Kullanım Kılavuzu - Genie Industries

Yorumlar

Transkript

Kullanım Kılavuzu - Genie Industries
Kullanım Kılavuzu
Bakım Bilgileriyle birlikte
Fourth Edition
Second Printing
Part No. 82297TR
Dördüncü Basım • İkinci Baskı
Kullanım Kılavuzu
Önemli
Bu makineyi kullanmaya başlamadan önce güvenlik
kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun,
anlayın ve bu kural ve talimatlara uyun. Yalnızca yeterli
eğitimi almış yetkili kişiler bu makineyi kullanabilir. Tüm
sorularınız için Genie Industries ile iletişime geçin.
İçindekiler
Sayfa
Güvenlik Kuralları ....................................................... 1
Çalışma Öncesi Denetleme İşlemi .............................. 4
Fonksiyon Testleri ........................................................ 6
Çalışma Alanı Denetleme İşlemi ................................. 8
Kullanım Talimatları ..................................................... 9
Bakım Programı ........................................................ 11
Etiketler ..................................................................... 12
Özellikler .................................................................... 13
Telif Hakkı © 1993 Genie Industries
İletişim Bilgileri:
Dördüncü Basım:
İnternet: http://www.genielift.com
E-posta: [email protected]
İkinci Baskı, Aralık 2003
“Genie”, ABD'de ve başka bir çok ülkede
Genie Industries'in tescilli ticari markasıdır.
Geri dönüştürülmüş L kağıdı üzerine
basılmıştır
ABD'de basılmıştır
Genie Super Hoist
Parça No. 82297TR
Dördüncü Basım • İkinci Baskı
Kullanım Kılavuzu
Güvenlik Kuralları
Uyarı
Bu kılavuzda yer alan talimatlara
ve güvenlik kurallarına uyulmaması
ölüme ve ciddi yaralanmalara yol açar.
Aşağıdaki Koşulları Sağlamadan
Önce Bu Makineyi Çalıştırmayın:
Bu kullanım kılavuzunda yer alan güvenli makine
çalıştırma işleminin ana prensiplerini öğrenmek
ve uygulamak.
1 Tehlikeli durumlardan kaçının.
Bir sonraki bölüme devam etmeden önce
güvenlik kurallarını öğrenin ve iyice anlayın.
2 Çalıştırmadan önce daima denetleme işlemi
yapın.
3 Kullanmadan önce mutlaka fonksiyon testlerini
gerçekleştirin.
4 Çalışma alanını denetleyin.
5 Bu makineyi yalnızca amaca uygun olarak
kullanın.
Üreticinin talimatlarını ve güvenlik kurallarını,
güvenlik kılavuzu ile kullanım kılavuzunu ve
makine etiketlerini okumak, anlamak ve bunlara
uymak.
İşverenin güvenlik kurallarını ve çalışma alanı
yönetmeliğini okumak, anlamak ve bunlara
uymak.
Geçerli tüm yasal yönetmelikleri okuyun, anlayın
ve bunlara uyun.
Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için
ilgili eğitimi alın.
Parça No. 82297TR
Genie Super Hoist
1
Dördüncü Basım • İkinci Baskı
Kullanım Kılavuzu
GÜVENLİK KURALLARI
Devrilme Tehlikeleri
GH 3.8: 136 kg'lik nominal yük kapasitesini
aşmayın.
GH 5.6: 113 kg'lik nominal yük kapasitesini
aşmayın.
Bu makineyi insanları
kaldırmak için
kullanmayın. Bu makine
yalnızca malzeme
kaldırmak üzere
tasarlanmıştır.
Bu makinenin herhangi bir parçasına merdiven ya
da yapı iskelesi koymayın.
Bu makineyi hareketli veya oynak bir yüzeyde ya
da bir araç üzerinde kullanmayın.
Platformda durmayın.
Yan boşalma veya kavis gerçekleşirse platformu
hemen alçaltın.
