13. PAZAR GÜNÜ

Transkript

13. PAZAR GÜNÜ
13. PAZAR GÜNÜ
GİRİŞ İLAHİSİ
Tüm milletler, Rabbi alkışlayınız! Ona doğru sevinç çığlıkları yükseltiniz!
(Mezm. 47, 2).
DUA
Lütfuna kavuşmak suretiyle, nur çocukları olmamızı isteyen yüce Allah, yanlışlık
ve kusurların bizleri karanlıklara boğmaması için, bizden yardımını esirgeme. Daima
senin gösterdiğin ışıkta yaşamamızı sağla. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte şimdi
ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden di-leriz.
C. Amin.
BİLGELİK KİTABINDAN SÖZLER
Ölüm, Allah'ın eseri değildir; Allah, yaşayanları ortadan kaldırmaktan
hoşlanmıyor, çünkü O, her şeyi, var olmaları için yarattı. Dünyada yaratılanlar sağlıklıdır;
onlarda öldürücü bir zehir yoktur. Ölüler ülkesinin egemenliğinin dünyada bir gücü
yoktur, çünkü doğruluk ölümsüzdür.
Allah insanı ölümsüz bir yaşam için kendine benzer bir şekilde yarattı. Şeytanın
kıskançlığı yüzünden, ölüm dünyaya geldi. Şeytanla arkadaşlık yapanlar bu gerçeği
göreceklerdir (Bilgelik 1, 13-15; 2, 23-24).
MEZMUR (30[29] 2-4, 5-6, 11-13)
Seni yüceltirim, Rabbim, çünkü beni kurtardın.
Seni yüceltirim, ey Rab, çünkü beni kurtardın!
Düşmanlarımı bana güldürmedin.
Ey Rab, ruhumu ölüler diyarından çıkardın,
mezara inerken beni yeniden yaşattın.
Rabbi övünüz, ey onu seven sizler,
onun kutsal adını anarak, çalgılar çalın.
Çünkü öfkesi bir an sürer,
lûtfu ise bir ömür.
Gece, gözyaşları gelir, sabah da neşe.
Dinle beni, ey Rab, bana acı!
Sen benim yardımcım ol!
Yasımı neşeye döndürdün;
çulumu çözüp beni neşeyle kuşattın.
Ruhum sana şükretsin ve artık hiç susmasın!
Ey Rab, Allah'ım benim, seni ebediyen öveceğim.
AZİZ PAVLUS'UN KORİNTOSLULARA 2. MEKTUBUNDAN SÖZLER
Paylaşmak, gerçek bir adalettir: başkaların-da eksik olanı gidermek için, sizde
fazla olanı veriniz.
Kardeşlerim, bir çok nimete kavuşmuş bulunu-yorsunuz: imanda, konuşma
yeteneğinde, gayretlerinizde ve bizden öğrendiğiniz sevgide üs-tün olduğunuz gibi, bu
hayırlı işlerde de üstün olmaya bakınız. Rabbimiz Mesih İsa'nın cömert lütfunu bilirsiniz:
zengin iken, sizin uğrunuza yoksul oldu, öyle ki, onun yoksuluğuyla siz zengin olasınız.
Amacımız sizi sıkıntıya sokup baş-kalarını rahatlatmak değildir. Ama eşitlik olsun diye,
şimdilik elinizdeki fazlalık, onların eksiklerini tamamladığı gibi, başka zaman onların
elindeki fazlalık eksiklerinizi tamamlasın. Böylece Kutsal Kitap'ta yazılmış olduğu gibi,
eşitlik olacaktır: "Çok toplayanın artığı yoktu; az topla-yanın da eksiği yoktu."
ALLELUYA! ALLELUYA!
Rabbim, sözlerin bizim için ruh ve hayattır. Ebedî hayatın sözleri sendedir
(Yh. 6, 63, 68).
ALLELUYA!
AZİZ MARKOS TARAFINDAN YAZILAN MESİH İSA'NIN İNCİL'İNDEN
SÖZLER
Mesih İsa ölüme hükmetmektedir. Bizim ise, onun sözlerine iman etmemiz gerekir.
İsa kayıkla yine karşı kıyıya geçince, yanına bü-yük bir kalabalık toplandı.
Kendisi, gölün kıyı-sında duruyordu. Bu sırada havra yöne-ticilerinden Yair adında biri
geldi, İsa'yı görünce ayaklarına kapandı ve ısrarla: "Küçük kızım can çekişiyor. Gel de
ellerini onun üzerine koy, kurtulsun, yaşasın!" diye yalvardı. İsa onunla birlik-te gitti.
Büyük bir kalabalık onun ardından gidi-yor ve dört bir yandan onu sıkıştırıyordu.
Orada on iki yıldan beri kanamasından acı çeken bir kadın vardı. Birçok doktorun
elinden çok çekmiş ve tüm parasını harcadığı halde, iyileş-memiş, durumu daha da
