Aşağıda cins ve miktarı yazılı (1) kalem NST kağıdı ve (1) kalem

Transkript

Aşağıda cins ve miktarı yazılı (1) kalem NST kağıdı ve (1) kalem
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
Sağlık Merkezleri
Satınama Müdürlüğü
Proje Numarası: 2015-03-605
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ (SAĞLIK MERKEZLERİ)
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
Teklif İsteme Yazısı - İdari Şartlar
10/03/2015
Aşağıda cins ve miktarı yazılı (1) kalem NST kağıdı ve (1) kalem termal printer kağıdının, 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanunu’nun 22. Maddesi (d) fıkrası uyarınca, idari şartname düzenlenerek, geçici teminat alınmaksızın,
aşağıda yazılı idari şartlarda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, satın alınması kararlaştırılmıştır.
İstenen mal firmanızca belirtilen şartlarla karşılanabiliyorsa, hazırlanacak teklif mektuplarının Hacettepe
Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (Sağlık Merkezleri) Satın Alma Müdürlüğü’ne aşağıda belirtilen tarih ve
saate kadar verilmesi gerekmektedir.
Rıza ÇELİKOĞLU
Satınalma Müdürü
S.No
M.Kodu
Malzeme Açıklaması
1
127115 KAĞIT NST (FETAL MONİTÖR) KATLAMALI
2
446963 KAĞIT PRİNTER TERMAL 110 MM. X 20 MT. (SONY UPP-110 HD TYPE II vb.)
Teklif Verme Tarihi : 13/03/2015
Miktar
Birim
ADET
3000
Satınalma
Müdürü
ADET
150
Satınalma
Müdürü
Saat : 14:00:00
Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü Sıhhiye 06100 ANKARA
DEST - f.44
Rev:0
Bilg.İşletmeni Ümüt ERASLAN ALTUN
Tarih : 24.05.2005
Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü Sıhhiye 06100 ANKARA
DEST - f.44
Rev:0
Bilg.İşletmeni Ümüt ERASLAN ALTUN
Tarih : 24.05.2005

Benzer belgeler