Makine sert ve düz bir
zemin üzerinde değilse,
platformu yükseltmeyin.
Dört bacağın dördü de aşağı konumda kilitli
olmadığı ve her bir tekerlek tamamen kilitlenmediği
takdirde platformu kaldırmayın.
Yük ortalanmadığı ve iple veya kayışla
sabitlenmediği takdirde platformu yükseltmeyin.
Platform yükseltilmişken makineyi hareket
ettirmeyin.
Elektrik Çarpma Tehlikesi
Bu makine elektrik enerjisine karşı yalıtılmamıştır,
dolayısıyla elektrik akımıyla temas veya elektrik
akımına yaklaşma durumlarına karşı koruma
sağlamamaktadır.
Bu makineyi elektik akımının olduğu yerlerin en az
3 m ötesinde çalıştırın.
Makine elektrik enerjisi bulunan güç hatlarıyla
temas ettiği veya elektriksel yüklemeye maruz
kaldığı takdirde, makineden uzak durulmalıdır.
Aşırı rüzgarlı ve fırtınalı hava koşullarında
platformu yükseltmeyin. Rüzgarlı koşullarda
yük yüzey alanı arttıkça makinenin dengesini
azaltacaktır.
2
Genie Super Hoist
Parça No. 82297TR
Dördüncü Basım • İkinci Baskı
Kullanım Kılavuzu
GÜVENLİK KURALLARI
Çarpma Tehlikeleri
İndirilecek bölgede herhangi bir çalışan veya bir
engel bulunmadığını kontrol etmeden platformu
indirmeyin.
Yük ortalanmadığı ve iple veya kayışla
sabitlenmediği takdirde platformu yükseltmeyin.
Yük kaldırılırken makinenin altında durmayın veya
başkalarının durmasına izin vermeyin.
Hasarlı Makinenin Yol Açtığı
Tehlikeler
Hasar görmüş veya arızalı makineleri kullanmayın.
Yanlış Kullanım Tehlikesi
Makineyi gözetimsiz bırakmayın. Bu makinenin
yetkisiz biri tarafından kullanılması ölüme veya
ciddi yaralanmalara yol açabilir.
Üst kısımlardaki engellerden veya diğer olası
tehlikelerden kaçınmak için çalışma alanını kontrol
edin.
Montaj cıvatalarına tamamen sabitlenmediği
takdirde platformu kullanmayın veya yükseltmeyin.
Platform yükseltilmiş durumdayken yük eklemeyin
veya boşaltmayın. Platform alçaltma ve yükseltme
sırasında yük eklenirse veya boşaltılırsa hareket
eder.
Platformda yük varken hortumu ve el
kumandalarını çıkarmayın. Hortumun ve
el kumandasının konumuna dikkat edin ve
delinmeye, ezilmeye ve darbelere karşı koruyun.
Parça No. 82297TR
Genie Super Hoist
3
Dördüncü Basım • İkinci Baskı
Kullanım Kılavuzu
Çalışma Öncesi Denetleme İşlemi
Temel Öğeler
Aşağıdaki Koşulları Sağlamadan
Önce Bu Makineyi Çalıştırmayın:
Bu kullanım kılavuzunda yer alan güvenli
makine çalıştırma işleminin ana prensiplerini
öğrenmek ve uygulamak.
1 Tehlikeli durumlardan kaçının.
2 Çalıştırmadan önce daima denetleme
işlemi yapın.
Bir sonraki bölüme devam etmeden önce
çalıştırma öncesi denetleme işlemini
öğrenin ve iyice anlayın.
3 Kullanmadan önce mutlaka fonksiyon
testlerini gerçekleştirin.
Çalışma öncesi denetleme işlemi, operatör
tarafından vardiyadan önce gözle yapılan bir
kontroldür. Bu denetleme işlemi, operatör testi
gerçekleştirmeden önce makinede gözle görülebilir
yanlış herhangi bir durumun mevcut olup
olmadığını tespit etmek üzere tasarlanmıştır.
