Stratejik Planımız 2015-2019 - Çanakkale Kepez Mesleki ve Teknik

Yorumlar

Transkript

Stratejik Planımız 2015-2019 - Çanakkale Kepez Mesleki ve Teknik
T.C.
ÇANAKKALE VALİLİĞİ
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Çanakkale Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ÇANAKKALE KEPEZ MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ
2015-2019
STRATEJİK EYLEM PLANI
-1-
İlk ve Ortaöğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve fenni versin,
fakat o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya
mahkûm olmadığına emin olsun.
Mustafa Kemal ATATÜRK
-2-
-3-
-4-
SUNUŞ
Kalite geliştirme asla sona ermeyecek bir seyahattir
Bireysel yetenek ve yeterliliklerin sorunların çözümünde tek başına yeterli olmadığı bir
gerçektir. Buna karşılık, üretim sürecine katılan bireyler arasında karşılıklı bağlılık, işbirliği ve birlikte
çalışma duygusu kaliteyi ortaya çıkarmaktadır. Biz de ‘’Rehberimiz Akıl-İnanç ve bilimdir.’’
felsefesiyle yolculuğumuza ilk adımımızı attık. Düşünen insan kendine güvenir, güven ise doğru duruşu
sağlar. Düşünen lider ekip oluşturur. Ekip sinerjidir. Bu görevdeşlik düşüncesi okul toplumuna enerji
verir. Bu sinerji ve enerji çalışmalarımız doğrultusunda kurumumuzun kültürünü oluşturur. Kurum
kültürümüz ise ihtiyaçlarımıza ve ilişkilerimize cevap verecek yönetim anlayışımızı ortaya
çıkarmaktadır. Artan fikirler, stratejik düşüncenin oluşmasını sağlar. Stratejik düşünce yol bulmak ve
doğru yol almaktır. Bu yol, düşünmeden, üretmeden, çözmeden yaşamaya karşı duruştur. Stratejik
düşünceyle ve ortak tavır ve hareketle desteklenen yönetim yolu kurumları başarıya ulaştırır.
Biz de yola çıkarken çalışanlarımız ve paydaşlarımızla neredeyiz? Diye kendimize şöyle bir
baktık. Eksiklerimizi ve ihtiyaçlarımızı tespit ettik ve bu eksiklik ve ihtiyaçları giderecek misyon
geliştirdik. Misyonumuz doğrultusunda paydaşlarımızla tartışarak vizyonumuzu oluşturduk ve son
halini bulana kadar da vizyonumuzu geliştirmeyi hedefledik. Bu yolumuzda ilerletecek stratejilerimizi,
amaçlarımızı, hedeflerimizi ve faaliyetlerimizi planladık ve uygulamaya başladık. Hedeflerimize
ulaşmamızı sağlayacak süreçlerimizi tanımladık ve sahiplendirdik. Sistemli bir biçimde iyileştirme ve
geliştirme çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Kalitenin kalitesini yakalayabilmek için yolumuzda
azimle ilerlemekteyiz.
Kalite yolculuğumuzda okulumuzun kalitesini, kültürünü ve varlığımızı doğru ifade etmemizde ,
kısaca zoru başarmamızda ,güzeli ortaya koyabilmemizde yan yana durduğumuz ve yürüdüğümüz tüm
personelime teşekkür ediyorum.
Esat ENGİN
Okul Müdürü
-5-
GİRİŞ
Okulumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeye ve kaliteli
eğitim anlayışını ilke edinmiştir. Bunun için de eğitim-öğretim başta olmak üzere insan kaynakları,
kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, altyapı, çevre ve kurumlar arası ilişkileri 2015-2019 stratejik planı
hazırlanmıştır.
Bu süreçte okulun amaçları hedefleri ve hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve
sonuçta bu günden yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair bu belge hazırlanmıştır.
Avukat İbrahim Mutlu Anadolu Lisesi (2015/2019) stratejik planının okulumuzun gelişme ve
kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız.
Stratejik Plan Ekibi
-6-
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ
GİRİŞ
1. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
1.1.Amaç
1.2.Kapsam
1.3.Yasal Dayanak
1.4.Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibi
1.5.Çalışma Takvimi
2. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ
2.1.Tarihsel Gelişim
2.2.Mevzuat Analizi
2.3.Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler
2.4.Paydaş Analizi
2.5.Kurum İçi Analiz
2.5.1. Örgütsel Yapı
2.5.2. İnsan Kaynakları
2.5.3. Teknolojik Düzey
2.5.4. Mali Kaynaklar
2.5.5. İstatistikî Veriler
2.6.Çevre Analizi
2.6.1. PEST-E Analizi
2.6.2. Üst Politika Belgeleri
2.7.GZFT Analizi
3. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM
3.1.Misyon
3.2.Vizyon
3.3.Temel Değerler ve İlkeler
3.4.Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet
3.5.Projeler ve Maliyetlendirme
4. BÖLÜM: İZLEME ve DEĞERLENDİRME
4.1.Eylem Planları
4.1.1. İzleme ve Değerlendirme Formları
EKLER
-7-
SAYFA
NO
5
5
9
11
11
11
12
13
14
15
15
16
18
20
20
23
29
30
31
34
34
35
36
37
38
38
39
40
50
52
55
62
69
KURUM KİMLİK BİLGİSİ
Kurum Adı
ÇANAKKALE KEPEZ
ANADOLU LİSESİ
Kurum Statüsü
× Kamu
Kurumda Çalışan Personel Sayısı

