0 216 307 25 69 Faks

Yorumlar

Transkript

0 216 307 25 69 Faks
Fabrika:
Velibaba Mah. Ankara Cad. Ýspir Sokak
No: 4-6 Pendik / ÝSTANBUL
Tel
:0 216 307 20 11 -12
:0 216 307 25 69
Faks
:0 216 307 10 21
www.erdembambu.com.tr
[email protected]
Maðaza:
Yukarý Dudullu Bostancý Yolu
Kuru Sok. No: 2 Ümraniye / ÝSTANBUL
Tel
:0 216 415 07 37
:0 216 415 07 33
Faks
:0 216 415 07 73
www.erdembambu.com.tr
[email protected]
www.kosgeb.gov.tr
B.T: 02 / 04 / 2010
erdem bambu
SPERO
collections
Erdem Bambu
Firmamýz 30 yýlýk tecrübesi ile yýlýk 24.000 adet rattan ve bambu üretim kapasitesi olan, Türkiye'nin tek rattan, bambu fabrikasýdýr.
Gerektiðinde Üretim kapasitesini iki kat arttýrabilir.Bambu mobilya imalatýmýz 8000 m2 kapalý, 5000 m2 açýk alanda birinci sýnýf rattan
ve kestane aðacýndan kalite ve titizlik ön planda tutularak ve ürünler EMPRENYE, edilerek gerçekleþtirilmektedir .EMPRENYE, ürünlere
daldýrma sistemi ile çeþitli kimyasal sývýlarýn emdirilme iþlemidir.
EMPRENYE iþlemi uygulanan rattan ve bambu, demirden, plastikten daha uzun ömürlü oluyor. Çürüme, rutubet, mantar, böcek gibi
yok edicilerden korunuyor. Dýþ koþullardan etkilenmiyor. Bambunun doðallýðý ve güzelliði uzun yýllar boyu sürüyor.EMPRENYE edilen
rattan ve bambunun saðlýk açýsýndan hiç bir sakýncasý yoktur.Otel, motel, tatil köyü, restaurant, bar, cafe ve evlerinizde kullanýlacak,
rattan ve bambu mobilyalarýný seçerken bizi aramanýz yararýnýzadýr. Mamulde birinci sýnýf rattan ve kestane aðacýndan, uzman ustalarýn
hünerli elleriyle, birinci sýnýf üretim teknikleriyle üretim yapýlmaktadýr.Ülkemizde 50 deðiþik ilde bayilerimiz bulunmaktadýr. Firmamýz
seri imalat dýþýnda, sipariþ ve özel istek üzerine rattan ve bambu imalatý da yapmaktadýr.Fabrika bünyesinde 500 m2 showroomunda
toptan ve perakende satýþ yapýlmaktadýr.Erdem Bambu üretimini yaptýðý tüm ürünlerini TS 11877 ve ISO 9001 normlarýna uygun
üretmektedir. Üretimini yaptýðýmýz mamullerimize, imalattan doðacak kusurlara karþý 2 yýl, kurtlanmaya, böceklenmeye ve mantarlaþmaya
karþý 10 yýl garanti verilmektedir.Firmamýz ihracat ve ithalat yapmaktadýr. Size farklý dekorasyon anlayýþýmýz siz müþterilerimiz tarafýndan,
her geçen gün daha fazla takdir edilmektedir.
Our company is the ''only'' producer of rattan and bamboo furniture and swings in Turkey with 30 years of experience . Our factory
area is 8000m2 (5000 m2 closed) and we have 500m2 showroom. Our annual production capasity is 24 000 which can be doubled
if required. We can process special design as required by our customer..
We only use first class and IMPREGNATED raw materials of rattan and chestnut trees.. Rattan and bamboo which are practiced by
'impregnation' have much longer life then iron&plastic and never ever decay.. They also are protected from any known external effects
such as humidity , fungus,insectss etc. Which are destructive fort he products..
Impregnation is not harmful for health.. Erdem Bambu manufactures all its products according to TS11877 and ISO 9001:2008
quality norms. There are two years quarantee for manufacturing faults and 10 years quarantee for getting worms, insects and fungus
observation. Our company exports and imports both.
ã Tüm Ürünlerimiz PATENTLÝDÝR.
All our product are “PATENTED”
R-100
erdem salýncak Yataklý
erdem swing (with bed)