Bir sonraki sayfada bulunan listeye bakın ve her
öğeyi kontrol edin.
Herhangi bir hasar veya fabrika teslim
durumundan yetkisiz bir değişiklik tespit
edilirse, makine işaretlenmeli ve kullanımdan
kaldırılmalıdır.
Makine onarım işlemleri, üretici talimatları uyarınca
yalnızca kalifiye servis teknisyeni tarafından
gerçekleştirilebilir. Onarım tamamlandıktan sonra,
operatör fonksiyon testine geçmeden önce her
zaman olduğu gibi çalışma öncesi denetleme
işlemi gerçekleştirmelidir.
4 Çalışma alanını denetleyin.
5 Bu makineyi yalnızca amaca uygun olarak
kullanın.
4
Genie Super Hoist
Parça No. 82297TR
Dördüncü Basım • İkinci Baskı
Kullanım Kılavuzu
ÇALIŞMA ÖNCESİ DENETLEME İŞLEMİ
Çalışma Öncesi Denetleme İşlemi
❏ Kullanım kılavuzunun eksiksiz ve okunabilir
olduğundan ve başvuru için elinizin altında
bulunduğundan emin olun.
❏ Tüm etiketlerin okunabilir ve yerinde
olduğundan emin olun. Etiketler bölümüne
bakın.
Aşağıdaki bileşenleri ve alanları hasar, yanlış
montaj veya eksik parça ve izinsiz değişiklik olup
olmadığını tespit etmek için kontrol edin:
Tüm makine bileşenlerini görsel olarak kontrol
edin.
❏ Platform ve T somunu
❏ CO2 tank, CO2 tank braketi ve basınç regülatörü
❏ Hortum ve el kumandası
❏ Silindir grubu
❏ Taban, bacaklar, bacak kilitleri, bacak kilidi
yayları ve tekerlekler
Parça No. 82297TR
Genie Super Hoist
5
Dördüncü Basım • İkinci Baskı
Kullanım Kılavuzu
Fonksiyon Testleri
Fonksiyon Testleri
Aşağıdaki aşamalar altında listelenen sonuçlardan
herhangi biri gözlenmezse veya başka bir
fonksiyon bozukluğuna rastlanırsa, makine
işaretlenmeli ve kullanımdan kaldırılmalıdır.
Aşağıdaki Koşulları Sağlamadan
Önce Bu Makineyi Çalıştırmayın:
Bu kullanım kılavuzunda yer alan güvenli
makine çalıştırma işleminin ana prensiplerini
öğrenmek ve uygulamak.
1 Tehlikeli durumlardan kaçının.
2 Çalıştırmadan önce daima denetleme işlemi
yapın.
3 Kullanmadan önce mutlaka fonksiyon
testlerini gerçekleştirin.
Bir sonraki bölüme devam etmeden önce
çalıştırma öncesi denetleme işlemini
öğrenin ve iyice anlayın.
4 Çalışma alanını denetleyin.
5 Bu makineyi yalnızca amaca uygun olarak
kullanın.
Kurulum
1 Sert ve engelsiz düz bir alan seçin.
2 Makineyi tabanı üzerinde dik konuma getirin.
Bacak kilitlerini serbest bırakın ve bacakların
her birini aşağı konuma indirin.
3 Silindir grubunu sıkı bir şekilde tutun ve
bacakların her birini aşağı konumda kilitlemek
için yeteri düzeyde kaldırın.
Sonuç: Dört bacağın dördü de kilitli konuma
tamamen oturmalıdır.
4 Platformu montaj cıvataları üzerinde
konumlandırın ve T somunuyla tamamen
sabitleyin.
5 CO2 tank braketini CO2 tankının yanına
yerleştirin. Şeritleri tankın çevresine dolayın ve
tankı brakete sıkı bir şekilde takın. CO2 tank
braketini hoist bacakların herhangi biri üzerinde
bulunan tanka yerleştirin.
Not: Tankların değiştirilmesi gerekinceye kadar
tankı braketin üzerinde bırakın.
Temel Öğeler
Fonksiyon testleri makine kullanıma girmeden
önce mevcut arızaları tespit etmek için kullanılır.
Operatör tüm makine fonksiyonlarını test etmek
için talimatları adım adım uygulamalıdır.
Arızalı bir makine kesinlikle kullanılmamalıdır.
Herhangi bir arıza tespit edildiği takdirde, makine
işaretlenmeli ve kullanımdan kaldırılmalıdır.
Makine onarım işlemleri üretici talimatları uyarınca
yalnızca kalifiye servis teknisyeni tarafından
gerçekleştirilebilir.
Onarım işlemleri tamamlandıktan sonra operatör
makineyi kullanıma sokmadan önce çalışma
öncesi denetleme işlemini ve fonksiyon testlerini
yeniden gerçekleştirmelidir.
6
Genie Super Hoist
Parça No. 82297TR
Dördüncü Basım • İkinci Baskı
Kullanım Kılavuzu
FONKSİYON TESTLERİ
6 Basınç regülatörü bağlama somununu CO2
tankı valf gövdesinin ve sıkılmış kolun üzerinde
döndürün. Bir İngiliz anahtarı kullanmak
gerekebilir.
UYARI
Devrilme tehlikesi. Basınç
regülatörü çalışma basıncı
makinenin maksimum yük
kapasitesine uygun olarak
önceden ayarlanmıştır.
600 kPa / 6,2 bar servisi aşan
düzeylerde basınç regülatörünün
değiştirilmesi veya başka bir
basınç regülatörünün veya
kompresörünün kullanılması
ölüme veya ciddi yaralanmalara
yol açabilir. Yalnızca Genie
tarafından onaylanmış yedek
parçaları kullanın.
7 Hortum bujisi ucunu basınç regülatörünün
yanına takarak hortumu ve el kumandasını
bağlayın. El kumandası hortumunu silindir
grubunun altında bulunan valfe takın.
Platform Kaldırma ve İndirme
9 Tekerlek frenlerinin dördünü de kilitleyin.
10 El kumandası üzerinde bulunan yukarı
düğmesine basarak platformu yükseltin.
Sonuç: Tüplerin her biri ayrı ayrı ve yavaş bir
şekilde uzamalıdır. Tüğler yapışmamalıdır.
11 Aşağı düğmesine basarak platformu alçaltın.
Sonuç: Platform yavaşça ve kontrollü bir hızla
alçalmalıdır.
12 Platformu tekrar yükseltin ve ardından el
kumandasının üzerinde bulunan manüel
indirme valfini açarak tekrar alçaltın.
Sonuç: Platform kontrollü bir hızla ancak daha
hızlı bir şekilde alçalmalıdır.
Not: Bir yük yokken platformun iki kez alçaltılması
ve yükseltilmesi, kolonların yağlanmasını sağlar.
8 CO2 tank valfini kolu saat yönünün aksine
döndürerek açın.
DİKKAT
Parça hasarıyla ilgili tehlike CO2
tank valfi hızlı bir şekilde açılırsa,
basınç regülatör diyaframı hasar
görebilir.
Parça No. 82297TR
Genie Super Hoist
7
Dördüncü Basım • İkinci Baskı
Kullanım Kılavuzu
Çalışma Alanı Denetleme İşlemi
Çalışma Alanı Denetleme İşlemi
Aşağıda tehlikeli durumlara neden olabilecek
koşullara dikkat edin ve bunlardan kaçının:
Aşağıdaki Koşulları Sağlamadan
Önce Bu Makineyi Çalıştırmayın:
Bu kullanım kılavuzunda yer alan güvenli
makine çalıştırma işleminin ana prensiplerini
öğrenmek ve uygulamak.
1 Tehlikeli durumlardan kaçının.
2 Çalıştırmadan önce daima denetleme işlemi
yapın.
3 Kullanmadan önce mutlaka fonksiyon
testlerini gerçekleştirin.
4 Çalışma alanını denetleyin.
·
hendekler veya çukurlar
·
darbe, zemin engelleri veya enkaz yığını
·
eğimli yüzeyler
·
sağlam olmayan veya kaygan yüzeyler
·
üst kısımlardaki engeller ve yüksek voltaj
iletkenleri
·
tehlikeli konumlar
·
makinenin neden olduğu yük kuvvetlerine
dayanmaya yeterli olmayan yüzey desteği
·
rüzgar ve fırtınalı hava koşulları
·
yetkisiz personelin bulunması
·
güvenliği etkileyen diğer olası durumlar
Bir sonraki bölüme devam etmeden önce
çalışma alanı denetim işlemini öğrenin ve
iyice anlayın.
5 Bu makineyi yalnızca amaca uygun olarak
kullanın.
Temel Öğeler
Çalışma alanı denetleme işlemi, operatörün
çalışma alanının makine kullanımı için uygun olup
olmadığını belirlemesine yardımcı olur. Bu işlem
operatör tarafından makineyi çalışma alanına
götürmeden önce gerçekleştirilmelidir.
Çalışma alanı tehlikelerini okumak ve hatırlamak,
hareket esnasında bunları gözlemlemek ve
bunlardan kaçınmak, makineyi ayarlamak ve
çalıştırmak operatörün sorumluluğu altındadır.
8
Genie Super Hoist
Parça No. 82297TR
Dördüncü Basım • İkinci Baskı
Kullanım Kılavuzu
Kullanım Talimatları
Kullanım Talimatları
Bu makine yalnızca malzeme kaldırma işleminde
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Aşağıdaki Koşulları Sağlamadan
Önce Bu Makineyi Çalıştırmayın:
Bu kullanım kılavuzunda yer alan güvenli
makine çalıştırma işleminin ana prensiplerini
öğrenmek ve uygulamak.
1 Tehlikeli durumlardan kaçının.
2 Çalıştırmadan önce daima denetleme işlemi
yapın.
3 Kullanmadan önce mutlaka fonksiyon
testlerini gerçekleştirin.
Eğer yeniyse, makine keçeler ve ambalajlar sıkı
olduğu için katı olabilir. Makine kullanıldıktan sonra
daha düzgün çalışır. Makine uzun süreli ve düzgün
performans sağlamak için üretim sırasında çok
fazla yağlanır. Zaman zaman, silindir grubunun
tabanında bulunan hızlı sökme bujisinden fazlalık
yağ sızabilir.
NOT
Bitmiş zeminler üzerine yağ
sıçramasını önlemek için ilgili
önlemleri alın.
Kurulum
Fonksiyon Testleri bölümünde listelenmiş
talimatları izleyin.
4 Çalışma alanını denetleyin.
Platform Kaldırma ve İndirme
5 Bu makineyi yalnızca amaca uygun olarak
kullanın.
1 Tekerlek frenlerinin dördünü de kilitleyin.
2 El kumandası üzerinde bulunan yukarı
düğmesine basarak platformu yükseltin.
3 Aşağı düğmesine basarak platformu alçaltın.
Temel Öğeler
Kullanım Talimatları bölümü, makinenin
çalıştırılmasına ilişkin tüm talimatları içerir.
Kullanım kılavuzunda yer alan Güvenlik kurallarına
uymak tamamen operatörün sorumluluğundadır.
Makinenin malzeme kaldırma dışında bir amaçla
kullanılması güvenli değildir.
Aynı vardiya dahilinde birden fazla operatörün
farklı zamanlarda bir makineyi kullanması
gerekiyorsa, bu operatörler kullanım kılavuzlarında
yer alan tüm güvenlik kurallarına ve talimatlarına
uymalıdır. Yani her yeni operatörün makineyi
kullanmaya başlamadan önce çalışma öncesi
denetleme işlemini, fonksiyon testlerini ve çalışma
alanı denetleme işlemini gerçekleştirmesi gerekir.