Yönetici
:4
Öğretmen
: 37
Memur
:1
Hizmetli
: 3
Öğrenci Sayısı
321
Öğretim Şekli
x Normal
MESLEKİ
VE
TEKNİK
Özel
 İkili
KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel. : 0286 263 02 09
Kurum Telefonu / Fax
Fax : 0286 263 02 10
Kurum Web Adresi
http://ckalekepezmtal.meb.k12.tr
Mail Adresi
[email protected]
Kurum Adresi
Cumhuriyet Mah. Şehit Üsteğmen Özgür Gençoğlu Cad.
No:7 Kepez
Posta Kodu :17110
Kurum Müdürü
Kurum Müdür Yardımcısı
İlçe
: MERKEZ
İli
: ÇANAKKALE
Esat ENGİN
16
GSM Tel: 0 542 292 22
BURCU ATASOY
40
GSM Tel: 0 542 541 05
-8-
-9-
- 10 -
Okulumuzda kaliteli ve eşit bir eğitim ortamı sağlayarak, başladığı işleri başarabilecek
kabiliyette, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi gençler
yetiştirmeyi amaçlayan yenilikçi, şeffaf, fark yaratan, etkin bir yönetim anlayışı oluşturmak.
Bu stratejik plan dokümanı Çanakkale Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, mevcut durum
analizi değerlendirmeleri doğrultusunda,2015–2019 yıllarında geliştireceği amaç, hedef ve stratejileri
kapsamaktadır.
SIRA NO
DAYANAĞIN ADI
5018 yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
1
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi
2
Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı
3
STRATEJİK PLAN ÜST KURULU
SIRA
NO
1
2
3
4
5
ADI SOYADI
Esat ENGİN
Burcu ATASOY
Gürkan GÜNGÖR
Serya BOZKURT
Ali ÇANTA
GÖREVİ
OKUL MÜDÜRÜ
MÜDÜR YARDIMCISI
MÜDÜR YARDIMCISI
OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
- 11 -
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ADI SOYADI
Burcu ATASOY
Nafi AKBAL
İsmail KARAKOÇ
Ali Rıza AKKUŞ
Mine MUTLUAY
Halil İbrahim GÜLER
Serap COŞKUN
Şadiye ÖZTÜRK
Fatma Öznur TUNÇER
Nagihan KARADAĞLI
Süheyla DEPERLİOĞLU
GÖREVİ
MÜDÜR YARDIMCISI
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
GÖNÜLLÜ VELİ
GÖNÜLLÜ VELİ
- 12 -
- 13 -
- 14 -
Okulumuz 1990/1991 Öğretim Yılında Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün
25.09.1990 tarih ve 420-166-5298 sayılı teklifleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın 25.09.1990 tarihli olurları ile
Çanakkale Ömer Mart İlköğretim Okulu binasını paylaşarak öğretime açılmıştır.
Okulumuz öğrenci sayısının artması nedeni ile 1993/1994 Öğretim Yılında Çanakkale Anafartalar İlköğretim
Okulu binasına taşındı ve 19.03.2001 tarihine kadar eğitim ve öğretime bu binada devam etti.
19.03.2001 tarihinden itibaren Çanakkale İli Kepez Beldesindeki inşaatı devam eden okul binasının,
tamamlanan okul ve idari kısmına taşındı ve halen eğitim öğretime burada devam etmektedir.
Okulumuzun uygulama birimleri ise 05.01.2007 tarihinden itibaren faaliyete başlamıştır.
Çanakkale Millî Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapısı içinde Millî Eğitim Bakanlığının taşra
teşkilatında yer alan bir kurumdur. Müdürlüğümüzün sorumlulukları arasında Millî Eğitim Bakanlığının taşra
teşkilatındaki görevlerinin yürütülmesi, devletin politikalarının valilik makamına bağlı olarak gerçekleştirilmesi
hususu bulunur. Bu bağlamda Müdürlüğümüz devletin ve hükümet ile bakanlıkların temsilcisi konumunda
bulunan Valilik Makamına karşı birinci derecede sorumludur.
Çanakkale Millî Eğitim Müdürlüğünün görevleri; kendisine bağlı birimleri izleme, değerlendirme ve geliştirme
yönüyle sorumlulukları Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve
Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. İl Millî Eğitim Müdürlüğü
faaliyetlerini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 10. 24. 42. ve 62. Maddeleri, MEB Kanunları (430, 222, 1739...),
K.H.K, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge, Bakanlar Kurulu Kararı, Tebliğ, Usul ve Esaslar, Genelgeler ve 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 3. ve 9. maddesi hükümleri kapsamında yürütmektedir.
KANUN
Tarih
Sayı
No
23/07/1965
12056
657
Devlet Memurları Kanunu
24/10/2003
25269
4982
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
14574
1739
Milli Eğitim Temel Kanunu
24/06/1973
Adı
- 15 -
YÖNETMELİK
Yayımlandığı Resmi
Gazete/Tebliğler
Dergisi
Adı
Sayı
Tarih
12/10/2013
28793
Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle
Atanması Hakkında Yönetmelik
07/09/2013
28758
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
YÖNERGE
Yayın
25/10/2013
Adı
Sayı
Tarih
3087071
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi
OKUL ÜRÜN/HİZMET LİSTESİ
Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri
Eğitim hizmetleri
Öğrenci başarısının değerlendirilmesi
Öğretim hizmetleri
Sınav işleri
Toplum hizmetleri
Sınıf geçme işleri
Kulüp çalışmaları
Öğrenim belgesi düzenleme işleri
Diploma
Personel işleri
Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler
Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi
Burs hizmetleri
Öğrenci sağlığı ve güvenliği
Mezunlar (öğrenci)
Okul çevre ilişkileri
Bilimsel araştırmalar
Rehberlik
- 16 -
OKUL FAALİYET ALANLARI
FAALİYET ALANI: EĞİTİM
FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ
Hizmet–1 Rehberlik Hizmetleri
Veli
Öğrenci
Öğretmen
Hizmet–2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler
Şiir Dinletisi
Kompozisyon-şiir- resim yarışmaları
Tiyatro
Şiir okuma yarışmaları
Hizmet–3 Spor Etkinlikleri
Futbol,
Voleybol
Atletizm
Güreş
Yüzme
Basketbol
Hizmet–1 Öğrenci işleri hizmeti
Kayıt- Nakil işleri
Devam-devamsızlık
Sınıf geçme
Hizmet–2 Öğretmen işleri hizmeti
Derece terfi
Hizmet içi eğitim
Özlük hakları
FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM
FAALİYET ALANI:
Hizmet–1 Müfredatın işlenmesi
EĞİTİM
Hizmet–2 Kurslar
Yetiştirme
Hizmet- 3 Proje çalışmaları
EĞİTİM
EĞİTİM
TÜBİTAK Projesi
- 17 -
Paydaş Analizi Matrisi
SIRA
NO
FAALİYETLERİN
DAYANDIĞI MEVZUAT
FAALİYETLER
AYRILAN MALİ
KAYNAK
MEVCUT
İNSAN
KAYNAĞI
DEĞERLENDİRME
1
Rehberlik
Hizmetleri
Orta Öğretim Kurum
Yönetmeliği
Yeterli
2
Sosyal Kültürel
Etkinlikler
Orta Öğretim Kurum
Yönetmeliği
Yeterli
Yeterli
Aynı Kalmalı
Spor Etkinlikleri
Orta Öğretim Kurum
Yönetmeliği
Yeterli
Yeterli
Aynı Kalmalı
Öğrenci işleri
hizmeti
Orta Öğretim Kurum
Yönetmeliği
Yeterli
Yeterli
Aynı Kalmalı
5
Öğretmen işleri
hizmeti
Orta Öğretim Kurum
Yönetmeliği
Yeterli
Yeterli
Aynı Kalmalı
6
Müfredatın
işlenmesi
Orta Öğretim Kurum
Yönetmeliği
Yeterli
Yeterli
Aynı Kalmalı
7
Kurslar
Orta Öğretim Kurum
Yönetmeliği
Yeterli
Yeterli
Aynı Kalmalı
8
Proje çalışmaları
Orta Öğretim Kurum
Yönetmeliği
Yeterli
Yeterli
Aynı Kalmalı
3
4
Yeterli
Aynı Kalmalı
İÇ PAYDAŞLARIMIZ
1.OKUL İDARESİ
DIŞ PAYDAŞLARIMIZ
1.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
2.ÖĞRETMENLER
2.VALİLİK
3.ÖĞRENCİLER
3.KAYMAKAMLIK
4.YARDIMCI PERSONEL
4.İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
5.OKUL AİLE BİRLİĞİ
5.VELİLER
6.KANTİN İŞLETMESİ
6.YEREL YÖNETİMLER
7.MAHALLE MUHTARLARI
8.SAĞLIK KURULUŞLARI
9.EMNİYET/JANDARMA
10.DİĞER EĞİTİM KURUMLARI
- 18 -
Önemli
Tedarikçi
Stratejik Ortak
Temel Ortak
Çalışanlar
Hizmet alanlar
Çok Önemli
ETKİ MATRİSİ
PAYDAŞ MATR İSİ
İÇ PAYDAŞLAR
OKUL YÖNETİMİ
X
X
ÖĞRETMENLER
X
X
X
ÖĞRENCİLER
X
X
X
X
X
MEMUR
X
X
YARDIMCI PERSONEL
X
X
X
OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
X
DIŞ PAYDAŞLAR
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
X
X
X
X
ORTA ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
X
X
X
X
ÇANAKKALE VALİLİĞİ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KEPEZ BELEDİYESİ
X
VELİLER
MUHTARLIKLAR
X
İLKÖĞRETİM OKULLARI
X
X
ÜNİVERSİTELER
REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇANAKKALE EMNİYET İL MÜDÜRLÜĞÜ
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
ÖZEL E ĞİTİM - ÖĞRETİM
KURUMLARI
ULUSAL VE YEREL MEDYAKURULUŞLARI
SAĞLIK KURULUŞLARI
SPOR KULÜPLERİ
ÖĞRENCİ SERVİSLERİ
MEZUNLARIMIZ
MAHALLEMİZ SAKİNLERİ VE ESNAFLAR
YAYIN EVLERİ
X
TOPLUM
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- 19 -
X
X
X
X
X
X
X
Bu bölümde incelenecek konular alt başlıklar halinde verilmiştir.
OKULUN TEŞKİLAT ŞEMASI
- 20 -
PERSONEL DURUMU
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
BRANŞI
Okul Müdürü (Din Kül. Ve A.Bilgisi)
Müdür Yardımcısı (İngilizce)
Müdür Yardımcısı (Kimya)
Teknik Müdür Yardımcısı(Konaklama ve Seyahat
Hizmetleri)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Felsefe
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
Matematik
Matematik
Matematik
Rehberlik
Beden Eğitimi
Din Kültürü Ve Ah. Bilgisi
Kimya
Fizik
Biyoloji
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
Almanca
Yiyecek İçecek Hizmetleri
Yiyecek İçecek Hizmetleri
Yiyecek İçecek Hizmetleri
Yiyecek İçecek Hizmetleri
ADI SOYADI
Esat ENGİN
Burcu ATASOY
Gürkan GÜNGÖR
Mücahit YEŞİLGÖZ
Aynur CENGİZ
Fatma Özlem AKYOL
Hayati ÖZDEMİR
Şadiye ÖZTÜRK
Fatma Öznur TUNÇER
Necdet BAŞARAN
Alp Barış ŞARLAYAN
Dilek TUNÇER
Gülçin ÖZDEN ÖZTÜRK
Pervin DURAN
Serap COŞKUN
Sezin KÖKSAL
Hatice GÜLSEVEN
Necati ÖNEN
Seçil SAYGILI
Halil İbrahim GÜLER
Harun ASAR
Sevim KOZAN BARIŞ
Meral ÖZDER
Filiz AKTÜRK
Mine MUTLUAY
Ali Rıza AKKUŞ
Burcu GÜÇLÜ
Halis Semih KAYABAŞI
Hatice ÇOLAKOĞLU KAYABAŞI
İsmail KARAKOÇ
Nafi AKBAL
Zeki AKTAŞ
Selim EKİZ
Emine Aysun ÜNLÜ
Esra ALTAN
Gül TAN
Ümit KAYALIDAĞ
- 21 -
Okul Oluşturulan Komisyon ve Kurullar
Kurul/Komisyon Adı
Disiplin Kurulu
Onur Kurulu
Okul Aile Birliği
Denetim Kurulu
Rehberlik Psikolojik
Danışma Hizmetleri
Komisyonu
Kütüphane
Kaynaklarının Tespiti
ve Seçimi Komisyonu
İnceleme Kurulu
Görevleri
Öğrencilerin uyacakları kurallar, öğrenciden beklenen davranışlar ve öğrencilerin korunması
Örnek davranışların, başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesi
1. Yılda en az iki defa yönetim kurulunun faaliyetlerini inceler.
2. Ara raporunu (Mart ayı sonu) hazırlar ve bilgi ve gereği için Yönetim Kuruluna sunar.
3. Yönetim Kurulunun faaliyet dönemine ilişkin nihai raporunu (Eylül sonu) hazırlar ve genel kurula
sunar.
Eğitim-öğretim kurumunda PDR hizmetlerinin planlanması, eşgüdümün ve kurum içindeki işbirliğin
sağlanması
Kaynaklar, Bakanlıkça uygun bulunarak Tebliğler Dergisinde yayımlanan ders kitapları ile
29/5/1995 tarihli ve 22297 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders
Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin ders kitapları dışındaki kitaplar ile eğitim
araçlarının inceleme seçimi ve kullanımı ile ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak
seçme
Seçme kurulunda değerlendirilen yazılarla öğretmenler tarafından hazırlanan yazıları inceler.
Dergi ve gazetelerde yayımlanması uygun görülenler, inceleme kurulu kararı ile tespit edilir.
Muayene Teslim Alma
ve Sayım Komisyonu
Satın Alma Komisyonu
Komisyon, usulüne göre satın alınan eşya ve gereçlerin şartlaşma ya da sözleşmeler uyarınca
muayenesini yaparak kabul ya da geri çevrilmesi hakkında gereken işlemi yapar.
Okul seçim Komisyonu
Okul Seçim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a) Okul seçim çevresi içinde seçimin düzenli bir şekilde yürütülmesi için gereken tedbirleri almak
ve seçim işlerini denetlemek.
b) Oy sandıklarını kurmak ve diğer seçim araç gerecini sağlamak.
c) Sandık Kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyerek
karara bağlamak.
d) Sandık kurulu başkanlıklarınca, seçim işlerinin yürütülmesinde tereddüde düşülen konuları
açıklığa kavuşturmak.
e) Sandık kurullarından gelen tutanakları birleştirerek okul seçim bölgesi için bir tutanak
düzenlemek.
f) Seçim çevresindeki seçim takvimini belirlemek.
g) Verilen diğer görevleri yapmak.
Sandık Kurulu
a) Sandık alanında, sandığın konulacağı yeri belirlemek.
b) Sandık alanı içinde oy kullanma işleminin düzenli olması için gereken tedbirleri almak ve oy
kullanma işlerini yürütmek.
c) Oy kullanma işlemi hakkında ileri sürülecek itirazları incelemek, karara bağlamak ve tutanağa
kaydetmek.
d) Tutanaktaki kararlara karşı yapılan itirazları derhal okul seçim kuruluna göndermek.
e) Sandığa atılmış olan oy pusulalarını saymak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirmek,
bunları seçim işlerine ait diğer
evrak ile birlikte zamanında okul seçim kuruluna teslim etmek.
f) Verilen diğer görevleri yapmak.
Spor kulübü Yönetim
Kurulu
Okul spor kulüpleri ve lig heyetlerinin işleyişi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.
Komisyon, usulüne göre satın alınan eşya ve gereçlerin şartlaşma ya da sözleşmeler uyarınca
muayenesini yaparak kabul ya da geri çevrilmesi hakkında gereken işlemi yapar.
- 22 -
