160
125
160
360
280
140
140
110
140
330
250
110
110
85
110
250
170
Mikrodalga Eritiş
Standard
Numune Miktarı
√
5 kg
Hammadde ve Atık Analizleri
Ağır Metal Ön İşlem (numune başına)
Klor/Flor Analiz Ön İşlem
Ağır Metal Analiz (parametre başına)
Klor/Flor Analiz
Toplam Organik Karbon (TOC)
Hammadde Toplam Karbon
KKL.FR.28
REV.NO/TARİH:02/30.12.2005
ICP-MS/AAS
İyon Kromatografi
TOC Cihazı
LECO CHNS/TOC Cihazı
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
YÜRÜRLÜK TARİHİ:01.01.2016
9
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI DENEY VE KALİBRASYON
FİYATLARI LİSTESİ 2016
Agrega Deneyleri
Metod/Standard
Normal
Ücret
TL
Kamu
Ücreti
TL
Üye
Ücreti
TL
Agrega Tane Sınıfı için Elek Analizi **
225
180
140
Yassılık Endeksi
280
225
180
Şekil Endeksi
200
160
120
Çok İnce Malzemenin Kalitesi İçin Metilen Mavisi
150
125
110
Tane Yoğunluğu + Su Emme Oranı
215
150
130
Yığın Yoğunluğu (Gevşek ve/veya sıkışık)
115
90
80
425
335
275
Agrega Isıl ve Bozunma Özellikleri Bölüm 2: Magnezyum Sülfat
(MgSO4) Deneyi
430
340
280
Parçalanma Direnci (Los Angeles) - 500 devir
205
165
125
TS EN 1097-2 / ASTM C-131
15 kg
Parçalanma Direnci (Los Angeles) - 1000 devir
285
235
175
ASTM C-535
15 kg
Aşınma Direnci (Mikro Deval)
540
430
330
TS EN 1097-1
10 kg
Çivili Lastiklerden Kaynaklanan Aşınma Direnci (Nordik)
380
300
230
TS EN 1097-1
10 kg
Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıklar Oranı
100
90
80
ASTM C-142
Suda Çözünebilen klor ve sülfat için numune hazırlama *
120
105
85
TS EN 1744-1
3 kg
Suda Çözünebilen Cl-
155
135
100
TS EN 1744-1
3 kg
Suda Çözünebilen SO3
155
135
100
TS EN 1744-1
3 kg
Asitte Çözünen SO3
100
85
75
TS EN 1744-1
200 g
Toplam S
185
150
120
TS EN 1744-1
200 g
Hafif Organik Kirleticiler
135
125
110
TS EN 1744-1
5 kg
Humus Muhtevası
80
70
55
TS EN 1744-1
2 kg
Fulvo Asit Muhtevası
80
70
55
TS EN 1744-1
2 kg
Alkali Silika Reaktifliği
1430
1145
860
ASTM C 1260 / TS 13516
5 kg
Alkali Silika Reaktifliği
495
415
300
TS 2517
4 kg
XRD Çekim ve Mineralojik Analiz
315
270
235
XRD
Beton Agregaları
Agrega Isıl ve Bozunma Özellikleri Bölüm 1: Donma-Çözülme Direnci
KKL.FR.28
REV.NO/TARİH:02/30.12.2005
Numune Miktarı
TS 706 EN 12620
TS 3530 EN 933-1 / ASTM C136
TS 9582 EN 933-3
TS EN 933-4
TS EN 933-9
TS EN 1097-6 / ASTM C 127-128
TS EN 1097-3 / ASTM C 29
3 kg
TS EN 1367-1
5 kg
TS EN 1367-2
√
250 g
YÜRÜRLÜK TARİHİ:01.01.2016
* Suda çözünebilen Cl- ve suda çözünebilen SO3 analizlerinin her ikisinin birden istenmesi durumunda numune hazırlama ücreti bir defa alınır.
