jenerik sayfası - Türk Fen Eğitimi Dergisi

Yorumlar

Transkript

jenerik sayfası - Türk Fen Eğitimi Dergisi
Cilt 13, Sayı 1
Mart 2016
Part B: Türk Fen Eğitimi Fergisi
ISSN: 1304-6020
Volume 13, Issue 1
Mart 2016
Bu dergi ProQuest, The Asian Education Index, The Directory of Open Access Journals – DOAJ, The AERA SIG,
Communication of Research Zeitschriftendatenbank (ZDB), EBSCOhost®, Electronic Journals Service, Ulrich’s
Periodicals Directory, Index Copernicus, EBSCO Education Research Complete, Education Research Index,
Education Research Abstract (ERA), SCOPUS ve ULAKBIM Sosyal Bilimler Veri Tabanlarında dizinlenmektedir.
Part B: Türk Fen Eğitimi Dergisi (TürkFen)
Kurucu Editör
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ (Uludağ Üniversitesi
Baş Editör
Doç. Dr. Ahmet BACANAK (Amasya Üniversitesi)
Yürütücü Editör
Assoc. Prof. Dr. Özgen KORKMAZ (Amasya Üniversitesi)
Editörler
Prof. Dr. Murat GÖKDERE (Amasya Üniversitesi)
Doç. Dr. Recep ÇAKIR (Amasya Üniversitesi)
Doç. Dr. Aykut Emre BOZDOĞAN (Tokat Üniversitesi)
Doç. Dr. Ertuğrul USTA (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Ann D. THOMPSON (Iowa State Üniversitesi, ABD)
Prof. Dr. Deniz DERYAKULU (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Duraikkannu KUMARAN (University of Madras, Hindistan)
Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Hafize KESER (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. H. İbrahim YALIN (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Muammer ÇALIK (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Mukaddes ERDEM (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU (Amasya Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Hsueh-hua CHUANG (National Sun Yat-sen Üniversitesi, Tayvan)
Doç. Dr. Süleyman YAMAN (Ondokuzmayız Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Ping Gao (Northern Iowa Üniversitesi, USA)
Doç. Dr. Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU (Amasya Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Şafak ULUÇINAR SAĞIR (Amasya Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ (Atatürk Üniversitesi, Türkiye)
Bu Sayının Hakemleri
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ (Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. Aykut Emre BOZDOĞAN (Giresun Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet BACANAK (Amasya Üniversitesi)
Doç. Dr. Ertuğrul USTA (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Doç. Dr. Özgen KORKMAZ ((Amasya Üniversitesi)
Doç. Dr. Recep ÇAKIR (Amasya Üniversitesi)
Doç. Dr. Süleyman YAMAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Doç. Dr. Ünal ÇAKIRPOĞLU(Karadeniz Teknik Üniversitesi )
Yrd. Doç. Dr. Miraç AYDIN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAĞCI (Ahi Evran Üniversitesi)
Part B: Türk Fen Eğitimi Dergisi (TürkFen)
İÇİNDEKİLER
Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamaları Sürecine İlişkin
Görüşlerinin Belirlenmesi
Hicran DENİZLİ, Mustafa UZOĞLU
http://dx.doi.org/110.12973/tused.10158a
3-37
Planetaryumların Öğretim Potansiyeli Hakkında Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının
Görüşleri
Aykut Emre BOZDOĞAN, Fikret USTAOĞLU
http://dx.doi.org/10.12973/tused.10159a
38-49
Eğitim Teknolojilerinde WEB 2.0 Kullanımı 2007 – 2015 Dönemi Makalelerin İçerik
Analizi
Agâh Tuğrul KORUCU, Mustafa M. GÜNDOĞDU
http://dx.doi.org/10.12973/tused.10160a
50-62
Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Medya Okuryazarlık Düzeyleri
Cansu EBREN OZAN, Özgen KORKMAZ, Recep ÇAKIR, Ahmet BACANAK
http://dx.doi.org/10.12973/tused.10161a
63-83
Üstün Yetenekli Öğrencilerle Akranlarının Çevre Okuryazarlık Bileşenleri Açısından
Karşılaştırmalı İncelenmesi
84-
Gökhan SONTAY, Murat GÖKDERE, Erdoğan USTA
http://dx.doi.org/10.12973/tused.
Part B: Türk Fen Eğitimi Dergisi (TürkFen)

Benzer belgeler