2015 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı
Sıra
No
1
2
Görevi
Erkek
Kadın
Toplam
Müdür
1
-
1
Müdür Yrd.
2
1
3
Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu
2015 Yılı İtibari İle
Eğitim Düzeyi
Kişi Sayısı
%
Ön Lisans
-
-
Lisans
4
100
Yüksek Lisans
-
-
Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı
2015 Yılı İtibari İle
Yaş Düzeyleri
Kişi Sayısı
%
20-30
-
-
30-40
1
25
40-50
3
75
50+...
-
-
- 23 -
İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler
Hizmet Süreleri
Kişi Sayısı
1-3 Yıl
-
4-6 Yıl
-
7-10 Yıl
1
11-15 Yıl
-
16-20 Yıl
1
21+.......üzeri
2
İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları
Adı ve Soyadı
Esat ENGİN
Görevi
Okul Müdürü
- 24 -
Katıldığı Çalışmanın Adı
Erozyon ve Çevre Eğitimi Semineri, Özel
Ögretim Kurumları Mevzuatı Semineri, Etik
Davranış İlkeleri Semineri, Teknoloji ve
Tasarım Dersi Yeni Ögretim Programı Tanıtımı
Semineri, Özel Eğitim Semineri, Toplam Kalite
Yönetimi Semineri, Muhakkik Yetiştirme
Semineri, Etkili İletişim ve Protokol Kuralları
Semineri, İlk Ögretim Krumları Standardtları
Semineri, Sınıf Yönetimi Semineri, İntel
Gelecek İçin Eğitim Programı Kursu,
Yönetiçilik Formasyonu Kazandırma Kursu(3
kademe),Atama ve Yer Değiştirme Sistemini
Değerlendirme
Semineri.
Liderlik
ve
Gelişimcilik Eğitimi
2015 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOPLAM
Branşı
Erkek
Kadın
Toplam
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
3
2
6
1
1
1
1
2
1
3
4
3
6
2
1
1
1
1
8
2
1
1
1
1
4
37
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
İngilizce
Kimya
Fizik
Biyoloji
Tarih
Coğrafya
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Felsefe
Beden Eğitimi
Rehberlik
Almanca
Yiyecek içecek Hizmetleri
Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı
Yaş Düzeyleri
Kişi Sayısı
20-30
-
30-40
20
40-50
13
50+...
4
- 25 -
Öğretmenlerin Hizmet Süreleri
Hizmet Süreleri
Kişi Sayısı
1-3 Yıl
1
4-6 Yıl
-
7-10 Yıl
3
11-15 Yıl
9
16-20 Yıl
14
21+... üzeri
10
2015 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı
Sıra
Görevi
No
1
Memur
2 Hizmetli
3 Sözleşmeli İşçi
4 Sigortalı İşçi
Erkek
2
-
Kadın
1
1
-
Hizmet
Yılı
Önisans
16
Lisans,lise,ilköğretim 1-3-6
-
- 26 -
Eğitim Durumu
Toplam
1
3
-
Çalışanların Görev Dağılımı
S.NO
UNVAN
1
Okul müdürü
2
Müdür yardımcısı
3
Öğretmenler
4
Yardımcı hizmetler
personeli
GÖREVLERİ
Okul müdürü;
1. Ders okutmak
2. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun
olarak görevlerini yürütmeye,
3. Okulu düzene koyar
4. Denetler.
5. Okulun
amaçlarına
uygun
olarak
yönetilmesinden,
değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur.
6. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de
yapar.
Müdür yardımcıları
1. Ders okutur
2. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel,
tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk,
güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen,
halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından
verilen görevleri yapar
3. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de
yapar.
1. İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri
tarafından okutulur.
2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini,
programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla
ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitimöğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu
konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri
yerine getirmekle yükümlüdürler.
3. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar.
4. İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi,
beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar,
din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri
branş öğretmenlerince okutulur.
5. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders
saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar.
6. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü,
normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde
bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet
çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda
gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde
nöbet tutmaları sağlanır.
7. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi,
genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları
Bakanlığın web sayfasından takip eder.
8. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar
ve uygularlar.
9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki
eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını
sağlarlar.
1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak
plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak
ve toplamak,
- 27 -
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
5
Kaloriferci
10.
11.
Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek,
Hizmet yerlerini temizlemek,
Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak,
Nöbet tutmak,
Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile
eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler.
Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi
öğretmene karşı sorumludurlar.
Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar.
Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek
işleri yapar.
Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi
öğretmene karşı sorumludur.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar
Okul Rehberlik Hizmetleri
Mevcut Kapasite
Psikolojik
Danışman
Norm
Sayısı
Görev
Yapan
Psikolojik
Danışman
Sayısı
İhtiyaç
Duyulan
Psikolojik
Danışman
Sayısı
1
1
-
Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans
Danışmanlık Hizmeti Alan
Görüşme
Odası
Sayısı
1
Öğrenci
Sayısı
64
Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen
Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet
Sayısı
Öğretmen
Sayısı
Veli
Sayısı
Öğretmenlere
Yönelik
37
42
72
- 28 -
Öğrencilere
Yönelik
32
Velilere
Yönelik
125
2.5.3 Teknolojik Düzey
Okul Teknolojik Altyapısı:
Araç-Gereçler
2013-2014
2014-2015 İhtiyaç
Bilgisayar
10
14
-
Yazıcı
12
14
-
Tarayıcı
-
-
-
Tepegöz
-
-
-
Projeksiyon
6
7
-
Televizyon
45
50
-
İnternet bağlantısı
1
2
-
Fen Laboratuvarı
-
1
-
Bilgisayar Lab.
-
-
Fax
1
2
-
Video
-
-
-
DVD Player
-
-
-
Fotoğraf makinesi
-
1
-
Kamera
-
1
-
Okul/kurumun İnternet sitesi
1
1
-
Personel/e-mail adresi oranı
%100
%100
-
-
Diğer araç-gereçler
…………
29
Okul/Kurumun Fiziki Altyapısı
Fiziki Mekân
Var
Yok
Adedi
İhtiyaç
Öğretmen Çalışma Odası
X
1
Ekipman Odası
X
3
-
Kütüphane
X
1
-
Rehberlik Servisi
X
1
-
Resim Odası
-
-
-
-
Müzik Odası
-
-
-
-
Çok Amaçlı Salon
X
3
-
Bilgisayar laboratuvarı
-
-
-
Yemekhane
X
3
-
Spor Salonu
-
-
-
-
Otopark
-
-
-
-
Spor Alanları
X
2
-
Kantin
X
1
-
Fen Bilgisi Laboratuvarı
X
1
Arşiv
X
1
-
2.5.3. Mali Kaynaklar
Okul Kaynak Tablosu
Kaynaklar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Genel Bütçe
39000
28000
29000
35000
40000
45000
Okul aile Birliği
24500
26000
29000
35000
40000
45000
Kira Gelirleri
11000
13700
16000
18000
20000
22000
Döner Sermaye
-
-
-
-
-
-
Vakıf ve Dernekler
-
-
-
-
-
-
Dış Kaynak/Projeler
-
-
-
-
-
-
Diğer
-
-
-
-
-
-
74500
67700
74000
88000
TOPLAM
30
100000 112000
Okul Gelir-Gider Tablosu
YILLAR
HARCAMA KALEMLERİ
Temizlik malzemesi
Küçük onarım
Bilgisayar harcamaları
Büro makinaları
harcamaları
Telefon+ internet
Yemek
Su
Kırtasiye
Kömür
Hizmet alımı
Kantin
Veli bağışları
Diğer
GENEL
2.5.4.
2013-2014
GELİR
GİDER
2000
2800
2000
2000
2014-2015
GELİR
GİDER
2200
2800
2030
1900
3700
3000
24668
10400
13500
5000
-
1800
3240
1630
19321
12345
12300
7000
1000
35198
İstatistiki Veriler
Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu (2014)
ÖĞRETMEN
Toplam
öğretmen sayısı
ÖĞRENCİ
Öğrenci sayısı
Toplam öğrenci
sayısı
Kız
Erkek
86
245
37
31
331
OKUL
Öğretmen başına
düşen öğrenci
sayısı
9
Öğrenci sayısına ilişkin bilgiler(geçmiş yıllar)
Öğrenci Sayısı
Toplam Öğrenci Sayısı
2013-2014
Kız
Erkek
76
219
295
24
10
22
20
2014-2015
Kız
Erkek
86
245
331
9,5
24
10
9
20
18
9
8,5
2013-2014
2014-2015
2013-2014
Yıllara göre ortalama sınıf
mevcutları
2014-2015
Yıllara göre öğretmen başına düşen
öğrenci
sayısı
Öğrencilerin Üniversite Sınavı Başarılarına İlişkin Bilgiler
Öğrenci Sayısı
Sınava Giren Toplam Öğrenci
Sayısı ( Kız +Erkek )
Lisans
ve
Ön
Lisans
Programına Yerleşen Toplam
Öğrenci Sayısı
Genel Başarı Oranı ( % )
2013-2014
Kız
Erkek
76
219
60
2014-2015
Kız
Erkek
86
245
73
42
45
70
62
32
350
25
300
44
250
200
150
295
231
100
50
0
2013-2014
2014-2015
Toplam Öğrenci Sayısı
Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
Yerleşim
Toplam Alan (m2)
26000 m2
Bina Alanı (m2)
Bahçe alanı (m2)
10.000m2
16000m2
Yerleşim Alanı ve Derslikler
Sosyal Alanlar
Tesisin adı
Kapasitesi (Kişi Sayısı)
Alanı
Kantin
250
250 m2
Yemekhane
50
50 m2
50-25
60 m2-30 m2
300
350 m2
Toplantı Salonu
Konferans Salonu
Seminer Salonu
-
33
Spor Tesisleri
Tesisin adı
Kapasitesi (Kişi Sayısı)
Alanı
Basketbol Alanı
40
360m2
Futbol Sahası
70
1000m2
Kapalı Spor Salonu
50
80 m2
**Kepez Belediyesi Cenk Devrim Ulusoy kapalı spor salonu protokol kapsamında kullanılmaktadır
2.6. ÇEVRE ANALİZİ
2.6.1. PEST- E (Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik)
Analizi
Politik ve yasal etmenler
Ekonomik çevre
değişkenleri
İlçe, il ve bakanlık stratejik planlarının incelenmesi,
Yasal yükümlülüklerin belirlenmesi,
Personelin yasal hak ve sorumlulukları,
Yasal görevler,
Oluşturulması gereken kurul ve komisyonlar,
Okul çevresindeki politik durum,
Politik gelişmelerin toplumda bıraktığı izler
Sosyal-kültürel çevre değişkenleri
Kariyer beklentileri,
Ailelerin ve öğrencilerin bilinçlenmeleri,
Aile yapısındaki değişmeler (geniş aileden
çekirdek aileye geçiş, erken yaşta evlenme vs.),
Nüfus artışı,
Göç,
Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı,
Doğum ve ölüm oranları,
Hayat beklentilerindeki değişimler (Hızlı para
kazanma hırsı, lüx yaşama düşkünlük, kırsal alanda
kentsel yaşam),
Beslenme alışkanlıkları
34
Okulun bulunduğu çevrenin genel gelir
durumu,
İş kapasitesi,
Okulun gelirini arttırıcı unsurlar,
Okulun giderlerini arttıran unsurlar,
Tasarruf sağlama imkânları,
İşsizlik durumu,
Mal-ürün ve hizmet satın alma imkânları
Kullanılabilir gelir
Teknolojik çevre değişkenleri
MEB teknoloji kullanım durumu
e- devlet uygulamaları,
e-öğrenme, internet olanakları,
Okulun sahip olmadığı teknolojik araçlar
Bunların kazanılma ihtimali,
Çalışan ve öğrencilerin teknoloji kullanım
kapasiteleri
Öğrenci ve çalışanların sahip olduğu
teknolojik araçlar,
Teknoloji alanındaki gelişmeler
Okulun yeni araçlara sahip olma imkânları,
Teknolojinin eğitimde kullanımı
Ekolojik ve doğal çevre
değişkenleri
Etik ve ahlaksal değişkenler
Örf,
 Adet,
 Teamül,
 İnanç yapısı,
 Dinsel ve ahlaki hayat durumu
 Beklentiler,
 Mesleki etik kuralları
Hava ve su kirlenmesi,
 Ormansızlaşma,
 Toprak yapısı,
 Bitki örtüsü,
 Doğal kaynakların korunması için yapılan
çalışmalar,
 Çevrede yoğunluk gösteren hastalıklar,
 Hava olayları,
 Doğal afetler
2.6.2. Üst Politika Belgeleri
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
REFERANS KAYNAĞININ ADI
10. Kalkınma Planı
TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi
5018 yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Devlet Planlama Teşkilatı Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2006)
Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı
Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Durum Analizi Raporu
61. Hükümet Programı
61. Hükümet Eylem Planı
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi
35
2.7. GZFT ANALİZİ
Güçlü Yönler
Zayıf Yönler
 İnsan kaynaklarının yeterli olması,
 Bazı yöneticilerin ve çalışanların TKY
 Okulun fizikî kapasitesinin yeterli
konusunda bilgi eksikliği
 Öğretmenlerin bilgi iletişim teknolojilerini
olması,
 Sınıf öğrenci mevcutlarının standarda
etkili kullanamamaları.
 Bölümler arası bilgi alışverişi ve iletişim
uygun olması,
 Veli okul işbirliğinin gelişmiş olması
 Uygulama Otelinin bulunması
eksikliği.
 Yapılan çalışmaların çevreye tanıtımında
 Turizm Sektörü ile işbirliğinin olması
 Çevre ve Yerel Yönetim desteğinin
eksiklik
 Okulun tanıtımının yeterli olmaması
 Okulda etkili bir performans
olması
 Teknolojik gelişmeye önem verme
değerlendirmesinin yapılmaması.
 Turizm sektöründe aranılan, tercih
 Öğrenci ve veli gelir düzeyinin düşük
edilen okul olması
olması.

