hazır çorba üretimi

Yorumlar

Transkript

hazır çorba üretimi
HAZIR ÇORBA
ÜRETİMİ
ALT KONU BAŞLIĞI
Hazır Çorba Hammaddeleri
Sebze çorbaları pratik kullanımları ve yüksek besin değerlerinden ötürü
günümüz koşullarında çok tüketilen gıda ürünlerindendir. Kurutulmuş,
konserve edilmiş yada dondurulmuş halde tüketiciye sunulan çorba
miksleri içinde kurutulmuş çorbalar daha az hacim kaplamaları
maliyetlerinin düşük, depo ömürlerinin fazla olması nedeniyle en çok
kullanılanlarıdır.
Hazır çorba bileşimine giren maddeler;
1.
Et. tavuk ve deniz ürünleri
2.
Sebzeler
3.
Un. nişasta ve kıvam vericiler
4. Tat ve aroma maddeleri
5.
Yağlar
6. Şekerler
7.
Süt ve yumurtalar
1. Et. Tavuk ve Deniz ürünleri:
Sığır ve tavuk etleri hazır çorbalarda en çok kullanılan etlerdendir.
Etlerin kullanım şekilleri çorba çeşidine göre değişmektedir.
Konsantre çorbalarda pişirilip püre haline getirilmiş sığır veya tavuk
eti kullanılmaktadır.
Aynı tip çorbalarda etlerin diğer bir kullanılış şekli ise et suyudur.
Kuru çorba mikslerinde ise, kurutulmuş etler kullanılır.
Kurutulmuş
tavuk
eti
bu
alanda
en
çok
kullanılan
hammaddelerdendir.
Tavuklar basınçlı kazanlarda pişirildikten sonra etler el ile ayıklanır,
mekanik parçalayıcılarda ufak parçalara bölünür ve sıcak hava
sirkülasyonlu kurutucularda kurutularak çorba mikslerine ilave edilir.
Pişirme sırasında elde edilen sıvı kısım ise, istenen kuru madde elde
edilene kadar koyulaştırılır veya un ve tuz karıştırılıp kurutularak
değerlendirilir.

Kıyma haline getirilip kurutulan sığır ve koyun etleri, böbrek ve ciğer
tozu, kıyılmış hindi eti diğer kurutulmuş et ürünleridir.

Kurutulmuş etlerde kesinlikle kemik parçaları bulunmaz.

Nem içeriği %3.4'den fazla olmaz.

Kurutulacak etlerde yağ miktarı kurutmayı engellediğinden, yağ
olmaması istenir.

Dondurarak kurutma ile elde edilen et ürünleri çorba miksinde
kullanılmaya daha uygun oldukları halde, diğer kurutma yöntemlerine
göre maliyetin fazla olması kullanımı azaltmaktadır.

Et ürünleri miksin besin değerini yükseltirken tat ve aroma da
kazandırmaktadır. Tadın iyileştirilmesinde en etkili et ürünü tavuk
derisidir. Tavuk yağı ise miksi aroma yönünden zenginleştirir.
2. Sebzeler:

Sebzeler hazır çorbalarda en önemli bileşenlerdir.

Hazırlanan çorba miksine göre sebzeler pulp, emülsiyon, haşlanmış
parçalar veya kurutulmuş olarak kullanılmaktadır. Konsantre çorba
karışımlarında sebzeler genellikle pulp ya da emülsiyon haline getirilip
kullanılmaktadır. Bu tip çorbalarda parça sebzeler kullanıldığında
konserve kutularına dolum yapılırken homojen bir karışım
sağlanamadığından haşlanmış sebze parçaları önce kutulara
konmakta, üzerine sıvı kısmı ilave edilmektedir. Kurutulmuş sebzeler,
kuru çorba mikslerinde çeşitli formlarda bulunurlar.
Çeşitli Sebzelerin Kurutulmuş Olarak
Kullanılacakları Formlar
Kuşkonmaz
Taze fasulye
Lahana
Havuç
Kereviz
Pırasa
Mantar
Soğan
Sarımsak
Bezelye
Biber
Patates
Ispanak
Domates
Turp
Toz
İnce dilim
Pulp
Ufak küp. toz, pul
Pulp toz
Pulp toz
Pulp ince dilim
Toz. ince dilim
Ufak Küp, pul
Toz. bütün. Pul
Pul
Grandi, pul. Ufak küp
İnce dilim, Toz
Toz. Pul
Ufak küp, pul
İşletme içinde kurutulmuş sebzelerde veya kurutulmuş olarak
satın alınan sebzelerde istenen özellikler kalite faktörleri adı
altında sıralanabilir.

a) Yabancı Madde Miktarı: Sebzelerde bulunan yabancı maddeler
kurutulmuş sebzelerin yenebilir kısımları haricindeki bütün maddeler
olarak tanımlanır.
Yanmış, rengi değişmiş sebze parçaları böcek ve kimyasal madde
kalıntıları başlıca yabancı maddelerdir. Kurutulmuş sebzelerde renk
kararması görülen parçaların oranı % 0.2'yi geçmemelidir.

b) Fiziksel Durum: Kurutma öncesi sebzelerin boyutları kullanılacak forma
göre 0,32-0,48 cm’den büyük olmamalıdır. Nem oranı kurutulmuş sebze için
olduğu kadar çorba miksinde de önemlidir. Kurutulmuş ürünün optimum
stabilitesi nem içeriğine
bağlıdır. Kurutma sırasında uzaklaştırılamayan
adsorbe edilmiş suyun oluşturduğu monomoleküler tabaka ürünü oksidadif
bozulmalara karşı korumaktadır.

Buna örnek olarak kurutulmuş patates pulpu verilebilir. 24°C'de kurutulmuş
patates
pulpu
%5.0–6,6
nem
içermekte
ve
6
ay
bozulmadan
depolanabilmektedir. Oysa bu değerin altında ve üstünde nem içeren ürünler
(%4 ve %9.6) aynı şartlarda depolandığında depo ömrü 1 ay olmaktadır.

c) Organoleptik Faktörler: Organoleptik faktörler denildiğinde akla
tat, yapı, görünüş, renk ve koku gelmektedir. Kurutulmuş sebzelerde
diğer bir önemli organoleptik faktör ise rekonstitüsyon oranıdır.

Rekonstitüsyon oranı, taze sebzeden kuru sebze elde etme oranıdır.
Fakat kurutma sırasında dönüşümsüz fiziksel ve kimyasal değişiklikler
olduğundan pratikte bu değer elde edilemez. Bu değer sebze
çeşitlerine bağlı olarak 4-12 arasındadır. Çeşit, olgunluk, haşlama ve
kurutma şartları bu orana etki eder.
d) Depolama Ömrü: Kurutulmuş sebzelerde enzimatik bozulmaların
önlenmesi için sebzeler kurutulmadan önce haşlanmaktadırlar. Haşlama
yapılmadığında veya yetersiz olduğunda inaktive edilemeyen enzimler,
kimyasal reaksiyonları katalize ederek bozulmalara yol açmaktadırlar. Soğan
ve sarımsak kurutma öncesi haşlanmadıklarından enzimleri aktif haldedir, fakat
depolanmaları sonucu bir bozulma görünmez.
Koruyucu madde olarak SO2 uygulaması kurutulmuş
kahverengileşme reaksiyonlarını geciktirici rol oynar.
Kullanılabilecek SO2 miktarı:

Patateslerde
550 ppm

Lahanada
2500 ppm

Diğer sebzelerde ise
2000 ppm'dir.
sebzelerin
3. Kıvam Arttırıcı Maddeler
Nişasta, un ve hidrokolloidler hazır çorba endüstrisinde kullanılan
başlıca kıvam maddeleridir. Bunlar içinde en önemlisi nişastadır.
Bir sıvı içinde nişastanın davranışını belirleyen amiloz ve amilopektin
oranlarıdır. Yüksek oranda amiloz fraksiyonu içeren nişastalar uzun
pişirme periyodunda bile viskoz sıvılar meydana getirmektedir.
Patates nişastaları iyice şiştiklerinde kırılgan yapıya sahiptirler. Bu
nedenle uzun pişirme işleminden sonra yüksek viskozite de
dayanıksız bir jel meydana gelir.
Mısır nişastası ise pişirme sırasında hemen pişmez sonuçta daha az
viskoz dayanıklı bir jel meydana gelir.
Çorba
endüstrisinde modifiye nişastaların
kullanılmaları
daha
uygundur. Bu tip nişastaların sınırlı şişme ve çözünürlük özellikleri
pişirme sırasında ideal viskozitenin elde edilmesini sağlar.
Yüksek asitliğe sahip çorbalarda işlem sırasında bir kısım nişasta
hidrolizlenmektedir. Bu durum özellikle domates çorbalarında
görülür.
Kıvamı artırıcı maddeler kıvamı arttırma güçlerine göre şu şekilde
sıralanabilir; farina, mısır unu, yulaf unu, buğday nişastası, arpa unu,
buğday unu, diğer kullanılanlar ise bezelye unu, patates unu, pirinç
unu'dur.
Bazı unlar lipaz enzimi içerirler. Yulaf unu yüksek oranda lipaz
içeriğine sahip olması nedeniyle depolama lipolitik parçalanmaya,
dolayısıyla sabunsu tatların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Çorba
mikslerinde sadece unun doğal yağ içeriği değil, mikse ilave edilen
yağ da bu yolla etkilenmekte ve istenmeyen tatlar ortaya çıkmaktadır.
Soya unu çorba mikslerinde en çok kullanılan unlardandır. Yüksek oranda
yağ ve fosfatid içeriğine sahip olması nedeniyle iyi bir emülgatördür.
Çorba mikslerinde kullanılan diğer kıvam arttırıcılar hidrokolloidlerdir. «Arap
zamkı, tragasant sakızı, karaya sakızı, karragenanlar, agarlar ve karboksimetil-selüloz»
Bu amaçla kullanılan başlıca hidrokolloidlerin kullanımları, çözünebilirlik,
çözelti içindeki vizkozite oluşturan jelin yapısı ve asitlere dayanıklılık gibi
faktörlere bağlıdır. Diyabetik çorbalar için düşük kalorili hidrokolloidler
sebze sakızları kullanılmalıdır.
4. Tat Maddeleri
Aromatik otlar, baharat ve çeşni veren maddelerin kullanımının ana
amacı, hazır çorbaların tat ve aromasının geliştirilmesidir. Bunlar
içinde en önemli olanları et tadı veren monosodyum glutamat ve
Ribonükleotidlerdir.
Monosodyum
glutamat
L-glutamik
asidin
sodyum tuzudur. Konsantre çorbalarda kristal formu kullanılırken
kuru çorba mikslerinde toz hali karışıma en uygun şeklidir. Bütün
işlem sıcaklıklarına dayanıklı bir bileşik olan monosodyum glutamat
suda çok iyi çözünür (25 oC'de 73.9 g/100 ml ve 60°C'de 114 g/100 ml).
5. Yağlar

Hazır çorbalarda tat ve aroma niteliklerinin üstün olması nedeniyle
çoğunlukla tavuk yağı kullanılır. Kullanılan bu yağ tavuk içi yağının
82,2- 100°C de 15 dakika tutulup santrifüj edildikten sonra
soğutulmasıyla elde edilmektedir. Kuru çorba miksine ilavesi son
karıştırma aşamasında eritilmiş yağın püskürtülmesi ile olmaktadır.
Taze tavuk yağının asit değeri % 0,05'dir. Bu oranın % l'in üzerine
çıkması kullanımının uygun olmadığını gösterir.

6. Şeker: Şeker, hazır çorbalarda besin değerini artırmak ve düşük
pH'a sahip çorbalarda asit tadını örtmek amacıyla kullanılan bir diğer
katkı maddesidir. Kolay karıştırılabi1mesi için toz halinde kullanılır.

7. Süt ve Yumurta ürünleri: Kuru çorba mikslerinde yağsız süt
tozu, krema tozu ve peynir altı suyu tozu kullanılırken konsantre
çorbalar için, taze süt ve krema kullanılmaktadır.

Yumurta kullanımının en uygun şekilleri: kurutulmuş yumurta,
kurutulmuş yumurta sarısı ve kurutulmuş yumurta albüminidir.
Hazır Çorba Çeşitleri

Hazır çorbalar, üretim prosedürleri ve ambalajlanmaları göz önüne
alınarak üç başlık altında toplanmaktadırlar. Bunlar:
1.
Konsantre çorbalar.
2.
Kuru çorba miksleri
3.
Dondurulmuş çorbalardır.

Konsantre
çorbalar,
kolay
taşınabilmesi,
ucuz
olması,
sulandırılmadan sos olarak kullanılabilmesi nedeni ile avantajlı
gözükse de üretim sırasında uygulanan yüksek sıcaklık bu
çorbaların lezzetini olumsuz etkilemektedir.

Hızlı dondurulmuş çorbalar ise son derece yüksek kalitede lezzetli
çorbalardır. İçerikleri kurutulmuş ve konsantre çorbalara göre taze
gıdalara çok daha yakındır. Ancak üretimde uygulanan ileri teknoloji
nedeni ile maliyeti çok yüksektir ve konserve hazır toz çorbalar gibi
oda koşullarında saklanamazlar. Günümüzde bütün dünyada;
marketlerde taşıma kolaylığı, saklama kolaylığı ve konserve çorbalara
göre daha az hacimde olmaları nedeni ile hazır toz çorbalar tercih
edilmektedir.

Hazır toz çorbalar dehidre edilmiş gıdaları içeren üzerine belirli
miktarlarda su eklendikten sonra çok kısa süre kaynatma işlemi ile
yenebilir hale gelen pratik gıdalardır. Hazır toz çorbalar esas alınarak
farklı ürünlerde yapılmıştır. Bu ürünlere; dehidre edilmiş et vermek
amacı ile kullanılan tavuk ve sığır bulyonları, 15 dakikada yenebilir
hale gelen çabuk çorba karışımları örnek olarak verilebilir.

Hazır toz çorba üretiminde kullanılan hammaddeler çok çeşitlidir.
Hammadde çeşidine göre uygulanan ön işlemler değişse de amaç nem
içeriğini azaltmaktır. Nem içeriği azaltılan hammaddeler, çorbanın
formülüne ve içeriğine göre tercih edilecek bir sistem ile karıştırılır.
Elde edilen karışım, nem geçirgenliği düşük olan opak ambalaj
materyallerine doldurulur. Karışımın türü uygulanan dolum tekniği ve
ambalaj seçimini etkilemektedir.

Günümüzde kullanılan lamine edilen ambalaj malzemeleri; alüminyum
folyo, polietilen, pliofilm, kağıt, polipropilen, selülozasetat ve
polivinildenkloriddir.
Toz Çorbada Yapılan Analizler
1. Toplam mezofilik aerobik bakteri sayısı:

TSE 3190’a göre hazır kuru çorbalarda bulunabilecek en yüksek toplam
mezofilik aerobik bakteri sayısı 1x106 kob/g’dır.

Toplam mezofilik aerobik bakteri sayıları çok değişken olması nedeni
ile işletme hijyeni ile ilgili kararda kesin bir sonuca ulaştırmaz.

TMAB sayısının belirli bir indikatör fonksiyonuna sahip olduğu kabul
edilmektedir. Bu değer kaliteli olarak bilinen bir hammadde, olası bir
kontaminasyon, hijyenik açıdan hatalı bir üretim veya proses ya da
depolama sırasında süre ve sıcaklığın yeterli olup olamadığı hakkında
önemli ip uçları verir.
Toz Çorbada Yapılan Analizler
2. Küf ve Maya Sayımı:

Üretimde kullanılan hammaddeler ile katkı maddelerinin mikrobiyolojik
kalitesinin homojen olmadığı, üretim sırasında ve işletme ortamında
mayalar için özellikle hava koşullarından ya da işçilerden kaynaklanan
bulaşmanın olabileceği akla gelmektedir.

Hazır toz çorba üretiminde kullanılan hammaddelerin depolanması
sırasında da bazı kontaminasyonların olabileceğini düşündürmektedir.
Çünkü hazır çorbalar üretim aşamaları sırasında önemli bir ısısal işlem
görmemektedir. Ayrıca ambalaj materyalleri de hazır toz çorbalar için
bulaşma kaynağı olabilmektedir. Çünkü bu ürünlere ambalajlama
sonrasında ısıl işlem uygulanmamaktadır.

Küf sayıları düşük bile olsa küfler tarafından üretilen toksinlerin hazır kuru
çorbalarda tespit edilebildiği unutulmamalı ve çorba yapımında kullanılan
katkı maddelerinde toksin varlığı da araştırılmalıdır.
Toz Çorbada Yapılan Analizler
3. Koliform bakteriler ve E.coli:

TS 3190 ile ICMSF’e göre 1978 standartlarında hazır kuru çorbalarda
fekal koliform bulunmaması gerektiği belirtilmektedir.

Bu grup mikroorganizmaya rastlanması üretim koşullarının hijyenik
olmadığını göstermektedir. İçme suları ve gıdaların fekal kirliliğinin
belirteci olarak kabul edilen E.coli fırsatçı bir bakteridir. Doğal direnci
zayıflatmasının yanında bebeklerde ve yaşlılarda idrar yolları, karın zarı,
cerrahi yaralar, safra kanalı, beyin, akciğer ve kan enfeksiyonlarının
bulaşma etmeni olabilirler.

Ayrıca E. coli işletmelerde uygulanan HACCP (tehlike analizi ve kritik
kontrol noktaları) ya da GMP (iyi üretim uygulamaları) uygulamalarının
kontrollerinde kullanılan önemli bir araçtır.
Toz Çorbada Yapılan Analizler
4. Hazır kuru çorbaların nem içerikleri

Hazır kuru çorba örneklerinde % nem tayini yapılır. TS 3190’a göre hazır
kuru çorbalar en yüksek %11 nem içerebilir. Hazır çorbalarda nem
içeriğinin %10’nun üzerinde olması onların küf gelişmesine aday
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle nem oranının kritik nem
sınırının altında tutulması çok önemlidir.
5. Hazır kuru çorbaların pH değerleri
Gıda maddesinin sahip olduğu pH değeri onun üzerinde gelişecek bakteri,
maya küf çeşit ve miktarını etkiler. Bu nedenle pH değeri mikrobiyolojik
gelişim açısından çok önemlidir.
6. Tuz Analizi
Alınan çorba küçük kahve değirmeninde öğütülüp 5 g tartılır ve plastik
behere koyulur. 100 ml saf su ile karıştırılıp süzülür. Süzüntüden alınan bu
5 ml üzerine 50 ml saf su ve 2 ml KMnO4 koyulur. Gümüş nitratla titre
edilir. Sarfiyat bulunur. Formülde yerine konulur ve sonuç bulunur.
Toz Çorbada Muhafaza Edilmesi
İstenen Özellikler

Nem içeriği kodekste belirtilen değerlerden fazla olmamalı ve
ürün açılana kadar nem miktarında büyük değişiklikler
olmamalıdır.

Son ürünün asitliği değişmemelidir.

Uzun süre dayanıklı olması için hava ile teması minimum olmalıdır.
Ayrıca klorofilli sebze parçaları içeren çorbalarda yağ oksidasyonu
harekete geçebilir ve bozulma gerçekleşebilir bu yüzden ışık
geçirgenliği minimum olmalıdır.

Yabancı tat ve koku bulunmamalıdır.

Elde edilen tat değişikliğe uğramadan tüketiciye ulaşmalıdır.
Toz Çorbanın Raf Ömrü Boyunca
Takip Edilmesi Gereken Özellikleri

Gıdaların raf ömrü genellikle tüketicin beklentilerine bağlı olarak
belirlenmektedir. Toz çorbaya yapılan kurutma işlemi ve son ürünün pH’ı
ayarlandığında mikrobiyal gelişim kontrol altına alınır ve kullanılan katkı
maddelerinin kodekste belirtilen değerlerde kullanılmasıyla sağlık açısından
olumsuz etki oluşmaz. Bu durumda tüketicinin ürünü kabul edebilirliği
doğrudan ürün kalitesiyle ilgilidir.

Ürün kalitesini görünüm, tekstür ve tat birincil olarak etkilerler.

Çabuk hazırlanabilmesi, kokusunun karakteristik özellikte olması gibi
özellikleri de tüketici için önemli olan raf ömrü boyunca korunması gereken
unsurlardır.

Son olarak tüketici açısından önemli diğer unsur ise tat özellikleridir.
Satışları ve ürünün alınabilirliğini etkileyen tat özellikleri raf ömrü boyunca
korunmalı, ambalaj materyali ve depo koşullarından etkilenmemelidir.
Toz Çorbada Gerçekleşen Bozulma
Mekanizmaları

Toz çorbalar diğer gıdalarla kıyaslandığında düşük nem oranına sahip
ürünlerdir. Bu nedenle mutlaka uygun bir ambalaj içerisinde muhafaza
edilmelidir. Ürünün nem içeriği; ortam neminden düşük olduğundan,
ortamdan ürüne nem geçişi yaşanmakta, dolayısıyla ürünün
bozulmasına neden olan kimyasal reaksiyonların başlaması için zemin
hazırlanmaktadır. Bu nedenle toz çorbalar, oksijen ve nem geçişine
imkân vermeyecek şekilde uygun ambalajlar içerisinde kuru ve serin
ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Her türlü gıda; hava, ışık ve ısıya duyarlıdır. Paketler bayatlama ve
bozulmayı yavaşlatır. Paketli ürünlerde hava, ışık ve ısı arasında
ambalaj bir bariyer görevi görür. Bu şekilde ürün tazeliğini daha uzun
süre korur. Toz çorbalarda da oksidasyon reaksiyonları özel paketler
sayesinde engellenir. Açıldıktan sonra
ortam havası ile birçok
mikroorganizma ile kontamine olma, ısı ve nem oranının artması ile
küflerin gelişerek kanserojen bir madde olan aflatoksin oluşabilme riski
kuvvetle muhtemeldir.

Gıda maddelerinde küf oluşması ve gelişmeleri insan sağlığı için önemli
bir risk oluşturmakta vücut direncini düşürerek hastalıklara açık hale
getirmektedir. Mikroorganizmaların gelişimi için nem ve sıcaklık gibi
uygun koşullar gerekir. Toz çorbalar diğer gıdalara göre daha düşük
nem oranına sahip olduklarından mikrobiyolojik üreme konusunda
daha az riskli ürün grupları içerisinde yer alırlar. Bazı kuru gıdalarda
Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus adlı küflerin türleri
tarafından üretilen ve gözle görülemeyen toksik bir grup bileşik olan
aflatoksin oluşabilmektedir. Aflatoksinler kuvvetli zehir ve kanserojen
maddelerdir. Aflatoksinler arasında en baskın ve en zehirli olan tip
B1’dir. Aflatoksinin düşük olması tehlikeyi azaltmaz. İnsan vücudunda
belli oranda birikimi insanlarda siroz ve karaciğer kanserine neden olup
bu etki ölümle sonuçlanabilmektedir. İnsan sağlığına bu zararlı etkisi
yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.
Toz Çorba Ambalaj Çeşitleri

Ambalaj; ürünleri dış etkilerden koruyan, onları bir arada tutarak,
taşıma, depolama, dağıtım, tanıtım ve pazarlama işlemlerini
kolaylaştıran, metal, kâğıt, karton, cam, plastik, v.b. malzemelerden
yapılmış dış örtüdür. Ürünü, çarpma, ıslanma, zedelenme gibi fiziksel
etkilerden korur.

Ambalaj ürünün tüketiciye en ekonomik yolla ulaşmasını sağlar,
depolama kolaylığı yaratır, önemli bir görevi de taşıdığı bilgilerle
tüketiciye seçim ve kullanım kolaylığı sağlamasıdır. Üzerinde yazılı olan
net ağırlığı, süzme ağırlığı, barkodu, üretim tarihi, son kullanım tarihi,
seri numarası, ürünün içeriği, üretici firmanın adı ve adresi, üretim izin
numara ve tarihi ve TSE’li olup olmadığı gibi tüm bilgiler ile geri
dönüşüm işaretleri, tüketiciye ve satış yapana büyük kolaylıklar sağlar.
Ambalajlama; gıdanın depolanması, raf ömrü ve tüketiciye ulaşması anına
kadar, uygun koşullar altında saklanabilmesi için uygulanan bir işlemdir.
Toz Çorba ambalajlama materyalleri genel olarak 4 gruba ayrılır:

Cam esaslı ambalaj materyalleri

Kâğıt

Metal esaslı ambalaj materyalleri

Plastik esaslı ambalaj materyalleri
esaslı ambalaj materyalleri
Cam:

Hem taneli hem de toz çorba ve soslar için dolum hacimleri 200
ml olan cam kavanozlar kullanılır. Dolum sonrası kavanozun ağzı
yapışabilir bir plaka ile sıvanır.
*Al-folyo, 7 µm, altın sarısı/Dispersiyon yapıştırıcı, 2-3 g/m2/Kraft
kağıdı, 50 g/m2/Dispersiyon yapıştırıcı, 3-4 g/m2.
Kağıt:

Genellikle etiket olarak 40-80 g/m2 gramajlı kraft kağıdı kullanılır. Kuru
çorba ve soslar için hazırlanan laminasyonlarda da kağıtlardan yararlanılır.
*Baskı koruyucu lak, 1.5 g/m2/Baskı boyası/Kraft kağıdı, 60 g/m2/PVDC, 30
g/m2 veya LDPE 20 g/m2.

Bu tür ürünlerde kağıt kullanımında, malzemenin bariyer özelliklerini
arttırabilmek için genelde Al-folyodan yararlanılır.
*Baskı koruyucu lak, 1.5 g/m2/Baskı boyası/Bir yüzü özel boya ve bağlayıcı
karışımla muamele edilmiş kraft kağıdı, 70 g/m2/Al-folyo, 9 µm/Primer, 1.0
g/m2/PVdC, 30 g/m2 veya LLDPE, 20 g/m2.
*OPP, 20 µm/2 Bileşenden oluşan yapıştırıcı (solventsiz) 3.3 g/m2/Kraft kağıdı,
50 g/m2/LDPE, 12 µm/Al-folyo, 7 µm/EAA-kopolimer (=Etilen akrilik asit) 2
g/m2/LDPE 18 µm.
Plastikler:

Bu tür ürünlerin ambalajında kullanılan çeşitli laminasyonlarda folyo
halinde yer almalarına rağmen, derin çekilmiş kap formunda da
kullanılırlar.

Ancak eğer toz çorba tüketim aşamasında kabında sıcak su ile
muamele edilecekse, kabın ısıl dayanımı önem kazanır. Bu amaca en
uygun malzeme çeşitli PP-kopolimer tipleridir.

Söz konusu malzemeden hazırlanan kapların kullanımında tüketicinin
elini sıcaktan koruyabilmek için, EPS (polistrien köpük) kılıfların
kullanımı yararlıdır.

Belirtilen kapların üretimine uygun, yumuşama ve erime sıcaklığı
yüksek olan PET, PA, PC gibi diğer polimer de vardır. Fakat bunlar
çorba ambalajı için pahalıdır.

Sıvı çorba ve sosların ambalajlanmasında, plastiklerle Al-folyonun
kombinasyonlarından oluşan ve dik durabilen poşetler de
kullanılabilir.
*PET, 12 µm / Ters baskı / 2 Bileşenli yapıştırıcı, 4.5 g/m2/ Al-folyo, 12 µm /
2 Bileşenli yapıştırıcı, 4.5 g/m2 / LDPE, 100 µm veya LLDPE, LMDPE.

Çorba ve soslar için kullanılabilecek diğer çok katlı malzeme:
*PET, 12 µm veya OPP, 15 µm / Baskı boyası/2 Bileşenli yapıştırıcı,
solventsiz, 2-4 g/m2/ Al-folyo, 7 µm / 2 Bileşenli yapıştırıcı, solventsiz, 1.63.0 g/m2/ LDPE, 50-80 g/m2.
Metaller:

Çorba ambalajı olarak, içi korozyona karşı laklanmış veya uygun
bir materyalle kaplanmış teneke kutu kullanılabilir. Ayrıca derin
çekme ve iki kat laklı alüminyum kaplar da uygundur.

Benzer belgeler