DERS BİLGİ FORMU

Yorumlar

Transkript

DERS BİLGİ FORMU
Ders Kodu, Adı
T+U/K
Yıl / Yarıyıl
Düzey
Yazılım Şekli
Bölüm
Ön Koşul
Öğretim Yöntemi
Süresi (Hafta-Saat)
Öğretim Dili
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Değerlendirme
Sistemi
AKTS İş Yükü
Tablosu
Öğrenim Çıktıları
DERS BİLGİ FORMU
MATMSEC 311 SİGORTA MATEMATİĞİ
3+0/3
AKTS Kredisi
4
3.Yıl/Güz Dönemi
Lisans
Seçmeli
Matematik Mühendisliği
Yok
Anlatım-sunum
14 hafta-haftada 3 saat teorik
Türkçe
Sigorta matematiğini hayat ve mal sigortaları çerçevesinde aktüeryal
prensipleriyle vermektir.
Sigortanın tanımı ve özellikleri; Rant ve iskonto faktörleri; Hayat tablosu; Sigorta
matematiğine giriş; Hayat sigortasının temelleri; Komütasyon katsayıları; Bazı
bireysel hayat sigorta fonksiyonları; Ölüm halinde yapılan sigortalar;
Matematiksel karşılıklar.
Yarıyıl İçi Çalışmalar
Sayısı
Katkı %
Ara Sınav
1
40
Kısa Sınav
Ödev
Devam
Uygulama
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarıya Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Katkısı
60
Toplam
100
Etkinlik
Sayısı
Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi
14
3
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma
14
5
70
Süresi
Ödevler
Sunum / Seminer
Hazırlama
Ara Sınavlar
1
2
2
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Toplam İş Yükü (saat)
116
Dersin AKTS Kredisi
4
Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
1.Sigortanın tanımı ve özelliklerini açıklar.
2.Rant ve iskonto faktörlerini açıklar.
3.Hayat tablosu kavramını yorumlar.
4.Hayat sigortasının temellerini açıklar.
5.Komütasyon katsayıları tablosunu yorumlar.
6.Bazı bireysel hayat sigortası fonksiyonlarını açıklar.
7.Ölüm halinde yapılan sigortaları açıklar.
8.Matematiksel karşılıkları yorumlar.
Ders Akışı
Dersin Kaynakları
Dersin Bölüm
Öğrenim
Çıktılarına Katkısı
Dersin Yetkilileri
Hafta
No
1.
Konular
2.
3.
Sigortanın tanımı ve
özellikleri,problemler
Rant ve iskonto faktörleri
4.
Rant ve iskonto faktörleri,problemler
5.
Hayat tablosu
6.
Sigorta matematiğine giriş
7.
Hayat sigortasının temelleri
8.
9.
Ara Sınav
Komütasyon katsayı tablosu
Sigortanın tanımı ve özellikleri
Ön
Dokümanlar
Hazırlıklar
Hazırlama Önerilen
Kaynaklar
Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
10.
Komütasyon katsayıları,problemler
Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
11.
Bazı bireysel hayat sigorta fonksiyonları Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
12.
Bazı bireysel hayat sigorta fonksiyonları Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
13.
Bazı bireysel hayat sigorta fonksiyonları Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
14.
Ölüm halinde yapılan sigortalar
Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
15.
Matematiksel karşılıklar
Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
1. Workman, L.C., 1982; Mathematical Foundation of Life Insurance, FLMI
Insurance Education Program, Life Management Institute LOMA, U.S.A.
2. Moralı, N., Hayat Sigortaları için Aktüeryal Teknikler, Gedis yayınları.
Dersin Öğrenim Çıktıları
Bölüm Öğrenim
Çıktıları
1. Sigortanın tanımı ve özelliklerini açıklar.
1, 3, 4, 5
2. Rant ve iskonto faktörlerini açıklar.
1, 3, 4, 5
3. Hayat tablosu kavramını yorumlar.
1, 3, 4, 5
4. Hayat sigortasının temellerini açıklar.
1, 3, 4, 5
5. Komütasyon katsayı tablosu kullanarak problemleri çözer.
1, 3, 4, 5
6. Bazı bireysel hayat sigortası fonksiyonlarını yorumlar.
1, 3, 4, 5
7. Ölüm halinde yapılan sigortaları açıklar.
1, 3, 4, 5
8. Matematiksel karşılıkları yorumlar.
1, 3, 4, 5
Matematik Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları