sevgili gençler - Jandarma Genel Komutanlığı

Transkript

sevgili gençler - Jandarma Genel Komutanlığı
SEVGİLİ GENÇLER;
Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacı olan Subay, Astsubay personelin lider, planlayıcı ve icracı olarak
ilgili kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen mülki, adli, askeri, ve diğer görevleri en iyi biçimde yerine
getirebilecek düzeyde yetiştirilmesi amacıyla, Jandarma Okullar Komutanlığı bünyesinde yer alan;
Jandarma Subay Temel Kurs Komutanlığı,
Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı ve
Jandarma Astsubay Temel Kurs Tabur Komutanlığında, modern yöntemlerle eğitim ve öğretim
verilmektedir.
Jandarma Okullar Komutanlığı;
Ankara ili Beytepe bölgesinde, İncek Bulvarı 5’inci kilometrede Jandarma Eğitim Komutanlığı Kampusu
içerisinde konuşlandırılmıştır. Çevresinde Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve TED Koleji
bulunmaktadır.
Jandarma Okullar Komutanlığında öğrenim gören adaylara;
Eğitim ve öğretime devam eden subay, astsubay adaylarının eğitim ve öğretim giderleri devlet tarafından
karşılanmaktadır. Ayrıca Subay Temel Kurs K.lığında öğrenim gören Sözleşmeli Subay kursiyerlere ve
J.Astsubay Temel Kursunda öğrenim gören Sözleşmeli Astsubay(Bayan) adaylarına normal personel
maaşları ödenmektedir. J.Astsubay meslek Yüksek Okulu öğrencilerine öğrenimleri süresince öğrenim
harçlığı ödenmektedir.
Subay, ve Astsubay olarak mezun olup göreve başlayanların bazı hakları:
Mevcut yönetmelik ve yönerge hükümleri gereği puan esasına göre askeri lojmanlardan yararlanma,
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) imkânlarından yararlanma (Borç para alma, ev kredisi kullanma, konut
edinme, v.b.),
Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan;
Orduevlerinden, Askeri Sosyal Tesislerden ve Sağlık Hizmetlerinden yararlanma,
Lisan kursu, yurt içi ve yurt dışında hizmet içi eğitim, yurt içi ve yurt dışı toplantılarına iştirak ve yurt dışında
inceleme, bilgi ve görgü artırma imkanı,
Aylıklarına ilave olarak; Silahlı Kuvvetler Tazminatı, aile ve çocuk, doğum ve ölüm yardımı, tayın bedeli,
emniyet ve asayiş hizmeti tazminatlarından yararlandırılmaktadırlar.
Jandarma Subay Temel Kurs Komutanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı’nın subay ihtiyacı; Kara Harp Okulu mezunu teğmenler ve sivil kaynaktan
temin edilen
muvazzaf / sözleşmeli personel ile astsubaylıktan subaylığa geçirilen personelden
karşılanmaktadır.
Kara Harp Okulu mezunu jandarma sınıfı teğmenler, mezuniyetlerini müteakip Jandarma Okullar
Komutanlığına katılarak, Jandarma Subay Temel Kurs Komutanlığında bir yıl süreli eğitim ve öğretime
tabi tutulmaktadır.
Sözleşmeli subay adayları; Jandarma Genel Komutanlığınca kaynak olarak belirlenen en az dört yıl süreli
lisans programlarından mezun olmuş adaylar arasından seçilmektedir. Başvuru başlangıç tarihi itibariyle
lisans mezunlarının 27, yüksek lisans veya doktoralarını tamamlamış adayların 32 yaşından büyük
olmamaları gerekmektedir. 27 yaşından büyük ve Lisansüstü mezunu olarak başvuran adayların yüksek
lisans veya doktora eğitimlerini hangi alanda yaptıkları önemli değildir. Ancak bu adayların lisans
eğitimlerini başvuru kılavuzunda kaynak olarak gösterilen programlarda yapmaları gerekmektedir. Hangi
sınıflara erkek veya bayan alınacağı başvuru kılavuzunda açıklanmaktadır.
Seçme sınavları sonucunda başarılı olan Sözleşmeli subay adayları ile ön sözleşme imzalandıktan sonra
gönderildikleri eğitim merkezinde altı ay süreli “Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma
Eğitimi”ne alınmaktadır.
Askeri eğitimi başarı ile tamamlayan sözleşmeli subay adayları, teğmen olarak naspedilmeyi müteakip,
Jandarma sınıfında olanlar Jandarma Okullar Komutanlığı emrinde bir yıl süre ile adlî, mülkî, askerî ve
diğer görevlerle ilgili jandarma mesleki eğitim ve öğretimine, diğer teknik ve yardımcı sınıf teğmenler ise
sınıfları ile ilgili sınıf okullarında / eğitim merkezlerinde Mesleki Oryantasyon Eğitimine tabi tutulmakta ve bu
eğitimi başarı ile tamamlayanlar kıt’alara atandırılmaktadır. (Sözleşmeli Subay Sınavı giriş koşulları ile
diğer açıklayıcı bilgiler her yıl www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayınlanmaktadır.)
Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ( JAMYO)