** Kırılmış olarak laboratuvarımıza ulaşan numunede yapılmaktadır. Çok ince malzeme miktarı analiz bedeline dahildir.
1.07
10
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI DENEY VE KALİBRASYON
FİYATLARI LİSTESİ 2016
Beton Karma Suyu Deneyleri
Beton-Karma Suyu-Numune Alma, Deneyler ve Beton Endüstrisindeki
İşlemlerden Geri Kazanılan Su Dahil, Suyun, Beton Karma Suyu Olarak
Uygunluğunun Tayini Kuralları
Metod/Standard
Normal
Ücret
TL
Kamu
Ücreti
TL
Üye
Ücreti
TL
Numune Miktarı
TS EN 1008
Normal Kıvam + Priz Süresi
230
205
195
TS EN 196-3
Basınç Dayanımı (7 Günlük)
235
195
170
TS EN 196-1
Ön İnceleme ( Sıvı ve Katı Yağlar, Deterjanlar, Renk,
Askıda Katı Madde, Koku,Organik Madde/ Var-Yok Analizleri)
85
75
60
TS EN 1008
pH
75
70
65
Ph - metre
SO4
100
85
75
TS EN 196-2
√
-
155
135
100
TS EN 196-2
√
90
80
70
TS EN 196-2
√
90
80
70
TS EN 196-2
√
Cl
Na2O
K2O
KKL.FR.28
REV.NO/TARİH:02/30.12.2005
1,5 Litre
YÜRÜRLÜK TARİHİ:01.01.2016
11
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI DENEY VE KALİBRASYON
FİYATLARI LİSTESİ 2016
Beton Deneyleri
TAZE BETON (Numune Karışımı,Hazırlanması) *
Normal
Ücret
TL
Kamu
Ücreti
TL
Üye
Ücreti
TL
Kıvam (Çökme)
Yoğunluk
650
500
375
Hava Yüzdesi Tayini
SERTLEŞMİŞ BETON
Metod/Standard
Numune Miktarı
TS EN 12350-2
-
TS EN 12350-6
-
TS EN 12350-7
-
Basınç Dayanımı - Küp Numune / Silindir Numune**
30
25
20
TS EN 12390-3
-
Yoğunluk
Beton Karışım Hesabı (Deneysel Numune Üretimi + 3 Tip Agrega Deneyleri
Dahil)
70
55
45
TS EN 12390-7
-
3100
2250
1950
TS 802
-
30000
25000
20000
TS 802
-
90
80
70
BS 1881
-
155
135
100
ASTM C 1218
-
√
Özel Deneyler
Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol için Beton Karışım Tasarımı****
***
SO3
Suda Çözünebilen ClKKL.FR.28
REV.NO/TARİH:02/30.12.2005
YÜRÜRLÜK TARİHİ:01.01.2016
* Beton karışım tasarımı müşteri tarafından bildirildiği durumlar için geçerlidir.