kötüleşmişti. Kadın, İsa'yla ilgili anlatılanları duymuştu. Bu nedenle, kalabalık arasından
İsa'nın arkasına yanaştı ve onun giysilerine dokundu. Çünkü kendi kendine şöyle
diyordu: "Giysilerine bile dokunabilsem, kurtulacağım." Hemen o anda kanaması durdu
ve kadın hastalığından kurtulduğunu bedeninin derinliğinde hissetti. İsa kendisinden bir
gücün çıktığını hemen anladı. Kalabalığın ortasında dönüp, "Giysilerime kim dokundu?"
diye sordu. Şakirtleri ona şu cevabı verdiler: "Seni sıkıştıran kalabalığı görüyorsun! Nasıl
olur da: Bana kim dokundu? diye sorarsın?" Ama İsa, bunu yap-mış olanı görmek için
çevresine bakıyordu. O zaman, kadın kendisinde bir değişiklik oldu-ğunu bilerek,
korkuyla titreye titreye geldi, İsa'-nın ayaklarına kapandı ve ona tüm gerçeği söyledi. İsa
ona: "Kızım, dedi, imanın seni kurtardı. Esenlikle git. Hastalığından kurtul!" İsa daha
konuşurken, havra başkanının evinden adamlar gelip: "Kızın öldü, artık hocayı rahatsız
etmeye ne gerek var?" dediler. Ama İsa, bu sözlere aldırmadan, havra başkanına:
"Korkma, sadece iman et!" dedi. İsa, Petrus, Yakub ve Yakub'un kardeşi Yuhanna'dan
başka hiç kimsenin kendisiyle birlikte gitmesine izin vermedi. Havra başkanının evine
geldiklerinde İsa, acı acı ağlayan, feryat eden gürültülü bir kalabalıkla karşılaştı. İçeri
girerek onlara şöyle dedi: "Ne-den gürültü yapıyorsunuz, ağlıyorsunuz? Çocuk ölmedi,
uyuyor." Onlar ise kendisiyle alay edi-yorlardı. Ama İsa, hepsini dışarı çıkardıktan sonra,
kızın babasını, anasını ve kendisiyle birlikte olanları alıp, kızın bulunduğu odaya girdi.
Kızı elinden tuttu ve ona: "Talita kum!" yani "Kızım, sana söylüyorum, kalk!" dedi. Kız
da hemen kalktı ve yürümeye başladı. Oniki yaşında idi. Oradakileri büyük bir şaşkınlık
aldı. İsa, bunu kimse bilmesin diyerek onları sıkı sıkı uyardı ve kıza yiyecek bir şey
verilmesini bu-yurdu (Mk. 5, 21-43).
ADAKLAR ÜZERİNE DUA
Kutsal sırlarınla her zaman büyük kudretini gös-teren yüce Allah, sana
yalvarıyoruz: sana ibadet etmek için toplanmış olan bizlerin, ilâhi nimetlerle sana layık
bir yaşam sürmemizi sağla. Bu-nu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.
C. Amin.
KOMÜNYON
Yücelt Rabbi, ey ruhum; yüceltsin onun kutsal adını tüm kalbim! Yücelt Rabbi,
ey ruhum, unutma iyiliklerinden hiç birini! (Mezm. 103, 1-2).
KOMÜNYON'DAN SONRA DUA
Rabbim, kurban olarak sunulmuş ve Komün-yon'la verilmiş olan Mesih İsa'nın
bedeni ve kanı, bizler için gerçek hayatın kaynağı olsun. Sana yalvarıyoruz: bize yardım
et ki, hiç bitme-yen bir sevgiyle sana bağlı olalım ve ebediyen kalacak semereler
verebilelim. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.
C. Amin.

Benzer belgeler

mesih isa`nın krallığının bayramı

mesih isa`nın krallığının bayramı miyim? Seni kendi milletin ve başkahinler bana teslim ettiler. Ne yaptın?" İsa ona şöyle dedi: "Benim krallığım bu dün-yadan değildir. Krallığım bu dünyadan olsaydı, koruyucularım Yahudilere teslim...

Detaylı

NOEL`E HAZIRLIK DEVRESİ 2. PAZAR GÜNÜ

NOEL`E HAZIRLIK DEVRESİ 2. PAZAR GÜNÜ vermeyen her ağaç kesilip atılacak. Ben, tövbe etmeniz için sizi suyla vaftiz ediyorum, ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını bile çıkarmaya layık değilim. O, sizi Kutsa...

Detaylı

Beşinci Pazar Günü

Beşinci Pazar Günü 13. PAZAR GÜNÜ GİRİŞ İLAHİSİ Tüm milletler, Rabbi alkışlayınız! Ona doğru sevinç çığlıkları yükseltiniz! (Mezm. 47, 2).

Detaylı