Öğrenci devamsızlığının fazla olması
Fırsatlar
Tehditler
 Okulun şehir merkezine uzaklığı
 Öğrencilerin üniversiteye giriş oranının
 Okulun bulunduğu bölgenin sosyal ve
ekonomik düzeyinin düşük olması
yüksek olması
 Eğitim politikalarının ve düzenlemelerin sık
 Dışa açık, genç ,çalışkan
sık değişmesi
öğrencilerimizin olması
 Üniversite sınavlarında uygulanan
 İşletmelerde uygulama yapma ve iş
katsayıların öğrenci motivasyonunu
bulma imkanlarının fazla olması
azaltması
 Memur ve Hizmetli memurumuzun
olmaması
 Parçalanmış aileler

36
Turizm sektöründeki dalgalanmalar, yıllara
göre değişkenlikler olması
37
3.1. MİSYON
Misyonumuz, Çanakkale Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
çalışanları olarak, öğrencilerimizi; Türk milli eğitiminin genel amaçları ve
ilkeleri doğrultusunda, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, Türk Milletinin milli,
ahlaki, insani, manevi kültürel değerlerini benimseyen, ,bilimi ve bilimsel
düşünceyi kendisine rehber edinen, okulu hayatın bir parçası haline getiren,
insana hizmet etmeyi onur sayan, rekabet etmekten korkmayan, turizm
sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki yeterliliğe sahip nitelikli elemanlar olarak
yetiştirmektir.
3.2. VİZYON
Vizyonumuz, alanında bilgili, yetkin ve kendine güvenen, toplumsal sorumluluk
bilincine sahip bireyler yetiştirerek Türk turizm sektöründe ilk akla gelen okul
olmaktır elemanlar olarak yetiştirmektir.
38
3.3. TEMEL DEĞERLER VE İLKELER
 Eğitim ve öğretim hizmetlerinde eşitlik ve tarafsızlık ilkesinin uygulandığı
 İnsana saygı esasının benimsendiği, okul ekibini oluşturan tüm unsurların beklenti,
duygu ve düşüncelerine değer verildiği
 Atatürk ilke ve inkılâplarını özümseyen, bunları yaşam felsefesi haline getiren ve
sürekli geliştiren bireyler olabilmek
 Sürekli eğitim ve iyileştirme anlayışının oturtturulması ve sürekli işlerlilik
kazandırılması için eğitim ve iyileştirme sonuçlarının etkin şekilde değerlendirme
 Ekip çalışma ruhunun verimliliğini arttıracağı düşüncesiyle, ekip çalışmalarına gereken
önemin verildiği
 Kurumda çalışmaların mevzuat ve kanunlara uygun olarak ve bilimsel veriler
doğrultusunda gerçekleştirildiği
 Görev dağılımı ve hizmet sunumunda eşitlik ve adalet ilkesinin esas alındığı, eğitim ve
öğretim ortamına katkı sağlamasına izin verildiği ve katkıda bulunanların takdir
edildiği
 Çanakkale Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin değerli bir üyesi olduğu
gururunun duyulduğu, çalışanları arasında dayanışma ve işbirliğinin en üst düzeyde
gerçekleştirildiği
 Öğrencilerin, okulun en önemli bireyleri olarak kendilerine değer verildiğinin
hissettirildiği
 Öğrenci – veli ve toplumun beklentilerinin esas kabul edildiği bir çalışma disiplinin
hedeflendiği,
 Hedef, ilke ve prensipleri geliştirmektir.
39
3.4 TEMALAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, PERFORMANS
GÖSTERGELERİ, FAALİYETLER
OKUL İÇİN TEMABAŞLIKLAR
Temalar
1. Eğitim-Öğretim
2.Eğitime Destek Hizmetleri
Tema Başlıkları
1. Akademik Başarı
2. Rehberlik Hizmetleri
3. Sosyal, Kültürel, Sportif faaliyetler
4. Veli işbirliği
5. Disiplin
1. Fiziki Durum
2. Mesleki ve temel gelişim
40
OKUL İÇİN TEMA BAŞLIKLARI
Eğitim-Öğretim
AKADEMİKBAŞARI
STRATEJİK AMAÇ
1:
Öğrencilerin Akademik başarısını arttırmak
STRATEJİK HEDEF
1:
Öğrencilerin ağırlıklı not ortalamalarını artırarak
teşekkürve takdir belgesi alan öğrenci sayısınıartırmak
PerformansGöstergeleri
Takdir alanÖğrenci
Teşekkür alanÖğrenci
MevcutDurum
2015
2016
2017
2018
2019
% 18
%20
% 21 %22
%23
%24
%27
%30
%31
%33
%34
%32
FAALİYETLER:








Sınıf geçme ve sınav yönetmeliği hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi
Yaprak test çalışmaları
Deneme sınavları yapılması
Alan seçimi ile ilgili rehberlik yapılması
9.sınıflara oryantasyon çalışmalarının yapılması
Planlı ve verimli ders çalışma konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi
Hazırlık kursları
Aile eğitimi seminerlerinin yapılması
PERFORMANS GÖSTERGESİ:








Sınıf geçme ve sınav teknikleri konusunda bilgilendirilen öğrencisayısı
Dağıtılan yaprak test sayısı
Yapılan deneme sınavı sayısı
Alan seçimi ile ilgili yapılan seminer, veli bilgilendirme toplantılarısayısı
9. sınıftaki sınıf geçme oranları, dersbaşarısı
Açılan hazırlık kursları sayısı
Sınıf velilerine yapılan toplantılarınsayısı
Aile eğitimine katılan velilerinsayısı
41
OKUL İÇİN TEMA BAŞLIKLARI
Eğitim-Öğretim
AKADEMİKBAŞARI
STRATEJİKAMAÇ
2:
Üniversiteyi kazanan öğrenci sayısını arttırmak
STRATEJİK HEDEF 2: Öğrencilerin YGS-LYS puanlarını artırarak dahaçok
öğrencinin üniversiteye gitmelerinisağlamak
Performans
Mevcut
Göstergeleri
Durum
2015
2016
2017
2018
2019
%61
%65
% 70
%75
%80
Üniversiteyi kazanan
Öğrenci sayısı
%61
FAALİYETLER:
 Sınav sistemi, verimli ders çalışma, motivasyon konularındaöğrencilerin
bilgilendirilmesi
 Yaprak testçalışmaları
 Deneme sınavlarıyapılması
 Alan seçimi ile ilgili rehberlik yapılması
 Üniversite ve mesleklerin tanıtılması
 Ailelere yönelik seminerlerindüzenlenmesi
 Hazırlık kurslarınınaçılabilmesi
 Tercih döneminde öğrencilere rehberlikedilmesi
42
PERFORMANSGÖSTERGESİ:
 Sınav sistemi, verimli ders çalışma, motivasyon konusunda
bilgilendirilenöğrenci sayısı
 Dağıtılan yaprak test sayısı
 Yapılan deneme sınavı sayısı
 Alan seçimi ile ilgili yapılan seminer, veli bilgilendirme toplantıları sayısı
 Üniversite ve mesleklerin tanıtıldığı öğrencisayısı
 Aile seminerlerine katılan velisayısı
 Hazırlık kurslarına katılan öğrenci sayısı
 Yetiştirme kurslarına katılan öğrenci sayısı
 Tercih döneminde rehberlik yapılan öğrencisayısı
OKUL İÇİN TEMA BAŞLIKLARI
Eğitim-Öğretim
AKADEMİKBAŞARI
STRATEJİK AMAÇ
3: Öğrenci devamsızlığını azaltmak
STRATEJİK HEDEF 3: Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı yapan veokuldan
ayrılmak zorunda kalan öğrencilerin sayısınıazaltmak
Performans
Mevcut
Göstergeleri
Durum
Devamsızlıknedeni
ile Sınıftekrarı
yapan öğrencisayısı
%8
2015
2016
2017
2018
2019
%7
%6
%5
%4
%3
FAALİYETLER:
 Devamsızlık nedenleri anketleri düzenleyip sonuçlarınındeğerlendirilmesi
 Öğrencileri sınıf geçme ve devam-devamsızlık yönetmeliğikonusunda
bilgilendirilmesi
 Devamsızlığı fazla olan öğrenci velileri ilegörüşülmesi
 Devamsızlıkları telefon(sms) ve mektupla velilerebildirilmesi
 Devamsızlık yapan öğrencilerin Rehberlik servisineyönlendirilmesi
 Devamsızlığı az olan öğrencilerinödüllendirilmesi
43
PERFORMANSGÖSTERGESİ:
 Devamsızlık nedenleri anketinin uygulandığı öğrencisayısı
 Yönetmelik konusunda bilgilendirilen öğrencisayısı
 Görüşülen velisayısı
 Ailelere gönderilen mektup ve mesajsayısı
 Rehberlik servisine yönlendirilen öğrencisayısı
 Devamsızlığı az olduğu için ödüllendirilen öğrencisayısı
44
OKUL İÇİN TEMABAŞLIKLARI
Eğitim-Öğretim
SOSYAL- KÜLTÜREL-SPORTİFFAALİYETLER
STRATEJİKAMAÇ 4:Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimleri için sosyal kültürel
ve sportif faaliyetlere katılımı arttırmak
STRATEJİKHEDEF 4: İl, İlçe ve Okul içerisinde yapılacak sosyal, kültürelve
sportif etkinliklere öğrencilerin katılımlarınısağlamak
PerformansGöstergeleri
Mevcut
2015
2016
2017
2018
2019
%15
%20
%22
%24
%25
%26
%40
%42
%44
%46
%48
%50
Durum
Sosyal-Kültürel
Etkinlikler
SportifEtkinlikler
FAALİYETLER:
1) Sosyal-kültürel alanda(müzik, şiir, tiyatro, satranç, halk oyunları, resim)yetenekli
öğrencilerinbelirlenmesi
2) Sportif alanda(futbol, basketbol, voleybol, badminton) yetenekliöğrencilerin
belirlenmesi
3) Yıl içinde Müzik-Tiyatro-Şiir-Halk oyunları-Resim faaliyetlerinindüzenlenmesi
4) Futbol-basketbol-voleybol-badminton faaliyetlerinindüzenlenmesi
5) Düzenlenecek etkinliklere velilerin katılımlarınınsağlanması
6) Faaliyetlere öğrencileringörevlendirilmeleri
PERFORMANSGÖSTERGESİ:
 Sosyal –kültürel alanda ilgi ve yeteneği tespit edilen öğrencisayısı
 Sportif alanda ilgi ve yeteneği tespit edilen öğrencisayısı
 Yıl içinde düzenlenen Tiyatro- müzik- Halk oyunları-şiir-resim etkinliklerininsayısı
 Yıl içinde düzenlenen futbol- basketbol- voleybol- badminton etkinliklerininsayısı
 Düzenlenen etkinliklere katılan velisayısı
 Faaliyetlerde görevlendirilen öğrencisayısı
45
OKUL İÇİN TEMABAŞLIKLARI
Eğitim-Öğretim
VELİ İŞBİRLİĞİ
STRATEJİK AMAÇ 5:
Okul - Veli işbirliğini arttırmak
STRATEJİK HEDEF 5:
davranışlarını geliştirmek
Okul - Veli işbirliğini arttırarak öğrencilerin
Performans
Göstergeleri
Mevcut
Durum
2015
2016
2017
2018 2019
%55
%55
%60
%65
%70
Velilerinokul
toplantılarınakatılma
FAALİYETLER:
1) Veli ziyaretlerininyapılması
2) Sınıf veli toplantılarının yapılması
3) Velilere yönelik seminerlerindüzenlenmesi
4) Velilere yönelik sosyal-kültürel etkinliklerinyapılması
5) Okulumuzda yapılan faaliyetlere velilerin davetedilmesi
PERFORMANSGÖSTERGESİ:
 Veli ziyaretlerininsayısı
 Sınıf veli toplantılarının sayısı
 Velilere yönelik düzenlenen seminerlerinsayısı
 Velilere yönelik sosyal-kültürel etkinliklerinsayısı
 Okulumuzda yapılan faaliyetlere katılan velisayısı
46
%75
OKUL İÇİN TEMABAŞLIKLARI
Eğitim-Öğretim
DİSİPLİN
STRATEJİK AMAÇ 6:
arttırmak
Çalışanların motivasyonunu ve meslekigelişimini
STRATEJİKHEDEF 6: Çalışanların motivasyonunu artıracak etkinler ilemesleki
gelişimlerini sağlayacak seminerlerdüzenlemek
Performans
Mevcut
Göstergeleri
Durum2019
Motivasyonu
%40
2015
2016
%55
%60
2017 2018
%65 %75
%90
artıracaketkinlikler
Meslekigelişimi
%50
%60
%70
%80
artıracakfaaliyetler
FAALİYETLER:
1. Öğretmenlere motivasyon artırıcı seminerverilmesi
2. Çalışanların doğum günlerinin kutlanması
3. Çalışanlara ev ziyaretlerininyapılması
4. Çalışanlarınödüllendirilmesi
5. Öğretmenlere bilgisayar kullanım seminerlerininverilmesi
6. Öğretmenlere akıllı tahta kullanım kurslarıdüzenlenmesi
47
%85
%90
PERFORMANSGÖSTERGESİ
 Öğretmenlere verilen motivasyon artırıcı seminerlerinsayısı
 Özel günleri kutlanan personelinsayısı
 Personele yapılan ev ziyaretlerisayısı
 Ödüllendirilen personelsayısı
 Öğretmenlere düzenlenen bilgisayar kullanım seminerlerininsayısı
 Öğretmenlere verilen akıllı tahta kullanım kurslarısayısı
48
OKUL İÇİN TEMA BAŞLIKLARI
Eğitime Destek Hizmetleri
FİZİKİDURUM
STRATEJİKAMAÇ
STRATEJİKHEDEFkaliteli hale getirmek
Performans
Göstergeleri
7: Okulun fiziki yapısını iyileştirmek
7: Okulun fiziki yapısını iyileştirerek eğitim öğretimi daha
Mevcut
Durum
2015
2016
2017
Okularaç-gereçlerini
yenilemek
x
x
x
Okulun fizikiyapısını
iyileştirmek
x
x
x
x
x
x
x
Okulunçevresini
düzenlemek
HEDEF 1
 Fen laboratuvarının düzenlenmesi.
 Coğrafya-tarih malzemelerinin yenilenmesi
 Okul idari ve öğretmen bilgisayarlarının yenilenmesi
HEDEF 2



Koridorların ve sınıfların bakımlarının yapılması
Sınıf sıralarının yenilenmesi
Akıllı tahtaların bakımının yapılması
HEDEF 3



Okulun yeşil alanlarının artırılması
Bahçedeki ağaç sayısının artırılması
Bahçedeki oturma banklarının sayısının artırılması
PERFORMANSGÖSTERGESİ:







Oluşturulan laboratuvar sayısı
Bahçede yeşillendirilen alanlar
Okulda yenilenen yerler ve sayısı
Okula alınan bilgisayarların sayısı
Yenilenen sınıfların sayısı
Oturma banklarının sayısı
Ağaçlandırılan yerlerin sayısı
49
2018
2019
x
Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme
Okul için örnek faaliyet/projeler
Faaliyetler
1. Kurslar
2. Ölçmedeğerlendirme
3. Soru bankasıoluşturma
4. Gezigözlem
5. Bilgilendirmefaaliyeti
6. Velitoplantıları
7. Veli ziyaretifaaliyeti
8. Hizmet içi eğitimfaaliyeti
9. Okul içi eğitimfaaliyeti
10. Fiziki yapıplanlaması
11.Ödüllendirmefaaliyeti
12.Ortaksınavfaaliyeti
Projeler
1. Sms sistemioluşturma
2. Websayfası
3. Kitap toplamakampanyası
4. Giysi yardım toplamakampanyası
Maliyetlendirme Tablosu
Planın
Stratejik
1.Yılı
Amaç/HedefNo (2015)
Amaç 1
8000
Hedef 1.1
-a-b
Amaç 2
15000
Hedef 2.1
a-b
Amaç 3
5000
Hedef 3.1
a-b
Amaç 4
15000
Hedef 4.1
a-b
Amaç 5
5000
Hedef 5.1
a-b
Amaç 6
5000
Hedef 6.1
a-b
Amaç 7
25000
Hedef 7.1
a-b
TOPLAM
78000
Planın
2.Yılı
(2016)
6000
-c
16500
c
5500
c
16500
c
5500
c
5500
c
27500
c
83000
50
Planın
3.Yılı
(2017)
5000
-d
18000
d
6000
d
18000
d
6000
d
6000
d
30000
d
89000
Planın 5.
Planın 4.
Yılı
Yılı (2018) (2019)
4000
3000
-e
-f
19500
21000
e
f
6500
7000
e
f
19500
21000
e
f
6500
7000
e
f
6500
7000
e
f
32500
35000
e
f
95000
101000
EĞİTİME DESTEKHİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ-1. Okul personelinin kişisel ve
meslekigelişimin sağlanması.
Hedef-1. Personelin eğitim teknolojilisini kullanma
kapasitesiniartırma.
FAALİYETLER:
1. Bilgisayarkullanımı.
2. Word, Excel, Power Point kullanımı kurslarınınaçılması.
3. Word, Excel, Power Point kullanımı kurslarınınaçılması.
4. Word, Excel, Power Point kullanımı
kurslarınakatılımımın Özendirilmesi
Hedef-2 Kişisel ve mesleki kurslara katılımınsağlanması.
Faaliyet:
Kurslarınduyurulması
Faaliyet:
katılımınözendirilmesi.
Faaliyet: hizmet içi eğitim faaliyetine katılımınözendirilmesi.
51
52
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Plan Gelişiminin İzlenmesi
Çanakkale Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planı, 2015–2019 yıllarını
kapsayan bir dönem için hazırlanmıştır. Planın başarıya ulaşması için bu dönemler içinde
planın yıllık iki kez gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme, faaliyet alanları
çerçevesinde, OGYE’nin hazırlayacağı 6 aylık faaliyet raporlarıyla yapılacaktır. İlerleme
sağlanan ve sağlanamayan alanların ortaya konulacağı bu raporlar, faaliyetlerin sürekli
geliştirilmesi için plana yardımcı olacaktır. OGYE izleme ve değerlendirmede etkin
olacaktır
Performans Değerlendirmesi
Performansların izlenmesi, planı izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için
performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak bir veri tabanı halinde OGYE
tarafından toplanacaktır ve OGYE tarafından değerlendirilecektir.
Planın etkin olması ve başarıya ulaşması için bu izleme ve değerlendirmede bu dört
unsurun gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme, faaliyet Alanları
çerçevesinde okulun hazırlayacağı 6 aylık faaliyet raporlarıyla yapılacaktır. İlerleme
sağlanan alanlar belirtilecek ve gelişim olmayan alanlar nedenleriyle ortaya konulacaktır.
Bu raporlar faaliyetlerin sürekli geliştirilmesi için plana ışık tutacaktır.
53
İZLEME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI
İzleme ve Değerlendirme aşağıdaki esaslara bağlı kalınarakyapılacaktır:
 Her eğitim öğretim yılı başında o yıl gerçekleştirilecek her bir hedef veya faaliyetiçin,
sorumlu kişiler belirlenecektir. Bu kişilerin, öğrenen okul anlayışını bir davranışolarak
benimsemiş olmasına dikkatedilecektir.
 Her çalışma yılı için okul gelişim planıhazırlanacaktır.
 Her çalışma yılı /dönemi de ekiplerce faaliyet için bir iyileştirme planıhazırlanacaktır.
OGYE başkanına teslim edeceklerdir.
 Sorumlu kişi veya ekipler her ay rapor düzenleyerek amaca ulaşma veyahedefin
gerçekleşme düzeyi hakkında bilgisunacaklardır.
 Faaliyetler performans göstergelerine göre değerlendirilecektir. Bu bakımdanher
çalışma öncesinde performans göstergeleri gözdengeçirilecektir.
 Çalışmalarda verilerin kullanılması ve her şeyin rakamlarla ifadeedilmesi
sağlanacaktır.
 Tüm çalışmalar açıklık ve hesap verebilirlik ilkesine uygun olarakgerçekleştirilecektir.
 Yapılan çalışmaların sonucuna göre Stratejik Plan gözdengeçirilecektir.
 Stratejik planın ilgili Birim Amiri tarafından takip edilmesi gereklilikten ötebir
zorunluluktaşımaktadır
54
2017
2018
2015
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
KAYNAKLAR
BÜTÇE
SORUMLUKİŞİLER/
KURUMLAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Sınıf
geçmevesınavt
ekniklerikonusu
ndabilgilendiril
enöğrencisayısı
Dağıtılanyaprak
testsayısıYapıla
ndenemesınavı
sayısıAlan
seçimiileilgili
yapılanseminer,
velibilgilendirm
e
toplantılarısayısı
9.
sınıftakisınıfgeçm
eoranları,dersbaş
arısıAçılanhazırlık
kurslarısayısıSınıf
velilerineyapılant
oplantılarınsayısı
Aileeğitiminekatıl
an velilerinsayısı
ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİNBAŞLAYIŞBİTİŞYILI)
2016
UYGULANMAKTA
Sınıf geçme
vesınavtekniklerikon
usundaöğrencilerebi
lgiverilmesi
Yaprak
testçalışmalarıDenem
esınavlarınınyapılması
Alan seçimi
ileilgiliailelerebilgile
ndirmetoplantılarını
nyapılması
9.
Sınıföğrencilerineorya
ntasyonyapılmasıHazı
rlık
kurslarınınaçılması
Sınıf
velilerineyapılantopla
ntılarınsayısıAile
eğitiminekatılanvelile
rinsayısı
STRATEJİK
HEDEFTEMEVCUT
DURUM
HEDEFLERE
ULAŞMADA
YAPILACAK
FAALİYETLERVEYA
PROJELER
STRATEJİK
AMAÇLAR
STRATEJİK
HEDEFLER
Öğrencilerinağırlıklınotortalamalarınıartırarakteşekkür
vetakdirbelgesialanöğrencisayısınıartırmak
1
AkademikBaşarı
AmaçNo
Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
STRATEJIK PLANI 2015-2019 YILI
EYLEMPLANI
x x
x
x
Okulİdaresi
RehberÖğre
tmen
Öğretmenler
İlçeMiliEği
timMüdürl
üğü
55
x x x x x x
X x x x
Ailelere
yönelikseminerleri
ndüzenlenmesi
Hazırlıkkurslarının
açılabilmesi
Tercihdönemindeöğ
rencilererehberliked
ilmesi
2017
2018
2015
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
x
OCAK
KAYNAKLAR
BÜTÇE
SORUMLU KİŞİLER /
KURUMLAR
x x x x x x
2016
Üniversitevem
esleklerintanıtı
lması
TEMMUZ
Denemesınavları
yapılması
UYGULANMAKTA
Yapraktestçalış
maları
*Sınavsistemi,
verimliders
çalışma,
motivasyon
konularında
bilgilendirilen
öğrencilerin
sayısı
*Testsayıları
*Yapılandeneme
sınavları
*Mesleklerve
üniversite
tanıtımlarıyapılan
öğrencisayısı
*Aile
seminerlerine
katılan velisayısı
*Acılanhazırlık
kursu
*Tercih
döneminde
rehberlikyapılan
öğrencisayısı
ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİNBAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI)
HAZİRAN
Sınav
sistemi,verimlidersç
alışma,motivasyonk
onularındaöğrenciler
inbilgilendirilmesi
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
STRATEJİKHEDEFTE
MEVCUT DURUM
HEDEFLERE
ULAŞMADA
YAPILACAK
FAALİYETLER VEYA
PROJELER
STRATEJİK
AMAÇLAR
STRATEJİK
HEDEFLER
ÖğrencilerinYGS-LYSpuanlarınıartırarakdahaçok
öğrencininüniversiteyegitmelerinisağlamak
2
Üniversiteyikazanan öğrencisayısınıartırmak
Amaç No
Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
STRATEJIK PLANI 2015-2019 YILI
EYLEMPLANI
x x
x
x
Okulİdaresi
Rehber
Öğretmen
Öğretmenler
56
x x x x
2017
2018
2015
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
KAYNAKLAR
BÜTÇE
SORUMLUKİŞİLER/
KURUMLAR
STRATEJİK
HEDEFTEMEVCUT
DURUM
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
DevamsızlıkYapan
Öğrencilere
Uygulanan
devamsızlık
nedenleriAnket
Sayısı
Devamsızlık
konusunda
Bilgilendirilen
ÖğrenciSayısı
Devamsızlık
konusunda
BilgilendirilenVeli
Sayısı
Mektup veCep
Telefonu Yoluİle
BilgilendirilenVeli
Sayısı
Devamsızlık
yapmayıp
ödüllendirilen
öğrencisayısı
2016
DevasızlıkYapanÖğ
rencilereDevamsızl
ığınNedenleriAnket
ininYapılmasıDeva
msızlıkKonusunda
ÖğrencilerinBilgile
ndirilmesiDevamsı
zlıkKonusundaVelil
ere
yönelik
BilgiverilmesiÖğrenciD
evamsızlıklarınıMektup
ve Ceptelefonumesajı
ileVelilerinBilgilendiril
mesiDevamsızlıkyapm
ayanöğrencilerinödülle
ndirilmesi
ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİNBAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI)
UYGULANMAKTA
HEDEFLERE
ULAŞMADA
YAPILACAK
FAALİYETLERVEYA
PROJELER
STRATEJİK
AMAÇLAR
STRATEJİK
HEDEFLER
Devamsızlıknedeniylesınıftekrarıyapanveokuldanayrılmak
zorundakalanöğrencilerinsayısınıazaltmak
3
ÖğrenciDevamsızlığınıazaltabilme
AmaçNo
Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
STRATEJIK PLANI 2015-2019 YILI
EYLEMPLANI
x x
x
x
Okulİdaresi
RehberÖğre
tmen
Öğretmenler
x x x x x x
57
x x x x
2017
2018
2015
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
KAYNAKLAR
BÜTÇE
SORUMLU
KİŞİLER/
KURUMLAR
STRATEJİK
HEDEFTE
MEVCUTDURUM
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Sosyal –kültürel
alanda ilgive
yeteneği tespitedilen
öğrenci sayısıSportif
alanda ilgive
yeteneği tespitedilen
öğrenci sayısıYıl
içindedüzenlenen
Tiyatro- müzik-Halk
oyunları-şiir-resim
etkinliklerininsayısı
Yıl içindedüzenlenen
futbol-basketbolvoleybol-badminton
etkinliklerininsayısı
Düzenlenen
etkinliklerekatılan
velisayısı
Faaliyetlerde
görevlendirilen
öğrencisayısı
ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİNBAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI)
2016
Sosyal-kültürelalanda
(müzik, şiir,tiyatro,
satranç, halkoyunları,
resim)yetenekli
öğrencilerin
belirlenmesi
Sportif alanda(futbol,
basketbol,voleybol,
badminton)yetenekli
öğrencilerin
belirlenmesi
Yıl içindeMüzik-TiyatroŞiir-Halkoyunları-Resim
faaliyetlerinin
düzenlenmesi
Futbol-basketbolvoleybolbadminton
faaliyetlerinin
düzenlenmesi
Düzenlenecek
etkinliklerevelilerin
katılımlarının
sağlanması
Faaliyetlereöğrencilerin
görevlendirilmeleri
UYGULANMAKTA
HEDEFLERE
ULAŞMADA
YAPILACAK
FAALİYETLER
VEYA
PROJELER
STRATEJİK
AMAÇLAR
STRATEJİK
HEDEFLER
İl,İlçeveOkuliçerisindeyapılacaksosyal,kültürelve
sportifetkinliklereöğrencilerinkatılımlarınısağlamak
4
Öğrencilerinkişiselve sosyalgelişimleri içinsosyalkültürel
ve sportif faaliyetlerekatılımı artırmak
maçNo
Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi STRATEJIK
PLANI 2015-2019 YILI EYLEMPLANI
x x
x
x
Okulİdaresi
BedenEğitimi
Öğretmenleri
İlçeMilli
Eğitim
Müdürlüğ
ü
Gençlikve
Spor İlçe
Müdürlüğ
ü
58
x x x
x x x
x x x x
Okulumuzdayapılan
faaliyetlerevelilerin
davetedilmesi
Velilereyönelik
sosyalkültüreletkinlikl
erinsayısı
Öğretmenler
Okulumuzdayapı
lanfaaliyetlereka
tılan velisayısı
59
x x x
x
x
x
x
x
EKİM
x x x
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
x
OCAK
KAYNAKLAR
x x
2018
Velilere
yöneliksosyalkültüreletkinliklerin
yapılması
2017
RehberÖğret
men
2016
Velilereyönelik
düzenlenense
minerlerinsayıs
ı
2015
Velilereyönelik
seminerlerindü
zenlenmesi
ARALIK
Okulİdaresi
KASIM
Sınıfvelitopla
ntılarınınsayı
sı
MART
Sınıfvelitoplant
ılarınınyapılma
sı
ŞUBAT
Veliziyaretlerinin
sayısı
UYGULANMAKTA
Veliziyaretlerinin
yapılması
ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİNBAŞLAYIŞBİTİŞYILI)
BÜTÇE
SORUMLUKİŞİLER/
KURUMLAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
STRATEJİKHEDEFTE
MEVCUTDURUM
HEDEFLERE
ULAŞMADA
YAPILACAK
FAALİYETLERVEYA
PROJELER
STRATEJİKAMAÇLAR
STRATEJİK
HEDEFLER
Okul-Veliişbirliğiniarttıraraköğrencilerin
davranışlarınıgeliştirmek
5
Okul-Veliişbirliğiniartırmak
AmaçNo
Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
STRATEJIK PLANI 2015-2019 YILI EYLEMPLANI
Öğretmenlere
bilgisayarkullanım
seminerlerinin
verilmesi
Öğretmenlereakıllı
tahta kullanım
kursları
düzenlenmesi
ARALIK
2015
2016
2017
2018
x
x
x
x
x
EKİM
x x x
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
x
OCAK
KAYNAKLAR
BÜTÇE
SORUMLUKİŞİLER
/KURUMLAR
x x
KASIM
Çalışanların
ödüllendirilmes
i
MART
Çalışanlaraev
ziyaretlerinin
yapılması
UYGULANMAKTA
Çalışanlarındoğum
günlerinin
kutlanması
Öğretmenlere
verilenmotivasyon
artırıcıseminerlerin
sayısı
Özelgünleri
kutlananpersonelin
sayısı
Personeleyapılan
ev ziyaretlerisayısı
Ödüllendirilen
personelsayısı
Öğretmenlere
düzenlenen
bilgisayarkullanım
seminerlerinin
sayısı
Öğretmenlere
verilen akıllıtahta
kullanımkursları
sayısı
ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİNBAŞLAYIŞBİTİŞYILI)
ŞUBAT
Öğretmenlere
motivasyonartırıcı
seminerverilmesi
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
STRATEJİK
HEDEFTEMEVCUT
DURUM
HEDEFLERE
ULAŞMADA
YAPILACAK
FAALİYETLER
VEYAPROJELER
STRATEJİK
AMAÇLAR
STRATEJİK
HEDEFLER
Çalışanlarınmotivasyonunuartıracaketkinlerile
meslekigelişimlerinisağlayacakseminerlerdüzenlemek
6
Çalışanlarınmotivasyonunu vemeslekigelişimini
artırmak
AmaçNo
Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
STRATEJIK PLANI 2015-2019 YILI EYLEMPLANI
Okulİdaresi
Rehber
Öğretmen
Öğretmenler
60
x x x
Bahçedekiağaç
sayısınınartırılması
2017
2018
2015
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
KAYNAKLAR
BÜTÇE
SORUMLUKİŞİLER
/KURUMLAR
2016
UYGULANMAKTA
Coğrafya-tarih
malzemelerini
n yenilenmesi
Okulunyeşil
alanlarınınartırılması
ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİNBAŞLAYIŞBİTİŞYILI)
x x
x
x
Oluşturula
nlaboratuv
arsayısı
Fenlaboratuvarının
düzenlenmesi
Okul idari veöğretmen
bilgisayarlarının
yenilenmesi
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
STRATEJİK
HEDEFTEMEVCUT
DURUM
HEDEFLERE
ULAŞMADA
YAPILACAK
FAALİYETLER
VEYAPROJELER
STRATEJİK
AMAÇLAR
STRATEJİK
HEDEFLER
Okulunfizikiyapısınıiyileştirerekeğitimöğretimidaha
kalitelihalegetirmek
7
EğitimÖğretimineniyive kalitelişekildeyapılması
içinFizikiyapınıneniyişekildeiyileştirilip
düzenlenmesi
açNo
Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
STRATEJIK PLANI 2015-2019 YILI EYLEMPLANI
Bahçedeyeşil
Okulİdaresi
lendirilenalan
larOkulda
İl MilliEğitim
yenilenenyerler
Müdürlüğü
vesayısı
Okulaalınanbil
gisayarlarınsa
İlçe MilliEğitim
yısıYenilenens
Müdürlüğü
ınıflarınsayısı
Oturmabanklar Belediye
ınınsayısıAğaç başkanlığı
landırılanyerle
rinsayısı
61
x x x
x x x x
x x x x x
İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU
Branş
Öğretmenle
15.09.2014 ri

Sınıf geçme ve sınavteknikleri
konusundabilgilendirilen
öğrencisayısı
33

Dağıtılan yaprak testsayısı

Yapılan deneme sınavısayısı

Alan seçimi ile ilgiliyapılan
seminer, velibilgilendirme
toplantılarısayısı

Esat ENGİN
15.06.2015 Sınıf
Öğretmenle
ri
İlgili RaporaGöre
Varsa Önlem
Alacak
Kurum/Birim/Kişi
‘e
/ AylıkFaaliyetle
İlgiliRapor
Verilecek
Kurum/Birim
/ Kişi
%
32
%30 ‘a çıkarılması
%
31
Rehber
Öğretmeni
‘ye
Faaliyetin
Etkinliğin
i Ölçme
Yöntemi
%
Faaliyette
n Sorumlu
Kurum/
Birim/Kişi
‘e
Faaliyetin
Başlamave
Bitiş Tarihi
9. sınıftaki sınıf geçmeoranları,
dersbaşarısı
Burcu ATASOY

Açılan hazırlık kurslarısayısı

Sınıf velilerineyapılan
toplantılarınsayısı
•
2014-2015 ‘de
•
2015-2016
çıkarılması
•
2016-2017
çıkarılması
•
2017-2018
Çıkarılması








Sınıfgeçmevesınavtekniklerikonusundaöğrencilerebilgi
verilmesi
Yapraktestçalışmaları
Denemesınavlarınınyapılması
Alanseçimiileilgiliyapılanseminer,velibilgilendirmetoplantıların
yapılması
9.sınıftakisınıfgeçmeoranları,dersbaşarısı
Hazırlıkkurslarınınaçılması
Sınıfvelilerinebilgiverilmesi
Aileeğitimlerinindüzenlenmesi
STRATEJİK AMAÇ 1 : Öğrencilerin Akademik başarısınıartırmak
HEDEF 1 : Öğrencilerin ağırlıklı not ortalamalarını artırarak teşekkür ve takdir belgesi alan öğrenci sayısınıarttırmak
PERFORMANS
İZLEME
GÖSTERGELER
Günlük/Haftalık
İ
HaftalıkFaaliyetle