** Silindir beton numunesi yüzey düzeltme işlemi numune başına 10 TL+KDV 'dir.
*** Betondaki çimento miktarı müşteri tarafından bildirilmelidir.
****5 Nem ve 3 çimento dozajı ile tayin edilmektedir. Gerekli agrega, su ve çimento deneyleri dahildir.
12
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI DENEY VE KALİBRASYON
FİYATLARI LİSTESİ 2016
Kimyasal Katkı Deneyleri
Metod/Standard
Normal
Ücret
TL
Kamu
Ücreti
TL
Üye
Ücreti
TL
pH
75
70
65
Ph - metre
Toplam Katı Madde
95
85
75
TS EN 480-8
Suda Çözünen Cl-
155
135
110
TS EN 480-10
Na2O
150
125
100
TS EN 480-12
K2O
150
125
100
TS EN 480-12
Yoğunluk
100
90
85
TS 781 ISO 758
Kimyasal Katkılar- Beton, Harç ve Şerbet İçin - Bölüm 2: Beton KatkılarıTarifler ve Özellikler, Uygunluk, İşaretleme ve Etiketleme
KKL.FR.28
REV.NO/TARİH:02/30.12.2005
Numune Miktarı
TS EN 934-2
200 mL
YÜRÜRLÜK TARİHİ:01.01.2016
13
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI DENEY VE KALİBRASYON
FİYATLARI LİSTESİ 2016
Yapı Kireci Deneyleri
Metod/Standard
Normal
Ücret
TL
Kamu
Ücreti
TL
Üye
Ücreti
TL
TS EN 459-1
CaO+MgO
210
160
140
TS EN 459-2
Toplam Karbon
280
240
170
TOC Cihazı
SO3
90
80
70
TS EN 459-2
Serbest Kireç
95
85
75
TS EN 459-2
Serbest Su Muhtevası
135
105
85
TS EN 459-2
Kızdırma Kaybı
85
75
60
TS EN 459-2
7 ve 28 Günlük Basınç Dayanımı
330
270
200
TS EN 196-1
3 kg
Tane Sınıfı için Elek Analizi
130
120
100
TS EN 196-6
500 g
Hacim Kararlılığı
105
95
90
TS EN 459-2
1 kg
Priz Süresi
105
95
90
TS EN 196-3
2 kg
Su İhtiyacı
100
90
80
TS EN 459-2
2 kg
Akış ve Penetrasyon
105
95
90
TS EN 459-2
2 kg
Su tutma
140
105
95
TS EN 459-2
2 kg
Yığın Yoğunluğu
105
85
75
TS EN 459-2
1 kg
Reaktiflik
310
245
195
TS EN 459-2
1 kg
Verim
105
95
90
TS EN 459-2
1 kg
Yapı kireci - Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve uygunluk kriterleri
Numune Miktarı
Özel Deneyler
REV.NO/TARİH:02/30.12.2005
√
√
200 g
Kristal Suyu Tayini
KKL.FR.28
500 g
135
105
85
Gravimetrik Metod
500 g
YÜRÜRLÜK TARİHİ:01.01.2016
*Sönmemiş Kireç dışındaki tüm kireç tiplerinde, CaO, MgO ve sülfat analiz sonuçlarının TS EN 459-1'deki çizelgelerle karşılaştırılabilmesi için yapılması zorunlu olan CO2 (Toplam Karbon)
analizinin ücreti ilgili analiz ücretlerine ilave edilir.
1.07
14
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI DENEY VE KALİBRASYON
FİYATLARI LİSTESİ 2016
Mikroskop Analizleri
Normal
Ücret
TL
Kamu
Ücreti
TL
Üye
Ücreti
TL
Parlak Kesit Numune Hazırlama
240
200
170
Parlak Kesit Num. Hazırl.+ İnceleme+ 2 Fotoğraf (Klinkerde)
655
545
435
P.Kesit Num.Hazırl.+ Faz Analizi (Klinkerde) (inceleme + foto.hariç)
840
710
575
Faz Miktarı Tayini (Herbir Faz İçin - Klinkerde)
365
280
235
Kristal Büyüklüğü Tayini (Herbir Faz İçin - Klinkerde)
420
350
295
