Katılım Koşulları - Kırmızı Ödülleri

Yorumlar

Transkript

Katılım Koşulları - Kırmızı Ödülleri
12. KIRMIZI BASINDA EN İYİLER REKLAM ÖDÜLLERİ 2014-2015
KATILIM KURALLARI
GENEL
1. Kırmızı Basında En İyiler Reklam Ödülleri'ne, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm reklam ajansları, medya
planlama ve satın alma (MPSA) şirketleri, reklam fotoğrafçıları, illüstrasyon sanatçıları ve dijital reklam
üreten ajanslar, iletişim danışmanlığı, halkla ilişkiler şirketleri her sene belirlenen kategorilerde
katılabilir.
2.
Yarışmaya başvuru:
a. Medya kategorilerinde reklam ajansı veya MPSA şirketi;
b. Farklı belirtilmemişse, diğer tüm kategorilerde reklamı yaratan reklam ajansı;
c. Dijital Entegrasyon kategorilerinde reklam ajansı, MPSA şirketi veya dijital reklam üreten
ajans;
d. Basında En İyi Sağlık İletişimi kategorisinde reklamı yaratan reklam ajansı veya sağlık iletişimi
ajansı;
e. Basında En İyi Reklam Fotoğrafı kategorisinde, reklamı yaratan reklam ajansı veya reklam
fotoğrafçısı, stüdyosu;
f. Basında En İyi İllüstrasyon kategorisinde, reklamı yaratan reklam ajansı, illüstrasyon sanatçısı
veya grafik stüdyosu tarafından yapılır.
3.
Katılım sayısında sınırlama yoktur.
4.
Yarışmaya, 1 Mayıs 2014 - 30 Nisan 2015 tarihleri arasında ilk kez yayınlanmış, özgün reklamlar
katılabilir. Yarışma sonuçları, tarihi daha sonra duyurulacak Ödül Töreni'nde açıklanır.
5.
Yarışmaya katılacak reklamlar, 4 Mayıs 2014 Pazartesi günü saat 18:00'e kadar kirmiziodulleri.com
internet sitesi üzerinden çevrimiçi yüklenmiş olmalıdır.
6.
Yarışmaya katılım ücreti, her başvuru için 250TL + KDV olarak belirlenmiştir. Kampanya kategorilerine
gönderilen en az üç reklamdan oluşan beher kampanya tek başvuru olarak kabul edilir. Bir adetten
fazla görsel içeren Medya ve Dijital Entegrasyon Kategorileri'nde her bir görsel için ayrı katılım bedeli
ödemeye gerek yoktur. Medya ve Dijital Entegrasyon kategorilerinde aynı işe ait bir adetten fazla
görsel içeren katılım için tek katılım bedeli + KDV ödenir.
7.
Katılım bedeli ve KDV tutarı, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin Garanti Bankası Bakırköy
Kurumsal Şube (Şube Kodu: 382) 12 00 208 numaralı hesabına (IBAN NO:TR51 0006 2000 3820 0001
2002 08) havale veya EFT ile ödenmeli ve havale dekontunun kopyası (veya İnternet EFT işleminin
bilgisayar çıktısı) e-posta veya kurye ile gönderilmelidir. Çek ile ödeme kabul edilmemektedir.
8.
Havale/EFT işlemi için gerekli alıcı bilgileri:
a. Ticaret Ünvanı
: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
b. Firma Adresi
: Hürriyet Dünyası - 100. Yıl Mah., Matbaacılar Sitesi Cad., No:78 Bağcılar
34204 İstanbul
c. VergiDairesi
: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
d. Vergi No
: 464 006 1273
9.
Reklamların yarışmaya katılma koşullarına sahip olup olmadığı veya hangi kategoride yarışacağı
konusunda herhangi bir tereddüt doğması halinde, son kararı yarışma jürisi verir. Jüri yarışmaya katılan
eserlerin katıldıkları kategoriyi değiştirme yetkisine sahiptir.
10. Yarışmaya katılan reklamlara ait materyaller iade edilmez. Hürriyet tarafından tanıtım amaçlı
kullanılabilir, geleneksel veya elektronik yöntemlerle yayınlanabilir.
11. Reklam Özdenetim Kurulu tarafından yanıltıcı bulunarak değiştirilmesi ya da yayınlanmaması gerektiği
sonucuna varılmış reklamlar yarışmaya katılamaz. Kurul kararına uygun olarak, değiştirilerek