260x190x225
01
R-101
02
onur salýncak
onur swing (double)
205x140x190
R-108
can salýncak
can swing
110x105x170
R-102
özgür salýncak
özgür swing
160x140x190
03
R-103 spider (örgülü oturma)
spider (macrome swing chair)
180x150x235
04
R-104 spider (sepetli oturma)
spider (macrome swing basket)
180x150x235
R-107 hayal salýncak (hayal swing) 250x250x245
R-105 rattan sepetli salýncak
(rattan swing basket)
210x190x250
R-106 rattan
üçgen örgülü salýncak
(rattan triangle
macrame swing)
210x190x250
R-109 gondol +hamak ipli gondola
+ hammock 175x330
R-110 rattan þezlong 70x210x45
(raund service trolley- sun bed)
R-166 Daire servis arabasý 70x70x95
R-111 dünya koltuk ayaklý 120x55
(world armchair with legs)
05
R-123 venedik koltuk (venice armchair 63x60x91
R-124 venedik ikili kanepe (venice dual sofa120x70x94
R-125 venedik sehba (venice coffe table 70x92x57
R-123 venedik koltuk (venice armchair)
63x60x91
R-126 venedik oval masa (venice table)
160x90x76
06
R-129 lale koltuk (lale armchair 57x64x107
R-130 lale ikili kanepe (lale dual sofa)122x65x107
R-131 lale sehba (lale coffe table) 70x92x57
R-129 lale koltuk (lale armchair) 57x64x107
R-133 lale oval masa (lale table) 160x90x76
07
R-117 yeni gül koltuk (new rose armchair) 63x60x95
R-118 yeni gül ikili kanepe (new rose dual sofa) 120x60x95
R-119 yeni gül sehba (new rose coffe table) 92x70x56
R-117 yeni gül koltuk (new rose armchair) 63x60x95
R-120 yeni gül oval masa (new rose table) 160x90x76
R-167 yeni servis arabasý (new service trolley) 80x52x78
08
R-115 keyif koltuk
(joy armchair)
70x92x87
R-116 keyif sehba 75 Æ
(joy coffe table)
75x62
R-112 sallanan koltuk (swinging armchair)
65x150x100
E-268 sallanan koltuk (swinging armchair)
60x150x100
09
R-141 milano koltuk
(milano armchair)
63x93x86
R-142 milano ikili kanepe
(milano dual sofa)
115x93x86
R-152 önder büyük sehpa
(önder big coffee table)
86x50x55
R-147 divan koltuk
divan armchair
73x75x88
R-149 divan üçlü kanepe
divan trio sofa
201x80x88
R-151 divan sehba dikdörtgen
divan rectanguler coffee table
68x115x60
10
E-250 cift kafa koltuk (double head armchair)
60x62x96
E-252 cift kafa üçlü kanepe (double head trio sofa)
155x62x96
E-312 oval büyük papatya sehba (oval big coffe table)
50x86x55
E-267 romana koltuk (romana armchair)
58x60x100
R-139 lale masa (lale table)
120x76 Æ
R-166 daire servis arabasý hasýrlý (wicker service trolley (round)
70x70x95
11
E-256
E-257
E-315
E-253
E-254
E-316
12
þirin koltuk
(cute armchair)
61x60x104
þirin ikili kanepe
(cute duel sofa)
118x60x104
papatya sehba
(daisy coffe table)
75x55 Æ
kare koltuk
(square armchair)
60x64x93
kare ikili kanepe
(square duel sofa)
122x64x93
papatya sehba
(daisy coffe table)
60x76 Æ
E-269 papatya koltuk (daisy armchair)
59x46x100
E-293 köþeli baklavalý masa (anguler diamond table)
160x90x76
E-271 yeni can koltuk (new can armchair)
55x46x93
E-284 baklavalý masa (round diamond table)
95x76 Æ
13
E-277 yüksek bar sandalye (bar stool)
44x52x110
E-278 döner yüksek bar sandalye (rotating bar stool)
44x52x110
E-340 amerikan bar (Hasýrlý) (wicker american bar)
150x65x120
E-295 oval çalýþma masasý
(oval writing table)
120x70x76
E-262 önder koltuk
(önder armchair)
62x60x85
E-311 önder küçük sehba
(önder coffee table)
50x50x55
14
E-270
E-286
E-319
E-304
çubuklu koltuk (armchair with bars) 59x46x100
