Sağlık Personeli Bilgileri İşlem Süreci

Yorumlar

Transkript

Sağlık Personeli Bilgileri İşlem Süreci
Denizli Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Sağlık Personeli (Taşra) Bilgilerinin Güncellenmesine
Ait İşlem Süreci
Ocak Ayının İlk
Haftasının Gelmesi
Personel Genel
Müdürlüğünün
Yazısı
Kadro Defteri
Valilik Atamalı Sağlık
Hizmetleri Personeline Ait
Bilgilerin Güncellenmesi Ve
Düzenlenmesi
PEROP
EBYS
Personel Genel
Müdürlüğüne Gönderilecek
Yazının ve Listenin
Hazırlanması
Yazı
Sağlık
Personeli
Tablosu
Personel Genel
Müdürlüğüne Gönderilecek
Üst Yazının Defterdar
Tarafından İmzalanması
Personel Genel
Müdürlüğüne Yazının ve
Listenin Gönderilmesi
Dosyaya Kaldırıldı
Hazırlayan:
Hafize TARĞIL
V.H.K.İ
Onaylayan:
Makbule BALBAN
Şef G.
Ahmet KARA
Personel Müdür Yrd.
Elif ÖGE
Personel Müdürü

Benzer belgeler

2012-2013 Öğretim Yılı Haziran Dönemi Ortalama Yükseltme ve

2012-2013 Öğretim Yılı Haziran Dönemi Ortalama Yükseltme ve FERDİ YAZGAN,ZELİHA DEMİR MUKADDER DERELİ,ÖZCAN SARSILMAZ ALİ SAN,İBRAHİM TARĞIL AYHAN ÇALLI SEVİLAY DURAN LALE ŞEKER,HALİT YİTİK TEKKOYUN,FATMA BURCU ÇOLAKOĞLU

Detaylı