Altın Kaplama
125
115
110
Görüntü İnceleme (Kaplama +2 Fotoğraf + Raporlama)
560
460
350
EDS Analiz( Görüntü İnceleme+ 1 EDS Spektrumu)
590
480
400
1 Adet İlave Fotoğraf veya İlave EDS Çıktısı
135
115
85
Görüntü Alma (Kaplama +1 Fotoğraf)
260
225
200
140
115
90
POLARİZE MİKROSKOP ANALİZİ (OPM)
Numune Miktarı
_en fazla 500 g
kurutulmuş numune_
Klinker analizi numunesinin granül
halde öğütülmeden ve ayrı
paketlenmesi
ELEKTRON MİKROSKOP ANALİZİ (SEM)
_en fazla 200 gram
kurutulmuş numune_
Analiz numunesinin ayrı
paketlenmesi ve öğütülmemiş
olması
PETROGRAFİK ANALİZ (İnce Kesit Yöntemi)
Tek Mineral İçin
Kayaç ve Mineral Numuneleri İçin Petrografik Analiz
Mineralojik Bileşim, Yapı- Doku
200
170
155
Nokta Sayma
Agrega Örneklerinde Petrografik Analiz
Mineralojik Bileşim, Yapı- Doku
200
170
155
200
170
155
200
170
155
Nokta Sayma
KKL.FR.28
REV.NO/TARİH:02/30.12.2005
31.5<D≤63 → 50 kg
16<D≤31.5 → 25 kg
8<D≤16 → 8 kg
4<D≤8 → 2 kg
D≤4 → 0.5 kg
D= Parça Boyutu
YÜRÜRLÜK TARİHİ:01.01.2016
15
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI DENEY VE KALİBRASYON
FİYATLARI LİSTESİ 2016
Mineralojik Analiz
Normal
Ücret
TL
Kamu
Ücreti
TL
Üye
Ücreti
TL
XRD Çekim
85
75
70
XRD Çekim ve Mineralojik Analiz
315
270
235
MİNERALOJİK ANALİZ (X- Işınları Difraktometresi)
Standard / Metod
Numune Miktarı
XRD Yöntemi
Rietveld Yöntemi ile Tam Kantitatif Faz Miktarı Tayini (XRD Çekim+İnceleme Dahil)
1100
ASTM C 1365
Yarı-kantitatif Faz Miktarı Tayini (Kalker, Alçıtaşı vb.) (XRD Çekim+İnceleme Dahil)
485
420
355
Yarı-kantitatif Faz Miktarı Tayini (Kil ,Kayaç, Farin, Marn vb.) (XRD çekim+İnceleme dahil)
530
450
400
XRD Çekimi ve Mineralojik Analiz+%İllit+%Montmorillonit
530
450
400
XRD Çekimi ve Mineralojik Analiz+%İllit+%Montmorillonit+Al2O3
750
640
560
XRD Çekimi ve Mineralojik Analiz+%İllit+%Montmorillonit+Al2O3+Zeolit Adlandırma
930
775
685
45 Mikron Mineral Tayini (Farinde) (XRD çekim+tüm mineralojik analiz dahil)
530
450
400
125 Mikron Mineral Tayini (Farinde) (XRD çekim+tüm mineralojik analiz dahil)
530
450
400
Kalsit eliminasyonu işlemi + Çekim + İnceleme
450
370
320
Camsı Faz Tayini(XRD çekim+tüm mineralojik analiz dahil)
485
420
355
KKL.FR.28
REV.NO/TARİH:02/30.12.2005
250 g
XRD Yöntemi
YÜRÜRLÜK TARİHİ:01.01.2016
16
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI DENEY VE KALİBRASYON
FİYATLARI LİSTESİ 2016
Termal analiz
Normal
Ücret
TL
Kamu
Ücreti
TL
Üye
Ücreti
TL
DSC Çekim
150
120
100
DSC Çekim + İnceleme
200
165
125
DSC ANALİZLERİ
Numune Miktarı
100gram
KKL.FR.28
REV.NO/TARİH:02/30.12.2005
YÜRÜRLÜK TARİHİ:01.01.2016
17
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI DENEY VE KALİBRASYON
FİYATLARI LİSTESİ 2016
Normal
Ücret
TL
Kamu
Ücreti
TL
Üye
Ücreti
TL
Öğütülebilirlik Tayini (Work Index)
