sürgündeki hanedan 3.baskı doğru

Transkript

sürgündeki hanedan 3.baskı doğru
SÜRGÜNDEKİ HANEDAN 3.BASKI DOĞRU-YANLIŞ CEDVELİ
Sayfa/Paragraf/Satır
108/2/4
112/3/11
114/1/9
196/3/13
339/1/3
372/1/5
391/1/1
392/1/12
418/3/13
606/33
620/15/6
620/17/6
631/1
Yanlış
Reşid
Agean
Chamberlaine
1991
etti.
Hamdi
otellerdeki
Kâhire
Cenova’ya
Raşel (hizmetçisi)
Brockwood-Londra
Brockwood-Londra
Chamberlaine
Doğru
Reşad
Aegean
Chamberlain
1997
Etti. Bobigny’dedir.
Bahri
otellerde
İskenderiye
Cenova’ya, buradan da Trieste’ye
Raşel (hizmetçisi)
Brockwood-İngiltere
Brockwood-İngiltere
Chamberlain

Benzer belgeler