Parça No. 82297TR
Genie Super Hoist
9
Dördüncü Basım • İkinci Baskı
Kullanım Kılavuzu
KULLANIM TALİMATLARI
Manüel İndirme
1 El kumandası üzerinde bulunan manüel indirme
valfini açın.
Saklama Talimatları
1 Platformu tamamen alçaltın. Kolu saat yönünde
döndürerek CO2 tank valfini kapatın. Platformu
ve CO2 tankını çıkartın. Hortumun ve el
kumandasının bağlantısını sökün ve platformun
altında bulunan kelepçelere takın.
2 Silindir grubunu bir elinizle destekleyin. Diğer
elinizle en yakın bacak kilidini serbest bırakın.
Bacağı ve yükseltin ve saklama konumunda
kilitleyin. Bu prosedürü diğer dört bacak için de
uygulayın.
3 Hava şartlarından korumalı ve kalabalığın
olmadığı güvenli bir park alanı seçin. Tercihen,
makineyi düzgün bir çalışma sağlamak ve
bujilerin kullanım süresini uzatmak için tabanı
üzerinde dik konumda olacak şekilde park edin.
10
Genie Super Hoist
Parça No. 82297TR
Dördüncü Basım • İkinci Baskı
Kullanım Kılavuzu
Bakım Programı
Bakım Programı
Günlük
Kontrol edin ve gerekirse aşağıdaki
bileşenleri sıkın: montaj noktaları,
hortumlar, bağlantı malzemeleri.
Bacak kilitlerinin serbest bir şekilde
haraket edip etmediğini ve yayların
tüm hareket aralığında düzgün çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.
Tekerlekleri ve tekerlek frenlerini kontrol
edin.
Aylık
Keçe silicilerini görsel olarak kontrol
edin. Yabancı maddeleri giderin ve
gerekirse silin.
Parça No. 82297TR
Genie Super Hoist
11
Dördüncü Basım • İkinci Baskı
Kullanım Kılavuzu
Etiketler
Etiket Denetimi
Tüm etiketlerin yerinde ve okunabilir durumda
olduğunu kontrol etmek için bu sayfada bulunan
resimleri kullanın. Aşağıda, miktar ve açıklama
bilgileriyle birlikte numaralı liste verilmektedir.
Parça No.
Açıklama
Miktar
32305
Uyarı - Makine Güvenliği
1
38149
Etiket - Patentler
1
52980
Kozmetik - Genie Super Hoist
1
82960
Uyarı - Makine Güvenliği
1
38149
32305 ya da
82960
52980
Seri
plaka
12
Genie Super Hoist
Parça No. 82297TR
Dördüncü Basım • İkinci Baskı
Kullanım Kılavuzu
Özellikler
Genie Super Hoist 3.8
Yükseklik
Genie Super Hoist 5.6
1,04 m
Yükseklik
1,37 m
Platform yüksekliği
48 cm
Platform yüksekliği
48 cm
Platform genişliği
61 cm
Platform genişliği
61 cm
Taban genişliği, köşeden köşeye
1,35 m
Taban genişliği, köşeden köşeye
1,35 m
Yük kapasitesi
136 kg
Yük kapasitesi
113 kg
Kaldırma yüksekliği
Park/transfer için
boyutlar
Ağırlık
Önerilen psi
3,8 m
36 cm x 36 cm x 1 m
29 kg
5,86 bar
Kaldırma yüksekliği
Park/transfer için
boyutlar
Ağırlık
Önerilen psi
5,6 m
36 cm x 36 cm x 1 m
31 kg
5,86 bar
Ürünlerimizin sürekli olarak geliştirilmesi bir
Genie politikasıdır. Ürün özellikleri önceden
bildirilmeksizin veya herhangi bir yükümlülüğe tabi
olmaksızın değiştirilebilir.
Parça No. 82297TR
Genie Super Hoist
13

Benzer belgeler