1350
1100
900
TS 7700
Hammadde Pişme Testi (Kal, Kil, Demir Cevheri, Kömür)
9425
7540
6125
Özel Metod
her malzemeden 1'er kg
Hazır Farinde Pişme Testi
4685
3750
2800
Özel Metod
1'er kg
Kireçtaşı Reaktivite Testi
8800
7550
5700
Özel Metod (Isıl İşlem)
3 kg
Çimentolarda Sülfat Direnci Analizi (Portland Çimentosu 14 günlük ölçüm)
860
720
540
ASTM C-452
5 kg
Çimentolarda Sülfat direnci Analizi (Katkılı Çimentolar 12 aylık ölçüm)
3860
3050
2310
ASTM C-1012
5 kg
860
720
540
ASTM C-1038
5 kg
Sertleşmiş Betonda Donma Çözülme Dayanıklılığı Tayini
910
725
550
TSE CEN/TS 12390-9
-
Beton Bordür Taşları Donma Çözünme Dayanıklılığı Tayini
640
510
380
TS 436 EN 1340/AC
-
Özel Testler
Suda Kürlenen Çimentolarda Sülfat Direnci Analizi
günlük ölçüm)
KKL.FR.28
REV.NO/TARİH:02/30.12.2005
(14
Standard
Numune Miktarı
20 kg
YÜRÜRLÜK TARİHİ:01.01.2016
18
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI DENEY VE KALİBRASYON
FİYATLARI LİSTESİ 2016
EĞİTİM ÜCRETLERİ
Kişibaşı Günlük İşbaşı Eğitimi
KKL.FR.28
REV.NO/TARİH:02/30.12.2005
Normal
Ücret
TL
Kamu
Ücreti
TL
Üye
Ücreti
TL
950
750
650
YÜRÜRLÜK TARİHİ:01.01.2016
19
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI KALİBRASYON
FİYATLARI LİSTESİ 2016
Kalibrasyon Hizmetleri
Normal
Ücret
TL
Kamu
Ücreti
TL
Üye
Ücreti
TL
BASMA TEST MAKİNASI ( ÇİMENTO PRES / 2-250 kN )
610
520
440
TS EN ISO 7500-1
√
KÜL FIRINI ( 500 - 1400 C ARASI - TEK SICAKLIK FİYATI )
140
120
100
EKSENEL SICAKLIK DAĞILIMI
√
KÜL FIRINI ( 500 - 1400 C ARASI - İKİNCİ SICAKLIK VE SONRASI )
50
50
50
EKSENEL SICAKLIK DAĞILIMI
ETÜV ( 30 - 250 C ARASI - TEK SICAKLIK FİYATI )
140
120
100
HACİM İÇERİSİNDE SICAKLIK DAĞILIMI
ETÜV ( 30 - 250 C ARASI - İKİNCİ SICAKLIK VE SONRASI )
50
50
50
HACİM İÇERİSİNDE SICAKLIK DAĞILIMI
HASSAS VE STANDART TERAZİLER ( 20 KG'A KADAR )
110
90
80
EURAMET / CG-18
√
ENDÜSTRİYEL TERAZİLER ( 50 KG'A KADAR KANTAR )
140
120
100
EURAMET / CG-18
√
BLAINE CİHAZI
380
330
270
TS EN 196-6
HARÇ KALIBI
80
70
60
TS EN 196-1
SARSMA CİHAZI
230
200
170
TS EN 196-1
HARÇ KARIŞTIRMA CİHAZI ( 1 PALET VE 1 KOVA DAHİL )
230
200
170
TS EN 196-1
MİKSER PALETİ ( FAZLADAN 1 ADET FİYATI )
40
40
30
TS EN 196-1
MİKSER KOVASI ( FAZLADAN 1 ADET FİYATI )
40
40
30
TS EN 196-1
MTM - KIRMA BAŞLIĞI
80
70
60
TS EN 196-1
LE CHATELIER KALIBI
40
40
30
TS EN 196-3
MANUEL VICAT CİHAZI (İĞNE, SONDA, HALKA HARİÇ )
80
70
60
TS EN 196-3
VICAT İĞNESİ
( 1 ADET )
40
40
30
TS EN 196-3
VICAT SONDASI ( 1 ADET )
40
40
30
TS EN 196-3
VICAT HALKASI ( 1 ADET )
YAYICILAR (BÜYÜK VE KÜÇÜK TAKIM) VE MASTAR
KALIP BAŞLIĞI HUNİ
40
40
30
70
40
60
40
50
30
TS EN 196-3
TS EN 196-1
TS EN 196-1
170
KÜR DOLABI
Not: Tüm Kalibrasyon hizmetleri yerinde ve kalibrasyon hizmet şartlarına göre verilir.