Aile eğitimine katılanvelilerin
sayısı
62
ÖNERİLER
İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU
STRATEJİK AMAÇ 2 : Üniversiteyi kazanan öğrenci sayısını arttırmak
HEDEF 2:
Öğrencilerin YGS-LYS puanlarını artırarak daha çok öğrencinin üniversiteye gitmelerinisağlamak
Sınıf
Rehber
15.09.2014 Öğretmeni
‘e
‘e
70
75
%
%
Rehber
Öğretmeni
Faaliyetin
Etkinliğin
i Ölçme
Yöntemi
%61 ‘eçıkarılması
% 65 ‘e
Faaliyetin
Başlamave
Bitiş Tarihi
Faaliyette
n Sorumlu
Kurum/
Birim/Kişi
Günlük/Haftalık
/ AylıkFaaliyetle
İlgiliRapor
Verilecek
Kurum/Birim
/ Kişi
HaftalıkFaaliyetle
İlgili RaporaGöre
Varsa Önlem
Alacak
Kurum/Birim/Kişi
PERFORMANS
GÖSTERGELER
İ
Sınav sistemi,
verimlidersçalışma,motiv
asyonkonularındabilgilen
dirilenöğrencilerinsayısı
Testsayıları
Yapılan denemesınavları
Meslekler
veüniversitetanıtımları
yapılanöğrencisayısı
Esat ENGİN
15.06.2015
Burcu
ATASOY
Aile seminerlerine
katılanvelisayısı
Acılan hazırlıkkursu
•
2014-2015 ‘de
•
2015-2016
çıkarılması
•
2016-2017
çıkarılması
•
2017-2018
Çıkarılması
Sınavsistemi,verimlidersçalışma,motivasyon
konularındaöğrencilerinbilgilendirilmesi
Yapraktestçalışmaları
Denemesınavlarıyapılması
Üniversitevemesleklerintanıtılması
Ailelereyönelikseminerlerindüzenlenmesi
Hazırlıkkurslarınınaçılabilmesi
Tercihdönemindeöğrencilererehberlikedilmesi
İZLEME
Tercih
döneminderehberlikyapılan
öğrencisayısı
63
ÖNERİLER
İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU
Rehberlik
Öğretmeni
İdare
Faaliyetin
Etkinliğin
i Ölçme
Yöntemi
Günlük/Haftalık
/ AylıkFaaliyetle
İlgiliRapor
Verilecek
Kurum/Birim
/ Kişi
HaftalıkFaaliyetle
İlgili RaporaGöre
Varsa Önlem
Alacak
Kurum/Birim/Kişi
15.09.2014
DevamsızlıkYapanÖğrencil
ereUygulanandevamsızlık
nedenleriAnketSayısı
DevamsızlıkkonusundaBilgil
endirilen ÖğrenciSayısı
% 7 ‘e düşürülmesi
% 6 ‘ya düşürülmesi
% 5 ‘e düşürülmesi
%4 ‘e düşürülmesi
Faaliyetin
Başlamave
Bitiş Tarihi
Faaliyette
n Sorumlu
Kurum/
Birim/Kişi
DevamsızlıkkonusundaBilgil
endirilen VeliSayısı
Mektup ve Cep
TelefonuYoluİle
Bilgilendirilen VeliSayısı
Esat ENGİN
15.06.2015
Burcu ATASOY
Rehberlikservisinegönde
rilen öğrencisayısı
Devamsızlıkyapmayıpödülle
ndirilen öğrencisayısı
2014-2015‘de
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Devamsızlıknedenlerianketleridüzenleyipsonuçlarınındeğerlendirilmesi
Öğrencilerisınıfgeçmevedevam-devamsızlıkyönetmeliğikonusunda
bilgilendirilmesi
Devamsızlığıfazlaolanöğrencivelileriilegörüşülmesi
Devamsızlıklarıtelefon(sms)vemektuplavelilerebildirilmesi
DevamsızlıkyapanöğrencilerinRehberlikservisineyönlendirilmesi
Devamsızlığıazolanöğrencilerinödüllendirilmesi
STRATEJİK AMAÇ 3 : Öğrenci DevamsızlıklarınıAzaltma
HEDEF 3: : Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı yapan ve okuldan ayrılmak zorunda kalan öğrencilerin sayısınıazaltmak
PERFORMANS
İZLEME
GÖSTERGELER
İ
64
ÖNERİLER
İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU
Sosyal-kültürelalanda(müzik,şiir,tiyatro,satranç,halkoyunları,resim)
yetenekliöğrencilerinbelirlenmesi
Sportifalanda(futbol,basketbol,voleybol,badminton)yetenekli
öğrencilerinbelirlenmesi
YıliçindeMüzik-Tiyatro-Şiir-Halkoyunları-Resimfaaliyetlerinin
düzenlenmesi
Futbol-basketbol-voleybol-badmintonfaaliyetlerinindüzenlenmesi
Düzenleneceketkinliklerevelilerinkatılımlarınınsağlanması
Faaliyetlereöğrencileringörevlendirilmeleri
STRATEJİK AMAÇ 4 : Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimleri için sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere katılımıarttırmak
HEDEF 4:
İl, İlçe ve Okul içerisinde yapılacak sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere öğrencilerin katılımlarınısağlamak
PERFORMANS
İZLEME
GÖSTERGELER
Günlük/Haftalık
İ
HaftalıkFaaliyetle
Faaliyetin
Başlamave
Bitiş Tarihi
Faaliyetten
Sorumlu
Kurum/
Birim/Kişi
HARUN
ASAR
Faaliye
tin
Etkinliğ
ini
Ölçme
Yöntem
i
/ AylıkFaaliyetle
İlgiliRapor
Verilecek
Kurum/Birim
/ Kişi
İlgili RaporaGöre
Varsa Önlem
Alacak
Kurum/Birim/Kişi
Sportif alanda
ilgiveyeteneği
tespitedilenöğrencis
ayısı
Yıl
içindedüzenlenenTiy
atro- müzikHalkoyunları-şiirresimetkinliklerinins
ayısı
Beden
Eğitimi
Öğretm
eni
15.09.2014
Sosyal –kültürel
alandailgive yeteneği
tespitedilenöğrencisayısı
Esat ENGİN
15.06.2015
Burcu ATASOY
Yıl içinde düzenlenenfutbolbasketbol- voleybolbadmintonetkinliklerininsay
ısı
Düzenlenenetkinliklerekatıla
n velisayısı
Faaliyetlerdegörevlendirilen
öğrencisayısı
65
ÖNERİLER
İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU
STRATEJİK AMAÇ 5 : Okul -Veli işbirliğiniarttırmak
HEDEF 5:
Okul - Veli işbirliğini arttırarak öğrencilerin davranışlarınıgeliştirmek
Veliziyaretlerinin yapılması
Sınıf velitoplantılarınınyapılması
Velilereyönelikseminerlerin düzenlenmesi
Velilereyöneliksosyal-kültüreletkinliklerin yapılması
Okulumuzda yapılanfaaliyetlerevelilerindavetedilmesi
İZLEME
Faaliyetin
Başlamave
Bitiş Tarihi
Faaliyette
n Sorumlu
Kurum/
Birim/Kişi
Faaliyetin
Etkinliğin
i Ölçme
Yöntemi
Günlük/Haftalık
/ AylıkFaaliyetle
İlgiliRapor
Verilecek
Kurum/Birim
/ Kişi
HaftalıkFaaliyetle
İlgili RaporaGöre
Varsa Önlem
Alacak
Kurum/Birim/Kişi
PERFORMANS
GÖSTERGELER
İ
Veli ziyaretlerininsayısı
Sınıf veli toplantılarınınsayısı
Mine
MUTLUA
Y
Şadiye
15.09.2014 ÖZTÜRK
Velilere
yönelikdüzenlenenseminer
lerinsayısı
Esat ENGİN
15.06.2015
Serap
COŞKUN
Burcu ATASOY
Velilere yöneliksosyalkültürel etkinliklerinsayısı
Okulumuzda
yapılanfaaliyetlere katılan
velisayısı
Halil
İbrahim
GÜLER
66
ÖNERİLER
İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU
Faaliyetten
Sorumlu
Kurum/
Birim/Kişi
MİNE
MUTLUAY
ŞADİYE
15.09.2014 ÖZTÜRK
Faaliye
tin
Etkinliğ
ini
Ölçme
Yönte
mi
/ AylıkFaaliyetle
İlgiliRapor
Verilecek
Kurum/Birim
/ Kişi
%60 ‘e çıkarılması
% 70 ‘e çıkarılması6% 80 ‘e çıkarılması27% 85‘e çıkarılması
Faaliyetin
Başlamave
Bitiş Tarihi
İlgili RaporaGöre
Varsa Önlem
Alacak
Kurum/Birim/Kişi
Öğretmenlereverilen
motivasyon
artırıcıseminerlerins
ayısı
Özel
günlerikutlananpers
onelinsayısı
Personele
yapılanevziyaretlerisayısı
Esat ENGİN
15.06.2015
SERAP
COŞKUN
Burcu ATASOY Ödüllendirilen personelsayısı
Öğretmenleredüzenlenen
bilgisayar
kullanımseminerlerininsa
yısı
2014-2015‘de
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Öğretmenleremotivasyonartırıcı seminerverilmesi
Çalışanlarındoğum günlerininkutlanması
Çalışanlaraev ziyaretlerininyapılması
Çalışanlarınödüllendirilmesi
Öğretmenlere bilgisayarkullanım seminerlerininverilmesi
Öğretmenlereakıllı tahtakullanım kursları düzenlenmesi
STRATEJİK AMAÇ 6 : Çalışanların motivasyonunu ve mesleki gelişiminiarttırmak
HEDEF 6 : Çalışanların motivasyonunu artıracak etkinler ile mesleki gelişimlerini sağlayacak seminerlerdüzenlemek
PERFORMANS
İZLEME
GÖSTERGELER
Günlük/Haftalık
İ
HaftalıkFaaliyetle
Öğretmenlere
verilenakıllıtahta kullanım
kurslarısayısı
67
ÖNERİLER
İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU
STRATEJİK AMAÇ 7 Eğitim Öğretimin en iyi ve kaliteli şekilde yapılması için Fiziki yapının en iyi şekilde iyileştirilipdüzenlenmesi
HEDEF7.
: 1. Eğitim öğretim materyalleri kazandırılması vedüzenlenmesi.
2. Eğitim öğretim ortamlarının düzenlenmesi vegeliştirilmesi.
Fenlaboratuvarınındüzenlenmesi.
Coğrafya-tarihmalzemelerininyenilenmesi
Okulidariveöğretmenbilgisayarlarınınyenilenmesi
Okulunyeşilalanlarınınartırılması
Bahçedekiağaçsayısınınartırılması
Bahçedekioturmabanklarınınsayısınınartırılması
Faaliyeti
n
Başlama
ve
Bitiş Tarihi
Faaliyetten
Sorumlu
Kurum/
Birim/Kişi
FaaliyetinEtkinliğini
ÖlçmeYöntemi
ALİ RIZA
Fenlaboratuvarınındüzenlenmesi.
Coğrafya-tarihmalzemelerininyenilenmesi
Edebiyatalanındakieserlerinçoğaltılması.
Okulidaribilgisayarlarınınyenilenmesi
Konferanssalonukoltuklarınıntamirinin
yapılması
Koridorlarınınvesınıflarınmermerveyagranit
taşadönüştürülmesi.
İZLEME
AKKUŞ
NAFİ AKBAL
15.09.2014
15.06.2015
İSMAİL
KARAKOÇ
68
Günlük/
Haftalık
/
AylıkFaaliyetle
İlgiliRapor
Verilecek
Kurum/Birim/
Kişi
Esat ENGİN
Haftalık
Faaliyetleİlgili
Rapora Göre
Varsa Önlem
Alacak
Kurum/Birim/
Kişi
Burcu
ATASOY
PERFORMANS
GÖSTERGELER
İ
1) Oluşturulanlaboratuvar
sayısı
2) Bahçedeyeşillendirilen
alanlar
3) Okulda
yenilenenyerlervesayıs
ı
4) Okulaalınanbilgisay
arlarınsayısı
5) Yenilenensınıfların
sayısı
6) Oturmabanklarının
sayısı
7) Ağaçlandırılanyerlerin
sayısı
ÖNERİLER
T.C.
ÇANAKKALE VALİLİĞİ
Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü
Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
“ Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2015-2019 Stratejik Planı”
Uygun Bulunmuştur.
OKUL STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU
STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU
SIRA
NO
ADI SOYADI
GÖREVİ
1
Esat ENGİN
2
Burcu ATASOY
3
Halil İbrahim GÜLER
4
Serya BOZKURT
OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
5
Ali ÇANTA
OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM
KURULU ÜYESİ
OKUL MÜDÜRÜ
MÜDÜR YARDIMCISI
ÖĞRETMEN
69
İMZA

Benzer belgeler