Geleceğe Hazır Kuruluşu Güçlendirme

Transkript

Geleceğe Hazır Kuruluşu Güçlendirme
5 Önemli Yolla
Geleceğe Hazır Kuruluşu
Güçlendirme
İşletmelerini şekillendiren tüm değişen gereksinimlere nasıl ayak uyduracağını düşünen işletme veya BT
liderine bir mesajımız var:
Sıkı durun, çünkü henüz her şeyi görmediniz.
Kuruluşların güvenebileceği değişmeyen tek şeyin değişim olduğu söylenir ve önümüzdeki günlerde,
aylarda ve yıllarda kuruluşların giderek daha fazla değişimle boğuşmak zorunda kalacakları konusunda
pek kuşku yok. Tüm sektörlerdeki kuruluşların temel süreçleri ve varsayımları; yasal düzeleme
ortamlarında, rekabet alanlarında, ani teknolojik sıçramalarda, müşteri davranışlarında, makroekonomik
koşullarda ve gelişen güvenlik tehditlerinde yaşanan dramatik değişimlerin zorlamasıyla karşı karşıya kaldı.
Kısacası, kuruluşların her şeye hazırlıklı olması ve iş çerçevelerinin de benzer şekilde uyarlanabilir olması
gerekiyor. Bu durum, iş kolunda çalışıyor olduğunuzda ya da özellikle bir BT kuruluşunun parçası
olduğunuzda geçerlidir; gelecekte çalışma koşulları değiştikçe BT de bu değişimin bir parçası olacak.
BT yöneticileri açısından asıl soru, geleceğe daha iyi hazırlanması için kuruluşlarını yönlendirmeye
nasıl yardımcı olacaklarıdır. Yeni BT girişimi gayet net: Kuruluşun geleceğe hazır duruma gelmesine
yardımcı olun.
Geleceğe Hazır Kuruluş (FRE), iş alanında değişimin devam etmekle kalmayıp çeşitli dış faktörlere
bağlı olarak hız kazanabileceği önermesini temel alarak çalışır. Üstelik bu faktörlerden birçoğu henüz
açığa çıkmadı. Bunun işletme genelinde, özellikle de BT kuruluşu için önemli etkileri vardır. BT
geleceğe hazır olduğunda kuruluşun iş alanındaki yeni ve gelişen baskılara dayanmasına yardımcı
olabilir. Katalizörler ne olursa olsun FRE ortamındaki yöneticiler, gelişmiş iş sonuçları sağlama, müşteri
memnuniyetini artırma, maliyetleri denetim altına alma, rekabetçi duruşu geliştirme ve çalışan
verimliliğini iyileştirme baskısı altındalar.
CIO'lar ve diğer BT liderleri için iş önceliklerini yansıtan iki parçalı bir zorunluluk söz konusu: İlk olarak
BT bölümlerinin, yıllardır BT'nin karakteristiğini oluşturan iş yüklerini destekleme, uygulamaları sağlama
ve iyileştirme, altyapıya bakım uygulama ve altyapıyı yükseltme, bütçeleri yönetme ve güvenliği sağlama
gibi tüm belirleyici etkinliklerini gerçekleştirmeye devam etmesi gerekiyor. Ama şimdi BT kuruluşlarının
işleri hızlandırmak için girişimleri yönlendirme zorunluluğu da var. Sayısız araştırma, "işlerin durmaması"
adına yapılan girişimlerin, tipik bir BT bütçesinde %70 paya sahip olduğunu gösterdiğine göre bütçenin
bu %70'lik bölümünü işletmeyi ileri götürecek dönüşümü sağlayan çözümlere yönlendirmenin yeni
TECHTARGET TEKNİK RAPORU
yollarını bulmak temel önem taşıyor. Bu da, BT kuruluşlarının değere dönüşme süresini kısaltan, kullanım kolaylığı
sağlayan, kullanıcı eklemeyi kolaylaştıran ve kuruluşların değişime ayak uydurmasını çok ama çok daha kolay
hale getiren, ölçeklenebilir ve uçtan uca bir altyapı, mimari ve hizmet seti sunmaları gerektiği anlamına geliyor.
Bu kilit girişimler, Geleceğe Hazır Kuruluşun başarılı olmasını sağlayan beş güçlendirme noktasında
odaklanıyor. Bunlar:
1. Optimize iş yükleri: Konunun veritabanları, e-ticaret, OLTP veya stratejik kurumsal uygulamalar olması fark
etmez; Geleceğe Hazır Kuruluş söz konusu iş yüklerinin sağlanmasını ve daha hızlı çalışmasını garanti ediyor.