140
120
EKSENEL SICAKLIK DAĞILIMI
Kalibrasyon Ölçümleri
Metod/Standard
√
Harç Laboratuvarı Cihazları Doğrulama Ölçümleri
KKL.FR.28
REV.NO/TARİH:02/30.12.2005
YÜRÜRLÜK TARİHİ:01.01.2016
20
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ – DENEY LABORATUVARLARI
TEST/ANALİZ HİZMET ŞARTLARI
A) BAŞVURU
Test/analiz yaptırmak isteyen müşterimiz, bir dilekçe ile veya ekte örneği verilen başvuru dilekçesindeki bilgileri içeren talep yazısı ile Kuruluşumuza başvurmalıdır. Sözlü başvurular mutlaka yazılı hale
1.
getirilmelidir.
2. Başvuru belgesinde analizi talep eden kişinin tüm erişim bilgileri (adı, soyadı, adresi, telefonu, faksı, fatura bilgileri ve varsa e-posta adresi) eksiksiz olarak verilmelidir.
Analiz için numuneler, fiat listemizde verilen miktarlarda ambalaj içinde getirilmeli, üzerinde numune ile ilgili açıklayıcı bilgileri (getirilen numunenin adı, kodu, kuruluş adı, numuneleme tarihi gibi) içeren bir
3.
etiket olmalıdır. Numunelerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ambalajlanmasına özen gösterilmelidir.
4. Mühürlü gelen numuneler özel bir işlem talep edilmediği sürece açılır ve analize başlanır.
Üyelerimiz dışındaki müşterilerimiz; numuneyi, başvuru dilekçesi ve ödemenin yapıldığını gösteren banka dekontu ile birlikte göndermelidir. Analiz giderleri ödenmeden Laboratuvara gönderilen numuneler en
5.
geç 2 hafta muhafaza edildikten sonra imha edilir.
6. Fiyat listesinde yer almayan özel test/analiz/ölçümler için gerekli hesaplamalar yapılarak talep sahibine teklif verilir.
7. Acil hizmet talepleri için % 100 fiyat artışı uygulanır.
B ) HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ
1. Üyelerimiz dışındaki firmalar için hizmet bedelinin aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılmasını ve ilgili dekontun fakslanmasını veya elden iletilmesini takiben analize başlanır.
2. Ödemeler, banka dışında Merkezimiz veznesine de hafta içi her gün saat 8.30-17.30 arasında yapılabilmektedir.
3. Hizmetler için, Kuruluş dışına personel gönderilmesi halinde, personelin yol, konaklama ve iaşeleri müşteri tarafından karşılanır.
4. Gönderilen numunenin kargo ücreti müşteriye aittir.
5. Hatalı paketleme veya kargoda meydana gelebilecek hasarlardan laboratuvarlarımız sorumlu değildir.
6. Ücretler KDV hariç verilmiştir.
7. Test/Analiz raporu hazırlandıktan sonra faturası keilir ve müşteriye gönderilir.
C) RAPORLAMA
1. Başvuru dilekçesinde istenen test/analizler için sadece bir rapor düzenlenir. Birden fazla numune için ayrı ayrı rapor isteniyorsa, istek yazısında bunun belirtilmesi gerekir.