yayınlanmış reklamlar yarışmaya katılabilirler.
12. Aynı reklam, uygun olduğu koşullarda birden fazla kategoride yarışmaya katılabilir. Aynı reklamın
birden fazla kategoriye katılması durumunda, katıldığı her kategori için katılım ücreti + KDV ödenir.
13. Medya Kategorileri ve Zanaat Kategorileri'ne yapılacak katılımların, sayfa kullanımının tamamının
görülebileceği şekilde sunumu esastır. Gerek görüldüğü takdirde, çalışmanın yayınlandığı yayın organı
veya ilgili sayfanın tamamı, kurye ile gönderilmelidir.
14. Dijital Entegrasyon kategorilerine yapılan katılımlarda ilgili dijital uygulamanın yer aldığı URL’nin de
girişi yapılmalıdır.
15. Video yüklenmesinin gerektiği kategorilerde yüklenecek video dosyasının sahip olması gerek teknik
özellikler şunlardır:
a. Dosya türü: MPEG-4
b. Codec: mp4 H264
c. Çözünürlük : 720p
d. Süre: Maksimum 180 saniye
16. Medya kategorilerine yapılan katılımların Katılım Formu'nda "Katılım Açıklaması" başlığı altında yer
alan Brief, Çözüm ve Yaratıcı Uygulama bölümleri her biri 50 kelimeyi aşmamak koşulu ile ihtiyaç
duyulması halinde doldurulmalıdır.
17. Kampanya kategorilerine katılacak çalışmaların kampanya tanımına uyması ve en az üç (3) reklamdan
oluşması gerekmektedir. Kampanyayı oluşturan reklam adedinde üst sınır yoktur.
18. "Teaser" ve açılıştan oluşan reklamlar, sadece kampanya kategorilerinde ve uygun olmaları şartı ile
Medya kategorilerinde yarışabilir. "Teaser" adeti en az iki (2) tane olmalıdır.
19. Zanaat Kategoriler'e yapılacak katılımlarda, çalışmanın yer aldığı reklam içerisinde sunumu esastır.
Reklam konteksti dışında salt metin, fotoğraf, illüstrasyon, tipografi uygulaması, dijital uygulama, vb.
katılım kabul edilmez. "Yarışma Materyalleri" başlığı altında belirtilen işlerin yarışmaya gönderilme
şekli, zanaat kategoriler için de geçerlidir.
KATILIM
20. Yarışmaya kayıt ve katılım sadece www.kirmiziodulleri.com adresinden çevrimiçi yapılabilir. Formları
İnternet’ten indirilmiş ve elle doldurulmuş katılımlar kabul edilmemektedir.
21. Katılım için önce www.kirmiziodulleri.com sitesine üye olmanız, sonrasında e-posta adresinize gelen
aktivasyon bağlantısını tıklayarak, üyeliğinizi aktive etmeniz gerekmektedir. İletişim bilgileriniz
doğrulandıktan sonra, e-posta adresinize şifreniz gönderilecektir. Bu şifre ile kayıt işlemine
başlayabilirsiniz.
22. Tüm kayıt ve katılım işlemlerinde e-posta adresinize gönderilen şifre ile işlem yapmanız gerekmektedir.
23. Uygulamaya kullanıcı adı ve e-posta adresinize gönderilen şifre ile giriş yaptıktan sonra, “Katılım
Menüsü”ne tıklayarak, kategori özelinde katılım yapabileceğiniz başvuru formlarına ulaşabilirsiniz. Her
bir katılım için ayrı başvuru formu doldurmanız gerekmektedir.
24. Başvuru formları doldurulduktan sonra katılımınızın görselini(lerini) çevrimiçi yüklemeniz istenecektir.
Yükleyeceğiniz görseller "jpg" formatında olmalıdır. Görseliniz yatay ise; dikey kenarı 768 pixel’i
geçmemek şartıyla, yatay kenarı 1024 pixel olmalı. Dikey bir görsel yükleyecekseniz dikey kenarı 768
pixel’e getirmelisiniz. Dosya boyutu ise azami 500 KB olmalıdır.
25. Katılımınıza ait "jpg" dosyalarını yükledikten sonra aynı işleri baskıya uygun "pdf" formatında da
yüklemeniz gerekmektedir. Yüklenecek "pdf" dokümanı orijinal boyutta, CMYK ve 200 dpi olmalı,
"Renk Yönetimi" (Color Management) kullanılmamalı, bütün fontlar "embed" edilmelidir. Hazırladığınız
"pdf" dokümanı FreeHand programından üretilmişse bütün imajlar "embed" edildikten sonra "pdf"
oluşturulmalıdır. Dosya boyutu 15 MB’ı aşmamalıdır.
26. Medya Kategorileri’ne yapılacak katılımlarda hem çevrimiçi görseller yüklenmeli hem de gerektiği
durumlarda insert, etiket, vb. çalışmanın orijinali veya kopyası yayınlandığı şekilde gönderilmelidir.
27. Çevrimiçi kayıt işleminiz yapıldıktan ve tüm yükleme işlemleri tamamladıktan sonra toplam katılım
ücreti ödemesine ait banka havale dekontunun kopyası veya İnternet EFT işleminin bilgisayar çıktısı,
katılımcı şirket adı yazılarak, e-posta veya kurye ile gönderilmelidir. Dekont, kurye ile gönderilecekse
katılımcı şirket adı dekont üzerine elle yazılabilir. Dekont e-posta ile gönderilecekse, katılımcı şirket adı
e-posta’nın "Konu" kısmına yazılmalıdır. Dekontta yer alan şirketin ticari adı ile katılım formlarında
kullanılan şirket adı farklı ise, her ikisinin de not edilmesi gerekmektedir.
28. Göndermeniz gerekenler şunlardır:
a. Toplam katılım bedelini ödediğinize dair EFT işlemi bilgisayar çıktısı veya banka havale
dekontunun kopyası(lar),
b. Eğer varsa ve gerekiyorsa ilgili Medya Kategorisi’ne yapılmış katılıma ait insert, etiket, sayfa
uygulaması, vb işin yayınlandığı şekildeki fiziksel kopyası.
KIRMIZI JÜRİSİ
29. Kırmızı Ödülleri 2014-2015'in jürisi bir başkan ve üyelerden oluşur. Kırmız jürisinde üyeler kendi
kuruluşlarının ve/veya kuruluşlarının hizmet aldıkları şirketin yarışmaya katılmış işlerinin
değerlendirmesine katılamazlar, bu işler için oy kullanamazlar. Jüri üyelerinin kompozisyonu şöyledir:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Jüri Başkanı
Reklam yaratıcısı,
Reklamveren temsilcisi,
Ajans yöneticisi,
Medya planlama ve satın alma ajansı yöneticisi,
Müşteri ilişkileri yöneticisi,
Stratejik planlama uzmanı,
Dijital reklam uzmanı.
DEĞERLENDİRME KRİTERİ & METODOLOJİSİ
30. Kırmızı Ödülleri'ne katılan işler "yaratıcılık ve uygulamadaki başarı" kriterine göre değerlendirilir. Jüri
bu değerlendirmeyi yaparken katılan işleri üç temel özellik üzerinden inceler:
a. Reklam fikrinin yaratıcılığı ve özgünlüğü,
b. Uygulamadaki başarı, fark yaratma,
c. Marka mesajının öne çıkması.
31. Kırmızı Ödülleri'nde dört aşamalı bir değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. İlk aşama İnternet
üzerinden çevrimiçi yapılmaktadır. İkinci ve sonraki aşamalar için jüri biraraya gelerek toplanır. İkinci
aşamada uzaktan kumandalı oylama cihazları, son iki aşamada ise açık tartışma yöntemi
kullanılmaktadır.
32. 1. Aşama: İlk aşama için jüri üyeleri toplanmadan bireysel oy kullanırlar. Jüri başkanı ve tüm üyeler
İnternet üzerinden "Evet - Hayır" oylaması yaparlar. Jür üyelerinin en az üçte birinden "Evet" oyu alan
her iş, bir sonraki aşamaya geçme hakkı kazanır.
33. 2. Aşama: Jüri değerlendirme sürecinin ikinci ve devam eden aşamaları için jüri biraraya gelerek
toplanır. İkinci aşamada uzaktan kumanda cihazları kullanılır. Jüri üyeleri değerlendirilen işlere 1 (bir)
ile 10 (on) arası not verir. Toplam oyların aritmetik ortalaması 6,0'ın üzerinde olan her iş finalist olarak
üçüncü aşamaya kalır. Jüri 6,0 barajını düşürme veya yükseltme hakkını saklı tutar.
34. 3. Aşama: Bu aşamada açık tartışma yöntemiyle her kategorinin birincisi -Kırmızı sahibi- belirlenir.