Başvurular ÖSYS başvurularının tamamlanmasının ardından başlamakta olup, adaylar ilan edilecek puan
türü ve taban puana göre ikinci aşama seçme sınavlarına çağrılmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığınca
kaynak olarak belirlenen Lise/dengi okullardan ve belirtilen yıllarda mezun olmuş, 21 yaşından büyük
olmayan, ve aynı zamanda ÖSYS’ye başvuru sırasında Aday Bilgi Formunun Askeri Okullara Girme
isteği alanını işaretleyen erkek adaylar www.jandarma.tsk.tr internet adresinden başvuru yapabilirler.
Seçme sınavlarında başarılı olarak okula kabulü yapılan astsubay adayları, Jandarma Astsubay Meslek
Yüksek Okulunda ( JAMYO) iki yıl süreli (yatılı) eğitim ve öğretime tabi tutulmakta ve başarılı olanlar
Jandarma
Astsubay
Çavuş
rütbesiyle
mezun
olmaktadır.
www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayınlanmaktadır.)
(JAMYO
giriş
koşulları
her
yıl
Kıt’alarda en az dört yıl görev yapan ve gerekli diğer niteliklere sahip astsubaylar, yapılacak
sınavda başarılı olmaları ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer
almaları halinde verilecek eğitim ve öğretime müteakip subay olabilmektedir.
Jandarma Astsubay Temel Kurs Tabur Komutanlığı ( JATEK)
Dış Kaynaktan Astsubay Temini
Başvurular her yıl muhtemelen Ocak veya Şubat aylarında ÖSYM İl Sınav Yöneticiliklerine yapılmakta
olup, adayların Jandarma Genel Komutanlığınca kaynak olarak belirlenen en az iki yıl süreli önlisans veya
lisans programlarından mezun olmakla birlikte aynı zamanda lise öğreniminlerini kaynak olarak belirlenen
Lise/dengi okullarda tamamlamış olmaları ve önlisans mezunlarının 25, lisans mezunlarının ise 27
yaşından büyük olmamaları(bir üst yaştan gün almamış olmaları) ve erkek olmaları gerekmektedir. Adaylar
ÖSYM tarafından yapılan özel yazılı sınava göre ikinci aşama Seçme sınavlarına çağrılmaktadır. Seçme
sınavlarında başarılı olarak okula kabulü yapılan astsubay adayları, yaklaşık 3 ay süreli Astsubay Temel
Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı kazandırma eğitimine(yatılı) tabi tutularak, başarılı olanlar Jandarma
Astsubay Çavuş rütbesiyle mezun olmakta ve müteakiben 9 ay süre ile Jandarma Astsubay Temel Kurs
Tabur Komutanlığı bünyesinde adlî, mülkî, askerî ve diğer görevlerle ilgili jandarma mesleki eğitim ve
öğretim
görmektedir.
(JATEK
giriş
koşulları
her
yıl
www.jandarma.tsk.tr
internet
adresinde
yayınlanmaktadır.)
En az dört yıl görev yapan ve gerekli diğer niteliklere sahip görevdeki astsubaylar, yapılacak sınavda
başarılı olmaları ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde
verilecek eğitim ve öğretime müteakip subay olabilmektedir.
Sözleşmeli Astsubay (Bayan) Temini
Sözleşmeli Astsubaylığa başvuru başlangıç tarihi itibariyle Jandarma Genel Komutanlığınca kaynak
olarak belirlenen 4 yıldan daha az süreli yükseköğrenim programlarını bitirenler için 24, 4 yıl ve daha fazla
süreli yükseköğrenim programlarını bitirenler için 26 yaşını doldurmamış (bir üst yaştan gün almayanlar)
bayan adaylar başvurabilmekte, yapılan seçme sınavlarında başarılı olan ve kendileri ile ön sözleşme
imzalanan sözleşmeli astsubay (Bayan) adayları yaklaşık 3 ay süreli Astsubay Temel Askerlik ve
Astsubaylık Anlayışı kazandırma eğitimine(yatılı) alınmaktadır.
Askeri eğitimi başarı ile tamamlayan sözleşmeli astsubay(bayan) adayları Astsubay Çavuş rütbesi ile
Jandarma Astsubay Temel Kurs Tabur Komutanlığı emrinde yaklaşık 9 ay süre ile adlî, mülkî, askerî ve
diğer görevlerle ilgili jandarma mesleki eğitim ve öğretimine tabi tutulmakta ve bu eğitimi başarı ile
tamamlayanlar kıt’alara atandırılmaktadır.(Sözleşmeli Astsubay (Bayan) Sınavı giriş koşulları ile diğer
açıklayıcı bilgiler her yıl www.jandarma.tsk..tr internet adresinde yayınlanmaktadır.)
JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI TANITIMI İLE İLGİLİ FOTOĞRAFLARI
GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Benzer belgeler

ALIM FAAL YETLER NE L SK N GENEL AÇIKLAMA 1. Jandarma

ALIM FAAL YETLER NE L SK N GENEL AÇIKLAMA 1. Jandarma yapılacağı gibi hususlarla ilgili olarak bilgi sahibi olabilmektedir. 2. Başvurular, ilan edilen tarihler arasında sadece belirtilen usullere göre (örneğin, Muvazzaf/Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli As...

Detaylı