2. Analiz raporu ve fatura başvuru dilekçesinde belirtilen adrese gönderilir. Dilekçede belirtilen adres/faks dışında farklı bir adrese gönderilmesi istenirse bu durumun müşteri tarafından yazılı olarak Kuruluşumuza
bildirilmesi gerekir.
3. Herhangi bir nedenle (tekrar rapor düzenleme, kaybolma, yırtılma vs.) test/analiz raporu 50 TL+KDV ödeme karşılığı yenilenir.
4. Herhangi bir kodu-tanımı bulunmayan numunelere akreditasyon kapsamı dahilinde işlem yapılmayıp, TÜRKAK logolu sertifika düzenlenmez.
5. Türkçe dilde hazırlanan rapora ek olarak İngilizce dilde rapor istenirse 100 TL+KDV ücret karşılığı ingilizce rapor hazırlanır.
6. Test/analiz teklifinin kabul edilmesi durumunda sözü edilen şartların tamamı müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır..
D) ÖZEL ŞARTLAR
1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma müşterinin sorumluluğundadır.
2. Numunenin laboratuvara kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması, muhafazası işlemlerinin sorumluluğu müşteriye aittir.
3. PAH ve PCDD-PCDF örneklemeri için TÇMB AR-GE Enstitüsü tarafından uygun cam malzemenin içerisinde verilen XAD–2, numune alma işlemi tamamlandıktan sonra –7°C’nin altında ışıktan korunarak
laboratuvarımıza getirilmelidir.
4. HCl ve HF ile reaksiyon vermeyecek PTFE kapaklı cam şişeler içerisinde laboratuvarımıza teslim edilmelidir.
5. Ağır Metal örneklemede kullanılan filtre kağıdı dikkatli bir şekilde ayrılarak petri kabı içerisine alınmalıdır. Filtre kabının katlanması gerekirse toz numunenin içeride kalacak şekilde katlanması uygun olacaktır.
Bu işlemler sırasında metal materyal içeren malzeme kullanılmamalıdır. Kullanılan filtrelerin SO2 ve SO3 ile reaksiyon vermeyecek materyallerden olması gerekmektedir.
6. Test/analiz işlemleri tamamlandıktan sonra 3 ay içinde alınmayan numuneler tasfiye edilir. Bu süre içinde numunenin tekrar müşteriye iletilmesi durumunda kargo ücreti müşteriye aittir. Gerektiğinde, tasfiye için
yapılacak olan işlem masrafları müşteri tarafından karşılanır.
7. Elden alınacak raporlar sadece başvuru sahibine kimlik karşılığı verilir.
8. Numune ile gerekli evrak ve dokümanlar eksiksiz laboratuvara teslim edildiği tarihten itibaren talep kabulü başlar.
9. Verilen test/analiz raporları müşterinin talebinde tanımladığı ve raporda tanımlı deneye tabii tutulan numunelere aittir.
10. Deney raporu Laboratuvarımızın izni olmadan çoğaltılamaz.
11. Müşteri ile ilgili sorunlarda laboratuvarın yerleşik bulunduğu il mahkemeleri yetkili kılınmıştır.
ADRES
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyberpark Dilek Binası 1605. Cadde 06800 Bilkent/ANKARA
TEL: 444 50 57 (pbx)
FAKS: 0312 265 09 06 / 0312 265 09 05 E-MAIL: [email protected] veya [email protected] WEB: www.tcma.org.tr www.ecka.com.tr
BANKA BİLGİSİ
T.C. İş Bankası, Küçükevler Şubesi (Şube Kodu: 4211)
EÇKA İşletmesi, Hesap No: 9428 IBAN No: TR65 0006 4000 0014 2110 0094 28
21
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ - KALİBRASYON LABORATUVARI
KALİBRASYON HİZMET ŞARTLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Yerinde yapılacak kalibrasyonlar için konaklama ve ulaşım giderleri ayrıca müşteriye aittir.