35. 4. Aşama: Son aşamada, yine açık tartışma yöntemiyle, Özel Kategoriler ve Basında En İyi Sosyal İçerikli
Reklam kategorisi hariç diğer kategori birincileri arasından Kıpkırmızı Ödülü'nün sahibi belirlenir.
SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ
36. Yarışmaya katılan tüm işler, son katılım tarihinden sonra kontrol sürecinin tamamlanmasını takiben
kirmiziodulleri.com İnternet sitesinde sektör değerlendirmesine açılır.
37. Sektör değerlendirmesi sadece katılımcı firmalara açıktır. Sektör değerlendirmesine giriş, ön eleme
sürecine özel Katılım Şifresi ile mümkündür. Bu şifre, katılım forunda “Formu Dolduran Kişi” hanesinde
belirtilen e-posta adresine gönderilir.
38. Sektör değerlendirmesinde, yarışmaya katılan işler görselleri ile birlikte katıldıkları kategori başlığı
altında yayınlanır.
39. Katılımcı firmalar kendilerine özel Katılım Şifresi ile girdikleri sektör değerlendirmesi sayfasında
kendilerine ait işler hariç yarışmaya katılan tüm işleri “Evet - Hayır” olarak oylarlar.
40. Sektör değerlendirmesinde kullanılan oyların en az üçte birinden “Evet” oyu alan her iş, jürinin ön
elemesini geçmemiş olsa dahi ikinci değerlendirme aşamasına dahil edilir.
41. Sektör değerlendirmesinin geçerli olabilmesi için yarışma katılımcılarının en az dörtte üçünün
değerlendirmeye katılmış olması şarttır.
42. Sektör değerlendirmesinin başladığı ve hangi tarihler arasında yapılacağı kirmiziodulleri.com İnternet
sitesinden ve katılımcı firmalara, formu dolduran kişiye gönderilecek e-posta ile duyurulur.
İNTERNET SERGİSİ
43. Yarışmaya katılan tüm işler katılımcı firmaların görebilmeleri için son katılım tarihinden kontrol
sürecinin tamamlanmasını takiben kirmiziodulleri.com adresindeki sitede yayınlanır.
44. Katılan işler internet sergisinde görselleri ile birlikte katıldıkları kategori başlığı altında yayınlanır.
İnternet sergisinin açıldığı kirmiziodulleri.com İnternet sitesinden ve katılımcı firmalara, formu
dolduran kişiye gönderilecek e-posta ile duyurulur.
ÖDÜLLER
45. Kırmızı Ödüleri'nde katılımcı firmalar için üç tür ödül mevcuttur.
a.
b.
c.
Kıpkırmızı: Kategori birincileri arasından jürinin belirlediği büyük ödüldür. Katılımcı firma
Kıpkırmızı heykelciği ile ödüllendirilir.
Kırmızı: Jürinin her kategoride belirlediği birincilik ödülüdür. Katılımcı firma Kırmızı heykelciği
ile ödüllendirilir.
Başarı Belgesi: Jürinin değerlendirme sürecinin ikinci aşamada 6,0 ve üzeri puan alan her iş
Başarı Belgesi ile ödüllendirilir. Başarı Belgesi katılımcı firma adına düzenlenir.
46. Diğer Ödüller: Kırmızı Ödülleri'nde ayrıca Jüri Özel Ödülü Kırmızı heykelciği ile; diğer özel ödüller
sertifikayla ödüllendirilirler.
ÖDÜL TÖRENİ
47. Kırmızı Basında En İyiler Reklam Ödülleri 2014-2015 Ödül Töreni, tarihi ve mekanı kesinleştiğinde
açıklanacaktır.
BİLGİ İÇİN
Kırmızı Basında En İyiler Reklam Ödülleri
Hürriyet Dünyası - 100. Yıl Mah., Matbaacılar Sitesi Cad., No:78 Bağcılar 34204 İstanbul
E-posta: [email protected]
Tel: (0212) 449 61 35

Benzer belgeler

KIRMIZI BASINDA EN İYİLER REKLAM ÖDÜLLERİ

KIRMIZI BASINDA EN İYİLER REKLAM ÖDÜLLERİ kişilerin oluşturdukları ekipler birlikte çalışacakları danışmanı [email protected] adresine Burcu İyihuylu dikkatine e-posta ile bildirmelidirler. 3. Katılım sayısı fakülte başına 5 başvur...

Detaylı