papatya masa (daisy round table) 120x70 Æ
üçgen çiçeklik (triangle flower shelf) 40x40x70
tv vitrini kapaklý (tv showcase with double doors) 86x46x185
E-273 sah koltuk shah armchair 55x50x81
E-289 oval baklavalý masa oval diamond table 160x90x76
E-275 çubuklu sandalye (chair with bars) 44x44x100
E-290 köþeli masa (angled table) 100x60x76
E-274 papatya sandalye (daisy chair ) 44x44x100
E-282 Æ 75’lik masa (Æ 75 table) 75x75
15
E-324 çift kiþilik karyola
(double bedsead )
205x155x50
E-326 gardrop kapaklý
(wordrop doupledoor) (wicker)
110x60x192
E-329 karyola etejeri kapaklý
(bedroom night stand) (wicker)
50x36x85
16
E-264
E-288
palermo koltuk
(palermo armchair )
58x55x100
oval papatya masa
(oval daisy table)
140x85x76
17
R-172 bar sandalyesi
(rattan bar chair)
55x50x80
R-175 köþeli kare masa
rattan square table
85x85x76
18
E-270 çubuklu koltuk
çubuklu armchair
59x46x100
E-249 papatya koltuk
papatya armchair
59x46x100
E-274 papatya sandalye
papatya chair
44x44x100
E-274 çubuklu sandalye
çubuklu chair
44x44x100
E-272 yeni can koltuk
yeni can armchair
58x46x97
E-273 þah koltuk
þah armchair
55x50x81
19
E-267 romano koltuk
(romano armchair)
58x60x100
R-123 venedik koltuk
(venica armchair)
63x60x91
E-264 palermo koltuk
(palermo armchair)
58x55x100
20
R-117 yeni gül koltuk
(new rose armchair)
63x60x95
R-115 keyif koltuk
(joy armchair)
70x92x87
R-113 hasýr hamak koltuk
(wicker hammack chair)
110x110x107
E-250 cift kafa koltuk
(double head armchair)
60x62x96
E-256 kare koltuk
(square armchair)
60x64x93
R-147 divan koltuk
(divan armchair)
73x75x88
E-253 þirin koltuk
(cute armchair)
61x60x104
R-129 lale koltuk
(lale armchair)
57x64x107
R-141 milano koltuk
(milano armchair)
63x93x86
21
P-500 spero koltuk (spero armchair)
58x55x94
E-506 masa dikdörtgen (table)
90x170x75
P-501 bean koltuk (bean armchair)
60x55x85
P-503 masa kare (squar table)
80x80x75
22
R-162 üçlü etejer hasýrlý
(wicker etagere triplex)
55x55x76
E-320 kare çiceklik
(square flower shelf)
40x35x72
E-319 üçgen çiceklik
(corner flower shelf)
40x40x70
R-172 bar sandalye
(rattan bar chair)
55x50x80
R-168 yeni kütüphane
E-330 Portmanto kapaklý
(new bookshelf)
(hallstand double door) (wicker)
85x35x190
86x46x190
R-166 daire servis arabasý hasýrlý
(wicker round trolley)
70x70x95
R-169 aynalý kapaklý vitrin
(showcase with mirror)
85x36x192
23
R-170 rattan tabure çubuklu
(rattan stool with bars)
39x47x46
R-159 zigon sehpa rattan
(rattan coffee table) (triple set)
60x36x56
24
E-279 tabure
(wicker stool)
38x45
E-321 oval çocuk beþiði
(oval baby cradle)
65x110x85
R-167 yeni servis arabasý
(wicker service trolley)
80x52x78
R-174 çeyiz sandýðý
(wicker dowry chest)
80x50x75
R-173 çamaþýr sepeti
(wicker loundry basket)
60x40x70

Benzer belgeler

Katalog İndir

Katalog İndir Our company is the ''only'' producer of rattan and bamboo furniture and swings in Turkey with 32 years of experience . Our factory area is 8000m2 (5000 m2 closed) and we have 500m2 showroom. Our an...

Detaylı

Banyo Aksesuarları - Damla Class Banyo Sistemleri

Banyo Aksesuarları - Damla Class Banyo Sistemleri Ülkemiz bünyesinde 450 adet yetkili bayimiz ve 7 ayrý ülkeye ihracatýmýz bulunmaktadýr. Pazar payýmýzý arttýrmaya yönelik olarak genç çalýþkan kadromuz son derece görev bilinci içinde günümüz ihtiy...

Detaylı