Yerinde yapılacak kalibrasyonlar en az 2 hafta önceden talep edilmelidir.
Sözlü olarak (telefonla vs.) yapılan başvurularda kalibrasyon talebinin yerine getirilebilmesi için talep ve teklif onayı mutlaka yazılı olarak posta, faks
veya e-mail yoluyla tarafımıza iletilmelidir.Yazılı talep ve onay belgesi olmadan kalibrasyon hizmeti verilemez.
Kalibrasyon talebinde bulunan firma yetkilisinin, kalibrasyonu yapılmasını istediği cihaz hakkında detaylı bilgiyi de talep formuna eklenmelidir. (Ölçüm
kapasitesi, çözünürlüğü, çalışma sıcaklığı v.s.)
Üyelerimiz dışındaki firmalar için kalibrasyon bedeli ödendikten sonra kalibrasyon hizmeti verilir.
Yerinde yapılacak kalibrasyon hizmetlerinde, kalibrasyonu yapılması istenilen cihaz önceden temizlenmeli ve kalibrasyon için hazır durumda olmalıdır.
Ayrıca kullanıcının (operatörün) cihazın başında bulunmaması durumunda kalibrasyon işlemine başlanmaz.
Kalibrasyon işlemine başlamadan önce kontrolü yapılan cihazda kalibrasyona uygunsuzluk durumu veya çalışma fonksiyonunda bozukluk yada
standart değerlerin dışında bir durum tespit edilirse kalibrasyon yapılmaz. Yetkili kişi bilgilendirilerek ancak sorun giderildikten sonra kalibrasyon yapılır.
9. Yerinde yapılan kalibrasyonlarda cihazın arızalı veya ölçüm sonuçlarının hatalı çıkması durumunda kalibrasyon bedeli alınır.
10. Herhangi bir nedenle (kaybolma, yırtılma vs.) kalibrasyon sertifikası/ölçüm raporu 50 TL ödeme karşılığı yenilenir.
11. Ölçüm için gönderilen cihazların kargo ücreti firmanıza aittir.
12. Hatalı paketleme veya kargoda meydana gelebilecek hasarlardan laboratuvarlarımız sorumlu değildir.
13. Seri numarası veya herhangi bir kodu bulunmayan cihazlara akreditasyon kapsamı dahilinde işlem yapılmayıp, TÜRKAK logolu sertifika düzenlenmez.
14. Talep edilmesi durumunda kalibrasyon esnasında laboratuar sorumlusu tarafından görevlendirilecek kişi tarafından kalibrasyon izlenebilir.
15. Yerinde kalibre edilen cihazların hizmet giderleri (kalibrasyon, konaklama, yemek ve yol masrafları) firmanıza hizmetin bitiminde fatura edilecektir.
16. Kalibrasyon teklifinin kabul edilmesi durumunda yukarıda sözü edilen şartların tamamı müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır.
ADRES
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyberpark Dilek Binası 1605. Cadde 06800 Bilkent/ANKARA
TEL: 444 50 57 (pbx)
FAX: 0312 265 09 06 / 0312 265 09 05 E-MAIL: [email protected] veya [email protected] WEB: www.tcma.org.tr www.ecka.com.tr
BANKA BİLGİSİ
T.C. İş Bankası, Küçükevler Şubesi (Şube Kodu: 4211)
EÇKA İşletmesi, Hesap No: 9428 IBAN No: TR65 0006 4000 0014 2110 0094 28
22

Benzer belgeler

Uygunluk Raporları - Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

Uygunluk Raporları - Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği 75 TS EN 196-21 130 TS EN 197-1 TS EN 451-1 / TS EN 19660 3 110 TS EN 196-2/ AAS 40 TS EN 196-2/ AAS 40 TS EN 196-21 40 TS EN 196-21 130 TS EN 197-1 90 TS EN 450-1 en az 200 gr

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) radiant tube heaters for nondomestic use - Part 1: Safety

Detaylı