Bunun anlamı, BT çözümlerinin daha hızlı dağıtım, daha fazla işlem hacmi ve daha çabuk erişim gibi çeşitli
yollarla iş yükü performansını geliştirmesi gerektiğidir. Ayrıca, FRE'nin daha fazla işletme değeri sağlamasına
yardımcı olmak için bilgi tesliminin iyileştirilmesi, daha doğru, daha uygun ve güvenilir olması gerektiği
anlamına da geliyor.
2. Sanallaştırılmış altyapı: Birçok kuruluş, ilk dağıtımlardan sonra değer düzeyini ayarlamaya ve sanallaştırmanın
potansiyelini tam olarak hayata geçirememeye bağlı olarak sanallaştırma atılımında bir engelle karşılaştı.
Sanallaştırma birçok durumda, kuruluşların sanallaştırmaya devam edemeyeceği veya sanallaştırma
hedeflerini genişletemeyeceği kadar karmaşık hale geldi. FRE'nin sanallaştırmayı kolaylaştırma yollarını
bulması gerekiyor; çünkü böylelikle giderek daha fazla sanallaştırma kullanabilir ve sonuçta hem sermaye
giderlerini (CapEx) hem de işletme giderlerini (OpEx) düşürebilir.
3. Yazılım tanımlı "her şey": Geleceğe Hazır Kuruluş içinde altyapı, temel önemini korusa da artık geleceğe
dayanıklı bir işletme hedefleyen BT kuruluşları için tek, hatta birincil odak noktası olması gerekmiyor.
Altyapı tanımlı modelden yazılım tanımlı modele doğru yaşanan bu kayma, FRE'nin başarısında yaşamsal
önem taşıyor, çünkü uygulama ve hizmetlerin teslimi ve yönetiminde daha fazla çevikliğe ve daha büyük
verimliliklere olanak tanıyor. Yazılımın donanımdan soyutlanmasıyla FRE; inovasyonun önünü açabilir, rutin
etkinlikleri otomatik hale getirebilir ve satıcı bağımlılığını önleyebilir. Bunların tümü kuruluşa altyapı, işletim
sistemi ve yönetim platformu seçiminde maksimum seçenek sağladığından FRE'nin satıcıların teknoloji
yenileme döngülerini düşünmek veya pahalı yükseltmeler yapmak zorunda kalmadan kendine uygun bir
hızda gelişmesine ve inovasyondan yararlanmasına olanak tanıyor.
4. Bulut: Şimdiye kadar verilerin, altyapının, uygulamaların ve iş süreçlerinin bir bölümünü buluta taşımanın
değeri yaygın olarak kabul görmüş durumdaydı. Bununla birlikte şimdi tartışma, nelerin taşınacağı ve sürekli
bir temelde yönetimin en iyi nasıl gerçekleştirileceği konularına odaklanıyor. Bir kez daha söylemek gerekirse
FRE'nin bulutu değerlendirirken belirli bir satıcının gereksinimlerine bağlı kalmak yerine seçeneklere olanak
tanıyan bir yaklaşım benimsemeye ihtiyacı var. FRE'lerin tesis içi ve tesis dışı dağıtım modelleri arasında
seçim yapabilmesi, aynı zamanda koşullar gerektirdiğinde özel, genel ve karma bulut tasarımlarını birlikte
kullanabilmesi gerekiyor.
5. Büyük Veri: Kuşkusuz Büyük Veri kavramını herkes duymuştur ve birçok kişi bunun neler yapabileceği
konusunda makul düzeyde fikir sahibidir. Ancak Büyük Veri mimarilerini planlama, hayata geçirme ve
yönetme işlemleri, birçok geleneksel BT çerçevesinden çok farklıdır; kurulumu ve yönetimi zor olabilir, çok
zaman ve para harcamayı gerektirebilir. FRE'nin, Büyük Veri pilot projelerinden ekonomik alanda ve rekabet
alanında gerçekten elle tutulur bir avantaj sağlayabilecek dağıtımlara kolayca geçiş yapabilmesi gerekiyor. Bir
kez daha dile getirmek gerekirse bu durum, karmaşık sorulara yönelik daha iyi kararlar alınmasını sağlayacak
benzersiz, eyleme geçirilebilir bilgilerin teslimini hızlandırmak için devasa ve hızla büyüyen veri kümeleriyle
başa çıkabilecek esneklikte çözümlerin uygulamaya geçirilmesi geliyor. FRE'lerin kendi çalışma yöntemlerine
uygun çalışan Büyük Veri çözümlerine ihtiyacı var. Bu ihtiyaç, hem Hadoop gibi büyük veri uygulamalarının
benzersiz mimari özelliğine aşina personeli olanlar hem de olmayanlar için ayrıca dağıtımda tahmine dayalı
işleri ortadan kaldıran, önceden yapılandırılmış veya doğrulanmış bir çözümün kullanılıp kullanılmamasından
bağımsız olarak geçerliğini koruyor.
2
Dell Geleceğe Hazır Kuruluşu Nasıl Güçlendirir?
Hem bugünkü hem de gelecekteki iş koşulları, Geleceğe Hazır Kuruluşların BT çözüm iş ortaklarını seçerken
akıllı, stratejik kararlar almasını gerektiriyor. Karmaşık ve zorlayıcı bu değişimlerden dolayı BT ve işletme liderleri,
söz konusu çözüm iş ortağının iki hedefe, yani bugün hızlı bir değere dönüştürme süreci ve uzun vadede
öngörülemeyen değişimlere ayak uydurma esnekliği hedeflerine ulaşacak çözümler hazırlama becerisini
dikkate almalılar.
Dell, yalnızca FRE'leri destekleme konusunda değil, aynı zamanda her büyüklükteki, her coğrafi bölgedeki ve
her sektördeki kuruluşların geleceğe hazırlanmasına yardımcı olma konusunda kararlı, deneyimli bir teknoloji iş
ortağıdır. Dell, sunucu, depolama, ağ, güvenlik ve yönetim yazılımlarını içeren çok çeşitli BT çözümleri alanında
lider bir sağlayıcı olmakla kalmaz, ayrıca aygıttan veri merkezine kadar, uçtan uca BT çözümlerinin de tek
sağlayıcısıdır. Dell çözümleri, küresel servisler ve destek olanaklarıyla tamamlanır.
Kısa süre önce Dell, kurumsal veri merkezlerini dönüştürmeye yardımcı olan yakınsanmış ve hiper düzeyde
yakınsanmış altyapı alanında da liderler arasına katılmıştır.
Geleceğe Hazır Kuruluşlar için Dell çözümleri, kuruluşların kendi dönüşümlerine ayak uydurarak dönüşebilecek
esnekliğe sahip teknolojiler çerçevesinde oluşturulduğundan yeni gereksinimlere daha kolay ve daha verimli bir
şekilde uyarlanabilirler. Bu da kuruluşların, hem mevcut altyapıyı yükselterek evrim niteliğinde değişim getiren
çözümleri, hem de temiz bir başlangıçla devrim niteliğindeki çözümleri benimsemesine olanak tanır. Geleceğe
dayanıklı bir mimari oluşturmak isteyen FRE'ler için, Dell’in tümleşik ve yazılım tanımlı çözümler alanındaki gücü,
doğal bir iş ortağı olmasını sağlar.
Önemli bir nokta da, Dell’in çözüm portföyünün hem geleneksel hem de yeni BT özelliklerini kapsaması, üstün
CapEx ve OpEx, daha kolay yönetim, esnek ölçeklenebilirlik ve Geleceğe Hazır Kuruluşa uyarlanmış güçlü
çözümlerin bir birleşimini sağlamasıdır.
Sonuç
Bilgi teknolojisi söz konusu olduğunda, Geleceğe Hazır Kuruluş için "herkese uygun tek çözüm" diye bir şey
yoktur. Günümüzde FRE'ler, yalnızca bugünün taleplerine değil ileride önlerine çıkacak ihtiyaçlara da uygun
sistemleri geliştirir, dağıtır ve çalıştırırken optimum seçenek ve özgürlük talep eder.
Geleceğe Hazır Kuruluş büyüme için çevik, verimli bir temel üzerine yapılandırılır ve daha çabuk akışla daha
yüksek hız sağlamaktan fazlasını yapabilen teknoloji çözümlerine gerek duyar. Söz konusu çözümler; seçenek,
esneklik, yatırım koruması ve açık sistem kavramlarını bünyesinde barındırmalıdır. Sonuç olarak, hızla değişen iş
koşullarını hem öngörebilecek hem de bunlara uyarlanabilecek bir donanım, yazılım ve servis portföyü üzerine
yapılandırılmaları gerekir.
Dell’in çözümlerinin yaklaşımı, denenmiş ve doğruluğu kanıtlanmış geleneksel BT özellikleriyle dönüşebilir,
zengin bir potansiyele sahip yeni BT özellikleri arasındaki uçurumu kapatan, optimum ürün ve servisler sağlama
becerisini temel alır. Her iki BT felsefesinin de en iyi yönlerini sunan ve destekleyen Dell, Geleceğe Hazır
Kuruluşların hem bugünkü hem de gelecekteki gereksinimlerini destekleyecek ideal çerçeveden yararlanmalarına
olanak tanır.
Dell'in Geleceğe Hazır Kuruluş gereksinimlerini nasıl karşıladığı konusunda daha fazla bilgi için
www.dell.com.tr/futurereadyenterprise adresine gidin.
©TechTarget 2015
3

Benzer belgeler